Motorový vůz řady 854
Sériové provedení
Návod na obsluhu
Technický popis
DKV PRAHA
Obsah
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.
12.
13.
14.
15.
Úvod
Technická charakteristika
Hlavní data
Hmotnost, základní rozměry
Provozní hmoty
Brzdová zařízení
Hnací soustrojí
Stručný popis motorového vozu
Pojezd motorového vozu
Brzdová zařízení
Kompresor
Brzdič DAKO BSE
Rozváděč
Přídavný ventil Dako - LRV
Protismykové zařízení
Vytápění a větrání
Topný agregát
Spalovací motor
Hlavní technické údaje motoru
Systém vstřikování paliva
Olejové hospodářství
Palivové hospodářství
Chladící soustava spalovacího motoru
Hydrodynamická převodovka
Chladící soustava převodovky
Elektrická výzbroj
Zdroje a napájení
Ovládání spalovacího motoru
Ovládání hydrodynamické převodovky
Radiostanice
Stabilní hasící zřízení Deugra
Ovládání dveří
Ovládání větrání a vytápění oddílu pro cestující
Ovládání větrání a vytápění stanoviště strojvedoucího
Ovládání chlazení
Vypouštění kondenzátu
Informační systém "Zastávka na znamení"
Obsluha, ovládání a řízení motorového vozu
Startování a stopování spalovacího motoru
Manipulace s reverzačním soustrojím
Uvedení motorového vozu do pohybu, jízda, brzdění
Vícečlenné řízení
Přeprava motorového vozu bez vlastního pohonu
Snímky obrazovky - provozní údaje
Snímky obrazovky - diagnostické údaje
Snímky obrazovky - poruchové údaje
Rozdíly předsérie - série
Přílohy
2
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
16
17
17
17
17
18
18
19
19
21
21
22
24
27
30
31
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
16.
Vzduchový rozváděč
Boční vzduchový panel
Schéma vzduchového rozvodu
Stanoviště strojvedoucího
Schéma vodního hospodářství WC
Schéma topného okruhu
Chladící systémy
Elektrický rozváděč
Palivové hospodářství
Monitorovací systém EMS
Literatura
3
31
33
34
36
38
39
40
41
43
43
44
1.
Úvod
Motorové vozy řady 854 jsou kompletně modernizované motorové vozy řady 852
a 853. Technický popis a návod na obsluhu je určen pro strojvedoucí ČD.
Motorový vůz je určen pro osobní a rychlíkovou dopravu. Je konstruován pro
použití při teplotách od - 30°C do + 40°C.
Z motorového vozu je možno ovládat druhý motorový vůz řady 854 nebo
motorový vůz může být ovládán řídícím vozem řady 943. Z motorového vozu lze
ovládat zařízení motorových vozů řady 809, 810, 811, 842, 843 a přípojných vozů
řady 010, 011, 012, 013, 014, 021, 042, 043, a 056. Jedná se o ovládání dveří,
osvětlení, vlakového rozhlasu a informačního systému "Zastávka na znamení".
2.
Technická charakteristika
2.1
Hlavní data
Maximální rychlost
Počet míst k sezení
Počet míst k stání
Uspořádání náprav
Akční rádius
Maximální tážná síla na háku
2.2
120 km/h
48
60
B´ 2´
800 km
80 kN
Hmotnost, základní rozměry
Délka vozu přes nárazníky
Vzdálenost otočných čepů
Průměr nového kola
Hmotnost vyzbrojeného vozu, 2/3 zásob
Hmotnost obsazeného vozu
Maximální hmotnost na jednu nápravu
2.3
Provozní hmoty
Objem palivové nádrže
Objem vodojemu WC
Objem chladící soustavy motoru
Objem chladící soustavy převodovky
Objem soustavy topení
Objem olejové náplně motoru
Objem náplně hydrodynamické převodovky
Objem náplně nápravových převodovek
Objem náplně kompresoru
2.4
24 790 mm
17 200 mm
920 mm
51,5 t
56,5 t
16,0 t
1 600 l
230 l
180 l
110 l
100 l
80 l
310 l
2 x 20 l
5l
Brzdová zařízení
Rozváděč
Brzdič
Brzdič přímočinné brzdy
DAKO BV 1 - Dm 5
DAKO BSE
DAKO BP
4
Ruční brzda
Kompresor
2.5
vřetenová - přilehlý podv.
ATMOS SE 100 lok
Hnací soustrojí
Naftový motor
Jmenovitý výkon motoru
Chlazení
Přeplňování
Hydrodynamická převodovka
Vstupní výkon
Počet měničů
3.
Caterpillar 3412 E-DITA
588 kW při 1 470 ot/min
kapalinové
turbodmychadlem
ČKD H 750 M
552 kW při 1 470 ot/min
3
Stručný popis motorového vozu
Motorový vůz řady 854 má hydrodynamický přenos výkonu. Provedení
motorového vozu je čtyřnápravové s jedním běžným a s jedním hnacím
podvozkem. Hnací část tvoří spalovací motor – čtyřdobý, kapalinou chlazený,
naftový dvanáctiválec Caterpillar 3412 E-DITA. Od konce spalovacího motoru je
přes pružnou spojku a kloubovou hřídel poháněna hydrodynamická převodovka
ČKD H 750 M. Z hřídele převodovky je poháněn pomocí řemenů dynamostartér
(plní jen funkci dynama). Volným koncem hřídele je klínovými řemeny poháněna
kompresorová souprava ATMOS Se 100 lok.
Hydrodynamická převodovka je uložena v rámu trubkové konstrukce, který je na
čtyřech pryžokovových blocích zavěšen na spodku vozu pod zavazadlovým
oddílem.
V prostoru nad spalovacím motorem jsou připevněny dva bloky chladičů.
Chladící ventilátory jsou poháněny elektromotory. Chladící okruhy motoru a
převodovky jsou oddělené.
Dva alternátory s usměrňovačem a vlastní regulací vyrábějí elektrickou energii
pro napájení spotřebičů motorového vozu. Původní dynamostartér 110 V napájí
motory chlazení a statický měnič pro dobíjení přípojných vozů. Výstupní napětí
měniče je 48 V.
Motorový vůz je vybaven pneumatickou samočinnou brzdou soustavy DAKO s
elektricky ovládaným brzdičem DAKO BSE, přímočinnou brzdou DAKO BP a
vřetenovou ruční brzdou, která působí na přilehlý podvozek.
Podvozky motorového vozu jsou dvounápravové s dvojitým vypružením vinutými
pružinami se svislými a příčnými hydraulickými tlumiči.
Pro vytápění vozu je použit teplovodní vytápěcí agregát, který je umístěn pod
vozem. K vytápění se dále využívá odpadní teplo spalovacího motoru
prostřednictvím výměníku voda - voda. Prostřednictvím větracího systému je
zajištěno nucené větrání. Na stanovišti strojvedoucího je větrání a vytápění
zabezpečeno teplovodními agregáty.
4.
Pojezd motorového vozu
Pojezd motorového vozu je téměř shodný s původní řadou 853. Úpravy jsou
provedeny v uchycení příčných tlumičů.
5
5.
Brzdová zařízení
Brzdový systém motorového vozu se skládá z tlakovzdušné a mechanické brzdy.
Zařízení tlakové a ruční brzdy jsou umístěna na spodku vozu, na stanovišti
strojvedoucího a ve skříni vzduchové výzbroje v zavazadlovém oddílu vozu.
Elektricky řízený brzdič DAKO BSE je umístěn ve skříni vzduchové výzbroje.
5.1
Kompresor
Pro výrobu stačeného vzduchu je určena kompresorová souprava Se 100 lok. Je
použit jednostupňový šroubový kompresor, který má jmenovitý výkon 100 m3/h
při 3100 ot/min. Kompresor je umístěn pod vozem na rámu hydrodynamické
převodovky. Pohon je proveden klínovými řemeny, které pohánějí dva protiběžné
rotory, v jejichž mezerách se komprimuje vzduch a vytlačuje se do vzduchojemu.
Mazání je zajištěno olejem, který je přetlakově nastřikován do sacího potrubí
kompresoru a ložisek. Olej těsní mezery šroubových rotorů a účinně ochlazuje
stlačený vzduch.
Regulace kompresorové jednotky je plně automatická. Sestává se z tlakového
spínače, elektricky ovládaného ventilu a regulační klapky. Obvod cívky
elektromagnetického ventilu je ovládán povely z elektronického regulátoru
INTELO na základě snímání tlaku v hlavním vzduchojemu pomocí tlakového
spínače. Tlakový vzduch ovládá klapku kompresoru, která otvírá nebo zavírá
sání kompresoru.
Na vstupní straně kompresoru je vzduchový filtr, který zachycuje nečistoty větší
než 0,01 mm. Znečištění vložky filtru je signalizováno optickým indikátorem na
víku filtru. Vzduchojem na výstupu kompresoru plní funkci zásobníku oleje a
stlačeného vzduchu, též zajišťuje hrubé odloučení oleje ze stlačeného vzduchu.
Na čelní straně vzduchojemu je plnící hrdlo oleje se zátkou a měrkou. Odlučovač
oleje je umístěn na výstupu vzduchojemu. Zachytává olejovou mlhu obsaženou
ve vzduchu před jeho vstupem do dochlazovače. Odloučený olej je odsáván zpět
do kompresoru.
Ovládání kompresoru je elektrické. Ovládací povely jsou přivedeny kabelem přes
vícepólový konektor. Překročení teploty oleje na výstupu kompresoru nad 105°C
hlídá teplotní spínač, který zasahuje do ovládacího obvodu. Proti překročení
dovoleného tlaku je použit pojišťovací ventil, který je umístěn na vzduchojemu a
je nastaven na tlak 11,5 baru.
Stlačený vzduch dále proudí spojovacím potrubím do dvou hlavních
vzduchojemů. Na spojovacím potrubí je umístěn pojišťovací ventil nastavený na
11 barů.
5.2
Brzdič DAKO BSE
Elektricky ovládaný brzdič DAKO BSE je panelové konstrukce. Je doplněn
elektrickým ventilem rychločinného brzdění. Brzdič se ovládá pomocí jízdní páky
a ovládacích prvků na stanovišti strojvedoucího.
Vysokotlaký švih lze zavést tlačítkem na pultu strojvedoucího. Zadávací jízdní
páka musí být v poloze "J". Závěr lze provést přepínačem na pultu
strojvedoucího. Provozní brzdění a odbrzďování se provádí prostřednictvím
zadávací páky. Při přesunutí páky do polohy "BP" klesá tlak v průběžném potrubí
a rozváděče zajišťují na všech připojených vozech příslušný stupeň brzdícího
6
účinku. Stupeň zabrzdění (snížení tlaku v HP) je dán dobou setrvání páky v
poloze "BP". Zvyšování brzdového účinku se přeruší přestavením zadávací páky
do polohy "V". V této poloze se nastavený brzdný účinek nemění. Odbrzdění se
provádí přesunutím zadávací páky do polohy "J". V této poloze je doplňováno
hlavní potrubí a snižuje se stupeň zabrzdění. Míra odbrzdění opět závisí na době
setrvání páky v poloze "J". Rychločinné brzdění lze zavést přestavením páky do
polohy "R". Nízkotlaké přebití lze zavést stlačením příslušného tlačítka na
ovládacím pultu strojvedoucího. Úplného zavedení nízkotlakého přebití (zvýšení
tlaku na 5,4 baru) se dosáhne stlačení tlačítka na dobu 5 sekund.
Funkce brzdiče je podrobně popsána v služební rukověti ČD SR 15(V).
5.3
Rozváděč
Použitý typ rozváděče je DAKO BV1 - Dm 5. Rozváděč je trvale nastaven do
polohy "osobní". Je upraven pro zkrácené odbrzďovací doby a pro zkrácené
plnění řídícího vzduchojemu. Rozváděč je přístupný pod podlahou motorového
vozu a je umístěn na samostatném nosiči.
5.4
Přídavný ventil Dako - LRV
Zajišťuje konstantní plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců a zajišťuje
vysoký stupeň brzdění. V závislosti na rychlosti vozidla zajišťuje plnění
brzdových válců na tlak 3,8 baru (nízký stupeň) nebo 6,7 baru (vysoký stupeň).
Při brzdění z rychlosti vyšší než 85 km/h se zavádí vysoký stupeň brzdění. Při
poklesu rychlosti pod 50 km/h se zavede nízký stupeň brzdění. K přestavení na
nízký stupeň brzdění dojde také po uplynutí cca 12 sekund od okamžiku poklesu
rychlosti pod 85 km/h.
