MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
EK-SA İNŞ. EML. TUR. ve TİC.LTD. ŞTİ.
DAİMA RESORT HOTEL & DAİMA BİZ RESORT HOTEL
Kiriş Mh. Sahil Cd. No:48-50 07980 Kemer-Antalya KEMER V.D. 326-003-6122
W. www.daimahotels.com – E. [email protected] – T. 0 242 824 66 33 F. 0 242 824 76 36
ANTALYA TİC. SAN. ODASI ( Tic. Sicil No:5653 ) ( Oda. Sicil Kemer/5653 )
MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLAR
Bir tarafta Kiriş Mh. Sahil Cd. No:48-50 / 07980 Kemer-Antalya adresinde ikamet eden ve ilerleyen maddelerde kısaca “OTEL”
olarak anılacak olan EK-SA İNŞ. EML. TUR. ve TİC.LTD. ŞTİ. bünyesindeki DAİMA RESORT HOTEL veya DAİMA BİZ RESORT HOTEL diğer
tarafta ilerleyen maddelerde kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacak olan, gerçek ve/veya tüzel kişi; ilerleyen maddelerde “TARAFLAR”
olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm
şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, www.daimahotels.com internet sayfasında
yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilemeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdaki maddeler çerçevesinde
akdetmiş bulunmaktadırlar.
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve SÜRESİ
1. İşbu sözleşme uyarınca OTEL, MÜŞTERİ’nin talebi üzerine www.daimahotels.com internet sayfasında bulunan rezervasyon formu
aracılığı ile belirtilen tarihlerde OTEL’de konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür. (İleride “HİZMET” olarak anılacaktır.)
2. İşbu sözleşmenin imzalanması (rezervasyon anında kabul edilmesi) ile birlikte MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama
kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini peşinen kabul, beyan ve
taahhüt eder.
3. İşbu sözleşme akdedildiğinden itibaren OTEL, MÜŞTERİ’nin talebini teyit edecektir.
4. İşbu sözleşme HİZMET’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, HİZMET süresince herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise
HİZMET süresinin sonunda MÜŞTERİ OTEL’den ayrıldığı andan itibaren geçersiz sayılacaktır. İhtilaf vukuunda, ihtilafın kesin
çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.
MADDE 3: KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ
1. HİZMET rezervasyonu MÜŞTERİ tarafından www.daimahotels.com internet sayfasında yer alan rezervasyon formunun eksiksiz ve
doğru bilgiler ile doldurulması yoluyla gerçekleştirilir.
2. MÜŞTERİ, rezervasyonunu iptal etmek veya rezervasyonunda herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumlarda bizzat kendisi
veya kendisi tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan vekili tarafından işbu sözleşmede MADDE 5’te belirtilen koşulları kabul
etmek ve yerine getirmek kaydıyla, www.daimahotels.com internet sayfası üzerinden rezervasyon sonrasında MÜŞTERİ’ye
gönderilen elektronik postada yer alan internet adresi aracılığıyla HİZMET bilgilerine internet üzerinden erişerek iptal veya
değişiklik işlemi gerçekleştirebileceği gibi, +90 242 824 66 33 numaralı telefondan OTEL’e ulaşarak rezervasyon ofisi ile iletişime
de geçebilir.
3. Çocuk indirimleri aynı odada konaklayan en az 1 yetişkin olması durumunda geçerlidir. Aksi halde çocuk indirimi uygulanmaz.
4. Çocuk yaşları rezervasyonun yapıldığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. MÜŞTERİ, OTEL’e giriş esnasında rezervasyonda belirtilen
bilgileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca geçerli sayılan resmi bir kimlik belgesi ile belgelemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ
belgeleyemediği her çocuğun yetişkin olarak sayılması halinde oluşacak fiyat farkını OTEL’e ödenmeyi peşinen kabul, beyan ve
taahhüt eder.
5. MÜŞTERİ OTEL’e rezervasyon anında belirttiği kişiler dışında farklı veya fazla kişi/kişiler ile gelmesi halinde meydana gelecek
her türlü fiyat farkını OTEL’e girişi sırasında ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. OTEL müsait olmadığı durumlarda
haber vermeksizin getirilen fazla kişileri kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.
MADDE 4: ÖDEME ŞEKLİ
1. MÜŞTERİ, online rezervasyon işlemi sonrasında yönlendirildiği ödeme ekranında kendi kredi kartı bilgilerini girerek ödemesini 3D
Secure güvenlik sistemi ile güvenli şekilde gerçekleştirecektir.
2. OTEL, MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen
güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder. OTEL aynı
zamanda MÜŞTERİ’nin ödeme esnasında kullandığı bilgisayarda bulunan güvenlik ile ilgili açıklar, bilgi kopyalama ve toplamaya
yarayan programlar ve MÜŞTERİ’nin dikkatsizliğinden kaynaklanacak bilgi, belge ve sırların üçüncü şahısların eline geçmesinden
ve bundan doğacak zarardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
3. MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür.
Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.
4. MÜŞTERİ’nin, HİZMET ile ilgili faturası OTEL’den ayrılırken verilecektir. Eğer MÜŞTERİ faturasını almaz ise OTEL ile irtibata
geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, MÜŞTERİ’nin adreste bulunmaması ve
alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.
