TRANSPORTATION
Převodovky a ozubená
kola pro vozidla hromadné
dopravy
© Wikov 2012 - 01
Obsah
Konstrukce převodovek - proces
Převodovky pro:
Tramvaje
Metro
Monorail
Elektrické jednotky
Motorové jednotky
Lokomotivy
Trolejbusy, Elektro-busy a Hybridní busy
Testování převodovek
Kuželová kola
Generální opravy převodovek
Přestavníky výhybek
Licence a Know How
Certifikáty
Kontakty
Konstrukce převodovek - proces
1) Zadání od zákazníka
2) Analýza zadání
3) Návrhový výpočet ozubení a
ložisek
Konstrukce převodovek - proces
3) Návrhový design + Předběžný
rozměrový výkres
4) Konzultace se zákazníkem +
Odsouhlasení předběžného
rozměrového výkresu
5) Přesný výpočet ozubení a ložisek
Konstrukce převodovek - proces
7) Výpočet pevnosti a tuhosti skříně
převodovky – Metoda konečný
prvků
• Místa působení zatížení
• Definice vazby šroubového spojení
dělící roviny
• Rozklad silových reakcí
• Miessovo napětí na hřídelích
• Deformace hřídelí působením
zatížení
• Rozložení kontaktního tlaku
šroubovým spojením v dělící rovině
• Napětí na skříni
• Deformace skříně
• Výpočet uložení pohonu
Konstrukce převodovek - proces
8) Návrh a optimalizace modifikací
ozubení
9) Finální rozměrový výkres a
technické podmínky
Vysokopodlažní tramvaje – převodovka AWBD-H
Typ převodovky
Jednostupňová hypoidní
kuželová nápravová
převodovka – AWBD-H
Popis
Jednostupňová kuželová
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí kardanu.
Náprava je součástí
převodovky.
Určeno pro vozidlo
RT8D5M, T6A5
Jmenovitý přenášený
výkon
64,5 kW (max. 85 kW)
Maximální otáčky
vstupního hřídele
1946 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
640 Nm
Vysokopodlažní tramvaje – převodovka AWDD-N
Typ převodovky
Dvoustupňová
kuželočelní nápravová
převodovka
s cyklopaloidním
soukolím Klingelnberg AWDD-N
Popis
Dvoustupňová
kuželočelní převodovka
slouží k přenosu
krouticího momentu od
trakčního motoru
tramvaje na hnací
nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí kardanu.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
T6A2, KT4D
Jmenovitý přenášený
výkon
54 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4350 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
980 Nm
Vysokopodlažní tramvaje – převodovka AWDD-N
Typ převodovky
Dvoustupňové
kuželočelní nápravové
převodovky
s cyklopaloidním
soukolím Klingelnberg AWDD-N
Popis
Dvoustupňová
kuželočelní převodovka
slouží k přenosu
krouticího momentu od
trakčního motoru
tramvaje na hnací
nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí kardanu.
Náprava je součástí
převodovky.
Určeno pro vozidlo
T8M-700IT
Jmenovitý přenášený
výkon
110 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
2580 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
609 Nm
Částečně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Nápravová převodovka
s plnou hřídelí – AWHDZ
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
ŠKODA 03T, 13T, 14T,
16T
Jmenovitý přenášený
výkon
90 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4500 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
1100 Nm
Destinace
Ostrava, Olomouc, Most,
Plzeň, Brno, Praha,
Wroclaw
Částečně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Nápravová převodovka
s plnou hřídelí - AWHD-Z
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
ŠKODA-Inekon 10T,
Inekon TRIO 12
Jmenovitý přenášený
výkon
90 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4500 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
1100 Nm
Destinace
Portland, Tacoma,
Seattle, Washington
Částečně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Čelní nápravové
převodovky
s plnou hřídelí pro
částečně nízkopodlažní
tramvaje – AWHD-Z
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
ŠKODA 06T
Jmenovitý přenášený
výkon
115 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4800 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
1100 Nm
Destinace
Cagliari – Sardínie
Částečně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Čelní nápravové
převodovky
s plnou hřídelí pro
částečně nízkopodlažní
tramvaje – AWHD380Z
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
Vario LF2Plus
Jmenovitý přenášený
výkon
90 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4340 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
519 Nm
Destinace
Částečně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Čelní nápravové
převodovky
s plnou hřídelí pro
částečně nízkopodlažní
tramvaje – AWHD-Z
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
RT6N
Částečně nízkopodlažní tramvaje – kompletní pohon s
převodovkou AWHC-Z – pro extrémně chladné podmínky
Typ převodovky
Nápravová převodovka s
dutým hřídelem –
AWHC419Z
Popis
Převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné
membránové spojky.
