Léto 2013
Bohdan
Wojnar
Škoda je českou
značkou
Václav
Horák
Čemu slouží
reklama
RADIM PASSER
Další rozměr zodpovědnosti
SYMBOL ÚSPĚCHU
EDITORIAL
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!
aky se vám zdá, že se v našich zeměpisných šířkách a délkách vytrácejí jaro a podzim, zima přechází přímo v léto
a léto v zimu? Přičemž zima už není to, co bývala (viz Vánoce na
blátě), a v létě už naše řeky ke koupání moc často nelákají. Tak mě
napadlo, jestli nenastal čas změnit názvy ročních období podle lidských aktivit. A jako nejstabilnější se mi jeví období prázdnin. Ty jsou
za každého počasí dva měsíce. Prázdniny jsou odvozeny od slova
prázdno, což v červenci a srpnu je snadno realizovatelné bez ohledu na globální klimatické změny. Vyprazdňují se školy (po všech
reformách školství se prý na prázdniny těší více učitelé než žáci),
vyprazdňují se parlamenty a ministerstva (a volič to ani nepozná),
vyprazdňují se ulice měst (podle zákona o zachování hmoty a principu spojitých nádob se naopak
plní pláže a chaty), vyprázdnily by se i noviny, protože politici na prázdninách nedělají chyby (pokud
neběhají v Itálii bez plavek). Ale novináři mají v záloze nahamoněné drny, kachny, katastrofické předpovědi konce světa a jiné závažné informace, které jim vydrží, dokud se nevyprázdní i šuplíky. Vyprazdňují se peněženky, bankovní konta (znáte taky lidi, kteří při placení kartou v drahé přímořské
restauraci mají pocit, že se najedli a napili zadarmo?). Aktivní lupiči mají o prázdninách více pracovních příležitostí, vyprazdňují byty dovolenkářů. Vyprazdňují se úřady a úřadovny, což může znamenat, že pro jejich účelnou existenci by stačil počet úředníků, kteří právě nejsou na prázdninách. Je
zajímavé, že o prázdninách se částečně vyprazdňují i čekárny lékařů a nemocniční pokoje, jakoby
lidé byli zdravější, když nepracují nebo mají děti na táboře či u prarodičů na vsi. Pravda, o to víc se
plní čekárny zubařů, protože zuby nejčastěji bolí o dovolené nebo těsně před odletem k moři, ale
v rámci celkové prázdninové atmosféry jde o výjimku potvrzující pravidlo.
T
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník IX.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Prázdniny jako stabilní roční období neměnné i v případě, že by nastala doba ledová, jsou tedy
nasnadě. Zbývá doplnit název zbývající části roku. Opakem prázdnin by mohly být plniny, protože to,
co bylo dva měsíce prázdné, se opět naplní. Ale uznávám, že plniny se jako slovo zvukem i významem
podobá blbinám. Naštěstí není třeba spěchat. O nastávajících prázdninách o tom můžete se mnou
přemýšlet. Je to dobrý způsob, jak si vyprázdnit i hlavu, což je jedním z hlavních poslání prázdnin.
I předseda CZECH TOP 100 Jan Struž si na dovolené vyprazdňuje hlavu, takže jsem úvodník za
něho napsal já.
ANTONÍN FISCHER
Grafická úprava
Martin Došek
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
Tisk
Triangl, a. s.
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
26. 6. 2013
S
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 1
OBSAH
4 100 NEJVÝZNAM-
36 ŠÉFOVAT MĚ
NĚJŠÍCH FIREM ČR
PROSTĚ BAVÍ
Slavnostního vyhlášení
výsledků se zúčastnil také
prezident České republiky
Miloš Zeman
Generálnímu řediteli ČPP
Ing. Jaroslavu Besperátovi
pomáhají při řízení firmy
zkušenosti ze sportu
12 ŠKODA JE SILNOU
ČESKOU ZNAČKOU
38 ČEMU SLOUŽÍ
REKLAMA
Rozhovor s členem
představenstva společnosti
Škoda Auto Ing. Bohdanem
Wojnarem
Společnost Cetelem ČR
využívá fenoménu sociálních
sítí k získávání dalších
klientů
16 841 114 114:
42 NEBOJÍ SE
ČÍSLO JISTOTY
A NEKRADE!
Komunikační centra České
pojišťovny slaví deset let
existence a rozšiřují záběr
své činnosti
Ing. Tomáši Březinovi, majiteli
společnosti Best, přezdívají
přátelé Betonový Baťa. A nás
zajímalo, proč.
26 DALŠÍ ROZMĚR
ZDRAVÍ FIRMY
Potřebujete shodit
nějaké to kilo?
Zkuste komplexní
nutriční typologii!
52 KAPITÁN
LEDOVÉHO KORÁBU
Jak profesor Pavel Prošek
budoval navzdory osudu i
úředníkům českou polární
stanici v Antarktidě
54 NE ZA KAŽDOU
KORUNU
Den na turisty permanentně
obléhaném Karlštejně
aneb slasti a strasti zdejšího
kastelána
46 JÍT PŘED
ZODPOVĚDNOSTI
DOBOU
Se šéfem Passerinvest Group
Radimem Passerem o BB
Centru a křesťanském přístupu
k podnikání
EKONOMICKÁ
DIPLOMACIE JINAK
V českém hlavním městě
se konala významná
konference hospodářského
uskupení BRICS
48 INVESTICE DO
Ing. Jiří Dohnal řídí
největší kongresové
zařízení v Evropě – pražský
Top Hotel
18
2 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
ŠKODA AUTO
ZNOVU PRVNÍ
Na pražském Žofíně vyvrcholil ve čtvrtek 20. června další ročník ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky. Na nejvyšší příčce žebříčku
se opět umístila mladoboleslavská Škoda Auto,
následovaná společnostmi ČEZ a RWE Transgas.
4 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
HLAVNÍ PARTNEŘI
www. czechtop100. cz
OD JOSEFA KOTRBY (DELOITTE ADVISORY) PŘEVZAL ZVLÁŠTNÍ CENU
DELOITTE ZA INOVACE V KATEGORII VELKÝCH FIREM JIŘÍ VLASÁK
(KOFOLA)
ZDENĚK ČIHÁK (ALPIQ ENERGY, PRVNÍ ZLEVA) PŘEVZAL OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ MEZI
DESETI NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI FIRMAMI ČESKÉ EKONOMIKY, SVATOPLUK BŘEZÍK (IMPROMAT
INT.) ZÍSKAL ZVLÁŠTNÍ CENU ČEKIA STABILITY AWARD
etošní slavnostní večer, který uspořádalo Sdružení CZECH TOP 100
ve spolupráci se svými partnery již podevatenácté, se nesl v duchu ústředního hesla
Motory české ekonomiky. A nešlo jen o to,
že si před žofínským palácem mohli hosté
prohlédnout kompletní modelovou řadu
Škoda Auto a uvnitř se například svézt ve
formulovém trenažéru. Vždyť podniky, které se umístily v popředí žebříčku, by měly
být těmi, jež se podstatnou měrou postarají
o tolik potřebné znovunastartování růstu
našeho národního hospodářství.
Důležitost celé akce podtrhla účast
řady významných osobností, včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Ve složení elitní desítky nejvýznamnějších firem došlo k jediné změně, když se po
určité přestávce do ní navrátil petrolejářský
gigant Eni. Jinak její portfolio tvoří již tradičně subjekty ze segmentu těžkého strojírenství, energetiky, zpracování a distribuce surovin. Jedinou výjimku představuje potravi-
Foto Sdružení CZECH TOP 100
L
nářsko-chemický Agrofert Holding, který
v celkovém pořadí stoupá rok po roce neustále vzhůru.
Ve finanční sféře, která je hodnocena
zvlášť, se nehvýznamnější bankovní institucí stala Československá obchodní banka,
pojišťovnou Česká pojišťovna a penzijním
fondem Penzijní fond České pojišťovny.
Zvláštní Cenu Deloitte za inovace si v kategorii velkých firem odnesla Kofola a mezi
těmi menšími STROS-Sedlčanské strojírny.
Zajímavé výstupy poskytují i některá další zkoumaná kritéria. Nejziskovější firmou
a současně premiantem, pokud jde objem
přidané hodnoty, byl v minulém roce ČEZ,
nejdůležitějším exportérem, vcelku podle
očekávání, Škoda Auto. Největším zaměstnavatelem i nadále zůstává Česká pošta.
Nejvyššího nárůstu tržeb a zisku dosáhl
RWE Transgas. Nejdynamičtější firmou pak
byl podle příslušného koeficientu vyhlášen
Ammann Czech Republic.
MAREK CHVÁLA
ČESTNÝM HOSTEM GALAVEČERA BYL PREZIDENT REPUBLIKY MILOŠ
ZEMAN. NA FOTOGRAFII S JANEM STRUŽEM A REKTOREM VYSOKÉ
ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE RICHARDEM HINDLSEM (PRVNÍ ZPRAVA).
BOHDAN WOJNAR (ŠKODA AUTO) PŘIJAL OCENĚNÍ ZA VÍTĚZSTVÍ
V ŽEBŘÍČKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM OD PREZIDENTA REPUBLIKY
MILOŠE ZEMANA A PŘEDSEDY SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 JANA STRUŽE
PARTNEŘI
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 5
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE OBORU
Firma
Tržby za r. 2012
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, TĚŽBA DŘEVA A RYBOLOV
1.
2.
3.
4.
5.
AGROFERT HOLDING, a. s.
Lesy České republiky, s. p.
AGRO CS a.s.
Opavská lesní a.s.
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
132 499 231
11 615 681
1 552 816
963 512
700 000
DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
1.
2.
3.
4.
5.
37 545 469
10 527 204
7 796 772
6 534 574
1 025 582
OKD, a. s.
Severočeské doly a. s.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
MND a. s.
DIAMO, státní podnik
POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ PRŮMYSL
1.
2.
3.
4.
5.
12 963 012
8 370 072
7 411 258
5 434 904
5 129 974
Philip Morris ČR a. s.
Bidvest Czech Republic s.r.o.
Tereos TTD, a.s.
HAMÉ, s.r.o.
MADETA a. s.
TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL
1.
2.
3.
4.
5.
5 535 231
2 851 301
2 332 865
2 061 949
1 061 110
JUTA a.s.
Nová Mosilana, a.s.
KORDÁRNA Plus, a.s.
VEBA, textilní závody a.s.
PLEAS a.s.
DŘEVOZPRACUJÍCÍ, PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL,
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
1.
2.
3.
4.
5.
8 797 955
4 677 063
4 506 588
3 787 202
2 037 918
Mondi Štětí a. s.
WOOD & PAPER a. s.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Biocel Paskov a.s.
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
CHEMICKÝ, FARMACEUTICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
1.
2.
3.
4.
5.
UNIPETROL, a. s.
ČEPRO, a. s.
MITAS a. s.
DEZA, a.s.
Lovochemie, a.s. Lovosice
107 280 000
66 365 704
10 147 215
9 509 681
6 087 587
PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU A STAVEBNÍCH HMOT
1.
2.
3.
4.
5.
12 155 477
6 167 188
2 203 805
1 928 050
1 866 861
AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.
ZAPA beton a.s.
VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
Federal-Mogul Friction Products
HUTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
1.
2.
3.
4.
5.
37 100 709
36 440 169
16 212 000
9 790 112
5 887 155
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Vítkovice Holding a.s.
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
SAFINA, a.s.
CZECH TOP 100 OCEŇUJE NEJEN EKONOMICKÉ VÝSLEDKY, ALE I DOBROU NÁLADU A MILÝ ÚSMĚV –
CZECH TOP SMILE. LETOS PATŘÍ BOHUSLAVU VÁVROVI, STAROSTOVI BORŠIC U BLATNICE.
PRVNÍ DESÍTKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM REPREZENTOVALI ZPRAVA JAN DUSPĚVA
(ČEPRO), ANDREJ BABIŠ (AGROFERT HOLDING) A MARTIN DURČÁK (UNIPETROL)
OCENĚNÍ ZA UMÍSTĚNÍ NA DRUHÉM MÍSTĚ PŘEVZALA MICHAELA CHALOUPKOVÁ (ČEZ)
Z RUKOU ARNOŠTA BROŽE (ACTIVA).
Tržby nejvýznamnějších firem 1994–2012 (v mld. Kč)
STROJÍRENSTVÍ – BEZ AUTOMOBILOVÉ VÝROBY
1.
2.
3.
4.
5.
8 566 898
8 480 468
5 921 805
4 983 389
3 040 803
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
ŠKODA JS a.s.
ŽĎAS, a.s.
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI,
VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
1.
2.
3.
4.
5.
ŠKODA AUTO a. s.
262 649 000
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
34 157 702
BOSCH DIESEL s.r.o.
17 426 707
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
15 344 349
Iveco Czech Republic, a. s.
11 094 389
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A OPTIKA
1.
2.
3.
4.
5.
FOXCONN CZ s. r. o.
Siemens, s.r.o.
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
ABB s.r.o.
nkt cables s.r.o.
105 117 815
32 611 900
29 884 039
12 300 000
9 183 844
Top 1
Top 10
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele tržeb každého roku. Cílem je vyjádření
změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších
z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp. 2007 či dříve.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
6 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www. czechtop100. cz
PODLE OBORU
Firma
OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
1.
2.
3.
4.
5.
Tržby za r. 2012
5 553 719
3 728 613
3 527 074
2 193 382
2 124 669
KIEKERT-CS, s.r.o.
Fehrer Bohemia s.r.o.
KOH-I-NOOR holding a.s.
DEMONTA Trade SE
GEOSAN GROUP a.s.
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A PÁRY
1.
2.
3.
4.
5.
215 095 000
181 130 857
81 482 550
35 750 000
20 557 465
ČEZ, a. s.
RWE Česká republika a.s.
ALPIQ ENERGY SE
Energetický a průmyslový holding, a.s.
Pražská energetika, a.s.
STAVEBNICTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
26 674 821
17 463 736
17 329 000
15 084 920
12 769 293
Metrostav a. s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Skanska a.s.
EUROVIA CS, a.s.
STRABAG a.s.
PRODEJ, ÚDRŽBA A OPRAVY MOTOR. VOZIDEL A PRODEJ POHONNÝCH HMOT
1.
2.
3.
4.
5.
53 254 435
28 472 570
25 269 848
23 609 817
8 445 852
ENI Česká republika, s.r.o.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
OMV Česká republika, s.r.o.
Shell Czech Republic a.s.
AAA Auto Group N.V.
VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU
1.
2.
3.
4.
5.
61 910 636
40 704 556
17 312 902
13 445 147
11 274 253
MORAVIA STEEL a. s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
GECO, a.s.
METALIMEX a. s.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
2 824 633
905 510
693 386
489 715
349 910
EUREST, spol. s r.o.
ARAMARK, s.r.o.
Sodexo s.r.o.
Zátiší Catering Group a.s.
Lázně Luhačovice, a.s.
DOPRAVA, POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ A CESTOVNÍ KANCELÁŘE
ELITNÍ DESÍTKA ŽEBŘÍČKU DOZNALA
OPROTI MINULÉMU ROČNÍKU JEDINÉ
ZMĚNY – VRÁTILA SE DO NÍ FIRMA ENI ČR.
1.
2.
3.
4.
5.
Zaměstnanost nejvýznamnějších firem 1999–2012 (tis. osob)
1.
2.
3.
4.
5.
5.
České dráhy, a. s.
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
ČD Cargo, a.s.
Advanced World Transport B.V.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
33 580 016
15 568 711
13 928 088
7 818 191
6 887 743
TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY
52 388 000
25 270 000
18 945 268
16 683 000
4 931 000
Telefónica Czech Republic, a. s.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
Česká pošta, s.p.
V
Vodafone Czech Republic a.s.
G
GTS Czech s.r.o.
INFORMAČNÍ
INFO
INF
O
TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
1..
1
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5
5.
S
SWS a.s.
T
T-Systems
Czech s.r.o.
S
Seznam.cz,
a.s.
A
AutoCont
CZ a.s.
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
K
6 101 229
3 431 733
2 834 035
2 421 279
1 532 285
ČINNOSTI
Č
ČINN
ČIN
INN
V OBLASTI NEMOVITOSTÍ,
S
SLU
UŽ
Ž PRO PODNIKY
SLUŽBY
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5
10 795 244
4 175 615
2 462 755
2 098 787
1 587 604
A
AGEL a. s.
PROMET GROUP a.s.
P
C
CTP Invest, s.r.o.
AB Facility a.s.
A
K
KPMG
Česká republika, s.r.o.
Top 10
Top 100
Poznámka: Počet nejlepších (top 10, top100) vychází z žebříčků ukazatele zisku každého roku. Cílem je vyjádření
změny ekonomického potenciálu stejně umístěného souboru podniků. Obecně neplatí, že 10 (či 100) nejlepších
z roku 2009 bylo z hlediska daného ukazatele zároveň nejlepších v roce 2008, resp. 2007 či dříve.
V
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
SAZKA sázková kancelář, a.s.
S
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice Ostrava
6 843 166
6 421 197
5 669 212
5 258 228
4 081 861
INFORMACE PRO SVOBODNÉ LIDI
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 7
Údaje v tisících Kč
OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY
OST
1..
1
2.
2.
3.
4.
5.
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE KRAJE
Firma
Tržby 2012 (v tis. Kč)
JIHOČESKÝ
Robert Bosch, spol. s r. o.
9 907 776
PLZEŇSKÝ
Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
29 884 039
KARLOVARSKÝ
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
7 796 772
STŘEDOČESKÝ
ŠKODA AUTO a. s.
262 649 000
ÚSTECKÝ
AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
12 155 477
PRAHA
ČEZ, a. s.
215 095 000
LIBERECKÝ
TRW Automotive Czech s r. o.
10 057 000
KRÁLOVÉHRADECKÝ
Lesy České republiky, s. p.
11 615 681
PARDUBICKÝ
FOXCONN CZ s. r. o.
105 117 815
VYSOČINA
BOSCH DIESEL s. r. o.
17 426 707
JIHOMORAVSKÝ
AHOLD Czech Republic, a. s.
40 704 556
ZLÍNSKÝ
DEZA, a. s.
9 509 681
OLOMOUCKÝ
AGEL a. s.
10 795 244
MORAVSKOSLEZSKÝ
MORAVIA STEEL a. s.
61 910 636
MEZI FINANČNÍMI INSTITUCEMI SE
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH PROSADILY
ČSOB, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, PENZIJNÍ
FOND ČP, ČSOB LEASING A CETELEM ČR.
FINANČNÍ INSTITUCE
Firma
BANKY – výnosy v tis. Kč
1. Československá obchodní banka, a. s.
2. Komerční banka, a.s.
3. Česká spořitelna, a.s.
4. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
5. Raiffeisenbank a.s.
POJIŠŤOVNY – pojistné v tis. Kč
1. Česká pojišťovna a. s.
2. Kooperativa pojišťovna, a. s., V.I.G.
3. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
4. Allianz pojišťovna, a. s.
5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G.
PENZIJNÍ FONDY – přijaté příspěvky v tis. Kč
1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s.
2. Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
3. Allianz penzijní společnost, a.s.
4. KB Penzijní společnost, a.s.
5. AXA penzijní společnost a.s.
FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ – tržby v tis. Kč
1. ČSOB Leasing, a. s.
2. Home Credit a.s.
3. VB Leasing CZ, spol. s r.o.
4. ŠkoFIN s.r.o.
5. Provident Financial s.r.o.
SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY – vstupní dluh v tis. Kč
1. CETELEM ČR, a. s.
2. ČSOB Leasing, a. s.
3. UniCredit Leasing CZ, a.s.
4. Provident Financial s.r.o.
5. VB Leasing CZ, spol. s r. o.
2012
35 015 000
32 689 000
26 292 000
10 188 000
9 987 757
32 006 960
30 616 765
13 699 282
11 568 299
6 960 000
12 561 545
11 860 000
9 644 312
5 657 187
4 359 199
6 604 754
4 666 317
4 437 986
3 058 956
2 967 347
10 365 234
9 137 488
7 999 290
5 301 166
4 776 000
KAROLÍNA TOPOLOVÁ (AAA AUTO) A RICHARD HINDLS (VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE).
OCENĚNÝM NA ČTVRTÉM AŽ DESÁTÉM MÍSTĚ ŽEBŘÍČKU POGRATULOVAL RICHARD
HINDLS (VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE).
VE SPOLUPORÁCI S
8 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www. czechtop100. cz
Zvláštní cena Deloitte
ZA INOVACE 2013
Slovo inovace patří do základního slovníku každého podnikatele. Spolu s pojmy, jakými jsou efektivita, produktivita nebo konkurenceschopnost, popisuje nutné podmínky pro rozvoj, ne-li dokonce přežití v dnešním globálním a vysoce konkurenčním světě.
případě České republiky to platí
dvojnásob. Poté, co počátkem
tohoto milénia její ekonomika dosahovala rychlého růstu, stojícímu na masivní
investiční vlně, která těžila z velmi dobrého mixu nákladů, kvality pracovní síly
a infrastruktury, nachází se prakticky od
krize roku 2009 v již dlouhotrvající stagnaci či dokonce recesi. Její konvergence
k „bohatému západu“ byla nahrazena
citelným zaostáváním za všemi okolními
zeměmi.
Oživení ekonomiky, které, jak všichni
věříme, se nakonec dostaví, přitom bude
muset být postaveno na jiných hlavních
faktorech než těch, které jej nastartovalo
před více než 10 lety. Cenová výhoda
naší země se totiž mezitím snížila a objem dostupných investic, díky pomalejšímu růstu v Evropě a do jisté míry i globálně, je značně nižší než dříve. Právě cesta
zaměření ekonomiky na vyšší přidanou
hodnotu, vysokou efektivitu, nové služby
a zavádění nových produktů musí být
mnohem důležitějším motorem růstu než
kdykoliv dříve.
Tyto procesy v ní přitom probíhají,
což dokládají zkušenosti naší firmy ze
spolupráce s desítkami klientů. Snahy
je ještě více podpořit a jasně zviditelnit
nemalé úspěchy českých podniků byly
popudem k rozhodnutí Deloitte vytvořit
ve spolupráci s CZECH TOP 100 Zvláštní
cenu Deloitte za inovace.
Určitá abstraktnost samotného pojmu
„inovace“ vedla ke snaze uchopit tuto
cenu co nejvíce exaktním způsobem,
který však musí být sklouben s uznáním
faktu, že hodnocené inovace se zcela
Foto archiv
V
tržeb z inovované produkce k celkovým tržbám) a technologických inovací
(průměrné výrobní náklady na produkci
před inovací a po inovaci). Dále je pak
sledován jako indikátor soustavné snahy o inovace poměr objemu investic do
vědy a výzkumu k celkovému objemu
tržeb a také počtu patentů a průmyslových vzorů. Protože cena je určena subjektům, které dokáží za pomocí inovací
dosáhnout úspěchů v podnikání, nebyly
hodnoceny nově založené společnosti
nebo ty, které nemají historii delší tří let
(v tomto období by mohla být jakákoli
činnost považována za inovaci).
Na základě analýzy údajů, předložených přihlášenými podniky, byl sestaven
tzv. short list, který byl ve druhé fázi posouzen odborným panelem hodnotitelů.
Vzhledem k rozdílnému kontextu inovací
byly podniky rozděleny do dvou kategorií – velké a malé/střední firmy. Pořadí
v nich určil součet bodů, udělených hodnotiteli při expertním posouzení ve druhé
fázi hodnocení.
Hodnotitelé přidělovali jednotlivým
přihlášeným firmám body v rozsahu od
nuly do dvaceti podle toho, jak celkově
hodnotili kvalitu inovací a jejich ekonomický přínos, přičemž mohli v obou
kategoriích rozdělit celkem 50 bodů.
V každé kategorii byly dle objektivních
i subjektivních kritérií hodnoceny minimálně tři firmy.
ZVLÁŠTNÍ CENU DELOITTE ZA INOVACE ZÍSKALY LETOS
MEZI VELKÝMI SPOLEČNOSTMI KOFOLA A MEZI MENŠÍMI PODNIKY PAK STROS-SEDLČANSKÉ STROJÍRNY.
zásadně liší dle podniků i oblastí, do kterých směřují. Ve spolupráci CZECH TOP
100, Deloitte a Vysoké školy ekonomické
vznikala od počátku letošního roku metodika, podle níž se ceny udělují. Ta našla
vyjádření v dotazníku, který firmy oslovované v rámci CZECH TOP 100 mohly
vyplnit a poté se o ocenění ucházet.
Hodnocení sestává ze dvou částí.
První zkoumá inovační výkon podniku
prostřednictvím klíčových ekonomických
indikátorů. Těmi jsou v souladu se zahraniční praxí přínos produktových (podíl
LUDĚK NIEDERMAYER,
EKONOMICKÝ EXPERT
SPOLEČNOSTI DELOITTE
Na základě výroku poroty získaly v letošním roce Zvláštní cenu Deloitte za inovace mezi velkými společnostmi Kofola a mezi
malými firmami STROS-Sedlčanské strojírny.
Hodnocena byla i vítězná firma z předchozího ročníku – Třinecké železárny. Její
výsledky potvrdily, že cenu loni obdržela
oprávněně. Zároveň bylo organizátory
soutěže rozhodnuto, že předchozí vítězové nebudou v následujících dvou ročnících zařazeni do hodnocení.
LUDĚK NIEDERMAYER,
ekonomický expert, Deloitte
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 9
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
Tržby 2012
Tržby 2011
1.
2011
1.
ŠKODA AUTO a.s.
Firma
262 649 000
252 562 000
159 986 000
Aktiva
Počet zaměstnanců
26 404
Hosp. výsledek
17 934 000
240 722 000
Vývoz
2.
2.
ČEZ, a.s.
215 095 000
209 761 000
636 070 000
31 308
50 957 000
14 087 000
3.
3.
RWE Česká republika a.s.
181 130 857
135 984 147
131 786 350
486
48 166 787
135 318 237
4.
4.
AGROFERT HOLDING, a.s.
132 499 231
117 606 814
96 168 048
28 008
7 734 099
67 262 460
5.
6.
UNIPETROL, a.s.
107 280 000
97 427 000
50 631 000
3 705
–4 687 000
31 081 000
6.
5.
FOXCONN CZ s.r.o.
105 117 815
102 327 509
16 701 130
3 982
961 156
104 646 862
7.
8.
ALPIQ ENERGY SE
81 482 550
60 178 612
10 437 277
98
91 642
65 822 726
8.
10.
ČEPRO, a.s.
66 365 704
51 911 527
19 226 774
806
642 341
1 730 092
9.
7.
MORAVIA STEEL a.s.
61 910 636
65 972 567
17 300 581
321
1 306 783
27 774 706
10.
11.
ENI Česká republika, s.r.o.
53 254 435
46 962 838
11 448 568
102
n/a
5 069 157
11.
9.
Telefónica Czech Republic, a.s.
52 388 000
55 562 000
88 892 000
6 890
10 008 000
n/a
12.
15.
AHOLD Czech Republic, a.s.
40 704 556
40 528 085
n/a
10 071
n/a
n/a
13.
12.
OKD, a.s.
37 545 469
44 965 492
43 202 554
12 865
1 548 680
19 870 771
14.
16.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
37 100 709
38 893 068
26 967 170
5 973
1 003 293
n/a
15.
17.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
36 440 169
40 241 898
66 916 460
7 779
1 158 363
24 318 657
16.
22.
Energetický a průmyslový holding, a.s.
35 750 000
24 412 000
79 907 000
n/a
10 135 000
n/a
17.
14.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
34 157 702
39 669 683
n/a
2 400
319 147
34 157 702
18.
19.
České dráhy, a.s.
33 580 016
33 287 062
84 525 342
26 082
–1 343 138
10 171 898
19.
21.
BOSCH Group ČR
33 000 000
32 500 000
n/a
7 400
n/a
n/a
20.
20.
Siemens, s.r.o.
32 611 900
32 559 567
19 784 385
9 881
2 271 312
22 293 010
21.
24.
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
29 884 039
28 507 760
8 825 128
1 425
61 054
28 834 951
22.
25.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
28 472 570
28 307 932
4 106 623
43
86 393
n/a
23.
27.
Metrostav a.s.
26 674 821
26 113 858
23 314 292
5 009
740 644
1 636 902
24.
26.
T-Mobile Czech Republic a.s.
25 270 000
26 294 000
32 940 000
2 960
8 663 000
584 000
25.
18.
OMV Česká republika, s.r.o.
25 269 848
33 477 117
5 853 228
44
–446 547
n/a
26.
13.
Shell Czech Republic a.s.
23 609 817
20 091 112
9 048 482
125
–256 674
1 028 715
27.
31.
Pražská energetika, a.s.
20 557 465
20 468 970
20 076 102
1 375
3 035 450
n/a
28.
30.
Česká pošta, s.p.
18 945 268
20 454 281
26 766 141
33 470
306 375
307 245
29.
36.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
17 463 736
15 161 711
7 215 360
497
491 203
32 903
30.
33.
BOSCH DIESEL s.r.o.
17 426 707
17 218 728
11 829 540
4 324
468 042
17 384 750
31.
