I Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat vydává agentura Impax media, spol. s r. o.,
I I I
ve spolupráci s www.Investičníweb.cz vychází v nákladu 50 000 ks elektronická distribuce 135 000 uživatelů I I Impax media, spol. s r. o.
distribuováno do sítě OVB Allfinanz, a. s. cena 49 Kč vč. DPH předplatné objednávejte na: www.investicnimagazin.cz
6
/2012
investiční
.
magazin
první skutečně investiční časopis vv ČR
ČR
10 přikázání
úspěšného
tradingu
Grexit: Co se
stane po odchodu
Řecka z eurozóny?
Facebook milují
světoví zločinci
é
at n n í
l
p
d
č
Př e e s t i
.c z
inv
na gaz ín
ma
Speciál: investice
do nemovitostí
Aleš Michl:
Akcie jsou ve slevě!
Tulipa Rokytka II
1RYpE\W\QDPHWUXþHVNRPRUDYVNi
'RNRQþHQt
6OHYD.þna vybrané byty
=DMtPDYiLQYHVWLĀQtSĖtOHæLWRVW
5HSUH]HQWDWLYQtYVWXSQtKDODGRPXVEHQiWVNíPLäWXN\
(OHNWULFNpSRGODKRYpY\WiSĈQtYNRXSHOQiFKE\WĞ
1DGVWDQGDUGQtĖHäHQtE\WĞYD13
ZZZWXOLSDURN\WNDF]
editorial & obsah
..
investiční
magazin
FOTOEDITORIAL
Německo s Angelou Merkelovou (zatím) vyhrává na plné čáře _ _ _ 3
AKTUÁLNĚ
Grexit: Co se bude dít po odchodu Řecka z eurozóny? _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Kdo může za řeckou tragédii? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
10 rad pro Řeky: Takhle se chovejte, a možná se zachráníte _ _ _ _ 7
ROZHOVOR
Aleš Michl: Žádnou krizi nemáme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
ANKETA
Jak se bude vyvíjet český nemovitostní trh do konce roku? _ _ _ _ 12
INVESTIČNÍ SPECIÁL – NEMOVITOSTI
DOPORUČUJEME
Kolik by měla vynášet investice do realit? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nemovitosti v portfoliu drobného investora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Investice do realit: V době růstu inflace zajímavá alternativa _ _ _
Investice do realit: Jak co nejlépe prodat nemovitost? _ _ _ _ _ _ _
25 nejdražších realitních trhů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hypoteční úvěr – vzít či nevzít a mám na to? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
15
16
18
20
Drahé kovy
Jak vzniká cena fyzického
investičního zlata?
str. 24
FOREX
Jak si správně vybrat svého FX brokera? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Tomáš Cína, Michala Moravcová (BOSSA): Forex je „trendy“ _ _ _ 22
DRAHÉ KOVY
Jak vzniká cena fyzického investičního zlata? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Christopher Verrone: Hledáte vítězný mix? Akcie, zlato a dolar! _ 25
INVESTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Portfolio: Za hotovost se nestydím z těchto 7 důvodů_ _ _ _ _ _ _ _ 26
Jak se dá z cen komodit odhadnout vývoj akcií? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
10 přikázání úspěšného tradingu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
UMĚNÍ & ALTERNATIVY
Investice do umění: Jak odhalit padělek? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
TIPY
14 akcií, s nimiž se vyhnete evropské apokalypse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
na českém kapitálovém trhu je jen
málo profesionálů, kteří se umí vždy
pevně postavit za svůj investiční
názor a mají neotřelý pohled na ekonomiku a burzovní svět. S Alešem
Michlem jsme si povídali o výběru
akcií do portfolia, o české ekonomice, penzijní reformě, osudu eurozóny i podceňovaném vlivu Číny.
Jelikož jsou nemovitosti považovány širokou investorskou veřejností
za dlouhodobě nejbezpečnější
investici a většina Čechů do nich
akumuluje velkou část svého
kapitálu, věnujeme jim speciál.
V něm se mimo jiné dozvíte,
jakým směrem by se měl vyvíjet
český realitní trh do konce roku,
jak vybrat hypotéku, kolik by měla
nemovitost vynášet a jaká jsou
pravidla jejího úspěšného prodeje.
Řecké volby přinesly sice mírně pozitivní výsledek,
ale pragmatický investor se nemůže spoléhat na to, že
Řecko zůstane v eurozóně. Nová jednání se povedou
v každém případě, vždyť podmínky záchrany nedodržovali Řekové ani do voleb. Proto se intenzivně věnujeme
možným investičním konsekvencích „Grexitu“ a pokusíme se pojmenovat viníky řecké ekonomické tragédie.
Investiční mozaiku doplní informace o tom, jak se stanovuje cena zlata, nebo rozhovor o úspěchu na nejdynamičtějším světovém trhu – Forexu. Samozřejmě
neopomineme praktické investiční lekce, tentokrát
na téma vztahu akcií a komodit, a také promluvíme
do duše traderům („10 přikázání tradingu“, str. 28).
Letošní burzovní událost roku – IPO Facebooku –
skončila velkým faux pas. Mnoho investorů nad firmou zlomilo hůl, kdo ji však stále miluje, jsou zločinci.
Jaké jsou nejčastější kyberzločiny na Facebooku se
dozvíte společně s manuálem odhalování uměleckých
plagiátů v závěru časopisu.
Přeji vám příjemné letní čtení!
ZAJÍMAVOSTI
Petr Novotný, šéfred
aktor
Facebook milují světoví zločinci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Mediální
partneři:
partneři:
Vydává Impax media, spol. s r. o. (www.impax.cz)
Veškeré informace v Investičním magazínu jsou určeny výhradně ke studijním
ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel. 241 400 944, tel./fax
účelům a neslouží v žádném případě
241 483 141, e-mail: [email protected],
jako konkrétní investiční či obchodní
www.investicnimagazin.cz, ISSN 1804-9753, MK ČR E 20308. Šéfredaktor: Petr Novotný, MBA.
doporučení. S ohledem na rizika
investování do finančních a dalších inRedakční rada: Mgr. Ondřej Pohan, Ondřej Kafka, Petr Novotný, MBA, Ing. Jan Hamr,
vestičních produktů by měl čtenář před
Ing. Karel Synek, Pavel Ziegler, Adresa redakce: Michelská 12a, 140 00 Praha 4. Grafická úprava
každým jejich nákupem konzultovat své
a zpracování: Impax, spol. s r. o., Tisk: Moraviapress, a. s. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. investiční záměry s finančním, investičINVESTIČNÍ
magazín
ním nebo
bankovním
poradcem.
I 6/2012
I www.investicnimagazin.cz
I1
Inzerce: tel. 241 483 141, 606 404 953, [email protected], media kit ke stažení na www.impax.cz.
.
fotoeditorial
.
Nejistota, která pokračuje po řeckých
parlamentních volbách, dokazuje,
jak rozhodující je pro budoucnost celé
eurozóny předvolební rétorika.
V německých regionálních volbách
utrpěla v květnu německá vládní CDU
kancléřky Markelové další debakl,
v zemi je ovšem zatím relativní klid.
Celostátní volby jsou v Německu
na řadě až v roce 2013 a do té doby
se bude Angela Merkelová asi nejvíce
věnovat zachraňování eurozóny.
2 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
fotoeditorial
.
NĚMECKO
S ANGELOU
MERKELOVOU
(zatím) vyhrává
na plné čáře
N
ěmecko by za normálních okolností
mělo nad dluhovou krizí eurozóny
bědovat. Přesto mu nechybí
zdravé sebevědomí. Navzdory
nejistotě ohledně dluhové krize má
49 % Němců pro letošní rok stále optimistická
očekávání. Jen 26 % je skeptických a 17 % se
cítí znepokojeno. Podíl optimistů ve srovnání
s loňskými 56 % klesl. Motor německého průmyslu
Mittelstand, tradiční síť malých a středních
podniků, je podle roční analýzy německé
asociace spořitelen v dobré kondici, signalizuje
také nárůst konkurenceschopnosti, finančních
kapacit a ziskovosti. Důvěra v německý průmysl
roste a v zemi je nejnižší nezaměstnanost
od německého znovusjednocení. Vývoj nezaměstnanosti v Německu (v %)
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 3
aktuálně
.
GREXIT: CO SE BUDE
DÍT PO ODCHODU ŘECKA
Z EUROZÓNY?
Autor: redakce
NEDŮVĚRA V NOVOU MĚNU POVEDE
K ROZVOJI ČERNÉHO TRHU
V současnosti již v Řecku probíhá zhruba čtvrtina
veškerého obchodu „mimo zákon“. To mimo jiné
nejspíše povede k tomu, že směnný kurz drachmy
na černém trhu bude výrazně odlišný od toho
na světelných tabulích v bankách v čele s tou
centrální.
NOVÁ DRACHMA PRUDCE OSLABÍ
VŮČI OSTATNÍM MĚNÁM
„Řekové potvrdili svou
příslušnost k euru, investoři
by se měli cítit jistěji,“ uvedl
po volbách v Řecku předseda
vítězné strany Antonis
Samaras. To určitě ano, ale
jak je na trzích poslední
dobou zvykem, podobné
zprávy udrží dobrou náladu
mezi investory velmi krátce.
Ř
ecko „eurohrobníkovi“ z lopaty ještě neuteklo. Na tom se po řeckých
volbách shodli analytici například
ze Société Générale nebo Citigroup.
Řecko má stále velký problém dostát
svým závazkům a šance na upouštění eurozóny
zůstávají nadále vysoké. Navíc není tajemstvím, že
Evropská komise a Evropská centrální banka stále pracují na krizovém scénáři, který počítá s nuceným odchodem Řecka z eurozóny. Co všechno
by řecký exit mohl vyvolat a co by znamenal pro
Řecko a další země, pro evropský bankovní sektor
a investory?
Ano, depreciace měny je jednou z podmínek budoucího obnovení konkurenceschopnosti řeckých
firem. Ovšem krátkodobě se může její slabý kurz
stát doslova noční můrou. Prudká inflace spot řebitelských cen výrazně naruší způsob života Řeků.
Ceny v obchodech porostou stejně rychle, jako se
znehodnotí úspory stovek tisíc lidí. Řešením může
být opatrné tištění peněz, které budou sloužit
k „řízení“ propadu a financování vládních výdajů.
Hyperinflace však nemusí být brzy pro Řeky neznámým pojmem.
POLITICKÉ A OBČANSKÉ NEPOKOJE
ŘEKOVÉ BUDOU MUSET ZAVÉST
DRACHMU (NEBO JINOU MĚNU)
„Odchod Řecka z měnové unie musí začít přijetím
zákonů o vlastní měně, na čemž musí pracovat současná úřednická vláda,“ tvrdí hlavní ekonom Citigroup Willem Buiter. Drachma pak bude platnou
měnou, u které začne fungovat směnný kurz.
ŘECKO BUDE MUSET ZAVÉST
ZÁKONY, KTERÉ OMEZÍ ODLIV
KAPITÁLU Z BANK
Podle posledních oficiálních čísel z konce března
2012 přišly řecké banky od začátku roku 2010 již
o 30 procent všech svých vkladů. Při upuštění
od eura by tento run na banky jistě pokračoval
ještě intenzivněji – nová řecká měna by vůči euru
nepochybně ztratila minimálně polovinu hodnoty hned první den po zavedení. Řekové – politici
tedy od eura jistě nebudou chtít odejít bez toho,
že by na to připravili svou bankovní legislativu.
Řekové – majitelé vkladů v bankách – se budou
naopak snažit omezení výběrů peněz z bank jakkoli obejít.
4 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Jeden z řeckých ministrů varoval minulý týden
před občanskou válkou, pokud Řecko opustí eurozónu. Řekové umějí „vyjít do ulic“, ukázali to,
když se jim nelíbila zaváděná úsporná opatření.
Další a ještě hlubší ekonomický pokles může postavit široké vrstvy obyvatel před existenční otázky, na které si odpovědí pověstným „nemáme co
ztratit“.
ECB TO ZA „ROZPAD EMU“
POŘÁDNĚ SLÍZNE
Evropská měnová unie byla zamýšlena jako trvalá,
neexistují proto nalinkované procesy odchodu jakékoli země z ní. Evropská centrální banka (ECB),
která je zodpovědná za cenovou stabilitu, bude
mezi dvěma mlýnskými kameny – na jedné straně
hodnota eura, na druhé cenová stabilita.
ECB A CENTRÁLNÍ BANKY ZEMÍ
EUROZÓNY V OBROVSKÝCH ZTRÁTÁCH
Centrální banky v eurozóně včetně ECB drží
řecké dluhopisy za necelých šedesát miliard eur,
aktuálně
.
splatných průběžně v příštích 25 letech. Na tyto
peníze budou moci zapomenout, respektive
budou muset zapomenout na to, že by je ještě
někdy viděly. Konkrétně ECB bude sotva kdy
považována za nesolventní (tiskařská barva zase
tolik nestojí), ale její kredibilita bude opět silně
zpochybněna.
ŘEKY BUDE ODCHOD STÁT 50 % HDP,
TVRDÍ UBS
Cena za odchod z eurozóny by byla podle švýcarské banky obrovská. Státní bankrot, vlna
firemních bankrotů, kolaps bankovního systému
a mezinárodního obchodu. Ani slabá měna dopady těchto věcí nemůže vyvážit. „Náklady na osobu budou 9 500 až 11 500 eur první rok po opuštění
eurozóny, další rok zhruba 3 000 eur na každého
obyvatele,“ psali analytici UBS na konci roku 2011.
V té době šlo o 40 až 50 % HDP Řecka.
RIZIKO NÁKAZY BUDE DĚSIT CELOU
EUROZÓNU – BANKY I VLÁDY
Stále více analytiků, investorů, a v posledních
dnech i politiků, považuje řecký exit za něco neodvratitelného. Může ovšem vyvolat řadu dalších
restrukturalizací dluhů, řecké dluhopisy „nezmizí“ ze světa mávnutím kouzelného proutku. Pro
banky krajně nepohodlná věc. Španělsko, Itálie
a Portugalsko budou mít pak opět větší problémy
s financováním na trzích. Strach na trzích vyvolá
paniku a Evropa zažije další sérii útoků střadatelů na banky. Ve Španělsku to sledujeme již v současnosti. Podle Société Générale budou italské
a španělské banky čelit odlivu 20 až 30 % kapitálu, pokud ECB neprosadí následující drastická
opatření:
„odpákování“, tedy oddlužení bankovních
rozvah;
banky budou muset nabídnout výrazně
zajímavější úroky lidem, kteří u nich budou
mít uložené peníze.
Société Générale předpokládá, že to španělské
ani italské banky nestihnou během příštích tří
let, nebudou proto schopné vrátit půjčky z LTRO 1
a LTRO 2, takže ECB prodlouží tyto půjčky ze tří
na pět let.
EXIT ŘECKA MŮŽE ZRYCHLIT
FISKÁLNÍ INTEGRACI EVROPY
ECB může být donucena urychlit politiku ECB
směrem k fiskální integraci. V první etapě by podpořila řecký bankovní systém a trh s dluhopisy
zadlužených zemí; přijala by zkrátka roli věřitele
poslední instance. K podpoře řeckých bank bude
ovšem ECB potřebovat „záruku“ toho, že je řecký
odchod od eura – do nejvyšší možné míry – řízeným procesem. To by s největší pravděpodobností
vedlo k nutnosti vydávání společných evropských
dluhopisů. S nimi nesouhlasí především Německo.
Podle Nouriela Roubiniho by záchrana řeckých
bank znamenala náklady pro celou Evropu. „Bylo
OD ZAČÁTKU ROKU 2010 PŘIŠLY ŘECKÉ
BANKY JIŽ O 30 % SVÝCH VKLADŮ
by možné ji provést masivní rekapitalizací z peněz
EFSF a ESM. Řecký bankovní systém by se tak
prakticky dostal do rukou evropským daňovým
poplatníkům. Co s ním? Toť otázka, ale lepší vrabec v hrsti“, naznačuje Roubini.
NE(OCHOTA) EVROPSKÝCH
LÍDRŮ PŘIJÍMAT NUTNÉ ZLO
V BOJI S KRIZÍ
Opět si bere slovo Willem Buiter ze Citigroup: „Řecký odchod z eura by prověřil ochotu ostatních členů měnové unie nést další náklady spojené s problémy slabých zemí eurozóny.“ ECB má stále určitý
manévrovací prostor, dvě vlny LTRO na přelomu
SLOVNÍČEK INVESTORA
LTRO 1, 2
(Long-Term Refinancing Operation) = Dlouhodobá refinancovací operace. Technický
nástroj na dodání likvidity umožňuje komerčním bankám půjčovat si na měsíce až
roky. ECB nedávno prodloužila splatnost
některých LTRO na dva až tři roky.
EFSF
(European Financial Stability Facility) =
Evropský nástroj finanční stability. V současnosti jeden z nejskloňovanějších výrazů
evropské politiky. Jde o dočasný záchranný
fond vytvořený koncem roku 2011. Jeho šéfem je Klaus Regling. V říjnu 2011 se evropští lídři dohodli na tom, že kapacitu fondu
navýší na 440 miliard eur, které by měly přitéci hlavně z Mezinárodního měnového fondu a z pojištění dluhopisů. Ani tento objem
ovšem nebude stačit. Úvěrový rating EFSF
dala agentura S&P do režimu pozorování
s možností jeho snížení. „AAA“ rating fondu
vychází z ratingů zahrnutých zemí, ohrožuje ho tedy například Francie.
ESM
(European Stability Mechanism) = Evropský stabilizační mechanismus. Plánovaný
trvalý nástupce EFSF. Evropští lídři chtějí
uspíšit jeho zavedení a spustit ho už v červenci. Stále je ovšem problémem to, že
je ESM v principu v rozporu s německou
ústavou (a pravděpodobně i se zákony jiných zemí), protože ohrožuje státní suverenitu.
roku ovšem ukázaly, že evropský oheň nelze uhasit
tak, že jej zasypete penězi.
EURO KRÁTKODOBĚ ZTRATÍ HODNOTU
Vidíme to v posledních týdnech – investoři v době
problémů eura milují americké dluhopisy, dolar
a německé dluhopisy. Ty se dostaly na historická
maxima, výnosy se dostal hluboko pod 1,5 %. Euro
oslabilo, investoři se totiž s rostoucí pravděpodobností řeckého exitu začínají bát o osud dalších
(větších) zemí. Reakce na měnovém trhu je proto
zcela jasná a pochopitelná – euro ztrácí. V případě
odchodu Řecka by ztrácelo jistě i vůči japonskému
jenu, libře a švýcarskému franku. NOVÝ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Comeback německé marky by znamenal
vznik „nové“ velmi žádané rezervní měny.
