Zámek Nová Horka, příspěvková organizace
Vnitřní směrnice č. 20
CHB Kopřivnice
Pravidla spolubydlení
Účinnost od 1. 11. 2013
Vnitřní směrnice č. 20
CHB Kopřivnice
Pravidla spolubydlení
Pravidla spolubydlení jsou určena pro uživatele chráněného bydlení, jejich opatrovníky, rodinné
příslušníky, návštěvy, zaměstnance zařízení a jiné osoby, které se v chráněném bydlení pohybují.
Ustanovení pravidel zachovávají důstojnost a autonomii uživatelů služby a jsou formulována v souladu
s obecně platnými právními předpisy.
1. Přehled poskytované péče
V chráněném bydlení jsou uživatelům poskytovány tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
b) poskytnutí ubytování:
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
f) sociálně terapeutické činnosti:
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Rozsah poskytované péče je popsán individuálně pro každého uživatele v Plánu péče.
V chráněném bydlení jsou za úhradu poskytovány fakultativní činnosti
Ceník fakultativních služeb je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který je pověřenou osobou pro individuální plánování
služby, hospodaření s penězi uživatele a pro řešení záležitostí týkajících se každodenního života.
Pracovníci se při poskytování služby řídí principy a metodikami pro individuální plánování viz. Standard
č 5.
2. Ubytování
Pokoj
Počet pokojů
Podlaží
Byt č. 1
3
přízemí
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
1
2
přízemí
přízemí
1.
Byt č. 2
3
1. patro
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
1
2
1. patro
1. patro
Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem a ložním prádlem.
Každý uživatel má svou šatní skříň, postel, noční stolek, poličku a komodu, která je na
dvoulůžkovém pokoji společná pro oba uživatele.
Uživatelé si mohou pořídit vlastní vybavení - nábytek, elektrospotřebiče (rádio, TV, lampa,
videorekordér, DVD přehrávač, lednice atd.).
Mohou si přestavět nábytek, vymalovat pokoj, pořídit závěsy, záclony, výzdobu, pokojové
květiny.
Nové vybavení pokoje by zj. ve dvoulůžkovém pokoji nemělo narušovat prostor a soužití
ostatních spolubydlících.
Ve svém prostředí mohou uživatelé rozhodovat zcela o estetice prostoru.
Klíčoví pracovníci investice do estetiky podporují, uživatele motivují a pomáhají mu při
zařizování a úpravách pokoje.
Uživatel se po nástupu ubytuje v pokoji, který má sjednán ve smlouvě.
Uživatel, kterému je v chráněném bydlení v Kopřivnici poskytována sociální služba a úspěšně
prošel adaptační dobou, má možnost přihlásit se zde k trvalému pobytu. Bližší informace
podává sociální pracovnice.
Uživatelé s majetkem poskytovatele a ostatních obyvatel zacházejí šetrně. Toto se vztahuje i
na zaměstnance a návštěvníky chráněného bydlení.
Úmyslně způsobené škody na majetku organizace nebo spolubydlícího uživatel nahradí.
Má-li uživatel vlastní rádio, televizi apod., dbá na to, aby užíváním těchto přístrojů nerušil
spolubydlící. Fakultativní poplatky za užívání vlastních spotřebičů platí uživatel ze svých
prostředků.
Uživatelé mají možnost volně pobývat v celém areálu chráněného bydlení i mimo něj.
Pracovníci uživatele učí bezpečnému pohybu mimo chráněné bydlení prostřednictvím Plánů
nácviků, rizika, která z toho plynou, mapují a zmírňují podle individuálně vytvořených
Rizikových plánů.
Při společném soužití v chráněném bydlení se uživatelé i pracovníci snaží respektovat
zákonitosti kolektivního způsobu bydlení.
Pracovníci podporují vzájemnou ohleduplnost a toleranci v souladu s dobrými mravy.
Uživatelé v chráněném bydlení nemohou být omezováni ostatními spolubydlícími nebo pracovníky, věcmi ani
činnostmi nebo zamezením přístupu do svého pokoje a společných prostor.
