Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
únor 2011 | ročník II
22 | Téma měsíce |
Kick-off meeting
a ředitelská setkání 2011
28 | Manažer | Přímé oslovení
na spolupráci – cesta
k rozšíření týmu
30 | Business a etika | Tipy
k daňovému přiznání 2010
Drive
Petra Nechutného
3
Editorial
Ing. Miroslav Řezník
vrchní ředitel prodeje přes externí partnery pojišťovny Generali,
člen představenstva penzijního fondu Generali
V pojišťovnictví máte dlouholetou praxi. Řada odborníků a profesionálů z oboru Vás dobře zná. Přesto bych
Vás na úvod našeho rozhovoru rád požádal o krátké
představení.
Vystudoval jsem Vysokou školu chemicko-technologickou, obor
chemické inženýrství. Už v průběhu studia jsem se začal zajímat
o marketing, proto mé další kroky vedly na Rochester Institute
of New York, kde jsem se kromě již zmíněného marketingu věnoval managementu a mezinárodnímu obchodu. První pracovní
zkušenosti jsem získal v marketingu společnosti Unilever, což je
jedna z nejlepších „univerzit best practice“ na sales a marketing.
Potom už to byly finance – nejprve IKS KB a Komerční banka.
Po čtyřech letech strávených v manažerských, obchodních
a marketingových pozicích investičního a privátního bankovnictví jsem v roce 2000 nastoupil do České pojišťovny na pozici
marketingového ředitele pro region střední a východní Evropy
se zodpovědností za omlazení značky České pojišťovny. Další tři
roky jsem v ČP řídil prodej přes externí partnery. Za oblast externího prodeje jsem odpovědný od února loňského roku i v Generali, kde jsem také členem představenstva penzijního fondu se
zodpovědností za obchod.
Jaké jsou v Generali Vaše hlavní úkoly?
Externí partneři historicky vnímají značku Generali pozitivně, což
je základní pilíř. Je tedy na čem stavět, ale zároveň je potřeba hledat prostor pro zlepšení. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery, mezi nimiž zaujímá společnost Broker Consulting významné
postavení, je potřeba rozhýbat některá slabší obchodní místa posledních let a dostat se dlouhodobě do pozice české SUPERSTAR
mezi externími partnery. Fakticky to neznamená revoluci, ale vývoj, tedy evoluci. Mám-li uvést příklad, u některých partnerů jsme
v posledních letech přišli o pozici jedničky nebo dvojky. To chci se
svým týmem změnit, zasoutěžit si a vydobýt zpátky pozice, které
si značka Generali zaslouží. Určitě při dodržení ziskovosti a při
efektivním řízení stornovosti. Obchody „zadarmo“, respektive
za každou cenu, nejsou správnou cestou.
Považujete prodej přes externí partnery do budoucna
za prioritní kanál v prodeji pojištění?
Prodej pojištění je velmi specifický. Prodáváte něco, na co si
nemůžete sáhnout, co nemá chuť ani obal. Je to takový obchod
se strachem, k němuž je dobré klientovi „přibalit“ přidanou
hodnotu, doplnit pojištění o něco příjemnějšího nebo hmatatelného. Proto si myslím, že právě prodej přes externí partnery má
velkou budoucnost. Pokud nabídku pojištění vhodně propojíte
s prodejem auta, domu, dovolené nebo elektroniky, pak i z pojištění se najednou stává velmi dobře prodejný artikl. Navíc pojištění se postupem doby stává nedílnou součástí komplexního
finančního poradenství, které vyhledává čím dál tím větší množství klientů ve snaze co nejlépe rozložit své investice, zajistit rodinu v případě nečekané události, pojistit se na stáří. Pokud na to
půjdeme přes čísla, zjistíme, že jsou nejlepším dokumentem
trendů dnešní doby. Externí distribuční kanály jsou v posledních
letech jednoznačně nejrychleji rostoucím prodejním kanálem.
A například jejich podíl na nové produkci u kategorie životního
pojištění v ČR napříč všemi distribučními kanály přesahuje 30 %.
Konkrétně v Generali je to ještě mnohem více. Zjednodušeně
řečeno: jako dnes chodíme nakupovat spotřební zboží do hypermarketů, kde se prodává více značek, stejně tak budou zákazníci
čím dál tím více preferovat „finanční supermarkety“.
Mohl byste ve stručnosti představit tým, který se stará
o poradce BC?
Mojí rolí je nastavovat dlouhodobou obchodní strategii spolupráce s BC a být vrcholným garantem efektivního partnerství
na straně Generali. Protože jsem během své dosavadní kariéry
udělal stovky marketingových výzkumů a uvedl na trh desítky
finančních produktů, chci zejména tyto zkušenosti přenést
do spolupráce s BC.
Tým Financial Advisors Cooperation, který vede Jana Rodová,
má dvě nohy. První jsou key account manažeři, kteří se 24 hodin
denně starají o jednotlivé obchodní struktury, počínaje definováním produktové nabídky přes tréninky až po každodenní
obchodní podporu. Jmenovitě pro BC to je Eva Papežová.
Druhou část tvoří tzv. servisní tým, který je na telefonu a emailu
k dispozici pro uzavírání smluv a následný servis nad sjednanými smlouvami (neinkasní intervence, vinkulace, zjištění stavu
konkrétních smluv atd.). Za tým Employee Benefits je „styčným
důstojníkem“ pro BC Leona Machová.
Jak vidíte další spolupráci mezi Generali a BC? Má ještě
nějaké rezervy?
Spolupráce je v současné době celkem stabilní, ale ne dynamicky rostoucí. Proto přijdeme již brzo s novým životním rizikovým
programem, který vhodně doplní stávající řadu investičního
pojištění Genio. Chci s mým týmem každý den dávat reálné
důkazy, že Generali je skutečným leaderem na trhu externí distribuce a velmi dobrou hrací kartou do nabídky poradců BC vůči
koncovým klientům.
Pojďme si odpočinout od práce. Mezi Vaše koníčky patří
golf. Jaký máte HCP (handicap)?
17. To znamená, že když na něj hraji, v průměru zahraji každou
jamku jednu ránu nad par hřiště, zatímco „profíci“ ji v průměru
hrají na par nebo lépe. Musím dodat, že mám horší HCP než náš
generální ředitel Petr Kopecký, a tak je to správné  Každopádně můj útok na singl HCP jsem ještě nevzdal.
„Den D“, dvakrát.
Co je „den D“ v životě Broker Consulting? Pro někoho možná každý den.
Jeden den v roce má však speciální, řekl bych až magickou příchuť – pro
všechny. Mám na mysli Výroční konferenci. Letos vstupujeme do nové
„éry“. Takové „dny D“ budou dva. První nás čeká už v březnu. Klasickou
pracovní část doplní ples Broker Consulting. Výborná tečka za plesovou
sezonou.
Na březnovou společenskou akci se dle ohlasů dámy těší ještě o něco
více než pánové. Jak to již bývá, příprava účesů a garderoby zabere
minimálně několik hodin. Je to radost i starost. Přemýšleli jsme, jak z toho
můžeme udělat pouze radost. A tak pro vás, milé dámy, připravujeme
speciální nabídku. Před plesem se můžete svěřit do péče známého týmu
vizážistů Michala Zapoměla. Navíc na BeOK najdete v únoru inspiraci
i návody, jak vyzrát na outfit a patřit mezi hvězdy večera.
„Den D“ je pořad v televizi
Nedávno jsem si v nočních hodinách všiml reprízy pořadu televize ČT1 „Den D“. Možná jste ho také
viděli. Lidé, kteří mají podnikatelský nápad, předstupují před kamery a navrhují pěti bohatým investorům, aby s nimi šli do jejich podnikání. Půjčkou, radou, pomocí, kapitálovou účastí. Je fascinující
sledovat, jak většina přichází s nedotaženými projekty. Snad nejčastější příčinou odmítnutí je skutečnost, že začínajícím podnikatelům chybí způsob, jak jejich zboží nebo službu prodat! Je úplně jedno,
jak geniální jejich nápad je. Právě prodej nakonec dává jejich podnikání smysl.
Jak by jim asi prospělo vyzkoušet si na pár měsíců naši práci? Hodně by se naučili a pochopili.
Zatímco oni většinou pracují s produkty, které si lidé mohou osahat a začít okamžitě používat, my
pracujeme s emocemi, plány a konzultujeme s lidmi řešení, která jim nepřinesou užitek a radost hned.
Navíc se rozhodují investovat s námi v průběhu času relativně vysoké sumy stovek tisíc korun i více.
Přitom výsledky naší práce se projeví za dlouhý čas. Lidé přirozeně necítí potřebu ani nezdolnou touhu
investovat do své budoucnosti, do zajištění. Musí se to naučit, musí se do toho zamilovat – a to je naše
úloha. Jestli nejde o nejvyšší, jde určitě o jeden z nejvyšších levelů prodeje.
Znovu jsem si uvědomil, že patříme mezi elitu obchodníků-konzultantů v této republice. Proto
máme právo být mimořádně úspěšní.
Jan Lener
šéfredaktor
Máte nějaký cestovatelský sen?
Určitě. Aktuálně asi Tibet a jenom s batohem na zádech. A zkusil bych i nebe a peklo, ať mám srovnání...
Věk 37 let
Rodinný stav ženatý
Děti dcera, 10 let
Zájmy dříve profesionálně
fotbal, v současnosti
tenis, golf, lyžování,
spinning a cestování
P. S. Výsledky jsou od dnešního čísla inovované. Za Českou republiku budou zveřejňovány uprostřed časopisu a v tabulkách najdete
také kolegy ze společnosti Broker Expert. O své místo ve výsledcích si svými výkony řekli velmi silně. V rubrice Slovensko budou
k nahlédnutí výsledky za Slovenskou republiku. Slovenské tabulky zahrnou Fin Consulting a slovenskou část Broker Consulting.
P. P. S. A když už jsme u těch „dnů D“. Na kick-off meetingu vyhlášený nejlepší manažer Petr Soler nedávno na Facebook napsal, že
jeho „den D“ se blíží. Prý to bude BMW 535d. Přejeme ti, Petře, správný výběr.
4
5
Svět Broker
Consulting
Svět Broker
Consulting
Podzim
Podzimní konference
Broker Consulting
26. března
Jarní konference a První ples
Broker Consulting – Parkhotel Plzeň
2.–9. července
Druhá Regata Broker Consulting
– Řecko, Lefkada a okolí
Září
– zájezd vítězů
soutěže do Turecka
Rok 2011 v Brok er Consulting
6
7
Obsah
Dopisy
Pochvala do Karviné
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
OBSAH
Šéfredaktor:
Jan Lener
Když se člověk odhodlá napsat dopis, týkající se zakoupeného výrobku nebo využité
služby, zpravidla se jedná o stížnosti. Abyste
si sedli ke stolu a napsali vedení společnosti
dopis o tom, jak jste byli spokojení s jejími
službami, musíte být mimořádně nadšeni
kvalitou a profesionalitou. A právě to se
stalo v případě služeb jednoho z konzultantů Broker Consulting, Zdeňka Březiny.
Asi se všichni shodneme na tom, že dopis
od spokojených klientů, jaký přišel v prosinci na centrálu Broker Consulting, potěší
možná víc než finanční odměna. Zdeňkovi
patří poděkování za šíření dobrého jména
naší společnosti a pro všechny ostatní
konzultanty může být tento dopis inspirací
a motivací. Klienti si dobře odvedené práce
váží a umí ji ocenit.
Adresováno vedení společnosti Broker Consulting:
V Karviné, 10. 12. 2010
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jiří Čejka, Tomáš Kafka,
Martin Novotný, Jan Šimek, Linda Fejtková,
Pavel Kačer, Pavel Zahradník, Pavel Habruň,
Bára Hrubá, Tomáš Pernica, Pavla Schmidová,
Vilém Podliska, Pavel Matoušek, Erika Süčová,
Milan Tomášek
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, istockphoto.com, Pavel Habruň,
Karel Funda
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 7. února 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce
| Editorial Jan Lener | „Den D“, dvakrát
3
| Svět Broker Consulting Rok 2011 v Broker Consulting
4–5
|Obsah
6
| Dopisy Pochvala do Karviné
7
8–11| Podpora prodeje Sloupek Jirky Čejky | Novinky v e-shopu | Modelový
příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 20. 1. 2011 | Kdo jsou
analytici Broker Consulting | Nový záznam o schůzce a další změny
v dokumentaci obchodů | Investiční kvíz Jendy Šimka | Úvěry BC
ve znamení 50% nárůstu | Žebříček nejlepších hypotečních specialistů
12–13 | Know-how Základní finanční plán
14–15 | Aktuality Manažeři v ringu | Brokeráci jezdí nejraději v Audi
| Šance pro „Sedm statečných“ | Jak jsme byli společně štědří v roce 2010
16–19 | Rozhovor Petr Nechutný: Chtěl jsem všem ukázat, co umím
20–21 | Výsledky prosinec 2010
22–27 | Téma měsíce Máme nakopnuto, tak jedem | Experti odstartovali svůj
druhý nezávislý rok | Lednová smršť ředitelských setkání | Ostraváci
hledali inspiraci ve vinném sklípku | Ředitelství R. I. G. čeká rok ve znamení
růstu, image a prémií | Tisícovka v Táboře
28–29 | Manažer Přímé oslovení na spolupráci – cesta k rozšíření týmu
30–31 | Business a etika Tipy a rady k daňovému přiznání
32–36 | Slovensko Kick-off meeting Slovensko | Komentáre najúspešnejších
spolupracovníkov | Marketingové novinky na Slovensku | Legislatívne
novinky na Slovensku | Výsledky Slovensko december 2010
| Súťaž v Alpách
| Investice Jak v roce 2011 chytře investovat na akciových trzích
37
| Relax Až budu velká, budu finanční konzultantkou
38
Vážení,
z vlastní zkušenosti ze svého zaměstnání vím, jak je důležité ocenit dobrou práci a lidský přístup
a jak toto ocenění dokáže potěšit.
Chtěla bych vám napsat pár slov o příjemné zkušenosti s profesionálním přístupem vašeho
pracovníka, pana Zdeňka Březiny.
Složitá životní situace mě přiměla vyhledat odbornou radu ohledně mých financí, které
kvůli tomu, že jsem samoživitelka, nejsou právě nejvyšší. Asi stejně jako celá řada jiných lidí
jsem považovala finanční poradce za jakési pojišťovací agenty, kteří klientům nutí své produkty
za každou cenu.
Musím říct, že jsem byla opravdu velmi příjemně překvapena setkáním s panem Březinou,
který mi velice ochotně vše jako naprostému laikovi vysvětlil. Pomohl mi vybrat úrazovou pojistku
pro mé dvě děti tak, aby byla co nejvýhodnější a finančně mě co nejméně zatížila. Za pár týdnů
jsem se na pana Březinu obrátila znovu, jelikož jsem potřebovala sjednat hmotnou odpovědnost
v zaměstnání spolu se svou kolegyní.
Pan Březina opět ochotně přijel a vše s námi k naší úplné spokojenosti vyřídil. Před týdnem
mi také na další schůzce podrobně vysvětlil problematiku stavebního spoření a následného
úvěru, kterým bych chtěla vyřešit
své bydlení.
S přístupem pana Zdeňka
Březiny ke mně jako ke své klientce
jsem nadmíru spokojena. Je příjemný, ochotný vysvětlit jakoukoli
problematiku, snaží se kdykoli
a co nejdříve sjednat si s klientem schůzku a pomoci, víkendy
nevyjímaje.
Velice dobře reprezentuje vaši
firmu. Je potěšující zjistit v dnešní
době, že u nás existují společnosti, jako je ta vaše, kterým jde
opravdu o dobro klienta a ne jen
o prospěch peněžních institutů.
S pozdravem
Jaroslava Weglorzová
Zeptali jsme se
konzultanta Zdeňka Březiny,
o kterém paní Weglorzová píše
ve svém dopisu
Co pro vás znamená pojem „profesionální finanční poradenství“?
Pod pojmem profesionální finanční
poradenství si představuji komplexní
řešení situace klienta na základě znalosti jeho poměrů a potřeb.
Co děláte pro spokojenost
svých klientů?
Ke svým klientům přistupuji individuálně, snažím se jim maximálně vše
vysvětlit a vyhovět jim s přihlédnutím
k jejich možnostem.
regionálního ředitele Ondřeje
Schejbala, nadřízeného
Zdeňka Březiny
Jak jste spokojen s prací Zdeňka
Březiny a jak vidíte jeho další
kariéru?
Zdeněk Březina u nás pracuje od ledna
minulého roku v oblastním ředitelství
Julka Šafra. Z kladné odezvy na jeho
práci mám samozřejmě radost. Již
v prvním pololetí roku 2010 se umístil
mezi deseti nejlepšími obchodníky
z našeho ředitelství a začátkem září
s námi byl na týdenní plavbě na jachtě
v Chorvatsku, kde jsme si to skvěle
užili. Zdeněk má potenciál být dobrým
finančním specialistou, popřípadě vést
tým obchodníků. Samozřejmě záleží
na tom, jak na sobě bude dále pracovat a jak svůj potenciál využije.
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Sloupek Jirky Čejky Novinky v e-shopu
Kdo jsou analytici Broker Consulting
Pokračování našeho miniseriálu,
ve kterém vám postupně
představujeme naše kolegy z týmu
marketingu a podpory prodeje, nás
dnes zavede do světa čísel, analýz,
statistik a matematických veličin.
Celý den studují čísla, grafy a statistiky, poskytují konzultace nebo školí. Zároveň
přemýšlejí, co je a co není dobré pro obchod i pro klienty. Dobře znají odpověď
na každou otázku. Na nejchytřejší hlavy v Broker Consulting se naši konzultanti
můžou 100% spolehnout. Řeč je o třech „cifršpionech“ v pražském analytickém
oddělení Broker Consulting.
V tomto podivuhodném a tajemném světě je jako doma naše silná
trojka.
Zapátrat v paměti a prověřit si
znalosti vám umožní kvíz, který pro
vás připravil Jenda Šimek, náš investiční analytik. Investicím, cenným papírům
a chování indexů rozumí jako málokdo jiný.
Proplouvat vodami pojistných produktů
zvládá kormidelník lodi č. 19 loňské regaty
Martin Novotný s přehledem zkušeného
mořského vlka. Hlavní analytik a specialista
na zabezpečení pro vás připravil představení nového Záznamu o schůzce.
Všichni o něm mluví, všichni po něm
touží, všichni ho chtějí mít. A Základní
Finanční plán je tu. Velký hit letošní sezony
vám představí třetí z našich mušketýrů –
analytik Pavel Kačer. Ohlédnutí za loňským
rokem v oblasti hypoték připravila Linda
Fejtková a její článek je současně pozváním
na setkání s týmem marketingu a podpory
prodeje v příštím čísle OK Info.
Nový rok je již v plném proudu a také na firemním e-shopu přibyly nové předměty
a materiály, pojďme si představit tři z nich.
Unikátním
doplňkem
interiéru
klientských
center nebo
kanceláří
Broker
Consulting i Broker Expert může být červený kobereček ve tvaru čtverce s bílými
literami „ok“. Tzv. logorohož o rozměrech
85 x 85 cm se vyznačuje precizním zpracováním, je opatřena gumovou protiskluzovou podložkou a tzv. krátkým vlasem.
Listopadové vystoupení Briana Tracyho
(Prodej na špičkové úrovni) patřilo k významným událostem loňského roku. Nyní
máte možnost zakoupit téměř šestihodinový kvalitní
audio záznam tohoto
semináře
rozděleného
na 2 CD
ve formátu MP3.
Nově můžete na e-shopu zakoupit Průvodce zadáním obchodního případu
do Webdiáře. Brožura vám poskytne nejen
základní informace, jako je např. kompletace smluv a zpracování produkce, ale hlavně
vám nabídne podrobný postup, jak vytvořit
obchodní případ
v on-line aplikacích
Broker Consulting.
Krok za krokem,
od přihlášení přes
vytvoření případu
až po propojení OK
Finančního plánu
a Webdiáře. Pro
lepší názornost je
brožura opatřena
černobílými obrázky přímo z prostředí
aplikací. Formát A4, 10 stran.
Pravidelná statistika na závěr:
Za měsíc prosinec bylo ve firemním
e-shopu vyřízeno 184 objednávek a byly
vyexpedovány ve 261 zásilkách o celkové
hmotnosti 2072 kg!
Tomáš Kafka,
asistent marketingu
Modelový příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 20. 1. 2011
Hypoteční centrum Broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků
pro dva modelové příklady k 20. 1. 2011.
Pan Kratinožka si chce koupit byt 2+1
za 3 000 000 Kč, vlastních prostředků má
500 000 Kč, je svobodný a bezdětný a jeho
čisté příjmy činí průměrně 35 000 Kč. Měsíční splátky chce max. ve výši 15 000 Kč,
protože dobře ví, že další náklady (poplatky
za elektřinu, plyn, správu domu apod.) obnášejí okolo dalších 4000 Kč. Při splatnosti
30 let a tříletém fixu se dostane na sazby
a splátky uvedené v tab. 1.
