Prezentace
společnosti se
zaměřením na
nákup
Základní informace
© Wikov 2011– 06
Obsah
Skupina Wikov
Historie značky Wikov
Wikov Gear
Wikov MGI
Ostatní společnosti holdingu
Co nakupujeme
Požadavky na dodavatele
Nákupní strategie skupiny Wikov
Kontakty
Skupina Wikov
Wikov Industry
Wikov MGI
Wikov Gear
Wikov Wind
Wikov China
Wikov Sázavan
ORBITAL2
Wikov China
Kde nás najdete
PRAHA
Wikov Industry
Wikov Wind
HRONOV
Wikov MGI
PLZEŇ
Wikov Gear
HRADEC KRÁLOVÉ
Wikov Wind
ZRUČ n.SÁZAVOU
Wikov Sázavan
Historie značky Wikov
• 1878 firma Wichterle-Procházka
vyrábí jednoduché zemědělské stroje
• 1913 firma Františka Wichterleho
zaměstnává 1050 dělníků
• 1918 vzniká strojírenský závod Wichterle
Kovářík, zkráceně WIKOV, 2150
zaměstnanců výroba: vyorávače,motory,
generátory, parní lokomobily
• 1922 výroba automobilů na zakázku
• 1946 znárodnění, přejmenování Agrozet,
k.p., později na Agrostroj Prostějov s.p.
• 2004 vzkříšení značky Wikov
přejmenování společnosti ČKD Hronov
na Wikov MGI a.s.
• 2006 holding Wikov sdružuje 4
společnosti nesoucí značku a jméno
Wikov
• 2007 Wikov Industry má podíl v 6
společnostech nejen v Evropě
Wikov Gear s.r.o.
• Sídlo Plzeň
• 170 zaměstnanců
• Specializace:
• Převodovky pro těžké provozy
s hmotností do 100t
• Kuželová kola s ozubením
Klingelnberg do Ø 1150 mm
• Frézování – vnější/vnitřní
ozubení do Ø 3500/2650 mm
• Profilem broušená kola s
vnějším/vnitřním ozubením do
Ø 2500/2400 mm
• Ozubené díly do Ø 3500 mm
Obrat prodeje 2012: 461 mil. CZK (cca 18 mil. EUR)
Wikov Gear - Historie
• 1859 založení ŠKODOVÝCH ZÁVODŮ
• 1918 založení specializ. výrob. centra na
výrobu ozubených kol
• 1992 privatizace ŠKODA PLZEŇ k.p. a
vznik ŠKODA HOLDING a.s.; součástí
ŠKODA OZUBENÁ KOLA s.r.o.
• 2000 začlenění do ŠKODA Těžké
strojírenství a.s. jako divize Převodová
zařízení
• 2002 přejmenování firmy na ŠKODA
Gear s.r.o.
• 2004 vstup společnosti Wikov Industry
a.s. nákupem 100% podílu ŠKODA Gear
s.r.o.
• 2005 přejmenování společnosti na
Wikov Gear s.r.o.
• 2010 Významné investice do výrobních
technologií – např. profil.bruska Gleason
Pfauter P2400G, měřicí centrum
Klingelnberg P300, a další
Wikov Gear – Důlní průmysl
Mechanické převodovky pro aplikace
v povrchových dolech:
• Kolesová velkorypadla
• Pásová doprava
• Těžká důlní vozidla
• Kuželové drtiče – sady kuželových
kol
Wikov Gear – Tepelné elektrárny
Převodovky pro hlavní okruhy
tepelné elektrárny:
• Zauhlování
• Pásové dopravníky
• Korečkové vykladače a nakladače
• Pohony kotlů
• Vertikální mlýny uhlí
• Drtiče strusky
• Pohony ve strojovně
• Pohony turbosoustrojí
• Natáčení turbosoustrojí
• Pohony čerpadel
• Další pohony
• Jeřáby
Wikov Gear – Cementárny
Převodovky pro cementárenské
aplikace:
• Horizontální kulové mlýny
• Rotační pece
• Vertikální mlýny
• Kuželové drtiče - sady kuželových
kol
• Pásové dopravníky
Wikov Gear – Průmysl těžby ropy a plynu – Průmysl stavby lodí
Převodovky pro aplikace v průmyslu
těžby ropy a plynu a průmysl stavby
lodí:
• Upevňovací a kotevní vrátky
• Pohon vrtných hlavic
• Pohon hasicích čerpadel
• Pohon olejových čerpadel
• Pohon navijáků
• Pohon kalových čerpadel
• Pohon lodí typu thruster
• Pohon propeleru
• Pohon zvedacího systému ropné
plošiny
Wikov Gear – Cukrovary
Převodovky pro technologické
operace v cukrovarnickém průmyslu:
• Spařování řízků před difúzí
• Těžení šťávy – difúze – stojatá,
ležatá
• Řízkolisy
• Sušení a chlazení cukru
• Výroba páry – turbosoustrojí
• Dopravníky
• Výpal vápna
Wikov Gear – Rychloběžné převodovky
Typy převodovek RS, RU, PRN, R1T
a R2T + převodovky speciální
Použití rychloběžných převodovek:
• Pohon generátorů
• Pohon turbodmychadel
• Pohon turbokompresorů
• Pohon čerpadel
• Apod.