Společné prostory CHB
- WC, koupelna, obývací pokoj, jídelna, kuchyň a chodby slouží ke společnému užívání všech obyvatel
příslušného bytu. Suterén, zahrada a dvojgaráž je k dispozici všem obyvatelům domu.
2.
Kuchyně je vybavena standardním vybavením (nádobí, kuchyňské náčiní, spotřebiče), které
je majetkem organizace.
V kuchyni má každý uživatel skřínku na potraviny a polici v lednici, kde si ukládá potraviny pro svou
spotřebu.
Může si pořídit vlastní nádobí.
Koupelna je vybavena pračkou a sušičkou, kterých uživatelé využívají k praní svého prádla.
V suterénu jsou k dispozici sušáky na prádlo, uživatelé si mohou pořídit i své vlastní. Prádlo mají
možnost uživatelé sušit i na venkovním sušáku.
Obývací pokoj s jídelnou je společný prostor pro uživatele bytu. Je vybaven televizí, sedací
soupravou, konferenčním stolkem a skřínkami, jídelním stolem se židlemi. Skřínky mohou uživatelé
bytu využívat pro svou potřebu.
V suterénu je místnost, která slouží jako sušárna prádla, místnost, kde si mohou uživatelé
zacvičit, relaxovat. V dalších místnostech mají uživatelé k dispozici regály na uskladnění sezónního
oblečení. Jedna místnost suterénu slouží jako sklad nepotřebných věcí, které nelze z domu odvézt
(inventář domu, majetek obyvatel, který nepoužívají).
Na zahradě je altán a krb. Stojí zde i dvojgaráž, sloužící k uskladnění nářadí.
Uživatelé mají možnost vytvořit si svou zahrádku.
Úklid v chráněném bydlení
Uživatelé svůj pokoj udržují v pořádku. Na úklidu dvoulůžkového pokoje se podílejí jeho
obyvatelé rovným dílem.
Pořádek ve společné domácnosti a v domě udržují obyvatelé podle dohody - střídají se.
Osvojují si zodpovědnost za své osobní věci i majetek organizace.
Pracovníci při úklidu poskytují uživatelům přiměřenou podporu.
Úklidové a čistící prostředky pro úklid společných prostor se pořizují ze Společného fondu - viz.
směrnice č. 19 - Řád pro nakládání s depozity klientů chráněného bydlení.
Úklid místnosti pro personál vč. soc. zařízení, chodby a podlah suterénu zajišťují pracovníci,
kteří slouží noční služby.
Mytí oken
V suterénu, v místnosti pro personál a na společné chodbě umývají okna pracovníci.
Okna v bytě myje asistentka společně s obyvateli- individuálně v pokojích, společně ve
společných prostorách.
Není přijatelné, aby personál (ale například ani rodiče či opatrovník uživatele) prováděl bez souhlasu
uživatele úklid jeho soukromých prostor a rozhodoval o věcech, které se vyhodí.
Domácí zvířata
Uživatelé mají možnost chovat zvíře dle prostorových možností zařízení.
Souhlas se zvířetem v bytě musí dát všichni spolubydlící.
Uživatel musí prokazatelně přijmout zodpovědnost za péči o zvíře, investice, které s chovem
souvisí (krmivo, veterinář atp.)
Pro případ, že by se uživatel o zvíře nemohl starat, má svého zástupce, který péči o zvíře
převezme.
Při týrání zvířete dojde k odebrání zvířete.
3.
Před pořízením zvířete je potřeba vyjasnit, jak se bude postupovat v případě, že zvíře nebude
moci v domě zůstat (např. zdravotní důvody).
Kouření
Ve všech vnitřních prostorách chráněného bydlení se nekouří.
3. Ochrana soukromí
Zamykání
Každý uživatel má ve svém pokoji k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Uživatel si skřínku zamyká podle
svého uvážení. Pokud této možnosti nevyužije a ztratí se mu peníze nebo cennosti, nese za své rozhodnutí
zodpovědnost.
