Ceník sdružené služby dodávky zemního plynu
společnosti ENRA SERVICES s.r.o.
pro Zákazníky kategorie Domácnost a Maloodběr platný od 1. 1. 2015
v distribuční oblasti RWE GasNet, s. r. o.
CENA ZA
PLYN
Roční spotřeba v MWh
Cena za komoditu (plyn) v Kč/MWh
Stálý měsíční plat
v Kč/měsíc
do 1,89 1,89-7,56
1064,00
964,00
29,00
29,00
7,56-15
864,00
99,00
15-25
864,00
99,00
25-45
864,00
99,00
45-63
864,00
99,00
63-630
864,00
99,00
Příloha č. 1
Přehled jednotlivých složek ceny zemního plynu platný pro zákazníky společnosti ENRA SERVICES s.r.o.
pro Zákazníky kategorie Domácnost a Maloodběr platný od 1. 1. 2015 v distribuční oblasti RWE GasNet, s. r. o.
CENA ZA
DISTRIBUCI
CENA
CELKEM
CENA
CELKEM
S DPH
Roční spotřeba v MWh
Cena za odebraný plyn v Kč/MWh
Stálý měsíční plat
v Kč/měsíc
v Kč/tis.m3
Roční spotřeba v MWh
Cena za odebraný plyn v Kč/MWh
Stálý měsíční plat
v Kč/měsíc
v Kč/tis.m3
Roční spotřeba v MWh
Cena za odebraný plyn v Kč/MWh
Stálý měsíční plat
v Kč/měsíc
v Kč/tis.m3
do 1,89 1,89-7,56
412,77
234,74
65,05
93,09
7,56-15
211,85
107,51
15-25
193,75
130,14
25-45
167,74
184,33
45-63
137,38
298,16
do 1,89 1,89-7,56
1 476,77 1 198,74
94,05
122,09
7,56-15
1 075,85
206,51
15-25
1 057,75
229,14
25-45
1 031,74
283,33
45-63
1 001,38
397,16
do 1,89 1,89-7,56
1 786,89 1 450,48
113,80
147,73
7,56-15
1 301,78
249,88
15-25
1 279,88
277,26
25-45
1 248,41
342,83
45-63
1 211,67
480,56
63-630
117,55
108 075,16
63-630
981,55
99,00
108 075,16
63-630
1 187,68
119,79
130 770,94
•Jednotkou množství se rozumí 1 kWh dodané energie (1 MWh = 1 000 kWh).
•Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny bez DPH. Cena celkem s DPH je orientační. V ceně za distribuci je zahrnut poplatek za zúčtování operátora trhu.
•Zákazník kategorie Domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobních potřeb členů její domácnosti.
•Zákazník kategorie Maloodběr - fyzická osoba, která odebírá plyn pro podnikatelské účely nebo právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh.
•Pokud je zemní plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně ze zemního plynu podle Zákona č. 261/2007 Sb., bude cena zemního plynu
o příslušnou daň navýšena.
•Účtované množství dodané energie se stanoví v souladu s Technickými pravidly TPG 901 01.
•Zařazení do pásma spotřeby se provádí v souladu s Vyhláškou č. 365/2009 Sb., - o Pravidlech trhu s plynem.
Download

RWE