Wikov Gear – Kuželová kola do průměru 1150 mm
Kuželová soukolí Klingelnberg
• Kompletní technologie výroby
spirálního ozubení kuželový kol do
průměru 1150 mm
• Lapované
• Frézované - HPG metoda
• Vybavení
• Frézka Klingelnberg C100U
• Kalicí lis Klingelnberg AH1200
• Testovací jednotka IMO 1000
• Měřicí zařízení Klingelnberg
P300
Možnosti užití: kuželové drtiče, sady
kol pro kolejová vozidla, lodní pohony
thruster, a další
Wikov Gear –
Profilem broušená kola s čelním ozubením do průměru 2500 mm
Přesná profilově broušená kola s
čelním ozubením do průměru 2500
mm (vnitřní ozubení do 2400 mm)
Možnost brousit vnější i vnitřní
ozubení s přesností až IT 3 dle DIN
3962
• Vybavení
• Profilová bruska NILES ZP20 a
Gleason Pfauter P2400G
• Kompletní vybavení pro
chemicko-tepelné zpracování
• Měřicí zařízení Klingelnberg
P300
Wikov Gear - Trhy - Tržby dle teritorií – rok 2012
Wikov Gear - Objemy nákupu v roce 2012
Výkovky a kované tyče
14%
Odlitky
35%
12%
Hutní materiál - výpalky,
válcované tyče
Svarky
Ložiska, mazací agregáty,
příslušenství
3%
Spojovací materiál
15%
12%
6%
3%
Celkem: 236 mil. CZK (cca 9 mil. EUR)
Externí TZ a strojní kooperace
Ostatní - barvy, oleje, obaly,
kooperace ve skupině apod.
Wikov MGI a.s.
• Sídlo Hronov
• 420 zaměstnanců
• Specializace:
• Standardní a průmyslové
převodovky pro nejrůznější
obory do 35t
• Speciální převodovky
pro větrnou a vodní energetiku
• Speciální převodovky
pro kolejová vozidla
• Profilem broušená ozubená
kola s čelním ozubením do
průměru 1200 mm
Obrat prodeje 2012: 1 046 mil. CZK (cca 41 mil. EUR)
Wikov MGI - Historie
• 1884 František Pázler zahajuje
kovovýrobu
• 1898 firma Mach a Fišer – výroba
klempířských strojů a ručních lisů
• po 1945 znárodnění, přechod na těžkou
strojírenskou výrobu – lisy pro ocelárny
• 1965 značka ČKD poprvé v Hronově;
výroba součástí naftových motorů
• 70.léta první mechanické převodovky
• 1991 vznik a.s. v rámci holdingu ČKD
• 1994 dodání prvních převodovek pro
větrné elektrárny
• 2002 vstup skupiny Wikov do ČKD
Hronov
• 2004 změna jména na Wikov MGI a.s.