Přezkoušení účinku vysokého stupně brzdění se provádí na motorovém voze
takto: vůz musí být zabrzděn, stlačíme tlačítko elektromagnetického ventilu
rychlíkové brzdy, který je umístěn ve skříni vzduchové armatury na dobu cca 5
sekund. Ventil LRV zavede vysoký stupeň brzdění, tím se zvýší přítlačná síla na
zdrže a pohne se brzdové tyčoví. Jestliže nyní uvolníme tlačítko ventilu, brzdové
zařízení se přestaví na nízký stupeň brzdění a přebytečný vzduch pomocí LRV
ventilů uniká do ovzduší. Únik vzduchu je zřetelně slyšitelný. Účinek lze také
sledovat prostřednictvím manometrů na stanovišti strojvedoucího.
5.5
Protismykové zařízení
Protismyková zařízení DAKO jsou použita stejná jako na vozech řady 853.
Podrobný popis lze najít ve služební rukověti ČD SR 15(V).
6.
Vytápění a větrání
Teplovodní vytápění vozu s nuceným oběhem kapaliny je zajištěno
prostřednictvím naftového agregátu HYDRONIC 35. Dále se využívá odpadní
teplo spalovacího motoru pomocí výměníku voda - voda. Topný okruh je
samostatný. Větrání motorového vozu je přetlakové s ohřevem vzduchu. Je
použit původní systém nuceného větrání motorového vozu řady 853. Sestává se
z ventilátorového soustrojí, filtrů, ohřívače vzduchu, recirkulační klapky a
7
rozváděcího vzduchovodu. Vzduch je do vytápěného prostoru vháněn pomocí
systému podélných štěrbin ve stropě. Stanoviště strojvedoucího je vytápěno a
větráno teplovodními agregáty Karosa 4V4.
6.1
Topný agregát
Je použit teplovodní agregát Eberspächer D 30 W (u prototypu a předsérie),
případně novější provedení HYDRONIC 35. Agregáty mají vlastní řídící jednotku
s diagnostikou. Zařízení - topný agregát, oběhové čerpadlo a filtr paliva jsou
umístěna v původní upravené skříni.
Pro zapnutí topného agregátu je třeba přepnout přepínač "Větrání/topení" na
ovládacím panelu v elektrickém rozváděči do polohy "Topení" a stisknut tlačítko
"Zapnutí topení". Tím se spustí oběhové čerpadlo topení. Po cca 3 sec se spustí
elektromotor hořáku. Nyní proběhne testování motoru a následuje proplach
prostoru hořáku. Po cca 10 sec sepne zapalování a otevře se ventil paliva. Tím je
vstřikováno palivo rozprašovací tryskou do spalovacího prostoru. Zde se palivo
smísí se vzduchem a vysokonapěťové jiskry je zapálí. Po zapálení paliva a
vytvoření plamenu se vypne zapalování. To zajišťuje elektronická regulace
pomocí snímání plamene fotoodporem. Elektronická regulace reguluje agregát v
přerušovaném chodu. V závislosti na potřebě tepla reguluje různě dlouhé doby
zapnutí chodu hořáku. Po celou dobu topení, včetně regulačních pauz zůstává
oběhové čerpadlo v činnosti.
Vypnutí topení se provede tlačítkem na ovládacím panelu v el. rozváděči. Tím se
uzavře elmag. ventil paliva. Po dobu cca 2,5 minuty ještě běží oběhové čerpadlo.
Po skončení doběhu se oběhové čerpadlo a ventilátor spalovacího vzduchu
samočinně vypnou.
7.
Spalovací motor
Spalovací motor Caterpillar 3412 E-DITA je dvanáctiválcový motor s válci
uspořádanými do V. Je přeplňován dvěma turbodmychadly a je použit
mezichladič plnícího vzduchu. Vznětový, čtyřdobý, kapalinou chlazený motor má
přímý vstřik paliva. To je zajištěno elektro-hydraulickými vstřikovacími jednotkami
(HEUI), které jsou ovládány elektronickým řídícím modulem ECM. Motor je
kompaktní samostatné zařízení, které je vybaveno chladičem oleje, regulací a
ochranami motoru.
Skříň motoru je odlitá a tvoří společně celek s blokem válců. Ve skříni motoru
jsou vyvrtány otvory pro uložení klikové, vačkové hřídele a vložek válců. Ve
spodu motoru je víko s olejovou vanou. Ozubená soukolí pohonu vačkové
hřídele, vodního, olejového čerpadla a vysokotlakého čerpadla oleje vstřikovací
soustavy jsou kryta víkem na straně torzního tlumiče. Jeden odlitek společný pro
šest válců tvoří hlavu na jedné straně motoru. Vstřikovací jednotky HEUI jsou
uloženy v pouzdrech v hlavě válců, kde jsou umístěna i vodítka ventilů.
Šestkrát zalomená kliková hřídel je kovaná s povrchově kalenými čepy. Je
uložena v sedmi kluzných ložiscích. Axiální vůle klikové hřídele se zachytává na
třetím ložisku.
Písty jsou výkovky ze slitiny hliníku, mají komůrku ve dně pístu a mají jeden
těsnící a dva stírací kroužky.
8
7.1
Hlavní technické údaje motoru
Typové označení
Uspořádání
Jmenovitý výkon
Točivý moment
Vrtání válce
Zdvih pístu
Objem válců
Volnoběžné otáčky
Startovatelnost
7.2
3412 E-DITA
12 V
588 kW při 1 470 ot/min
3 892 Nm
137 mm
152 mm
27 l
600 ot/min
-15° C
Systém vstřikování paliva
Systém vstřikování paliva se skládá z těchto částí:
¾ Řídící část ECM - řídí chod motoru a jejím základem je mikroprocesorová
jednotka, která zpracovává vstupní veličiny z daných snímačů. Podle
vloženého programu a uživatelem zadaných požadovaných parametrů řídí
chod spalovacího motoru.
¾ Olejové čerpadlo - je vysokotlaké čerpadlo s konstantním průtokem oleje. Z
provozního tlaku motorového oleje spalovacího motoru cca 0,28 MPa zvyšuje
tlak na 4,2 až 23,2 MPa. Tlakový olej se používá pro vstřikování paliva.
¾ Ventil tlaku a počátku vstřikování - řídí tlak na výstupu olejového čerpadla. Je
elektricky ovládaný a v podstatě řídí vstřikovací tlak paliva. Ventil je řízen
modulem ECM.
¾ Vstřikovací jednotka HEUI - se skládá z ventilu, který má kuželové sedlo.
Ovládá je elektronicky řízený solenoid. Dále je zde umístěn multiplikační píst,
kuličkový zpětný ventil, výtlačný píst a vstřikovací tryska.
Ke vstřikování paliva se zde používá (na rozdíl od obvyklé mechanické energie)
hydraulická energie tlakové ho oleje. Vstřikování paliva je řízeno časovým
průběhem tlaku přiváděného oleje. Množství vstřikovaného paliva je dáno délkou
trvání impulsu od modulu ECM.
7.3
Olejové hospodářství
Mazání motoru provádí zubové olejové čerpadlo. Motor má svůj vlastní chladič
oleje, který je chlazen kapalinou. Motor je dále vybaven plnoprůtočným filtrem s
pojistným obtokovým ventilem. Filtr je umístěn na pravém boku spalovacího
motoru pod úrovní podlahy strojovny. Vana motoru obsahuje cca 75 l oleje.
7.4
Palivové hospodářství
Palivové hospodářství je rozděleno na okruh dodávky paliva pro spalovací motor
a topný agregát. Okruh paliva pro spalovací motor se skládá z původní palivové
nádrže, ze které je palivo dopravováno potrubím přes uzavírací kulový ventil a
9
zpětný ventil dopravním čerpadlem motoru. Palivo je dopravováno do hrubého a
jemného čističe, které jsou umístěny ve strojovně. Na držáku ve strojovně vedle
spalovacího motoru je umístěn jeden hrubý a dva jemné čističe paliva. K
odvzdušnění palivové soustavy je na víku hrubého filtru umístěno ruční dopravní
čerpadlo. Nespotřebované palivo je vraceno zpět do nádrže přes hlavy válců
motoru. Takto je palivo předehříváno.
Okruh paliva pro vytápěcí agregát se skládá z dopravního potrubí, zpětného
ventilu a uzavíracího kohoutu, přes které je palivo vedeno do skříně topného
agregátu. Zde prochází hrubým filtrem (sítko) a jemným palivovým filtrem
topného agregátu. Palivo je dopravováno vlastním dopravním čerpadlem
vytápěcího agregátu.
7.5
Chladící soustava spalovacího motoru
Chladící soustavu spalovacího motoru a hydrodynamické převodovky tvoří dva
samostatné okruhy s nuceným oběhem chladící kapaliny. Jedná se o okruh
chlazení spalovacího motoru a okruh chlazení oleje hydrodynamické převodovky.
Oba okruhy jsou opatřeny přetlakovými zátkami a přepadovým potrubím, které je
svedené do kanistrů, umístěných ve strojovně. Výšku hladiny vody v chladícím
okruhu snímají plovákové spínače, které jsou umístěny v horní části chladiče
motoru a převodovky (oba na pravé straně). Na motorovém voze jsou dva
chladičové rámy upevněné nad spalovacím motorem. V chladičových rámech
jsou připevněny chladící články. Patnáct z nich (pravá i levá strana předního
rámu a levá strana zadního rámu) slouží k chlazení spalovacího motoru a pět
článků (pravá strana zadního rámu) slouží k chlazení oleje hydrodynamické
převodovky. Dešťová voda, která může vnikat vzduchotechnikou chlazení je
sváděna trubkou pod vůz. Trubka je přerušena ve strojovně s vyústěním do
trychtýře. To umožňuje kontrolu případné netěsnosti chladících článků. Obsah
kapaliny v obou chladících okruzích je snížen úpravou horní komory
chladičových rámů. Ventilátory chladičů jsou poháněny elektromotory.
Teplotu chladící kapaliny spalovacího motoru reguluje obtokový termoregulátor,
který propouští chladící kapalinu do chladičů až po dosažení teploty 78 - 85°C.
Vodní čerpadlo dopravuje chladící kapalinu do chladičů a do okruhu výměníku
voda/voda. Jeho prostřednictvím se využívá odpadní teplo spalovacího motoru k
vytápění vozu. Z chladiče je vedena kapalina zpět do spalovacího motoru. Na
této zpětné větvi je umístěn snímač teploty pro ovládání ventilátorů chlazení.
8.
Hydrodynamická převodovka
Převodovka je typu ČKD H 750 M. Je použit typ jako u řady 853. Převodovku
ovládá pomocí elektromagnetických ventilů řídící počítač motorového vozu. Děje
se tak v závislosti na otáčkách spalovacího motoru a rychlosti jízdy. Optimální
řazení jednotlivých měničů je uloženo v programovém vybavení elektronického
regulátoru. Původní šoupátkový řadič byl z převodovky demontován. Ventily
řazení měničů jsou umístěny ve spodní části přístrojové skříně v zavazadlovém
oddílu na boku elektrického rozváděče. Demontováno bylo také sekundární i
primární regulační čerpadlo.
10
8.1
Chladící soustava převodovky
Chladící okruh převodovky se skládá z olejového a kapalinového okruhu. Olej z
převodovky tlačí čerpadlo do olejového chladiče. Chladič je umístěn pod vozem.
Ve výtlačné větvi oleje je vřazen trojcestný ventil, který je osazen dvěma
termoregulátory. Termoregulátory propouští olej do chladiče po dosažení teploty
olej cca 80° C. Snímač teploty je umístěn na olejovém potrubí z převodovky do
trojcestného ventilu a slouží k ovládání chodu ventilátorů chlazení.
Pět článků zadního chladícího rámu vpravo tvoří s vodním čerpadlem a vodním
prostorem olejového chladiče převodovky kapalinový chladící okruh.
Jednostupňové čerpadlo je poháněné řemenicí od spalovacího motoru.
9.
Elektrická výzbroj
Elektrickou výzbroj motorového vozu tvoří obvody, které slouží k ovládání a
řízení jízdy vozidla. Dále tyto obvody slouží k ovládání systému osvětlení vozu a
k napájení a ovládání sdělovacích, zabezpečovacích a pomocných systému
vozidla.
Základní zdroj elektrické energie tvoří dva generátory - alternátory s vlastním
usměrňovačem o jmenovitém napětí 28V a proudu 120A. Startování spalovacího
motoru a napájení spotřebičů pokud spalovací motor neběží zajišťuje
akumulátorová baterie 24V/300Ah. Základní sít vozidla je tedy tvořena napětím
24Vss. Aby bylo možno používat zařízení přípojných vozů je pomocí měniče
24/48V vytvořena pomocná síť 48V. Původní dynamostartér vozů řady 853 je
zdrojem sítě 110Vss. Dynamostartér je buzený statickým měničem 24/110V a
slouží jako zdroj pro pohon elektromotorů ventilátorů chlazení spalovacího
motoru a převodovky. Dále je z něj napájen statický měnič 110/48V pro dobíjení
baterií přípojných vozů (lze dobíjet dva vozy řady 010). Vůz je dále vybaven
dobíječem 230/24V, který umožňuje dobíjení akumulátorové baterie z běžné sítě.
