www.arval.cz
Zima 2012 Firemní magazín společnosti Arval CZ
Silnice
včera a dnes
02/03 editorial
Vyřídíme. Vy řídíte.
Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem roku většina lidí bilancuje, zda se jim během roku dařilo více, či méně a zda prožili končící rok
úspěšně a podle svých představ. Stejně tak i my bilancujeme, zda jsme splnili očekávané cíle, zda s námi byli klienti
spokojení, zda je s námi spokojený akcionář a vlastně i zda je s námi spokojená manželka a rodina a nakonec zda jsme
spokojeni i sami s tím, co jsme dokázali a jak jsme jej prožili.
Konec roku má většinou hektický průběh a člověk se snaží stihnout maximum. Nezapomínejme ale na předvánoční
atmosféru, na kterou se tak těšíme a která tak rychle uplyne. Udělejme si chvilku na setkání s blízkými, zajděme
s kolegy na vánoční trhy se svařákem a klobásou, s rodinou na adventní koncert či na dobrou večeři.
Závěr roku je i v našem oboru o setkávání profesionálů, fleetových manažerů. Jako již pravidelně jsme se i letos měli
možnost s mnohými z nich potkat na tradiční akci O2 Den s fleetem a představit náš nový přírůstek – elektromobil Opel
Ampera. V prostorách Arvalu jsme pak pokračovali v nastolené tradici odborných seminářů v podobě snídaní na nyní
často diskutovaná témata alternativních pohonů a TCO. Podobné akce jsou pro nás i pro účastníky velmi přínosné,
neboť se v neformální atmosféře probírají zajímavé informace a vyměňují zkušenosti. Rozhodně v nich budeme
pokračovat i v roce příštím.
Nepřímé setkání s Vámi všemi vlastně zprostředkovává i náš magazín ARVAL Life. V posledním letošním vydání se
společně podíváme na silnice. Přesněji na jejich historii a současnost. Vybrali jsme pro Vás pár tipů na lyžování
v Alpách a v tradiční rubrice Jízda Vám představujeme automobilovou legendu Volkswagen Golf v jeho sedmé generaci.
Dovolte mi, abych Vám za celý tým Arvalu popřál klidné prožití vánočních svátků a úspěšný a pohodový začátek roku
2013. Ať máte v novém roce více příležitostí k setkávání.
Příjemné čtení.
Gregor Bilik
Managing Director ARVAL CZ
04/05 obsah
10 Trendy
Vývoj automobilového trhu
12 Téma
Silnice včera a dnes
18 ARVAL NEWS
Novinky z naší společnosti
24/27
22 produkty a služby
Nová služba Arval On Board
24 TRAVEL TIP
Tipy na lyžování v Alpách
28 SERVIS
Aditiva do paliv: Prospívají, nebo škodí?
30 Technické novinKy
30/31
Airbag: Zachránce životů
32 PORADNA
Jak se zlepšit v řízení
36 test
Představujeme vozy nižší střední třídy
44 AUTO NEWS
Zprávy ze světa automobilizmu
46 JÍZDA
46/48
Sedmé vydání německého bestselleru: VW Golf
Magazín pro zákazníky společnosti ARVAL CZ s.r.o.
www.arval.cz
ARVAL CZ s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: +420 261 109 011, fax: +420 261 109 012, [email protected], www.arval.cz;
Redakční rada: Gregor Bilik, Lenka Vlčková, Jiří Solucev, Aleš Polák, Marek Němec, Andrej Poliak; Vydává: Mediaforce, s.r.o.,
Veselská 699, 199 00 Praha 9 – Letňany, www.astron.cz; Account manager: Andrej Poliak, [email protected];
Jazykové korektury: Jana Vaculčiaková; Grafická úprava: Stanislav Vošta, [email protected]
Inzerce: Mediaforce, s.r.o., Veselská 699, 199 00 Praha 9 – Letňany, tel.: +420 296 361 652, fax: +420 296 202 085; Brand manager:
Linda Turcerová, [email protected]; Design by Mediaforce; Registrace: MK ČR E 17725, Jazyková verze: česká,
Vydání: prosinec 2012, Periodicita: čtvrtletník
Magazín ARVAL Life je tištěn na papíře s certifikací FSC, který je vyráběn ze dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů.
Nevyžádané materiály se stávají vlastnictvím vydavatele. Žádná část nesmí být reprodukována ani jinak užita bez předchozího písemného souhlasu.
V případě zájmu o další informace kontaktujte vydavatele. Všechna práva vyhrazena.
06/07 Life mix
Policie chce zabavovat technické průkazy
Doby, kdy mohl řidič z důvodu nevyhovujícího stavu vozidla
na místě přijít o malý technický průkaz, si pamatují jen ti řidiči,
kteří jezdí už více než 10 let. Od roku 2001 totiž novela zákona
policistům tuto pravomoc odebrala. To chce v nejbližší době
změnit ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Do zákona by rád prosadil, aby policisté mohli za určitých podmínek technický průkaz odebrat. V současné době sice mohou udělit pokutu nebo
nařídit, aby si řidič nechal vozidlo odtáhnout. Tomu ale v podstatě nic nebrání, aby po odtažení do auta opět nasedl a jezdil
dál v původním stavu. Příliš se neosvědčila ani zákonem daná
možnost odeslat řidiče na nejbližší STK, kde mohou v dalším
pohybu vozidla zabránit až do odstranění závady. Policisté tam
totiž mohou řidiče vyexpedovat pouze v případě, že stanice
technické kontroly není dále než čtyři kilometry.
V mnoha případech řidiči raději zaplatí pokutu a náklady na odtažení, což je vyjde podstatně levněji než odstranění samotné
závady.
Kamiony ven z obcí
Řidičáky na zkoušku
V příštím roce by měl začít platit nový zákon, který počítá s tím, že adeptům autoškol ztíží cestu za řidičským průkazem, a navíc by novopečení řidiči měli být ještě
rok pod dohledem. Největší procento dopravních nehod způsobí totiž právě ti,
jimž ještě nestihl inkoust na řidičském oprávnění pořádně zaschnout. V rámci nového zákona by měla vzniknout i nová organizace, která má zaměstnat zhruba
300 státních zkušebních komisařů. Ti zcela nahradí dosavadních asi 500 komisařů, kteří svou profesi vykonávají jako soukromé subjekty a často se hovoří o jejich
zkorumpovanosti. Policie odhaduje, že řidičů s tzv. „koupeným“ řidičákem jezdí
na našich silnicích stovky.
Složitější by měla být i samotná praktická zkouška. Zákonodárci navrhují, aby se
rozdělila na dvě části – první by absolvoval žák poté, co projde teoretickou výukou
v autoškole a tréninkem na cvičišti. Po jejím úspěšném složení by teprve mohl s instruktorem vyrazit na silnici. Ani po složení všech zkoušek ale nebude mít majitel
nového řidičského oprávnění vystaráno. Řidičák dostane pouze tzv. na zkoušku
a během prvního roku bude smět spáchat přestupky pouze za osm trestných bodů
namísto dvanácti.
Na ministerstvu dopravy se právě rodí
nový zákon o pozemních komunikacích. Jednou z nejkontroverznějších
a zároveň nejvíce očekávanou změnou
bude nová pravomoc obcí ležících
v blízkosti dálničních tahů. Ty budou
moci zakázat průjezd kamionů, které
se cestou po silnicích druhé třídy vyhýbají placení mýtného a nadměrně zatěžují dopravu v obcích.
Chodci v hlavním městě
nejsou v bezpečí
Na skutečnost, že se po našem hlavním městě nepohybují pouze lidé
ve vozidlech, ale také pěšky, upozorňuje internetový portál chodcisobe.cz,
založený občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení. Prostřednictvím
portálu mohou Pražané upozorňovat
na nebezpečná nebo obtížně průchozí
místa s tím, že jejich podněty pak dostávají úředníci z městských částí či
městských firem odpovědných za údržbu komunikací.
Vedle neutěšeného stavu chodníků poukazuje stránka chodcisobe.cz také
na značnou nebezpečnost pražských
přechodů. Řadě z nich totiž chybí
osvětlení, středové ostrůvky na víceproudých komunikacích a také je značně krátká doba, po kterou svítí zelená.
Ve velkém testu přechodů, který prováděla v roce 2010 společnost Eurotest,
skončila Praha až na 15. místě z 18 kontrolovaných měst.
Agresoři pod kontrolou?
Je možné, že v brzké budoucnosti už pirátům silnic neprojde jejich
chování tak snadno jako dnes. Vědci z ČVUT totiž pracují na projektu, jehož výsledkem by měl být monitorovací systém agresivních
řidičů, kteří ohrožují ostatní účastníky provozu. Kombinací kamer
a dalších technologií by bylo možné na takového piráta upozornit
nejbližší policejní hlídku nebo využít dálkového ovládání semaforů
pro to, aby provinilec musel co nejdříve zastavit nebo zpomalit jízdu. Systém se zaměří zejména na rychlou jízdu, předjíždění zprava,
zbytečné přejíždění z pruhu do pruhu, dodržování bezpečné vzdálenosti a takzvané „školení“ pomaleji jedoucích řidičů.
Dovozy aut končí
Doby, kdy se masivně jezdilo za hranice pro nové
i ojeté automobily, už patří minulosti. Situace se
nyní spíše obrátila. Ceny automobilů jsou totiž v ČR
jedny z nejnižších v Evropě. Díky tomu se zvýšil
i počet reexportů, tedy obchodů, kdy se auto prodá
v Česku a vzápětí vyveze za hranice. Je to pochopitelné, protože už v roce 2010, kdy se cena automobilů v Evropské unii snížila zhruba o dvě procenta,
u nás klesla o celých devět a na Slovensku dokonce
o devatenáct procent. Tento rozdíl ale není dlouhodobě udržitelný, zákazníci při koupi tak drahého
zboží, jakým je automobil, pečlivě sledují ceny
a nejrůznější akce prodejců vozů i v sousedních zemích. Proto lze předpokládat, že se rozdíly v cenách
v rámci Evropské unie budou stále více smazávat.
Fiat se stěhuje do Budapešti
Italská společnost Fiat se potýká s krizí a dopady to bude mít
i na český trh. Automobilka totiž ruší svoje zastoupení v Česku
a přesouvá ho do Budapešti, která se stane středoevropskou
centrálou Fiatu. V Česku zůstanou pouze prodejní manažeři, ale
Fiat tvrdí, že pokud bude zájem, mohou Češi a Slováci zaujmout
v Maďarsku až 70 % manažerských pozic. Všichni čeští prodejci
Fiatu, ale i Lancie či Alfy Romeo, tedy značek, které Fiatu patří,
budou nyní komunikovat s maďarskou centrálou. Vedení automobilky zdůvodňuje přesun centrály hlavně úsporou nákladů,
které jsou podle nich výrazně nižší v Maďarsku než u nás. Fiat
u nás zaměstnával přibližně 50 lidí.
08/09 Life mix
Systém proti zácpám
Řízení jen po drátech
Automobilka Nissan se od příštího roku chystá
v sériově vyráběných vozech úplně odstranit mechanické spojení mezi koly a volantem. Prvními
vlaštovkami by mělo být několik modelů značky
Infinity, v nichž funkci mechanické převodové soustavy plně nahradí elektronika. Výrobce si od tohoto opatření slibuje znatelné snížení spotřeby vozu
a zkrácení prodlev, které mezi pohybem ruky řidiče
a reakcí kola běžně nastávají. Pro případ selhání
má být systém vybaven speciální spojkou, jež sepne konvenční řízení, kdykoliv by se vozidlo stávalo
neovladatelným.
Jsou karty výhodné?
Některá zahraniční velkoměsta nabízejí svým návštěvníkům tzv. turistické karty. Na ně lze nejen cestovat
městkou hromadnou dopravou, ale i čerpat nejrůznější slevy na vstupné do atraktivních lokalit města a přilehlého okolí. Je ale otázkou, zda se taková karta vždy
vyplatí. Odpověď na to přinesl průzkum Eurotestu, organizace, která pod záštitou Mezinárodní automobilové federace FIA sdružuje automobilové kluby z různých
států. Vedle již výše zmíněných služeb se Eurotest zaměřil také na cenu, kterou musí držitel za kartu zaplatit.
Z testu 16 karet vyšla nejlépe vídeňská, naopak zcela
propadl Berlín. Tady dokonce nabízeli prostřednictvím
karty vstup zdarma také do památek, kde se neplatí
ani bez karty. Pořízení karty by podle průzkumu měli
pečlivě zvažovat turisté také v Amsterdamu, Madridu,
Kodani, Londýně nebo Paříži, tedy ve městech, která
test vyhodnotil jako problematická v poměru hodnota
– cena.
Úvahu, zda si kartu pořídit, by tedy měli turisté učinit
nejlépe ještě před cestou. Většinu karet lze totiž pohodlně objednat po internetu, ale v některých případech
se ani tak nevyhnete nutnosti si ji vyzvednout přímo až
na místě. To platí hlavně pro Amsterdam, Barcelonu,
Lisabon, Řím a Oslo.
TEXT: Pavel černý, FOTO: shutterstock, nissan, fiat
Vize, jak bude vypadat doprava v blízké budoucnosti, přinesla
v říjnu výstava ITC (Intelligent Transport Systems), která se konala ve Vídni. Témata doprovodné konference a představení firem se točila zejména kolem plynulosti dopravy, respektive kolem řešení, jež by v budoucnosti měla zajistit, aby automobilová
doprava celosvětově nezkolabovala.
Například společnost Siemens prezentovala systém umožňující
těm, kteří si připlatí na mýtném, využít rychlého pruhu. Výše
mýtného by rovněž měla zohledňovat, jak je vůz obsazený,
a zvýhodňovat vozidla s více pasažéry. Tento systém již funguje
na některých dálničních úsecích v Izraeli a v německém Münsteru byla jeho obdoba nasazena na 24 velkých křižovatkách. Dosavadní zkušenosti z pilotního provozu ukazují, že je to opatření velmi efektivní a jeho zavedení bude pro jednotlivé země
v budoucnu jen otázkou peněz, které by ale měly mít podle všeho rychlou návratnost.
Jako perspektivní se jeví i méně nákladné systémy, které prostřednictvím navigací řidiči radí, jak rychle má v kterých úsecích
trasy projíždět, aby se vyhnul zácpám. Stranou nezůstaly ani
technologie monitorující zaparkovaná vozidla nebo volná místa
na parkovištích. V tuzemsku by si něco podobného asi nejvíce
přáli pražští řidiči, ale podle nejrůznějších průzkumů na tom
nejsou v rámci Evropy zdaleka nejhůře. Je tomu tak i přesto, že
si každý z nich postojí v kolonách průměrně 80 hodin ročně.
10/11 trendy
Čínská, malá,
ale chytřejší
Taková prý budou auta, která
v příštích letech ovládnou
světové silnice.
Kam se během příštích deseti až patnácti let dostane automobilový
průmysl, který v současné době hledá cestu z celosvětové hospodářské krize? Na které segmenty by se měli zaměřit výrobci a dodavatelé, aby včas zachytili perspektivní trendy a využili jich k vylepšení hospodářských výsledků poznamenaných posledními několika
lety stagnace, či dokonce propadu? Co z toho plyne pro uživatele?
Na tyto otázky jsme hledali odpověď ve studiích realizovaných společnostmi KPMG a Roland Berger.
Blíží se sblížení
V rámci již 13. ročníku studie Global Automotive Executive Survey se
společnost KPMG dotazovala 200 výkonných manažerů působících
na různých seniorských pozicích automobilového průmyslu po celém světě. Z jejich odpovědí mj. vyplývá, že po současném propadu
ve výrobě a prodejích automobilů by do několika let měl nastat opět
znatelný vzestup. Toto oživení by se mělo týkat všech významných
světových trhů, nicméně největší nárůsty lze očekávat v Číně. Podle
názoru 80 % respondentů se Čína stane světovou automobilovou
jedničkou jak v prodejích, tak i ve výrobě už v roce 2016. Na druhém
místě by v uvedeném roce měly být USA následované Brazílií a Indií
dělícími se o třetí a čtvrtou příčku.
Automobilový průmysl a prostředí v nově se rozvíjejících zemích
má vyspělé trhy dohánět nejen kvantitou, ale také kvalitou. Požadavky na vybavení, bezpečnostní prvky i ekologická kritéria se prý
budou velmi rychle sbližovat a v podstatě celý svět bude podléhat
stejným vývojovým trendům. To umožní Číně stát se významným
světovým exportérem. Jakmile alespoň částečně nasytí hladový domácí trh, který tamním producentům zároveň poslouží jako zkušební laboratoř pro dosažení západních standardů, začne chrlit své
vozy i za hranice. Respondenti KPMG předpokládají, že roční objem
1 mil. exportovaných automobilů překročí Čína někdy mezi lety
2014 a 2017, zatímco Indie s Brazílií si na toto číslo budou muset
počkat o 3 až 5 let déle.
Závěry studie KPMG potvrzují i analýzy společnosti Roland Berger, která uvádí, že podíl na celosvětových prodejích osobních
a lehkých užitkových automobilů klesne v rozvinutých zemích ze
Takto si městské vozítko budoucnosti představuje americká automobilka Chevrolet. Model EN-V 2.0 představila v roce 2010 na Expu v Šanghaji
současných 51 % na 42 % v roce 2025 a výroba dokonce na 25 %. Naproti tomu podíl Brazílie, Indie a Číny vzroste ze současných 31 %
na 38 % v prodejích i ve výrobě.
TEXT: pavel černý, FOTO: shutterstock
Mobilita především
Na vzhledu a vybavení automobilů budoucnosti se v příštích deseti
až patnácti letech podle názoru odborníků oslovených společností
KPMG nejvíce projeví stále dokonalejší informační a komunikační
technologie a také skutečnost, že čím dál větší část lidské populace
žije ve městech, která musí řešit problémy s plynulostí a bezpečností dopravy. Oba uvedené faktory budou působit ve vzájemné synergii, neboť inteligentní elektronická zařízení v autech umožní spojení
se systémy pro řízení dopravy, se systémy pro přivolání pomoci, ale
také třeba s autoservisy, čerpacími stanicemi nebo restaurací v motorestu, která připraví vybrané menu přímo na čas příjezdu vozidla.
Auto by se z plechové klece, v níž jsou lidé nuceni trávit dlouhé minuty a hodiny čekáním v zácpách, mělo stále více měnit v prostor,
kde je bez problémů možné s plným nasazením pracovat nebo se
věnovat volnočasovým aktivitám, zatímco se přesunujeme z jednoho místa na druhé.
Současně s tímto trendem bude klesat význam automobilu jakožto prostředku k vyjádření společenského statusu. Lidé budou při
nákupu zvažovat především užitnou hodnotu a nebudou tolik ochotni připlácet si za luxus. Novinky ve vybavení, které mají praktický
smysl, se velmi rychle stanou standardem a prostor pro prémiové
značky a modely se bude neustále zmenšovat.