Kapitál by plynul ze Švýcarska a Japonska
do dalšího bezpečného přístavu – do Frankfurtu. Vývoj na forexu by odpovídal zhruba
těmto procentním změnám:
USDJPN = +10 %
USDCHF = +10 %
DEMJPN = +30 % (ve srovnání s rokem 1999)
USDDEM = parita (-40 % ve srovnání
s rokem 1999)
DEMFRF (francouzský frank) = +15 %
(ve srovnání s rokem 1999)
DEMITL (italská lira) = +20 %
(ve srovnání s rokem 1999)
DEMPTS (španělská peseta) = +40 %
(ve srovnání s rokem 1999)
DEMGRD (řecká drachma) = +60 %
(ve srovnání s rokem 2001)
DEMPTE (portugalské escudo) = +50 %
(ve srovnání s rokem 1999)
DEMNLG (nizozemský gulden) = +10 %
(ve srovnání s rokem 1999)
DEMCHF = parita
Jedná se o dohady, otázkou zůstává, v jakém
časovém horizontu by k přizpůsobení kurzů
došlo (může to trvat roky anebo několik dní,
pokud události naberou rychlý spád). Jisté
však je, že by Německo bylo rozpadem eura
postiženo nejvíce. Marka by zhodnocovala
vůči všem evropským měnám, ale i proti dolaru a jenu. Proto bude kancléřka Merkelová
za měnovou unii bojovat do posledního dechu. Ne kvůli soudržnosti a solidaritě v Evropě, ale pro blaho německých exportérů. Nevyhnutelnému však stejně nezabrání. INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 5
ekonomika
.
KDO MŮŽE ZA
ŘECKOU TRAGÉDII?
participaci soukromých věřitelů na restrukturalizaci řeckých dluhů? Jenomže čím déle se dluhový problém odsouval, tím více peněz skončilo
v černé díře.
Autor: redakce
Podle Mohameda El-Eriana,
šéfa PIMCO, je Řecko
v rámci posledních 30 let
jen další z krizí zmítaných
rozvíjejících se ekonomik.
Kdysi hrdý člen eurozóny
toho má s Argentinou před
bankrotem v roce 2001 až
příliš mnoho společného,
a to se všemi negativními
důsledky – ekonomickými,
finančními, politickými
i sociálními. Kdo podle
El-Eriana zapříčinil současnou
nezáviděníhodnou situaci
milionů Řeků?
V
šichni čtyři hlavní podezřelí udělali
stejnou chybu: přikrmovali falešnou
před stavu o boomu, což vyústilo v daleko horší ekonomické selhání.
EUROPOLITICI
Řečtí politici ani soukromí věřitelé nežijí ve vakuu. Všichni si užívali komfortu opory evropských
politiků, kteří by pro evropskou integraci udělali
první poslední. Této historické iniciativy ochránit
blahobyt kontinentu mělo být dosaženo prostřednictvím bližší ekonomické a politické spolupráce
za pomoci kredibilních rozpočtových pravidel
a efektivních institucí.
LeMohamed A. El-Erian (53)
Narodil se v Egyptě, studoval v Británii
a usadil se v USA
Ředitel největší investiční firmy na světě
Pimco, spravující majetek ve výši 1,3
bil. USD
15 let pracoval na vedoucích pozicích pro
MMF a několik let pro Citigroup
Jeho kniha When Markets Collide (Když
se srazí trhy) se stala mezinárodním
bestsellerem
Erianovy komentáře jsou pravidelně citovány v Bloomberg, Wall StreetJournal,
The Financial Times
ce Řecka začala pozvolna dopadat i na život jeho
obyvatel.
ŘEČTÍ VLÁDNÍ POLITICI
Většina veřejnosti odsuzuje v první řadě řecké
politiky. Vlády si horlivě půjčovaly, aby udržely
prosperitu ekonomiky. Kvůli tomu země hromadila ohromné množství dluhů, zatímco docházelo ke dramatické ztrátě konkurenceschopnosti
a růstového potenciálu. Řečtí politici se neštítili
dokonce ani falšování statistik. Nepravdivě reportovali o stavu veřejných financí a skutečné míře
zadlužení.
Po připojení země k eurozóně v roce 2001 tempo
růstu zadlužení akcelerovalo, vládnoucí strany to
však ignorovaly. Ačkoli už po krizi v roce 2008 bylo
jisté, že země urgentně potřebuje reformy, nedělaly nic. Zhoršující se mezinárodní investiční pozi-
ZASLEPENÍ VĚŘITELÉ
Každý dlužník má věřitele. Řečtí soukromí věřitelé raději dále nalévali do ekonomiky peníze, než
aby přijali odpovědnost za to, že se může ukázat
pravda a budou muset část dluhového břemene
sdílet. Ochota investorů půjčovat Řecku na jeho
neudržitelný růst byla tak enormní, že dokonce v jed nom momentu činil rozdíl výnosu mezi
řeckými a německými bondy pouhých šest bazických bodů (směšně nízký spread mezi dvěma
tak rozdílnými zeměmi z pohledu fundamentů).
I když už vyšlo najevo, že řecký dluh dosáhl úrovně, která znamenala nevyhnutelnou insolvenci,
věřitelé okamžik pravdy oddalovali, jak mohli. Kolik času jen uplynulo, než došlo k dohodě o řízené
6 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Jenomže ani pravidla, ani instituce v Evropě nefungují tak, jak mají. Vzpomínáte ještě na to, jak
Německo a Francie začaly rozpočtová pravidla
pro zavedení eura porušovat mezi prvními? Když
přišlo na donucovací prostředky, evropské instituce se ukázaly jako bezzubé.
Evropské autority selhaly i ve chvíli, kdy začalo
být zřejmé, že Řecko má vážné problémy, a bylo
zapotřebí rychlé (a koordinované) reakce. S prostředky na pomoc Řecku přišly pozdě.
MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND
Instituce pověřená dohledem nad globální finanční stabilitou podlehla příliš snadno politickým tlakům. A to jak v době boomu, tak při následné krizi.
Přestože hlavní podíl na vině mají pravděpodobně řečtí politici, další tři zmiňované bychom měli
označit přinejmenším za špatně informované
komplice. Žádný z nich nejspíše nemohl zabránit
řeckému kolapsu, daly se však minimalizovat jeho
náklady, kdyby zúčastnění neusnuli na vavřínech
a v době krize nejednali laxně. Místo toho se jen
navzájem přiživovali na pocitu falešné prosperity.
Reálnými oběťmi historické tragédie jsou bohužel
nejcitlivější segmenty řecké ekonomiky, které budou neblaze poznamenány ještě po mnoho let. Ale
Řekové nebudou sami. Miliony dalších budou čelit
znehodnocení svých aktiv, jak se finanční nákaza
bude šířit dál napříč evropskými zeměmi i celou
světovou ekonomikou. Ve férovějším světě by miliony poškozených měly mít nárok na odškodnění
ze všech těch státních platů, privilegií a bonusů
bankéřů, kterých si čtyři obvinění užívali na cizí
účet. A i když se tak bohužel nestane, měla by se
„Kauza Řecko“ alespoň zapsat do dějin jako odstrašující příklad. ekonomika
.
10
RAD
PRO ŘEKY:
Takhle se chovejte,
a možná se zachráníte
Autor: redakce
Řecká tragédie spěje
do posledního dějství.
Bill Frezza, manažer
bostonského fondu rizikového
kapitálu a člen Competitive
Enterprise Institute, už
minulé léto publikoval článek
„Dejte Řekům to, co
si zaslouží – komunismus“.
ŘECKOU VLÁDU UŽ NIKDO
NEZACHRÁNÍ. ANI ŘECKÉ BANKY.
NIKDO ANI NEUDRŽÍ ŘECKO
V EUROZÓNĚ. ALE ŘECKÝ LID
JEŠTĚ ŠANCI NA ZÁCHRANU MÁ.
TADY JE FREZZŮV NÁVOD PRO
ŘEKY, JAK NA TO:
1. NESPOLÉHEJTE NA TO, ŽE ZA VÁS
PROBLÉMY VYŘEŠÍ VLÁDA
Jistý moudrý prezident kdysi prohlásil, že problémem je samotná vláda. Musíte počítat s tím,
že je neohrabaná, nemohoucí a rozpolcená. Vaše
nejhorší noční můry se stanou skutečností, pokud ve volbách dáte hlas extremistům (bez ohledu na to, zda pravicovým, nebo levicovým).
2. DOSTAŇTE SVÉ ÚSPORY
CO NEJRYCHLEJI PRYČ Z ŘECKA
Nebuďte tím posledním hlupákem, jehož životní eurové úspory budou zdecimovány násilnou
konverzí do drachmy.
3. VYUŽÍVEJTE EURA, I KDYŽ SE ZEMĚ
VRÁTÍ K DRACHMĚ
Ať si vláda v drachmách platí státní úředníky,
vyplácí penze, vydává státní dluhopisy a vybírá
daně. Vy ve svém životě a ve firmě využívejte
eura, dolary nebo franky. Nemusíte mít strach –
nebudete sami – bezpečné měny budou ve vaší
ekonomice hojně cirkulovat. Až přijde na placení daní, koupíte si drachmy za hubičku.
Místo „záchranných balíčků“, které propadnou
na účtech nenasytných bankéřů a politiků, potečou eura přímo do vašich peněženek.
8. ZAJISTĚTE SVOU RODINU
4. STÁVKUJTE PROTI REGULACI
PODNIKŮ A PRACOVNÍHO TRHU
Pokud chcete rozjet byznys, udělejte to. Najměte
si tolik zaměstnanců, kolik bude zapotřebí. Plaťte jim tolik, kolik si za svou práci zaslouží, a délku pracovní doby určete dohodou. Pokud budou
neproduktivní, vyhoďte je. Kašlete na všechna
pravidla a regulace krom jediného – zákona
poptávky a nabídky. Pokud Řekové stále ještě
umějí pracovat, země bude hladovět jen do doby,
než vyroste „zdravý“ černý pracovní trh.
5. PRANÝŘUJTE STÁTNÍ ÚŘEDNÍKY,
KTEŘÍ SI ŘEKNOU O ÚPLATEK NEBO
SE POKUSÍ ZAVŘÍT VAŠI FIRMU
Rozbíjet výlohy obchodů je nesmysl. Směřujte ty,
kteří potřebují ventilovat vztek násilím, k pravému zdroji úpadku řeckého národa. Defenestrujte
několik vládních pijavic a buďte si jistí, že ty zbylé vám už dají pokoj.
6. NENECHTE SE ZASTRAŠIT
„ODBORÁŘSKÝMI GANGSTERY“
Řekové jsou odvážní lidé s dlouhou historií odolávání útlaku. Nejsou však už tak zdatní v pochopení toho, co je utlačuje. Pokud založíte firmu
a narazíte na odbory, které vás budou nutit přistoupit na jejich podmínky, bojujte! Pakliže chcete někoho vinit z ekonomické destrukce Řecka,
jste na správném místě – odbory nemají žádné
právo poroučet vám, jak máte žít nebo pracovat.
7. NALÁKEJTE TURISTY
Fakt, že Řecko není exportní velmoc, víme všichni. Ale může světu nabídnout úchvatné místo
k trávení dovolené. Neodrazujte cizince, kteří by
měli zájem vaši zemi navštívit. Zatímco němečtí daňoví poplatníci nejsou ochotni lít do vaší
ekonomiky další peníze, němečtí turisté jsou
natěšení na levné zájezdy a výhodné nákupy.
V každé větší řecké rodině narazíte na příbuzné,
kterým zajišťuje (zatím) obživu stát. Až řeka štědrosti vyschne, přijdou za vámi s prosíkem.Raději
než jejich vztek naplňte jejich hladové krky. Jejich pohodlné státní „fleky“ a jistota zajištění sice
velkým dílem přispěly k celému problému, ale to
nechte stranou. Pokud jsou mladí, pomozte jim
stát se produktivními a navždy skoncovat s životem odkázaným na státní výplatní pásku.
9. PŘIJMĚTE ODPOVĚDNOST
Zdrojem vaší bídy jste vy sami. Kdo si všechny
ty mizerné vlády zvolil? Máte pracovní místa
ve veřejném sektoru, která jste si vždycky přáli!
Máte tučné penze, které jste vyžadovali! Neobviňujte ty hlupáky, kteří byli tak naivní, že vám půjčovali, ale nyní již řekli, že co je dost, to je dost.
Nikoho nebude zajímat sláva vašich předků
z dob Aristotela. Pokud chcete žít v současném
světě, nemůžete brát víc, než jste sami schopni
vyprodukovat.
10. POKUD MŮŽETE, DEJTE SVÉ VLASTI
SBOHEM
Pokud se naskytne příležitost, udělejte to, co
většina Řeků dělá už po generace (včetně prarodičů Billa Frezzy) – „volte nohama“. Řekové
jsou neuvěřitelně úspěšní a pracovití kdekoli
na světě kromě své domoviny. Chyba není v genech, je v politické kultuře.Demokracie se stane
rakovinou lidstva, když je její moc neomezená.
Udržitelná demokracie nevyžaduje jen volby, ale
také řídící instituce, které dokáží chránit práva
menšin před většinovými predátory. Choroba,
která nakazila voliče a již nyní volí ve prospěch
svých zájmů na úkor ostatních, se šíří po celém
světě. Řecko je jen varovným příkladem toho, co
se stane, když vláda dočerpá cizí peníze.
Pokud ani my včas nezatáhneme za záchrannou brzdu, skončíme brzy jako vy! INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 7
rozhovor
.
KDO JE ALEŠ MICHL (*1978)
studoval na VŠE v Praze, LSE
v Londýně a Wharton School of Finance
ve Philadelphii
dnes působí jako analytik (portfoliový
stratég) v Raiffeisenbank a jako
spolupracovník NERVu
byl součástí pracovních týmů
místopředsedů vlád pro ekonomiku
Martina Jahna a Jiřího Havla
během studií psal pět let pro
Hospodářské noviny. Je autorem think
thanku www.verejnydluh.cz a projektu
www.rozklikavacirozpocet.cz
8 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
rozhovor
.
ALEŠ MICHL:
ŽÁDNOU KRIZI NEMÁME
„I ten nejmenší investor
by měl mít možnost
pravidelně investovat
do podílových fondů,
protože to je v současnosti
daleko lepší, než spoléhat
na důchodovou reformu,“
říká jeden z nejvlivnějších
ekonomů v zemi, Aleš
Michl z Raiffeisenbank.
Je jedním z mála
investičních expertů,
kteří se za svá doporučení
dokáží pevně postavit.
Podle něj by se mělo
Řecko při řešení problémů
inspirovat Lotyšskem
a Češi by měli přestat
žít v iluzi, že poptávka
po jejich výrobcích vzniká
v Německu.
Jasně, ale čert vem regulaci, jde o to podívat se
klientovi do očí. Ať každý dá modelové portfolio
svých doporučení na web, kde ho každý vidí. Jinými slovy, když doporučujete ČEZ, tak má jeho
akcie analytik skutečně nakoupit, aby pak všichni
viděli, zda to bylo dobré doporučení.
Ve vašem modelovém portfoliu je ČEZ
zastoupen docela výrazně. To jste si ho
vážně sám nakoupil?
Ano. Když něco radím, tak tomu musím věřit a být
ochoten do toho dát vlastní peníze.
To mi připomíná investování v hedgeových
fondech, kde lidé, kteří je zakládají, v nich
většinou mají své úspory.
Je fajn takto přistupovat i k jiným „investicím“ v životě. Když jsem měl dítě, tak jsem radil investovat
do dětí, když jsem si vzal hypotéku, tak jsem doporučoval hypotéku. Nechápu, když někdo nemá
hypotéku, ale radí vám, ať si ji vezmete. Takových
pseudoporadců jsou tisíce. Proto by bylo pro investory férové, kdyby analytici říkali místo toho,
co doporučují, co skutečně dělají se svými penězi.
Osobně znám hodně analytiků, kteří doporučují
akcie, ale sami investují do nejkonzervativnějších
fondů, které si umíte představit. Navíc i samotné
doporučení je potřeba správně uchopit a nezačít
hned zběsile nakupovat. Rozložit si kapitál na tři
hromádky, protože nikdo nemá pořadně „šajna“,
kde budou akcie ČEZ za měsíc.
Vy sám navrhujete modelová investiční
portfolia. Co si pod tím má investiční laik
představit?
Nechci být „kecací“ analytik. Když něco řeknu, tak
za to chci mít zodpovědnost. Na webu máme online modelová portfolia, ve stejném systému, který
máme pro klienty, stavím i já svá portfolia. Když
něco řeknu, tak se to tam virtuálně zobchoduje.
Mám dvě portfolia: konzervativní, kde je přibližně
70 % dluhopisů a 30 % českých akcií; a druhé modelové portfolio je balancované, tam je rovnoměrná
složka akcií a dluhopisů. Volný přístup k nim mají
všichni, kteří navštíví náš web – vlastně jde to i vygooglovat, respektive vyseznamovat.
Akciové trhy mají za sebou krušný měsíc,
korekce jako by neměla konce. Jak to
s akciemi letos podle vás dopadne?
Když jsem chodil do školy, profesoři mi říkali, že
má akciový trh podobu dlouhodobé exponenciály.
Když se podíváte na graf amerických akcií od roku
1900 až třeba do roku 2000, jde proložit exponenciálou. V okamžiku, když si do toho grafu dodáte
roky 2000 až 2012, tak to není žádná sláva – konec
exponenciály. A profesoři přepisují učebnice.
Co to podle vás znamená pro drobného
investora?
Končí platnost tvrzení, že akcie dlouhodobě rostou. Dlouhodobě jsme všichni mrtvi. Podle mě se
sice trhy do exponenciály vrátit nemusejí, ale – a to
Co je pracovní náplní jednoho
z nejcitovanějších ekonomů v Česku?
Nejcitovanější zní fajnově, ale chci být nejlepší.
Snažím se přicházet s investičními nápady. V roce
2006 jsem přišel do Raiffeisenbank, vzal jsem si
křišťálovou kouli a začal věštit investiční budoucnost. Říkal jsem si, že analytici vlastně nemají žádnou zodpovědnost, vždycky něco plácnou, a pak
to třeba nevyjde. Slyšel jsem například, jak říkají,
že bude koruna posilovat, ale nevylučují, že oslabí.
Od toho jsem se chtěl odlišit.
Dobře, ale v bankách i ve fondech má
každé investiční doporučení dlouhý právní
dodatek, že nikdo za nic neručí, takže jsou
analytik i banka z obliga, kdyby je někdo
třeba chtěl za špatnou investici žalovat.
Aleš Michl miluje ekonomické
a burzovní grafy. Ty podle něj
řeknou daleko víc než tuny
popsaného papíru.
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 9
rozhovor
.
ŘEKOVÉ MAJÍ TŘI
MOŽNOSTI: CESTU
DO OTROCTVÍ,
ARGENTINSKÝ NEBO
LOTYŠSKÝ MODEL
je velké „ale“ – přesto můžete na trhu akcií vydělat
kupu peněz.
Myslíte krátkodobé investování?
Vůbec ne, beru za optimální investiční horizont
tři, pět, deset let, kratší investování se hodně přiblížilo kasinu. Kdybyste si koupil například index
technologických akcií tak byste za deset let nic
nevydělal. Dejte si však do srovnávacího grafu
vývoj akcií Apple, Samsung, Nokia a Research in
Motion (výrobce BlackBerry – pozn. red.) – Nokia
a Research in Motion spadly třeba od roku 2009
o 80 %, hodnota Applu se z šestinásobila, Samsungu takřka ztrojnásobila. Na trhu, který nemá tvar
exponenciály, musíte tedy buď mít šťastnou ruku,
nebo si zaplatit portfoliomanažera a chtít po něm,
aby dobře vybíral a našel pro vás „nový Apple“,
přebil tápající trh, přebil trh, který jako celek neroste, a přebil i benchmark.
