CENÍK ZEMNÍHO PLYNU PODUKTOVÉ ŘADY GARANCE+
PRO KATEGORII DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL
ROČNÍ ODBĚR
V ODBĚRNÉM
MÍSTĚ
CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN
A OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY
cena za odebraný
stálý měsíční plat
zemní plyn
Kč/měsíc
Kč/kWh
CENA DISTRIBUCE
cena za služby
operátora trhu
Kč/kWh
pevná cena za
odebraný zemní plyn
Kč/kWh
stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
Kč/měsíc
CELKOVÁ KONEČNÁ CENA
kWh/rok
do 1 890
Kč/kWh
Kč/měsíc
1,08800 (1,31648)
5,00 (6,05)
0,00213 (0,00258)
0,39343 (0,47605)
57,62 (69,72)
1,48356 (1,79511)
62,62 (75,77)
nad 1 890 do 7 560
0,91800 (1,11078)
20,00 (24,20)
0,00213 (0,00258)
0,21906 (0,26506)
85,08 (102,95)
1,13919 (1,37842)
105,08 (127,15)
nad 7 560 do 15 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,19604 (0,23721)
99,58 (120,49)
1,11617 (1,35057)
189,58 (229,39)
nad 15 000 do 20 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,18132 (0,21940)
117,98 (142,76)
1,10145 (1,33275)
207,98 (251,66)
nad 20 000 do 25 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,17368 (0,21015)
130,72 (158,17)
1,09381 (1,32351)
220,72 (267,07)
nad 25 000 do 30 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,16319 (0,19746)
152,56 (184,60)
1,08332 (1,31082)
242,56 (293,50)
nad 30 000 do 35 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,15528 (0,18789)
172,34 (208,53)
1,07541 (1,30125)
262,34 (317,43)
nad 35 000 do 40 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,14841 (0,17958)
192,37 (232,77)
1,06854 (1,29293)
282,37 (341,67)
nad 40 000 do 45 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,14304 (0,17308)
210,28 (254,44)
1,06317 (1,28644)
300,28 (363,34)
nad 45 000 do 50 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,13829 (0,16733)
228,1 (276,00)
1,05842 (1,28069)
318,10 (384,90)
nad 50 000 do 55 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,13299 (0,16092)
250,2 (302,74)
1,05312 (1,27428)
340,20 (411,64)
nad 55 000 do 63 000
0,91800 (1,11078)
90,00 (108,90)
0,00213 (0,00258)
0,12821 (0,15513)
272,1 (329,24)
1,04834 (1,26849)
362,10 (438,14)
ROČNÍ ODBĚR
V ODBĚRNÉM
MÍSTĚ
kWh/rok
nad 63 000 do 630 000
CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN
A OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY
cena za odebraný
stálý měsíční plat
zemní plyn
Kč/kWh
Kč/m³
0,91800 (1,11078)
83,19 (100,65990)
CENA DISTRIBUCE
cena za služby
operátora trhu
Kč/kWh
pevná cena za
odebraný zemní plyn
Kč/kWh
0,00213 (0,00258)
0,11328 (0,13707)
stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
Kč/m³
87,01008 (105,28220)
CELKOVÁ KONEČNÁ CENA
Kč/kWh
Kč/m³
1,03341 (1,25043)
170,20008 (205,94210)
Ceník pro konečné zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě RWE GasNet s.r.o.
Ceny jsou platné od 1. ledna 2014. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 21% (v závorce jsou orientační ceny s DPH).
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu.
Pro přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu z m³ na kWh se používá přibližná konstanta: 1m³ = 10,5 kWh
STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKY CENY:
Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny stanoví podle vzorce:
MP = (C (RO/110)) / 12, kde: C = součet cen za přidělenou kapacitu ; RO = roční odběr v daném místě spotřeby v m³
Dodavatel : ČM ENERGETIKA, a.s., Maltézské náměstí 4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČ 24146218, DIČ CZ24146218, Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17400
ČM ENERGETIKA a.s. garantuje v tomto
ceníku nižší cenu za odebraný zemní plyn než
základní produktová řada dominantního
dodavatel v tomto regionu.
Download

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU PODUKTOVÉ ŘADY GARANCE+