Naproti tomu se očekává velmi rychlý růst kategorie malých
a kompaktních vozů, které se velmi dobře hodí právě do městského
provozu. A v tomto segmentu by podle společnosti Roland Berger
měly ve střednědobém výhledu hrát prim především země východní
a střední Evropy. Podíl malých vozů na celkových prodejích zde
do roku 2017 vzroste ze současných 37 % na 48 % a v Rusku z 22 %
na 40 %. Současný podíl malých a kompaktních vozů v Číně, který se
už nyní pohybuje na úrovni 37 %, by měl zůstat stejný i v příštích deseti až patnácti letech.
Nijak horké to s oblibou malých vozů nebude na americkém
trhu, kde by do roku 2025 měl podíl této kategorie vzrůst na 10 % ze
současných 6 %.
Nejkonzervativnější postoj budou podle KPMG zaujímat obyvatelé západní Evropy, kteří ovšem paradoxně musí řešit problémy
s přetíženými dopravními systémy ve městech nejčastěji. Nicméně
i je situace donutí přizpůsobovat automobily stále více podmínkám
městského provozu.
Jak říká ředitel automotive sekce KPMG Mathieu Meyer: „Vztah
k automobilu se mění od vlastnictví k užívání a řešením prostorových, ekologických, ale i sociálních problémů spojených s rostoucí
urbanizací by se měly stát služby mobility.“
„Termínem služby mobility se v automobilovém průmyslu označují nově vznikající obchodní modely, u nichž jeden či více poskytovatelů nabízí zákazníkům komplexní dopravní řešení. Ta mohou zahrnovat například krátkodobý pronájem auta nebo využití různých
způsobů přepravy s cílem přemístit zákazníka z bodu A do bodu B co
nejefektivněji a nejúčelněji,“ doplňuje Jan Linhart z KPMG ČR.
Hlavním poskytovatelem služeb mobility by v USA měly být firmy působící ve veřejné dopravě, v Evropě se předpokládá dominantní úloha automobilek a celosvětově je nejočekávanějším modelem společná aliance poskytovatelů z různých oborů.
Jak však dodává Roland Zsilinszky, manažer pražské kanceláře
Roland Berger: „Pokrok v technologiích sice povede k vytvoření plně
inteligentního dopravního systému, jehož všechny prvky budou
spolu aktivně komunikovat, nestane se to však dřív než v roce
2025.“
12/13 téma
Silnice
včera a dnes
Bez dopravy není vývoje a bez něj by život
současného civilizovaného člověka asi za moc
nestál. Z pohledu historie lze posledních
přibližně 200 let nazvat boomem dopravy a ta
silniční má mezi ostatními druhy postavení zcela
dominantní.
Silnice mají v rámci celého světa přibližně devadesátiprocentní podíl na všech dopravních sítích a ve svém součtu by nás dovedly
na šestinu cesty ke Slunci. Ale zůstaňme na Zemi. O tom, jak je silniční síť s dopravou nestejnoměrně rozmístěná, svědčí skutečnost,
že celé tři čtvrtiny automobilů jezdí (zatím) v USA, Japonsku a čtyřech největších zemích EU. V původních patnácti státech unie se
na silnicích realizuje téměř 80 procent všech přepravních výkonů
v osobní dopravě a nejmenší Lucembursko má s 57 km dálnic na jeden kilometr čtverečný nejhustší dálniční síť v Evropě. Pokud vyrazíme do Nového světa, najdeme zde nejdelší silnici na Zemi – Panamerickou dálnici vedoucí v délce 48 000 kilometrů od Aljašky
na jih celého kontinentu.
Silnice „postavil“ automobil
V České republice máme asi 57 000 kilometrů silnic a z nich jen
2 procenta tvoří dálniční síť. Naopak ty III. třídy, které spojují prakticky každou obec se světem, se na této síti podílejí 60 procenty. Pro
srovnání: antický Řím měl ve vrcholné epoše v celé své říši k dispozici ani ne třikrát rozsáhlejší síť, než je u nás dnes. Pokud jsme hovořili o vývoji, ten po pádu Říma nebyl pro silnice a dopravu velmi
příznivý a situace se změnila teprve s nástupem mechanizovaných
dopravních prostředků.
První skutečně perspektivní pokus o jejich zkonstruování najdeme ve druhé polovině 18. století ve Francii, kde N. J. Cugnot představil parní vůz, který uvezl čtyři cestující rychlostí až 9 km/h.
Tím historicky prvním automobilem v dnešním pojetí ovšem byla
slavná tříkolka Karla Benze z roku 1886 poháněná pouze spalovacím motorem. Těžko mohl její tvůrce i kdokoliv jiný předpokládat, že
tak byl položen základ automobilismu a všem navazujícím průmyslovým odvětvím.
Co se tedy od dob pana Benze změnilo nejviditelněji? Na celém
světě po zhruba 25 milionech kilometrů silnic v současnosti jezdí
více než 600 milionů osobních automobilů. Včetně nákladních vozidel a autobusů počet motorových vozidel však už přesáhl miliardu.
Dálnice D5 nedaleko Plzně
Jsme globálně napojeni
Po vstupu České republiky do schengenského prostoru dne 21. prosince 2007 se stalo cosi magického. Mezistátně dohodnutým hraničním přechodům byl konec a do sousedních zemí bylo najednou
možné přejít a přejet kdekoliv, pokud to neodporovalo vnitrostátním
právním předpisům. V příhraničním styku se tak i děje, ale v pan-evropském měřítku řidiče spíše zajímá, jak je naše země napojena
na evropskou síť mezinárodních dálnic. Ležíme v tzv. srdci Evropy
a navzdory malé rozloze naším územím prochází 13 mezinárodních
silnic. Jejich modernizace a výstavba nových dálnic a rychlostních
silnic se neobejde bez podpory z prostředků EU. Po ukončení programů Fondu soudržnosti a Operačního programu Infrastruktura
v roce 2010 je hlavním zdrojem financí pro rozvoj české dopravní
infrastruktury Operační program Doprava (OPD) s celkem 5,774 miliardy eur, které k nám mají dorazit do roku 2013.
Na základě auditu čerpání dotací, který letos provedla Evropská
komise, byla stanovena plošná 10% korekce na výdaje OPD do 1. září 2012. Jde o částku asi 9,5 miliardy Kč a je cílena hlavně na projekty tendrové před rokem 2010. Vybíráme z tiskové zprávy Ministerstva dopravy ze dne 16. října:
„Otázkou víceprací se ministerstvo již delší dobu zabývá, například protikorupčními a úspornými opatřeními, které jsme představili na začátku tohoto roku. Provedení této plošné korekce je nutnou
podmínkou pro obnovení certifikace, resp. obnovení čerpání prostředků ze zdrojů EU. V případě, že nedojde k prodlení na straně
Evropské komise, obdržíme je již v průběhu tohoto roku. Realizací
plošné korekce nedojde ke ztrátě prostředků ze zdrojů EU a bude je
možné použít na financování tzv. náhradních projektů, např. na modernizaci dílčích úseků dálnice D1, stavbu dálnice D1 137 Přerov –
Lipník nad Bečvou a rekonstrukci železniční stanice Olomouc.“
Věřme, že nedostatky a v některých tendrech bohužel také machinace budou dořešeny a financování i realizace všech důležitých
Panamerická dálnice nedaleko peruánského města Nazca
projektů dopravních staveb dotčených korekcí, byť i se zpožděním,
proběhne.
Rekonstrukce a výstavba
Matkou českých dálnic je zmíněná dnes již legendární D1. Před jedenačtyřiceti lety byl otevřen první úsek a o devět roků později se
po ní jezdilo po celé délce mezi Prahou a Brnem. Její dlouho odkládaná modernizace byla v době uzávěrky textu ve stadiu podávání
nabídek do druhého kola soutěže na zhotovitele. Stavební společnosti se ucházejí o zakázky na celkem pěti úsecích v souhrnné délce
téměř 40 km. Do roku 2018 má proběhnout kompletní modernizace
mezi Mirošovicemi a Kývalkou, ovšem původní zahájení prací v závěru roku 2012 se posouvá na příští rok.
14/15 téma
Letecký pohled na Hradec Králové s vnitřním okruhem Josefa Gočára
Lávka Kočičí oči, která převádí přes dálnici D8 cestu pro pěší, získala prestižní mezinárodní ocenění European Steel Design Awards
Z nově stavěných dálnic uveďme mediální „hvězdu“ dálnici D8,
která se od doby, kdy jsme se o ní před více než dvěma roky v magazínu ARVAL Life zmínili, konečně posunula ke svému dokončení.
Ve zbývajícím posledním úseku Lovosice–Řehlovice procházejícím
Českým středohořím byla v květnu 2012 zprovozněna část mezi Lovosicemi a Bílinkou a ve stejném měsíci zahájena výstavba úseku
od Prackovic do Řehlovic. Podle plánu bychom se mohli po celé D8
projet možná už v roce 2014.
Kolem dokola
Moderní silniční doprava se neobejde bez vyvedení tranzitní části
dopravy z obcí a snížení dopravní zátěže v nich. Příkladem kvalitně
provedeného vnitřního okruhu může být 6,343 km dlouhá čtyřproudová silnice I/31 v Hradci Králové. Tu do svého regulačního plánu
města s radiálně okružním principem zařadil geniální architekt Josef
Gočár už v roce 1928, a tak byla s okolní zástavbou i postavena.
Mnohem větší města to v současnosti mají se stavěním okruhů
složitější. Brno svůj Velký městský okruh (VMO) plánuje již od roku
1947 a v současnosti je v provozu asi třetina z jeho více než 20 kilometrů. Poslední úseky mají být zprovozněny dokonce až v roce 2035,
ale každý nově otevřený kilometr znamená velkou úlevu přetížené
dopravě. Například na konci letošního srpna byl otevřen významný
Královopolský tunel, který svým více než jedním kilometrem délky
spojuje realizované části VMO na severu Brna.
Podobně jako pražský Městský okruh i ten brněnský vede zeměpisně i historicky složitým územím, a bude tak „prošpikován“ sedmi
tunely a na ostatní komunikace napojen dvaceti významnými křižovatkami.
V jiné části textu se věnujeme zmíněnému Městskému okruhu
v Praze, ovšem pominout vnější Pražský okruh by byla chyba. Po dokončení bude Silniční okruh kolem Prahy (jak zní oficiální název)
s označením R1 i jako součást IV. multimodálního koridoru transevropské dopravní sítě skutečnou perlou sítě českých dálnic a silnic.
Již dva roky je na okruhu v provozu například nejdelší silniční most
u nás v délce 2291 m nad údolím soutoku Vltavy a Berounky. Celkem
11 staveb okruhu v souhrnné délce 83 km by za předpokladu zajištění financí a vyřešení rozporů ve správních řízeních mělo být dokončeno nejdříve v roce 2023.
Hrátky s názvy
Že je možné dálnice vytvářet i mnohem snadněji než náročným stavebním procesem, dokazuje záměr Ministerstva dopravy na převedení některých rychlostních silnic do kategorie dálnic a jiných
na tzv. silnice pro motorová vozidla patřící do kategorie silnic I. třídy. Tak se například současná R10 změní na D10, ale naopak třeba
R4 na I/4. U nových silnic pro motorová vozidla bude stanovena nejvyšší rychlost 110 km/h, v některých jejich úsecích i 130 km/h. Celý
proces závisí také na přijetí novely zákona o pozemních komunikacích a překvalifikování lze očekávat na přelomu roků 2013 a 2014.
Snad nejen tyto, ale všechny změny v silniční dopravě a sítích povedou ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu provozu na našich dálnicích a silnicích.
Fenomén
Blanka
Ze všech výjimečných silničních staveb české současnosti vyčnívá
jednoznačně tunelový komplex Blanka se dvěma souběžnými
jednosměrnými tunely, který se realizuje v rámci severozápadní části
Městského okruhu v Praze.
Křižovatka Malovanka, kde se propojují Strahovský tunel a tunelový komplex Blanka
Z mnoha hledisek jedinečná stavba je už od roku 2007, kdy na ní
byly zahájeny práce po dvou letech odkladů kvůli sporům s řadou
občanských sdružení, tématem poutajícím nejen pražskou veřejnost. Tunel podráždil i UNESCO, při výstavbě se na třech místech
propadl a naopak se zvedl závěrečný účet za stavbu z původních
28 na 36 miliard korun.
Ražením a hloubením
Ponechme stranou kontroverzní zajímavosti a věnujme se dílu samotnému i jeho přínosu. Byl to nárůst počtu silničních dopravních
prostředků a dopravní zátěže v hlavním městě, které vedly už
v 70. letech minulého století k plánu výstavby tří okruhů a navazují-
cích radiál, ovšem s problematickým ohledem na historii a urbanismus Prahy. Po roce 1989 zde máme zcela jistě kvalitnější projekt
dvou okruhů – vnějšího Pražského a vnitřního Městského –, které
spojuje sedm radiál. Bez tohoto nadřazeného komunikačního systému by nebyl myslitelný další rozvoj života v Praze. Odvede z města
zbytnou tranzitní dopravu a současně zklidní tu městskou v centrech metropole.
Městský okruh v konečné celkové délce 32,3 km je rozdělen
na několik částí a právě pětiapůlkilometrový tunelový komplex Blanka bude tvořit podstatný úsek té severozápadní, dlouhé 6382 m.
První ze tří tunelových úseků nese název Brusnice, začíná u severního portálu již zprovozněného Strahovského tunelu a po 1,4 km
16/17 téma
Vyústění tunelového komplexu na Letné
Nový Trojský most je dlouhý 250 metrů
končí v křižovatce Prašný most. První část je hloubena z povrchu
a zbývajících 550 m je ražených hloubkově. Druhý tunelový úsek Dejvice vede až na Letnou hloubenými tunely v délce 1 km. Třetí úsek
Královská obora je nejdelší nejen v rámci Blanky, ale jeho střední
ražená část je se svými 2,23 km českým nejdelším raženým tunelem. Zbytek do celkové délky 3,09 km tvoří hloubené části.
nictvím příčníků přes síťový systém ocelových táhel do obloukových
nosníků. Ty se budou s rozpětím bezmála dvou set metrů klenout
34 m nad hladinou řeky. Dopravní možnosti budou komplexní – dvě
vozovky po dvou jízdních pruzích, uprostřed těleso pro tramvajovou
dopravu a po okrajích chodníky pro pěší a cyklisty.
Ne každý ví, proč bylo pro Blanku zvoleno právě toto jméno. Původně byly „ve hře“ tři varianty tras, kterým byla dána ženská jména
podle prvních písmen čtvrtí, jimiž trasy procházely. Dana pro dejvickou variantu, Hana reprezentovala Holešovice a Blanka zastupovala
Bubeneč. Po zapojení konceptů do územního plánu Prahy vyšla z bitvy vítězně Blanka. Na stavbu s tak poetickým jménem určitě stojí
za to dívat se pozitivně. Vždyť metropole vyniká nesmírně složitým
geologickým podložím a stavět zde tunely je velmi obtížné. Blanka
je údajně i nejdelším městským tunelem v Evropě a s celým okruhem jednou umožní výběr mýtného, jež bude zčásti investováno
do rozvoje MHD v Praze. Vzdálenější budoucnost jistě odpustí současnosti, že otevření Blanky bylo z původního termínu v roce 2011
odloženo až na rok 2014.
Pod zemí a nad řekou
Nejdelší ražený tunel prochází pod zástavbou Letné, pod parkem
Stromovka a za Vltavou s Císařským ostrovem vstupuje do hloubené
části ukončené v Trojské křižovatce. Zde dojde k symbolickému spojení dvou nejnáročnějších dopravních staveb, kterými jsou vedle
tunelů mosty. Nový Trojský most propojí s Městským okruhem dopravu z Holešovic a bude i novou dominantou této části města.
Most musel nejen splňovat technické, dopravní a vizuální nároky, ale zachovat plavební možnosti a také zohlednit výšku hladiny
dosaženou při povodni v roce 2002. Z dvaceti návrhů vyšel vítězně
projekt mostu s dolní předpjatou mostovkou, zavěšenou prostřed-
TEXT: Radomír Starý, FOTO: SHUTTERSTOCK, GOOGLE, SATRA, spol. s r.o.
Vyústění tunelového komplexu na Letné
Kaleidoskop silničních zajímavostí
„Praporkový“ zákon
Hybatelem průmyslové, a tedy i dopravní revoluce byla Británie, kde
vznikala také první pravidla silničního provozu. Z nich zřejmě nejslavnější je druhý Zákon o samohybech (neboli „praporkový“) z roku
1865, který ukládal, že ve vzdálenosti 55 m před vozem musí jít člověk s červeným praporkem a rychlost jízdy byla omezena na 6,4 km/h, v obci dokonce na polovinu. O 13 let později byla povinnost nést praporek zrušena, ale i tak tento zvyk přetrvával téměř
do konce 19. století.
Jdi na východ, výrobče!
Podíváme-li se do nejlidnatější země světa, i přes jistý útlum ekonomického rozvoje zapříčiněný globální krizí zde najdeme akceleraci
automobilismu v míře, která nemá srovnání. Zatímco v roce 2008
jezdilo po čínských silnicích pouze necelých 20 milionů osobních
vozidel, vloni se nových aut prodal téměř (bez milionu) stejný počet.
Na konci roku 2011 již bylo v Číně v provozu 106 milionů aut. Pokud
v současné době připadá v České republice přibližně jeden osobní
automobil na dvě osoby, ke stejnému poměru by v ČLR měla přibýt
půlmiliarda vozů! Největší automobilky na tamní trh hodně vsázejí
a například světová trojka Volkswagen jen v rámci značky Škoda
prodala za pět posledních let v Zemi středu 740 000 osobních vozů.
Je zřejmé, že bez investic do dopravní infrastruktury to nejde.
Na konci roku 2003 byla délka všech silnic v ČLR bez dvou set tisíc
dva miliony kilometrů (z toho 40 tisíc kilometrů dálnic), zatímco
o osm let později v obou kategoriích byly údaje už dvojnásobné.
Vlevo, či vpravo
A odkdy se ve většině zemí na světě jezdí vpravo? Prvním významným krokem k vyřešení strany provozu byl v roce 1926 dodatek
k sedm let staré poválečné Pařížské úmluvě. Jeho signatáři (včetně
Československa) se zavázali, že v přiměřeně vhodné době zavedou
jízdu vpravo, ovšem u nás byl tento „přiměřený čas“ odkládán tak
dlouho, až jej urychlilo obsazení země nacistickým Německem.
Smlouva o silničním provozu podepsaná v roce 1949 v Ženevě dávala státům možnost volby pod podmínkou sjednocení strany provozu
na všech silnicích v dané zemi. V současnosti tak přibližně třetina
zemí na světě má zavedenu levou stranu jízdy, a i když je v tomto
ohledu všeobecně známou právě Velká Británie, k dalším oblastem
patří rovněž mnoho zemí a ostrovů, které byly nebo stále jsou součástí jejího impéria. Že nejde o malý podíl světové populace, o tom
svědčí „levostranná“ Indie s více než miliardou obyvatel.