Čím je pro vás Apple tak atraktivní?
Na světovém trhu má kolem 10 % prodaných mobilů ze všech typů, ale ze zisku trhu bere 45 %. Takhle
se to dělá.
Ve vašem modelovém portfoliu však Apple
nevidím, jsou tam především české akcie.
Proč?
Zatím tam máme všechno v české koruně, protože
nechceme „měnově“ spekulovat, a hlavně – většina klientů má úspory v českých korunách a zajímají se o investice v českých korunách. Neznamená
to, že si kromě investic do modelových portfolií
v rámci diverzifikace nemohou koupit ještě něco
jiného. Vůbec měnová diverzifikace není klišé –
proč nemít menší část úspor v cizí měně? Nikdo
z nás přece neví, kdo tady bude po volbách. Teď
jsem na tom dobře a koruna je silná, ale bez ohledu
na to, kdo vyhraje volby, si to můžeme zvorat.
Nejste jen investiční stratég, ale také jeden
z nejčastěji citovaných ekonomů v Česku.
Co čekáte od české ekonomiky?
Dvojité véčko. Nejdřív jsme spadli, pak vzrostli, teď
zase trošku spadneme, abychom pak zase rostli.
Takhle to půjde dál. Není to krize, je to nová realita.
Hodně věříte dividendovým akciím.
Dámy mají rády slevy. Odkoukal jsem to od nich.
Akcie jsou teď ve slevách. U dividendových akcií
fakt nevím, jestli jejich ceny porostou nebo ne, ale
když nabízejí dividendový výnos okolo 4 až 5 %, tak
mi to přijde atraktivní a lepší než nová vuittonka.
I ten nejmenší drobný investor by měl mít možnost
přijít do banky či za poradcem a chtít po něm nabídku pravidelných investic do podílových fondů, třeba založených na dividendových akciích. Je to podle mě daleko lepší než nějaká důchodová reforma.
Řekl jste to hezky obrazně. Je pro vás
vývoj hrubého domácího produktu nějak
směrodatný při investování?
Nevěřím v nějaké prognózy jednoho čísílka u HDP.
A nejde jen o investování, jde o moje myšlení. Když
mi někdo řekne, že HDP bude +0,5 % nebo -0,5 %,
tak mi to je v podstatě jedno. Akcie stejně nejsou
korelovány s aktuálním HDP. Důležitější ovšem je,
že v příštích pěti letech bude potenciál české ekonomiky zhruba o třetinu nižší než před rokem 2007.
Tehdy byl potenciál okolo 5 %, prostě přirozený
růst, na který ekonomika má. Nyní vychází dlouhodobý růst v příštích třech až pěti letech okolo 2,5 až
3 %, a jestli bude jedno nebo dvě čtvrtletí v mínusu,
tak mi to vůbec nevadí, to je to dvojité véčko.
Ještě zpátky k vaší oblíbené dividendové
akcii – ČEZ. Co od ní mohou investoři čekat?
Přiznávám, že současný růstový příběh není nic
moc, ale pro mě je to velmi dobrá dividendová akcie, která bude dál vyplácet velkou část svého zisku,
protože tu firmu bude stát přes dividendy dále „dojit“. Neříkám, dejte všechny peníze do ČEZ, ale když
už dividendovou akcii, tak co je v Česku lepšího?
Co třeba další dividendová stálice ve vašem
portfoliu, česká Telefónica?
Tu se chystám pomalu prodat. Její služby jsou
strašně drahé, a proto si myslím, že bude velký tlak
na marže, takže bude nucena zlevňovat.
10 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
A nebude nakonec záležet na německé
ekonomice? Například podle Citigroup má
české hospodářství velice vysokou korelaci
s vývojem toho německého.
Je otázka, jak se na to díváte. Občas chodím jako
pomocná síla na NERV, a abych byl něčím přínosný, udělal jsem analýzu našeho vývozu do Německa. Nejsou to auta, ale díly. Když se sečtou všechny
různé kabely, světla, sedačky a plastové nárazníky, je to dvakrát více, než kolik tam vyvezeme aut.
rozhovor
.
Chci říct, že když vyvážíte takový typ produktů,
nejste až tak závislý na poptávce v samotném Německu, ale na světové poptávce po německých
výrobcích, především z USA a Číny. V Německu se
to smontuje, dá se tam „Made in Germany“ a fajnová cena a jde to na vývoz. Takže poptávka po českých výrobcích nevzniká v Německu, ale právě
třeba v Číně nebo ve Spojených státech. Němci
byli největší velmoc, která za posledních deset let
„přepnula na Čínu“, a to je jeden z důvodů, proč se
Německu v Evropě daří nejlépe. Když se Čína zasekne, tak to schytáme.
V Číně ale podle řady expertů hrozí „tvrdé
přistání“, což znamená silné zpomalení
ekonomiky.
Čína posledních 30 let rostla v průměru o 10 %
za rok. Nejsem naivní, abych si myslel, že v Asii
porostou firemní zisky stále tímto tempem. Připravme se na volatilitu. Není země, která by se
přehoupla přes hranici 10 tisíc dolarů HDP na hlavu bez finanční či ekonomické krize. Čína má nyní
HDP kolem 8 500 dolarů na hlavu. Vezměte si, jak
Čína funguje, tedy ve zkratce: Potřebuje, aby Američané a Evropané utráceli ostošest. Aby vyčerpali limit na kreditce. I na druhé kreditce. A na třetí.
Tím se jim zvyšuje export. Teď jde o to, zda se toto
schéma může změnit. Pokud ano, obrátí se to proti Číně. Změní se, pokud se státy a lidé na západ
od Číny budu méně zadlužovat (Američané na to
mají takové pěkné slovíčko „deleveraging“) a pokud se znovu propadnou do recese. Pak, pokud má
Čína udržet rekordní růst, musí pozvednout vnitřní ekonomiku a postavit to na ní, nejen na exportu.
To znamená další vládní fixní investice do silnic,
budov, továren, a tedy nové úvěry firmám. Lidé
ČEKÁM, ŽE JIŽNÍ STÁTY Z EUROZÓNY
NAKONEC ODEJDOU A ZBYTEK SKONČÍ
VE „SVAZU“ NA WILHELMSTRASSE 97.
musejí začít více utrácet. Ovšem již nyní vytvářejí
fixní investice v Číně 50 % HDP. Nejde donekonečna takto stavět a stimulovat ekonomiku, protože
skončíte s kupou nadbytečných kapacit a spoustou špatných úvěrů. Je to stejný bankovní socialismus, který nefungoval v ČR v 90. letech. Vlastně
i nebankovní, kupa firem v Číně poskytuje úvěry
také. Pak je ovšem potřeba čínskou ekonomiku
více postavit na spotřebě domácností. Spotřeba
domácností vytvoří v Číně zhruba 36 % HDP. To je
polovina jejího podílu na HDP v USA a dvě třetiny
podílu na HDP v Evropě. Číňané však nemají tak
rozbujelý sociální systém jako pohodoví Evropané. V Číně se musí makat, aby bylo na stáří a pro
děti na privátní školu. Tato argumentace mě vede
k domněnce, že v Číně bude brzy recese. Že se to
nedá donekonečna utáhnout. Bude to ovšem dobrá příležitost pro expanzi na čínský trh – spolupráce s nějakou tamní firmou by pak mohla být jakoby „levnější“. A i pokud Čínu postihne recese, má
stále jednu velkou výhodu – když je nějaký ekonomický problém v Evropě, dělá se jeden sum mit
za druhým, ale vesměs se nic nedohodne; v Číně
jsou schopní se domluvit do druhého dne a začít
věci radikálně řešit.
Narazil jste na Evropu. Dluhová krize graduje
– Řecko se možná rozloučí s eurem už v létě
a Španělsko musí zachraňovat své banky.
Jak to vidíte? Slovo krize se skloňuje stejně
často jako na podzim roku 2008 po pádu
americké investiční banky Lehman Brothers.
Podle mě v žádné krizi nejsme. Když se podívám
na graf vývoje světového HDP v posledních deseti
letech, prosperita ve světě šla fantasticky nahoru. Jeden problém je se sklonem křivky, která je
v posledních deseti letech daleko strmější, což je
dáno tím, že politici obrazně řečeno „napákovali“
pomocí dluhu ekonomiky. A teď se diví, že se chce
ekonomika přirozeně vrátit k dlouhodobějšímu,
pomalejšímu růstu.
To je tedy podle vás trend, snažit se
o pomalejší růst?
Ano, o třetinu až polovinu pomalejší růst, než jsme
byli zvyklí, ale stále to bude růst, což podle mého
názoru politici nejsou schopní pochopit. Zdá se jim
to málo. Diví se, když po dopingu přichází vystřízlivění. Samozřejmě to přinese vyšší nezaměstnanost, ale ta odpovídá menšímu růstu. Další růst
na dluh možný prostě není, jinak ty státy budou
dále odpadávat, bankrotovat.
Vraťme se od světové ekonomiky
k problémům v Evropě, konkrétně Řecku.
Řekové mají tři možnosti: Cestu do otroctví, argentinský model a lotyšský model. Když je stát v bankrotu, většinou si pomůže tím, že prudce oslabí
měnu, což nakopne export (Argentina), nebo si lid
sníží mzdy (Lotyšsko), což zlevní obchod. V historii
země, které devalvovaly měny a nevsadily na snížení mezd, do tří let od prvotního šoku začaly rychle růst. Lotyšsko naopak při odvracení státního
bankrotu snížilo platy o 40 až 50 %. Schytali však
největší propad na světě v poslední recesi. Je to
srovnatelné s tím, jak trpěly USA během hospodářské deprese na začátku 30. let. Devalvaci Lotyši neudělali, protože byla proti bankovní lobby – skandinávské banky by si bývaly poplakaly nad ztrátami.
Ale exporty už jim teď rostou. Je to poučení pro
Řecko a další země eurozóny.
To by mě zajímalo, jak by na takovou situaci
reagovali třeba čeští odboráři.
Zase by nepracovali a stávkovali. Znám kupu slušných a chytrých odborářů, ale i populistů s fajnovými hodinkami. Vžijte se do situace Řeků – i tamní
odborář by měl pochopit, že nejlepší ze všech špatných variant, které zbývají, je odejít z eurozóny
a vsadit na slabou měnu. Pokud by si rychle škrtli
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 11
rozhovor
.
ČEKÁM, ŽE JIŽNÍ STÁTY Z EUROZÓNY
NAKONEC ODEJDOU A ZBYTEK SKONČÍ
VE „SVAZU“ NA WILHELMSTRASSE 97
platy jako Lotyši, mají taky šanci, ale bude to těžší.
Nejhorší varianta je, když budou dělat něco mezi.
Když jim do toho bude mluvit Mezinárodní měnový
fond, Evropská komise a ta spoušť zaslepených ekonomů, a budou škrtat a škrtat roky – úplně to zadusí
jejich ekonomiku a poznají skutečnou krizi.
To však tvrdě odnesou běžní Řekové, kteří si
již museli docela výrazně utáhnout opasky.
Vždycky to odnesou lidi, ale jen proto, že si předtím
žili nad poměry. Přijde mi to fér.
Můj kamarád je poslancem německého
Bundestagu, a vždy, když se s ním bavím, tak
mě přesvědčuje, jak je pro Německo dobré
Řecko udržet v eurozóně za každou cenu.
Souhlas. Pro Němce je eurozóna takový „mírový
projekt“, je to pro ně klíčová myšlenka. Samozřejmě
to má také obchodní aspekty. Německo má velký
přebytek, naopak Řecko a další jižní země mají velké deficity obchodní bilance. Navíc se silně proexportním Němcům nechce riskovat případné posílení marky, pokud by se na společný projekt vykašlali.
Jak to tedy podle vás dopadne?
Mám dva scénáře. Buď vznikne Svaz evropských
ekonomik a vše bude řízeno z Wilhelmstrasse 97,
což je adresa německého ministerstva financí –
tedy jednotná pokladna a jeden dluhopis, ručený
všemi, rozuměj „Němec kdyžtak platí“. Na papíře
si to umím představit, ale realita by byla asi složitější. Prostě jde o to, že disciplínu buď udělá Němec, nebo kurz a úrokové sazby. Čekám, že jižní
státy nakonec odejdou, že je bude bičovat ten
kurz, ale že zbytek skončí ve „svazu“ na Wilhelmstrasse 97.
Nechme Řecko Řeckem a vraťme se na závěr
k české penzijní reformě. Co se vám na ní
líbí, a co naopak ne?
Pozitiva ať si z ní každý vezme, jaká chce. Já vám
řeknu tu negativní stránku. Podívejte se na to, jak
to dopadlo na Slovensku, kde spustili tři typy penzijních fondů – růstový, vyvážený a konzervativní.
Mladí lidé dali správně nejvíce peněz do růstového
fondu, kdy byl největší podíl akcií. Spustili to v roce
2008. Přišel ale velký propad cen akcií, fondům
spadlo obchodní jmění a propadly se do ztráty. To
se nelíbilo politikům a nařídili správcům fondů,
aby byli povinně každý půlrok v zisku, nebo si to
budou dorovnávat z vlastních peněz. Když tohle
řeknete portfoliomanažerovi, tak ho to nutí prodat
volatilní akcie a nakoupit krátkodobé dluhopisy.
Takže slovenské fondy vyprodaly akcie za velmi
levné ceny a místo nich nakoupily dluhopisy. Tím
přišly o období, kdy ceny akcií výrazně vzrostly.
V současnosti jsou portfolia všech těch fondů skoro na chlup stejná. Jen ty růstové fondy už tu ztrátu na konzervativní „kolegy“ asi nikdy nedoženou,
a sice vinou zásahu politiků. Druhým extrémem je
maďarský přístup, kdy dojde k úplnému znárodnění fondů. Třetí bude, až vám další vláda řekne:
„Žádná sleva na dani, žádná minus 3 %, jen 2 %
a více si spořte ze svého, jak umíte!“. text: Petr Novotný, foto Ondřej Hošt
anketa
JAK SE PODLE VÁS bude vyvíjet
český nemovitostní trh do konce roku?
Aleš Mazgaj,
ředitel realitní
kanceláře
CENTURY 21
Domníváme se, že
se obchodování
s nemovitostmi
neochladí a podle
výše růstu rezervačních záloh
na budoucí obchody v průběhu posledních 4 týdnů, usuzujeme,
že se spíše ještě objemy obchodu mírně navýší.
Důvodem zvýšeného obchodováni s nemovitostmi a poskytováni většího počtu úvěrů v první
polovině roku 2012 oproti stejnému období minulého roku jsou také obavy z inflace a po třech
letech velmi zajímavě ceny řady nemovitostí.
Celkovou situaci vnímáme jako velmi dobrou
zprávu pro domácí trh.
Lukáš Vácha,
obchodní
ředitel
Conseq
investment
management
Z našeho pohledu
má už ten nejhorší propad za
sebou a situace
na něm se konsoliduje. Na druhou stranu je předčasné hovořit o nějakém nastupujícím růstovém trendu. Dostupné
výnosy z držby zejména komerčních nemovitostí
začínají být opět pro řadu investorů zajímavé a z tohoto pohledu se zlepšuje i situace v rezidenčním
segmentu, kde se minimálně přestaly přivírat nůžky mezi cenami nemovitostí a nájmy. Významnější
růst však limitují a asi v blízké budoucnosti bude
limitovat velká nabídka nemovitostí jak prodeji,
tak ve většině segmentů i k nájmu.
12 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Jan Hamr,
regionální
ředitel OVB
Allfinanz
Přestože jsou
úrokové sazby
hypoték v současné době na velmi
nízké úrovni, nedá
se do konce roku
vzhledem k nejisté
ekonomicko-politické situaci očekávat výrazné
zvýšení poptávky po vlastním bydlení a tedy ani
růst cen. Domnívám se, že ceny budou převážně
stagnovat. K určitému pohybu cen konkrétních nemovitostí může přeci jen dojít v závislosti například
na lokalitě, typu bydlení, apod. Pokud uvažujete
o koupi nemovitosti, pak doporučuji: Nespěchejte,
využijte více nabídek na trhu a v klidu porovnávejte, nebojte se smlouvat o ceně a pečlivě zvažte
vlastní dlouhodobé finanční možnosti.
NEMOVITOSTI
speciál
.
.
KOLIK by měla VYNÁŠET
INVESTICE do realit?
Autor: Daniel Kotula, realitní makléř RE/MAX
Ano, v realitách se dají vydělat peníze. A pěkné peníze.
Není to ale úplně jednoduché a bezpracné. A chce to
umět počítat. Podívejme se na to, jaký výnos musíme
získat, aby bylo investování do nemovitostí zajímavé.
O
dpověď na otázku z perexu je jednoduchá: co nejvyšší! Jedním ze
zásadních „proti“ byznysu s nemovitostmi, třeba v porovnání
s obchodováním s akciemi nebo
komoditami, je nutnost nemovitost opravovat a spravovat – starat se o ni a o její
nájemce. Výnos z ní by proto měl být minimálně
tak vysoký, jako poskytují dividendové akcie (spíše
ale vyšší), a určitě mnohem vyšší než úroky v bankách. Jaká je však ta „nejnižší míra zajímavé výnosnosti“? Stejně jako kdekoliv jinde i zde existuje
několik různých pohledů a strategií. Pojďme si je
představit.
s nemovitostmi pouštět. Nejedná se tedy o levný,
ani rychlý proces. Realizace obchodu vás samozřejmě nevytíží natolik, že byste nemohli po dané
období dělat cokoliv dalšího, přesto by bylo chybou časovou náročnost obchodování s nemovitostmi podcenit.
VÝNOS SPEKULANTA
Pokud investování do nemovitostí berete jako spekulaci typu „koupit a rychle prodat“, nemusíte se
o nemovitost starat v pravém slova smyslu. Zvlášť
když dokážete prodej realizovat brzy po nákupu.
Zato si rozhodně musíte důkladně spočítat, jaké
budou náklady na nákup a prodej. Mohlo by se
vám totiž snadno stát, že sice nemovitost prodáte za víc, než jste ji koupili, ale přesto proděláte…
Zvláštní příležitost, jak získat nemovitost za nízkou cenu, představuje dražba exekučně zabaveného majetku. Počet takových dražeb v posledních
letech narůstá.
ČAS JSOU PENÍZE
Náklady obětované příležitosti (angl. opportunity
costs, doslova „náklady na příležitost“) v ekonomii odpovídají hodnotě nejhodnotnější činnosti
(statku), které se musí ekonomický subjekt vzdát
ve prospěch jiné činnosti (jiného statku). Co to
znamená v praxi: pokud se rozhodnete vrhnout
do obchodu s nemovitostmi, nebudete mít čas
věnovat se jiné činnosti, která by vám mohla vydělat peníze nebo přinést jiné, pro vás hodnotné
potěšení. Pokud byste si za stejný čas jinde vydělali více, je dobré zvážit, zda se do obchodování
13 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
PŘÍKLAD: NÁKLADY PŘI POŘÍZENÍ
NEMOVITOSTI ZA 1,7 MIL. KČ
51 tisíc: daň z převodu nemovitosti
45 tisíc: daň z příjmu
30 tisíc: smluvní dokumentace na vyvázání
z exekuce
6 tisíc: smluvní dokumentace při prodeji
3 tisíce: odhad pro potřebu daně z převodu
nemovitosti
3 tisíce: inzertní náklady
Náklady celkem: 138 tisíc korun
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 13
NEMOVITOSTI
speciál
.