Tabulka 1: Výstup koupě k 20. 1. 2011. Úvěr ve výši 2 500 000 Kč
BANKY
Úrok
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
4,79%
3,95%
4,24%
4,49%
4,35%
4,49%
4,29%
4,49%
5,92%
4,16%
Poplatky Jednorázově Efektivní
měs.
150 Kč
150 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč
Přebytek
úrok
0 Kč
2900 Kč
1999 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
1 Kč
20 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
4,19%
ok
3,48%
ok
3,76%
ok
4,00%
ok
3,88%
ok
4,00%
ok
3,76%
ok
4,00%
ok
5,05% zástava ko
3,75%
ok
jistina úvěru činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti je 3 900 000 Kč. Pan Ementál má
čisté měsíční příjmy 61 000 Kč a rád by si
splátku úvěru snížil o cca 3000 Kč. Aby doPan Ementál uvažuje, zda nerefinancílil poklesu splátky, musí úvěr refinancovat
covat, jelikož stávající banka nabízí sazbu
6,99 %. Tím by mu měsíční splátka výrazně a prodloužit dobu splatnosti. Při splatnosti
vzrostla, na 24 900 Kč po dobu 25 let. Splácí 30 let a pětiletém fixu se dostane na sazby
ještě 10 000 Kč měsíčně za leasing. Aktuální a splátky uvedené v tabulce 2.
Tabulka 2: Výstup refinancování k 20. 1. 2011. Úvěr ve výši 3 500 000 Kč
Měsíční Daň. odpočty průměrně
BANKY
splátka
zpočátku
měs.
1497 Kč 924 Kč
1234 Kč 738 Kč
1325 Kč 801 Kč
1403 Kč 856 Kč
1359 Kč 825 Kč
1403 Kč 856 Kč
1359 Kč 825 Kč
1403 Kč 856 Kč
1850 Kč 1 187 Kč
1300 Kč 796 Kč
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
0 Kč 4,16% bonita ko 18 342 Kč
150 Kč
0 Kč 3,95%
ok 17 838 Kč
200 Kč 1999 Kč 3,97% zatížení ko 17 817 Kč
150 Kč
0 Kč 4,33%
ok 18 767 Kč
150 Kč 4000 Kč 4,90%
ok 20 203 Kč
150 Kč
0 Kč 5,24%
ok 21 119 Kč
150 Kč
999 Kč 4,33%
ok 18 916 Kč
150 Kč 25 000 Kč 4,39%
ok 18 767 Kč
0 Kč
0 Kč 5,10% zástava ko 20 939 Kč
150 Kč
0 Kč 3,90%
ok 17 653 Kč
13 102 Kč
11 863 Kč
12 284 Kč
12 652 Kč
12 445 Kč
12 652 Kč
12 445 Kč
12 652 Kč
14 860 Kč
12 251 Kč
Úrok
4,79%
4,55%
4,54%
4,99%
5,65%
6,06%
4,99%
4,99%
5,98%
4,40%
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
Měsíční Daň. odpočty průměrně
splátka
zpočátku
2096 Kč
1991 Kč
1986 Kč
2183 Kč
2472 Kč
2651 Kč
2213 Kč
2183 Kč
2616 Kč
1925 Kč
1293 Kč
1217 Kč
1214 Kč
1357 Kč
1572 Kč
1710 Kč
1379 Kč
1357 Kč
1683 Kč
1190 Kč
Jan Šimek
investiční analytik
Oblast investic je v Broker Consulting od září
2008 neodmyslitelně
spojena se jménem
Jendy Šimka. Za dva roky svého působení
proškolil na toto téma stovky konzultantů.
Investiční specialisté, kteří prošli jeho kurzy,
si pochvalují jeho řečnické dovednosti
a pedagogický talent. Složitou problematiku investic dokáže vysvětlit srozumitelně,
systematicky, a dokonce vtipně každému
posluchači – od začátečníků po ostřílené
investiční borce.
Díky svému řečnickému talentu, pohotovým reakcím a extrémně širokému odbornému rozhledu se stává stále častějším
hostem ekonomických pořadů v televizi.
V tištěných a internetových médiích se
jeho komentáře k ekonomickým zprávám
objevují několikrát týdně.
Vedle vzdělávání investičních specialistů a konzultantů formou školení a článků
zahrnuje Jendova práce v Broker Consulting
analýzu produktů investičních společností
a komunikaci s partnerskými společnostmi
a také aktivní činnost v legislativní a etické komisi. Podílel se také na vzniku OK
Fondmarketu, připravuje podklady pro OK
Index a pravidelně informuje naše spolupracovníky na OK Netu a e-maily o novinkách
v oblasti investic.
Podle Jendových slov je jeho cílem i nadále seznamovat českou veřejnost s možnostmi, které investice nabízejí, a nezůstat
přitom slepý k riziku.
Jenda Šimek našel zálibu v ekonomice a investování už v útlém věku. Dnes
vzpomíná, že když jeho bratry v dětství
zajímalo, proč vrtulník létá, Jenda se ptal,
kolik vrtulník stojí. (Bratr Jendy Šimka je
dnes jaderným fyzikem – pozn. red.) Sám
si vybral pro střeoškolská studia obchodní
akademii a později obor finance na VŠE,
ke kterému přidal ještě specializaci
učitelství. Svou kariéru začal v oddělení
controllingu u developera Sekyra Group.
Po dvou letech čerpání zkušeností se rozhodl vyzkoušet v praxi svou pedagogickou
kvalifikaci a začal učit ekonomické předměty na střední škole, kde zůstal do podzimu
2008. Od té doby je náš.
O svém volném čase toho Jenda Šimek
redakci OK Info mnoho neprozradil. Proslýchá se, že je náruživý sportovec, rád běhá
po horách a také s kamarády po černošickém fotbalovém hřišti. Na podzim roku 2010
si splnil jeden ze svých snů a absolvoval
třítýdenní cestu po západním pobřeží USA.
Je svobodný!
Pavel Kačer
manažer metodiky
finančního plánování
Brněnský rodák a absolvent VUT v Brně, Pavel Kačer, se v oboru finančního
poradenství pohybuje déle než sedm let, a to
v oblastech marketingu, vzdělávání, a především ve vývoji poradenského software.
Po ukončení vysoké školy několik let působil
ve společnostech AWD a Fincentrum.
Do Broker Consulting nastoupil v červnu
2008 na pozici metodika a vývojáře poradenského software Finanční plán. Několik měsíců
školil původní software, který se z důvodu
mnoha omezení ukázal jako nedostačující.
Proto se ve spolupráci s programátorem
Honzou Kadlecem pustil do vývoje nového
softwarového nástroje pro naše konzultanty – do Finančního plánu GenerationNEXT.
Současná podoba softwaru, který patří mezi
hlavní konkurenční výhody Broker Consulting, je z převážné části dílem Pavla Kačera.
V prosinci 2010 představil našim spolupracovníkům své další „dítě“ – Základní verzi
Finančního plánu, která našim obchodníkům
otevírá cestu ke klientům s nižšími nároky.
Vedle neustálé práce na vývoji a rozšíření funkcionalit Finančního plánu se
Pavel věnuje školicí činnosti. Obchodníci se
na něj mohou obracet s dotazy týkajícími
se práce s Finančním plánem a také s jakýmikoliv nápady a invencemi na vylepšení
tohoto software.
Pavel podle svých slov systematicky
pracuje na tom, aby v Broker Consulting fungoval ucelený systém podpory pro každého.
„Komplexní a Základní Finanční plán jsou
prvním krokem v tomto úsilí. Každý si může
vybrat podle své úrovně pokročilosti. A nejsou to rozhodně poslední nástroje, které pro
konzultanty budeme vyvíjet,“ prozrazuje.
Pavel Kačer je svobodný (leč šťastně
zadaný :-)), a když si zrovna nehraje s Excelem
nebo Finančním plánem, věnuje se stolním
a společenským hrám. Jako je třeba poker.
Martin Novotný
vedoucí analytik
Martin Novotný patří
do týmu Broker Consulting od roku 2008. Úspěšný absolvent Fakulty financí a účetnictví VŠE začínal svou praxi jako
obchodník a později analytik společnosti
SOPHIA FINANCE. V první polovině roku 2008
rozšířil svůj profesní životopis o sedmiměsíční intermezzo na pozici hlavního analytika
ve společnosti Fincentrum. Od srpna 2008 je
věrný barvám Broker Consulting.
Martin je spoluautorem úspěšné knihy
„Osobní a rodinné finance“, kterou vydalo
ve dvou vydáních v letech 2003 a 2005
nakladatelství Grada Publishing.
V Broker Consulting má Martin na starosti především pojistné produkty. S našimi
partnery pracuje na jejich vývoji a úpravě.
Spolupracovníkům poskytuje produktovou
podporu v oblastech pojištění, penzijního
připojištění a stavebního spoření včetně
správy dat z této oblasti na OK Netu.
Pro vedení společnosti Martin Novotný
zpracovává pravidelné analýzy a porovnání
kariérních podmínek na finančněporadenském trhu. V provizích a kariérách jednotlivých poradenských společností se orientuje
jako v České republice málokdo.
Velkou část práce vedoucího analytika zabere také zpracovávání posudků a vyřizování
stížností klientů ve spolupráci s oddělením
Compliance. Vedle aktivní účasti v Legislativní a Etické komisi Broker Consulting je také
členem těchto komisí na půdě asociace USF.
S Martinem a jeho prací se setkávají také
lektoři produktových školení Finanční abecedy, pro které připravuje školicí prezentace,
studijní kvízy nebo testy pro zkoušku Z.
Martin Novotný je ženatý a zanedlouho
očekává narození svého druhého potomka.
Ve volném čase se sportovně založený analytik věnuje volejbalu, horskému kolu a v zimě
vytáhne běžky i sjezdovky. Když ho omrzí
čísla, dopřeje si dávku adrenalinu například
n
při sólo seskocích padákem.
10
11
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
linda fejtková,
hypoteční centrum
250 000 Kč
200 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
10
08
0–
201
06
0–
201
04
0–
201
02
0–
201
12
0–
201
10
9–
200
08
9–
200
06
9–
200
04
9–
200
12
9–
200
10
8–
200
200
8–
08
0
06
V ČR dnes připadá
na jednoho důchodce
2,17 poplatníka. Kolik
poplatníků bude připadat
na jednoho důchodce
v roce 2050?
a) rozhodně méně
b) přibližně stejně
c)více
Ideální doba na koupi V loňském roce jsme
byli svědky příjemného snížení úrokových
sazeb. Doufejme, že úrokové sazby ještě
po tento rok vydrží na současných hodnotách. Nelze bláhově doufat, že by současné
sazby ještě příliš klesaly, naopak spíše v horizontu roku či dvou o něco vzrostou.
Trh s nemovitostmi se kultivoval. Kazí
to jen developerský kartel, který bohužel
stále drží ceny na původní přemrštěné výši.
Z toho lze usoudit, jaké zisky musel mít
v minulých letech, když je schopen držet
po léta své postavené projekty na původních cenách, ač je má sotva poloprodané.
Snad se v roce 2011 umoudří a místo dárků
v podobě kuchyňské linky nebo výhry
exotické dovolené půjde s prodejní cenou
dolů, blíže k realitě, resp. k odhadním
cenám.
V roce 2009 jsme zažili důsledky krize,
které se na trhu v ČR celkově projevily 39%
poklesem zájmu o hypoteční úvěry. Přesto
tehdy úvěry v Broker Consulting v celkovém
objemu neklesly. Tento úvěrově hubený
rok jsme si vloni v Broker Consulting při korekci předchozího útlumu trhu vynahradili.
Většina nemovitostí je k mání za příznivé
ceny, resp. za ceny srovnatelné s bankovními odhady, a to i v lukrativních lokalitách
velkých měst. Také deregulace nájemného
trh s nemovitostmi ještě více uvolní. Krize
většinou přinese investiční příležitosti.
Přehled objemů úvěrů v Broker Consulting a. s.
8–
O kolik si polepšil v roce
2010 index PX pražské
burzy?
a) + 5 %
b) + 7 %
c) + 10 %
Který z uvedených akciových indexů zaznamenal
v minulém roce nejvyšší
zisky?
a) čínský HANG SENG
b) americký S&P 500
c) japonský NIKKEI 225
Na které investiční
příležitosti naši klienti
v tomto roce vydělají
nejvíce?
a)akcie
b)zlato
c)V Brokeru nespekulujeme, ale diverzifikujeme!
200
V případě, že bychom
dluh ČR rozpočetli
na všechny obyvatele,
kolik přibližně každý
dlužíme?
a) 60 tis. Kč
b) 140 tis. Kč
c) 250 tis. Kč
Která z uvedených zemí
má největší státní dluh
v poměru k vlastnímu
HDP?
a)USA
b)Čína
c)Japonsko
04
V kolika zemích dnes
můžete zaplatit eurem?
a)9
b)12
c)17
Která země jako první
musela přijmout pomoc
ostatních zemí eurozóny
na financování státního
dluhu?
a)Irsko
b)Portugalsko
c)Řecko
8–
Která z uvedených
komodit v minulém roce
nejvíce podražila?
a) potravinářská pšenice
b)zlato
c)stříbro
200
Od 1. 1. 2011 se eurozóna
rozšířila o nového člena.
Víte o kterou zemi šlo?
a)Estonsko
b)Litva
c)Norsko
02
Určitě občas narazíte na zvídavé klienty, kteří mají přehled. Obstojíte a prokážete, že se orientujete i v širších ekonomických souvislostech?
Otestujte se! Správné odpovědi najdete v článku Investiční kvíz na webu beok.cz.
8–
Investiční kvíz Jendy Šimka
200
Martin Novotný, vedoucí analytik
12
Co uvádět a k čemu to je dobré
Úpravy formuláře byly dále vedeny snahou,
aby na něm bylo místo i pro další důležité
informace, doporučení a souvislosti, které
ovlivnily výběr produktů nebo nastavení
jejich parametrů. Například je vhodné uvést,
že jste doporučili zrušení stávající klientovy
smlouvy a z jakého důvodu nebo že klient
na poslední chvíli navrhl změnu v parametrech smlouvy neodpovídající potřebám
nebo zdůvodnění výběru produktu. Tyto
informace jsou velmi důležité pro snadnější
Pište své připomínky
Stará verze Záznamu o schůzce označená
05 zůstává v platnosti do konce února. Do té
doby můžete zaslat na mail martin.novotny@
bcas.cz připomínky k novému formuláři,
zejména pak k textům definujícím potřeby
klienta a zdůvodnění doporučení pojistných
produktů, aby odrážely a zahrnovaly vaše
praktické zkušenosti a potřeby.
Třetí novinkou, která se sice okrajově, ale
přece jenom dotýká naší práce, je povinnost
zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů
poskytnout klientovi předsmluvní informace
v dostatečném předstihu před uzavřením
úvěrové smlouvy. Od 1. ledna jsou totiž mezi
spotřebitelské úvěry zahrnuty také úvěry ze
stavebního spoření nezajištěné zástavním
právem k nemovitosti a neúčelové úvěry zajištěné nemovitostí, tedy například americká
hypotéka a předhypoteční úvěr do částky
1 880 000 Kč. Pro splnění této povinnosti
budeme využívat dokumentů od našich
partnerů.
Blažková Kamila
David Chalupka
Jiří Fučík
Nejlepší HYS podle objemů úvěrů
( dle vyplacených úvěrů 12/2009–11/2010)
JménoObjemPočet
smluv
JaK BuDe v roCe 2011?
Přestože hypotečních specialistů máme stále
stejný počet a banky přitvrdily v podmínkách poskytování úvěrů, klienty v roce 2010
opustil panický strach z pořízení nemovitosti
a s tím spojeným zadlužením i za přispění
klesání úrokových sazeb a prodejních cen
nemovitostí (zvláště starších nemovitostí)
a dostavilo se zotavení úvěrového trhu.
Objemy úvěrů za 11 měsíců roku 2010
v Broker Consulting vzrostly meziročně o 50 %.
Za 11 měsíců se nyní vyplatily provize za úvěry
v celkovém objemu přes 1,8 mld. Kč. Vloni to
za stejné období bylo 1,2 mld. Kč. Za tyto měsíce jsme v roce 2010 pomohli více než 1350
rodinám k levnějšímu úvěru na bydlení.
A to počítáme jen Broker Consulting a jen
za 11 měsíců produkce. Další objemy do naší
skupiny přinese a již přináší Broker Expert a je
pravděpodobné, že s prosincovou produkcí
budeme dohromady v objemech úvěrů
blízko hranice 2 mld. Kč.
Graf 1 zobrazuje údaje o objemech úvěrů
v Broker Consulting od roku 2008, kdy trh
zaznamenal první výraznější pokles hypotečních úvěrů (oproti roku 2007 byl 15–20 %).
Pak následoval rok 2009 a celkový objem
73,85 mld. Kč objemů hypotečních úvěrů. Teprve v loňském roce zaznamenaly hypotéky
mírný růst (odhad růstu trhu cca o 7 %). Jde
pouze o hypoteční úvěry občanům nikoli
podnikatelské úvěry.
Všimněte si kolísání jednotlivých měsíčních výkonů, které je cyklické, proto je
nutné posuzovat hypoteční specialisty spíše
z horizontu roku, nikoli kvartálu.
8–
předtištěny na formuláři, ale máte možnost je
vybrat ze široké nabídky variant v rozbalovacích seznamech. K pojistným potřebám jsou
připojeny i možné požadavky na zhodnocování finančních prostředků klienta. Formou
rozbalovacích seznamů jsou řešeny také
důvody doporučení konkrétních pojistných
produktů. Zde je ale nutné si dávat pozor, že
tato zdůvodnění jsou povinná pouze pro pojistné produkty, a naopak u přímých investic
není z hlediska vyšší odpovědnosti vhodné
doporučovat konkrétní produkt nebo fond,
natož vepisovat důvody pro doporučení.
V roce 2009 jsme zažili v úvěrové problematice důsledky krize, které se na trhu
v ČR celkově projevily 39% poklesem zájmu o hypoteční úvěry. Přesto tehdy úvěry
v Broker Consulting v celkovém objemu neklesly. Tento úvěrově hubený rok jsme
si vloni v Broker Consulting při korekci předchozího útlumu trhu vynahradili.
7–
Vzorní čtenáři pokynů a „OK memo“ vědí, že
od 1. ledna 2011 vznikla povinnost ke smlouvám investičního životního pojištění (IŽP)
jako přílohu k Záznamu o schůzce přikládat
investiční dotazník. Od 1. února je nutné
tento dokument nekompromisně přikládat
i ke smlouvám IŽP sjednaným výhradně
za účelem zabezpečení příjmů klienta. Pro
zjednodušení budou používány stejné
dotazníky, jako platí pro zprostředkování
přímých investic.
Tuto změnu vyvolal výklad pojmu „jednat
s odbornou péčí“ obsažený v úředním sdělení
ČNB, který uvádí, že je žádoucí u složitých
pojistných produktů vyhodnocovat také klientovy zkušenosti, znalosti týkající se finančních
produktů a postoje k investičnímu riziku. Vzorem by měl být test přiměřenosti a vhodnosti
u zprostředkování investičních produktů.
Druhou novinkou je nová verze formuláře
Záznamu o schůzce, platná od 1. února 2011.
Úprava reaguje na požadavky ČNB ohledně
způsobu zaznamenání klientových pojistných
potřeb a požadavků a důvodů pro doporučení konkrétního pojistného produktu. Předdefinované potřeby klienta už nejsou natvrdo
Úvěry BC ve znamení 50% nárůstu
200
Začátek roku 2011 se nese ve znamení nových požadavků a změn v povinné
dokumentaci k uzavřeným obchodům. Tato opatření jsou vyvolána novými
právními normami, především zákony a úředními sděleními České národní banky.
řešení možných stížností klientů v budoucnu. Můžete se tak vyhnout požadavkům
oddělení Compliance na písemné vyjádření
ke stížnosti, dodatečné dodání důkazů
o jednání s odbornou péčí, nebo dokonce
úhradu škody klientům. Zároveň je důkladně
vyplněný Záznam dobrou ochranou vašich
zájmů v případě, že klienta navštíví po nějaké
době „finanční poradce“, který se bude snažit
klienta zbavit vámi sjednaných smluv.
