RAIL
Mechanické převodovky a pohony
pro kolejová vozidla
Licence & Certifikáty
Wikov MGI a.s.:
 je certifikovaný dle ISO 9001:2008 od
společnosti Bureau Veritas
 je originální výrobce a dodavatel
převodovek a jejich součástí pro dieselelektrické lokomotivy a tramvaje z
produkce ČKD
 je exkluzivním autorizovaným licenčním
výrobcem a dodavatelem náhradních
dílů nápravových převodovek a velkých
ozubených kol pro elektrické lokomotivy
ŠKODA a nápravových převodovek
tramvají ŠKODA-INEKON
 je držitelem Certifikátu technické
způsobilosti dodavatele vydaným
Certifikačním střediskem ČD pro: výrobu
převodovek pro hnací kolejová vozidla;
výrobu pomocných pohonů pro hnací
kolejová vozidla; výrobu ozubených kol a
pastorků pro hnací kolejová vozidla
 Je držitelem Certifikátu technické
způsobilosti dodavatele pro Železniční
společnost Cargo Slovakia (ZSSK Cargo)
Wikov MGI a.s.
Zbečník 356
CZ-549 31 Hronov
Česká republika
Tel.: 491 488 111
[email protected]
www.wikov.com
Ver.2012/01/CZ
MECHANICKÉ POHONY A PŘEVODOVKY
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA
Wikov je jedním z předních evropských
Aplikace
Generální opravy
výrobců mechanických převodovek a
 Vysokopodlažní tramvaje
Jsme
ozubených
 Částečně a zcela nízkopodlažní tramvaje
generální opravy převodovek pro kolejová
kol
fungující
pro
v
těch
p od m í n k ác h
po
různé
aplikace
nejnáročnějších
c e l ém
s v ě t ě.
vozidla,
 Train-trams
realizovat
zejména
opravy
pak
nebo
tramvajové
převodovky typu ČKD a ŠKODA, ale i
 Metro
převodovky pro ostatní kolejová vozidla.
 EMU a DMU
Servis
naše špičkové výrobky. Za více než 90 let
 Lokomotivy
Tým
jsme se stali spolehlivým partnerem
 Speciální kolejová vozidla
nabídnout kompletní servisní služby nejen
dodávajícím
Typy převodovek
Nejmodernější výrobní závody situované
v České republice jsou základem pro
Převodovka AWDC pro zcela nízkopodlažní
tramvaje s průběžnou nápravou
schopni
Špičkové technologické vybavení
servisních
techniků
je
připraven
pro převodovky ŠKODA, ČKD a Wikov, ale
převodová
zařízení
do
mnoha průmyslových odvětví. Náš silný
vývojový tým uplatňuje tvůrčí přístup k
Nabízíme široké portfolio typů převodovek
pro kolejová vozidla:
řešení
a
 Kuželové,
specifických potřeb našich zákazníků.
planetové
technických
problémů
Základem našeho úspěchu je dokonalé
poznání
Kuželo-čelní převodovka AWDD pro
vysokopodlažní tramvaj
také pro většinu převodovek předních
každé
konkrétní
kuželočelní,
 Uchycené na nápravě nebo přímo na
kole
aplikace.
splňuje klientovy požadavky, ale svými
Kompletní pohony
a
ekonomickými parametry šetří výrazně
náklady
na
straně
zákazníka,
resp.
provozovatele.
Při konstrukci převodových zařízení používá
tým
konstruktérů
nejmodernější
softwarové vybavení, ať už se jedná o
Solid Edge pro modelování a Femap pro
analyzování
mechanických
vlastností
Ve spolupráci s nejlepšími výrobci trakčních
(MKP - FEM analýza). Na experimentální
 Slovensko
motorů a spojek dodáváme také kompletní
testovací stolici testujeme příčné či podélné
pohony pro kolejová vozidla.