32.
Skanska a.s.
17 329 000
15 519 000
18 819 000
4 966
212 000
n/a
32.
34.
GECO, a.s.
17 312 902
15 987 109
2 551 502
1 508
224 333
36 738
33.
–
Vodafone Czech Republic a.s.
16 683 000
17 324 000
43 386 000
1 748
2 138 000
n/a
34.
41.
Vítkovice Holding a.s.
16 212 000
14 028 624
24 947 000
7 937
564 452
8 485 000
35.
35.
Veolia Voda Česká republika, a.s.
16 109 274
15 524 370
10 438 276
5 275
n/a
10 878
36.
–
DP hl.m. Prahy, akciová společnost
15 568 711
16 103 370
73 579 347
10 595
108 957
4 950
37.
–
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
15 344 349
15 707 237
24 941 178
3 750
3 662 008
5 498 832
38.
28.
EUROVIA CS, a.s.
15 084 920
25 270 900
16 908 443
3 067
725 828
284 940
39.
39.
ČD Cargo, a.s.
13 928 088
14 404 017
14 932 136
8 914
–2 046 706
4 954 209
40.
42.
METALIMEX a. s.
13 445 147
13 353 820
2 706 241
75
230 700
4 042 454
41.
43.
Dalkia Česká republika, a.s.
12 977 859
13 196 233
15 100 557
2 309
2 328 388
n/a
42.
45.
Philip Morris ČR a.s.
12 963 012
12 155 147
17 820 053
1 232
3 048 808
5 475 300
43.
37.
STRABAG a.s.
12 769 293
15 070 970
10 449 922
2 043
253 437
n/a
44.
53.
ABB s.r.o.
12 300 000
10 836 000
n/a
3 200
n/a
9 200 000
45.
46.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
12 155 477
11 769 231
13 676 117
3 747
432 258
8 008 301
46.
47.
Lesy České republiky, s.p.
11 615 681
11 760 272
81 830 276
3 231
5 478 300
17 587
47.
50.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
11 274 253
11 428 067
2 784 504
79
449 522
1 511 553
48.
51.
Iveco Czech Republic, a. s.
11 094 389
11 409 116
6 453 980
1 884
1 168 871
9 509 478
49.
49.
ALTA Invest, a.s.
10 796 265
11 713 208
10 284 442
1 253
196 901
2 743 352
50.
66.
AGEL a.s.
10 795 244
8 587 538
6 340 679
9 878
622 038
n/a
10 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč, n/a – neuvedeno
2012
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
2011
Firma
Tržby 2012
Tržby 2011
Aktiva
Počet zaměstnanců
Hosp. výsledek
Vývoz
51.
52.
Severočeské doly a.s.
10 527 204
10 876 923
31 967 111
3 456
3 026 904
n/a
52.
55.
MITAS a.s.
10 147 215
9 791 988
6 442 485
2 454
701 424
n/a
53.
–
NET4GAS, s.r.o.
10 074 343
9 767 410
58 267 967
566
5 655 325
n/a
54.
57.
TRW Automotive Czech s.r.o
10 057 000
9 839 058
12 177 000
1 084
402 000
9 653 000
55.
59.
AT Computers, a.s.
10 013 000
9 450 000
n/a
n/a
n/a
n/a
56.
58.
Robert Bosch, spol. s r.o.
9 907 776
9 722 322
4 373 450
2 386
282 673
9 901 348
57.
60.
Lumius, spol. s r.o.
9 903 467
9 186 399
1 443 101
45
224 534
1 268 449
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
9 790 112
15 273 208
8 205 567
1 115
–639 052
7 545 368
DEZA, a.s.
9 509 681
8 896 593
5 514 555
990
881 466
5 702 055
nkt cables s.r.o.
9 183 844
9 956 357
5 099 049
1 262
–65 164
6 806 004
OHL ŽS, a.s.
8 845 874
8 994 664
6 740 228
1 441
117 224
2 868 319
58.
–
59.
64.
60.
–
61.
62.
62.
63.
Pražská plynárenská, a.s.
8 844 035
8 913 375
11 957 660
338
722 292
n/a
63.
61.
Mondi Štětí a.s.
8 797 955
9 011 347
7 664 849
574
1 010 487
6 582 306
64.
103.
VEMEX s.r.o.
8 681 042
4 812 666
1 525 103
50
–168 886
n/a
65.
71.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
8 566 898
8 254 153
5 333 064
1 555
–69 907
8 191 686
66.
65.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
8 480 468
8 649 930
7 854 209
829
382 779
8 480 468
67.
–
AAA Auto Group N.V.
8 445 852
6 792 897
2 397 573
1 757
692 286
n/a
68.
73.
Bidvest Czech Republic s.r.o.
8 370 072
8 062 042
7 281 197
1 550
n/a
n/a
69.
70.
COOP Centrum družstvo
8 147 344
8 276 346
963 747
49
2 099
n/a
70.
68.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
8 110 732
8 405 272
n/a
2 577
n/a
2 148 457
71.
74.
HRUŠKA , spol. s r.o.
8 040 864
7 950 816
2 529 423
3 706
163 843
25 085
72.
67.
Advanced World Transport B.V.
7 818 191
8 554 871
8 518 287
2 303
252 637
1 485 976
73.
72.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
7 796 772
8 107 238
19 595 792
4 064
1 151 812
144 452
74.
75.
PSJ, a.s.
7 539 813
7 554 038
4 888 532
832
157 080
4 922 265
75.
–
Tereos TTD, a.s.
7 411 258
5 049 135
5 930 193
456
1 503 607
2 457 681
76.
–
sanofi-aventis, s.r.o.
7 224 968
7 040 430
3 297 462
329
52 029
1 210 414
77.
80.
Automotive Lighting s.r.o.
7 170 075
6 273 275
3 773 956
1 435
630 189
7 169 522
78.
76.
DEK a.s.
7 025 198
7 448 795
8 691 232
1 147
219 040
40 809
79.
77.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
6 887 743
6 823 625
80 837 590
17 399
90 808
n/a
80.
78.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 843 166
6 673 391
4 557 641
5 239
1 682
n/a
81.
118.
PSG-International a.s.
6 693 752
3 819 958
4 292 541
251
100 476
4 467 338
82.
92.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
6 683 143
5 185 183
3 264 621
941
850 539
4 606 324
83.
131.
MND a.s.
6 534 574
2 927 423
10 709 193
339
1 982 942
2 031 703
84.
–
Česká lékárnická, a.s.
6 435 000
7 788 000
660 636
5
10 067
n/a
85.
–
SAZKA sázková kancelář, a.s.
6 421 197
811 027
3 876 725
308
417 623
n/a
86.
105.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
6 167 188
5 580 094
8 470 490
1 475
843 026
4 323 337
87.
83.
SWS a.s.
6 101 229
5 751 016
2 097 892
205
91 599
622 271
88.
101.
Lovochemie, a.s. Lovosice
6 087 587
4 888 708
3 663 923
644
494 826
2 141 584
89.
87.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
6 046 265
5 583 001
3 275 539
1 490
100 042
5 868 272
90.
–
Centropol Energy a.s.
5 977 993
n/a
4 047 277
122
546 652
n/a
91.
81.
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
5 921 805
6 080 384
3 039 158
721
315 626
n/a
92.
82.
SAFINA, a.s.
5 887 155
6 014 168
3 282 911
385
212 728
4 071 105
93.
–
ARMEX Oil, s.r.o.
5 837 382
5 691 152
1 329 421
22
106 605
n/a
94.
85.
Fakultní nemocnice Brno
5 669 212
5 696 917
5 723 428
500
28 987
0
95.
84.
SPOLANA a.s.
5 625 324
5 700 726
2 094 152
724
–230 488
4 621 277
96.
–
KIEKERT-CS, s.r.o.
5 553 719
5 497 827
2 574 866
1 202
184 025
5 270 895
97.
–
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
5 542 278
n/a
4 433 777
2 323
282 203
n/a
98.
–
JUTA a.s.
5 535 231
4 960 386
4 785 508
2 008
147 677
4 684 431
99.
86.
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
5 532 277
5 312 095
2 275 280
424
43 499
1 096 637
100.
91.
Linde Gas a.s.
5 500 254
5 245 571
5 721 347
670
1 597 892
410 414
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 11
Údaje v tisících Kč, n/a – neuvedeno
2012
OSOBNOST
ŠKODA je silnou českou značkou
Stejně jako v předchozím roce i tentokrát přebíral Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast HR management, v pražském Paláci Žofín ocenění pro nejvýznamnější firmu České republiky. Při této příležitosti jsme ho požádali o rozhovor.
ING. BOHDAN
WOJNAR, ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI ŠKODA
AUTO, S CENOU PRO
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
FIRMU ČR
CZECH TOP 100 Poslední obchodní
výsledky společnosti ŠKODA AUTO
naznačují, že sice v meziročním
srovnání prodává poněkud méně
vozů, ale její tržní podíl přitom roste. Jak hodnotíte tento trend?
Ano, zvyšujeme tržní podíly ve všech evropských regionech a to i přesto, že v celkových prodejích vykazujeme mírný meziroční pokles. Vnímání skutečného růstu
zkreslují náběhy nových modelů. Například
v květnu jsme prodali 79 100 vozů, tedy
jen o 2,9 % méně než loni. Pokud by ale
běžela výroba naplno s novými modely,
byli bychom v černých číslech. Zůstáváme
12 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
optimisty a očekáváme, že se prodejní výsledky po náběhu našich nových modelů
Octavia a Superb v druhém pololetí zase
vrátí k plusu. Stále platí, že do roku 2018
chce ŠKODA AUTO celosvětově prodávat
1,5 milionu automobilů ročně.
Jak jako výrazně
proexportně orientovaná firma reagujete na v současnosti mnohdy
turbulentní vývoj zejména na evropských trzích? Chystáte se hledat,
nová odbytiště?
Výhodou značky ŠKODA je, že poklesy některých trhů, se kterými zápasí konkurence,
CZECH TOP 100
dokáže úspěšně „kompenzovat“ růstem na
jiných odbytištích. Dnes prodává ŠKODA
AUTO automobily ve více než 100 zemích
celého světa a na celkovém exportu ČR
se podílí více než 7 %. Domácím trhem je
a zůstává i nadále Česká republika, ale význam mezinárodních trhů stále roste. Vstup
na nové trhy v nejbližším období vysloveně neplánujeme, spíše se chceme zaměřit
na další posilování tržních podílů v Evropě
a růst prodejů na růstových trzích, jakými
jsou Rusko a Čína.
CZECH TOP 100 ŠKODA AUTO však
má díky nabízené užitné hodnotě
za příznivou cenu a široké nabídce
modelů velmi dobré postavení na
trhu.
Máte pravdu. Naše filozofie vyjádřená sloganem Simply Clever je v současné nelehké
době velmi účinná. Její výhody objevují i ti
zákazníci, kteří dříve jezdili konkurenční-
www.czechtop100.cz
mi vozy. V době, kdy mají lidé omezené
finanční zdroje, hledají především kvalitu,
dlouhou životnost, nízké provozní náklady,
včetně servisních, a vysokou zůstatkovou
hodnotu a to vše naše značka nabízí v optimálním poměru.
CZECH TOP 100 Letošní rok jste pro-
hlásili za období modelové ofenzívy. Kolik tedy představíte nových
modelů a v jakém časovém horizontu?
Plán pro rok 2013 počítá s představením
celkem osmi nových nebo přepracovaných
modelů. Značka ŠKODA v prvním pololetí
uvedla na trh novou Octavii ve verzích liftback, kombi, 4x4 a nyní zavádíme nejrychlejší Octavii RS. K tomu přidala modernizovaný Superb a Superb Combi. V dalším
období pak chce obměnit celou modelovou
paletu. A také ji rozšířit.
CZECH TOP 100 V poslední době
jste výrazně rozšířili svoji modelovou řadu, vstoupili jste do nových
segmentů. S jakým ohlasem jste se
u domácích zákazníků setkali?
Obsazení nových segmentů bylo nezbytné
pro další rozvoj značky nejenom na domácím trhu. Pro příklad nemusíme chodit daleko: loňské novinky Citigo a Rapid jsou aktuálně lídry svých tříd, Citigo dokonce s více
než 50% podílem, a Rapid je v současné
době třetí nejprodávanější vůz na českém
trhu. Oba modely přispívají k tomu, že
značka ŠKODA je doma silnou jedničkou
u privátních i firemních zákazníků. Během
prvních pěti měsíců roku 2013 bylo v ČR
zaregistrováno 19 600 vozů ŠKODA, což
představuje tržní podíl 30 %.
ŠKODA Citigo je navíc i Autem roku
2012, ŠKODA Rapid Autem roku 2013
nižší střední třídy a Fleetovou novinkou,
ŠKODA Octavia držitelem titulu Auto, které bych si koupil. Navíc všechna naše auta
jsou nejprodávanější ve svých třídách, což
je samo o sobě to největší ocenění, které
může výrobce od zákazníků získat.
renceschopnost, ale vytváří i atraktivní pracovní místa pro kvalifikované specialisty.
V současné době v oblasti technického vývoje pracuje téměř 2000 zaměstnanců. Tito
kvalifikovaní specialisti, inženýři, designéři
a konstruktéři se podílejí na vývoji nových
automobilů značky ŠKODA a vyvíjejí také
komponenty a agregáty i pro další značky
skupiny Volkswagen. Při tom spolupracujeme také s externími výzkumně-vývojovými
firmami a institucemi. Externím subjektům
částečně zadáváme například dílčí vývo-
školským vzděláním. Jak se vám je
daří získávat, respektive vychovávat?
ŠKODA AUTO se ve spolupráci s vysokými školami, se Sdružením automobilového
průmyslu a se Svazem průmyslu a dopravy
snaží zabránit poklesu zájmu o studium
technických oborů, ke kterému dlouhodobě
dochází. Konkrétně je velká pozornost věnována projektu POSPOLU, jehož cílem je
implementovat prvky duálního systému do
českého vzdělávání. Na něm je vidět, že
LOŇSKÉ NOVINKY CITIGO A RAPID JSOU AKTUÁLNĚ
LÍDRY SVÝCH TŘÍD. RAPID JE NAVÍC V SOUČASNOSTI
TŘETÍM NEJPRODÁVANĚJŠÍM VOZEM NA ČESKÉM TRHU.
jové práce na jednotlivých komponentech
a částech vozů.
ŠKODA AUTO investovala od roku
1991 více než 250 miliard korun – zejména do nových modelů, do výzkumu a vývoje i do rozšiřování kapacit v České republice. V roce 2012 vydala ŠKODA AUTO
jenom přímo na technický vývoj celkem 11
miliard korun, meziročně o 17 % více.
CZECH TOP 100 Již dlouhou dobu se
u nás hovoří o chronickém nedostatku technických odborníků, a to
jak se středoškolským, tak vysoko-
„ŠKODA AUTO
INVESTOVALA OD
ROKU 1991 VÍCE NEŽ
250 MILIARD KORUN.“
jsou v podobných otázkách velmi důležité
široká společenská diskuse a také shoda
o dalším postupu.
Navíc naše společnost sama aktivně
vzdělává budoucí mladé zaměstnance
ve vlastním odborném učilišti. V současné
době se zde na svoje budoucí zaměstnání
připravuje více než 950 učňů a učnic. Kromě toho je domácí automobilka největším
soukromým investorem do výzkumu a vývoje v ČR. Během uplynulých let rozvinula
spolupráci s hlavními českými technickými
univerzitami formou sponzoringu, grantů
nebo outsourcingu výzkumných projektů.
Jaká je situace
v oblasti vývoje? Kolik peněz do
výzkumu a inovací ročně investujete?
Skutečnost, že ŠKODA AUTO má k dispozici i vlastní technický vývoj, ji staví do podstatně stabilnější pozice než společnosti,
které se zabývají pouze výrobou. Tím, že
ŠKODA AUTO stále investuje do nejnovějších technologií, posiluje nejen svou konku-
Foto ŠKODA AUTO
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 13
OSOBNOST
stabilní zázemí a perfektně fungující tým.
ŠKODA je a zůstane silnou českou značkou. ŠKODA AUTO jako jediná automobilka má v České republice vlastní vývojové
centrum. Na domácí půdě vyvíjí nejenom
všechny vozy ŠKODA, vyráběné v našich třech domácích závodech, ale i řadu
komponentů a agregátů i pro další značky
skupiny Volkswagen. A také všechny vozy
ŠKODA, vyráběné v zahraničí, například
v Číně v závodě Volkswagen Shanghai,
byly vyvinuté ve vývojovém centru v Mladé
Boleslavi. Proto je možné konstatovat, že
společnost ŠKODA AUTO je v rámci ČR nejenom nejvýznamnějším exportérem zboží,
tedy automobilů a jejich agregátů, ale také
know-how a vývojových prací.
CZECH TOP 100 Kolik lidí ŠKODA
AUTO zaměstnává?
Společnost ŠKODA AUTO celosvětově zaměstnává více než 26 000 lidí. V posledních dvou letech jsme vytvořili téměř 2000
nových pracovních míst a v současné době
je počet zaměstnanců stabilní.
ŠKODA AUTO se stále více internacionalizuje. Stejně jako v minulém roce, také
letos chce společnost rozšířit své řady o talenty jak z České republiky, tak ze zahraničí. V současné době zaměstnáváme specialisty téměř 40 národností.
CZECH TOP 100 Automobilka už ne-
Podpora technického vzdělávání se dotkla
také programů na zvýšení atraktivity tohoto
typu studia pro dívky.
ŠKODA AUTO nabízí studentům vysokých škol také propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia formou odborné
praxe nebo podpory při psaní závěrečné
práce. Absolventům pak nabízí jednoletý
Trainee program nebo možnost přímého
nástupu v rámci celé firmy.
„ŠKODA AUTO
SE STÁLE VÍCE
INTERNACIONALIZUJE.
V SOUČASNÉ DOBĚ
ZAMĚSTNÁVÁME
SPECIALISTY TÉMĚŘ
40 NÁRODNOSTÍ.“
CZECH TOP 100 ŠKODA AUTO se
v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách. Jak ale vy sami
hodnotíte své postavení v rámci české ekonomiky?
Toto ocenění je symbolem těsné provázanosti společnosti ŠKODA AUTO s Českou
republikou. Potvrzuje její význam pro českou ekonomiku, který by ale nemohl dosahovat takové míry, kdybychom tu neměli
14 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
ní výhradně mužským světem. Kolik žen pracuje v českých závodech
ŠKODA AUTO, jaké jsou programy
pro jejich podporu?
Podíl žen mezi zaměstnanci ŠKODA AUTO
činí téměř 20 %. Ženy pracují téměř ve
všech oblastech a na všech úrovních. Několik desítek z nich je i ve vedoucích pozicích.
Společnost ŠKODA AUTO se dlouhodobě
zaměřuje na konkrétní opatření, směřující
ke zvýšení podílu žen ve firmě.
Pro společnost ŠKODA AUTO je genderová problematika opravdu velice významná a tvoří integrální součást naší podnikové
strategie. Není myslitelné rigiditou organizace vyloučit celou polovinu populace
z možnosti pracovat v jakémkoliv podniku.
Intenzivně rovněž podporujeme ženy při
studiu technických oborů. Technika je dnes
skutečně pro všechny a techničky najdou
také výborné uplatnění v průmyslových
podnicích.
CZECH TOP 100 Jaký dopad na zaměstnanost může mít prohlubující
se stagnace českého hospodářství
a negativní nálada na evropském
automobilovém trhu? Plánujete letos propouštět zaměstnance?
ŠKODA AUTO plánuje do roku 2018 vyrábět minimálně 1,5 milionu vozů ročně, což
představuje například ve srovnání s rokem
2010 zdvojnásobení produkce. Pro zajištění tohoto cíle počítáme jak s využitím našich
tří domácích závodů, tak i s našimi zaměstnanci.
Naším cílem je zaručit všem stávajícím
zaměstnancům jistotu zaměstnání. Jsme si
však vědomi toho, že bude nezbytné rozšířit nástroje flexibility a dále posílit možnost
reakce na aktuální situaci na trzích a zajistit
tím značce ŠKODA i nadále vysokou míru
konkurenceschopnosti.
Poprvé byla proto s Odbory KOVO
uzavřena také Dohoda o zaměstnanosti.
Tato dohoda platí do 31. prosince 2018
a zvyšuje jistotu práce zaměstnancům
v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách
a Vrchlabí. Dohoda o zaměstnanosti je
v rámci České republiky skutečně ojedinělým dokumentem. Jejím uzavřením zdůraznily společnost ŠKODA AUTO a vedení
odborů svou společnou odpovědnost za
další rozvoj a zachování trvale udržitelné
zaměstnanosti a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti.
CZECH TOP 100 Závěrem nám dovolte jednu osobní otázku. Se společností ŠKODA AUTO jste tím či
oním způsobem spojen již bezmála
tři desítky let. To je dnes rozhodně
už ne zcela obvyklý jev. V čem spatřujete hlavní důvody, že jste jí zůstal tak dlouho věrný?
Značka ŠKODA je pro mě více než jen
pouhý zaměstnavatel. Má pro mě velké
kouzlo, kouzlo tradice s budoucností. Před
více než dvaceti lety jsme měli pouze tradici. Vytrvalost, lidský rozměr a produkty pro
lidi dnes už po celém světě, to jsou přeci
krásné důvody!
MAREK CHVÁLA
ŠKODA AUTO JE V RÁMCI ČR NEJEN NEJVÝZNAMNĚJŠÍM EXPORTÉREM AUTOMOBILŮ A JEJICH AGREGÁTŮ,
ALE ZÁROVEŇ I KNOW-HOW A VÝVOJOVÝCH PRACÍ.
www.czechtop100.cz
INZERCE
CH4
Linde Gas. Jsme spolehlivým partnerem Íeského prđmyslu.
Dodáváme produkty, které pokrývají široký rozsah aplikací technických plynđ v prđmyslu, potravináăství,
lékaăství, výzkumu i vývoji. Stavíme zaăízení na výrobu technických plynđ. Naší prioritou je bezpeÍnost
a ochrana životního prostăedí.
S našimi produkty se mđžete setkat na každém kroku.
www.linde-gas.cz
final prvky 184x126 mm.indd 1
6.6.2013 13:13:10
Základní dílo české literatury v jedinečné knižní úpravě
Karel Jaromír Erben
Kytice
Nakladatelství BVD přichází s replikou nejvíce ceněného
vydání z roku 1924 s ilustracemi akademického malíře
Václava Součka.
Výjimečná příležitost! Knihu nekoupíte v žádném
knihkupectví, pouze prostřednictvím našeho e-shopu
knihakytice.cz.
Třináct klasických básnických skladeb – Kytice, Poklad,
Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den,
Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina
kletba a Věštkyně.
Pouhých 999 číslovaných kusů – každý výtisk je originálem.
Číslo 1 obdržel prezident republiky Miloš Zeman,
číslo 2 předseda Senátu Milan Štěch, číslo 3 předseda
vlády a číslo 4 ministr kultury.
Exkluzivní polygrafické zpracování – použitý papír
a tisková technologie (plátěná vazba, sítotisk) jsou téměř
identické s vydáním z roku 1924.
2990 Kč
Cena
včetně poštovného a balného
(kniha vám bude doručena společností PPL)
www.knihakytice.cz
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 15
841 114 114:
číslo jistoty
Zdá se to být neuvěřitelné, ale ještě v roce 2002 nemohly oběti povodní řešit svoji pojistnou událost přes zákaznickou linku. Česká
pojišťovna byla první pojišťovnou, která v roce 2003 komunikační
centra se silným zázemím a profesionálními službami v ČR zavedla.
Od té doby uplynulo 10 let a letošní povodně opět ukazují, o jak
důležitý komunikační kanál mezi klientem a pojišťovnou se jedná.
KOMUNIKAČNÍ
CENTRUM MÁ ČP
KROMĚ BRNA
A PARDUBIC TAKÉ
V PRAŽSKÉ CENTRÁLE
KOMUNIKACE
S KLIENTY DNES
V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ
PROBÍHÁ NA ŘADĚ
MÍST I PŘES
VIDEOTELEFONY
etos v květnu oslavilo kontaktní
centrum České pojišťovny deset let
od svého vzniku. Spouštěcím momentem
přitom bylo dokončení transformace, v jejímž rámci se služby spojené se správou
smluv a také likvidací škod soustředily nejen do nového provozního systému TIA,
ale především do tří moderních kontaktních komunikačních center (KC) v Praze,
Brně a Pardubicích. Dnes v nich rozsáhlou podporu klientům poskytuje 260 operátorů.
Jejich týmy jsou vysoce profesionalizovaným základem Komunikačních center ČP, jejichž zaměstnanci obsluhují klienty se servisními požadavky, prodávají
pojistné produkty a pečují o jejich smlouvy. Dnes již samozřejmou záležitost představuje také servis spojený s hlášením
L
16 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
pojistné události navázaný na osobní likvidátory – s nimi klienti řeší pojistnou
událost od momentu její registrace až po
vyřešení a odeslání peněz na účet poškozeného.
„Na telefonní lince klientského servisu
841 114 114 jsme k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin připraveni
řešit jakékoliv požadavky. V tuto dobu lze
samozřejmě nahlásit také pojistné události. Nenechte se zmást pracovní dobou.
Asistenční služby pro pomoc klientům jsou
k dispozici 24 hodin každý den na stejném telefonním čísle,“ vysvětluje Antonín
Pekárek, vrchní ředitel Komunikačního centra České pojišťovny. Současná úspěšnost
v obsluze zákazníků a správné fungování
všech procesů jsou dány náskokem před
konkurencí a neustálým vývojem.
POSTUPNÉ ZAČÁTKY
Budování zákaznického servisu největší
české pojišťovny bylo postupné. „Komuni-
www.czechtop100.cz
POJIŠŤOVNICTVÍ
Foto Česká pojišťovna
nili očekávání klienta. K tomu jim pomáhají aktivity zaměřené na empatii a vyřešení požadavku na poprvé. O úspěchu
jejich snažení vypovídají nejen vysoké
hodnocení v průzkumu, kdy empatie dosáhla 86,75 % a vyřešení požadavku
„na poprvé“ 87,16 %, ale také pochvalné odezvy přímo od klientů,“ vyzdvihuje
zásluhy svých kolegů Antonín Pekárek,
vrchní ředitel Komunikačního centra ČP.
Operátoři či likvidátoři mají navíc srdce
kační centrum jsme původně zprovoznili
v Praze a Brně. Celkem tu pracovalo 13
týmů, tedy zhruba 180 operátorů. Kromě
operátorů zelené linky jsme měli hned od
počátku speciální týmy, a to na reklamace
a na zahraniční pojistné události. Zelená
linka zajišťovala nonstop provoz a asistenci pro vozidla. Začínali jsme registracemi pojistných událostí a pracovali s čerstvě elektronizovanými pojistnými smlouvami. Vyzkoušeli jsme si formu jednoduché likvidace škody přímo po telefonu.
V roce 2005 přibylo k Praze a Brnu ještě
KC v Pardubicích,“ vzpomíná Dana Rychetská, která stála u zrodu call center ČP
před deseti lety.
V roce 2005 se portfolio dovedností,
která komunikační centra zajišťují, rozšířilo také do obchodní sféry. Vznikla nová
podoba prodeje s názvem Service to Sales. Česká pojišťovna tak reagovala na
přání klientů, kteří možnost uzavřít pojištění po telefonu často požadovali. Na počátku komunikační centrum nabízelo pouze cestovní, majetková a odpovědnostní
pojištění. Později přibyly produkty typu
pojištění motorových vozidel a v posledních třech letech i životní a úrazové pojištění. Jednou z výhod sjednání smluv bez
nutnosti návštěvy pobočky je jejich rychlý
vznik. Jakmile zákazník zaplatí první pojistné, vyjádří tak souhlas s pojistnými
podmínkami a smlouva je uzavřena. Dnes
je přitom komunikační centrum schopno
pokrýt téměř kompletní portfolio produktů
pro standardního koncového klienta.
RŮST A SPECIALIZACE
Fakta a čísla hovoří jasně – komunikační
centra ČP se rozrůstala a více se specializovala. V současné době na tomto úseku
pracuje 260 operátorů v 19 týmech.
Operátoři přijmou za rok zhruba 2 miliony hovorů, 2 miliony hovorů uskuteční
směrem ke klientům a zpracují asi 2 milio-
ANTONÍN PEKÁREK,
VRCHNÍ ŘEDITEL KOMUNIKAČNÍHO CENTRA
ČESKÉ POJIŠŤOVNY
KOMUNIKAČNÍ
CENTRA ČP MAJÍ
VAZBU NEJEN NA TELEFONNÍ INFOLINKU,
ALE TAKÉ NA FIREMNÍ
WEBOVÉ STRÁNKY
DNES JE KOMUNIKAČNÍ
CENTRUM SCHOPNO POKRÝT
TÉMĚŘ KOMPLETNÍ PORTFOLIO
POJISTNÝCH PRODUKTŮ.
ny dokumentů v elektronické podobě.
Měření kvality servisu je samozřejmostí
a Česká pojišťovna v tomto ohledu dosahuje hodnot nad průměrem českého trhu.