200
Nový Záznam o schůzce a další
změny v dokumentaci obchodů
1Blažková Kamila
2 Chalupka David
3 Fučík Jiří
4 Hrušková Eva
5Bachurová Jana
6 Froňková Martina
7 Pomikáčková Martina
8Lukešová Lenka
9 Pochybová Lucie
10 Žížková Marta
11 Hakenová Věra
12 Půtová Pavlína
13 Houšková Martina
14Selingerová Jana
15Boháč Petr
16Valachová Petra
17 Holanová Martina
18 Povondrová Hana
19 Šťastná Květa
20Vokoun Milan
David Chalupka
96 346 272 Kč
70 011 525 Kč
65 700 166 Kč
63 086 065 Kč
60 897 121 Kč
48 795 904 Kč
48 642 450 Kč
47 620 222 Kč
47 400 965 Kč
46 686 683 Kč
45 583 460 Kč
39 194 899 Kč
36 467 500 Kč
35 657 684 Kč
33 755 865 Kč
32 923 996 Kč
29 899 000 Kč
29 220 781 Kč
27 342 719 Kč
27 148 050 Kč
51
97
42
61
51
71
23
27
18
32
29
19
30
26
15
29
14
14
67
30
Martina Froňková Květa Šťastná
Nejlepší HYS podle počtu úvěrů
JménoObjem Počet
smluv
1 Chalupka David
2 Froňková Martina
3 Šťastná Květa
4 Hrušková Eva
5Blažková Kamila
6Bachurová Jana
7 Fučík Jiří
8 Žížková Marta
9 Houšková Martina
10Vokoun Milan
11 Hakenová Věra
12Valachová Petra
13Lukešová Lenka
14Selingerová Jana
15 Pomikáčková Martina
16 Půtová Pavlína
17 Pochybová Lucie
18Bradová Daniela
19 Kalina Petr
20Matějíček Petr
70 011 525 Kč
48 795 904 Kč
27 342 719 Kč
63 086 065 Kč
96 346 272 Kč
60 897 121 Kč
65 700 166 Kč
46 686 683 Kč
36 467 500 Kč
27 148 050 Kč
45 583 460 Kč
32 923 996 Kč
47 620 222 Kč
35 657 684 Kč
48 642 450 Kč
39 194 899 Kč
47 400 965 Kč
18 446 550 Kč
26 888 500 Kč
16 819 722 Kč
97
71
67
61
51
51
42
32
30
30
29
29
27
26
23
19
18
18
17
17
12
13
Know-how
Know-how
Základní Finanční plán
Již více než rok mají naši konzultanti k dispozici OK Finanční plán
– generation NEXT, který umožňuje nabídnout klientovi nejkvalitnější
dostupnou službu, což se potvrdilo u řady vysoce bonitních klientů.
Kvalita je zde však vyvážena vyšší časovou náročností na zpracování.
Tým našich analytiků a programátorů pod
vedením Pavla Kačera vyvinul nyní zjednodušenou verzi tohoto softwaru. Komu
je určena a jak s ní pracovat, se dozvíte
z následujícího článku.
Kvalitu si zaslouží každý
Každý klient si zaslouží kvalitní službu, o tom
nemůže být sporu. Ne každý však vyžaduje
tak komplexní přístup, jaký nabízí Komplexní
Finanční plán (generation NEXT), v němž je
možné zpracovat i řadu velmi nestandardních situací. Pro velkou část klientů je však
vhodné řešení standardní, tedy základní, což
je prostor právě pro Základní Finanční plán.
A jedna dobrá zpráva pro manažery – také zapracování nováčků se tímto
výrazně zjednoduší. Při tvorbě Základního
FP jsme kladli hlavní důraz na to, aby jeho
zpracování bylo co nejjednodušší a zabralo
co nejméně času. Přitom však musí být
samozřejmě zachována také kvalita řešení
pro běžného klienta a navržené řešení musí
být dostatečně srozumitelné.
V jednoduchosti je síla
Základní Finanční plán pracuje s relativně
malým množstvím údajů. Můžeme je rozdělit do tří kategorií. První skupinu tvoří údaje
osobní a údaje o finanční situaci rodiny.
Druhou základní informace o oblastech
osobních financí, které chceme s klientem
řešit. Poslední jsou parametry současného
řešení klienta.
V osobních údajích nás kromě jména zajímá datum narození, pohlaví, investiční profil a počet nezletilých dětí. Datum narození
potřebujeme pro určení věku klienta a pro
odhad pojistného v životním pojištění. Pohlaví je opět důležité pro odhad pojistného.
Investiční profil rozhoduje o doporučeném
investičním portfoliu klienta, počet nezletilých dětí je důležitý pro oblast zabezpečení.
Jak vidíte, vybíráme opravdu pouze základní
údaje, nezbytné pro doporučení.
Část zabývající se finanční situací je
ve srovnání s Komplexním Finančním
plánem opět značně zjednodušena. Zajímají
nás zde pouze čisté příjmy klienta a partnera a celkové výdaje rodiny. Údaj o hrubém
příjmu zde není potřebný, protože pro
jednoduchost nepočítáme se sociálními
dávkami, které se na základě hrubého příjmu počítají. Také výpočet pojistných částek
je zjednodušen, proto není potřebné natolik
detailní rozkrytí příjmů a výdajů jako v plánu
Komplexním.
Finanční majetek je definován pouze
dvěma položkami. Úspory rodiny jsou
všechny dostupné, likvidní prostředky, které
je možné využít pro FP. Položka „v produktech“ je určena pro další finanční zdroje,
které by bylo možné uvolnit ze současných finančních produktů. Suma těchto
prostředků je plánem brána jako finanční
majetek a použita v navrženém řešení.
Poslední položkou je další majetek mimo
Finanční plán, který je možné v případě
potřeby prodat a využít pro pokrytí ztráty
příjmu. Hodnota tohoto majetku se odečítá
od doporučených pojistných částek. Pokud
má klient například chalupu, na kterou sice
jezdí rád, ale v případě ztráty příjmu ji může
prodat a ztrátu tímto prodejem kompenzovat, jde přesně o majetek, který patří
do této kolonky.
Při zadání finančních závazků klienta
máte několik možností, jak s nimi pracovat.
Buďto s nimi pracovat vůbec nebudete
(ponecháte všechny dále běžet tak, jak
jsou), nebo můžete rozhodnout, jak s nimi
bude plán pracovat. A to pomocí známého
rozdělení na dobré a špatné dluhy. Oproti
Komplexnímu Finančnímu plánu však máte
ještě jednu možnost – můžete rozhodnutí
ponechat na Finančním plánu, který sám
spočítá, o jaký typ dluhu jde.
Základní Finanční plán se zabývá čtyřmi
samostatnými oblastmi. OK Spoření je
určeno především pro vytvoření strategické
finanční rezervy pro děti, ať již na studia,
koníčky nebo třeba na start do života.
OK Bydlení se zabývá pořízením vlastní
nemovitosti, především pro klienty, kteří
v současnosti bydlí v nájmu. OK Renta se
zaměřuje na dosažení finanční nezávislosti.
Poslední oblastí je OK Zabezpečení, které
řeší tři základní problematiky – zabezpečení
majetku, odpovědnosti a právní ochrany,
zabezpečení dlouhodobé rezervy a zabezpečení rezervy krátkodobé.
Vstupní formuláře obsahují pouze základní údaje, potřebné pro navržení řešení,
zpravidla datum realizace a požadovanou
hodnotu, u zabezpečení potom hodnotu
pojištěného majetku. Zabezpečení příjmu je
počítáno automaticky, bez potřeby dalších
vstupních údajů.
U každé z řešených oblastí je možné
zapsat také současné smlouvy, kterých
klient k zajištění svých potřeb využívá. Tyto
údaje jsou nepovinné a slouží výhradně
k porovnání současného řešení s obecným
doporučením Finančního plánu. Pokud jsme
zadali všechny údaje, můžeme se společně
podívat na výstup.
Jednoduše a přehledně
ve třech variantách
Samotný výstup má tři části. V první najdete
všechny potřebné detaily doporučení,
doplněné komentáři a popisy. Druhá část je
zkrácenou verzí, která má podobu jednostránkového přehledu. Posledním výstupem
je porovnání současného řešení klienta
s doporučením finančního plánu v grafech.
Komplexní výstup
Základní výstup obsahuje veškeré potřebné
informace, které jsou doplněny o komentáře, aby klient i s odstupem času věděl,
co a proč vlastně s Finančním plánem řeší.
V úvodu naleznete identifikaci konzultanta
i klienta ze vstupního formuláře osobních
údajů. Následuje posouzení finanční situace
– přehled příjmů, výdajů a finančního majetku. Porovnání příjmů a výdajů přehledně
znázorňuje také graf.
Úvodní část uzavírá přehled závazků
s doporučením, jak má být s těmito závazky
nakládáno. Stejně jako u řešení jednotlivých
oblastí, i v části zabývající se závazky je
doporučení rozděleno na dvě části. První
část zobrazuje, jaké je potřebné financování
pro optimální variantu, tzn., kolik peněz je
potřeba splatit jednorázově u špatného dluhu, případně kolik je potřeba dále splácet
pravidelně v případě dobrého dluhu. Druhé
číslo zobrazuje doporučení Finančního
plánu, které zohledňuje finanční možnosti
klienta. Pokud jde o špatný dluh, finanční
plán uvede, kolik je potřeba prostředků
na jednorázové doplacení. Pokud klient
tyto prostředky nemá, bude v doporučení
navrženo splácení pravidelné.
V následující části najdete údaje o zabezpečení majetku, odpovědnosti a právní
ochrany. Aby konzultant nemusel při zpracování plánu otevírat jiné kalkulátory, aplikace
sama odhadne pojistné za navržené pojistné
částky. Je třeba mít na paměti, že jde pouze
o odhad. Skutečné pojistné se může lišit
s přihlédnutím na konkrétní podmínky produktu, který bude klientem zvolen.
V zabezpečení příjmu najdeme oproti
plánu Komplexnímu hned několik odlišností.
Pojistné částky, které plán doporučuje, jsou
samozřejmě stále stejné, odlišný je však
jejich výpočet. Základem je pro nás částka,
která bude rodině v případě výpadku příjmu
chybět. Pojistnou částku potom hledáme tak, aby zajistila při investování s 6%
výnosem vyplácení chybějících prostředků
do věku 65 let. I u zabezpečení příjmu odhadujeme pojistné za doporučenou ochranu.
Krátkodobou likvidní rezervu i v Základním Finančním plánu doporučujeme
vytvořit na 3 měsíce, novinkou je doplnění
chybějících prostředků pomocí pojištění.
Případné pojistné opět plán sám odhaduje.
Základní variantou financování bydlení je
čerpání úvěru ve výši 80 % a 20 % vlastních
zdrojů. Pokud takovéto optimální financování není možné, hledá plán jinou dostupnou
variantu. Konzultant nemusí různé varianty
sám zkoušet, plán vše spočítá sám podle
konkrétních možností klienta.
OK Spoření vždy zobrazuje, kolik prostředků je potřeba investovat pravidelně
a kolik jednorázově v případě, že by klient
neměl volné cashflow. Doporučení kombinuje pravidelnou a jednorázovou investici
podle reálných možností klienta.
U doporučeného portfolia pro pravidelnou investici Základní Finanční plán
zohledňuje investiční profil klienta jiným
způsobem, než je tomu u plánu Komplexní-
ho. Nedoporučuje zde různý typ pravidelné
investice, ale kombinaci pravidelné investice
(s realokací portfolia) a spořicího účtu.
Spořicí účet může být samozřejmě následně
nahrazen konzervativní pravidelnou investicí, tak aby řešení odpovídalo profilu klienta.
OK Renta vychází ze stejného produktového složení portfolia jako u Komplexního
Finančního plánu. Doporučuje v omezené
míře a s ohledem na věk a investiční horizont klienta investiční životní pojištění se
zproštěním od placení a penzijní připojištění. Pokud jsou vyčerpány výhody, které
mohou tyto produkty nabídnout, přebírá
hlavní úlohu pravidelná investice.
Zkrácený přehled
Zkrácený přehled zobrazuje na jedné
straně doporučení Finančního plánu se
zohledněním finančních možností klienta,
a to ve čtyřech kvadrantech. Ty odpovídají
čtyřem základním oblastem, kterým se
u klienta věnujeme. Obsah je velmi stručný
a rozhodně nemůže nahradit komplexní
výstup. Je spíše přehledem toho, co si klient
může se svými zdroji dovolit.
Když obrázky prodávají
Pro řadu klientů je srozumitelnější grafické
vyjádření než hromada čísel. A právě na to
jsme mysleli při tvorbě třetího výstupu,
který zobrazuje čtyři kvadranty v grafech.
První kvadrant patří OK Spoření. Graf
zde zobrazuje očekávaný vývoj současného portfolia klienta (současných smluv,
které klient využívá pro splnění svých cílů),
a porovnává jej s očekávaným vývojem
portfolia navrženým Finančním plánem.
Pokud by někdo namítal, že porovnání vychází z rozdílných výší investice, nabízí graf
také zobrazení vývoje stejné úložky, jakou
v současnosti klient využívá, ale s využitím
portfolia podle FP.
Graf OK Bydlení srovnává v čase celkové
náklady současného bydlení klienta s náklady na pořízení vlastního bydlení. U většiny
klientů je možné pozorovat, jak se nůžky
těchto dvou variant s časem rozevírají a jak
velké prostředky může pořízení vlastního
bydlení klientovi ušetřit.
OK Renta využívá stejného zobrazení
jako OK Spoření. Navíc však zobrazuje potřebnou výši úspor pro vyplácení požadované renty. Klient si může porovnat, jakým
způsobem mu jednotlivé varianty umožňují
dosáhnout finanční nezávislosti.
Pro hladký start
Základní Finanční plán přináší do naší
práce jednoduchost a snižuje celkovou
časovou náročnost přípravy řešení, zároveň
také umožňuje přehlednou prezentaci
klientovi. Rozhodně však nemůže nahradit
plán Komplexní. Je určen především pro
zapracování nováčků, aby jim usnadnil
hladký vstup do tohoto oboru. Je pouze
mezistupněm ke Komplexnímu Finančnímu plánu, který nabízí skvělou službu i pro
ty nejnáročnější klienty.
Pavel Kačer, manažer pro metodiku
finančního plánování
14
15
Aktuality
Aktuality
Manažeři
v ringu
Přesně před rokem vyšel v OK Info
rozhovor s manažerem Jakubem
Novotným. Jakub v něm mluvil mimo
jiné o tom, jak společně se špičkovými
trenéry boxu založili Manažerskou
ligu boxu.
Konzultant
Pavel Zahradník,
přezdívaný Hippo
Brokeráci jezdí nejraději v audi
Šance pro „Sedm statečných“
Značka Audi byla lidmi
z Broker Consulting zvolena
nejoblíbenějším vozem. Vyplývá
to z výsledků ankety, na kterou
jste odpovídali v průběhu prosince
na webu beok.cz.
Zdravím všechny čtenáře OK Info.
Jmenuji se Pavel Habruň a rád bych
vám představil svou nově otevřenou
kancelář v Teplicích a povyprávěl o tom,
jak se vyvíjelo její vybudování.
Přes urputné snahy Honzy Lenera, Petra
Solera a dalších zastánců bavoráků
v diskusních příspěvcích na BeOKu
i na facebooku se BMW se svými 24 %
hlasů umístilo až na druhé příčce. Emila
Malého a Viléma Podlisku asi nepotěší
zpráva, že mercedesy se propadly s 12 %
až za škodovky! Co k tomu dodat? Snad
jen to, že by majitelé mercedesů měli
ve vlastním zájmu více chodit na BeOK.
A mimochodem, lexus taky nic moc,
Pavle Šimků...
Kompletní výsledky ankety vypadají
takto: Které značce aut fandíte?
1 |Audi 30 %
2 |BMW 24 %
3 |Škoda 15 %
4 |Mercedes 12 %
5 |Jiné 12 %
6 |Lexus 7 %
3 otázky pro Pavla Zahradníka
Jak jde dohromady box a práce manažerů?
Proč extraliga přitahuje stále více manažerů
velkých firem?
Smyslem jejího vzniku bylo přilákat k tomuto sportu manažery velkých společností,
kteří budou mít možnost trénovat pod
vedením opravdových profíků a na galavečerech boxu pak na veřejnosti poměřit své
síly. Manažerská extraliga se za uplynulý
rok úspěšně rozběhla a mezi jejími členy
jsou v současné době i klienti a spolupracovníci Broker Consulting. Společnost
Broker Consulting byla také v loňském
roce hlavním partnerem galavečerů, které
měly mediální podporu v mnoha denících
i na rádiu Evropa 2.
V prosinci 2010 proběhlo finále, ve kterém se v supertěžké váze (nad 91 kg) stal
mistrem republiky Manažerské extraligy
boxu konzultant Broker Consulting Pavel
n
Zahradník. Box jde dohromady s manažerskou prací stejně jako
se samotným životem. Box vás naučí spoléhat se
sám na sebe. V kolektivních sportech se velmi často
můžete vymlouvat na spoluhráče, rozhodčího,
počasí…aj., ale jakmile vstoupíte do ringu, jste to
jen vy a váš soupeř. Musíte být plně koncentrovaní,
jinak prostě dostanete nakládačku. Popravdě je
to jako v obchodě, pokud se dobře nepřipravíte,
nesoustředíte se na oponenta, tak vás zkrátka
roznese. Pokud ale věnujete dostatek času přípravě
(tréninku), máte naběháno (dost praxe ze schůzek),
jste plně koncentrováni tváří v tvář soupeři (klientovi), pak máte na 90 % zaručen úspěch!
V boxu hraje obrovskou roli psychika, pokud
jste nervózní, sebere vám to větší část fyzičky.
V naší lize bylo vidět na borcích obrovské zlepšení od začátku roku až do prosincového finále.
V prvních zápasech šli do boje se strachem,
v křeči, ale postupně stres opadal a na finálovém
večeru byly vidět krásné technické zápasy, které
bych se nebál postavit vedle plnohodnotných
zápasů mladých boxerů.
To je zároveň přínos každému manažerovi
– naučit se pracovat se svým strachem, nervozitou a obavami. Po pár zápasech se cítíte o 200 %
lépe. A když pak přemýšlíte, jestli zavolat nepříjemnému klientovi nebo studený kontakt… kdo
by se bál, vždyť jste stál v ringu proti chlapovi, co
měl dva metry a 140 kilo a nestalo se nic. Co by
vám mohl udělat klient? 
Co dává extraliga vám?
Mně dal trénink boxu hodně, zvedl mi sebevědomí, dodal odvahu k překonávání překážek.
Je to takový splněný sen: stát se mistrem, stát
na pomyslném stupínku nejvýš. Již dávno jsem
si uvědomil, že nejsem ochoten věnovat tomuto
sportu tolik času a energie, kolik by bylo zapotřebí, abych se dostal mezi profesionály. Proto
mě nesmírně potěšilo, že mohu prožít malé
mistrovství i v současných podmínkách tréninku. Nacpaná hala lidí křičí mé jméno, ozývá
se nástupová hudba a já jdu s mým trenérem
do rohu. Tvrdý boj a na konci mi trenér připíná
pás mistra, nádhera!!
Mohou s boxem v rámci extraligy začít
i spolupracovníci Broker Consulting, kteří
mají s tímto sportem nulové zkušenosti?
Do extraligy může přistoupit kdokoli, vůbec
nezáleží na zkušenostech. Naopak, člen manažerské extraligy nesmí mít více než pět zápasů
v jiných úpolových sportech. Stačí si jen vybrat
jednu z členských tělocvičen (osobně doporučuji Lanna Gym na Praze 4), začít trénovat a pak
jen hurá do ringu. Nemusíte se bát nějakých
strašlivých zranění při zápase, na Rockyho
zapomeňte. Boxuje se v helmě a s rukavicemi
o váze 16oz (takové polštáře). Jde samozřejmě
o box a ten je tvrdý, ale nikdo nechce nikomu
ublížit, jsme sportovci. Pokud jste nikdy box
nevyzkoušeli, pak je na čase. Přijďte si zkusit,
s jakým pocitem asi nastupoval do ringu Mike
Tyson nebo Wladimir Kličko.
n
n
Jsem velkým fandou myšlenky klientských
center. Zastávám názor, že nám tato zařízení
poskytují znatelnou konkurenční výhodu.
A i když nejsou samospasitelná, posouvají
naši práci do zcela jiné, vyšší dimenze. Od
počátku jsem měl a mám pořád jasno.
V Teplicích otevřu klientské centrum!
Když jsem měl vše vymyšlené, a už před
rokem jsem chtěl začít budovat, tehdejší paní
správcová budovy mě v průběhu přípravných prací 23. 12. 2009 zastavila. Řekla, že
musím počkat, protože o prostory, které jsem
měl vyhlídnuté a které začínám upravovat,
pro které je objednaný nábytek i koberec,
projevila zájem banka. Pěkná rána pod pás
a pěkné Vánoce . Ale co se dalo dělat.
Všechny plány se zbortily a já musel
čekat, co bude. Po dlouhém čekání a vyjednávání jsme 27. října 2010 mohli začít s realizací mé vize. Během té dlouhé doby se však
změnila situace a nově otevřené prostory
nemohou být uznány jako klientské centrum. Projekt mého syna Marka se mi však
líbil natolik, že jsem se rozhodl na něm nic
neměnit i s tím, že tomu budeme určitý čas
říkat KANCELÁŘ .
Věděl jsem, že „kancelář“ chci a udělám
pro to vše. Nebylo jednoduché ji vybudovat. Kancelář byla dříve klientské centrum
O2. I když nevypadala tak hrozně, práce
tady bylo „jako na kostele“ – výměnit okna,
snížit stropy, nové rozvody vody, odpadu,
elektřiny, staré umakartové potapetované
obložení nahradit sádrokartonem. Prostě
najednou se muselo začít od píky. Tím, že
v podstatě vše jsem si dělal sám (pomáhala
tedy i rodina – zejména syn Jirka a asistentka Simča), trvala výstavba skoro 2 měsíce.
Celou dobu jsem si několikrát denně
připomínal, že systém aktivit 5-3-1 se nesmí
zastavit. Pro jistotu jsem počty aktivit zdvoj
až trojnásobil. Při pohledu do mého Web
diáře možná někoho napadne otázka „Kdy
jsi vlastně spal?“. Tak různě. V zaprášené kanceláři nebo na křižovatce na červené. 
