magazín 2014
časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s.
Generálníředitel ČPP a.s.
Jaroslav
Besperát:
Přístup ke klientovi
bude alfou a omegou
budoucnosti
BS Money Centrum
Dlouhodobý servis BSF v praxi
Rozhovory
Obsah tohoto čísla
24
Poradce má být profesionál
2
Péče o klienta
Kvalitní finanční poradce je pro klienta mnohem více,
než jen někým, s kým podepíše smlouvu.
4
Marie Prchalová má dnes již sedmnáctiletou praxi
ve finančním poradenství. Navíc, stornovost jí uzavřených smluv je prakticky nulová. Požádali jsme jí tedy,
aby se s námi podělila o své zkušenosti.
28
Akce Řím
Přístup ke klientovi bude alfou
a omegou budoucnosti
Obrazová vzpomínka na letní bonusovou akci v Itálii.
32
Exkluzívní rozhovor s generálním ředitelem České
podnikatelské pojišťovny a.s., Ing. J. Besperátem.
Práce ve vlastním
10
Nad významem kanceláře pro práci ve finančním
poradenství se zamýšlí Vladimír Mazura.
IŽP Evoluce a řešení rizik
34
Šéf specialistů BSF a.s., Jinřich Hájek, shrnuje výhody
životního pojištění Evoluce.
ŠÍLený do Afriky
12
Klienti BSF své touhy realizují v mnoha oblastech.
Martin Šíl se zamiloval do cestování po Africe.
BSF si získala naši důvěru
38
V nové kanceláři BSF v Benátkách nad Jizerou jsme
si povídali s M. Pánkem a R. Štechovou.
O benefitech realitní kanceláře
14
Ivo Flídr na téma realitních služeb.
40
Nabídnout více
Motto našeho klienta, společnosti OMB Composites EU,
vystihuje i přístup samotné BSF k jejím zákazníkům.
Podruhé na centrále
O fungování firemní centrály BSF.
18
41
BS Money Centrum
Nezmar
Schopnost nabídnout kompletní služby BSF na jednom
místě, se stala v posledním roce každodenní pracovní
náplní oblastního ředitele Jiřího Novotného a realitního
makléře Ivo Flídra. Svoji vizi dotáhli až k realizaci
nové instituce fungující v rámci společnosti BSF a.s.
pod názvem BS Money Centrum. Zveme vás na návštěvu do Vysokého Mýta!
Životní příběh Vladimíra Stárka se odehrává
ve znamení sportu, hor a hlavně nezdolnosti.
44
Žatecké setkání
Říjnové setkání spolupracovníků BSF ve městě chmele.
BSF magazín - zima 2014.
Firemní časopis určený pro klienty
společnosti Bohemia Servis Finance a.s.
Distribuce klientům je zajišťována
Vydavatel:
Bohemia Servis Finance a.s.
Volyňských Čechů 837, Žatec
prostřednictvím poradců a kanceláří
společnosti BSF a.s. a není volně
prodejný ve veřejné distribuční síti.
www.bohemiaservis.cz
tel.: 810 888 900
e-mail redakce:
[email protected]
telefon redakce:
733 728 212
Grafická úprava, sazba:
Bc. Dalibor Vajnar
Tisk:
Ústecké tiskárny, s.r.o.
zkušenosti
Finančníporadce přinášíklientům jistě mnoho výhod. Ta zdánlivě nejméně
vnímaná, ale o to důležitější, se jmenuje
PÉČE O KLIENTA
Text Dalibor Vajnar
Uzavřít smlouvu, potřást si rukama a rozloučit se navždy? To asi neníto pravé finanční
poradenství, že? Přidaná hodnota poradenstvíspočívá v dlouhodobém servisu a ten
se ve výsledku hmatatelně projevíušetřením klientových starostía - peněz.
Je jasné, že většina klientů není zevrubně
informovaná o všech eventualitách a často mohou
nastat situace, ve kterých se snadno ocitnou v roli
oběti. A je na poradci, aby svému klientovi včas
a účinně pomohl. Přibližme si dva z případů, kdy
poradci Bohemia Servis Finance a.s. úspěšně hájili
zájmy vlastních klientů.
Odtah
za velké peníze
Prvním je případ klienta vedoucí kanceláře BSF
v Chomutově Dany Horákové. Po poruše svého firemního vozu se během cesty ocitl před nutností odtahu
z Prahy do severočeské Kadaně. Nepříjemnost,
pravda, ale od toho mají přece klienti pojišťoven
nárok na asistenční služby. Malý zmatek nastal při
dohadování nad místem, na kterém se porouchaný
vůz nachází, protože událost hlásila firemní
sekretářka, Prahy nepříliš znalá. Asistenčnímu vozidlu
tedy nějakou dobu trvalo, než klienta nalezl. Ještě je
třeba předeslat, že se jedná o případ, kdy samotný
zásah pro smluvní asistenční službu prováděla
tentokrát z důvodu její velké vytíženosti sjednaná
firma.
Porouchaný automobil byl tedy nakonec nalezen
a následně naložen spolu s řidičem a jedním dalším
cestujícím. Potud vše probíhalo bez problémů. Veliké
překvapení však pro klienta nastalo po příjezdu
do Kadaně, kdy řidič asistenčního vozu požadoval
vyplacení 5 500 Kč, bez nichž prý auto nevyloží.
2
Připočítáme-li cca 2 500 Kč v povinném ručení, dostáváme se na osm tisíc,
které by klienta tato "asistence" stála.
To jej samozřejmě nepotěšilo, chtěl-li však svůj vůz, musel zaplatit. Následovala
přirozeně stížnost finančnímu poradci. Dana Horáková si od asistenční služby
vyžádala podrobný výpis celého odtahu. Odpovědí bylo konstatování, že po překontrolování celé záležitosti, si asistenční služba stojí na oprávněnosti svého
konání. Zde je třeba uvést, že požadovala cenu 23 Kč za kilometr a k tomu 2 Kč
za každou osobu navíc. To není zrovna málo, a tak Dana nahlédla na web oné
sjednané firmy a ejhle! Firma zde uvádí 11-13 Kč na jeden ujetý kilometr!
Takový rozpor už vedl k řešení problému se samotnou pojišťovnou. Připomeňme zde, že nejdelší běžná varianta trasy Praha - Kadaň měří 115 kilometrů.
Sjednaný dopravce dále uvedl, že v ceně je též zakalkulována zpáteční cesta
s nevytíženým vozidlem. Asistenční služba na další dotazy uvedla, že i toto je zcela
v pořádku a vyšší cenu zdůvodnila právě i tím, že uvedení lokace porouchaného
vozu bylo od klienta velmi nepřesné a bylo nutné najet několik kilometrů navíc,
než byl vůz nalezen, navíc to lze prokázat záznamem telefonního hovoru.
Podpisem smlouvy správné finanční poradenství nekončí. Jeho stejně důležitou součástí
je i dlouhodobá péče o klienta.
Dana Horáková reagovala argumentem, že podle
nového občanského zákoníku má být klient předem
informován, za co bude platit. A zde je zlomový bod
celého případu. Ředitel asistenční služby po opětovném poslechu záznamu hovoru uznal, že v tomto
případě klient žádnou informaci o skladbě ceny
neobdržel a společnost tento fakt uznává jako své
pochybení a celou finanční částku klientovi vrací.
Konec dobrý, všechno dobré? Záležitost není ještě
zcela uzavřena, v řešení s pojišťovnou je především
ona cena 23 Kč za ujetý kilometr.
Závěr lze vyvodit především takový - klient se
nesmí dát a nic neplatit, pokud panují pochyby
o férovém jednání. V takovém případě by se měl
obrátit na svého poradce, který věc díky svým
znalostem v oboru vyřídí. Právě tak má fungovat
správný dlouhodobý servis a spočívá v něm přidaná
hodnota finančního poradenství poskytovaného
společností BSF a.s.
pudla spočívalo v tom, že uzavřená smlouva tehdy neumožňovala pojištění střechy
a nebytových prostor. Do věci se vložila specialistka BSF Marcela Hofmanová
a pojišťovna nakonec uznala, že k vyhořelým bytům patří i střecha a obvodové zdi.
Likvidátor však věc zpochybnil a nastal kolotoč posudků, argumentů a protinázorů.
Každý si hájí to své, ovšem na odborný posudek, který uváděl, že pouze samotná
rekonstrukce elektrických rozvodů přijde na tři sta tisíc korun, reagovala
pojišťovna odpovědí, že postačí pouze byty vymalovat. Případ se začal vážně
komplikovat.
Opět tedy nastal čas, aby se ukázalo, jaký je význam dlouhodobého servisu,
poskytovaného společností BSF svým klientům. Neúnavná práce I. Suchomelové,
M. Hofmanové, Mgr. M. Chvojky a R. Kratochvíla sice dotlačila pojišťovnu k dalšímu, bohužel stále malému plnění a došlo k soudnímu sporu. Pracovníci BSF klienta
nenechali samotného a zajistili odpovídající právní službu a dodali metodiku,
podle které byla pojistka v minulosti uzavřena. Na základě toho pak soud letos
rozhodl o povinnosti pojišťovny uhradit škodu v plné výši.
Okamžitě po vynesení rozsudku šťastný klient objal dojatou Ilonu
Suchomelovou, které bleskla hlavou následující věta: "Tohle je ono, proč dělám
tuto práci. Pomáhám a má to smysl." Její klient následně prohlásil, že kdyby si
býval pojistku zařizoval pouze na pobočce pojišťovny, zcela určitě by v celém
případu bez znalosti problematiky patřil k poražené straně. Vysoce ocenil význam
a přínos péče BSF o svého klienta a uzavřel s BSF další smlouvy na pojištění
nemovitostí a automobilů.
I z tohoto případu lze vyvodit důležitá fakta. Je třeba komunikovat s klientem,
umět mu poradit a objasnit mu fakt, že nejlevnější produkty mu nemusí zajistit
Pomáhám
a má to smysl
Druhý případ se odehrál na východě České
republiky. A po stránce finanční byl mnohem
závažnější. Když shoří bytový dům, je to rána. Když
v tomto domě vlastníte tři byty, je to horší. A když
jste pojištění, ale pojišťovna neplní, pak teprve
pochopíte význam poradenského servisu BSF.
Příběh klienta Ilony Suchomelové z kanceláře BSF
v Horních Libchavách je následující. V bytovce vlastnil
a pronajímal tři byty, tvořící její polovinu, a ty si před
pěti lety pojistil na celkovou škodu pět miliónů korun.
Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech,
svou pojistnou smlouvu musel jednoho dne chtě
nechtě vytáhnout ze šuplíku. Bytovka totiž kompletně
vyhořela.
Po dobu asi dvou týdnů platil policejní zákaz
vstupu do vyhořelého objektu, nicméně, s doprovodem policie mohla Ilona Suchomelová společně
s majitelem alespoň zběžně vyhořelý dům projít.
Zničená střecha i všechny interiéry nebudily zrovna
optimistické vyhlídky.
Klient inicioval jednání s likvidátorem o potřebě
zálohy na provizorní zastřešení, byl vyžádán posudek
od statika a současně už místní městský úřad po klientovi požadoval likvidaci nebezpečného prostoru
a odvoz ohořelých zbytků. Jenomže likvidátor nijak
nereagoval, příčina byla prostá - dovolená. Případ ani
nepředal žádnému kolegovi a věc se tak zdržovala.
Nicméně, nakonec pojišťovna poukázala menší
částku, která utrpěným škodám zdaleka neodpovídala, s tím, že pojištěné byly pouze tři byty. Jádro
Po vyhraném soudním sporu si I. Suchomelová s ulehčením pomyslela: „Tohle je ono, proč
dělám tuto práci. Pomáhám a má to smysl."
nejlepší péči. Každý finanční poradce BSF si může s hrdostí uvědomit, jak obrovskou přidanou hodnotu svému klientovi poskytuje v podobě dlouhodobé péče,
kdy jej zaštiťuje svými vědomostmi a orientací v oboru. Protože v BSF nepracují
"zlevňovači" pojistek, ale lidé, kteří za svého klienta cítí odpovědnost a jsou si
vědomí své ceny.
3
exkluzívně
Přístup
ke klientovi
bude alfou a omegou
budoucnosti
4
To jsou slova generálního ředitele České podnikatelské
,
pojištovny, Ing. Jaroslava Besperáta, zkušeného
manažera, a také silné osobnosti, která pomáhá
budovat pozici společnosti již dlouhé roky.
Text Dalibor Vajnar Foto archiv ČPP a D. Vajnar
5
exkluzívně
V nedávné době ČPP získala hned dvě významná
ocenění v soutěži Nejlepší pojišťovna 2014 vyhlašované deníkem Hospodářské noviny. Co pro vás
takové ocenění znamená?
Vážíme si ocenění v této prestižní soutěži, kde
o výsledcích rozhodují odborníci a objektivně hodnotí
pojišťovny jak z hlediska nabídky a služeb, tak podle
ekonomických kritérií. ČPP získala druhé místo v hlavní kategorii „Nejlepší životní pojišťovna 2014“ a třetí
v kategorii „Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2014“. Vzhledem k tomu, že titul v této kategorii
získala instituce specializující se na oblast bankopojištění, považujeme naše umístění za vítězství.
Ocenění se nám v této soutěži podařilo získat
vůbec poprvé a dokládá, že ČPP se dokáže prosadit
i mimo tradiční oblast autopojištění, kde je na trhu
dlouhodobě na špici. V neživotním pojištění jsme
skončili čtvrtí, medailové umístění nám ale uteklo jen
o pár desetin procent. Každoročně ceny sbíráme také
v dalších soutěžích, i ty potvrzují kvalitu námi nabízených produktů a služeb.
Ocenění nesbírá jen vaše pojišťovna, ale také vy
sám. V roce 2013 jste získal titul Manažer roku
v odvětví bankovnictví a pojišťovnictví. K tomu dále
páté místo v celkovém žebříčku nejúspěšnějších
manažerů v ČR. A před pár dny jste získal titul
Pojišťovák roku v anketě Banka roku 2014. Co pro
vás konkrétně toto ocenění, které je dokladem
vašich osobních a profesních kvalit, znamená?
Mezi pojišťovacími manažery je řada schopných
a vzdělaných lidí, kteří již v minulosti hodně dokázali
a jsou schopni uspět i v dnešní ekonomicky obtížné
době. Mám z ocenění velkou radost a velmi si ho vážím, je to velká pocta a zároveň povzbuzení do další
práce. Nejde o žádnou nahodilou anketu, ale o prestižní ocenění, kde o vítězi rozhodují v hlasování
představitelé nejvýznamnějších pojišťoven. Jsou to
lidé, kteří vědí, kolik úsilí a maximálního nasazení je
třeba vyvinout, pokud chcete úspěšně vést a rozvíjet
firmu, v jejímž čele stojíte. Ocenění beru nejen jako
ocenění osobní, ale i úspěch celého týmu a celé
firmy. Bez kvalitních lidí kolem sebe bych firmu
nedostal tam, kde v současnosti je.
Má pro vás pojišťovnictví jako obor nějaké
zvláštní kouzlo nebo byste si sám sebe dokázal
představit i v jiném oboru?
Pojišťovnictví se věnuji celý svůj profesní život.
Tahle práce mě mnohému naučila a hodně obohatila.
Naučíte se myslet trochu jinak a více předvídat.
Přitom jsem vzděláním strojař, vystudoval jsem
strojírenskou fakultu ČVUT a přiznám se, že mě tehdy
ani nenapadlo, že bych měl v budoucnu mít co do činění s pojišťovnictvím. Vždycky mě ale bavil obchod,
jeho spojení se strojírenstvím a vůbec marketing.
V tom, co dělám, je pro mě základem práce s lidmi,
6
„Atmosféra uvnitř každé společnosti má
zásadnívliv na spokojenost zaměstnanců
a celkovou výkonnost.
komunikace a obchod. Neměl bych problém v žádném oboru spojeném s těmito
atributy.
Kam podle vašeho názoru směřuje pojišťovnictví moderní doby?
V posledních letech procházíme náročným obdobím, na pojišťovny je vyvíjen
veliký tlak ze strany ČNB, která je dozorovým orgánem nad pojistným trhem. Stát
prostě zpřísňuje svůj dohled, což je samozřejmě v pořádku. Kontrolní mechanismy
jsou nastavené na nejlepší možné úrovni. Je také třeba říci, že pojišťovny svoji
činnost provozují v nanejvýš konkurenčním prostředí, myslím, že v jiném finančním oboru bychom u nás takovou konkurenci nenalezli. Nicméně konkurence
zároveň podporuje inovaci a ve svém výsledku přináší profit klientovi. Úroveň
nabízených produktů a služeb jednotlivých pojišťoven
na českém trhu je kvalitativně na vysoké úrovni. Tím,
čím se můžete od ostatních odlišit, je váš přístup ke
klientovi. Ten bude alfou a omegou budoucnosti.