Mikroprocesorový řídící systém INTELO MAXI 114 umožňuje vícečlenné řízení
dvou motorových vozů řady 854 z jednoho stanoviště.
Mikroprocesorový systém umožňuje řízení vozidla jak v režimu ručního řízení
(zadáváním poměrného tahu), tak i v režimu automatické regulace rychlosti
(zadáváním požadované rychlosti). Spalovací motor je ovládán vlastním
regulátorem ECM. Ten je napájen z měničů, které galvanicky oddělují napájení
regulátoru od palubní sítě vozidla. Zadávání požadovaných otáček provádí
elektronický regulátor INTELO, který také řídí řazení měničů převodovky,
chlazení spalovacího motoru a převodovky, topení a větrání. Na čele vozu jsou
umístěny zásuvky MZ 264 a třináctipólové zásuvky UIC.
Elektrická výzbroj je umístěna většinou v elektrickém rozváděči, který je umístěn
v zavazadlovém oddílu. V rozváděči jsou umístěny jističe, pojistky, relé,
odpojovač baterie, dvě skříně regulátoru INTELO, skříň elektronického
rychloměru, skříň vlakového zabezpečovače, řídící jednotka protipožárního
zařízení, ovládací panel topení, větrání a osvětlení, měniče napájení ovládání
spalovacího motoru a měniče 24/110V a 24/48V.
Elektropneumatické ventily brzdy, pískování a tlakové spínače jsou umístěny do
skříně vzduchové výzbroje. Skříň je umístěna vpravo vedle elektrického
rozváděče. Vlevo od rozváděče je umístěna skříň, ve které jsou umístěny EP
ventily řazení měničů a směrů a snímač tlaku oleje převodovky. Ve střední části
11
skříně je dobíječ baterie 230/24V. Nad ním je umístěn zesilovač vlakového
rozhlasu TEMCO.
Nad stropem stanoviště strojvedoucího jsou umístěny EP-ventily houkaček a
píšťal, včetně jejich uzavíracích kohoutů. Skříňka diagnostiky spalovacího motoru
je umístěna na boku šatníku.
9.1
Zdroje a napájení
¾ Alternátory - dva třífázové alternátory BOSCH mají jmenovité napětí 28V a
jmenovitý proud 120A. Alternátory jsou upevněny na konzolách v čele
spalovacího motoru a jsou poháněny klínovými řemeny. Alternátory jsou
připojeny k baterii přes pojistky FU4 a FU5 a kontrola jejich činnosti je
signalizována na displeji na stanovišti strojvedoucího.
¾ Vozidlová baterie - vůz je osazen akumulátorem 24V/300Ah. Baterie je se
skládá ze dvou paralelně zapojených sad, každá po osmnácti článcích.
Voltmetr a ampérmetr baterie je umístěn v elektrickém rozvaděči.
¾ Dynamostartér DT736-4 ř.853 - po rekonstrukci je použita pouze část stroje dynamo, které slouží jako zdroj 110Vss pro napájení elektromotorů chlazení a
pro napájení dobíječe přípojných vozů. Buzení dynama je prostřednictvím
statického měniče 24/110V. Buzení dynamostartéru provádí elektronický
regulátor INTELO.
¾ Statický dobíječ 110/48V GV3 - slouží pro napájení maximálně dvou vozů
řady 010. Je umístěn ve strojovně na stěně stanoviště strojvedoucího. Má
ochranu proti zkratu, galvanicky oddělený vstup a výstup, ochranu proti
přetížení na výstupu a nucené chlazení. Dobíječ GV3 se zapíná na stanovišti
strojvedoucího spínačem SA28. Po sepnutí spínače, pokud již neběží motory
ventilátorů chlazení regulátor nabudí dynamostartér. Jestliže je napětí na
výstupu dynama větší než 95V, sepne regulátor ovládací obvody měniče
GV3. Pokud napětí poklesne pod 95V, regulátor NR1 dobíječ vypne.
¾ Statický dobíječ 230/24V - slouží k dobíjení vozové baterie při odstavení
motorového vozu z běžné průmyslové sítě 230V/50Hz. Měnič má galvanicky
oddělený vstup a výstup, ochranu proti zkratu a přetížení a přepólování na
výstupu. Dobíječ je umístěn v boční levé skříni elektrického rozváděče.
Dobíječ je jištěn jističem a jeho výstup je zapojen před odpojovač baterie.
Dobíječ se uvede automaticky do činnosti zasunutím zástrčky napájecího
kabelu do zásuvky, umístěné na boku přístrojové skříně. Funkce dobíječe je
signalizována na panelu ovládání topení a větrání. V tomto případě je vůz
jištěn proti rozjetí.
9.2
Ovládání spalovacího motoru
Spalovací motor ovládá elektronická jednotka ECM, která je umístěná přímo na
spalovacím motoru. Pomocí údajů ze snímačů tlaku, teploty a otáček motoru
zajišťuje jednotka kompletní regulaci motoru, včetně jeho ochran. Na základě
zadání požadovaných otáček regulátorem INTELO ovládá jednotka elektrohydraulické vstřikovací jednotky motoru. Podstatné parametry spalovacího
12
motoru - otáčky, teplota, teplota chladící kapaliny, teplota a tlak oleje, tlak nafty,
odpracované motohodiny a další lze zjistit na připojené zobrazovací jednotce
regulátoru ECM, která je umístěna na bočnici šatníku. Ochrany spalovacího
motoru způsobují omezení chodu spalovacího motoru nebo jeho zastavení. K
odlehčení (odpojení výkonu) spalovacího motoru dochází při překročení teploty
chladící kapaliny 98°C. Ke stopnutí motoru při překročení teploty 112°C nebo
ztrátě tlaku oleje v motoru.
9.3
Ovládání hydrodynamické převodovky
Regulátor INTELO ovládá hydrodynamickou převodovku H 750 M (původní z
řady 853) prostřednictvím EP ventilů. Ovládání je provedeno řazením jízdních
měničů a směrů.
Požadavek na zařazení směru provedeme přesunutím směrové páky kontroléru
do polohy P - vpřed nebo Z - vzad. Jestliže je nulový poměrný tah a rychlost vozu
menší než 2km/h regulátor sepne EP-ventil směru vpřed (YP1) nebo vzad (YP2).
Po zadání poměrného tahu se motorový vůz rozjíždí. Pro vyhodnocení skluzu
náprav vyhodnocuje regulátor NR1 při jízdě rychlost nápravy předního a zadního
podvozku. Jističem FA29 je možno vypnout protiskluzovou ochranu regulátoru.
Toho lze využít při poruše jednoho ze snímačů otáček náprav. Volba jednotlivých
měničů je provedena spínáním EP-ventilů měničů (YV1, YV2, YV3) po potvrzení
směru koncovými spínači a po sepnutí tlakového spínače průběžného potrubí
(SP1). Měniče jsou spínány podle programu spínání měničů, který je uložen v
regulátoru INTELO. Měnič je volen podle skutečné rychlosti vozu a otáček
spalovacího motoru. Na displeji strojvedoucího se zobrazují informace o
zvoleném směru a zařazeném měniči.
Regulátor blokuje jízdu, pokud je zapnut dobíječ baterie z vnější sítě
230V/50Hz nebo pokud tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu není větší než
6 barů!
Stavy:
¾ rychlost vozu je větší než 132 km/h
¾ teplota oleje v převodovce je větší než 110°C
¾ sepne poruchový termostat oleje převodovky (ST1)
vyhodnotí regulátor INTELO jako signál "Porucha převodovky". V tomto případě
nesepne regulátor měniče hydrodynamické převodovky.
Z automatického řazení měničů regulátorem je možno kdykoliv přejít na ruční
řazení měničů pomocí spínače SV2.
9.4
Radiostanice
Motorový vůz je vybaven radiostanicí TRS VS47. Součástí této soupravy je i
lokomotivní adaptér pro nouzové zastavení vlaku. Z tohoto důvodu je nutné mít
vždy zapnutou radiostanici! Při vypnuté RDS nelze naplnit průběžné potrubí
motorového vozu (odpadlý EP-ventil VZ). Pokud zaúčinkuje výše zmíněné
zařízení je třeba krátkodobě vypnout RDS.
13
9.5
Stabilní hasící zřízení Deugra
V motorovém voze je zabudováno stabilní signalizační a hasící zařízení Deugra.
Hasivo působí v prostoru spalovacího motoru, kontrolována je skříň topného
agregátu a skříň elektrického rozváděče.
Při požáru ve strojovně aktivuje spouštěcí karta systému A18 hasící zařízení (lze
spustit i ručně tlačítkem na stanovišti strojvedoucího). Na displeji strojvedoucího
se objeví hlášení "Požár" a rozsvítí se kontrolka požáru na pultu strojvedoucího
doprovázená akustickou signalizací.
Při požáru v elektrickém rozváděči a v prostoru topného agregátu aktivuje
vyhodnocovací karta A19 signalizaci požáru. Na displeji strojvedoucího se objeví
hlášení "Požár" a rozsvítí se kontrolka požáru na pultu strojvedoucího
doprovázená akustickou signalizací. Požár je nutno uhasit ručním hasícím
přístrojem.
9.6
Ovládání dveří
Dveře jsou ovládány pneumaticky pomocí řídících jednotek dveří SOD-98. Řídící
jednotka zpracovává a vyhodnocuje signály o požadavku zavření, otevření či
odjištění dveří. Strojvedoucí signálem "ODJ" dveře soupravy odjišťuje, ale
neotvírá. Pro otvírání/zavírání dveří jsou v nástupním prostoru ovládací tlačítka.
Signalizace otevření dveří je provedena na displeji strojvedoucího a kontrolkou.
Jestliže dojde k poruše dveří, lze křídlo mechanicky uzamknout a řídící systém
dveře neovládá. Při poruše elektrického ovládání lze křídlo mechanicky nouzově
otevřít. Při nouzovém ovládání jsou odvětrány pneumatické válce, je odpojeno
pneumatické ovládání a křídlo je mechanicky odblokováno. Použití nouzového
ovládání je signalizováno řídícím systémem. Zvuková signalizace trvá cca10 sec
a řídící systém křídlo dveří dále neovládá.
Řídící jednotka SOD-98 je ovládána mikroprocesorem a je umístěná ve skříňce z
hliníkových profilů pro každé křídlo dveří samostatně. Na skříňce jednotky jsou
umístěny tři LED diody. Pokud je řídící část jednotky SOD-98 v poruše svítí
červená LED trvale. Zelená LED +24V svítí v případě přítomnosti napájecího
napětí 24V a zelená LED dioda svítí při správné funkci DC/DC měniče 5V.
Pokud je jednotka v pořádku, svítí zelené LED diody.
Řízení křídla dveří se může nacházet podle okolností v následujících stavech:
¾ Stav nečinnosti - porucha - je signalizován svícením červené LED diody (musí
být přítomno napájecí napětí +24V). Příčinou může být závada v řídící
jednotce nebo vadná funkce software. V tomto případě jednotka ovládání
dveří neprovádí nebo může být ovládání chybné.
¾ Stav zamčeno - je vyhodnocen signál mechanického uzamčení křídla dveří a
systém ovládání dveří neprovádí.
¾ Stav nouze - nastává v případě použití nouzového mechanického otevření
křídla dveří, při kterém se odjistí západka křídla a odvětrá se pneumatický
válec. Křídlo je mechanicky odpojeno od přívodu vzduchu a systém
prostřednictvím houkačky po dobu cca 10 sec signalizuje použití nouzového
režimu. Potom lze křídlem dveří ručně manipulovat.