Náprava je
s převodovkou spojena
pomocí pružné kloubové
spojky namontované na
dutém hřídeli
převodovky.
Jmenovitý přenášený
výkon
125 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4032 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
775 Nm
Plně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWDC-N
Typ převodovky
Popis
Jmenovitý přenášený
výkon
Maximální otáčky
vstupního hřídele
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
Kuželočelní převodovka
pro podvozek s
průběžnou nápravou –
AWDC-N
Převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnané kolo. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Kolo je s převodovkou
spojena pomocí pružné
spojky. Převodovka je
určena pro neotočný
podvozek s klasickým
dvojkolím a průběžnou
nápravou
100 kW
4032 ot.min-1
700 Nm
Plně nízkopodlažní tramvaje – převodovka AWBC-N
Typ převodovky
Kuželová převodovka
pro podvozek s nezávisle
otočnými koly – AWBC-N
Popis
Převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnané kolo. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Kolo je s převodovkou
spojena pomocí pružné
spojky. Převodovka je
určena pro otočný
podvozek bez
mechanické vazby volně
otočných kol
Jmenovitý přenášený
výkon
45 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
1622 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
400 Nm
Plně nízkopodlažní tramvaje
– planetový nábojový pohon s technologií pružných čepů
Typ převodovky
Planetový nábojový
pohon pro otočné trakční
podvozky s nezávisle
otočnými koly
Jmenovitý výkon
45 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
1,622 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
400 Nm
Pohon je vybaven unikátní technologií
pružných čepů
• Ověřený koncept, který zajišťuje
rovnoměrně rozložení zatížení
satelitů planetového stupně
• Zcela vhodný pro prostředí s
dynamickým torzním zatížením a
deformacemi způsobené měnicím se
zatížením
• Vylepšený design s ochranou proti
přetížení a možností použít šikmé
ozubení
Pružné čepy & multi-satelitní uspořádání planetového stupně
Zvýšení přenosu krouticího momentu
3 planety
5 planet
Kapacita momentu 166%
Pružné čepy zajišťují:
• Rovnoměrné zatížení mezi satelity
• Rovnoměrné zatížení podél celé
šířky ozubení – v kontaktu mezi
centrálním kolem a satelity a mezi
satelity a korunovým kolem
• Rovnoměrné zatížení na ložiska
satelitů
• Rovnoměrné zatížení v
podmínkách přetížení
• Zatížení ozubení je izolováno od
průhybů skříně převodovky
Hlavní přínosy použití pružných
čepů a multi-satelitního
uspořádání:
• Vysoká spolehlivost
• Zvýšená životnost
• Snížená hmotnost & rozměry
Metro – převodovka AWHC-Z
Typ převodovky
Nápravová převodovka s
dutým hřídelem –
AWHC-Z
Popis
Převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
s převodovkou spojena
pomocí pružné spojky
namontované na dutém
hřídeli převodovky.
Metro – převodovka AWHC-Z
Typ převodovky
Jednostupňová čelní
AWHC365Z
Jmenovitý přenášený
výkon
200 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
3600 ot.min-1
Nominální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
958 Nm
Monorail
Typ převodovky
Převodovka pro systém
Monorail
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru kolejového
vozidla na hnací
nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí kardanu. Spojení
převodovky a hnacího
kola zajišťuje pružná
spojka.
