Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
Hokejoví
mistři
Plakát vítězného mužstva uvnitř čísla
11 | ročník II
3
Editorial
Vilém Podliska, konference, Ples a hokej!
Milí přátelé, spolupracovníci, vítejte při čtení dubnového OK Info. V tomto čísle se
sešla tři velmi výživná témata. To historie ještě nepamatuje. Rozhovor nám poskytl
obchodní ředitel Vilém Podliska, čeká na vás reportáž z konference a plesu a nakonec
reportáž o cestě za velkým úspěchem a radostí našeho hokejového mužstva Brokers.
Článek o Vilému Podliskovi byl již dlouho poptáván. Trochu jsme vás napínali, ale
už je to tady! Viléma si osobně vážím, protože dokáže vést lidi s různým charakterem,
a navíc na úrovni strategického řízení činí racionální a smysluplná rozhodnutí. Je
jedno, zda momentálně pracuje pod tlakem či ne. Stejně na něm nepoznáte, jestli
pod tím tlakem je. Čtení o něm a studium jeho pohledů na naši věc bude jistě velkou
inspirací.
Konference a ples byly tento rok nabity novinkami. Na pódiu se vystřídalo 25
řečníků a ohlasy z kuloárů zněly nadšeně. Mnoho z vystupujících si odbylo svoji
premiéru před velkým publikem. Bloky se střídaly rychle a dynamika nedala publiku
možnost unavit se. Všechny bloky a všechny diskuze měly své, ale přece jen bych
chtěl vypíchnout diskuzi manažerů. Mladá krev ukázala obrovský zápal pro cestu
kariérou. Je jen málo pravděpodobné, že dotazovaná čtyřka skončí tento rok opět
jen na manažerských pozicích. Rád bych tímto poděkoval celému realizačnímu týmu,
řečníkům a speciálně Janě Zemanové, že připravili nám všem super zážitek.
Jako blesk z čistého nebe se na začátku března objevila zpráva o vítězství našeho
mužstva v turnaji Kooperativa Ice Hockey Cup. Ze zamýšlené mikroreportáže se
najednou stalo velké téma, které zasáhlo snad všechny spolupracovníky firem skupiny Broker Consulting. Hoši, děkujem! Na vaši počest vkládáme do časopisu plakát,
na kterém je celé mužstvo s hokejovou legendou: Martinem Strakou. A když vám
zbude na stěnách a nástěnkách místo, můžete plakát, z jiného OK Info, otočit a také
vyvěsit. Najdete na něm totiž fotogalerii z konference a plesu. Přeji příjemné čtení.
Jan Lener
Šéfredaktor a ředitel komunikace a PR
Petr soler v chomoutu, změnil si jméno
Konference měla zajímavou dohru. Charismatickému nejúspěšnějšímu manažerovi
(S) Petru Solerovi se život obrátil vzhůru nohama.
Petr Soler si po vydařeném vystoupení
na konferenci splnil svůj dávný sen. Tím
snem vždy byla pevná rodinná pouta. Kolem
sedmé večerní hodiny s lehkou nervozitou
v hlase oznámil své novopečené přítelkyni,
Aleně Černé, že v Plzni na Náměstí republiky,
vedle Národopisného muzea, provozuje
svou činnost jedna z mála „kaplí“ v Čechách
a na Moravě, která, podobně jako v Las
Vegas, umí uzavřít platný sňatek na počkání.
Alena byla stejně nadšená jako Petr, kterému
se prodej myšlenky oženit se vydařil. Pouze si
nechtěla změnit příjmení. Petr neváhal a jako
pravý gentleman nabídl řešení. Přijme její
krásné jméno. Náš fotograf zastihl novomanželský páreček hrdliček těsně po obřadu.
Konečně jsme znali pravou příčinu toho,
proč měl Petr světlý smoking. Novomanželé,
přejeme vám hodně štěstí.
Smuteční rozloučení se starým Petrem
(Solerem) v baru a následné přivítání nového rodinného Petra (Černého) v čajovně
se bude konat na konci dubna. Přesné
informace vám podá sám Petr Černý (platí
obě adresy [email protected]
i [email protected]).
4
Svět Broker
Consulting
5
Svět Broker
Consulting
26. 3. 2011,
Parkhotel
Plzeň
13. Jarní konference a ples finanční skupiny Broker Consulting
6
7
Obsah
Anketa
Po skončení Pracovní části konference jsme se v Parkhotelu v Plzni Ptali účastníků:
1 | Pokolikáté jste se zúčastnil(a) konference Broker consulting?
2 | jak se vám letošní konference líbila?
3 | jak se těšíte na ples?
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jiří Čejka, Pavel Kačer,
Bára Hrubá, Erika Süčová, Petr Hošek,
Tomáš Bubeníček, Stanislav Jendrišák, Tomáš Kročian,
Ivan Sedilek, Milan Tomášek, Ivan Strachoň
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, istockphoto.com, Miroslav Pech,
Petr Adámek, soukromý archiv Viléma Podlisky
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 7. dubna 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce.
nie len vidieť tých najlepších, ale konečne
ich aj počúť. Som im vďačná za to, že sa
podelili o svoje skúsenosti, zážitky, dali nám
nejaké rady. Či už to boli poradcovia, alebo
manažéri na rozných pozíciach.
OBSAH
3 | Editorial Jan Lener | Vilém Podliska, konference, ples a hokej! | Petr Soler
v chomoutu, změnil si jméno – aprílová zpráva
4–5 | Svět BrokEr Consulting 13. jarní konference a ples finanční skupiny
Broker Consulting
6 | oBsah
7 | ankEta Konference Broker Consulting
8–10 | PodPora ProdEjE Sloupek Jirky Čejky | Novinky ve vzdělávání |
JarMila OstárkOvá
reprezentant
1 | Letos je to moje třetí konference.
2 | Byla to pro mě opět výjimečná
konference a hlavně motivující. Ještě musím
a hlavně chci na sobě hodně pracovat, abych
si vytvořila svůj vysněný tým.
Nejvíce se mi líbil Roman Hušek. Smekám
klobouk před jeho píli, co za tak krátkou
dobu dokázal vytvořit a hlavně jak dokázal
vést a učit své kolegy v týmu.
3 | Na ples se těším, bude to určitě náročné,
ale chceme si ho s kolegy naplno užít.
ivan sedilek
regionální ředitel Fin Consulting
1 | Druhá v poradí.
2 | Táto konferencia mi určite dala viac.
Bolo tam veľa rečníkov a tým pádom veľa
myšlienok a mala väčšiu dynamiku. Páčila
sa mi o veľa viacej. Veľmi veľa povedali
v diskúsii regionálný riaditelia. To pre mňa
bola tá najzaujímavejšia časť.
Představujeme oddělení podpory prodeje | Specialisté finančního
plánování
11 | aktuality Dobrý skutek začíná mít dobrý zvuk | Emilovy brýle v e-shopu
| Möet na regatu
12–13 | slovEnsko Skúška odbornej sposobilosti
14–19 | téma měsíCE 13. konference Broker Consulting aneb 3 kroky k úspěchu
| Top 2010 | Rekordní Dobrý skutek | Jak se chystá konference | 5 otázek
pro Danielu Písařovicovou | 5 otázek pro Filipa Sajlera
20–21 | výslEdky únor 2011
22–27 | Profil Vilém Podliska: zosobnění píle a odhodlání
28–31 | rEPortáž Hokejoví mistři z Broker Consulting
32 | know-how Vydařený týden Tomáše Bubeníčka
33 | výslEdky Slovensko február 2011 | Súťaž o víkend v Alpách
34–35 | fin Consulting Križovatky | Legislatívne roadshow | Brian Tracy
Martina PfeiferOvá
reprezentant
Martin Pech
konzultant
1 | Byla to moje třetí konference.
2 | Bylo to zase něco úplně nového. Ani
jsem nečekal, že mě to zase tak překvapí
a zasáhne. Moc se mi to líbilo. Líbil se mi
formát, příběhy lidí. Každá z prezentací měla
něco do sebe.
3 | Těším se, jak budou dámy chodit v těch
večerních róbách.
1 | Myslím, že to je moje šestá konference.
Ale jako spolupracovníka pátá.
2 | Letošní konference se mi líbí moc. I když
jsem byla překvapená tím, že začíná brzy
ráno, respektive dřív než vždycky, ale stojí to
za to. Moc se mi líbila prezentace Petra Huška.
3 | Mám připravené šaty, takže se těším.
v Bratislave
36–37 | invEstiCE Uranové a jaderné společnosti – zboží se slevou
38 | rElax Bobří útok aneb kuriozní pojistná událost z jižní Moravy
sPECiální Příloha: Plakát hokEjového mužstva BrokEr Consulting
Plakát 13. výroční konfErEnCE BrokEr Consulting
Judita sedilekOvá
riaditeľ pobočky Fin Consulting
1 | Taktiež druhá.
2 | Táto konferencia bola pre mňa zaujímavejšia a interaktívnejšia. Bolo zaujímavé
Petr kadleček
konzultant senior
Martin vašíček
reprezentant
1 | Na konferenci jsem už počtvrté.
2 | Myslím, že všechny konference byly
super. Letošní je trochu jiná v tom, že se
koná v Plzni, takže jsem se trochu projel.
Z prezentací mě asi nejvíce zaujala problematika budování týmu. Začít se chovat jako
lev. Sám se člověk hodně naběhá, takže
začínám taky uvažovat o tom, že budu
zapojovat lidi.
3 | Těším se.
1 | Jsem na konferenci potřetí.
2 | Zaujalo mě opakování různých dovedností. Jak uzavírat obchody, jak náborovat.
Opakování je matka moudrosti. Na pódiu
to měli všichni dobře připravené. Nejvíce se
mi asi líbil Tomáš Paur, jak měl připravený
svůj vstup.
3 | Jelikož nejsem zrovna velký tanečník, tak
spíše pasivně (smích).
JOsef BíBa
asistent
liBOr suchý
asistent
1 | Je to moje první konference.
2 | Mám z toho výborný pocit. Uvědomil
jsem si, že můžu postoupit mnohem
rychleji na pozice. Je to o tom, že už vím,
co chci. Tady vidím úspěšné lidi, kteří toho
dosáhli. Takže stačí jen jít v jejich šlépějích.
Zaujaly mě všechny prezentace. Zajímavé
je, že všichni říkají v podstatě to samé. To
znamená, že to asi bude fungovat. A je to
o tom jednom – dělat aktivity a dělat to
správně.
3 | Přípravy jsem sice moc nedělal, ale
těším se.
1 | To je moje první konference.
2 | Už ze školení a různých setkání jsem
tušil, jak bude konference zhruba probíhat.
Líbilo se mi to. Líbilo se mi, jak na pódiu
mluvili vítězové jednotlivých kategorií. Chtěl
bych se tam dostat taky.
3 | Na ples se těším. Přípravy žádné nepron
běhly. Cílem je bavit se.
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Sloupek Jirky Čejky Oddělení podpory prodeje
Jarní konference Broker Consulting
je za námi a vydařila se. Na jejích
přípravách se z velké části podílel tým
podpory prodeje.
O tom, co všechno organizace konference obnáší, se můžete dočíst v rozhovoru
s Janou Zemanovou na s. 17.
Za to, že průběh konference
byl jako vždy bezchybný,
patří velký dík nejen Janě,
ale také Evě Smejkalové
a dalším kolegům z realizačního týmu. Skvělou práci
odvedlo také naše oddělení
marketingu – Michal Zátko
a Tomáš Kafka. V březnu v jejich dílně vznikly nejen desítky posterů, které zdobily sál
i předsálí v Parkhotelu Plzeň, ale také skvělé
dresy našich zlatých hokejistů, které můžete
vidět v reportáži na s. 28–31.
S příchodem jara každoročně stoupá
zájem o hypotéky. Je proto pravděpodobné, že budete mít v tomto období více
příležitostí setkávat se s prací a informacemi
od čtyř dam, které vám představujeme
v našem seriálu. O hypotékách totiž vědí
úplně všechno.
Ve článku Pavla Kačera se dočtete
o prvním semináři specialistů finančního
plánování, který je jednou z letošních novinek v našem vzdělávacím systému.
V tomto pokračování seriálu o lidech, kteří zajištují na centrále Broker Consulting
podporu prodeje, vám představíme čtyři dámy. Patří k analytickému zázemí naší
společnosti a jejich prací je podpora úvěrových poradců – hypotečních konzultantů
a specialistů. Připravují analýzy týkající se hypoték, kalkulačky na výpočty splátek
úvěrů, vyjednávají podmínky spolupráce s jednotlivými bankami, zajišťují školení
našich hypotečních konzultantů a specialistů a pomáhají konzultantům s řešením
složitějších úvěrových případů.
Marta Žížková
školitel hypotečních
specialistů a hypotečních
konzultantů
Marta svoje jméno spojila s podporou prodeje
v hypotékách a úvěrech pro Broker Consulting v roce 2006. Od té doby většinu svého
pracovního času věnuje organizaci a rozvoji
hypotečního obchodu. Do její kompetence
spadá organizování všech školení o hypotékách a úvěrech ze stavebního spoření.
Připravuje obsahovou náplň školení jak
hypotečních konzultantů, tak i hypotečních
specialistů, testy a závěrečné zkoušky obou
certifikací. Samozřejmě také školí – seznámit
jste se s ní mohli na školení hypotečních specialistů a nově bude její parketou i školení hypotečních konzultantů. Společně s kolegyní
Lindou Fejtkovou komunikuje s partnerskými
společnostmi (bankami i stavebními spořitelnami). S Lindou spolupracují a doplňují se
i v řadě dalších činností.
Marta Žížková se podílí také na publikační činnosti Broker Consulting – ať
už jako autorka článků nebo odborná
poradkyně. Patří mezi největší odborníky
na problematiku hypoték a úvěrů v České
republice. Její jméno se objevilo v mnoha významných médiích. S oddělením
Compliance spolupracuje při posuzování
podkladů reklamací.
Převážnou většinu svého pracovního
času je však Marta Žížková k dispozici našim
hypotečním konzultantům a specialistům,
jimž odpovídá na dotazy a pomáhá s řešením některých případů.
Linda Fejtková
analytik hypotečních
úvěrů, podpora
hypotečního centra
Náplní práce Lindy Fejtkové je především výběr
partnerských společností, komunikace s bankami ohledně nových úvěrových produktů,
navrhování metodických vylepšení credit risk
managementu bank, kontrola delikventních
klientů, jejichž seznam dostáváme od bank,
a případně řešení stížností bank či klientů
na naše poradce. „V těchto činnostech se
zastupujeme s kolegyní Martou Žížkovou,
bez které bych si v takto zodpovědné práci
v tak velké a známé společnosti, jako je
Broker Consulting, nevěřila,“ komentuje svou
práci Linda.
Linda také pravidelně aktualizuje srovnávací software pro hypoteční specialisty.
„Znát úrokové sazby a poplatky bank je však
jen jednou částí, a zdaleka to není vše, aby
se prodal kvalitní produkt. Je velmi důležité
znát metodiky bank a jejich vnitřní postupy.
Je to podobné jako s receptem na dobré
jídlo: nestačí znát ingredience, ale především je potřeba správně a s láskou provést
postup,“ říká o práci hypotečních specialistů
a dodává: „Klientela poptávající úvěry je stále výrazněji sofistikovaná, a abychom takové
klienty získali a uspokojili jejich potřeby, je
nezbytnou podmínkou mít širokou škálu
úvěrových produktů a partnerských bank,
dostatek informací i analytických nástrojů,
jak se mezi produkty mnoha poskytovatelů
orientovat. Pro poradce jsou v neposlední
řadě podstatná také léta praxe a dobré
kontakty na jednotlivých ústavech.
Úvěry leckdy bývají považovány za jednoduchý produkt – neoprávněně. Je to produkt podobný puzzle, skládá se z mnoha
částí a vše do sebe musí pasovat, přičemž
často nastávají stresové situace, kde malá
chybička může mít fatální důsledky.
Někteří konzultanti závidí hypotečním
specialistům, že jejich klienti rádi dávají
doporučení. Ale jak to už bývá, každá specializace má své výhody i nevýhody. Mezi
výhody patří, že jde o produkt poptávkový.
I když bez obchodních dovedností se úvěráři také neobejdou, což se projevuje např.
při refinancování. Nevýhodou je zase složitost produktů, dlouhá doba kompletace
složek (mnoho papírů), táhnoucí se případy,
náročnost komunikace (mnoho stran případu: nejen klient, ale také právní zástupci
stran, realitní kanceláře, úřady – katastrální,
stavební apod.). Odměnou za kvalitně odvedenou práci a péči ale bývá hypotečním
specialistům vděčnost a věrnost spokojených klientů.“
měsících budeme postupně zařazovat další
programy a kolegové se mohou těšit například na semináře právního minima.
je dostatečně dlouhá doba, během které se
prokáže, zda má účastník dostatek schopností a motivace pro manažerskou práci.
Stává se, že účastník neuspěje, a manažerský program nedokončí. V takových případech má možnost program zahájit znovu,
ale nejdříve po šesti měsících.
