®
Český plynárenský svaz
a Technická inspekce ČR si Vás dovolují pozvat na
VIII. Celostátní
Setk ání Specialistů
v Plynárenství
21. a 22. října 2014
Hotel OREA Wellness Santon, Brno
Hlavní partner:
Mediální partner:
PROGRAM 21. ŘÍJNA 2014
9.15–10.00 Registrace
10.00–10.10 Úvodní slovo
Ing. Petr Štefl, Český plynárenský svaz
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce České republiky
10.10–10.40 Nejnovější poznatky z dozoru v oblasti vyhrazených
technických zařízení
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce České republiky
10.40–11.10 Činnost TIČR v oblasti vyhrazených plynových zařízení
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., Technická inspekce České republiky
11.10–11.40 Nové normativní dokumenty v oboru plynových zařízení
Ing. Eva Hanková, Štěpán Heráň, Český plynárenský svaz
11.40–12.10 Provádění revizí plynového zařízení v souvislosti s TPG 704 01
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce, OIP hl. m. Praha
12.10–13.30Oběd
13.30–14.00 Aktuální zkušenosti s TPG 704 01 při jeho aplikaci v praxi
Ing. Ivan Vališ, SCS servis s. r. o.
14.00–14.30 Měření podtlaku v místě instalace plynového spotřebiče
Ing. Zdeněk Vafek, Dräger Safety, s. r. o.
14.30–15.00 Aktuální stav technických předpisů v oblasti spalinových cest
Ing. Waltr Sodomka, MESSY s. r. o.
15.00–15.30 Intoxikace oxidem uhelnatým
MUDr. David Tuček, Fakultní nemocnice Hradec Králové
15.30–16.00 Přestávka na kávu
16.00–16.30 Měření plynu – legislativa a technika
Ing. Jan Hovorka, RWE GasNet, s. r. o.
16.30–17.00 Nová legislativa a předpisy pro posouzení shody
plynových zařízení
Milan Holomek, Strojírenský zkušební ústav, s. p.
17.00–17.30 Kontrola odorizace, nové trendy
Ing. František Humhal, RWE GasNet, s. r. o.
19.30
Společenský večer
PROGRAM 22. ŘÍJNA 2014
8.30–9.00
Registrace
9.00–9.30
Neoprávněné odběry plynu a jejich prevence
Ing. David Fojtík, RWE Distribuční služby, s. r. o.
9.30–10.00 Stavební zákon a ochrana osob při výměně oken v místnostech
s otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení
a pro rodinnou rekreaci
Ing. Žaneta Hadžić, Ministerstvo pro místní rozvoj
10.00–10.30 Hodnotenie vybraných povlakov používaných na protikoróznu
ochranu vysokotlakých plynovodov aplikovaných na povrch
upravený klasicky a laserom
Ing. Pavol Šimko, eustream, a. s.
10.30–11.00 Nové technologie a materiály v pasivní a aktivní protikorozní
ochraně potrubí
Ing. Jan Thomayer, NET4GAS, s. r. o.
11.00–11.30 Přestávka na kávu
11.30–12.00 CNG v ČR – zemní plyn v dopravě
Radek Patera, E.ON Energie, a. s.
12.00–12.30 Implementácia rizika do systému riadenia prevádzky
regulačných staníc
Ing. Tomáš Hruška, SPP-distribúcia, s. r. o.
12.30–13.00 TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení,
projektování a provoz
Ing. Michal Rangotis, NET4GAS, s. r. o.
13.00
Závěr konference, oběd
Konference je určena nejen pro revizní techniky PZ, servisní techniky, montážní pracovníky, projektanty, ale
také pro pracovníky plynárenských společností, státní a veřejné správy a dalších institucí.
Součástí setkání je doprovodná výstava a prezentace firem.
Konference získala v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 5 bodů. V systému celoživotního
vzdělávání ČKAIT získala akce 2 body. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
Místo konání a ubytování
OREA Wellness Hotel Santon, Přístavní 38, Brno.
GPS: Loc: 49°13‘47.836“N, 16°31‘9.477“E
Registrace
Přihlásit se můžete do 10. října 2014 zasláním přihlášky e-mailem na adresu: [email protected]
či na adresu Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4.
Účastnický poplatek
Standardní Snížený pro individuální členy ČPS
Snížený pro kolektivní členy ČPS
3 900 Kč včetně 21 % DPH
3 800 Kč včetně 21 % DPH
3 700 Kč včetně 21 % DPH
Účastnický poplatek obsahuje sborník přednášek tištěný, elektronický, osvědčení o absolvování školení,
občerstvení o přestávkách, obědy, večeře.
E-sborník
Přihlašovací údaje k e-sborníku na stránkách http://www.cgoa.cz, které Vám byly již dříve přiděleny, Vám nadále
zůstávají aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků z konferencí, kterých se osobně účastníte. E-sborník bude
k dispozici do 10 dnů po skončení konference. Přístupové údaje budou novým účastníkům zaslány na základě
e-mailu uvedeného v přihlášce nebo u registrace na konferenci.
Bankovní spojení
ČSOB, a. s., č. ú. 17478393/0300
Variabilní symbol: 21221014
Kopii dokladu o provedení platby mějte prosím, k dispozici při registraci. Daňový doklad obdrží účastníci
nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění.
Při písemném zrušení přihlášky po 10. 10. 2014 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč. Zastoupení účastníka
je možné a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou.
Ubytování
Je zajištěno v hotelu Santon (cena není zahrnuta v účastnickém poplatku), rezervujte přímo v hotelu
www.santon.cz (promokód: CPS) nebo e-mailu: [email protected] nebo +420 546 124 444.
Cena ubytování na jednu noc vč. snídaně vč. DPH
jednolůžkový pokoj 1 253 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 485 Kč
Parkování
V areálu hotelu je parkování zdarma.
Doprava
Hotel Santon se nachází v rekreační oblasti Brno-Bystrc, na břehu Brněnské přehrady, 10 km od centra
města. Příjezd autem po dálnici D1: Exit 182 (Kývalka).
Tramvajové spojení z centra Brna: tramvaj č. 1 do zastávky „Přístaviště“, zastávka je od hotelu
vzdálena 150 metrů.
Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 241 049 705, 721 464 156, E-mail: [email protected],
www.gasinfo.cz, www.cgoa.cz, IČ 00409928, DIČ CZ00409928
Download

ZDE - HUTIRA