Hotovi jsme byli 21. prosince 2010. Kancelář se nachází v Teplicích na Náměstí Svobody 2985, má 76 m2 a je zařízená v podstatě, jak jinak, jako klientské centrum. Lépe si
ji prohlédnete na fotkách, nebo ještě lépe
při osobní návštěvě, na kterou jste všichni
zváni. Sice ještě nejsme úplně zabydleni,
ale to už jsou jen maličkosti. Reakce klientů
jsou velice kladné a mohu i citovat našeho
klienta, kdy při vstupu byl natolik ohromen,
že zapomněl pozdravit a řekl: „Ty kráso! To
je vidět, kde jsou prachy!“ V tomto pololetí
přijmu sedm nových spolupracovníků –
„sedm statečných“ – a společně uděláme
vše pro splnění podmínek potřebných pro
změnu statutu KANCELÁŘE na KLIENTSKÉ
CENTRUM!
Pavel Habruň, konzultant
Jak jsme byli společně štědří v roce 2010
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Když
jsme si s Evou Sadílkovou psaly ohledně
tohoto vydání firemního časopisu OK
Info, napadlo mne, že žijeme od jedné
uzávěrky ke druhé.
Přestávky mezi uzávěrkami se navíc podezřele zkracují, takže má člověk vtíravý pocit,
že je prakticky neustále uzávěrka .
Konec roku se překulil a my jsme pro váš
přehled udělali alespoň orientační uzávěrku
roku 2010. V minulém roce jsme i díky vám
vybrali dary a členské příspěvky čestných
členů v celkové částce 3 820 000 Kč. Mezi
potřebné jsme rozdělili téměř 3 300 000 Kč
(zbylé dary byly ponechány v rezervě pro případné uhrazení akutních žádostí roku 2011
a členské příspěvky byly z části spotřebovány
na minimální, leč nezbytnou režii sdružení).
Společně jsme uspokojili 88 klientů, z nichž
osm tvoří klienti vámi „adoptovaní“ nablízko,
tedy opakovaně měsíčně obdarovávaní.
Když se na tato čísla podíváte a srovnáte je s loňskými, zjitíte, že jsme malinko
„povyrostli“. Ale úplně se po zádech plácat
nemůžeme. Nezískali jsme plánovaných
50 nových pravidelných dárců, nezprovoznili jsme automatický mailing, nedokázali jsme naplno využít DMS a rozvinout
spolupráci s kolegy na Slovensku jsme se
pokusili pouze přispěním na jednu žádost.
V dalších krocích nás zastavili více méně
technické a legislativní potíže, které jsme
nedokázali dořešit.
Ale i pochválit se máme za co. Uspořádáli jsme pod křídly generálního sponzorství
Broker Consulting golfový turnaj s názvem
„Golf pro Dobrý skutek“ a výtěžek přesáhl částku 500 000 Kč oproti plánovaným
350 000 Kč. Participovali jsme na jiných
(pěti) velkých golfových turnajích, uspokojili
i více než plánovaných 70 klientů...
Důležitým posunem je dle mého názoru
i skutečnost, že se alespoň zvýšil počet
pravidelných dárců z vašich řad. Momentálně je mezi vámi 19 adoptivních rodičů, kteří
pravidelně přispívají výše zmíněným osmi
klientům, a aktuálně okolo 20 spolupracovníků, kteří se zavázali darovat měsíčně
1 nebo 2 % ze své provize (údaj se mění
dle dosažených provizí v době uzávěrky).
Pravidelné dary nám dávají možnost kumulovat tzv. rezervy pro klienty, kteří nemohou
na finanční dar z vážných důvodů čekat,
nebo pro klienty, kteří jsou pro dárce „méně
atraktivní“ (pozn. na děti se sbírají dary
nejsnáze, na seniory nebo ústavy nejhůře),
a přes webové stránky se na ně potřebná
částka cílených darů prostě nevybere.
Díky všem pravidelným dárcům za tuto
možnost! Pochlubte se ostatním ve skupinách a ředitelstvích! Příklady táhnou
a v jednotě je síla!
Těším se, že vás bude v roce 2011
mnohem víc!
Za tým Dobrého skutku Bára Hrubá
16
Rozhovor
Chtěl jsem
všem ukázat,
co umím
Petře, do Broker Consulting jste přišel
na konci roku 2007 jako 21letý student
práv. Jaké byly tehdy vaše ambice?
Přiznám se, že na začátku se mi moc dělat
nechtělo. Přivedl mě sem táta, který tady tou
dobou pracoval už 12 let (specialista na pojištění majetku Petr Nechutný senior – pozn.
red.). Měl jsem spoustu koníčků a kamarádů,
kterým jsem se chtěl věnovat. Ale na druhou stranu jsem měl chuť lidem ukázat, že
něco dokážu (takové ty silácké řeči). Začínali
jsme tehdy v Brokeru ještě s mým nejlepším
kamarádem. Ten to ale po čase vzdal a to pro
mě bylo prvním impulzem, kdy jsem chtěl
dokázat, že budu lepší než on.
To byl okamžik, kdy jste se rozhodl začít budovat kariéru naplno? Co vás ještě
ovlivnilo v tomto rozhodnutí?
Byl to jen jeden z podnětů. Na moje rozhodnutí mělo tehdy vliv určitě také to, že jsem
měl možnost podívat se na firemní kick-off
meetingy a management meetingy, kam
mě s sebou brával Vilém Podliska. To, co teď
řeknu, se možná někomu nebude líbit. Ale
viděl jsem tam spoustu lidí, u kterých mě
napadlo: „Když to dokázali oni, tak to musím
zákonitě dokázat já taky.“ Tady jsou úžasné
příběhy lidí, kteří začínali od nuly a dnes jsou
extrémně úspěšní.
Rozhodl jste se tedy být úspěšný.
Jak jste začal?
Řekl jsem si, že tři měsíce zkusím trávit v práci čas od rána do večera. Byl jsem tam každé
ráno od devíti (před tím jsem si chodil vždycky zacvičit) a odcházel jsem v osm, v devět
nebo v deset večer.
Petrovi Nechutnému je dvacet čtyři let. Vloni dokončil
studia práv a má za sebou sportovní úspěchy
na republikové i světové úrovni. Takových kluků je
spousta. Málokterý se ale může pochlubit tím, že
k tomu manažuje dvacetičlenný tým lidí, přednáší
prezentace pro plný sál kolegů, vydělá si měsíčně
částky v řádech statisíců korun a má našlápnuto
na pozici oblastního ředitele.
Jak se na vaše pracovní nasazení tehdy
dívali vaši kamarádi?
Samozřejmě, že to nebylo snadné. Všichni
kamarádi mi psali: „Pojď, půjdeme večer někam.“ Toho jsem se ale musel vzdát. A i sporty, na kterých jsem lpěl, jsem omezil. Člověk
musí počítat s tím, že všechno stojí nějakou
oběť. Dneska ale vydělávám hodně peněz
a většina těch kamarádů dnes nemůže najít
pracovní uplatnění.
Po třech měsících jste zase začal stíhat
všechny koníčky a kamarády jako dříve?
Ne, že bych měl tolik času, co kdysi. To ne.
Ale zase mám peníze na to, abych si mohl
pořádně užít to, co jsem nikdy nemohl.
Během těch tří měsíců jsem tehdy začal
z 15 tisíc vydělávat třeba 60. Podle mě není
důležité, abych byl někde každý víkend. Dnes
si času více vážím. A když někde jsem, vypnu
si telefon a maximálně si to užiju.
patnáct otázek na tělo
Jméno a příjmení
Petr Nechutný
Obvyklý měsíční výkon body/smlouvy 650-750/120
Krédo
Chcete-li získat něco, co jste nikdy neměli, musíte
udělat něco, co jste nikdy neudělali.
Oblíbená barva
černá
Investiční profil
růstový
Co posloucháte za muziku?
všechno kromě dechovky
Region působnosti
Plzeň, Praha, Liberec
Rodinný stav
svobodný
Cíle pro tento rok
oblastní ředitel, 15 přímých spolupracovníků
Oblíbené zvíře
pes
Kdy zemský ředitel
až přijde čas
Blondýna, nebo bruneta?
už mám vybráno :-)
Co je pro Vás v životě nejdůležitější?
zdraví a přátelé
Auto/vysněné auto
Audi A6/Audi A7
Proč Broker Consulting
Radek Jelínek, Vilém Podliska, Petr Nechutný senior
Chcete něco dodat?Rád bych poděkoval svým lidem za skvělé výkony,
které každý den podávají, je to obdivuhodné.
Byl bych moc rád, aby zde brzy měli článek místo
mě. Veliký dík patří mé přítelkyni, která je mojí
obrovskou oporou.
18
19
Rozhovor
V jaké fázi kariéry jste teď?
No, v tuhle chvíli jsem obhájil manažer
seniora podle nových pravidel. Teď už se
nesnažím lidi tolik náborovat, ale spíš dobře
zapracovat, aby si moji lidé vydělali hodně
peněz. Aby všichni v týmu byli spokojeni se
svým výdělkem. A v roce 2011 se mi doufám
podaří postup na oblastního ředitele.
Vaše příjmy se dnes už pohybují v částkách, o kterých se vašim vrstevníkům
ani nesní. Jak si své peníze užíváte?
Už během těch prvních tří měsíců, kdy mi
začaly růst příjmy, jsem si začal peníze odkládat stranou. S příjmy, které dnes mám, bych
si mohl koupit téměř cokoliv, ale neudělám
to, jsem šetřivý. Protože jednou se daří, jindy
ne. Těch příkladů lidí, kteří rychle vystřelili
v kariéře nahoru a pak zase rychle spadli, je
spousta. Dá se tomu zabránit, když o tom
člověk ví. Ale samozřejmě si rád užívám dobré večeře, večírky s přáteli... Můžu jít na golf,
můžu dělat věci, co mám rád.
Kam investujete volné peníze?
Samozřejmě mám finanční rezervy, to mi
dělá dobře. A pak také do podílových fondů
a do nemovitostí.
V loňském roce jste vedle budování
manažerské kariéry také dostudoval
práva. Tato studia nepatří zrovna k těm
snadným. Jak jste to zvládal?
Tak to víte, plzeňský práva (smích). Ale
vážně. Měl jsem výhodu v tom, že jsem
byl zvyklý se učit rychle. Na státnice jsem
potřeboval tři týdny nebo měsíc, takže se to
dalo vydržet. Škola se mi do práce nemíchala. Práce mě bavila natolik, že jsem si už
od začátku říkal, že by bylo fajn co nejvíce
času trávit v práci a snažit se tu školu vždycky nějak dát.
Rozhovor
Tento obor jste si ke studiu vybral sám,
nebo vás ovlivnila maminka, která je
také právnička?
Byla to moje volba, ale řekněme, že jsem
dostal doporučení (smích). Původně byla
mým snem medicína, protože jsem chtěl
pomáhat lidem. Ale zjistil jsem, že mi nejde
fyzika a chemie, což se s tímhle studiem moc
neslučovalo. Takže jsem se nakonec rozhodl
pro práva a jsem rád.
Jsou vám znalosti ze školy v něčem
užitečné při práci ve finančním poradenství?
Dávají mi prostor, jak s lidmi jednat. Umím
s některými věcmi poradit, nebo alespoň
vím, kam je odkázat. Což je fajn. Titul ale nemám na vizitkách, nerad se s ním prezentuji.
Myslím si, že nejde o titul, jde o to, co člověk
umí. V naší firmě znám spoustu lidí, kteří
jsou neskutečně chytří a žádný titul k životu
nepotřebují.
Právnická kariéra je v povědomí veřejnosti vnímána jako velmi atraktivní
a lukrativní. Vy jste se přesto rozhodl
i po absolvování právnické fakulty pro
práci v Broker Consulting. Proč? Jak by
se váš život změnil, kdybyste po škole
začal pracovat jako právník?
Rozdíl by byl určitě ve finančním ohodnocení. Když děláte jakoukoliv vysokou školu,
nemáte žádné zkušenosti a ve většině oborů
vám to dají nepříjemně najevo. Tady se
na mě nikdo nedíval, jako že nemám zkušenosti. U nás to funguje: „Chceš mít zkušenosti, tak si je udělej. Nauč se to.“ V zaměstnání
bych byl asi ten klasický člověk, který si
oddělá svoje a má hotovo. Zaměstnanci
ve většině společností nejsou motivovaní
k tomu, aby po práci ještě četli odbornou
literaturu o tom, co by mohli udělat, aby fir-
ma pracovala líp. Já se můžu věnovat tomu,
jak to udělat líp, mám neomezené možnosti
rozvoje a to je skvělé.
Nikdy vás nelákalo být zaměstnancem?
Proč vám více vyhovuje podnikání?
Někdo má strach z podnikání kvůli nejistotě.
Ale tahle práce podle mě naopak poskytuje obrovské jistoty. Nefungují tady žádné
sympatie nebo antipatie s nadřízenými. Tady
je jasný řád. Kdo ho dodržuje, bude úspěšný.
Kdo ho nedodržuje, může jít jinam.
Jaké vypadaly vaše začátky? Odkud
jste se naučil rozumět financím a jednat
s klienty?
Mě v začátcích vedl Vilém Podliska, za což
mu patří můj velký dík. A musím říci, že mě
nijak nerozmazloval. Vždycky přijel a měl
na mě půl hodiny. Zeptal jsem se ho na co
nejvíc věcí a on mi k tomu všechno řekl. A to
bylo celé. Pamatuji si, že jsme se u Viléma
v kanceláři vždycky střídali s Ivanem Dischingerem. Měl málo času, ale naučil mě hrozně
moc věcí, které dneska využívám. Myslím, že
jdu ve stejných šlépějích jako Ivan. Což mě
těší, protože vím, že Ivan čtvrtý rok udělal
oblastního ředitele. Tak doufám, že se mnou
to bude to samé.
Takže stejná škola, stejný učitel, stejné
uspěchy?
S Ivanem jsme určitě jiní, ale myslím si, že
máme stejnou touhu po úspěchu. Věřím, že
postup na oblastního ředitele letos zvládnu.
Beru to jako můj osobní dluh vůči Vilémovi,
který si na mě tehdy udělal čas. Jsem mu
vděčný za to, že můžu dnes přednášet nebo
školit nové konzultanty. Nesetkal jsem se
s firmou, kde by 24letý kluk dostal takovouhle obrovskou příležitost. To je výjimečné
a moc si toho vážím.
Jak vidí Petrovu kariéru
Petr Nechutný, specialista na majetkové
pojištění (otec Petra Nechutného jr.)
Na Petrovi si nejvíce cením toho, jak rychle a vnímavě pochopil obchod. Myslím, že stěžejní úlohu
sehrál fakt, že poznal v naší firmě opravdové
kamarády a lidi, kteří chtějí pracovat a vytvářet
si lepší budoucnost. Rychle rozpoznal obrovskou
příležitost tohoto oboru a hlavně možnost karierního a profesního růstu.
Udělal jednoduchou věc: poslouchal a nevymýšlel, a proto tak rychle
nastartoval svou kariéru. Jako otec si myslím, že mu k tomu hodně pomohl
sport, ke kterému jsme ho od malička vedli. Naučil se prohrávat a poučit se
z toho. A naučil se i vyhrávat a vážit si toho.
Petr Nechutný, manažer senior
Petr Nechutný začínal v Broker Consulting v listopadu 2007 coby 21letý student práv. Zpočátku bral tuto
práci jako přivýdělek ke studiu. Po roce v něm však dozrálo rozhodnutí, že právě Broker Consulting je
to správné místo pro vybudování životní kariéry. Během roku 2009 se vypracoval z pozice konzultanta
na manažera seniora. V současné době řídí dvacetičlenný tým lidí, kteří působí v Plzni, v Berouně,
v Praze, ve Staré Boleslavi a v Liberci. V roce 2010 s přehledem obhájil pozici manažer senior a zároveň
úspěšně ukončil studia práv.
Petr byl odmalička zvyklý tvrdě trénovat a dobývat stupně vítězů. Dvanáct let hrál závodně tenis (má
za sebou dokonce tři zápasy s Tomášem Berdychem), šest let úspěšně lyžoval (byl v juniorské kategorii
v první dvacítce republiky). Největších úspěchů dosáhl ve sjezdu na horských kolech – tzv. downhill.
V této disciplíně jezdil světové a evropské poháry. Sport byl také jedním z důvodů, proč se rozhodl pracovat ve finančním poradenství. „Byl jsem sportovec a všichni mi říkali, že nikdy nic nedokážu. Že budu
pořád jen sportovat. A já jsem měl touhu něco změnit a všem těm lidem ukázat, co umím. Měl jsem to
v sobě a věděl jsem, že všechno jde,“ komentuje své začátky Petr.
Nelitujete někdy, že v porovnání s vašimi vrstevníky trávíte tolik času v práci?
To určitě ne. Tahle práce mi dává možnost
cestovat, poznávat nové lidi, učit se pořád
nové věci. Ale myslím, že takhle to budu brát
do doby, než přijde rodina. Teď jsem mladý,
takže můžu buď přijít domů z práce a jít
do hospody, nebo pracovat. Dokud nemám
rodinu, co bych po večerech dělal? Koukal
na televizi, chodil do kina? Co chci, to stíhám.
Tahle práce mi dává možnost se svobodně
rozhodnout, jak naložím s každým dnem.
Když se ráno probudím a vidím, že je krásně,
můžu se sbalit a jít s kamarády na golf. Ale
vím, že pak musím být zase v kanceláři.
Je to jako ve sportu. Vrcholový manažer musí makat jako vrcholový sportovec.
Když jsem závodil, tak jsem po škole chodil
na trénink, zatímco moji kamarádi šli na pivo
a ťukali si na čelo. Ale já jsem pak odněkud
přijel a mohl jsem říct: „Tohle jsem vyhrál
a tady jsem byl.“ Viděl jsem země, do kterých
se oni možná nikdy nepodívají. Chtěl jsem
ty země vidět, proto jsem to vždycky dělal
trošku jinak než oni.
Berete tedy současné pracovní nasazení jako časovou investici do budoucna?
Přesně tak. Teď, když mám tu možnost, napracuji si to, že budu mít za pár let dost času
a peněz na svou rodinu. Rád se o tom bavím
i s mými vrstevníky. Nechápu, proč někdo
nechce teď obětovat tři roky tomu, aby byl
úspěšný. Mým motorem pro práci je dosažení finanční nezávislosti. Abych mohl pracovat
třeba do čtyřiceti a pak si řekl: „Super, mám
pasivní příjem (třeba z nemovitostí nebo
investic) a už nemusím dělat.“ Proto se dnes
snažím dělat, co nejvíc to jde. I když to je často hodně náročné. Pokud mi to pomůže dřív
skončit, stojí to za to. I když já asi neskončím
nikdy, protože jsem trošku workoholik a tahle
práce mě extrémně baví. Každý den vstanu
a těším se do práce. Na své lidi, na to, že
řešíme pořád něco nového.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková
Carib Yacht Sailing
pořádá kurzy pro nové kapitány.
Kurzy se skládají z týdenní praktické části na moři
(obvykle v Chorvatsku, max. 6 osob), kde se naučíte řídit loď, přistávat,
pracovat s plachtami, základy navigace, meteorologie a plavební předpisy.
Druhou částí kurzu je třídenní teoretická příprava se zkušenými lektory v Praze.
Celý kurz je završen závěrečnou zkouškou na ministerstvu dopravy.
Jsem na Petra upřímně moc pyšný, ale mám strach, aby nezpychnul.
Přál bych mu, aby pracoval uvážlivě, ne zbrkle, a aby se vždy s úctou choval
ke všem klientům a svým spolupracovníkům.
Vilém Podliska, obchodní ředitel
Petr je inteligentní a pracovitý, navíc vynikající
řečník, proto se mu podařilo během uplynulých
dvou let udělat velký posun v kariéře. První rok
se stejně jako většina nováčků rozkoukával, ale
po roce dokázal, že to s kariérou myslí vážně.
A jeho budoucnost? Tu vidím perspektivně. Letos
na oblasťákovi a do budoucna ještě uvidíme.
Cena celého kurzu včetně studijních materiálů je 16 tis. Kč.
Doba konání v průběhu celého roku dle dohody.
Dále nabízíme vánoční 3týdenní plavbu
za pokladem v Karibiku pro rodiny s dětmi
a nejen pro ně.
•
Více na www.caribyacht.cz.