14
¾ Stav zavírání
ƒ
zavírání rychlostním kontaktem - křídlo je zavíráno tlakem 5 barů,
nevyhodnocují se ochranné prvky proti přivření, dveře jsou jištěny
mechanicky a elektricky rychlostním kontaktem, pokud není potvrzen
signál o zapadnutí mechanické západky je stav "Zavřeno" nastaven do
cca 12,5 sec a dveře jsou zajištěny pouze elektricky
ƒ
zavírání cestujícím - po stlačení tlačítka "Zavírání" zavírá systém dveře
tlakem 2 bary, dovření křídla je provedeno tlakem 5 barů, při zavírání jsou
v činnosti ochrany proti přivření, po vyhodnocení signálu o zapadnutí
mechanické západky je vyhodnocen stav "Zavřeno"
ƒ
centrální zavírání signálem ODJ - po dobu 3 sec zní zvuková výstraha,
poté zavírá systém dveře tlakem 2 bary, dovření křídla je provedeno
tlakem 5 barů, během zavírání jsou v činnosti ochrany proti přivření, po
vyhodnocení signálu o zapadnutí mechanické západky je vyhodnocen
stav "Zavřeno", jestliže při zavírání zareaguje ochrana proti přivření, je
křídlo dveří otevřeno a po 7 sec se zavírání dveří opakuje, po třetím
neúspěšném pokusu o zavření zůstává křídlo dveří otevřeno a lze je zavřít
místně tlačítkem ovládání nebo centrálně signálem ODJ (obsluha
krátkodobě uvede dveře do stavu odjištěno)
ƒ
centrální zavírání signálem +UIC - po dobu 3 sec zní zvuková výstraha,
poté zavírá systém dveře tlakem 2 bary, dovření křídla je provedeno
tlakem 5 barů, po vyhodnocení signálu o zapadnutí mechanické západky
je vyhodnocen stav "Zavřeno", při zavírání jsou v činnosti ochrany proti
přivření, křídlo dveří je mechanicky i elektricky zajištěno proti
samovolnému otevření, centrální zavírání signálem UIC neumožňuje
rozlišovat pravou či levou stranu soupravy
¾ Stav zavřeno
ƒ
křídlo zavřeno a elektricky odjištěno - křídlo je uzavřeno a je zajištěno
pomocí mechanické západky, v pneumatickém válci je na straně pro
zavírání dveří tlak 5 barů
ƒ
křídlo dveří zavřeno a elektricky centrálně zajištěno - zajištění dveří je
provedeno mechanicky i elektricky, v pneumatickém válci je na straně pro
zavírání dveří tlak 5 barů, elektrické zajištění dveří znamená, že řídící
systém neumožní ovládání dveří signály od tlačítek ovládání
zavírání/otvírání
ƒ
křídlo dveří zavřeno a elektricky centrálně zajištěno a zajištěno
rychlostním kontaktem - křídlo dveří je zajištěno mechanicky i elektricky, v
pneumatickém válci je na straně pro zavírání dveří tlak 5 barů, navíc
systém neumožní odjištění dveří signálem ODJ
ƒ
křídlo dveří zamčené - křídlo je mechanicky uzamčeno zámkem v křídle
dveří, pomocí mikrospínače je dáván systému signál o zamčení dveří,
15
systém ignoruje požadavky na ovládání křídla dveří a v pneumatickém
válci je na straně pro zavírání dveří tlak 5 barů
¾ Stav otevřeno - systém je připraven provést funkci zavírání.
Ochrana proti přivření je tvořena:
¾ Ochranná lišta - v profilu hrany křídla dveří je umístěn pásek s mikrospínači.
Pokud některý mikrospínač sepne, řídící systém to vyhodnotí jako překážku v
prostoru křídla dveří. Ochrana je vyhodnocována snímačem pohybu asi do
90% zavření křídla dveří. Dále se nevyhodnocuje.
¾ Ochrana časová - je měřen a vyhodnocován čas mezi sepnutím snímače
pohybu a příchodu signálu od snímače zapadnutí mechanické západky. Při
času delším než 3 sec systém vyhodnotí překážku v prostoru dveří. Řídící
systém také měří a vyhodnocuje čas od začátku zavírání až do příchodu
povelu k zaúčinkování EP-ventilu dovírání. Pokud do 7 sec nevyhodnotí
systém sepnutí magnetického snímače pohybu pneumatického válce nebo
indukčního snímače mechanické západky, vyhodnotí překážku v prostoru
dveří.
¾ Ochrana optickou závorou - je nezávislá na výše uvedených ochranách. Je
umístěna pod krytem převáděcí tyče v prostoru nástupních schůdků. Je
snímán prostor mezi sloupky dveří a v případě překážky jsou řídícím
systémem dveře otevřeny.
9.7
Ovládání větrání a vytápění oddílu pro cestující
¾ přepnout přepínač "Topení/větrání"
¾ stisknout tlačítko SB49 v elektrickém rozváděči
Spuštění topného agregátu se provede přepnutím přepínače "Topení/větrání" a
stiskem tlačítka SB49 v elektrickém rozváděči. Tím sepne relé KR14 a regulátor
NR1 spustí topný agregát A3. Elektromagnetické ventily topení jsou otevřeny. Při
dosažení teploty v oddílu +22° C (zajišťuje čidlo teploty BT10), je sepnut
regulátorem ventil vytápění oddílu YV91 a tím se uzavře přívod teplé vody do
topnic oddílu pro cestující. Nástupní prostory, WC a zavazadlový oddíl jsou
vytápěny trvale. Vytápěcí okruh je též propojen se sekundární částí výměníku
voda/voda. Na primární část je napojen chladící okruh spalovacího motoru. V
případě, že dosáhne teplota chladící kapaliny spalovacího motoru 78°C, topný
agregát se přepne do pohotovostního stavu a topení vozu přejímá výměník.
Pokud poklesne teplota v primární části výměníku, začne opět pracovat topný
agregát. Oběhové čerpadlo topného okruhu je stále v chodu. Chod agregátu a
oběhového čerpadla je indikován na displeji strojvedoucího.
Větrání zajišťuje původní větrací soustrojí. Původní elektromotor 110V byl
nahrazen dvěma elektromotory 24V.
Nad zadním nástupním prostorem je umístěno teplovodní topení 4V4. Pokud je
spuštěno vytápění vozu, protéká jím vytápěcí kapalina. Po dosažení teploty
kapaliny 40°C je spuštěn elektromotor ventilátoru topení 4V4 a teplý vzduch je
vháněn do prostoru sání větracího soustrojí. Pokud teplota vháněného vzduchu
dosáhne 35°C a nepřekročí-li teplota vzduchu v oddíle 23°C, přepnou se motory
větracího systému na poloviční výkon.
16
9.8
Ovládání větrání a vytápění stanoviště strojvedoucího
Ovládání topení stanoviště se provádí spínačem SV15. Regulátor NR1 sepne
vytápěcí agregát A3 a zároveň sepne a tím uzavře ventil topení oddílu pro
cestující YV91. Stanoviště je vyhříváno teplovodním topením 4V4, které zajišťuje
i větrání stanoviště strojvedoucího.
9.9
Ovládání chlazení
Z pomocné sítě 110V jsou napájeny dva stejnosměrné elektromotory pohánějící
chladící ventilátory. Motory jsou zapojeny do série. Na displeji strojvedoucího
jsou zobrazovány informace o napětí a proudu motorů chlazení. Z těchto údajů je
možno usuzovat o chodu a výkonu chlazení. Regulátor začíná regulovat buzení
dynamostartéru (rozběh chladících ventilátorů) po dosažení teploty oleje
hydrodynamické převodovky 92°C nebo po dosažení teploty 55°C vratné vody v
chladícím okruhu spalovacího motoru. Připojení motorů k dynamostartéru je
provedeno pomocí stykače chlazení KM6. Ventilátory běží sníženým výkonem i
na volnoběh spalovacího motoru. Regulaci buzení dynamostartéru provádí
regulátor INTELO.
9.10
Vypouštění kondenzátu
Při zapnutí kompresoru regulátor NR1 spíná ventil odkalování. Podmínkou této
činnosti je, že se vozidlo pohybuje rychlostí větší než 5 km/h. Tlačítkem SB15 na
pultech strojvedoucího je možné provést odkalování kdykoliv.
9.11
Informační systém "Zastávka na znamení"
Před zastávkou na znamení obslouží strojvedoucí tlačítko SB10. Cestujícím je
toto oznámeno akusticky a rozsvícením panelu "ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ".
Rozsvícením panelů se děje sepnutím relé KR4 a KR5, která ovládá blok
informačního systému A23. Rozsvícením panelů je trvalé dokud cestující
nepožaduje zastavení pomocí jednoho z tlačítek SB11-14. Signál z těchto
tlačítek zpracuje blok A23 rozsvícením kontrolky HL10 v tlačítkách SB10 v
pultech strojvedoucího. Strojvedoucí druhým stlačením tlačítka SB10 potvrzuje
zastavení vlaku cestujícímu opět akusticky a rozsvícením panelu "ZASTAVÍME".
Třetím stlačením tlačítka SB10 signalizaci "ZASTAVÍME" strojvedoucí zruší.
Pokud cestující na výzvu k zastavení na znamení nereaguje, strojvedoucí
druhým stisknutím tlačítka SB10 uvede zařízení do výchozího stavu. Systém
nereaguje na stisknutí tlačítek SB11-14 cestujícím, dokud strojvedoucí nestlačí
poprvé tlačítko SB10.
O stavu informačního systému je strojvedoucí informován pomocí kontrolky HL10
v prosvětleném tlačítku SB10 a LED diodou, která je umístěna vedle tlačítka. Led
dioda změní zelenou barvu po první obsluze tlačítka SB10 strojvedoucím na
červenou po stlačení některého z tlačítek SB11 - 14 cestujícím.
17
10.
Obsluha, ovládání a řízení motorového vozu
Před uvedením motorového vozu do provozu je třeba provést:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
kontrolu zajištění motorového vozu proti ujetí
kontrolu kompletnosti vozidla na spodku vozu i ve strojovně
kontrolu brzdových spojek, tažného a narážecího ústrojí
kontrolu těsnosti spojů okruhů chlazení, topení, palivového a olejového
hospodářství
kontrolu tlaků v okruhu topení a v obou okruzích chlazení - tlaky lze odečíst
na manometrech (popř. signalizace kontrolkou) umístěných pod podélníkem
vozu vedle pravých předních dveří
kontrolu poloh všech jističů a ovládacích prvků
kontrolu množství oleje ve spalovacím motoru, hydrodynamické převodovce
a kompresoru
kontrolu množství pohonných hmot
kontrolu stabilního hasícího zařízení - v elektrickém rozváděči musí svítit na
levé kartě hasícího zařízení A18 zelená LED dioda a ostatní (na levé i pravé
kartě) musí být zhaslé
kontrolu osvětlení oddílu pro cestující, návěstních světel a reflektorů
kontrolu stavu VZ (dle ČD T108)
kontrolu stavu rychloměru (dle ČD V8/I)
kontrolu brzdového zařízení (dle ČD V15/I)
další potřebné úkony stanovené předpisy (zejména ČD V2 a ČD V25)
Popis ovládání je uveden ze stanoviště "P".
10.1
Startování a stopování spalovacího motoru
Start motoru:
¾ zapnout odpojovač baterie
¾ zapnout spínač řízení SV1 na pultu strojvedoucího
¾ páku směrového přepínače SH přestavit do polohy "D"
¾ stisknout startovací tlačítko SB1
Spínač řízení na stanovišti "Z" musí být v poloze "vypnuto". Na displeji
strojvedoucího se musí po zapnutí řízení objevit základní obrazovka řídícího
systému. Po stisknutí tlačítka startu je dán do regulátoru signál o požadavku
startu spalovacího motoru. Regulátor sepne startér prostřednictvím startovacího
relé. Po nastartování spalovacího motoru relé startu odpadne. Tlačítko je během
startu nutno držet, dokud motor nenastartuje. Po nastartování má mít motor
volnoběžné otáčky 600 ot/min. Na displeji strojvedoucího jsou zobrazovány
základní údaje: tlak a teplota oleje, otáčky spalovacího motoru, chod dalšího
zařízení - dobíjení, kompresor.
Zastavení spalovacího motoru:
¾ stisknout tlačítko stopu SB1 nebo SB4
Tlačítko nouzového stopu SB4 je nezávislé na řídícím systému. Jestliže po
nastartování motoru není dostatečný tlak oleje, stopne motor regulátor NR1.
18
10.2
Manipulace s reverzačním soustrojím
Manipulace je stejná jako u vozů řady 853.
10.3
Uvedení motorového vozu do pohybu, jízda, brzdění
Po nastartování spalovacího motoru a naplnění vzduchojemů stlačeným
vzduchem zvolíme přesunutím směrové páky do polohy "P" nebo "Z" směr
požadované jízdy. Regulátor po vyhodnocení podmínek povolení přestavení
směru sepne příslušný EP-ventil směru. Dále je třeba naplnit průběžné potrubí
přesunutím zadávací páky do polohy "J". Musí být zapnutá radiostanice a
přepínač SV3 musí být v poloze "PB", tj. musí být zrušen "Závěr" brzdiče DAKO
BSE. Přepínač je vpravo na pultu strojvedoucího.