Perličky na závěr
Ve Švédsku je z více než 400 000 kilometrů silnic (celá desetina čínské sítě) otevřena pro veřejnost jen polovina. Slavná matka amerických dálnic Route 66 vedla na západ země nejen zchudlé farmáře
v době krize třicátých let minulého století, ale i americké vojáky
do válečných akcí v Pacifiku za II. světové války a děti květin
do „ráje“ v Kalifornii ve sladkých sixties.
Pokud jsme jinde zmínili nejdelší (Panamerickou) dálnici na světě,
vypátrali jsme i rekordní délku rovné silnice. Leží v západní Austrálii
a její přímka měří 148 kilometrů.
18/19 arval news
Soutěž o Opel Amera na víkend
O2 Den s Fleetem
Stejně jako v předchozích ročnících se i letos Arval zúčastnil
prestižní akce O2 Den s Fleetem, která se konala v areálu golfového
resortu Kunětická hora na Pardubicku.
samostatných kapitol, jako jsou charakteristika trhu a fleetu, financování, car policy a výběr vozů, služby, bezpečí a telematika. Další
prezentace společnosti Arval byla zaměřena na alternativní pohony
a porovnání dvou hlavních směrů, tj. CNG a elektromobility.
V odpolední neformální části připravil Arval na svém stánku pro
všechny účastníky možnost vyžití na elektrických vozítkách Segway.
Ačkoliv počasí nebylo právě nejpříznivější, zájem o projížďku byl
opravdu velký a vozítka se prakticky po celé odpoledne nezastavila.
Důležitým exponátem na stánku Arvalu byl elektromobil Opel Ampera, který upoutal pozornost kolemjdoucích svým nadčasovým designem a výrazným polepem. Arval ho zakoupil do své flotily v červenci tohoto roku. S tímto vozem souvisela i soutěž, do které se
zapojilo mnoho návštěvníků. Vylosovaný výherce, který správně
odpověděl na pět otázek týkajících se vozu Opel Ampera, ho získá
zdarma na víkend.
Ampera z Arvalu uprostřed
Václavského náměstí
V letošním roce proběhl jubilejní 10. ročník Evropského týdne mobility s tématem
„Alternativní doprava“. Akce se konala
v polovině září na Václavském náměstí
v Praze. Záštitu nad ní převzal pražský
magistrát. Arval zde prezentoval svůj
nový elektromobil Opel Ampera, který se
díky atraktivnímu designu těšil vysokému zájmu kolemjdoucích.
TEXT: Lenka vlčková, foto: arval cz
Historicky největší účast na Dni s Fleetem, jehož první ročník se konal v roce 2007, neohrozila ani špatná předpověď počasí, která se
v odpoledních hodinách bohužel naplnila. Sjelo se přes 500 manažerů firem z celé ČR, kteří řeší pořizování a správu vozových parků,
stejně jako jejich dodavatelé včetně převážné většiny zástupců tuzemských automobilových značek.
Za Arval představil Business Development Manager Jan Tejnor
expertní platformu pro rozhodující manažery ve fleetu – Corporate
Vehicle Observatory (CVO). Vzniká na základě nestranného mezinárodního průzkumu, do něhož se zapojuje přibližně 4800 respondentů. CVO analyzuje postoje rozhodujících osob, vyhodnocuje
hlavní trendy ve fleet managementu a zjištění porovnává napříč
šestnácti různými zeměmi. Vzniká tak velice hodnotný Fleet Barometer, který pomáhá řídícím pracovníkům fleetů při jejich strategickém rozhodování. CVO rozpracovává problematiku do jednotlivých
Posezení s novináři
Několikrát za rok organizujeme neformální setkání managementu s šéfredaktory odborných a ekonomických periodik. Jejich účelem je možnost otevřené diskuse s nejvyšším managementem naší leasingové společnosti na různá zajímavá témata. Zástupci tisku mají příležitost v rámci příjemného posezení
v restauraci SOHO nahlédnout „pod pokličku“ Arvalu a klást dotazy, které jsou
momentálně aktuální pro jejich periodika. Jsme velice potěšeni, že se tato akce
těší vždy vysoké účasti a že si šéfredaktoři i přes značné vytížení najdou čas
na setkání s námi.
Snídaně s tématem alternativních pohonů a TCO
Další dva z řady pravidelných neformálních seminářů proběhly v říjnu
a listopadu v konferenčních prostorách Arvalu. Opět měly formu společné snídaně, prezentačních bloků a následné diskuse. První seminář
byl na téma „Alternativní pohony od počátků až do včerejška“. Hovořilo
se o historii pohonů a jejich vývoji. Co a jakým způsobem se vyvinulo
a proč zaniklo. Druhý se zaměřil na důležitost jednotlivých položek zahrnutých do celkových nákladů na provoz (TCO) a dále na konkrétní přínosy nyní často diskutovaných alternativních pohonů. Konferenční
místnost sice praskala ve švech, avšak tato skutečnost nic neubrala
na příjemné neformální atmosféře a zajímavých diskusích.
Tradiční setkání s fleeťáky
Koncem září proběhlo v restauraci Demínka tradiční setkání fleetových managerů, které je vždy
naplněno neformální a přátelskou atmosférou.
Posezení je pokaždé spojeno s dobrou večeří
na konkrétní téma, tentokrát to byly staročeské
hody. Nechybělo vepřové koleno, domácí uzené
a samozřejmě ani výborné pivo. Sladkou tečkou
byly povidlové buchty.
Akce se těšila vysoké účasti a bylo rozhodně
o čem povídat. Po prázdninách byli všichni plni
dojmů a také očekávání, co přinese druhá polovina roku. Na závěr si účastníci odnesli domů výtečnou škvarkovou pomazánku a kváskový krkonošský chléb. V tradici těchto setkání budeme
pokračovat a těšit se na další příjemné posezení
začátkem roku 2013.
20/21 rozhovor
Tomáš Sova, manažer Českých Radiokomunikací
Hlavním parametrem
je efektivita
Díky vysílačům a dalším technologiím společnosti České
Radiokomunikace můžeme v autě slyšet např. dopravní informace.
O tom, jak fungují auta, která slouží zaměstnancům této společnosti,
jsme hovořili s Tomášem Sovou, manažerem útvaru nákupu
a centralizovaných služeb.
Čím se vlastně zabývá společnost České Radiokomunikace?
Naše společnost je největším provozovatelem na trhu vysílacích služeb. Jako první v České republice jsme spustili jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. Nabízíme také komplexní portfolio telekomunikačních a ICT služeb prostřednictvím vlastní
infrastruktury pro velkoobchodní a korporátní zákazníky.
České Radiokomunikace rovněž vlastní vysílače, jako jsou například
Žižkovská televizní věž, Ještěd, Praděd, Černá hora a podobně.
Na nich máme potřebná technologická zařízení a lidi, kteří se o ně
starají a zabezpečují jejich chod. Síť těchto vysílačů pokrývá území
celé republiky.
Kolik máte zaměstnanců?
V současné době má naše společnost 343 zaměstnanců. Nejvíce jich
působí v Praze, kde máme sídlo společnosti. Řada kolegů ale pracuje i v regionech.
Kolik používáte firemních osobních vozů a pro jaké zaměstnanecké
pozice?
V současné době máme v autoparku 172 osobních vozů. Využívají je
jak naši technici v terénu, tak samozřejmě obchodníci i management společnosti. Vzhledem k velmi různorodým profesím našich
zaměstnanců a jejich regionálnímu rozložení je intenzita využití aut
dosti odlišná. Ročně v průměru najedou kolem 25 000 kilometrů, ale
výjimkou nejsou ani nájezdy dvojnásobné. Proto u nás také převažují dieselové motory.
Vedle klasických osobních aut máme ještě speciální vozidla, například měřicí vozy pro zjišťování síly signálu. A kvůli obsluze našich
zařízení v horských lokalitách jsou součástí naší flotily například
také sněžné rolby.
Velkou většinu vozů, s výjimkou několika speciálních, provozujeme
v režimu operativního leasingu.
V čem vidíte hlavní výhody tohoto způsobu provozování služebních
vozidel?
V dnešní době je nutné soustředit pozornost, ale i interní zdroje,
na vlastní byznys a na poskytování vlastních řešení. Podpůrné služby je efektivnější outsourcovat. Proto jsme se před lety rozhodli
správu celého vozového parku řešit formou operativního leasingu.
Výsledkem je zjednodušení těchto činností včetně administrativy
a samozřejmě i úspora finančních prostředků. Díky operativnímu
„
Největší část našeho autoparku tvoří Fabie využívané hlavně techniky a Octavie pro obchodníky. Do náročnějších terénů máme také
vozy Škoda Yeti 4x4.
Vedle škodovek u nás najdete i několik speciálních vozů, jako například Nissan Pathfinder pro pohyb zejména v horských lokalitách.
Máte služební vozidla jednotně označena?
Ano. Jedná se z mého pohledu o velmi decentní polepy s logem naší
společnosti na několika místech stříbrné karoserie. Domnívám se,
že můžeme být hrdí na to, co jsme v našem oboru dokázali, a je proto správné, že se naši zaměstnanci tímto způsobem nejen hlásí
ke své společnosti, ale zároveň ji také reprezentují před zákazníky
i širokou veřejností.
Na jaké úrovni je vybavení firemních aut Českých Radiokomunikací
informačními a komunikačními technologiemi?
U všech vozidel využíváme systém sledování pohybu pomocí GPS.
To nám značně zjednodušilo administrativu spojenou se správou
Vedle klasických aut máme ještě speciální vozidla, například
měřicí vozy pro zjišťování síly signálu. Většinu vozů provozujeme
“
v režimu operativního leasingu.
leasingu můžeme udržovat celou flotilu v dobrém technickém stavu
a pravidelně ji obnovovat.
Auta si obvykle ponecháváme tři roky a pak je vracíme a pořizujeme
nová.
TEXT: PAVEL ČERNÝ, FOTO: Martin faltus
Jak si vybíráte dodavatele leasingových služeb?
Pravidelně, zhruba v intervalu dvou let, děláme výběrové řízení, při
němž vybíráme hlavního partnera. Tím je v současné době společnost Arval.
Ale i v průběhu uvedené periody si vždycky, když končí leasingový
cyklus například větší skupiny aut, prověřujeme situaci na trhu
a zjišťujeme, zda je možné získat lepší podmínky.
Na jakých zásadách je založena vaše car policy?
Hlavní zásadou je být efektivní. Snažíme se využívat a zaměstnancům přidělovat takové vozy, které plně vyhovují účelům, pro něž
jsou určeny, a na druhou stranu neznamenají zbytečné finanční náklady. Aspekt výkon versus cena je pro nás hodně důležitý.
S tím souvisí i snaha mít celou flotilu co nejvíce unifikovanou a jednotnou tak, aby využívání služebních vozů bylo napříč společností
co nejflexibilnější a na jednotlivých pracovních pozicích nevznikaly
zbytečné rozdíly. Každá zaměstnanecká úroveň má u nás definováno, na jaký vůz s jakou výbavou má nárok. Takto sjednocený autopark se snáze řídí a je možné rychle a operativně reagovat na aktuální situaci a řešit případné problémy.
Vzhledem k maximální efektivitě se někteří zaměstnanci, kteří nepotřebují jezdit každý den, například IT specialisté, o auta také dělí.
Jeden vůz pak slouží více lidem, kteří ho využívají ke služebním cestám mimo své stabilní pracoviště.
Z kterých značek a modelů aut se vaše flotila skládá?
Již řadu let využíváme především vozy značky Škoda. To nám dává
dobrý pocit, že podporujeme tradiční českou značku a zároveň
máme vozy, které zcela splňují naše požadavky na kvalitu, komfort
řidičů i z hlediska ceny.
vozového parku a zároveň jsme mohli optimalizovat provoz celé flotily. Podle toho, jak jednotlivé vozy jezdí, jsme schopni je přerozdělovat mezi zaměstnance, vytvářet a udržovat skupiny pro sdílení
jednoho vozu a dále zefektivňovat využití služebních aut.
Samozřejmostí pro naše řidiče už jsou také navigační systémy.
Zajišťují České Radiokomunikace nějaké služby i pro oblast automobilismu či řízení dopravy?
Do automobilového průmyslu se nijak aktivně nezapojujeme. Ale
díky našim vysílacím službám, které poskytujeme rozhlasovým stanicím, se například k řidičům dostávají dopravní informace. Samozřejmě si uvědomujeme, že lidé tráví čím dál více času v autech, ať
už při cestování za prací, nebo za zábavou. Proto se v oblasti vysílacích služeb soustředíme na využívání moderních technologií, jako
je například digitální rozhlasové vysílání, které umožní řidičům využívat dopravní informace v úplně jiném standardu než dosud.
Máte nějaké auto snů?
Já mám spíš motorku snů, ale tento dětský sen se mi podařilo již
splnit. Vlastním motocykl Harley-Davidson a s ním vyrážím na cesty.
Kdybych tedy mohl ten motoristický sen dále prodloužit, koupil
bych si ještě jiný model Harleye. Ale s tím, který mám, jsem naprosto spokojený.
Jak ze sedla motorky hodnotíte chování českých řidičů, kteří si
na motorkáře dost často stěžují? Je důvod ke stížnostem i z opačné
strany?
Řekl bych, že pravda je někde uprostřed. Ze zkušenosti vím, že řidiči
aut jsou mnohdy neohleduplní a neuvědomují si, že není nutné, aby
motorkář stál hodinu v zácpě, když může projet a nikoho neohrožuje. Na druhou stranu je pravdou, že zejména jezdci na skútrech bývají někdy poměrně agresivní a snaží se vejít někam, kde skutečně
není místo. Zbytečně pak vyvolávají konflikty.
Já se snažím jezdit bezpečně, a když vidím, že nemám dost prostoru, raději počkám.
22/23 produkty a služby
Informace, které šetří
čas i peníze
Nová služba společnosti ARVAL CZ dokáže ušetřit i více než 20 %
nákladů na provoz firemních vozidel. Nevěříte? Vstupte na palubu.
Služba Arval On Board je nástroj, který využívá možnosti moderních
komunikačních a informačních technologií k tomu, aby motivoval
řidiče k úspornější a ohleduplnější jízdě a k efektivnějšímu využívání služebních vozidel. Zároveň nabízí řadu funkcí pro zjednodušení
a zpřehlednění správy vozového parku.
Službu Arval On Board je možné objednat v jednom ze tří nabízených balíčků. Balíček Standard je zaměřen především na optimalizaci provozních nákladů, Dynamic přidává prvky preventivní ochrany a Profic ještě navíc hlídá bezpečnost řidiče. Každý klient si navíc
může nechat upravit výstupy podle vlastních požadavků přesně
na míru tak, aby dostával pouze to, co ho skutečně zajímá a v podobě, která mu nejvíce vyhovuje. Přestože se tedy jedná o standardizované balíčky, je možné jejich využívání nastavit zcela individuálně
tak, aby výstupy přesně odpovídaly jejich požadavkům a potřebám.
Základním prvkem služby Arval On Board je elektronická jednotka namontovaná ve vozidle, která sbírá informace o provozních hod-
notách a zároveň sleduje polohu vozidla. Tyto údaje posílá prostřednictvím GSM sítě do datového centra, kde jsou dále zpracovávány
a využity pro vytváření reportů.
O každém vozidle je tak možné doslova online získávat celou
řadu informací a vedle aktuální polohy, rychlosti a trasy hodnotit
např. i styl jízdy, spotřebu pohonných hmot, aktivaci bezpečnostních systémů (např. airbagů nebo ABS), dobu zbývající do další pravidelné servisní prohlídky apod. Shromážděné údaje slouží také
ke zpětnému vyhodnocení delších časových období a vytváření přehledů, jak bylo vozidlo využíváno.
Mezi základní statistiky patří nájezdy služebních a soukromých
kilometrů, spotřeba pohonných hmot, sledování rychlosti vozidel
a evidence překračování povolených hodnot, sledování průběhu intervalu do příští servisní prohlídky, informace o poruchách motoru,
záznamy o otáčkách motoru, hlášení o aktivaci bezpečnostních prvků ve vozidle apod. Systém dokáže ze sledovaných dat sestavit pře-
Úrovně služby Arval On Board:
Standard
Sledování spotřeby PHM a emisí CO2; evidence rychlosti vozidel a překračování rychlostních limitů; sledování stavu PHM
v nádrži a zabránění krádeži benzínu/nafty; generování knihy jízd a dalších cestovních výkazů pro účetnictví a daňové
účely.
Dynamic
= Standard +
Hlášení servisních intervalů; výstražné informace o poruchách motoru a dalších součástí vozidla (málo oleje atd.);
sledování otáček motoru a nadměrného vytáčení za teplého
i studeného motoru; informace o aktivaci ABS a dalších aktivních bezpečnostních prvcích.
Profic
= Dynamic +
Analýza stylu jízdy řidiče (akcelerace, brzdění, boční vychýlení...); rychlostní report s maximálními a průměrnými rychlostmi; hlášení aktivace airbagů a dalších prvků pasivní bezpečnosti; zavolání dispečinku v případě nehody vozidla;
aplikace pro iPhone a telefony se systémem Android.
hledné výstupy o stylu jízdy a sám upozorní na momenty, kdy řidič
nejel příliš bezpečně nebo jeho jízda byla výrazně neekonomická.
Už to samo o sobě je účinným motivačním prvkem pro řidiče, kteří
po zhlédnutí záznamů o vlastním stylu jízdy obvykle své chování
za volantem zlepší. Následným efektem je pak snížení nákladů
na servis, výměnu pneumatik a pojistné. Šetrnější a ohleduplnější
jízda totiž znamená menší opotřebení vozu a jeho součástí a také
méně nehod s menšími následky. A díky nižšímu počtu pojistných
případů vyplatí firma méně peněz za spoluúčast a zároveň může získat lepší podmínky při stanovení celkové výše pojistného. Její řidiči
navíc stráví kratší dobu v pracovní neschopnosti či při vyřizování
nezbytných formalit spojených s nehodou a automobily při ukončení leasingu nejsou tolik opotřebované, tudíž mají vyšší zůstatkovou
hodnotu.
Hlavní část úspor, kterou Arval On Board firmám přináší, ovšem
spočívá ve snížení spotřeby pohonných hmot. Samotné zavedení
služby se obvykle okamžitě projeví znatelným poklesem kilometrů
vykazovaných jako služební, což samo o sobě znamená snížení nákladů na pohonné hmoty v průměru o 15 %.
Další procenta pak nabíhají díky snížení administrativní náročnosti v procesu zpracování knihy jízd a na ni navazujících cestovních
dokladů. „Sečteme-li všechny výše uvedené úspory, dostaneme se
u řady klientů i vysoko nad dvacet procent,“ uvádí Pavel Kolář, Product Manager ARVAL CZ.