modifikace ozubení, simulujeme přetěžování
Volné ozubené díly
převodovek
této
nápravová
Pro výpočet tuhosti a pevnosti skříně
převodovek používáme Metodu konečných
prvků
Převodovky Wikov naleznete v kolejových
vozidlech například v těchto destinacích:
 Česká Republika
pro
optimalizaci
rozložení
zatížení na ložiska, ozubení a hřídele;
Převodovka AWHC pro elektrickou příměstskou jednotku
Reference
designu převodovek a jeho optimalizaci
V
Kompletní pohon s převodovkou typu
AWHC pro tramvaje, metro či elektrické
jednotky
špičkový program KISSsoft pro výpočty,
 Výkon od 40 kW do 500 kW
spolehlivostními
nebo
Konstrukce, vývoj, experimentální vývoj
náš
Nabízíme vždy řešení, které nejenže
funkčními,
čelní
evropských a světových výrobců.
Disponujeme nejmodernější výrobní CNC
technologií (třískové obrábění, profilové
broušení), významně jsme investovali také
do kompletní technologie chemickotepelného zpracování (cementace, kalení,
nitridace, indukční kalení či kalení pod
lisem). V oblasti kontroly a měření jsme
naprosto soběstační - počínaje
materiálovými zkouškami, přes záznamy z
tepelného zpracování až po měření
geometrie ozubení či rozměrů. Kompletní
převodovky testujeme pod zátěží ve
speciální zkušebně. Máme zkušenosti s
testováním převodovek pro náročné
klimatické podmínky ve speciální mrazicí
komoře přímo ve výrobním závodě (tzv. Cold
Climate Conditions Test).
oblasti
kola
nabízíme
a
především
pastorky s čelním
provádíme výzkum v oblasti mazacích
systémů převodovek apod.
 Vratislav a Varšava
 Cagliari (Itálie)
 Portland, Tacoma, Seattle a Washington
(USA)
ozubením až do průměru 1200 mm a
 Manila (Filipíny)
kuželová kola se spirálním ozubením.
 Petrohrad a Moskva
Přehled převodovek Wikov podle typů kolejových vozidel
Převodovka typu AWHD pro částečně
nízkopodlažní tramvaj
 A další
Typ vozidla
Typ převodovky
Charakteristika
Rozsah výkonu
Tramvaje vysokopodlažní
Tramvaje částečně nízkopodlažní
AWBD + AWDD
Jednostupňové kuželové a dvoustupňové kuželočelní
převodovky
50 - 120 kW
Tramvaje částečně nízkopodlažní
Train-Trams
AWHD
Dvoustupňové čelní převodovky s plnou hřídelí
80 - 120 kW
Tramvaje částečně nízkopodlažní
Train-Trams
AWHC
Dvoustupňové čelní převodovky s dutou hřídelí
100 - 130 kW
Tramvaje zcela nízkopodlažní
AWDC
Kuželočelní převodovka pro podvozek s průběžnou nápravou
90 - 110 kW
 Zcela specifické řešení na míru
Tramvaje zcela nízkopodlažní
AWBC
Kuželová převodovka pro podvozek s nezávisle otočnými koly
45 kW
Metro
AWHD
Dvoustupňové čelní převodovky s plnou hřídelí
100 - 200 kW
 Velice krátká doba od designu po
prototyp
Metro
AWHC
Dvoustupňové čelní převodovky s dutou hřídelí
100 - 200 kW
Elektrické jednotky
AWHD
Dvoustupňové čelní převodovky s plnou hřídelí
do 600 kW
Elektrické jednotky
AWHC
Dvoustupňové čelní převodovky s dutou hřídelí
do 600 kW
Převodovky AWHD pro elektrickou jednotku při zátěžových testech s plynulou regulací otáček a krouticího momentu motoru
Našimi zákazníky jsou věhlasné firmy jako
například Alstom, Bombardier, GE
Transportation, TSA či Škoda
Transportation.
Benefity pro Vás
 Výrobní dávka - od 1 kusu po stovky
Cold Climate test pohonu AWHC v chladicí
komoře v závodě Wikov
Download

Mechanické převodovky a pohony pro kolejová vozidla