Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ:
44555601
DIČ: CZ44555601
Sazby za ubytování studentů a hostů v ubytovacích zařízeních
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Kolej – ubytovací zařízení
Cena včetně DPH
Krátkodobé ubytování
Standardní vybavení pokoje
- studenti prezenčního studia
- studenti kombinovaného studia a
posluchači celoživotního vzdělávání
- hosté dlouhodobě ubytovaných
studentů
144,144,95,-
Dlouhodobé ubytování
(na smlouvu - měsíc a více)
KOLEJ K1, Klíšská
- dvoulůžkový pokoj
- třílůžkový pokoj
86,82,-
KOLEJ K2, Klíšská
- dvoulůžkový pokoj
- jednolůžkový pokoj
92,118,-
KOLEJ K3, Jateční
- jednolůžkový pokoj
- dvoulůžkový pokoj
- dvoulůžkový pokoj s přistýlkou:
- lůžko
- přistýlka
(přistýlka bude obsazována pouze v kapacitní
nouzi)
- třílůžkový pokoj
- vícelůžkový
KOLEJ K5, Na Okraji
- dvoulůžkový pokoj
- dvoulůžkový pokoj s přistýlkou:
- lůžko
- třílůžkový pokoj
KOLEJ K6, Hoření
- třílůžkový pokoj
- dvoulůžkový pokoj
92,92,87,76,-
82,71,-
92,87,82,-
75,92,-
V ceně kolejného je zahrnuta částka DPH dle zákona ve znění pozdějších předpisů.
Pokud student požádá při dlouhodobém ubytování o zavedení dvoulůžkového
pokoje za jednolůžkový a bude to z kapacitních důvodů možné, zaplatí cenu jednolůžkového
pokoje, tj. 118,-- Kč / den.
Platnost od 1. 9. 2011
prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor
Download

Sazby za ubytování v ubytovacích zařízeních Univerzity Jana