Produktová řada
„BONUS PLUS”
Zákaznické centrum
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 13:30
Na Poříčí 24–26, 110 00 Praha 1
Zákaznická linka
Pondělí - Pátek
Sobota - Neděle
Ceník 2014
HOME BONUS PLUS
RWE GASNET
plyn
pro domácnosti
7:00 - 20:00
9:00 - 17:30
zákaznická linka: 840 10 10 10
„PRODUKTOVÁ ŘADA BONUS PLUS“
Zákazník, který si sjednal produktovou řadu BONUS PLUS, přechází od 1. 1. 2015 na produktovou řadu Garance.
V tomto ceníku naleznete jak cenu za odebraný zemní plyn tak
i regulované platby, jejichž výši stanovuje Energetický regulační
úřad (ERÚ) závazným nařízením. Ceny uvádíme v Kč bez DPH (orientační ceny včetně DPH jsou uvedeny v závorce).
Jak je tvořena cena zemního plynu:
Cena plynu, kterou platí koncový spotřebitel, má dvě základní složky: cenu za komoditu, kterou stanovuje každý dodavatel, a regulované platby za dopravu plynu.
Cena produktů zemního plynu se skládá ze dvou částí:
Z měsíčního paušálu (stálý měsíční plat) a ceny za odebraný zemní
plyn za kilowatthodinu (kWh). Ta se může lišit podle spotřeby.
Mezi regulované platby za dopravu plynu patří:
» Cena distribuce, která obsahuje stálý měsíční plat za přistavenou
kapacitu,
» pevná cena za odebraný zemní plyn za kilowatthodinu (kWh), jež
se může lišit podle spotřeby,
» cena za služby Operátora trhu.
Adresa pro zasílání
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 24–26, 110 00 Praha 1
[email protected]
www.bohemiaenergy.cz
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 1046, 1074/24-26, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 27386732 I DIČ: CZ27386732
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115621
Bankovní spojení: 20 222 20 222/5500 Raiffeisenbank Praha 1
272,10
(329,24)
0,12821
(0,15513)
0,00213
(0,00258)
0,80000
87,01008
(105,28220)
0,11328
(0,13707)
0,00213
(0,00258)
0,80200
(0,97042)
0,80200
(0,97042)
(84,70000)
70,00000
(84,70000)
70,00000
Kč/m3
Pevná roční cena
za přistavenou
kapacitu
1,34556
67,62
(450,24)
372,10
(423,74)
350,20
(397,00)
328,10
(375,44)
310,28
(353,77)
292,37
(329,53)
272,34
(305,60)
252,56
(279,17)
230,72
(263,76)
217,98
(241,49)
199,58
(139,25)
115,08
(81,82)
(1,11007)
0,91741
(1,11007)
0,91741
Kč/kWh
(189,98220)
157,01008
(189,98220)
157,01008
Kč/m3
CELKOVÁ
KONEČNÁ CENA
(1,17411)
0,97034
(1,17990)
0,97512
(1,18631)
0,98042
(1,19206)
0,98517
(1,19855)
0,99054
(1,20687)
0,99741
(1,16804)
0,96532
(1,18073)
0,97581
(1,18997)
0,98345
(1,20779)
0,99817
(1,23564)
1,02119
(1,62813)
Kč/měsíc
CELKOVÁ
KONEČNÁ CENA
Kč/kWh
„Pro konečné zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o. Ceny jsou platné od 1. 1. 2014.
Kde: C = součet cen za přidělenou kapacitu, RO = roční odběr v daném místě spotřeby v m3“
„Měsíční platbu za kapacitní složky je zapotřebí vypočítat dle následujícího postupu: MP = (C (RO/ 110)) / 12
Kde: C = součet cen za přidělenou kapacitu, RO = roční odběr v daném místě spotřeby v m3“
Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH (v závorce ceny s DPH). Sazba DPH platná v době vydání ceníku je 21 %. Ceny s DPH jsou orientační.
„Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu na kWh je používána konstanta 10,5. Kde:1 m3 = 10,5 kWh
Bližší informace o podmínkách zdaňování zemního plynu získáte na www.bohemiaenergy.cz nebo na zákaznické lince 840 10 10 10.“
Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.
nad 315 000 do 630 000
87,01008
(105,28220)
0,11328
nad 63 000 do 315 000
(0,13707)
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/kWh
kWh/rok
0,00213
Cena
za odebraný
zemní plyn
Pevná roční cena
za rezervovanou
kapacitu
(0,00258)
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(121,00)
100,00
(36,30)
30,00
(12,10)
10,00
Kč/měsíc
Stálý měsíční
plat
CENA ZA ODEBRANÝ
ZEMNÍ PLYN A OSTATNÍ
SLUŽBY DODÁVKY
(1,01640)
0,84000
(1,01640)
0,84000
(1,01640)
0,84000
(1,01640)
0,84000
(1,01640)
0,84000
(1,01640)
0,84000
(0,96800)
0,80000
(0,96800)
0,80000
(0,96800)
0,80000
(0,96800)
0,80000
(0,96800)
Pevná cena
za odebraný
zemní plyn
CENA DISTRIBUCE
250,20
(302,74)
0,13299
(0,16092)
0,00213
(0,00258)
228,10
(276,00)
(254,44)
(0,17308)
(0,00258)
0,13829
210,28
0,14304
0,00213
(0,16733)
(232,77)
(0,17958)
(0,00258)
0,00213
192,37
0,14841
0,00213
(0,00258)
172,34
(208,53)
0,15528
(0,18789)
0,00213
(0,00258)
152,56
(184,60)
0,16319
(0,19746)
0,00213
(0,00258)
130,72
(158,17)
0,17368
(0,21015)
0,00213
(0,00258)
117,98
(142,76)
0,18132
(0,21940)
(120,49)
(0,23721)
(0,00258)
0,00213
99,58
0,19604
0,00213
(0,00258)
85,08
(102,95)
0,21906
(0,26506)
0,00213
(0,00258)
0,95000
(1,14950)
Cena za služby
operátora trhu
ROČNÍ ODBĚR
V ODBĚRNÉM MÍSTĚ
nad 55 000 do 63 000
nad 50 000 do 55 000
nad 45 000 do 50 000
nad 40 000 do 45 000
nad 35 000 do 40 000
nad 30 000 do 35 000
nad 25 000 do 30 000
nad 20 000 do 25 000
nad 15 000 do 20 000
nad 7 560 do 15 000
nad 1 890 do 7 560
57,62
(69,72)
0,39343
(0,47605)
do 1 890
0,00213
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/kWh
kWh/rok
(0,00258)
Cena
za odebraný
zemní plyn
Stálý měsíční
plat
Pevná cena
za odebraný
zemní plyn
CENA ZA ODEBRANÝ
ZEMNÍ PLYN A OSTATNÍ
SLUŽBY DODÁVKY
Cena za služby
operátora trhu
ROČNÍ ODBĚR
V ODBĚRNÉM MÍSTĚ
CENA DISTRIBUCE
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU
PRO KATEGORII DOMÁCNOST PRO ROK 2014
HOME BONUS PLUS
RWE GASNET
Download

Bonus Plus