Hlavní dveře do domu jsou během nočních hodin zajištěny proti vejití dovnitř. Ven z budovy je možno odejít
vždy.
Svůj pokoj si uživatelé mohou zamykat dle svého uvážení, na dvoulůžkovém pokoji však uživatel nemůže
zamykáním omezit svého spolubydlícího. Klíče od hlavního vchodu do budovy převezme uživatel po
předchozím nácviku.
Uživatelé mají možnost zamykat se na WC a v koupelně.
Pracovníci se řídí stejnými pravidly a respektují soukromí uživatelů. Náhradní klíče od pokoje, WC
nebo koupelny mohou využít jen v krajním případě a postupují podle pokynů pro pracovníky, které
jsou popsány ve St. č. 14 - Nouzové a havarijní situace.
Vstup do bytu, pokoje
Pokud chce uživatel vejít do bytu, který neobývá, do cizího pokoje nebo do místnosti pro personál, má
postupovat stejně jako pracovník.
Pracovníci seznamují obyvatelky, jak reagovat na klepání a zvonění.
Toto pravidlo připomínají uživatelům i návštěvám.
4. Stravování
Uživatelé se stravují individuálně, nákupy si obstarávají s pracovníkem podle svých potřeb a finančních
možností.
Obyvatelé bytu mají možnost společně se stravovat podle dohody obyvatel v bytě.
Obyvatelé v bytě si společně plánují obědový jídelníček. Součástí tohoto plánu je i jméno uživatele,
který nakoupí suroviny, bude vařit oběd a postará se i o úklid po obědě (mytí nádobí, kuchyně atp.)
Obyvatelé mají právo na rovný díl porce společného jídla. Nemohou se navzájem omezovat a nedělá
to ani pracovník.
Pracovníci pomáhají uživatelům
k racionálnímu způsobu stravování.
se
sestavením
4.
obědového
jídelníčku,
motivují
je
Čas jídla si určuje každý uživatel sám.
Potraviny si uživatelé uchovávají na místech k tomu určeným (lednice, skřínka na potraviny, popř.
skříňka ve svém pokoji).
V kuchyni a v lednici je vyčleněn prostor pro společné potraviny. Tyto slouží pouze k přípravě
společného jídla.
5. Pobyt mimo chráněné bydlení
Krátkodobý pobyt mimo dům - byt (odchod uživatele v průběhu dne, jednodenní pobyt mimo
dům).
Uživatelé mají možnost odcházet mimo areál chráněného bydlení. V souladu s dobrými mravy je
vhodné o svém odchodu informovat pracovníka nebo spolubydlící.
V případě, že uživatel odchází na procházku nevhodně oblečen nebo upraven, může pracovník na tuto
skutečnost uživatele upozornit.
Pokud uživatel sám opouští byt, zajistí jeho bezpečnost (vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout
světla, zavřít okna, uzamknout vchodové dveře, atp.)
Dlouhodobý pobyt
- uživatel tráví nejméně jednu noc mimo dům
Návštěva u příbuzných, přátel, dovolená
- takovou návštěvu je doporučeno plánovat aspoň den dopředu, aby se uživatel mohl připravit.
Hospitalizace
Individuální dovolená s pracovníkem chráněného bydlení
Pracovník může zajistit doprovod uživatele na individuální dovolenou.
Je věcí dohody uživatele, pracovníka a opatrovníka, jak bude dovolená hrazena.
Uživatel by měl pracovníkovi uhradit pobyt.
Je-li v ceně pobytu zahrnuta strava a cestovné, v cestovním příkaze pracovník tuto skutečnost musí
uvést.
Cestovní příkaz je pracovníkovi hrazen maximálně na tři dny. Je-li pobyt delší než tři dny, využívá své
volno nebo dovolenou.
Pracovníkovi nelze doprovod uživatele na dovolenou nařídit.
