CEMENT & MINERÁLY
Převodovky pro cementárny
a průmysl zpracování minerálů
Servis
Náš tým servisních specialistů je připraven
poskytnout komplexní servisní služby nejen
převodovek značky ŠKODA, ČKD a Wikov,
ale
i
většiny
převodovek
vyrobených
ostatními evropskými či světovými výrobci.
Rotační pec v cementárně s převodovkou
ZTE
Společnost Wikov Gear s.r.o., jako součást
strojírenského holdingu Wikov, navazuje na
tradiční výrobu převodovek a ozubených kol
značky ŠKODA, nepřetržitě vyráběných v
Plzni od roku 1918.
Montáž velkých kuželových kol se
spirálním ozubením
Provádíme servisní služby i na převodovky
a ozubená kola ostatních výrobců
převodovek
Wikov Gear s.r.o.
Tylova 1/57
CZ-316 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: 377 177 110
[email protected]
Broušení zubů ozubeného věnce mlýnu
během pravidelné servisní prohlídky přímo
v cementárně
www.wikov.com
Ver.2011/03/CZ
SPOLEHLIVÉ PŘEVODOVKY PRO VÝROBU
CEMENTU A ZPRACOVÁNÍ MINERÁLŮ
Wikov je jedním z předních evropských
Kulové mlýny
Rotační pece
Náhrady stávajících převodovek
výrobců mechanických převodovek a
Nabízíme široký výběr převodovek pro
Robustní čelní převodovky série ZTE jsou
Dlouholeté zkušenosti s designem, silný tým
ozubených kol, jehož produkty pracují po
pohon kulových mlýnů, a to jak s pohonem
speciálně koncipovány pro náročné provozy
servisních specialistů a vysoce produktivní
celém světě v těch nejnáročnějších
přes ozubený věnec, tak jako centrální
rotačních pecí.
výrobní technologie nám umožňuje ve velmi
podmínkách.
Nejmodernější
výrobní
závody situované v České republice jsou
základem pro naše špičkové výrobky. Za
Kompletní pohon 4MW kulového mlýnu s
hlavní převodovkou, spojkami, motorem a
pomocnou převodovkou
více než 90 let jsme se stali spolehlivým
partnerem
v
mnoha
odvětvích.
Náš
uplatňuje
tvůrčí
silný
průmyslových
vývojový
přístup
k
tým
řešení
pohon:
nainstalovat a zprovoznit převodovky Wikov,
Pohon skrze ozubený věnec
ZTE - robustní čelní převodovky
SD - převodovky pro tzv. boční pohon
věnce
našich
zákazníků.
Základem
našeho úspěchu je dokonalé poznání
jako náhradu za již dosluhující převodovky
určena pro mlýny do výkonu 1000 kW.
ve
Tento typ převodovky je vhodný pro mletí
zpracování minerálů.
vápence a dalších nerostných surovin.
Výkon 2,5 - 6 MW
Pro
Disponujeme
Pohon centrální
měřicí
ZTE - robustní čelní převodovky
nejmodernější
technologií
na
výrobní
výrobu
a
cyklo-
paloidního soukolí Klingelnberg do průměru
ZTSH - speciální čelní převodovka s
až 1150 mm, včetně finální úpravy HPG.
Pohony pásových dopravníků
řešení, které nejenže splňuje klientovy
CDP - planetová převodovka s inovativní
Série převodovek BCD nabízí standardní
požadavky,
technologií pružných čepů
design vhodný pro náhrady pohonů ve
ale
spolehlivostními
svými
a
funkčními,
ekonomickými
stávajících aplikacích nebo odlehčené verze
1,1 a 3,5 MW
cementárně
nebo
lince
na
ZTE převodovka pracující v cementárně na
Dálném Východě
zajištění
hladkého
startu
vašeho
technologického celku vám nabízíme tyto
služby:
od odborného dohledu při uvádění
zařízení do provozu
po celkovou instalaci převodovky včetně
uvedení do provozu zajišťované našimi
servisními specialisty
Instalace a zprovoznění převodovky typu
SD přímo v cementárně
Respektujeme požadavky zákazníka
pro nově budované pasové dopravní cesty
parametry šetří výrazně náklady na
Převodovky
technologie
při zachování všech výkonových parametrů.
straně zákazníka, resp. provozovatele.
pružných čepů a multi-satelitního
Jsme schopni zajistit dodávku i přídavných
uspořádání,
které
vyšší
příslušenství, jako jsou například zpětné
přenesený
krouticí
při
brzdy, ventilátory, rozběhové spojky či další
využívají
zajišťují
moment
snížení hmotnosti a
velikosti převodovky.
komponenty.
Uplatňujeme
maximálně
tvůrčí
přístup
k řešení specifických potřeb zákazníků.
Optimální řešení vzniká vzájemnou interakcí
mezi dlouholetými zkušenostmi výrobce
převodovek
a
technickými
zákazníka.
To
je
cesta,
požadavky
kterou
Součástky, náhradní díly
upřednostňujeme, a která jako jediná
patentovaný
V rámci zajištění dodávek standardních a
přináší splnění všech požadavků na straně
s p o l e č n o st í
náhradních
zákazníka
ORBITAL2 Ltd.
ozubená kola (profilově broušena až do
s lepšími
2500 mm), hřídele, pastorky, ozubené
ekonomickými parametry.
Tento
Typ převodovky ZTE pohánějící věnec
rotační pece cementárny
vaší
Instalace + zprovoznění převodovek
děleným výkonem
každé konkrétní aplikace. Nabízíme vždy
Přeprava speciální převodovky typu ZTSH
pro centrální pohon mlýnu
Kuželo-čelní převodovka typu VMH je
Kuželová kola pro kuželové drtiče
technických problémů a specifických
potřeb
krátkém čase navrhnout, vyrobit, dodat,
Vertikální mlýny
design
je
dílů
dodáváme
především
a
zároveň
funkčními,
přináší
produkt
spolehlivostními
a
Dodáváme také náhradní díly jako jsou
např. ozubená kola, pastorky, hřídele,
věnce, apod.
věnce (do průměru 5000 mm), spojky,
ozubené spojky, těsnění, ložiska a další
Řada převodovek SD pro kulové mlýny
3D model pohonu rotační pece určený pro
náhradu dosluhujícího pohonu
Typ převodovky
SD3
SD4
SD6
Nominální výkon
2500 - 3300 kW
4000 kW
6000 kW
Servisní faktor
AGMA 2001-2
AGMA 2001-2
2 (DIN 3990)
Vstupní otáčky
994 min-1
994 min-1
1000 min-1
Výstupní otáčky mlýnu
16,73 min-1
15,6 min-1
13 - 16 min-1
Převodový poměr
59,41
63,72
62,5 - 76,92
Hmotnost
22170 kg
27000 kg
41000 kg
komponenty.
Inovativní planetová převodovka typu CDP
s technologií pružných čepů pro centrální
pohon mlýnu
Download

Produktový leták - cementárny a zpracování minerálů