ARMEX ENERGY, a.s.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín II
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU
pro kategorii domácnost a maloodběratel
účinný od 1.1.2014
841 111 113
[email protected]
www.armexenergy.cz
Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o.
regulované platby
cena za dodávku plynu
cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
bez DPH
cena
stálý
za odebraný
měsíční
zemní plyn
plat
Kč/MWh
Kč/měsíc
1230
10
celková konečná cena
bez DPH
součet cen
součet
za odebraný
stálých
zemní plyn
měs. platů
Kč/MWh
Kč/měsíc
1656,16
67,62
celková konečná cena
s DPH
součet cen
součet
za odebraný
stálých
zemní plyn
měs. platů
Kč/MWh
Kč/měsíc
2003,95
81,82
roční spotřeba
MWh/rok
do 1,89
pevná cena
za odebraný
zemní plyn
Kč/MWh
393,43
cena distribuce
bez DPH
stálý
měsíční plat
za kapacitu
Kč/měsíc
57,62
cena za
služby
operátora
Kč/MWh
2,13
1,89 - 7,56
219,06
85,08
2,13
924
30
30,60
1175,79
115,08
1422,71
139,25
7,56 - 15
196,04
99,58
2,13
891
99
30,60
1119,77
198,58
1354,92
240,28
15 - 20
181,32
117,98
2,13
891
99
30,60
1105,05
216,98
1337,11
262,55
20 - 25
173,68
130,72
2,13
891
99
30,60
1097,41
229,72
1327,87
277,96
25 - 30
163,19
152,56
2,13
891
99
30,60
1086,92
251,56
1315,17
304,39
30 - 35
155,28
172,34
2,13
891
99
30,60
1079,01
271,34
1305,60
328,32
35 - 40
148,41
192,37
2,13
891
99
30,60
1072,14
291,37
1297,29
352,56
40 - 45
143,04
210,28
2,13
891
99
30,60
1066,77
309,28
1290,79
374,23
45 - 50
138,29
228,10
2,13
891
99
30,60
1062,02
327,10
1285,04
395,79
50 - 55
132,99
250,20
2,13
891
99
30,60
1056,72
349,20
1278,63
422,53
55 - 63
128,21
272,10
2,13
891
99
30,60
1051,94
371,10
1272,85
449,03
roční spotřeba
MWh/rok
63 - 630
pevná cena
za odebraný
zemní plyn
Kč/MWh
113,28
regulované platby
cena za dodávku plynu
cena distribuce
bez DPH
pevná roční
cena za
kapacitu
Kč/m3
87,01008
cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
bez DPH
cena
pevná roční
za odebraný
cena za
zemní plyn
kapacitu
Kč/MWh
Kč/m3
861,00
89,26
cena za
služby
operátora
Kč/MWh
2,13
daň ze
zemního plynu *
Kč/MWh
30,60
daň ze
zemního plynu *
Kč/MWh
30,60
celková konečná cena
bez DPH
součet cen
součet
za odebraný
cen za
zemní plyn
kapacitu
Kč/MWh
Kč/m3
1007,01
176,27
celková konečná cena
s DPH
součet cen
součet
za odebraný
cen za
zemní plyn
kapacitu
Kč/MWh
Kč/m3
1218,48
213,29
*Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu bez daně dle zákona č. 261/2007 Sb.
Ceník produktů ARMEX ENERGY, a.s. (ceník AE) pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o.
Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2014 je dle platných právních předpisů 21 %. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
Stanovení platby za kapacitní složku ceny (pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh)
Měsíční platba za kapacitní složku ceny (MPrk) se určí dle vzorce:
MPrk = (Crk x RS/115)/12
Crk - je součet výše uvedených cen za kapacitu
RS - je roční spotřeba v m3
Download

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU pro kategorii domácnost a maloodběratel