Uživatelé jsou vedeni k tomu, aby při odchodu z domu u sebe nosili doklady – ZTP, průkaz zdravotní
pojišťovny, občanský průkaz, případně identifikační kartu s fotografií, adresou a telefonním číslem
služebního telefonu.
6. Návštěvy
Uživatelé mohou přijímat návštěvy neomezeně s ohledem na obecně stanovený noční klid (od 22:00
hod do 6:00 hod) a v souladu se zákonitostmi kolektivního bydlení.
Návštěvy nenarušují chod chráněného bydlení, soukromí nebo činnost jeho obyvatel.
5.
K přijímání návštěv jsou v prvé řadě určeny soukromé prostory obyvatel (pokoj). Obyvatel
dvoulůžkového pokoje se musí dohodnout se svým spolubydlícím. Pokud obyvatelé souhlasí, může být
návštěva v obývacím pokoji. Za příznivého počasí mohou k návštěvě využít altán.
7. Doba klidu
Doba nočního klidu není v chráněném bydlení pevně stanovena. V nočních hodinách (od 22:00 hod do
6:00 hod) by neměli být ostatní uživatelé rušeni. V době nočního klidu mohou uživatelé vykonávat
pouze takové činnosti, které nenarušují klid a odpočinek ostatních osob v bytě, v ulici.
8. Ochrana majetku uživatele
Každý uživatel má ve svém pokoji k dispozici uzamykatelnou skříňku pro úschovu drobných cenných
věcí. Za tyto cennosti (doklady nebo jiné cennosti) si sám zodpovídá.
S hmotnými prostředky uživatelů se zachází podle směrnice Řád pro nakládání s depozity uživatelů
chráněného bydlení.
Osobní doklady (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, cestovní pas a průkaz TP, ZTP nebo
ZTP/P) má uživatel u sebe.
Seznam nakoupených věcí (osobní věci, vybavení pokoje a domácnosti) eviduje klíčový pracovník.
Uživatelé mohou využít fakultativní službu - úschovu cenností v trezoru, který je v kanceláři sociální
pracovnice. Poplatek za úschovu činí 50 Kč za měsíc.
9. Zdravotní a ošetřovatelská péče
Poskytovatel neposkytuje v chráněném bydlení zdravotnickou péči.
Uživatel má právo zvolit si svého ošetřujícího lékaře. Návštěvy u zvoleného lékaře si zajišťuje sám
nebo ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem nebo opatrovníkem.
Pracovník pomůže uživateli najít lékaře, který zajišťuje běžnou lékařskou péči (preventivní prohlídky,
vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu). Uživatelé navštěvují praktického lékaře nebo odborné
lékaře v případě potřeby přímo v jejich ordinacích.
Uživatel bere léky dle předepsané indikace lékaře. V případě potřeby pomáhá pracovník uživateli
s dávkováním, užíváním a úschovou léků. Společně hlídají dostatečnou zásobu.
Pracovníci pomáhají uživatelům s přípravou, dávkováním a užíváním léků. Pokud uživatel
léky přestane užívat, pracovník o tomto informuje lékaře, který léky předepisuje a dohodne
s ním další postup. (osobní konzultace, hospitalizace, zmapování rizik, která s neužíváním léků
souvisí).
10. Soukromí a intimita
Osobní hygienu provádí uživatel dle své individuální potřeby. Koupání s pomocí asistenta je
zabezpečováno v případech, kdy je při zajištění osobní hygieny uživatele nezbytná pomoc a asistence
druhé osoby. V takových případech bere asistent ohled na skutečnou míru závislosti uživatele.
6.
Pokud uživatel vyžaduje při hygieně absolutní soukromí, ale podle pokynů lékaře je potřeba kontrolovat kůži
(diabetická noha, opruzeniny, vyrážky atp.), uzavře s ním klíčovým pracovníkem Dohodu
Pracovník může doporučit hygienu uživateli i mimo jeho obvyklé návyky.
Pracovníci respektují, když uživatel odmítne asistenci konkrétního pracovníka např. při hygieně,
doprovodu k lékaři atp.