Vylepšilo se již u klientů vnímání internetu a využívání jeho možnosti při uzavírání on-line pojištění?
V minulosti bylo jeho využití spíše okrajové.
Na cestu internetové komunikace s klienty a se
zprostředkovateli se pojišťovny vydaly zhruba před
osmi lety. Při zpětném pohledu je však výsledný efekt
pro nás poněkud zklamáním. Lidé na webu hledají
potřebné informace, ale při uzavření smlouvy většinou preferují osobní jednání s obchodníkem nebo
zprostředkovatelem. Počet internetově uzavíraných
smluv se roky pohybuje v jednotkách procent,
přičemž v drtivé většině se jedná o smlouvy cestovního pojištění. Ve srovnání s tím například ve Velké
Británii se 50 % povinného ručení sjednává přes
internet. U nás se o něco podobného pokusila
pojišťovna Direct, všichni víme, jak to dopadlo.
Jsem přesvědčen, že český klient je mnohem konzervativnější, chce od svého pojišťováka poradit a probrat různé varianty. A to žádný internet nedokáže.
Vaši funkci v ČPP je možné s trochou nadsázky
přirovnat k roli kapitána lodi, kde má každý svoji
pevnou a jasnou úlohu. Kapitán pak musí stmelovat
a pomoci radou i zkušeností. Jakou atmosféru se
snažíte budovat právě v týmu ČPP?
Často dostávám dotazy, na jakých manažerských
školeních jsem byl a já pokaždé odpovídám, že nejvíc
mě naučila praxe a život sám. Postupně jsem získával
zkušenosti, poznával, jak byznys vlastně funguje, učil
Generální ředitel ČPP a.s. Ing. Jaroslav Besperát
společně s výkonným ředitelem BSF a.s. Romanem
Kratochvílem.
jsem se za chodu. V pojišťovnictví jsem začínal před osmnácti lety jako řadový
referent, postupně jsem prošel různými pozicemi a nakonec jsem jako obchoďák
měl na starosti zprostředkovatelské sítě. To je mojí velkou výhodou, poznal jsem
obor od základů a díky tomu mě jen tak něco nezaskočí. Ve všech funkcích jsem
vždy byl u celého procesu života různých produktů, u vzniku, prodeje, zpracování
i likvidace. Důležitá je kvalitní komunikace a úloha přirozeného vůdce, kterému
lidé mohou věřit a následovat jej. A s tím se člověk musí narodit. To Vám žádné
kurzy ani příručky nenahradí.
Měsíčně absolvujete desítky jednání, což vyžaduje více než jen schopnost
koncentrace na jeden problém. Evidentní nutností je schopnost plánovat
strategii, umění analýzy a rozsáhlého přehledu. Měl jste takové schopnosti
v sobě vždy nebo jste si je postupně osvojoval?
Určitý základ jsem asi měl už v sobě. Co mi ale hodně pomohlo, byl a je sport.
Od šesti let jsem hrál hokej a uvnitř týmu bylo třeba komunikovat, připravovat se,
snášet prohry i výhry a stmelovat se. Myslím, že moje sportovní minulost mi pak
hodně pomohla i v profesním životě. Také ve sportu se musíte umět spolehnout
na druhé a dodržovat určitá pravidla. Vždy jsem patřil spíše k tahounům a tak
mohu tvrdit, že sport byl pro mě přirozeným základem pro vývoj potřebných
vlastností, včetně odolnosti proti stresu a schopnosti koncentrovat se na daný cíl.
Pojišťovnám byly zavedeny odvody z povinného ručení na financování
hasičů, jednak se jim v souvislosti s novým občanským zákoníkem zvýšily
náklady na odškodnění zdravotních následků. To jsou nepopulární změny,
které se mnohým klientům po létech levného pojištění asi nelíbí. Snaží se ČPP
držet ceny nízko stůj co stůj nebo naopak nastal čas, kdy si klient musí uvědomit, že za kvalitu se platí?
Jak jsem již řekl, pojišťovnictví je vysoce konkurenční prostředí. Jenže každý boj
má své hranice. K těm jsme se přiblížili v případě povinného ručení, kde se cena
dostala až na samé dno, přesněji řečeno na hranici rentability a do toho přišly
zmiňované legislativní změny a povinné odvody do Fondu zábrany škod
a hasičům. To znamenalo přímý dopad na pojištění a pojišťovny musely zareagovat, aby byly schopné pokrýt to, co se od nich očekává. A nezapomínejme, že škody nejsou jen hmotné, ale závažnější a nákladnější jsou především újmy na zdraví,
mnohdy trvalé.
V posledních letech se zvedají náklady na vyplácení denního odškodného.
Už není v řádech statisíců, ale miliónů nebo i desítek miliónů. Dnes se pohybujeme již na dvojnásobku toho, co jsme vypláceli v minulosti. Mohu říci, že i dnešní
navyšování cen povinného ručení je vlastně nedostatečné a přijde další vlna
zdražení, které se nevyhne nikdo, kdo chce seriózně podnikat.
Dnes si můžeme pojistit prakticky vše. Která pojištění ale považujete za natolik klíčová, že by je žádný občan neměl vynechat?
Jsou pojištění, která musíte mít ze zákona. Pak jsou produkty, které
mohou pomoci lidem překonat obtížnou životní situaci nebo se zajistit
na penzi. To, co již několik let hýbe státem, je důchodová reforma. Pilíř,
který pravicová vláda postavila, nová vláda skácela a vedou se dlouhé
diskuze. Myslím, že lidé by měli hlavně spoléhat na sebe. Z nástrojů,
které mohou využít, zdůrazním životní pojištění, úrazové a samozřejmě
důchodové pojištění. Kdo si chce udržet i v penzi standard, na který byl
zvyklý, neměl by na nějaký druh doživotní renty zapomínat.
Češi na pojištění věnují pouze kolem 8 % svých výdajů, což není
ani polovina průměru EU, který činí 20 %. Jak si vysvětlujete takový
přístup?
Je to dané historicky. Totalitnímu režimu se měnovými reformami
podařilo vypěstovat negativní názor na dlouhodobé spoření. Naštěstí
se to pomalu mění, ale máme ještě před sebou dlouhou cestu. Stále
totiž převládá krátkodobé myšlení a na dobu za dvacet let málokdo
pomýšlí. Přitom peníze mezi lidmi jsou, leží na bankovních účtech bez
valného efektu. A to je šance pro finanční poradce, kteří by s nimi
o tom měli mluvit.
Jednou z nejdůležitějších hodnot každé firmy je její vnímání
v očích potenciálních klientů. Jak byste si přál, aby lidé vnímali ČPP
a co pro to děláte?
7
Od roku 2005 je ČPP součástí přední pojišťovací
skupiny Vienna Insurance Group. Koncern úspěšně
působí prostřednictvím více než 50 společností ve 24
zemích střední a východní Evropy. Vstupem do skupiny získala ČPP především zázemí silného partnera,
přístup k nejnovějším technologiím a možnost sdílení
know-how. ČPP dnes na trhu představuje velmi solidního partnera se zárukou jistoty a stability. V celkovém žebříčku jsme na trhu v neživotním pojištění
na pátém místě a v životním patříme do top desítky.
Za loňský rok jsme vyplatili na škodách dvě a půl
miliardy korun a zlikvidovali čtyřicet tisíc škod. To jsou
obrovská čísla. Naše pojišťovna je našim klientům
spolehlivým partnerem. S oblibou říkám, že teprve,
když se něco stane, poznáte pravou kvalitu pojišťovny. Pokud lidé udělají pozitivní zkušenost, doporučí
vás a vrátí se.
Má kolísání stavu ekonomiky vliv na křivku
uzavřených pojistných produktů? Respektive, klesá
s hospodářskou krizí i vůle lidí pojistit se a ušetřit
nebo naopak chtějí být o to více zajištění?
To je zajímavá otázka. Jsem rád, že mohu říct, že bez ohledu na ekonomickou
krizi naše výkonnost soustavně rostla. Od roku 2005 ČPP nezaznamenala ani jeden
meziroční pokles v hodnocení celého roku, a to ani v letech, kdy celý trh ztrácel.
Je zřejmé, že se nepříznivý ekonomický vývoj projevil mimo jiné oslabením kupní
síly obyvatelstva, což následně ovlivnilo zájem klientů o pojistné produkty. Lidé se
určitě více ptají a diskutují. Co nastalo, jsou změny na pojistných smlouvách,
zejména v segmentu životního pojištění, kde se smlouvy podle aktuální potřeby
u někoho zvyšují, u někoho snižují. Stále oblíbené je investiční životní pojištění,
kde se klienti častěji přiklání ke konzervativnějším programům. Celkově krize
neměla významný vliv na pokles pojistného a počet nově sjednávaných smluv.
Významnou součástí činnosti ČPP jsou externí zprostředkovatelské sítě. Jaký
význam dnes mají pro české pojišťovny a jak si konkrétně u ČPP stojí Bohemia
Servis Finance a.s.? Dle výkonného ředitele BSF a.s., Romana Kratochvíla, mnoho
makléřských společností rádo spolupracuje s ČPP právě kvůli vaší osobě.
Kvalita spolupráce s externími sítěmi je pro ČPP zásadní. Pro prodej našich
produktů využíváme nejen sítí multilevelového typu, ale i služeb makléřů zaměřených na podnikatelská rizika a flotilové pojištění, dále individuálních zprostředkovatelů a nakonec i zaměstnanců vlastní obchodní sítě.
Na Bohemia Servis Finance oceňuji, že jde o společnost proklientsky orientovanou, její sjednatelé nevidí na prvním místě vlastní zisk, ale záleží jim na spokojenosti klienta a jsou k tomu vedeni filozofií firmy. BSF je zaměřena na dlouhodobou
„Na BSF oceňuji,
že na prvnímísto klade
prospěch klienta.
Našíspolupráce
si opravdu vážíme.
8
spolupráci s klientem, znají vývoj svého klienta a mají
zpětnou vazbu. Bohemia Servis Finance vždy nabízí
něco navíc, což klient často dokáže ocenit až ve chvíli,
kdy se mu něco přihodí.
BSF řadíme mezi tři naše nejvýznamnější
zprostředkovatele, je pro nás klíčovým obchodním
partnerem. Vzájemná spolupráce a komunikace je
na mimořádné úrovni a zahrnuje také vývoj a přípravu nových produktů. Dokladem úspěšného partnerství je kontinuální nárůst počtu nových smluv. Rád
bych zdůraznil, že spolupráce s BSF si opravdu velice
vážíme.
K práci manažera na vysokém postu patří nejen
nutnost dennodenních jednání, organizace a řízení,
ale i mnoho společenských povinností. To v důsledku znamená dlouhý pracovní den. V kolik hodin se
obyčejně vracíte domů?
V minulosti to se mnou opravdu snadné nebylo,
před sedmou večer jsem domů přišel snad jednou
týdně. To už se dnes zlepšilo, protože jsem si uvědomil, že život mám jen jeden a ne všechno člověk
může vydržet bez odpočinku. Takže dva dny v týdnu
jsem mimo domov, ale snažím se, aby to nebylo více.
Do kanceláře chodím na osmou hodinu a v průměru
jsem zde do šesté večer. To je můj běžný den. Je to
často nesmírně náročné, ale pokud vás práce baví,
vidíte v ní smysl, nabíjí vás a dodává energii.
Jste úspěšným šéfem úspěšné společnosti.
Pro někoho to může znamenat absolutní vrchol
jeho snažení, pro jiného je to však jen pouhý úsek
na jeho cestě. Jak vy osobně chápete svoji životní
cestu?
Já opravdu rád pracuji. Řekl bych, že je to hodně
o přístupu. Být v pozici vrcholového manažera je
náročné, ale mě to baví a zároveň si to taky užívám.
Jak jsem se již zmínil, uvědomil jsem si, že život běží
stále rychleji a že je potřeba dát v něm prostor tomu,
co je skutečně důležité. O víkendech rád trávím čas
s rodinou a rád se také věnuji svým zálibám. Každý se
do psychické rovnováhy dostává jinak, mě vždycky
hodně pomáhal a pomáhá sport. Život se má žít
vyváženě a takto strávený víkend přispívá k tomu,
že v pondělí se do práce těším a jsem odpočatý,
zejména psychicky. Na dovolené sice telefon
nevypínám, ale řeším jen důležité věci a až večer.
Stoprocentní odříznutí od profese u mě již asi nejde,
ale snažím se to nepřehánět. Pokud se totiž ona
vyváženost odpočinku a práce porušuje, dopadá
mnoho manažerů tak, že jsou vzteklí a jejich chování
je nevypočitatelné, což samozřejmě nejsou dobré
předpoklady pro plodnou spolupráci.
Profesní úspěch není ta jediná věc na světě.
Člověk by se na své cestě měl patřičně vyvíjet
i po stránce lidské, jaký je váš postoj k otázce
vnitřního růstu?
Každý člověk je velikou individualitou. Lidé jsou
samozřejmě různí, ale můj názor je ten, že každý by
měl být spokojen s tím, co má a co dělá. Pokud bych
já sám nemohl klidně spát a měl vstávat s myšlenkou,
jak přečkám další pracovní den, asi bych toho musel
nechat.
Každý sám si neseme odpovědnost za svůj život.
Samozřejmě každý z nás je ovlivněn i výchovou,
„Věřím, že existuje něco mezi nebem a zemí
a že každý si v životě má najít svou smysluplnou
cestu a občas také někoho, o koho se může opřít,
svěřit se a cítit v něm přítele.
té přikládám velký důraz. Všichni rodiče by si měli uvědomovat, že svým dětem
do budoucna předávají mnohem více, než by mohli tušit.
Věřím také, že existuje něco mezi nebem a zemí a že každý máme v životě svou
cestu a své poslání. Abych byl upřímný, mám opravdu velmi za zlé totalitnímu
režimu, že v lidech tohoto státu zničil jejich osobnost a jejich potenciál k vlastnímu
růstu. To je něco, co považuji za velmi špatné a proto jsem vždy rád, když si lidé
nacházejí své cesty a s pokorou spějí k cíli, který si vytyčili. A takové lidi vidím
i v týmu BSF. Takové, které nespojují pouze pracovní záležitosti, ale především
touha růst a nalézat sebe samotné.
Pane generální řediteli, děkuji za rozhovor.
9
produkty
IŽP Evoluce
a řešenírizik
,
Česká podnikatelská pojištovna, a. s., Vienna Insurance Group (ČPP)
,
získala v šestém ročníku soutěže „Nejlepšípojištovna 2014“,
vyhlašované deníkem Hospodářských novin, dvě významná ocenění.
,
V hlavníkategorii „Nejlepšíživotnípojištovna“ obsadila stříbrnou příčku
,
a v kategorii nazvané „Klientsky nejpřívětivějšíživotnípojištovna 2014“
získala bronz.
Toto ocenění je odměnou i za naši práci, kterou
pro ČPP a.s. V.I.G. vykonáváme, ale hlavně odměnou
za špičkový produkt životního pojištění IŽP Evoluce,
který máme tu čest nabízet klientům a podílet se
na jeho vývoji. Velmi významné pro vývoj tohoto
produktu je, že ČPP a.s. V.I.G. velmi pružně reaguje
&
Text Jindřich Hájek
na podněty, které nám v rámci zpětné vazby dávají naši klienti a tyto podněty se
snaží do produktu zapracovávat.
Když se podíváme na rizika, která IŽP Evoluce nabízí, jsou možná podobná
svými názvy s riziky, které nabízí konkurenční pojišťovny. Pokud ale rizika začneme
porovnávat, zjistíme, že se někde velmi liší ku prospěchu IŽP Evoluce. Pojďme se
podívat na nejvíce využívaná připojištění, která Evoluce nabízí.
Připojištěníinvalidity
IŽP Evoluce nabízí toto připojištění ve třech variantách, které
kryjí riziko všech stupňů invalidity. Jedná se o připojištění invalidity
(nemoc/úraz) z důvodu přiznání III. st, nebo II. a III. st., nebo I., II.
a III. stupně. V případě zvolení poslední varianty I., II. a III. st.
a přiznání invalidity I. stupně, připojištění nezaniká, ale mění se
na variantu II. a III. st. Plnění je vždy poskytnuto na základě
přiznání stupně invalidity, důchodu pro stupeň invalidity či pokles
pracovní schopnosti. IŽP Evoluce poskytne plnění i klientovi v případě přiznání invalidity III. st. v souvislosti s psychickou poruchou
(diagnóza F00 až F99 podle mezinárodní klasifikace nemocí).