TEXT: PAVEL ČERNÝ, FOTO: ARVAL CZ
Pomoc při nehodě
Vedle snížení nákladů je systém Arval On Board velmi účinným nástrojem ke zvýšení bezpečnosti řidičů. Pokud totiž elektronická jednotka, která průběžně sleduje aktivaci airbagů, ABS a rychlost i způsob zastavení, vyhodnotí, že pravděpodobně došlo k nehodě, sama
kontaktuje dispečink a odešle na něj informaci o aktuální poloze
vozidla. Dispečer je na takový případ upozorněn varovným hlášením, takže okamžitě kontaktuje posádku vozu a v případě potřeby
i záchranné složky.
„Tato funkce je v podstatě určitým předstupněm bezpečnostního tlačítka E-call, které má být v Evropské unii zavedeno ve všech
nově vyrobených vozech od roku 2015,“ říká Pavel Kolář a dodává,
že Arval On Board bude se službou E-call po jejím zavedení plně
kompatibilní.
Snadný přístup k informacím
Prostřednictvím služby Arval On Board získává fleetový manažer dokonalý přehled o všech vozidlech prakticky odkudkoliv, kde je možné se připojit na internet. A není k tomu třeba ani počítač. Aplikace
funguje rovněž na chytrých telefonech s operačním systémem Android.
Ke zprovoznění služby Arval On Board přitom není nutné nahrávat nějaký speciální software. Uživatel dostane pouze přístupové
kódy a vše, co potřebuje, vidí přes vzdálený přístup přímo na datech
uložených a zpracovávaných na serverech společnosti Arval. Výstupy mají přehlednou grafickou formu, takže se v nich lze snadno orientovat a najít požadovanou informaci.
Počet osob v jedné firmě oprávněných využívat Arval On Board
není nijak omezen, přičemž každému může být nastavena individuální úroveň, kam smí nahlížet a jaké sestavy vytvářet.
Soukromí zůstává utajeno
Elektronické jednotky pro službu Arval On Board lze montovat
do všech nově vyrobených vozidel i do vozidel, která již klienti nějakou dobu užívají. Montáž jednotky, pokud ji provádí autorizovaný
servis, není v rozporu se zárukami poskytovanými na vozidlo a jeho
součásti a v žádném případě nehrozí, že by její vinou došlo k poškození automobilu či ke zhoršení jízdních vlastností. Samotná jednotka pouze načítá data ze sběrnice, sama nevysílá žádné impulzy
směrem k řídicí jednotce vozu ani jinak neovlivňuje její chod.
Životnost elektronických jednotek obvykle přesahuje délku leasingového cyklu a po ukončení leasingu je možné ji z vozidla odmontovat a přenést na jiný vůz. Vzhledem k poměru ceny této operace vůči ceně nové jednotky se však většinou vyplatí osadit na nová
auta jednotky nové a ty staré pouze deaktivovat, aby nebylo možné
shromažďovat informace o vozidlech po jejich prodeji jinému majiteli. Deaktivaci jednotek Arval On Board provádí Arval po vrácení
vozu na konci leasingu automaticky, takže se není třeba obávat, že
by mohlo dojít ke zneužití údajů.
24/25 travel tip
Místa,
kde jste
možná nikdy
lyžovat
nebyli
Blíží se zimní sezóna a ti z vás, kteří holdují zimním sportům, již mají
jistě připravené sportovní náčiní – jen vyrazit na sjezdovku.
V následujících řádcích najdete několik tipů na místa, kam jste se možná
ještě nepodívali. Protože velká lyžařská střediska jsou již tak známá, že
psát o nich by znamenalo totéž jako nosit dříví do lesa, vybrali jsme pro
vás několik lyžařských specialit a k nim přidali ještě návod, jak se na
sjezdovkách chovat, abyste si zimní dovolenou užili bez úrazů.
Tři rakouská nej
Rakousko patří mezi českými lyžaři k nejoblíbenějším destinacím.
Pro jeho návštěvu mluví nejen vynikající lyžařské podmínky, ale
i ceny, které se velmi blíží těm našim s tím, že služby a kvalita sjezdovek často řádově převyšují tuzemské. Lyžovat zde můžete jak
v horách, které spíše připomínají naši Šumavu, tak i na svazích alpských třiapůltisícovek, kde se dá věnovat zimním sportům i v létě.
Z rakouských skiareálů jsme vybrali tři nej – nejluxusnější
(a také nejdražší), nejbližší (ocení zejména rodiny s dětmi a ti, kteří
potřebují být na horách často i o víkendu) a lyžařsky nejzajímavější
(protože pohled na to, co je zajímavé, se může různit, raději upřesníme – toto středisko patří mezi nejzajímavější).
Nejluxusnější – jen pro zdatné lyžaře
Patříte-li k těm, kteří při plánování dovolené příliš nekoukají do peněženky, a současně jste dobří lyžaři, určitě byste si měli jednou dopřát
lyžování v rakouském St. Antonu. I když není ani nejvýše položeným
lyžařským střediskem, nemá nejvíce kilometrů sjezdovek, a dokonce
ani nepatří k nejbližším. Z Prahy sem podle internetových plánovačů
tras dojedete za více než šest hodin. Při větším provozu ale těch 650 kilometrů vzdálenosti od Prahy může trvat i o nějakou tu hodinu déle.
Co je na tomto místě tedy tak lákavého? Je to především jeho
neopakovatelná atmosféra, nádherné přírodní scenérie a vedle precizně upravených sjezdovek i neuvěřitelné množství příležitostí pro
volné lyžování. K tomu všemu se přidávají perfektní služby a báječné lyžařské zázemí. Kdo se sem jednou podívá, zcela jistě bude
okouzlen. Nezbytnou podmínkou radovánek v této lokalitě je ovšem
dobře nabitá kreditní karta.
„
St. Anton je součástí rakouského území Arlberg na hranicích Tyrolska a Vorarlbergu. Lyžařský areál je navíc volně propojen s oblastí Lech Zürs, takže z místních více než 130 kilometrů sjezdovek se
rázem stává 250. Lyžování začíná ve výškách na úrovni našich Krkonoš a končí v mracích ve 2800 metrech n. m. na nejvyšším vrcholu
Valuga. Náročnost terénu nejlépe ilustruje fakt, že v roce 2001 se
na zdejší nejnáročnější sjezdovce – Kandaháru – jelo mistrovství
světa mužů.
St. Anton ›› Vzdálenost: z Prahy 650 km, z Brna 600 km ›› Nadmořská výška: 1300 až 2800 m n. m. ›› Délka sjezdovek: 130 (resp. 250) km
Nejblíže – pro rodiny s malými dětmi,
běžkaře a pro začátečníky
Čekají tu na vás perfektně
upravené sjezdovky, málo
“
Text: Lenka Šíšová, Foto: Shutterstock, UnitedPictures
návštěvníků a malebná krajina.
Určit nejbližší lyžařské středisko už je o něco složitější než to nejluxusnější. Z Brna je to totiž známý Semmering a z Prahy Pyhrn-Priel
Hinterstoder. Protože jsme si už na začátku řekli, že se nebudeme
zabývat středisky, které důvěrně zná každý lyžař, dovolíme si Semmering vynechat. Vzdálenost 350 kilometrů z Prahy do Pyhrn-Prielu
zvládnete za asi 4,5 hodiny. Pyhrn-Priel má dva areály: Wurzeralm
a Hinterstoder. Pro oba platí jeden skipas, jsou od sebe vzdáleny
16 kilometrů a jezdí mezi nimi skibus. Wurzeralm je vhodným místem pro rodiny s dětmi, které se učí lyžovat, nebo pro méně zdatné
sváteční lyžaře. Nezažijete tady sice takové ohromení velehorami
jako v jiných rakouských střediscích, zato na vás čekají perfektně
upravené sjezdovky, málo návštěvníků a malebná krajina. Osm kilometrů modré a čtrnáct kilometrů červené sjezdovky hovoří jasně –
tady se naučíte lyžovat.
Pokud vyrážíte v nesourodé skupince nebo s malými dětmi
a chcete si přesto dopřát trochu více adrenalinu, zvolte raději Hinterstoder. Modře je tu označeno 10 a červeně 15 kilometrů, ale nenudí se tu ani zdatní lyžaři, kteří mohou sjíždět deset kilometrů
po černé. Na své si přijdou rovněž běžkaři. V mezistanici je pro
méně trénované připraven výborně upravený patnáctikilometrový
okruh. Ti, kteří si troufnou do složitějšího terénu, si ale v Pyhrn-Prielu mohou vybrat z 260 kilometrů běžeckých tratí (a všechny se
upravují!).
Pyhrn-Priel, Hinterstoder ›› Vzdálenost: z Prahy 350 km ›› Nadmořská výška: 600 až 1870 m n. m. ›› Délka sjezdovek: 59 km
26/27 travel tip
Nejzajímavější – je libo klasiku nebo freeride
Na sjezdovce s převýšením 1500 metrů se střídají červené a modré
úseky obtížnosti, takže je téměř ideální i pro smíšené skupiny,
z nichž někteří členové jsou vyznavači volného lyžování a jiní si
do terénu příliš netroufají. Každý si tu přijde na své a přitom stráví
i dost času společně. Freeride Arena Krippenstein, jak zní oficiální
název střediska u hallstattského jezera, je navíc součástí rodinami
oblíbeného komplexu Dachstein West, z něhož si lze do bohem zapomenuté krajiny třeba jen odskočit z klasicky rodinné dovolené.
Čechům takřka neznámý freeridový Krippenstein je místem pro
všechny, kteří milují lyžování ve volném terénu, romantiku a klid.
Podle všeho se zdá, že se tu zastavil čas. Kabinová lanovka, která
pamatuje nějaké to desetiletí, vás zaveze na 2100 metrů vysoko položený vrchol hory. Tady si můžete vybrat: buď sjet jednou z nejdelších rakouských sjezdovek (11 km) do Obertraunu, nebo se z různých částí sjezdovky odpíchnout přímo do volného terénu.
„
Krippenstein ›› Vzdálenost: z Prahy 380 km, z Brna 420 km ›› Nadmořská výška: 2100 m n. m. ›› Délka sjezdovek: 11 km a volný terén
Každý si tu přijde na své a přitom
“
stráví i dost času společně.
Jak se chovat na sjezdovkách
Lyžování, snowboarding a další radovánky na sněhu jsou stále žádanějšími formami relaxace. Aby se dovolená ale nakonec neproměnila v noční můru naplněnou úrazy nebo v lepším případě hmotnou škodou, je při sportech na sněhu třeba dodržovat několik
zásad. Evropské státy mají různě přísné předpisy, které se často
i během sezony mění. Základní vodítko pro to, jak se chovat na sjezdovkách, přinášejí pravidla Mezinárodní lyžařské federace FIS.
I když nejsou závaznou právní normou, v případě závažných nehod, které končí u soudu, k nim většinou soudce přihlíží. Znáte je?
1) Na sjezdovkách musíte brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty tak, abyste je neohrozili a nepoškodili.
2) Podobně jako na silnicích je třeba rychlost jízdy přizpůsobit
stavu sjezdovky, počasí, schopnostem lyžaře a také je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.
3) Přednost má vždy lyžař, který jede před vámi. Toto pravidlo si
lyžaři často pletou s pravidlem silničního provozu – předností
zprava!
4) Naopak volnější pravidlo platí pro předjíždění. Předjíždět můžete zleva, zprava, shora i zdola, ale vždy s dostatečným odstupem, abyste neporušili pravidlo 1.
5) Když vjíždíte na trať nebo se rozjíždíte, vždy se pečlivě rozhlédněte.
6) Na druhou stranu je třeba zbytečně neblokovat jízdní dráhu
a v případě pádu se ji snažit co nejrychleji opustit.
7) Pokud jste z nějakých důvodů nuceni odejít ze sjezdovky pěšky
s lyžemi na zádech, učiňte tak při okraji sjezdovky, a ne jejím prostředkem.
8) Samozřejmostí by mělo být respektování signalizace a značení.
9) Při úrazu jste tak jako v civilním životě povinni poskytnout druhému první pomoc.
10) Pokud budete svědkem nehody, může se stát, že budete vyzváni k prokázání osobních údajů. Podle pravidel FIS byte tak
měli učinit.
Specifické je to s alkoholem na sjezdovkách. Zakázaný sice není
(ostatně takový grog v mezistanici asi řada lyžařů přímo očekává),
ale jako v běžném životě platí, že nic se nesmí přehánět. Na sjezdovkách se často pohybují tzv. skipatroly, které mohou nebezpečně jedoucí lyžaře vykázat z areálu, a pokud neuposlechnete,
hrozí nejen vysoké pokuty, ale i zabavení skipasu.
A na závěr, pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte jim přibalit lyžařskou helmu. Ve většině evropských skiareálů je povinná nejméně do 15 let věku. Navíc se stále rozrůstá počet míst, kam nepustí bez helmy ani dospělé lyžaře.
Itálie – krásné počasí, upravené sjezdovky
a nádherná příroda
Přestože je do Itálie dále než do Rakouska, nedá na ni řada českých
lyžařů dopustit. Jižní svahy jejích hor lze brázdit až do jara a přitom
je tady takřka zaručené pěkné počasí. Na své si přijdou i ti, kteří si
po sportovním výkonu rádi pochutnají na dobrém jídle.
Pokud jde o náš tip, mohli bychom začít stejně jako na začátku,
tedy: čekáte-li informace o Sella Ronda, zalistujte v některém z katalogů cestovních kanceláří, zcela jistě je tam najdete. My vám
v souladu s naším záměrem přinášíme tip na trochu netypické italské místo. Nadšeni z něj budou zejména ti, kteří nechtějí na dovolené slyšet češtinu a pro něž není podmínkou bujarý noční život. Patříte-li k takovým lidem, zveme vás do Sappady, malé lyžařské osady
s jedním z největších sněhových parků v Itálii, kam jezdí hlavně
místní. Přidáme-li informaci o tom, že Sappada se nenachází v žádných závratných výškách, ale v příjemných 1250 metrech nad mořem, je jasné, že sem zamíří hlavně ti, kteří hledají klidnou rodinnou
dovolenou se spoustou kvalitního lyžování a zábavy na sněhu.
Sappada ›› Vzdálenost: z Prahy 650 km, z Brna 600 km
›› Nadmořská výška: 1250 m n. m. ›› Délka sjezdovek: 22 km
Je libo černou?
Pokud ovšem patříte k lyžařům, kteří od tohoto sportu očekávají
především výzvy, adrenalin a rychlost, potom pro vás Sappada nebude rozhodně to pravé. Jste-li navíc ochotni strávit více času
na cestě, určitě si nenechte ujít lahůdku v podobě černé pětikilometrové sjezdovky Leonardo David v areálu Monterosa Ski. Na své si
zde přijdou nejen milovníci těch nejobtížnějších sjezdů, ale i vyznavači obtížných freeridových terénů. Pokud s sebou chcete vzít přátele, kteří si na černou netroufají, je možné ji objet dvanáctikilometrovým úsekem, na němž se střídá červená s modrou. I tak je to ale
terén spíše pro zdatnější lyžaře.
Monterosa Ski ›› Vzdálenost: z Prahy 1100 km, z Brna 1200 km
›› Nadmořská výška: 1250 m n. m. ›› Délka sjezdovek: 22 km
Zimní automobilová výbava
Rakousko: Od 1. listopadu do 15. dubna jsou v případě zimních podmínek na silnici povinné pneumatiky se zimním vzorkem. Jako alternativu lze použít řetězy na předních kolech,
ovšem pouze tam, kde je na silnici souvislá vrstva sněhu nebo
ledu. S řetězy můžete jet nejvýše 40 km/h.
Pokuty za nedodržení: na místě 35 € s možností odstavení
vozidla; ve správním řízení až 5000 €.
„
Itálie: Povinnost obout zimní pneumatiky platí na vybraných
úsecích od 15. října do 15. dubna. Pokud použijete řetězy,
smíte jet rychlostí nejvýše 50 km/h.
Sem zamíří hlavně ti, kteří hledají
klidnou rodinnou dovolenou se
“
spoustou kvalitního lyžování.
28/29 servis
Aditiva do paliv:
Prospívají,
nebo škodí?
Přichází zima a s ní i letitý problém
řidičů dieselových vozidel: Nafta totiž
může na rozdíl od benzínu ztuhnout
neboli lidově „zamrznout“.
Co umí aditiva?
Jsou určena pro úpravu vlastností paliva či motorového
oleje. Dokážou prodloužit životnost motoru a případně
upravit některé z jeho nedostatků. Výběrem a použitím
správného aditiva do paliva lze např. snížit hluk motoru,
pročistit palivový systém, omezit či zabránit korozi vnitřku
motoru, případně lehce navýšit výkon vozidla (zvýšit cetanové číslo až o několik jednotek) a pomoci snížit spotřebu
paliva v řádu procent. Prodlužují životnost vstřikovacího
čerpadla a trysek, speciální přísady potlačují pěnění paliva
v palivovém systému. Aditiva do paliv jsou nabízena v alternativách pro letní a zimní provoz. V létě je potřeba více
detergentních (čisticích) složek, v zimě se uplatní hlavně
depresant snižující teplotu, při níž dochází k ucpání
palivového filtru. Existuje i celoroční verze aditiva do nafty
(CINOL), která brání vytváření parafinových shluků.
Ve skutečnosti nafta nezamrzá, ale při nízkých teplotách se mění
její konzistence – zhoustne, což je problémem pro průtok palivovým
filtrem a vstřikovacími systémy typu Common Rail s tenkými kanálky. Při silnějších mrazech se z nafty uvolňuje parafín v podobě malých krystalů, které mohou palivový filtr ucpat. Pokud má vůz vyhřívaný filtr, krystaly se zase po chvíli rozpustí, ale jejich tvorbě by
mělo předejít právě aditivum, speciální složka, která se do paliva
přidává pro změnu jeho vlastností.
Aditiva jsou v zásadě dvojího druhu: ta, která mají palivu pomoci zlepšit výkonnostní parametry motoru, a ta, jejichž účelem je zabránit palivu zhoršit svoje vlastnosti. „Zimní“ aditiva obsahují tzv.
depresanty, které snižují bod tuhnutí nafty. Někdy jsou používány
i přísady zabraňující usazování vysráženého parafínu na dně palivové nádrže. Běžná nafta totiž už při teplotách okolo –14° C rosolovatí
a stává se nepoužitelnou. Pro kritické zimní období od prosince až
do konce února, kdy hrozí mrazy s extrémně nízkými teplotami, by
měly čerpací stanice nabízet tzv. zimní naftu, která je díky aditivům
odolnější a zaručuje provozní podmínky až do –20° C, speciální arktická pak až do –32° C. Rozlišujeme aditiva výrobní, což jsou chemické látky přidávané do paliv již při výrobě. S jejich pomocí se výrobci snaží palivu zajistit parametry pro splnění nezbytných
technických norem a případně zlepšit výkonové vlastnosti. Dále pak
aditiva povýrobní (komerční, doplňková), tedy chemické směsi přidávané do paliva samotným motoristou.
Solidní přípravky i chytáky?