Novinkou letošního roku jsou nové
semináře MANAK III. V podtitulu tohoto
programu stojí motto: „Jsem
ředitelem, chci se stát zemským ředitelem.“ Jak z motta
vyplývá, program je určen
vybraným regionálním a oblastním ředitelům, kteří mají ambici dosáhnout ve firemní
kariéře nejvyšší pozice. Účastníci se budou
v průběhu celého roku setkávat na týdenních seminářích v zahraničí a pod vedením
špičkových manažerů a lektorů budou
Stáňa Kynclová
asistentka hypotečního
centra, simulace
hypotečních úvěrů
Stáňa Kynclová při své
práci tvoří například
modelace hypotečních úvěrů pro čerstvě
vyškolené hypoteční poradce, kteří jsou
ještě začátečníky v oboru, komunikuje s nimi
problematické případy a zjišťuje možnosti
u nestandardních situací. Věnuje se také
kontrole zkompletované úvěrové složky
pro „centrálně domluvené“ banky, tj. WHB
(Wüstenrot hypoteční banka) nebo LBBW
bank, a v některých případech také následně
komunikuje s těmito bankami o daném
případu a předává informace zpět poradci.
Tyto tzv. „malé“ banky jsou velmi využívané
na refinancování, jelikož mají leckdy bezkonkurenční podmínky a jsou ochotné schválit
úvěr i na základě čestného prohlášení o příjmu klientů. V neposlední řadě se Stáňa stará
o výměny aktuálních souborů na OK Netu,
kterých tam visí okolo 300, a není týden, aby
některé několik bank nezměnilo. Rozesílá
mailem také aktuální informace hypotečním
konzultantům a specialistům.
Petra Šťastná
asistentka hypotečního
centra, simulace úvěrů
ze stavebního spoření
Ve společnosti Broker
Consulting pracuje
Petra od února 2008. Velkou část pracovního času tráví odpovídáním na dotazy našich
hypotečních konzultantů a specialistů,
převážně z oblasti stavebního spoření. Když
poradci potřebují připravit modelace úvěrů
pro své klienty, kteří mají aktivní stavební
spoření, zajišťuje jim je Petra podle zaslaných požadavků. Informace, které ohledně
stavebního spoření najdete na OK Netu,
jsou také výsledkem Petřiny práce. Jde
jak o produktové informace o stavebním
spoření, tak hlavně o úvěrové informace
ve složkách všech čtyř stavebních spořitelen (Stavební spořitelna ČS, Modrá pyramida
stavební spořitelna, Wüstenrot stavební
spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna).
Petra má na starosti také přípravu materiálů pro jednotlivá školení hypotečních
konzultantů i specialistů, přípravu podkladů
k licencím našich poradců pro jednotlivé
bankovní ústavy i stavební spořitelny a také
převody jejich licencí. S Petrou se můžete
setkat na certifikačních úvěrových školeních
n
stavebních spořitelen.
Novinky ve vzdělávání
V systému vzdělávání Broker Consulting proběhlo v letošním roce několik
změn, inovací a vylepšení. O těch, které se týkají „základního vzdělání“
našich konzultantů – Finanční abecedy, jste se mohli dočíst v minulém čísle.
Na následujících řádcích prozrazuje ředitel podpory prodeje Jiří Čejka, jaké
novinky čekají v oblasti vzdělávání naše finanční specialisty, manažery a ředitele.
Jaké změny proběhly ve vzdělávacím
stupni „Finanční akademie“? Komu je
vlastně určena a co je jejím obsahem?
Finanční akademie je nadstavbou Finanční
abecedy a je určena všem spolupracovníkům, kteří úspěšně prošli zapracováním
a zvládli závěrečnou zkoušku. Do již úspěšně
rozběhnutých programů budeme postupně zavádět další. Finanční akademii máme
již od jejího počátku rozdělenou do tří řad
– produktové, dovednostní a rozvojové.
V produktové řadě se naši konzultanti
postupně seznamují nejen s produkty na-
šich partnerů, ale hlavně získávají možnost
specializace ve vybraném oboru. Nově
jsme do produktové řady zařadili seminář
Základy hypotečního úvěrování, který byl původně
součástí Finanční abecedy.
Jenda Šimek upravil další
z programů – Investiční specialista. Bude
v něm více prostoru pro konkrétní příklady
a praktické porovnání investičních řešení
ve škále poskytovaných produktů.
Třetí novinkou je zařazení semináře
Specialista finančního plánování. Zájemci
o tento seminář se budou pod vedením
Pavla Kačera věnovat Komplexnímu finančnímu plánu a budou mít možnost společně
konzultovat praktické obchodní případy.
Dovednostní řada je zaměřena především na obchodní trénink a nácvik modelových situací. Cílem seminářů s názvem Profesionální konzultant je dokonalé zvládnutí
obchodních postupů a technik s využitím
videotréninku a dalších
vzdělávacích metod.
Cílem seminářů, zařazených do rozvojové řady,
je nejen prohloubení odborných znalostí,
například ve finanční matematice, ale také
možnost osobního růstu. Na tuto oblast jsou
zaměřeny například semináře využívající
Silvovy metody, které se těší velkému zájmu
mnoha našich spolupracovníků. V příštích
Co nového čeká naše manažery a ředitele na Manaku?
V uplynulém roce jsme zavedli nový model
pro manažerské vzdělávání. Propojením
dvou modulů MANAK I a MANAK II se nám
podařilo zefektivnit celý
proces při přípravě a vedení nových manažerů. Pod
vedením lektorů a za dohledu nadřízených manažerů absolvují naše
budoucí manažerské hvězdy pětiměsíční
program, během kterého se seznamují
s manažerskými dovednostmi, pracují
na zadaných úkolech a vytvářejí si návyky
nutné pro manažerskou práci. Pět měsíců
pracovat na znalostech, dovednostech
a postojích, nutných pro práci na nejvyšších
manažerských pozicích.
Manažerské vzdělávání má pro nás
zásadní význam a dostane se mu v letošním
roce velké podpory.
Jaké další novinky mohou naši spolupracovníci očekávat v oblasti vzdělávání?
Pro letošní rok plánujeme postupné
zařazování nových seminářů, které budou
součástí přípravy spolupracovníků v souvislosti s očekávanými změnami v legislativě.
Neodmyslitelnou součástí našeho vzdělávacího systému se také stala výuková videa
a e-learningové kurzy. Potvrdilo se nám, že
tyto formy vzdělávání patří k těm nejefektivnějším, a mohu slíbit, že se s nimi budeme
n
setkávat i nadále a ve větším rozsahu.
10
11
Podpora
prodeje
Aktuality
Specialisté finančního plánování
Dobrý skutek začíná mít dobrý zvuk
S příchodem Základního finančního
plánu se našim manažerům otevírají
nové možnosti v oblasti zapracování
nováčků. Jednoduché zpracování
plánu, snížené nároky na objem
vstupních údajů, přehledné výstupy,
to vše patří mezi hlavní požadavky,
které byly na Základní finanční plán
při jeho vývoji kladeny.
Letošní rok začal velmi zajímavě.
Možná si někteří všimli, že nám
Ladislav Špaček vytočil 70 000 Kč
v mediálně zajímavé akci společnosti
Mountfield „Kolo štěstí a pomoci“.
Dobrý skutek se díky tomu opět
dostal na obrazovku, a ačkoli mu bylo
věnováni pouze pár minut, je možné
to považovat za posun vpřed.
Tato novinka však výrazně ovlivňuje systém
vzdělávání konzultantů v oblasti finančního
plánování. Každý manažer si může zvolit,
zda chce své nováčky vést již od začátku
cestou Komplexního finančního plánu,
nebo si zvolí zapracování dvojstupňové, což
znamená využívání Základního plánu jako
nástroje rychlého seznámení s problematikou a Komplexního plánu jako druhého
stupně pro konzultanty pokročilejší.
Určitou nadstavbou obou variant je kurz
Finanční akademie, určený pro specialisty
finančního plánování, který se zaměřuje
na problematiku Komplexního finančního
plánu a pomáhá konzultantům detailně
se obeznámit s tímto nástrojem a všemi
souvislostmi v této oblasti.
Jde o třídenní seminář spojený
s workshopem, jehož první den je zaměřen
především na základy Finančního plánu
a jeho ovládání, další dny jsou zaměřeny
prakticky: na zpracování specifických situací
a konkrétních případů z praxe.
První běh začal 8. března úvodním seminářem, na který s třítýdenním odstupem
navazuje první workshop.
Tento kurz je určen nejen čerstvým absolventům cyklu zapracování, ale i těm konzultantům, kteří mají s finančním plánem již
delší zkušenosti. Jak se ukazuje již v prvním
běhu, právě jejich přítomnost může celý seminář významně obohatit nejen zajímavými
dotazy, ale také postřehy z praxe.
Pokud máte zájem o účast na semináři
pro specialisty finančního plánování, stačí
sledovat OK Net a přihlásit se na některý z vypsaných termínů. Pokud se na vás nedostane,
nemusíte zoufat, termíny budou vyhlašovány
s četností odpovídající vašemu
zájmu.
Pavel Kačer,
manažer
Pro metodiKu
finančního
Plánování
anketa
Tří účastníků semináře jsme se zeptali:
1 | Proč jste se přihlásili na tento seminář?
2 | Co vám seminář dal?
Hana Richtariková
reprezentant
1 | Na seminář jsem se přihlásila hlavně
z důvodu učesání a prohloubení již
získaných informací, týkajících se
finančního plánování.
2 | V každém případě upřesnění a zajímavé náměty stran práce u OSVČ
a bonitnějších klientů. Po pravdě
řečeno náměty, které dostáváme
od Pavla Kačera, používám již déle
a mým cílem na tomto semináři bylo
prohloubení a upřesnění informací, což tento seminář splnil na sto
procent. Za to chci Pavlovi moc
poděkovat.
špičkou, je potřeba investovat čas
do vzdělávání. Řídím se heslem: kdo
chvíli stál, stojí opodál.
2 | Již první setkání mi ukázalo i jiný
možný úhel pohledu na finanční
plánování. Seminář vede Pavel Kačer
a musím přiznat, že jeho přístup vůči
nám, pouhým uživatelům počítače,
není pouze technický, ale okořeněný
životní realitou. A rozhodně považuji
za pozitivní možnost výměny zkušeností s kolegy , kteří se finančním
plánováním dlouhodobě zabývají.
Emilovy brýle v e-shopu
Zdeněk Ročeň
konzultant senior
1 | Na tento seminář jsem se přihlásil,
Kamila Blažková
finanční specialista senior
1 | To je velmi prosté. Vše se vyvíjí
a i naše společnost prošla za posledních pár let výrazným posunem
v rámci nezávislého poradenství.
Jsme schopni pro klienty zajistit
komplexní službu na bázi vysoce profesionálního technického zpracování
Finančního plánu. A stejně jako u hypotečních úvěrů, chci-li být v oboru
Charitativní organizace, zvláště ty menší,
nemají příliš mnoho možností dát o sobě
vědět. Přesto se nám mravenčí pílí, dodržováním přesných pravidel
a budováním důvěry dárců
daří dostávat se pomalu
do povědomí.
Velmi si ceníme trvalého
partnerství s naším „rodičem“, jímž je skupina Broker Consulting.
Ceníme si trvalých dárců z řad spolupra-
covníků, kterých k naší radosti pomalinku
přibývá. Nezřídka se však stává, že si nás
přes doporučení najde
i nějaká „cizí“ společnost
a nabídne nám spolupráci.
Funguje to podobně jako
doporučení od vašeho
spokojeného klienta – půl
práce za nás udělá spokojený a o naší důvěryhodnosti
přesvědčený dárce.
Tak se k naší radosti
stalo, že si nás díky doporučení dárce
našla nadnárodní finanční
a investiční skupina KKCG,
s níž letos spolupracujeme
již třetím rokem, že nás
oslovili z prestižního klubu
Mercury’s, že nás do svých
turnajů přijala GPA Golf Tour 2011 – prémiová golfová tour amatérských golfistů, že
abych si prohloubil znalosti finančního plánování a pochopil všechny
souvislosti. Očekával jsem odborné
informace, ale i praktické vyzkoušení
používání Komplexního finančního
plánu na konkrétních příkladech.
2 | Seminář splnil moje očekávání.
Profesionální výkon lektora mi nabídl
mnoho cenných informací, pochopil
jsem mnoho souvislostí při sestavování Finančního plánu. Komunikace
mezi lektorem a posluchači byla
na skvělé úrovni, byly zodpovězeny
všechny otázky a vše dopodrobna
vysvětleno. V dalších dvou částech
tohoto semináře budeme používání Komplexního finančního plánu
procvičovat na konkrétních případech
a já se na to velice těším. Informací
není nikdy dost, zejména těch, které
nám pomohou v terénu při naší práci.
Mnoho spolupracovníků vyčítalo
našemu guru principu image,
regionálnímu řediteli Emilovi Malému,
že již dlouho nevnesl žádnou zásadní
inovaci do našeho image.
Čekání je konec, neboť Emil připravil
ve spolupráci se známým italským návrhářem Alainem Mikliem nové superodolné
brýle. Ty jsou od druhého dubnového
týdne k dostání v e-shopu. Módní doplněk
je vhodný jak na návštěvu u klientů, tak
na porady. Emil o brýlích říká, že zvednou
výkony o 20 bodů. Každý měsíc včetně
prosince, ledna i září. Pokud jsou vašimi
klienty zejména ženy, může vliv obnášet až
35 bodů. Opět měsíčně. Je to již otestováno
ve spolupráci s Fakultou chemie pražského
ČVUT. „Obroučky mají výrazný tvar, který
okamžitě vzbudí důvěru, a jejich tmavá skla
zase navodí příjemný pocit pohody,“ vyjádřil
se o brýlích sám marketingový manažer
Michal Zátko. Michal se snažil prosadit
čistší spodní linie obrouček, ale vliv Emila
na Alaina byl o poznání silnější. Patery brýle
si již v předprodeji objednal také zemský
ředitel Tomáš Paur. „Měli by je nosit všichni
moji spolupracovníci od absolvování ,C‘
semináře. Zatím jediný, kdo je u nás nechce,
je Pavel Kadleček, ale věřím, že i on brzy
podlehne novému směru získávání bodů
navíc,“ prohlásil pro OK Info Tomáš Paur. Pro
corporate identity budou brýle naprosto
klíčovou záležitostí. V takových brýlích
každý ve dne pozná, z jaké jste firmy. A teď
to nejlepší na závěr, máme špičkovou cenu.
Brýle nestojí ani 22500, dokonce ani 9980,
ale pouze 6495 korun. Za tuto cenu získáte
nejen krásné a obchodně účinné brýle, ale
také brýle nebývale odolné vůči pádu, vysoké teplotě a silnému větru. Šťastlivci mohli
prototyp těchto brýlí spatřit na Emilovi již
na konferenci. Kdo je viděl, ví, o čem je řeč,
když říkáme, že brýle jsou zřejmě nejlepším počinem roku. Brýle jsou samozřejmě
k dostání i s dioptrickými skly. Objednávejte
je přímo u Michala Zátka, který umí váš zrak
přeměřit. V kanceláři má na stěně tabulku
s velkými, menšími a malými písmenky. Když
přečtete i ty nejmenší, žádné dioptrie mít
n
samozřejmě nemusíte!
nás ke své módní přehlídce přizvala módní
návrhářka Petra Pilařová, že nás vyhledali
závodníci a novináři z Rallye
Paříž – Dakar s nabídkou
pomoci atd.
Jsou to jen dílčí úspěchy
a vlastně i odměna za naši
poctivou práci.
Těšíme se na všechny
akce, pořádané výše jmenovanými partnery, a doufáme,
že se nám podaří nashromáždit finanční dary pro další žadatele,
kterých máme celý zástup. Těšíme se také,
a věříme, že i vy, na naši tradiční akci, kterou
si jako jedinou organizujeme sami – na Golf
pro Dobrý skutek.
I letos přijde jeho den, nezapomeňte
tedy doladit formu už na červen!
Za tým o. s. dobrý sKuteK
bára hrubá
Möet
na regatu 2011
V březnu regionální ředitel
Ondřej Schejbal a zemský ředitel
Tomáš Paur uzavřeli jedinečnou
sázku. Výhrou je zásoba pití
pro celou posádku na červencovou
Regatu Broker Consulting.
A ne jen tak ledajakého pití,
ale Möet Chandon. O tom, kdo ho
zaplatí, rozhodnou výsledky
za první pololetí 2011.
Přesné znění sázky:
Pokud by týmy Ondřeje Schejbala, Michala
Koubka, Drahoše Olšiaka, Pavla Kadlečka,
Ondřeje Fouska, Petra Gramela, Martina
Ondruše a Julka Šafra společně neudělaly
v prvním pololetí minimálně 40 000 bodů
(jedná se nějaký pouhý 30% nárůst
oproti minulému pololetí), společně koupí
zemskému řediteli Tomáši Paurovi jeden
karton (6 lahví) champagne Möet Chandon
a dopraví mu ho na Lefkadu, odkud bude
Regata vyplouvat. Pokud udělají více než
40 000 bodů za toto pololetí, pak za každých 1000 bodů Tomáš Paur koupí a dopraví na Lefkadu jednu láhev champagne.