• 2007 zahájení výstavby nových
výrobních hal
• 2008 dokončení výstavby nových hal a
instalace výrobního zařízení
• 2009 spuštění sériové výroby
převodovek pro větrné elektrárny
Wikov MGI – Větrná energetika
Převodovky hlavních pohonů
větrných turbín
Planetové převodovky
• Unikátní technologie uložené
satelitů na pružných čepech
• Multisatelitní uspořádání
planetových stupňů
• Vyšší spolehlivost
• Delší doba životnosti převodovky
• Snížená hmotnost a rozměry
převodovky
• Výkon od 1,5 do 5 MW
• Design od společnosti ORBITAL2
Wikov MGI – Přílivová energetika
Převodovky hlavních pohonů
podmořských přílivových elektráren
Planetové převodovky
• Unikátní technologie uložené
satelitů na pružných čepech
• Multisatelitní uspořádání
planetových stupňů
• Vyšší spolehlivost
• Delší doba životnosti převodovky
• Snížená hmotnost a rozměry
převodovky
• Výkon od 500 kW do 1 MW
• Design od společnosti ORBITAL2
Wikov MGI – Vodní energetika - Malé vodní elektrárny
Převodovky pro pohon turbíny
malých vodních elektráren:
• Vertikální Kaplanovy turbíny
• Převodovky řady ZP-V a STANDARD
• Horizontální Kaplanovy turbíny
• Převodovky řady ZP-H
• Převodovky řady KHVE
• Francisovy turbíny
• Převodovky řady ZP-V
• Bankiho turbíny
• Převodovky řady STANDARD
• Speciální převodovky
• Sady kuželových kol
Wikov MGI – Kolejová vozidla
Kompletní pohony, převodovky a
ozubená kola pro kolejová vozidla:
• Tramvaje
• Vysokopodlažní, částečně
nízkopodlažní, plně
nízkopodlažní
• Jednotky metra
• Elektrické příměstské jednotky
• Dieselové příměstské jednotky
• Lokomotivy
• Monorail
• Přestavníky výhybek
Wikov MGI – Gumárenství a průmysl plastů
Převodovky pro gumárenské a
plastikářské stroje:
• Dvouválce
• Hnětiče tangenciální a typu intermix
• Kalandry
• Jednošnekové extrudery
• Nůžky
• Stroje na tažení mikrofolie
Wikov MGI – Metalurgické provozy
Speciální převodovky pro:
• Válcovací linky
• Drátotahy
• Licí jeřáby
• Apod.
Wikov MGI – Zpracovatelský průmysl
Převodovky pro:
• Lisování olejnatých semen
• Lisování živočišných tuků
• Kafilerní provozy
• Potravinářské provozy
• Apod.
Wikov MGI – Hlubinné doly
• Planetové převodovky pro otáčení
hlavy dobývacího kombajnu
• Planetové a kuželočelněplanetové
převodovky pro pohon hřeblových
dopravníků
• Kuželočelní převodovky pro pohon
pásových dopravníků
Wikov MGI – Ostatní obory
Speciální převodovky pro:
• Pohony a posuny obráběcích strojů
• Pohony lodí
• A další
Wikov MGI - Trhy - Tržby dle teritorií – rok 2012
Wikov MGI - Objemy nákupu v roce 2012
Výkovky a kované tyče
Odlitky
13%
23%
7%
2%
Hutní materiál - výpalky,
válcované tyče
Svarky
Hotové díly - vstupní hřídele,
spojky apod.
9%
25%
13%
4%
4%
Ložiska, mazací agregáty,
příslušenství
Spojovací materiál
Externí TZ a strojní kooperace
Ostatní - barvy, oleje, obaly,
kooperace ve skupině apod.
Celkem: 501 mil. CZK (cca 20 mil. EUR)
Wikov Sázavan s.r.o.
• Sídlo Zruč nad Sázavou
• 70 zaměstnanců
• Specializace:
• Zakázková výroba strojů,
zařízení a dílců dle vlastní
konstrukce nebo dodané
dokumentace
• Obrábění dílců:
• CNC centra do
1150x700mm
• Soustružnické obráběcí
CNC centra do průměru
246mm
• Soustružnické CNC stroje
do průměru 270mm
Wikov Wind a.s.
Wikov Wind poskytuje kompletní
dodávky větrných turbín včetně
instalace, zprovoznění a údržby
• Sídlo v Praze
• Závod v Hradci Králové
• 25 zaměstnanců
2 větrné elektrárny W2000spg (2 x
2MW) instalovány v katastru obce
Janov poblíž Litomyšle
ORBITAL2
• Sídlo – Velká Británie
• Vývojová a konstrukční kancelář
• Specializace: konstrukce
planetových převodových zařízení
• Pobočka Czech ORBITAL2 se
sídlem v Hronově
• Několik světových patentů –
např. technologie pružného uložení
satelitů v planetovém stupni s
ochranou proti přetížení
Co nakupujeme - VÝKOVKY
• Kola, kroužky, pastorky, hřídele, tyče