20
21
Výsledky
prosinec 2010
Výsledky
prosinec 2010
vlastní body
Jméno
BodyJméno
Ivona Bakrlíková
Lucie Hartmanová
Roman Chlubna
Martin Svoboda
Miroslav Smatana
Adam Musil
Daniela Bradová
Petr Kadleček
Petra Rysová
Jiří Šmucr
Kristýna Nožinová
Martin Kocábek
Daniela Dlouhá
Ludvík Vaněk
Zdeněk Ročeň
Martin Švehla
Martin Sedláček
Petra Čápová
Martin Brzobohatý
Marcel Hynek
941
854
548
388
382
345
338
338
325
320
318
301
298
288
281
269
269
266
261
256
BodyJméno
Roman Kolařík
Martina Holanová
Valerie Duží
Miroslav Tatár
Tomáš Havelka
Lucie Placrová
Eva Kunertová
Kamila Patková
Václav Pipek
Petr Semrád
Pavel Mičan
Tomáš Hlubuček
Ivana Škábová
Jan Gruza
Martin Koiš
Jitka Přibylová
Tomáš Rychtecký
Pavel Houška
Kamila Blažková
Kateřina Šonová
250
244
243
237
234
224
223
219
219
218
218
217
215
211
210
210
208
206
205
205
Václav Pursch
Miroslav Vrba
Kateřina Korbášová
Barbora Vávrová
Gabriela Poláková
Milan Erber
Jakub Krčmář
Tadeáš Spousta
Lucie Kolarovičová
Jan Pacholík
Rudolf Herbst
Lenka Lukešová
Vladimíra Pavlíčková
Robert Růžička
Karel John
Roman Herman
Dagmar Švecová
Karel Pasník
Dušan Birka
Miluše Císařová
Skupinové body
BodyJméno
204
202
199
199
198
195
190
188
186
184
184
184
184
183
182
182
181
180
180
179
Body
Martin Hušek
Jana Luptáková
Renáta Maidlová
Jan Hanzal
Josef Široký
Kateřina Benešová
Filip Andrš
Ladislava Dudáková
Jiří Vosyka
Pavlína Golková
Vladislav Pýcha
Martin Flegl
Martin Bláha
Ivan Bárta
Štěpán Chylík
Soňa Křepelová
Vlastimil Pávek
Mária Špaková
Daniela Kaasová
178
177
175
174
172
172
170
169
168
167
167
163
161
161
160
156
152
152
151
Jméno
BodyJméno
BodyJméno
BodyJméno
Michal Koubek
Jana Šmardová
Jana Zíbová
Emil Malý
Roman Hušek
Luděk Vokoun
Pavel Kadleček
Rudolf I Gusti
Pavel Fara
Matěj Kubrt
Julius Šafr
6 197
2 967
2 921
2 526
2 240
1 993
1 822
1 586
1 410
1 348
1 271
1 225
1 192
1 120
1 048
1 034
1 023
1 022
1 006
987
876
872
853
843
813
790
776
762
751
723
687
656
644
Je to jednoduché. Když
jsem přišla v listopadu
k „Broukům“, zeptala
jsem se Michala Koubka,
co mám dělat a jak to mám dělat. On mi to
řekl, a tak jsem to začala dělat. A trochu mi
k tomu pomáhají i firemní obchody, na které se
specializuji.
Lucie Hartmanová,
manažer
V Broker Consulting jsem
od října a je mi ctí být
mezi nejlepšími obchodníky této společnosti. Největší podíl na prosincovém výsledku měl firemní
obchod, který jsem připravovala od chvíle , kdy
jsem nastoupila. V tuto chvíli cítím obrovskou
výzvu dokázat, že tento výsledek není náhodný,
a těším se na budoucnost spojenou s touto
skvělou firmou.
Michal Koubek,
regionální ředitel
Velký dík všem, kteří
zamakali. Je vidět, že když
se chce, tak jde cokoliv.
Limit je nebe. :-)
Roman Chlubna,
manažer senior
Broker Expert
Prostě o tom nemluvím,
ale dělám to. Nehledám
výmluvy, hledám cesty. Je
to opravdu snadné, když člověka práce baví.
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body jsou
spolupracovníkům počítány za produkci v České republice.
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Výsledky soutěže Regata 2011 pro společnost Broker Expert za období 10–12/2010
KATEGORIE: Regionální ředitel
Prémiové body
Jméno
Jana Šmardová
Jan Smutný
Jiří Nekvapil
Body 42
35
28
Jméno
Petr Janíček
Marek Rys Jiří Horný
Body 21
20
15
Jméno
Dušan Tomčo Martin Dlabola
Jan Gruza
Body
13
8
7
Jméno
Jana Sklenářová
Simona Křížová Body
4
3
Jana Šmardová,
regionální ředitelka
Broker Expert
Lukáš Kadeřábek Milada Petrů
Olga Suková
Alexandra Sedláčková
účastníci Regaty 2011
Způsob výhry
Jana Zíbová
Emil Malý
Ondřej Schejbal
Roman Hušek
Roman Skala
Pavel Šimků
Ivan Dischinger
Václav Kupilík
Ondřej Fousek
Renata Soukalová
Petr Boháč
Dušan Birka
Jiří Vosyka
Petr Boháč Jana Bartlová
Renata Soukalová Iveta Kohoutová Ivona Bakrlíková Jiří Mrázek
Jitka Přibylová
Kristýna Nožinová Petr Novota Dušan Birka
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
Jméno
Způsob výhry Antónia Janečková Lucie Hartmanová Marta Žížková
Ondřej Fousek
Pavlína Půtová Martin Svoboda Petr Hendrych Iva Dvořáková
Jan Pojar Marcel Hynek Miroslav Smatana Monika Mičianová
Petr Janovský Vladimíra Pavlíčková David Chalupka Daniela Bradová Jan Pacholík Lukáš Křetínský Ludvík Zíka Petr Štěpánek
Čeněk Liška Petr Soler Petr Nechutný S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (O)
S (M)
S (M)
S (M)
Jméno
Způsob výhry
Petr Gramel
Pavel Škába Eva Patová Šárka Malá
Jan Skolil Monika Fundová
David Chalupka Martin Ondruš
Petr Hošek Jakub Krčmář Václav Kupilík
Pavla Sovková Ondřej Fousek Matěj Kubrt
Roman Skala
Ivan Dischinger
Jan Tuček
Julius Šafr
Rudolf Kolbaba Pavel Šimků
Pavel Kadleček Luděk Vokoun
Michal Koubek
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (M)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (OŘ)
S (RŘ)
S (RŘ)
Jméno
Způsob výhry
Emil Malý
Jana Zíbová
Igor Szeles
Libor Nekvasil
Drahomír Olšiak
Ondřej Schejbal
Jindřiška Dresslerová
Julius Šafr
Tomáš Chudoba
Jana Holátová
Roman Hušek
Pavel Hošek
Patricia Balkó
Petr Brada
Petr Nechutný st.
Pavel Zym
Josef Vašíček
Rudolf I Gusti
Michal Budín František Rejzek
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Vysvětlivky: VK = vyhlášen na Výroční konferenci, S (O) = vítěz soutěže kategorie obchodník, S (M) = vítěz soutěže kategorie manažer,
S (OŘ) = vítěz soutěže kategorie oblastní ředitel, S (RŘ) = vítěž soutěže kategorie regionální ředitel, L = los na Kick off meetingu
Podrobná pravidla soutěže a pořadí vítězů najdete na OK Netu v sekci Soutěže pro rok 2010.
KATEGORIE: Obchodník
Prémiové body
Body 40
37
16
13
Prosinec byl velmi krátký,
přesto jsme odvedli dobrou
práci. Mé velké poděkování
patří všem asistentkám
z našeho ředitelství za pečlivou kontrolu odeslaných smluv a jejich čas, který tomu věnovaly.
Vítám Janinu Šmardovou na medailové pozici a ze
srdce gratuluji.
Seznam účastníků Regaty 2011
Jméno
Prémiové body
635
619
607
595
551
532
511
508
500
Jana Zíbová,
regionální ředitelka
Výsledek je prací všech
lidí na našem ředitelství.
Patří jim poděkování. Mám
radost, že začínáme nabíhat na systém v práci,
který funguje, a to dokazují čísla. Až budeme
tento systém dodržovat všichni na našem ředitelství, doufám, že nebudeme mít konkurenci. :-)
KATEGORIE: Manažer senior
Jméno
Body
Pavel Zym
Petr Janovský
Jakub Krčmář
Michael Rund
Drahomír Olšiak
Petr Nechutný
Petr Soler
Milada Petrů
Simona Grünfeldová
Po lednovém management meetingu už je jasné, jaké budou posádky na 19 lodích 2. Regaty Broker Consulting v Řecku. Společným letadlem se v červenci vydají do ráje jachtařů v oblasti Lefkada tito námořníci:
Jméno
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Čeněk Liška
Jaromír Ocelka
Václav Vích
Ondřej Fousek
Jana Holátová
Petr Gramel
Pavel Hošek
Jiří Hruška
Petr Brada
Jiří Nekvapil
Ivona Bakrlíková
Anketa – skupinové body
Anketa – vlastní body
Ivona Bakrlíková,
manažer senior
Ivan Dischinger
Michal Budín
Jan Tuček
Josef Vašíček
Libor Nekvasil
Jan Smutný
Pavel Šimků
Jindřiška Dresslerová
Petr Janíček
Roman Skala
Pavel Škába
Jméno
Václav Luska Filip Andrš Jan Mach Jitka Ernestová Body 13
12
12
12
Jméno
Lenka Andršová
Petr Andrš Roman Chlubna Radek Zuščák
Body
12
10
9
6
Jméno
Ondřej Dušánek
Petra Rolfová
Ivana Kuchtová
Body
3
2
1
Petra Rysová Roman Herman
Roman Chlubna
Tomáš Němeček
Filip Andrš
Roman Kolařík Body
36
33
31
10
10
10
Jméno
Jan Gruza Jana Luptáková
Lenka Andršová Miroslav Vrba Zdeňka Franklová Tadeáš Spousta
Body 8
8
6
6
6
5
Jméno
Vladislav Pýcha Lenka Jeníčková
Petr Krajcigr Rudolf Herbst Kateřina Benešová Pavel Zacpal Body
5
4
4
4
3
3
Jméno
Renáta Němečková Marie Olivová Zdenka Padušáková Body
3
2
1
22
23
Téma měsíce
Máme
nakopnuto,
tak jedem ...
Po víkendu stráveném v Hustopečích je
všem jasné, že rok 2011 přináší oboru nezávislého finančního poradenství a společnosti Broker Consulting neopakovatelné příležitosti. Penzijní reforma, změny ve stavebním
spoření a situace na trhu nemovitostí
jsou jen příkladem potenciálu, se kterým
letos můžeme pracovat. Účastníky kick-off
meetingu s nimi podrobně seznámil zemský
ředitel Tomáš Paur.
Víte, kolik je v České republice uzavřeno smluv o stavebním spoření? Pokud
jste tipovali pět milionů, máte správný
odhad. Ještě zajímavější je částka, která leží
na jejich účtech. Celkem to dělá 300 miliard
korun a z toho 60 % je po vázací době.
Stavební spořitelny využívají toho, že Češi
se nezajímají o možnosti lepšího zhodnocení svých peněz, přestože stavební spoření ztratilo změnami v legislativě většinu
svých výhod. Je jen na vás, zda tyto peníze
vašich klientů (nebo potenciálních klientů)
Téma měsíce
V Hustopečích u Brna se 21. ledna sjelo 130
spolupracovníků Broker Consulting na kick-off meeting
2011. A bylo to tentokrát proklatě vydatné nakopnutí.
Všechno totiž nasvědčuje tomu, že rok 2011 bude náš.
dokážete zhodnotit lépe. Snadnější už to
asi nikdy nebude.
Petr Hušek ve své prezentaci prozradil
několik fíglů, jak vydělat peníze. V jeho podání se zdá, že vydělat milion je v podstatě
hračka. A měl pravdu. Tu možnost mají díky
Eurokariéře, řidícím provizím, výsledným
provizím a systému rent všichni. A díky OK
bonusu dokonce i ti, kteří nedělají aktivní
byznys. Taková je realita! Asistentky některých klientských center si díky OK bonusu
vydělají více, než obnáší jejich stálý plat. Stačí
jen náborovat a nováčky pak předat do některé z manažerských skupin. Když se daří
nováčkovi, daří se i asistentkám (nebo vám).
Z prezentace Petra Huška pro vás máme také
jednu testovací otázku. Zkuste uhodnout,
jaká je pravděpodobnost postupu na pozici
zemského ředitele. A tady je odpověď: 100 %.
Pravděpodobnost je stoprocentní pro lidi,
kteří se tak rozhodnou. Počet zemských
ředitelů není ničím omezený.
Ekonomický ředitel Pavel Matoušek
upozornil na to, že s měnící se legislativou
přicházejí také přísnější podmínky a vyšší
nároky na profesionalitu a etickou stránku
práce finančních konzultantů. Trh se očistí
od těch, kteří v tomto oboru hledají jen
rychlou cestu k obohacení, a zůstane
na něm místo pro stabilní společnosti
a konzultanty, pro které je hlavním cílem
profesionální služba klientům. Pavel přirovnal náš byznys ke hře. Naším hřištěm je trh,
pravidla určuje ministerstvo financí a Evropská komise, rozhodčím je ČNB, na čárách rozhodují asociace. Naším hlavním
trenérem je Broker Consulting a kapitáni
Co je to kick-off
Kick-off znamená anglicky výkop nebo
vykopnout (ve sportovním slova smyslu –
vykopnout míč na začátku hry).
jsou vaši manažeři a ředitelé. A základem
každé hry je fair play.
Obchodní ředitel Vilém Podliska
(společně s manažerem pro metodiku
finančního plánování Pavlem Kačerem
a ředitelem podpory prodeje Jirkou Čejkou)
naservíroval novinky, které vám v roce
2011 pomůžou zvýšit efektivitu a počet
spolupracovníků. Jednou z nich je základní
verze Finančního plánu, další jsou změny
ve vzdělávacím systému a zapracování
nováčků, ale i ve vzdělávání manažerů a ředitelů. O nové struktuře Finanční abecedy,
manažerské akademie a dalších kurzech
osobního rozvoje se dozvíte v samostatných článcích v příštích OK Info.
Na kick-off meetingu se samozřejmě
také vyhlašovali nejlepší manažeři a ředitelé
minulého roku. Nejcennější trofej získala
opět regionální ředitelka Jana Zíbová!
Generální ředitel Petr Hrubý vedle
shrnutí loňského roku a nasměrování toho
letošního přišel jako obvykle s několika
překvapeními. Jedním z nich je soutěž
o víkend v Turecku, dalším první ples
Broker Consulting, který se bude konat
letos v březnu. Pravidla soutěže o Turecko
se dočtete na s. 24. Každopádně soutěžní
období už běží od začátku ledna, takže
si nechte rozečtené OK Info na víkend
a raději zavolejte svým klientům a vyrazte
na schůzky. Před každou z nich si připomeňte tuto definici obchodu:
Obchod je zjišťování, vyvolávání
a uspokojování potřeb, přání, snů
a tužeb za odměnu při oboustranné
spokojenosti.
P. S. A ještě jedno praktické ponaučení
jsme si z Hustopečí odvezli: při pití alko-
Na kick-off meetingu byli
vyhlášeni nejlepší manažeři
a ředitelé za období 1–12/2010
Nejlepší manažer
(celkové body bez bonusových bodů a bodů
podřízených na stejném kariérním stupni)
1 | Petr Soler (6483 b.)
2 | Čeněk Liška (6046 b.)
3 | Petr Gramel (5782 b.)
Nejlepší oblastní ředitel
(skupinové body bez bonusových bodů
a bodů podřízených na stejném kariérním
stupni)
1 | Drahomír Olšiak (12 332 b.)
2 | Roman Skala (12 127 b.)
3 | Josef Vašíček (11 927 b.)
Nejlepší regionální ředitel
1 | Jana Zíbová (28 520 b.)
2 | Luděk Vokoun (27 779 b.)
3 | Emil Malý (27 014 b.)
holu ve sklípku platí úplně opačná pravidla
než při investování. Přehnaně diverzifikované portfolio vzorků vína kombinovaných
s míchanými nápoji u baru vůbec nesnižuje
riziko. Je to naopak, bohužel.
Eva Sadílková
Poděkování
Regionální ředitelka Jindřiška Dresslerová a občanské sdružení Dobrý skutek děkují účastníkům
Kick-off meetingu a všem, kteří nezůstali lhostejní a přispěli na pořízení zvukového procesoru pro
7letého Dominika Píšu. Ten trpí od narození praktickou hluchotou. Na zařízení, které Dominikovi
pomůže začlenit se mezi své vrstevníky, přibyla v Hustopečích částka 13 230 Kč.
Více informací o malém Dominikovi (vnoučkovi naší konzultantky Evy Patové) najdete na adrese
http://www.dobryskutek.cz/4504/5024/clanek/dominik-pisa/.
24
25
Téma měsíce
Téma měsíce
Experti odstartovali
svůj druhý nezávislý rok
Historicky první kick-off meeting obchodníků a manažerů Broker
Expert, a. s., se uskutečnil 11. ledna tohoto roku. Místem setkání byla
Fryšava, obec nacházející se uprostřed republiky.
Úvodní slovo měl zemský ředitel Jaroslav
Černý. Připomněl, s jakými představami
udělali lidé pracující v Broker Expert v létě
loňského roku krok směřující z jednobarevné
instituce k nezávislému poradenství. Ne vždy
byla tato cesta jednoduchá, na počátku stálo
rozhodnutí a odvaha udělat, mnohdy po několika letech, velkou změnu. Nicméně dnes
již máme k dispozici vše, po čem jsme volali.
Broker Expert se vyznačuje silným týmem
lidí s jasným cílem uspět. Ani tento fakt ale
nebrání kolegům, kterým se daří v konkrétních oblastech, se o své nejlepší zkušenosti
s ostatními kolegy podělit. Právě sdílení
know how bylo obsahem další části setkání.
Stálé dilema obchodníků zejména na KS
4: Budu obchodník, nebo manažer? Mám
sjednávat, nebo náborovat? Otazníky s tím
související pomohl účastníkům objasnit
obchodní ředitel Broker Consulting Vilém
Podliska, který má v této oblasti více než
desetiletou zkušenost.
Všichni jsme nějak začínali a začátky
nejsou lehké pro nikoho. Svou zkušenost při
nástupu přednesl s lehkostí sobě vlastní Rudolf I Gusti. I když si všichni v sále vzpomněli
na nelehké začátky a to, že ještě vše není
za námi, příběh kolegy vlil všem účastníkům
do žil velkou dávku optimismu.
Příjemná atmosféra v sále trvala i při prezentaci regionální ředitelky Jany Šmardové,
která se věnovala nevděčnému tématu
„důslednost“. Pokud je někdo v Broker Expert
v této oblasti profík, pak je to právě Jana.
Její věta „každý jeden den“ by se měla stát
mottem každého z nás.
To, že budoucnost je finančnímu poradenství nakloněna, podložil průzkumem
trhu generální ředitel Petr Hrubý. Výzkum
prováděný nezávislou agenturou dokázal
stále malou zkušenost Čechů s finančním
poradenstvím. Pole působnosti pro naše
obchodníky je opravdu široké, navíc mediální
znalost společnosti Broker Consulting této
skutečnosti značně nahrává.
V Broker Expert máme hvězdy, a ty mají
být vidět a také mají být oceněny. To vše
bylo náplní podvečera. Na pódiu se střídali
nejlepší obchodníci s vlastní produkcí, dále
byli vyhodnoceni obchodníci a manažeři
v kategoriích M/KS, MS, OŘ. Hvězdy se
sejdou v červenci na lodi. A ne na jedné, ale
rovnou na třech jachtách v Řecku. Závěr patřil vnější motivaci, ta vnitřní je určitě doteď
v každém z nás.
Večerní program začal společným přípitkem. Největší hlouček se poté shromáždil
okolo Rudyho a jeho původně plánovaný odjezd se tím pádem o několik hodin prodloužil.
Zanedlouho po přípitku se první odvážlivci
začali vlnit na parketu. Podobný scénář mělo
i karaoke po půlnoci. Před druhou hodinnou
ráno už byla o mikrofon tahanice.
Mohu snad mluvit za všechny účastníky setkání konstatováním, že se vydařilo,
a zároveň jim tímto poděkovat za skvělou
atmosféru a vydařený vstup do roku 2011.
Lednová smršť
ředitelských
setkání
Leden patří každoročně k měsícům s největší frekvencí setkání
a meetingů. I letos se vedle celofiremních kick-off meetingů scházely
týmy jednotlivých ředitelství, aby si společně zrekapitulovaly
uplynulý rok, zjistily, komu se v minulých měsících nejvíce dařilo
v práci, předaly si zkušenosti a nápady a s chutí se vrhly do výzev
dalšího roku. Pro Petra Hrubého, Viléma Podlisku, Pavla Matouška,
Tomáše Paura a další naše ředitele to znamená prezentační turné
po celé republice a každý z vás má při těchto setkáních příležitost
si s nimi osobně promluvit o tom, co vás zajímá. Regionální ředitelé
letos stejně jako v předchozích letech přišli s řadou originálních
nápadů, jak setkání svých týmů okořenit. Více se o tom, jak probíhala
lednová setkání některých ředitelství, dozvíte v následujících článcích.
Eva Smejkalová, specialista podpory
prodeje Broker Expert
Soutěžte o víkend v Turecku
Spolupracovníci Broker Consulting i Broker Expert mají nyní možnost strávit na konci září víkend v Turecku.
Co pro to můžete udělat? Obchodníci uzavírat Finanční plány, manažeři a ředitelé dobře školit a motivovat své týmy.
A když budete patřit mezi nejlepší ve svých kategoriích za období leden až červen 2011, máte vyhráno.
Soutěž je vyhlášena
pro tyto tři kategorie:
nO
bchodník (pro všechny
kariérní stupně),
nM
anažer (M + MS),
nŘ
editel (OŘ, RŘ, ZŘ).