Určeno pro vozidlo
Projekt Monorail Jakarta
Jmenovitý přenášený
výkon
100 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
3500 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
643 Nm
Elektrické jednotky – převodovka AWHD-N
Typ převodovky
Čelní nápravové
převodovky – AWHD-N
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru kolejového
vozidla na hnací
nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro podvozek
6Ev, úzkokolejná
varianta
Jmenovitý přenášený
výkon
85 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4800 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
562 Nm
Destinace
Locarno
Elektrické jednotky – převodovka AWHD-R
Typ převodovky
Čelní nápravová
převodovka –
AWHD404R
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru kolejového
vozidla na hnací
nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Jmenovitý přenášený
výkon
340 kW
Převod
4,786
Maximální otáčky
vstupního hřídele
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
6200 min-1
2865 Nm
Elektrické jednotky – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Čelní nápravová
převodovka –
AWHD365Z
Popis
Jednostupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru kolejového
vozidla na hnací
nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Jmenovitý přenášený
výkon
340 kW
Převod
3,857
Maximální otáčky
vstupního hřídele
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
4200 ot.min-1
3528 Nm
Elektrické jednotky – převodovka AWHC
Typ převodovky
Nápravová převodovka s
dutým hřídelem – AWHC
Popis
Převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné
membránové spojky.
Náprava je
s převodovkou spojena
pomocí pružné kloubové
spojky namontované na
dutém hřídeli
převodovky.
Jmenovitý přenášený
výkon
180 kW
Převod
7,117
Maximální otáčky
vstupního hřídele
4360 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
1522 Nm
Elektrické jednotky – převodovka AWHC595, 500 kW
Typ převodovky
Nápravová převodovka s
dutým hřídelem –
AWHC595
Popis
Převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od trakčního
motoru tramvaje na
hnací nápravu. Spojení
převodovky s trakčním
motorem je realizováno
pomocí pružné
membránové spojky.
Náprava je
s převodovkou spojena
pomocí pružné kloubové
spojky namontované na
dutém hřídeli
převodovky.
Jmenovitý přenášený
výkon
500 kW
Převod
4,857
Maximální otáčky
vstupního hřídele
5257 ot. min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
4450 Nm
Elektrické jednotky – nápravová kola a pastorky
Příměstské elektrické jednotky ř.471
a ř.671 – CityElefant (ŠKODA)
Motorové jednotky – převodovka H750 pro řadu 851-854
Typ převodovky
H750
Popis
Reverzní, řaditelná
hydrodynamická
převodovka pro pohon
motorového vozu
Určeno pro vozidlo
Motorový vůz M286 řady
851-854
Jmenovitý přenášený
výkon
588 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
1470 ot.min-1
Motorové jednotky – převodovka AWDD-N (NP18) pro řadu 851854
Typ převodovky
AWDD-N (NP18)
Popis
Dvoustupňová
kuželočelní převodovka
se dvěma výstupy slouží
k přenosu krouticího
momentu z převodovky
H750M na převodovku
NK18 a zároveň na
hnací nápravu. Spojení
převodovky
s převodovkami H750M
a NK18 je realizováno
pomocí kardanů.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
Motorový vůz M286 řady
851-854
Jmenovitý přenášený
výkon
294 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
2040 ot.min-1
Motorové jednotky – převodovka AWBD-N (NK18) pro řadu 851854
Typ převodovky
AWBD-N (NK18)
Popis
Jednostupňová kuželová
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu z převodovky
NP18 na hnací nápravu.