Z pojistného, které klient platí za toto připojištění, je část
odváděna na účet klienta, kde se po celou dobu trvání pojištění
dále zhodnocuje a tím snižuje celkovou nákladovost pojištění.
Připojištěnízávažných onemocnění
V tomto připojištění lze sjednat rozšířenou (27 diagnóz onemocnění nebo poranění) a základní variantu pojištění. U obou
variant lze sjednat i připojištění mírnějšího rozsahu vyjmenovaných onemocnění a v případě pojištění mírnějšího rozsahu plní
ČPP a.s. V.I.G., jako jedna z mála pojišťoven, i za zhoubný nádor
bez šíření (in-situ). V diagnózách jsou navíc zahrnuta i typicky
10
ženská a mužská onemocnění, klient je tedy nemusí připojišťovat
zvlášť a platit za ně další pojistné. Také z tohoto pojistného, které
klient platí je část odváděna na účet klienta, kde se po celou dobu
trvání pojištění dále zhodnocuje a tím snižuje celkovou
nákladovost pojištění.
Zproštěníod placenípojistného
Unikátní možnost zajištění krytí
rizik všech spolupojištěných
osob. V případě přiznání
invalidního důchodu sjednaná
připojištění, ať zdravotní nebo
odpovědnostní, nezanikají - ČPP
a.s. přebírá povinnost a platí toto pojistné za klienta. Klient má
jistotu, že i když mu byla přiznána invalidita a on dostal
vyplacenou pojistnou částku ze svého připojištění, pojištění
sjednaná pro jeho blízké na jeho smlouvě nezaniknou a zůstávají
v platnosti.
Ú razové připojištění
Smrt úrazem, trvalé následky
úrazu, denní odškodné… To jsou
připojištění, která nabízí dnes už
každá pojišťovna.
Je ale možné sjednat i u jiné
pojišťovny než u ČPP a.s.
připojištění zvýšení plnění při
omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti? Určitě ne, úrazovou
invaliditu s progresivním plněním žádná jiná pojišťovna neposkytuje. A co to znamená? U připojištění trvalých následků ve vari-
antě s progresí Evoluce plní v případě pojistné události až z 10-ti
násobku pojistné částky. Dále u trvalých následků pojišťovna plní
i za vznik nebo zhoršení nemocí z důvodu úrazu.
Možnost navýšení pojistných částek úrazového pojištění
na dvojnásobek z důvodu autonehody je již zažitý standard, který
využívá drtivá většina klientů. V případě úrazu je plněno pojištěnému, ať je v roli řidiče, spolujezdce, chodce nebo cyklisty. Klient má
možnost volby také v případě připojištění denního odškodného.
Varianta plnění denního odškodného zpětně, zpětně s progresí
nebo nezpětně uspokojí určitě každého klienta.
Připojištěnípro případ nemoci
Evoluce nezapomíná také na formu
zajištění poklesu příjmu v případě
pracovní neschopnosti a nabízí
klientovi možnost si tento pokles
zajistit připojištěním pracovní
neschopnosti z důvodu nemoci
i úrazu. Do 500 Kč denní dávky ani
nemusí klient dodávat potvrzení o výši příjmu, při variantě zpětně
má klient právo na výplatu pojistného plnění za všechny dny
pracovní neschopnosti. Ženy určitě ocení, že toto připojištění se
vztahuje i na těhotenství a porod. Což je hodně důležité, protože
nemoc nebo úraz je nahodilá skutečnost, což se o těhotenství říci
nedá a každá pojišťovna k tomu přistupuje jinak. Ne každá
pojišťovna plní za pracovní neschopnost z důvodu těhotenství
nebo porodu. Naopak mají toto riziko ve výlukách. Některé
pojišťovny také uvádějí, že pojistným nebezpečím je nemoc nebo
úraz - ne samotná pracovní neschopnost. Co je tedy nemoc?
„Nemocí se rozumí změna zdravotního stavu infekčního nebo
neinfekčního původu, která objektivně přesahuje fyziologické
normy klinického tělesného nálezu a tělesných funkcí, vykazuje
změny mimo fyziologickou mez při vyšetření laboratorními nebo
zobrazovacími metodami." Je jasné, že dle této definice nemůže
být těhotenství nebo rizikové těhotenství diagnózou nebo nemocí.
Žádná pojišťovna nevyplácí pojistné plnění za neprůkazné doložení
a už vůbec ne za nelikvidní pojistnou událost.
ČPP a.s. přistoupila k tomuto problému otevřeně a ve svých
pojistných podmínkách jasně definovala, že bude plnit právě
za pracovní neschopnost vystavenou v souvislosti s těhotenstvím
nebo porodem nejvýše za 50 dnů pro každé těhotenství. Možná si
řekneme, že to není moc, ale vím, za co platím pojistné!!! (*)
(*) použity citace z www.produktovelisty.cz
Chtěl bych touto cestou pogratulovat ČPP a. s.V. I. G. k tomuto úspěchu, který nám
více než jindy pomůže v argumentaci u klienta a doufám, že námi nabízená rizika
v IŽP Evoluce přesvědčí klienta o férovosti a rovném přístupu našeho partnera.
Autor textu je specialistou BSF a.s. na životní a úrazové pojištění
11
kanceláre
Zastoupeníspolečnosti BSF se
ve Středočeském kraji rozrostlo
o dalšíkancelář. S jejími veleúspěšnými provozovateli, Milanem
Pánkem a Radkou Štechovou,
jsem si tedy dal schůzku
na adrese Pražská ulice 676,
Benátky nad Jizerou.
Radko, Milane, oba jste sice poměrně mladí,
ale vaše úspěchy svádí k myšlence, že máte za sebou
dlouhá léta zkušeností?
Radka Štechová: Jak se to vezme, BSF byla pro nás
oba první společností, ve které jsme začali provozovat
a rozvíjet poradenskou činnost se vším, co s ní souvisí, a jak nám to bylo blízké.
Fakt, že se nám docela daří, může také souviset
s tím, že máme krátké zkušenosti i s konkurenčními
firmami. A díky nim jsme si uvědomili starou poučku,
že "Když dva dělají totéž, není to vždycky totéž".
Diametrálně odlišné přístupy ke klientům i vlastním
lidem jsou opravdu velkou motivací k tomu, abychom
si možností, jaké nám dává BSF, vážili.
V čem ony odlišné přístupy spočívaly?
Milan Pánek: Před Bohemkou jsem působil postupně
u třech poradenských společností, z nichž dvě jsou
na našem trhu největší. A u každé jsem se bohužel
přesvědčil, že velikost a jméno ještě nemusí automaticky znamenat onu "čistou cestu", jak to nazývá
ředitel BSF Roman Kratochvíl.
Vzpomínám si, že jsem u těchto firem cítil silný
tlak na to, abych rychle udělal smlouvy s rodiči a s kamarády, a to se mi nelíbilo. Přitom u nich do poslední
chvíle nováček nemá informace, které by mu pomohly zorientovat se. Je prostě spíše cvičen na prodejce.
BSFsi získala
naši důvěru
Text a foto Dalibor Vajnar
Jenže já chci věci nejdříve zevrubně poznat, zjistit, co budu prodávat a získat si
důvěru k produktu. Protože, když produktu nevěřím, nedokážu ho prodat.
A vlastně ani nemůžu.
Co následovalo?
M.P.: Nabyl jsem v konečném důsledku přesvědčení, že poradenství není nic, na co
bych měl žaludek. Když jsem shodou okolností později dostal nabídku práce u BSF,
rovnou jsem odmítl. Nakonec ale slovo dalo slovo a jel jsem na seminář. A tam
jsem poznal zcela jiné prostředí, působilo na mě spíše rodinně. Žádný tlak. Proto
jsem se rozhodl, že už nebudu zkoušet nic dalšího a své představy o poctivém
poradenství budu realizovat u BSF.
R.Š.: Já mám také svoji zkušenost s největší tuzemskou poradenskou společností,
která začala negativně už tím, že jsem se u ní ucházela o nabízené místo asistentky. Jak se nakonec ukázalo, nabídka byla formulována dosti zavádějícím způsobem a nakonec se z ní vyklubalo
finanční poradenství, které jsem původně vlastně nikdy dělat
nechtěla. Na školení jsem nicméně začala jezdit, a to, co jsem
tam zažívala, byla opravdu silná káva. Byly to psychologické
masáže a vymývání hlav, jak se patří. Školení se netýkala produktů, nováčci se neseznámili s praxí a nejpoužívanější slova
byla "peníze" a "business". Skončila jsem tam ve chvíli, kdy nám
na jednom ze školení bylo řečeno "Klientům říkejte pravdu,
ale postupně", což přeloženo znamenalo "Uzavřete smlouvu
a nikomu nevysvětlujte, co jste s ním podepsali."
Takže jste nad poradenstvím zlomila hůl?
R.Š.: Byl to pro mě šok. Tehdy jsem již znala Filipa Musila z BSF,
kterému jsem svou zkušenost vyprávěla, a on mi navrhl, abych
šla zkusit, jak dělá poradenství jejich firma. To jsem rezolutně
12
odmítla, tuhle práci jsem už prostě - na základě toho,
co jsem viděla a slyšela - nechtěla vykonávat.
Pokud vím, Filip Musil, ještě tu noc volal vaší
budoucí manažerce Květě Svobodové...
R.Š.: Volal jí v půl jedné v noci! Domluvil s ní rovnou
informativní schůzku, i když jsem se opravdu zdráhala. Vysvětlil mi, že mu jde pouze o to, abych slyšela
i pohled z druhé strany. Totiž, že poradenství se dá
dělat i pro klienta. Ten rozhovor trval dvě a půl hodiny a dodnes si pamatuji, že na jeho konci se mě Květa
zeptala: "Tak, kdy nastupujete?". Vycítila tehdy
patrně, že styl práce v Bohemia Servis Finance mi je
sympatický. A dnes už jsou to tři roky.
M.P.: Dlouhodobě držet vysoký výkon nakonec nejde bez zázemí. Pracovní rytmus
kdy po probuzení hned musíte vyřídit e-maily, telefonáty, domluvit detaily
schůzek, po obědě vyrazit k lidem a vracet se v devět večer - to je určitě značný
"zápřah". Volné víkendy vlastně moc nemáme a denně absolvujeme okolo 5-6
schůzek.
R.Š.: Když k tomu připočteme čas na přejíždění autem, vznik kanceláře se jevil jako
naprosto nutný pro zefektivnění naší práce. Její umístění jsme podřídili dobré
dosažitelnosti našich klientů. Do budoucna tato kancelář bude pouze Milanova,
A navíc jste ji rovnou zaujala tím, že jste měla
zájem o manažerskou práci.
R.Š.: Vždy jsem chtěla hlavně pracovat s lidmi a samotné poradenství nebylo mým prvořadým zájmem.
Květa mě sice podpořila, ale také mi moudře poradila, že v tom případě je důležité především poznat
všechna možná zákoutí naší profese a díky tomu si
věřit a mít jistotu. A teprve potom mohu něco
předávat dále, vést vlastní tým, kterému mohu být
oporou a rádcem. Její radou jsem se samozřejmě
řídila a díky tomu jsem nedávno dosáhla čtvrtého
manažerského stupně.
Oba jste původně po negativních zkušenostech
v jiných firmách odmítali spojit svůj další život s poradenstvím. U BSF jste ale už tři úspěšné roky.
V čem je ona příčina?
R.Š., M.P.: Protože máme důvěru v naší firmu. Díky ní
odpadly veškeré pochybovačné myšlenky a můžeme
se soustředit na práci. Základem, vedle přesvědčení
o kvalitě produktů, je i radost z práce. Ano, tuhle
práci máme prostě rádi.
Dnes jste oba velice zkušení a aktivní. Ale dva
roky držíte natolik vysoké tempo, že jsem zaslechl
i obavy, zda se dá vydržet? Otevření vaší kanceláře
bylo asi logickým krokem.
protože já pocházím z Nymburku a jednou bych chtěla svoji kancelář právě tam
nebo v Poděbradech a rozšířit své působení i směrem na jihovýchod.
V čem dnes - po letech návštěv u klientů - vidíte praktické výhody kanceláře?
M.P.: Díky umístění kanceláře ušetřím opravdu dost času. Moje klientela se nachází zhruba mezi Mnichovým Hradištěm, Prahou a Nymburkem, Benátky nad Jizerou
jsou vlastně přesně ve středu pomyslného kruhu mojí působnosti. A i zde k nám
přijdou další klienti. Navíc každý nováček uvidí, že má zázemí a bude vědět, kam
patří. Může říci klientům "Naše kancelář je na této adrese" a plánovat tam
případné schůzky. A onoho ušetřeného času využiji jednak k organizačním
záležitostem, k dalším schůzkám, ale především pro svůj rozvoj, protože chci
pokračovat manažerskou cestou. Cítím, že nastal ten správný čas.
Na skok v Lysé nad Labem
Jen kousek to je z Benátek nad J.
do Lysé nad Labem, kde se BSF může
pochlubit další novou kanceláří. Její
vznik je tentokrát zásluhou Filipa
Musila. Je na ní patřičně hrdý a zodpovědně bere i doladění interiéru,
ve kterém se snaží uplatnit svoji zálibu
v moderních trendech. Filip patří k nejúspěšnějším spolupracovníkům BSF a.s.
a rozhovor s ním bude součástí příštího
BSF Magazínu.
13
Nabídnout více a pro klienta nebýt jen pouhým dodavatelem - taková je inspirativní
filozofie české společnosti z Orlických hor, která se během několika let vypracovala
v nepostradatelného partnera mnoha evropských firem. Její spolupráce s BSF a.s. má
navíc hluboký smysl. Zamířil jsem tedy do severovýchodního výběžku okresu Ústí nad
Orlicí do společnosti OMB Composites EU ve městě Králíky, abych si o ní, a také o její
spolupráci s BSF pohovořil s ředitelem Ing. Jiřím Brázdou.
více
Nabídnout
Text a foto Dalibor Vajnar
Pane řediteli, můžete nám, prosím, přiblížit
historii vaší společnosti?
Historie jejího vzniku je poněkud složitější, v jednoduchosti lze ale říci, že se původně jednalo o investici do již existující společnosti. Události se však
nakonec nevyvíjely příznivě a my jsme se rozhodli
naší investici ochránit. Firmu jsme převzali s tím, že
zachováme výrobu i pracovní místa a tak v roce 2007
vznikla OMB Composites EU s padesáti zaměstnanci
a dvěma zákazníky.
Dva zákazníci ale nejsou zárukou stability firmy.
To je pravda. Byť se jednalo o zákazníky dosti
významné, nepokládali jsme za rozumné, aby produkce OMB stála na pouhých dvou odběratelích a usilovně jsme pracovali na rozšíření portfolia našich
zákazníků.
To znamenalo vytvořit obchodní systém a střední
management, rozjet se do Evropy a ukázat, co umíme. Dnes máme na 250 zaměstnanců a výrobní
program v oblasti kompozitních výrobků, které jsou
určeny pro použití v různých odvětvích výrobní sféry.
Zejména pak v automobilovém průmyslu, dopravě,
zemědělství, ale také v řadě různých oborů sféry
mimovýrobní.
Můžete své portfolio více přiblížit, abychom si
udělali představu?
Stali jsme se spolehlivým subdodavatelem laminátových karosářských dílů pro výrobce autobusů,
konkrétně jde o autobusy SOR, dále trolejbusů, malých stavebních strojů, karavanů, tramvají a lokomo-
14
tiv. Neorientujeme se pouze na domácí trh, ale úspěšně navazujeme obchodní
vztahy se zahraničními firmami, které se o kvalitě výrobků firmy často přesvědčují
i osobně. V budoucnu proto očekáváme rostoucí podíl exportu na celkové produkci firmy. Mezi stávající zahraniční trhy patří Nizozemsko (autobusy, stavební
stroje), Německo (karavany) a Rakousko (kolejová vozidla).
Jednou věcí je růst výroby, jinou ovšem samotné prosazení se a udržení
na trhu. Jak se vám to daří?
Já osobně to nazývám "uzavření kruhu". Musíte prostě umět nabídnout více,
tak, aby zájem odběratele o vaše služby existoval nejen z důvodů například
finančních, ale i výrobních a technologických. Naše původní možnosti spočívaly
ve schopnosti vyrobit formu a následně vylaminovat obrobek. To bylo vše a je to
hrozně málo. Podstata je tedy ve schopnosti umět co nejvíce věcí, proto dnes už
přijímáme 3D data a máme CNC stroj pro výrobu modelu. Tím to ale nekončí.
Dodat obrobek je z konkurenčního hlediska jen to naprosté minimum. Rozhodli
jsme se zákazníkům nabízet více, v podstatě finální části jejich strojů. Když například dodáte díl s již namontovanými lampičkami nebo madly či s vlepenou
konstrukcí, je to pro odběratele úspora času i peněz. A to se stalo naší strategií,
dodávka od A do Z bez potřeby další kooperace. A tak dnes u nás vyrábíme třeba
například celé tramvaje, interiéry i exteriéry.