(například 60 500 bodů = 60 ks lahví).
Jisté je v tuto chvíli jedno: regata 2011
n
určitě nebude na suchu.
12
13
Slovensko
Slovensko
skúška odbornej spôsobiLosti
LegisLatíva
Zákon 186_2009 Z. z. v § 21 stanovuje odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť podriadeného finančného agenta.
Spoločné foto po skúške
Registrácia
spolupracovníkov
pred skúškou
Spolupracovníci
pred skúškou
15. 3. 2011 sa uskutočnila prvá skúška odbornej spôsobilosti
v sektore poistenia a zaistenia pre spolupracovníkov Broker
Consulting. Skúška sa uskutočnila pod odborným dohľadom
asociácie finančných sprostredkovateľov (aFiSp), ktorej Broker
Consulting je riadnym členom od roku 2008.
AFISP splnila podmienky a získala oprávnenie od Národnej banky Slovenska na organizovanie skúšok pre stredný stupeň
odbornej spôsobilosti pre všetky sektory
finančného trhu.
aký je priebeh skúšky?
V prvom rade ide o serióznu záležitosť,
na ktorú sa spolupracovníci pripravovali priebežne cvičnými testami. Testy
nájdete na webovej stránke www.nbs.sk
(http://regfap.nbs.sk/skusky/testy), kde systém generuje 30 otázok a stráži čas 40 minút
na ich zodpovedanie. Všetky testovacie otázky sú umiestnené aj na OK nete v záložke
Vzdelávanie, Osobitné finančné vzdelávanie.
O 9:30 prebehla prezentácia účastníkov. Každý z prítomných na základe dokladu
totožnosti (občiansky preukaz, pas) dostal
od šarmantných hostesiek čiarový kód,
ktorý si starostlivo uschoval.
Potom svojim podpisom dal skúšaný
súhlas so spracovaním jeho osobných
údajov pre AFISP a pobral sa do testovacej miestnosti. Pred účastníkov skúšky
predstúpila JUDr. Darina Huttová – generálna tajomníčka AFISP a v tomto prípade
predsedníčka skúšobnej komisie. Poučila
frekventantov skúšky o pravidlách skúšobného poriadku.
Okrem iného: žiadna káva ani čaj na stole,
vypnuté telefóny museli ísť do kabeliek a aktoviek, žiadne pomôcky a diskusia neprípustná! Upozornenie, že komu zazvoní mobil,
rovno odovzdá test.
Na zahriatie
sa spýtala 2 otázky:
1. Podľa akého zákona podnikáte?
(zákon 186_200)
2. Do akého právneho systému patrí
slovenské právo? (anglosaského)
Pre Odbornú spôsobilosť podľa vyššie uvedeného zákona sa ustanovili 4 stupne:
1. základný
2. stredný
3. vyšší
4. najvyšší
Základný stupeň odbornej spôsobilosti znamená absolvovanie Osobitného finančného
vzdelávania v sektoroch, v ktorých je registrovaný v Národnej banke Slovenska (NBS)
do 3 mesiacov od registrácie.
Základný stupeň odbornej spôsobilosti
platí pre podriadeného finančného agenta,
ktorý je prvý krát registrovaný v registri finančných sprostredkovateľov NBS. Finančné
sprostredkovanie môže vykonávať počas
jedného roka od prvej registrácie a potom
musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň.
To znamená absolvovať odbornú skúšku
v sektore, v ktorom bol registrovaný v registri NBS. Pre tento rok platí výnimka NBS a to,
že spolupracovník môže byť registrovaný
vo všetkých sektoroch finančného trhu
a rok vykonávať finančné sprostredkovanie
v týchto sektoroch. Avšak do 30. 10. 2011 si
musí urobiť skúšku odbornej spôsobilosti
v týchto sektoroch.
Stredný stupeň odbornej spôsobilosti spočíva
v absolvovaní:
n Osobitného finančného vzdelávania (podľa
vyhlášky 600/2009 ministerstva financií je
to 10 hodín pre každý sektor)
n Odbornej skúšky v príslušnom sektore.
Okamžite sa rozprúdila diskusia, niektorí
začali hľadať v nejakých papieroch správnu
odpoveď...
Presne o 10:40 hod. sa začala samotná
skúška. Každý účastník dostal svoj test,
na ktorý nalepil štítok, ktorý dostal pri prezentácii. Presne 40 minút bolo vyhradených
na 30 otázok. 25 odborných z poistenia
a zaistenia a 5 otázok z legislatívy. Každému účastníkovi je generovaný osobitný
test, ktorý vygeneruje systém na základe
záväznej hromadnej prihlášky.
Výsledok skúšok sa dozvie každý účastník zaslaním mailu z AFISP na jeho mailovú
adresu s doménou „bcas“. Osvedčenie
o úspešnom absolvovaní skúšky AFISP
doručí na centrálu Broker Consulting a tá ho
zašle spolupracovníkovi.
Všetkým spolupracovníkom želáme
úspešné absolvovanie skúšok!
Najčastejšie otázky
od spolupracovNíkov
k odborNej skúške:
1
Ako sa prihlásim na odbornú
skúšku?
Na OK nete, záložka Vzdelávanie, on-line
prihlasovanie – vyplnenie predpísaného
formulára na skúšku v záväzne stanovenom termíne.
Následne je potrebné uhradiť poplatok
30 EUR za každú skúšku v príslušnom
sektore: na účet 0630570665/0900, variabilný symbol = evidenčné číslo (bez SK),
v správe pre prijímateľa nutné uviesť –
dátum skúšky v tvare dd.mm.rr a sektor,
z ktorého bude skúška (POISTENIE, UVER,
VKLAD, KAPITAL, DDS). Výška poplatku je
stanovená opatrením NBS č. 9/2010.
2
Môže sa spolupracovník, ktorý
nemá registráciu v NBS prihlásiť
na skúšku?
Áno.
Po úspešnom absolvovaní skúšky a doložení dokladov k registrácii môže byť
registrovaný v NBS. Podmienkou je platná Zmluva o odbornej príprave a praxi
alebo Mandátna zmluva a absolvovanie
Osobitného finančného vzdelávania
v príslušnom sektore, v ktorom má záujem absolvovať skúšku.
3
4
Aká je platnosť skúšky?
Odborná skúška je platná 4 roky.
Čo ak neurobím skúšku na prvý
krát?
Odbornú skúšku môže spolupracovník
opakovať pokým ju úspešne absolvuje.
Avšak musí sa prihlásiť vždy na nový termín a zaplatiť poplatok 30 EUR za každú
skúšku, ktorú absolvuje.
5
Ako formou sa robí skúška?
Písomný test . Na jednom papieri sú
otázky a odpovede (a, b, c) a na druhom
papieri krížikom vyznačí spolupracovník
správnu odpoveď. Už vyznačenú odpoveď nie je možné meniť.
6
Kedy budem mať registráciu v NBS,
ak absolvujem skúšku?
Podľa pokynu k registrácii spolupracovníkov 01_2011 po predložení dokladov
na centrálu BC k 15. alebo 30. dňu
v príslušnom mesiaci bude zaslaná hromadná žiadosť do NBS o registráciu. NBS
do 10 kalendárnych dní vykoná zápis.
7
Ako sa dozviem o termínoch
skúšky?
Prostredníctvom hromadne zaslaného
mailu a taktiež termíny sú uverejnené
na OK nete.
Erika Süčová, produktová manažérka
BrokEr ConSulting
V dobe uzáverky OK Infa prišla správa o 99%
úspešnosti spolupracovníkov na skúške.
Vystačí vaši klienti
s 5 000 Kč měsíčně?
I tak jednou může
vypadat penze od státu.
Jaká je čeká budoucnost, je i na vás. S penzijním připojištěním
získají kromě pravidelného příjmu i státní příspěvek, úlevu
na daních a finanční jistotu v době, kdy již nebudou moci vydělávat
tak jako dnes. Online výpočet výše důchodu na www.pfcp.cz
840 111 280
www.pfcp.cz
14
Téma měsíce
Po Vilémově prezentaci dostali v diskusi prostor regionální ředitelé: Luděk Vokoun, Jana Zíbová, Emil Malý
a Roman Hušek. Luděk Vokoun se ukázal nejen jako nejúspěšnější regionální ředitel roku, ale také jako pravý
gentleman, když Janu Zíbovou, t.č. o berlích, v náručí přinesl na pódium. Myšlenek, které zazněly v tomto
diskusním bloku, bylo tolik, že by vydaly na samostatný článek. Pokud bychom měli shrnout hlavní myšlenky
do jedné věty, zněla by takto: Klíčem k úspěchu je loajalita, vztahy s lidmi, fair play a víra v sebe sama.
S Petrem Huškem zasedli do diskusních křesílek mladí manažeři, kteří jsou ztělesněním energie a dokonalé image: Petr Soler, Čeněk Liška, Pavla Sovková
a Petr Nechutný. Probrali společně téma náborů, vyprávěli své příběhy, jak začali budovat týmy. Z jejich diskuse vyplynulo několik pravidel, která se
osvědčila všem čtyřem: úspěšný manažer by měl vést své lidi především vlastním příkladem. To znamená, že je potřeba se i na pozici manažera udržovat
ve formě a dělat vlastní obchod. Ideální variantou je brát ke klientům nováčky, aby se zároveň zaučovali. Velmi důležitým okamžikem zapracování
nováčků je však jejich „osamostatnění“. Jen tak získá nový konzultant dostatečné sebevědomí na to, aby mohl úspěšně začít budovat svou kariéru.
13. konference Broker Consulting aneb 3 kroky k úspěchu
Když chcete zažít něco, co jste nikdy nezažili, musíte udělat něco, co jste nikdy neudělali... Proto byla i letošní
konference Broker Consulting tak trochu jiná. A to hned v několika ohledech. Poprvé se konala na jaře
– v sobotu 26. března, poprvé měla formát skutečné konference, během níž se na pódiu v diskusích vystřídalo
5x5 spíkrů, a poprvé jsme měli možnost zažít také sváteční atmosféru plesu finanční skupiny Broker Consulting.
Do místa konání – Parkhotelu Plzeň, se začali
první účastníci sjíždět už v předvečer konference. V sobotu od časného rána probíhaly
v sále zvukové a programové zkoušky, aby
od 10 hodin mohla 13. konference v plné
parádě propuknout.
Stejně jako vloni provázela 600 účastníků
pracovní částí programu moderátorka České
televize Daniela Písařovicová. Svými řečnickými výkony jí však směle konkurovali naši
manažeři a ředitelé. Zatímco u předešlých
konferencí jsme byli zvyklí, že těžištěm programu byly prezentace zástupců top manage-
mentu, letos dostali největší prostor na pódiu
nejúspěšnější spolupracovníci roku 2010.
Formát diskuse, kdy v pěti blocích zasedli
do křesel na pódiu postupně nejúspěšnější
obchodníci, manažeři, oblastní ředitelé,
regionální ředitelé a ředitelé společností
finanční skupiny Broker Consulting, dal konferenci zcela nový rozměr. Diváci v hledišti
velmi uvítali, že letos mohli své nejúspěšnější kolegy nejen vidět, ale také slyšet jejich
názory a příběhy.
Zemský ředitel Tomáš Paur zmínil problematiku odpovědnosti manažerů a ředitelů. A to
jak odpovědnosti za klienty, tak i za lidi ve svém týmu. Na toto téma v diskusi navázali
nejlepší oblastní manažeři: Drahoš Olšiak, Roman Skala, Josef Vašíček a čtyřlístek doplnila
temperamentní Patrícia Balkó. Nejúspěšnější oblastní manažeři prozradili, jak učí lidi
ve svých týmech znalostem a dovednostem a jak se sami připravují na PR1 a PR2.
První diskusní blok nejlepších obchodníků uvedl regionální ředitel Ondřej
Schejbal. Mluvil především o současné
ekonomické situaci v České republice,
která poskytuje našemu oboru obrovský
potenciál. Důchodová reforma, reforma
systému sociálního zabezpečení, deregulace nájemného, zavedení školného
na vysokých školách a zároveň stále relativně nízká finanční gramotnost obyvatel
České republiky přinášejí na jedné straně
prostor pro naši profesi, ale zároveň také
společenskou odpovědnost. Jsme to právě
my – nezávislí finanční konzultanti, kdo má
pomoci klientům s řešením jejich rodinných financí a vysvětlit jim všechny dopady
ekonomických změn.
Zemský ředitel Petr Hušek se věnoval
tématu náborů a zapracování konzultantů.
Mluvil také o potenciálu našeho oboru,
v němž vidí obrovskou budoucnost. S rostoucí finanční gramotností lidí bude stoupat
i prestiž naší profese.
Obchodní ředitel Vilém Podliska stejně
jako na loňské konferenci zpestřil svou
prezentaci videem ze života kočkovitých
šelem. Je třeba uznat, že paralela mezi
lovem a obchodem má něco do sebe. Je pak
na každém, jaký způsob lovu si vybere – zda
způsob „tygr“ s 10% úspěšností, „vyběhaný
gepard“ se 70% procentní úspěšností, která
se ale nedá udržet dlouhodobě, nebo „lev“.
Věděli jste, že lvi loví zásadně ve skupině
a úspěšnost jejich lovu je více než 50%?
A k tomu jim zbývá ještě spousta volného
času – prospí přibližně 20 hodin denně.
Petr Hrubý už tradičně uzavřel konferenci
shrnutím ekonomických výsledků finanční
skupiny Broker Consulting. I v roce 2010 jsme
potvrdili, že patříme mezi lídry na finančněporadenském trhu. Například počet smluv
uzavřených našimi konzultanty se ve srovnání s rokem 2009 zvýšil o 24 %. A všechno nasvědčuje tomu, že grafy za rok 2011 porostou
ještě strměji. Jen za první tři měsíce letošního
roku činil meziroční nárůst počtu uzavřených
smluv 33 %. Zda využijeme potenciál tohoto
roku naplno, záleží také na vás. Jisté je, že
tak příznivá doba pro naši profesi, jakou
zažíváme nyní, se pravděpodobně nebude
v nejbližší budoucnosti opakovat. n
Ondřej Schejbal po své prezentaci uvedl na pódium nejlepší obchodníky Broker Consulting a Broker Expert. Do červených křesel
zasedli: Renata Soukalová, Dušan Birka, Jirka Vosyka a Roman Chlubna. Řeč byla o efektivitě a systému jejich práce. Nejúspěšnější
obchodníci se shodli na tom, že základem jejich úspěchu jsou doporučení od spokojených klientů. Dnes už jsou tito špičkoví
konzultanti v situaci, kdy jim klienti volají sami. Bez neustálého udržování vztahu se svými klienty, perfektního servisu a pečlivého
vedení údajů to ale nejde – na tom se shodli všichni čtyři spíkři. Důvěru klientů si zasloužíte jen profesionálním přístupem.
17
Téma měsíce
Nejlepší
obchodník roku
2010
(vlastní čisté body za období 1–12/2010)
1| Birka Dušan
2 823
2| Vosyka Jiří
2 731
3| Soukalová Renata
2 655
Nejlepší manažer
roku 2010
(čisté celkové body bez
spolupracovníků na stejném kariérním stupni)
1| Soler Petr
6 491
2| Liška Čeněk
6 050
3| Gramel Petr
5 783
Nejlepší oblastní
ředitel roku 2010
(čisté skupinové body
bez spolupracovníků
na stejném kariérním
stupni)
1| Olšiak Drahomír
12 259
2| Skala Roman
12 163
Rekordní
Dobrý
skutek
Kdo byl na 1. Reprezentačním
plese, ten ví, kdo nebyl,
nechť ví :
26. 3. 2011 byl vysoko překonán dosavadní
rekord sbírek, které se pořádaly na Výročních konferencích skupiny Broker Consulting. Na zvedací a transportní systém zn.
Roomer pro dvanáctiletého Marka Baránka
bylo potřeba nashromáždit 150 000 Kč.
Mezi vámi, spolupracovníky a hosty
plesu, se pomocí losů do bohaté tomboly
(děkuji všem, kteří zajímavé ceny do tomboly věnovali a tím dvojnásob motivovali)
vybralo neskutečných 99 300 Kč a 61 €,
což je v přepočtu a součtu 100 815 Kč!!!
Pořádající agentura Sajler&Partners marketing services přispěla šekem 30 000 Kč
a chybějících 19 185 Kč po akci doplatila
akciová společnost Broker Consulting.
Podařilo se!... a přála bych vám všem
slyšet radost paní Baránkové, když jsme jí tu
skvělou zprávu oznámili!
Děkujeme všem dárcům za skvělý výkon
i za důvěru, které si velmi ceníme a kterou
nezklameme!