Spojení převodovky
s převodovkou NP18 je
realizováno pomocí
kardanu. Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
Motorový vůz M286 řady
851-854
Jmenovitý přenášený
výkon
294 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
2040 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
851 Nm
Posunovací diesel-elektrické lokomotivy
Čelní jednostupňová převodovka pro
posunovací lokomotivu (CZ Loko)
Posunovací diesel-akumulátorové lokomotivy
– převodovka řady ADL
Typ převodovky
Převodovka typu ADL
pro pohon dvouzdrojové
posunovací lokomotivy
(dieselelektrický a
akumulátorový režim)
Popis
Převodovka uložena
uprostřed hlavního rámu
je poháněna přes
pružnou spojku trakčním
motorem. Převodovka
přenáší krouticí moment
skupinově na obě
nápravy skrze kloubové
hřídele a nápravové
převodovky
Určeno pro vozidlo
Lokomotivy řady 798 a
799
Posunovací dieselové lokomotivy
– převodovky AWDD-N a AWDD-N2
Typ převodovky
AWDD652N2
Popis
Dvoustupňová
kuželočelní převodovka s
průběžným hřídelem
Jmenovitý přenášený
výkon
650 kW
Převod
5,69
Maximální otáčky
vstupního hřídele
1900 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
5201 Nm
Posunovací dieselové lokomotivy – převodovka AWHD-Z
Typ převodovky
Čelní dvoustupňová
převodovka AWHD-Z pro
posunovací lokomotivu
s hydrostatickým
pohonem
Popis
Dvoustupňová čelní
převodovka slouží
k přenosu krouticího
momentu od
hydromotoru lokotraktoru
na hnací nápravu.
Spojení převodovky
s hydromotorem je
realizováno pomocí
lamelové spojky.
Náprava je
součástí převodovky.
Určeno pro vozidlo
Lokotraktor CMI (projekt)
Jmenovitý přenášený
výkon
91 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
3453 ot.min-1
Maximální přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
1523 Nm
Elektrické lokomotivy
Typ pohonu
Pohon elektrické
lokomotivy s čelní
jednostupňovou
převodovkou
Popis
Pohon nápravy s
příčným uložením
trakčního motoru, který je
spojen s převodovkou
pomocí vstupní
membránové spojky.
Převodovka je s
dvojkolím spojena
kloubovou spojkou
Určeno pro vozidlo
Elektrická lokomotiva
Jmenovitý přenášený
výkon
1200 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
3625 ot.min-1
Jmenovitý krouticí
moment motoru
6486 Nm
Elektrické lokomotivy
Nápravová kola a pastorky
pro elektrické lokomotivy
Diesel-elektrické lokomotivy
Nápravová kola a pastorky pro
dieselové a diesel-elektrické
lokomotivy
Zpevňování paty zubů válečkováním
– kaleným speciálním válečkem pod
tlakem k odstranění pnutí v patě zubu
Diesel-elektrické lokomotivy
Typ převodovky
HVK
Popis
Dvoustupňová
převodovka s
hydraulickomechanickým přenosem
výkonu. Slouží jako
převodovka pomocných
náhonů lokomotiv pro
pohon kompresoru a
ventilátoru. Převodovka
je regulovaná pomocí
pneumaticky ovládaného
rozvaděče oleje.
Určeno pro vozidlo
T435, T448, ČME2,
ČME3, T669
Jmenovitý přenášený
výkon
74 kW
Maximální otáčky
vstupního hřídele
750 ot.min-1
Diesel-elektrické lokomotivy
Typ převodovky
DES 810
Popis
Jednostupňová
kuželočelní převodovka s
dvěma výstupními
hřídeli. Slouží jako
převodovka pomocných
náhonů lokomotiv pro
pohon kompresoru a
ventilátoru.