Body, které se započítávají:
Obchodník – pouze vlastní čisté body, minimálně 900 bodů,
Manažer – započítávají se celkové čisté body podřízených
struktur bez bodů podřízených manažerů (u MS se nezapočítávají body přímo podřízených M), minimum pro zařazení do soutěže je dosažení udržovacího obratu pro daný kariérní stupeň.
Ředitel – započítávají se pouze čisté skupinové body podřízených struktur bez bodů podřízených ředitelů (tj. regionálnímu řediteli se do soutěže nezapočítávají body podřízeného
oblastního ředitele), minimum pro zařazení do soutěže je dosažení udržovacího obratu pro daný kariérní stupeň.
Kdo vyhrává: 10 nejlepších obchodníků, 6 nejlepších manažerů, 4 nejlepší ředitelé
Hodně úspěchů! Ať v září můžete zase posunout hranice svého poznání světa.
Ostraváci hledali inspiraci ve vinném sklípku
Leden tradičně probíhá ve znamení bilancování, a proto tomu
v ostravské skupině Pavla Zyma nemohlo být jinak. Setkání
se uskutečnilo hned první lednový týden.
Jako místo konání byl vybrán vinný sklípek
v malebné jihomoravské obci Velké Pavlovice. Pro nás, Ostravany, je to každopádně
něco netradičního. Už samotná cesta,
hlavně v mém případě, neprobíhala zrovna
úplně hladce vinou špatné mapy a podcenění vzdálenosti. Ale nakonec jsem stihnul
všechny přednášky, včetně prezentace pana
Tomáška z ČP investu. Následně se s námi
podělila o své bohaté obchodní zkušenosti
i Marie Krovozová z České podnikatelské pojišťovny. Zemský ředitel Tomáš Paur uzavřel
odbornou část školení. Poté už se ujal slova
regionální ředitel Pavel Zym a začalo se
s vyhlašováním výsledků. Během podzimu
byla zahájena soutěž o finanční prémie
pro první tři místa, a tak bylo vyhlašovaní
o to napínavější. S velice těsným rozdílem
nakonec zvítězil Petr Otys před Jarkou
Ostárkovou. Bylo vyhlášeno více kategorií,
došlo tedy i na některé další spolupracovníky, kteří si mohli odnést víno dle vlastního
výběru přímo z vinného sklepa. Poté jsme
byli pozvání na ochutnávku vín. Ta obsahovala patnáct různých druhů. Každý si mohl
vybrat to, které mu vyhovovalo nejlépe.
S postupujícím večerem se však rozdíl mezi
jednotlivými odrůdami i ročníky smazával.
Akce končila v časných ranních hodinách.
Setkání to bylo podařené a všichni se těšíme, až se sejdeme příště.
Tomáš Pernica, konzultant
26
27
Téma měsíce
Téma měsíce
Ředitelství R. I. G. čeká rok ve znamení růstu, image a prémií
Za tajemnou zkratkou R. I. G. se neskrývá nikdo jiný než regionální ředitel Rudolf I Gusti. Setkání jeho týmu
proběhlo v pátek 14. ledna ve Svratce. A protože Ruda slavil také narozeniny, pojal večerní část programu,
jako velkou narozeninovou párty s večeří, barem, diskotékou, bazénem, saunou, golfovým animátorem
i s večerním lyžováním (které bohužel kvůli oblevě moc nevyšlo).
hradit Ruda). Na další měsíce chystá Ruda
další soutěže a prémie.
Na své ředitelské setkání pozval Rudolf
I Gusti také několik hostů. Mezi nimi například obchodního ředitele Viléma Podlisku,
který ve své prezentaci zmínil výhody
Základního Finančního plánu a předvedl,
jak s ním pracovat u klientů. Regionální
ředitel Emil Malý vyprávěl svůj inspirativní
životní příběh a vysvětlil, jaký je rozdíl mezi
živností a businessem. Nezapomenutelná
byla přednáška zemského ředitele Tomáše
Paura s velmi originálním (a trochu choulostivým) tématem. Pokud vás zajímá, o co
šlo, zeptejte se někoho z Rudova ředitelství.
Určitě se s vámi rádi podělí o své nově
nabyté vědomosti .
Po sérii těchto prezentací už v tomhle
ředitelství nikdo nepochybuje, že rok 2011
bude stát za to.
anketa
Tým R. I. G. připravil pro svého
ředitele speciální narozeninový dort
Z průběhu pracovní části programu bylo
jasné, že v roce 2011 o ředitelství Rudolfa
I Gusti hodně uslyšíme. Po loňském roce,
kdy Rudův tým společně potvrdil pozici
regionálního ředitelství a podařilo se jim
vybudovat několik samostatně fungujících
manažerských skupin, vstoupili do roku
2011 s ambicí zdvojnásobit počet aktivních
konzultantů a zaútočit na post zemského
ředitelství. A to není všechno.
V roce 2011 se Rudovo ředitelství obuje
do Image. V nejširším smyslu tohoto slova.
Od nadprůměrných příjmů všech lidí
v týmu přes úroveň oblékání, vybavení
kanceláří, autopark spolupracovníků,
pracovní ambice, vystupování, vzdělání,
kvalitu práce až po životní postoje a týmového ducha.
Cestou k dokonalému image ředitelství
budou mimo jiné i pravidelně vyhlašované
prémie a soutěže. První z nich oznámil Rudolf hned během své prezentace. Jedna se
týkala manažerů a manažerů-senior. Každý,
kdo postoupí do konce června na pozici
manažer-senior (nebo ji obhájí postupovým
výkonem), získá od regionálního ředitele
příspěvek 40 000 Kč na nákup auta. Další
atraktivní cenou, kterou získá každý, kdo dosáhne do konce ledna výsledku 157 bodů,
je den nebo noc strávená s Rudolfem podle
přání vítěze :-)(náklady bude po celý den
Účastníků setkání jsme se zeptali na tyto otázky: „Jaký pro vás bude rok 2011?“
„Která z dnešních prezentací vás nejvíce nakopla?“
Adam Skočdopole
manažer
Ředitelství bude
určitě růst, a to více než
vloni. Sám za sebe chci
zefektivnit svoji práci.
Zjistili jsme, že se hrozně honíme po schůzkách
a máme při nich malou efektivitu. Takže jsme se
naučili zjednodušený Finanční plán a začneme
ho hned používat. Sám od sebe očekávám, že se
v tomto roce dobře postarám o rodinu.
Co se týká dnešních prezentací, nejvíce se mi
líbila přednáška Viléma. Ten opět nezklamal.
Tomášova byla vtipná a Emil definoval některé
jasné věci.
Veronika Švandová
manažer
Za naši skupinu ze
Svratky doufám, že
splníme slova našeho
ředitele Rudolfa I Gusti,
která nám řekl ve své
přednášce o image ředitelství. Za sebe si přeji
posun v kariéře a rozšíření týmu ve Svratce. Nám
všem přeji hodně spokojených klientů.
Iveta Střelková
manažer
Rok 2011 bude určitě
úspěšný. Já to beru jako
nastartování své kariéry. Chci obhájit svou
pozici manažer/konzultant senior a chtěla bych
minimálně další dva lidi, kteří by mě podrželi
a pomohli mi dostat se výš. V příštím pololetí
chci postoupit na manažera seniora, abych
využila manažerský dodatek. Renta v 50 letech
je obrovská motivace.
Jaroslav Driemer
manažer senior
V roce 2011 budeme
určitě něco dělat jinak.
V roce 2010 jsme
neměli takové růsty,
protože jsme spíše stabilizovali tým. Ted přišli
noví lidé, budu dělat další pohovory a nábory.
Máme plán navýšení produkce na dvojnásobek.
Mám radost z prémií, které Ruda na letošek
vyhlásil, protože jsem soutěživý typ. Líbí se mi
i ten nápad, kdy jako výhra je den s Rudou. Když
ho člověk lépe pozná, tak si ho více váží a může
se naučit spoustu věcí.
Roman Hanus
konzultant
Letos už opravdu
začnu pracovat (smích).
Musím začít lépe
vést lidi. Zaměřit se
na zapracování nováčků, na vlastní produkci,
na systematickou práci. Chci být manažer senior
do půl roku, což bude velká práce a asi budu
od Rudy potřebovat podporu. Myslím, že to
bude dobrý rok.
Tisícovka v Táboře
Tisícovku, neboli ředitelství 1000, tvoří týmy regionálních ředitelů
Jany Zíbové, Jindřišky Dresslerové, Emila Malého a Luďka Vokouna.
V pátek 7. ledna 2011 se spolupracovníci ze všech těchto ředitelství sjeli
do hotelu Dvořák v Táboře na první setkání tohoto roku.
Zahájení programu proběhlo v 10 hodin
dopoledne. Po úvodu obchodního ředitele
Viléma Podlisky přišel na řadu náš regionální
ředitel Emil Malý. Hned na začátku se po­
chlubil, že k nám může v roce 2011 promluvit jako první. Emil zahájil svou řeč jednou
úžasnou záležitostí, kterou je nutné si v naší
branži uvědomit. Promítl nám v prezentaci
dva obrázky. Na jednom byl Tomáš Baťa se
svou botou a na druhé švec šijící boty. Následně ukázal další dva obrázky. KFC versus
pouťový stánek grilovaná kuřata. Všechny
nás to mělo ukotvit v myšlence, že nejsme
živnostníci, ale že děláme business s velkým
„B“. Že jsme profesionálové a ne žádná béčka. Zároveň zazněla i důležitá věta: „Základem úspěšného businessu je počet jednání.“
Na naší práci je super to, že si vlastně jen
povídáme s lidmi. Proto je podstatné v nich
vzbudit zvědavost, aby přemýšleli o tom, co
vlastně pro ně můžeme udělat a jaký smysl
do budoucna má pro ně naše práce.
Jako druhý na řadu přišel Vilém Podliska,
který zahájil své vystoupení větou: „Vytrhněte si z bloku kus papíru.“ Pochopitelně to
znamenalo: napište si své cíle pro rok 2011.
Ale jak pravil Brian Tracy, nikoli v podmiňovacím způsobu. V tu chvíli se všechny hlavy
v sále sklonily nad papír a pisatelé rozžhavili
své červené propisky. Bylo patrné, že jsme
tam všichni správně, protože víme, co chceme a co od života očekáváme. Jako bonus
nám Vilém ještě připomněl, jak docílíme
zlepšení celkově o 20 %.
Následoval vynikající oběd, kdy jsme si
nejprve roztáhli žaludek bramborovou polévkou, pokračovali jsme hlavním chodem
a končili jablkovým závinem. Po obědě nás
dostal na starost Luděk Vokoun. Ten se pro
změnu pochlubil, že je první v tomto roce,
kdo k nám mluví po obědě. Luděk nezklamal a jako tradičně začal svou prezentaci
slavnostními čísly. Nejzajímavější pro nás
byla prezentace o vztahových stylech,
v níž nám Luděk ukázal, s jakými typy lidí
se můžeme setkat. Byl to diktátor, byrokrat,
sociabil a výkonný typ. Následně nám předvedl, jak se ke každému typu chovat a jaká
slova či fráze používat. Tato část byla pro
nás velmi poučná a za to Luďkovi vzkazujeme velký dík.
V další části nám Pavel Kačer předvedl
nový Základní Finanční plán a následně
i novou brožuru. Vilém s Emilem nám luxusně předvedli první prodejní rozhovor. Ani
Emilova námitka, že má tiskárnu na peníze,
Viléma neodradila. Zaznělo i jeho tradiční
„A dál?“ nebo „Povídejte.“
Slavnostní tečkou celého setkání bylo
vyhodnocení za rok 2010. Z Indonésie
opálený Petr Hrubý mohl nejprve pogratulovat Petru Petráškovi a Michalu Lazarčíkovi k dosažení pozice konzultant. Iveta
Kohoutová byla povýšena na manažerku/
konzultantku senior. Nejlepší obchodnicí
se stala Renata Soukalová, dále Michal
Klátil a Kristýna Nožinová. Nejúspěšnějšími
manažery seniory byli Václav Kupilík, Eva
Patová a Pavla Sovková. Nejúspěšnější oblastní ředitelé: Roman Skala, Jana Holátová
a Václav Vích. Nejúspěšnějšími regionálními
řediteli se stali Luděk Vokoun, Jana Zíbová
a Emil Malý.
Závěrem nám Petr Hrubý připomněl
důležitou větu Briana Tracyho: „Není důležité, odkud jdete, ale kam jdete.“ Zároveň
nás šokoval informací, jak dopadl průzkum
finanční gramotnosti v ČR.
Po dlouhém dni v přednášecí místnosti
nás čekal bombastický raut i s hudbou, kterou
nám pouštěl DJ Fany (sympatický mužík
s černou čapkou hrající samé hitovky ). A co
se dělo večer? To vám už neprozradíme .
Pavla Schmidová, reprezentant
Karel Funda, reprezentant
28
29
Manažer
Manažer
PŘÍMÉ OSLOVENÍ NA SPOLUPRÁCI – CESTA K ROZŠÍŘENÍ TÝMU
Během pracovního dne můžete
potkat člověka, který vás
zaujme. Může to být váš klient,
obchodník, který vás zaujal svým
přístupem, student, který je
komunikativní, nebo kdokoli jiný.
Když potkáte někoho zajímavého, pravděpodobně vás napadnou následující
otázky:
Jak mám začít rozhovor na téma pracovní
příležitost v Broker Consulting?
Bude se zajímat o práci u nás?
Otázky na minulost
Otázky směřující na současnost
„Čím se zabýváte?“
nebo „Na vás je vidět,
jak vás ta práce baví...“
Jakákoli
odpověď
POCHVALA
... navázání vztahu ...
To musí být
zajímavá práce!
Co vás na té práci
baví nejvíc?
Jakákoli
odpověď
POCHVALA
... nahlodání...
Co jste dělal předtím?
Jakákoli odpověď
To muselo být také zajímavé –
A proč jste to změnil?
Jakákoli odpověď
Jak se ta změna vyplatila?
Postěžuje si
Odpovědi na tyto otázky vám přinese
ANALÝZA PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI.
Jak takovou analýzu pracovní příležitosti
udělat?
OBECNÝ PROBLÉM
... soucit, pochopení...
Nestěžuje si
Je vhodný pro práci konzultanta nebo
manažera?
Co když mě odmítne?
POCHVALA
... navázání vztahu...
To si vás musí tedy
považovat!
To slyším často,
že lidi změní práci a zjistí,
že je to ještě horší...
Co by se muselo stát, abyste
začal uvažovat o změně?
„Co by se dalo na té
vaší práci zlepšit?“
nebo „Co vám na vaší
práci nejvíce vadí?“
Jakákoli
odpověď
OBECNÝ PROBLÉM
... vyvolání beznaděje...
Otázky na budoucnost
Jak dlouho chcete dělat tuto práci?
Co budete hledat potom? Po čem se budete dívat potom?
Jak dlouho vám tato práce vydrží,
jak dlouho vás tady nechají pracovat?
To slyším od lidí často...
dnes je prostě taková doba...
OBECNÝ PROBLÉM
... soucit, pochopení...
Děkuji
... rozloučení, odchod...
COLOMBO...
Jak byste si představoval ideální práci?
Postěžuje si
Když se s lidmi bavím o práci,
často si stěžují na peníze a na vztahy ... jak jste spokojen vy?
Nestěžuje si
Dnes je všude něco...
To tak máte všude...
... TEĎ MĚ TAK NAPADLO...
Jsem ze společnosti Broker Consulting a teď tady rozšiřujeme svoje aktivity.
Zabýváme se optimalizací rodinných financí... staráme se lidem o peníze a zabezpečení.
Někdy příští týden bude výběrové řízení... víte o někom, kdo by se měl toho výběrového řízení zúčastnit...
... kdo třeba hledá lepší uplatnění... nebo kdo není spokojen v současném zaměstnání?
... KDYŽ MI NA NĚJ DÁTE NĚJAKÝ KONTAKT, MOHL BYCH SE MU OZVAT A ŘÍCI MU BLIŽŠÍ INFORMACE...
Jak dlouho už děláte tuto práci?
Postup je velmi jednoduchý. Jedná se
o několik cílených, předem pečlivě zvolených otázek na téma práce. Otázky jsou
zaměřeny na:
n současnost,
n minulost,
n budoucnost.
Vaším cílem je zjistit, jak je spokojený
v současné práci, co ho v práci baví a co
by určitě změnil. Během takto vedeného
Osobní oslovení nepřímé – přes třetí osobu.
rozhovoru se dozvíte míru spokojenosti
v současném angažmá. Pokud zjistíte, že je
velmi nespokojen, je čas pozvat potenciálního uchazeče na přijímací pohovor.
Pokud je velmi spokojen, pak víte, že
nemá cenu navrhnout účast na přijímacím
pohovoru. Díky tomu výrazně snižujete
pravděpodobnost odmítnutí. A to je velmi
důležité pro dobrý pocit z práce manažera.
Pracovní příležitost dávejte jen tomu, kdo o ni
má skutečně zájem. To zjistíte velmi rychle
během několika jednoduchých otázek.
Pro okamžité zlepšení vašeho náboru
ihned udělejte následující:
n Nazpaměť se naučte uvedené schéma
rozhovoru.
n Každý den si všímejte komunikativních lidí.
n Pokud vás zaujme, začněte otevírací
větou: „NA VÁS JE VIDĚT, JAK VÁS
TA PRÁCE BAVÍ.“
odle reakce osloveného pokračujte
P
v rozhovoru dle otázek, které jste se
naučili.
n Na přijímací pohovor pozvěte pouze
toho, kdo je nespokojený.
n
Pamatujte si, že rozhovor můžete kdykoli
ukončit a přejít na jiné téma. Tím snižujete
možnost odmítnutí na minimum!
Vilém Podliska, obchodní ředitel
30
31
Business
a etika
Business
a etika
Tipy a rady k daňovému přiznání
Rok 2010 uplynul jako voda. Bilancování událostí, které přinesl, a plánování toho, co přijde letos, už máme
za sebou. Období faktického zhodnocení roku pro podnikatele přichází ale až v únoru a březnu. Do 31. 3.
je třeba podat daňové přiznání a současně vyrovnat své závazky vůči státním institucím. Tak jako každý rok
přinášíme přehled vašich daňových povinností, souvisejících s podáním přiznání k dani příjmů za rok 2010.
Daň z příjmů fyzických osob
za rok 2010
Kdo má povinnost podat daňové
přiznání:
n kdo dosáhne úhrnu příjmů z podnikání,
který je vyšší než 15 000 Kč (mimo příjmů
ze zaměstnání),
n p oplatník, který má příjmy ze zaměstnání
a současně má ostatní příjmy vyšší
než 6000 Kč,
n p oplatník s příjmy z tuzemska
i ze zahraničí,
n p oplatník s ostatními příjmy dle
§ 10 zákona o daních z příjmů vyššími
než 20 000 Kč (například příjmy z pronájmu nemovitostí).
Co lze odečítat od příjmů:
n skutečně vynaložené výdaje nebo výdaje
stanovené procentem z příjmů dle druhu
příjmů.
40 % z příjmů z činnosti dle zvláštních
předpisů (povolení k podnikání od ČNB
– PPZ, VZ, tedy prostředkování pojištění
a investic),
60 % z příjmů ze živnosti (dle živnostenských listů, tedy zprostředkování hypotečních úvěrů a penzijního připojištění),
80 % z příjmů ze živností řemeslných, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství.
Mýtus č. 3 | Zaplatit si daňového poradce jsou vyhozené peníze.
Fakta | Úspora není na místě. Daňový poradce má kromě kvalifikace odpovědnost za zpracované
přiznání. Pokud však účetnictví zpracovával někdo jiný, pak za zaúčtování dokladů poradce neodpovídá. Vyplatí se tedy zadat zpracování účetnictví i přiznání jedné osobě a mít uzavřenou smlouvu.
Mýtus č. 4 | Nesmím moc vydělávat, protože jinak budu platit z provizí DPH.
Fakta | Hloupost. I když se stanete plátci DPH, nebudete z provizí žádné DPH platit, protože všechny provize jsou od DPH osvobozeny. DPH podléhá jenom příjem z reklamy na automobilu.
Mýtus č. 5 | Stanu-li se plátcem DPH, mohu si odečíst DPH při nákupu automobilu.
Fakta | Ani náhodou. Protože z provizí žádné DPH neodvádíte, nemůžete si odečíst DPH ani při
pořízení automobilu.
Mýtus č. 6 | Ke zpracování přiznání stačí bankovní výpisy. Provizní sestavy účetní nepotřebuje.
Fakta | Zásadní chyba, která může mít fatální důsledky! Pokud jste například čerpali v průběhu
roku půjčku, jejíž úhrada vám byla stržena přímo z provizí, nebo došlo k započtení úhrady faktury
např. za materiály a reklamní předměty z provizí, pak je váš zdanitelný příjem ve skutečnosti vyšší
právě o tyto zápočty. To však nelze zjistit jinak než z provizního výpisu.
Vypočtená daň musí být připsána na účet
Finančního úřadu do 31. 3. 2011 a také
v tomto termínu podává poplatník přiznání
k dani z příjmů za rok 2010. Pokud využije
odkladu podání daňovým poradcem, termín se prodlužuje do 30. 6. 2011.