V nezávislých náhodných testech
(mystery callingu) se operátoři ČP pravidelně umisťují na prvních příčkách v žebříčcích spokojenosti klientů. V rámci interního hodnocení si kvalitu zákaznického
servisu ČP sama prověřuje: od počátku
měření se operátoři zlepšili o 30 procentních bodů. I to je výsledek celé řady opatření, která udržují kvality nabízeného servisu přes tak náročný kanál, kterým telefon je, na vysoké úrovni.
PROFESIONÁLNÍ
A LIDSKÝ PŘÍSTUP
Znalosti, ochota, empatie – to je základ
práce operátora. „Všichni naši operátoři
směřují veškeré své úsilí k tomu, aby napl-
na pravém místě a velmi ochotně se zapojují do charitativních projektů – zázemí
call centra i zkušenosti jeho pracovníků
se například využívá pro potřeby projektů UNICEF. Lidé z komunikačního centra
ale pomáhají i jinak. Doma třeba vlastnoručně upečou zákusky, které ráno následujícího dne prodávají svým kolegům
k snídani. Výtěžek putuje na pomoc dětem v Klokánku.
„Věřím, že pokud se se svými požadavky obrátíte na naše komunikační centra, setkáte se s přístupem, který vás mile
překvapí. Pro spokojeného klienta se
v České pojišťovně snažíme dělat maximum,“ podotýká Antonín Pekárek.
ANETA ČORNEJOVÁ, JAN MAREK
VÝMLUVNÁ ŘEČ ČÍSEL
V historii komunikačních center ČP byly velmi perné momenty,
ve kterých museli pracovníci zvládnout enormní počet příchozích
hovorů. Tzv. černými dny na call centrech byly kulminace živelních
katastrof, jako řádění orkánu Kyrill v roce 2007 a kalamity Emma
v roce 2008, kdy operátoři odbavili přes 20 tisíc hovorů za den.
Datum
19. 01. 2007
22. 01. 2007
03. 03. 2008
16. 08. 2010
Počet příchozích hovorů
23 377
23 357
20 541
19 214
Důvod
orkán Kyrill
orkán Kyrill
kalamita Emma
krupobití v Praze
Běžný pracovní den operátora spočívá ve striktním režimu, velkém
množství hovorů, administrativě a úspěšném obchodním jednání.
Operátor KC ČP věnuje telefonním hovorům v průměru šest hodin
denně. Dalších 30 minut vyřizuje dokumenty nebo e-maily od klientů.
Během pracovního dne přijme pracovník komunikačního centra průměrně 41 hovorů a zvládne další 16 odchozích hovorů. Zpracuje
10 dokumentů nebo e-mailů. V 18 hovorech nabídne nové pojištění.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 17
EKONOMICKÁ DIPLOMACIE
V RUKOU PODNIKATELŮ
Čas nečeká! Zatímco se politici dohadují o kompetencích a premiér a ministři se vracejí
z cest do zahraničí s výčtem smluv, z nichž mnohé jsou spíše memoranda než skutečné
obchodní případy, podnikatelské subjekty České republiky se rozhodly jít příkladem
v tom, jak si ekonomickou diplomacii představují v praxi.
ZAPLNĚNÝ MAJAKOVSKÉHO SÁL NÁRODNÍHO DOMU NA
VINOHRADECH HOVOŘIL ZA VŠE: ČAS BĚŽÍ!
JE TŘEBA SPĚCHAT,
ABY NÁM V EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCI
SE ZEMĚMI BRICS
A DALŠÍMI NEUJEL
VLAK. KONKURENCE
Z JINÝCH ZEMÍ V NĚM
UŽ SEDÍ.
a pražské konferenci o perspekekonomické spolupráce
České republiky se zeměmi BRICS
a s dalšími státy, tradičními partnery českých firem, svolané na 6. června 2013
nevládními organizacemi CZECH TOP
100, Sdružení české energetické technologie a Rada podnikatelů České republiky pro spolupráci s Ruskou federací, se
ukázalo, že ekonomickou diplomacii lze
dělat bez letadel, vrtulníků a červených
N tivách
18 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
koberců. Potvrdily to nejen osobní účast
prezidenta republiky Miloše Zemana
a ministra průmyslu a obchodu Martina
Kuby, ale i vystoupení velvyslanců členských zemí BRICS: Brazílie, Ruské federace, Indie, Číny a Jihoafrické republiky,
stejně jako účast velvyslanců Slovenska,
Ukrajiny, Běloruska, Moldávie a Arménie, představitelů ruských regionů a velkých společností. V Národním domě na
Vinohradech se sešlo kolem tří set osob-
ností, jimž leží na srdci nejen rozkvět
vlastních podniků a zemí, ale i rychlé
překonání ekonomické krize – která zdaleka nemusí být světovou.
BRICS
– VELCÍ HRÁČI BUDOUCNOSTI
BRICS je označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie,
Číny a Jižní Afriky. Bylo poprvé použito
Jimem O´Neillem z investiční banky Gol-
www.czechtop100.cz
KONFERENCE BRICS
EKONOMIKY ČLENŮ USKUPENÍ BRICS SE MAJÍ PODLE
PROGNÓZ STÁT V ROCE 2050 VZHLEDEM KE SVÉMU
RYCHLÉMU RŮSTU VE SVĚTĚ DOMINANTNÍMI.
dman Sachs v roce 2001; tehdy se jednalo ještě o BRIC – Jižní Afrika přistoupila
k uskupení v prosinci 2010 a formálně
získala členství 18. února 2011. Podle
prognózy tohoto peněžního ústavu se
mají tyto ekonomiky v roce 2050 vzhledem ke svému rychlému růstu stát ve světě
dominantními.
V současné době členové BRICS zaujímají přibližně 26,6 % územní plochy všech
států světa a žije v nich 42,2 % obyvatelstva planety. V roce 2010 činil jejich celkový hrubý domácí produkt 18,48 bilionu
dolarů. Hospodářsky nejsilnější (v přepočtu na obyvatele) je zatím Rusko, v absolutních číslech ale vede Čína, jež je všeobecně považována za nejmocnějšího člena
skupiny. Právě překvapivé přizvání Jižní
Afriky v prosinci 2010 – ačkoliv by více
PŘÍLEŽITOST K NEOFICIÁLNÍMU
ROZHOVORU MEZI ČTYŘMA OČIMA
S VELVYSLANCEM INDIE V. ASHOKEM
VYUŽIL BRAZILSKÝ AMBASADOR
G. M. PRATA
Foto David Kundrát
VICEPREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU
A DOPRAVY STANISLAV KÁZECKÝ
A MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU MARTIN
KUBA MAJÍ JASNO: S EKONOMICKOU
DIPLOMACIÍ NELZE ČEKAT!
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 19
KONFERENCE BRICS
vyhovovaly Turecko, Indonésie, Mexiko či
Jižní Korea – je dílem především Číny, která si chce upevnit svůj rostoucí vliv v Africe.
Z původně nesourodé skupiny, vlastně „vynalezené“ ekonomy a novináři, se
BRICS postupně mění v pevněji propojený blok, který chce svůj hospodářský potenciál využít i geopoliticky. Stále častěji
se uskutečňují společné schůze a porady.
V roce 2008 se v ruském Jekatěrinburgu
OBCHOD V RÁMCI SKUPINY BRICS
VZROSTL Z 27 MILIARD DOLARŮ V ROCE
2002 AŽ NA LOŇSKÝCH 282 MILIARD.
NA KONFERENCI VYSTOUPIL I ZMOCNĚNEC
PREZIDENTA PUTINA
A GENERÁLNÍ TAJEMNÍK
SVAZU RUSKO-BĚLORUSKO G. RAPOTA (NA
SNÍMKU VPRAVO)
ZA NEJMLADŠÍHO
ČLENA BRICS, JIHOAFRICKOU REPUBLIKU,
JEJÍŽ EKONOMICKÝ
VÝVOJ JE VZOREM PRO
OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ,
VYSTOUPILA VELVYSLANKYNĚ F. VERVEYOVÁ
„ČESKÁ REPUBLIKA MUSÍ
JAKO EXPORTNÍ ZEMĚ UDRŽOVAT KOREKTNÍ VZTAHY
SE SVÝMI OBCHODNÍMI
PARTNERY – A TOMU MUSÍ
BÝT UZPŮSOBENY I VÝROKY PŘEDSTAVITELŮ VLÁDY,“
ŘEKL MIMO JINÉ MINISTR
PRŮMYSLU A OBCHODU
MARTIN KUBA, KTERÝ SE
CHCE ZASADIT, ABY KONTRAKTY ČESKÝCH FIREM NEBYLY OHROŽENY. VE VŠEM
SE SHODL S PREZIDENTEM
MILOŠEM ZEMANEM. KDYŽ
SI PRAVICOVÝ MINISTR
V KONKRÉTNÍCH VĚCECH
STÁTNÍCH A OBČANSKÝCH
ZÁJMŮ ROZUMÍ S LEVICOVÝM PREZIDENTEM,
MOHL BY TO BÝT SIGNÁL,
ŽE I V ČESKÉ POLITICE SE
ZAČÍNÁ FORMOVAT POLITICKÁ KULTURA, VÍTĚZIT
ZDRAVÝ ROZUM, SNAHA
SPOLEČNĚ HLEDAT A NAJÍT
REÁLNÁ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
BEZ OHLEDU NA OSOBNÍ ČI
POLITICKOU RIVALITU.
ZA DRUHOU NEJLIDNATĚJŠÍ ZEMI SVĚTA
HOVOŘIL VELVYSLANEC
INDIE V. ASHOK
20 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
VELVYSLANEC ČÍNSKÉ
LIDOVÉ REPUBLIKY YU QINGTAI NABÍDL SPOLUPRÁCI
1 MILIARDY A 300 MILIONŮ OBČANŮ SVÉ ZEMĚ
V. P. STRAŠKO, VICEPREZIDENT OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÉ KOMORY RUSKÉ
FEDERACE, BYL ČLENEM
NEJPOČETNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ DELEGACE
konalo setkání ministrů zahraničních věcí
členů BRIC; o rok později proběhla na
stejném místě vrcholná schůzka nejvyšších představitelů těchto zemí. Další
vrcholné setkání následovalo v dubnu
2010 v brazilské Brasílii. Třetí v pořadí,
původně plánované na duben 2011 do
Pekingu, se nakonec uspořádalo jinde:
v nejjižnějším městě Číny San-ja. Účast-
nila se ho jako nový plnoprávný člen už
i Jižní Afrika.
Na konci března 2012 se země BRICS
sešly v Novém Dillí k summitu, jehož cílem
bylo mj. naplánovat vytvoření společné
mezinárodní BRICS Bank, která by mohla
vytvořit protiváhu k již existujícím rozvojovým bankám. Jejím úkolem má být financování rozvojových a infrastrukturních projek-
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 21
KONFERENCE BRICS
EKONOMICKÁ DIPLOMACIE BEZ PROTOKOLU.
DIPLOMATÉ A PODNIKATELÉ SI NA ZÁVĚR
NEFORMÁLNÍHO SETKÁNÍ
VYMOHLI SPOLEČNOU
FOTOGRAFII S PANEM
PREZIDENTEM
DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ NEZAPŘELA, ŽE
JAKO MODERÁTORKA
ČT24 UMÍ NEJEN
ŘÍDIT TAK ZÁVAŽNOU
KONFERENCI, ALE
I ROZUMÍ TÉMATU,
O NĚMŽ JE ŘEČ
tů v rozvíjejících se zemích. Úvěry budou
poskytovány v příslušných národních
měnách, nikoli v amerických dolarech,
jak tomu bylo v mezinárodním finančním
styku dosud zvykem.
Největší rostoucí ekonomiky se
sjednocují, aby se vypořádaly s nedostatečným rozvojem a volatilitou měn
prostřednictvím plánu na vytvoření institucí, které budou suplovat role Světové banky a Mezinárodního měnového
fondu. „Nejpádnějším důvodem pro
BRICS je téměř jistě vytvoření nových
institucí bretton-woodského typu, které
se budou přiklánět k rozvojovému svě-
22 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
tu,“ uvedl Martyn Davies, výkonný ředitel johannesburské Frontier Advisory,
jež se zabývá výzkumy se zaměřením
na perspektivní ekonomiky, a pokračoval: „Dochází k přesunu moci z tradičního do rozvíjejícího se světa. Na
Západě panují ohledně toho silné geopolitické obavy.“ „Potřebujeme změnit
způsob fungování mezinárodních finančních institucí,“ prohlásil jihoafrický
ministr zahraničí Maite Nkoana-Mashabane 15. března 2013 v projevu
v Johannesburgu. „Musejí být reformovány.“ Ministři financí a guvernéři
centrálních bank zemí BRICS, kteří se
setkali v Durbanu, souhlasili, že vytvoří
fond pro měnové krize ve výši zhruba
100 miliard dolarů.
Obchod v rámci této skupiny vzrostl z 27 miliard dolarů v roce 2002 na
loňských 282 miliard a do roku 2015
se může vyšplhat na 500 miliard. Jak
uvádí na své internetové stránce Konference OSN o obchodu a rozvoji, dosáhly přímé zahraniční investice ve státech BRICS vloni 263 miliard dolarů,
a činily 20 procent z jejich globálního
objemu, zatímco v roce 2000 to bylo
pouze 6 procent.
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
STÍNOVÝ MINISTR FINANCÍ JAN MLÁDEK
MYSLÍ NA BUDOUCNOST STÁTNÍHO
ROZPOČTU V SOUVISLOSTI S ROZVOJEM
EXPORTU A INVESTIC
KAREL DYBA (VLEVO) BYL MINISTREM OBCHODU A PRŮMYSLU A VELVYSLANCEM ČR
PŘI OECD. JEHO NÁZORY JSOU PODEPŘENY ZNALOSTMI A ZKUŠENOSTMI.
JAN MÜHLFEIT, CHAIRMAN MICROSOFT
EUROPE, SDĚLIL FAKTA I INTUICE Z NADHLEDU GLOBÁLNÍ FIRMY
VELVYSLANEC RUSKÉ FEDERACE S. KISELEV S EXMINISTREM PRŮMYSLU A OBCHODU MIROSLAVEM GRÉGREM
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 23
KONFERENCE BRICS
rezident prohlásil, že současná
krize není globální, ale euroamerická. „Země skupiny BRICS jsou
důkazem této teze jako poměrně rychle rostoucí ekonomiky,“ uvedl Miloš
Zeman.
Hlavní příčinou krize v EU a USA je
podle něj podinvestovanost ekonomik
a naopak neúměrně vysoký podíl spotřeby na úkor investic. „Což znamená,
že tyto země si žijí nad poměry,“ doplnil
s tím, že klesá i dynamika produktivity.
Podle něj může být v důsledku tohoto vývoje hospodářská deprese dlouhodobá.
„Díky tomu je krize latentní a může být
daleko dlouhodobější, než se některým
optimistům zdá,“ varoval.
P
Pokud jde o země BRICS, je třeba
podle Miloše Zemana začít klást důraz
vedle obchodní výměny s ČR i na výměnu kapitálu, tedy investic. V této souvislosti poukázal na to, že podíl Ruska
na investicích v ČR činí 0,8 procenta
a u Číny je prakticky nulový. „Jak se
říká v jednom slavném filmu: Máme
ještě rezervy,“ okomentoval situaci.
Vyslovil se pro rozšíření spolupráce
s Indonésií, Mexikem nebo Vietnamem.
„Jsou to poměrně dynamické ekonomiky,“ zdůraznil.
Pochvaly se od levicového prezidenta dočkal přítomný pravicový ministr
průmyslu a obchodu Martin Kuba za
snahu zvýšit sílu a vliv obchodních za-
PODLE PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA JE TŘEBA VE VZTAHU K ZEMÍM BRICS ZAČÍT
KLÁST VĚTŠÍ DŮRAZ NEJEN NA OBCHODNÍ VÝMĚNU,
ALE I NA VÝMĚNU KAPITÁLU, TEDY INVESTIC.
24 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
stoupení ČR v zahraničí. Podle Zemana není možné si v cizině „pouze hrát
na kariérního diplomata, který o ekonomice nic neví“. Varoval před neuváženými výroky a mediálními prohlášeními českých politiků, dotýkajících
se zemí, s nimiž máme nebo chceme
rozvíjet oboustranně výhodnou ekonomickou spolupráci. Zmínil v této souvislosti diplomatickou roztržku s Ázerbájdžánem, vyvolanou výrokem českého
ministra zahraničních věcí, kterou se
nyní snaží osobně urovnat.
Hlava státu se dotkla i dalšího citlivého tématu, které může rozjitřovat
vztahy s Čínou – vztahu k Tibetu.
Bonmotem odpověděl na otázku, zda
by se setkal s dalajlamou. A jasně dal
najevo, že nebude Čínu dráždit. „Samozřejmě ano, ale pouze za splnění
dvou základních podmínek. Buď se
stanu náboženským vůdcem, nebo
se dalajlama stane investorem, který
přinese velký objem investic do České
republiky.“
www.czechtop100.cz
Foto David Kundrát
Miloš Zeman varoval před vleklou krizí
Napravit chyby minulosti
tím, že by se Česká republika měla
orientovat na východní trhy, souhlasí 85,1 procenta vrcholných manažerů
oslovených v průzkumu České pozice.
Otevřená česká ekonomika významně
závisí na exportu. Většina jejího vývozu –
83 procent – však směřuje do členských
zemí Evropské unie, například do Německa 33 a na Slovensko necelých devět procent. V důsledku dluhové krize eurozóny
a hrozby pokračující hospodářské recese
by proto čeští exportéři měli začít hledat
S
i jiná vývozní teritoria. Nabízejí se trhy
mimo EU, například země BRICS – Rusko,
Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika.
To je i jedním z hlavních cílů Exportní strategie ČR 2012–2020.
Problémy českého vývozu jsou však
i jiné, například výrazné zaměření na dopravní strojírenství a elektrotechniku (65
procent jeho objemu) nebo vnitřní dodávky v rámci koncernů či přímých odběratelů
(60 až 70 procent). A také to, že velká
část našeho exportu do EU, zejména do
VÁŽNÉ TÉMA, VÁŽNÍ
A SOUSTŘEDĚNÍ
ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Německa, Velké Británie a Nizozemska,
se reexportuje v kompletovaných dodávkách. Tím přicházíme o podstatnou část
marží, nemáme zpětnou vazbu ohledně
inovací ani přímý vliv na nákupní rozhodnutí, nezajišťujeme služby či nemůžeme
pracovat s trhem.
Z ODPOVĚDÍ (výběr redakce
CZECH TOP 100 FORUM):
„České podniky by se měly snažit
o všechny trhy, na nichž mohou za solidních podmínek uspět. Na východě – Rusko atd. – máme značné komparativní
kulturní výhody v porovnání s ostatními
exportéry a je nutné jich využít. Rozvoj
obchodu s východem by však neměl dostávat rozměr politické závislosti.“
„Východní trhy budou v příští generaci na rozdíl od umírajících trhů Evropské
unie stále představovat růstový potenciál.
Současně však budou tyto umírající trhy
a jejich reprezentanti na východních trzích našimi nejtvrdšími konkurenty. Čím
dříve proto na nich využijeme zkušeností
z minulého režimu, tím lépe pro stabilizaci ekonomiky České republiky, její zaměstnanost i ziskovost.“
„V přeregulované a ,předotované‘ západoevropské ekonomice, především EU,
budeme vždy hrát pouze druhé housle,
protože za 20 let jsme se transformovali
v ekonomickou kolonii Německa a Rakouska – se všemi klady i zápory. Po roce
1989 jsme měli unikátní příležitost vybudovat pro naši zemi optimální strukturu zahraničního obchodu a vedle orientace na Západ, která nám chyběla, jsme si měli
udržet a rozvíjet i pozici na východních trzích.“
„Námi vyklizenou pozici na východních trzích rychle zaujali jiní, převážně
západní výrobci a dnes vyvíjíme velké
úsilí se na ně vrátit. Problémem je, že takzvané ,české podniky‘ dnes většinou
vlastní západní kapitál, jejž především
zajímá, jak využít levnou českou pracovní
sílu, a nikoli podpora jejich konkurenceschopnosti na světových trzích včetně východních.“
„Chybou českých podniků bylo, že
tyto trhy v devadesátých letech opustily.
Nejde jen o bývalý SSSR, ale i o Čínu,
Indii, Brazílii a trhy v arabských zemích.
Technická vyspělost našich dodavatelů je
dostatečná, aby v těchto zemích uspěli.
Je však nutné dbát na podmínky finančního krytí našeho exportu.“
Výběr z článku serveru ČESKÁ POZICE
(www.ceskapozice.cz)
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 25
Další rozměr zodpovědnosti
Přišel s plánem výstavby moderního administrativního komplexu v době, kdy u nás téměř
nikdo nevěděl, o co jde. Po dvou desítkách let se může s uspokojením ohlédnout za vykonaným dílem. Pro předsedu představenstva společnosti Passerinvest Group Radima Passera
však už dávno není úspěch v byznysu tím úplně nejdůležitějším.
RADIM PASSER,
PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI
PASSERINVEST
GROUP
CZECH TOP 100 Jako stavař jste měl
k developmentu pochopitelně blízko. Co
však bylo prvotním impulsem k tomu,
že jste v roce 1991 založil Passerinvest?
Asi to, že rok a půl předtím jsem se dostal
k nemovitostem. Začal jsem pracovat pro
pana Václava Skálu, který v tu dobu pod-
26 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
nikal v Německu a v Československu si založil pobočku. Postupně jsem nicméně poznával, že mnohem více než obchodovat
by mě bavilo realizovat projekty. K tomu
jsem se dostal ale až v době, kdy jsem měl
svoji vlastní firmu, která se ovšem k této činnosti musela také propracovat.
CZECH TOP 100 Do širšího povědomí
se vaše společnost dostala především
zbudováním BB Centra, představujícího u nás ve své době první skutečně moderní administrativně-obchodní komplex. Proč jste pro něj zvolili
právě lokalitu v Praze-Michli?
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
Člověk si v první polovině devadesátých let
mohl těžko vybírat, kde chce postavit business park. Zdejší pozemky objevil můj tatínek.
Byly součástí privatizace Pražské stavební
obnovy, kterou se tehdy zabýval. Zeptal
se mně, zda je to území perspektivní. Když
jsem si kolem toho zjistil základní informace,
odpověděl jsem mu, že v každém případě
ano. Po nějaké době jsme se dohodli, že
parcely od něj koupíme.
CZECH TOP 100 V současnosti tvoří
BB Centrum celkem 15 budov a to
stále není dokončeno. Počítali jste
tehdy v minulém století s tím, že doroste takových rozměrů?
Určitě ne. Tehdy tento obor podnikání v naší
zemi neexistoval, nikdo neměl potřebné
know-how. Žádná česká banka tomu nerozuměla, nebyla schopná financovat projekty
za podmínek, které by alespoň zčásti odpovídaly potřebám trhu. Něco se naučit a porozumět zákonitostem tohoto byznysu bylo
možné až s příchodem zahraničních peněžních ústavů a developerských poradců.
CZECH TOP 100 Nájemci prostor v BB
Centru jsou vesměs nositeli světových
jmen. Jak bylo těžké je získat?
Nepřistupovali jsme k tomu tak, že bychom
cílili jenom na lídry. Nicméně se podařilo
takové společnosti sem dostat, ať už to byly
Hewlett-Packard, General Electric nebo 3M.
Za nimi přicházely významné firmy domácí ekonomiky, jakou byl ve své době třeba
Eurotel. Nájemci jsou naši klíčoví zákazníci,
protože představují jádro byznysu, který
děláme. Vždy jsme se snažili maximálně vycházet vstříc jejich potřebám, dodržet to, co
jsme jim slíbili. Oni mají pochopitelně svoje
specifické představy, ale vy v projektové fázi
nemáte ani tušení, kdo v tom domě bude sedět. Proto je třeba ho navrhnout tak, aby byl
pokud možno co nejvíce flexibilní. Nejde
jen o samotné kanceláře. Klienti obvykle požadují, aby jejich zaměstnanci měli možnost
se rychle a kvalitně najíst. Zavedli jsme proto pravidlo, že každá budova nad 10 tisíc
metrů čtverečních bude vybavena kantýnou.
Dnes jich v BB Centru funguje osm a dále
čtyři restaurace a další zařízení rychlého
občerstvení. Nebo si vezměte parkování.
V Praze je průměr jedno stání na 50 metrů
čtverečních pronajímatelné plochy. Jenže
v praxi se nároky nájemců v tomto směru
pohybují od nějakých 25 do 70 metrů čtverečních. V tom také spočívá výhoda business
parku oproti samostatnému objektu, že můžeme s těmito potřebami počítat.
V POSLEDNÍCH DESETI LETECH SE SNAŽÍME, ABY
ROZVOJ BB CENTRA BYL URBANISTICKY SPRÁVNÝ.
CZECH TOP 100 Kde jsou hranice
rozvoje BB Centra?
V podstatě se stále pohybujeme v trojúhelníku vymezeném ulicemi Baarova a Michelská a magistrálou. Nebyli jsme v situaci, že
bychom si toto území zajistili jedinou smlouvou a systematicky ho rozvíjeli. Museli jsme
postupně jednat s více než stovkou nejrůznějších vlastníků, v drtivé většině s privátními
osobami. To samozřejmě ovlivnilo i naše
plány. Nicméně v posledních deseti letech
se navzdory tomu snažíme, aby rozvoj BB
Centra byl urbanisticky správný.
ky najednou nechtěly financovat téměř nic.
Také s předpronájmy to bylo těžké. Ovšem
díky naší určité reputaci jsme byli dokonce
i za této situace schopni některé naše plány
realizovat bez nich.
CZECH TOP 100 Musíte mít předem
nasmlouvanou veškerou pronajímatelnou plochu, abyste mohli spustit
vlastní výstavbu?
Na začátku to byla nutnost, bez toho nebyly
banky ochotny projekt podpořit. Kolem roku
2002 však začaly pod dojmem nastalé
konjunktury projevovat vůči developerům,
alespoň těm zavedeným, větší důvěru. To
přetrvalo zhruba do roku 2007. Tehdy se
dalo v některých výjimečných případech
stavět bez předpronájmů nebo jejich podíl
nemusel být velký. Pak nastala krize. Ban-
CZECH TOP 100 V Praze, ale i v dalších místech republiky vznikly v posledních letech miliony metrů čtverečních administrativních prostor. Logicky
se tak nabízí domněnka, že trh musí
být nasycen. Je tomu tak opravdu?
Neobsazenost kancelářských ploch v kategoriích A a B se v Praze v posledních letech pohybuje mezi 11 a 13 procenty, což
při celkovém objemu kolem tří milionů metrů
čtverečních zase není tak zanedbatelné číslo. Jsou to však většinou izolované kousky
v různých budovách. Kdyby přišel klient
CZECH TOP 100 Jak si vybíráte stavební firmy?
Musejí to být podniky, u kterých jsme přesvědčeni, že jsou schopny splnit zakázku
se ctí. Třemi hlavními kritérii jsou čas, kvalita
a finance. Vypisujeme tendry, jen výjimečně
jsme někdy menší věc zadali z ruky.
„VŽDY JSME SE SNAŽILI
VYJÍT MAXIMÁLNĚ
VSTŘÍC POTŘEBÁM
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ,
DODRŽET TO, CO JSME
JIM SLÍBILI.“
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 27
OSOBNOST
s požadavkem na 5 tisíc metrů čtverečních,
tak je bude v rozumné kvalitě těžko získávat.
Navíc ty tři miliony jsou pořád dost málo
oproti srovnatelně velkým a významným evropským městům. Prostor pro další rozvoj tu
tudíž stále je.
CZECH TOP 100 Nedávno jste ukon-
čili realizaci administrativně-obchodního celku Nová Karolina Park v Ostravě. Liší se nějak zásadně situace
v developmentu v Praze a mimo
hlavní město?
Rozdíl je naprosto zásadní. Do Ostravy jsme chtěli jít výhradně jen kvůli této
lokalitě, kterou tam považujeme za
nejlepší. A i samotná budova by možná v hlavním městě patřila mezi sedm
nejpěknějších. Jenže náklady na její vybudování byly velmi srovnatelné s těmi
v Praze, ale výnosy jsou o dost nižší. Poptávka je zatím hodně slabá. Obecně
se domnívám, že komerční development
kancelářských prostor v regionech má
smysl jen tehdy, pokud máte předem zajištěného klienta, a to na dobu pronájmu
minimálně deset let.
ti stav kolem plánované výstavby na
brownfieldu v Praze-Roztylech?
Roztyly považujeme za zajímavé území. Snažíme se tam prosadit menší, dílčí
změnu územního plánu, a to už někdy od
roku 2006. Teď máme rok 2013... Tady
názorně vidíte, jak se mění podnikatelské
prostředí v ČR k „lepšímu“. Na BB Centrum jsme v době, kdy tady o realitním trhu
nikdo nic nevěděl, potřebovali od prvního
záměru k zahájení výstavby čtyři roky.
Nyní se díky Bohu zdá, že nové vedení
pražského magistrátu nevykazuje rysy
korupčního jednání, jak tomu bylo u jeho
předchůdců.