Na trhu je mnoho přípravků pro benzinová, dieselová i plynová vozidla od nejrůznějších firem, které slibují různé účinky, a vyznat se
v nich není jednoduché. Navíc jejich výrobci a dodavatelé používají
různé marketingové triky, aby vzbudili dojem, že právě toto je přípravek, který dá vozu téměř zázračné schopnosti a bez něhož se
prostě nemůžete obejít. Vše bývá často podpořené odkazy na testování renomovanými institucemi a zabalené do odborné terminologie.
Důležité je seznámit se
hlavně dobře s tím, co má
přípravek zlepšit,
Důležité je seznámit se hlavně dobře s tím, co má přípravek zlepšit, a vyhnout se nákupu aditiv s mlhavě a nejasně deklarovanými
účinky či s podezřele vysokou cenou. Běžná aditiva se pohybují v cenovém rozmezí zhruba 150 až 250 Kč.
Zkušenost velí použít zdravý selský rozum. Jedná-li se o přípravek, který je na trhu už řadu let, zřejmě bude aspoň zčásti fungovat
tak, jak výrobce slibuje. Pokud se necháte zviklat agresivní reklamou
z TV-shopů apod., riskujete, že pořídíte něco, po čem za půl roku neštěkne ani pes, ale vaše peněženka (v horším případě motor) se
z toho bude možná dost dlouho zotavovat. Obecně lze říci, že kvalitní
povýrobní aditiva jsou k dostání v automobilových servisech a u čerpacích stanic či u autorizovaných prodejců a výrobců.
Aditiva, která se tváří, že fungují současně v zážehovém i vznětovém motoru, se rozhodně nedoporučuje používat. Jejich univerzálnost popírá už sám odlišný princip obou motorů.
TEXT: Josef Vališka, FOTO: SHUTTERSTOCK
Vyplatí se?
Otázkou zůstává, zda je používání doplňkových aditiv dnes vůbec potřeba. Výrobci totiž vyvinuli a do běžné obchodní sítě dodávají moderní
pohonné hmoty, které tyto složky a příměsi už obsahují. Příkladem je
třeba plně aditivovaná nafta Optimal Diesel u čerpacích stanic EuroOil.
Shell má v nabídce např. V-Power Diesel a FuelSave Diesel. U čerpacích
stanic Benzina lze natankovat Diesel Top Q nebo Verva Diesel. OMV nabízí Maxx Motion. Unipetrol, který je dodavatelem pro nezávislé čerpací stanice, vyrábí plně aditivovanou motorovou naftu UltraDiesel.
Výrobci paliv před používáním dalších aditiv spíše odrazují s tím,
že kvalitní nafta prodávaná u čerpacích stanic je již plně aditivovaná
a nemá smysl do ní cokoliv přidávat dodatečně. Nadměrné množství
aditiv totiž může vést k oslabení až k eliminaci jejich účinků.
Některé automobilky dokonce na víčka nádrží přímo umísťují varovný nápis: No aditives! U značkových aditiv by však nemělo hrozit
nijaké riziko – jestliže nepomohou, přinejmenším neuškodí. Žádný
solidní výrobce by neriskoval hrozbu soudních sporů, pokud by mohl
jeho produkt způsobit prokazatelné problémy.
a vyhnout se nákupu
aditiv s mlhavě a nejasně
deklarovanými účinky.
Zimní triky
V zimě se doporučuje u dieselových vozů natankovat vždy
plnou nádrž a otevírat ji co nejméně. Právě vzduch, který
se dostane dovnitř hrdlem nádrže, bývá příčinou problémů
vzniklých kondenzací vody v palivovém systému.
Při tankování nezimní nafty by nádrž neměla mít teplotu
nižší než –7 °C.
Aditiva se doporučuje nalít do nádrže před tankováním,
aby došlo k jejich lepšímu promísení v palivu. Pro nasátí
aditivované nafty do palivové soustavy je třeba ještě ujet
několik km.
Nafta neupravená pro zimní podmínky může zatuhnout
v palivovém potrubí a vůz pak nelze nastartovat. Rozehřívání potrubí přímým plamenem ale raději nezkoušejte.
V dosahu elektrické zásuvky může být řešením teplomet či
lampička se silnou klasickou „výhřevnou“ žárovkou
umístěná pod spodek auta (z boků nejlépe zakrytovaný
např. kartony či dekou).
Občas doporučovaný další trik chránící před zamrzáním
nafty v nádrži: přidání malého množství (cca do 5 %) benzínu by rozhodně neměli zkoušet majitelé novějších vozů.
Toto řešení může pomoci nejvýše u starších automobilů,
které nejsou vybaveny moderními vstřikovacími systémy.
30/31 technické novinky
Zachránce životů
Airbag je dnes naprosto
samozřejmou součástí
výbavy osobních vozů. Jeho
vývoj probíhá prakticky
nepřetržitě od padesátých let
dvacátého století a přináší
stále nové poznatky, které
přispívají k dalšímu
K použití airbagů v sériových osobních automobilech se na počátku
sedmdesátých let odhodlaly jako první severoamerické koncerny
Ford a General Motors. Evropské automobilky je začaly do svých modelů montovat až v letech osmdesátých a zde patří k průkopníkům
společnost Mercedes-Benz, která nabídla v roce 1981 čelní airbag
jako součást příplatkové výbavy pro tehdejší třídu S. Prvním vozem
na světě, který byl standardně vybaven čelním airbagem řidiče
i jeho spolujezdce, se stalo Porsche 944 Turbo v roce 1987.
V současnosti se vývoji a dalšímu zdokonalování věnují prakticky všechny světové automobilky. Kromě dnes již běžných čelních,
bočních a hlavových airbagů se stále častěji setkáváme s kolenním
airbagem pro řidiče a automobilky rozšiřují působení airbagů
i do dalších částí interiéru, a dokonce i na karoserii. Nejzajímavější
novinky prozatím představily General Motors, Ford, Mercedes-Benz
a Volvo.
První centrální airbag
Společnost General Motors představila koncem loňského roku první
přední centrální airbag vyvinutý pro osobní automobily. Tento nafukovací ochranný prvek je navržen tak, aby pomáhal chránit řidiče
a spolujezdce při bočních nárazech, kdy cestující sedí na opačné,
nárazem nezasažené straně vozidla. Přední centrální airbag se nafukuje z pravého boku sedadla řidiče a samočinně se lokalizuje
mezi přední sedadla blízko středu vozidla. Tento airbag je zkonstruo­
vaný tak, aby poskytoval ochranu při bočních nárazech na spolujezdcovu stranu vozidla, když řidič je jedinou osobou na předních
sedadlech. Současně slouží jako absorbér energie mezi řidičem
a spolujezdcem v případě bočního nárazu z kterékoliv strany. Před-
pokládá se, že tento airbag bude prospěšný také v případě převrácení vozidla.
General Motors analyzovala rozsáhlou databázi smrtelných nehod
(National Highway Traffic Safety Administration’s Fatality Analysis
Reporting System database) a zjistila, že hluboko zasahující boční
nárazy, kvůli nimž přední centrální airbag primárně vzniknul, zapříčinily 11 procent úmrtí připoutaných osob na předních sedadlech při
haváriích bez převrácení vozidla v letech 2004 až 2009, přičemž se
sledovala vozidla modelového roku 1999 a novější. Tyto fatální následky, kdy cestující seděl na nenaražené straně vozidla, představují také 29 procent všech úmrtí připoutaných osob na předních sedadlech při bočních nárazech. Firma General Motors a dodavatel
technologie Takata vyvinuly přední centrální airbag v průběhu tří let.
Prvními sériovými automobily, v jejichž výbavě je přední centrální
airbag, jsou severoamerické crossovery Buick, Enclave, GMC Acadia
a Chevrolet Traverse v provedení pro modelový rok 2013.
Nafukovací bezpečnostní pás
Automobilky Mercedes-Benz a Ford patří k průkopníkům ve vývoji
nafukovacích bezpečnostních pásů. Tato technologie byla poprvé
uvedena na trh v americkém automobilu Ford Explorer modelového
roku 2011 a ihned si získala velkou popularitu. Objednává si ji přibližně 40 procent zákazníků. Společnost Ford ji nyní hodlá zavést
i do výbavy nové generace modelové řady Mondeo a automobilka
Mercedes-Benz svůj podobný systém označovaný Beltbag uvede
spolu s novou generací luxusní limuzíny třídy S.
V obou případech mají být nafukovací bezpečnostní pásy umístěny na zadních sedadlech. Stejně jako airbagy se i nafukovací bez-
TEXT: ONDŘEJ PAVLŮSEK, FOTO: VOLVO, MERCEDES-BENZ, general motors
zvyšování bezpečnosti.
„
Volvo rozšířilo nabídku airbagů v interiéru a exteriéru. Novinky nyní více chrání kolena řidiče (vlevo) a chodce
pečnostní pásy aktivují, jakmile senzory nárazu zaznamenají situaci
odpovídající nehodě. Ze zásobníku uloženého pod sedadlem je přes
sponu do pásu uvolněn stlačený plyn, jenž způsobí rozvinutí pásu
za méně než 40 milisekund. Účelem nafukovacího bezpečnostního
pásu je zmírnit poranění hlavy, krku a hrudníku osob na zadních sedadlech, kde často cestují děti nebo senioři. V případě nehody pás
velmi rychle zvětší svůj objem a energie nárazu se tak rozloží na pětkrát větší plochu než u běžného pásu.
Pro lepší ochranu chodců
Sedm čidel, nejmodernější technologie a airbag, který se bleskurychle rozvine před čelním sklem. To jsou některé z hlavních prvků
airbagu pro chodce, jímž je jako první sériový automobil na světě
vybaveno Volvo V40, které se představilo na jaře roku 2012 v Ženevě. V Evropě představují chodci 14 procent všech osob usmrcených
při dopravních nehodách. V Číně dokonce 25 procent. Mnohem více
chodců je každoročně zraněno. Nejzávažnější poranění hlavy při
kolizi chodce s automobilem jsou způsobena tvrdou konstrukcí pod
kapotou, spodní hranou čelního skla a A-sloupky. Volvo V40 má
V Evropě představují chodci
14 procent všech osob
usmrcených při dopravních
nehodách. V Číně dokonce
“
25 procent.
ve své přídi zabudováno sedm čidel, z nichž se signály přenáší
do řídicí jednotky. Když se automobil dostane do kontaktu s cizím
objektem, signály se změní. Řídicí jednotka signály zpracuje, a pokud je vyhodnotí jako lidské nohy, aktivuje se airbag pro chodce.
Závěsy kapoty jsou vybaveny pyrotechnickým uvolňovacím mechanismem, který při aktivaci systému vytáhne čepy a uvolní zadní
část kapoty. Zároveň se aktivuje airbag, který se začne plnit plynem. V průběhu nafukování airbag nadzvedne kapotu. Ta se zvedne
celkem o deset centimetrů a zůstane v této poloze. Zvětšená mezera mezi kapotou a tvrdými částmi v motorovém prostoru umožňuje
deformaci kapoty, která pomůže utlumit sílu nárazu těla chodce.
V nafouknuté poloze airbag zakryje celou štěrbinu, kde jsou umístěny stěrače, přibližně jednu třetinu čelního skla a spodní část
A-sloupků. Celá sekvence od aktivace systému do plného nafouknutí trvá několik setin sekundy. Systém je aktivní při rychlostech
od 20 do 50 km/h. K 75 procentům všech nehod s chodci dochází
při rychlostech do 40 km/h.
Vlevo je novinka od Mercedesu Beltbag
Na spodním obrázku je centrální airbag od General Motors
32/33 poradna
Řidiči,
školte se!
Jezdíte už řadu let bez nehody a váš záznam v registru
řidičů je stále čistý? I přesto si své řidičské schopnosti
můžete ještě zdokonalit.
Pozor na kvalitu
Aby škola bezpečné jízdy dala řidičům to, co má, musí její provozo­
vatel zajistit patřičné vybavení. To pro teoretickou část nebývá až
takový problém, praktická část by však měla probíhat na cvičišti vy­
baveném výcvikovými plochami, které splňují podmínky stanovené
ve vyhlášce č. 156/2008 Sb. Musí zde být např. speciálně upravené
povrchy umožňující simulovat jízdu na sněhu či náledí v jakékoliv
roční době a za jakéhokoliv počasí. Součástí vybavení by mělo být
kropení vodou a speciální „vana“ pro navození aquaplaningu. Záro­
veň je třeba v okolí „kluzných ploch“ zajistit dostatečný prostor pro
bezpečné zastavení vozidla i v případě, že se dostane ve vysoké
rychlosti do neřízeného smyku.
Pokud někdo chce pořádat školení např. na bývalém fotbalovém
hřišti nebo nevyužívaném letišti, bránit mu samozřejmě nelze, ale
řidiči, kteří takový kurz absolvují, nezískají nárok na odpočet trest­
ných bodů a o kvalitě získaných praktických dovedností a také
o bezpečnosti lze pochybovat. Zájemce o absolvování školy bezpeč­
né jízdy by si tedy měl vždy předem ověřit, zda pořádající organiza­
TEXT: pavel černý, FOTO: SHUTTERSTOCK
V současné době existuje v ČR už celá řada firem a organizací, u nichž
můžete absolvovat tzv. školu bezpečné jízdy, která slouží jednak
ke zdokonalení řidičských schopností, jednak také k vymazání trest­
ných bodů, které řidič nasbíral za méně závažné přestupky.
Kurzy ve školách bezpečné jízdy bývají obvykle rozděleny na teo­
retickou a praktickou část a trvají jeden den. V teoretické části se
účastníci seznamují s rizikovými faktory, které je mohou v silničním
provozu potkat, a se zásadami, jak se nebezpečí vyhnout nebo ho
alespoň maximálně zmírnit. Součástí lekcí je zpravidla i videopre­
zentace s názornými a mnohdy i velmi působivými ukázkami krizo­
vých situací, v nichž se řidiči mohou ocitnout.
Vybaveni teoretickými znalostmi odjíždějí účastníci do výcviko­
vého prostoru, kde si přímo ve svých automobilech vyzkoušejí, jak
se vozidlo chová v různé rychlosti na různých površích a jak reaguje
na odlišné styly ovládání. Po absolvování celého kurzu by měl být
řidič schopen lépe odhadnout nebezpečnost situace a zvolit správ­
né řešení konkrétních krizových momentů, které při jízdě někdy na­
stanou.
ce vlastní akreditaci příslušného krajského úřadu a zda praktická
výuka probíhá na odpovídajících plochách.
Patřičně vybavených výcvikových středisek je v ČR v současné době
asi 5 a další postupně přibývají. To, které svou polohou konkrétnímu
zájemci nejlépe vyhovuje, lze snadno vyhledat na internetu. Situace už
tedy není tak zoufalá jako před několika lety, kdy vyhlášce odpovídalo
pouze středisko na Autodromu Most, kam byli nuceni jezdit zájemci
z celé republiky a rezervovat si termín dlouhodobě dopředu.
Vstup konkurence vedl k výraznému zlepšení dostupnosti výcvi­
ku a zároveň také ke snížení ceny, na druhou stranu ovšem přinesl
nešvar, jehož vinou klesá úroveň zvláště praktické výuky. Při ní by
totiž neměl počet účastníků přesáhnout 12 na jednoho lektora.
Ve snaze přilákat maximum zákazníků nízkými cenami a zároveň
udržet ziskovost kurzů navýší některé společnosti počet lektorů
a na jeden termín sezvou i více než 30 řidičů. Ti potom tráví na cviči­
šti většinu času čekáním, než na ně přijde řada, aby se mohli koneč­
ně „sklouznout“. Doporučujeme tedy se předem na maximální po­
čet účastníků u organizátora školení informovat.
Podle vyhlášky by rovněž měl každý účastník v průběhu praktic­
ké výuky mít ve vozidle komunikační zařízení umožňující naslouchat
pokynům lektora. Ani toto pravidlo však nebývá vždy dodržováno
a řidiči odkázaní sami na sebe se pak po výcvikové ploše hezky
kloužou a smýkají, ale vůbec netuší, co dělají špatně a jak by měli
na chování vozidla správně reagovat.
Odečítání trestných bodů
Po absolvování školení ve středisku bezpečné jízdy může ři­
dič požádat příslušný úřad o vymazání 3 trestných bodů, kte­
ré dosud nasbíral. Úřad ovšem tyto body odečte pouze v pří­
padě, že řidič ke dni ukončení školení nemá v rejstříku více
než 10 bodů a zároveň za žádné porušení právních předpisů
nedostal 6 a více bodů najednou.
Odečet bodů za školení bezpečné jízdy je možné provést
pouze jednou za kalendářní rok.
Pokud řidič po dobu 12 měsíců od posledního porušení práv­
ních předpisů nedostal žádné trestné body, odečítají se mu
z jeho záznamu v registru automaticky 4 body.
Teoreticky je tak možné během jednoho roku odmazat cel­
kem až 7 bodů.
Má-li řidič v registru nula bodů, další body se již neodečítají
a nelze je tedy „střádat do zásoby“.
Ideální je, když každý řidič absolvuje školu bezpečné jízdy
v autě, ve kterém sám běžně jezdí. Jen tak totiž může zjistit, jak se
jeho auto v konkrétních situacích chová a jak by ho měl ovládat. Vůz
není třeba nijak zvlášť připravovat. Důležité je pouze upevnit nebo
raději vyndat z interiéru včetně zavazadlového prostoru všechny vol­
ně pohyblivé předměty (např. dětské autosedačky, rezervu, hever,
kompresor apod.) a zkontrolovat, zda nemáte ojeté pneumatiky.
„
Cílem školy bezpečné jízdy
je přimět řidiče k takovému
stylu jízdy, aby se
do nebezpečných situací
“
vůbec nedostali.
Závodník z vás nebude
Ani po absolvování školy bezpečné jízdy, která proběhla podle
všech pravidel, se však řidiči nestanou „mistry světa“ v ovládání
svého vozu. Po projití kurzem si člověk hlavně uvědomí, jak snadno
se auto dostane do nebezpečné situace a jak málo se v takovém pří­
padě dá dělat.
Aby byl řidič schopen ovládat vůz např. ve smyku, je třeba reak­
ce zcela zautomatizovat, a to není možné stihnout za jediné odpole­
dne. Pro dokonalý nácvik zvládání vozu v nebezpečných situacích je
třeba trénink opakovat tak dlouho, dokud se správné chování neza­
ryje do podvědomí tak, aby řidič vykonával patřičné pohyby, aniž by
o nich musel přemýšlet.
Cílem školy bezpečné jízdy ovšem není vychovat z řidičů auto­
mobilové závodníky, kteří se po silnicích řítí šílenou rychlostí a zvlá­
dají své vozy i ve velmi kritických situacích, ale přimět je k takovému
stylu jízdy, aby se do nebezpečných situací pokud možno vůbec ne­
dostali.
Většina absolventů se tedy domů z kurzu vrací znatelně opatrně­
ji než obvykle a snaží se více předvídat. Mnoha řidičům vydrží „lehčí
noha a lepší zrak“ i několik dalších měsíců a někteří se tak pod
vlivem získaných poznatků snaží jezdit po celý zbytek své aktivní
řidičské kariéry. Přejme si, aby takových bylo co nejvíce.