Jak se chystá
konference
Po skončení 13. konference Broker Consulting jsme se
rozhodli trochu nahlédnout do zákulisí příprav. Na pražské
centrále jsme vyzpovídali manažerku podpory prodeje
Janu Zemanovou, pro kterou je organizace akce pro několik
stovek lidí rutinní záležitostí.
Jano, co všechno obnášejí přípravy
na konferenci Broker Consulting?
Je to milion maličkostí. Na přípravě konference se podílí mnoho lidí – od samotných
řečníků přes oddělení PR až po marketing.
Moje úloha spočívá především v tom
všechny zúčastněné koordinovat, ladit
detaily s pořadatelskou agenturou, zjišťovat, co vše už je hotové, co se ještě musí
udělat, předávat informace dál.
Od kdy se letošní konference organizačně připravovala?
Takové ty základní přípravy – jako rezervace hotelu apod., začaly v prosinci, ale
většina organizačních věcí gradovala v posledních týdnech, kdy jsem domů jezdila
opravdu jen přespat.
Kolik lidí se letošní konference v Plzni
zúčastnilo?
Při pracovní části to bylo přibližně 600
účastníků.
Bára Hrubá
3| Vašíček Josef
11 955
Nejlepší
regionální
ředitel roku 2010
(čisté skupinové body
bez spolupracovníků
na stejném kariérním
stupni)
1| Vokoun Luděk
29 502
2| Zíbová Jana
28 511
3| Malý Emil
27 107
Co je při přípravách nejnáročnější?
Nejtěžší je asi vymyslet program, který se
bude všem, nebo alespoň většině líbit. Letos navíc program, který by ladil s plesem.
Od programu se pak odvíjí vše další.
Byla letošní konference v nějakém
ohledu náročnější na přípravu než ty
předchozí?
Přípravy jsou pořád více méně stejné. Tento rok byla trochu změna v tom, že jsme
s přípravami a zkouškami v sále začínali už
v šest hodin ráno.
Pro mě osobně to bylo letos jiné
i v tom, že jsme vše museli zvládnout
ve dvou. A přiznám se, že se někdy Justýn-
ce/Jonášovi to běhání ze schodů nahoru
a dolů moc nelíbilo a dával(a) mi to dost
najevo. (Jana konferenci připravovala v 7.
měsíci těhotenství – pozn. red.)
Odehrály se během příprav nějaké
nečekané komplikace?
Trochu mě vyděsila situace, když ráno
najednou vypnuli v celém Parkhotelu elektřinu. To jsem se opravdu bála, že budeme
muset konferenci zrušit. Naštěstí byl nakonec problém s elektřinou pouze v hotelové
části (ne v sále ani v kuchyni), a navíc se
podařilo elektřinu už kolem sedmé hodiny
ranní nahodit, takže výpadek proudu většina hostů ani nezaznamenala.
Jaký máš pocit teď, když už je konference za námi?
Po konferenci pro mě vždycky přijde úleva.
I při sebelepší přípravě se mohou v průběhu celého dne pokazit tisíce věcí, které
musíte okamžitě operativně řešit. Napětí ze
mě spadne až tak po desáté večer, kdy už je
zábava v plném proudu. Hodnocení konference ale nechám spíš na obchodnících.
Jano, děkuji tobě i dalším kolegům, kteří
se na přípravách podíleli, jménem všech
účastníků naší konference, kteří si stejně
jako já díky skvělé organizaci užili skvělý
den i večer.
Ptala se Eva Sadílková
18
19
Téma měsíce
Téma měsíce
5 otázek pro Danielu Písařovicovou
5 otázek pro Filipa Sajlera
Moderátorku a novinářku Danielu Písařovicovou zná většina z nás ze
zpravodajských pořadů ČT. Stejně jako v roce 2010, i letos se Daniela
stala hlavní moderátorkou konference Broker Consulting. V exkluzivním
rozhovoru se s námi podělila o názor profesionála na řečnické výkony
našich spolupracovníků a také o svůj vztah k oboru financí.
Jak se vám líbily moderátorské výkony
našich manažerů a ředitelů?
Až mě překvapilo, jak velmi dobře vnímají
a jak dobře prezentují své věci. Bylo na nich
vidět nadšení pro tu práci a bylo patrné, že
chtějí něco předat. V žádném případě se
nebáli. Nedokážu odhadnout, jestli je svírala
nervozita, ale nevypadalo to tak. A myslím
si, že to je úplně nejdůležitější.
Takže myslíte, že tady máme i talenty,
které by se uživily jako moderátoři?
Myslím si, že až budeme mít nějaká volná
místa v České televizi, tak se klidně můžou
ozvat. (smích)
Po tom, co jste v prezentacích vyslechla, myslíte, že je těžší vaše práce, nebo
práce ve financích?
Každá práce má něco a tyto dva obory se
nedají srovnávat. Prolíná se to jen v momentě, kdy je nějaká konference, kdy musíte
něco předávat lidem a nějakým způsobem
je směrovat. Je na každém, aby našel to,
v čem je lepší a horší, a pak se vydá buď
cestou mediální, nebo cestou finančního
poradenství. U finančních poradců je podle
mého názoru nejtěžší, že musí znát dokonale své řemeslo, všechny ekonomické podmínky toho kterého produktu a podobně.
Zajímá vás ekonomika a finance? Investujete sama, nebo si necháte poradit?
Studovala jsem ekonomku, takže k tomuto
oboru mám blízko. Ale co se týče investic,
nechala jsem si poradit, do čeho investovat
a do čeho ne.
Jak vnímáte letošní konferenci Broker
Consulting ve srovnání s tou loňskou?
Přijde mi, že Broker Consulting se snaží udělat to pokaždé trochu jinak. Alespoň podle
srovnání těchto dvou konferencí. A konec
konců i podle toho, co naznačoval Petr
Hrubý na konci – že chce stále zkoušet nové
věci. Já tam ten vývoj vidím.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková
Focení s Jamesem Bondem si nechal ujít málokdo. | V závěru konference předala Patrícia Balkó Petrovi Hrubému jménem všech spolupracovníků diplom a poděkování.
Bez dobrého kouče nemůže fungovat žádný tým. A my máme toho nejlepšího! | Na plese zatančily i hvězdy Star dance: Monika Absolonová a Filip Sajler.
Slavnostním plesovým večerem
nás provázel Filip Sailer, jeden
z nejznámějších českých kuchařů,
spoluautor pořadu Kluci v akci
a také účastník soutěže Star
Dance. Pro OK Info odpověděl
exluzivně na 5 otázek.
Jak se vám, coby účastníkovi Star
Dance, líbily taneční kreace našich lidí
na plese? Všiml jste si nějakých tanečních talentů?
Jak jsem říkal, jste čistě taneční firma. Takový zájem o tanec jsem dlouho neviděl, u vás
je mnoho talentů.
Jaký recept (snídani nebo oběd) doporučujete den po plese?
Jistojistě bych doporučil být opatrný hlavně
den předem. A pak si druhý den můžete
dát, na co máte chuť.
Co je podle vás důležité, aby se člověk
stal úspěšným ve svém oboru – ať jde
o finance nebo o vaření?
Myslím si, že nejdůležitější je, aby člověk byl
šťastný a dělal věci, které ho baví a naplňují. A pak je jedno, zda jde o finance nebo
o vaření.
Jaký je váš vztah k financím – rozumíte
jim? Umíte hospodařit s penězi? Necháte si radit od odborníků?
Rád si peníze užívám a hospodařit s nimi
moc neumím, spíš hodně utrácím. Nejsem
moc spořivý typ. Nechávám si ale radit
od odborníků, považuji to za správné.
Do čeho investujete své peníze?
Co bylo nejlepší investicí ve vašem
životě?
Asi nákup a prodej nemovitostí, to se párkrát povedlo.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková
Lístky do tomboly šly na dračku. Ceny byly lákavé – od zahraničních zájezdů přes let balonem, jízdu Ferrari, Wellness víkend až
po fotoaparát, golfový set, hodinky Festina nebo uzené sele. Výtěžek z tomboly byl předán občanskému sdružení Dobrý skutek.
20
21
Výsledky
únor 2011
Výsledky
únor 2011
Skupinové body
vlastní body
Jméno
BodyJméno
Lenka Andršová
Gabriela Jansová
Petra Rysová
Jiří Vosyka
Tomáš Němeček
Roman Herman
Petr Semrád
Tomáš Galus
Klára Kolomazníková
Pavel Habruň
Michal Klátil
Ludvík Vaněk
Roman Chlubna
Daniela Dlouhá
520
431
363
350
342
312
269
265
252
239
236
227
222
209
BodyJméno
Karel Sůva
Jakub Novotný
Ivana Hlaváčková
Pavel Korda
Pavlína Golková
Ilona Pardeková
Roman Kovařík
Ludvík Zíka
Renáta Maidlová
Jiří Urbánek
Vladimír Zahrádka
David Chalupka
Martin Koiš
Regina Hrabačková
202
193
193
192
191
190
186
183
183
182
182
180
178
178
Karel Formánek
Martin Pech
Lucie Smutná
Tomáš Bubeníček
Petra Súkeníková
Kamil Mikula
Ondřej Řepa
Hana Hrachová
Martin Kasík
Dušan Birka
Kateřina Benešová
Markéta Reisová
Luděk Sychra
David Hercig
BodyJméno
177
176
173
173
170
169
169
167
166
165
164
160
160
158
Renata Soukalová
Václav Kupilík
Martin Sedláček
Kateřina Týcová
Kateřina Hykelová
Roman Lamka
Karolína Kasíková
Soňa Křepelová
Miroslav Vrba
Barbora Vávrová
Body
157
157
156
156
154
154
153
151
150
150
Body Jméno
BodyJméno
2 984
2 945
2 512
2 403
2 221
2 134
1 971
1 911
1 839
1 443
1 275
1 095
948
922
843
842
828
805
747
742
723
715
706
701
679
679
651
642
634
609
Julius Šafr
Ivan Dischinger
Pavel Zym
Roman Skala
Marek Rys
Josef Vašíček
Jindřiška Dresslerová
Jan Smutný
Jan Tuček
Čeněk Liška
Petr Nechutný
Michael Rund
Pavel Kadleček
Marcel Langr
Jaroslava Šlaufová
Ivona Bakrlíková
Pavel Hošek
Petr Nechutný
Petr Gramel
Lenka Lamková
Své výsledky komentují nejúspěšnější ředitelé měsíce února:
Michal Koubek,
Jana Šmardová,
regionální ředitel
regionální ředitelka
Sice o fous, ale přece. Jsme
Broker Expert
Své výsledky komentují nejúspěšnější spolupracovníci měsíce února:
Lenka Andršová,
Gabriela Jansová,
konzultant senior
finanční specialista
Za dobrou únorovou
Broker Expert
produkcí stojí nadstandardně dobré vztahy
s mými klienty, kteří se
nebojí poskytnout atraktivní doporučení. Také
pochopitelně maximální pracovní nasazení. Děkuji tímto své rodině a kolegům – za obrovskou
podporu a pomoc.
Body Jméno
Michal Koubek
Jana Šmardová
Roman Hušek
Ondřej Schejbal
Rudolf I Gusti
Luděk Vokoun
Emil Malý
Jana Zíbová
Pavel Šimků
Matěj Kubrt
Body
Václav Vích
Rudolf Kolbaba
Petr Soler
Filip Andrš
Martin Dlabola
Jiří Nekvapil
600
590
584
583
539
527
Anketa – skupinové body
Anketa – vlastní body
Za mým únorovým
výsledkem stojí dotažení
několika Finančních plánů
a velkých obchodů v hypotečních úvěrech. Mám
z těchto bodů radost, ale důležitější budou dlouhodobé výsledky, tam se teprve ukáže…
Jméno
prvnííí.  Tak, jak jsme si
to naprogramovali a zveřejnili před měsícem. Jsem
rád, že je stále více konzultantů, kteří pochopili, že
mají a můžou dělat více než 100 b/m. Všem těmto
konzultantům a jejich manažerům děkuji. Pojďme
si zvyšovat standardy. Máme přece ještě na víc!
Petra Rysová,
konzultant
Broker Expert
Každý úspěch je „nahromaděním“ drobných úsilí,
která zpravidla nikdo
nevidí a nikdo neocení. Proto chci poděkovat
naší asistentce Monice Benešové za perfektní
přípravu podkladů ke schůzkám, za úsměv, se
kterým do kanceláře uvádí klienty k jednání,
a v neposlední řadě za to, jak se pečlivě stará,
aby jim nic nechybělo. Paradoxně si tím přidělává další práci – po podobně pozitivní „PR nule“
je zákazník v pohodě, a dává-li mu moje řešení
Finančního plánu smysl, musí Monika po úspěšné
PR2 „nakrmit“ Jáchyma pořádnou porcí smluv.
Děkuji každému z našeho
ředitelství za pomoc
na cestě k tomuto výsledku. Největší radost mám
z toho, že máme obchodníky mezi nejlepšími
z celé firmy!!! 
Roman Hušek,
regionální ředitel
Tento měsíc se nám příliš
nepovedl, produkci jsme
měli na to, abychom pokořili 3000 čistých bodů, ale
podcenili jsme práci s doklady o zaplacení a další
dokumentaci. Příští měsíc to napravíme!!
Průběžné výsledky soutěže o podzimní zájezd do Turecka za období 1/2011–2/2011
Česká republika
Obchodník
Jméno
vlastní body Petra Rysová Roman Herman Jiří Vosyka
Lenka Andršová Roman Chlubna 890
811
687
665
621
Jméno
vlastní body Miroslav Vrba Petr Nechutný Ivan Bárta Daniela Dlouhá
Dušan Birka
485
482
475
383
356
Jméno
vlastní body
Renata Soukalová
Kateřina Hykelová
David Chalupka Jan Weisenpacher
Kateřina Benešová 356
355
354
349
348
Jméno
vlastní body
Michal Barák Roman Kovařík Petr Andrš Ludvík Vaněk Tomáš Němeček
343,00
342,51
340,82
340,18
337,46
Manažer
Jméno
Výsledky soutěže Regata 2011 pro společnost Broker Expert za období 10/2010–2/2011
KATEGORIE: Regionální ředitel
Prémiové body
Jméno
Jana Šmardová
Jan Smutný
Jiří Nekvapil
Body 72
53
44
Jméno
Marek Rys Jiří Horný
Petr Janíček
Body 38
32
29
Jméno
Dušan Tomčo Jan Gruza
Martin Dlabola
Body
22
10
10
Jméno
Dlabola Martin
Jana Sklenářová
Body
8
7
Prémiové body
Jméno
Body 63
59
33
24
Jméno
Olga Suková
Alexandra Sedláčková
Ondřej Dušánek
Václav Luska
Body 22
21
20
14
Jméno
Ivana Kuchtová
Jan Mach Jitka Ernestová Lenka Andršová
Body
12
12
12
12
Jméno
Radek Zuščák
Roman Chlubna Body
10
10
Prémiové body
JménoBody
Jméno Body JménoBody
JménoBody
Miroslav Vrba Filip Andrš
Roman Kolařík Jan Gruza Jana Luptáková
14
10
10
8
8
Petr Krajcigr Regina Hrabačková Kateřina Benešová Petr Andrš Zdeňka Franklová 7
7
6
6
6
Šárka Malá Petr Soler Simona Grünfeldová
Ivona Bakrlíková
Monika Fundová 797
779
771
766
739
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Lenka Andršová David Chalupka David Švec Jakub Novotný Zdeněk Langr 665
656
610
588
565
Jana Burešová Tadeáš Spousta
5
5
čisté celkové body
bez mng pozic
Michal Barák Michal Klátil
Jiřina Karhanová
Lukáš Buček Eva Kunertová 551
549
539
529
527
Ředitel
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Pavel Šimků
Petr Hušek Matěj Kubrt
Michal Koubek 3 365
3 333
2 979
2 892
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Rudolf I Gusti
Jana Šmardová Ivan Dischinger Roman Hušek 2 668
2 541
2 280
2 022
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Ondřej Schejbal Luděk Vokoun Jana Zíbová Roman Skala 1 977
1 941
1 903
1 763
čisté celkové body
bez mng pozic
Josef Vašíček Jan Tuček Emil Malý Julius Šafr 1 709
1 688
1 637
1 600
Slovenská republika
Jméno
60
56
47
21
20
1 275
977
967
850
843
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Manažer
Obchodník
KATEGORIE: Obchodník
Petra Rysová Roman Herman
Roman Chlubna
Lenka Andršová Tomáš Němeček
Petr Nechutný
Lukáš Kadeřábek
Petr Andrš Jiří Vosyka
Roman Chlubna Jméno
KATEGORIE: Manažer senior
Lukáš Kadeřábek Milada Petrů
Filip Andrš
Petr Andrš čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
vlastní body Peter Ožvald Miroslav Krajňák Andrea Sedlačková 303
300
284
Jméno
vlastní body
Jana Šaturová
Marta Štillová 282
254
Jméno
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Jana Šaturová Zuzana Baffyová
552
356
Ředitel
Jméno
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
Patrícia Balkó
1 689
Igor Szeles
čisté celkové body Jméno
bez mng pozic
1 443
Jozef Szeles čisté celkové body
bez mng pozic
969
čisté celkové body
bez mng pozic
Jana Fašáneková Marián Ďurík
185
159
22
Profil
Vilém Podliska:
Zosobnění píle
a odhodlání
Obchodního ředitele a místopředsedu představenstva Broker Consulting Viléma Podlisku dnes všichni
známe jako úspěšného muže, excelentního odborníka na obchodní dovednosti, špičkového manažera
a skvělého řečníka. Před lety ale začínal jako většina našich nováčků – neměl zkušenosti s obchodem,
nerad telefonoval a obával se odmítnutí klientů. Jeho oblíbený autor Brian Tracy říká, že startovní čára
je pro všechny stejná. Kam v životě dojdeme, záleží jen na naší píli a odhodlání. Vilém přiznává, že jeho
úspěch je vydřený, že neměl výhodu obchodního talentu od přírody. Vše, co dnes učí naše konzultanty,
si vyzkoušel sám na sobě. V rozhovoru prozrazuje, jak začínal coby prodavač vysavačů, jak se učil
od úspěšných i neúspěšných kolegů, co zažil během svého působení v pojišťovnách a jak vnímá svou
kariéru z dnešního pohledu.
