T Machinery a.s. - Stěžejními trhy
zůstávají Ukrajina a Rusko
Pro významného výrobce společnost T Machinery a.s. z Ratíškovic u Hodonína zabývající se vývojem a
výrobou dobývací techniky byl loňský rok úspěšný. Firma, která sto procent své produkce vyváží do
zahraničí, dosáhla nejvyššího obratu ve své historii. V soutěži Hospodářské komory Český PATRON
2011, v kategorii „Nejlepší zaměstnavatel“, získala bronzovou pozici.

2/3 | T Machinery a.s.
foto © T Machinery a.s.
T Machinery a.s.
Ratíškovice 1285, 696 02 Ratíškovice, Česká republika
http://www.tmachinery.cz
Firma T Machinery a.s. vyvíjí a vyrábí dobývací kombajny, hřeblové dopravníky, mechanizované výztuže,
podporubová zařízení a spínací silové systémy pro hlubinnou těžbu uhlí. „V letošním roce chceme zahájit
výstavbu nové výrobní haly a s jejím dokončením počítáme v roce 2014. Tuto investici plánujeme s ohledem na
výrobu nových rozměrnějších a složitějších zařízení, která bychom chtěli ve stávajících prostorách vyrábět,“ říká
v rozhovoru Ing. Zdeněk Gajdík, generální ředitel a předseda představenstva T Machinery a.s.
Při posledním rozhovoru pro časopis Svět Průmyslu jste uvedl, že v roce 2012 chcete udržet obrat na
úrovni okolo 1,1 miliardy. Podařilo se vám to?
Tento plán se nám podařilo splnit a dokonce překročit. Vloni jsme měli nejlepší výsledek za dobu existence
firmy, kdy se obrat pohyboval okolo 1,3 miliardy. Dařilo se nám na Ukrajině, kam mířila velká část naší produkce.
Rok 2012 byl pro nás úspěšný, dobré výsledky pozitivně ovlivnil už rok 2011, kdy jsme připravili a rozpracovali
některé kontrakty. I když hospodářský výsledek firmy T Machinery a.s. byl v roce 2012 vcelku příznivý, poslední
dva měsíce roku jsme však pocítili pokles výroby.
S čím souviselo ochlazení poptávek na konci loňského roku?
Největším problémem byl propad v cenách uhlí. Každá šachta investuje do svých technologií jen podle toho,
co vydělá. Snad se situace zlepší a cena uhlí půjde nahoru. V současné době máme zakázky zhruba do konce
září, usilovně proto pracujeme na dalších kontraktech.
Největší objem vaší produkce míří do Ruska a na Ukrajinu. Vloni jste mluvil o dalších rozjednaných
zakázkách na Ukrajinu. Podařilo se kontrakty získat?
Začátkem letošního roku jsme podepsali další novou zakázku na dodávky důlních technologií na Ukrajinu.
Nemuseli jsme tak přistoupit ke snižování stavu zaměstnanců a omezovat výrobu. Mimo jiné budeme na Ukrajinu
dodávat i mechanizované výztuže, které jsme v posledních dvou letech nevyráběli. Přizpůsobit tomu musíme
samozřejmě i výrobu, kdy na některé nové obráběcí stroje bude nutné zajistit další zakázky nebo hledat
kooperace. Snažíme se proto o maximální vytížení strojů tak, aby firma byla schopna dostát svým závazkům.
Jaké jsou výhody vaší firmy na ruském trhu ve srovnání s konkurencí a nastupují tam i společnosti
z Číny?
V Rusku můžeme navázat na dlouholetou spolupráci, firma T Machinery a.s. zde působí už od 90. let. Naší
konkurenční výhodou jsou dlouholeté zkušenosti, vlastní vývoj a kompletní nabídka důlních celků a doplňujících
služeb. Samozřejmě vnímáme stále silnější konkurenci z východu. Čínské firmy nabízejí o 20 až 30 procent nižší
ceny. Rusové mají vysoce kvalifikované odborníky, kteří u nás už začínají chybět, a žádají za své peníze velmi
kvalitní zařízení. Naše těžební technologie pracují třeba ve Vorkutě za polárním kruhem nebo v Kemerovské
oblasti. Nyní se v Kuzbasu připravuje dobývání nižších mocností uhelných slojí, na které máme jako jedni z mála
požadované technologie. Rádi bychom v této oblasti v příštích letech významně zvýšily objemy dodávek.
O které další trhy usilujete?
Export firmy T Machinery dnes představuje 95% produkce. Prioritními trhy pro nás zůstávají Ukrajina a Rusko,
ale snažíme se vyhledávat exportní příležitosti i v jiných zemích. Například na Ukrajině pracuje důlní komplex ve
sloji o mocnosti cca 80 cm. Zajímavé jsou pro nás oblasti, kde se začíná těžit uhlí hlubinným způsobem, jako je
například Vietnam nebo Indie. Intenzivně pracujeme také v teritoriu Turecka a chtěli bychom se dostat na Balkán.