CZECH TOP 100 Další výraznější rozšíření BB Centra už zřejmě není možné. Nosíte v hlavě představu něčeho, co by se mu podobalo nebo ho
dokonce překonalo?
Podnikat jsem začal ve svých osmadvaceti
letech. Tuhle práci můžete dělat tak čtyřicet
let, možná o trochu déle. Z tohoto úhlu pohledu by BB Centrum, pokud bude skutečně
dokončeno někdy kolem roku 2020, představovalo dvě třetiny mé profesní dráhy.
Dovedu si představit, že některé projekty se
mohou uskutečňovat rychleji, ale vnější okolnosti to zatím nedovolují. Rádi bychom udě-
lali něco v Roztylech, ale to určitě nebude
tak velká záležitost jako BB Centrum.
CZECH TOP 100 Jste typem šéfa, který chce o všem rozhodovat sám, nebo
se spoléháte na své spolupracovníky?
Každý, kdo chce podnikat a nechce zůstat
živnostníkem, který řídí jen sám sebe, se neobejde bez důvěry vůči dalším lidem. Musíte
umět delegovat. To souvisí také se správným
výběrem spolupracovníků, kterým tu důvěru
poskytnete. Samozřejmě vám mohou hodně
pomoci zkušenosti, v mém případě i vztah
k Pánu Bohu. Svůj čas se snažím vybalancovat mezi tři životní aktivity. Na prvním místě
to jsou neziskové aktivity, tedy služba Pánu
Bohu, působím mimo jiné jako laický kazatel. Pak jsou to rodina a osobní život a také
samozřejmě práce.
CZECH TOP 100 Jak se vyrovnáváte
s tlakem, kterému je každý vrcholný
manažer zákonitě vystaven? Odkud
čerpáte potřebnou energii?
V bibli se můžete dočíst, že Bůh stvořil tento svět v šesti skutečných dnech a sedmého
dne odpočíval. A ten sedmý den, kterým je
sobota, nikoliv neděle, jak si mnozí myslí, od
počátku posvětil k tomu, aby se člověk v tuto
dobu nezabýval tím, co souvisí s jeho obživou. Aby ho mohl trávit tak říkajíc vztahově
– s Bohem, spoluvěřícími, se svojí rodinou.
28 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
„UVĚDOMIL JSEM
SI, ŽE SPOUSTU VĚCÍ
BYCH CHTĚL ZMĚNIT
A PÁN BŮH MNĚ
V TOM POMOHL.“
Sobota je pro mě každotýdenním úžasným
dobíječem baterek.
CZECH TOP 100 Vztah k Bohu má
zjevně pro vás silný význam…
Stalo se, že nám zemřel hodně dlouho očekávaný první syn. Šest týdnů jsme si mysleli,
že máme doma zdravé miminko, ale pak se
ukázalo, že mu v hlavičce vyrostl nádor. Já
jsem v té době prožíval vrchol své profesionální, ale i osobní kariéry. Láska k dítěti
mě donutila zamyslet se nad svým životem
a hodnotami, které jsem vyznával. Uvědomil
jsem si, že spoustu věcí bych chtěl změnit
a Pán Bůh mně v tom pomohl.
CZECH TOP 100 Mělo to vliv i na vaše
podnikatelské chování a jednání?
Určitě ano, protože věřit znamená důvěřovat Pánu Bohu. A důvěřovat Pánu Bohu
znamená věřit mu více než sám sobě. Pokud tohle začnete aplikovat, tak v tu chvíli
se to projeví ve vašem duchovním, osobním,
rodinném i pracovním životě. Uvědomíte si
ještě další rozměr své zodpovědnosti. Když
budete žít nečestně a špatně, tak budete
vydávat falešné svědectví o Bohu. Dnes se
o křesťanství mluví z mnoha různých pohledů, ale to opravdové je jen takové, když Pán
Bůh má v konání konkrétního jedince první
místo, vždy a ve všem.
PETR DUFEK
www.czechtop100.cz
Foto Jiří Křenek
CZECH TOP 100 Jaký je v současnos-
ENERGETIKA
Do Temelína míří NPA
V případě vítězství česko-ruského konsorcia MIR.1200 v tendru na dostavbu Temelína ho ve fázi výstavby nahradí nově
založená akciová společnost Nuclear Power Alliance (NPA).
V ní 34 procent vlastní Škoda JS, zbylý podíl ovládají ruský JSC
Atomstrojexport a OKB Gidropress.
že přeberou všechny závazky Konsorcia
MIR.1200, a to zejména nejméně sedmdesátiprocentní zapojení domácího průmyslu
do dostavby. Slibují také další prohloubení
vzájemného obchodu.
ANTONÍN FISCHER
MILAN ŠIMONOVSKÝ,
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SIGMA GROUP
VELKÝ SÁL PALÁCE
ŽOFÍN PŘED USTAVENÍM
NUCLEAR POWER
ALLIANCE
(ZLEVA) LUDĚK SCHRUMPF, MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA OSC, MIROSLAV FIALA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ŠKODA JS,
A GENNADIJ TEPKIJAN ZE SPOLEČNOSTI ATOMSTROJEXPORT
30 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
KIRILL KOMAROV, ZÁSTUPCE GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE ROSATOM
www.czechtop100.cz
Foto David Kundrát
lavnostního podpisu smlouvy o založení firmy se 19. června 2013
ve Velkém sále Žofína zúčastnilo kolem sto
padesáti osobností z odborného, podnikatelského a politického světa České republiky
a Ruské federace. Představitelé NPA slíbili,
S
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
TPCA – nedílná součást Kolínska
V roce 2002 se u Kolína spojily kultury tří zemí – Japonska, Francie a České republiky. Položily se tím základy automobilky TPCA
Toyota Peugeot Citroën. Jak se automobilce žije a jaký vliv má
současná stagnace evropského trhu na výrobu, zaměstnance a investice do regionu, jsme se zeptali výkonného viceprezidenta společnosti Patricea Le Guyadera.
představili, využilo necelých 350 lidí.
Odstupné jsme vypláceli v rozsahu od
4 do 9 průměrných měsíčních výdělků,
což není u řady firem běžné. I přes tuto
nelehkou situaci musím konstatovat, že se
nám podařilo vše zvládnout na výbornou
a společnost stabilizovat.
ký
gic
i ál
lo
soc
Jak si stojíte dnes?
Ani ne rok poté se nacházíme v opačné
situaci. Otevíráme nová pracovní místa a reNa úvod bychom si měli připomenout
Nástroje a aktivity
gistrujeme, že se k nám zaměstnanci vracejí.
dvě významná výročí… Tušíte, která
O partnerství v projektech
Dostáváme se do situace, kdy opět musímyslím?
O sdílení know-how
O promo průmyslové zóny
Ano, v loňském roce naše společnost
me zvyšovat rychlost linky. Již v létě
– příchod nových
Priority
oslavila 10 let od položení základvzroste počet pracovníků v TPCA
investorů
O Sdružení AP
ního kamene a 2 miliony vyroo řádově stovky. Uvidíme, jak
rozvoj dodavatelů
O etický kodex
O MAS Zálabí
se bude vyvíjet situace na
bených vozů od zahájení
stabilita
etika v podnikání
evropských trzích, ale nyní
produkce v roce 2005.
jsme optimističtí.
Pilíře
Jak hodnotíte uplyO koncept
O koncept
n o mi c k ý
Zelená
nulých deset let z poCo považujete za
eko
Zdravý
továrna
zaměstnanec
hledu rozvoje vaší
nejdůležitější při povzdělávání
zdraví
společnosti? Poznahledu do budoucna?
O PpK
a
menala vás ekonoJe to možná otřepaO Vánoční bezpečnost
Souznění
den
mická krize?
ná fráze, ale je to
Rovnováha
pravda. Firma nejsou
Za poslední dekádu
O sponzoring
stroje a budovy, ale
se automobilový trh O PpK
pro
zaměstnance
a požadavky zákazzejména lidé. Proto
ní
o
vzájemné
produkt
ek
níků výrazně změnily.
je pro mě osobně nejO TPCA Beat
soužití
Festival
důležitější být dobrým
Abychom pružně a efekO certifikace
tivně reagovali na měnící
a
vyhledávaným zaměstISO 14 001
O spolupráce
se poptávku a potřeby manavatelem. Jedině tak docís univerzitami
dobrovolnictví
výroba
teřských společností Toyota
líme kvality. I nadále musíme
O moderní
O externí
vyrábět designově atraktivní
a PSA Peugeot Citroën, byli
technologie
sponzoring
jsme nuceni přijmout řadu protivozy, které zákazník oc ení i díky
opatření. Hned několikrát jsme přejejich
šetrnosti k životnímu prostředí.
O sponzoring pro
O monitoring hluku,
zaměstnance
nastavovali výrobní procesy. Zpomalovali
A
to
nejen
v západní Evropě. Víte, že
podzemních vod
O charitativní
jsme výrobní linku, abychom si zachovali kav loňském roce se prodeje našich modelů
sbírky
pacitu do budoucna a přitom snížili výrobu
v České republice zvýšily o třetinu? No,
vozů na základě požadavků trhů. Veškeré
a konečně stejně jako v uplynulých letech se
GRANTOVÝ PROGRAM TPCA
ZDRAVOTNÍ PÉČE
kroky se vydařily a úspěšně jsme je zvládchceme spolupodílet na rozvoji regionu. NaPARTNERSTVÍ PRO KOLÍNSKO
DOBROVOLNICTVÍ
li. Během celého desetiletí se naše továrna
ším cílem je pomáhat tam, kde jsme doma.
ENVIRO AKTIVITY
OSTATNÍ
EXTERNÍ SPONZORING
vyvíjela. Nejen uvnitř, ale i ve vztahu k regiKATEŘINA JOUGLÍČKOVÁ
onu. Nyní mohu říci, že jsme s ním úspěšně
spojeni a že se tady cítíme jako doma.
Foto TPCA
Patrice Le Guyader
Jaký dopad měla vaše rozhodnutí
na zaměstnance, pokud vůbec?
Nejprve jsme se snažili zajistit zaměstnanost tím, že část našich pracovníků pomáhala v sesterském závodě PSA v Trnavě.
Nevyhnutelným rozhodnutím k efektivnímu
fungování celé firmy však nakonec bylo
i snížení počtu zaměstnanců. Program
dobrovolných odchodů, který jsme vloni
výkonný viceprezident
Toyota Peugeot Citroën Automobile
Vystudoval obchodní právo na pařížské univerzitě. V devadesátých letech
byl zástupcem personálního ředitele v britském závodě Peugeot Motor Company. Pracoval také ve společných závodech skupiny PSA Peugeot Citroën,
které má firma s automobilkami Fiat a Renault. V TPCA působí od 1. července 2011, předtím zastával pozici ředitele divize lidských zdrojů skupiny PSA
Peugeot Citroën.
Je ženatý a má 2 děti. Mezi jeho záliby patří golf a cestování.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 31
FIREMNÍ FINANCE
TRH FÚZÍ A AKVIZIC
BUDE RŮST
Podle nejnovějších analýz celosvětové sítě poradenských společností KPMG trh fúzí a akvizic v roce 2013 poroste. Předpokládáme, že vzroste jak ochota uzavírat transakce, tak jejich kapacita.
V ČESKÉ REPUBLICE
LZE OBJEMOVĚ
NEJVĚTŠÍ TRANSAKCE
OČEKÁVAT
V SEKTORU
ENERGETIKY
A INFRASTRUKTURY
ůvodem, který stojí za pozitivním
trendem, je především zlepšení
úrokových sazeb a stabilizace světové
ekonomiky. Nejlépe si podle našich
prognóz povedou sektory zdravotnictví
a technologií, kde se ochota uzavírat
transakce zvýší o více než 30 procent.
Oživení můžeme očekávat také na evropských trzích včetně České republiky.
D
DŮVĚRA ROSTE NAPŘÍČ TRHY
Objem dokončených transakcí se v roce
2012 snížil o 24 procent, zatímco jejich
hodnota poklesla pouze o 13 procent.
U oznámených transakcí objem poklesl
o 20 procent, zatímco jejich hodnota do-
32 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
konce vzrostla, a to o 68 procent. Dosavadní vývoj tak naznačuje celkové oživení
trhu. Rok 2013 přinese rozmach fúzí
a akvizic především ve zdravotnictví
a v technologickém odvětví. Ochota uzavírat transakce v nich vzroste o více než 30
procent, ve zdravotnictví pravděpodobně
až o 40 procent. Dobře si podle našich
prognóz povedou především evropské korporace, které tak navážou na úspěšný zá-
věr loňského roku, v němž stoupl oproti
červnu 2012 předpokládaný poměr ceny
akcie k zisku na akcii o 19 procent.
NA EVROPSKÝCH TRZÍCH VČETNĚ
ČESKÉ REPUBLIKY MŮŽEME OČEKÁVAT
OŽIVENÍ NA POLI FÚZÍ A AKVIZIC.
www.czechtop100.cz
KPMG Česká republika se v roce 2012 poradensky podílela na devíti transakcích v celkové hodnotě 200 milionů dolarů a je tak podle žebříčku
Mergermarket největším poradcem pro fúze
a akvizice v roce 2012. Lídrem v oblasti fúzí a akvizic byla již v roce 2011, kdy byla poradcem u 14
transakcí v celkové hodnotě 439 milionů dolarů.
Změny v kontraktačním
procesu
ČR: OŽIVENÍ PŘIJDE LETOS
V České republice sice také očekáváme nárůst počtu transakcí ve zdravotnictví a technologických odvětvích,
ale objemově největší z nich budou
pravděpodobně v tradičních sektorech, jakými jsou například energetika a infrastruktura. Jedněmi z nejvýznamnějších transakcí budou určitě
prodeje společnosti Net4Gas, který
je před dokončením, a 25 procent
společnosti Generali PPF Holding.
Další lze očekávat ve strojírenství, potravinářství, telekomunikacích či automobilovém průmyslu.
ALEX VERBEEK,
Partner odpovědný za Poradenské
služby zaměřené na transakce
Co nového čeká členy
statutárních orgánů?
Se změnami, které přinese nová právní úprava (účinná s největší
pravděpodobností od ledna 2014), by se měli seznámit i členové statutárních orgánů. Spočívají jak v možnosti volnějšího rozhodování, tak ve zvýšené odpovědnosti ve vybraných případech.
Pravidlo podnikatelského úsudku
Novinkou je zavedení pravidla tzv. podnikatelského úsudku, které by mělo více chránit statutární orgány při činění podnikatelských rozhodnutí a podstupování podnikatelského rizika, pakliže
svá rozhodnutí činí informovaně a s nezbytnou loajalitou.
Podnikatelé by se měli začít připravovat na novinky v procesu uzavírání smluv. Nová právní úprava totiž umožňuje uzavírat smlouvy
jinak, než bylo doposud zvykem. Zejména by měli být obezřetní
v případech, kdy se jim od obchodního partnera vrátí modifikovaná
nabídka k uzavření smlouvy nebo tzv. obchodní potvrzovací dopis.
Pozor na upravené nabídky
Jestliže totiž druhá smluvní strana upraví nabídku k uzavření
smlouvy nepodstatným způsobem (například doplní, že kupní
cena bude splatná ve splátkách, doplní smluvní pokutu nebo
rozhodčí doložku), nebude takový úkon nově považován za
nabídku, ale za přijetí smlouvy. Když se bude podnikatel chtít
podobným úpravám vyhnout, musí si to buď předem vymínit,
nebo dodatečně změny odmítnout.
Nově bude moci jedna ze stran písemně shrnout uzavřenou
ústní smlouvu formou obchodního potvrzovacího dopisu. Jeho
obsah se však může od ústního ujednání lišit, byť nepodstatně.
V takovém případě bude třeba odchylky odmítnout, pokud
s nimi podnikatel nesouhlasí.
Podnikatelé by tedy měli být obezřetní nejen při činění nabídek,
ale i při porovnání nabídek s jejich přijetím nebo sumarizací
v obchodním potvrzovacím dopisu.
Foto KPMG Česká republika a archiv
Wrongful trading
Posun v oblasti ručení statutárních orgánů nastává i v případě
úpadku společnosti a nově se zavádí pravidla tzv. wrongful trading. Soud totiž může v případě, že statutární orgán neučinil potřebné kroky k odvrácení úpadku, rozhodnout na návrh insolvenčního správce nebo věřitele o ručení statutárního orgánu za splnění
povinností předmětné společnosti. Krizové manažery, kteří byli do
funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo
jiné nepříznivé hospodářské situace, bude zákon naopak chránit.
Martin Hrdlík,
Senior advokát,
KPMG Legal
Martin Hrdlík, Senior advokát, KPMB Legal
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 33
POJIŠŤOVNICTVÍ
Pojišťovna roku 2012
Pojišťovna roku, nejstarší odborná anketa na pojistném trhu, organizovaná Asociací českých pojišťovacích makléřů (AČPM), zná své vítěze
pro rok 2012. Slavnostní galavečer k vyhlášení jejích výsledků se konal
22. května 2013 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.
účastnilo se ho na 200 makléřů,
top manažerů pojišťoven, zástupců ČNB a ministerstva financí, představitelů asociací finančního trhu a dalších významných hostů v čele s viceguvernérem
ČNB prof. Vladimírem Tomšíkem, který
celou akci zahájil. Sdružení Czech TOP
100 anketu podpořilo jako její partner.
Anketa přináší odbornou alternativu
ke spotřebitelským soutěžím v oboru.
Makléři jako profesionálové v pojištění
a expertní poradci svých klientů porovnávají nejen parametry nabízených produktů, ale hlavně skutečnou úroveň servisu
jednotlivých pojistitelů tak, jak se s ní měli
možnost každodenně setkávat v průběhu
uplynulého roku. Již tradičním organizátorem je Asociace českých pojišťovacích
Z
BĚHEM
VYHLAŠOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ ANKETY
VLÁDLA PŘÁTELSKÁ
ATMOSFÉRA (V PRVNÍ
ŘADĚ UPROSTŘED
MEZI KOLEGYNĚMI
ZAKLADATEL UNIQA
POJIŠŤOVNY
A OSOBNOST
POJISTNÉHO TRHU
2008 ING. MAREK
VENUTA)
34 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
vybíraly nejlepší makléře ze všech členů
AČPM. Výsledkem je TOP 5 pojišťovací
makléř roku 2012 – bez udání pořadí,
vítězové jsou řazeni abecedně. Jsou to
společnosti C.E.B., INSIA, INPOL, Renomia a Respect.
makléřů, nyní ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a informačním serverem
OPojištění.cz.
Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů na základě nominací svých
členů a doporučení pojistitelů také již po
osmé v historii ankety udělilo čestný titul
Osobnost pojistného trhu za vynikající
a mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví. Letos se jí stal prof. Ing. Jaroslav
Daňhel, CSc., bývalý člen vedení České
pojišťovny a dlouholetá opora Katedry
bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze.
V letošním ročníku doznalo změn
i loni zavedené oceňování pojišťovacích
makléřů – ti se letos do soutěže nenominovali sami, nýbrž členské pojišťovny ČAP
www.czechtop100.cz
ZLEVA MÍSTOPŘEDSEDA AČPM ING. GUSTAV VACEK, PŘEDSEDA SDRUŽENÍ CZECH TOP
100 ING. JAN STRUŽ A VÍTĚZOVÉ KATEGORIE
POJIŠŤOVNA ROKU 2012 - ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: ING. JIŘÍ STŘELICKÝ, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA GENERALI POJIŠŤOVNY (5. MÍSTO),
ING. TOMÁŠ NIDETZKÝ, OBCHODNÍ ŘEDITEL
ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY (4. MÍSTO),
ING. PETR HRBÁČEK, ŘEDITEL MAKLÉŘSKÉHO
OBCHODU ALLIANZ POJIŠŤOVNY (3. MÍSTO),
MGR. FILIP KRÁL, ŘEDITEL ÚSEKU POJIŠTĚNÍ
OSOB KOOPERATIVA POJIŠŤOVNY (2. MÍSTO) A ING. PETR ZAPLETAL, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA POJIŠŤOVNY ČS (1. MÍSTO)
Foto archiv
ODMĚNU VÍTĚZCE SOUTĚŽE O ZTVÁRNĚNÍ
CEN PRO 13. ROČNÍK ANKETY POJIŠŤOVNA
ROKU PŘEDALI VÝKONNÁ ŘEDITELKA AČPM
ING. ZDEŇKA INDRUCHOVÁ (VLEVO) SPOLU
S VÝKONNÝM ŘEDITELEM ČAP ING. TOMÁŠEM
SÍKOROU, MBA
Organizátoři ankety rovněž vyhlásili vítěze soutěže studentů oboru sklo
pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové o ztvárnění ceny pro Pojišťovnu
roku 2012. Prvenství za svůj originální
návrh a šek na 10 000 Kč získala Michaela Doležalová, studentka I. ročníku
VŠUP.
Slavnostnímu vyhlášení výsledků
ankety předcházelo tradiční Makléřské odpoledne jako společensko-pracovní setkání makléřů a zástupců pojišťoven. Kromě partnerů ankety na něm
svoje služby představili tito pojistitelé:
Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ERV, Generali, Kooperativa, Pojišťovna ČS, QBE a UNIQA
pojišťovna.
Záštitu 13. ročníku poskytl guvernér
České národní banky Miroslav Singer.
Uspořádání ankety Pojišťovna roku
2012 podpořili jako generální partner
KPMG Česká republika, jako partneři
American Appraisal, Elixír, UBIMET
POJIŠŤOVNA ROKU 2012
CELKOVÉ VÝSLEDKY
OSOBNOSTÍ POJISTNÉHO
TRHU SE STAL PROF. ING.
JAROSLAV DAŇHEL, CSC.
a NESS Technologies, jako generální
mediální partner server OPojištění.cz
a jako mediální partneři E15 Mladá
fronta, Obchod a Byznys, Pojistný obzor, Prague Leaders Magazine, Profit
a Právo a Finance.
Podrobné informace o anketě, její
historii i kritériích hodnocení jsou k dispozici na webových stránkách ankety
www.pojistovnaroku.cz.
TOMÁŠ DAVID
POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU
A PODNIKATELŮ
ING. TOMÁŠ
NIDETZKÝ,
OBCHODNÍ ŘEDITEL
ING ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY (VLEVO) PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ ZA 4.
MÍSTO V KATEGORII
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Z RUKOU PŘEDSEDY
SDRUŽENÍ CZECH
TOP 100 ING. JANA
STRUŽE (VPRAVO)
A MÍSTOPŘEDSEDY
AČPM ING. GUSTAVA
VACKA (UPROSTŘED)
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s., VIG
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. ACE European Group Ltd, org. složka
5. AIG Europe Limited, organizační
složka pro Českou republiku
POJIŠTĚNÍ OBČANŮ
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Allianz pojišťovna, a.s.
3. Wüstenrot pojišťovna a.s.
4. Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s., VIG
5. Generali Pojišťovna a.s.
AUTOPOJIŠTĚNÍ
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2. Allianz pojišťovna, a.s.
3. Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s., VIG
4. UNIQA pojišťovna, a.s.
5. Generali Pojišťovna a.s.
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
1. Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG
2. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. ING Životní pojišťovna N.V.,
pobočka pro ČR
5. Generali Pojišťovna a.s.
SPECIALIZOVANÝ POJISTITEL
1. ERV pojišťovna, a.s.
2. Pojišťovna VZP, a.s.
3. D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, a.s.
4. KUPEG úvěrová pojišťovna a.s.
5. Atradius Credit Insurance N.V.,
organizační složka
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 35
Šéfovat mě prostě baví
Židle šéfů pojišťovacích ústavů patřívá k těm horkým. Udržet se na pozici, vypořádávat se se
stále silnější konkurencí, klopýtající ekonomikou, zažitými stereotypy spotřebitelského chování
i rozmary přírody, to už něco znamená. Ing. Jaroslav Besperát o tom za 18 let svého působení
v pojišťovnictví ví své. V České podnikatelské pojišťovně, kde začal pracovat před jedenácti lety,
je dnes generálním ředitelem a i díky jemu ČPP patří mezi pojišťovacími ústavy k tuzemské elitě.
CZECH TOP 100 Nejprve nám dovol-
te poblahopřát vám k zisku titulu
Manažer roku v odvětví Bankovnictví, pojišťovnictví a poradenství. Co
pro vás osobně znamená?
V určitém smyslu je to otázka prestiže, navíc
reprezentuji nejenom sebe, ale také firmu,
v jejíž čele stojím, její úspěchy, a v neposlední řadě i celý obor. Vždycky jsem chtěl vyhrávat. Mám to prostě v sobě. Ocenění beru
nejen jako ocenění osobní, ale i úspěch
celého týmu a celé firmy. Bez kvalitních lidí
kolem sebe bych firmu nedostal tam, kde
v současnosti je. Když jsem před jedenácti
lety v České podnikatelské pojišťovně začínal, nebyla v nejlepší kondici a obchod
fungoval na průměrné úrovni. Musel jsem
tehdy hodně věcí změnit a nastavit úplně
nový systém řízení. Úspěšný manažer musí
mít kolem sebe především schopný tým, protože bez správných lidí to nefunguje. Firmě
se dnes daří a na výsledcích je vidět, že to
děláme dobře.
CZECH TOP 100 Dlouhou dobu pracujete ve vedoucích funkcích. Jaký
jste šéf?
Šéfovat mě prostě baví. Když chcete být
úspěšní, musíte v úspěch věřit. Ale samo
o sobě to nestačí. To, co je na cestě k úspěchu tím nejdůležitějším, jsou právě lidé. Pravidelně procházím patra a s lidmi mluvím,
ptám se na všechno a oni vědí, že na jejich
podněty vedení reaguje, proto se neostýchají. Lidé jsou rádi motivovaní, podstatné
jsou pro ně pracovní vztahy, proto jsou tolik
36 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
ING. JAROSLAV
BESPERÁT, PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ČESKÉ PODNIKATELSKÉ
POJIŠŤOVNY
důležité komunikace a spolupráce uvnitř
útvarů i firmy. Pochopil jsem, že pro stabilitu a rozvoj společnosti je potřebné vědět,
jaká je atmosféra uvnitř ní, protože to má
zásadní vliv na spokojenost zaměstnanců
a celkovou výkonnost.
CZECH TOP 100 Byl hokej, kterému
jste se v mládí věnoval, dobrou průpravou pro manažerskou funkci?
Tou nejlepší. Pro určité profese jsou vhodnou volbou individualisté, ale jsou jiné,
třeba právě v obchodě, které jsou především o týmové spolupráci. Moje sportovní
minulost mi hodně pomohla i v profesním
životě. Ve sportu se musíte umět spolehnout
na druhé. Když chcete uspět, je třeba také
dodržovat určitá pravidla. To, co jsem se ve
www.czechtop100.cz
POJIŠŤOVNICTVÍ
roce na jaře získali řidiči, kteří si u České
podnikatelské pojišťovny pojistili své auto,
cestovní pojištění zdarma a na podzim
zase navíc bezplatné připojištění vozidla
proti záplavě a povodni. V rámci letošní
kampaně jsme v České podnikatelské pojišťovně pro nové klienty připravili také velmi
zajímavou nabídku. Motoristé, kteří si u nás
sjednají povinné ručení nebo havarijní pojištění, získají hned několik bezplatných
bonusů. Jednak pojištění přípojného vozíku
nebo malého motocyklu, dále úrazové pojištění řidiče vozidla a v neposlední řadě
sportu naučil, se snažím prosazovat i ve firmě. Sport i byznys jsou koneckonců týmová
záležitost. I každému utkání předchází porada. Každý může říci svůj názor, ale nakonec někdo musí zavelet a co nejlépe rozdělit role v týmu podle schopností jednotlivých
hráčů tak, aby se podařilo vyhrát. Podle mě
to tak nějak podobně funguje i v byznyse.
CZECH TOP 100 V anketě Pojišťovna
roku 2012 získala Česká podnikatelská pojišťovna ocenění v kategoriích pojištění průmyslu a podnikatelů, dále pojištění občanů a také
v autopojištění. V čem vidíte hlavní
zdroje tohoto úspěchu?
Pojišťovnictví je během na dlouhou trať. Lidé
si nás již vyzkoušeli a my jsme vždy, včetně
povodní v roce 2002, dodrželi všechny své
závazky. Zlepšili jsme metody komunikace,
zrychlili likvidace. I díky tomu jsme každým
rokem v anketě úspěšní. Věříme, že také
dlouhodobá péče v oblasti servisu pro naše
makléře a vzájemná spolupráce přinášejí
své výsledky.
VŽDY JSME DODRŽELI VŠECHNY
SVÉ ZÁVAZKY. ZLEPŠILI JSME
METODY KOMUNIKACE S KLIENTY, ZRYCHLILI LIKVIDACE.
také cestovní pojištění na celý rok. Navíc
jsme nabídli i slevový voucher na sjednání
majetkového a úrazového pojištění.
CZECH TOP 100 Jak vypadá v současnosti situace v oblasti pojištění
majetku?
Živelné pohromy a katastrofy nás v posledních letech pronásledují téměř pravidelně.