Jízda v režimu ručního řízení
¾ přepnout přepínač SV4 do polohy ARR vypnuto
¾ navolit v klidu vozidla směr jízdy
¾ přepnout přepínač ručního řazení měničů SV2 do polohy "Automatické řazení
měničů"
¾ přesunout zadávací páku kontroléru SG do vratné polohy "S" (souhlas), tím
narůstá požadovaný poměrný tah
¾ pokud vrátíme páku do polohy "J" (jízda), setrvává poměrný tah na poslední
nastavené hodnotě
¾ přestavením zadávací páky do polohy "V" (výběh) dochází ke snižování
poměrného tahu
¾ přestavením páky kontroléru SG do polohy "PB" (provozní brzdění) dochází
ke snižování tlaku v průběžném potrubí brzdičem DAKO BSE
¾ vrácením páky do polohy "V" zůstává tlak v průběžném potrubí na poslední
zvolené hodnotě
¾ po přesunutí páky do polohy "J" dochází ke zvyšování tlaku v průběžném
potrubí
Prostřednictvím zadávací páky jízdního kontroléru SG zadáváme poměrný tah
pro jízdu a zároveň tato páka slouží jako ovladač brzdiče DAKO BSE. Narůstající
vodorovný sloupec v horní části displeje strojvedoucího graficky znázorňuje
velikost poměrného tahu v %. Jednotlivé EP-ventily měničů jsou spínány
regulátorem podle optimalizovaného programu spínání měničů. Na displeji
strojvedoucího vidíme informaci o zařazeném měniči v převodovce. Zadávaný
tah lze měnit mezi 0 - 100%. Otáčky spalovacího motoru se mění v rozmezí 600 1 470 ot/min. Pomocí přepínače SV2 lze kdykoliv přejít na ruční řazení měničů.
Jízda není regulátorem povolena, pokud tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu
není větší než 6 barů nebo pokud je zapnut dobíječ baterie z vnější sítě
230V/50Hz!
Regulátor INTELO zablokuje sepnutí měniče hydrodynamické převodovky, pokud
je vyhodnocen signál "Porucha převodovky". To nastává v těchto případech:
¾ rychlost vozu překročí hodnotu 132 km/h
¾ teplota oleje v převodovce překročí hodnotu 110°C
¾ sepne termostat přehřátí oleje převodovky (ST1).
19
Jízda v režimu automatické regulace rychlosti - ARR
přepnout přepínač SV4 do polohy ARR zapnuto
navolit v klidu vozidla směr jízdy
ovladač přímočinné brzdy nastavit do polohy odbrzděno
na klávesnici A32 navolit požadovanou rychlost
pro rozjezd přesunout páku jízdního kontroléru SG do polohy "S"
při potřebné změně rychlosti navolit novou rychlost pomocí klávesnice A32
lze kdykoliv nezávisle použít pneumatickou brzdu, která je systému
nadřazena
¾ během jízdy je pro strojvedoucího závazná rychlost indikovaná rychloměrem
hnacího vozidla
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Princip činnosti spočívá v zadání požadované rychlosti strojvedoucím. Regulátor
INTELO zajišťuje rozjezd motorového vozu na danou rychlost s předvolenými
dynamickými parametry a tuto rychlost udržuje.
Pro jízdu v režimu ARR je třeba přepnout přepínač (SA4) ARR na pultu
strojvedoucího do polohy zapnuto. Tím dojde prostřednictvím regulátoru k
sepnutí relé KR2. Sepnutím relé dojde k přepojení v obvodu ovládání brzdiče
DAKO BSE. Ventil provozního brzdění YV61 DAKO BSE je v režimu ARR
napájen z regulátoru NR1. Obvod je zapojen tak, že je zaručena nadřazenost
použití samočinné brzdy (vodič 409). Regulátor v režimu ARR ovládá též EP
ventil odbrzďování. Po zapnutí ARR dojde k sepnutí ventilu parkovací brzdy
YV81 a následnému odbrzdění vlaku průběžnou brzdou.
Požadovanou rychlost zadá strojvedoucí pomocí klávesnice na pultu
strojvedoucího. Na klávesnici jsou umístěna tlačítka nejčastěji používaných
rychlostí. Požadovanou rychlost lze upravit pomocí tlačítek + a - s rozlišením 5
km/h. Požadovaná rychlost se zobrazuje na indikační jednotce elektronického
rychloměru. Zároveň je indikována na displeji strojvedoucího. Pro rozjezd je nyní
třeba páku jízdního kontroléru přesunout do polohy "S". Pokud je zvolen a
potvrzen směr, není žádný poruchový signál a není nepovolená jízda odpadne
ventil parkovací brzdy YV81 a dojde k sepnutí rozjezdového měniče převodovky
a tím k následnému rozjezdu vozu. V poloze "S" je nutno přidržet páku dokud se
vůz nerozjede na rychlost vyšší než 2 km/h. Po překročení této hodnoty a
přestavení páky do polohy "J" regulátor rozjíždí vozidlo na požadovanou rychlost
a na této zvolené rychlosti udržuje vozidlo v pohybu.
Regulátor tohoto stavu dosahuje řízením poměrného tahu nebo spínáním ventilů
brzdiče DAKO BSE. Pokud jsou špatné adhezní podmínky je možno maximální
hodnotu poměrného tahu snižovat pomocí tlačítka " Omezení poměrného tahu"
SB3. Po zapnutí ARR je vždy nastavena hodnota 100%. Tu snížíme stlačením
tlačítka na 90%, dalším stiskem na 70% a dalším na nejnižší hodnotu 50%.
Dalším stlačením tlačítka znovu nastavíme maximální hodnotu 100%. Hodnotu
poměrného tahu je možno vysledovat na displeji strojvedoucího. Hodnotu
omezení poměrného tahu lze měnit jen za pohybu vozidla.
Při jízdě na spádu regulátor rychlosti udržuje vozidlo na žádané hodnotě jen
ovládáním ventilů brzdiče DAKO BSE. Je vhodné přesunout zadávací páku do
polohy "V". V této poloze regulátor blokuje nárůst poměrného tahu do kladných
hodnot.
Po použití ručního ovládání brzdiče samočinné brzdy DAKO BSE (popsáno v
ručním řízení) přechází regulátor ARR do režimu preference ručního brzdění.
20
Poměrný tah se sníží na nulu a regulátor očekává zrušení preference ručního
brzdění. Informace o tomto režimu se objeví na displeji strojvedoucího.
Přesunutím páky do polohy "S" a úplném odbrzdění vozidla regulátor opět
přejímá ovládání vozidla. Jestliže zadávací páku přesuneme do polohy "J" a
brzdové válce ještě nejsou zcela odvětrány, dojde znovu k odpadnutí poměrného
tahu. Páku musíme držet v poloze "S" tak dlouho, dokud není vozidlo zcela
odbrzděno. Jestliže přesuneme zadávací páku z polohy "V" do polohy "J", dojde
k odbrzdění motorového vozu. K opětovnému zadání jízdy (najetí do výkonu) je
nutno přesunout páku do polohy "S".
Požadovanou rychlost vozidla je možno při jízdě zadávat tlačítky na klávesnici. A
to jak zvyšovat, tak i snižovat. Regulátor na změnu rychlosti reaguje buď jízdou
nebo brzděním.
Jestliže chceme přejít do režimu jízdy ARR za jízdy vozidla, přepneme přepínač
SA4 do polohy ARR zapnuto. V tomto stavu nezáleží na poloze zadávací páky
SG. Regulátor provede vyrovnání rychlostí, kdy se skutečná rychlost stane
požadovanou a pak sepne relé KR2. Tím převezme regulátor ovládání vozidla a
je možno žádanou rychlost zvyšovat, snižovat, omezovat poměrný tah apod.
Kdykoliv lze při jízdě v režimu ARR přejít do ručního ovládání přepnutím
přepínače ARR do polohy ARR vypnuta. Tím sjede regulátor z výkonu, případně
zruší průběžné brzdění. Vozidlo je pak možné ovládat ručním zadáváním
poměrného tahu.
10.4
Vícečlenné řízení
¾ na řídícím vozidle přepnout spínač řízení SV do polohy 1
¾ na řízeném vozidle přepnout spínač řízení SV1 na jednom ze stanovišť
strojvedoucího do polohy 2
Jestliže jsou v soupravě zařazeny dva motorové vozy řady 854 je možno využít
vícečlenného řízení. Mezi motorové vozy mohou být vloženy přípojné vozy řady
056. Vícenásobné řízení zprostředkuje vedení a zásuvky UIC na čelech vozů.
Komunikace probíhá po sériové datové lince.
Na vozidle řízeném (tj. neobsazeném) je nutno spínač řízení SV1 na jednom ze
stanovišť strojvedoucího přepnout do polohy 2. Tím dojde k tomu, že všechny
ovladače, kontroléry a tlačítka související s ovládáním motorového vozu jsou
nefunkční s vyjímkou tlačítka nouzového stopu spalovacího motoru a polohy "R"
(rychločinné brzdění) jízdního kontroléru SG.
Na řídícím vozidle přepneme spínač řízení do polohy 1. Informace o celé
soupravě - o přípojných vozech na lince a o stavu řízeného motorového vozu lze
vysledovat na displeji strojvedoucího.
10.5
Přeprava motorového vozu bez vlastního pohonu
¾ reverzační páku zajistit ve střední (neutrální) poloze
Pokud chceme přepravovat motorový vůz ve vleku, je nutno zabezpečit
hydrodynamickou převodovku před jejím poškozením, zejména její reverzační
část. Reverzační páku je nutno spolehlivě zajistit ve střední (neutrální) poloze.
Zubové mazací čerpadlo musí plnit sviji funkci a převodovka musí být naplněna
21
olejem. Pokud nelze uvedené podmínky splnit, je nutno demontovat kloubovou
hřídel mezi hydrodynamickou převodovkou a nápravovou převodovku NP18.
Ostatní pomocná zařízení (vytápění, osvětlení) lze při přepravě používat, pokud
to dovolí jejich stav, případně stav zdrojů (palivo, baterie).
11.
Snímky obrazovky - provozní údaje
Informace sloužící obsluze vozidla se zobrazují na displeji zobrazovací jednotky.
Rozmístění jednotlivých dat a nápisů je dáno programem, který je uložen v
elektronické části zobrazovací jednotky. Provozní obrazovky jsou přístupné
obsluze a je možné mezi nimi listovat pomocí tlačítek "Šipka vlevo" ⇐ a "Šipka
vpravo" ⇒.
Po zapnutí spínače řízení na stanovišti se na zobrazovací jednotce zobrazí
úvodní snímek. Na něm je číslo motorového vozu, datum a čas. Tato obrazovka
se zobrazí vždy po zapnutí systému.
DOBRÝ
D E N . Z A P N U T Ř Í DÍ C Í S Y S T E M
INTELO
854.031 - 2
DNES JE :
21 - 12 - 01
ČAS :
12 : 00 : 59
Tlačítkem ⇒ se dostaneme na druhou provozní obrazovku. Ta je určena pro
zobrazení základních údajů pro jízdu.
- 100%
n
EBR
1 2 5 0 min
0
SMK
OLEJ 5,4 b
0,0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
VODA 90 °
SKLUZ G1 G2
0
SKLUZ ŘV NTT
DOBÍJEČ
KOMPRESOR
22
DOB. VOZŮ
DVEŘE
FILTR
Tuto obrazovku můžeme nazvat jako základní. Z kterékoliv obrazovky se
stlačením tlačítka "ENTER" dostaneme na tuto obrazovku. Zobrazuje se zde:
¾ poměrný tah
- v číselné podobě a v grafické podobě jako bargraf
¾ znaménko mínus
- udává zápornou hodnotu poměrného tahu v režimu
ARR při brzdění
¾ směr jízdy
- mezi číselným a grafickým znázorněním poměrného
tahu jsou šipky informující o skutečném zařazeném
směru jízdy, šipka nahoru pro směr vpřed, šipka dolů
pro směr vzad
¾ ARR
- informuje o zapnutí ARR
¾ PREFERENCE RB
- v režimu ARR při manuálním použití brzdiče DAKO
BSE se zobrazí nápis PREFERENCE RB, pokud
chce strojvedoucí pokračovat dále v režimu ARR,
musí přesunout zadávací páku do polohy "S" při
odvětraných brzdových válcích
¾ OPT 100%
- v režimu ARR informuje o omezení poměrného tahu
a jeho aktuální velikost v %
¾ n
- otáčky spalovacího motoru
¾ OLEJ
- tlak mazacího oleje spalovacího motoru
¾ VODA
- teplota chladící kapaliny
¾ SKLUZ
- při skluzu hnacích náprav vozu se zobrazí nápis a
informuje o omezování otáček spalovacího motoru
¾ G1, G2
- informace o chodu dobíjecích alternátorů, nápis svítí,
pokud alternátor nedobíjí
¾ NTT
- nízký tlak v okruhu topení
¾ EBR
- informace o chodu topného agregátu
¾ SMK
- informace o smyku vozidla
¾ KOMPRESOR
- informace o chodu kompresoru
¾ DOBÍJEČ
- informace o chodu statického dobíječe baterie ze
sítě 230V
¾ DOB. VOZŮ
- informace o sepnutí statického dobíječe přípojných
vozů
¾ DVEŘE
- informace o otevřených dveřích vozu nebo soupravy
¾ FILTR
- informace o zanesení vzduchových filtrů spal. motoru
Tlačítkem ⇒ se dostaneme na třetí provozní obrazovku.