Nejlepší ukázkou teorie je trochu praxe. Pojďme si
proto vše ukázat na následujícím příkladu. Představte si, že kupujete nemovitost z exekuce za 1,4
milionu korun. Platíte hotově. Reálná tržní hodnota nemovitosti je 1,7 milionu korun:
INVESTORY SI MŮŽEME ROZDĚLIT
DO DVOU ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍ:
Pokud nemovitost nakonec opravdu prodáte
za 1,7 milionu korun, utržíte po odečtení nákladů zisk 162 000 korun za 6 měsíců, což se rovná
procentuálnímu zhodnocení přibližně ve výši
13,5 procenta (tedy cca 27 procent ročně). Je to
pro vás zajímavé? Vzhledem k riziku a pracnosti
celého převodu si myslím, že by z takové transakce většina čtenářů raději vycouvala. Aby byl
obchod „zajímavý“, měla by být kupní cena o několik set tisíc korun nižší (nebo prodejní cena
vyšší). U spekulací se běžně počítá s minimálně
25% výnosem z každého prodeje.
Tento druh investora disponuje „balíkem peněz“
– hotovostí, kterou se snaží diverzifikovat do různých druhů investic, aby minimalizoval případná
rizika ztrát. Prioritou pro něj není obrovská návratnost vložené částky, hlavním cílem je zajištění proti inflaci a zamezení postupnému znehodnocování
finančních prostředků. Tito investoři vyhledávají
zajímavé a výjimečné nemovitosti v centru měst,
které mají svou hodnotu již historicky danou.
Spokojí se s výnosem mezi 3 až 5 % ročně. Jejich
hlavním parametrem při nákupu je bezpečnost
investice.
VÝNOS INVESTORA
2. Investor hledající vysoký výnos
Na rozdíl od spekulanta je správný investor konzervativní tvor myslící dlouhodobě, minimálně
v pětiletém, ale spíše v ještě delším časovém
horizontu. První výhoda této varianty je daná
zákonem: pokud nemovitost vlastníte minimálně pět let nebo v ní minimálně dva roky bydlíte,
vězte, že jste při následném prodeji osvobozeni
od povinnosti platit daň z příjmu. V této variantě
ale rozhodně nejde „jen“ o prodej. Nesmíte opomenout to, že se vám nemovitost po celou dobu,
kdy ji vlastníte, zhodnocuje. Optimální strategie
je tedy nemovitost držet (a nechat ji vydělávat)
a pak, ve správný okamžik s dalším ziskem prodat.
Do této kategorie se řadí drtivá většina investorů do nemovitostí. A to i přesto, že minimální
míra výnosnosti není zdaleka tak vysoká jako
u spekulantů. Je to způsob pomalého, zato jistého bohatnutí. Tito investoři hledají takovou míru
výnosu, která jim vydělá více než alternativní investiční příležitosti, popřípadě „porazí“ úroky spojené s hypotečním úvěrem a ještě přinese „něco
navíc“. Optimální výnosová míra se proto odvíjí
od ak tuální výše inflace, hypotečních úroků či
výnosů alternativních investic – záleží na okolnostech. Vše si opět ozřejměme na následujícím
modelovém příkladu. NÁKLADY SPOJENÉ S NÁKUPEM
NEMOVITOSTI:
1. Investor ukládající bezpečně svoji
hotovost
NÁKLADY SPOJENÉ S PRODEJEM
NEMOVITOSTI:
Článek byl převzat z portálu
Peníze.cz
S JAKÝMI NÁKLADY MUSÍTE POČÍTAT
Co vás bude stát provoz nemovitosti? Abyste spočítali
čistý příjem z nájemného, musíte od něj odečíst náklady na správu. A může to být slušná řádka položek. Jejich výčet a přesnou výši najdete na evidenčním listu.
Jde o:
Fond oprav
Pojištění domu
Voda
Úklid
Vnitřní osvětlení domu
Odpad
Správa domu
Energie a další služby:
Elektřina
Plyn
Internet, telefon
Další náklady:
Pojištění bytu
14 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Údržba bytu
3% daň z převodu nemovitosti
(vypočítává se z prodejní ceny
nemovitosti);
15% daň z příjmu (vypočítává se
z rozdílu mezi prodejní a kupní cenou
nemovitosti);
3 000 korun za odhad ceny nemovitosti
(pro potřeby daně z převodu
nemovitosti);
3–5 % z prodejní ceny nemovitosti
jako provize realitní kanceláři. Dalším
nákladům se nevyhnete ani při prodeji
bez realitní kanceláře. Počítat musíte
s náklady na inzerci (odhadnout cenu je
velmi obtížné; zaleží na formě inzerce,
kterou zvolíte), minimálně šest tisíc
korun pak zaplatíte za vypracování
smluvní dokumentace a advokátní
úschovu.
CELÁ PROCEDURA OD NÁKUPU
K INKASOVÁNÍ PENĚZ
Z PRODEJE VÁM ZABERE:
Účetnictví
Topení
V případě, že kupujete nemovitost
z exekuce, počítejte s náklady mezi
patnácti až třiceti tisíci korunami
na zajištění bezpečného převodu
(zástavní právo, zápis s přímým
svolením k vykonavatelnosti, směnka,
právní konzultace);
pokud nemovitost kupujete
na hypotéku, počítejte s poplatky
(celkem odhadem 15 tisíc korun, banky
ale často přicházejí s různými akčními
a sezónními nabídkami) za sjednání
hypotéky a odhad ceny nemovitosti,
kterou použijete jako zástavu.
Přibližně čtyři měsíce v případě, že měl
kupující hotovost (jeden měsíc převod
vlastnictví, dva měsíce hledání kupce,
jeden měsíc převod na kupujícího);
přibližně pět měsíců v případě, že
kupující použil k financování hypotéku
(jeden měsíc převod vlastnictví, dva
měsíce hledání kupce, dva měsíce
převod na kupujícího);
s šesti a více měsíci pak počítejte
ve chvíli, kdy na nemovitosti vázla
exekuce (minimálně dva měsíce zabere
očištění nemovitosti, jeden měsíc
převod vlastnictví, dva měsíce hledání
kupce a minimálně jeden měsíc potrvá
převod na kupujícího).
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 14
NEMOVITOSTI
speciál
.
Nemovitosti v portfoliu
drobného investora
Autor: redakce
Nemovitostní investice by
neměla chybět v žádném
dobře diverzifikovaném
investičním portfoliu. Jejich
zařazením do portfolia může
drobný investor snížit riziko
svých investic.
H
istoricky přináší investice do nemovitostí na vyspělých trzích
výnos srovnatelný akciím, v souboji však jasně poráží dluhopisy
a samozřejmě vklady na bankovních účtech. Stále se nemovitosti dají považovat za určitou pojistku proti inflaci
a jsou všeobecně méně volatilní (kolísavé).
To se například dařilo českým nemovitostem na začátku 90 let minulého století, kdy dokázaly plně
NEMOVITOSTI SE DAJÍ PŘIROVNAT
K DIVIDENDOVÝM AKCIÍM, NA KTERÉ
VŠAK TAKÉ PŮSOBÍ EKONOMICKÝ
CYKLUS
pokrýt vyšší inflaci a ještě přinést kladný reálný
výnos. Ty zhodnocují v podobě vyplacené dividendy a z růstu tržní hodnoty akcie. Dividendy se však
nevyplácejí pravidelně, protože se odvíjí především
ze zisku společnosti. Podobně je tomu v případě nájmu, záleží na tom, za jakých podmínek se nemovitost pronajímá a kolik se platí za její údržbu.
Kromě přímé nemovitostní investice nabízí finanční trh nástroje, přes které je možné jednoduše a rychle vstoupit na nemovitostní trh. Finanční nemovitostní investice nabízí větší možnosti
diverzifikace a ve většině případů nízkou vstupní
investici. Příkladem jsou akciové nemovitostní
fondy, které investují do akcií společností z nemo-
vitostního sektoru. Nakupují například akcie developerských společností nebo realitních firem, které
pronajímají kancelářské budovy. Tyto fondy mají
velkou likviditu, ale také přináší vyšší riziko, které
je typické pro akciovou investici.
V nabídce finančních investic nemovitostního
trhu nechybí indexové fondy nebo indexové nemovitostní certifikáty. Výhodou oproti přímému
nákupu je likvidita. Když potřebujeme jen část peněžních prostředků, prodáme jen část investice.
Další způsob představují otevřených nemovitostních fondů. Ty na rozdíl od akciových fondů nebo
indexových nástrojů nakupují do portfolia nemovitosti přímo. INVESTICE DO REALIT:
V době růstu inflace zajímavá alternativa
Autor: Lukáš Vácha, obchodní ředitel, Conseq
L
oňský rok přinesl oživení realitního trhu, které se přeneslo i do prvních měsíců letošního roku. Objem
investic a aktivita na trhu byly
výrazně vyšší než v předchozích
třech hubených letech, i když zdaleka nedosáhly rekordního roku 2007. Aktivní
byli nejen velcí institucionální investoři, ale také
jednotlivci, o čemž výmluvně svědčí nárůst objemu nově poskytnutých úvěrů téměř o polovinu
oproti roku 2010. Hlavní příčinou je bezpochyby
významný pokles cen v minulých třech letech.
Zejména v případě rezidenčních nemovitostí
ve velkých městech způsobilo oživení také částečné narovnání disproporce mezi cenami ne-
movitostí a výší nájmů. Nemovitosti zažívají svůj
„comeback“ jako investiční aktivum.
Po splasknutí přemrštěných cen opět začíná
platit klasická teze, že je investice do realit jedním z konzervativních způsobů uložení peněz
a v dlouhém období chrání před inflací. Pro řadu
investorů mají oproti ostatním aktivům i dvě velké výhody.
VÝHODY REALIT
V první řadě si na ně lze fyzicky sáhnout. Dobrý
pocit z vlastnictví je o řád silnější než v případě výpisů z majetkových účtů cenných papírů.
Druhou, lehce „pofiderní“ výhodou může být skutečnost, že investoři skutečnou hodnotu svých
nemovitostí reálně zjistí až v okamžiku případného prodeje. Nevidí ji na webových stránkách,
ani jim ji nikdo neposílá ve formě výpisů, takže
mají mnohem menší „nervy“ při případném poklesu trhu. To však někdy navozuje nebezpečnou
iluzi, že je hodnota realit snad stabilnější než
ceny ostatních aktiv. Zejména investoři v USA
nebo ve Špa nělsku, ale koneckonců i v ČR, kteří
investovali na vrcholu „realitní bubliny“ před třemi nebo čtyřmi lety, jsou výmluvným důkazem,
že tomu tak není. Nemovitosti jsou aktivum jako
akcie, dluhopisy či komodity, a rozhodně by tedy
měly být součástí portfolia každého rozumného
investora. Všeho však s mírou. Sázet výlučně
na jejich nadpřirozenou schopnost ochránit investované peníze se nevyplácí, jak jsme se měli
možnost v uplynulých třech letech přesvědčit
i u nás. INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 15
NEMOVITOSTI
speciál
.
JAK CO NEJLÉPE PRODAT
NEMOVITOST? Pravidla
úspěšného prodeje
Autor: Renata Lichtenegerová, redaktorka Profit
Prodat nemovitost není
v dnešní době snadné.
Lidé šetří a jakoukoli větší
investici pečlivě promýšlejí.
Nabídka si navíc stále
drží nechtěný náskok před
poptávkou. Přinášíme proto
několik rad a tipů, jak šance
na výhodný prodej zvýšit.
C
hcete rychle prodat byt nebo
dům. Nemovitost nafotíte a umístíte na internet inzerát. Cenu nejprve nastavíte o něco vyšší s tím,
že buď to vyjde, nebo časem
slevíte. Téměř okamžitě začne
vyzvánět telefon, neozývají se ovšem potenciální kupci, ale realitní kanceláře. Makléři se ptají,
zda mohou vaši nemovitost zařadit do své nabídky s tím, že pokud by kupce sehnali, navýší cenu
o svou provizi, a vy tedy nebudete za jejich služby
nic platit. Zní to jako dobrý plán? Omyl. Podle realitních odborníků jste výše zmíněnými kroky podstatně snížili své šance prodat nemovitost rychle
a výhodně.
16 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
JEDEN KUPEC, VÍCE PROVIZÍ
Realitní kanceláře s prodejci rády uzavírají takzvané exkluzivní smlouvy, tedy dohody, že bude
nemovitost nabízet jedna jediná společnost. Češi
si na tuto cestu ještě příliš nezvykli a často spatřují výhodu právě v tom, že kupce hledá více firem současně. Tento konkurenční boj má ale svá
úskalí.
Prodávající si v této souvislosti může i ošklivě
naběhnout, a to v případě, že s několika realitními kancelářemi podepíše takzvané nevýhradní
zprostředkovatelské smlouvy, do čehož může být
tlačen, že jde pouze o formalitu nutnou k zařazení bytu či domu do inzerce. Problém nastane
NEMOVITOSTI
speciál
.
ve chvíli, kdy tyto kanceláře nabídku zveřejní,
a potenciální zájemce se u několika z nich zaregistruje a vyjednává o co nejvýhodnějších
podmínkách. Nakonec se pro jednu realitku rozhodne a nemovitost přes ni koupí. Provizi za získání kupce mají v tuto chvíli právo vyfakturovat
i ostatní společnosti, u kterých se kupec registroval. „Zaevidovaný poptávající v kombinaci se
zprostředkovatelskou smlouvou a uskutečněným
obchodem zkrátka opravňují k vyúčtování provize. Je to sice nemorální, ale legální,“ říká Milan
Zavadil, předseda výkonné rady Realitní komory
České republiky a spolumajitel společnosti M&M
Reality.
ČACHRY S CENAMI
V případě, že si přejete, aby vaši nemovitost inzerovalo více firem, nepodepisujte tedy před prodejem raději nic. Z databází některých větších společností vás tato skutečnost ovšem automaticky
vyřadí. U nemovitostí, které bez smlouvy nabízí
více kanceláří, navíc může dojít k jejich znehodnocení. „Stává se, že různé realitní kanceláře
pak daný byt či dům nabízejí za různé ceny. Odlišné údaje působí na kupující neseriózně a šance
na rychlý a výhodný prodej se tím snižuje,“ konstatuje Miloš Červenka, člen představenstva Realitní
společnosti České spořitelny.
Kromě rozdílných cen upravují realitní kanceláře, ať
už zištně či z nepozornosti, i další údaje, jako jsou
metry čtvereční nebo vybavení nemovitosti. Řada
z nich jednoduše počítá s tím, že, jakmile kupce
zaujmou, omluví menší nesrovnalosti třeba nedbalostí asistentky, která inzerát na web umístila,
a pokusí se dotyčného nalákat na slevu, do které
následně tlačí i prodávajícího. Není výjimkou, že
makléř v těchto případech nemovitost vůbec nenavštíví, tudíž není v jeho silách komukoli poskytnout
relevantní informace. Jeho přínos v případě, že by
prodej nakonec přece jen vyšel, tedy spočívá v okopírování inzerátu. „K tomu je ještě třeba dodat, že
PRAVIDLA ÚSPĚŠNÉHO PRODEJE
1.
Nemovitost by měla být připravena ještě
před nafocením a prohlídkami tak, aby
zaujala kupující hned na první pohled.
Vhodné je provést drobné úpravy – vymalovat, opravit vrzající dveře, vyměnit
žárovky a spravit kapající kohoutky
v koupelně. Nákladné investice či rekonstrukce se naopak nemusejí vyplatit.
Přebytečný nábytek odstěhujte a v místnostech nechte pouze to nejnutnější, co
dotvoří funkčnost a účelovost daného
prostoru. Fotografie v inzerátech by
vždy měly odpovídat aktuálnímu ročnímu období.
majitel, který osloví více firem, ztrácí navenek svou
důvěryhodnost. Snadno tím v potenciálním kupci
vyvolá dojem, že se nemovitosti nemůže zbavit, že
je s ní něco špatně, a kupec se velmi pravděpodobně pokusí tlačit na snížení ceny postupně u všech
realitek,“ upozorňuje Zavadil.
SLEVA PRODEJI ŠKODÍ
ně z kupní ceny. Na tuzemském trhu se provize
běžně pohybují mezi dvěma až pěti procenty.
„Díky takto stanovené odměně je makléř motivován prodat nemovitost za co nejlepší peníze
a v co nejkratší době. Pokud naopak makléř svou
provizi přihodí nad kupní cenu, tak cenu nemovitosti deformuje, a ta se poté hůře prodává,“ míní
Červenka. Klíčem k úspěšnému prodeji nemovitosti je stanovit správnou cenu tak, aby nebyla z důvodu tlaku
na rychlost příliš nízká, ale zároveň ani příliš vysoká. „Když se nemovitost nabízí za odpovídající
tržní cenu, má o ni zájem více kupujících, tudíž se
rychleji prodá a za více peněz. Na dobrou nabídku,
reagují již připravení kupci, kteří se umí rychle rozhodnout,“ konstatuje Jakub Hrbáč, realitní makléř
společnosti Re/Max Pro.
Rozhodne-li se prodávající nejprve zkusit štěstí
a nabídnout byt či dům za vyšší cenu s tím, „že
slevit je přece možné vždycky“, může si tím značně uškodit. Největší zájem o novou nemovitost
je totiž během několika prvních týdnů od chvíle,
kdy se na trhu objeví. Když je cena v tuto dobu
příliš vysoká, odradí spoustu potencionálních
zájemců. „Jakmile pak odpovídající cenu nasadíte příliš pozdě, nebude už zájem kupujících takový. Navíc čím déle se nemovitost prodává, tím
se její reálná prodejní cena snižuje,“ upozorňuje
Hrbáč.
Nemovitosti, které jsou dlouho na trhu, jsou podle něho v očích kupujících i makléřů pochybné.
„Nikdo nechce to, o co nemají zájem ostatní. Vysoká cena navíc může vést k tomu, že se kupující rozhodne pro jinou nemovitost v okolí, protože
ve srovnání s tou vaší bude výhodnější. Jednoduše řečeno neobstojíte v konkurenci se srovnatelnými nabídkami,“ dodává Hrbáč.
S tvorbou ceny souvisí i případná provize realitní
kanceláři. Ta by měla být stanovena procentuál-
2.
Cenu nastavte od začátku co nejreálněji podle srovnatelných nemovitostí
na trhu. Drahý inzerát nikoho nezaujme.
Na kupce navíc působí nedůvěryhodně,
když cena nemovitosti po čase klesá.
3.
Musíte být schopní okamžitě podávat
důležité informace. Připravte si list
vlastnictví (v případě družstevního bytu
nájemní smlouvu, stanovy družstva),
vyčíslení fondu oprav, vyčíslení služeb,
kompletní inkaso. Pokud na nemovitosti
vázne hypotéka, je třeba sdělit, jakým
způsobem ji může nový majitel splácet,
jakou má fixaci. Když tyto informace
potenciálnímu kupci chybí, ztrácí zájem.
4.
Rozhodnete-li se využít služeb makléřů, je výhodnější spolupracovat
jen s jednou realitní kanceláří. Tu
ale vybírejte velmi pečlivě. Ptejte se
známých na dobré a špatné zkušenosti s konkrétními firmami a makléři.