Viléme, nejen v Broker Consulting jste
považován za jednoho z největších
odborníků na obchodní dovednosti.
Jak jste se k tomuto oboru dostal?
Už po škole mi bylo jasné, že v klasickém
zaměstnání člověk do 40 nebo 50 maká
a pak ho vymění za někoho mladšího a on
musí začínat znovu. A to jsem nechtěl.
Četl jsem pak nějakou knížku o prodeji
a z ní jsem pochopil, že když budu umět
prodávat, budu v pohodě. Vybíral jsem si
tehdy mezi prodejem vysavačů a prací pro
stavební spořitelnu. Zvolil jsem vysavače,
protože stavebnímu spoření jsem vůbec
nerozuměl a přišlo mi to divné. Asi měsíc
jsem studoval Zlaté stránky, ale protože
jsem měl strach z telefonování, chodil jsem
raději plavat a tam o telefonování přemýšlel. Samozřejmě se mi s tímto přístupem
vůbec nedařilo.
slevu na hotelové pokoje a podobně.
Klient měl nadiktovat číslo kreditní karty
do telefonu a hned se mu cena odečetla
z účtu. Nevěřil jsem, že to někdo koupí, ale
opravdu to nějak fungovalo. A tady jsem se
naučil telefonovat.
Jak se vám to podařilo změnit?
Pochopil jsem, že mám problém s telefonováním, proto jsem se rozhodl jít pracovat
někam, kde mě naučí telefonovat. Nastoupil jsem do call centra, kde jsem prodával
karty „Diamantového klubu hotelu Hilton“
– za roční paušál dostali členové klubu
Studoval jste už v té době také odbornou literaturu?
V té době jsem četl jen jednu knížku.
Myslím, že se jmenovala Power Selling.
Napsal to nějaký Němec. Až později, když
jsem šel do Allianz, narazil jsem na Tracyho
knížku „Jak mnohem lépe prodávat“. Ta mě
24
25
Profil
hodně ovlivnila a po jejím přečtení jsem se
rozhodl, že do toho půjdu.
Takže jste nastoupil jako obchodní
zástupce do pojišťovny Allianz?
Ano. To mi bylo asi 23. Původně jsem měl
prodávat povinné ručení, ale já jsem se raději zaměřil na životní pojištění. Později ze
mě udělali oblastního manažera. Pak přišel
rok 2001 a změna legislativy. To znamená,
že byly daňové úlevy na penzijní připojištění a životní pojištění. Allianz se rozhodla
prodávat ve firmách životní pojištění tak,
jako se prodává penzijko, ale nikdo s tím
neměl zkušenosti. Jediný, kdo to v té době
uměl, byl ING penzijní fond. Šel jsem se
proto podívat na nějaké jejich školení a asi
za půl roku jsem se rozhodl přejít do ING,
abych se naučil dělat také firemní obchod.
Profil
velké příležitosti. A když jsem pozoroval
své kolegy, zjistil jsem, že většina lidí je
v té branži neúspěšných a že konkurence
je extrémně slabá. Když jsem na Allianz
zjistil, že víc už se tam nenaučím, nastoupil jsem do ING. Tam to byla dobrá škola.
Fungovalo tam výrazně drsnější prostředí
než na Allianz. Člověk, aby přežil, musel
se pořádně otáčet. Tady jsem se naučil
opravdu hodně. Měl jsem tam na starosti
support pro makléře a pak se ze mě stal
regionální ředitel.
telé různě testovali, ale oproti ING to byla
hračka, tam byly mnohem drsnější poměry.
Znal jste už v té době společnost Broker
Consulting a uvažoval o spolupráci s ní?
Měl jsem na starosti všechny makléřské
firmy v Čechách a Broker Consulting nám
tehdy dělal největší obrat. V té době jsem
dostával hodně nabídek. A bylo mi jasné,
Co vás naučilo přestat se bát odmítnutí?
Zjistil jsem, že lidské myšlení má několik
úrovní. Že je čas, kdy má člověk o věcech
do detailu přemýšlet – co může způsobit,
co se může stát. A potom je čas, kdy je
důležité vůbec nemyslet, úplně vypnout.
Dělat práci mechanicky a nepřemýšlet o ní.
Protože když o ní člověk začne přemýšlet,
vymyslí jedině, proč to nemá dělat a proč
by to měl vzdát. Takže jsem se naučil
vypnout.
Myslím, že dost lidí dojede na to, že
neumí pracovat s vlastní hlavou. Když
jsou v pohodě, vymýšlejí, jak budou dál
v pohodě. Ale jakmile to moc nejde, začnou přemýšlet, jak to půjde celé do háje,
a vymyslí 180 důvodů, proč něco neudělat
nebo proč něco nebude fungovat.
Když jsem pochopil,
že mám problém s telefonováním,
šel jsem pracovat někam,
kde mě to naučí.
Co jste si odnesl z těchto dvou životních etap – Allianz a ING?
Allianz, to byl pro mě vstup do oboru.
Odtud jsem si odnesl poznatek, že existují
5 neoblíbenějších knih
Viléma Podlisky:
Jak mnohem lépe prodávat (Brian Tracy)
Nejlepší obchodník (D. Forbes Ley)
Psychologie prodeje (Karl F. Gretz & Steven R.
Drozdeck)
Proactive Sales Management (William Skip
Miller)
How the Best Leaders Lead (Brian Tracy)
5 lidí, kteří oVliVnili kariéru
Viléma Podlisky:
Brian Tracy, lektor a autor bestsellerů z oblasti
osobního rozvoje
Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting
Martin Brůha, bývalý obchodní ředitel ING
Jim Heidema, lektor a autor knih z oblasti
prodeje a vedení týmů v oboru pojišťovnictví
Tomáš Paur, zemský ředitel Broker Consulting
že v ING nebudu do důchodu. Takže jsem
řešil, co budu dělat dál. Do pojišťovny jsem
nechtěl a do vlastní firmy jsem se také
nechtěl pouštět, protože bych nezvládl
ty papíry, což mě nebaví. Věděl jsem, že
půjdu k nějakému makléři, a řešil jsem –
kam. Mluvil jsem s různými lidmi a nikde
to nebylo zrovna lákavé. Když mě oslovil
Petr, byl jsem s ním dohodnutý asi za dvě
minuty. To bylo v roce 2004.
Takže jste nastoupil jako
obchodní ředitel Broker Consulting.
Náplň vaší práce byla tehdy asi
jiná než dnes. Firma byla menší,
byla jiná doba...
Tehdy regionální ředitelé tady netušili,
kdo to je obchodní ředitel, protože tady
ta pozice do té doby nebyla. Takže to bylo
docela zajímavé.
Byly někdy chvíle, kdy jste si i vy řekl,
že už to je moc a že se na tu práci
vykašlete?
To bylo tam i tady.
A jak jste to řešil?
Dal jsem tomu čas. Měl jsem výhodu, že jsem
byl vycvičený z prodeje, protože tam se neúspěch a odmítnutí odehrávají každý den.
Myslíte, že tahle schopnost – umět
ve správnou chvíli vypnout a pracovat
mechanicky – dělá obchodníka úspěšným obchodníkem?
Myslím, že ano. Prodejní dovednosti a odbornost jsou samozřejmě také důležité. Ale
nejdůležitější je umět pracovat s vlastní
hlavou. Vědět, kdy mám přemýšlet a myslet
na detail, a vědět, kdy nemám přemýšlet
ani náhodou. Třeba kdybych si teď měl
Jak dlouho trvalo, než jste si získal
jejich respekt?
Tak rok, nebo rok a půl.
Byla to pro vás těžká doba?
Už jsem byl zvyklý z ING. Spousta lidí by
asi v takovéto situaci vzdychala, ale mně to
přišlo normální. Samozřejmě, že si mě ředi-
V dětství jsem měl oblíbeného novofoundlanďáka Agátu.
Pamatuji si, jak jsem jí dával žvýkačku, a pak jsem za to
dostal nařezáno.
sednout a začít domlouvat schůzky, vím, že
o tom nemám přemýšlet a mám jen začít
vytáčet čísla. A ono to nějak dopadne.
To je vaše vlastní zkušenost?
Je to moje zkušenost ze začátků s obchodováním, kdy jsem o telefonování chodil
měsíc přemýšlet na plavání. Měl jsem kliku,
že jsem vymyslel jít se to někam naučit.
Co dělá manažera manažerem? Která
dovednost posouvá obchodníka o level výš?
Myslím, že u manažera, který vede obchodníky, je důležité, aby měl v povaze, že vede
jiné lidi, že udává směr, říká jim, co mají
dělat a tak dále. To je hodně důležité.
lidí a pak záleží, co to je typově za lidi. Ale
myslím, že udělat zemáka je možné za 4–5
let od začátku.
To je ale z mého pohledu. Důležité je,
aby člověk věděl, co má dělat, ale také to,
co nemá dělat. Myslím, že problém spousty
obchodníků i manažerů je právě to, že
dělají věci, které nikam nevedou. Většina
obchodníků funguje tak, že když potkají
kolegu, kterému to šlape, začnou vymýšlet,
jak to, že to funguje, a zpochybňovat to.
Ale skoro nikdo neřeší lidi, kterým to nefunguje. Pro mě byli neúspěšní lidé vždycky
obrovskou studnicí moudrosti. Protože
stačilo je pozorovat a pak se jejich chybám
vyhnout.
Jsem přesvědčený,
že tohle je teprve začátek.
Dá se to naučit?
To jo. Je to o cviku. Při tréninku se projeví,
jestli to člověk v sobě má, nebo nemá.
Protože obchodníci potřebují, aby jim
manažer udával směr a šel sám příkladem.
Obchodník se neustále setkává s odmítnutím a tím pádem má přirozenou lidskou
tendenci se stáhnout. A manažer je tam
od toho, aby ty lidi, když jsou zrovna v defenzivě, vzal za ruku a šel to s nimi udělat
znovu – a udržel je tím v tempu.
A co další úroveň – ředitel? Co je
potřeba pro to, aby člověk mohl dělat
dobře tuhle práci?
Stoprocentně je to o dovednostech
a znalostech. Ale myslím si, že největší vliv
tam má povaha člověka. Tím myslím jeho
vlastnosti. U manažera, který vede jiné
manažery, jinými slovy ředitele, nejde jen
o charisma, ale o to, jak je vytrvalý a jestli je
důvěryhodný. Zažil jsem spoustu talentovaných ředitelů, kteří měli vliv na lidi, byli
charismatičtí, ale neustáli to osobnostně.
Někomu hráblo z peněz a začal se chovat
jinak. Někdo se začal chovat špatně k lidem
a někdo vyhořel na tom, že si všechno
splnil a nevěděl, co dál.
Jak rychle se dá podle vašeho názoru
udělat celá Eurokariéra od začátku
po zemského ředitele?
První rok je podle mě na rozkoukání a vybudování základní skupiny. Na konci druhého roku by člověk mohl mít postavenou
silnou desítku. To znamená mít 10 přímých
Máte cit na lidi? Poznáte intuitivně
předem, kdo bude mít manažerský
talent a bude se perspektivně vyvíjet?
Člověk si to tipuje. Jsem ale přesvědčený,
že nikdo neumí určit, kdo bude úspěšný.
Protože tam je spousta vlivů, které můžou
zasáhnout, a ten člověk vyhoří. Dnes myslím, že jsem schopný určit, že ten člověk
bude neúspěšný.
Jak by měl vypadat ideální uchazeč
o práci u nás?
To je člověk, který dělá tuhle práci 10 let, je
úspěšný a má skupinu 200 lidí. To je ideální
člověk na pohovor. Ale takových je hrozně
málo. Mám zkušenost, že super lidi jsou ti,
kteří byli předtím úspěšní v jiném obchodě. Z těch mám radost.
Co podle vás Broker Consulting může
takovýmto lidem nabídnout?
Zásadní je, že tady dostanou mnohem
větší stabilitu než někde jinde. Protože
u klasických zaměstnanců, kteří dělají obchod, jsou všude stropy. A je jedno, jestli
jsou to telekomunikace, IT nebo farmacie.
Obchodníci se dostanou na strop a dál
ani náhodou. U nás ten potenciál můžou
rozvinout úplně někde jinde. To je celkově
fenomén téhle branže a u nás to je dotažené ještě dál. Takže jednak tady mají větší
finanční možnosti a jednak větší stabilitu.
Protože standardně se na institucích mění
management každé tři roky. A vždycky,
když přijde nový šéf, dost věcí se otočí
o 180 stupňů. U nás jsou v tomhle ohledu
Týden obchodn ího řediTele
pondělí
objíždění aktivačních dnů
Komentář VP: „Někdy líp funguje, když to
nahlásím předem, a někde se raději objevím bez
ohlášení. Snažím se toho objet co nejvíc, takže
to je program na celý den. Většinou dám během
pondělí tak tři města.“
večer – představenstvo
od 19 hodin – schůzky
úterý
porady regionálních ředitelů, oblastních ředitelů
nebo řídící výbor
Komentář VP: „Snažím se co nejvíc doplnit
schůzkami čas mezi tím.“
středa–čt vrtek
Výjezdy do jednotliv ých kanceláří, tréninky,
nábory, PR 1.
Komentář VP: „Dospěl jsem k tomu, že jako pro
obchodníka je důležité mluvit s co největším
množstvím potenciálních klientů, tak je pro mě
důležité mluvit s co největším množstvím spolupracovníků. Po cestě pořád telefonuji. Mám
takový návyk, že jakmile vlezu do auta, volám
mým lidem, co se kde děje.“
pátek–sob ota
Akce, tréninky, nábory, PR 1. Akce a semináře
jednotlivých ředitelství.
Komentář VP: „Schůzky si většinou objednávám
na 45 minut. Protože potom už to osobní povídání je unavující. Snažím se udělat co největší
množství jednání i v těch dalších dnech. PR 1,
nábory…“
neděle – volný den
Komentář VP: „V neděli si rád pospím, to považuji za velký luxus.“
lidé v klidu. Když člověk neudělá nějakou
vyloženou prasečinu, ve firmě zůstává
dál. Třeba na jiné pozici, ale zůstává. Jinde
neúspěch znamená odchod.
Co bylo pro vás osobně důvodem,
že jste nastoupil právě do Broker
Consulting a zůstal jste tady?
V době, kdy jsem sem nastoupil, jsem
dostával hodně nabídek. Věděl jsem, že chci
pracovat jako makléř, a vsadil jsem na to, že
mě Petr nepodvede. To bylo pro mě dost
zásadní. Já jsem už v té době tušil, že nejde
o to, co bude slíbené a jaké podmínky budou
26
27
Profil
Profil
Na hory jezdím rád, ale většinou jen na víkend.
Týden na horách, to mi přijde škoda. To ho
raději strávím u vody. Dříve jsem i hodně
chodil po horách, dnes už jedu spíše na lyže.
na začátku, ale důležitá je dlouhodobá stabilita. A to závisí na lidech, kteří firmu vedou.
Čeho byste chtěl v práci dosáhnout?
Mně jde o to, abychom práci, kterou děláme, dělali ještě v mnohem větším měřítku
než teď. To je to, proč jsem tady a proč mi
to dává smysl. Protože si myslím, že je tady
pořád obrovský prostor.
„Rád cestuji – snažím se každé tři měsíce na týden vypadnout. Miluji moře
– Řecko nebo Maledivy, tam je to nádherné.“ Pozn.: Tato fotka je z Regaty
Broker Consulting 2010 v Chorvatsku, kde byl Vilém kapitánem lodi č. 4.
Se svou dvouletou dcerou Nicol.
Jak velký ten prostor podle vás je? Kolik procent potenciálu teď naplňujeme?