Pokud k nim dojde, je uzavřená pojistná
smlouva jedinou jistotou v těžké situaci. Řekl
bych, že lidé začínají vnímat svou odpovědnost k okolí a přicházejí na to, jak důležité
v takové chvíli pro ně pojištění může být. To
samo o sobě nezabrání škodě, ale pomůže
zmírnit její následky. Pojistka pro dům stojí
řádově kolem dvou, tří tisíc korun a náhradou v případě vzniku škody získává klient
statisíce.
Poslední tři roky je o pojištění nemovitostí a domácností velký zájem, patří k našim nejúspěšnějším produktům s meziročním nárůstem průměrně o 30 procent.
CZECH TOP 100 Zůstaňme ještě chví-
Foto ČPP
li v segmentu podnikatelského pojištění. Máte ve svém portfoliu nějaké specifické produkty právě pro
podnikatele?
Každý, a tedy i podnikatel, by se měl ve
vlastním zájmu chovat zodpovědně ke svému majetku. Velké majetkové škody způsobené v důsledku přírodních katastrof se
téměř každoročně opakují. V první řadě by
se tedy podnikatelé měli pojistit proti takovým nebezpečím, která jim mohou způsobit
největší škody – mám na mysli živelní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění přerušení provozu. Právě to je ochrání
v případě, že musí kvůli požáru, povodni,
jiné živelní události nebo z jakékoli jiné příčiny na čas přerušit podnikání. Nabízíme
dva standardizované produkty Podnikatel
Plus a Komplex II, které jsou určeny pro
malé a střední podnikatele. Oba poskytují
komplexní a kvalitní ochranu díky široké
nabídce pojištění přesně podle specifických
potřeb zákazníka.
CZECH TOP 100 Výrazně se prosazujete v pojištění motorových vozidel. Co nového v něm v současnosti
připravujete?
Pohybujeme se v jednom z nejkonkurenčnějších prostředí, proto prodej pojištění ČPP
pravidelně podporuje nějakou zajímavou
akční nabídkou. A tak například v loňském
CZECH TOP 100 Životní pojištění je
považováno i za výhodný způsob
investování finančních prostředků.
Do jaké míry to platí v případě České podnikatelské pojišťovny?
Záleží na úhlu pohledu. Když jste mladý
a narodí se vám dítě, případně máte nebezpečnější povolání, měl byste být hlavně
zabezpečen na riziko úrazu s trvalými následky nebo vážné nemoci. Naopak se zvyšujícím se věkem pojištěnce stále více převažuje investiční prvek. Vždy je to však na
individuálním posouzení každého klienta.
CZECH TOP 100 Vzrůstá v dnešní
době poptávka po odpovědnostním
pojištění nebo jde stále o poněkud
opomíjenou záležitost?
Každému se už někdy v životě stalo, že někomu něco způsobil a dotyčný po něm za
způsobenou škodu chtěl náhradu. Uchránit
rodinný rozpočet před následky takových
karambolů se dá pojištěním odpovědnosti.
V současnosti je skutečně hodně vyhledávané. Využijete ho v běžném životě, kdy nejrůznější nepříjemné situace můžete řešit právě z něj, například, když váš pes někoho
pokouše, vaše dítě rozbije při fotbale něčí
okno nebo třeba vytopíte souseda. Pojištění odpovědnosti je důležité i v podnikání.
Stejně jako kvalitní pojistná ochrana majetku je podstatné mít pojištění i pro případy,
že by podnikatel svou činností způsobil
škodu někomu jinému.
CZECH TOP 100 Jak se dá podle vás
poznat kvalitní pojišťovna?
Klientovi pomůže vždy, když to potřebuje.
Lidé ocení optimistický přístup jejího pracovníka. S oblibou říkám, že přepážka se musí
vždy usmívat. To je možná to, co Českou
podnikatelskou pojišťovnu charakterizuje
a způsobuje, že se k nám klienti vracejí.
PETR DUFEK
ČPP PODPORUJE ŘADU
CHARITATIVNÍCH
PROJEKTŮ. NA
SNÍMKU GENERÁLNÍ
ŘEDITEL JAROSLAV
BESPERÁT PŘEDÁVÁ
SYMBOLICKÝ ŠEK
NADACI POLICISTŮ
A HASIČŮ –
VZÁJEMNÁ POMOC
V TÍSNI.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 37
FINANČNÍ SLUŽBY
CZECH TOP 100 Jak byste s odstupem času zhodnotil loňský rok
z pohledu Cetelemu?
Byl to pro nás dobrý rok. Navzdory celkově stagnujícímu trhu spotřebitelských
úvěrů se nám podařilo upevnit pozici
lídra na nebankovním trhu. Objem nově
námi poskytnutých úvěrů dosáhl 10,37
miliardy korun, což je meziroční nárůst
o více než šest procent.
CZECH TOP 100 Jaké jsou očekávané výsledky Cetelemu v letošním
roce?
Makroekonomické podmínky nejsou příznivé. Domácnosti stále šetří, finanční krize
je skloňována ve všech médiích. I přes
všechny negativní vlivy se nám však podařilo v prvním čtvrtletí letošního roku půjčit
lidem 2,5 miliardy korun a meziročně tak
navýšit objem poskytnutých úvěrů o 9,5
procenta. Věřím, že nám růstový trend vydrží. Ale nebude to jednoduché.
CZECH TOP 100 Cetelem tedy stále
roste. Jako byste krizi ani nezaznamenali. Co děláte lépe než konkurence?
Nechci hovořit o tom, v čem jsme lepší.
Naše výsledky ukazují, že děláme věci
správně. Možná to bude znít jako klišé,
ale nesmírně důležité jsou pro nás důvěra
a spokojenost klientů, což považuji za klíčové pro budování dlouhodobých vztahů
s nimi.
ČEMU SLOUŽÍ
REKLAMA
Reklama už nehraje takovou roli jako v minulosti. Slovo naopak
dostávají sociální sítě, na nichž se lidé dělí se svými blízkými o své
zážitky. Při výběru společnosti je pro ně důležité doporučení. Spokojenost klientů hraje čím dál větší roli, říká Václav Horák, generální ředitel společnosti Cetelem ČR, a.s., která v nedávných týdnech
provedla rozsáhlý průzkum o ekonomickém chování, uvažování
a očekávání české veřejnosti.
38 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
CZECH TOP 100 Pro společnost je
však důležitá i akvizice nových zákazníků, kteří nemají zkušenost
s jejími produkty a službami.
Jedním z mechanismů, jak je získat, jsou
spokojení klienti. Ti zcela přirozeně sdílí
své pozitivní zkušenosti s rodinou, přáteli,
kolegy. Mohou se tak stát velice efektivní
reklamou. Jejich spokojenost a reference
jsou na současném, produkty relativně
nasyceném trhu k nezaplacení. Význam
tohoto faktoru navíc umocňuje narůstající
fenomén sociálních sítí. Spotřebitelé stále
více hledají informace od ostatních, kteří
již mají zkušenost s daným produktem,
službou či firmou, a právě na základě
jejich doporučení se rozhodují, jakou
společnost si vyberou. Reklama obecně
nehraje v rámci jejich rozhodování takovou roli jako v minulosti a spíše slouží ke
znalosti značky, než pro přímou podporu
prodeje. Ta se více přesouvá právě na
sociální sítě.
www.czechtop100.cz
měly stereotypní a byrokratické postupy
a s nimi spojený nedostatek flexibility
ustoupit a dát prostor více směrům, vycházejícím vstříc měnícím se potřebám
lidí. Obzvlášť silný negativní dojem vyvolávají nedostatek transparentního přístupu
a problémy, ne-li přímo nemožnost, naplnit
klientovy požadavky. Ten nechce mít dojem, že mu někdo něco skrývá. Chce být
informován.
CZECH TOP 100 Nemalá část lidí využívá produkty a služby institucí,
se kterými spokojená není. Nepřeceňujete klientskou spokojenost?
Ano, mnoho lidí zůstává věrných historicky
stejné společnosti, ale stále větší část z nich
je ochotna přejít jinam. Jak jsem již uvedl, trh
je dnes poskytovateli finančních služeb prakticky nasycen. Klienti si mohou vybírat a to
také dělají. Mají možnost srovnávat a pro
svá rozhodnutí disponují mnoha informacemi. A volit finančního partnera budou právě
dle referencí. Sledovat klientskou spokojenost
a zvyšovat její limity je tedy nezbytné. Proto
pravidelně několikrát do roka provádíme průzkumy spokojenosti a jejich výsledky jsou pro
nás impulsem k neustálému zlepšování.
CZECH TOP 100 Co je pro spokoje-
nost klientů klíčové?
Naslouchání. Nebýt k zákazníkům lhostejný. Reakce i na potenciální klientelu dnes
není nadstandardním luxusem, ale nutnou
potřebou. Proto jsme také v uplynulých
týdnech prováděli nad rámec pravidelných
průzkumů spokojenosti rozsáhlý kvalitativní průzkum, ve kterém jsme po dobu šesti
týdnů naslouchali představám a očekávání
české veřejnosti. Potvrdil nám, že spokojený
klient je ten, který ví, že mu finanční instituce
naslouchá a je schopná profesionálně reagovat na jeho individuální potřeby. Nejde
ale jen o samotné naslouchání. Důležité je
také přinášet signál, že jsou klientovy potřeby a přání vyslyšeny a společnost na ně
reaguje vývojem svých produktů a služeb.
CZECH TOP 100 Věděli respondenti,
CZECH TOP 100 Tvrdíte, že klient
chce být informován. Proč tedy
řada z nich nečte smlouvy?
Touha po informacích, respektive po
pocitu, že přede mnou firma nic neskrý-
NAVZDORY CELKOVĚ STAGNUJÍCÍMU TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ SE SPOLEČNOSTI CETELEM
PODAŘILO UPEVNIT V ROCE 2012 POZICI LÍDRA
NA TUZEMSKÉM NEBANKOVNÍM TRHU.
„ZÁKAZNÍKŮM
MUSÍTE
NASLOUCHAT.
NESMÍTE K NIM
BÝT LHOSTEJNÝ.“
ní třída s nižšími příjmy bedlivě střeží svůj
rodinný rozpočet. Pokud to lidem situace
dovolí, snaží se co nejvíce uspořit, a to
především pro budoucnost svých dětí. Za
prioritu považují vlastnictví nemovitosti, ať
už bytu či domu a pokud mohou, snaží se
do něj investovat. Rekonstrukce a stavební
úpravy tedy považují za velice smysluplné.
CZECH TOP 100 Co lidem na finanč-
„STÁLE VĚTŠÍ ÚLOHU
HRAJE FENOMÉN
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ.“
ním světě vadí? S čím vyjádřili nespokojenost?
Pro většinu diskutujících je naplněn nedostatkem důvěry. Podle respondentů by
vá, a skutečně se informovat jsou dvě
věci. Čtení smluv závisí do určité míry
na finanční gramotnosti zákazníka. Ale
i v tomto směru se česká veřejnost zlepšuje, což nám potvrdil také náš průzkum.
Navíc spousta lidí vnímá vlastní informační deficit v konkrétní finanční oblasti
a zároveň moc dobře ví, kam či na koho
se obrátit pro více údajů. Vědí, kde je získat, ale otázkou je, zda za nimi skutečně
půjdou.
CZECH TOP 100 Jak vycházejí lidé
se svým měsíčním rozpočtem?
Foto Cetelem a archiv
že za průzkumem stojí Cetelem? Nemohlo to ovlivnit jejich odpovědi?
Právě že nevěděli. Neměli tušení, jestli za
průzkumem stojí bankovní subjekt, finančně-poradenská firma či úvěrová společnost. Nebyli tedy ve svých reakcích nijak
limitováni, naopak musím říci, že byli velmi
otevření. Sdíleli s námi své plány, poskytovali názory a postoje k finančním službám
a produktům, odhalili nám, jak vnímají finanční partnerství a co pro ně znamená.
Výstupy jsou pro nás velice cenné.
CZECH TOP 100 Co konkrétního jste
se dozvěděli?
Pravdou je, že spousta závěrů pro nás
znamenala ověření toho, že naše vnímání
atmosféry mezi spotřebiteli není na míle
vzdálené realitě. Ale i to je důležité. Mít
jistotu. Abych se ale vrátil k tomu, na co
se mne ptáte. Potvrdilo se nám, že střed-
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 39
FINANČNÍ SLUŽBY
Řadový občan disponuje, dle svého názoru, po uhrazení běžných nákladů relativně nízkým rozpočtem. Jednoduše řečeno, dnešní průměrný Čech žije téměř od
výplaty k výplatě - nebo tak alespoň svou
finanční situaci vnímá. Čtyřicet až šedesát
procent příjmu domácností, s nimiž byl
průzkum veden, spotřebují platby spojené
s bydlením. To je dle respondentů opravdu
velké číslo. Na rozdíl od západní Evropy,
jejíž obyvatelé berou skutečnost, že většinu
peněz dají za bydlení, jako samozřejmost,
Češi na toto zvyklí nejsou.
CZECH TOP 100 Na čem šetříme nej-
více?
Na jídle, volnočasových aktivitách a zábavě. Podle průzkumu považuje průměrný
Čech za zbytečný výdaj investice do pravidelných sportovních aktivit. Výdaje za pravidelné sportovní aktivity, pravidelnou kulturu
či například pravidelnou dovolenou jim
často připadají jako příliš vysoké až neúnosné. To ale neznamená, že po tom netouží.
Kdyby mohli zvýšit svůj rodinný rozpočet,
investovali by také do zlepšení svého životního stylu.
CZECH TOP 100 Přejděme teď naopak k utrácení. Stále více sílí trend
přesunu nákupů z kamenných obchodů do internetových.
Ano, i my jej zaznamenáváme. V poslední
době ale sílí i jiný trend, který se však netýká
nákupů přes internet. Lidé více platí kartami
u prodejců a méně vybírají hotovost z bankomatů. Například v Cetelemu jsme za prvních pět měsíců letošního roku zaznamenali
meziroční nárůst počtu transakcí provedených u obchodníků o více než 26 procent.
V případě výběrů z bankomatů je procentuální nárůst v jednociferných číslech.
CZECH TOP 100 V jakých typech obchodů platí kupující kartami častěji
než dříve?
Prakticky ve všech. Největší nárůsty
transakcí našimi kreditními kartami ale
zaznamenáváme v supermarketech a hypermarketech, dále v obchodech s elektronikou a elektrotechnikou, v drogériích
a lékárnách, ale i v jiných segmentech.
„SPOKOJENOST
OBCHODNÍCH
PARTNERŮ S NAŠIMI
PRODUKTY,
SLUŽBAMI
A PŘÍSTUPEM JE PRO
NÁS STEJNĚ DŮLEŽITÁ
JAKO U KLIENTŮ.“
Například o více než 13 procent vzrostlo
množství transakcí na čerpacích stanicích.
CZECH TOP 100 Hovořili jsme o spo-
kojenosti klientů, ale co obchodní
partneři? Jak se prodejci staví
k tomu, že někomu zamítnete úvěr
a oni kvůli tomu přijdou o tržbu?
Toto rozhodnutí akceptují, k úvěrování
je třeba přistupovat zodpovědně. Není
možné poskytnout úvěr každému klientovi.
Nastavení pravidel je nutností, která v konečné fázi ochrání samotného spotřebitele. Prodejci tomu rozumějí a respektují to.
Spokojenost obchodních partnerů s našimi
produkty, službami a přístupem je pro nás
stejně důležitá jako u klientů. Pravidelně
proto mezi nimi provádíme na ní zaměřené průzkumy. Výsledky samozřejmě vyhodnocujeme a reagujeme na ně vývojem
produktů, služeb i procesů.
TOMÁŠ DAVID
ČTYŘICET AŽ ŠEDESÁT PROCENT PŘÍJMU
DOMÁCNOSTÍ, S NIMIŽ BYL PRŮZKUM VEDEN,
SPOTŘEBUJÍ PLATBY SPOJENÉ S BYDLENÍM. TO JE
PODLE RESPONDENTŮ OPRAVDU VELKÉ ČÍSLO.
40 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
MOZAIKA
MISS ŘÍDÍ RENAULT CLIO GRANDTOUR
Společnost Renault ČR, a.s. je již třetím rokem oficiálním partnerem jedné z nejprestižnějších společenských událostí roku, České Miss 2013.
tohoto titulu také věnovala cenu
pro vítězku této soutěže, kterou se
stala Gabriela Kratochvílová. Ta dostala
k dispozici vůz Renault Clio Grandtour
0,9 TCe 90k Dynamique v atraktivní červené barvě Flamme, jenž ji předal generální ředitel firmy Eric Basset.
Z
„Řidičský průkaz jsem si udělala hned
v osmnácti, ale zatím jsem toho moc nenajezdila. Teď mám konečně opravdu nádhernou motivaci začít řídit doopravdy.
Bude to chtít ale trénovat mimo Prahu, na
zdejší provoz si zatím netroufám“, komentovala krásná Gabriela převzetí výhry.
Nejmladší designéři FORD JAKO TVŮRCE NÁBYTKU
Více než 100 dětí se zapojilo do soutěže Mladý designér, kterou vyhlásila
společnost Škoda Auto.
a v rámci projektu Podpora rodin oslovila celkem 45 mateřských škol v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách. Malí
designéři měli za úkol nakreslit svůj vysněný vůz Škoda. Technika
kresby nebyla nijak stanovena a jediným omezením byl maximální
formát A3. Z celkového počtu 107 výkresů se jich finálové části dostalo 74 a ty byly vystaveny ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.
Jeho návštěvníci pak mohli hlasováním vybírat nejhezčí obrázek pro
každou lokalitu, v níž má Škoda Auto svůj výrobní závod.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na stejném místě ve dnech 17. až 19.
června 2013. Autorům nejzdařilejších děl byly předány ceny a pro
všechny caparty, kteří se soutěže zúčastnili, byl připraven bohatý zábavní program s překvapením.
Foto archiv
T
ord Motor Company se stala prvním výrobcem automobilů, který
vystavoval na předním nábytkářském veletrhu Salone Internazionale del Mobile
v italském Miláně.
Automobilka na něm předvedla ve
zvláštní Ford Design Lounge speciální designovou kolekci obsahující křeslo, lampu
a hodiny. Na jejím vytvoření spolupracoval Ford Design Futuring Team, který vede
Erika Tsubakiová, s návrháři Fordu z celého světa. „Inspiraci pro svoji práci v automobilovém designu hledám v nábytkářských trendech,“ uvedl v této souvislosti
Dennis Sartorello, vedoucí designér Ford
of Europe. „Je to vlastně obrácení rolí,
F
když jsme teď navrhli pro Salone del Mobile nábytek inspirovaný vozy Ford.“
Jeho slova potvrzuje například prezentovaná lampa, která používá LED diody z vnějšího i vnitřního osvětlení vozů
Ford a má stejnou povrchovou úpravu
jako díly v jejich interiérech. Tvary lampy
i elegantního křesla připomínají typickou
lichoběžníkovou masku. Oba artefakty
jsou čalouněny luxusní kůží Bridge of
Weir, jež se používá v nejvyšších stupních výbavy modelů Ford. Hodiny Ford
Design zase představují ukázku luxusního pojetí, odvozeného od vzhledu ukazatelů v automobilových přístrojových
panelech.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 41
jako to dělá dodneška, své karty – obrat,
náklady, úvěry a jejich splácení, obchodní výsledky, průměrnou mzdu, svůj mzdový násobek, cíle, vize. Někteří pořád ještě děkují za to, že jim otevírá oči. Většina
mu přestala závidět jeho úspěch. Je zcela
přesvědčený, že každý podnikatelský příběh je neopakovatelný a v celém svém
rozsahu nenaučitelný, protože vždy vzniká v originální době a prostředí. Dlouhodobě takové poslání dokáže naplnit malé
množství lidí, pro tento způsob života geneticky vybavených. Za takového považuje i sám sebe.
FRAGMENTY JEDNOHO ŽIVOTA
Ještě před pár lety řídil trabanta, byl nadějným, bezpartijním referentem. Dneska
má jaguara. Těžce snášel příchod padesátky. Teď mu je šestapadesát. Chvilková
beznaděj z věku ho již dávno přešla. Nevyměnil manželku za mladší, ani to neplánuje. Je pyšný, že má tři děti. Jsou zdravé,
chytré a všichni říkají, že i krásné. Na začátku své kariéry si nekoupil silné a dynamické BMW. Nikdy nedržel v ruce golfovou hůl a ani to neplánuje. Nemá jachtu,
motorku, vodní skútr ani vrtulník. Vlastní
jeden standardní notebook a jeden podstandardní mobil, který je většinou vypnutý. Je mu líto jedinců, co to mají naopak.
Létá málo, většinou ekonomickou třídou.
Přiznává, že občas mluví víc a zřetelněji,
než je v kraji zvykem. Nebarví si vlasy,
aby vypadal mladší. O sobě se domnívá,
že je pravdomluvný. Nekouří. Není absti-
NEBOJÍ SE
A NEKRADE!
Podnikatel Ing. Tomáš Březina, předseda představenstva a. s. BEST,
má pro strach uděláno. Má o sobě i o nejschopnějších lidech kolem
sebe to nejvyšší mínění. Vymyslel, vytvořil a má velkou firmu na
zámkovou dlažbu BEST. Je bohatý a není vůbec marnotratný.
roce 1990 měl odvahu i štěstí
a získal na svůj první podnikatelský krok potřebných sto milionů korun.
Půjčil si je v bance, v níž, jako jinde, její
úředníci tehdy skoro nic neuměli, ale
v „porevoluční“ euforii a také z nedostatku zkušeností uvěřili jeho projektu na zele-
V
né louce. Snad se mu zcela a do písmene
vyplatila dávná moudrost: Kdo se bojí,
nesmí do lesa.
Za klíčové v podnikání považuje Tomáš Březina lidi a jejich hlavy a ruce.
Stroje a technologie jsou druhotné. Před
dvěma desetiletími vyložil ostatním, stejně
42 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
ING. TOMÁŠ BŘEZINA,
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A. S. BEST
MOZAIKOVÁ VZORKOVNA V AREÁLU
BEST V NEHVIZDECH
OSOBNOST
nent. Ročně najezdí skoro sto tisíc kilometrů. Řídí si sám. Miluje své vozidlo
a všechno mu odpouští. Ženy a děti kolem něho říkají, že by chtěly být jeho jaguarem.
VYKROČENÍ DO NEZNÁMA
V březnu 1990 odcestoval Tomáš Březina na tři měsíce do Kanady. Byl pevně
rozhodnut, že v nových společenských
a ekonomických poměrech na zkušenou
odjet musí. V Ottawě pracoval načerno,
natíral ploty, sekal trávu, uklízel a dělal
údržbu v domech. Těžce nesl, že mnozí
domorodci, kteří mu možná nesahali po
kotníky, jím viditelně opovrhovali. Někteří si před ním i uplivovali, jenom proto,
že byl námezdní síla. Byla to pro něho
dobrá škola. Později, když mluvil s cizinci z Východu, byl a je k nim laskavý. Tehdy v Kanadě se ubytoval u přítele svých
známých a z jeho okna o víkendu pozo-
POUTAČ DO DALEKA VÁBÍ KAŽDÉHO
K NÁVŠTĚVĚ
PROTIHLUKOVÁ
STĚNA ČI VYSOKÝ
PLOT S BAREVNOU
OZDOBOU NEMUSEJÍ
BÝT ŠEDIVĚ FÁDNÍ
ZA KLÍČOVÉ
V PODNIKÁNÍ
POVAŽUJE TOMÁŠ
BŘEZINA LIDI A JEJICH
HLAVY A RUCE
roval živnostníka, jak vyměňuje asfaltovou příjezdovou cestu k rodinnému domku za betonovou dlažbu. Věděl, že hned
po návratu domů si postaví fabriku.
A pak nedbal, že o něm doma nepravdivě a závistivě šířili, že je údajně synem
bohatých Čechoameričanů, z jejichž peněz investuje.
ODPOVĚDNÝ POUZE SÁM SOBĚ
Bez velkých slov a hlasitých fanfár se
v roce 2009 jeho BEST, vyrábějící zámko-
K PODNIKÁNÍ NEMŮŽE BÝT
ČLOVĚK DOTLAČEN CHUDOBOU. MUSÍ TO VŽDY VYPLYNOUT Z INSPIRACE, Z PŘESVĚDČENÍ O ÚSPĚCHU A TOUHY
NĚČEHO DOSÁHNOUT.
vou dlažbu, poprvé dostal do žebříčku
deseti nejlepších firem České republiky.
Mezi nimi byl jedinou ryze českou a privátní společností. „Nade mnou a za mnou
nikdo nestojí,“ říká Ing. Březina. „Jsem odpovědný jen sobě – a samozřejmě svým
spolupracovníkům a zákazníkům.“ Nemusí se dohadovat se spoluvlastníky, přesvědčovat zahraniční akcionáře nebo vysvětlovat základní věci amatérům z řad
politiků v dozorčích radách polostátních
podniků.
Od počátku si byl Tomáš Březina vědom, že k podnikání nemůže být člověk
dotlačen chudobou nebo jinými nepříznivými okolnostmi. Musí to vyplynout z inspirace, nápadu, z přesvědčení o úspěchu a z touhy dosáhnout něčeho většího.
Upřímně řečeno i z přiměřené a zdravé
ješitnosti, pro pocit výsostné možnosti
ovlivňovat lidi a věci kolem sebe. Současně je třeba jít dopředu s pokorou – jako
Tomáš Baťa, Henry Ford a možná i jako
kdysi ve velmi složitých podmínkách odvážný František Čuba. Všichni měli ve své
době potřebný talent a čich.
Ing. Březina mluví o skutečných podnikatelích, kteří začali po sametové revoluci z nuly, o elitě, nikoliv o karikaturách. Je přesvědčen, že nelze primárně
podnikat pro peníze, protože ty nevyváží rizika, kterými je zejména v začátcích
nutné projít. Stěží se lze při tom opírat
o něčí pomoc, nejde očekávat ani laskavá obchodní partnerství z milosrdnosti. Měkkým přístupem si nelze vybudovat platformu pro dobrou spolupráci,
naopak tím lze pouze ztratit respekt
a ve vnímání partnera se propadnout
o několik pater níž. Klíčovým cílem pro
Tomáše Březinu bylo a je udržet firmu
BEST jako jedničku na trhu, udávat tón,
být dostatečně ziskový pro další investice a inovace. Sem tam ho lidé nazývají
betonovým králem nebo betonovým Baťou. Nevadí mu to.
ÚSPĚCH NEVYROSTE
NA ZELENÉ LOUCE
Březinův podnikatelský úspěch je, dle
jeho vlastních slov, neměřitelná záležitost. Je člověkem, který si je vědom své
genetické výbavy, věří v rodinu, do které
se narodil, stejně jako věří zemi, do níž
patří. Podle jeho mínění je to obrovský
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 43
Když o něm lidé dneska řeknou, že je
úspěšný, v jistém měřítku to považuje za
pravdu. Sám o sobě to nikdy neprohlásí,
protože je před ním ještě hodně práce
a na vavřínech je nebezpečný i mikrospánek.
O podnikatelích se tvrdí, že je neustále pronásledují pýcha a strach. Ten,
s kým jsem hodiny promlouval, je denně
sžírán obavami, zda to či ono rozhodnutí udělal správně, zda tomu či onomu
ORIGINÁLNÍ NABÍDKA VÝROBKŮ BEST
PŘEDZNAMENÁVÁ
VSTUP DO VÝROBNÍHO A PRODEJNÍHO
ZÁVODU
VARIACE ROZMANITÉ
DLAŽBY SE SLOUPOVÍM,
DOPLNĚNÁ ZELENÍ
BŘEZINU PŘEZDÍVAJÍ „BETONOVÝM
BAŤOU“. NEVADÍ
MU TO!
pomohl nebo ublížil, ale pýcha mu vůbec není vlastní. Strach považuje za věc
jinou: bez obav a strachu by to v jeho
případě vůbec nešlo. Kdyby se člověk
nespálil a necítil žár plamene, tak by nedokázal život prožívat. Doopravdy se
bojí jenom věcí, které nemůže sám ovlivnit. V tom se neliší od nikoho z nás. Je
stejný jako my všichni, ale přitom v mnohém úplně jiný.
ZDENĚK HRABICA
Foto Zdeněk Hrabica (7) a BEST (1)
rozdíl, než přijít na svět jako čtrnácté
dítě v pořadí v rodině třeba v Bangladéši. Být narozen do takového prostředí
jako on považuje za opravdové a jediné štěstí. Pak už záleží na každém, co
s tím darem umí udělat, zda jej využije
a dosáhne nebo nedosáhne úspěchu.
Chápe, že ten, kdo přichází z těžších
poměrů, narodí se třeba s handicapem,
musí vynaložit mnohokrát větší úsilí, než
ten zdravý, silný, od přírody schopný.
44 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
INZERCE
PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pro našeho klienta – spořitelní a úvěrové
družstvo – se sídlem v Hradci Králové –
hledáme kandidáty na pozici:
PRÁVNÍK
/COMPLIANCE
Náš klient – spořitelní a úvěrní družstvo nabízí
vysoké zhodnocení úspor, dostupné úvěry (od
500 tisíc do 30 miliónů Kč pro fyzické osoby
i podnikatele proti zástavě nemovitostí, rychle
a flexibilně) i běžné služby platebního styku.