Další výhodou, kterou nabízíme, je třeba lakování. Postavili jsme lakovnu a můžeme dodávat díly lakované metalickými barvami. To vše se neobejde bez různých
certifikátů a velkých investic do technologií a nových výrobních prostor.
Tak to je obrovský krok vpřed oproti vašemu původnímu záběru.
Bezesporu. Také nabízíme úzkou spolupráci a součinnost při vývoji nových
výrobků našich zákazníků neboli TPV - technickou přípravu výroby. Jsme profesionálové v oblasti výroby kompozitů a odběratelům navrhujeme nejvhodnější
technologie. Jejich konstruktéři nemusí vždy vědět, co kompozit v daném místě
snese a dokáže a my se tak od prvopočátku podílíme na vývoji. Nejsme tedy jen
pouhými dodavateli, ale již spolupracovníky. Takovým přístupem dokážeme již při
vývoji zlepšovat řešení a vyrobitelnost, zvýšit kapacitu výroby a snižovat cenu.
klienti
„
Podstatou našeho
úspěchu je schopnost
nabídnout více,
než klient původně
čekal.
15
Termínem našeho rozhovoru jsme se bohužel „trefili” právě
do doby probíhající výstavby další firemní haly a přechodného
skladování výrobků na továrním dvoře. Nyní je ale již nová
budova v provozu a dokazuje, že společnost OMB Composites
rozhodně nespí na vavřínech.
Nestávají se ale takto úzkou spoluprací vaše
zadavatelské firmy na vás příliš závislé?
Z jistého hlediska ano, ale pro nás je to jen dobře.
Především je to ale třeba brát jako důkaz nadstandardní důvěry, kterou v nás mají a také je to ocenění
naší práce a schopností.
Dovolte mi ještě skok na samotný začátek. Měl
jste při převzetí firmy nějaké povědomí o tomto
specifickém oboru?
Prakticky žádné, nevěděl jsem o něm nic. Ale řekl
jsem si, že to prostě dokážu. Bylo to časově i psychicky náročné a základem bylo obklopit se schopnými lidmi, kteří věděli co a jak. Prvním mým úkolem
bylo udržet stávající výrobu. To znamenalo, aby platily
termíny a neklesala kvalita a odběratelé po této
stránce prakticky nepoznali změnu ve vedení firmy.
Co vedlo k navázání spolupráce OMB s Bohemia
Servis Finance v roce 2009?
V té době jsme s managementem firmy již nějakou
dobu přemýšleli o možnosti nějaké formy benefitů
pro naše zaměstnance. Nevěděli jsme však zcela
přesně jak na to, původním nápadem byla forma
poukázek nebo služeb. S paní Vlastou Stejskalovou
z kanceláře BSF v Žamberku jsme se osobně znali
a právě ona nám navrhla důchodové pojištění,
na kterém se mi zamlouval i fakt, že částka, kterou
zaměstnanci dáme, mu zůstává celá. Ve mzdě by se
částečně rozplynula.
Stanovili jste nějaká kritéria?
Ano, zaměstnanci musí dosáhnout na předem
stanovené úrovně. Benefity tak současně plní roli
motivace i odměny. Má to i další efekt. V naší společnosti je asi 90 % ruční výroby a vychovat kvalitního
laminátníka může trvat třeba rok. Poté je z něj již
pracovník, kterého si chceme udržet. Naše příspěvky
se mu zvyšují i v závislosti na délce zaměstnání, on
má tak sám větší zájem na zachování naší spolupráce
a my o něj nechceme přijít.
První kritérium, které jsme tedy používali, můžeme nazvat věrnostní a u nejvěrnějších zaměstnanců
to znamenalo vytvoření programů s nejvyšším
možným příspěvkem.
16
S postupným růstem firmy jsme se ale rozhodli pro změnu kritérií, a to na bázi
především kvality odvedené práce a nyní máme tři kategorie ohodnocení, A, B, C.
Hodnocení zaměstnanců probíhá každé čtvrtletí a je výsledkem diskuse managementu a mistrů. Základní příspěvek je nyní 500 Kč a ten se může zvyšovat, ale také
snižovat při každém dalším hodnocení. Dnes u nás běží na šedesát programů a na
mnoha z nich již jsou naspořeny velmi zajímavé částky. Ještě podotýkám, že tyto
příspěvky nelze zaměňovat za případné prémie ke mzdám, jedná se o nezávislé
věci.
Jak jsou mezi zaměstnanci vnímány?
Zpočátku většina z nich příliš nereagovala, protože nastřádané částky nebyly
zprvu vysoké. Zajímavější ohlasy už byly po zvýšení úroku na 5 % ze strany
pojišťovny. A dnes se o stav svých účtů aktivně zajímají. Samozřejmě, je jasné,
že většina lidí, hlavně ti mladí, by bývali zpočátku raději uvítali navýšení výplat,
než holuba na střeše v podobě příspěvků na důchod. Mladý člověk tohle prostě
většinou nevidí a je třeba mu to vysvětlit. A i toho se Vlasta Stejskalová skvěle
ujala a stala se pro naše zaměstnance poradcem v tom skutečném slova smyslu.
Také je vedla k tomu, aby si považovali toho, že firma jim spoří na stáří a myslí
na dobu, o které oni ještě ani nepřemýšlejí. A v šedesáti letech si pak sami rozhodnou, jak s naspořenou částkou, která nemusí být zrovna malá, naloží. Mají sice
i možnost za určitých podmínek část peněz jednou za rok vyzvednout, ale snažíme
se jim to rozmluvit. Přeci jen, jedná se o výhodný úrok.
S prací Vlasty Stajskalové z BSF a.s. panuje v OMB Composites naprostá spokojenost.
Taková spokojenost je nanejvýš potěšitelná.
Do OMB Composites EU opravdu denně přichází
konkurenční poradci s různými nabídkami. Ale dobrý
dojem a vynikající vztahy, které zde má paní Vlasta
Stejskalová, jsou natolik silné, že konkurence nedokázala uspět. Její přístup měl a má výborný vliv
na finanční myšlení našich lidí a osvěta, kterou tím
dělá, je pro ně k nezaplacení. Neustále s nimi mluví,
pracuje a vysvětluje a tím jim pomáhá víc, než si
vůbec uvědomují. A musím říci, že naši zaměstnanci
právě díky jejímu přístupu celému smyslu našich
příspěvků více věří a chápou jeho význam pro své
životy. A když třeba u nás někdo končí, ona mu
zevrubně vysvětlí, co má udělat, vyřídí dokumenty,
zavolá na pojišťovnu a postará se o všechny náležitosti. To je její přidaná hodnota, postará se od A do Z.
A je mi to moc sympatické, protože my máme zcela
stejnou filozofii.
Jak by se lidé měli chovat ke svým penězům?
Spousta lidí bohužel neuvažuje dopředu, myslí na to, co bude za týden či za dva
a prakticky si nevytvářejí žádné úspory. Postrádám mezi lidmi větší finanční gramotnost. Zaúvěrují se, žijí "teď" a nad tím co bude, příliš nepřemýšlejí. Na některé
zaměstnance zde máme i exekuce a je to jen doklad toho, že v podstatě nechápou
důležitost ekonomického uvažování. Podléhají tlaku reklam na rychlé půjčky,
na rychlé nákupy na splátky. Je sice pěkné roztáčet ekonomiku nakupováním,
tohle je ale ten špatný způsob.
A zde se dotýkáme vzdělanosti lidí. Je bohužel zřetelně znát nárůst problémů
tohoto druhu u zaměstnanců na "place", proti například THP pracovníkům.
A protože v našem regionu patříme k nejvýznamnějším zaměstnavatelům, tím
spíše klademe důraz na to, aby zdejší lidé chápali důležitost správného nakládání
s penězi. Spolupráce s paní Vlastou Stejskalovou a společností BSF a.s. nám
umožňuje tento náš cíl naplňovat.
Pane řediteli, děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
Dvojitý začátek Vlasty Stejskalové
mozkovou příhodou, která Vlastu na celý
rok odsoudila k sáhnutí si na dno svých sil.
Nikdy si ale nepřipustila možnost invalidního důchodu a s pomocí lékařů a především vlastní nezdolnosti se dokázala opět
uplatnit a pokračovat v započaté práci.
Přesunula svoji kancelář z Litomyšle
do Žamberka a nezalekla se ani přítomnosti
tamější veliké konkurence.
Zajímavý je v této souvislosti Vlastin
postřeh, že ve zdejším regionu se těší velké
oblibě pojišťovna ČPP a.s. a její klienti si
produkty této společnosti pochvalují.
Jako největší předpoklad úspěchu Vlasta
Stejskalová vidí jednoznačně osobní kontakt a dobré vztahy. To platí i v případě
firemních zákazníků. Je třeba zapůsobit
nejen předloženým produktem, ale i sám
sebou. A největší výhodu svého oboru vidí
Vlasta Stejskalová je s BSF spjata už od prvních krůčků naší společnosti.
Bezmála třicetileté působení na správě České pošty v Litomyšli jí dalo do vínku
mj. schopnost bezproblémové komunikace s lidmi, orientace v administrativě
a správě produktů. Rušení pracovních míst se nevyhnulo ani jí a stála před
rozhodováním co dál.
Díky setkání s Mgr. Lenkou Andrlíkovou-Hantlovou nakonec nasměřovala
své kroky k finančnímu poradenství, ve kterém viděla možnost uplatnění svých
dovedností a také předpoklad, že jí tato práce bude bavit. Zajímavé je, že Vlasta
již od samého začátku uvažovala spíše o zaměření na firemní zákazníky, což se jí
v podstatě od počátku podařilo. Její spolupráce se společností OMB Composites EU v oblasti zaměstnaneckých benefitů dosáhla takové míry, že je ve velmi
častém kontaktu nejen s vedením společnosti, ale i se samotnými zaměstnanci.
V plánu je i zařízení Vlastiny kanceláře v nově připravované firemní budově.
Za zdůraznění také stojí vůle a statečnost, s jakými se Vlasta Stejskalová
po vážné nemoci před šesti lety dokázala navrátit zpět nejen do pracovního
procesu, ale vůbec do normálního života. Znovu se učila mluvit, psát a pohybovat. Její nadějný rozjezd v novém oboru byl totiž po několika měsících přerušen
ve skutečnosti, že si sama organizuje svůj
čas, její výdělek závisí čistě na jejích
schopnostech a není svázaná žádným
zaměstnaneckým poměrem.
17
Z
lepšováníslužeb, respektive zvětšování
jejich dosahu je logickým vývojem
každé společnosti. Prvnízáří2014 se stalo
významným mezníkem v historii BSF a.s.
Od tohoto dne je totiž v provozu první
BS Money Centrum, jako výsledek
velkého úsilíoblastního ředitele Jiřího
Novotného a Ivo Flídra.
Ke slavnostnímu symbolickému
přestřiženípásky se sjeli pozvaní
hosté, včetně členů představenstva
Bohemia Servis Finance a.s.
pod jednou
18
novinky
19
Text Dalibor Vajnar
Foto Aleš Háva a Dalibor Vajnar
BS Money Centrum ve Vysokém Mýtě sídlí v nové, moderní budově. Velkou výhodou byla
možnost přizpůsobení prostor představám Jiřího Novotného a Ivo Flídra.
Interiér je citlivě a vhodně laděn do firemních barev a působí velmi vzdušně.
Každý, kdo od letošního září prochází Tůmovou
ulicí ve Vysokém Mýtě, nemůže si nevšimnout
moderní budovy, která nese výrazné označení BS
Money Centra.
Vznik střediska, které by na jednom místě
poskytovalo kompletní služby společnosti Bohemia
Servis Finance, byl dlouhodobou vizí Jiřího
Novotného a především Ivo Flídra, kteří se jejímu
uskutečnění věnovali mnoho měsíců.
Nové centrum bylo slavnostně otevřeno 23. 9.
2014 za účasti mnoha pozvaných hostů. Dlužno říci,
že datum nebylo zvoleno zcela náhodně. Narozeniny
v ten den slavila manažerka Eva Šplíchalová a bylo
o radost více. A aby to nebylo málo, ředitelka
Bohemia Academy Mgr. Pavla Hanusová se v tento
den stala tetou. Pro nové BS Money Centrum to je,
doufejme, příslib růstu do budoucna.
První je myšlenka
O změně kanceláře přemýšlel Jiří Novotný již
od loňska. Když jej však s obdobnou ideou oslovil Ivo
Flídr, začal jejich nápad dostávat konkrétní obrysy.
Ivo Flídr, který se od října 2012 plně věnuje realitní
činnosti, se nadchl pro myšlenku co nejširší služby
pro klienta a cross-sellingu.
Ladění různých představ o podobě a smyslu
nového projektu vyústilo v aktuální BS Money
Centrum, které dokáže poskytovat kompletní služby
20
„
BSF nenípostavena jako klasická business firma. Stojína srdíčku
a přístupu k lidem. Přeji vám, abyste byli obklopeni lidmi s takovým
smýšlením. Spojuje nás myšlenka čisté cesty a věřím, že jítyto
krásné nové prostory naplníte.
Z proslovu Romana Kratochvíla, výkonného ředitele BSF a.s.
obsažené v portfoliu Bohemia Servis Finance. Po dohodě s vedením firmy se Jiří
s Ivem dali do práce. Bylo rozhodnuto, že se výraz BS Money Centrum stane
certifikovaným názvem, který do budoucna obdrží pouze ta pracoviště, která splní
předem stanovená kritéria. Základním z nich je už zmíněné kompletní pokrytí
nabídky BSF na jednom místě.
Dalším kritériem je aplikace vizuálního stylu. BS Money Centra budou v rámci
BSF působit jako full-service instituce a jako takové se odliší vlastní značkou,
logem, layoutem tiskovin apod.
Provoz prvního BS Money Centra ve Vysokém Mýtě každopádně přinese
důležité zkušenosti, které napomohou při vzniku dalších center.
Nezanedbatelným efektem by mělo být i zapůsobení na důvěru klientů. Firma,
které by se nedařilo, by se do podobného projektu patrně nepouštěla. Profesionální vzhled interiéru a důraz na prostředí jsou příslibem, že do takové instituce
bude přicházet mnohem větší počet nových zájemců o služby BSF.
Nové prostředí by mělo pomoci i při náboru. K dispozici je místnost, se kterou
se do budoucna počítá pro manažera vedoucího skupinu lidí pro tuto oblast. Jako
motivace jistě účinné.
Nová tvář v šatech BSF
Protože BS Money Centra budou v rámci BSF
tvořit další stupeň služeb, požadavky při
tvorbě loga byly následující: dostatečné
odlišení od stávajícího vizuálního stylu BSF,
přitom ale zachovat jasnou spojitost mezi
oběma. Z toho tedy vyplynulo, že bude
ponechána idea královské koruny a také
typické barvy BSF, jsou však použity v novém
grafickém provedení.
Logo se tedy skládá ze siluety královské
koruny, přičemž její tvar je podřízen
stylizovaným písmenům BS, které vyplňují
její polovinu. Tato stylizace je použita i pro
ztvárnění všech oborů, kterými se BS Money
Centrum zabývá, tedy BS Finance, BS
Hypotéky, BS Reality, BS Úvěry, BS Stavebko,
BS Energie, BS Penze, BS Investice, BS
Vzdělávání, BS Pojištění a BS Bankovnictví.
Pracovní tým nového BS Money Centra, Jiří Novotný, Hedvika Zerzánová, Lenka Jílková, Ing. Blanka Uhrová,
Zdenka Flídrová a Ivo Flídr.
21
Pohled shora
Výběr místa pro první BS Money Centrum nebyl nijak dlouhý, jednomyslně
byla zvolena moderní budova v Tůmově ulici ústící na náměstí (mimochodem,
ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí v ČR). Celé první patro
čekalo na svého pronajímatele a byla zde tedy ideální možnost pro jeho úpravu
dle vlastních představ. Původní obava, zda 200 čtverečních metrů nebude
příliš, se nyní změnila na konstatování, že metrů mohlo být i dvakrát tolik.
Stejně tak, umístění v patře, se zajímavým řešením prosklení do ulice, je nyní
velmi vítáno. Tato vyšší poloha dává prostoru příjemný nadhled a klid.
Od domluvy s majitelem objektu až po otevření centra uběhlo asi půl roku.
A ne bezproblémových. Bezesných nocí bylo mnoho, šlo přece jen o finančně
náročný krok, povětšinou se však problémy týkaly stavebních prací. A tak se
Jirka Novotný na staveniště podíval častěji, než původně zamýšlel. Dnes už je
ale vše připraveno k plnému provozu, včetně zasedací místnosti pro 30 lidí.