Sociální pojištění
Vyměřovací základ sociálního pojištění
je stanoven ve výši 50 % ze základu daně
dle § 7 zákona o daních z příjmů – příjmy
z podnikání – řádek daňového přiznání č. 37.
ekonomický ředitel
Evropská penze
PREMIUM
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
Sazba daně z příjmů fyzických
osob pro rok 2010 je 15 %
Slevy na dani (odečítá se od vypočtené
daňové povinnosti):
n na poplatníka – 24 8470 Kč,
n na manželku – 24 840 Kč (příjmy manželky nesmí překročit v roce 2010 částku
68 000 Kč),
n na vyživované dítě – 11 604 Kč.
Pavel Matoušek
PREMIUM
e
z
n
e
p
á
k
s
p
Evro
usem
rogram s bon
Důchodový p
Zajímavosti produktu:
• Zajímavá připojištění
• Zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažná onemocnění a poranění
• Připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Zajímavé bonusy pro klienta
• Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele
• Zajímavé řešení příspěvků zaměstnavatele –
Garantovaný fond pro mimořádné pojistné placené
zaměstnavatelem:
• jedinečný nástroj pro plné využití daňových úspor
pro zaměstnavatele i zaměstnance
• bez poplatků za vklad a výběr
• garantovaný růst ceny podílové jednotky 2,4 %
• výběr již od 1.000 Kč
D
Fakta | Chyba! U všech provizí z pojištění a investic mohu uplatnit pouze 40 %. Pouze z provizí
za zprostředkování hypoték a penzijního připojištění mohu uplatnit 60 %.
Termín podání přehledu OSVČ: 2. 5. 2011.
Platba pojistného musí být do 8 dnů
od podání přehledu na účtu ČSSZ.
Zálohy na rok 2011 činí:
n do podání přehledu za rok 2010 ve výši
předchozích záloh, minimálně 1670 Kč,
n p o podání přehledu je výše stanovena
ve výši 1/12 odvodu za rok 2010, minimální částka zálohy je 1670 Kč a maximální
částka 20 040 Kč.
O
Mýtus č. 2 | U všech svých příjmů mohu uplatnit paušální náklady ve výši 60 %.
Zálohy na rok 2011 činí:
do podání přehledu za rok 2010 ve výši
roku předchozího,
n p o podání přehledu je výše stanovena
ve výši 1/12 odvodu za rok 2010. Minimální částka zálohy je 1807 Kč a maximální
částka 43 345 Kč.
n
Minimální vyměřovací základ je 142 254 Kč
a minimální odvod na zdravotní pojištění
za rok 2010 je 19 205 Kč.
Maximální vyměřovací základ je
1 707 048 Kč, maximální odvod na zdravotní
pojištění za rok 2010 je 230 452 Kč.
Rozhodně se vyplatí věnovat včas dostatek
pozornosti jednak včasnému zpracování daňového přiznání a zároveň výše
uvedeným povinnostem. Stejně jako
doporučujeme našim klientům, aby si
nechali zpracovat Finanční plán u odborníků, doporučuji nechat si zpracovat
přiznání k dani z příjmů od odborníků, tedy
od kvalifikovaných účetních a daňových
poradců. Rozhodně se nejedná o vyhozené prostředky. Ušetříte si mnohem větší
výdaje spojené s případnými doměrky
od finančního úřadu. Podmínkou však je,
že je tato služba poskytnuta vždy oficiálně,
tedy podložena smlouvou, nebo alespoň
fakturou. Je to vaše pojistka pro budoucí
kontrolu ze strany finančního úřadu.
H
KY BC
N
VI Í O
O N
N EM
R
FI
Fakta | Není to pravda. Oblek by musel být označen viditelně a neoddělitelně vaším jménem.
Maximální vyměřovací základ je
1 707 048 Kč, maximální odvod na důchodové pojištění je 498 459 Kč.
Osoby samostatně výdělečně činné jsou
povinné odvádět pojistné na zdravotní
pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího
základu.
Termín podání přehledu OSVČ: 2. 5. 2011.
Platba pojistného musí být do 8 dnů
od podání přiznání na FÚ (doplatek již
na účtu ZP).
O
Mýtus č. 1 | Nákup obleků je daňovým nákladem.
Minimální vyměřovací základ je 71 136 Kč
a minimální odvod důchodového pojištění
za rok 2010 je 20 772 Kč.
Zdravotní pojištění
Vyměřovací základ zdravotního pojištění je
stanoven ve výši 50 % ze základu daně (§ 7
podnikání – řádek daňového přiznání č. 37).
PR
Fakta a mýty
Daňový základ lze snížit o:
hodnotu poskytnutých darů – max. 10 %
ze základu daně, dle potvrzení, které je
povinnou přílohou přiznání (potvrzení =
darovací smlouva), (hodnota darů musí
přesáhnout 2 % ze základu daně, nebo
činit alespoň 1000 Kč),
n z aplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru
na bytovou potřebu; maximální hodnota
uplatněných úroků je 300 000 Kč a potvrzení o zaplacených úrocích je povinnou
přílohou daňového přiznání,
n z aplacené příspěvky na penzijní připojištění snížené o 6000 Kč; maximální hodnota uplatněných příspěvků je 12 000 Kč;
potvrzení o zaplaceném příspěvku
na penzijní připojištění je povinnou přílohou daňového přiznání,
n z aplacené příspěvky na soukromé životní
pojištění. Maximální hodnota uplatněných
příspěvků je 12 000 Kč. Potvrzení o zaplacených příspěvcích je povinnou přílohou
daňového přiznání.
n
Osoby samostatně výdělečně činné jsou
povinné odvádět pojistné na důchodové
pojištění (sociální pojištění) ve výši 29,2 %
z vyměřovacího základu.
32
33
Slovensko
Slovensko
Patrícia Balkó
Kick-off
meeting
Slovensko
Vyhodnotenie v kategorii obchodnik zľava do prava Patrícia Balkó
(oblastná riaditeľka) prevzala cenu za dosiahnuté prvé miesto,
ktoré získala Antónia Janečková, Peter Ožvald, Zsolt Czuczor
V Žiline v hoteli Holiday Inn sa 14. 1. 2011 stretla viac ako
stovka spolupracovníkov spoločností Broker Consulting, a. s.,
a Fin Consulting, a. s., na prvom spoločnom kick-off meetingu.
Dopoludňajší program kick-off meetingu
prebiehal osobitne v réžii jednotlivých
spoločností, no jednotlivé body programu
sa niesli v rovnakom duchu.
Obhliadli sme sa za rokom 2010, prezentovali dosiahnuté výsledky, hodnotili naše
silné stránky a hovorili o oblastiach, kde je
potrebné zlepšiť sa.
Pre konzultantov Broker Consulting
dopoludnie prebiehalo pod taktovkou
Juraja Huňavého, výkonného riaditeľa.
Pútavú prezentáciu odštartoval fotografiami z Regaty 2010 a trefnými komentármi
zúčastnených.
„Naša schopnosť prevziať kontrolu nad
vlastným životom nám dáva pocit osobnej
moci.“ Brian Tracy
Táto myšlienka sprevádzala krátke
vystúpenia riaditeľov, ktorí predstavili svoje
plány produkcie a náboru pre rok 2011.
Splnenie cieľov je podmienené kvalitou
obchodných stretnutí a počtom aktivít.
Je „slušné“, ak konzultant urobí 150 bodov
mesačne. Ako túto „slušnú normu“ dosiahnuť? Náborom a, ako povedal na konferencii BC v roku 2010 zemský riaditeľ
Tomáš Paur, „privítaním nováčikov“ čiže
zapracovaním.
Pre zjednodušenie zapracovania nováčikov a k zefektívnenii aktivít všetkých
+
konzultantov bola predstavená softvérová
aplikácia – zjednodušený Finančný plán.
K tomuto Finančnému plánu sú k dispozícii
nové marketingové materiály ako nový
„zjednodušený“ Profil klienta a brožúra
Profil spoločnosti.
Celému stretnutiu dominoval jeden zo
firemných šiestich princípov – jednota – pretavená do vzájomnej podpory a spolupráce
ľudí tvoriacich back-office spoločnosti so
spolupracovníkmi v teréne, ktorí tvoria jeden
o plánoch Fin Consulting na rok 2011 a tiež
akčných krokoch k ich naplneniu.
Najlepší finanční špecialisti môžu
odborne rásť prostredníctvom vylepšenej Kariéry špecialistu. Rok 2011 sa bude
niesť v znamení úprav a zjednodušovania
koncepcie zabezpečenia pre klientov.
Úspešnosť v predaji bude vkladaná do jednoduchosti a zrozumiteľnosti koncepcie
jednak pre klienta, ale aj pre obchodníka.
K dosiahnutiu želaných výsledkov v tomto
Naša schopnosť prevziať
kontrolu nad vlastným životom
nám dáva pocit osobnej moci.
Brian Tracy
tím. Spoločne hľadajú riešenia, ctia si súlad
činov a slov, zdieľajú spoločné princípy.
Vzdelávanie sa stalo každodenným rituálom každého spolupracovníka vo forme
tréningov, konzultáciami, koučingom.
Július Rusňák, predseda predstavenstva
Fin Consulting, a. s., dopoludní hovoril
roku by mal prispieť aj Bonus na dojednané
neživotné poistenie.
Dopoludnie bolo zakončené vyhlásením súťaží: pre spolupracovníkov
Broker Consulting – súťaž EUROVÍKEND,
a vo Fin Consulting súťaž o LYŽOVAČKU
V ALPÁCH.
1+1=3
Regionálny riaditeľ – Igor Szeles,
Karol Furian, Ivan Sedílek
Existuje kľúč k úspechu? Petr Hrubý,
generálny riaditeľ , nás o tom presvedčil
jednoduchou matematikou:
n Aktivita: 1,0
n Efektivita: 1,0
n Počet spolupracovníkov: 1,0
Kategóriu manažér ovládli ženy. Vyhlášené boli
Zuzana Bavvyová, Jana Fašáneková a Jana Šaturová
notení za dosiahnuté výsledky v roku 2010
v kategóriách:
Obchodník roka
1 |Antónia Janečková (BC)
2 |Peter Ožvald (BC)
3 |Zsolt Czuczor (BC)
Rekapituláciu toho, čo už teraz máme spoločné a čo nás posunie ďalej vpred v oboch
spoločnostiach, pripomenul Petr Hrubý.
Spája nás:
npartneri,
n IT a správa dát,
nekonomika, comliance, podpora predaja.
Zlepšenie o 50 % znamená:
x
x
=
Aktivity (1,50)
efektivita (1,50)
počet spolupracovníkov (1,50)
3375, čo je nárast o 237,5 %.
Základnými faktormi úspechu sú:
systém, super imidž, služby poskytované v super kvalite.
nNajdôležitejší sú „Ľudia“. ĽUDIA, ktorí
majú cieľ, sú vytrvalí, veria, pracujú s vysokým nasadením, sú pripravení, myslia
ako víťazi...
Tí najlepší ľudia z Broker Consulting aj Fin
Consulting boli oceňovaní v celkovom hodnSuper
Manažér roka
1 |Zuzana Baffyová (BC)
2 |Jana Fašáneková (BC)
3 |Jana Šaturová (BC)
Riaditeľ roka
1 |Patrícia Balkó (BC)
2 |Jozef Szeles (BC)
3 |Judita Sedílková (FC)
Regionálny riaditeľ
1 |Igor Szeles (BC)
2 |Karol Furian (FC)
3 |Ivan Sedílek (FC)
V tomto roku budeme spoločne zdieľať poradenské postupy a obchodné skúsenosti
v súlade so 6 firemnými princípmi – Aktivity,
Efektivita, Inovácie, Fairplay, Jednota, Image.
Kto pozná Petra Hrubého, vie, že
obľubuje stávky so spolupracovníkmi,
preto na záver pracovnej časti dňa každý
spolupracovník mal možnosť uzavrieť
stávku na splnenie svojho akčného plánu,
pozostávajúceho z dosiahnutých bodov
za prvý polrok 2011, o odmenu či trest, ktorý
si sám určí. Všetkým želám príjemnú plavbu
rokom 2011!
Erika Süčová, produktová manažérka
34
35
Slovensko
Slovensko
Komentáre najúspešnejších spolupracovníkov
Igor Szeles
regionálny riaditeľ Broker
Consulting
Čo pre vás znamená
dosiahnutý výsledok?
Na počet aktívnych ľudí považujem
dosiahnutý výsledok za vynikajúci štartovací mostík na rok 2011. Teším sa z faktu,
že až 60 % ľudí zarába priemerne viac ako
1500 EUR.
Kto stojí za týmto výsledkom?
V roli lídra jednoznačne potvrdila nárast
Patrícia Balkó. Ale určite spomeniem Jozefa
Szelesa, ktorý má za sebou veľmi náročný
rok a potvrdil, že je dobrým manažérom.
A musím spomenúť takých skvelých ľudí,
ako je Zsolt Czuczor, Peter Ožvald, Milan
Žilinec.
Aké sú vaše plány na rok 2011?
Potvrdiť výkon regionálneho riaditeľstva
len so svojou priamou skupinou. To bude
samozrejme vyžadovať postup súčasných
lídrov v kariére a osobne získaných 5–6 nových lídrov do 1. 7. 2011. Je to mnoho práce,
ale máme to skvele našľapnuté.
Čo by mali vedieť, ak chcú byť úspešní
v tejto branži?
Optimizmus, práca na sebe, jednoduchosť,
duplikovateľnosť a 8 hodín práce denne
– každý deň.
Čo by ste odkázali spolupracovníkom,
ktorí chcú byť tiež úspešní?
Hore uvedené, lebo už všetko bolo vymyslené. Všetko je len o osobnom rozvoji.
Máte nejaké tajné zbrane alebo zručnosti, ktoré používate?
Začal som sa sústreďovať a robiť to, v čom
sa cítim byť doma, v čom som fakt dobrý.
Nábor a zapracovanie. A nájsť si čas aj na to,
aby som urobil šťastných tých ľudí, na ktorých mi najviac záleží – moju rodinu.
a nárast produkcie o 200 % oproti roku 2011.
Dnes viem, že na to máme.
Co by mali ľudia vediet, ak chcú byť
úspešní v tejto branži?
Musia byť v prvom rade „ĽUDIA“. Byť ľudskí,
komunikatívni, cieľavedomí, schopní sa učiť
a pracovití.
a vedia si cestu za týmito cieľmi nielen
naplánovať, ale aj touto cestou ísť. Táto
cesta je veľmi kľukatá, ale za tými najhoršími
zákrutami sú tie najkrajšie rovinky. Treba si
vážiť klienta, veď je to platiteľ našich šekov,
a keď zistí, že sme mu dali tú najvýhodnejšiu ponuku, bude nám verný a rád nám dá
tie dôležité odporúčania.
Zuzana Baffyová
manažérka BC
Ivan Sedílek
regionálny riaditeľ FC
Co pre vás znamená
dosiahnutý výsledok?
Dosiahnutý výsledok
považujem hlboko pod limitom, na ktorý
s tímom, ktorý vediem, máme. Na druhej
strane sa nám v druhom polroku podarilo
otočiť trend, a tak dnes môžem konštatovať,
že celý tím je v ďaleko lepšej kondícii, ako
tomu bolo pred rokom. Pozerám dopredu
s veľkým optimizmom.
Co by ste odkázali spolupracovníkom,
ktorí chcú byť tiež úspešní?
Všetko začína a končí pravidelnou prácou.
Poznať tie správne aktivity a tie neustále
opakovať. Úspech sa dostaví. Častokrát je
cesta dôležitejšia ako samotný cieľ.
Máte nejaké tajné zbrane alebo zručnosti, ktoré používate?
Tie najhlavnejšie zbrane sú cieľavedomosť
a pracovitosť.
Karol Furian
Kto stojí za týmto výsledkom?
Za týmto výsledkom stoja samozrejme všetci
ľudia v tíme, s ktorými sme v minulom roku
prešli cestu najprv smerom dole, ale potom
už tým správnom smerom – hore. Osobitne
chcem poďakovať mojej najlepšej manažérke
a zároveň aj manželke Judke, ktorá mi dáva
potrebný elán do života aj práce. A v poradí
ďalšiemu môjmu manažérovi, Jožkovi Holanovi, bez ktorého si svoj tím a ani firmu už asi
neviem predstaviť. Ďakujem ale samozrejme
všetkým, ktorý spolu so mnou stáli a stále
stoja pri veslách našej „lode“.
Aké sú vaše plány na rok 2011?
Ciele na rok 2011 sú samozrejme veľmi veľké
a očakávam rast tímu minimálne o 100 %
regionálny riaditeľ FC
1. miesto v našom „Finco“ a 2. miesto v spoločnej súťaži je výsledok
na srdiečku príjemný, no
zároveň zaväzujúci. No a v prípade 2. miesta
v celkovom hodnotení je provokujúci. Je
to výsledok spolupráce všetkých stupňov,
od finančného poradcu až po mňa. Veď bez
mojich ľudí by som bol sám vojak v poli.
Zároveň viem, že bez nových ľudí, ktorí sa
od svojich manažérov a profesijne starších
kolegov naučia, že musia byť profesionáli, ktorí vzbudzujú u klienta dôveru, to
nepôjde.
Úspech v našej branži – to sú ľudia, ktorí
majú svoje krátkodobé a dlhodobé ciele
Čo pre vás znamená
dosiahnutý výsledok?
Pociťujem to ako morálne
ocenenie mojej výdrže a dobrú reklamu
môjho mena a tým automaticky aj ocenenie
členov môjho tímu! To je veľmi dôležité,
takmer na nezaplatenie. A pocit zadosťučinenia. Že keď niekto ide serióznou cestou,
tak to skôr alebo neskôr prinesie svoje
ovocie... Ukáže sa to najmä v ťažkých časoch
a rok 2010 takým pre mňa rozhodne bol!
Zažila som už veľa „hviezd“, ktoré v tomto
biznise boli popri mne zažiarili, boli oslavovaní a dnes už tu ani nie sú.
Kto stojí za týmto výsledkom?
Hovorí sa: za všetkým hľadaj ženu. Dovolím
si toto príslovie trochu pretvoriť: „Za všetkým hľadaj človeka!“  Pre mňa sú hnacím
motorom ľudia, moji spolupracovníci,
ktorých síce nie je na počet veľa, ale za to
sme toho spolu už dosť prežili a zvládli. Nakoniec vždy zostanú tí, ktorí to robia nielen
pre biznis, ale najmä srdcom, a preto so
mnou zvládajú aj ťažké časy. A ja si to veľmi
cením a cítim zodpovednosť voči nim, voči
svojmu nadriadenému riaditeľovi a vôbec
voči ľuďom, s ktorými nejakým spôsobom
spolupracujem. Dáva to silu ráno opäť vstať
a tešiť sa z práce a zo života.
Aké sú vaše plány na rok 2011?
Mojím cieľom je v roku 2011 súťažiť opäť,
ale už v inej kategórii. To, že mi to takto
v roku 2010 vyšlo, bola skôr zhoda okolností.
V tomto roku to bude viac pod kontrolou
a plánovite.
Čo by mali ľudia vediet, ak chcú byť
úspešní v tejto branži?
Je dobré mať neustále na mysli, že nič, čo
má v živote skutočnú hodnotu, nemôže
prísť rýchlo a ľahko.
Problémy sú súčasťou cesty, ktorá vedie
k úspechu. Niekedy mám pocit, že sa najviac posunieme dopredu, práve keď to vyzerá, že všetko je zle. To sú tie najcennejšie
lekcie, ktoré môže človek dostať, za predpokladu, že je ochotný učiť sa. Peniaze prídu
neskôr. Dobré meno sa šíri ako dobrá zvesť.
Vo veľkej konkurencii sa ľudia obracajú
práve za tými, ktorí majú dobrú povesť.
Ľudia potrebujú cítiť, že nám na nich naozaj
záleží a že nie sú pre nás len zdrojom, ako si
naplniť vrecká.
Co by ste odkázali spolupracovníkom,
ktorí chcú byť tiež úspešní?
Že som presvedčená, že neexistuje jediný
správny recept, ako sa stať úspešným.
A úspech má podľa mňa rôzne podoby. Je
potrebné nájsť tú svoju cestu. To sa však
väčšinou ľahšie povie, ako urobí.
Preto je užitočné dovtedy, kým sa tak
stane, byť dobrým pozorovateľom a preberať od iných úspešných ľudí ich správne návyky. Tiež sa mi osvedčilo pozorne počúvať
neprajníkov, lebo tí často nastavia lepšie
zrkadlo ako ten najlepší priateľ.
Máte nejaké tajné zbrane alebo zručnosti, ktoré používate?
Áno, mám! 3E: Energia, Entuziazmus, Empatia.
Patrícia Balkó
regionálna riaditeľka BC
Patrícia, čo pre vás
znamená dosiahnutý
výsledok?
Obrovskú radosť z dosiahnutého cieľa
a samozrejme stanovenie nových cieľov
a míľnikov.
Kto stojí za týmto výsledkom?
Za výsledkami stoja spoľahlivý ľudia v mojom
tíme. Spomeniem tých, čo sa najviac pričinili
na obchodných výsledkoch: Jana Šaturová,
Antónia Janečková, Mário Ligač, Alexander
Balkó, Gustáv Nagy a Marek Pavkov.