- 100%
n
1 2 5 0 min
0
V1 100 km/h
V2 100 km/h
VŽ 100 km/h
EBR
SMK
OLEJ 5,4 b
0,0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
VODA 90 °
SKLUZ G1 G2
0
SKLUZ ŘV NTT
H 7 5 0 M - OLEJ
2,8 b / 96 ° C
ZDROJ
110 V
110 V / 85A
Ub 27 V
VZDUCH 8,6 b
KOMPRESOR
DOBÍJEČ
23
CH 1°
CHL 64 ° C
ODDÍL 22 ° C
DOB. VOZŮ
DVEŘE
FILTR
Mimo výše uvedené informace jsou na obrazovce ve střední části tato hlášení:
¾ V1
- rychlost vozidla získaná ze snímače předního podvozku,
tato slouží pro automatické řazení měničů
¾ V2
- rychlost vozidla získaná ze snímače zadního podvozku,
tato slouží pro automatickou regulaci rychlosti
¾ VŽ
- požadovaná rychlost
¾ H750-OLEJ b - tlak oleje hydrodynamické převodovky
¾ H750-OLEJ °C - teplota oleje hydrodynamické převodovky
¾ ZDROJ 110V V - napětí pomocného zdroje 110V
¾ ZDROJ 110V A - proud odebíraný z pomocného zdroje 110V
¾ CHL
- teplota chladící kapaliny spalovacího motoru na výstupu
chladiče
¾ Ub
- napětí baterie
¾ VZDUCH
- tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu
¾ ODDÍL
- teplota v oddílu pro cestující
¾ CH
- nápis se zobrazuje v případě sepnutí stykače chlazení a
pokud běží ventilátory chlazení
¾ 1,2,3
- právě zařazený měnič hydrodynamické převodovky
Na dalších obrazovkách můžeme zjistit stav dveří (otevření / zavření) v soupravě,
popř. při vícečlenném řízení údaje o řízeném vozidle.
12.
Snímky obrazovky - diagnostické údaje
Z jakékoliv provozní obrazovky po stisknutí ⇓ se zobrazí obrazovka:
ZÁZNAMY
MOTOR 152 HOD
JÍIZDA
100 HOD
Dále po stisknutí ⇒ se zobrazí diagnostická obrazovka:
24
DIAGNOSTIKA VOZU:
854 031 - 2
KSTP
KSRT
KJ
KS
KV
KPR
KMZ
KPSP
•
•
•
•
•
•
•
•
K2D
K1M
K2M
KOPT
KT3
KT03
KPS
KVS
•
•
•
•
•
•
•
•
KVP
KVZ
KP
KZ
KNT
KTCH
K98
KTP
•
•
•
•
•
•
•
•
KFP
KTT
KTO
KGN1
KGN2
KTPR
KTA
KPP
•
•
•
•
•
•
•
•
KTS
KTV
KSTV
KDPV
KPPD
KPZD
KOPL
KOPP
•
•
•
•
•
•
•
•
SMR
SM1
SM2
SM3
•
•
•
•
SRA
SBB
SBO
SPAR
•
•
•
•
SVP
SVZ
SKO
SKA
•
•
•
•
SCM
SV2
SV3
SV4
•
•
•
•
SDPV
SOČ
STA
SDS
•
•
•
•
KOZL
KOZP
KDB
KZFI
•
•
•
•
Dž
Pž
Zž
Ps
Zs
Jž
Js
M1ž
M2ž
M3ž
STR
STP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jsou zde zobrazeny jednotlivé vstupní a výstupní signály regulátoru INTELO.
Aktivní signál signalizuje tečka vedle zkratky signálu. Význam jednotlivých
zkratek je:
Sloupec 1
KSTP
KSRT
KJ
KS
KV
KPR
KMZ
KPSP
stopování spalovacího motoru (SB2)
startování spalovacího motoru (SB1)
poloha "Jízda" páky kontroléru (SG)
poloha "Souhlas" páky kontroléru (SG)
poloha "Výběh" páky kontroléru (SG)
poloha "PB" a "R" páky kontroléru (SG)
zvoleno ruční zadávání poměrného tahu (SG)
signál o poruše protismyku (A31)
SRS
SM1
SM2
SM3
signál startovacího relé startéru motoru (KR1)
signál EP-ventilu 1 měniče (YV1)
signál EP-ventilu 2 měniče (YV2)
signál EP-ventilu 3 měniče (YV3)
Sloupec 2
K2D
K1M
K2M
KOPT
KT3
KT03
KPS
KVS
zvolen režim dvojčlenného řízení (SV1,2)
ruční zadání měniče - kód 1 (SV2)
ruční zadání měniče - kód 2 (SV2)
omezení poměrného tahu (SB3)
sepnutí tlakového spínače průběžného potrubí (SP2)
sepnutí tlakového spínače brzdových válců při 0,3 baru (SP3)
informace o činnosti protismyku (A31)
rozlišení významu tlačítka start a stop pro druhý řízený vůz
25
SRA
SBB
SBO
SPAR
sepnutí relé ARR (KR2)
sepnutí EP-ventilu brzdění DAKO BSE (YV61)
sepnutí EP-ventilu odbrzdění DAKO BSE (YV62)
sepnutí EP-ventilu parkování (YV81)
Sloupec 3
KVP
KVZ
KP
KZ
KNT
KTCH
K98
KPT
požadavek směr vpřed (SH)
požadavek směr vzad (SH)
přestaven směr vpřed (QP1)
přestaven směr vzad (QP2)
nízký tlak olej motoru (ECM)
nízký tlak v chladícím okruhu spalovacího motoru (SP7)
teplota vody vyšší než 98°C (ECM)
teplota oleje převodovky vyšší než 110 °C (ST1)
SVP
SVZ
SKO
SKA
spínání EP-ventilu vpřed (YP1)
spínání EP-ventilu vzad (YP2)
spínání ventilu kompresoru (YV10)
spínání ventilu odkalování (YV33)
Sloupec 4
KFP
KTT
KTO
KGN1
KGN2
KTPR
KTA
KPP
nízký tlak v okruhu vytápěcího agregátu (SP9)
teplota oleje v kompresoru vyšší než 110 °C (ST6)
nabíjecí alternátor 1 v činnosti
nabíjecí alternátor 2 v činnosti
nízký tlak v okruhu chlazení hydrodynamické převodovky (SP8)
zapnut topný agregát (A3)
tlakový spínač průběžného potrubí, spíná 4,8 b, vypíná 3,0 b (SP1)
SCM
SV2
SV3
SV4
spínání stykače motoru ventilátorů (KM6)
spínání ventilu topení do oddílu - topení uzavřeno (YV91)
zrušeno
zrušeno
Sloupec 5
KTS
KTV
KSTV
KDPV
KPPD
KPZD
KOPL
KOPP
sepnutí topení stanoviště (SV15)
zapnutí topení vozu (KR14)
zrušeno
požadavek na sepnutí dobíječe přípojných vozů (SA28)
porucha počítače dveří - přední nástupní prostor (A4)
porucha počítače dveří - zadní nástupní prostor (A6)
otevřené levé dveře předního nástupního prostoru (KR21)
otevřené pravé dveře předního nástupního prostoru (KR22)
SDPV
SOČ
spínání dobíječe přípojných vozů (GV3)
spínání oběhového čerpadla topení (není zapojeno)
26
spínání topného agregátu - v chodu (A3)
zadávání otáček motoru (UF1)
STA
SDS
Sloupec 6
otevřené levé dveře zadního nástupního prostoru (KR23)
otevřené pravé dveře zadního nástupního prostoru (KR24)
zapnut dobíječ baterie z 230V (GV5)
informace o zanesení vzduchových filtrů (ECM)
KOZL
KOZP
KDB
KZF1
Sloupec 7
Dž
Pž
Zž
PS
ZS
Jž
Js
M1ž
M2ž
M3ž
STR
STP
13.
Snímky obrazovky - poruchové údaje
Při vzniku předem definovaného stavu, o kterém by měla být informována
obsluha, dojde k tomu, že se střední a spodní část obrazovky přepíše danou
informací. Pro návrat do běžné provozní obrazovky stačíme tlačítko "ENTER".
Při vzniku více poruchových stavů je určena tato priorita:
1)
2)
3)
4)
Požár
Porucha motoru
Nízká hladina chladící kapaliny
Závada
Obrazovka POŽÁR se zobrazí při zaúčinkování protipožárního systému, dojde k
signalizaci i na displeji strojvedoucího. Tato signalizace je doplňková, hlavní
signalizace je mimo řídící systém.
27
- 100%
n
1 2 5 0 min
0
OLEJ 5,4 b
0,0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
VODA 90 °
SKLUZ G1 G2
0
SKLUZ ŘV NTT
POŽÁR
Obrazovka PORUCHA se zobrazí s doplňkovým textem v následujících
případech:
¾ NÍZKÝ TLAK OLEJE….
při poklesu tlaku oleje pod stanovenou mez, dojde
ke stopnutí motoru
¾ TEPL. OLEJE H750M... překročení teploty oleje převodovky nad 110 °C,
dojde k odpojení měničů
¾ RYCHLOST > 132 …… rychlost vozu větší než 132 km/h, dojde k odpojení
měničů
¾ ZVÝŠENÁ TEPL……… zvýšená teplota motoru nad 98 °C, dojde k
odpojení měničů
- 100%
n
1 2 5 0 min
0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
OLEJ 0,4 b VODA 120 ° C
SKLUZ G1 G2
0,0
0
SKLUZ ŘV NTT
PORUCHA
NÍZKÝ TLAK OLEJE >>>> MOTOR STOP
TEPL. OLEJE H750M > 110 ° C >>>> ODPOJENÍ MĚNIČŮ
RYCHLOST > 132 km/h >>>> ODPOJENÍ MĚNIČŮ
ZVÝŠENÁ TEPL. MOTORU >>>> ODPOJENÍ MĚNIČŮ
Obrazovka JÍZDA NEPOVOLENA se zobrazí při požadavku na jízdu motorového
vozu a nesplnění některé z podmínek pro jízdu. Jsou to podmínky:
¾ ZVOLENÝ SMĚR …
¾ ZAPNUTÝ STATIC..
¾ ZÁCHRANNÁ BRZ..
zvolený směr není potvrzen sepnutím koncového
spínače směru na převodovce
při chodu statického dobíječe ze sítě 230V/50Hz není
povolena jízda
tlak v průběžném potrubí je menší než 3 bary
28
¾ TLAK VZDUCHU …
tlak vzduchu v hlav. vzduchojemu je menší než 6 b
- 100%
n
1 2 5 0 min
0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
OLEJ 5,4 b VODA 90 ° C
SKLUZ G1 G2
0,0
0
SKLUZ ŘV NTT
JÍZDA NEPOVOLENA
ZVOLENÝ SMĚR VPŘED NEPOTVRZEN
ZVOLENÝ SMĚR VZAD NEPOTVRZEN
ZAPNUT STATICKÝ DOBÍJEČ BATERIÍ
ZÁCHRANNÁ BRZDA - TLAK V POTRUBÍ < 3 BARY
TLAK VZDUCU V HL. VZDUCHOJEMU < 6 BARU
Obrazovka NÍZKÁ HLADINA CHLADÍCÍCÍ KAPALINY se objeví v případě, že
zaúčinkuje plovákový hladinový spínač a tím signalizace poklesu hladiny v
některém chladícím okruhu.
