CENÍK PRODUKTU
ENERGIE POHODA
PŘEHLED CEN ZEMNÍHO PLYNU PRO DOMÁCNOSTI
Pro zákazníky připojené k distribuční soustavě SMP Net, s.r.o.
Kategorie
roční odběr
kWh/rok
Cena distribuce
Cena za odebraný plyn a
ostatní služby dodávky
pevná cena
CZK/kWh
0,431
(0,517)
0,231
(0,278)
0,197
(0,236)
0,185
(0,222)
0,179
(0,215)
0,174
(0,209)
0,174
(0,208)
0,173
(0,207)
0,171
(0,205)
0,169
(0,203)
0,168
(0,202)
0,165
(0,198)
stálý plat
CZK/měsíc
54,250
(65,1)
77,290
(92,748)
97,240
(116,688)
120,540
(144,648)
146,170
(175,404)
173,670
(208,404)
198,010
(237,612)
219,570
(263,484)
243,170
(291,804)
265,610
(318,732)
286,210
(343,452)
312,130
(374,556)
zemní plyn
CZK/kWh
1,269
(1,523)
1,030
(1,236)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
0,999
(1,199)
stálý plat
CZK/měsíc
196,30
(235,56)
214,70
(257,64)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
296,20
(355,44)
roční odběr
kWh/rok
pevná cena
CZK/kWh
stálý plat
CZK/m3
zemní plyn
CZK/kWh
63000 - 630000
0,152
(0,183)
102,512
(123,015)
1,013
(1,216)
do 1 890
1 890 - 7 560
7 560 - 15 000
15 000 - 20 000
20 000 - 25 000
25 000 - 30 000
30 000 - 35 000
35 000 - 40 000
40 000 - 45 000
45 000 - 50 000
50 000 - 55 000
55 000 - 63 000
Celková konečná cena
CZK/kWh
CZK/Měsíc
1,700
(2,04)
1,262
(1,514)
1,196
(1,435)
1,184
(1,421)
1,178
(1,414)
1,173
(1,408)
1,173
(1,407)
1,172
(1,406)
1,170
(1,404)
1,168
(1,402)
1,167
(1,4)
1,164
(1,397)
250,550
(300,66)
126,250
(151,5)
209,660
(251,592)
223,160
(267,792)
243,800
(292,56)
267,440
(320,928)
274,300
(329,16)
294,340
(353,208)
317,570
(381,084)
329,660
(395,592)
345,560
(414,672)
362,420
(434,904)
pevná roční cena
za kapacitu
CZK/m3
Pevná cena
CZK/kWh
Kapacita CZK/m3
153,89
(184,6716)
1,166
(1,399)
256,405
(307,686)
České Energetické Centrum, a.s.
Ceník je účinný od 1.1.2013
Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1
Tel: 840 888 889
E-mail: [email protected]
Měsíční platbu za kapacitní složky je zapotřebí vypočítat dle následujícího postupu: MP = (C x (RO / 110)) / 12
Kde: C = součet cen za přidělenou kapacitu, RO = roční odběr v daném místě spotřeby v m3
*
Všechny ceny jsou uváděny v CZK a bez DPH (v závorce ceny s DPH) . Sazba DPH je 20 %.
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu.
**
Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu na kWh je používána konstanta 1 m3 = 10,55 kWh
*** Bližší informace o podmínkách zdaňování zemního plynu získáte na www.energetickecentrum.cz nebo na zákaznické lince
**** pevná cena za distribuci obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,16 Kč/MWh bez DPH
Download

CENÍK PRODUKTU ENERGIE POHODA