Myslím, že teď jsme reálně tak na 10 %
toho, co by bylo možné. Nastupoval jsem
v době, když firma měla obrat asi 100 milionů. Dnes má 600, takže je 6x větší. Ale já
jsem přesvědčený, že to je teprve začátek.
Že to může být někde úplně jinde. Ale současně vím, že to je výrazně náročnější hra.
všechno lépe dařit. Ono to tak opravdu
funguje. Mně osobně nikdy nešlo o dosažení
nějakých pozic nebo o hmotné cíle. Důležité
je, aby člověka jeho práce bavila. Když tu práci dělá s láskou, všechno automaticky přijde.
A ještě otázka na závěr. Jaký myslíte,
že bude pro nás rok 2011?
Myslím, že bude určitě lepší než rok 2010.
Je jiná ekonomická situace, lidi uvažují
jinak, jsou jinak naladění. Tím myslím jak
klienty, tak obchodníky. Celková nálada lidí
má totiž na ekonomiku zásadní vliv. Taky
si myslím, že nás v tomto roce čeká větší
profesionalizace v našem oboru. Česká
národní banka je stále důslednější, což povede určitě ke kultivaci trhu. A to je pro nás
dobře. Protože dost firem, i velkých, na to
není připraveno a z jejich pohledu půjde
Myslím, že zemského ředitele je
možné udělat za čtyři až pět let.
V současné době jste z pohledu většiny
lidí na vrcholu kariéry. Jaké jsou teď
vaše osobní cíle, čeho byste chtěl ještě
dosáhnout, co byste si chtěl splnit?
Chci být nejlepší ve svém oboru, ve své
profesi. Tracy ve své knížce píše, že když se
člověk bude sám zlepšovat, bude se mu
Golf připadá některým lidem jako kašpárna. Já to beru spíše tak, že nějak
zápasím s těmi míčky a u toho se projdu po pěkném parku. Odmalička
jsem byl zvyklý chodit na dálkové pochody, takže se mi to líbí.
o přitvzení. Zatímco my můžeme normálně
pokračovat tak, jak to děláme, a budeme
v klidu. Co se týká nových požadavků
na vzdělávání a legislativu, na tyto věci
jsme už dávno připraveni.
DěKuJi Za rOZhOVOr.
PTala se eVa saDílKOVá
28
29
Reportáž
Hokejoví mistři
z Broker Consulting
Hráči vítězného týmu Broker Consulting:
Petr Hrubý, Jaroslav Černý, Ivan Dischinger, Tomáš Chudoba, Petr Chudoba, Michal Barák,
Karel Sůva, Pavel Hošek, Jan Závada, Tomáš Sork, Karel John, Rudolf Jenka, Petr Hofman,
Lubomír Pochobradský ml., Jakub Krčmář, Jiří Hanousek, Zbyněk Jergl, Michal Novák,
Roman Skala. Na fotografii s hokejovou legendou Martinem Strakou a ředitelem
Kooperativa AG Západní Čechy Arnoštem Bergmannem.
Reportáž
10. a 11.3. 2011 se do sebe pustili zástupci ZFP Akademie, Kapitolu,
Kooperativy I., Kooperativy AG Západní Čechy a Broker Consulting.
Udělali to v mezích pravidel na ledové ploše. Proběhl totiž turnaj
Kooperativa Ice Hockey Cup. V plzeňské Kooperativa Aréně se hrálo
na 2 x 20 min. Naši borci s ohnivým koněm na prsou předvedli
nejbojovnější srdce a vítězný pohár převzali z rukou hokejové
legendy Martina Straky.
30
31
Reportáž
Reportáž
Během posledního utkání turnaje
s Kooperativou AG Západní Čechy už naši borci
tušili, že vítězný pohár je na dosah.
Sestavením týmu pověřil generální ředitel
Broker Consulting a hrající kapitán Petr Hrubý
své zástupce – oblastního ředitele Broker
Consulting Pavla Hoška a zemského ředitele
Broker Expert Jaroslava Černého. Pavel Hošek, který má za sebou několikaletou hokejovou minulost coby nekompromisní obránce,
připravil sestavy jednotlivých formací,
tak aby všechny tři pětky byly vyrovnané
a mohly se točit v přesných intervalech, což
se poté projevilo na celém turnaji.
Obránci: Hanousek, John, Chudoba,
Hošek, Jergl a Pochobradský
ÚtOčníci: Chudoba, Závada, Novák,
Barák, Jenka, Hrubý, Skala, Černý, Sůva K.,
Dischinger a Hofman
brankáři: Sork a Krčmář
Do prvního utkání s Kooperativou I. se tým
Broker Consulting vrhl s velkou vervou.
Zápas měl výborný spád, zejména v první
polovině. Diváci nedostali čas nudit se
a dlouze čekat na gól. Kooperativa I. se
předváděla matným výkonem se staticky
napadající útočnou řadou, kterou hořící
koně z Broker Consulting snadno překonávali přihrávkou o mantinel, čímž přečíslovali
obranu Kooperativy I. Po první polovině
jsme vedli 5:0. Závěr hry se proměnil ve střeleckou exhibici – 8:0.
V kabině Broker Consulting zavládlo
po prvním utkání veselí. Ve vzduchu byla
cítit obrovská motivace zvítězit. Zároveň
však tým čekala pořádně studená sprcha.
Do druhého zápasu Ice hockey Cupu
proti Kapitolu nastoupil náš tým ukolébán předešlou vysokou výhrou, což se
projevilo hned v úvodu hry. Kapitol vsítil tři
snadné góly. O přestávce proběhla v kabině
Brokeru nepublikovatelná porada. Týmu se
vrátila disciplína. Brokeři s ohnivým koněm
na dresu dokázali náskok Kapitolu stáhnout
a vyrovnat na 3:3. Pak se však v posledních
pár vteřinách zápasu nešťastně odrazil kotouč od mantinelu při vyhazování na hole
Kapitolu, který toho využil a zápas skončil
vítězstvím Kapitolu 4:3. Kapitol zužitkoval
vyrovnaný výkon během celého zápasu.
V předposledním utkání Ice Hockey
Cupu se svěřenci kapitána Petra Hrubého
za podpory ostříleného bývalého hráče
Pavla Hoška pustili do favorita celého
turnaje – ZFP Akademie. Utkání bylo velice
tvrdé a obě strany zahřívaly trestné lavice.
Hrající trenér Pavel Hošek má
za sebou zkušenosti z nejvyšší
hokejové soutěže.
Několikrát střety rozvlnily celý mantinel
jako v NHL. Jindy ale prořízl vzduch ostrý
zvuk píšťalky rozhodčího. Při utkání se
ZFP Akademie nedokázala výrazněji
prosadit a nevyužila na rozdíl od našeho
mančaftu svých hlavních opor. Zápas proto
skončil se skóre 2:0 pro nás. Rodilo se překvapení turnaje.
Když naši borci nastoupili v pátek plní
odhodlání k závěrečnému utkání s Kooperativou AG Západní Čechy, tušili, že
taBulka výsledků
tým
ZFP
Akademie
ZFP Akademie
Kapitol
3:2
Kooperativa I.
Kooperativa
AG Západní
Čechy
Broker
Consulting
4:3
7:1
0:2
5:3
5:3
4:3
3:2
0:8
Kapitol
2:3
Kooperativa I.
3:4
3:5
Kooperativa AG
Západní Čechy
1:7
3:5
2:3
Broker Consulting
2:0
3:4
8:0
1:7
7:1
putovní pohár je na dosah. Přestože jsme
v úvodu zápasu inkasovali nešťastně první
gól, deklasovali jsme nakonec soupeře 7:1
a předčili svým nasazením a bojovností
odnož Kooperativy ze západu naprosto
přesvědčivou výhrou. Broker Consulting se
stal vítězem celého turnaje Kooperativa Ice
Hockey Cup 2011. Vítěznou trofej předávala
hokejová legenda Martin Straka.
Petr HošeK,
MANAžer SeNIor
Celkové pořadí turnaje
kooperativa iCe HoCkey Cup
1 | Broker Consulting
2 | ZFP Akademie
3 | Kapitol
4 | Kooperativa I
5 | Kooperativa AG Západní Čechy
32
33
Výsledky
február 2011
know-how
Vydařený týden Tomáše Bubeníčka
Patříte k obchodníkům, kteří pravidelně plánují schůzky a uzavírají
obchody průběžně celý měsíc, nebo spíše spoléháte na jeden zdařilý
obchod s bonitním klientem, který vám vydělá stejně? manažer Tomáš
Bubeníček vsadil na první z uvedených způsobů. a evidentně se mu to
vyplácí. nechte se inspirovat jeho příběhem o týdnu, kdy se mu každý
den podařilo uzavřít úspěšný obchod. a jaký byl bodový výsledek?
To už se dočtete v jeho článku.
Při diskuzi s novým kolegou Petrem Suchým
na téma „efektivní cesty“ k úspěšnému
obchodu mě napadlo podělit se o postřehy
k jednomu důležitému „návyku“, a to pravidelnému týdennímu uzavírání obchodů.
Někde jsem slyšel, že člověk je od přírody tvor líný. Právě proto hledá vždy cesty,
které jsou „kratší“ a jednodušší. Několikrát
jsem se osobně přesvědčil, že obsluha
klienta je dlouhodobý proces, a jen jsem se
utvrdil v tom, jak důležité je dlouhodobě
„udržovat“ opravdu férové vztahy s lidmi.
Považoval jsem za důležité právě toto
zmínit, protože cílem naší práce není „honba“ za body, ale férová obsluha a pomoc
klientům – podepsaná produkce je pak
zákonitým vyústěním naší kvalitní práce.
Pravidelné zažívání úsPěchu
zvedá sebevědomí
Myslím si, že obzvláště v naší práci je hodně
důležité „zažívat“ úspěch a to pravidelně!
Zvyknout si na to, že každý týden pomůžu
minimálně jedné rodině – mít prostě návyk.
Tento návyk vychází z prosté úvahy o tom,
že je „slušností“ přinést jeden normální
obchod za týden.
Jistě je možné fungovat i „nahodile“, kdy
tři týdny v měsíci nemám žádný výsledek
a stačí 1x za měsíc být nápomocen klientovi, který má výrazně větší finanční prostor
k zabezpečení všech (většiny) svých situací,
které chce (a bohužel i nechce) prožít – výsledkem bude jistě i „tučný“ bodový zisk pro
konzultanta, nezřídka převyšující 100 bodů
a vyšší hodnotu (vídáme i 200 nebo
300 bodů).
co se stane, když „tučný
obchod“ nevyjde?
Vše závisí na souvislostech a drobných
detailech, které utvářejí výsledný celek.
Myslím, že není nutné zdlouhavě přemýšlet
nad tím, co se stane, když se takový obchod
nepodaří a konzultant se začne „utápět“
v depresi, že za měsíc nevydělal ani na své
náklady. Vnímám, že je velmi důležitá právě
pravidelnost úspěchu. A i kdyby mi něco
nevyšlo, tak se mám o co „opřít“ (výsledky
práce dalších tří týdnů v měsíci).
Teď to skoro vypadá, že nemám zájem
podepisovat velké a „nevšední“ obchody .
NE, NE – nic takového nemám v plánu. Jen
„tyto“ obchody vnímám jako automatickou
součást mojí každodenní práce. Takové
obchody byly, jsou a jistě budou (a záleží
to z velké části na nás)! Jen na nich nemůže
být „postavena“ moje budoucnost. Je to
jen třešinka na dortu, který stojí na velmi
stabilních základech.
vydařený týden
Osmý kalendářní týden tohoto roku byl pro
mě z určitého pohledu netradiční a současně velmi vydařený! Každý den (!) tohoto
týdne se mi totiž podařilo uzavřít obchod
(nemám tím na mysli smlouvy za 300 bodů,
nicméně se nebavíme ani o smlouvách
za 0,48 bodu ) – a to vše souběžně
s tím, že byly realizovány i aktivity v rámci
zapracování nového kolegy (právě Petra
Suchého). V každém případě se jednalo
o jakési „oživení“ v informacích, které se
standardně motivačně probírají na pondělním aktivačním dnu, a fungovalo to jako
„nakopnutí“ všech lidí v kanceláři s motivací
do další práce.
Uzavření více samostatných obchodů je
pozitivní samo o sobě už tím, že pomůžeme zefektivnit finance více klientům,
z čehož zároveň plyne neméně důležitá
skutečnost – že dostaneme více různorodějších referencí, a samozřejmě i tím, že
případné negativní dopady (např. storna)
by neznamenaly to, že pak přijde vniveč
celotýdenní práce.
A o jaké obchody se jednalo? Řekl bych,
že nešlo o žádné „nestandardní“ obchody.
Vše vycházelo jak z doporučení, tak se jednalo i o servisní schůzky v rámci péče.
n
n
n
n
n
n
pondělí: péče/dořešení zabezpečení rizika
– „rodinná“ pojistka na 1620 Kč = 25 bodů
úterý: péče/2x navýšení firemních příspěvků na PF a IŽP na 1000 Kč = 30 bodů
středa: péče/dořešení FP rodiny (zvýšení
příjmu rodiny – manželka po mateřské
dovolené), práce na efektivním využití
celého cash flow; zkvalitnění zabezpečení
rizika, navýšení stávající rizikové smlouvy
o 2134 Kč, IŽP na 1000 Kč a pravidelná
investice 2200 Kč na rentu a peníze pro děti
(s předplatbou 24 458 Kč) = 75 bodů
čtvrtek: PR2 – „doprovod“/pravidelná
investice 3000 Kč na rentu (s předpl.
19 551 Kč) = 19,5 bodů (podpis „zbytku“
řešení byl realizován v dalším týdnu
navýšení stávající rizikové smlouvy a IŽP
– dalších 43 bodů)
pátek: PR2 (tip od „Partnera“)/pravidelná
investice 3000 Kč (s předpl. 23 040 Kč)
= 23 bodů
sobota: nelekejte se, nic jsem nepodepsal  – nicméně měl jsem domluvenou
schůzku v rámci péče a po telefonické
domluvě byla připravena k podpisu riziková
smlouva (schůzka odpadla – úraz klientky).
Jistě pochopíte, že jsem byl „moc a moc
naštvanej“ .
Jsou věci, které neumíme ovlivnit (možná to neumí nikdo), a právě proto je důležité
s nimi počítat. Sobotní záležitost mě samozřejmě vůbec „nedeprimovala“, protože
pracuji tak, abych nebyl „připoutaný“
na nutnost uzavření jakéhokoli obchodu.
Jestli dobře počítám, za týden jsem „vyprodukoval“ 153 vlastních bodů a velmi rád
jsem byl nápomocen při prvním obchodu
mého nového kolegy.
Toto je cesta, kterou jsem si vybral já
a kterou považuji z pohledu dlouhodobého
fungování za optimální. Jak to vidíte vy?
Je to něco, co může mít dlouhodobý efekt
i pro vás?
Tomáš BuBeníček, manažer
Výsledky sloVensko
svoje výsledky komentujú najúspešnejší spolupracovníci mesiaca februára.
Vlastné body
martin lipták
finančný špecialista
Fin Consulting
Za februárovým
výsledkom
stojí cieľ, ktorý
som mal pred
sebou, moja
maličkosť, rodina, ktorá trpí a raduje sa s mojou
prácou zároveň, nepochybne ľudia
okolo mňa na pobočke a klienti,
s ktorými som mal tu česť. Podarilo
sa mi prekonať brigádnický štýl
práce, výhovorky tipu „sa nedá - sa
nedá“. Február bol výnimočný vo
veľa veciach: v pádoch, víťazstvách, porážkach, únave, nadšení,
motivácii, radosti, znechutenia,
trpezlivosti, sebazáporoch, únave,
sile zdvihnúť hlavu a ísť ďalej ...
andrea sedlačková
oblastný riaditeľ
Čo za mojim
výsledkom stojí?
V prvom rade
sú to jasne stanovené priority
a ciele. Zvládnuť
svoj úvodný mesiac vo farbách Broker
Consulting v rámci školenia tak, aby
na konci bol z neho príjemný úžitok
a hlavne odrazový mostík pre budovanie tímu. Mesiac február bol pre mňa
skúškou a aj odmenou zároveň. Školením v praxi. Som nesmierne rada, že
vyšiel tak ako som plánovala a dúfam,
že ten nasledujúci bude ešte lepší.
miroslav krajňák
konzultant
Po slabšom výkone v januári,
som sa rozhodol
urobiť všetko
preto, aby som
v mesiaci február
dobehol stratu a splnil svoj plán
na viac ako 100 %. To sa mi s väčším
úsilím podarilo a mám z toho dobrý
pocit. Samozrejme, výsledok ma milo
potešil.
skupinoVé body
igor szeles
regionálny riaditeľ
Je to výsledok,
ktorý zľahka
naznačuje,
že sme sa
po nešťastnom
úvode roka
pohli správnym smerom. Všetko je
pripravené na stúpajúci trend a ja
sa teším na úspechy, ktoré podajú
ľudia v tíme. Manažéri presne vedia,
čo treba robiť a riaditelia to musia
zabezpečiť a podporovať.
ivan sedilek
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
Výsledok regiónu je vždy výsledkom tímu
a teda ďakujem
každému, kto
sa oň zaslúžil.