34/35 profil dodavatele
Neodolatelná
tří písmen
BMW. To zní opravdu čarovně. V celém názvu Bayerische
Motoren Werke pak rezonují pojmy jako kvalita, spolehlivost,
bezpečí, vkus…
Pády a vzestupy
U kořenů BMW najdeme potomka konstruktéra čtyřtaktního spalovacího motoru Nikolause Augusta Otta. Syn Gustav v roce 1910 založil na okraji Mnichova továrnu na výrobu letadel, která pak bojovala
na frontách první světové války. V jejím průběhu se v roce 1916 spojil
s Karlem Rappem, jehož firma vyráběla pro Ottova letadla motory,
a o rok později přijala nová společnost jméno Bayerische Motoren
Werke, tedy BMW. Legendární logo, nyní reprezentující jednu z nejhodnotnějších světových značek, vzniklo kombinací dvou prvků: genezí z loga firmy Rapp s koněm v kruhu a nahrazením vnitřního motivu částí modro-bílé šachovnice bavorské vlajky. Až následně se
v jedné z reklam logo objevilo v souvislosti s rotující vrtulí umístěné
na leteckém motoru BMW.
Versailleská smlouva Německu zakazovala výrobu i vývoj letadel,
a tak se společnost BMW v roce 1919 přeorientovala na motocykly. Jak
se brzy ukázalo, úspěšně. Hlavní konstruktér Max Friz totiž poprvé
použil dodnes aplikovaný princip přenosu síly na zadní kolo kardanem a motorky BMW se staly prodejním hitem. Důležitým bodem zlomu byl rok 1928, kdy společnost odkoupila automobilku v Eisenachu
s licenčně vyráběným vozem Austin Seven pod označením Dixi. V roce
1932 automobilka představila vůz původní konstrukce a tím zahájila
svou první úspěšnou epochu v automobilovém průmyslu.
Jako fénix z popela
V průběhu druhé světové války společnost BMW pro armádu povinně
vyráběla motory do vojenských letadel a dva modely motocyklů pro
Wehrmacht. V roce 1945 byly obě její továrny zkonfiskovány vítěznými
mocnostmi, přičemž ta v Eisenachu spadla pod kontrolu Sovětů
a z dlouhodobého hlediska byla pro BMW ztracena. V Mnichově se
produkce – prozatím pouze motorů – rozběhla až v roce 1948. Zvolna
zrálo osudové rozhodnutí, zda začít vyrábět malé úsporné vozy, nebo
se zaměřit na automobily pro náročné zákazníky. Úspěšné luxusní
modely BMW 501 a později 502 z první poloviny 50. let jasně ukázaly,
v jakém segmentu bude společnost pokračovat.
TEXT: Radomír Starý, FOTO: BMW
Místo tří teček můžeme dosadit další slova vyjadřující nejlepší vlastnosti, které náročný uživatel od osobního dopravního prostředku
požaduje. Pro BMW platí i přísloví – co nezabije, to posílí. Prohry
Německa ve dvou světových válkách se dramaticky odrazily v prvních desetiletích působení společnosti, která však již na počátku
50. let zahájila svou cestu na výsluní v nabídce luxusních, sportovně
laděných osobních vozů. To a mnohem více je příběh tří písmen BMW.
Nejsilnější stránkou BMW je od prvního luxusního sedanu z roku
1951 image vozů s výbornými technickými vlastnostmi, designem,
použitými materiály a precizním dílenským zpracováním. K výčtu
předností patří i důraz na využívání nejmodernějších technologií,
v současnosti například pohonu všech kol xDrive nebo souboru
technologických opatření EfficientDynamics snižujících spotřebu
pohonných hmot a tím i tvorbu emisí. Výsledkem jsou osobité
a komfortní sportovní vozy s vysokým výkonem, extrémně nízkými
provozními náklady a s celosvětovým prodejem více než milionu automobilů ročně. Škála modelové nabídky se rozevřela do šířky také
prostřednictvím vozů značek Rolls-Royce a MINI, které do portfolia
BMW rovněž patří.
BMW u nás a v datech
„Bavoráky“ – jak se u nás vozům BMW tradičně říká – začala na český trh oficiálně dovážet na počátku 90. let minulého století společnost AuTec. Od 8. června roku 2006 je v ČR značka zastoupena prostřednictvím společnosti BMW Vertriebs GmbH – organizační složka
Česká republika, s centrálou v rakouském Salcburku. Síť 14 autorizovaných dealerů provádí distribuci jak osobních automobilů BMW,
tak i náhradních dílů a příslušenství. Vozy značky MINI mají v nabídce dvě dealerská střediska – Invelt v Praze a Renocar v Brně.
„Prodeje v České republice prakticky každoročně narůstají,“
říká Petr Kala, manažer pro prodej firemním zákazníkům v BMW
Group ČR. „S nadsázkou se dá říci, že v posledních letech navzdory
krizi dokonce dramaticky. Zatímco v předkrizovém roce 2008 bylo
u nás zaregistrováno 1575 nových vozů BMW, o rok později to bylo
2628 a v dalších dvou letech se jednalo o každoroční nárůst v řádu
stovek vozů až na 3377 v loňském roce. Rádi bychom se stejným
tempem růstu zakončili i letošní rok, dosavadní výsledky tomu zatím napovídají.“
Nadčasový, ale současně moderní design luxusně-sportovních
automobilů BMW vítězí i u nejprodávanějších modelů, kterými jsou
v posledních třech letech vozy řady 5 včetně Gran Turismo, spojujícího eleganci sedanu, flexibilitu kombi i všestrannost SUV. Výborně si
vedou stroje s mohutnou konstrukcí řady X, mezi nimiž vítězí X5
a X6. Vloni se velmi dařilo nové generaci modelu X3, který sám obstaral téměř pětinu prodejů. Letos jsou na třetí pozici nově modely
řady 3 s asi 15% podílem.
Jak se celosvětově bude prodávat futuristicky vyhlížející elektromobil i3 a později plug-in hybridní i8, nevíme, stejně jako nevíme,
jak na tom bude koncept Active Tourer s pohonem přední nápravy,
s designově vycizelovanými detaily a karoserií plnou okouzlujících
prolisů, který byl představený na nedávném pařížském autosalonu.
Vlastě víme – zcela jistě výborně.
Zákazníku, přej si
Firmy a instituce tvoří v zákaznickém portfoliu významný podíl.
„Máme interně definovanou strategii pro korporátní prodeje, s níž
pracují všichni prodejci,“ dostává se Petr Kala k oblasti, která patří
do jeho kompetence. „V první zákaznické skupině máme kategorie
Business, Fleet a Nadnárodní fleet, které se liší v podstatě pouze
počtem pořizovaných vozů a výslednou cenou pro zákazníka. Další
skupinou jsou prodeje státním a veřejným institucím, členům mezinárodních organizací a diplomatům a za třetí jde o prodej autopůjčovnám. Tyto tři skupiny se na našich celkových prodejích v České
republice podílejí asi ze čtyřiceti procent.“
Prodeje v České republice
prakticky každoročně
narůstají.
Dealeři se všem zákazníkům snaží poskytnout to, co je pro ně
zajímavé. Pokud si někdo například pořídí pancéřovaný vůz, je možné mu u výrobce zajistit proškolení v jízdě. Korporátní klientela vedle škály cenových zvýhodnění či prodloužené záruky může využít
odkoupení předváděcích vozů, pick-up servis, rozšířené servisní
balíčky atd.
„Jednou z našich strategií je získat co nejvíce konečných uživatelů prostřednictvím operativního leasingu. Nabízené podmínky
závisí na tom, do které z uvedených tří skupin klient patří. Na vstupní cenu vozu do finančního produktu tedy leasingová firma nemá
vliv,“ dodává Petr Kala.
Arval CZ je jednou ze tří nejvýznamnějších společností, jejichž
operativním leasingem se k zákazníkům dostává prostřednictvím
této finanční služby nejvíce vozů BMW. Na závěr je na místě dodat,
že spolupráci s Arvalem CZ hodnotí management
BMW Group ČR jako velmi dobrou.
36/37 test
V lepší
společnosti
Nejen ve vyšších, ale i v nižší střední třídě najdeme modely, které mají
punc exkluzivity. Ta je dána buď už samotnou prémiovou značkou, k níž
vůz patří, nebo výjimečností konkrétního modelu.
Srovnávací test
Audi A3 1.8 TFSI, BMW 118i
Citroën DS3 1.6 THP, Mercedes-Benz A200
Volvo V40 T4
Prémiové modely nižší střední třídy mají
na trhu nezáviděníhodnou situaci. Jejich pořizovací ceny totiž atakují ceny některých automobilů o třídu výš. Jenže v jejich případě se
jedná o něco, co si dovolíme nazvat běžnou
automobilovou konfekcí. I proto si prémiové
vozy nižší střední třídy své majitele najdou.
Jaký je klíč k jejich úspěchu? Onu exkluzivitu z takového automobilu zkrátka musíte cítit.
Teď nenarážíme jenom na design a zpracování
karoserie, ale i na vzhled interiéru a v neposlední řadě chování za jízdy. Zkrátka když sedíte v BMW jedničkové řady, musíte mít podobné
pocity jako v jakémkoli větším BMW a totéž
platí o Mercedesu třídy A i dalších modelech.
Základem je zde precizní dílenské zpracování
a důraz na tradiční hodnoty značky.
Zajímají vás přesně tato auta? Jenže jak vybrat to pravé, jež vám bude vyhovovat pokud
možno ve všech směrech? Třeba pomohou následující řádky, které věnujeme právě těmto
prémiovým modelům. Mezi vybranou pěticí
vozidel nechybí Audi A3, BMW 1, Citroën DS3,
Mercedes-Benz třídy A ani Volvo V40. Následující chvíle tedy budeme trávit ve skutečně lepší
společnosti.
38/39 test
Audi A3 1.8 TFSI
Poslední generace „á-trojky“ byla uvedena před několika měsíci, takže jde o mladý model, což je jistou výhodou. Je totiž jasné, že v nabídce automobilky vydrží několik let, a tak kdo si jej koupí nyní, bude mít
ještě dlouho opticky nové auto. To může být výhodou zejména pro
motoristy, kteří si nechávají nový vůz jenom krátkou dobu, řekněme
okolo tří let. Automobil, který má vizáž shodnou se stále vyráběným
modelem, se totiž jako ojetý lépe prodává.
Avšak Audi A3 je atraktivní i z jiných důvodů. Prostorná karoserie
zajistí dostatek místa pro cestující vpředu i na zadních sedadlech
a ani zavazadelník o objemu 365 litrů rozhodně neurazí. Karoserie
typu hatchback je navíc zárukou dobrého přístupu k přepravovaným
zavazadlům, a tedy i snadné nakládky a vykládky. Prostor pro cestující potěší pro značku Audi tradičně kvalitním zpracováním. Použité
materiály působí hodnotně a mají vynikající povrchovou úpravu, sedadla zajistí dostatek pohodlí i při jízdách na dlouhé vzdálenosti.
Za volantem vozu oceníte snadné ovládání a předvídatelné jízdní
vlastnosti. To platí jak pro verzi s pohonem předních kol, tak pro variantu vybavenou pohonem všech kol. Ta nese označení quattro, avšak
nejde o permanentní čtyřkolku, jako je tomu u větších modelů Audi.
Jedná se totiž o pohon všech kol pomocí mezinápravové spojky Haldex. Ta připojuje kola zadní nápravy pouze při prokluzu předních,
čímž dochází za normálních dobrých podmínek k úspoře paliva. Pohon dvou kol je na spotřebu méně náročný. Přitom ale za ztížených
adhezních podmínek systém pohonu všech kol pomůže k větší jistotě
na silnici. Ale vraťme se ke standardnímu provedení s pohonem přední nápravy. Tato koncepce je již řadu let velmi oblíbená, protože spojuje cenovou dostupnost a snadné ovládání i pro méně zkušené řidiče. Proto se s tímto řešením potkávám v praxi tak často.
„Á-trojku“ může pohánět celá řada motorů, ať už zážehových,
nebo vznětových. Nás zaujal přeplňovaný agregát 1.8 TFSI, který sice
není novinkou, avšak nabízí z daného objemu 1,8 litru dobrý výkon
132 kW. To v praxi znamená zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,2 sekundy,
což je nejlepší zrychlení z vozidel v našem testu. Výrobcem udávaná
spotřeba 5,9 l/100 km patří spíše k průměru. Pohonná jednotka má
na vůz dostatek sil, a tak nepřijdou zkrátka ani motoristé vyznávající
svižnější styl jízdy. Přeplňovaná osmnáctistovka ve spojení s dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou je tak skutečně dobrou volbou.
Audi A3 1.8 TFSI (132 kW)
Základní cena
Typ motoru
635 300 Kč
přeplňovaný zážehový čtyřválec
Zdvihový objem
1798 cm3
Nejvyšší výkon
132 kW při 5100 ot./min.
Nejvyšší toč. moment
250 Nm při 5000 ot./min.
Převodovka
Rozměry
Rozvor
7DSG
4235 x 1775 x 1420 mm
2690 mm
Zavazadlový prostor
365 l
Provozní hmotnost
1250 kg
Maximální rychlost
232 km/h
Zrychlení 0–100 km/h
7,2 s
Kombinovaná spotřeba
5,9 l/100 km
Emise CO2
135 g/km
BMW 118i
Dalším vozem v našem srovnání je nejmenší model bavorské automobilky. O její produkty se tradičně zajímají především sportovněji založení řidiči, kteří ocení pohon zadních kol. Nutno však dodat, že nejmenší bavorák se v některých motorizacích dodává i s pohonem
všech kol xDrive, kde dochází k přerozdělení točivého momentu mezi
kola přední a zadní nápravy podle aktuální jízdní situace. Verzi 118i
ale výrobce nabízí pouze v provedení s pohonem kol zadní nápravy,
tedy s takzvanou klasickou koncepcí.
Interiér vozu nabídne dostatečný prostor pro posádku, ale zázraky určitě nečekejte. Zavazadelník disponující objemem 360 litrů
jistě uspokojí očekávání cestujících. Výhodou jsou povedené sedačky, sportovně založení motoristé ocení také do rukou skvěle padnoucí volant.
Model 118i má pod kapotou přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1,6 litru a výkonu 125 kW. To je pro tento hatchback zcela vyhovující, nedostatku výkonu se obávat nemusíte. Není důvod ani k obavám z pohonu zadní nápravy. Elektronika zde totiž zasahuje rychle
BMW 118i (125 kW)
Základní cena
Typ motoru
690 000 Kč
přeplňovaný zážehový čtyřválec
Zdvihový objem
1598 cm3
Nejvyšší výkon
125 kW při 4800 ot./min.
Nejvyšší toč. moment
250 Nm při 1500 ot./min.
Převodovka
Rozměry
Rozvor
Zavazadlový prostor
6M
4324 x 1765 x 1421 mm
2690 mm
360 l
Provozní hmotnost
1390 kg
Maximální rychlost
225 km/h
Zrychlení 0–100 km/h
7,4 s
Kombinovaná spotřeba
5,8 l/100 km
Emise CO2
131 g/km
a citlivě, takže případný začínající smyk rychle zkrotí. Sportovně založení řidiči samozřejmě mají možnost stabilizační systém a kontrolu
prokluzu vypnout, a to buď částečně, nebo úplně. Své ideální nastavení si tak najde každý, ať už je to zkušený řidič, nebo méně vyježděný motorista. A jízdní vlastnosti? Podvozek není nijak tvrdý, takže si
s nerovnostmi poradí dobře, současně ale ukazuje své kvality v zatáčkách, kde vyniká držením jízdní stopy. Zdatný řidič si navíc může pomoci plynem a vůz do středu zatáčky takto dosměrovat. Výhoda zadního pohonu tkví v neutrálním až lehce přetáčivém chování.
Nedotáčivost jako u vozidel s pohonem předních kol zde nehrozí, ale
jak známo, každému může vyhovovat něco jiného. BMW se v tomto
směru od většiny automobilové produkce liší. Nakonec i v našem
srovnání jde o jediný automobil s pohonem zadních kol.
A jak je na tom s výkony? Motor BMW 118i standardně spolupracuje
s opravdu přesnou šestistupňovou přímo řazenou převodovkou. V této
konfiguraci se rozjede z klidu na rychlost sto kilometrů za hodinu během 7,4 sekundy, což jej řadí ke svižnějším vozům dané třídy. Výrobcem udávaná spotřeba 5,8 l/100 km je taktéž pěkná. Stejně jako u jiných vozidel i zde ale bude záležet především na tom, jak těžkou nohu
má řidič. A to samozřejmě bude záviset i na jeho sportovních choutkách, které opravdu svižné BMW s pohonem zadních kol podporuje.
40/41 test
Citroën DS3 1.6 THP
Francouzský výrobce Citroën se k prémiovým značkám neřadí, přesto
v testu dostává prostor. Jak je to možné? Modelová řada DS totiž prémiová je. Patří do ní i Citroën DS3, který sice vychází z modelu C3, ale
od něj se zásadním způsobem odlišuje. Automobily řady DS v sobě
snoubí sportovní náboj s luxusem. To platí jak pro velký DS5, menší
DS4 i pro DS3, kterému se budeme dále věnovat. Tento líbivý hatchback se stal základem pro závodní vozy Citroën, běžný řidič si jej
může dopřát v opravdu sportovní verzi DS3 Racing, stejně jako v běžnějších variantách s různými motory. Mezi ty patří také přeplňovaná
šestnáctistovka od BMW, která nese označení 1.6 THP.
Tento motor pracuje s výkonem 115 kW, což se ukazuje být tak
akorát. Spojen je se šestistupňovou manuální převodovkou, která je
z nabídky manuálních převodovek koncernu PSA Peugeot Citroën nejpřesnější, přesto na nejlepší konkurenční výrobky nestačí. Určité rezervy řazení ale většina řidičů nebude vnímat. A jak se „dé-es-trojka“
chová na silnici? Odpružení je trochu citlivější na nerovnosti, čehož si
všimnete především v zatáčkách. Celkové naladění hodnotíme jako
tvrdší, což nemusí sednout každému motoristovi.
Co se ale jistě bude zamlouvat všem, je design exteriéru, ale i interiéru. Citroën nikdy nevyráběl nudná auta a DS3 je toho jasným důkazem. Za opravdu atraktivní karoserií přitom v ničem nezaostává
interiér. Ten značně oživuje dvoubarevné provedení sladěné s lakem
karoserie (může být ale i kontrastní, dle konkrétní barevné verze).
Shodný odstín najdeme jak na čalounění sedadel, tak na palubní desce, kde lakovaná část dostala navíc lesklou klavírní úpravu. Celkový
dojem? Neotřelý, originální, luxusní – zkrátka interiér je velice vydařený. Navíc nabízí i dost místa všem cestujícím. Zcela samostatnou
kapitolu představují sedadla, i když označení sportovně tvarovaná
křesla by bylo asi výstižnější. Přední sedačky totiž disponují mimo-
Citroën DS3 1.6 THP (115 kW)
Základní cena
Typ motoru
494 100 Kč
přeplňovaný zážehový čtyřválec
Zdvihový objem
1598 cm3
Nejvyšší výkon
115 kW při 6000 ot./min.