11. Odpovědnost za škodu
Uživatelé, zaměstnanci a jiné osoby odpovídají za škodu, kterou způsobili na majetku nebo zdraví
uživatelů, zaměstnanců nebo jiných osob a také za škodu, kterou způsobili na majetku poskytovatele.
Podle občanského zákoníku je každá fyzická osoba zodpovědná za své jednání, pokud je schopna
posoudit důsledky svého jednání a svoje jednání ovládnout.
Uživatel (s ohledem na jeho možnosti a schopnosti), zaměstnanec nebo jiná osoba jsou povinni
upozornit vedoucí chráněného bydlení nebo ředitele zařízení na škodu, která vznikla nebo na škodu,
která hrozí.
12. Přiměřená opatrnost a přiměřené riziko
Při poskytování sociální služby chráněného bydlení se od poskytovatele očekává přiměřená opatrnost.
Uživatel služby by neměl být předvídatelným způsobem ohrožen.
Každý člověk do určité míry riskuje, pokud naplňuje své právo na svobodnou vůli. Úlohou
poskytovatele sociálních služeb není riziko zcela odstranit, ale minimalizovat jej na přijatelnou míru.
V chráněném bydlení se u jednotlivých uživatelů mapují aktuální rizika, která mohou uživatele ohrozit.
Pracovníci služby pracují na jejich zmírnění. Práce s riziky v chráněném bydlení jsou metodicky
zpracována ve standardu č. 5, zejména v Rizikovém plánu.
13. Opatření pro případ porušení Vnitřních pravidel zařízení
Za závažné porušení pravidel se považuje:
-
neoprávněné a hrubé napadání obyvatel nebo zaměstnanců uživatelem
-
šikana
-
krádež
-
přechovávání zbraní a jiných nebezpečných předmětů
-
závažné a opakované poškozování vnitřního vybavení poskytovatele a majetku ostatních
uživatel
pokud uživatel opakovaně poruší Pravidla spolubydlení v chráněném bydlení a jeho chování či
jednání je v rozporu s pravidly organizace, s nimiž byl prokazatelně seznámen, musí počítat
s následky, které pro něj z porušování pravidel plynou
porušení Pravidel spolubydlení a pravidel organizace se zaznamenává v denním záznamu,
případně i v protokolu Mimořádná situace, může být řešena i jako stížnost
7.
Při zjištění, že uživatel závažným způsobem opakovaně porušuje Pravidla spolubydlení (viz.
výše),
řešení proběhne v těchto krocích:
1) rozhovorem s uživatelem, klíčovým pracovníkem, vedoucí služby, případně dalšími
zúčastněnými osobami
2) rozhovorem s uživatelem, klíčovým pracovníkem, vedoucí služby a zástupcem poskytovatele
3) písemným upozorněním poskytovatele k rukám uživatele a opatrovníka
4) ukončením smlouvy
Pokud je jednání uživatele v rozporu se zákonem(šikana, krádež, přechovávání zbraní a
jiných nebezpečných předmětů, atp.), může být k řešení přivolána Policie.
14. Závěrečná ustanovení
Pravidla spolubydlení v chráněném bydlení a jejich platné úpravy mají k dispozici:
uživatelé chráněného bydlení a jejich opatrovníci - Pravidla spolubydlení jsou nedílnou
součástí Smlouvy
pracovníci organizace - Směrnice č. 20 Pravidla spolubydlení jako platný akt řízení
rodinní příslušníci a přátelé uživatel - Pravidla spolubydlení jsou mj. uložena v každém
bytě
Pracovníci uživatele s Pravidly spolubydlení seznámí, průběžně Pravidla spolubydlení
s uživateli opakují a informují je o případných změnách.
Opatrovníkům, rodinným příslušníkům a návštěvám Pravidla spolubydlení nabízejí
k pročtení.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2013.
Mgr. Lukáš Spurný
ředitel organizace
8.
Download

20.Pravidla spolubydlení Kopřivnice