Galantní Ladislav Báča
nejenže předal kolegyním
krásné růže, ale při budování BS Money Centra
také přiložil ruku k dílu.
S otevřením byla spojena
i dvě narození, manažerka
Eva Šplíchalová z kanceláře
v Hlinsku ten den slavila
narozeniny, Mgr. Pavla
Hanusová (vpravo) se
pak smála i proto, že v tu
chvíli již byla novopečenou
tetou. Doufejme, že tento
„double” přinese novému
centru štěstí.
„Přeji vám, abyste se zde cítili
dobře, vzájemně se podporovali a vytvořili si příjemné
prostředí. Cítit se v práci
dobře, to je totiž výhra.”, řekl
Oto Toferner, předseda představenstva BSF při slavnostním otevření. Lenka
Andrlíková-Hantlová
následně k počinu týmu
ze své struktury dodala,
že „Ivo Flídr mě s touto
myšlenkou seznámil již asi
před dvěma roky, měl vyhlídnuté místo i koncept a já jsem
ze srdce ráda, že spolu s Jiřím
Novotným tuto vizi naplnili.
Jejich kreativita je příslibem
úspěchu tohoto BS Money
Centra.”
22
„
Upřímně vám přeji, abyste sem chodili jako domů. Aby toto místo
bylo pro vás stejně příjemné, a vy jste mohli vnímat, že jste jedna
rodina. Díky tomu můžeme růst i jinak, než pracovně.
Hodně štěstína této cestě.
Petr Rauscher, člen představenstva BSF a.s.
Plány do budoucna
BS Money Centrum ve Vysokém Mýtě je první
vlaštovkou v rámci celé BSF. Ovšem tým Jiřího
Novotného již má představu o budoucím rozšiřování
nové značky a v myšlenkách již plánuje centra
například v Chocni, v Litomyšli nebo Rychnově.
Období od září do konce letošního roku 2014
proběhne jednak ve znamení snahy o přenesení BS
Money Centra do širšího povědomí veřejnosti,
ale také zlepšování výsledků a nárůstu klientely.
Tím bude nastavena nová laťka, která se od ledna
2015 stane standardem.
Jiří Novotný a Ivo Flídr berou své plány velmi
vážně a jsou rozhodnuti tento pilotní projekt
dotáhnout k dobrému konci a stát se inspirací i pro
ostatní své kolegy ve společnosti Bohemia Servis
Finance a.s.
Tak tedy nashledanou v novém BS Money Centru Vysoké Mýto.
23
Poradce
má být především
profesionál
24
lidé
Marie Prchalová se finančním
poradenstvím zabývá již od roku 1997.
Za tu dobu stihla poznat veškerá
zákoutíoboru a dnes se díky tomu
může řadit k těm nezkušenějším
spolupracovníkům společnosti
Bohemia Servis Finance a.s.
Text a foto Dalibor Vajnar
Marie, sedmnáct let v oboru, to máte zkušeností
na rozdávání. Dnes už samozřejmě netrpíte trémou
ani nervozitou, jak jste ale začínala?
Dlouhá léta jsem vykonávala svou profesi v oděvnictví. Po listopadu 1989 jsem se rozhodla spojit ji
s obchodem a spustila jsem malé podnikání založené
na principu - nakoupit materiál, vyrobit zboží a prodat je. Jednalo se o dětské oblečení a vše jsem si
zajišťovala sama, tedy i prodej, což znamenalo denní
kontakt s lidmi.
Když je ale člověk odkázaný na sebe, pociťuje
výkyvy v odbytu tím silněji a postupně, s tím, jak se
rozšiřovala nabídka na trhu, bylo stále obtížnější
udržet si konkurenceschopnost. A právě v té době mi
zavolala Zdena Kosťová, dnes členka představenstva
BSF, se kterou jsem se asi dva roky předtím seznámila
na jednom obchodním semináři. Oznámila mi tehdy,
že by chtěla rozšířit svůj obchodní tým a nabídla mi
spolupráci. Dodnes si pamatuji, že jsme se sešli dne
30. prosince 1996 a ještě toho dne jsem se nakonec
rozhodla jet na vstupní seminář, který se konal
několik dní poté.
Jaké byly vaše dojmy z něj?
Zpočátku jsem měla jisté pochybnosti. Ne až tak kvůli
oboru samotnému, i když ten jsem samozřejmě
vlastně neznala, ale bylo pro mě důležité pracovat jen
s produkty kvalitními, které nepřipraví klienty o jejich peníze. Za to jsem už tehdy
cítila velkou zodpovědnost.
Začala jsem tedy v pro mě zcela nové profesi, otrkávala jsem se a hlavně si
ověřovala, že nikomu neuškodím. Zdena na první schůzky chodila se mnou a první
dobré znamení bylo, že hned první tři, konaly se 6. ledna 1997, mi vrátily náklady
investované do vstupního semináře. Stále jsem to ale chápala jen jako přivýdělek.
Svého původního oboru jsem se totiž stále nechtěla vzdát, vystudovala jsem jej
a měla ho ráda. Tyto rozpolcenost ale celkem brzy pominula. Poctivě jsem si
zaznamenávala čas strávený pojišťovnictvím a když jsem si po čtyřech měsících
vyhodnotila poměr vydělaných peněz a časové investice, navíc při práci, kterou
jsem vnímala jako službu lidem, bylo definitivně rozhodnuto.
Peníze pro mě sice nejsou na prvním místě, ale faktem je, že nám umožnily
začít rekonstrukci domu, děti čekalo studium a tak i výdělek samozřejmě hrál
velkou roli. Takže jsem Zdeně za tehdejší nabídku vděčná, protože když se dnes
podívám na oděvní trh, nevím, zda bych vůbec ještě dnes v tomto oboru nějak
fungovala. Situace v něm se opravdu radikálně proměnila.
Byly vaše začátky spojeny s nějakými potížemi?
Jak jsem říkala, byla jsem zvyklá na denní kontakt s lidmi a měla jsem své
klienty. V tom tedy problém nebyl. Komplikace spočívala ve faktu, že mě všichni
znali z oboru oděvního a najednou mi zřejmě nevěřili, když jsem přišla s finančním
poradenstvím. V té době se totiž již projevovaly různé podvody a problémy s investicemi, fondy a kampeličkami. Moji známí tedy spíše nějakou dobu vyčkávali,
jak se mi povede. Když jsem si ale potom otevřela kancelář, začali chodit sami.
Nejprve jsem se zaměřila na manažerskou cestu a během dvanácti měsíců jsem
postoupila do šestého stupně. Vzhledem ke změnám v mém týmu jsem se ale začala postupně více soustředit na samotnou práci s klienty.
25
lidé
Můžete srovnat situaci v poradenství tehdy
a nyní?
Tehdy to bylo lehčí ve smyslu, že zdaleka neexistovala taková nabídka produktů jako dnes. Nebyly ani
tolik propracované, možnosti kombinace už vůbec.
Učili jsme se hlavně praxí. Ale zase na druhé straně,
dnes jsou poradci BSF školeni a připravováni mnohem dokonalejším způsobem, aby byli schopni
klientům poskytnout dokonalý servis, což jim samotnou práci také usnadňuje. Nyní máme notebooky
a software, tehdy pouze kalkulačku a sazebník. Navíc,
v BSF funguje i vzájemná pomoc a sdílení zkušeností,
to je další plus.
Myslím, že pro nováčky je dnes mimo jiné dobré,
že kolem sebe vidí vzory. Mohou si díky tomu
uvědomit, že poradenství je opravdová práce, která
se dá zodpovědně vykonávat a být přitom dobře
ohodnoceni.
Vaší pracovní základnou je Golčův Jeníkov, kde
máte kancelář. Jak vnímáte finanční gramotnost
na Vysočině?
Zde musím zmínit, že doba nese zvýšené nároky
i na klienty. Před lety jsme vlastně nabízeli jen garantované produkty se zajímavým ziskem a lidé měli
jistotu. Dnes se ale pro takový zisk musí klient často
poohlížet po investicích, na jejich finanční orientaci
jsou kladeny vyšší nároky. Musí si s pomocí poradce
stanovit své priority a je třeba k tomu přistupovat
s velikou zodpovědností.
Proto jsem přesvědčená, že finanční poradce musí
být skutečný profesionál, který má mít v první řadě
na paměti prospěch svých klientů.
Máte nějaký vlastní přístup ke klientům?
Soustředím se především na rodinné poradenství
a dále na malé firmy, kde jsou pro zaměstnavatele
stále velké možnosti. Nyní ale čekáme na vládní
novelu, která pojišťovnictví ve firmách znevýhodní.
Což by ale byla škoda, protože na tom v konečném
důsledku budou biti i zaměstnanci. Například jeden
můj klient, majitel menší firmy, spoří svým lidem už
deset let a chce je za jejich práci odměnit tím, že až
on půjde do důchodu, tak každý z nich bude mít od
něj naspořeno sto tisíc korun! Uvidíme, co s tím ale
udělá tato novela.
K úspěchu a dobrému jménu u klienta přispívají
i zdánlivé drobnosti. Velmi se mi například osvědčily
naše klientské desky, umožňují mi uspořádat vše, jak
má být, aniž by se oni museli o cokoliv starat. A já
zase vím, že při další návštěvě najdu vše na svém
místě.
Vaše profesionalita se odráží i v téměř nulové
stornovosti produktů, kterou se můžete pyšnit.
Zádržný fond, sloužící pro případné vyrovnání
chybějící klientské platby, máte nulový.
To souvisí s tím, že s klientem každý produkt podrobně probírám, vysvětluji jeho funkčnost a výhody
i eventuality. Jsem kdykoliv připravena k nim přijet
a řešit jejich dotazy a problémy. Klienti si toho váží
a tuto dlouhodobou péči vítají. Dokonale informovaný klient má potom málokdy důvod svojí smlouvu
26
rušit, i když se to z různých důvodů může občas stát. Naše práce se asi nedá
dlouhodobě dělat tak, že si někdo pomyslí "Teď vydělám balík peněz a jdu zase
dál." Na trhu jsou i tací, to ano, ale ti jen kazí pověst ostatním. Dle mého názoru
se trpělivost vyplácí a poctivým dlouhodobým budováním klientely dojdeme
ke spokojenosti obou stran. Vztahy pak už často nejsou pracovní, ale přátelské
a klienti se automaticky obracejí na toho, v koho mají důvěru a nezklamal je.
Jak si plánujete svůj pracovní čas?
Poradce svůj čas přizpůsobuje klientovi. Mnozí lidé si asi někdy řeknou: "Ten se
má, může být dopoledne doma", ale nevnímají přitom, že dopoledne je pro nás
časem příprav, ale i návštěv u firemních klientů. Každý poradce se setká s výkyvy,
pokud ale mám stabilní klientelu, umožní mi to zvolit si vlastní tempo práce a tím
i výši výdělku. Já se snažím mít svůj pracovní záměr splněn zhruba do dvacátého
dne v měsíci, po něm pracuji jaksi "nad plán".
Tou nejlepší odměnou ale je, když vám lidé volají sami s tím, že vás potřebují.
Je to znamení důvěry, kterou si člověk vybuduje vlastní pilnou a poctivou prací.
Děkuji Vám za rozhovor.
svět
Akce Rím
Nejaktivnější sjednatelé BSF a.s. za produkci pojištění
Evoluce, ale také nejaktivnější manažeři, se v polovině
roku za odměnu společně zúčastnili třídenního pobytu
ve „věčném městě”, tedy v Římě.
Text Dalibor Vajnar Foto Aleš Háva
Výlet do Říma byl pro některé vykoupen a zaplacen dřinou a potem, pro některé byl zase jen bezproblémovým splněním jejich každoměsíční práce.
Všichni bez rozdílu se ale těšili na opakování výborné
atmosféry z předchozích firemních akcí.
Řím, jedno z nejstarších měst, byl založen před
více než 2 700 lety. Po staletí byl hlavním městem
Římské říše i katolické církve. Vystavěn na sedmi
pahorcích uprostřed hornaté krajiny zvané Campagna
di Roma, je sídlem světově uznávaných institucí jako
je Papežská univerzita, Národní a Vatikánská knihovna
či Goethův institut. A tato krásná italská metropole,
plná uměleckých, historických a architektonických
památek, nyní čekala na nás!
Den první, neděle 18. 5. 2014
V dopoledních hodinách odlet do Říma. Po příletu transfer do hotelu, přivítání welcome
drinkem. Po ubytování následovalo krátké občerstvení a prohlídka starého Říma s česky
hovořícím průvodcem, Julius Caesar, Nero, Cicero a Marcus Antonius - viděli jsme místa
kde žili, kde slavili úspěchy a kde se staly tragedie - Kapitolský pahorek, Forum Romanum,
Senát, Koloseum. Večeři jsme měli v restauraci Forum poblíž Kolosea.
28
Den druhý, pondělí19. 5. 2014
Ráno jsme se vydali na další procházku Římem a zastavili se např. u fontány di Trevi,
španělských schodů, Pantheonu a dalších zajímavých míst. Dopoledne jsme ukončili
obědem v restauraci Zagara. Po obědě jsme přešli most u Andělského hradu a namířili si to na prohlídku Vatikánu. Po jeho prohlídce jsme přešli do malebné čtvrti
Trastevere na večeři v restauraci Meo Patacca s živou hudbou.
29
30
Zbožňuji společná setkánís lidmi z "Bohemky”. Zbožňuji tu výzvu při vyhlášenízvláštníodměny v podobě společného zájezdu.
Zbožňuji to napětípřed vyhlášením výsledků. Ten adrenalin, ten tlukot srdce - pracovala jsem dostatečně? Ano nebo ne? Zbožňuji to
„Jedenáctkrát se vyspíme a jedeme, už jen šestkrát...” A pak to setkánía vítáníse na letišti v Praze. Očekávánítoho, co uvidíme. Ř ÍM.
Dávné město Ř ím. Jaké příběhy se zde odehrály?
Děkuji obchodnímu partnerovi ČPP, a. s., zvláště generálnímu řediteli Ing. J. Besperátovi a vedeníBSF za úžasně zorganizovaný výlet.
Luxusníubytovánív hotelu Eurostar Saint John, krásná procházka Ř ímem, večeře v restauraci s vyhlídkou na město. Fontána di Trevi,
Pantheon, náměstíNavona a Vatikán. Stát ve státě. Krásná budova s obrovskými kaplemi, dlouhými síněmi a sály s bohatě zdobenými
stropy, úžasným nábytkem, vzácnými obrazy a sochami. Veliké zahrady s fontánami. A to vše s velmi precizním českým výkladem.
Večeře v restauraci v klasicky italském stylu s živou hudbou. A na závěr večera p. Besperát s širokým repertoárem lidovek a ostatních
písní, kdy jsme si všichni společně zazpívali, a také nezopakovatelné a nenapodobitelné vtipy v podáníRomana Kratochvíla. Ještě jednou
děkuji za velmi příjemné tři dny v tak nádherném městě jako je Ř ím s úžasnými lidmi.
Ilona Suchomelová
31
zkušenosti
Když jsem v roce 1995
jako finančníporadce
začínal, stál jsem před
rozhodováním, zda pro moji
činnost bude lepšíchodit za
klienty osobně nebo jim
naopak umožnit, aby mě
navštívili v mojíkanceláři.
Pro rozřešení tohoto dilematu bylo nutné na věc
pohlédnout z hlediska finančního a psychologického.
A aniž bych nějak vyvracel výhody docházení
za klientem domů, jako je například jeho pohodlí
a úspora času, z hlediska finančního a organizačního
se mi nakonec jevilo příznivější provozování vlastní
kanceláře. Prvek psychologický pak mé rozhodování
zcela převážil právě na tuto stranu, a to z prostého
důvodu - jsem totiž přesvědčen, že existence
kamenné kanceláře v klientovi posiluje pocit jeho
jistoty a zvyšuje důvěryhodnost poradce. Prosím
čtenáře, aby tento můj názor nebrali jako dogma,
sám mám dodnes mnoho klientů, kteří požadují
návštěvy ve svém domově.
Kancelář? Ano, ale kde?
Po rozhodování zda kancelář zřídit, následuje
rozhodování kde. Je jasné, že začínající finanční
poradce si patrně z počátku nebude moci dovolit
kancelář na úplně ideálním místě, z velké části však
dokáže ovlivnit její působení na příchozího klienta.
Náš první pocit po vstupu do prostor kanceláře bude
s největší pravděpodobností podobný klientovým
pocitům a tak bychom měli pamatovat na to,
co vlastně chceme vizuálním dojmem sdělit o firmě,
o produktech a o sobě. Pak můžeme dobře fungovat
i v ne zcela „top” lokalitě. Vizi o kanceláři jsem tedy
měl již od začátku. Také z toho důvodu, že dříve měla
Česká spořitelna téměř v každé vesnici zastoupení
a v jedné takové pobočce pracovala i moje manželka.