Je členem finanční skupiny, která působí na
trhu již více než 10 let.
Požadujeme:
• Vysoká škola právního směru
• Uživatelská znalost MS Office
• Všestrannost, pečlivost, odolnost vůči stresu
• Preferována znalost AJ
• Samostatná činnost, vlastní zodpovědnost
Nabízíme
• Atraktivní a dynamické zaměstnání
• Perspektivní a tvůrčí práci v prestižní české
společnosti
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Pravidelný systém školení a vzdělávání
• Příjemné pracovní prostředí
• Možnost seberealizace a profesního růstu
• Firemní benefity
Popis pracovní činnosti:
• Účast při schvalování smluv s externími
partnery společnosti
• Úzká spolupráce s personálním oddělením
ve věcech pracovního práva
• Monitoring právních předpisů a jejich souladu s vnitřními předpisy a procesy společnosti
• Spolupráce s jednotlivými odděleními
společnosti v případě potřeby právního
poradenství – tj. reklamace a stížnosti
klientů, obsah webových stránek, datové
schránky, apod.
• Komunikace s úřady a orgány státní správy
• Příprava a vypracování interních pracovních
postupů
• Zajišťovat soulad mezi právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti, jednáním společnosti
navenek a vnitřními procesy ve společnosti
• Poskytování rady a podpory při plnění
povinností vyplývajících z právních předpisů
nebo vnitřních předpisů společnosti
Pro našeho klienta – exportně zaměřenou
českou společnost zabývající se od roku
1991 výrobou a vývojem telekomunikačních
zařízení, která se zaměřuje zejména na B2B
v oblasti ICT -hledáme kandidáty na pozici:
ACCOUNT MANAGER
S FRANCOUZŠTINOU
Činnost:
•Realizace prodeje a péče o zahraniční
zákazníky v Africe
•Aktivní vyhledávání nových zákazníků a kontaktů
•Účast na výstavách
•Služební cesty do zahraničí
•Obchodní školení pro zákazníky
•Spolupráce na marketingu produktu
Požadavky:
•SŠ nebo VŠ (výhodou elektro)
•Zkušenost s obchodem výhodou
•Výborná znalost anglického a francouzského jazyka
•Výborné komunikační, vyjednávací a prezentační schopnosti
•Samostatnost, spolehlivost, ochota učit se nové věci
•Silná orientace na dosažení cílů
•Ochota cestovat do zahraničí
•Technická znalost nebo zájem o IP, VoiP, IP
PBX...výhodou
Nabízíme:
•Zajímavou a obsahově bohatou práci
•Prostředí prosperující firmy
•Výborný tým motivovaných lidí
•Možnost profesního růstu ve firmě
•Velký prostor pro seberealizaci
•Zajímavé mzdové ohodnocení s možností
výrazně se podílet na výši výdělku (odměna
za marži není limitována)
•Zaměstnanecké benefity
Pro našeho klienta – českou softwarovou
společnost, která na základě dlouholetých
zkušeností se skutečnými potřebami zákazníků vyvíjí a implementuje ERP informační systém pro řízení firem dle individuálních potřeb
klientů – hledáme kandidáty na pozici:
OBCHODNÍK
Pracovní náplň:
• Řízení vztahů s potenciálními zákazníky ve
svěřeném segmentu (SME) a regionu
• Oslovení a sjednání schůzky s klienty, kteří
na základě telemarketingové nebo jiného
marketingového kanálu (zajišťovaného
oddělením marketingu) projevili zájem
o seznámení se s nabízeným produktem
• Prezentace nabízeného informačního
systému klientům
• analýza potřeb a záměru potenciálních
klientů pro obměnu ERP systému
• Spolupráce s kolegy/analytiky při návrhu
individuálního řešení pro klienty
• Zaznamenávání dat a činností do CRM systému
• Provádění reportingu – dle definovaných
pravidel a ve stanovených termínech
• Monitoring aktivit konkurence ve svěřeném
území a segmentu – pravidelný reporting
dle definovaných pravidel
Požadujeme:
• Prodejní dovednosti – praxe na pozici
obchodního zástupce alespoň 2 roky,
• Dobrou znalost firemních procesů,
• Dobrou znalost svěřeného regionu
• Znalost práce na PC – prostředí MS Office
/ Open Office
• Řidičské oprávnění skupina B – aktivní řidič
• Orientaci na výsledek, rozhodnost, samostatnost, kreativitu,organizační a analytické
schopnosti
• Komunikační dovednosti, asertivitu, pro
klientský přístup, empatii
Nabízíme:
• Spolupráci na základě pracovní smlouvy nebo
smlouvy o obchodním zastoupení na ŽL
• Po tříměsíční zkušební době služební auto
(standardu Škoda Octavia) i pro soukromé
účely, mobil, notebook
• Zajímavou práci v dynamicky rostoucí
transparentní společnosti nabízející cenově
atraktivní produkty a služby s možností
flexibilního přístupu ke klientům
• Motivující finanční ohodnocení – fixní měsíční odměnu + provize dle transparentního
provizního systému a další benefity
• Služební auto Škoda Octavia i pro soukromé využití, mobilní telefon a notebook
• Vstupní produktové zaškolení a další
průběžná školení
• Nástup možný ihned
Pro našeho klienta – specializovanou korporátní banku patřící do jedné z nejvýznamnějších českých finančních skupin – hledáme
kandidáty na pozici:
SENIOR PORADCE
PRIVATE BANKING
Náplň práce:
•Péče o VIP privátní klienty – průběžný kompletní
servis s důrazem na diskrétnost a loajalitu
•Investiční poradenství – vytváření investičního
portfolia klientů na míru dle investičního profilu
•Vyhodnocování potřeb klientů
•Spolupráce se správci účtů uvnitř banky
•Aktivní akviziční činnost, rozšiřování klientského portfolia
Požadujeme:
•VŠ/SŠ vzdělání
•Praxi získanou na obdobné pozici v bance
nebo jiné finanční instituci
•Znalost českého a mezinárodních
finančních trhů
•Znalost anglického jazyka na úrovni
pokročilý, znalost ruského jazyka výhodou
•Prodejní schopnosti, časovou flexibilitu,
odolnost vůči stresu, samostatnost
Nabízíme:
•Know-how silné finanční skupiny – možnost
spolupráce uvnitř skupiny
•Atraktivní produktová nabídka pro klienty
•Možnost dalšího vzdělávání
•Motivující platové ohodnocení a ucelený balíček zaměstnaneckých výhod
Pro našeho klienta – specializovanou korporátní banku patřící do jedné z nejvýznamnějších českých finančních skupin – hledáme
kandidáty na pozici:
SENIOR OBCHODNÍ
PORADCE PRO KORPORÁTNÍ KLIENTELU
Náplň práce:
• Specializovaná obchodní pozice
• Zastřešuje vztah korporátních klientů (klientů
s ročním obratem přes 300 mil. Kč) s bankou
• Vede obchodní jednání s klienty
• Navrhuje flexibilní řešení finančních potřeb
klienta (strukturování obchodu)
• Zjišťuje potřeby klienta a nabízí mu
veškeré bankovní produkty zejména
v oblasti financování, vedení účtů, elektro-
nického bankovnictví, devizových a treasury
operací atd.
• Vypracovává indikativní nabídky, připravuje
úvěrové návrhy, případně roční revize úvěrů
• Aktivně vyhledává potenciální klienty
• Další činnosti spojené s obsluhou klienta
Požadujeme:
• Dobrá znalost způsobu a postupů zajišťování finančních potřeb korporátních klientů
• Smysl pro obchod – vyhledávání obchodních příležitostí, spoluvytváření obchodní
politiky, aktivní akvizice
• Analytické a komunikační schopnosti
• Loajalita, flexibilita, kreativita, pracovní
nasazení, vnitřní motivace
• Standardní znalost PC
• VŠ/SŠ vzdělání
• Jazykové znalosti: aktivní znalost angličtiny
Nabízíme:
• práci v dynamické společnosti
• moderní prostředí a příjemný kolektiv
• motivující mzdu a zaměstnanecké benefity
• pracoviště na Praze 6 (stanice metra
A dejvická)
Pro našeho klienta – jednu z předních pojišťovacích společností na českém trhu., patřící
do skupiny, která působí ve střední a východní Evropě s více než 25.000 zaměstnanci ve
23 zemích – hledáme kandidáty na pozici:
VEDOUCÍ KONTAKTNÍHO CENTRA
Náplň práce:
• Vedení a motivace týmu telefonních operátorů a supervizorů (cca 150 zaměstnanců)
• Odpovědnost za plnění stanovených
cílů Kontaktního centra odpovědného za
poskytování zákaznické podpory klientů
pojišťovny (pasivní call centrum)
• Aktivní účast na tvorbě interních směrnic
a metodických postupů, příprava reportů
• Aktivní vyhledávání příležitostí a definování
prostoru pro zlepšení zajišťovaných procesů
a činností
• Komunikace s interními útvary společnosti
Kvalifikační požadavky:
• Min. středoškolské vzdělání
• Uživatelská znalost AJ
• Praxe s vedením Call Centra, resp. manažerské zkušenosti
• Praxe v pojišťovnictví výhodou
• Pokročilé IT znalosti výhodou
• Řidičský průkaz sk. „B“
Osobnostní předpoklady:
• Velmi dobré komunikační a prezentační
dovednosti
• Silná orientace na klientské požadavky
• Oochota řešit náročné úkoly
• Samostatnost a časovou flexibilitu
• Bezúhonnost
Co Vám nabízíme
• Zázemí silné pojišťovací skupiny
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Nadstandardní zaměstnanecké výhody
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Lokalita: Brno – Modřice
Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj profesní životopis na e-mailovou adresu:
e-mail: [email protected], Tel.: 00420 724006166, www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 45
CESTOVNÍ RUCH
JÍT PŘED DOBOU
Kdysi v tomto objektu bývala stavbařská ubytovna nevalné pověsti. Kdyby některý
z jejích tehdejších obyvatel sem zavítal nyní, nevěřil by svým očím. TOP HOTEL Praha je
největším kongresovým zařízením v Evropě. O tom, jak náročné je vést takový gigant,
jsme hovořili s jeho generálním ředitelem Ing. Radkem Dohnalem.
CZECH TOP 100 Největší zásluhu na
této neuvěřitelné proměně má bezesporu váš otec. Jak to všechno
začalo?
Otec přišel na hotel, víceméně náhodou, někdy v roce 1995. Původně měl představu, že
se tu zastaví tak jednou za čtrnáct dnů a bude
se věnovat tomu, co uměl, tedy stavařině. Jenže postupně zjistil, že se o budovu musí daleko více starat a když viděl, v jakém je stavu,
rozhodl se pro přestavbu. Výsledkem jeho
práce je, že v současnosti tu máme pět kongresových sálů, šestnáct salonků, pět restaura-
cí, krásnou Japonskou zahradu či wellness
s bazénem. Celková kapacita činí pět tisíc
kongresových míst a necelých tisíc pokojů. Vybudovali jsme tu i tenisové kurty, jak kryté, tak
i venkovní, aby milovníci tohoto sportu mohli
k nám chodit celý rok. A jednou nám tady dokonce přistál i vrtulník. Prostě se stále snažíme,
aby zákazník, který se k nám vrací, byl pokaždé něčím mile překvapen.
CZECH TOP 100 Jak se vám daří zís-
kávat pořádání kongresů, když konkurence v tomto oboru je obrovská?
46 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
TOP HOTELU PRAHA
ING. RADEK DOHNAL
Je to zásluhou toho, že se nám daří realizovat velké kongresy a vlastně nejenom je, že
jsme tak velcí a že můžeme poskytnout širokou škálu konferenčních prostor, služeb
i parkovacích míst. Ale neřekl bych, že konkurence je tak početná. Existuje jen několik
silných hráčů na trhu, mezi které se rozdělují
obchody, a my jsme jedním z nich.
CZECH TOP 100 Jestliže se tu naráz
sejde už zmiňovaných pět tisíc účastníků, dá se to vůbec zvládnout po
logistické stránce?
www.czechtop100.cz
Sály jsou řešeny tak, že když se současně
konají různé akce, jejich účastníci se vůbec nemusejí nepotkat. Hotel je totiž hodně členitý a rozsáhlý, takže toto zdánlivě
obrovské množství lidí je tím rozloženo na
více míst. Problém není ani s parkováním,
na naší vlastní ploše je stání pro skoro tisíc
vozidel. I díky tomu jsme tu za loňský rok
dokázali uspořádat 1392 kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí a podobných setkání.
la vyzkoušet jiný prostor. Nakonec se ale
opět vrátila k nám. To je pro nás ta nejlepší
reklama.
SNAŽÍME SE O TO, ABY ZÁKAZNÍK,
KTERÝ SE K NÁM VRACÍ, BYL VŽDY
NĚČÍM PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPENÝ.
CZECH TOP 100 Jaké kongresy, podle jejich odborné náplně, u vás v současnosti převažují?
Nejvíce je asi lékařských, a to včetně veterinárních. Ale také IT, kosmetických, potravinářských a politických. Snažíme se ale oslovovat potencionální klienty ze všech oborů.
Foto Petr Hájek a archiv
CZECH TOP 100 Působí také efekt
„dobrého jména“, kdy vás jeden
zákazník přímo doporučí jinému?
Ano, stává se to a poslední dobou čím dál
častěji. Jsou ale i případy, kdy nějaká společnost od nás odešla, protože realizovala
v hotelu své akce již několik let a prostě chtě-
V JAPONSKÉ
ZAHRADĚ TOP
HOTELU PRAHA
PŘISTANE NEJEN
BALÓN, ALE TŘEBA
I HELIKOPTÉRA
CZECH TOP 100 Hovořil jste o akviziční činnosti v zahraničí. Jak jste
spokojen v tomto směru s pomocí ze
strany státu?
Podpora tu sice nějaká je, ale nemá odpovídající výsledky. Turismus je přitom průmyslové odvětví, které přináší do naší země, a tím
pádem do státní pokladny, spoustu peněz.
Uvítali bychom například, kdyby prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu měla daleko lepší záštitu. Aby se na nich neobjevovali lidé, tvořící někde na ministerstvu pátou garnituru. Ze
sousedních států, například z Německa, Rakouska nebo Polska, se obvykle těchto prestižních akcí zúčastňují ministři či vrcholní
představitelé vlády.
CZECH TOP 100 Jakou možnost máte v rámci národní expozice představit svoje vlastní aktivity?
Pokud zaplatíme, dostaneme určitý prostor,
svoji „kukaň“ či „místečko“, v němž můžeme
sídlit. Ale tím to končí. Na řadu veletrhů proto jezdíme raději hledat perspektivní partnery sami, protože jsme prostě efektivnější.
CZECH TOP 100 Vraťme se domů.
Denně musíte také vydat značné
množství jídel. Jak se vám při tomto
objemu daří udržovat kvalitu?
Vzhledem k tomu, že TOP HOTEL Praha je
přece jen trochu vzdálený od centra, musíme nabídnout svým klientům něco navíc.
Jedním z hlavních benefitů je právě dobrá
kuchyně. Neustále usilujeme udržet gastronomii na vysoké úrovni, což je i jeden z důvodů, proč se k nám hosté vracejí. Jednotlivé restaurace tematicky profilujeme. Špičku pak představuje BOHEMIA TOP restaurant, vedený ve francouzském stylu. Zároveň připravujeme různé tematické programy s atraktivním menu. Můžeme se pochlubit i tím, že dva naši kuchaři, Zbyněk Ženíšek
a Radek Vach, se stali mistry světa ve vyřezávání melounů.
CZECH TOP 100 Kongresy nejsou
jen samotná zasedání, ale i naplnění volného času jejich delegátů. Co
můžete v tomto ohledu nabídnout?
A to je naše druhé velké eso. Pozveme je do
dvacetimetrového bazénu, vířivky, wellness
či fitness studia. V portfoliu máme rovněž
různé druhy masáží, dva druhy saun, bow-
Ing. Radek Dohnal
✔ Absolvoval ekonomii na Pražské
univerzitě a tři roky studoval ve
Velké Británii obor Orientace
zákona.
✔ Od roku 2007 řídí z pozice generálního ředitele největší kongresový hotel v Evropě – TOP HOTEL
Praha.
✔ Mezi jeho záliby patří golf, tenis,
jízda na motocyklu a především
cestování.
ling, venkovní a kryté tenisové kurty či cvičení taiči.
CZECH TOP 100 Úspěch v podnikání,
a to nejen v hotelové branži, v mnohém závisí na lidském faktoru. Jakým způsobem si vybíráte spolupracovníky?
Získat schopné zaměstnance bylo, je a bude vždy obtížné. Využíváme k tomu různé
formy a prostředky. Většinou si je vyhledáváme sami, dáme na doporučení a na reference. Spolupracovali jsme i s personálními
agenturami, ale máme s nimi špatné zkušenosti. Osvědčilo se nám, že naše HR oddělení společně s ředitelem dané sekce přesně
vědí, koho hledáme a co by daný člověk
měl umět.
CZECH TOP 100 Jakým směrem se
chcete rozvíjet v budoucnosti?
Kongresový host je velmi náročný zákazník
a očekává komplexní služby, perfektní obsluhu a ucelený servis. Proto musíme jít tak říkajíc ještě před dobou, abychom mu poskytli
co největší pohodlí a on byl spokojený. Například internet na pokoji je dnes nezbytným
standardem a wellness relax bonusem navíc. Geograficky vzato, zůstaneme orientováni na Prahu, protože zdejší infrastruktura
a turistická či kongresová lákadla jsou přece
jen na vyšší úrovni než v regionech.
JIŘÍ HÁJEK a MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 47
ZDRAVOTNICTVÍ
INVESTICE
DO ZDRAVÍ FIRMY
očtem lidí s obezitou a nadváhou
převyšujeme evropský průměr. Oproti zbytku Evropy zaznamenáváme u českých mužů zejména vyšší rozšíření obezity. U žen je sice nižší výskyt nadváhy, ale
zato výrazně vyšší obezity. Zdravotnická
osvěta varuje před s tímto jevem spojenými riziky. Obézní jedinci utrácejí tisíce za
P
Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední
místo v celé Evropě. Tento problém skutečně narůstá. 21 % mužů
a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde
nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %.
potravinové doplňky nejisté účinnosti nebo
jisté neúčinnosti. Dívky už od puberty hladověním hazardují se zdravím a životem,
aby se vyrovnaly rachitickým manekýnám.
Podle RNDr. Petra Fořta, autora dvaceti
knih o zdravé výživě a spolutvůrce televizního pořadu Pod pokličkou, však existuje
program pro přirozené a trvalé hubnutí,
postavený na komplexní nutriční typologii.
V praxi se jí zabývá jako odborný konzultant divize Svět zdraví společnosti Sunkins
a.s. My jsme vyzpovídali člena představenstva této firmy Josefa Hůlu.
CZECH TOP 100 Není komplexní
nutriční typologie zase další z řady
byznysů dobývajících peníze z naivních a důvěřivých tlouštíčků?
Autory komplexní nutriční typologie jsou
lékaři a přední odborníci na stravování,
doktoři Petr Fořt, Ondřej Nývlt, René Vlasák a Lenka Řehořová, kteří by se nikdy
nepodepsali pod neověřenou teorii. A dosavadní výsledky našich klientů potvrzují,
že metoda je účinná nejen jako ucelený
systém hubnutí, ale hlavně pro celkové
ozdravění organismu.
CZECH TOP 100 V čem spočívá její
princip?
Využívá to nejlepší z tradiční indické
a celostní medicíny a trendů medicíny
západní. Základem je určení přesného
typu metabolismu klienta, jak jeho tělo
zpracovává a spaluje různé druhy potravin. Podle toho lze sestavit výživový
plán a jídelníček na míru s přihlédnutím
ke způsobu života, pohybovým aktivitám
a zdravotním omezením. Budete hubnout
bez hladovění, bez většího omezování
se v jídle, bez jojo efektu. I klienti, jimž
sice nehrozí zrovna nadváha, ale chtějí
se tělesně i duševně cítit lépe, mohou tuto
šanci využít.
48 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
v penězích i v kvalitě. V mnoha případech
se možná promítnou i do délky života.
CZECH TOP 100 Jenže ne každý si
může dovolit utratit pár stovek i tisícovek za vyšetření a konzultace.
Pane, ani ten nejchudší člověk si nemůže
dovolit ztráty při chorobách z nesprávné
životosprávy, z nemocí srdce a kloubů,
z poškození cév a mozku… Není lacinější
prevence? Zkuste srovnat, kolik vás stojí prohlídky a opravy vašeho automobilu, s tím,
co investujete do svého zdraví!
CZECH TOP 100 Co čeká nového klienta?
Vyšetření na lékařsky certifikovaném přístroji
Tanita, který zjistí podrobné informace o jeho
organismu. Například kolik má v těle tuku
a svalové hmoty, jaká je hodnota BMI, metabolický věk a další ukazatele zdravotního
stavu – tedy jak vypadá tělo uvnitř. Speciální
počítačový program zpracuje údaje o dosavadních stravovacích návycích, životním stylu
a zdravotním stavu a navrhne vzorový jídelníček doplněný o osobní tipy a doporučení.
Klienti, kteří se nebojí injekční jehly, mohou
získat přesnější rady po vyšetření krve.
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
SUNKINS JOSEF
HŮLA: „U RIZIKOVÝCH KLIENTŮ, KTEŘÍ
VYKAZOVALI NEJVĚTŠÍ
NEMOCNOST, BYLY JIŽ
PO TŘECH MĚSÍCÍCH
ZNÁT VÝSLEDKY.“
Foto archiv
CZECH TOP 100 Klient tedy zakoupí
individuální plán a tím vaše péče
o něho končí?
Naopak, zpočátku by měl každý týden chodit na kontrolu, abychom si ověřili správnost
postupu, případně některé detaily upřesnili.
CZECH TOP 100 Jak pozná, že nevyhodil peníze za něco, co nezabralo?
Pokud bude poctivě dodržovat dietní plán
a pohybové aktivity, měl by týdně shodit
půl až jeden kilogram.
CZECH TOP 100 Připusťte, že vaše
společnost není dobročinná, že nepracujete z lásky k bližnímu. Vzhledem k tomu, že už máte přes čtyřicet
poboček ve všech krajích, zřejmě
slušně prosperujete.
Trochu to otočím. Devadesát procent našich zákazníků k nám přichází po špatných
CZECH TOP 100 To znamená, že na
rozdíl od mnoha jiných „zaručených“ diet nejde o univerzální a pro
každého vhodný návod?
Neexistuje návod vhodný pro každého. Jak
říká klasik, co je na všechno, je na nic! Naši
klienti dostávají individuální plán šitý opravdu na míru. Nebudou se tedy muset v jídle
nijak výrazně omezovat, nebudou trpět hladem, mohou dokonce jíst své oblíbené pokrmy, nebudou k tomu potřebovat silnou vůli.
Mimochodem, je to také pro něj jistý druh
motivace k tomu, aby se řídil našimi radami.
CZECH TOP 100 Napadá mne, že
mnohá firma by ušetřila za nemocenské dávky a zvýšila by výkonnost, kdyby zařídila tuto péči pro
své zaměstnance.
Rozhodně ano! V dnešní hektické době
je čím dál těžší vyvarovat se civilizačních
chorob a stresu. Sedavé zaměstnání, nedostatek pohybové aktivity, to jsou faktory,
které zdraví neprospívají. Proto jsme zahájili projekt Zdravá štíhlá firma. Jeho cílem
je podpora zdravého životního stylu jako
prevence nemocnosti zaměstnanců. Projekt
se osvědčil na Slovensku, kde společnosti
přispěly v rámci benefitů svým pracovníkům
na rekondiční program ve Světě zdraví. U rizikových klientů, kteří vykazovali největší nemocnost, často spojenou s nadváhou, byly
již po třech měsících znát výsledky. Cítili se
lépe, zvýšila se jejich výkonnost a absence
na pracovišti byla téměř nulová. Na základě těchto jednoznačně pozitivních výsledků
budeme tento úspěšný projekt prosazovat
i u firem v České republice.
CZECH TOP 100 Rozumím tomu tak,
že vedle morálního faktoru, který
vytvoří lepší vztah zaměstnanců
k firmě pečující o jejich zdraví, je tu
ZKUSTE SI JEDNOU SROVNAT, KOLIK VÁS STOJÍ
PROHLÍDKY A OPRAVY VAŠEHO AUTOMOBILU,
S TÍM, CO INVESTUJETE DO SVÉHO ZDRAVÍ!
PŘI VYŠETŘENÍ JSOU
ZJIŠŤOVÁNY PŘESNÉ
INFORMACE O KLIENTOVĚ ORGANISMU
zkušenostech s jinými – i velmi drahými
– způsoby hubnutí. Někteří i s ohrožením
zdraví po pro ně nevhodných postupech,
lécích či potravinových doplňcích. Porovnám-li tedy poměr mezi cenou a účinností
naší metody, jde o dobře investované klientovy finanční prostředky. Nehledě k tomu,
že dobrý pocit z kondice vlastního těla je
k nezaplacení, že důsledky nesprávné životosprávy přijdou každého mnohem dráž
i aspekt ekonomický – investice
s jistou a rychlou návratností. Být
šéfem firmy, asi bych se o to začal
sám zajímat.
Není třeba čekat na naši nabídku. Stačí si
prohlédnout naše webové stránky www.
svet-zdraví.cz a na telefonních číslech
734 200 400 nebo 381 200 800 si vyžádat konzultaci u nás nebo přímo ve své firmě.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 49
Hrbouna nevygooglujete
Kdysi to byl snad nejoblíbenější cíl školních i rodinných výletů. Národní technické muzeum (NTM)
v Praze však prošlo v uplynulých letech zásadní proměnou, a to nejen pokud jde o rekonstrukci
jeho historicky cenné funkcionalistické budovy na Letné. O tom, jak se přizpůsobuje požadavkům
a vkusu současných návštěvníků, jsme hovořili s jeho generálním ředitelem Karlem Ksandrem.
CZECH TOP 100 Jak chápete dnešní
úlohu Národního technického muzea? Jak ho chcete přiblížit zejména
mladší „multimediální“ generaci?
Myslím si, že to podstatné nám bylo dáno
do vínku už v roce 1908 jedním z našich
zakladatelů Josefem Gruberem. Ten jasně
definoval, že muzeum má rozvíjet technické myšlení a poznání a zároveň dokumentovat historii techniky. Ostatně právě
střední Evropa je už po dlouhá staletí zásadním hybatelem pokroku v tomto oboru.
Je pravda, že mladá generace je zvyklá
si zapnout počítač a všechno „vygooglovat“. Jsem ale přesvědčen, že zdaleka ne
vše vyčtete z monitoru. Internet a podobné
technologie jsou bezesporu příjemné věci,
ale nemohou v žádném případě nahradit
setkání s originálem. Třeba, když se postavíte před našeho více než stotunového „hrbouna“, tedy lokomotivu řady 375 z roku
1911, a detailně vidíte, jak je konstruován.
Za ty dva roky, kdy je muzeum znovuote-
vřeno, se o tom přesvědčilo více jak půl
milionu jeho návštěvníků.
CZECH TOP 100 Máte přehled o jejich věkovém, případně profesním
složení?
Lze je přibližně rozdělit na třetiny. Jednu
tvoří školy, druhou fandové a třetí rodiny
s dětmi. Někdy si z toho trochu dělám legraci a tvrdím, že NTM je určeno klukům od
šesti do sto let – a samozřejmě i holčičkám.
DO BUDOVY NA
PRAŽSKÉ LETNÉ MÍŘÍ
KLUCI I HOLČIČKY OD
6 DO 100 LET
FUNKCIONALISTICKÁ
STAVBA NTM
JE DÍLEM ARCHITEKTA
MILANA BABUŠKY
Samozřejmě, protože to je opravdu obrovské lákadlo. Ve třech podzemních podlažích
se skrývá 470 metrů štol! Jsme zřejmě jediné
evropské muzeum, které má umělý rudný
a uhelný důl takovéhoto rozsahu. Opět do
něj sestoupit bude možné již v tomto roce.
CZECH TOP 100 Který exponát vás
osobně oslovuje nejvíce?
CZECH TOP 100 V jakém stadiu je
momentálně rekonstrukce muzea?
Po stavební stránce skončila v polovině loňského roku. Nyní finišuje příprava zbývajících pět stálých expozic, které budou ještě
letos zpřístupněny veřejnosti.
CZECH TOP 100 Svého času se velké
popularitě těšila v suterénu situovaná replika dolu. Dočkáme se její
obnovy?
50 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
MUZEA
Jednoznačně je to vlastní budova Národního technického muzea na pražské Letné,
geniálně navržená architektem Milanem
Babuškou na konci třicátých let 20. století.
Je to zároveň jedno z mála muzejních sídel
v hlavním městě, které bylo od počátku projektováno pro tyto účely. To mimo jiné znamená, že disponuje těžkoúnosnými stropy,
takže i ve vyšších poschodích mohou být
kupříkladu v expozici polygrafie umístěny
několikatunové tiskařské stroje.