Nejvyšší toč. moment
240 Nm při 1400 ot./min.
Převodovka
Rozměry
Rozvor
6M
3948 x 1715 x 1458 mm
2464 mm
Zavazadlový prostor
285 l
Provozní hmotnost
1240 kg
Maximální rychlost
210 km/h
Zrychlení 0–100 km/h
7,3 s
Kombinovaná spotřeba
6,0 l/100 km
Emise CO2
139 g/km
řádně hlubokým bočním vedením těla, které oceníte při rychlých průjezdech zatáček. Pohodlí, jež nabízejí, je skutečně vynikající.
Slabinu vozu najdeme jinde. Zavazadelník má totiž objem jen
285 litrů, a to je skutečně podprůměrná hodnota. Tento handicap
francouzskému automobilu možná odpustíte při pohledu na tabulkové hodnoty jízdních výkonů. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,3 sekundy
a kombinovaná spotřeba rovných šest litrů na sto kilometrů jízdy, to
zní opravdu lákavě. Není divu, že si nepřehlédnutelný Citroën DS3 nachází stále více příznivců.
Mercedes-Benz
A200
Tento automobil s hvězdou ve znaku je letos na trhu nováčkem, přesto zatápí i zavedené konkurenci. O kom je řeč? No přece o nejmenším
z Mercerdesů, o modelu A, který prodělal výraznou změnu. Zatímco
předchozí generace stavěly na zvýšené karoserii, nová řada je klasickým hatchbackem. I když klasickým možná ne, jeho přikrčená karoserie totiž dodává vozu mimořádně sportovní náboj a nutno říci, že vypadá opravdu skvěle. Nové „áčko“ tak poutá pozornost sportovním
vzhledem podtrženým příslušností k prémiové značce, jež slibuje
precizní dílenské zpracování a vynikající volbu materiálů.
A opravdu, už první nahlédnutí do interiéru toto tušení potvrzuje.
Tradičně vynikající materiály palubní desky s příjemnou povrchovou
úpravou dělají celý prostor pro posádku útulnějším. K příjemnému
cestování přispívají i povedená sedadla. Prostor pro posádku není
moc velký, ale zavazadelník o objemu 341 litrů bude jistě vyhovující.
Navíc stejně jako v případě dalších hatchbacků potěší výborným přístupem, plynoucím z rozměrného víka otevíraného nahoru.
Kompaktní rozměry vozu oceníte nejen ve městě, ale i na klikatých okreskách, kde díky skvěle naladěnému podvozku a malým převisům karoserie Mercedes A zkrátka exceluje. Vyniká ovladatelností
a výborným držením stopy v zatáčkách. Přitom za povedené můžeme
označit i tlumení nerovností. Po jízdní stránce jde jednoznačně o jeden z nejlepších automobilů ve třídě.
K celkově skvělému dojmu přispívá i motor. Přeplňovaná zážehová šestnáctistovka disponuje výkonem 115 kW, což hodnotíme jako
dostačující. Komu by to bylo málo, může samozřejmě zvolit silnější
Mercedes-Benz A200 (115 kW)
Základní cena
Typ motoru
690 000 Kč
přeplňovaný zážehový čtyřválec
Zdvihový objem
1595 cm3
Nejvyšší výkon
115 kW při 5300 ot./min.
Nejvyšší toč. moment
250 Nm při 1250 ot./min.
Převodovka
Rozměry
Rozvor
Zavazadlový prostor
6M
4292 x 1780 x 1433 mm
2699 mm
341 l
Provozní hmotnost
1370 kg
Maximální rychlost
224 km/h
Zrychlení 0–100 km/h
8,4 s
Kombinovaná spotřeba
5,8 l/100 km
Emise CO2
136 g/km
agregát. V daném provedení pohonná jednotka spolupracuje s přesnou a dobře odstupňovanou šestistupňovou manuální převodovkou.
Vůz akceleruje z klidu na stokilometrovou rychlost za 8,4 sekundy
a ručička rychloměru se vyšplhá až k hodnotě 224 km/h. Německý
výrobce udává spotřebu 5,8 litru na 100 kilometrů jízdy v kombinovaném provozu. Za tuto hodnotu se rozhodně automobil nemusí stydět.
Vždyť spolu s BMW 118i vykazuje tabulkově nejnižší spotřebu z testovaných vozidel. Pravda, má druhé nejhorší zrychlení.
Nováček na trhu se tedy nenechá zahanbit ani ostřílenými mazáky, když řadu z nich po jízdní stránce hravě strčí do kapsy. Navíc pro
něj platí to, co jsme zmiňovali jako jednu z předností u Audi A3: mladý
model opticky stárne pomaleji, a to je při pozdějším prodeji velkou
výhodou.
42/43 test
Švédský automobil je možná opticky o něco větší než konkurenti, ale
rozdíl není nijak velký. Po stránce rozvoru dokonce na některé soupeře nestačí. Rozhodně tedy do našeho srovnávacího testu patří. Navíc sem lze zařadit jak vůz se základní pohonnou jednotkou T3, tedy
přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 110 kW, tak zvolenou motorizaci T4. Jde taktéž o přeplňovanou šestnáctistovku, avšak o výkonu
132 kW. To už ale trochu předbíháme. Než se budeme věnovat
pohonné jednotce, pojďme se nejprve rozhlédnout po interiéru.
Zde na první pohled zaujme tvarově zdařilá palubní deska z kvalitních materiálů v dobré povrchové úpravě. Díky tomu vypadá dobře
a také na dotyk působí příjemně. K nepřehlédnutí je středový panel
palubní desky. Jde o originálně řešený designový prvek, který prostor pro posádku značně vylepšuje. Na druhou stranu, shluk tlačítek
na tomto panelu může působit poněkud nepřehledně. Samostatnou
kapitolou je přístrojový štít, o němž můžeme z hlediska designu
i přehlednosti mluvit jen v superlativech. Vynikající jsou velice pohodlná sedadla s kvalitním bočním vedením těla. Ani po stránce
prostornosti si posádka nebude naříkat. Snad jen při obsazení zadního sedadla trojicí cestujících musíte počítat s menší nabídkou
Volvo V40 T4 (132 kW)
Základní cena
Typ motoru
Zdvihový objem
650 000 Kč
přeplňovaný zážehový čtyřválec
1596 cm3
Nejvyšší výkon
132 kW při 5700 ot./min.
Nejvyšší toč. moment
240 Nm při 5000 ot./min.
Převodovka
Rozměry
Rozvor
Zavazadlový prostor
6M
4369 x 1783 x 1420 mm
2647 mm
335 l
Provozní hmotnost
1352 kg
Maximální rychlost
225 km/h
Zrychlení 0–100 km/h
7,7 s
Kombinovaná spotřeba
5,5 l/100 km
Emise CO2
129 g/km
místa v oblasti ramen. Zavazadelník o objemu 335 litrů není nijak
velký, avšak při srovnání s konkurenty zjistíte, že se za něj Volvo
V40 stydět nemusí.
To platí i pro jízdní vlastnosti. Tvrdší podvozek zajistí vynikající
držení jízdní stopy v zatáčkách. Ve spolupráci s přesným řízením pak
dokáže vykouzlit úsměv na tváři nejednoho sportovně založeného řidiče. Navíc, za příplatek je k dispozici funkce nastavitelného účinku
posilovače řízení. Při sportovní jízdě si pak můžete zvolit větší odpor,
zatímco při běžném provozu měkčí nastavení.
A jaký je motor? Jedním slovem vydařený. Přeplňovaný zážehový
čtyřválec o objemu 1,6 litru a výkonu 132 kW jde velice ochotně za plynem už v nízkých otáčkách. Jeho točivý moment 240 Nm je k dispozici
v širokém spektru otáček až do 5000 ot./min. Díky funkci overboost
se v případě potřeby točivý moment krátkodobě navýší až na 270 Nm.
„Vé-čtyřicítka“ T4 tedy není žádné ořezávátko. Můžete se tak spolehnout na zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,7 sekundy a maximální
rychlost 225 km/h. Přitom, pokud budete řadit v nízkých otáčkách,
lze jezdit s velice příznivou spotřebou. Výrobce udává v kombinovaném provozu pouhých 5,5 l/100 km.
Ke kladům Volva V40 patří také rozsáhlá standardní bezpečnostní
výbava. Té nechybí řada airbagů včetně kolenního nebo unikátního
airbagu pro chodce. K dispozici je samozřejmě i stabilizační systém či
ABS. Za příplatek lze pak získat další prvky včetně detekce chodců
a funkce automatického brzdění.
TEXT: MILAN JIROUŠ, FOTO: AUTOMOBILKY
Volvo V40 T4
Operativní leasing – vzorová kalkulace
Kia cee’d SW 1,4 CRDi 66 kW, 6 ST, výbava Comfort
Celková měsíční splátka bez DPH
Délka nájmu
Roční nájezd
7 299 Kč
48 měsíců
30 000 km
Nabídka platí pro podnikatele.
44/45 AUTO NEWS
▾
Volkswagen představil Taiguna
Wolfsburgská automobilka na sklonku roku na autosalonu v brazilském
São Paulu představila studii malého SUV Taigun. Taigun znamená v japonštině velké stádo. Studie je 3859 mm dlouhá, 1728 mm široká a 1570 mm
vysoká. Rozvor náprav je 2470 mm. Interiér Taigunu je čtyřmístný. Automobilka připouští, že by se sériový model mohl nabízet nejen v Jižní Americe. Jeho uvedení na trh se plánuje na rok 2014. O rok později by se měl
podívat také do Evropy. Pod kapotou je nový tříválcový motor TSI o objemu
1,0 litru s výkonem 81 kW. Podvozková platforma je stejná jako u koncernových trojčat VW up!, Škoda Citigo a SEAT Mii.
Volkswagen Polo R WRC čeká ostrá sezóna
Na počátku prosince v Monte Carlu představil tovární tým Volkswagen Motorsport závodní speciál Polo R WRC, který si svou ostrou premiéru na trati odbude v závěru ledna právě při Rallye
Monte Carlo. Pod kapotou je přeplňovaný čtyřválec 1,6 TSI s přímým vstřikováním paliva. Výkon motoru má hodnotu 300 koní.
Pro jízdu na asfaltu a sněhu bude mít vůz 18palcová kola. Na šotolině a ledu si vystačí s 15palcovými koly. V souladu s pravidly
má auto minimální hmotnost 1200 kilogramů. Příští ročník WRC
čekají změny. Svůj tovární tým budou mít pouze Volkswagen a Citroën. Ford a Mini oznámily, že v seriálu končí.
Přijíždí Camaro Hot Wheels
Sen miliónů fanoušků Hot Wheels všech věkových kategorií se stane skutečností, když začátkem příštího roku dorazí do dealerství Chevroletu
Camaro Hot Wheels Edition. Bude to vůbec poprvé, kdy některý z výrobců nabídne plnohodnotný
automobil v provedení Hot Wheels. Kupé pohání
motor 6,2 l V8 s výkonem 432 koní (318 kW) a nejvyšším točivým momentem 569 Nm propojený
s manuální převodovkou nebo v případě použití
automatické převodovky má motor výkon
405 k (298 kW) a 556 Nm.
TEXT: ANDREJ POLIAK, FOTO: AUTOMOBILKY
▸
SIMPLY CLEVER
Nová ŠKODA Rapid
Skvělá zpráva se šíří rychle
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km
Nová ŠKODA Rapid již od 299 900 Kč s klimatizací a úsporným motorem TSI
Rodina, to je spousta překvapení a nečekaných situací. A také nevyčerpatelný zdroj originálních řešení a nápadů, jak se
s nimi vypořádat. Proto je nová ŠKODA Rapid rodinný vůz v tom pravém slova smyslu. Je nejen krásná, ale i velmi praktická.
Pod elegantními liniemi nabízí největší zavazadlový prostor ve své třídě a spoustu vnitřního prostoru s mnoha chytrými
řešeními, která udělají Váš rodinný život o něco jednodušší. Jsou to například postranní kapsy pro mobil, škrabka na led
umístěná na krytu palivové nádrže nebo háčky na tašky s nákupem, který se Vám tak už nikdy nevysype. Také jste právě teď
dostali další skvělý nápad? Podělte se o něj s přáteli a možná se všichni sejdete u svého nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.
Vyhrajte v SMS soutěži jeden z deseti vozů ŠKODA Rapid
Stačí správně tipnout, kolik kilometrů najedeme s vozem ŠKODA Rapid 1,2 TSI na plnou nádrž v běžném provozu.
Pokud chcete zvýšit svou šanci na výhru, navštivte svého prodejce vozů ŠKODA.
Více informací a úplná pravidla soutěže na www.vyhrajrapida.cz
www.skoda-auto.cz
facebook.com/skoda
46/47 jízda
Volkswagen Golf
Sedmé
vydání
německého
bestselleru
Volkswagen Golf je nejdůležitějším a zároveň obchodně nejúspěšnějším
zástupcem své značky. Letošní podzimní představení jeho v pořadí již
sedmé generace lze bez váhání označit za nejdůležitější
automobilovou premiéru tohoto roku.
Berlín se stal 4. září místem oficiálního odhalení sedmé generace
Volkswagenu Golf. Širší veřejnost se s ním mohla poprvé seznámit
o několik týdnů později na přelomu září a října při jeho výstavní premiéře na mezinárodním autosalonu v Paříži. Na první pohled je zcela jasné, že i v nejnovějším vydání jde Golf ve stopách svých předků
na poli designu, ale pod charakteristickými liniemi karoserie se
ukrývá zcela nová technika. Nový Volkswagen Golf se může i přes
zvětšení svých vnějších rozměrů, prostornější interiér, objemnější
zavazadelník a rozsáhlejší výbavu ve srovnání se svým předchůdcem pochlubit hmotností nižší až o 100 kg a jeho spotřeba paliva
může klesnout až o 23 procent.
TEXT: ONDŘEJ PAVLŮSEK, FOTO: VOLKSWAGEN
Přebroušený diamant
V první polovině sedmdesátých let navrhl Giorgetto Giugiaro první
Volkswagen Golf a právě na jeho linie navazují všechny následující
generace až po tu nejnovější, jejíž karoserie je dílem týmu vedeného Klausem Bischoffem. Sedmá generace tak zachovává charakteristickou siluetu svých předků, ale zároveň má výrazně dynamičtější
vzhled než její přímý předchůdce. Za to vděčí především prodloužení rozvoru náprav a zkrácení předního i zadního převisu. Novinkou
v designu exteriéru přispívající k optickému snížení těžiště vozu je
jasně viditelná, velmi ostrá linie, která prochází pod klikami dveří.
Ostře řezanými rysy se vyznačují i přední a zadní partie. Ve své sedmé generaci je Volkswagen Golf dlouhý 4255 mm, široký 1799 mm
a vysoký 1476 mm, což znamená, že se oproti šesté generaci prodloužil o 56 mm, rozšířil o 13 mm a zvýšil o 15 mm.
Prémiová třída
Velkou proměnou prošel interiér Golfu. Provedení palubní desky,
sedadel, výplní dveří i středového tunelu působí tím nejlepším dojmem, který podporují použité materiály, výbava i prostorové poměry na palubě. K novinkám ve výbavě patří například aktivní systém
ochrany cestujících (PreCrash) včetně adaptivního tempomatu ACC
(Adaptive Cruise Control) s funkcí Front Assist a systému nouzového
brzdění City. Nový je i mechanismus řízení s progresivním účinkem,
dotykový displej v sériové výbavě všech modelů a kompletně přepracované informační a zábavní systémy. Na cestující čeká mnohem
více místa díky použití zcela nové modulární platformy MQB s rozvorem dlouhým 2575 mm, což je o 62 mm více než u šesté generace.
Kromě prodloužení podélného prostoru ocení cestující i vynikající
sedadla a kladné hodnocení si bezpochyby zaslouží i zavazadlový
prostor, který se rovněž zvětšil, a navíc se snížila nákladová hrana,
která je nyní jen 665 mm nad zemí. Objem zavazadelníku vzrostl
o celých 30 litrů na 380 litrů.
48/49 jízda
Bohatý standard
Zájemce o nový Golf čeká možnost výběru ze tří stupňů standardních výbav pojmenovaných Trendline, Comfortline a Highline, které
doplňuje velmi bohatá nabídka prvků dodávaných na přání. Vstup
do světa sedmé generace populárního hatchbacku z Wolfsburgu
představuje první stupeň výbavy Trendline, který mimo jiné obsahuje automatickou klimatizaci Climatronic, rádio FM Composition
Touch s pětipalcovým dotykovým displejem, čtečku paměťových karet SD, palubní počítač, elektronickou parkovací brzdu včetně funk-
Moderní technika
Při prvním pohledu na nabídku pohonných jednotek se může především díky jejich tradičnímu označení zdát, že se jedná o staré známé
motory, ale řada z nich je nová nebo výrazně přepracovaná. Díky
tomu tyto agregáty nabízejí podobné výkony jako u předchozí generace, ale některé z nich mají až o čtvrtinu nižší spotřebu paliva. Pro
příznivce zážehových motorů má Volkswagen v současnosti připraveny dva přeplňované čtyřválce v několika výkonových verzích. Základní motorizaci představuje jednotka 1,2 TSI s výkonem 63 kW
a točivým momentem 160 Nm ve spojení s pětistupňovou manuální
převodovkou. Následuje stejný motor o výkonu 77 kW a točivém momentu 175 Nm, který lze kombinovat s manuální šestistupňovou převodovkou nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG.
Druhým zážehovým motorem je 1,4 TSI s výkonem 90 kW, respektive
103 kW a točivými momenty 200 Nm a 250 Nm. Výkonnější provedení je k dispozici i ve verzi ACT s technologií vypínání válců pro snížení spotřeby paliva. Navíc je v nabídce i 1,4 TSI CNG s výkonem 81 kW
upravený pro spalování stlačeného zemního plynu. Vznětové agregáty zastupuje motor 1,6 TDI s výkonem 66 kW a 77 kW, který může
být ve svém výkonnějším provedení spojen i s pohonem všech čtyř
kol 4Motion. Verze s pohonem předních kol o výkonu 77 kW má
v kombinovaném režimu spotřebu paliva 3,8 l na 100 km a u provedení 4Motion uvádí automobilka 4,5 litru nafty na 100 km. V současnosti nejvýkonnější motorizací pro nový Golf je čtyřválcový turbodiesel 2,0 TDI o výkonu 110 kW a točivém momentu 320 Nm.
S manuální šestistupňovou převodovkou tato verze dosahuje maximální rychlosti 216 km/h, akceleruje z 0 na 100 km/h za 8,6 s a spotřebuje jen 4,1 litru nafty na 100 km.