Mějte ale na paměti, že žádné smlouvy
ve skutečnosti nejsou „jen formalitou“,
čtete je podrobně. Provizi je výhodnější stanovit jako procenta z kupní
ceny než jako částku, o kterou makléř
cenu navýší. V prvním případě se totiž
makléř ve vlastním zájmu snaží prodat
za co nejlepší cenu. V druhém případě
makléřova provize deformuje cenu
nemovitosti. INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 17
NEMOVITOSTI
speciál
.
Pohled na Monte Carlo
25
NEJDRAŽŠÍCH
REALITNÍCH TRHŮ
Autor: redakce
V
yplývá to z aktuálního reportu
společností Knight Frank a Citi
Private Bank. Za zmínku ovšem
stojí fakt, že ve 4. kvartálu 2011
meziročně klesly tamní ceny
o 10 %, a to kvůli dopadům krize
v eurozóně. Jedinými městy, kde i proto na konci
loňského roku ceny nemovitostí vzrostly, jsou Londýn a Curych, které leží mimo eurozónu.
ČÍNA
Nejrychleji rostou ceny realit v Číně – za posledních 5 let v Pekingu a Šanghaji vzrostly o 110,9 %
díky závratnému růstu zdejšího hospodářství.
Nejdražší jsou prvotřídní nemovitosti v Šanghaji, kde za metr čtvereční zaplatíte 19 400 dolarů.
Z trůnu Čínu nesesadily ani snahy vlády omezit
narůstající nemovitostní bublinu zvyšováním
úrokových sazeb, omezováním nákupů nemovitostí a vyššími požadavky na bankovní rezervy.
Letos odborníci očekávají, že se ceny čínských
realit propadnou o desetinu až pětinu.
V Monte Carlu je nejvyšší podíl milionářů na celkové
populaci. A odráží se to i na cenách nemovitostí.
Knížectví vévodí žebříčku měst seřazených podle průměrné
ceny rezidenčních nemovitostí v eurech i v dolarech.
HONGKONG
Není skoro místo na světě, kde byste pořídili
nemovitosti dráž. Za posledních pět let tu ceny
vzrostly o neuvěřitelných 93,7 %. Loni dokonce
zdejší ceny za pronájem kanceláří předstihly
i Londýn. Za metr čtvereční luxusní nemovitosti
se tu platí čtvrtá nejvyšší cena na světě – 47 500
dolarů. Ceny nahoru ženou hlavně bohatnoucí
Číňané kvůli omezením, která na realitní trh uvaluje čínská vláda – 3 z 10 luxusních nemovitostí tady kupují právě oni. Vláda kvůli protestům
zdejších obyvatel uvalila na zahraniční zájemce
dodatečnou 10% daň. Růst cen hongkongských
nemovitostí proto loni zpomalil na „přijatelnějších“ 11,3 %.
Pořadí
Místo
$ za m2
Místní měna
1
Monaco
58,300
EUR 45,000/sq m
2
Cap Ferrat
51,800
EUR 40,000/sq m
3
London
48,900
GBP 2,900/sq ft
4
Hong Kong*
47,500
HKD 34,300/sq ft
5
Courchevel
44,000
EUR 34,000/sq m
6
St. Moritz
42,600
CHF 40,000/sq m
7
Gstaad
39,900
CHF 37,500/sq m
8
St. Tropez
38,800
EUR 30,000/sq m
9
Geneva
31,900
CHF 30,000/sq m
10
Hong Kong**
28,300
HKD 20,500/sq ft
11
Paris
27,200
EUR 21,000/sq m
12
Cannes
25,900
EUR 20,000/sq m
18 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
NEMOVITOSTI
speciál
výhled
.
IZRAEL
Izrael je třetím nejatraktivnějším realitním trhem
světa od roku 2009. Za posledních 5 let tu ceny nemovitostí vylétly o 54,5 %. Ovšem vysoké ceny bydlení se nelíbí obyvatelstvu. Nespokojenost dali
zdejší rezidenti najevo loni, když proti raketovému
růstu demonstrovali a kempovali ve stanových
městech. Vláda se jim zřejmě snažila vyhovět –
Hongkong
loni totiž ceny bydlení klesly o více než procento.
Letos však spadly úrokové míry a počet hypoték
opět začal růst, vládní zásah tak nejspíš nebude
mít dlouhodobé účinky.
SINGAPUR
Singapur se s růstem cen realit za poslední půldekádu o 50,5 % stal nejsilnějším trhem jihovýchodní
Asie. Metr čtvereční luxusní nemovitosti tu stojí
25 600 dolarů. Pronajmout si dráž luxusní nemovitost můžete v Asii už jen v Hongkongu nebo Tokiu. Ceny jsou podporovány hlavně nízkými úroky
a masivní imigrací – třetinu populace tvoří cizinci. Vládě se podařilo trh zchladit 10% daní uvalenou na nemovitosti, které si pořizují právě cizinci. Na začátku roku tak ceny realit klesly poprvé
po třechy letech.
KOLUMBIE
Jediný zástupce Jižní Ameriky v TOP 10. Ceny
realit za uplynulých 5 let vzrostly o 39,4 %. Ceny
nemovitostí podporuje především rostoucí zájem
střední třídy, kterou živí rychlý ekonomický růst.
Svůj podíl má i boj vlády proti ilegálním ozbrojeným skupinám a větší bezpečí v zemi, která
tak láká stále více zahraničních investorů. Jen
v prvních třech měsících letošního roku vyskočily zahraniční investice o třetinu na 4,2 miliardy
dolarů.
TCHAJ-WAN
KANADA
Na rozdíl od jižního souseda, který se doteď vzpamatovává z hypotéční krize, se kanadským nemovitostem daří. Za posledních 5 let si připsaly
28,7 %. Nejdražším nemovitostním trhem je v Kanadě Vancouver, který je často řazen mezi nejlepší místa k životu na světě. Ve 3. čtvrtletí 2011 tu
ceny realit meziročně vylétly o desetinu. Průměrná cena nemovitosti tu dosahuje dvojnásobku celokanadského průměru, tedy 734 tisíc dolarů.
NORSKO
Švýcarsko a Norsko jsou jediné evropské země,
které se probojovaly mezi 10 nejatraktivnějších
nemovitostních trhů světa. V Norsku za posledních 5 let vzrostly ceny o 28,7 %. Ceny realit nahoru vyhnaly především levné hypotéky. Jenže teď
Norsku začíná hrozit nemovitostní bublina. Podle
vládních statistik rostly totiž poslední rok ceny
domů dvakrát rychleji než norské výplaty.
MALAJSIE
Ceny domů za 5 let vzrostly o 28,5 %, což výrazně
pocítila i střední třída. Vláda začíná být zoufalá
a chce zdražování nemovitostí přibrzdit zvýšením
ceny nemovitostí pro cizince až na dvojnásobek.
Cizinci by tak za dům zaplatili minimálně 325 tisíc
dolarů.
ŠVÝCARSKO
Tchaj-wan je jeden z nejhustěji obydlených států
na světě. Životní podmínky jsou složité především v Tchaj-peji. I proto ceny tchaj-wanských
nemovitostí vylétly za posledních 5 let o 30,1 %,
ačkoli za poslední rok naopak klesly o více než
4 %. Nejspíš se na tom podílela především daň
z luxusních nemovitostí, kterou vláda zavedla
v roce 2011.
Za posledních 5 let dokázaly zdejší nemovitosti
zdražit o 27,5 % a na konci loňského roku se dostal
index nemovitostní bubliny od UBS na nejvyšší
úroveň za 20 let. Je blízko úrovni, kdy je realitní
trh považován za rizikový. Tři švýcarská města
– Svatý Mořic, Gstaad a Ženeva – se loni dostala
mezi 10 nejdražších lokalit – metr čtvereční luxusního domu v Ženevě stál 31 900 dolarů. INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 19
NEMOVITOSTI
speciál
.
HYPOTEČNÍ ÚVĚR
– VZÍT ČI NEVZÍT
A MÁM NA TO?
Auror: Marek Zeman – obchodní vedoucí OVB
Většina lidí je ve svém životě vystavena velkému
životnímu rozhodnutí týkající se pořízení vlastního bydlení.
Z reklam a různých poutačů se dozvíme pouze to, že
každý, kdo nabízí hypotéku, nabízí tu nejlepší na trhu.
Ale co je nejlepší hypotéka? Pro každého je to něco jiného.
PŘÍKLAD 1
Rodina: muž, příjem 25 000 Kč čistého,
žena na mateřské 3600 Kč,
dvě děti (1 a 3 roky)
Koupě bytu – cena 1 500 000 Kč,
vlastní prostředky 15 %
PŘÍKLAD 2
Jak si vybrat hypotéku? První krok je určitě ujasnit si cíle. Dále zkoncentrovat vlastní zdroje. Tím
získáme představu o tom, kolik si budeme muset
půjčit prostředků na náš cíl. V tomto okamžiku je
třeba si dále uvědomit několik faktů a to, že hypotékou splátky nekončí, ale že nás čekají další platby
a to: platba na katastru, nájem, fond oprav, energie,
opravy, daň z nemovitosti, rekonstrukce (i třeba
malá, např. nové umyvadlo, nábytek atd.). Všechny
platby je třeba brát v potaz při koncentraci zdrojů.
Další krokem tedy je volba zdroje půjčky – zde se
budeme zabývat hypotečním úvěrem. Zaměříme
se tedy na to, jak si vybrat tu správnou společnost.
Dobré je vycházet již ze stávající situace, myšleno
kde máme náš účet, kde nás jako klienta znají, popřípadě kam nám chodí výplata. Tím si můžeme
snížit množství materiálů, které bude nutné dodat
k žádosti o hypoteční úvěr.
Většina klientů si vybírá místo pro svou hypotéku
podle úrokové sazby, kterou mu nabídnou na přepážce dané banky. Ale úroková sazba je jen jedna
část peněz, které bance přeplatíme. Další je poplatek za vyřízení, platba za vedení úvěrového účtu,
poplatek za odhad, v případě, že jsme si museli zřídit další účet, tak platba za vedení účtu. Další poplatky jsou za různé služby, či za slevy, a neodmyslitelné „nechci slevu zadarmo“. Ideální hypotéka je
ta, kde se neplatí za vedení hypotečního úvěru, již
zde máte účet, neplatíte poplatek za vyřízení HÚ,
a odhad udělají interním způsobem za zlomek ceny
regulérního odhadu. K tomu nabídnou nízkou úrokovou sazbu. Správnou volbou hypotečního ústavu
si může klient ušetřit nejen spoustu starostí, ale
také velké množství finančních prostředků. Nižší
úrokovou sazbou snížíme množství peněz, které
klient přeplatí bance, pokud vybere banku, kde
nejsou poplatky za vedení úvěrového účtu, ušetří
až 2400 Kč ročně. Pokud si vybere jen ty doplňkové
zpoplatněné služby, které opravdu využije, ušetří
tisíce korun již na počátku úvěru, a pokud zvolí ty
správné doplňky, pak ušetří tisíce v průběhu úvěru.
ÚROKOVÉ SAZBY: Máme několik možností jak
ovlivnit výši úrokové sazby. Prvně si pojďme rozdělit úrokové sazby na float, tedy plovoucí, kdy
úrokové sazby se plynule mění na týdenní nebo
až denní bázi. Tyto float sazby umožňují využívat
plynule pohyby na finančních trzích, a to s pozitivním, ale i s negativním přínosem pro klienta.
Další varianta úrokových sazeb jsou pevné, tedy
fixované na nějaké období, Fix bývá obvykle na 1,
2, 3, 5, 10, 15leté období. Na pevné úrokové sazbě je možné získat různé slevy, ať již za existující
účet, za to, že jsme klienti daného ústavu ještě s jiným produktem, za aktivní využívání jejich účtu,
za výši hypotečního úvěru, za vinkulaci životního
pojištění atd.
Asi nejzákladnější otázka ovšem je, zda se vyplatí
si vůbec půjčit na financování vlastního bydlení?
Podle zkušeností a na základě propočtů vychází,
že ano. Při koupi vlastního bydlení odpadne placení nájmu vlastníkovi nemovitosti, tato platba
se přetaví na splátku hypotéky, po jejímž splacení
se stává klient vlastníkem nemovitosti. Proti půjčeným penězům od banky působí inflace, která
půjčené peníze znehodnocuje. Inflace také působí na cenu nemovitosti, která tímto roste a tím
zhodnocuje investici do vlastního bydlení. Na základě „politiky bydlení“ v České republice je možné za určitých okolností použít zaplacené úroky
v hypotečním úvěru ke snížení daňového základu,
a tím dostat jejich část zpět. To vše jasně říká, že je
dobré investovat do vlastní nemovitosti, a to i s vědomím, že na úrocích přeplatí dlužník při době
trvání hypotečního úvěru dvojnásobek půjčených
prostředků. Hypoteční úvěr je důležité rozhodnutí, a stejně jako s výběrem nemovitosti pomáhá
odborník v podobě realitního makléře, tak i při
výběru způsobu financování vlastní nemovistosti
by se měl každý také obrátit na odborníka. Dobrý
poradce klienta nic nestojí a na základě jeho odborných znalostí a dovedností dokáže klientovi ušetřit
nemalé prostředky. 20 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Rodina: muž, příjem 30 000 Kč čistého,
žena na mateřské 3600 Kč,
dvě děti (1 a 3 roky)
Koupě RD – cena 3 000 000 Kč, vlastní
prostředky 15 % a rodina již má vlastní
pozemek v hodnotě 1 000 000 Kč
ÚROKOVÁ SAZBA
PRO PŘÍPAD 1:
Doporučené fixační období je 5 let, důvodem
jsou nízké úrokové sazby a poměrně nevyzpytatelné období a trhu. Základní úroková
sazba je 4,29 %, v případě 1 se dají aplikovat
tyto slevy, aktivní účet -0,5, klient přistoupil
na úrokové zvýhodnění -0,3 (což pro klienta
znamená, pokud odejde s úvěrem od banky,
pak tuto slevu vrátí ), Klient si zvolil nabízení
pojištění schopnosti splácet -0,1, vyjednaná
individuální sleva, abychom se dostali na minimální nabízenou úrokovou sazbu -0,05 výsledná úroková sazba je 3,34 % což je nižší
úroková sazba, než nabízejí úvěry u stavebních spořitelen. Výsledná splátka pro klienta
bude na 30 let splácení 5612 Kč a při volbě 20
let splácení 7290 Kč. V obou případech je třeba ke splátce přičíst vedení úvěrového účtu
ve výši 150 Kč měsíčně.
ÚROKOVÁ SAZBA
PRO PŘÍPAD 2:
Stejné fixační období. Základní úroková
sazba je 4,14 % jelikož je výše zajištění tedy
LTV pod 70 %. Výsledná úroková sazba bude
snížena o aktivní účet -0,5, úrokové zvýhodnění -0,3, a individuální sleva pro klienty
OVB -0,15. Výsledkem je tedy úroková sazba
3,19 %. Splátky budou tedy vypadat na 30 let
14 386 Kč, a při 20 letech 11 014 Kč. I v tomto
případě je třeba přičíst 150 Kč na vedení úvěrového účtu.
Forex
.
JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT
KOLIK PENĚZ BYCH SI MĚL NA ZAČÁTEK
PŘIPRAVIT?
SVÉHO FX BROKERA?
V dnešní době je obchodování forexu nenáročné
na počáteční kapitál. Mnohdy Vám jako prvotní
investice postačí 10 000 Kč. Téměř všechny společnosti dnes ve svém portfoliu produktů nabízejí kromě obchodování standartních lotů, také možnost
obchodovat tzv. mikroloty. Mikrolot představuje
0.01 lotu. V případě, že byste obchodovali měnový
pár EUR/USD, tak posun měnového kurzu o jeden
píp (čtvrté desetinné místo u EUR/USD), pro Vás
znamená zisk nebo ztrátu ve výši 0.1 dolarů. Otevření mikrolotového účtu je jakýmsi mezistupněm
mezi demoúčtem a reálným účtem, kde se obchodují celé loty. Demoúčet slouží především k tomu,
abyste se s trhem seznámili, vyzkoušeli si ovládání platformy a zjistili, jaká obchodní strategie vám
nejvíce sedí. Dalším krokem je pak otevření již
zmiňovaného mikrolotového účtu. Abyste se naučili ovládat svoji psychiku a nenechali emoce vyhrát nad Vaším rozumem, musíte začít obchodovat
s reálnými penězi. U tohoto typu účtu je skvělé, že
se i v případě neúspěchu jedná jen o malé částky.
Cílem je pak obchodovat celé loty, protože jenom
tento systém obchodování má skutečný efekt.
U tohoto typu účtu je pak třeba počítat s finanční
částkou od 100 000 Kč. Traderem se člověk nenarodí, ale stává se jím. Jestli chcete obchodovat na finančních trzích, berte to jako sport. Když začnete
hrát tenis anebo golf, také vás to stojí hodně úsilí
a investic, než se dostaví první úspěchy. Pak to
však vždy stojí za to! Autor: Michala Moravcová
ských ostrovů, který nemá v ČR žádnou provozovnu, budete muset jeho důvěry hodnost svěřit
do rukou kajmanských úřadů. Vybrala bych si tedy
brokera, který má za sebou silné finanční zázemí.
Osobně bych se raději vyvarovala neregulovaným
subjektům, případně jednotlivcům.
JAKÝM ZPŮSOBEM S VÁMI KOMUNIKUJE
Michala Moravcová, finanční analytik, BOSSA
Český trh s forexovými
brokery se do značné
míry rozrůstá. Najít toho
správného, který Vám bude
svými službami a přístupem
nejvíce vyhovovat, nemusí
být jednouché.
P
ředtím než začnete pomocí svého internetového prohlížeče pátrat po Vašem potenciálním forexovém partnerovi, prozradíme Vám, na co byste
si měli dávat pozor a čeho je lepší se
vyvarovat.
JAKO ZAČÍNAJÍCÍ OBCHODNÍK BYCH
URČITĚ UPŘEDNOSTNILA ČESKÉHO
BROKERA PŘED ZAHRANIČNÍM
Z NĚKOLIKA DŮVODŮ:
Odpadá jazyková bariéra. Zajisté Vám bude příjemnější a pohodlnější, zejména z počátku, řešit různé
technické a obchodní potíže v češtině než v jiném
jazyce. Český broker Vám nabídne veškeré služby
ve vašem rodném jazyce. Od konzultací, přes různá školení, až po obchodní platformu a manuály
k jejímu použití. Každý broker, který sídlí nebo má
alespoň provozovnu na území České republiky, je
pod kontrolou naší České národní banky. Jestli si
za svého partnera zvolíte obchodníka z Kajman-
Všímejte si již od prvního okamžiku jakým stylem
a jaké komunikační prostředky broker volí pro
Vaše vzájemné spojení. Vnímejte, jestli Vám rychle
odpoví na email. Prověřte jeho helpdesk, zda Vám
budou k nápomoci skuteční profesionálové. Přezkoušejte, jestli se nebrání osobní schůzce. Když
Vám obchodník nabídne osobní setkání, nebraňte
se tomu. Berte to jako příležitost pro zjištění, jací
lidé skutečně ve firmě pracují. Na schůzku se připravte, nebojte se zeptat na cokoliv. Využijte toto
setkání k tomu, aby Vám lépe vysvětlil to, co Vám
není úplně jasné, popřípadě se informujte, jaké dodatečné anebo nadstandardní služby Vám může
nabídnout. Ze všech výše zmíněných důvodů bych
si pak vybrala českého obchodníka, který má alespoň jednu kamennou pobočku.