CZECH TOP 100 Národní technické
muzeum ho však po dlouhá desetiletí
využívalo se značnými omezeními...
O mnohém vypovídá už fakt, že mělo být
hotovo v roce 1942. Mezitím ale vypukla
válka, nedostávalo se peněz, došlo k atentátu na Heydricha... Takže po, byť ne úplném, dokončení bylo okamžitě zabráno
mátkového ústavu, podařilo tuto nemovitost
zcela převést do státního vlastnictví. Součástí centra se stanou studijní depozitář s referenční sbírkou stavebních materiálů, prvků
a konstrukcí, interaktivní didakticko-zážitkový stavební dvůr a stavebně-řemeslná huť.
První část stavební rekonstrukce v někdejším
pivovaru bude hotova do konce roku 2013.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
NÁRODNÍHO
TECHNICKÉHO MUZEA
KAREL KSANDR
ZA DVA ROKY PŘIŠLO DO NTM
PŮL MILIONU NÁVŠTĚVNÍKŮ.
Foto Národní technické muzeum
pro potřeby protektorátního ministerstva
pošt. Dopravní hala například sloužila jako
třídírna balíků. Nicméně i později se sem
technické muzeum dostávalo velice těžce.
První část budovy byla pro něj uvolněna až
v roce 1948. Ještě na jaře 1990 se tísnilo
v pouhé třetině objektu, ve zbytku byly umístěny kanceláře ministerstva vnitra a podnik
Geodesie a kartografie. Teprve po odchodu těchto nájemníků bylo možné stavbu
dokončit v intencích plánů z první republiky.
CZECH TOP 100 Zásadní proměnou
prošla v loňském roce i organizační
struktura NTM. Jak nyní vypadá?
Už v průběhu konkurzu na generálního ředitele, kterého jsem se v roce 2010 zúčastnil,
jsem deklaroval, že chci v tomto směru provést určité změny. Vycházel jsem z toho, že
od roku 2002 mělo NTM zřízeno Železniční
V SOUČASNOSTI
PROBÍHÁ V MUZEU
VÝSTAVA K 60 LETŮM
TELEVIZNÍHO
VYSÍLÁNÍ V ČR
NEJZNÁMNĚJŠÍ
ČÁSTÍ NÁRODNÍHO
TECHNICKÉHO
MUZEA JE BEZESPORU
DOPRAVNÍ HALA
muzeum a navrhl jsem proto vytvoření dalších
samostatných oborových muzeí. V současnosti existují kromě železničního také Muzea
dopravy, průmyslu, architektury a stavitelství
a rovněž elektrotechniky a médií.
CZECH TOP 100 Zmínil jste se o Železničním muzeu. Jak se vyvíjí situace kolem jeho plánované dislokace v areálu
pražského Masarykova nádraží?
Stavební uzávěra, která nám blokovala
možnost tam cokoliv podnikat, byla bohudík zrušena. Momentálně intenzivně pracujeme na investičním záměru, který bychom
v polovině roku měli předložit ministerstvu
kultury. Pevně doufám, že se nám výstavbu
expozice, zaměřené na historii železnic,
podaří završit v rozmezí let 2018 až 2020.
CZECH TOP 100 S využitím příspěvků z evropských fondů chystáte Centrum stavitelského dědictví v klášterním komplexu v západočeských
Plasích. Proč právě tam?
Plaský klášter je velmi dobrá lokalita, i proto, že leží blízko západní hranice České
republiky. Jeho barokní podoba je dílem
úžasného architekta Giovanniho Battisty
Santiniho-Aichla. Navíc se díky tomu, že
jeho zbylá část je ve správě Národního pa-
CZECH TOP 100 Jak je v Národním
technickém muzeu organizována
vědecká činnost?
Ano, nejsme jen muzejním zařízením, ale
i odborným pracovištěm, dokonce i znaleckým ústavem, registrovaným ministerstvem
spravedlnosti. Věda a výzkum spadají do referátu vědeckého tajemníka, který dohlíží na
realizaci grantových projektů, jichž máme
v současnosti sedm. Na tyto aktivity klademe velký důraz, protože řadu výstupů z nich
můžeme využít také v provozu muzea.
CZECH TOP 100 Jste příspěvkovou
organizací ministerstva kultury.
Znamená to, že si potřebné finance zčásti zajišťujete sami. Jak se
vám to daří?
Jsme výrazně odkázáni na to, co si sami vyděláme. Těší mě, že se nám v tomto ohledu
opravdu daří, protože zhruba 36 procent
prostředků na fungování muzea pochází
z našich vlastních zdrojů. To je na Českou
republiku špičková hodnota. Zbytek kryje
dotace ministerstva kultury.
CZECH TOP 100 V letošním roce se
v NTM konal jeden z koncertů hudebního festivalu Pražské jaro.
Proč jste se rozhodli pro tuto poněkud neobvyklou kombinaci?
Dopravní hala má jedinečnou akustiku, tvořenou především zavěšenými historickými
letadly. Už v loňském roce se v ní proto
uskutečnil koncert s hudbou Johna Cagea,
který byl rovněž součástí programu Pražského jara. Letos na něj navázalo vystoupení souboru Schola Gregoriana a v této
tradici chceme pokračovat i v budoucnosti.
CZECH TOP 100 Na které další akce
byste čtenáře našeho časopisu
v nejbližších měsících pozval?
Upozornil bych zejména na výstavu k šedesáti letům televizního vysílání na našem
území, připravenou ve spolupráci s Českou
televizí. Mapuje vývoj technického vybavení této instituce, počínaje památnou premiérou 1. května 1953.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 51
OSOBNOST
Kapitán ledového korábu
Také Česká republika má svoji polární vědeckou stanici.
Stojí na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě a nese jméno
po Johannu Gregoru Mendelovi. Nikdy by však nevznikla, nebýt zarputilého úsilí profesora Masarykovy univerzity
RNDr. Pavla Proška, CSc., který ji doslova vydupal ze země.
MENDELOVA
POLÁRNÍ VĚDECKÁ
STANICE NA OSTROVĚ JAMESE ROSSE
NAD ANTARKTIDOU ZAPADÁ
SLUNCE A ČLOVĚK
SE PROPADÁ DO
JINÉ PROSTOROVÉ
DIMENZE
Vy se ovšem sám za polárníka nepovažujete...
Ano, to je o mně už všeobecně známo.
Jak byste tedy sám sebe označil?
Jsem vědecký pracovník, klimatolog, který
se orientuje na klima polárních oblastí.
Vaše pouť do Antarktidy nebyla
ovšem ani zdaleka přímočará. Kudy
vedla?
Poprvé jsem se o toto téma otřel, když jsem
v první polovině sedmdesátých let rok stážoval v geografickém ústavu v Curychu. Ten
v té době už většinou své výzkumné činnosti
vězel v oblasti Grónska a severokanadského
arktického archipelagu. Dokonce jsem dostal
nabídku, abych se zúčastnil jeho expedice
do severního Grónska. Tu jsem sice nemohl
využít, ale už jsem byl „chycen“. Po návratu
mě čekalo několik neúrodných let, kdy jsem
se nedostal ani do Maďarska. Pak se ale naskytla možnost vyrazit na sever díky spolupráci s univerzitou ve Vratislavi, která měla
svojí vlastní bázi na Špicberkách. Pro naše
úřady jsem byl pořád nespolehlivá persona,
ale nakonec jsem mohl s dvěma kolegy vyjet.
spočíval v tom, že by nám přenechali bývalou stanici Oasis, která se však nacházela
v dezolátním stavu a na kterou by byl přístup
možný jen s jejich vědomím. Navíc vyžadovali od československé strany i materiální plnění v podobě dodávky dvou nebo tří letounů L-410 v úpravě pro Sibiř, samozřejmě
zdarma, a službu našich námořních lodí. To
bylo i pro tehdejší naše komunistické vedení
hodně, takže se to s díky odmítlo. Po roce
1989 pak nastala zcela nová situace.
Byla to veliká odvaha pustit se do
realizace tak náročného plánu?
Ale my jsme tam zpočátku nejeli s cílem založit hned vlastní základnu. Nabídli jsme Polákům, že obnovíme jejich zrušenou meteorologickou stanici, na což kývli. Potom jsme byli
ještě tak říkajíc v cizích službách u Peruánců
Kdy se zrodila myšlenka na zřízení
české stanice v Antarktidě?
Pokud si vybavuji, tak její zárodky najdeme
už někdy ve druhé polovině osmdesátých
let. Tehdy Rusové hledali pro Antarktidu partnera z řad socialistických zemí. Jejich návrh
52 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
a Ukrajinců. Problém spočíval v tom, že jsme
se museli podřizovat jejich logistice, jejich časovému programu a pořád jsme byli jen hosty.
Do jaké míry bylo těžké sehnat peníze na výstavbu stanice? Kolikrát jste
slyšel, že není možné utrácet státní
prostředky za takový nesmysl?
Přesně vám to nepovím, ale mnohokrát.
Mezi úředníky tento názor zcela jednoznačně převládal. Byli jsme z toho dost nešťastní. Ale našli jsme i lidi, kteří nám fandili.
Nakonec se těch potřebných 65 milionů korun sehnalo na ministerstvu školství.
S dlouhou fází příprav kontrastovala velmi krátká doba samotné stavby. Jak probíhala?
Nejvíce času opravdu zabralo zhotovení
jednotlivých dílů, respektive funkčních celků
a jejich zkoušení ještě tady. Projekt je dílem
zlínského Investprojektu, s.r.o., samotnou výrobu zajišťovala společnost PSG International, a.s. Zlín spolu s řadou subdodavatelů.
S montáží nám pomohl jeden Čechokanaďan, vlastnící firmu, která staví domky v ka-
SVĚT BÍLÉHO
TICHA, V NĚMŽ SE
OCITÁTE V NEJINTIMNĚJŠÍM SOUKROMÍ
PROFESOR RNDR.
PAVEL PROŠEK, CSC.
Foto Pavel Prošek a archiv
nadské Arktidě. Na základy byly použity
dubové pražce a na ně se položila podlahová deska z panelů, z nichž byly zhotoveny i stěny. Během prvního léta se zvládly
dvě třetiny hrubé stavby, zbytek se dodělal
napřesrok v roce 2006, kdy se objekt zároveň dovybavil a oživil. Potom se už jen za
provozu vychytávaly poslední mouchy.
S čím byly největší potíže?
Třeba s větrem, lépe řečeno s jeho neobyčejně silnými nárazy. My jsme totiž museli mít
v projektu jako projev dobré vůle obsaženo
využití obnovitelných zdrojů energie. Vedle
obligátních dieselagregátů jsme do něj proto
včlenili solární kolektory a také větrné elektrárny. Ty dodnes díky šikovným českým ručič-
kám fungují, ale zejména ložiska rotorových
listů silně trpí a je nutné je pravidelně měnit.
Jak vznikal první tým, který se do
Antarktidy vydal?
Všichni jsme se navzájem znali. Expediční
skupina byla tvořena jednak pracovníky
Masarykovy univerzity, jednak odborníky z
České geologické služby. Sestavu doplňovali dva technici. Ani později tam nejel nikdo, kdo by nebyl znám nebo nebyl někým
důvěryhodným doporučen.
Čím se výzkumníci na bázi během
antarktického léta, kdy je stanice
obydlena, zabývají?
Je důležité, že se nám ji podařilo vybudovat
v prostoru, kde v té době žádná vědecká stanice nebyla a kde tedy neprobíhal systematický výzkum. Toto území je hrozně zajímavé jak
z hlediska geologického a geomorfologického vývoje, tak také klimatu nebo biologických
věd. Jde o jednu z největších odledněných
ploch v Antarktidě. Kromě geologů si na své
přicházejí i paleontologové, protože se pohybují po původním dně křídového, relativně
teplého moře a nacházejí kvanta fosilií. Pro
klimatology je významné, že se nalézáme na
rozhraní kontinentálního a maritimního klimatu. Zastoupených vědních oborů je ale mnohem více, například ekofyziologie a stresová
fyziologie rostlin, ornitologie nebo parazitologie, a stále přibývají další.
Jak je život na stanici organizován?
Především tam musí vždy být schopný šéf, protože pokaždé čas od času přeskočí jiskra.
Navíc se ne všichni chovají k tomu, k čemu
přišli v podstatě bez vlastního přičinění, ohleduplně. Proto jsme sepsali striktní provozní řád
a potlačili veškeré prvky demokracie. Vedoucí
expedice je v zásadě totéž jako kapitán na
lodi. On musí říct, že je to černé nebo bílé,
bezpečné nebo riskantní. Každý podepisuje
revers, že bude jeho rozhodnutí respektovat.
K opravdové krizi na stanici však nikdy nedošlo. Každý si včas uvědomil, že bude muset
s ostatními jejími obyvateli sdílet stejné prostory ještě po řadu dalších týdnů nebo i měsíců.
Kdo se stará o praktický chod?
Správce stanice a vedoucí expedice, což
ale může jedna a táž osoba. Kromě toho
tam pracují dva technici, mající na starosti
údržbu mnohdy sofistikovaných zařízení. Ve
vaření se osazenstvo střídá.
Jak je zajištěna lékařská péče?
Posledních tří expedic se už zúčastnil lékař,
předtím ho suploval střední zdravotnický personál. Bohudík nikdy nedošlo na stanici k vážnějšímu zranění, maximálně si někdo přivezl
s sebou do Antarktidy virózu. Na zhruba 80
kilometrů vzdálené argentinské stanici Marambio je zřízena malá nemocnice.
V jednom rozhovoru jste nazval
Antarktidu poetickou. Čím ve vás
tento dojem vzbuzuje?
Na to se těžko odpovídá... Slyšíte ticho
a víte, že tam není žádný civilizační prvek,
který by vás nějak rušil. Jste sám se sebou,
v nejintimnějším soukromí. Jste v časovém
komfortu, bez stresových civilizačních vlivů,
máte spoustu času přemýšlet o sobě, o věcech kolem vás. Příroda, i když je v ní zdánlivě málo života, má v sobě zvláštní majestát. Třeba když večer zapadá Slunce, natahují se stíny a krajina se vám před očima
každou chvíli mění – to vás dostává do nové
neznámé prostorové dimenze.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 53
Ne za každou korunu
Ač dlouho před začátkem hlavní turistické sezony, stoupal jsem k hradbám Karlštejna
obklopen davem, z něhož zaznívaly snad všechny hlavní světové jazyky. Na rozdíl od
něj jsem však nezamířil k pokladnám, nýbrž do kanceláře zdejšího kastelána. V ní mě
přivítal současný „hradní pán“ Ing. Jaromír Kubů.
Panuje názor, že kastelány se stávají vystudovaní historici. Tím však,
jak soudím dle vašeho titulu, nejste.
Ne, jsem inženýr ekonomie. Nicméně souhlasím s tím, že v čele památkových objektů
by měli být odborníci – ale manažeři.
Jak jste se ke kastelánství dostal?
Pocházím z Českého ráje, od Sobotky.
Z rodné vesnice Rytířova Lhota jsem se už ve
čtyřech letech ztratil na hrad Kost. Takže
k památkám mě to táhlo od útlého věku
(směje se). Jako šestnáctiletý jsem pak na
Kosti začal provádět, což mě moc bavilo.
Později jsem působil také na Sychrově, Rožmberku, Českém Šternberku, na zámku
Březnice, až jsem zakotvil na Karlštejně.
Předpokládám, že to je ta nejvyšší
meta, které lze u nás dosáhnout.
54 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
To je sen každého. Pan Ladislav Špaček, který býval mluvčím prezidenta
Havla, mně jednou řekl: Ty jsi teď na
Karlštejně, pak už je jenom Pražský
hrad, viď? Odpověděl jsem: Děkuji, ale
to ne, tam nechci. Nakonec se mnou
souhlasil, protože Pražský hrad, to je
úplně mimořádná záležitost, jednotka
existující sama pro sebe. A především
sídlo hlavy státu.
Jak dlouho jste tady kastelánem?
Opravdu dlouho, 25 let.
Co vše se za tu dobu na Karlštejně
změnilo?
Pokud by chtěl člověk srovnat úlohu kastelána před a po revoluci, je to nebe a dudy.
Teď mám více práce, také větší odpovědnost a je to tak správně.
Čím jste více: manažerem, správcem, výzkumníkem?
V podstatě vším. Vystihuje to věta, kterou
jsem nevymyslel, ale pronesl ji jeden kolega: Činnost kastelána spočívá v tom, že
zatímco touto rukou čistím dopoledne veřejné záchody pro návštěvníky, odpoledne ji podávám ministrovi kultury. Bylo to
samozřejmě vysloveno s určitou nadsázkou, jenže nechybí tomu pravdivé jádro.
Nikdy dopředu nevím, co mě bude čekat
za pět minut, někdy je to docela dobrodružné. Ale abych se vrátil k vaší otázce.
Kastelán odpovídá za chod celého památkového objektu. Navrhuje priority
údržby, úklidu, případně stavební úpravy.
Spolupracuje se svými zaměstnanci, navazuje kontakt s veřejností a to jak návštěvnickou, tak i ostatní, včetně sdělovacích
prostředků.
www.czechtop100.cz
CESTOVNÍ RUCH
Manažeři jsou obvykle hodnoceni
především podle dosažených hospodářských výsledků. Do jaké míry
to platí ve vašem případě?
Komerční aktivity nesmějí v památkovém objektu probíhat za každou cenu a za každou
korunu. Nelze připustit jeho případné poškození. Současně je však třeba si uvědomit, že
každý z nich je jiný, má svá specifika. Co jde
dělat na Karlštejně, nejde na Křivoklátě a naopak. U nás platí zákaz natáčení reklamy.
Přímo na hradě funguje několik prodejen se sortimentem, který sem,
alespoň podle mého názoru, vhodně zapadá. Počítáte s dalším rozšířením v tomto směru, například pokud jde o gastronomii?
Já bych to nechal na podhradí, kde najdete
spoustu různých nabídek. Ovšem pokud se
tady koná třeba svatba a někdo projeví zájem o malé občerstvení na nádvoří nebo
v otevřených arkádách císařského paláce,
za jistý poplatek mu to umožníme.
Foto Státní hrad Karlštejn
V jakém stavu se Karlštejn v současnosti nachází?
Rozhodně v lepším než před dvaceti lety.
Během poslední dekády se uskutečnila velká rekonstrukce statiky, dřevěných stropů
a podlah. Stála 55 milionů korun, což je na
jeden památkový objekt opravdu astronomická částka. Šlo o nesmírně důležitý projekt, byť výsledky jeho realizace nejsou běžným okem pozorovatelné. Jako každý kastelán si pochopitelně myslím, že by se toho
dalo zvládnout ještě mnohem více. Určitě
jste si kupříkladu všiml rozbité přístupové
cesty. Ale člověk musí brát v úvahu i momentální ekonomické možnosti tohoto státu.
Projevila se na návštěvnosti mediálně tolik omílaná krize?
Bylo to poznat. Propad jsme zaznamenali
hlavně v letech 2008, 2009 a 2010, každý
rok zhruba o sedm procent, takže jsme se už
dostávali k hranici pouhých 200 tisíc návštěvníků ročně. Tento trend jsme potřebovali nějakým způsobem zvrátit. Prodloužili
jsme provozní dobu s tím, že v červenci
a srpnu je otevřeno i v pondělí, stejně jako
o víkendech v únoru. Poslední prohlídka navíc začíná až v 18.30 hodin. I díky těmto
změnám jsme v roce 2011 dosáhli nárůstu
návštěvnosti o 7 tisíc osob. Loni pak na Karlštejn zavítalo už 231 tisíc lidí.
Za průvodcovský výklad v cizím
jazyce zaplatí zahraniční turista na
V PROSTORÁCH
HRADU JE MOŽNÉ
NAVŠTÍVIT VÝSTAVU
KOSTÝMŮ A REKVIZIT
Z FILMU NOC NA
KARLŠTEJNĚ
KARLŠTEJNSKÝ
KASTELÁN
ING. JAROMÍR KUBŮ
Karlštejně vyšší vstupné než tuzemec, kterému postačí čeština.
Proč?
Jsem přesvědčen, že je to zcela regulérní
opatření. Chápeme ho jako příplatek za to,
že jsme ochotni poskytnout cizinci službu
v řeči, které rozumí. K tomu jsou zapotřebí
kvalitní a dobře jazykově vybavení průvodci, kteří každoročně procházejí náročným
přijímacím řízením. Live provádíme česky,
německy, anglicky, italsky, někdy také francouzsky a rusky. Kromě toho máme k dispozici audioprůvodce a tištěné materiály v dalších jazycích.
Z kterých zemí sem jezdí nejvíce návštěvníků?
Suverénně vedou Italové, také díky školním skupinám. Na druhém místě jsou
Němci. Naopak výrazně ubylo Američanů.
Co Češi?
Jednoznačně převládají. Nebylo tomu tak
ale vždy. Po otevření hranic totiž nastal
neuvěřitelný boom, který se už asi nebude
nikdy opakovat. Cizinci tehdy tvořili 68 %
návštěvníků. Potom však jejich podíl postupně klesal až na aktuálních 33 %. Je
potěšitelné, že stále máme zájem poznávat a učit se z vlastní historie.
Na co byste čtenáře naše časopisu
v příštích měsících pozval?
V první řadě jim doporučím absolvování některého ze tří prohlídkových okruhů, z nichž
ten druhý zahrnuje i kapli svatého Kříže
a další nejcennější interiéry. Na www.hradkarlstejn.cz naleznou přehled kulturních
akcí, které letos organizujeme. Připomněl
bych například Karlštejnské vinobraní, které
se koná už tradičně poslední zářijový víkend
a jehož součástí bude třistačlenný královský
průvod. Ještě předtím vyvrcholí 22. srpna
Karlštejnské kulturní léto, a to velkým koncertem Národního symfonického orchestru. Na
programu budou, v podání předních pěveckých hvězd, skladby Karla Svobody z filmu
Noc na Karlštejně, od jehož uvedení do kin
uplyne letos 40 let. Až do 30. září navíc vystavujeme kostýmy a rekvizity, které si „zahrály“ v tomto nesmírně oblíbeném snímku.
Nesmím zapomenout ani na Hradozámeckou noc 31. srpna, během níž bude Karlštejn
přístupný nonstop. V loňském roce této jedinečné možnosti využilo v době od 19 do 4
hodin přes tisíc zájemců, kteří si vychutnali
i originální půlnoční překvapení.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 55
ČESKÉ REKORDY
jsou ve svých oborech jedničkami. Pod
názvem Česká kniha rekordů vyšly již
čtyři publikace v celkovém nákladu přibližně 40 000 kusů.
Na rok 2014 připravuje Agentura
Dobrý den knihu Czech Book of Records, která bude výběrem toho nejlepšího ze světa českých rekordů a kuriozit ve
spojení s představením krás a lákadel
jednotlivých krajů ČR z hlediska turistického ruchu. Je to i příležitost k atraktivní
prezentaci firem, které, aniž by si to
mnohdy uvědomovaly, jsou v něčem největší, nejúspěšnější, nej... Vytvářejí unikátní výrobky či projekty, mají předpoklady být zaznamenány v České knize
rekordů. Je škoda toho nevyužít! Ozvěte
se na [email protected], domluvíme se,
vyšleme komisaře k registraci českého
rekordu.
LUBOŠ RAFAJ
Šance i pro firmy
Pelhřimovská Agentura Dobrý den zastřešuje v České republice oblast rekordů a kuriozit. Spravuje zcela ojedinělé Muzeum rekordů a kuriozit, které nabízí dvě samostatné expozice.
Rekordmani i exponáty muzea jsou kořením festivalu Pelhřimov – město rekordů a desítek dalších kulturních a společenských akcí nejen v České republice.
MODEL PRAŽSKÉHO
HRADU ZE ŠPEJLÍ
VYROBIL LADISLAV
NOVÁK Z MYŠENCE
U PROTIVÍNA
NEJVĚTŠÍ RUČNĚ
ŠITÁ PANENKA JE
DÍLEM PANÍ LIBUŠE
ŠEDINOVÉ
NEJVĚTŠÍ LETECKÝ
MODEL PŘEDSTAVUJE
STÍHACÍ LETOUN
Z DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY SUPERMARINE
SPITFIRE MK. IX
rojekt Pelhřimov – město rekordů
získal ocenění Grand Prix Region Tour jako nejlepší turistická nabídka
v Kraji Vysočina. V oblasti spolupráce
s médii realizovala agentura řadu projektů, včetně stodílného televizního seriálu Rekordy a kuriozity. Rozhlasové reportáže a novinové články se dají počítat na tisíce. V letech 1995–2003 sestavovala české dodatky knihy Guinnessovy světové rekordy. V roce 2010
byla jmenována hlavním ambasadorem výběru Perel České republiky v ka-
P
tegorii Rekordy a česká nej... pro světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji.
Členové týmu agenturních komisařů
jsou každoročně přítomni u stovek rekordních pokusů konaných na území
ČR. Dosažené výkony jsou evidovány
v České databance rekordů, obsahující
tisíce údajů a fotografií věcí a lidí, kteří
Foto archiv Agentury Dobrý den
AGENTURA DOBRÝ DEN
PŘIPRAVUJE PUBLIKACI
CZECH BOOK OF RECORDS.
www.dobryden.cz
www.muzeumrekorduakuriozit.cz
56 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
www.czechtop100.cz
INICIATIVA
Nenechte je zahálet!
Přísloví, že chybami se člověk učí, je sice pravdivé, ale takové
učení bývá pomalé a drahé pro toho, kdo vychází jen z vlastních omylů. Není levnější a rychlejší se poučit z pochybení
ostatních? Nebo ještě lépe ze zkušeností těch, kteří v oboru,
jímž se zabýváte, už prokazatelně uspěli?
ezi námi žije mnoho významných
Foto Miroslav Martinovský
M osobností, které se prosadily ve
své profesi. Manažeři, konstruktéři, chemici, vědci, pedagogové, stavitelé, architekti, prostě lidé s vynikajícími výsledky,
se z různých lidských i společenských
důvodů usadili ve svých domácích křeslech a na chalupách v mylné představě,
že udělali, co mohli, a teď budou jen odpočívat a bavit se svými koníčky. Jejich
léta shromažďované znalosti, zkušenosti,
invence lenoší jako zlaté poklady ukryté
ve stěnách starých hradů.
Není škoda zlatého pokladu, který nikdo nikdy nenalezne? Není škoda pokladů
ukrytých v těchto osobnostech? Není čas
říci: „Dámy a pánové, vstaňte na chvíli z lenošek, poraďte, navrhněte, pomozte?“
Oslovte je! Někteří z nich se možná
nebudou chtít zvednout, většina ale určitě
uvítá možnost pomoci, poradit, oprášit vše,
čím uspěli, zaktivizovat svoji mozkovou databázi. Kde na ně najít kontakt?
CZECH TOP 100 a Česká manažerská asociace pro tento účel zakládají
obdobu v zahraničí úspěšných neformálních sdružení – Národní fond úspěšných.
Nejedná se o žádnou organizaci, hnutí,
instituci s výbory, schůzováním, sjezdy,
hlasováním, volbami, členskými příspěvky,
ale o opravdu zcela volné veřejně prospěšné sdružení osobností, které budou
ochotny pomáhat a radit ve svém oboru
a za podmínek, které si samy s partnery
dohodnou. Národní fond úspěšných bude
jen prostředníkem vzájemných kontaktů
AKADEMICKÝ
MALÍŘ OTAKAR
ČEMUS (VLEVO) BY
UMĚL PORADIT S VÝTVARNÝM POJETÍM
GRAFIKY ČASOPISŮ,
ING. JOSEF VOKROJ
ZNÁ PODROBNĚ
SPECIFIKA PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍHO
JEDNÁNÍ A SPOLEČENSKÝCH STYKŮ
V KAZACHSTÁNU
mezi nimi i cestou k vyhledání konkrétních
odborníků.
Na webových stránkách CZECH TOP
100 a České manažerské asociace postupně naleznete jména a odbornou charakteristiku lidí, které byste chtěli oslovit.
Národní fond úspěšných vám zprostředkuje spojení a osobní setkání.
Ten, kdo něco opravdu v životě dokázal, bývá skromný. Proto by bylo naivní předpokládat, že osobnosti, o nichž
hovoříme, se nám přihlásí samy. Prosíme
vás proto: Rozhlédněte se kolem sebe
a poraďte nám ty, o nichž víte, že v době
své plné aktivity vynikali jako manažeři
nebo odborníci. Navštívíme je a požádáme o souhlas se zařazením jejich jména
do Národního fondu úspěšných! Kontaktní
údaje na ně zašlete prosím na mailovou
adresu antonin.fi[email protected]
Organizátory Národní fondu úspěšných jsou pánové Jan Struž, předseda
CZECH TOP 100, Pavel Kafka, prezident
České manažerské asociace a Pavel
A. Stehlík.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 57
ZDRAVOTNICTVÍ
PREVENCE NOVĚ
Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.
zavedl termín pracovně lékařské služby, stanovil jejich obsah,
rozsah a povinnosti. S účinností od 3. 4. 2013 platí vyhláška
č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovně lékařské služby,
uzavřít písemnou smlouvu, hradit je a zajistit požadovaná měření nebo expertizy.
a nejčastější dotazy zaměstnavatelů
N odpovídá MUDr. Iveta Marková,
Ph.D. ze společnosti Mediprev, spol. s r.o.:
Jaký je zásadní rozdíl mezi nabídkami společnosti Mediprev, spol.
s r.o. a praktického lékaře?