Aké sú vaše plány na rok 2011?
V tomto roku chceme zmeniť pozície v obchodnom tíme a byť v top 7 v rámci Broker
Consulting Čechy a Slovensko. Samozrejme
na Slovensku si opäť obhájiť číslo 1.
Čo by mali ľudia vedieť, ak chcú byť
uspešní v tejto branži?
Úspech v tejto branži je založený na podobných kritériách ako čistý úspech kdekoľvek
inde. Zodpovedný prístup, odhodlanie,
aktivity, vytrvalosť a skvelý ľudia v tíme.
A na skvelých ľudí mám šťastie.
Čo by ste odkázali spolupracovníkom,
ktorí chcú byť úspešní?
Úspech je založený na tom, že viem, kam
idem, a viem presne, čo pre to treba urobiť.
A potom to len spraviť.
Máte nejaké tajné zbrane alebo zručnosti, ktoré používate?
Nič nie je tajné, všetko je už vymyslené
a jediné, čo je treba – spraviť to.
Pýtala sa Erika Süčová
Telegraficky
Marketingové novinky na Slovensku
Profil spoločnosti – brožúra v slovenčine s históriou Broker
Consutling, a.s., na Slovensku. Materiál určený na predstavenie
spoločnosti klientom a budúcim spolupracovníkom.
Profil klienta – zjednodušený profil
v novej grafickej úprave. Šedou farbou
vyznačené polia sú povinné. V rámci
Profilu klienta bol aktualizovaný Investičný
dotazník – výhoda – len jeden podpis
klienta a to len na prednej strane dotazníka.
Legislatívne novinky na Slovensku
n Etický kódex – www.bcas.sk
n Aktualizácia zmlúv so spolupracovníkmi – mandátna zmluva, Zmluva
Darčekový poukaz PZP – design
a informácie na poukaze sú určené
pre klientov, ktorí majú záujem ušetriť
na povinnom zmluvnom poistení.
K výpočtom poistného PZP slúži
kalkulátor PZP. Vy ste ešte nenašli na OK
Nete túto Excell aplikáciu?
o odbornej príprave a praxi, Zmluva pre partnera v súlade so zákonom 186_2009
o fin. sprostredkovaní a fin. poradenstve
n Aktualizované boli takmer všetky zmluvy o spolupráci s partnermi v súlade
so zákonom 186_2009.
n Prvé záväzné termíny pre skúšky odbornej spôsobilosti pod dohľadom AFISP:
15. 3. 2011– sektor poistenie a zaistenie,
4. 4. 2011– s ektor poskytovania úverov a sektor prijímania vkladov,
2. 5. 2011– sektor kapitálového trhu a sektor doplnkového dôchodkového
sporenia.
Viac informácií o podmienkach a prihlasovaní sa na skúšky prinesieme v ďalšom čísle OK
Info – čítajte a sledujte.
n Z dôvodu potreby evidencie údajov o spolupracovníkovi o dosiahnutom vzdelaní,
praxe na finančnom trhu, absolvovaní osobitného finančného vzdelávania
a odbornej skúške a ich platnosť 4 roky v súlade so zákonom 186_2009 prebieha
aktualizácia systému Jano v spolupráci s kolegami z IT (Karel Šebek a spol.).
n
36
37
Fin
Consulting
Investice
výsledky Slovensko
Svoje výsledky
komentujú 3 najlepší
obchodníci decembra.
Judita Sedíleková, riaditeľka
pobočky Fin Consulting
Za výsledkom
stojí pravidelná
a dlhodobá
práca a servis
u „starych“
klientov. Samozrejeme, za každým
výsledkom stojí aj chuť do práce
a moje ciele pred očami.
Marek Frnda,
finančný špecialista II
Celý decem­
brový obrat
je vizitkou
starostlivosti
o mojich stáva­
júcich klientov. Za 10 rokov,
kedy robím túto prácu, mám
vytvorený veľký kmen klientov,
o ktorích je treba sa starať.
Dagmar Prokeinová,
riaditeľ pobočky
V tomto biznise robím už piaty
rok. Decembrový výsledok nie je
náhodný. Je to systematická práca
s časom a klientmi. Aj novými, ale
hlavne servisovanými. Motiváciou
pre mňa je hlavne ich spokoj­
nosť. Ak chce človek dosiahnuť
profit pre obe strany, potom
sa k úspechu dopracuje oveľa
rýchlejšie. Samozrejme dôležité
sú aktivity, ktoré nás k obchodu
a výsledkom privedú. Som
vďačná spoločnosti FinConsulting
za obchodné zručnosti, ktoré som
tu získala. Verím, že ma čakajú
ešte úspešnejšie mesiace.
Svoje výsledky
komentujú 3 najlepší
riaditelia decembra.
Ivan Sedilek, regionálny
riaditeľ Fin Consulting
Výsledok
z decembra
nie je v takej
výške, aby som
mohol byť
spokojný. Sme však na 2. mieste
a je to spoločná práca všetkých
v tíme. Ďakujem všetkým, ktorí
k tomu prispeli. Z čoho mám
však najväčšiu radosť, je fakt, že
každý jeden môj spolupracovník
chce v tomto roku ťahať výkon
podstatne vyššie, ako tomu bolo
v minulom roku.
Patrícia Balkó,
oblastná riaditeľka
Úspech je
vecou voľby
a my sme sa
v tíme rozhodli
vyhrávať.
Chcem poďakovať všetkým, čo sa
na tom poddielali, pretože je to
výsledok celej skupiny. Rok ešte
len začína...
Igor Szeles,
regionálny riaditeľ
Výkon za me­
siac december
je výsled­
kom práce
niekoľkých ma­
nažérov. Zvláštne poďakovanie
patrí Patrícii Balkó a jej tímu. Ale
moja vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podielali na tomto výsledku.
Osobne viem, že celý tím má
ešte obrovské rezervy, a teším sa
na rok 2011, keď budeme pravi­
delne vyhodnotení v rámci celého
Československa medzi top elitou.
Podmienkou je vybudovať s mo­
jou priamou skupinou do júla
2011 čtyroch nových manažérov.
Teším sa na to, lebo je štruktúra
na to určite nastavená.
vlastní body
Meno
Body
Sedileková Judita
Frnda Marek
Prokeinová Dagmar
Janečková Antónia
Mihál Dušan
Ožvald Peter
Nagy Gustáv
Hruška Jozef
Fujasz Štefan
Žák Vladimír
Peterová Eva
Holan Jozef
Nemec Bohumír
Krajňák Miroslav
Bílá Renáta
564
385
328
301
241
211
198
186
181
180
177
172
155
154
153
skupinové body
Meno
Body
Szeles Igor
Sedilek Ivan
Balkó Patrícia
Furian Karol
Jendrišák Stanislav
Tkáčová Mária
Domény Daniel Szeles Jozef
Holan Jozef
2 921
1 705
1 482
1 224
793
707
685
584
564
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií a počítají se dle
stejných pravidel jako výsledky pro Českou republiku (viz s. 20–21).
Zpracování Fin Consulting je však rozdílné. U Fin Consultingu tedy
postupujeme ve vyhodnocení takto – v kategorii obchodníků jsou
počítané vlastní brutto body po odečtení vlastních netto storen
a oprav, v kategorii manažerů pak skupinové brutto body po odečtení skupinových netto storen a oprav a bodů na stejném stupni.
Jan Bláha, vedoucí IT oddělení
Súťaž o víkend v Alpách
22 najlepších spolupracovníkov Fin
Consulting získa 4dňovú lyžovačku
v Apríli v rakúskych Alpách. Rozhodnú
výsledky za obdobie 1. 1.–31. 3. 2011.
Výherný poukaz získava:
nTop 10 Finančných špecialistov (minimálny počet celkových bodov = 500),
nTop 4 vedúcich tímov (minimálny počet
celkových bodov = 1000),
nTop 4 riaditeľov pobočiek (minimálny
počet celkových bodov = 2000),
nTop
4 regionálnych riaditeľov (minimálny
počet celkových bodov = 6000).
1 netto bon = 1 bod
(za obdobie 12/2010–02/2011)
1 brutto bon = 0,5 boda
(za obdobie 01/2011–03/2011)
netto bon = bon priznaný v danom províznom
období po spracovaní provízii
brutto bon = bon priznaný po spracovaní
produkcie na centrále spoločnosti do dátumu
n
uzávierky mesiaca Jak v roce 2011 chytře investovat
na akciových trzích
Rok 2010 se stal již minulostí.
Ukázalo se, že reálná ekonomika
překonala původní chmurné
předpovědi, ba dokonce i ty
optimistické. Našla se ovšem
i nová bolavá místa, s kterými
nyní musíme zápasit.
I přes počáteční nejistotu se investoři
nakonec dočkali velmi nadprůměrných
zisků. A to již druhý rok za sebou. Naváže rok
2011 na předchozí úspěšná léta? Pojďme se
podívat, jaký tedy bude rok 2011 z pohledu
investic a jak se na něj strategicky připravit.
Jak to vidí
zahraniční odborníci
Při srovnání odhadů vývoje reálné ekonomiky a kapitálových trhů se za poslední
dva roky predikce výrazně změnily. Už to
není široká škála možných scénářů, ale jde
o mnohem vyváženější strukturu, která jde
„jedním směrem“. Z tohoto pohledu ty nejvýznamnější bankovní domy hovoří shodně
o dalším úspěšném roce pro akciové trhy.
Liší se pouze v předpokládaném zhodnocení, které v průměru dosahuje 10 %. Mezi
hlavní důvody patří pokračování hospodářského růstu, růst podnikových zisků, nízké
ocenění akcií, záporné reálné úrokové sazby
či přebytek likvidity na trhu.
Bude to opravdu tak,
jak se čeká?
Zkušenosti a dlouhodobá pozorování
ukazují, že předpovědi bývají více optimistické, než jak vypadá realita. Berme tedy
vše s rezervou. Pro investiční rozhodovací
proces jsou však tato data velmi užitečná.
Hned na první pohled vidíme, které regiony,
sektory či aktiva jsou více či méně oblíbené.
Rozhodně se nevyplácí těmto predikcím
slepě důvěřovat, protože pokud chcete
dosáhnout nadprůměrného zisku, musíte
velmi často jít proti všeobecnému trendu
či názoru. Tj., pokud převládá pesimistický
názor, vyplácí se nakupovat, a obráceně.
Přesně jako v roce 2010, kdy se doporučovaly akcie velkých společností či akcie
Výhled aktiv pro rok 2011
S & P 500
Nahoru, akcie levné, zisky a ekonomika porostou – očekávejme růst
nad 8 % – vyspělé trhy budou držet krok s EM.
Dlouhé
dluhopisy
Výnosy nahoru, ne však dramaticky – opět pozor na státní dluhopisy
v souvislosti s kreditním rizikem v druhé polovině roku. Možný pokles
rizikové prémie u periferních států. Preference dlouhých dluhopisů
v EMU proti US.
Korporátní
dluhopisy
Mírně nahoru z důvodu vzájemného vyrovnání růstu bezrizikových sazeb
a poklesu rizikových prémií. Očekávaný výnos bude v řádu několika procent.
HY dluhopisy
Kombinace dobrých zpráv z podnikové sféry + klesající míra bankrotů = po­
zitivní prostředí pro tato aktiva. Očekávaný výnos nepřekročí 6 %.
Zlato
Opět další dvojciferný růst, který bude tažen investiční poptávkou, nega­
tivními úrokovými sazbami a problematikou státních dluhů.
Ropa
Ropa z komodit v roce 2010 zaostávala, v roce 2011 se přehoupne přes
100 USD – bude profitovat ropný a energetický sektor. Silná poptávka
z EM + pokles zásob = růst cen.
Dolar
Expanzivní měnová politika si vyžádá daň v podobě poklesu dolaru – vliv
budou mít negativní úrokové sazby, kvantitativní uvolňování peněz,
výše státních dluhů a deficit státního rozpočtu. Japonský jen začne opět
oslabovat. Česká koruna prolomí 24 CZK za euro.
Ceny
nemovitostí
Vyšší úrokové sazby + vysoký objem neprodaných domů = smrtící
kombinace pro další cenový vývoj.
zdroj: ČP INVEST
farmaceutických společností. A jak dopadl
reálný výsledek? Akcie největších společností rostly nejméně a farmaceutický sektor
se umístil na chvostu sektorového žebříčku.
V duchu této logiky a s trochou citu pro
současné dění bude rok 2011 ve znamení
většího příklonu ke kvalitě. Už to nebude
jednoduché uvažování ve stylu čím vyšší
riziko, tím vyšší zhodnocení. Půjde o selektivní vyhledávání příležitostí. Namátkou
bych snížil váhu alokace do zemí emerging
markets (ovšem pozor, vyskytují se země
jako Rusko, kde jsou akcie velmi levné) a naopak zvýšil váhu vyspělých trhů, například
USA. Při hře proti většinovému názoru bych
upřednostnil japonský akciový trh, který by
mohl výrazně profitovat z obratu japonského jenu z dlouhodobých maxim.
Horká témata
V roce 2010 se ústředním tématem staly
státní dluhy, které významně otřásly kredibilitou mnoha států. S tím, jak krize ustupuje,
ukazuje se, v jakém stavu jsou jednotlivé
veřejné finance. A pohled to opravdu není
vůbec příjemný. Toto téma bude i nadále
stěžejní. Pokud bych měl ukázat na dvě
negativní překvapení pro rok 2011, asi bych
zmínil otázku rostoucích úrokových sazeb
a inflace. Pamatuje, jak se ještě v loňském
roce hovořilo o problému deflace? Díky
expanzivní měnové politice ve světě máme
opačný problém. Jsme ve stavu, kdy se
inflace nebezpečně zvedá vzhůru, a jsem
opravdu zvědav, jaký postoj zaujmou centrální banky. Dojde ke zpřísnění, což povede
k poklesu cen komodit a k nižšímu hospodářskému růstu, nebo budou tiše tolerovat
nekontrolovatelný růst cen některých položek, jako jsou potraviny a energie? Půjde
o velmi citlivou otázku, která bude určovat
výsledné zhodnocení jednotlivých tříd aktiv.
Nechme se tedy překvapit. Tabulka níže
sumarizuje pohled ČP INVEST na rok 2011.
Všem přeji šťastný a úspěšný rok 2011.
Milan Tomášek, ČP INVEST
38
Vážené dámy, vážení pánové,
Relax
v lednu tomu byl rok, co jsem se stala součástí investiční
společnosti ČP INVEST a dostala příležitost spolupracovat
s Broker Consulting. Tato skutečnost se pro mě stala osobní
výzvou. Všichni v ČP INVESTu usilujeme o to, aby značka
ČP INVEST zosobňovala představu profesionálních a kvalitních
služeb v oblasti kolektivního investování a symbolizovala
spokojené klienty, a to se nám daří i díky Vám. Díky spolupráci
s Vámi poskytujeme našim společným klientům vysoce kvalitní
a profesionální servis na základě zcela individuálního přístupu.
Až budu velká,
budu finanční konzultantkou
Když se zeptáte čtyřletých holčiček, čím by chtěly
být, až vyrostou, s největší pravděpodobností
dostanete odpovědi typu: zpěvačka, princezna,
doktorka pro zvířátka nebo malířka. V Zubčicích
u Českého Krumlova žije holčička, která má ohledně
své budoucí profese zcela jasno. Jejím snem je
být finanční konzultantkou. K tomuto rozhodnutí
dospěla po návštěvě asistentky Lenky Pallanové
z Broker Consulting. „Paní Lenka“ malé Verunce
natolik učarovala, že od první schůzky, kdy rodinu
navštívila, si Verunka místo panenek vyžádala na hraní
šanony, papíry, složky a propisky. A s přehledem
uzavírá všem členům rodiny i návštěvám smlouvy
na pojištění a investice. Při výběru vstupních dat
si počíná tak suverénně, že by mohla školit nováčky
ve Finanční abecedě. Nevěříte? Přečtěte si článek,
který napsali Verunčini rodiče.
Jednoho dne nás navštívili finanční
poradci. Nejvíce okouzlili naši čtyřletou
dceru Veroniku. Následující den jsme byli
na návštěvě a Verunka ihned hlásila pohotově své tetě, že má podobné bílé tričko
jako finanční poradkyně, paní Lenka. Další
den už si začala hrát na paní Lenku. Chvilku
jí trvalo, než si osvojila pojem – finanční
poradkyně. Sebrala mi desky (šanon) a jako
zazvonila u dveří. Musela jsem jí dojít
otevřít, pozdravily jsme se, podala mi ruku
(přesně tak, jako to udělali poradci u nás)
a já ji pozvala dál. Optala se, k jakému stolu
si sedneme.
Usedly jsme ke kuchyňskému (stejně jako
předtím poradci). Zeptala jsem se, zda si dá
kávu. Odpověď zněla: „Ano. Dám si ráda,
děkuji.“ Šla jsem tedy udělat jako kávu (pro
ni kakao). Než jsem ho připravila, zeptala
se mě: „A jak se jinak máte? Manžel není
doma?“ Odpověděla jsem, že je ještě v práci,
ale měl by každou chvilku přijít. Její reakce
byla: „To nevadí. Začneme bez něho.“
Otevřela desky, vyndala smlouvu a začala vypisovat osobní údaje, na které se mě
vyptávala. Pak začala dávat dotazy typu:
„Kdy jste rodila? Ještě kojíte, nebo už dáváte
i něco jiného?“ S cukajícími koutky úst jsem
se snažila odpovídat. Pokyvovala a dělala
si zápisy do smlouvy. Vtom dorazil manžel
(její otec). Ihned ho přivítala a rovněž
i jemu podala ruku. On jí řekl, že je unavený
Dovolte mi tedy tímto poděkovat za Vaši skvělou spolupráci,
na základě které se společnost Broker Consulting zařadila mezi
naše nejvýznamnější obchodní partnery.
Máme hodně společného
– JSME NEJLEPŠÍ!
Marcela Houdková, regionální manažer EDK ČP INVEST
z práce a nemá moc náladu na sepisování
smlouvy. Naše malá paní Lenka hned pohotově odpověděla: „To nevadí. Nic se neděje.
Chápu vás a přijedu tedy ještě zítra.“
Dopila kávu (kakao), poděkovala za ni,
a než odešla, prohodily jsme ještě pár vět
o počasí. Rozloučila se s námi, podala nám
Čtyřletá poradkyně v akci
ruku, popřála hezký zbytek dne a s deskami v podpaží odešla s tím, že má ještě
hodně práce.
Druhý den to probíhalo podobně. Když
se usadila (tentokráte v obývacím pokoji), všimla si na zemi hrajícího si kloučka
(svého brášky) a pravila: „Jé, vy máte ale
roztomilého klučíka, jak se jmenuje? Máte
už pro něho smlouvu?“ Odpověděla jsem
na dotazy, a když zjistila, že smlouvu nemá,
slíbila, že ji do příště připraví. Vyprávěla mi,
že má také malého kluka a jednou, když
zlobil, řekla mu: „Pocem. Proč jsi to udělal?“
A on na to: „Já nevím.“
Dala si čaj a pravila: „Můžu vás poprosit
o tužku? On mi ji vždycky táta vytáhne
z desek a já pak všude musím prosit o tužku. Říkám mu – proč si to furt dáváš k sobě,
to je moje tužka, on na to řekne – promiň,
a stejně mi ji nikdy nevrátí.“ Pak se dala
do sepisování smlouvy s mým mužem. Potřebovala od něho občanku a přitom se dozvěděla, že máme i starší dceru, toho času
jako ve školce. Ptala jsem se, zda dnes taky
spěchá. Dnes prý ne, čeká na kolegu. „Víte,
já jsem dnes neřídila. On mě tu vysadil a jel
do práce. Až tu skončím, mám ho prozvonit
a on mě tu vyzvedne.“ Když přijela sepsat
ještě smlouvu pro malého Michálka, přinesla dárek, a když mi ho podávala, řekla: „Tady
máte něco pro malou.“ Všimla si na stole
ležící korunky a povídá: „Koukám, že malá
si hraje na princeznu. Že tu má korunku
a závoj. A má taky kytku do ruky?“
A takto sepsala naše malá paní Lenka
smlouvy téměř celé naší rozvětvené
rodině. V deskách měla smlouvy typu:
smlouva auta, smlouva baráku a nebo
smlouva dítěte.
(Jméno klientky z důvodu ochrany osobních
údajů neuvádíme.)
ČP INVEST má za sebou rekordní rok!
Během loňského roku nám klienti svěřili přes
7,2 mld. Kč nových investic.
Formou pravidelných investic s námi začaly
investovat téměř 4 000 klientů - z toho více
než polovinu tvořili klienti Broker Consulting,
kteří uzavřeli OK Invest.
K poslednímu prosincovému dni jsme v CZK fondech
ČP INVEST a EUR fondech Generali PPF Invest evidovali
majetek přesahující 14,4 mld. Kč.
Spolu s Generali PPF Asset Managementem jsme posílili
svou pozici největšího správce aktiv v České republice.
Naučíme vaše peníze myslet
844 111 121
www.cpinvest.cz
Download

22 | Téma měsíce | Kick-off meeting a ředitelská setkání