RYCHLOBĚŽNÉ PŘEVODOVKY
Mechanické převodovky
pro rychloběžné aplikace
Servis
Náš tým servisních specialistů je připraven
poskytnout komplexní servisní služby nejen
převodovek značky ŠKODA, ČKD a Wikov,
ale
i
většiny
převodovek
vyrobených
ostatními evropskými či světovými výrobci.
Pravidelná servisní prohlídka převodovky
typu R1T
Společnost Wikov Gear s.r.o., jako součást
strojírenského holdingu Wikov, navazuje na
tradiční výrobu převodovek a ozubených kol
značky ŠKODA, nepřetržitě vyráběných v
Plzni od roku 1918.
Wikov Gear zajišťuje také generální opravy
rychloběžných převodovek
Wikov Gear s.r.o.
Tylova 1/57
CZ-316 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: 377 177 110
[email protected]
www.wikov.com
Ver.2011/03/CZ
RYCHLOBĚŽNÉ PŘEVODOVKY
Společnost Wikov Gear s.r.o. navrhuje,
vyrábí a dodává rychloběžné převodovky
zejména pro tepelné elektrárny, teplárny,
ropné plošiny nebo například cukrovary.
Dlouholeté zkušenosti a znalosti našich
specialistů nám umožňují nabídnout vám
vysoce účinné a spolehlivé převodovky
Ozubená
kola
Převodovky typu RS a RU
jsou
broušena
Příklady použití:
Pohon turbogenerátoru
Tyto převodovky jsou složené z jednoho
nejmodernějšímí profilovými bruskami Niles
šikmým ozubením, skládajících se z jednoho
kola s klasickým šikmým ozubením a
a Pfauter s přesností až IT3. Skříně
kola s dvojitě šikmým ozubením a pastorku,
jednoho (R1T) nebo dvou (R2T) pastorků.
převodovek jsou odlity nebo svařeny z
nebo
šikmým
Skříň převodovky je možno namontovat na
vysoce kvalitních materiálů.
ozubením a pastorku. Pastorek a hřídel jsou
jednu nebo dvě skříně turbíny. Kola jsou
uloženy v radiálních ložiscích s povrchem z
natažena za tepla na pomaloběžnou hřídel.
kol
s
s
klasickým
kluzné kompozice. Tento typ převodovky
Pastorek a hřídel jsou uloženy v radiálních
není standardně osazen axiálními ložisky
ložiscích s kluznou kompozicí. Pastorek má
nebo nákup od jiných renomovaných
zachycující axiální síly z hnacího nebo
axiální kroužky, které přenášejí axiální síly z
výrobců
hnaného
pastorku na pomaluběžnou hřídel. Tento typ
stroje.
Axiální
ložiska
jsou
Ložiska s citronovou vůlí - design Wikov
nabízena na základě požadavku zákazníka
převodovky je schopen přenášet axiální síly.
Pohon turbodmychadel
nebo nákup od jiných renomovaných
Planetové převodovky typu PRN
Planetové převodovky s technologií
Pohon turbokompresorů
výrobců
Pohon čerpadel
Přesazená ložiska – nákup od jiných
korunových kol, která jsou fixována ve skříni
Nabízíme také inovativní design planetových
renomovaných výrobců
převodovky osazené 3 silentbloky. Unášeč
převodovek využívající technologie pružných
typů
Axiální ložiska s pevnými segmenty design Wikov
je uložen v kluzných ložiscích ve skříni
čepů a multi-satelitního uspořádání, které
převodovky. 3 čepy s kluznou kompozicí
zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení mezi
nesou planetová kola s dvojitě šikmým
jednotlivými satelity planetových stupňů.
RS s dvojitě šikmými zuby se zvětšenou
Segmentová naklápěcí ložiska – nákup
ozubením. Centrální pastorek je osazen
Tento design je patentován společností
šířkou ozubení
od jiných renomovaných výrobců
spojkovým
ORBITAL2 Ltd.
Kompaktní generátorové sety (gensets)
Wikov
vyrábí
5
základních
rychloběžných převodovek
RU s
dvojitě
šikmými
zuby
se
H lavní
p řed n osti
Planetové převodovky skládající se z dvou
r yc hlob ěž ný ch
převodovek Wikov
zmenšenou šířkou ozubení
Převodovka typu RUB
dvou
převodovky
Ložiska s válcovou vůli – design Wikov
Pohon plynových a parních turbín
Dvojitě šikmé ozubení s vysokou přesností
broušené na profilových bruskách
Jednostupňové
Jednostupňové převodovky R1T a R2T
dvojitě
Wikov používá zejména tyto typy ložisek:
pro vaše rychloběžná zařízení.
Rychloběžná převodovka pro pohon
plynové turbíny
Vysoká kvalita
drážkováním
k
přenosu
pružných čepů
spojeno zubovou spojkou s poháněným
za řízením.
Planetová
převodovka
Design převodovek vyvinut vlastní
R1T s šikmým ozubením a jedním
konstrukční kanceláří Wikov
pastorkem
Optimalizované rozměry – osová
R2T s šikmým ozubením a dvěma
vzdálenost a šířka ozubení
Typ převodovky
Převod
Výkon (MW)
Otáčky (ot.min-1)
Hmotnost (kg)
pastorky
Design ložisek je navrhován vlastní
RSA 710
3,67
23,0
5500
11565
konstrukční kanceláří Wikov
RSA 560
3,32
6,0
4980
6400
RSA 280
1,84
2,5
2981
1230
RUA 710
3,66
11,0
5490
7150
RUB 560
6,04
6,0
9000
5698
RUB 500
8,96
1,5
13446
2805
PRN 630
4,39
5,0
6585
80
PRN 475
6,14
1,0
9087
1118
Maximální výstupní krouticí moment
R1T 50
6,66
3,5
9984
4070
M2 ≤ 300 kNm
R1T 32Z
4,03
2,0
6084
1833
Maximální otáčky do 30000 ot.min-1
R1T 25
8,31
0,4
25114
615
R2T 150
11,33/6,97
5,6
16995/10455
7046
R2T 154
9,14/7,8
3,6
13710/11700
8910
R2T 156
9,14/6,31
4,0
13710/9465
8950
Wikov
Gear
také
vyrábí
rychloběžné
převodovky podle technické dokumentace
Přesná ozubená kola – broušena na
nejmodernějších profilových bruskách
Převodovka pomocného pohonu plynové
turbíny
krouticího momentu. Toto drážkování je
PRn planetové
Zákaznická dokumentace
Inovativní design planetové převodovky s
použitím pružných čepů pro pohon plynové
turbíny
neumožňuje přenášet axiální síly.
Příklady dodávek rychloběžných převodovek Wikov:
3D model rychloběžné převodovky typu
RUB
zákazníka.
Základní parametry
převodovek
rychloběžných
Maximální obvodová rychlost 150 m.s-1
Pohon třtinového mlýnu s využitím parní
turbíny a rychloběžné převodovky
Maximální výkon 50 MW
Kompresorová stanice tranzitního
plynovodu s rychloběžnou převodovkou
Wikov
Download

Produktový leták - rychloběžné převodovky