ARMEX ENERGY, a.s.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín II
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU
pro kategorii domácnost a maloodběratel
účinný od 1.1.2014
841 111 113
[email protected]
www.armexenergy.cz
Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě QUANTUM, a.s.
regulované platby
cena za dodávku plynu
cena distribuce
bez DPH
stálý
měsíční plat
za kapacitu
Kč/měsíc
58,46
cena za
služby
operátora
Kč/MWh
2,13
cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
bez DPH
cena
stálý
za odebraný
měsíční
zemní plyn
plat
Kč/MWh
Kč/měsíc
1230
10
celková konečná cena
bez DPH
součet cen
součet
za odebraný
stálých
zemní plyn
měs. platů
Kč/MWh
Kč/měsíc
1685,08
68,46
celková konečná cena
s DPH
součet cen
součet
za odebraný
stálých
zemní plyn
měs. platů
Kč/MWh
Kč/měsíc
2038,95
82,84
roční spotřeba
MWh/rok
do 1,89
pevná cena
za odebraný
zemní plyn
Kč/MWh
422,35
1,89 - 7,56
247,98
91,10
2,13
924
30
30,60
1204,71
121,10
1457,70
146,53
7,56 - 15
224,96
116,06
2,13
891
99
30,60
1148,69
215,06
1389,91
260,22
15 - 20
210,24
140,31
2,13
891
99
30,60
1133,97
239,31
1372,10
289,57
20 - 25
202,60
159,22
2,13
891
99
30,60
1126,33
258,22
1362,86
312,45
25 - 30
192,11
186,84
2,13
891
99
30,60
1115,84
285,84
1350,17
345,87
30 - 35
184,20
212,47
2,13
891
99
30,60
1107,93
311,47
1340,60
376,88
35 - 40
177,33
239,17
2,13
891
99
30,60
1101,06
338,17
1332,28
409,19
40 - 45
171,96
260,79
2,13
891
99
30,60
1095,69
359,79
1325,78
435,35
45 - 50
167,21
286,42
2,13
891
99
30,60
1090,94
385,42
1320,04
466,36
50 - 55
161,91
311,92
2,13
891
99
30,60
1085,64
410,92
1313,62
497,21
55 - 63
157,13
339,75
2,13
891
99
30,60
1080,86
438,75
1307,84
530,89
roční spotřeba
MWh/rok
63 - 630
pevná cena
za odebraný
zemní plyn
Kč/MWh
142,20
regulované platby
cena za dodávku plynu
cena distribuce
bez DPH
pevná roční
cena za
kapacitu
Kč/m3
104,29014
cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
bez DPH
cena
pevná roční
za odebraný
cena za
zemní plyn
kapacitu
Kč/MWh
Kč/m3
861,00
81,99
cena za
služby
operátora
Kč/MWh
2,13
daň ze
zemního plynu *
Kč/MWh
30,60
daň ze
zemního plynu *
Kč/MWh
30,60
celková konečná cena
bez DPH
součet cen
součet
za odebraný
cen za
zemní plyn
kapacitu
Kč/MWh
Kč/m3
1035,93
186,28
celková konečná cena
s DPH
součet cen
součet
za odebraný
cen za
zemní plyn
kapacitu
Kč/MWh
Kč/m3
1253,48
225,40
*Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu bez daně dle zákona č. 261/2007 Sb.
Ceník produktů ARMEX ENERGY, a.s. (ceník AE) pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě QUANTUM, a.s.
Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2014 je dle platných právních předpisů 21 %. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
Stanovení platby za kapacitní složku ceny (pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh)
Měsíční platba za kapacitní složku ceny (MPrk) se určí dle vzorce:
MPrk = (Crk x RS/115)/12
Crk - je součet výše uvedených cen za kapacitu
RS - je roční spotřeba v m3
Download

QUANTUM, a.s. - ARMEX ENERGY, as