Rozdíl je v rozsahu poskytovaných služeb. Zajišťujeme jak preventivní prohlídky zaměstnanců, hodnocení zdravotního
stavu, posuzování zdravotní způsobilosti
k práci, tak poradenství v oblasti ochrany
zdraví při práci, pravidelná školení v poskytování první pomoci a dohled nad
pracemi vykonávanými zaměstnanci na
pracovištích zaměstnavatele, očkování,
měření, zpracování kategorizaci prací,
jednání na orgánu ochrany veřejného
zdraví a podobně. Disponujeme týmem
odborných pracovníků se znalostí klinické medicíny, akreditovaných měření, laboratorních metod a hodnocení rizik, vyplývajících z určité práce ve vztahu ke
konkrétnímu zaměstnanci a pracovnímu
prostředí. Veškerá dokumentace je vedena v souladu s platnými předpisy a požadavky pro zdravotnická zařízení.
Mám smlouvu s praktickým lékařem. Mám tím problém vyřešený,
nese odpovědnost mnou nasmlouvaný praktický lékař?
Odpovědnost nese zaměstnavatel. Praktický lékař provede preventivní lékařskou prohlídku zaměstnance a s vámi jako zaměstnavatelem spolupracuje. Odpovědnost,
pokud jde o písemnosti, termíny, organizaci a zabezpečení, je na zaměstnavateli.
Proč mám zpracovávat podklady
k zařazování prací do kategorií?
Podmínky pro zařazování prací do jednotlivých kategorií s ohledem na jejich rizikovost
stanoví zákon číslo 258/2000 Sb. v platném znění a vyhláška číslo 432/2003 Sb.
v platném znění. Pouze kategorizace vám
určí, do jaké kategorie je každá jednotlivá
práce zařazena a jaké rizikové faktory se
při jejím výkonu musejí posuzovat ve vztahu
ke zdraví zaměstnance.
Proč mám vést lhůtník prohlídek?
S účinnosti od 3. dubna 2013 stanoví vyhláška číslo 79/2013 Sb. lhůty, do kdy se musejí
zaměstnanci podrobit zdravotní prohlídce
NEDOSTATEČNÁ POZORNOST VĚNOVANÁ
OCHRANĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ JE PORUŠENÍM
ZÁKONEM STANOVENÝCH POVINNOSTÍ.
v určitém časovém intervalu dle zařazení práce do jednotlivých kategorií. Je to, stejně jako ostatní již výše popsané pracovnělékařské služby, preventivní ochrana zaměstnavatele před zbytečnými výdaji, jaké představuje například odstupné ve výši dvanácti
měsíčních platů při onemocnění nemocí
z povolání podle § 67 zákoníku práce.
MUDR. IVETA
MARKOVÁ, PHD.
ZE SPOLEČNOSTI
MEDIPREV, SPOL. S R.O.
Kontakt:
Mediprev, spol. s r. o.,Viniční 235, 615 00, Brno 15-Židenice
Telefon: +420 530 508 215, mobil: +420 731 466 229
E-mail: [email protected], http://www.mediprev.cz
58 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
Nedostatečná pozornost věnovaná této
problematice je porušením zákonem stanovených povinností a zaměstnavateli hrozí
sankce až do výše 2 000 000 Kč. Pokud
tím dojde k poškození zdraví osob nebo
vznikne hrozba epidemie, může výsledná
částka dosáhnout až 3 000 000 Kč. Pokutu
do výše 100 000 Kč lze uložit za uvedení
nepravdivých údajů a informací. Tomu všemu se můžete vyvarovat, pokud se obrátíte
na zdravotnické zařízení, které poskytuje
komplexní pracovně lékařské služby.
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
Foto Mediprev a archiv
Proč mám kontrolovat pracovní
prostředí? Může to provádět praktický lékař?
Dle zákona 258/2000 Sb., zákona
309/2006 Sb., zákona 373/2011 Sb.,
NV 361/2007 a vyhlášky č. 432/2003
Sb., NV č.101/2005 Sb. jste povinen kontrolovat a vytvářet podmínky pro optimální
pracovní prostředí vašich zaměstnanců.
Ano, může vám ho kontrolovat praktický
lékař, není však v tomto směru specialistou, nemá prostředky, znalosti ani přístroje
k jeho monitoringu.
UMĚNÍ
ímto světem je zcela pohlcen a málokomu v řeči a rozmlouvání jej zeširoka i ze štěrbiny otevírá. Trápí jej unifikace
mediálního výrazu. Sám dává přednost svému výrazu, svým obrazům, pozvánkám do
vlastní duše.
Ulrich vystudoval užitou grafiku, zvládl
řemeslo a objevil vlastní vidění věcí a jevů
a pochopitelně i jejich vlastní svit. Záhy se
přestěhoval do světa malých, leč precizních
obrázků, vyžadujících dokonalou výtvarnou dokonalost. Ale stejně tak, jak poznamenal profesor Vít Vlnas na umělcově vernisáži v Clam-Gallasově paláci v červnu
2005, ve svých pohledech, směřujících pře-
T
často do století osmnáctého „…veřejně činí
to, co si historik může dovolit pouze potají.“
A řečník tenkrát výstižně pokračoval: „Totiž
krášlí historii, laská se s ní, vyzobává z ní
rozinky a slízává šlehačku. Zkrátka si dějiny
přetváří – a to v doslovném smyslu – k obrazu svému.“ Malířovou bájnou ikonou je
podmanivá česká a evropská historie, slovutní panovníci, jejich královské komnaty
a laboratoře s křivulemi i s miskami a hmoždíři, s ranhojičskými instrumenty starobylých
lékáren. Tvůrce vstupuje často i do koncert-
OBRÁZKY
K ZAMYŠLENÍ
Miniaturistu, malíře a ilustrátora Jindřicha Ulricha (1950) obklopuje v pražském ateliéru svět nesmírně barvitého pohledu, jiskřící
spektrum světla. Stejně tak jej na každém kroku provází i brilantní
a precizní zahledění do stále se vzdalující historie.
ních zámeckých síní a do zahrad s barokní
hudbou.
Jindřich Ulrich se stal bytostným apoštolem josefínské doby s jejími panovníky i aktéry. „Dalo by se říct, že vlastně žiju v historii. Pro své obrázky si beru inspiraci v 18.
století, které je mým oblíbeným. Idealizuji si
císaře Josefa II., prostě mám svůj svět, do
kterého se utíkám,“ vyznává se Jindřich Ulrich u dvou miniaturních pracovních stolů
s paletou barevné hmoty a bezpočtem štětců, které chrání jako oko v hlavě.
Zjišťuji, že samota je pro něho při tvorbě
nutností. „Ta moje tendence miniaturizovat,
zmenšovat existuje obecně. Vždyť se podívejte, jak se svět zmenšuje třeba v technice.
Ano, tvorba miniatur je vlastně mimo současný svět. Jde o hodně tradiční a konzervativní
přístup, který ale dnešní dobu trošku polidšťuje, protože jsou to obrázky, které se skutečně malují štětcem a je na nich něco k vidění a něco k zamyšlení.“
Vrací se však i do dávnější doby, například husitské, do polí orných i válečných.
Poznamenává vzrušenou dobu i typickými
vojenskými a panovnickými klobouky nebo
turbany, hlavami plnými roztodivných představ. Nadevše v nich hrají tóny Mozartovy,
Vivaldiho a mnoha dalších, celé české hu-
V KNIHOVNĚ,
10 x 7 cm
MINIATURISTA,
MALÍŘ
A ILUSTRÁTOR
JINDŘICH ULRICH
dební kytice XVIII. století. Velmi věcně a naprosto přesně se dotýká veškeré Jindřichovy tvorby
jeho žena Marie Hakenová: „Jindřich v jednom
obrázku rozškatulkuje spoustu prvků do mozaiky. Navíc vychází z naprosto konkrétních věcí,
nemaluje žádné vzdušné zámky. Připomíná mi
tím, že je potřeba neustále stát pevnýma nohama na pevné zemi.“
Přesto je celé výtvarné dílo Jindřicha Ulricha
pohádkovým světem a rozsáhlou bájí a snem
zároveň.
ZDENĚK HRABICA
Foto autor a archiv Jindřicha Ulricha
BARON,
21 x 18 cm
EROTICKÝ
AUTOPORTRÉT,
8 x 6 cm
J. V. STAMITZ,
8 x 6 cm
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 59
PŘIŠLI, ZŮSTALI, USPĚLI
Američan o Dvořákovi
Muzikolog David R. Beveridge (1951), narozený v rovinatém kraji kolem města Toledo v americkém státě Ohio, žije už dvacet let v České
republice. K velmi dobrému zvládnutí češtiny
(slovem i písmem) ho přivedly po jeho vysokoškolském studiu hudby v USA fascinující dílo
a život českého skladatele Antonína Dvořáka.
stopy. Našel jsem tedy velkou mezeru
a moje ctižádost mi okamžitě kázala,
abych s tím něco udělal!“
David Beveridge s úspěchem obhájil dizertaci O sonátových formách Antonína Dvořáka – v podstatě šlo o první a poslední věty jeho komorních děl,
symfonií a koncertů. Pak svůj záměr
kvůli pedagogické profesi na univerzitě na nějaký čas odložil.
„Ptáte-li se, kde jsem nyní po letech
zajímavé práce doma, pak už musím
odpovědět, že hlavně zde, neboť jsem
ke krásné zemi poután i hlubokým odborným zájmem, naplňujícím můj život. Žiji zde dvacet let. V USA jsem se
stěhoval neustále z místa na místo a nikde jsem tam nepobýval a nepracoval
tak dlouhou dobu jako v Praze a ve
Všenorech. Pro mě je určující skutečností, že se pohybuji v internacionálním prostředí hudebního světa.“
Život muzikologa jej přibližoval
k českému prostředí již v rodné vlasti
hlavně prostřednictvím tónů Dvořákovy hudby. „Mám-li být zcela upřímný,
sám nepovažuji Antonína Dvořáka za
NEPOVAŽUJI ANTONÍNA DVOŘÁKA ZA BYTOSTNĚ
ČESKÉHO SKLADATELE A JEHO HUDBU JENOM ZA
ČESKOU. BYL KOSMOPOLITNÍ OSOBNOSTÍ.
bytostně českého skladatele a jeho
hudbu jenom za českou. Antonín Dvořák byl kosmopolitní. Jeho tvorba oslovuje každého hudbymilovného člověka na celém světě. Mýlí se ti, kteří si
doposud myslí, a to i v USA, že například Dvořákovy opery jsou ryze české! Neplatí to ani v případě jeho Novosvětské. Sám Dvořák se ovšem docela rozčiloval, když ji někdo považoval za americkou symfonii. Tvrdil, že je
60 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
AMERICKÝ
MUZIKOLOG
A PŘEKLADATEL
DAVID R. BEVERIDGE
NAŠEL NOVÝ DOMOV
V ČESKÉ REPUBLICE
to česká hudba, ale měl určitě na mysli,
že jí vytvořil český skladatel.“
David Beveridge nachází v Česku
více inspirací. Právě dokončil za podpory Národohospodářského ústavu
Josefa Hlávky své nové dílo Zdenka
a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín
Dvořákovi – Přátelství dvou manželských párů a jeho plody v českém
a světovém umění..
ZDENĚK HRABICA
www.czechtop100.cz
Foto Zdeněk Hrabica
rvní Davidova cesta do Československa v roce 1976 a pozdější studijní pobyty v osmdesátých letech jej utvrdily v přesvědčení, že Praha je jedním z nejkrásnějších měst na
světě. „Na krátké návštěvy v Československu byly pro Američana dobré
podmínky, ale pro trvalé usazení nikoliv. Ne všechno však bylo tehdy tady
jenom špatné a jsem rád, že jsem tu
byl již tenkrát, takže dnes mohu srovnávat…“, obrací nakrátko Beveridge
pozornost k minulosti. Rozhodnutí odstěhovat se z USA do České republiky
přišlo mnohem později, během delšího
badatelského pobytu, který začal v roce 1993.
„Už při vysokoškolských muzikologických studiích jsem vážně přemýšlel
o tom, že budu hudebním skladatelem.
Láska k hudbě byla již tehdy mým osudem. Jsem rád, že jsem si poměrně brzy vybral jako téma své dizertační práce dílo českého komponisty Antonína
Dvořáka.“
V místnosti prostě zařízené, v blízkosti řeky Berounky a uprostřed nádherné přírody, jsme vedli rozhovor
o osudu vzdělaného člověka, dr. Davida R. Beveridgea, muzikologa a překladatele (většinou z češtiny do angličtiny).
„Postupně, jak šel život, jsem zjišťoval, že v kurzech o světové hudbě 19.
století se o Antonínu Dvořákovi nikde
nikdo moc nezmiňuje. Hlavní roli všude
sehrávali Němci, Francouzi, Italové.
Ostatní velcí muzikanti byli vnímáni jako zajímaví hlavně pro svůj „místní kolorit“. Nemohl jsem tuto skutečnost jenom tak přejít. Na své badatelské cestě
jsem se zpočátku zabýval především
hudební literaturou v angličtině a jenom zřídka jsem nacházel Dvořákovy
P
PŘIŠLI, ZŮSTALI, USPĚLI
ČERNÝ HUSITA
pem a prodejem mléka sotva vydělal na
holé živobytí.
Štěstí se na něho usmálo ve chvíli,
kdy čtvrť navštívili učitelé vysoké školy
z Trnavy a v rámci katolické charity ho
vybrali ke studiu na Catholic University
of Eastern Africa. Během bakalářské
praxe na nairobské klinice Mukuru Health Centre mu profesor Vladimír Krčmer
zprostředkoval přijetí na Vysokou školu
zdravotnictví a sociální péče svaté Alžběty v Bratislavě. Po získání doktorského
titulu pokračoval na Husitské teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na ní
se dostal na doporučení MUDr. Svatopluka Bučka, s nímž se seznámil už v Mukuru Health a svěřil se mu, že by rád
vystudoval teologii. Obdržel částečnou
finanční podporu Církve československé
husitské, které i potom zůstal věrný.
Roku 2011 se usadil v Kladně, ale
na rodnou Keňu nezapomíná. Jako iniciátor a manažer projektu Pražské diecéze CČSH nazvaného Afrika Africe
(www.afrikaafrice.cz) se stará o počítačové vzdělávací Rokycanovo centrum, o sponzorování středoškolského
vzdělávání, o stravu a výuku pro sirotky
v ústavu Scream Africa children’s home
v Keni. „Nevím, kolik životů ve své vlasti
pomohu změnit k lepšímu, ale každý je-
Zvykli jsme si na indické lékaře mluvící česky,
vietnamské stánkáře „nelozumim cesky“, polské
katolické kněze hovořící polsko-česky. Můžeme
si tedy zvyknout i na černého husitu, přesněji na
Mgr. Phanuela Oswetu, Ph.D, černocha z Keni,
který v Kladně jako farář slouží věřícím Církve
československé husitské. A nejen jim!
hanuel původně přijel do České
republiky studovat. Měl tu nejsilnější motivaci. V jeho vesnici nebyla
budova základní školy. Učili se pod
stromem, když pršelo, šli žáci domů.
Nebylo na učebnice a školní pomůcky,
děti si musely vše zapamatovat už při
přednášce učitele. Získat vyšší vzdělání
bylo nad finanční možnosti, půjčku na
školné dostane jen deset procent uchazečů s jedničkou na vysvědčení (v Keni
se známkuje od jedničky do dvanáctky). S pomocí strýce absolvoval střední
školu, ale na další studium už nebylo.
Jako osmnáctiletý se ocitl v největším
nairobském slumu Mukuru, kde si náku-
Foto Miroslav Martinovský
P
PHANUEL OSWETA
S DCERKOU ESTERKOU
A S MANŽELKOU
JUDITH, KTERÁ
PRACUJE V MATEŘSKÉ
ŠKOLE A DOKONČUJE
VZDĚLÁNÍ V OBORU
FARMACIE
RODÁK Z KENI
MLUVÍ PLYNNĚ ČESKY
A JEHO KÁZÁNÍ
V KLADENSKÉM SBORU
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
JSOU BLÍZKÁ DUŠÍM
ČESKÝCH VĚŘÍCÍCH
den za to stojí,“ říká Phanuel. Zbytečná
skromnost! Už v prvním roce po vzniku
projektu Afrika Africe se v Keni naučilo
dvaačtyřicet mladých lidí užívat speciální software a našlo uplatnění v různých oblastech. Dvacet studentů získalo
podporu ke studiu na středních školách,
nejlepší dva z nich se kvalifikovali pro
získání vládního stipendia pro vstup na
univerzitu. V zemi se 33 miliony obyvatel je to možná kapka v moři, ale kapka
ke kapce…!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 61
VOLNOMYŠLENKÁŘ
HLEDÁM PRODUCENTA
ledám producenta k realizaci mého námětu na romantický televizní
seriál shakespearovského typu z prostředí českého panelákového sídliště.
Prolog: Sirotek Pepa Montek bydlí v 1
plus 1 po svých zesnulých adoptivních rodičích. Studuje na státní škole a přivydělává si opravami kapajících kohoutků a protékajících splachovadel, jezdí sockou.
Mařenka Kapuletová bydlí ve 3 plus 1,
studuje soukromou školu MZP (Maturita
za prachy), jezdí BMW. Její otec je předsedou poslaneckého klubu koaliční nezvolené strany ZDaZ (Zprava doleva
a zpět), která vznikla po volbách z odpadlíků z několika řádně zvolených parlamentních stran. Současně zastává funkci
ministra sebeobrany politiků. Matka je
úspěšnou podnikatelkou, provozuje lakýrnictví na barvení zeleného salámu, zeleného masa a zelené šunky na růžovo pro
obchodní sítě, v moštárně vyrábí stoprocentní čerstvou jahodovou šťávu ze starých jablek, na farmě chová na maso býčky podobné koním.
Zápletka: Pepa a Mařenka se milují,
Kapuletovi však jejich lásce z pochopitelných důvodů brání.
Vyvrcholení: Na otce Kapuleta praskne, že bez výběrového řízení a za úplatek
nakoupil pro parlament a vládu nadměrné množství sprejů proti novinářům. Aby
ho nezavřeli, přizná politickou odpověd-
H
nost, odejde z vlády i z klubu ZDaZ. Mandát nezařazeného poslance si však ponechá se zdůvodněním, že korupčníků a jiných šibalů je v Česku dost na to, aby
měli v parlamentu alikvotní zastoupení.
Matčino lakýrnictví zkrachuje, protože jí
obchodní sítě vypovědí smlouvu. Její růžová barva se ze zelených uzenin odlupuje
a nelze ji odstranit ze zubů. Musela také
vrátit dotaci EU na vybudování nové
moštárny, protože zedníci ji omylem postavili jako luxusní vilu s 280 m2 obytné
plochy. Státní veterinární správa zjistila,
že maso z jejích býčků je cítit koninou. Ro-
DOČKÁ SE AUTOROVA
POZORUHODNÁ
ADAPTACE KLASICKÉHO
DRAMATU REALIZACE?
dina zůstává bez peněz, plat řadového
poslance nestačí, na její 3 plus 1 a tři
BMW je uvalena exekuce.
Rozuzlení: Pepa Montek dostává doporučený dopis se známkou pošty vzdáleného ostrova. Ostrovní notář mu v něm
oznamuje, že Pepův biologický otec před
smrtí napsal závěť, v níž mu odkazuje tunel v hodnotě 400 miliónů. Předmětný tunel se však zatím nedaří dohledat. Notář
neznalý českých poměrů neví, že tunel
není stavba, ale způsob získání peněz.
Závěr: Pepa tajně zaplatí všechny dluhy Kapuletů a vykoupí i jejich byt. Kapuletovi usoudí, že Pepa by přece jen mohl
být vhodným ženichem pro jejich dceru,
a uspořádají velkolepou svatbu s balkón
párty. Pepa potom všechny odveze soukromým letadlem na Kubu, kde svému
tchánovi koupí chýši u tabákové plantáže. Kapuleti se totiž rozhodli vykoupit své
hříchy poctivou prací v socialistických
podmínkách při kroucení doutníků pro
kapitalisty v národním podniku Cubanohumo (Kubánský kouř). V očekávání demokratické revoluce se připravují na privatizaci této firmy v úmyslu ji posléze vykouřit. (Otevřený konec pro navázání
dalších tří set dílů.)
Nabídky producentů a televizních
společností prosím na adresu antonin.fi[email protected]
ANTONÍN FISCHER
Holubova letka
kdyby někdo z nevpuštěných a tudíž nenakrmených a neobdarovaných z pomsty
napsal něco nepěkného a nějaké noviny
by to otiskly? Naštvaný novinář může být
nebezpečný. Než si po letech vysoudíte
tiskovou opravu, může být vaše firma jako
palička na bubnu. Nehledě k tomu, že tisková oprava jen oživí zapomenutou aférku i známé rčení, že na každém šprochu je
pravdy trochu.
Existuje jen jedna možnost, jak se zbavit výdajů za zbytečné „novináře“. Na pozvánky na tiskovky nebo prezentace tučně
vytiskněte upozornění: Pohoštění a dárky
neposkytujeme. Přijdou sice jen tři novináři
místo dvaceti, ale výsledek bude stejný: Vyjdou o vás tři články.
ANTONÍN FISCHER
62 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
Foto archiv
oznáte je! Jsou uhonění. Od ranních hodin obíhají tiskovky a prezentace firem, nekladou otázky, nezapisují si, domů se vracejí s igelitkami propagačních předmětů a dárků. Nevečeří,
protože za celý den splácají kila chlebíčků, kuřecího soté, krájené šunky od kosti,
zákusků, vypijí litry vína, spoustu kávy…
Proč ne, je to zadarmo! Hloupý, kdo dává,
hloupější, kdo nebere!
Manažeři marketingu a organizátoři
tiskovek je znají jako Holubovu letku. Vědí,
že přiletí, sezobe, odletí, nic nenapíše.
Dost dobře však nemohou odlišit aktivní
novináře od holubů a podezřelé na tiskovku nebo prezentaci nevpustit. Co kdyby
přece jen někdo z nich něco hezkého napsal a nějaké noviny by to zveřejnily, co
P
www.czechtop100.cz
KLUB MANAŽEREK
KLOBOUKOVÁ PÁRTY
Klub manažerek, organizovaný paní Lenkou Tomešovou, není typickou dámskou sešlostí, v níž se řeší problémy s dětmi, manželi,
kuchařské recepty nebo poslední módní linie a barvy. Je i vzdělávacím, poznávacím a především společenským spolkem, jehož členky
zatížené starostmi o své a jimi řízené firmy chtějí odpočívat aktivně.
DÁMY, SLUŠÍ VÁM TO!
I PŘEDSEDKYNI KLUBU
MANAŽEREK LENCE
TOMEŠOVÉ S ODVÁŽNOU
KREACÍ Z MODRÉHO PEŘÍ.
PŘEHLÍDKA ZAJÍČKŮ
V KRÁLIČÍM PLETIVU
někdy také s humorem, který
uvolní napětí z každodenní manažerské práce. Tomu odpovídá i každoroční klobouková párty, trochu recese, trochu důkaz, že by i českým ženám,
A
stejně jako dámám na anglických dostizích, slušely klobouky, byť v prostoru
mezi Berlínem a Aljaškou poněkud neobvyklé.
ANTONÍN FISCHER
ŠARMANTNÍMU
MUŽSKÉMU DOPROVODU JE VSTUP NA AKCE
KLUBU DOVOLEN. NA
SNÍMKU PREZIDENT
SPOLEČNOSTI ELTODO
LIBOR HÁJEK SE SVOJÍ
PARTNERKOU. NETVÁŘÍ
SE SICE NADŠENĚ, ALE
URČITĚ TAM BYL RÁD.
Foto archiv
KLOBOUKOVÁ PÁRTY
CUKRÁŘŮ TOP HOTELU
PRAHA
TAKÉ ČESKÝM ŽENÁM, STEJNĚ
JAKO ANGLICKÝM DÁMÁM,
SLUŠÍ MÓDNÍ KLOBOUKY.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013 | 63
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel Ekospol, a.s.
Tomio Okamura
podnikatel a politik
Ing. Petr Paukner, Ph. D.
generální ředitel, Carbounion Bohemia, spol. s r.o.
Ing. Jiří Dvorjančanský,
MBA
ředitel Marketingu, Telefonica Czech Republic a.s.
Ing. Jiří Rückl
prezident, Rückl Crystal a.s.
Ing. Vít Pěkný
generální ředitel, Kia
Motors Czech, s.r.o.
Aleš Kočí
ředitel
Yellow Point, spol. s r. o.
CHARLES-PIERRE
SERAIN
Andrej Babiš
majitel Agrofert Holdingu
ING. KAREL
DOBEŠ
Petr Janeba
vedoucí divize
Volkswagen, Porsche
Česká republika, s.r.o.
výkonný
ředitel
Komerční banka, a.s.
Marian Rašík
finanční ředitel, Pegas
Nonwovens, s.r.o.
vládní zmocněnec
pro kosmické
aktivity
Vít Podešva
jednatel
Intersport ČR, s.r.o.
Ing. Václav Horák
generální ředitel, Cetelem
ČR, a.s.
dále
Ing. Pavel Pilát
generální ředitel,
Metrostav a.s.
Valerie Koshkina
výtvarnice
Alena Seoud
ředitelka, Česká
kapitálová informační
agentura, a.s.
Ing. Marcel Grün
ředitel, Hvězdárna
a planetárium hlavního
města Prahy
na obálce
dále
Ivan Vodička
generální ředitel
Alpine Pro, a.s.
Martin Diviš
předseda představenstva
a generální ředitel
Kooperativa pojišťovna, a.s.
na obálce
BARBORA
ŠPOTÁKOVÁ
olympijská vítězka
v hodu
oštěpem
Ing. Bořivoj Kasal
jednatel Kasalova pila, s.r.o.
Věra Čáslavská
držitelka sedmi zlatých
olympijských medailí
na obálce
JUDr. Václav Růžička
majitel Hotel Zámku
Berchtold
RNDr. Miloš Kužvart
manažer řízení projektů,
TZÚS, s. p.
Petr Ambrož
předseda
představenstva,
Construct Czech a.s.
Karolína Topolová
generální ředitelka
AAA Auto
Ing. Radek
Steinhaizl
generální ředitel, GMF
Aquapark Prague
Gabriela
Demeterová
houslová virtuoska
Ing. Libor Kahoun
jednatel,
Agro Stošíkovice, s.r.o.
Miloš Holakovský
obchodní ředitel, TOS
Varnsdorf a.s.
na obálce
ING. JAROMÍR
HÁJEK
generální ředitel,
LeasePlan Česká
republika, s.r.o.
Ricard Cai
fotograf
dále
Mojmír Hampl
viceguvernér,
Česká národní banka
Petr Pečenka
ředitel, Škoda Auto
Česká republika
Prof. MUDr. Valja
Stýblová, DrSc.
spisovatelka
Martina Fuksová
manažerka obchodní sítě
a telesales, Seznam.cz, a.s.
Tomáš Töpfer
ředitel, Divadlo
na Vinohradech
Zdeněk Thorovský
jednatel,
Ornex, spol. s r.o.
JUDr. Olga Letáčková
vrchní ředitelka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
dále
Ing. Jan Veleba
prezident Agrární
komory České republiky
Josef Dvořák
herec
64 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2013
Tamara Kotvalová
jednatelka,
Carollinum s.r.o.
Mgr. Ivan Konečný
ředitel pro rozvoj
a strategii, Impromat CZ,
spol. s r.o.
Zbyněk Kusý
generální manažer, SK
Slavia Praha – fotbal, a.s.
Ing. Roman
Podhorský
majitel, RPM Service
CZ a.s.
Helena Baker
znalkyně vína
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních
měřítek a ve spolupráci s předními
odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR,
Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních časopisů… Tyto
mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou
pomůckou pro případné investory
či domácí i zahraniční zájemce o informace z vývoje české ekonomiky
a jednotlivých společností v celku
i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje v České republice i v zahraničí odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za
účasti nejvýznamnějších osobností
z oboru. Připravuje prezentace
firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní
spolupráci s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu
CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi
ekonomiky i politiky,
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální
společenská setkání významných
osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních a sportovních
příležitostech v Praze i v krajích.
Výsledkem těchto setkání jsou nová
osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.
www.czechtop100.cz
PODLEHNĚTE POKUŠENÍ
umíme splnit vaše sny
Tomáš Pivoda (SF Motors) za volantem Porsche 911
SF MOTORS
Prodej luxusních a supersportovních
vozu vybraných prestižních značek
Českomoravská 183/27
Praha 9 – Vysočany
Telefon 736 777 777
www.sfmotors.cz
Download

RADIM PASSER - Czech Top 100