Trvalo nakonec jeden rok, než jsem dospěl k rozhodnutí a samozřejmě i možnosti zařídit si kancelář
na místě vhodnějším a dostupnějším. Duch kanceláře
však může být stejně kvalitní, ať už se tato nachází
kdekoliv. Jde přece o vzájemný vztah.
Dejte o sobě vědět
Kamenná pobočka je věc krásná, ale nefunkční,
pokud se o ní neví. Když nyní ponechám stranou
patrně nejlepší formu reklamy, tedy ústní doporu-
32
Práce
ve vlastním
Text Vladimír Mazura
Foto Dalibor Vajnar
aneb význam kanceláře
pro finančníporadenství
čení, které si předávají spokojení klienti, musím jako důležitou formu sebezviditelnění jmenovat cílenou akci v rámci stávající klientely ohledně návštěvy
kanceláře. Osobní zkušenosti mám takové, že její efekt zpočátku činil okolo 15
procent reagujících stávajících klientů, kteří skutečně na po-bočku čili do kanceláře přišli. Číslo je to zdánlivě malé, ale uvažte jeho skrytý potenciál. Bude-li
stávající klient spokojen, jistě si to nenechá pro sebe. A to opět znamená další
ústní doporučení. Proto ani relativně nízké procento není marné. Největší počet
klientů, kteří začali navštěvovat kancelář a šířit reklamu, byli ti s vytvořenými
reinvesticemi a potřebou pravidelných návštěv u klienta z důvodu převodů z hlediska vyšších zisků. Tento ekonomický postup u klienta vytvořil pracovní návyk
a zodpovědnost vůči němu.
Má to své výhody
Zásadní výhodou kamenné kanceláře je potenciál budování a rozšiřování
služeb. Jestliže máte vybudováno zázemí, které poskytuje možnost rozvoje, zcela
automaticky nastane chvíle, kdy začnete přemýšlet o výhodách širšího pokrytí
služeb. Portfolio produktů společnosti BSF je dnes již natolik široké, že dokonalá
znalost a orientace ve všech, je pro jednoho poradce prakticky nemožná. Víme
tedy, že mnoho kolegů se specializuje jen na některé z nich a odtud je již jen
krůček k myšlence profesionálních a vysoce odborných služeb v celé šíři našeho
portfolia pod jednou střechou. Úspěšnost poradce roste se zvětšující se hloubkou
jeho odborných znalostí, s jeho neustále se zvětšující profesionalizací. To také
znamená nutnost učit se a praktikovat naučené. Koncentrace takových lidí na
jednom místě - to je sen a země jistot pro naše klienty. A kladivo na konkurenci.
Ano, jsem všemi deseti pro centra spojující tyto výhody a přeji Jiřímu
Novotnému úspěch v činnosti jeho prvního BS Money Centra ve Vysokém Mýtě,
o němž se také píše v tomto vydání BSF magazínu. Jiřího krok považuji za nesmírně důležitý nejen pro něj, ale pro celou BSF, protože znamená inspiraci pro ostatní
kolegy a současně vzkaz občanům o důvěře firmy ve vlastní schopnosti a budoucnost. Tímto směrem se vbrzku vydám také já.
Dotkněme se nyní ještě jedné výhody, kterou spatřuji v existenci stabilního
zázemí. Touto výhodou je vychovávání nováčků ve vysoce profesionálním
prostředí s možností přidělení klientů a zároveň snadná kontrola jejich práce
a možnost přímé a okamžité pomoci.
Začínající poradce také ke klientovi může přicházet s vědomím silné opory,
kterou mu toto zázemí dává. Z toho plyne i menší nervozita a posílení imunity vůči
ní. Jedním z typických znaků některých zájemců o práci u nás, je pochybování
o vlastní vhodnosti z důvodu mládí a nezkušenosti. Při pohovoru na to reaguji
jednoduchou odpovědí ve smyslu, že nezáleží na mládí poradce, ale na tom, že má
v zádech léta fungující a prověřenou společnost. Ztotožnění se s firmou, umění
opřít se o ní a využít její know-how, nováčkovi umožní setřást ze sebe většinu
pochyb a před klienta předstoupit s mnohem vyšší
sebedůvěrou.
Mít kvalitní spolupracovníky, prostě znamená, mít
dobré klienty. A k tomu patří i duch kanceláře, její
ovzduší. Mnozí kolegové mají asi podobnou
zkušenost, ale mnoho našich klientů do naší kanceláře chodí právě kvůli dobré náladě, která u nás
panuje. To jsou klienti, kteří už mají vybudovanou
svojí důvěru v nás. Napomáhá to i k trvající vzájemné
vazbě, kterou osobně nazývám výrazem "mít stále
rozpracováno". Nač fungovat tak, že uzavřeme
smlouvu, podáme si ruce a konec, hotovo? Široké
portfolio a přítomnost odborníků nám přece
umožňuje pracovat s navázaností produktů, zvláště
pokud se u nás klient cítí dobře. Použitím jakéhosi
periferního vidění, kdy se nezaměřuji jen na
myšlenku jednoho produktu, ale mám v patrnosti
jejich vzájemnou souhru, dokážeme klientovi, že přišel na to správné místo.
Existence kvalitní kanceláře nebo centra má, dle mého soudu, přínos nejen
pro služby poskytované v kanceláři, ale i pro návštěvy u klientů. Návštěva odborníka z takové instituce ve většině lidí jistě vyvolá oprávněnou důvěru. A později
už záleží jen na vynalézavosti a nabídce, s jakou klienta do kanceláře pozveme.
Protože, ruku na srdce, rozsáhlejší práce s klientem se přece jen lépe provádí
v tomu uzpůsobeném prostředí, než v obýváku. Pohovory u klienta bych tedy viděl
jako jakýsi základ pro plné rozvinutí všech možností následné spolupráce v kanceláři. A ještě dál, existence centra nebo velké kanceláře bude mít pozitivní vliv také
na provoz menších kanceláří v regionu, protože společně budou tvořit image
stabilní a rozvinuté poradenské sítě. Abych uvedl konkrétní příklad, jsem přesvědčen, že například u nás, v Rakovníku, může zcela bez obav fungovat třeba pět
kanceláří a o práci budou mít postaráno.
Závěrem bych tedy chtěl konstatovat, že firemní kanceláře považuji za blahodárné pro obě strany. Klienti si mohou být jisti, že v nich naleznou řešení svých
problémů, spolupracovníci pak díky nim získávají efekt zvýšené důvěryhodnosti
a jistou budoucnost se svou kartotékou klientů.
33
klienti
Martin Šíl je mužem mnoha
zájmů, přeci jen nad jiné
mezi nimi ale čníkultura
a cestování. A protože je
také klientem společnosti
Bohemia Servis Finance,
požádali jsme jej o rozhovor.
ŠÍLený
Text Dalibor Vajnar Foto Martin Šíl
DO AFRIKY
,
Martine, pokud vím, celá tvoje dosavadní činnost
nějakým způsobem souvisí s kulturou nebo médii.
V podstatě ano, první moje zkušenost v tomto
směru pochází z regionálního Rádia Agara, kde jsem
pracoval jako redaktor a "zprávař". Mluvené slovo mi
nečiní žádné problémy a v "éteru" jsem působil v několika rádiích.
Vyzkoušel jsi i něco jiného?
Udělal jsem si i přestávku v podobě působení v reklamní agentuře a hlavně jako redaktor v lokální televizi TV DAKR. A pak jsem se opět vrátil do Rádia
Agara.
Pokud jde o média, máš tedy bohaté zkušenosti.
I to nakonec vedlo k tomu, že jsem začal působit
v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově jako
tiskový mluvčí a producent akcí pro veřejnost.
Tak tahle práce musela být opravdu zajímavá.
Chomutovský zoopark se specializuje na chov
zvířat pocházejících z oblasti Eurasie a severní Afriky.
Nachází se v něm přes 160 druhů, mezi kterými je i 14 ohrožených druhů. Celkem
se jedná o tisícovku zvířat. Takže se jednalo o práci v zajímavém a krásném
prostředí
, pro zaměstnance i pro návštěvníky.
A mezitím ses věnoval hudbě.,
Nějakou dobu jsem provozoval hudební klub, hlavně jsem ale sám hrál a i to
nakonec vedlo ke kontaktům, které mě dovedly až k současné práci v Kulturním
zařízení v Kadani, kde se věnuji pořadatelské i moderátorské činnosti.
Takže tvé záliby lze shrnout do tří slov: slovo, obraz, hudba?
Přesně tak, v tom smyslu, že slovem je míněno jak to psané i mluvené
a obrazem fotografie a film.
A jak ses dostal k cestování po Africe?
To bylo ještě v době mého zaměstnání v zooparku, tenkrát jsem předpokládal,
že to bude poprvé a naposled, protože se jedná o finančně náročnější záležitost.
Ten pobyt byl nádherný a když jsem odjížděl, měl jsem za to, že tuhle zemi už v životě nespatřím. Ale do roku jsem byl zpět. Prostě jsem musel. A chtěl. Nejen kvůli
přírodě a lidem, ale i kvůli mně samotnému, stále mě to tam táhne. Věci se nakonec vyvinuly tak, že do Afriky jezdím pravidelně, dnes už to dělá deset návštěv.
Vybírám si oblasti, které studuji, fotím a píši o nich.
Prvnícesta do Afriky
Psal se rok 2003. Doma sníh a mráz. V časném lednovém ránu jsem
nastoupil do letadla. Celou předchozí noc jsem nespal. Bylo mi neuvěřitelně
zle. Sám sobě jsem se musel smát. Ještě než stačím po-prvé v životě odletět
do Afriky, umřu na nevolnost a průjem v pátém patře sídlištního paneláku.
Hrůza.
Nakonec jsem samozřejmě odletěl, jen jsem první týden léčil obludný
opar, který mi zbyl po příšerné noci. Ale byla to jen nepatrná vada na kráse.
Odezněla a zbyla jen vzpomínka na něco, co je asi ne-sdělitelné. Všechny
emoce, které cloumají člověkem, který zažil něco, o čem prozatím jen tuší,
že bylo opravdu neobyčejné.
Nevím, jak to je u ostatních, ale já to mám tak, že každá cesta ve mně
uzrává. Ne před tím, než ji uskutečním. Poté. Někdy to trvá týden, někdy půl
roku, než si všechno sedne a já si ujasním, co bylo dobré, co míň. A většinou
si tyhle věci musím vyříkat sám se sebou.
Při první cestě to bylo ale jiné. Tam se mi začalo stýskat deset dní před
návratem domů. Bylo to v parku Hluhluwe-Umfolozi. Jeli jsme do mírného
kopce. Podél okýnka se mi posouvala skalní stěna porostlá divokou zelení a já
si uvědomil, že za deset dní se takhle budou dívat z letadla, které mě poveze
domů. A že nevím, jestli se ještě někdy vrátím.
34
Africký kontinent je ale velký, která část tě zajímá nejvíce?
Orientuji se na střed a jih Afriky. Naopak mě neláká sever, zde
převládající arabská kultura mi jednak není blízká, ale hlavně mě přitahuje
ona "pravá" Afrika, a tu naleznu právě od rovníku na jih.
Přeskočíme nyní k pojištění. Klientem BSF jsi z jakého důvodu?
Dlouhou dobu jsem byl nespokojený se svojí tehdejší pojistkou i s přístupem pojišťovny. Potřeboval jsem tedy věci změnit a využil jsem toho,
že mě s nabídkou oslovil poradce BSF Jiří Kopica.
Jak se ti zamlouvala spolupráce s tímto poradcem BSF?
Líbilo se mi, že se mnou probral všechny možnosti a do ničeho mě
netlačil. Vysvětlil mi názorně klady a zápory různých variant. Nakonec jsem
se rozhodl pro pojištění Evoluce a jsem spokojený. Navíc jsem si uzavřel
i pojištění odpovědnosti.
Kromě toho se mi líbí i samotný
způsob práce BSF. Můj poradce se
o moje smlouvy aktivně stará, kdykoliv je na telefonu, když něco potřebuji, prostě jsem spokojený.
Australopitéci
Jeden z mých afrických evergreenů. Už jako malý kluk jsem
hltal knížky jako Cesta za Adamem nebo Sága rodu Homo. Takže
hned při té první cestě jsem si naordinoval týden navíc, abych si
mohl projet místa v JAR, která jsou spjata právě s australopitéky.
Taung, kde byla nalezena lebka vůbec prvního australopitéka –
taugnského dítěte. Sterkfontein, kde našli prvního dospělého
australopitéka – Mrs. Ples, a Makapanovu jeskyni, která je
unikátní tím, že se tam zachovaly jak fosílie australopitéků, tak
pozůstatky homo habilis, homo erectus a navíc je to místo velmi
důležité i v moderní africké historii – při Búrských válkách.
35
Nočnísetkání
Jsou to vždycky vzácné chvíle. Na některých místech můžete sdílet
prostor a čas se zvířaty. A bývá to krásné, někdy to může i polekat.
Vzpomínám na letošní únorovou cestu. V kempu si kolem našeho stanu
ustlaly impaly. Antilopy, které jsou opravdu neškodné a navíc pěkné. Jenže
je cosi polekalo a ony začaly štěkat. Kdo někdy slyšel štěkání našeho srnce,
ví, že to je pro neznalého poměrně děsivý zážitek. Polekané impaly znějí
podobně. A když jich je třicet pohromadě, není divu, že holky, co s námi
byly, měly trochu nahnáno.
Když jsme byli na africkém výletě s našimi dětmi, hrozně se jim
líbilo, když jsme v kempu chodili kolem lesoňů. Jsou to takové
antilopy s bílými tečkami na prdýlkách. Polehávaly kolem
stanů a bungalovů v kempech. Moc pěkné. Nebo když se
kolem bazénu, kde jsme trávili odpolední vedro, procházel asi metrový varan a hledal, jak se dostat k vodě,
aby se napil. Nakonec se mu to povedlo.
Opravdu neobyčejné chvíle jsme ale zažili
s nočními nosorožci. Jen si to představte.
Sedíte před stanem. Kolem je tma,
jen na obloze svítí veliký bílý měsíc.
Asi deset metrů od vás leží impaly
a spokojeně oddychují. A mezi
stromy v kempu se pasou
nosorožci. Jsou chvilky, kdy jsou
jen na tři kroky od vás. Špička
rohu se vám tyčí vysoko nad
hlavou. Třítunové zvíře působí
dojmem, že o vás ani neví,
ale vy víte, že kdybyste ho
polekali nebo rozzlobili, máte
vážně problém. Jenže ta
chvíle je tak silná, že ani
nemáte čas mít strach.
Kalahari
Tahle písečná kráska je mou africkou femme fatale. Od první chvíle vím, že je to místo,
které mám nejraději. Přesto mi trvalo sedm let, než jsem se k ní vrátil. Kalahari má mnoho
tváří. Nádherné oranžové duny, které když zaprší, rozkvetou tisíci malých žlutých květů.
To pak vypadá jako jarní louka někde v kopcích nad městem, kde bydlím. I když je to poušť,
nevypadá tak, jak si u nás poušť představujeme. Je plná života. Rostou v ní stromy, keře, trávy.
A samozřejmě v ní žije spousta zvěře. Kalaharští lvi jsou krásní. Mají tmavé hřívy, které jim
dodávají majestátní vzhled.
V jižních oblastech je Kalahari zvlněná, ale na východě, v Botswaně, je to rovina od obzoru
k obzoru. Když si vylezete na střechu auta, stojíte na nejvyšším bodě v okruhu desítek kilometrů. Je to krásné a magické místo, ale jako každé takové je i nebezpečné. Je téměř úplně
bez povrchové vody. Pro zvěř je vybudována síť napajedel alespoň v některých oblastech.
Vy si ale musíte všechno vézt s sebou. A když chcete do botswanské části, musíte mít úplně
všechno. Stany, jídlo, pití, pohonné hmoty. Tamní rezervace je opravdu divoká. Žádné ploty
kolem kempů a v kempech jen ohniště a suchá latrína. Vítejte v Africe.
36
Křováci
Možná to souvisí s mou láskou ke Kalahari,
ale podobně silný vztah mám k národu Křováků.
Tihle malí lidé jsou jediní, kteří kdy dokázali
v téhle pustině přežít. Žádný jiný národ, černý
anebo bílý, to nedokázal. Je to ale etnikum, které
z Afriky mizí. Najít Křováky je skoro nemožné.