- 100%
n
1 2 5 0 min
0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
OLEJ 5,4 b VODA 90 ° C
SKLUZ G1 G2
0,0
0
SKLUZ ŘV NTT
NÍZKÁ HLADINA CHLADÍCÍ KAPALINY
V chladícím okruhu spalovacího motoru
V chladícím okruhu převodovky H750 M
Obrazovka ZÁVADA se objeví při jedné z následujících závad:
¾ VYPNUTÁ….
při vypnutí jističe skluzové ochrany upozorní strojvedoucího,
že vůz je provozován bez skluzové ochrany
¾ HASÍCÍHO … informuje o závadě hasícího zařízení
¾ POČÍTAČE… informuje o poruše řídícího systému ovládání dveří
¾ DOBÍJECÍHO. pokud po určitém čase po nastartování spalovacího motoru
nedojde k náběhu dobíjecích alternátorů, je na to
strojvedoucí upozorněn
¾ PŘEHŘÁTÍ… upozorňuje na sepnutí termostatu kompresoru signalizující
přehřátí oleje kompresoru a jeho vyřazení z činnosti
29
- 100%
n
1 2 5 0 min
0
ARR PREFER. RB OPT - 100%
OLEJ 5,4 b VODA 90 ° C
SKLUZ G1 G2
0,0
0
SKLUZ ŘV NTT
ZÁVADA
Vypnuta skluzová ochrana
Hasícího zařízení
Počítače bočních dveří
Dobíjecího alternátoru baterií GN1
Dobíjecího alternátoru baterií GN2
Přehřátí oleje kompresoru - stop kompresor
14.
Rozdíly předsérie - série
Signalizace
zanesení
vzd.filtrů
Topení
Protismykové
zařízení
Pojistky stěračů
Píšťala
Převodník pož.
rychlosti
Samočinná
brzda
Chladící
systémy
Signalizace
poklesu tlaku
(hladiny)
Nouzové
chlazení
Předsérie (854216)
Série
elektronická + optická (indikátor) elektronická
EBER D30 W (30 kW)
elektronické - neschváleno
(bez funkčních protismyků)
ano + jistič
ne
ano
HYDRONIC 35 (35 kW)
zařízení původní řady 853
ne, pouze jistič
ano
zabudován do elektronického
rychloměru + klávesnice
rozváděč DAKO BV 1 - Trm
rozváděč DAKO BV 1 - Dm5
"O"
Br.v. 59 t
"O - R", DAKO LRV
Br.v. R 77 t, O 54 t
motor - tlakový (0,2 - 1,0) 1 x exp motor - otevřený, přepad
H750 - tlakový (0,2 - 1,0) 2 x exp H750 - otevřený, přepad
topení- tlakový (0,4 - 1,6) 2 x exp topení- tlakový (0,4 - 1,6) 2 x exp
Zobrazovací jednotka:
Zobrazovací jednotka:
Motor Motor - Nízká hladina
H750 Nízký tlak
H750 chladící kapaliny
Topení Topení - NTT
+
+
manometry vně vozu
Motor + H750 - kontrolky plováků
Topení - manometr, vše vně vozu
nouzově sepnout stykač KM6 a zapnout vypínač trvalého
zapnout dobíječ přípojných vozů chlazení v el. rozváděči
30
Další rozdíly:
¾ na 854030-4 je objem olejové náplně motoru 120 l a objem olejové náplně
hydrodynamické převodovky 220 l
¾ na 854030-4 je nutné pro spuštění statického dobíječe 230/24V sepnout jeho
vypínač v elektrickém rozváděči
15.
15.1
Přílohy
Vzduchový rozváděč
Legenda:
BSE
TR
F
P
R-O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SP1
SP2
SP3
SP4
SP6
ET-TMG
BP3
YV30
YV31
YV60
YV61
YV62
YV63
YV64
YV65
YV81
YV82
YV83
YV86
brzdič DAKO BSE
tlakové relé DAKO TR - parkovací brzda
filtr
rozváděcí ventil pískování
uzavírací ventil 1/4" - přestavování režimu brzdy
redukční ventil 10/5 b - přístrojové potrubí
redukční ventil 10/1,5 b - parkovací brzda
uzavírací ventil 1/4" - pískování
uzavírací ventil 1/4" - převodovka
uzavírací ventil 3/4" - VZ
uzavírací ventil 3/4" - parkovací brzda
uzavírací ventil DAKO BSE - vstup
uzavírací ventil DAKO BSE - výstup
tlakový spínač - samočinná brzda DM=3 b TI=1,6 b
tlakový spínač - samočinná brzda 3 b
tlakový spínač - brzdové válce 0,3 b
tlakový spínač - brzdové válce DM=0,6 b Ti=1,1 b
tlakový spínač - průtokoměr DAKO PM 2
snímač tlaku - rychloměr
snímač tlaku v napájecím potrubí
EP-ventil pískování
EP-ventil pískování
EP-ventil DAKO BSE - závěr
EP-ventil DAKO BSE - provozní brzdění
EP-ventil DAKO BSE - odbrzdění
EP-ventil DAKO BSE - nízkotlaké přebití
EP-ventil DAKO BSE - vysokotlaký švih
EP-ventil DAKO BSE - rychločinné brzdění
EP-ventil - parkovací brzdy
EP-ventil - VZ
EP-ventil - odvětrání brzdových válců
EP-ventil - rychlíkové brzdy
31
32
15.2
Boční vzduchový panel
Po připojení napájecího kabelu do sítě 230V se dobíječ automaticky spustí. Je
možné dobíjet i při vypnutém odpojovači baterie a je možné startovat spalovací
motor.
33
15.3
Schéma vzduchového rozvodu
Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Kompresor ATMOS SE 100 lok
Vzduchojem 200 l
Vzduchojem 95 l
Vzduchojem 150 l
Pomocný vzduchojem 12 l
Řídící vzduchojem 2,5 l
Vzduchojem 9 l
Časovací vzduchojem 0,5 l
DAKO BSE
DAKO BP
Rozváděč DAKO BV 1 - DM 5
Nosič
DAKO LRV
DAKO N
Nosič ventilu
Tlakové relé
Redukční ventil 10/5 b
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Redukční ventil 10/1,5 b
Pojistný ventil 11 b
Vypouštěcí ventil
Rozváděcí ventil
Dvojitý manometr
Manometr
Prachojem
Zpětná záklopka
Odkapnice
Odkapnice
Dvojitý zpětný ventil
Přepouštěč
Záklopka záchranné brzdy
Hadice
Hadice
Hadicová spojka
Brzdová spojka
34
Spojka
Spojkový kohout
Spojkový kohout
Kohout 3/4"
Kohout 1"
Kohout 1/4"
Vypouštěcí kohout
Brzdový válec
Houkačka
Houkačka
Filtr
Filtr
Filtr
Písečníkové koleno
Kohout 1/2"
Vypouštěcí kohout
Kohout 3/8"
Vzduchojem 5 l
Píšťala
EP ventil 6VZK
EP ventil P7VZ
EP ventil P3VP
Průtokoměr DAKO PM2
Tlakový snímač 3 b
Tlakový spínač 0,3 b
Tlakový spínač 1,5 b
Snímač tlaku TMG
Snímač tlaku DMP 331
Tlakový spínač TSV DM=3 TI=1,6
Tlakový spínač TSV DM=0,5 TI=0,6
Regulátor protismyku DAKO F
Blok ventilu řídícího systému dveří
Ventil FESTO
Nízkozdvižný válec
Vzduchový válec
35
15.4
Stanoviště strojvedoucího
Seznam přístrojů na stanovišti strojvedoucího:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
A15
LTZ1
HL1
HL2
HL61
HL60
HL5
SB10
SV1
SB4
SA5
SB2
SB1
SB15
SV15
SA12
SA13
SA10
SV8
SV7
SB45,46
SH
SG
SB7
SB8
SV3
SB30
SB31
SB50
SB16
SV2
SB3
SA4
SB47
SB5
SB18
SV9
AS11
komunikační obrazovka
jednotka elektronického rychloměru
manometr
manometr
návěstní opakovač
neobsazeno
kontrolka požáru
kontrolka průtokoměru
kontrolka "Závěr" brzdiče DAKO BSE
kontrolka otevřených dveří
tlačítko s prosvětlením "Zastávka na znamení"
spínač osvětlení SJŘ
osvětlení SJŘ
spínač řízení
nouzový STOP
přepínač "Dvoučlenné řízení"
tlačítko START
tlačítko STOP
tlačítko vypouštění kondenzátu
přepínač topení stanoviště
přepínač stropního ventilátoru stanoviště
přepínač osvětlení přístrojů stanoviště
přepínač osvětlení kabiny strojvedoucího
přepínač sdruženého ovládání návěstních světel
přepínač reflektorů
tlačítko bdělosti
pákový ovladač směru
pákový ovladač poměrného tahu a samočinné brzdy
tlačítko "Nízkotlaké přebití" brzdiče DAKO BSE
tlačítko "Vysokotlaký švih" brzdiče DAKO BSE
přepínač "Závěr" brzdiče DAKO BSE
tlačítko osvětlení vlaku "Zapnuto"
tlačítko osvětlení vlaku "Vypnuto"
tlačítko topení vlaku "Vypnutu"
tlačítko odbrzďovače
přepínač VZ 50/75 Hz
přepínač ručního řazení měničů
tlačítko omezení poměrného tahu
přepínač zap/vyp ARR
tlačítko pískování
tlačítko houkačky
tlačítko píšťaly
přepínač ovládání dveří
DAKO BP
záchranná brzda
přepínač stěračů
36
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
57)
59)
60)
61)
62)
63)
AS12
SA28
AS13
SV11
SV12
SV21
SV22
SV18
SB40
VZ
BA9
BA6
SF5
SF47
přepínač stěračů
přepínač dobíječe přípojných vozů
přepínač stěračů
přepínač pozičních světel
přepínač pozičních světel
přepínač pozičních světel
přepínač pozičních světel
přepínač zapnutí RDS
tlačítko ručního spuštění hasícího zařízení
ovládací skříňka VZ
mikrofon vlakového rozhlasu
mikrotelefon RDS
nožní ovladač houkačky
nožní ovladač pískování
37
15.5
Schéma vodního hospodářství WC
38
15.6
Schéma topného okruhu
39
15.7
Chladící systémy
40
15.8
Elektrický rozváděč
FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FA8
FA9
FA10
FA11
FA12
FA13
FA14
FA15
FA16
FA17
FA18
FA19
FA20
FA21
FA22
FA23
FA24
FA25
FA26
FA27
FA28
FA29
FA30
FA31
FA32
FA33
FA34
FA35
FA36
FA37
FA38
FA39
FA40
Jistič řízení vozu
Jistič regulátoru
Jistič ovládání motoru
Jistič napájení motoru
Jistič napájení motoru
Jistič napájení motoru
Jistič DAKO BSE
Jistič osvětlení stanoviště
Jistič reflektorů
Jistič návěstních světel
Jistič stěračů
Jistič vařiče
Jistič měniče 48V
Jistič ovládání dveří
Jistič kaloriferu ohřívače
Jistič ovládání osvětlení
Jistič osvětlení 1/2 vozu
Jistič osvětlení 1/1 vozu
Jistič ovládání WC
Jistič napájení elektroniky dveří
Jistič ohřevu vody WC
Jistič VZ
Jistič rychloměru
Jistič stropních ventilátorů
Jistič topení 1. stanoviště
Jistič topení 2. stanoviště
Jistič ovládání topení vozu
Jistič topného agregátu
Jistič protiskluzu
Jistič informačního systému
Jistič hasícího zařízení
Jistič chladničky
Jistič osvětlení rozv. a dobíječe
Jistič vozového rozhlasu
Jistič buzení zdroje 110V
Jistič ovl. dobíjení přípoj. vozů
Jistič protismyku
Jistič RDS
Jistič měnič 110V
Jistič ventilu rychlobrzdy
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
Poj motoru ventilace 63A
Poj motoru ventilace 63A
Poj propojení potenciálů 20A
Poj nab. alternátoru 1 160A
Poj nab. alternátoru 2 160A
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KR2
KR3
KR4
KR5
KR7
KR8
KR9
KR10
KR12
KR13
KR14
KR15
KR16
KR19
KR21
KR22
KR23
KR24
KR25
A1
A18
A19
A22
A23
ET-LTE
GV1, GV2
GV4
GV6, GV7
GV8
NR1
NR2
RM1
RM2
RP1
RP2
UA2
UF1
UT1
UT2
UV1
41
Stykač motoru ventilace 1/2
Stykač motoru ventilace 1/1
Stykač osvětlení 1/2
Stykač osvětlení 1/1
Stykač nočního osvětlení
Stykač motorů chlazení
Relé ARR
Relé chodu motoru
Relé informačního systému
Relé informačního systému
Relé ohřevu vody WC
Relé odjištění dveří vlevo
Relé odjištění dveří vpravo
Relé zavírání dveří UIC
Relé zapnutí osvětlení vlaku
Relé vypnutí osvětlení vlaku
Relé zapnutí vytápění vozu
Relé vypnutí vytápění vozu
Relé kaloriferu ohřívače
Relé odjištěných dveří
Relé otevřených dveří LP
Relé otevřených dveří PP
Relé otevřených dveří LZ
Relé otevřených dveří PZ
Relé protismyku
Převodník otáček SM CAT
Řídící jednotka hašení stroj.