PLATFORMA JE ZÁKLAD
Důležitou součástí služeb každého brokera je jeho
platforma. Všichni dneska nabízí Metatrader 4
anebo 5, případně svůj vlastní obchodní software.
Podstatné je, aby Vaše platforma byla stabilní
a nevykazovala poruchy zejména v případě, když
ji nejvíc budete potřebovat. Klíčová je i rychlost
plnění objednávek. Sledujte korektnost a rychlost
komunikace v případě, že zadáte špatný pokyn.
JAKÉ JSOU U BROKERŮ POPLATKY?
Brokerovi za jeho služby platíte nejčastěji formu
spreadu, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou
měnového páru. Žádné další poplatky by Vám už
za jeho služby neměl účtovat. Samozřejmě výše
spreadů není u všech brokerů stejná. Mnozí dokonce toto cenové rozpětí mění i v průběhu dne. Obyčejně se spready rozšiřují při vyšší volatilitě trhu.
To je zejména při vyhlašování důležitých makroekonomických zpráv. Brokeři tímto způsobem klienta také nepřímo upozorňují na zvýšené tržní riziko.
Samozřejmě platforma, data, indikátory jsou běžnou součástí bezplatných služeb. Na tomhle místě
bych ráda upozornila na rolování poplatků, v případě, že byste drželi své pozice otevřené přes noc.
Rolování (Rollover) je získaný nebo placený úrok
za držení otevřené pozice po 23:00 našeho času.
Jinak řečeno jestli úroková míra měny, kterou jste
nakoupili, je vyšší než úroková míra měny prodávané, klient získá úrok a naopak.
CO BYCHOM SI MĚLI
PAMATOVAT NA ZÁVĚR:
Broker, který má svoji provozovnu na území České republiky je pod dohledem ČNB.
Měl by Vám poskytnout všechny služby
v českém jazyce. Zjistíme si, kdo za společností skutečně stojía jestli má silné finanční zázemí. Od počátku sledujeme jeho způsob komunikace. Jestli nám broker nabídne možnost osobního setkání, využijeme
toho. Zaměříme se na stabilitu platformy
a rychlost exekucí obchodních příkazů.
Jaká je výše spreadů a jak se mění dle volatility trhu. Podíváme se, jestli nabízí nějaké
dodatečné služby zdarma, které bychom
mohli využít
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 21
Forex
www.bossa.cz
.
TOMÁŠ CÍNA, MICHALA MORAVCOVÁ
(BOSSA): FOREX JE „TRENDY“
Autor: Redakce
Forex nabízí investorům
možnost zajímavých
výdělků a zároveň
díky němu mohou lépe
porozumět finančním
tématům dnešní doby,
které výrazně mění
politické, ekonomické
i sociální struktury této
planety. Tak se na měnový
trh dívají Tomáš Cína
a Michala Moravcová
z nové makléřské
společnosti BOSSA, podle
kterých je pro úspěch
na Forexu důležité ovládat
technickou analýzu
a porozumět událostem
na světových trzích.
FOREX JE NEJDYNAMIČTĚJŠÍM TRHEM
NA SVĚTĚ S DENNÍMI OBCHODY OKOLO
5 BIL. USD. JAK VELKÁ MUSÍ BÝT MIN.
VSTUPNÍ INVESTICE NA FX A JAKÉ JE
PODLE DOPORUČENÉ VSTUPNÍ
INVESTICE PRO OBCHODNÍ ÚČET?
TC: Minimální vstupní investice je určována
samotnými brokery, kteří zprostředkovávají obchody mezi vámi a trhem. Většinou nabízejí založení účtu od 10 000 Kč. To je jeden aspekt, daný
obchodními podmínkami konkrétní společnosti.
Je tu pak ale i druhý možný pohled na věc, který
není dán smluvními podmínkami, ale čistě reálnou a ověřenou zkušeností mnoha traderů. Většina investorů by vám řekla, že minimální – ideální vstupní investice je kolem 100 000 Kč. Na trhu
máte s těmito penězi daleko větší volnost a také
psychickou jistotu v momentech, kdy trh půjde nějakou chvíli proti vám.
IDEÁLNÍ VSTUPNÍ INVESTICE
NA FOREXU JE KOLEM 100 000 KČ
PRO KOHO JE VŮBEC FX OBCHODOVÁNÍ
VHODNÉ? RADÍTE TO INVESTORŮM
ZAČÁTEČNÍKŮM?
TC: Forex může obchodovat úplně každý. Jedinými podmínkami je 18 let věku, počítač s připojením k síti a samozřejmě nutný, alespoň minimální
počáteční kapitál. Nedávno jsem navštívil pobočku ve Warszawě a byl jsem velmi mile překvapen,
když jsem před monitory s grafy viděl stát několik
občanů v důchodovém věku, ženy i muže, kteří
s nadšením a zápalem sledovali aktuální vývoj
trhu. Dalo by se říct, že Forex je v současné době
velice „trendy“ záležitost. Nabízí obrovskou volnost, možnost lákavých výdělků a zároveň příležitost více pochopit a lépe porozumět finančním
tématům dnešní doby, které výrazně mění politické, ekonomické i sociální struktury této planety.
KDE RADÍTE DÁL HLEDAT
INFORMACE O FOREXU?
TC: Informace se v dnešní době shánějí mnohem
snadněji, než před několika lety. V podstatě každý
lepší broker nabízí na svých webových stránkách
dostatek informací pro vzdělávání a sledování trhů.
Většina finančních a investičních webů obsahuje
také alespoň základní informace pro začínající
tradery. Mezi ty obsáhlejší a odbornější patří například FXstreet.cz, který je věnován kompletně Forexu nebo sekce FX na Investičním webu. Dalším
efektivním způsobem, jak se vzdělávat, je návštěva
odborných seminářů, webinářů a kurzů o forexu.
Pokud půjdete na webové stránky brokerské společnosti, najdete tam informace o tom, kdy a kde se
seminář koná. Ve většině případů jsou tyto kurzy
zdarma. Chtěl bych ale říci, že k získání základních
znalostí, nutných k pochopení obchodování na Forexu, není potřeba studovat stovky knih a navštěvovat desítky seminářů. Mnohem důležitější je pak
ono samotné testování obchodní strategie v živých
podmínkách trhu, s použitím virtuálních peněz.
JAKÉ VIDÍTE NEJVĚTŠÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘI
INVESTOVÁNÍ NA FX?
MM: Forexový trh je pro investory atraktivní
z mnoha důvodů. Dle mého je například zajímavý
22 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
TOMÁŠ CÍNA (TC)
působí jako Head of Sales ve společnosti
BOSSA. V minulosti pracoval ve firmách AWD
Česká republika a Finance media a. s. Redakčně přispíval na přední finanční a investiční weby v České a Slovenské republice: Finance.cz, Finance.sk, Investujme.cz, a další.
Více než pět let se věnuje Forexu a je zároveň
aktivním traderem.
svou 24-hodinovou otevírací dobou přes pracovní
týden. Oceňují ji zejména obchodníci, kteří se forexu nevěnují na plný úvazek a mají stálé zaměstnání. Dále si myslím, že Forexový trh je lákavý svou
obrovskou likviditou. Díky přítomnosti miliónu
obchodníků, je obchodování na Forexu plynulé
a kontinuální. Ani v případě, když na obchodování
participují velcí hráči, jakými jsou hedgové fondy,
nedochází k výraznému skoku cen. Forex je dále
zajímavý ve smyslu férovosti. Měnový kurz nemůžou ovlivnit žádné důvěrné informace, anebo výroční zprávy tak jako cenu akcie.
Forex
.
TECHNICKÁ ANALÝZA JE ČASTO
DŮLEŽITĚJŠÍM ROZHODOVACÍM
NÁSTROJEM PRO VSTUP DO OBCHODU
NEŽ MAKROEKONOMICKÝ
A POLITICKÝ VÝVOJ
Jako poslední, i když výhod forexu je nesporně víc,
bych zmínila finanční páku, kterou FX nabízí. Na
druhé straně ta by se mnohdy dala považovat i za
značnou nevýhodu. Finanční páka nám umožňuje
otevřít si pozici výrazně vyšší, než kolik máme finančních prostředků na účtu. Zisky a ztráty jsou
pak několikanásobně vyšší, než kdybychom ji nepoužili. Brokeři na dnešním FX-ovém trhu nabízejí
finanční páku již od 1:100.
CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ NÁSTRAHY
NA FX?
MM: U nástrah bych právě začala opět tou pákou.
Tím, že si klienti brokerských společností mohou
otevřít až 100násobně vyšší pozice, než je jejich
vklad, můžou nastat situace, že přijdou o všechny
vložené peníze. Na druhou stranu je velice snadné se proti vymazání účtu bránit. Stačí, když si ve
své obchodní platformě nastavíte hodnotu „stop
lossu“ (příkaz na omezení ztráty pozn. Red.) a díky
tomu ukončíte váš ztrátový obchod na hodnotě,
kterou si sami dopředu nastavíte. Druhou, možná
větší nástrahou, je podle mě lidská psychika. Chce
to obrovský trénink, abyste v případě otevřené
pozice byli schopni potlačit své emoce a nechali
za Vás rozhodovat jenom zdravý rozum. Z tohoto
MICHALA MORAVCOVÁ (MM)
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou
v Praze obor Finance. Působila ve společnosti
WOOD & Company v Praze, kde pracovala jako
trader na akciových trzích. Specializovala se zejména na trhy střední a východní Evropy. Momentálně pracuje jako analytička finančních
trhů ve společnosti Bossa. Součástí její práce je
analýza domácí i zahraniční makroekonomické situace a její vliv na finanční trhy, zejména
na forex. Věnuje se ekonomickému vzdělávání
veřejnosti a publikaci ekonomických článků.
důvodu je určitě dobré začít zkoušet investovat
prostřednictvím tzv. demo (tréninkových) účtů.
S jejich pomocí si pak můžete zkusit jak čelit různým nečekaným situacím.
FOREX OVLIVŇUJE SILNĚ
MAKROEKONOMICKÝ A POLITICKÝ
VÝVOJ, DŮKAZEM JE NAPŘÍKLAD
NERVOZITA S ŘEŠENÍM EVROPSKÉ
DLUHOVÉ KRIZE A S NÍM SPOJENÝ
POKLES EURA. JE TO JEDINÉ, CO BY MĚL
INVESTOR NA FX SLEDOVAT, CO BY MU
MĚLO POMÁHAT ODHADNOUT SMĚR
VÝVOJE SMĚNNÝCH KURZŮ?
MM: Makroekonomická situace a aktuální politická scéna nám ukazují spíše dlouhodobý směr,
kterým by se daný měnový pár měl ubírat. Mnozí forexoví obchodníci jsou zejména krátkodobí
investoři. Právě z tohoto důvodu využívají k obchodování kromě fundamentální analýzy také
analýzu technickou. Pro nejednoho obchodníka
je dokonce „technika“ důležitějším rozhodovacím
nástrojem pro vstup do obchodu než makroekonomický a politický vývoj. SPOLEČNOST BOSSA patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry
ve střední Evropě. Na kapitálovém trhu působí více než 17 let. Patří do silné kapitálové
skupiny jedné z největších polských bank
– Banky Ochrany Životního Prostředí. Společnost BOSSA podporuje řadu ekologických projektů a některé další plánuje podporovat i zde v České republice. Za dobu
své existence se dočkala mnohých ocenění. Např. časopisem Forbes byla několikrát
označena za brokera roku, a to zejména
na svém domácím – polském trhu. Od roku
2012 vstupuje také na trh český, kde může
své klienty oslovit obchodní platformou Metatrader 4 pro PC i mobilní zařízení, kamennou pobočkou v centru Prahy, technickou
podporou i zpravodajstvím v českém jazyce, stejně tak strukturovaným systémem
bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým
zkušených odborníků i mnohaletých trade-
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 23
drahé kovy
www.saturitas.com
.
Jak vzniká cena fyzického
investičního zlata?
Autor: Roman Chlupatý, redaktor
Každý Gold bug stejně jako všichni investoři se zajímá
hlavně o cenu. Investiční džungle ve své podstatě není
o samotné kvalitě zboží (pokud jsou zachovány standardy),
ale o ceně a likviditě daného investičního produktu.
Všichni víme, že základní cenu tvoří informace z finančních
trhů, tj. informace z burzy, kde spekulativní investoři
v reálném čase nakupují a prodávají cenné papíry bez
fyzických materiálů. Přesto se podle těchto spekulativních
investorů částečně orientuje i fyzický trh se zlatem.
nižší a v některých vyšší, tak nezbývá nic jiného
než globálně zvýšit ceny.
KONEČNĚ ŠESTÝM, velmi důležitým faktorem je konverzní poměr jednotlivých druhů měn.
Konverze jednotlivých měn a rozhodnutí za jakou
měnu budeme nakupovat a prodávat fyzické investiční zlato, je důležitým nástrojem v rukou každého Gold Buga. Pokud chcete nakupovat investiční zlato, stříbro, platinu nebo palladium, měli
byste dávat dobrý pozor, jestli vám obchodník se
zlatem nabízí všechny nástroje pro dobré investování, a to včetně možnosti nákupu či prodeje
ve více měnách. SLOVNÍČEK INVESTORA
DRUHÝM FAKTOREM, který ovlivňuje cenu fyzického investičního zlata, je informace z londýnského sdružení obchodníků se zlatem a stříbrem.
Tomuto říkáme Londýnský Fixing (lndfx nebo
jen fix). Na rozdíl od spekulativních investorů,
je tato informace hodnotnější, a to z důvodu, že
o ní rozhodují největší hráči v obchodování s fyzickým zlatem a stříbrem. Tudíž zprávy ze zasedání, plány a strategie jednotlivých producentů
i obchodníků jsou v tomto směru k nezaplacení.
TŘETÍM FAKTOREM, který má vliv na aktuální
cenu fyzického investičního zlata v jednotlivých
regionech je aktuální poptávka a nabídka v daném regionu. I když se působením globalizace
tento faktor pomalinku vytrácí, stále má ještě
vliv, který ať už chceme nebo nechceme, může
kladně i záporně cenu investičního zlata ovlivnit.
ČTVRTÝM FAKTOREM, který velmi ovlivňuje cenu investičního zlata a stříbra je státní působnost. Tento faktor zná u nás každý investor
do stříbra, platiny a palladia. Různé daně, poplatky apod. mají zásadní vliv na tvorbu ceny.
PÁTÝ FAKTOR, který ovlivňuje cenu fyzických
investičních produktů, je skryt v manipulaci, pojištění a bezpečnostních nákladech. Většinou je
tento faktor skryt v maržích obchodníka, ale stává se, že v některých zemích jsou tyto náklady
24 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
GOLD BUG
Je mezinárodní termín označující majitele nebo zájemce o koupi fyzického zlata. V minulosti se užíval výhradně pro držitele fyzického zlata, ale v posledních
letech se stále více používá pro všechny obchodníky, majitele a investory do fyzických drahých kovů bez ohledu, jestli se
jedná o zlato, stříbro, platinu či palladium.
Být „gold bug“, znamená, že vlastníte fyzické
– nikoli papírové drahé kovy, tudíž jste váženým držitelem likvidních hodnot.
drahé kovy
www.saturitas.com
.
Christopher Verrone:
Hledáte vítězný mix?
Akcie, zlato a dolar!
Autor: Roman Chlupatý, redaktor
ZMÍNIL JSTE I ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY.
VIDÍTE V TÉTO KATEGORII NĚCO
ZAJÍMAVÉHO?
Intel, Pfizer nebo Roche – příklady
titulů, na které se dá i v současné
době makronejistoty sázet. Akcie
totiž při správném výběru stále
patří mezi to zajímavější, co je teď
k mání. Lovit má přitom vzhledem
k současnému stavu a výhledu
smysl zejména na amerických
trzích, říká šéf technické analýzy
ve společnosti Strategas
Christopher Verrone.
NA ZAČÁTEK OTÁZKA VSKUTKU
SHAKESPEAROVSKÁ: AKCIE
– KOUPIT, NEBO NEKOUPIT?
Christopher Verrone (ChV): Myslím si, že je
správný čas na nákup některých akcií, jiným je
potřeba se vyhnout. To je ostatně pro dobu, kdy
je makroprostředí poznamenané nejistotou, typické. Některé tituly, některé sektory, některé typy
investování vás odmění, a jiné jsou paralyzovány.
Teď jsou investoři hladoví po růstu a po výnosech.
Když je přitom obtížné najít růst a výnosy, daří se
akciím, které jsou právě s růstem a výnosy spjaty. Právě to jsou tituly, které v tuto chvíli považuji
za nejzajímavější.
BUĎME KONKRÉTNĚJŠÍ, CO JE
NA ŠPICI VAŠEHO POMYSLNÉHO
SEZNAMU ŽHAVÝCH TITULŮ?
ChV: Když se zaměříme na americký trh, najdeme
poměrně dost titulů, které naplňují zmíněná kritéria. Soustředil bych se například na technologické
firmy; na velké společnosti (large caps), jako je například Intel. Stejně tak si myslím, že pokud se zaměříte na některé velké farmaceutické firmy, jako
jsou Pfizer, Bristol Myers, nebo dokonce zahraniční firmy jako Roche, narazíte na to, že vypadají nejlépe za posledních deset, dvanáct let. Slibují růst,
slibují výnosy a jsou stále vcelku dostupné.
ChV: Je tu několik zajímavých míst. Brazílie například vypadá velmi dobře. Líbí se mi její růstový potenciál. Zajímavá je i Jihoafrická republika, jejíž trh
je svázán se zlatem – je tam hodně na zlato navázaných titulů, kterým se daří. Ve slušné kondici je
i Mexiko, dokonce teď některými lidmi považované
za bezpečný přístav Severní Ameriky. I tak může
ještě posílit. No a v Asii bych doporučil Indonésii.
Zapomeňte na Čínu a na Indii, těm se teď tolik nedaří. Sázejte na Indonésii. Jakarta Composite má
podle nás stále prostor k růstu.
POROVNEJME AKCIE A DALŠÍ
TRADIČNÍ INVESTIČNÍ NÁSTROJE.
CO MLUVÍ V PROSPĚCH AKCIÍ?
ChV: Tím nejvýraznějším trumfem jsou výnosy.
Jistě, není to bez rizika, ale ani takové dluhopisy
nejsou úplně bez rizika, což si podle mě lidé často
neuvědomují.
DOPORUČUJETE ZEJMÉNA
AMERICKÉ SPOLEČNOSTI. MĚLI BY
SE INVESTOŘI ZAMĚŘIT NA SPOJENÉ
STÁTY?
JINÝMI SLOVY, RADÍTE SÁZKU
NA AKCIE. CO DALŠÍHO BYSTE
V TUTO CHVÍLI DOPORUČIL?
ChV: Ano, právě to teď podle mě platí. Pokud se
podíváme na jednotlivé země, zjistíme, že je těžké najít trh, na němž je možné najít jasné trendy.