Svět je dohnal. Na jedné straně jim zakázali žít
v divočině, ve vesnicích, které pro ně postavili, je
pak kosí alkoholismus. Mladí chodí do škol, kde se
učí angličtinu a poznávají, o co jednodušší je život,
který žijí ostatní. V džínách, triku a s coca-colou
v ruce. Je to nesmírná škoda, protože po národu
malých lidí zůstaly po celé Africe překrásné malby
a rytiny. Málokteré africké etnikum zanechalo
takové památky. A málokdo byl tak nenáviděný
jako Křováci. Pronásledovali je bílí i černí. Byly
doby, kdy je nepovažovali za lidi. Lovili je na maso.
Křovák byl jakási podivná opice vhodná jen k zabití. A pozor, tenhle předsudek není zdaleka vynálezem bílých. Stejně upřímně je nenáviděly černé
kmeny.
Velryby a tučňáci
Zdá se to podivné, ale i v Africe se můžete potkat s tučňáky. Může za to studený
benguelský proud, který přináší chladnou
vodu od Antarktidy. A tak se v okolí Cape
Townu batolí po plážích malí chlapáci
ve fraku. I když se každoročně zpřísňuje
jejich ochrana, přesto, když máte štěstí,
můžete se s nimi setkat úplně zblízka. Stačí
obejít oplocenou a chodníčkovanou část
kolonie. Úplně vzadu se dá sejít k moři
mezi tučňáky. A pak si sednete na balvan
a koukáte, jak se kolem hemží. A když se
ponoříte do mělké vody, rejdí kolem vás.
Pokud jste u Mysu Dobré naděje třeba
v listopadu, můžete se taky potkat s největšími zvířaty Země. Antarktické léto
v tamních mořích totiž tráví velryby jižní.
Krásná stvoření. Setkání s nimi bývá neobyčejný zážitek. Stalo se mi, že naše loď byla
tak blízko, že se otřela o velrybí bok.
Velryba byla chvíli v klidu, a pak se náhle
potopila. Konec, řekl jsem si. Naštvali jsme
jí. Jenže za pár desítek sekund se objevila
znovu. A bylo to opravdové představení.
Vyskočila z vody asi deset metrů od lodi.
Na tři čtvrtě délky těla vysoko. Plácla
sebou zpátky, až to zadunělo a voda stříkala na všechny strany. Takhle skákala pár
minut. Koukali jsme na to s otevřenou
pusou a fotili jako o život.
37
téma
JAK MŮ ŽE BÝT
REALITNÍ
KANCELÁŘ
UŽITEČNÁ?
Text Bc. Ivo Flídr
Majitele nemovitostí můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří ti,
kteří se při prodeji nebo nákupu nemovitosti automaticky obrátí na realitní
kancelář, protože chtějí mít s realitním obchodem co nejméně starostí. Do druhé
skupiny pak náleží ti, kteří využít služeb realitní kanceláře nechtějí a říkají si:
„Přece nebudu platit realitní kanceláři provizi za něco, co si můžu zařídit sám“.
Pojďme se tedy podívat, jak to vlastně je.
Abychom mohli tuto otázku vyhodnotit, potřebujeme vědět, jaké služby může realitní kancelář svému
klientovi poskytnout. Záměrně používám výraz „může
poskytnout“, neboť kvalita služeb poskytovaných
klientům, se u různých realitních kanceláří velmi
výrazně liší.
Rozsah služeb, které může klient od realitní
kanceláře vyžadovat, je poměrně široký. My si
to ale nyní zjednodušíme a zaměříme se pouze
na jednu z těchto činností, a to konkrétně tu,
kterou klienti využívají nejčastěji. Budeme totiž posuzovat prodej nemovitosti.
Při prodeji nemovitosti je tou nejzákladnější
službou její prezentace. Přímý prodejce se téměř vždy
omezuje na inzerci v místním tisku, inzertních vývěskách v dané lokalitě, označení prodávané nemovitosti
nápisem nebo inzerci na internetovém portálu
38
J
E
A
N
D
O
R
P
Výhody realitníkanceláře
Zkušenost
Znalost trhu
Jednáníse zájemci
Ochrana peněz
Ochrana soukromí
Ú spora času
Vyřízeníformalit
Bazoš.cz a podobně. Důvod je zřejmý, je jím snaha
neinvestovat do inzerce příliš mnoho peněz. Tímto
způsobem je však prodávající schopen oslovit pouze
omezený počet případných zájemců, zatímco realitní
kancelář je ochotna do prezentace nemovitosti
investovat více finančních prostředků. Proto může
inzerovat na placených serverech, jako jsou například
SReality.cz a podobně. Tyto servery mají ze strany
zájemců o koupi nejvyšší sledovanost. Umožňují také
realitním kancelářím vyhodnocovat počet shlédnutí
konkrétního inzerátu a porovnávat ho s počtem zájemců, kteří se na inzerát přihlásili, což je významným
podkladem pro případnou úpravu prodejní ceny
nemovitosti.
Další službou, kterou může realitní kancelář poskytnout prodávajícímu, je určitá ochrana jeho soukromí. Při schůzce uskutečněné před prohlídkou
prodávané nemovitosti totiž může od zájemce zjistit,
jak vážný zájem má o koupi nemovitosti, jak by chtěl
koupi financovat apod. O prohlídce pak realitní kancelář sepíše protokol, kde jsou na základě předložení
průkazu totožnosti uvedeny údaje prohlížejícího.
Nebo realitní kancelář zjistí, že se jedná o člověka bez
finančních prostředků, který se chce na nemovitost
jen podívat a v tom případě může být prohlídka odmítnuta. Prodávající - většinou na základě telefonické
domluvy - umožní prohlídku komukoliv, a mnohdy
ani neví, kdo na prohlídce jeho nemovitosti vlastně
byl. Takový postup přináší řadu rizik. Realitní kancelář
rovněž může po dohodě provádět prohlídky nemovitostí sama, bez účasti prodávajícího, a šetřit tak jeho
čas nebo náklady vynaložené na dopravu do místa
prodeje nemovitosti.
Další ze služeb souvisí s bezpečností realitního obchodu, tedy s bezpečným
převodem peněz zaplacených za nemovitost. Někteří kupující si neuvědomují,
že při zaplacení kupní ceny prodávajícímu se vystavují určitému riziku. Pokud
prodávající v době, kdy je ještě zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti, obdrží od kupujícího peníze za nemovitost, může tuto nemovitost zastavit
třetí osobě nebo ji může obstavit exekutor a podobně. Pak dojde k tomu, že kupující nebude mít ani peníze ani nemovitost. Proto je vhodné do doby, než se nemovitost přepíše na kupujícího, uložit peníze u třetí strany u tzv. schovatele, který
je prodávajícímu vyplatí až po provedení změny vlastníka v katastru nemovitostí.
Takovým schovatelem může být notář, advokát nebo banka. Za tuto úschovu však
musí účastníci obchodu zaplatit poměrně vysoké částky. Proto také schovatelem
kupní ceny může být realitní kancelář. Zde se za úschovu realitní kanceláři samostatně neplatí a její cena je již zahrnuta v celkové provizi.
Další riziko hrozí účastníkům realitního obchodu v případě neuhrazení daně
z nabytí nemovitosti, dříve daně z převodu nemovitosti. Plátcem této daně je prodávající a ručitelem kupující, pakliže se účastníci realitního obchodu nedohodnou
jinak. Je-li obchod zprostředkován realitní kanceláří, daňové přiznání zpracuje,
podá a daň z uschovaných peněz zaplatí realitní kancelář. Prodávající a zejména
pak kupující, mají jistotu, že daň byla uhrazena.
Za samozřejmost můžeme považovat, že realitní kancelář obstará potřebné
podklady k realitnímu obchodu, vypracování smluvní dokumentace, veškerá
podání na katastr nemovitostí, zajistí předání nemovitosti, pomůže s přepisem
energií a podobně.
Podíváme-li se tedy na činnost realitních kanceláří jako na servis, který může
lidem ušetřit čas, starosti i peníze, můžeme ji obecně ohodnotit jako užitečnou.
Pak už jen záleží na tom, jakou realitní kancelář si zvolit, aby se ke svým klientům
chovala eticky a korektně. O tom, podle čeho si máme vybrat kvalitní realitní
kancelář, si řekneme příště.
39
svet
Podruhé na centrále
V prvním čísle BSF Magazínu (ano, opravdu to jsou již čtyři roky) jste se v článku „Haló,
tady centrála“, seznámili s fungováním instituce, která poskytuje zázemípro správné
fungováníspolečnosti Bohemia Servis Finance.
Text Marcela Slesinská
Foto Aleš Háva
Pracovníci centrály se neustále snaží, aby kromě
zajištění potřebného servisu byli pro spolupracovníky
BSF také záchranou v případě potřeby pomoci nebo
rady. Za uplynulé čtyři roky se ale přece jen něco
změnilo, vylepšilo a zdokonalilo, a právě s aktuální
činností centrály BSF se dnes seznámíme.
Čím začít, když vše je stejně důležité a navazuje
na sebe? Skutečně nelze nic a nikoho opomenout,
protože stejně, jako by nebylo možné zapnout zip
s vypadlým zoubkem, každý pracovník centrály má
své neopomenutelné místo v systému.
Kde tedy začít? Asi přijetím smluv na centrále.
Tady se technici v současné době snaží co nejvíce
vylepšit a zjednodušit proces přijetí pošty a následné
akceptace smluv. To v konečném důsledku bude
znamenat, že by již v krátké době měly být smlouvy
přebírány elekronicky a systém bude nastaven tak,
že při kontrole zaslané smlouvy a dokumentů bude
smlouva rovnou akceptována. S tím je svázáno
fungování dalšího zoubku našeho zipu - musí zde být také někdo, kdo se stará
o správu smluv a správu obchodů. Všechny spolupracovníky odeslané a na centrálu přijaté smlouvy a dokumenty jsou nejen zkontrolovány a odeslány, ale jejich
kopie jsou současně naskenovány a archivovány.
Aby vše mohlo správně fungovat, nesmí vypadnout ani ten zoubek, který se
stará o provizní podmínky, registraci mandatářů, pojišťovacích zprostředkovatelů,
hypotečních makléřů a vázaných zástupců.
Co také nelze opomenout jsou - reklamace. Ano, ty nikdo z nás nemá rád, řešit
se ale musí. Dalším nepostradatelným zoubkem v našem "centrálovém" zipu jsou
tedy Reklamace provizí vůči sjednatelům. Tam se všichni snaží, aby vše bylo
vyřešeno k maximální spokojenosti.
Nedílnou součástí fungování finančního poradenství jsou provizní podmínky
a k nim zapadá právě protizoubek Reklamace provizí vůči institucím.
Na samotném konci tohoto pomyslného zipu ještě najdeme perličky, které se
všem zainteresovaným snaží jejich práci usnadnit a zpříjemnit. Patří k nim třeba
nepřetržitá starost o propagační a reklamní materiály, tiskopisy a také velmi
výhodné volání.
Nelze zapomenout ani na IT techniky, nejen proto, že technika prostě vyžaduje
údržbu a kontrolu. Naši „ajťáci” neustále vyvíjí nové projekty a systémy a současně
zdokonalují ty, které aktuálně používáme. Proto se stále pracuje na dalším zdokonalování dnes již starého známého
FinBobu, který přinese i lepší
komunikaci a sblížení s klientem.
Měla by tím vzniknout i přehledná
elekronická registrace klientů,
o které spolupracovníci BSF pečují.
Na centrále BSF a.s. je tedy práce
stále dost a je o to zodpovědnější,
že všichni zainteresovaní si velice
dobře uvědomují, že jsou nepostradatelným článkem ve fungování celé
společnosti BSF a očekává se od nich
maximální spolehlivost. Závěrem jim
tedy popřejme, aby i v dalším roce
byli nadále spolehlivým zázemím
pro všechny naše sjednatele
a manažery.
40
lidé
NE
zmar
Text a foto Dalibor Vajnar
Čtyřiašedesátník
Vladimír Stárek,
ač rodilý pražák,
prožil svůj život spíše
ve znamení přírody
a hor. Ty mu mnohé
daly a mnohé vzaly.
Dnes tento nezdolný
člověk buduje svůj
tým BSF v západních
Čechách, a to, že má
co předávat, je bez
debat. Jen čtěte dál...
Vladimíre, pokud bych měl váš život charakterizovat několika slovy, asi bych
použil tato: sport, hory a nezdolnost. Pro své kolegy můžete znamenat inspiraci
a příklad, jak překonávat překážky, které se v životě mohou vyskytnout.
Když ta slova vezmu popořadě, tak sport mě provázel neustále, zejména
sjezdové lyžování. K tomu jsem se dostal i profesně. Jsem vyučený frekvenční
mechanik se specializací na televizní techniku a ještě za hluboké totality jsem se
po konkursu dostal ke skupině na Oddělení vrcholového sportu a jezdil jsem asi
pět let se všemi národními týmy tehdejší ČSSR na soustředění a závody, kde jsem
se staral o videotechniku. Natočené záznamy se pak používaly zejména pro různé
rozbory. Byl jsem vždy celý rok pryč, ať na turnajích, mistrovstvích nebo třeba
na olympiádě v Montrealu či v Moskvě. Měl jsem na starosti zápas, ping-pong,
tenis a hlavně všechny druhy lyžování. Poté, kdy se podmínkou dalšího setrvání
v týmu stalo členství v KSČ, jsem musel odejít. Později jsem pracoval i jako
tenisový trenér, lyžařský instruktor nebo horský průvodce.
41
Tím se dostáváme k horám, vaší druhé
charakteristice.
Někdy koncem devadesátých let jsem si pronajal
horskou chatu v Rokytnici a docela úspěšně jí provozoval. Jezdily tam party vodáků, horolezců a lyžařů
a byly to opravdu fajn časy.
Z toho, co už o vás vím, je mi nyní jasné,
že začínat někde znovu od nuly pro vás není vůbec
problém.
Není. Opravdu ne. Ale možná, že nebýt hor, tuto
schopnost bych neměl. Asi bych tehdy ani nedokázal
zůstat na jednom místě a chodit pracovat na stále
stejné místo. I proto mám rád poradenství, jsem
svým pánem. Když se ale vrátím, chata v Rokytnici
mě dokázala dobře živit a teprve po neshodě s jejím
vlastníkem jsem se zase vydal dál. Bylo načase
postarat se o těžce nemocného otce. Naučil jsem se
tedy vařit, prát a starat se o domácnost. Po jeho
smrti mě už nic nedrželo a rozhodl jsem se odejít
do světa.
Začal jsem působit jako lyžařský instruktor
v Itálii, čas od Vánoc do Velikonoc jsem trávil na horách a za vydělané peníze jsem v létě cestoval.
Všechno šlo krásně do té doby, než se zjistilo,
že cestovní kancelář, pro kterou jsem pracoval,
nevyřídila všechny potřebné náležitosti k mojí práci
v Itálii. A bohužel k tomuto zjištění došlo po vážném
úrazu, který měla moje klientka, se kterou jsme
sjížděli po prudké změně počasí jednu náročnější
trasu. V konečném důsledku to pro mě znamenalo
zaplatit její léčení, což přišlo na téměř půl miliónu
korun. Odjel jsem do Čech prodat auto, vybral jsem
úspory a něco jsem si půjčil a zaplatil.
A byl jste na novém začátku.
V roce 2012 jsem s kamarádem působil jako
průvodce na Šumavě. Vše šlo dobře a byl jsem
spokojený. Při jedné zimní tůře na německou stranu
hor jsme se ale ocitli v prudké sněhové bouři a spolu
s klienty jsme si museli ve sněhu vyhrabat úkryt,
ve kterém jsme strávili pět hodin. Po návratu jsem
cítil, že mi poněkud omrzly nohy, nicméně, po ošetření jsem tomu už více nevěnoval pozornost, i když
nohy ještě pobolívaly. A protože první týden v roce
bývá na horách hluchá sezóna, rozhodl jsem se
navštívit svého bratra, překvapit ho. Jel jsem vlakem
do Čerčan s tím, že si nejprve udělám túru okolo
Sázavy. Jako dnes vidím, že na nádraží ukazoval
teploměr plus čtyři stupně. Tamní kraj dobře znám
a chtěl jsem se vyhnout jednomu údolí, které by
znamenalo delší trasu, a šel jsem přes hřeben. Jenže
na něm se mi zničehonic zamotala hlava, udělalo se
mi zle a podlomily se mi nohy. Sjel jsem dolů ze stráně a ocitl se v jakési strži. Poranil jsem si kotník,
a protože se již blížil večer a na místě jsem nalezl
dřevěný přístřešek, rozhodl jsem se přenocovat.
Spacák jsem měl, nějaké jídlo také a věřil jsem,
že ráno bude všechno lepší a vylezu.