Určeno pro vozidlo
DES 810
Maximální otáčky
vstupního hřídele
700 ot.min-1
Diesel-elektrické lokomotivy
Ozubená dělená kola pro dieselové
motory lokomotiv General Electric
(GE)
Součást klikového hřídele
Trolejbusy
Jednostupňová čelní převodovka s
variantním umístěním výstupního
hřídele
Typ vozidla
Trolejbus
Jmenovitý přenášený
výkon
240 kW
Převodový poměr
1,85
Jmenovitý přenášený
krouticí moment na
vstupním.hřídeli
1307 Nm
Elektro-busy – planetový pohon s technologií pružných čepů
Jednostupňová planetová
převodovka s technologií pružných
čepů vyvinutá společností ORBITAL2
Hlavní přínosy použití pružných
čepů a multi-satelitního
uspořádání:
• Vysoká spolehlivost
• Zvýšená životnost
• Snížená hmotnost & rozměry
Typ vozidla
Elektro-bus
Jmenovitý výkon
145 kW
Maximální výkon motoru
241 kW
Převodový poměr
4,00
Testování – Zátěžové testy s plynulou regulací momentu a
otáček motoru
• Plynulá regulace krouticího
momentu a otáček motoru
• Simulace momentové
charakteristiky jízdního cyklu
elektrického vozu
• Odzkoušení převodovky v téměř
reálných podmínkách
• Měření průběhu momentu a otáček,
• Měření teploty
• Softwarově chráněno proti přetížení
• Ochlazování proudícím vzduchem
– simulace proudění vzduchu
kolem převodovky
• Okamžitá aplikace měření zpětně
do designu – modifikace ozubení,
chlazení či těsnění převodovky
Testování – Zátěžové testy s plynulou regulací momentu a
otáček motoru
Testování pohonů v mrazicí komoře
Nově provádíme testy kompletních
pohonů (převodovka + spojky +
motor) v extrémně chladných
podmínkách tzv. CCC (Cold Climate
Conditions)
• Modulární systém mrazicí komory
• 2 kompresory 2 x 26kW +
elektrické ventilátory
• Postupné vychlazení převodovky
až - 45°C (teplota vzduchu -50°C)
• Tvrdý start pohonu
• Měření teplot uvnitř převodovky,
měření tlaků, krouticího momentu,
otáček a vibrací
Testování pohonů v mrazicí komoře
Kuželová kola se spirálním ozubením
• Hypoidní lapované soukolí Gleason
• Hypoidní HPG soukolí Klingelnberg
• Nehypoidní cyklopaloidní lapované
HPG soukolí Klingelnberg
Generální opravy převodovek
Nabízíme opravy nebo generální
opravy převodovek pro kolejová
vozidla
• tramvajové převodovky typu ČKD a
ŠKODA
• ostatní převodovky kolejových
vozidel
Přestavníky výhybek
Licence & Know How
ČKD (Siemens kolejová vozidla)
Wikov MGI a.s. je originální výrobce
a dodavatel převodovek a jejich
součástí pro diesel-elektrické
lokomotivy a tramvaje z produkce
ČKD:
Dieselelektrické lokomotivy
• převodovky, ozubená kola
• kuželové pastorky pro talířová kola
• převodovky pomocných pohonů
Převodovky a díly k nim pro tramvaje
(včetně veškerých subtypů těchto
tramvají):
• T3, K2, KT4, T4, KTNF8, T5C5,
KT8D, KT8D5, T6A5, RT8D5M,
T6C5, RT6N-1
Licence & Know How
ŠKODA
(ŠKODA TRANSPORTATION a.s.)
Wikov MGI a.s. je exkluzivním
autorizovaným licenčním výrobcem a
dodavatelem náhradních dílů
nápravových převodovek a velkých
ozubených kol pro elektrické
lokomotivy ŠKODA.a dále pak
nápravových převodovek pro
tramvaje ŠKODA - typu Astra a Anitra
Licence & Know How
České dráhy, a.s.
Wikov MGI a.s. je držitelem
Certifikátu technické způsobilosti
dodavatele vydaným Certifikačním
střediskem ČD pro:
• výrobu převodovek pro hnací
kolejová vozidla
• výrobu pomocných pohonů pro
hnací kolejová vozidla
• výrobu ozubených kol a pastorků
pro hnací kolejová vozidla
Licence & Know How
Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia a.s. (ZSSK Cargo)
Wikov MGI a.s. je držitelem
Certifikátu technické způsobilosti
dodavatele vydaným Certifikačním
střediskem ZSSK Cargo pro:
• výrobu a dodávka převodovek a
jejich částí pro HDV ZSSK
ISO 9001:2008
• Certifikace ISO 9001:2008 –
Bureau Veritas
Kontakty
Wikov MGI a.s.
Zbečník 356, CZ-549 31 Hronov
www.wikov.com
Michal Stuchlík
Jan Zajíček
tel. +420 491 488 426
tel. +420 491 488 424
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download

Prezentace