• 18CrNiMo7-6+FP, 31CrMoV9+QT, 34CrNiMo6+QT, 42CrMo4+QT,
16MnCr5+FP
• Hmotnost: 30kg – 6t
• Provedení: kované, hrubované, případně finálně opracované jako díl k
montáži vč. povrchového TZ
• Vlastní standard kvality:
WN044 (nejnáročnější aplikace), WN039 (standardní aplikace)
Co nakupujeme – VÝKOVKY
Co nakupujeme - ODLITKY
• Skříně a menší odlitky různých tvarů
• Šedá litina (EN-GJL-200, EN-GJL-250), tvárná litina (EN-GJS-350-22,
EN-GJS-400-18, EN-GJS-500-7), ocelolitina (uhlíkaté a nízkolegované
ocelolitiny)
• Hmotnost od 2kg do 10 t
• Provedení: tryskané opatřené ochranným nátěrem, případně finálně
opracované jako hotový díl k montáži
• Dokumentace: standardní materiálové atesty, UT, MT, simulace tuhnutí
kovu
• Vlastní standard kvality pro odlitky větrných elektráren - WN046
Co nakupujeme – ODLITKY
Co nakupujeme – HUTNÍ MATERIÁL
• Výpalky
- S235JR, S355J2+N, Weldox 700 (S690QL)
- tloušťky od 1 do 400 mm
- toleranční třídy 1 nebo 2 dle TDP EN 10025 a rozměrové normy
EN 10029
• Válcované tyče
- S355J2, S235J2, E335, 34CrNiMo6+QT, C45,
18CrNiMo7-6+FP, 31CrMoV9+QT, X4CrNiMo16-5,
42CrMo4+QT, 16MnCr5+A
- délky do 6 000 mm
Co nakupujeme – SVARKY
• Skříně, kryty
• S235JR, S235J0, S355J2, S355J0
• Rozměry 500 x 500 x 500 mm do 3.300 x 2.500 x 4.600 mm
• 100 kg – 37 000 kg
• Vlastní standard kvality – WN 022
Co nakupujeme – LOŽISKA, MAZACÍ SYSTÉMY
• Ložiska:
• valivá - soudečková, kuželíková, kuličková, válečková
• vnější průměr od 50mm do 1100mm
• pro převodovky větrných elektráren – satelitní kuželíková ložiska
bez vnějších kroužků
• kluzná – ložiskové pánve
• Mazací systémy:
• externí (oddělené od převodovky)/integrované na převodovce,
cold/hot climate, průtoky od 15 do 200 l/min, chlazení olej-voda/olejvzduch. Chladiče v provedení ne/rozebíratelné. ATEX provedení.
Co nakupujeme – OSTATNÍ
• Spojovací materiál, těsnění, gufera
• Kooperace tepelného zpracování (žíhání, nitridace, cementace, indukční
kalení)
• Kooperace opracování
• Oleje, barvy
• Obaly (balení převodovek on-site), zámořské balení
• Nářadí
• Logistické služby – in/out, land/sea, tuz./zahr.
Skupina Wikov – Požadavky na dodavatele
• Kvalita, včasné dodávky, konkurenční cena
• Splnění všech parametrů technických norem skupiny
Wikov
• Flexibilita při drobných změnách výkresů v průběhu
výroby
• Komunikativnost při řešení problémů
• Spolupráce při auditech, přejímkách
Skupina Wikov – Nákupní strategie
• Jednotný přístup k dodavatelům napříč skupinou Wikov
• Vyvíjení dlouhodobých vztahů s dodavateli podpořených
uzavřením rámcové smlouvy na všeobecné obchodní
podmínky
• Upřednostnění dodavatelů s kompletním výrobním a
logistickým servisem (parita DAP dle INCOTERMS 2010)
• Doublesourcing klíčových komodit pro sériové zakázky
(především v oboru větrné energetiky)
• Maximální splatnosti faktur, platby v EUR
Skupina Wikov – činnosti Strategického nákupu
• Uzavírá rámcové smlouvy s dodavateli za skupinu
• Spolurozhoduje o výběru dodavatele kritických komodit
klíčových projektů
• Vyhledává nové dodavatele pro skupinu
• Provádí vstupní a periodické audity dodavatelů
• Provádí přejímky u kvalifikačních dodávek
• Organizuje elektronické nákupní aukce
• Spolupracuje s Wikov China
Kontakty - nákup
Wikov Industry a.s.
Jitka Matuchová
Ředitelka strategického nákupu
City Tower
Hvězdova 1716/2b
CZ-140 78 Praha 4
tel.: +420 602 510 577
e-mail: [email protected]
Wikov Industry a.s.
Petr Kubal
SQA Manager
City Tower
Hvězdova 1716/2b
CZ-140 78 Praha 4
tel.: +420 725 062 963
e-mail: [email protected]
Wikov Gear s.r.o.
Marek Purkart
Ředitel nákupu a logistiky
Tylova 1/57
CZ-316 00 Plzeň
tel.: +420 724 839 431
e-mail: [email protected]
Wikov MGI a.s.
Martin Myšák
Ředitel nákupu a logistiky
Zbečník 356
CZ-549 31 Hronov
tel.: +420 602 403 111
e-mail: [email protected]
www.wikov.com
Download

stahovat zde