Jenže přes noc se prudce ochladilo, vše namrzlo
a já jsem neměl šanci dostat se ven. Šlo o místo bez
mobilního signálu, a abych to zkrátil, strávil jsem tam
deset dnů. Záhy mi došlo jídlo, vodu jsem pil z louží
nebo jsem cucal led a sníh, oheň se mi podařilo
rozdělat jen v jakési čadící podobě. Po oněch deseti
dnech, kdy noční teploty klesaly na mínus dvacet
42
„
V Protetice Mařík v Hradci Králové mi neustále
připomínali toto: Jste zcela zdravý člověk. Stoprocentně zdravý.
Pouze nemáte nohy. A ty vám dáme my!
Dokázali mě motivovat a přesvědčit, že nic nekončí.
a během kterých jsem zhubl patnáct kilogramů, přišla nakonec pomoc a skončil
jsem v nemocnici na Královských Vinohradech.
A nyní přišel čas na třetí slovo vaší charakteristiky - nezdolnost.
V nemocnici jsem své nohy neviděl, při převazu mi sestry z tehdy pro mě
neznámého důvodu zakrývaly výhled plentou a měl jsem zakázáno chodit. Po dvou
týdnech snahy lékařů se mě paní primářka zeptala, jaký alkohol mám v oblibě.
Odpověděl jsem, že Tullamore Dew. Přinesla mi dvě sklenice s tím, že až je vypiji,
ukáže mi, proč se moje nohy nedají zachránit. Vypil jsem je a ona rozmotala
obvazy. Po spatření mých nohou, úplně černých až ke kotníkům, jsem omdlel...
Když jsem se probral, navrhla amputaci nejprve jedné nohy a po půl roce
druhé. A já jsem odmítl s tím, že když už, tak obě najednou, protože to zvládnu.
Nejprve byla překvapená, ale výborné výsledky mých předoperačních vyšetření
potvrdily, že na to mám.
Po operaci jsem byl převezen do Rehabilitačního ústavu Hostinné. Cítil jsem se
tam jako doma a nedám na zdejší personál dopustit, konkrétně bych chtěl zmínit
vrchní sestru Václavu a sanitářku Lucii B. Atmosféra a domácí prostředí byly úžasné
a psychicky jsem se natolik rychle zotavil, že tři týdny po operaci jsem byl bez
stehů a dva měsíce po ní mi brali otisky na první protézy. Makal jsem na fyzičce
a svého úkolu se skvěle ujal i můj kamarád MUDr. Jan Hnízdil, lékař, fyzioterapeut
a psychosomatik. Ten mi například poradil, abych se neupínal k francouzským
holím, na které si tělo rádo zvyká. A za čtyři dny jsem se na protézách naučil
chodit. Bez vozíku a bez opory jsem balancoval jako provazochodec. Tento rychlý
postup znamenal, že jsem po půl roce obdržel nové, lepší protézy a z plzeňské
firmy Protetika Sýkora jsem odešel po svých.
Vladimíre, působíte naprosto pohodově a vyrovnaně. Spoustu lidí by taková
událost srazila na dno, ze kterého by se možná už neodrazili. Jak se vám podařilo
překonat tohle těžké období?
Možná mi pomohlo, že umím začínat od nuly. Možná mi pomohlo i to, že umím
přežít v horách. Ale strašně mi pomohl hlavně technik Milan L. v Protetice Mařík
Šumava tak, jak se líbí každému. Vladimír Stárek však mnohokrát poznal, že změny počasí
na horách mohou přijít náhle. A dvakrát tak zasáhly do jeho života.
v Hradci Králové, který mi neustále připomínal toto:
„Jste zcela zdravý člověk. Stoprocentně zdravý. Pouze
nemáte nohy. A ty vám dáme my!” Dokázal mě
motivovat a přesvědčit, že nic nekončí. To byla první
pomoc. Uvědomil jsem si také, že mám dva vnuky
a chci si je užít a třeba jim i leccos předat a naučit je.
To zadruhé. Stále je kam jít, stále je co vnímat a přijímat. A tak už mám dnes doma i speciální protézy
a mohu znovu lyžovat! Protože život jde dál.
Každý, kdo si myslí, že má neřešitelný problém, by
si měl vzpomenout na staré rčení "Když nejde o život
jde o..." víte co. Nedaří se v práci? Opustil vás
partner? Odmítl vás klient? Vždyť svět se nezastavil
a zítra to všechno už můžete vidět z té lepší stránky.
Musíte ale jít a ne si rezignovaně sednout. Není
nutné začínat vždy s kapitálem v zádech. Je ale nutné
začít se stanovenými prioritami.
Kam vedla vaše další cesta?
Musel jsem si najít bydlení a chtěl jsem pracovat.
Nehodlal jsem svůj život vzdát. Přestěhoval jsem se
do bezbariérové ubytovny v Krásně, nedaleko
Horního Slavkova. A zde se opět ukázalo, že všechno
zlé je pro něco dobré. Zamiloval jsem se zde do své
pečovatelky a po krátké době jsme společně začali žít
nový život. To byla třetí psychická pomoc, která mi
pomohla vrátit se zpět do plného života. Láska. A zde
platí: " Zaľúbení sú chránený", dále "Ve dvou se to
lépe táhne" a také, že "Láska hory..." Navíc, moje
celoživotní motto zní: "Za důvěru - jakost". A musím
konstatovat, že u mojí třetí ženy Miry to stoprocentně funguje.
Mluvil jste o Horním Slavkově. To je v oblasti
působení obchodní skupiny BSF Jana Navrátila.
Blížíme se tedy k začátku spolupráce s Bohemkou?
Protože jsem se rozhodl řídit automobil i s protézami, na místním starém letišti jsem se učil stále
dokola, dokud jsem si nebyl jist, že mohu na silnici.
Vůz bylo samozřejmě třeba pojistit, a protože jsem již
v minulosti byl spokojen s pojistkou u ČPP, měl jsem
jasno. Zjistil jsem, že v Horním Slavkově je kancelář
BSF, kterou vede Vojtěch Mahr, a kromě pojištění
jsme si spolu také dlouze povídali. Když vyšlo najevo,
že jsem se v minulosti v oboru pojištění také
pohyboval, dostal jsem záhy nabídku, zda bych
nechtěl svůj další profesní život spojit s BSF.
Poradenství vám nebylo neznámé. Můžete tedy
srovnávat?
Mám vlastní zkušenost ze dvou podobně zaměřených firem a zásadní rozdíl, který jsem postřehl,
panuje v přístupu k vlastním lidem. Na ty se tam
bohužel nahlíželo jako na ovce, které jsou povinny
poslouchat a plnit příkazy. Ohromilo mě ale, že většina z těchto lidí si to nechala líbit. V jedné ze společností jsem se krátce po absolvování základního
semináře dostal do střetu s mladým manažerem,
jehož nadřazenost a arogance hraničily s neúctou
k lidem. To jsem již ale nedokázal přenést přes srdce
a odešel jsem.
Po příchodu do BSF jsem naopak ocenil spolehlivost a jednání na rovinu. To se mi samozřejmě
zalíbilo. A co mě opravdu potěšilo je, že BSF má
ucelený balíček služeb a ne pouze jeden nebo několik
produktů. Tak rozsáhlá nabídka dává mnohem větší
Jedním ze symbolů návratu V. Stárka k plnohodnotnému životu jsou i jeho speciální
lyžařské protézy.
pravděpodobnost, že z ní klient bude něco potřebovat. A samozřejmě tím narůstá
možnost propojování produktů a vytvoření mnohem komplexnější péče o klienta.
Hezky se to projevilo právě minulý týden, kdy jsem navštívil klienta, který byl
přesvědčen, že mu nemohu nabídnout nic, co by neměl. Říkal, že má pojištěné
auto, dům, životku a neví, co bych mu mohl dát více. A zmínil se, že navíc dům
bude prodávat. Moje odpověď, že nabízíme i realitní činnost ho nadchla a náhle se
naše jednání posunulo jinam. Takže šíře nabídky BSF je obrovské plus.
Co pokládáte při jednání za důležité?
Zkušenosti mě naučily, že je třeba nechat klienta nebo třeba spolupracovníka
říci, co přesně potřebují. Nechat je mluvit, namísto toho, abych se jim snažil
podsouvat, co si myslím já. Snažím se je vyslechnout a v klidu komunikovat. To mi
naštěstí nečiní problémy, protože v jednání s lidmi mám dost zkušeností. V první
polovině devadesátých let jsem byl totiž zaměstnaný u České obchodní inspekce.
Pracoval jsem v týmu s názvem "létající parta" a naším oborem byla krizová
jednání s obchodníky. Byly to situace na hraně, kdy již hrozily soudní spory
a podnikatelé zpravidla čekali, že jsem je přijel "zaříznout". Já jsem však svůj úkol
bral tak, že jim mám pomoci v těžké situaci a v drtivé většině případů jsem
záležitost dokázal v dobrém urovnat.
Váš život by dokázal inspirovat mnoho lidí, kteří zažili těžké situace a nemají
zdání, jak z nich ven.
Je to možné a v současné době také píši knihu s názvem "Touha je žít aneb
život na houpačce", ve které se podrobněji zabývám událostmi, jimiž jsem prošel.
Byl bych rád, kdyby alespoň někoho dovedla k poznání, že nemá smysl se vzdávat,
dokud jsme se nepokusili nalézt cestu, která nás zajímá a proto i baví a naplňuje.
Je však nutné mít možnost tzv. úniku z pracovního nasazení. Ať je to sport, kultura,
různé koníčky - prostě něco, kde člověk vypne, vyčistí si hlavu a zítra může zase
makat naplno. To vystihuje i jednu z mých zásad: Když něco děláš, dělej to naplno nevíš totiž, zda to neděláš naposledy.
43
spolu
Žatecké
setkání
,
,
Produkce smluv produktů Evoluce, Domex/Bytex,
a kromě toho také zaváděnínových spolupracovníků,
byly vstupenkou na říjnové setkáníspolupracovníků
BSF ve městě chmele, tedy v Žatci.
Text Dalibor Vajnar Foto Dalibor Vajnar, Aleš Háva
44
45
Setkání nejúspěšnějších spolupracovníků se tentokrát se odehrálo trochu netradičně.
Všem zúčastněným totiž přineslo jak zábavu, tak poučení. Příjezd do Žatce byl naplánován
na 16. 10. cca hodinu po poledni. Po ubytování v hotelu Černý orel jsme se prošli k nedaleké budově firemní centrály BSF, což byla příležitost prohlédnout si kanceláře a seznámit
se se zaměstnanci centrály. Této úlohy se ujal předseda představenstva Oto Toferner.
46
Následně jsme volným krokem přešli k "Chrámu chmele
a piva", žateckého komplexu, v němž se o pivu a chmelu
dozvíte opravdu mnoho. Navíc, prohlídka města z ochozu vyhlídkové věže je opravdu nádherná. V komplexu
jsme také ochutnali „Samce”, místní pivo a zmátli dva
místní občany, kteří, vidíc skupinu dvaceti lidí, mlčky
vstupujících do výčepu, utrousili: „Asi nějakej ruskej
zájezd!” Na to Pavla Šklíbová navýsost pohotově odvětila: „Štó ty skazál, málčik?” Zmatený žatečák jen poplašeně hlásil: „Ja tólko němnóžko gavarjů...”
47
Po naučné prohlídce jsme došli k poslednímu místu našeho setkání, a to do "Restaurace a steak
baru U medvěda", kde se odehrála hlavní část akce - jídlo, pití, hudba, zpěv, tanec a losování
výherců desítky tabletů. Zavítal mezi nás i generální ředitel ČPP Jaroslav Besperát, který se ujal
losování a spolu s výkonným ředitelem BSF Romanem Kratochvílem předal výhry novým majitelům. V kruhu přítomných se probírala témata pracovní i mimopracovní, jedlo se, pilo se a tančilo. Jukebox, na kterém se dal navolit playlist snad s tisícovkami skladeb, se téměř neodmlčel
a zábava pokračovala až do hluboké noci. Bobříka ponocování nakonec získal Aleš Háva, který
ve tři hodiny v noci provedl „tvrdé jádro” účastníků akce setmělým Žatcem, aby jim své bydliště
patřičně ukázal. Díky všem za příjemné setkání a těšíme se příště!
48
Bohemia Servis Finance a.s.
vždy snadno k dosažení
Centrála společnosti:
Žatec 438 01, Volyňských Čechů 837
tel.: 810 888 900
Kraj Ústecký
Kancelář Žatec
438 01 Žatec, Pod Střelnicí 246
Kancelář Kadaň
432 01 Kadaň, Tyršova 133
Kancelář Chomutov
430 01 Chomutov, Klostermannova 142
Kancelář Klášterec nad Ohří
431 51 Klášterec nad Ohří, Budovatelská 488
Kancelář Most
434 01 Most, Česká 382
Kancelář Vejprty
431 91 Vejprty, Náměstí T.G.M. 980
Kancelář Louny
440 01 Louny, Fügnerova 1788
Kraj Karlovarský
Kancelář Ostrov
363 01 Ostrov, Klínovecká 998
Kancelář Nejdek
362 21 Nejdek, Náměstí Karla IV. 163
Kancelář Plesná
351 35 Plesná, 5.Května 301
Kancelář Mariánské Lázně
353 01 Mariánské, Lázně Hlavní 503
Kancelář Horní Slavkov
357 31 Horní Slavkov, Dlouhá 634
Kraj Středočeský
Kanceláře Kolín
280 02 Kolín, Karlovo náměstí 47
280 02 Kolín, Orebitská 397
Kancelář Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav, Laurinova 529
Kancelář Lysá nad Labem
Lysá nad Labem 289 22, Masarykova 1739
Kancelář Březno u Mladé Boleslavi
Březno 294 06, Židněves 122
Kancelář Kladno
272 01 Kladno, Cyrila Boudy 1444
Kanceláře Rakovník
269 01 Rakovník, Husovo náměstí 53
269 01 Rakovník, Poštovní 240
Kancelář Strančice
251 63 Strančice, Revoluční 131
Kancelář Benátky nad Jizerou
294 71 Benátky nad Jizerou Pražská 676
Kraj Liberecký
Kancelář Liberec
460 01 Liberec, Jablonecká 14
(Krajská nemocnice Liberec)
Kraj Královéhradecký
Kanceláře Hradec Králové
500 02 Hradec Králové, Nerudova 956
500 02 Hradec Králové, Třída ČSA 282
Kanceláře Náchod
547 01 Náchod, Náměstí T.G. Masaryka 43
547 01 Náchod, Čechova 356
Kancelář Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují 549 01, Rašínova 278
Kancelář Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou 516 01, Panská 79
Kancelář Nový Bydžov
504 01 Nový Bydžov, Josefa jungmanna 1486
Kraj Pardubický
Kancelář Litomyšl
570 01 Litomyšl, Smetanovo náměstí 100
Kancelář Dolní Újezd
569 61 Dolní Újezd 14
Kancelář Žamberk
564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 89
Kanceláře Polička
572 01 Polička, Tylova 247
572 01 Polička, Tyršova 155
572 01 Polička, Tyršova 953
Kanceláře Pardubice
530 00 Pardubice, Milheimova 827
530 02 Pardubice, Sv. Anežky České 32
530 02 Pardubice, Jana Palacha 1552
530 09 Pardubice-Trnová, Bohdanečská 25
Kanceláře Chrudim
537 01 Chrudim, Filištínská 20
537 01 Chrudim, Novoměstská 8
Kanceláře Vysoké Mýto
566 01 Vysoké Mýto, Tůmova 168
566 01 Vysoké Mýto, Komenského 94
Kancelář Svitavy
568 02 Svitavy, Nerudova 20
Kancelář Trnávka
535 01 Trnávka, Trnávka 2
Kancelář Bystré
569 92 Bystré, Nám. na Podkově 73
Kancelář Hlinsko
539 01 Hlinsko, Adámkova třída 777
Kancelář Libchavy
561 16 Horní Libchavy 63
Kancelář Česká Třebová
560 02 Česká Třebová, Sadová 1228
Kraj Moravskoslezský
Kancelář Ostrava
710 00 Ostrava, Chittussiho 9,
poliklinika Modrý pavilon
Kancelář Opava
747 05 Opava, Pekařská 79a, kanc. 106
Kraj Vysočina
Kancelář Nové Město na Moravě
592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská 49
Kancelář Žďár nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou, Jihlavská 16
Kancelář Golčův Jeníkov
582 82 Golčův Jeníkov, V Zahradách 710
Kraj Jihomoravský
Kancelář Hradčany u Tišnova
666 03 Hradčany u Tišnova, Tišnovská 16
Kancelář Brno
616 00 Brno, Veveří 102
Bohemia Servis Finance
www.bohemiaservis.cz
Download

BSF magazín zima 2014 - Bohemia Servis Finance as