Blízká budoucnost
ce Auto Hold, systém start-stop, stabilizační systém s elektronickou
uzávěrkou diferenciálu XDS, funkce sledování únavy řidiče a automatického brzdění při vícenásobných kolizích a pětidveřovou karoserii. Druhý stupeň výbavy s označením Comfortline přidává navíc
patnáctipalcová litá kola, rádio FM/AM Composition Colour, přehrávač CD/MP3, palubní počítač Medium, tempomat, komfortní výškově nastavitelná přední sedadla, loketní opěrku, kůží obšitý volant,
madlo ruční brzdy a hlavici řadicí páky. Nejvyšším stupněm výbavy
je Highline, pro nějž jsou standardem šestnáctipalcová litá kola, mlhové světlomety s funkcí statických světel pro odbočování, rádio
FM/AM Composition Media s 5,8palcovým dotykovým barevným
displejem, vstup USB, připojení Bluetooth, sportovní sedadla čalouněná v kombinaci Alcantary a tkaniny, multifunkční volant s kůží
obšitým věncem, dešťový senzor a zpětné vnitřní zrcátko s automatickou clonou proti oslnění.
Současná nabídka pohonných jednotek nemůže být rozhodně označena za omezenou nebo nedostatečnou, ale již v příštím roce se dočká rozšíření v podobě motorizací, které uspokojí řidiče toužící
po co nejnižší spotřebě i příznivce sportovního svezení. První skupinu uspokojí Golf BlueMotion, který je poháněn vznětovým čtyřválcem o objemu 1,6 litru a výkonu 81 kW. Především díky optimalizované aerodynamice a delším převodům pětistupňové manuální
převodovky se tato verze pochlubí spotřebou paliva 3,2 litru nafty
na 100 km v kombinovaném režimu. Prodej Golfu BlueMotion se má
rozběhnout v létě roku 2013 a ve stejném roce budou uspokojeni
i fanoušci legendy mezi hot-hatchi, kterou je Golf GTI. I on se dočká
své nové generace, jejíž koncept byl představen spolu se sériovými
modely na letošním autosalonu v Paříži. Sportovně laděný Golf GTI
s agresivnějším designem exteriéru a stylovým provedením interiéru má ve své nejnovější generaci disponovat přeplňovaným zážehovým čtyřválcem 2,0 TSI naladěným na výkon 162 kW. S touto silou
pod kapotou zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,6 s a bude dosahovat maximální rychlosti 246 km/h.
Pořiďte si pojištení
od Allianz se
Šestým smyslem,
který pomůže
v případě nečekané
události a může
zachránit i život.
Šestý smysl od Allianz
Flotilové autopojištění Allianz pojišťovny se Šestým smyslem se stalo v soutěži Fleet Awards nejlepším
Flotilovým produktem roku 2012 a celkovým vítězem kategorie Pojištění. Nejvýznamnější domácí eetové
ocenění v podobě „Fleetové múzy“, symbolizující nápaditost a dynamiku, získala Allianz už podruhé.
Jak Šestý smysl Allianz pracuje?
NOSITEL FLEETOVÉ CENY ČR
Šestý smysl si ji rozhodně zaslouží,
protože je inteligentním systémem
účinné pomoci motoristům, který
dokáže přivolat pomoc v krizové situaci
a v konečném důsledku zachránit
i život. Kromě toho také efektivně
pomáhá při menších nehodách,
při poruše a je současně kvalitním
zabezpečením proti odcizení. V rámci
svého otilového pojištění začala tento
systém poskytovat Allianz pojišťovna
jako první pojišťovna v naší zemi vloni.
Díky telematické jednotce umístěné
ve vozidle (společně s malým
reproduktorem a dvěma tlačítky)
se auto po velkém nárazu dokáže
samo automaticky spojit s asistenční
službou. Pokud se řidič nehlásí, neboť
je zřejmé, že je v bezvědomí, zaklíněný,
zraněný…, asistence na nic nečeká
a rovnou posílá na místo nehody
záchrannou službu. Protože tato
„chytrá krabička“ je napojena na GPS,
dostane se pomoc ke zraněným bez
jakéhokoliv zdržení. Podle odborníků
by se díky tomu mohla zkrátit doba
dojezdu pomoci až o polovinu. Pokud
je řidič schopen sám komunikovat,
může se rovnou domluvit na potřebné
pomoci. V případě poruchy, když
auto na silnici vypoví službu, stačí
pouze zmáčknout nouzové tlačítko.
Motorista je ihned spojen s asistencí,
která mu pomůže. Tím, že celou
akci velmi zrychlí, se nejen ubrání
„nájezdu“ černých odtahových služeb,
které právě na tyto lidi v nesnázích
číhají, ale také si významně zkrátí
čekání na příjezd asistenční služby.
A bez zajímavosti není ani to, že
Šestý smysl Allianz pojišťovny
funguje jako účinné zabezpečení proti
odcizení. Více informací najdete na
www.allianz.cz
50/51 marketingové novinky
Spolupráce s nadací Člověk v tísni
V letošním roce jsme se rozhodli
spolupracovat kromě Krtka s další
charitativní nadací – Člověk v tísni.
Nadace Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a tak začali ven vyvážet pomoc.
Postupně se nadace etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
Protože jsou předmětem zájmu Arvalu dopravní prostředky, zakoupili jsme prostřednictvím této nadace „oslíky s povozem“ za více
než 100 000 Kč. Tyto poslouží rodinám v Etiopii k dopravě a každodenní obživě. Domníváme se, že je důležité upozornit a podpořit humanitární projekty tohoto charakteru, a hodláme v tom pokračovat.
ARVAL GOLF CUP 2012
„ARVAL CZ MOTORACERS“ V ZÁVODĚ SHERLOG LE MANS 2012
V polovině října se závodníci z Arvalu zúčastnili
finálového večera závodu motokár Sherlog Le
Mans Cart Cup 2012, kde naše společnost nezůstala nic dlužna sloganu: „Jsme lídry ve svém
oboru.“ Tým ARVAL CZ MOTORACERS se stal nejrychlejší leasingovou společností a vybojoval
4. místo z celkového počtu 28 startujících týmů.
Moc gratulujeme všem zúčastněným kolegům
k dobrému výsledku a těšíme se, že své úspěchy
zopakují i v příštím roce.
Text: LENKA VLČKOVÁ, FOTO: ARVAL CZ, shutterstock
Závěrečný golfový turnaj ze série
Arval Golf Cup se uskutečnil v září
na konopišťském hřišti d´Este.
Mistrovské 18jamkové hřiště
má par 72 a délku 6086 metrů
z bílých odpališť. Je tradicí, že
hosté naplnili celou kapacitu
flightů. Hráči se mohli těšit z příjemného slunného dne a dobře
upraveného hřiště. Není tedy překvapením, že se pak mohli pochlubit pěknými herními výsledky. Na výherce jednotlivých
kategorií čekaly poháry a dárkové
koše plné vybraných pochoutek.
Partnery turnaje byly tentokrát
společnosti Allianz pojišťovna,
BNP Paribas a Škoda Auto.
Arval olympijské hry
Letošní teambuilding zaměstnanců
Arvalu se nesl v duchu
olympijských her.
K náročným disciplínám se připravilo 8 týmů, z nichž každý reprezentoval jednu zemi. Soutěžilo se například ve veslování, střelbě, jízdě
na kole nebo v lezení po umělé horolezecké stěně. Olympiáda se
uskutečnila v hotelu Jezerka nedaleko přehrady Seč. Zahájena byla
olympijskou hymnou a zapálením ohně. Počasí bylo první říjnový víkend více než vynikající a sluníčko povzbuzovalo sportovce k neuvěřitelným výkonům. Na závěr celého klání proběhl urputný zápas
v lidském fotbale. Hráči s nasazením všech sil bojovali v barvách
svých zemí, aby pro ně získali poslední cenné body do celkového
součtu. Vítězům pak právem náležely krásné poháry a dárkové koše
plné různých dobrot.
NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK
Arval dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem dětské onkologie Krtek, který podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice
Brno. Hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Stejně jako v předchozích letech pro nás malí malíři nakreslili množství krásných vánočních obrázků, z nichž
jeden vám přinášíme prostřednictvím novoročního přání na zadní straně magazínu.
fotografií DEJ.VÍCE
▸ Výstava
Praha očima fotografky Dory Posejpalové
„Uvolnění, napětí i humor, který se před laskavým objektivem
Dory Posejpalové odehrává, patří do našeho všedního
života. Poskytuje kontrast strohosti a úřední nepřístupnosti
všeobecně vnímaného obrazu našeho hlavního města.“ Těmito
slovy byla zahájena vernisáž Dory Posejpalové. V uspěchané
době nabízí výstava fotografií DEJ.VÍCE v dejvické kavárně
Café Šárečka milé pozastavení, vztah k místu a především
pokoru k vzácnému lidskému rozměru. Autorka vystudovala
obalovou a reklamní tvorbu. Fotografie pro ni tedy byla
logickým vyústěním oboru, kterému se věnuje přes 10 let.
Aktuální výstavu můžete navštívit až do konce ledna v Clubu
Café Šárečka, Na hutích 9 v Praze 6.
www.artem.cz/autori/dora-posejpalova
▸ Soul-popová hvězda v Praze
Jessie Ware vystoupí v pražském Paláci Akropolis
▸
Britská zpěvačka Jessie Ware zavítá v rámci svého celosvětového turné
osvěžit vody soulu, popu, R’n’B a hip hopu do Prahy. První jarní den příštího
roku, tedy 21. 3., vystoupí v pražském Paláci Akropolis. Jessie Ware jako
malá poslouchala Arethu Franklin, Franka Sinatru, Ellu Fitzgerald a úplně
poprvé si veřejně zazpívala první sloku vánoční koledy v deseti letech.
Hudba pro ni znamená čisté emoce. Nedávno jí vyšlo úplně první album
Devotion, na kterém zaslechnete pecky jako Running, 110 % nebo Wildest
Moments, které často zaznívají i v tuzemských rádiích. Kritici Ware chválí,
že hudba a tvorba hudby samotné jsou pro ni na předním místě.
▸
Kniha rozhovorů
Voskovec a Werich – Dialogy přes železnou oponu
Voskovec a Werich – Dialogy přes železnou oponu je první
kniha, která ucelenou a velmi čtivou formou rekonstruuje
kontakty Jiřího Voskovce s Janem Werichem v letech
1956 až 1974, kdy se scházeli, občas za téměř konspirativních
okolností, od Londýna přes Montreal, Stratford, New York
až po Vídeň. Novinka Nakladatelství BVD přinášející řadu
dosud nezveřejněných informací se právem řadí mezi literární
události letošního podzimu. Autory knihy jsou publicista
František Cinger a Karel Koliš, blízký přítel Jana Wericha
z posledních let jeho života.
Text: Andrej Poliak, foto: shutterstock, 2media
52/53 doporučujeme
▸
YAMATO – The Drummers of Japan
Světoznámý bubenický soubor oslaví 20. výročí
V březnu bude po českých městech putovat jedinečný soubor bubeníků
YAMATO, který u příležitosti dvaceti let svého působení na hudební scéně
uvede novou show ROJYO – The Beat on the Road (Beaty na cestě). Tento
soubor fenomenálních bubeníků není v Česku neznámý. Na jaře 2013 to
bude jeho páté turné v České republice. Každé jejich vystoupení sklidilo
ohlušující aplaus a bylo vždy beznadějně vyprodané. Nenechejte si tedy
utéct tuto jedinečnou příležitost. YAMATO zahájí své turné 15. března
v Českých Budějovicích a zakončí jej v Janáčkově divadle 25. března.
Dvě představení jsou plánována pro Prahu. Ceny vstupenek začínají na 690 korunách. Nejdražší lístek podle sálu a místa sezení stojí 1350 korun.
Program turné ROJYO – The Beat on the Road
Datum
čas
Město a místo
15. 3. 2013
20:00
ČESKÉ BUDĚJOVICE, DK Metropol
16. 3. 2013
20:00
PLZEŇ, Peklo
17. 3. 2013
20:00HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum
Aldis
19. 3. 2013
20:00LIBEREC, Dům kultury
20. 3. 2013
20:00 PRAHA, Hybernia
21. 3. 2013
20:00
PRAHA, Hybernia
22. 3. 2013
20:00
ZLÍN, Kongresové centrum
24. 3. 2013
20:00OSTRAVA
25. 3. 2013
20:00
BRNO, Janáčkovo divadlo
Nové album Ivy Bittové
Po sedmi letech vydala nové album Zvon
▸
Iva Bittová, která je jedním z mála českých umělců, jejichž kariéra
přesahuje české hranice a kteří se etablovali na mezinárodní
scéně, vydala na sklonku listopadu u vydavatelství Animal Music
(ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon) album s názvem
Zvon nahrané s Pražskou komorní filharmonií a řadou hostů,
a to sedm let po vydání zatím posledního autorského alba
Elida. „Myslím, že jeden z vrcholů desky je Zelený víneček.
Zpívají ho se mnou čtyři holky z Beskyd, ten samý sbor, co
zpíval v Želarech. Byli jsme natáčet u nich v horách a holky svým
křikem málem zbouraly celý dům,“ řekla k albu Iva Bittová.
FLEET HRAJE
u Autocentra BARTH prim
Automobily a služby kolem nich patří k výrobkům s vysokým tempem inovací. Trendem
budoucnosti bude rostoucí podíl elektronických součástek v celkovém vybavení vozu
a elektromobily. V rámci obchodních nabídek pak rostoucí podíl navazujících služeb jako
jsou servis, polepy vozů, nehodová asistence apod., které nabízí Autocentrum BARTH.
Automobilky si uvědomují, že řidiči chtějí kupovat bezpečná, spolehlivá, nízkonákladová,
uživatelsky komfortní auta na míru, která budou zároveň šetrná k životnímu prostředí.
Vývojové trendy
Výrobní program každé automobilky působící v oblasti vývoje
a výroby osobních aut sestává z modelových řad. Každá řada začíná u nenáročného uživatele-řidiče a přes modely pro bezdětné
páry a rodinné vozy přechází ve služební auta a luxusní vozy s náročnými požadavky na výkon a reprezentaci řidiče.
Do popředí se v současné době dostává komunikace a automatizace. U automatizace se předpokládá, že bude mít modelová řada
jeden podvozek, na nějž se budou osazovat jednotlivé komponenty vozu, a to jednoduchou montáží. Toto řešení bude mít mnohem
nižší počet systémových komponentů a cílem bude jejich zjednodušení a zabezpečení vyšší spolehlivosti. Pozornost věnují výrobci
automobilů softwaru řízení či komunikace a elektronická ovládání
s řídícím softwarem jsou podstatnou součástí inovace ve vývoji
nových modelů automobilů.
Komunikační trendy
Snižování nákladů při vývoji vozu podporuje následná obchodní
činnost, jejíž nedílnou součástí je i nabídka nových komunikačních služeb. Zcela běžnými službami v Autocentru BARTH jsou
dnes nabídky takových značek a modelových řad včetně prodeje
předváděcích, referenčních a ojetých vozů, které nejvíce vyhovují uživatelům. Současně vám vozy oceníme zdarma, nabídneme
výhodné operativní leasingy, financování či úvěry, zajistíme slevy na servisní práce, nákup originálních dílů a příslušenství,
nabídneme náhradní vůz a odtah zdarma v podobě Nehodové
ambulance, zajistíme odvoz a přistavení vozu v rámci Pick-up
servisu. V případě registrace vozu zařídíme přidělení SPZ, ale
poradíme i s pojištěním či vyřízením pojistných událostí.
Autocentrum BARTH vám na jednom místě nabídne až 90 modelů
různých značek. Zajistí servis či polepy v rámci vašeho firemního
CI, protože naším trendem u fleetových služeb je outsourcing
veškerých služeb souvisejících s vozovým parkem.
Autocentrum BARTH a.s. - Váš fleetový specialista
Pardubice a Hradec Králové
Pro více informací:
Burkoň Michal – výkonný ředitel
tel.: 46 46 45 113
e-mail: [email protected]
www.autocentrum.cz
TEXT: AUTOCENTRUM BARTH - VÁŠ FLEETOVÝ SPECIALISTA
Automobilový průmysl patří mezi nejdůležitější průmyslová odvětví
v České republice, produkuje více než 20 % objemu výroby a více
než 20 % českého exportu.
Automobilky z východoasijských zemí přicházejí v porovnání s americkými nebo evropskými auty na světové trhy s lépe vybavenými
a lacinějšími modely a tento konkurenční tlak nutí vývojáře a výrobce tradičních značek hledat způsob, jak snížit náklady na výrobu nových modelů, neboť se náklady na vývoj vozu podílejí
na ceně až ve výši 80 %. Tlak na výrobu má i ropný průmysl, proto
se nedílnou alternativou u běžně spalovacích motorů staly i pohonné systémy na bázi elektromotorů či hybridních a vodíkových
motorů. A trendy ve vybavení vozů pak doplňují bezpečnostní
opatření a vozy získávají asistenční systémy, které byly dříve doménou jiných průmyslových odvětví. A kdysi inovativní bezpečnostní prvky, jako jsou ABS, posilovač řízení nebo airbagy, již
nejsou součástí pouze luxusních automobilů, ale představují běžný standard ve výbavě. V nových modelech vozů hrají prim elektronika, komunikace a prvky určené ke zvyšování pohodlí při cestování. Ke zcela běžnému vybavení patří automatické navigační systémy
GPS či palubní počítače, které byly původně určeny pro vojenský či
letecký průmysl nebo pro vývoj sportovních automobilů.
Díky dobře vyvinutému trhu a vysoké úrovni technického vzdělání
se na českém trhu etablovaly i mnohé společnosti zabývající se
automobilovým výzkumem a vývojem. Mezi společnosti, které
využívají potenciál místní průmyslové tradice, patří Porsche Engineering Services, Mercedes-Benz Technology, Ricardo, Swell,
Valeo, Visteon, Aufeer Design, Bosch, Continetal, Honeywell,
Siemens, TRW, ZF Automotive a mnoho dalších.
Mnohé technické univerzity a jejich vývojová centra, jako například Výzkumné centrum Josefa Božka spalovacích motorů a automobilové techniky na Českém vysokém učení technickém v Praze
či jiná pracoviště technických vysokých škol v Plzni, Liberci,
Pardubicích, Brně, Zlíně a Ostravě, úzce spolupracují s těmito
společnostmi a poskytují jim nezbytnou pracovní sílu a know-how.
www.arval.cz
Mezi aktivity, kterým se v Arvalu dlouhodobě věnujeme,
patří podpora Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.
Malí malíři pro nás letos nakreslili mnoho hezkých
obrázků, z nichž jeden Vám prostřednictvím
novoročního přání přinášíme.
Váš team ARVAL CZ
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň
a v novém roce se budeme těšit
na pokračování naší příjemné
spolupráce.
dovolte, abychom popřáli Vám,
i Vašim rodinám a blízkým,
pohodové prožití vánočních svátků.
Vážení obchodní partneři,
milí přátelé,
www.arval.cz
Zima 2012 Firemní magazín společnosti Arval CZ
Silnice
včera a dnes
Download

včera a dnes