Amerika jasný trend má. Jistě, možná si bude během příštích několika měsíců potřebovat na chvíli
odpočinout, na chvíli zastavit, ale stále je v porovnání s Evropou a mnoha rozvíjejícími se trhy
v mnohem lepší kondici. Proto jsem přesvědčen,
že pokud se člověk rozhodne sázet na akcie, skupiny firem nebo sektory, které nabízejí růst a výnosy, má smysl vybírat na trhu, který je na tom dobře.
A to v tuto chvíli platí právě o Spojených státech.
ChV: Myslím si, že má smysl sázet na zlato. Zlato
totiž podle mě je a bude taženo býkem. Pokud se ze
současné šlamastiky máme dostat s pomocí dalšího tištění peněz, pak se dá předpokládat, že zlato
dál poroste – narozdíl od takzvaných fiat měn. Já
zlato neberu až tak moc jako kov, ale jako opravdu
tvrdou měnu. Když je doba nejistá, tak se mu daří.
Dařilo se mu ve třicátých letech, ale i v sedmdesátých. A já čekám, že se mu bude dařit i nyní.
CO EVROPA? DOPORUČUJETE TEĎ
DÁT RUCE PRYČ, NEBO TU MÁME
TITULY, KTERÉ JSOU ZAJÍMAVÉ?
ChV: Tím by mohl být americký dolar. Ono to může
znít kontraintuitivně, když doporučuji sázet na zlato
a dolar současně. Ale pokud vezmete v potaz problémy, které má Evropa, a míru nejistoty spojenou
s mnohými rozvíjejícími se trhy, pak je jasné, proč
jde investorům zejména o bezpečnost. Proto chtějí
sázet na tituly spojené s ekonomikou se solidními
základy – a tou je právě ta americká. A z toho by
měl dolar profitovat. Navíc kurz dolaru se během posledních patnácti, dvaceti let nesl většinou ve znamení sestupného trendu. A to se teď, zdá se, mění. ChV: V případě Evropy je potřeba se zaměřit
na kapitalizaci a na značku. Podobně jako v Americe i v Evropě mají investoři problém najít výnosné tituly. Neznamená to ovšem, že Evropa nic
zajímavého nenabízí. Jen je teď podle mě potřeba
hledat v zemích mimo eurozónu – na trzích Švédska, Švýcarska, Británie a tak dále. Tyto trhy teď
vypadají lépe než eurozóna.
DOPORUČUJETE TEDY AKCIE
A ZLATO. NEBO JE TU JEŠTĚ NĚCO
DALŠÍHO, ŘEKNĚME ČERNÝ KŮŇ?
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
www.investicnimagazin.cz I 25
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Portfolio: Za hotovost se
nestydím z těchto 7 DŮVODŮ
Autor: redakce
Joseph Fahmy, trader
s šestnáctiletými
zkušenostmi, říká, že když
na trhu zpozoruje varovné
signály, stáhne se raději z trhu
a drží hotovost. Cash is King,
jak se říká. Pokud se mýlí
a musí se vracet na trh při
vyšších cenách, není to pro
něj tak bolestné, jako kdyby
podcenil rizika propadu
a nevsadil včas na defenzivu.
„Hlavní prioritou by mělo
být ochránit svůj kapitál
a sebedůvěru!“ prohlašuje
Fahmy.
4.
F
ahmy se nejčastěji setkává s otázkami:
„Proč, když očekáváte pokles trhu, neobchodujete SHORT?“, „Proč nevyčkáte, až se akcie zase zvednou?“ nebo
„Proč neobchodujete denně?“ Jeho
odpověď zní: „Protože obchoduji tak, jak se mi to
nejlépe osvědčilo.“
1.
2.
3.
Jsem trader, ne investor. Trh je v kondici
dvakrát až třikrát do roka. Když mám dojem,
že se nacházím na býčím trhu, obchoduji
s firmami, které jsou jak fundamentálně, tak
technicky silné. Když se objeví varovné signály, z trhu se stáhnu.
Jedním z důvodů, proč „sedím na hotovosti“
v době korekce, je fakt, že 4 z 5 akciových pohybů jsou v souladu s všeobecným trendem
celého trhu. To znamená, že když na trhu
převládá sestupný trend, nezajímá mě, že je
firma zdravá, protože korekcí bude postižena
drtivá většina akcií.
Nejúspěšnější tradeři historie razili heslo:
„Čím méně budete na trhu, tím lépe.“ Na trhu
byste měli být jen tehdy, pokud pravděpodobnost mluví ve váš prospěch. V případě
5.
jakékoli nejistoty raději z trhu pryč. Americký akciový trh sice nekopíruje zcela přesně
vývoj ekonomiky, ale je s ní silně korelovaný.
akciového trhu. Považuji se za agresivního
tradera během tržních vzestupů, který si
s chutí dá pohov, když přijde korekce.
90 % toho, co se učí o tradingu, je nesmysl.
Průměrování, „kup a drž“, vyhledávání podhodnocených akcií nebo setrvání na trhu
za každou cenu – všechno špatně. Poslední
moudro se v poslední dekádě ukázalo jako
zcela chybné: byli jsme svědky dvou více než
50% poklesů, aby se z toho akcie zotavily, potřebujete zisk 100 %.
Mějte na paměti, že na smrtelném loži většina z nás
nebude litovat toho, že v životě nepracovali ještě
víc. Spíše je bude mrzet, že netrávili víc času s rodinou nebo necestovali. Tak proč nepracovat rafinovaně a nedat si během korekcí pauzu? Nejenže
ochráníte svůj kapitál, ale také si vyčistíte hlavu. Pro 95 % individuálních traderů byla některá
z uplynulých dekád ztracená. Důvod? Jedním z hlavních je jejich neschopnost držet se
mimo trh. Více než promrhání peněz během
tržních turbulencí na tyto tradery dopadne
ztráta sebedůvěry. 80 % života je psychologie, proto by si tradeři své sebevědomí měli
důkladně střežit.
6.
Short selling je nesmírně obtížný. William
O'Neil v rozhovoru pro Market Wizards přiznal, že se mu podařilo vydělat short sellingem jen ve dvou z uplynulých devíti medvědích trhů. Pokud ani jeden z nejúspěšnějších
traderů všech dob nezná klíč k úspěchu
short sellingu, chcete to riskovat vy?
7.
Jak budete stárnout, budete dávat přednost
kvalitě života. Využívejte psychologickou
brzdu – občas se ujistěte, že nejste otrokem
26 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Poznejte své přednosti a slabosti a především
vyzkoušejte si, co vám jde nejlépe, a toho se
držte. Nekopírujte důsledně strategii jiných, ale
vytvořte si na základě tipů od ostatních a svých
zkušeností vlastní. Věřte, že bude tou nejlepší!
SLOVNÍČEK INVESTORA
SHORT SELLING
(SPEKULACE NA POKLES)
Prodej cenných papírů, které prodávající
v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá – spekuluje
tak na budoucí pokles ceny. Prodávající spekuluje, že si cenné papíry bude moci v budoucnu koupit za nižší cenu a vrátit je zpět.
Nevýhodou této spekulace je, že ztráty jsou
neomezené, protože cena může teoreticky
stale růst, zisk je naopak omezený (dno je
na nule).
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
JAK SE DÁ Z CEN
KOMODIT ODHADNOUT
VÝVOJ AKCIÍ?
Autor: redakce
Některé komodity bývají
investory hojně využívány
k predikci krátkodobého
trendu trhu nebo stavu
světové ekonomiky. Třeba
takovou měď nemusíte
vnímat jen jako hlavní
surovinu pro výrobu drátů,
ale jako důležitý indikátor.
Jak to funguje a co
všechno mohou investoři
z grafů cen komodit vyčíst?
ZLATO
Zlato je asi nejpopulárnější komoditou. Jeho lesk
přitahuje jak investory, tak spotřebitele. Úloha
zlata je ovšem ještě složitější – kromě investičního
aktiva a suroviny pro výrobu šperků může sloužit
za určitých okolností i jako měna. Většinou má
tendenci vyvíjet se opačně než akcie, protože je
investoři využívají jako zajištění proti propadům
akciového trhu. Když investoři zpozorují příliv
prostředků do SPDR Gold Trust (ETF pod zkratkou GLD, který sleduje aktuální vývoj ceny zlata
– pozn. red.), zpozorní, protože to většinou značí,
že otěže akciového trhu brzy převezmou medvědi.
MĚĎ
Přestože měď neoplývá takovým kouzlem, jakým
se pyšní zlato, lze z vývoje její ceny odezírat velice
dobře tržní sentiment. Měď je základním kovem
využívaným hojně pro průmyslové účely, takže
podle poptávky po ní dokážeme určit, v jaké kondici se právě nachází výrobní a stavební sektor
největších ekonomik světa. Odvozeně lze také
aplikovat měď jako ukazatel sentimentu traderů:
když její cena roste, značí to zvýšení „rizikového
apetitu“ investorů, a když naopak o hodnotu při-
chází, předznamenává to strach, výprodej rizikových aktiv a hrozící tržní korekci.
ROPA
Spolu se zlatem je ropa nejspíš nejsledovanější
světovou komoditou. Není divu – výkyvy v její
ceně mají obrovský vliv na ekonomiky jednotlivých států, potažmo i na akciové trhy. Když jde
její cena nahoru, dříve nebo později se to projeví
na horším výkonu všech společností, pro které
ropa představuje náklady (dopravní průmysl, maloobchod atd.). Ani spotřebitelé nebudou z rally
(silného růstu – pozn. red.), na ropě jásat a nejspíš
sníží své výdaje. Radovat se budou jen ti, kteří investovali do akcií těžařských firem či energií.
ČÍST V CENÁCH KOMODIT NENÍ TAK
SNADNÉ!
Přestože popsané kauzality všeobecně platí, nelze
se při investičním rozhodování spoléhat pouze
na ně. Měly by posloužit spíše pro získání všeobecného přehledu. Na trhy totiž kromě fundamentů působí ještě mnoho dalších faktorů, například
spekulativní poptávka nebo manipulace velkých
hráčů. Cenu komodit mohou zkreslovat ETF. Třeba
zmiňovaný SPDR Gold Trust má tržní kapitalizaci
přes 60 miliard USD a drží v Londýně zlato v této
hodnotě. S takovým objemem zlata má možnost
cenu tlačit nahoru. V roce 2008 byli spekulanti
s ropou obviňováni ze vzestupu ceny ropy. Jiní
zase tvrdili, že budoucí trend trhu s ropou ovlivňuje několik velkých hráčů, kteří jsou schopni manipulovat s cenou. TIP PRO ZAČÁTEK:
Zkuste nejdříve komodity nějaký čas sledovat a snažte se vytvářet vlastní odhady
toho, kam by trh měl směřovat. Ty pak ex
post vyhodnoťte a posuďte, zda jste byli
„dobří“ v předpovědích, a zejména, jak zdatní byste byli v načasování investičních kroků (například zda předpokládaná korekce
skutečně nastala, kdy k tomu došlo a zda
jste správně odhadli její hloubku).
GRAF 1. Měď (v USD za libru)
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Leden
2007
Únor
2008
Duben
2009
Červen
2010
Srpen
2011
GRAF 2. Zlato (v USD za unci)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Leden
2007
Únor
2008
Duben
2009
Červen
2010
Srpen
2011
GRAF 3. Ropa (v USD za barel)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Leden
2007
Únor
2008
Duben
2009
Červen
2010
Srpen
2011
INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 27
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
10 PŘIKÁZÁNÍ
úspěšného tradingu
Autor: redakce
Chcete obchodovat, nevíte,
a nechcete se do toho pustit
po hlavě? Právě pro vás
jsme připravili desatero, díky
němuž se úspěšní tradeři
dostali na výsluní.
videlně konzultovat svá rozhodnutí se zkušeným
profesionálem, ušetříte mnoho času, který byste
jinak museli trávit samostudiem.
4. VYTVOŘTE SI STRATEGII
Analyzovat úspěchy svého obchodování podle dosavadních výsledků je riskantní. Trading je do jisté míry loterie, minulý úspěch nezaručuje úspěch
budoucí. Musíte strategii založit na vážení rizika.
Sledujte své úspěchy a následně zhodnoťte, jak
dalece jste se drželi své strategie.
5. VYUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁSTROJE
1. OBCHODUJTE TAK, JAK VÁM TO
NEJLÉPE „SEDÍ“
Nejprve musíte porozumět své nátuře. Držíte raději
pozici delší dobu, nebo jen několik hodin? Vychází
vám obchodování na základě proražení (breakout)
trendových linií, nebo čekáte až na pullback nebo
throwback?
Nejdůležitější je najít svůj styl. Nezkoušejte za každou cenu kopírovat někoho jiného – nebudete
ve své kůži a promítne se to do vašich výsledků.
2. VZDĚLÁVEJTE SE
Sbírejte informace. Nesmíte však zabřednout jen
do čtení životopisů úspěšných traderů. Může to
být zajímavé, ale o technikách tradingu se z nich
mnoho nedozvíte. Pomohou knihy o obchodování,
internetové blogy a diskuze.
K obchodování akcií nejsou nutné čtyři monitory
a supermoderní procesor. Potřebujete jen spolehlivý počítač, rychlé a stabilní připojení k internetu
a dobrého brokera.
na vás, zda se vám podaří je využít. Musíte si
hlavně věřit.
9. MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE
Vybírejte si jen to nejlepší. Cílem je dělat co nejméně obchodů. I nejzkušenější obchodníci prodělají,
když budou obchodovat zbytečně mnoho.
10. LIKVIDITA JE ZÁKLAD
Nelikvidní akcie jsou pro začínající obchodníky
záhubou. Dokud se nestanete zkušeným traderem, vyhněte se jim. Obchodování s nimi vyžaduje
specifický styl, který je obtížné se naučit, a ještě
těžší je stát se v něm mistrem. Zůstaňte u společností, u nichž se obchoduje minimálně s jedním
milionem akcií denně. Likvidita je důležitá na trhu
všeobecně – nejen v případě akcií. 6. VYPNĚTE ZPRÁVY
CNBC, Bloomberg nebo jiné zpravodajské stanice
vám při obchodování nepomohou. Aktuální kotace cen akcií, nejnovější zprávy a další potřebné
najdete na internetu na mnohem specializovanějších portálech.
7. „VYPNĚTE“ EMOCE
Počítejte s tím, že čím více budete obchodovat, tím
častěji proděláte. To je součást hry. Pokud jste ten
typ, že musíte mít vždycky pravdu, stát se úspěšným traderem pro vás bude běh na dlouhou trať.
Trh na vás nebude brát ohledy, bude tady i poté, kdy
vy to vzdáte.
3. NAJDĚTE SI MENTORA
8. MINIMALIZUJTE ZTRÁTY
Nikdy nebylo snazší najít si mentora – dnes ho
můžete mít online. Pokud budete mít možnost pra-
Využívejte technik k redukci ztrát. Trh nabízí
nekonečný objem příležitostí na trzích a je jen
28 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
PŘIHLAŠTE SE NA
INVESTIČNÍ WEBINÁŘ
Webinář je forma vzdělávacího semináře, který probíhá přímo na internetu a každý zájemce se může zúčastnit pouhým připojením ze
svého počítače. Stejně jako na semináři Vám
při webináři prezentuje přednášející danou
problematiku, avšak prezentace Vám probíhá
na Vašem monitoru a hlas nebo video přednášejícího běží v pozadí. Nejedná se tedy o žádný záznam, ale o živou a interaktivní formu
vzdělávání, při kterém můžete navíc posílat
své dotazy přes internetový chat. Webináře
nabízejí většinou zdarma renomované české
makléřské a investiční společnosti.
investice do umění
xx
.
DOROTHEUM spol. s r. o.
Ovocný trh 2/580
tel.: +420 224 222 001
www.dorotheum.com
Investice do umění:
Jak odhalit padělek?
Problém falz je starý.
Možná tak starý jako
samotné umění nebo
obchod s ním. V minulých
stoletích často na zakázku
vytvářeli kopie díla sami
autoři, častěji pak byl
o reprodukci oblíbeného
či úspěšného námětu
požádán jiný autor.
I
v takových případech šlo o úmyslnou
napodobeninu, nicméně ty byly vytvářeny na základě požadavku zadavatele
a konečného majitele v jedné osobě, nikoli za účelem dalšího prodeje se záměrnou záměnou autorství. Právě v tomto aspektu
je zásadní rozdíl. I dnes vznikají četné kopie
známých uměleckých děl, které si „amatérští
umělci“ vytvářejí pro své potěšení. Avšak prodej
takového díla, pokud je vydáváno za dílo připsané autorovi originálu, je již aktem sporným, ba
dokonce trestným.
LAIK ODBORNÍKEM?
Úmyslné vytváření „originálů“ známých autorů
s cílem zpeněžení a bezdůvodného obohacení
se objevovalo již v 19. století. Čím byl autor oblíbenější a lépe obchodovatelný, tím více záměrných falz jeho děl vznikalo, a pokud jeho hvězda
časem nezapadla, tak někdy ještě vzniká. Ví se
například, že díla Františka Kavána byla padělána už za jeho života, a proto jsou při určování
pravosti jeho obrazů odborníci zvlášť pozorní.
Na trhu se vyskytuje rovněž hodně podvrhů
pláten Emila Filly. Mnohé jsou tak kvalitní, že je
odhalí pouze technika. Bohužel se však u tohoto
autora stává, že se především na černém trhu
prodávají i díla, jejichž nepravost je z plátna patrná na první pohled. Přesto jsou někteří kupci tak
naivní, že dílo bez podrobnějšího prozkoumání
zakoupí, pravděpodobně s vidinou potenciálního
zisku. Rozčarování bývá posléze veliké.
KDO OVĚŘÍ PRAVOST DÍLA?
Falzum odhalí pouze zkušený odborník. Laik
bez hlubších znalostí a empirie nemá šanci zjistit, že jde o podvrh, pokud nejde o napodobeninu natolik amatérskou, že ji rozezná prakticky
každý. I v případě, že se jedná o velmi kvalitního „řemeslníka“, který dobře zvládá technickou
stránku, těžko se napodobitel úplně dokáže přenést do doby, kdy dílo vznikalo, do rozpoložení
autora, do jeho zkušeností, do jeho exaktního
způsobu míchání barev, přesných tahů u signatury a podobně. To jsou artefakty, které kopii
prozradí. Rozdíly nejsou vždy patrné a vyžadují
zkušené oko, které má autora dobře „nakoukaného“. V mnoha případech stačí odborné posouzení znalce aukčního domu. Řada významnějších
obrazů je navíc zkoumána a posléze nabízena
s dobrozdáním od znalců specializujících se
na některé období nebo konkrétního tvůrce.