Máme už tretí mesiac vzostupný
a tento, ktorý nám dobieha, bude
takisto. Takže atmosféra super, výsledky zatiaľ až tak nie, ale pomaly
(rýchlo) a isto tam čoskoro budeme
aj vo výsledkoch :-).
stanislav jendrišák
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
Tretie miesto
by sa mohlo
zdať pekné, ale
keď zabehnete
napr. sto metrov za minútu
a skončíte tretí tak hodnotiť taký
výsledok so spokojnosťou pokiaľ
nie ste zdravotne hendikepovaný je
paródia. Kým nebude región robiť
min. 3000 bonov, nie som spokojný
a náš cieľ je nakoniec ešte oveľa
vyšší. Nakoniec spokojnosť nás v konečnom dôsledku brzdí. Za minulý
mesiac ďakujem „mojim“ ľuďom,
ktorí mali excelentné výkony či už
na poli obchodu alebo práce s ľuďmi
a ďakujem im aj za ich presvedčenia
a postoje k našej práci. Vďaka Tomáš
Hančinský, Monika Janíčková Hanzesová, Martin Lipták, Miroslav Burda.
Priatelia, to najlepšie nás však ešte
len čaká.
Vlastné body
Meno
Martin Lipták
Andrea Sedlačková
Miroslav Krajňák
Zsolt Czuczor
Miroslav Burda
Veronika Valentová
Miloš Konček
Gabriela Milá
Judita Sedileková
Marta Štillová
Zuzana Hádryová
Alexandra Vrtochová
Peter ožvald
Jana Šaturová
Mária Tkáčová
Ján Kunštár
dagmar Prokeinová
Jozef Hruška
Iveta Haulituszová
Pavol Petrík
Ľubica Plavčková
Body
353
284
233
231
228
214
205
200
198
188
182
178
174
167
166
161
159
157
152
150
150
skupinoVé body
Meno
Body
Igor Szeles
Ivan Sedilek
Stanislav Jendrišák
Mária Tkáčová
Karol Furian
Patrícia Balkó
Jozef Szeles
Jozef Holan
Judita Sedileková
Tomáš Hančinský
2 701
2 115
1 136
1 080
906
893
745
742
725
689
JaK Se PoČíTaJí VýSLedKy
PRo oK INFo
Výsledky jsou rozděleny do dvou
kategorií a počítají se dle stejných
pravidel jako výsledky pro ČR
(viz s. 20–21). U Fin Consultingu
postupujeme ve vyhodnocení takto
– v kategorii obchodníků jsou
počítané vlastní brutto body
po odečtení vlastních netto storen
a oprav, v kategorii manažerů pak
skupinové brutto body po odečtení
skupinových netto storen a oprav
a bodů na stejném stupni.
Jan Bláha,
vedoucí IT oddělení
súťaž
o víkend
v alpách
22 najlepších spolupracovníkov Fin Consulting získa
4dňovú lyžovačku v apríli
v rakúskych alpách. o víťazoch rozhodnú výsledky
za obdobie 1. 1.–31. 3. 2011.
Priebežné výsledky súťaže
k 24. 3. 2011 v kategóriách:
Finančný špecialista
Meno
Jozef Hruška
Ján Pešťuka
eva Peterová
dušan Mihál
elena Poláková
Alexandra Vrtochová
Martin Lipták
Miroslav Burda
Valter Rajman
Jana Falisová
Body
616
570
551
524
497
456
438
413
395
377
vedúci tímov
Meno
Monika Janíčková
Henzesová
Silvia nemcová
emanuel Šmídl
dušan Svoboda
Alena Klímová
Branislav Sedilek
Miriam ducková
Mária Zitová-Fany
Body
1123
1048
889
687
646
607
542
508
riaditeľ pobočky
Meno
Judita Sedilekova
dagmar Prokeinová
Bohumír nemec
Jozef Holan
Tomáš Hančinský
Iveta Kutiová
Miloš Konček
Renáta Gazdačková
Body
4374
2466
2190
2143
1674
1655
1376
1044
regionálny riaditeľ
Meno
Ivan Sedilek
Mária Tkáčová
Karol Furian
Stanislav Jendrišák
daniel domény
Body
7474
4638
4450
3708
2545
34
35
Fin
Consulting
Fin
Consulting
Križovatky
ak cestujete napríklad zo Žiliny do Martina, prechádzate nevyhnutne
niekoľkými križovatkami. väčšina z nich sú svetelné a je pohodlné,
ak niekto iný alebo niečo iné za nás rozhodne, kedy a ako máme
takouto križovatkou prejsť. vlastne ani nemusíte veľmi rozmýšľať.
A potom tu máme aj križovatky bez semaforov, a tu už ide do tuhého, treba sa rozhodovať, pospomínať si a použiť pár pravidiel,
na ktoré, ako veríme, si spomenú a použijú
ich v tej chvíli aj ostatní vodiči. No a niektorí
z nás by najradšej cestovali bez akejkoľvek
križovatky. Priamo z miesta na miesto. Bez
nutnosti rozhodovania, bez nutnosti voľby.
Prečo spomínam križovatky? Naša práca
je kombináciou stavov a našich reakcií
na ne, ktoré vytvárajú ďalšie stavy. Niekedy
musíme urobiť to, čo nám niekto povie, len
musíme byť ochotní počúvať a mať otvorenú myseľ. Niekedy musíme zobrať rozum
do hrsti a pomôcť si sami. A niekedy fičíme
po diaľnici úspechu bez veľkého rozmýšľania, bez prekážok rýchlo a bezpečne.
V tejto súvislosti existujú
tri skupiny ľudí:
1 | Nerozhodli sa.
2 | Myslia si, že sa rozhodli.
3 | Rozhodli sa.
Skupinu „Nerozhodli sa“ charakterizuje
ochota to aspoň čiastočne priznať. Poznáte
ich podľa vyjadrení „Neviem, či sa na to
hodím.“ „Uvidím, ako mi to pôjde.“ „Ešte
musím počkať, kým...“ Niekedy sú napodiv
vo firme už aj celé mesiace.
Ďalšia skupina, „Myslia, že sa
rozhodli“, vyzerá, že to s prácou vo finančnom poradenstve myslia vážne. Navonok
vystupujú s vyjadreniami: „Ja chcem túto
prácu robiť.“ „Baví ma to.“ „Rád pomáham
Na otázku, aké by mali byť aktivity
smerujúce k „výrobe“ klientov, myslím
si, vie odpovedať každý človek v biznise,
dokonca už pred absolvovaním úvodného
seminára. Ale potom: prečo sa to u niekoho deje a u niekoho nedeje? Myslím, že
to súvisí s ROZHODNUTÍM a rozhodnutie
súvisí s PREČO.
ROZHODUTIE, čo vlastne chceme a musíme urobiť každý sám za seba a v sebe.
V tom, čo tomu predchádza, PREČO by som
sa mal rozhodnúť, môžem dať inšpiráciu,
ale vybrať a nájsť si to musíme opäť každý
sám. Preto vám chcem prezradiť to moje
PREČO.
1
2
3
Využívanie finančného trhu
– finančný trh sa dotkne v čase každého človeka, je takmer nemožné, aby sa
tak nestalo skôr alebo neskôr.
ky, lebo nerobia činnosti ako profíci, iba
brigádujú, privyrábajú si. Správajú sa, akoby
išlo o niečo dočasného v ich profesionálnom živote.
Prvým predpokladom profesionálneho
prístupu k poradenstvu je počet obchodných stretnutí, tzn. stretnutí, z ktorých
môžem teraz alebo v budúcnosti očakávať
obchod. Desať takýchto schôdzok za týždeň je prvé kritérium, ktoré sme si stanovili
ako deliace brigádnikov od profesionálov.
V druhej skupine sa často manažéri
chytia do pasce. Na prvý pohľad to vyzerá,
že títo ľudia chcú, ale aj po týždňoch
a mesiacoch spolupráce stále iba brigádujú.
A venujú im pozornosť a čas a peniaze a čas
a peniaze... Ale v ktorej firme sa brigádnikom niekto venuje, investuje do nich čas
a peniaze, a k tomu dlhodobo?
Tretiu skupinu, „Rozhodnutých“, je
veľmi ľahké rozoznať. Majú aktivity, pracujú
Profesionálny prístup je
o počte obchodných stretnutí.
ľuďom, ale...“ Žial navonok sa to neprejavuje,
resp. prejavuje veľmi málo. (Málo chápme
ako málo stretnutí, málo výsledkov alebo
výsledky systémom náhodných výbuchov.)
V našom regióne sme tieto dve skupiny
začali nazývať brigádnikmi. Sú v našom
biznise na brigáde, a keďže nemajú výsled-
Legislatívne roadshow
na sebe a majú aj výsledky. A akoby zázrakom táto skupina ani nestojí tak veľa času
a ani peňazí. Sami si vedia veci naštudovať,
sami si vedia nájsť klientov, stačí im dať pár
dôležitých informácií a oni ich zoberú a rozvinú do podoby, ktorá im pomáha v biznise,
a vyrábajú a vyrábajú klientov.
Finančný trh vz. schopnosti klienta
– klienti sa na finančnom trhu nevyznajú – až na pár výnimiek.
Riešenie s kým? – keďže sa klienti
na finančnom trhu nevyznajú, ide len
o to, s kým budú túto potrebu riešiť.
Verím tomu, že najlepšie riešenie
pre klienta je poradiť sa s korektným
a vzdelaným nezávislým finančným
poradcom, za ktorého sa považujem.
4
Veľa práce – vzhľadom na to, ako prebiehalo a prebieha finančné sprostredkovanie, je na tomto trhu veľa práce,
ako klientom pomáhať šetriť poplatky,
zhodnotiť voľné peniaze, optimálne
nastavovať zabezpečenie, vytvárať
rezervy... budovať korektné dlhodobé
vzťahy na báze win-win.
Fin Consulting si ctí a chce dodržiavať platné legislatívne normy
a etické zásady, preto v mesiacoch marec až apríl 2011 prebehne
školenie z legislatívnych a interných predpisov.
V legislatívnej oblasti v spoločnosti Fin
Consulting prebehne školenie manažérov
zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okrem povinného pravidelného preškolenia
z tohto zákona získajú manažéri i možnosť
školiť z tohto zákona a z vlastného programu proti praniu špinavých peňazí spoločnosti Fin Consulting svojich podriadených
spolupracovníkov. Keďže povinnosťou
každého začínajúceho spolupracovníka je
oboznámiť sa s touto problematikou, urýchli
tento proces zapracovanie nových spolupracovníkov. Záver školenia končí testom.
Spolupracovníci budú oboznámení
i s výsledkami kontroly Compliance Officer
zápisov zo stretnutia s klientom, ktoré sú
povinní vždy spísať s klientom pred uzatvorením zmluvy. Nedostatočne vypísaný zápis je vrátený spolupracovníkovi na opravu.
Do doby, kým spolupracovník neodovzdá
opravený zápis, nebude spolupracovníkovi
vyplatená provízia za produkt, ktorý bol
predmetom sprostredkovania.
Menej častými chybami sú: neodovzdaná kópia OP, neoznačený dôvod odporúča-
Tak sme sa dočkali aj v Bratislave a 2. marca
prišiel Brian Tracy aj sem. Vidieť naživo
takéhoto človeka je samozrejme zážitok,
5
regionálny riaditeľ Fin ConSulting
toMáš kročian,
Produktový ManaŽér
5 najčastejších chýb v zápisoch
podriadeného finančného
agenta zo stretnutia s kLientom
1 | Neúplné údaje v identifikácii podria-
2|
3|
4|
5|
deného finančného agenta (vypísať
registračné číslo NBS a nie SP číslo,
označiť, v ktorom sektore ste registrovaný, vypísať údaje: meno, priezvisko
i celú adresu trvalého bydliska),
neoznačené vyhlásenie ohľadom prania
špinavých peňazí,
neoznačené upozornenia ohľadom rizík
spojených s finančným produktom,
neúplné vypísanie údajov o finančnej
situácii klienta,
neoznačený predmet sprostredkovania.
Fin ConSulting
Brian Tracy v Bratislave
Dôkazy – dôkazom toho, že to má
význam, sú spokojní, vďační klienti,
dlhodobá spolupráca s nimi a odporúčania, ktoré dávajú. Ak nemáte ešte
vlastné dôkazy zmyslu PREČO v našej
práci, kliknite si na stránke www.finconsulting.sk na odkaz referencie, alebo si
prečítajte staršie čísla OK Info s vyjadreniami klientov na prácu našich ľudí.
StaniSlav Jendrišák,
nia a súhlas klienta s ponukou, neoznačené
skúsenosti a znalosti, neoznačená alebo
chybne označená kategorizácia klienta,
neoznačené odovzdané prílohy klientovi, v zápisoch pre kapitálový trh chybne
označené/neoznačené odpovede v teste
vhodnosti a primeranosti a neoznačená povaha zamýšľanej investície. Menej
častou, no vážnou chybou je spísanie
zápisu na nevhodnom tlačive. Investičné
produkty je potrebné spisovať na tlačive
Zápis zo stretnutia s klientom pre sektor
kapitálového trhu, nie na tlačive Zápis zo
stretnutia s klientom pre sektor prijímania
vkladov.
Spolupracovníci budú informovaní
i o vydaní posledných interných predpisov spoločnosti Fin Consulting, najmä:
MEMO k zmluve Tipér, MEMO k používaniu
firemných mailov, MEMO k zápisom zo
stretnutia s klientom, MEMO k oznamovaniu podozrivých zmlúv sprostredkovaných
mandatármi. Všetky tieto predpisy sú
prístupne na internetovom portále FinPort
spoločnosti Fin Consulting.
Brian Tracy
ktorý sme si nemohli nechať ujsť. A keďže
ako povedal: „Rozmýšľanie je najdôležitejšia
vec na svete,“ bola to zároveň aj príležitosť
zamyslieť sa nad tým, ktoré veci a činnosti
robíme správne a ktoré veci by bolo lepšie
zmeniť. To je aj dôvod, prečo sa oplatí ísť
si vypočuť autora aj naživo, a nielen čítať
jeho knihy. Myšlienky sa dajú viac rozvíjať
a viac vnímať. A to je úlohou lídrov.
Práve na vodcovstvo bol seminár zameraný a pán Tracy identifikoval hlavných
sedem bodov marketingu, zlepšenia
výkonnosti a tajomstiev vedenia. Kľúčovými sú cieľ, schopnosť rozhodnosti a činu,
inovácie, schopnosť riešiť problémy v pokoji a tiež forma, ako o sebe premýšľame.
Staneme sa takými, ako o sebe premýšľa-
me. Rovnako je dôležité, čomu venujeme
svoje myšlienky.
Najúspešnejší ľudia premýšľajú, čo
chcú dosiahnuť a ako. Priemerní ľudia
premýšľajú, čo nechcú, aby sa stalo, a koho
z toho obviniť. Keď si človek z tejto prezentácie odniesol už len tieto myšlienky, musia
ho posunúť dopredu. Samozrejme tém
bolo viac a času žiaľ málo. A to je asi jediné
„mínus“ tohto stretnutia.
Odporúčam využívať takéto príležitosti,
lebo niekedy aj jediná myšlienka môže človeku zásadne zmeniť život. A ak sa pýtame,
ako môžeme zmeniť svoje životy k lepšiemu, toto je jeden z nástrojov.
ivan Sedilek,
regionálny riaditeľ Fin ConSulting
36
37
Investice
Investice
Uranové a jaderné společnosti
– zboží se slevou
ETF – Uranové a aTomové spolEčnosTi
ETF Uranových spolEčnosTí
Znáte to. když si kupujete zimní boty, nejlepším obdobím z pohledu nabízené ceny je konec sezony, tj. jaro,
případně počátek léta. S tím, jak se zima blíží a všichni se na ni připravují, ceny rostou. něco podobného
nyní sledujeme na trhu s uranovými akciemi a společnostmi dodávajícími jadernou technologii. Mnohé
z nich totiž klesly o desítky procent během jednoho jediného týdne po ničivém zemětřesení a následných
záplavách vyvolaných v Japonsku vlnou tsunami.
Tato země zažila kombinaci přírodních katastrof, které se zařadí mezi nejhorší v jejích dějinách. Vše začalo podmořským zemětřesením v blízkosti japonského pobřeží o síle 8,9
stupňů Richterovy stupnice. Jde o stupnici
od 0 do 10, kde se pomocí čísla odhaduje síla
zemětřesení. Ve Wikipedii se hovoří o tom, že
zemětřesení o síle 8,9 může způsobit velmi
a realita nebyla horší o 0,7, ale 7x. Pověstnou
Achillovou patu elektrárny představoval fakt,
že souběh dvou kritických událostí nikdo
nepředpokládal. Ochranná bariéra byla totiž
připravena na vlnu o výšce 6,5 metru, což
odstavilo reaktory od systému chlazení. Nechci zacházet do dalších technických detailů,
ale v době psaní tohoto článku se usilovně
Renesance jaderné energetiky bude
i přes současné těžkosti pokračovat.
vážné škody na stovky kilometrů daleko.