Podepsali jsme dlouhodobou spolupráci v Mexiku a jsme také před podpisem rámcové smlouvy o spolupráci
v Kolumbii.
V Kolumbii jsou největší zásoby uhlí v Jižní Americe. To musí být pro společnost zajímavý trh.
Určitě. Poptávka po uhlí z Kolumbie je i v době hospodářské krize velká, protože jde o velmi kvalitní uhlí.
Jedním z problémů v těchto zemích je ovšem nižší úroveň kvalifikované síly, což ovlivňuje životnost dodávaných
technologií.
Na co se chcete v nejbližší době zaměřit?
Naší vizí je rozšíření sortimentu tak, abychom byli co nejvíce soběstační a mohli dodávat velké dobývací
komplexy. V současné době námi dodané investiční celky jsou z devadesáti procent vyrobeny v České republice,
pouze deset procent pochází ze zahraničí. Neustále sledujeme požadavky zákazníků a velký důraz klademe na
inovace. Rozšiřujeme a dokončujeme řadu nových, dobývacích kombajnů. Inovujeme starší typy, aby všechny
dosáhly stejné technické úrovně. Vyrábíme zařízení od 0,8 do 5,5 metru mocnosti uhelné sloje a letos budeme na
mezinárodním důlním veletrhu v Novokuzněcku prezentovat náš nový kombajn pro dobývací nosnost sloje do 5,5
metru. Zařízení obsahují stále větší množství elektroniky a rostou požadavky na jejich vyšší výkony. Zvyšují
se nároky na automatizaci, bezpečnost a minimalizaci lidského faktoru při důlních činnostech. Proto se
zaměřujeme na automatizaci dobývacího procesu, včetně vizualizace.
Nebudete nuceni vzhledem k současné situaci omezit investiční plány?
Doufáme, že v druhém pololetí se situace stabilizuje. Nechceme chystané investice omezovat. Máme
připravený program, který počítá v letech 2013 až 2015 s investicemi okolo 200 milionů korun. Jak jsem již uvedl,
v letošním roce bychom rádi zahájili výstavbu nové výrobní haly a s jejím dokončením počítáme v roce příštím.
Některá námi vyvinutá zařízení a velké celky už nejsme i schopni vyrábět ve stávajících prostorách. Polovina
prostředků pak půjde do nákupu nových technologií.
Všechna vaše produkce míří na export. Cítíte dostatečnou podporu exportních firem ze strany státu?
Jaké aktivity byste uvítali?
Jako exportní firma využíváme nabídky podpory exportu ze strany státu. Díky dobré ekonomické stabilitě firmy
nemáme problém dosáhnout příslib exportního financování od bankovního sektoru, což je mnohdy nutný aspekt
k získání kontraktu.
Cestu do Kolumbie jsme například naplánovali v době, kdy tam byl ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin
Kuba. Jednali jsme přímo s kolumbijským ministrem hornictví a energetiky. Účast vládních představitelů pomáhá
otevírat dveře, ale pro úspěšné uzavření kontraktu je třeba mnohem víc. V oboru důlní techniky bychom ze
strany státu ocenili podporu. Uvítali bychom, kdyby se o těžebním průmyslu nemluvilo jako o neperspektivním,
protože zájem o studium těchto oborů klesá. Naše budoucnost proto závisí i na dalším směřování školství
a dostatečném počtu kvalifikovaných odborníků ve strojírenských profesích a učňovských oborech. Když výroba
postrádá obráběče, hlásí se nám kuchaři a číšníci. U některých profesí proto musíme používat agenturní
pracovníky. Investoři po nás požadují závazek nejen zaškolení personálu, který obsluhuje námi dodaná zařízení,
ale také zapracování důlních odborníků na vyšší úrovni, což je další požadavek pro získání kontraktu například
právě v Kolumbii. Na toto jsme připraveni, ale potřebujeme nejen věcnou součinnost státních institucí, ale také
slibovanou finanční podporu tohoto vzdělávacího procesu.
Co vám v současné době ještě komplikuje podnikání?
Komplikací jsou rostoucí náklady na energie, protože strojírenství je energeticky náročný obor. Snažíme se
snižovat energetické ztráty, ale čím víc ušetříme, tím víc společnosti zvyšují ceny, takže je to začarovaný kruh.
A jako další problém vnímám nepružnost státní správy směrem k soukromému sektoru, která v konečném
důsledku negativně ovlivňuje naši konkurenceschopnost.
Jaký vývoj očekáváte v letošním roce?
Budeme rádi, když v letošním roce dosáhneme obratu okolo jedné miliardy. Příčinou je klesající cena uhlí,
která nutí majitele dolů ustupovat od plánovaných investic a nákupu nových technologií a zařízení. Ty však mají
svoji životnost, není možné ji neustále prodlužovat. Samozřejmě musíme intenzivně pracovat na přípravě dalších
kontraktů, abychom měli zajištěnou výrobu i v dalších letech, tak aby tradice výroby kvalitního důlního zařízení na
jihu Moravy mohla i nadále pokračovat.
Svět Průmyslu
Download

Svět průmyslu 6/2013