Jsou to autoři uměleckých monografií a výstav,
kteří mají s dílem daného umělce nejčetnější
zkušenosti. Některá falza jsou ovšem tak věrohodná, že jejich nepravost prokáže až laboratorní průzkum. V takových případech se používají
chemicko-technologické metody, například mikroskopická a mikrochemická analýza prvků,
prvková analýza na elektronovém mikroskopu,
rentgenové a ultrafialové snímky obrazu, srovnání rozpustnosti použitých barev se vzorky
originálů autora a další. Dokonce se zkoumá
i samotné plátno nebo papír, jejich stáří nebo
způsob uchycení hřebíků a samotný rám. Taková expertíza je plnohodnotná a postavená nejen
na subjektivním posouzení znalce, ale na exaktních datech. Její cena se pohybuje dle náročnosti v řádech tisíců až desetitisíců korun, a proto
se je nevyplácí zhotovovat ve všech případech.
autorů je samozřejmě nejlepší získat ověření pravosti přímo od nich nebo nakupovat od galeristů,
kteří je na trhu zastupují. Pokud jde o prodej děl
z druhé ruky a děl již nežijících autorů, jedinou
kompetentní instituci jsou zkušené, uznávané
a na trhu prověřené aukční domy, které za svá odborná stanoviska přijímají odpovědnost. I mezi
znalci jsou totiž takoví, jejichž posudky je potřeba
přijímat velice obezřetně. Květnová aukce společnosti Dorotheum
skončila se skvělým výsledkem. „Kromě rekordního dosaženého obratu jsme se na
chvíli stali součástí světového trhu s uměním“, říká Mária Gálová, ředitelka pražské pobočky Dorotheum. Položkou, o kterou se svedl na aukci největší boj, bylo totiž
dílo nejvýznamnějšího představitele impresionismu v ruském umění Konstantina Korovina. Za plátno, které startovalo na částce 1,9
milionu korun, pak jeho nový majitel nakonec uhradil 11,6 milionu korun včetně aukční provize.
KDE A U KOHO NAKUPOVAT
Na první pohled by se mohlo zdát, že je nakupování uměleckých děl příliš rizikové. Dodržování
zásady pořizování děl mimo černý trh, tedy u renomovaných aukčních domů nebo galeristů, ovšem riziko snižuje na minimum. V případě žijících
dr. Mária Gálová, MBA,
Dorotheum Praha,
ředitelka
INVESTIČNÍ
INV
NV
V ES
EST
S IČN
ČN
ČNÍ
NÍ magazín
ma
agaz
gazín
zí I 6/2012
6/ 01
6/2
01 I www.investicnimagazin.cz
012
www
w.i
.in
i ves
ve
esstic
e
ticnim
ti
nima
nim
agazin
n .cz
c I 29
9
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
investiční tipy
.
14 AKCIÍ, S NIMIŽ SE
VYHNETE EVROPSKÉ
APOKALYPSE
Autor: redakce
Je obtížné se zcela vyhnout
expozici v Evropě, globalizace
je v tomto směru proti
investorům. Tým akciových
stratégů UBS v čele
s Jonathanem Golubem se
i proto pokusil najít akcie
takových firem, které mají své
aktivity co nejvíce teritoriálně
oddělené. Tyto společnosti
by i během krize ekonomik
v Evropě měly podávat
nadprůměrné výkony.
Do seznamu byly z různých
sektorů vybrány firmy
s nejvyšším procentem tržeb
plynoucích z neamerických
trhů, a přitom nejnižší
citlivostí k evropskému dění.
ABBOTT LABORATORIES
American Tower vlastní a provozuje telekomunikační vysílače. Na vysílačích pronajímá prostor mnoha televizním společnostem a mobilním
operátorům.
BALL
Tržby mimo USA: 38,1 %
Koeficient: 0,87
Společnost vyrábí různé druhy kovových obalů
na potraviny a nápoje, ale i produkty pro letecký
průmysl.
Celosvětový výrobce produktů a poskytovatel služeb v oblasti IT se sídlem v New Yorku.
SPECTRA ENERGY
Tržby mimo USA: 67,2 %
Koeficient: 0,85
Firma vlastní a provozuje plynovody po celé Severní Americe.
RAYTHEON
Tržby mimo USA: 24,8 %
BMC SOFTWARE
Koeficient: 0,76
Tržby mimo USA: 48,5 %
Koeficient: 0,71
BMC Software vyvíjí software a poskytuje IT
servis pro firmy. Sídlí v texaském Houstonu.
BROWN-FORMAN
Tržby mimo USA: 55,5 %
Koeficient: 0,77
Produkuje a prodává alkoholické nápoje jako například Jack Daniel's.
COLGATE-PALMOLIVE
Tržby mimo USA: 58,8 %
Tržby mimo USA: 78,5 %
Koeficient: 0,48
Koeficient: 0,62
Chicagská farmaceutická firma působí globálně
na trhu s léky, výživou a zdravotnickými produkty.
Vyrábí i diagnostická a kardiovaskulární zařízení.
Colgate-Palmolive vyrábí po celém světě spotřební zboží, například produkty pro zubní hygienu
nebo čisticí prostředky pro domácnost.
AMERICAN TOWER
IBM
Jeden z předních dodavatelů techniky pro armády
mnoha zemí je největším světovým producentem
řízených střel.
MCDONALD'S
Tržby mimo USA: 68,4 %
Koeficient: 0,55
Franšízy populárního řetězce najdeme na celém
světě.
YUM! BRANDS
Tržby mimo USA: 70 %
Koeficient: 0,67
Pod zastřešující značkou najdeme například fastfoody KFC nebo Taco Bell.
STERICYCLE
Tržby mimo USA: 27,7 %
Koeficient: 0,79
Tržby mimo USA: 26,3 %
Tržby mimo USA: 65,4 %
Citlivost k Evropě: 0,77
Koeficient: 0,78
30 I INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz
Zdravotnické služby, které zahrnují likvidaci nebezpečného zdravotnického odpadu.
zajímavosti
.
FACEBOOK MILUJÍ
SVĚTOVÍ ZLOČINCI
Autor: redakce
Facebook nedávno vstoupil na burzu a Mark Zuckerberg
tím jen umocnil rozmach svého sociálněmediálního
impéria. Vstup také vyvolal vlnu žalob na Zuckerberga
samotného, na Morgan Stanley i burzu Nasdaq. To však
nechme protentokrát stranou a věnujme se věcem, o jejichž
nekalosti nikdo nepochybuje. Vedlejším produktem
rozmachu nejoblíbenější sociální sítě je i rostoucí množství
kyberzločinů.
P
řestože většina z nás dobře ví, že by
si na Facebooku neměla přidávat přátele bez rozmyslu a podceňovat zabezpečení citlivých informací svého
účtu, realita je mnohdy jiná. I proto
mohou s údaji milionů uživatelů snadno nakládat hackeři.
Odborníci na internetovou bezpečnost upozorňují,
že je Facebook pro internetové zločince „zemí zaslíbenou“. Podle informací ZoneAlarm, předního
výrobce antivirového softwaru, se zhruba 4 miliony uživatelů Facebooku setkávají na denní bázi
se spamem a 20 % všech uživatelů bylo vystaveno
malwaru. Facebook obdrží denně 600 000 reportů
o ukradených přihlášeních (hijacked log-ins). Management Facebooku si je slabin svého systému
vědom a snaží se všemi možnými prostředky bojovat zejména proti linkjackingu (nové formě virtuální kriminality, specifické pro sociální sítě, kdy
se hackeři prostřednictvím ukradených přístupových údajů přihlásí k účtu oběti a rozesílají zprávy
s nebezpečným obsahem jejím přátelům). Činnost
hackerů jde ovšem ještě dál – ilegálně získané
uživatelské účty jsou pronajímány spammerům,
které je pak mohou využít například k šíření nevyžádaných reklam nebo vymáhání peněz.
Hackeři jsou v oklamávání svých obětí stále rafinovanější, podle studie publikované v časopise
pro IT profesionály Communications of ACM se
zvýšil počet studentů, kteří odpověděli na podvodný email, z 16 % na 72 %, když email obsahoval
relevantní informaci získanou ze sociálního média, například že odesílatelem byla osoba z okruhu jeho přátel. INVESTIČNÍ magazín I 6/2012 I www.investicnimagazin.cz I 31
zajímavosti
.
JAKÉ JSOU TEDY TY NEJČASTĚJŠÍ
KYBERZLOČINY NA FACEBOOKU?
„HACKNUTÍ“ ÚČTU
Pokud zločinci chtějí nabourat účet, využívají
slovníček nejčastějších hesel a zkouší je spojit
s různými přihlašovacími jmény. Jakmile je účet
hacknutý, může být využitý jako platforma na rozesílání spamů nebo (častěji) prodán. Na ilegálních hackerských fórech se to jen hemží inzeráty
nabízejícími uživatelské údaje a hesla výměnou
za peníze. Ve světě kyberzločinu jsou informace
velice cenná věc.
NABOURÁNÍ SE
DO FACEBOOKOVÉHO ÚČTU
Ke krádeži identity (commandeeringu) dochází
tak, že se hacker přihlásí do existujícího uživatelského účtu pomocí ilegálně získaného ID a hesla.
Jak se mu jednou podaří dostat se do účtu, má
k dispozici celý seznam přátel oběti a důvěryhodnou kyberidentitu. Nejčastější je takzvaný
„londýnský podvod“: hacker prostřednictvím účtu
oběti prosí nejbližší přátele, aby mu poslali peníze na návrat domů, protože se v cizině ocitl bez
prostředků. Nevěřili byste, jakou má tento trik
na Facebooku úspěšnost.
KLONOVÁNÍ PROFILŮ
FALEŠNÝ FACEBOOK
Jde o čin využívající nechráněných fotografií
a informací k vytvoření facebookového účtu se
stejným jménem a detaily o existujícím uživateli.
Klon pak rozešle všem ze seznamu kontaktů žádosti o přátelství. Tito lidé většinou potvrdí žádost
klonu, protože mají pocit, že je to jejich známý. Tím
se hackerovi otevře cesta k citlivým informacím
dalších uživatelů, které může rovněž naklonovat.
Obvyklou formou phishingu je také podvod se
samotným Facebookem. Pomocí různých „klikacích návnad“ vás hackeři přesměrují na falešnou přihlašovací stránkou Facebooku, která
je k nepoznání od té pravé. Jakmile oběť zadá
přihlašovací jméno a heslo, jsou údaje zařazeny
do hackerské databáze a mohou být prodány.
Zneužity mohou být například pomocí aplikace
Facebook Marketplace, kde bude hacker coby
seriózní uživatel nakupovat a prodávat mnohé
zboží a služby.
KLONOVÁNÍ PROFILU PŘES JINOU
PLATFORMU
Hacker získá údaje k vytvoření klonovaného profilu z Facebooku a využije je k vytvoření profilu
na jiné sociální síti a naopak. Princip je obdobný
jako v předchozím bodě, ale tento druh podvodu
navíc dává uživateli falešný pocit bezpečí, protože je jeho profil naklonován na sociální platformě,
kterou často nevyužívá, a tím pádem nekontroluje.
Výsledkem je, že se na tento druh podvodu přijde
později než na běžné klonování.
HON NA NECHRÁNĚNÉ INFORMACE
Ačkoli si uživatelé nastavují bezpečí facebookového účtu, aby všechny jejich informace nebyly veřejné, nechají volně přístupný například
svůj email, číslo telefonu, adresu, datum narození a další. Hackeři dobře vědí, že některá z těchto dat lze využít jako odpovědi na bezpečnostní
kontrolní otázky.
PHISHING („RYBAŘENÍ“)
SPAM
Při phishingu hacker předstírá, že je oficiální organizace. Požádá uživatele na zdi nebo pomocí zprávy o zadání přístupových údajů, například jako
jeho banka. Jakmile „se ryba na návnadu chytne“
a klikne, link nakazí počítač uživatele malwarem,
případně ho přesměruje na důvěryhodně vypadající webovou stránku. Nejčastějším příkladem je
hlášení, že jste něco vyhráli, po otevření se objeví
formulář, který žádá o vyplnění citlivých údajů.
Ne všechen spam (masové rozesílání inzerce
na soukromé účty) je ale ilegální. Existence
Facebooku a jiných sociálních sítí ovšem umožnila zcela nový druh spamu zvaný clickjacking.
Clickjacking je nezákonný a zahrnuje hacknutí
osobních údajů využitím reklamy na zavirované
video nebo článek. Jakmile oběť klikne, program
zašle reklamu jejím přátelům prostřednictvím jejich účtů a bez jejich vědomí. PODVOD, INSIDER TRADING, FIASKO? Měsíc po vstupu
na burzu plní FACEBOOK média jinak, než by chtěl
Autor: redakce
N
utno dodat, že za to z velké části může
hlavní správce úpisu (IPO) jeho akcií,
banka Morgan Stanley. Ta totiž během
úpisu navyšovala upisovací cenu, ačkoli již (zřejmě
od zdroje přímo z Facebooku) věděla, že se jeho hospodaření bude vyvíjet hůře, než se předpokládalo.
Informace o tom banka poskytla jen některým
klientům, kteří tak získali výhodu oproti zbytku
trhu. Komise pro cenné papíry i regulátor burz
situaci vyšetřují, objevují se první žaloby.Banka
se nejprve bránila, že vstup Facebooku na burzu
vedla jako všechny předchozí úpisy. Stanoviska
se ovšem objevují každou chvíli, mnohdy protichůdná. Nepřehledná situace v každém případě
neprospívá ceně akcií Facebooku, které od vstupu na burzu Nasdaq ztratily přes 30 %. (Stav k 8. 6.
2012 pozn. redakce).
Hlavní problém spočívá v tom, že Morgan Stanley
během úpisu znala informace, které poskytla jen
některým klientům. Ti se tak mohli podle nich za-
Zaujalo vás nějaké
téma v IM 6/2012
a potřebujete
více informací?
Kontaktujte
svého finančního
poradce.
řídit a obchodovat s výhodou oproti zbytku trhu.
Insider trading? Toto slovní spojení zní na Wall
Street velice nahlas. Informace měl bance poskytnout zdroj přímo z firmy, který o výhledu hospodaření věděl.
Spekulanti, kteří chtěli na Facebooku rychle vydělat, se akcií již nejspíše zbavili, cena akcií je
totiž hluboko pod upisovacími cenami. Burzovní
historie Facebooku je zatím krátká, ale již velice
neslavná. aš í
Investujte do n
budoucnosti
CZ
Občanské sdružení NEO CZ, o. s. se zaměřuje na podporu a pomoc
dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě (např. městská část, škola, sídliště
apod.). Naše aktivity si kladou za cíl maximálně podporovat zdravý
psychosociální vývoj dětí a mladých lidí a rozvíjet pozitivní stránky
každého jedince v rámci cílové skupiny.
Hlavní formou dosahování našich cílů je psychologické poradenství,
psychoterapie, psychodiagnostika, vzdělávání, preventivní a intervenční programy, právní a sociálně právní poradenství.
Co nabízíme:
• Psychologické poradenství na školách
• Parlament mládeže se zapojením
do mezinárodních projektů
• Vícestupňové multioborové poradenství
• Poradna pro obyvatele městské části či jiné lokality
• Programy pro školy a další instituce
www.neocz.cz
Předplaťte si Investiční magazín
Chcete mít jistotu, že příště obdržíte Investiční
magazín až do schránky?
Objednejte si roční klouzavé předplatné
Investičního magazínu (12 čísel x 49 Kč)
Objednávejte online na investicnimagazin.cz
PŘEDPLATNÉ „STANDARD“
12 čísel po 1 ks: 599 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 2“
12 čísel po 10 ks: 3600 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 1“
12 čísel po 5 ks: 2400 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 3“
12 čísel po 15 ks: 4500 Kč za rok
.
OBJEDNÁVÁM TÍMTO ZÁVAZNĚ PŘEDPLATNÉ INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU NA 12 MĚSÍCŮ:
I
níweb.cz
s www.Investič
@impax.cz
spol. s r. o., ve spolupráci
na: predplatne
vydává Impax,
objednávejte
investovat
45 Kč vč. DPH
kteří chtějí úspěšně
uživatelů cena
pro všechny,
distribuce 135 000
Moderní časopis
ks elektronická
náklad 60 000
od ledna 2012
I I
3
I
Moderní časopis
/2011
d
výhle
I pro všechny,
kteří chtějí
investovat
a potřebují
informace
I I vydává Impax, spol. s r.
Moderní časopis pro
všechny, kteří chtějí
úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb
vydává agentura Impax
media, spol. s r. o.,
.cz vychází v nákladu
generální partner
50 000 ks elektronická
magazínu: OVB Allfi
distribuce 135 000
nanz, a. s. cena 49
uživatelů Kč vč. DPH objednávejte
na: [email protected]
ax.cz
I magazin
investiční časopis
.
I I Impax media, spol.
výhl/2011
ed
s r. o.
/2012
ní
v ČR
magazin
Jak postavit a sprav
portfolio s dvěm ovat dividendové
a sty tisíci korun?
magazin
SPOLEČNOST /volitelně
IČ/DIČ
ADRESA
Vaši objednávku, prosím, vyplňte nejlépe
na www.investicnimagazin.cz.
Odesláním objednávky souhlasíte se
zpracováním Vašich osobních údajů
v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Objednávka platí pro území ČR.
(fakturační)
ADRESA
(doručovací) /volitelně
E-MAIL /volitelně
předplatné „standard“
(12 čísel, 599 Kč)
/zaškrtněte
předplatné „PORADCE 1“ (12 čísel x 5 ks, 2400 Kč)
Ředitel pražskéc:
burzy Petr Kobli
„Při investování
na
nedávejte všech
vejce do jednoho
košíku.“
Připravit se
na důchod aneb
jak nespadnout
bruslí
z kolečkových
první skutečně investiční
investiční časopis
časopis v ČR
Č
Petr Novotn
s:
ý
uvádí nový
obchodní příkaz,
TV pořad
o investování
bez kterého se
neobejdete
ru
vše oru
jeme podp
ujem
Děk ům
Děku
m za
ář
čtenářů
čten
V
NO OPIS
ČA
S
í
ován
fung
roce u!
ním azín
mag
NOVÝ S
PI
v prv
ČASO
Řecko:
Antická
tragédie
o třech
dějstvích
ĚŽ
SOUT ať te
pl
Před ještě
si IM es!
dn
Sandra
Parmová
sport
ISSN 1804-9753
INVESTIČNÍ
magazín
I listopad 2011 I
www.investic
nimagazin.cz
I1
975009
9:11:41 AM
investicni.indd
ovní geny nezapře
.indd A1
Rekordní ceny
Sázka na zl :
ato
na devět způs
obů
Města,
kde lidé šílí
po luxusním
bydle
2
03
771804975009
99 771804
11/29/2011
investicni_2_2011
první skutečně
„Horký
prachy“
Stop-los
Speciál
o podílových
fondech:
na jaké letos
vsadit?
Ý
10 nejlepších
akcií pro
příštích 10 let
Anketa:
Jak investovat
v roce 2012?
I
I I .
první skutečně
OBJEDNÁVÁM TYP
PŘEDPLATNÉHO:
o., ve spoluprác
i s www.Inves
tičníweb.cz
1
n. í
in 2
investičin
vestičv. estičn. í
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
A1
ní
Akcie:
Jak poznat býčí trh
I SSN 1804- 9753
investicni_1_2012.indd
A1
INVESTIČNÍ
magazín
I červenec 2011
ISSN 1804–9753
I www.investicnimagazin
.cz I 1
01
9 771804
975009
8/9/2011
12:17:19
PM
02
99 771804
771804975009
975009
2/17/2012 5:05:09
PM
------- . ------- . 2012
předplatné „PORADCE 2“ (12 čísel x 10 ks, 3600 Kč)
předplatné „PORADCE 3“ (12 čísel x 15 ks, 4500 Kč)
Volejte kdykoliv: 733 330 565
DATUM A PODPIS
v ČR
Download

Aleš Michl: - Investiční magazín