V tomto konkrétním případě nebyly přímé
škody obrovské, ale dílo zkázy bylo završeno
následnou vlnou tsunami. Šlo o masu vody,
která byla cca 10 metrů vysoká a smetla vše,
co jí stálo v cestě. Silnice, auta, domy, továrny,
prostě vše.
Škody dosahují stovek miliard USD,
japonská ekonomika se v podstatě „zastavila“
a oči všech se zaměřily na jaderné elektrárny,
které stály v místě tohoto neštěstí. Jednou
z velmi poškozených byla, do té doby málo
známá, elektrárna Fukušima, která stojí
přímo na pobřeží. Asi si kladete otázku,
proč v oblasti, kde je tektonická činnost tak
aktivní, stojí elektrárny přímo na pobřeží.
Ne, není to tím, že by japonští inženýři něco
opomněli. Důvod je velmi jednoduchý. Pro
bezpečné provozování jaderných elektráren
je naprosto nezbytný kvalitní a bezpečný
chladicí systém, který vyžaduje přísun
vody. Ale zpět k této jaderné elektrárně. Ze
stavebního a konstrukčního hlediska tato
stavba zasluhuje obrovský obdiv, protože
byla konstruovaná na zemětřesení do úrovně 8,2 stupňě Richterovy stupnice, a jak již
víme, realita byla o 0,7 horší. Uvědomme
si ale fakt, že jde o logaritmickou stupnici
bojuje o zprovoznění chladicího systému pro
reaktory 1-4. Konstrukce reaktoru je založena
na udržování minimálního množství vody,
které brání procesu roztavení palivových
tyčí, což by mohlo vést k zamoření okolí
radiací. Jsem ale optimistou a domnívám
se, že se situace dostane zpět pod kontrolu
a nevratným škodám na životním prostředí
se zabrání.
Tyto hororové události se pochopitelně
okamžitě projevily na cenách akcií, které jsou
spojovány s jadernou energetikou. Jaderná
energetika je totiž extrémně citlivá na negativní nálady, které mohou během několika
dnů růst exponenciálním tempem napříč
všemi kontinenty – důkazem toho jsou vyprodané jodové preparáty. Stačí velmi málo
– ukázka kouře z elektrárny spolu se záběrem
záchranných složek v protiradonových
oblecích. Nejinak je tomu i na akciových
trzích. Jakmile došlo k porušení bezpečnosti
elektrárny, nastal velmi prudký pokles cen
uranových a jaderných společností. Přitom
do okamžiku havárie zažívaly silnou růstovou
trajektorii.
Jaderná energetika již zažila několik vážných nehod, přičemž mezi ty nejhorší patří
případ americké elektrárny Three Mile Island
a ukrajinského Černobylu (nutno podotknout, že havárie byly způsobeny lidským
selháním). Krátkodobý dopad na jadernou
energetiku byl vždy negativní. Z dlouhodobého pohledu se však nic zásadního
nemění. Až se situace uklidní, začne kontrola
stávajících zařízení, jejich modernizace, zvyšování bezpečnosti, případné přehodnocení
budoucích plánů další jaderné expanze.
Jedno je jisté: jaderná energetika ze dne
na den nezmizí. Nehody jsou velmi často
spojovány se starými technologiemi či
zařízením. Nejinak tomu bylo i ve Fukušimě,
kde se jednalo o čtyřicetileté reaktory prvního typu. V celém Japonsku je 54 reaktorů,
přičemž část z nich je již zastaralá, podobně
jako ve Fukušimě. Kvůli tomu dochází k jejich
názor invEsTičního analyTika BrokEr consUlTing Jana Šimka
Neočekávaná událost (živelní pohroma, teroristický útok, apod.) vždy velmi
pohne s cenami cenných papírů. Většinou je reakce trhu přehnaná a pokles
cen velký. Je to mimo jiné dáno i možností spekulací na pokles, tzv. obchodů
nakrátko (short position). V prvních chvílích se totiž investoři děsí následků
krize. Záhy si ovšem položí racionální otázku, jaké jsou reálné dopady události,
a většinou dospějí k závěru, že trh přestřelil při ohodnocení dopadů krize
a kurzy se začnou zotavovat. Podobnou úvahu, o níž píše Milan Tomášek, udělala spoustu investorů
a v době, kdy si budete číst tento článek, už žádná atraktivní příležitost nebude existovat. Už dnes se
kurzy uranových společností do značné míry vzpamatovaly.
postupnému odstavování, případně se prodlužuje jejich životnost. Celkový instalovaný
výkon jaderných elektráren v Japonsku,
které jsou zasaženy, je téměř 13 TW. Jaderná
energie (49 TW) se podílí z 27 % na celkové
produkci elektřiny. Dalo by se říci, že každá
třetí domácnost je napojena na elektřinu
vyrobenou z atomu. Může si Japonsko tento
zdroj trvale odepřít? Ne. Nejpravděpodobněji
dojde k podobnému vývoji jako po zemětřesení v Kóbe v roce 1995. Tehdy došlo
k pozastavení 8 TW instalovaného výkonu
s tím, že zpětný náběh v budoucnu tohoto
čísla již nedosáhl a některé kapacity zůstaly
natrvalo vyřazené.
Úskalí jaderné energetiky
V uplynulých letech i dnes probíhají ostré
debaty mezi zastánci a odpůrci jaderné
energie. Nehody atomových elektráren více
nahrávají jejich odpůrcům. Strach z radioaktivity či zamoření území na dlouhá staletí je
tím nejhorším scénářem, který nemůžeme
bohužel nikdy vyloučit. Pravděpodobnost
je sice extrémně nízká, ale stále existuje.
Naší povinností je udělat vše pro to, aby
ze systémového a technického hlediska
tyto elektrárny pracovaly bez důsledků pro
životní prostředí.
Začarovaný kruh
Ať chceme nebo ne, v současné době
musíme na globální úrovni vyřešit tři nejzákladnější problémy – tj. zásobování pitnou
vodou a zajištění dostatečné produkce
potravin včetně energie. Od roku 2000 naplno probíhá globalizace světové ekonomiky
s tím, že hlavním motorem světového růstu
jsou země emerging markets v čele s Čínou
a Indií – v obou zemích žije téměř 2,5 mld.
lidí. Přesun na vyšší úroveň a kvalitu života
vyvolává poptávkou obrovské tlaky na zajištění těchto potřeb. A týká se to i elektřiny.
Zajistit růst této poptávky klasickými fosilními
zdroji, tj. uhlím nebo plynem? Tak jednoduše
to nejde. Už nyní se v tamních průmyslových
oblastech sotva dýchá a výstavba klasických
elektráren by životní prostředí velmi zatížila.
I přes tragédii v Japonsku se Čína stále hlásí
ke svým dlouhodobým plánům v jaderné
energetice, které povedou k výraznému zvýšení roční poptávky po uranu: na čtyřnásobek (50–60 mil. liber). Počítá se také s tím, že
během deseti let bude postaveno každý rok
10 jaderných elektráren. Podobná prohlášení
přicházejí z Ruska – podíl jaderné elektřiny
chtějí do roku 2030 navýšit ze současných
16 % na 25 %, což si vyžádá implementaci
40 nových reaktorů. V tradičně konzervativní
Evropě se ke svým energetickým politikám
tvrdě hlásí Francie. Okolní země vyčkávají
a některé jako Německo okamžitě pozastavily platnost schváleného prodloužení
životnosti některých elektráren. V podobné
situaci jsou i USA.
výhody jaderných elektráren
Postavit dnes elektrárnu není proces
na několik let. Nejdéle trvá stavba jaderné
– vzhledem k bezpečnostním a technickým specifikům. Je zajímavé se podívat
na kapitálové náklady výstavby jednotlivých
typů elektráren. Aby výsledky byly měřitelné, přepočítávají se na jednotky výkonu.
Jaderné elektrárny jsou někde uprostřed
s tím, že nejlevnější jsou plynové elektrárny,
naopak nejdražší solární a větrné. Navíc je
jaderná energie relativně levná. Cena paliva
k celkovým nákladům ve srovnání s jinými
alternativy je nejnižší.
Základní fakta
o trhu s uranem
Poptávka po uranu dlouhodobě roste. Ve vyspělých ekonomikách dosahuje v současné
době 6000 tun. Nabídková strana je ovlivně-
na dodávkami ze sekundárního trhu, které
tvoří cca 25 % celkové nabídky. Významnou
roli zde hraje dohoda o odzbrojování mezi
USA a Ruskem. Ta však po roce 2013 končí.
Mezi nejvýznamnější producenty této komodity patří Kazachstán, Austrálie a Kanada.
Průměrná doba od objevení ložiska po jeho
dodávku na trh činí pět let.
Pohled do budoucna
Nehoda v atomové elektrárně v Japonsku
bude mít řadu dopadů na světovou ekonomiku a další směřování energetiky. Již nyní je
jasné, že japonská ekonomika se krátkodobě
zastavila, centrální banka musí ekonomice
vypomoci. Odstraňování škod nepotrvá
měsíc, ale roky, s dopadem na globální ekonomiku. Co se týče jaderné energetiky, jsem
optimistou a vidím zde velké příležitosti.
Domnívám se, že budoucnost bude ve znamení zvýšených investic do bezpečnosti
a výměny starých technologií a reaktorů.
Renesance jaderné energetiky bude i přes
současné těžkosti nadále pokračovat, což mě
vede k poslední myšlence – využít příležitosti
u uranových a jaderných společností. Jste
připraveni si koupit zboží se slevou?
Milan ToMášek, ČP inVeST
38
Relax
BOBŘÍ ÚTOK
aneb kuriozní pojistná událost z Jižní Moravy
Každý z nás se na začátku kariéry ve finančním poradenství
asi setkal s nedůvěrou klientů. Paradoxně největší
nedůvěřivci většinou pocházejí z řad rodinných příslušníků.
Na následujících řádcích si můžete přečíst příběh o tom,
jak nedůvěřivý tatínek litoval, že si od své dcery nenechal
poradit ohledně úrazového pojištění. Pravdou je, že událost,
která se mu přihodila, by se zdála nepravděpodobná i těm
největším pesimistům – na ulici v jihomoravském městečku
Sloup ho totiž pokousal bobr. Nevěříte? Přečtete si příběh
Ivany Hlaváčkové a Ivana Strachoně.
Píši vám krátký příběh o tom, jak jsme s partnerkou začínali s poradenstvím, potkávali se
s nedůvěrou ve vlastní rodině a k čemu to
nakonec, kvůli naší nedůslednosti a nechuti
dělat si problémy doma, vedlo.
Naše první kroky v nové práci směřovaly
k našim nejbližším. Moje sestra se švagrem
mi vysvětlili, že díky programu Rendite
od Kooperativy mají vyřešený celý život
včetně důchodu a navíc jim ten skvělý produkt uzavřel „dobrý známý“. (Situaci nejen
u sestry, ale i u její kamarádky, která měla
stejný skvost, jsme řešili až zhruba po osmi
letech práce ve finančnictví, kdy se sestra
konečně smířila s tím, že už nejsem vedoucí
stolárny.) Další schůzka proběhla u sestry
mé partnerky, kde jsme uzavřeli životní
pojištění a vcelku slušné úrazové pojištění.
BETÁLNÁ SMLÓVA OD HASIČŮ
A teď přichází třetí, velice důležitá a zároveň
poslední schůzka v rodině. Rodiče mojí
partnerky, dlouholetí a zasloužilí hasiči.
Co vás napadá? Ano, je to tak. Všechno
v rodině vyřešeno přes Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. Nebylo to tak strašné – až
na úrazové pojištění. S rodiči jsme samozřejmě nehnuli, protože co jim budou bývalý
šéf stolárny a obchodní zástupkyně „kecat“
do financí, když finanční poradenství dělají
týden. Než se vybudovala víra, že svoji práci
umíme a děláme ji dobře, překročil tchán
maximální vstupní věk pro přijetí do pojištění. Z celého úvodu jsou pro pokračování
příběhu důležité pouze dva fakty: švagr
má úrazovku od nás a tchán si ponechal
„betálnó smlóvu“ od hasičů.
SETKÁNÍ S BOBREM
V dubnu roku 2005 se švagr s tchánem
navečer vraceli z montáže a při příjezdu
do rodné vísky je čekalo velké překvapení.
Na návsi srocení asi 15 dětí, které na ně mávaly. I vydali se naši chrabří rekové zjistit, co
se děje. „Pane Řehořka, tady po silnici běhá
BOBR a nechce jít do potoka.“ Po překonání
počátečního šoku, co dělá bobr uprostřed
vesnice Sloup v srdci Moravského krasu,
chlapi nezaváhali a zahájili záchrannou
misi. Bobr se vcelku v pohodě nechal,
pomocí bouchání klacků a hulákání, zahnat
k potoku. Ale co čert nechtěl. V závěrečné
fázi akce se bobr rozhodl vyjádřit svůj
nesouhlas s násilným odsunem, otočil se
a oba naše hrdiny napadl. Švagra kousl
do ruky a tátovi se zakousl do stehna (chybělo několik cm a táta mohl na sex už jen
vzpomínat). Pohled na otce, pobíhajícího
s bobrem zahryznutým do stehna, nezanechal jedno oko suché, ale chlapům
do smíchu nebylo.
BOBŘI SI NEČISTÍ ZUBY
Sami odjeli autem na chirurgii a tam je čekalo další překvapení. Když lékaři popsali, co se
jim přihodilo, doktor dostal takový záchvat
smíchu, že je téměř nebyl schopen ošetřit,
a nebyl si úplně jistý, zda jeho dva pacienti
nepatří na uzavřené psychiatrické oddělení.
A protože si bobr v reálném životě, na rozdíl
od reklamy, nečistí zuby, začala chlapcům
neuvěřitelná anabáze. Po doktorech trávili
víc času než doma, a aby toho nebylo málo,
nikdo jim neřekl jinak než Hoši od bobří
řeky. Švagr díky mladšímu organismu a lepší
imunitě zvládl infekci relativně dobře a zhojená, úhledně sešitá rána nezanechala ani
žádné dramatické následky. Zato tatík běhal
po doktorech jako Zátopek a po čtvrt roce
léčení jeho noha vypadala, jako by se na ní
učili šít učni z OP Prostějov.
A POINTA...
Švagr z naší začátečnické pojistky dostal
za úraz, se kterým se léčil čtvrtinu času,
téměř 8000 Kč a tatík ze své úžasné pojistky
od hasičů inkasoval celých 480 korun. A to
se vyplatí. Málokdo z vás se asi v místě bydliště potká s bobrem, ale neštěstí nechodí
po horách… Tato příhoda je s odstupem
času veselá, ale za 11 let práce v oboru jsem
zažil i příběhy s velmi smutným koncem.
A proto, nováčci! Pokud své práci věříte, nenechte se zviklat a udělejte svým nejbližším
to nejlepší, co umíte, a buďte na svoji práci
náležitě hrdí. Vrátí se vám to. Přeji hodně
úspěchů a co nejméně bobrů.
inzerceOK Info2011.3.1:Sestava 1
3/15/11
2:44 PM
Stránka 1
Chtějí vaši klienti portfolio na míru?
Nabídněte jim aktivně řízené
fondy fondů ČP INVEST.
Fond peněžního trhu
Fond korporátních dluhopisů
Smíšený fond
Fond globálních značek
Fond ropy a energetiky
Vyvážený fond fondů
ČP INVEST
5%
5%
5%
Fond farmacie a biotechnologie
5%
Fond nových ekonomik
5%
Zlatý fond
Fond živé planety
Fond nemovitostních akcií
5%
Dynamický fond fondů
ČP INVEST
4%
12%
10%
10%
15%
10%
30%
5%
5%
10%
13%
18%
15%
13%
Cash
Naučíme vaše peníze myslet
IVAN STRACHOŇ, MANAŽER SENIOR
Kontaktní osoba: Marcela Houdková | 602 566 382 | [email protected]
844 111 121
www.cpinvest.cz
LIFE-STYLE WEB
O ŽIVOTĚ
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
www.beok.cz
OD SPUŠTĚNÍ SE ZVÝŠIL POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ VÍCE NEŽ DVA A PŮLKRÁT. DĚKUJEME VÁM.
Vítězné mužstvo turnaje
Kooperativa Ice Hockey Cup 2011
Petr Hrubý, Jaroslav Černý, Ivan Dischinger, Tomáš Chudoba, Petr Chudoba, Michal Barák, Karel Sůva, Pavel Hošek, Jan Závada, Tomáš Sork, Karel John,
Rudolf Jenka, Petr Hofman, Lubomír Pochobradský ml., Jakub Krčmář,Jiří Hanousek, Zbyněk Jergl, Michal Novák, Roman Skala
13. Jarní konference a ples finanční skupiny Broker Consulting
Download

Plakát vítězného mužstva uvnitř čísla