Řídící jednotka
Skříň VZ
Blok informačního systému
Elektronický rychloměr
Měniče 24/24V
Měnič 24/48V
Měniče 24/24V NR1
Měnič 24/110V
Regulátor
Komunikační regulátor
Bočník ampérmetru
Bočník zdroje 110V
Odporový dělič
Odporový dělič zdroje 110V
Čidlo proudu zdroje 110V
Oddělovač signálu
Převodník teploty
Převodník teploty
Čidlo napětí baterie
FU6
FU7
FU8
Poj dobíječe příp. vozů 40A
Poj motorů ventilátorů 80A
Poj dobíječe příp. vozů 40A
UV2
VD90
VKM
42
Čidlo napětí zdroje 110V
Oddělovací dioda
Blok oddělovacích diod
15.9
Palivové hospodářství
1
2
3
4
5
Uzavírací ventil
Zpětný ventil
Potrubí
Palivové čerpadlo
Potrubí
6
7
8
9
10
Uzavírací ventil
Čistič paliva
Zpětný ventil
Palivové čerpadlo
Filtr paliva
15.10 Monitorovací systém EMS
Elektronický monitorovací systém spalovacího motoru je umístěn na boku
šatníku na stanovišti "P". Mimo poruchové stavy lze odečíst na displeji některé
další provozní stavy:
Spd
GA - 1
GA - 2
GA - 3
GA - 4
Boost
IAairT
FuelT
AccrP
AccrT
Fuel
Hrs
Load
otáčky motoru
tlak oleje
teplota chlazení
napětí baterií
tlak paliva
tlak turbodmychadla
teplota v sání
teplota paliva
tlak v příslušenství
teplota příslušenství
okamžitá spotřeba
motohodiny
výkon motoru
43
590 - 1500 ot/min
80 - 600 kPa
max 108°C
24 V
300 - 415 kPa
max 160 kPa
(nezapojeno)
(nezapojeno)
2 - 145 l/hod
%
16.
Diagnostika motoru
Autodiagnostika
Elektronicky řízené motory Caterpillar mají schopnost autodiagnostikace. Jestliže
systém zjistí/detekuje problém, rozsvítí se světelný signál - kontrolka CHECK
ENGINE/DIAGNOSTIC (" zkontroluj motor/diagnostika "). Ve většině případů se do
permanentní paměti v modulu ECM uloží diagnostický kód. Tento diagnostický kód lze z
paměti vyčíst použitím
1) elektronického servisního nástroje Caterpillár nebo
44
2) uvedenou kontrolkou CHECK ENGINE/DIAGNOSTIC.
Některé instalace jsou vybaveny elektronickou displejí, která zabezpečuje přímé čtení
diagnostických kódů motoru. Vyčtení diagnostických kódů se má provádět a
zobrazovat podle návodu, který poskytne výrobce ostatních zařízení (OEM) nebo sdělí
zástupce PZ.
AKTIVNÍ kódy představují problém/problémy, které průběžně existují a kterými je třeba
se zabývat nejdřív. Je-li některý kód Aktivní, kontrolka CHECK
ENGINE/DIAGNOSTICK svítí a bliká každých 5 vteřin.
ZAPSANÉ kódy, uložené v paměti modulu EMC, představují občasné, vracející se
problémy, zaznamenané poruchy nebo děje anebo historii chodu a výkonu, které mohly
od doby jejich zaznamenání trvat jen dočasně (nebo mohly být odstraněny opravou ).
Tyto kódy neindikují potřebu opravy, ale ve skutečnosti platí jako vodítko nebo signály o
tom, že přechodná situace existovala. Mohou být užitečné při vyhledávání a
odstraňování závad a při analýze potenciálních problémů a nebo poruch.
Světelný signál ( kontrolka ) " Check Engine/Diagnostick "
Kontrolka Check Engine/Diagnostick ( " zkontroluj motor/diagnostika " ) se používá k
signalizaci existence poruchy blikajícími kódy. Kontrolka má jantarovou barvu.
Při počátečním zapnutí spínací skříňky otočením klíčku do polohy Zapnuto se kontrolka
na 5 vteřin rozsvítí , bliknutím vypne a znovu se rozsvítí na dalších 5 vteřin, pak na 5
vteřin zhasne. Po uplynutí všech uvedených dob se blikáním signalizuje aktivní
diagnostické kódy. Kontrolka se také rozsvítí a každých 5 vteřin blikne, kdykoliv modul
ECM zjistí AKTIVNÍ poruchu nebo poruchový stav. Jestli-že se po počátečním spuštění
kontrolka rozsvítí a zůstane svítit, modul ECM zjistil nějaký problém systému.
Určení blikajícího diagnostického kódu
Kontrolka Check Engine/Diagnostick
K určení blikajícího diagnostického kódu použijte kontrolku Check Engine/Diagnostick
( pokud je tak motor vybavený ) nebo elektronický servisní nástroj Caterpillar.
Při vybavení motoru kontrolkou Check Engine/Diagnostick se k vyčtení /určení
diagnostického kódu používá následující postup:
1)
Otočte klíčkem ve spínací skříňce do polohy Zapnuto. K určení kódu není
potřeba motor spouštět. Při zapnuté spínací skříňce motor může , ale nemusí
běžet.
• Po otočení klíčkem do polohy Zapnuto ( tj. po zapnutí spínací skříňky,
Aniž by motor běžel ) kontrolka Check Engine/Diagnostick zůstane 5
vteřin svítit, potom bliknutím zhasne a znovu se rozsvítí na dalších 5
vteřin, a pak na 5 vteřin zhasne. Uvedený děj je automatický test
správnosti funkce kontrolky. Je-li nějaký diagnostický kód aktivní ( jiný než
kód 34 ), projeví se to nyní na kontrolce.
45
Kontrolka Check Engine/Diagnostick zůstane 5 vteřin svítit, pak zhasne.
POZNÁMKA: kontrolka Check Engine/Diagnostick se na 5 vteřin rozsvítí a
zhasne ( zůstane svítit jen když je nějaký kód aktivní )
2)
Diagnostické k´dy se projeví blikáním, není zde možnost vypnutí páčkovým
vypínačem.
3)
Kontrolka Check Engine/Diagnostick bude blikat tak, aby ukázala
dvoumístný kód blikáním.
Posloupnost záblesků představuje diagnostické
hlášení systému. Každá číslice dvoumístného kódu oznamovaného blikáním
se určí počítáním počtu záblesků. Kontrolka bliká rychlostí dvakrát za vteřinu
s jednou vteřinou přestávky mezi číslicemi a dvěma vteřinami přestávky mezi
kódy.
V následující tabulce je uveden seznam kódů signalizovaných blikáním a význam
kódů. Tabulka také uvádí potenciální důsledek aktivních kódů na výkonnost motoru.
DIAGNOSTICKÉ BLIKAJÍCÍ KÓDY MOTORŮ 3408E A 3412E
12- Vstupy pro odstavení jsou nesprávné
13- Přerušení/zkrat snímače teploty paliva na
akumulátoru nebo kostru 2
14- Přerušení/zkrat řídícího ventilu paliva 1,2,3,4
17- Přerušení napětí akumulátoru 1,2,3,4
17- Napětí akumulátoru vyšší nebo nižší než
normální 1,4
21- Zkrat napájení analogového spínače na
akumulátor nebo kostru 2
21- Zkrat digitálního snímače na akumulátor nebo
kostru 2
23- Abnormální kalibrování časování motoru 1,2,3
24- Přerušení/zkrat signálu tlaku oleje na
akumulátor nebo kostru 2,4,5
25- Signál tlaku na výstupu turbodmychadlapřerušení/zkrat na akumulátor nebo kostru 2
25- Tlak na výstupu z turbodmychadla je
abnormální 2
26- Signál atmosférického tlaku- přerušení/zkrat
na akumulátor nebo kostru 2
27- Teplota vodního pláště- přerušení/zkrat na
akumulátor nebo kostru 1,2,4,5
28- Signál teploty vody v mezichladičipřerušení/zkrat na akumulátor nebo kostru 1,2
29- Signál tlaku na pravém vstupu
turbodmychadla- přerušení/zkrat na akumulátor
nebo kostru 3
32- Výstup signálu nastavení plynu je
abnormální 3
46
42- Kalibrování tlaku levého/pravého vstupu nebo
výstupu turbodmychadla 2
42- Kalibrování časování,1,2,
54- Chyba komunikace datového spoje CAT,2,3
56- Parametry systému,2,4,5
56- Zmatení v modulu obsazení obsluhou,4
71- Přerušení/zkrat - válec 11,2
72- Přerušení/zkrat - válec 2 1,2
73- Přerušení/zkrat - válec 3 1,2
74- Přerušení/zkrat - válec 4 1,2
75- Přerušení/zkrat - válec 5 1,2
76- Přerušení/zkrat - válec 6 1,2
77- Přerušení/zkrat - válec 7 1,2
78- Přerušení/zkrat - válec 8 1,2
81- Přerušení/zkrat - válec 9 1,2
82- Přerušení/zkrat - válec 10 1,2
83- Přerušení/zkrat - válec 11 1,2
34- Ztráta signálu otáček motoru nebo
84- Přerušení/zkrat - válec 12 1,2
1,4
abnormální signál
34- Přerušený obvod snímače otáček/časování 3,4 *-Signál teploty na pravém/levém výstupu
turbodmychadla 2
34- Přerušený obvod záložního snímače
*- Signál tlaku v klikové skříni- přerušení/zkrat na
otáček/časování 3,4
akumulátor nebo kostru 2,4,5
34- Ztráta záložního signálu otáček motoru nebo *- Tlak uvedení vstřikování do činnostiabnormální signál,1,4
přerušení/zkrat na akumulátor nebo kostru,2,3,4
37- Teplota oleje- přerušení/zkrat na akumulátor *- Tlakový systém uvádění vstřikování do
nebo kostru,2
činnosti,2,3,4
39- Signál tlaku na levém vstupu do
*- Vysoký tlak uvádění vstřikování do činnosti,1,2,3
turbodmychadla- přerušení/zkrat na akumulátor
nebo kostru,2
42- Tlak oleje, kalibrování tlaku v klikové
*- Nadměrný tlak uvádění vstřikování do
skříni,2,4,5
činnosti2,3,4
,2
42- Kalibrování atmosférického tlaku
*- Vnitřní poruch modulu ECM1,2,3,4
Některé z blikajících kódů platí pro více než jednu příčinu poruchy. Proto je třeba
elektronickým servisním nástrojem vyčíst specifický identifikátor komponentů (
identifikátor CID ) a identifikátor režimu poruchy ( identifikátor FMI ).
1
Možný důsledek pro výkonnost: motor vynechává
Možný důsledek pro výkonnost: nízký výkon
3
Možný důsledek pro výkonnost: snížené otáčky motoru
4
Možný důsledek pro výkonnost: odstavení motoru z provozu
5
Možný důsledek pro výkonnost: odstavení motoru z provozu, závisí na daném použití
motoru
*
Tyto poruchy se neprojev blikajícím kódem. Odpovídající identifikátory CID a FMI je
nutné vyčíst elektronickým servisním nástrojem.
2
Podrobnější informace Vám poskytne a technickou pomoc podle Vašeho požadavku
zajistí zástupce PZ.
Trvalý záznam poruchy
Systém zabezpečuje zaznamenání poruchy trvalým způsobem. Jestliže modul ECM
generuje diagnostický kód, je tento kód uložen v permanentní paměti. Zaznamenané
kódy pak lze vyčíst elektronickým servisním nástrojem.
Manipulace s přechodnými diagnostickými kódy
Jestliže se kontrola Check Engine/Diagnostick během chodu motoru rozsvítí a potom
zhasne, může to znamenat, že se generoval přechodný ( dočasný ) diagnostický kód. V
tomto případě bude porucha zaznamenána v permanentní paměti modulu ECM. Ve
většině případů není nutné při signalizaci přechodového stavu zastavovat motor.
Obsluha by ale měla vyčíst kód nebo kódy z paměti modulu ECM a podle tabulky
47
identifikovat povahu poruchy nebo událpsti. Obsluha by měla také zaznamenat
okolnost, které byly patrné na chodu motoru v době, kdy kontrolka svítila ( nízký výkon,
omezení otáček soustrojí/motoru, nadměrné kouření výfuku, atd. ). Taková informace
bude později užitečná a pomůže při vyhledávání a odstraňování poruchy a její příčiny.
17.
Literatura
¾ Technický a funkční popis ř. 854 Pars nova a.s. Šumperk
¾ Služební rukověť ČD SR15 (V)
Popis brzd železničních vozidel
48
Download

Motorový vůz řady 854.pdf