5. KAMPANYA adı altında yapılan satışlarda MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kampanya fiyatının azalması veya artması satın alınan fiyatı
hiçbir sebeple etkileyemez. MÜŞTERİ satın aldığı gün ve saat itibariyle geçerli olan HİZMET bedeli üzerinden faturalandırılır.
MADDE 5: REZERVASYON DEĞİŞİKLİK, İPTAL ve İADE KOŞULLARI
1. MÜŞTERİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul,
beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ödenmediği
takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.
2. MÜŞTERİ, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç HİZMET’in başlayacağı günden 16 (on altı) gün öncesine kadar
OTEL’e bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen tarihten sonra bildirilecek değişiklik taleplerini OTEL müsaitliği doğrultusunda kabul
etme veya reddetme hakkını saklı tutar.
3. Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vs.) dışındaki iptal ve iade talepleri rezervasyonun yapıldığı tarihi takip eden 20 (yirmi)
gün içerisinde MÜŞTERİ tarafından OTEL’e bildirildiği takdirde peşin satışlar için peşin satış işelm komisyonları mahsup edilerek
taksitli satışlar için herhangi bir kesinti yapılmaksızın talebin bildirilmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde; 20 (yirmi)
günden sonra yapılan taleplerde bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, MÜŞTERİ’ye ait kredi
kartına HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır.
4. HİZMET başlangıç tarihine 15 (on beş) gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret
kesintileri mahsup edilerek, MÜŞTERİ’ye ait kredi kartına HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması
yolu ile iade edilmiş olacaktır.
5. 7 (yedi) gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde ise 2 (iki) gecelik HİZMET bedeli + bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve
ücret kesintileri mahsup edilerek kalan tutar iade edilecektir.
6. 3 (üç) gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde ise hiçbir bedel iade edilmeyecektir.
7. İşbu maddenin d,e,f bentleri c bendinden öncelikli olarak işlem görür.
8. KAMPANYA adı altında gerçekleştirilen satışlarda iade işlemi yapılmayacaktır. MÜŞTERİ otele ödediği HİZMET bedelini, kendi
belirleyeceği bir başka tarihte satın alacağı HİZMET bedelinin toplam tutarından düşülmesi şeklinde kullanabilir.
MADDE 6: KONAKLAMA ŞEKLİ
1. OTEL’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır.
2. Giriş sırasında MÜŞTERİ’nin rezervasyon ekranında girdiği bilgiler ve kimliği kontrol edilecektir. MÜŞTERİ’nin yanlış bilgi
vermesinden doğacak ekstraları ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. OTEL’e kabul saati 14.00’dır. MÜŞTERİ bu saatten önce OTEL’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.00 itibariyle alacağını
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. HİZMET süresi dolduğunda MÜŞTERİ odasını en geç saat 12.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 12.00 - 16.00 arası teslim edilen
odalar için odanın bir gecelik konaklama hizmet bedelinin yüzde otuzu, 16.00’dan sonra teslim edilen odalar için bir gecelik
konaklama hizmet bedelinin tamamının hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5. MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. OTEL evcil hayvan kabul etmeyecektir.
7. OTEL Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında misafir yoğunluğuna göre konsept değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
8. MÜŞTERİ OTEL’e yerleştikten sonra mücbir sebepler (doğal afetler, kazalar vb.) dışında OTEL’in sorumluluklarını yerine
getirmemesi hariç herhangi bir nedenle HİZMET’ten vazgeçmesi durumunda minimum 3 (üç) gecelik konaklama hizmet bedelini
ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 7: TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
1. MÜŞTERİ OTEL’in sunduğu hizmet kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu OTEL temsilcisine yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür. Aksi hallerde OTEL tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş olarak kabul edilecek ve bu durum
ile ilgili olarak herhangi bir talep hakkının da olmayacağını/olamayacağını, kendi hür iradesi ile geri dönülmez olarak peşinen
kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. MÜŞTERİ işbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı ödemeyi
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. OTEL MÜŞTERİ’ye HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 8: DİĞER HÜKÜMLER
1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler
sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL HİZMET vermeye devam edemeyebilir veya MÜŞTERİ’yi aynı
ya da başka bölgede aynı seviye bir başka tesiste konaklatabilir.
2. OTEL, bayram, yeni yıl vb. özel ve resmi tatil günlerinde özel geceler düzenleme hakkını ve düzenlediği gecenin içeriğini
değiştirme hakkını saklı tutar.
3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde T.C. ANTALYA ili KEMER ilçesi mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
MADDE 9: HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ
1. Şayet işbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir
ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde
yorumlanır ve uygulanır.
2. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği,
yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.
3. Ayrıca, işbu sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin TARAFLAR’ca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul
edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım
maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.
MADDE 10: DELİL SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve
bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HUMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil
teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 11: FERAGAT
İşbu sözleşmeden TARAFLAR’a verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir.
TARAFLAR’dan birinin, diğer tarafın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu
yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha
sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
İşbu sözleşme gereğince, TARAFLAR’ca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o
defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı
davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.
Download

mesafeli satış sözleşmesi