Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s.
září 2010 | ročník I
Hrdinové Eurokariéry
Speciál o postupech 2010
3
Editorial
O postupech, hodnotách
a dlouhodobém úspěchu
Máme za sebou další postupové období a současně první půlrok
nové kariéry. S velkým zájmem jsem studoval výsledky uplynulého
období, protože zavedení nové kariéry bylo provázeno mnohými
diskusemi, obavami, ale i očekáváním a nadějemi. Při pročítání
jmen všech úspěšných spolupracovnic a spolupracovníků jsem
si uvědomil, že skutečně došlo k významné změně. Ta podstatná
změna však nespočívá v kariérním systému a nedošlo k ní v posledních šesti měsících. To hlavní, co se mění již mnohem déle,
jsou lidé. Nejde o to, že přicházejí noví lidé, ale mění se i ti, kteří
jsou s námi již mnoho let. Mnozí z nich využili příležitosti, které
jim kariéra v Broker Consulting dává. Prožili nejenom úspěchy,
ale i částečné neúspěchy, kterých však dokázali využít jako odrazového můstku pro další růst. Úspěch
a postup v kariéře povýšili na dlouhodobý, trvalý cíl. Zároveň se však mezi úspěšnými objevuje stále více
těch, kteří začali pracovat v oboru relativně nedávno. Přišli do broker Consulting a začali od nuly a téměř
pravidelně se objevují mezi těmi, kteří jsou vyhlašováni mezi nejúspěšnějšími a zcela pravidelně postupují v kariéře stále výše. Někteří začali pracovat v oboru bez jakýchkoli zkušeností ihned po ukončení
studií, někteří přišli ze zcela jiného oboru. Přesto mají mnoho společného. Především si úspěch, odborný
a kariérní růst stanovili jako trvalý, dlouhodobý cíl. Pochopili, že splnění tohoto cíle závisí především
na tom, jak o sobě a druhých smýšlejí, jaké mají návyky a jaké vyznávají hodnoty. Vědí, že jej dosáhnou
nikoli prostřednictvím svých spolupracovníků a klientů, ale spolu s nimi. Je pro ně důležitá dlouhodobá
spokojenost spolupracovníků a klientů. Kariérní systém vnímají jako příležitost, nikoli jako překážku. Jedinou překážkou před dosažením úspěchu je totiž naše myšlení. Nikdo za nás nemůže udělat to základní
rozhodnutí – chci být úspěšný. Nestačí „chtěl bych být úspěšný“. Je velký rozdíl mezi chtěl bych a chci.
Za dobu šesti let, kdy jsem součástí Broker Consulting, jsem poznal mnoho těch, kteří byli krátkodobě
úspěšní, kteří dosáhli postupu v kariéře dle svých představ, avšak poměrně brzy zase vše ztratili. Proč? Protože vyznávali hodnoty, které byly s dlouhodobým úspěchem neslučitelné, jejich charakterové vlastnosti
ovlivňovaly jejich myšlení a volbu cesty.
To hlavní, v čem vidím dlouhodobě se projevující změnu, je právě myšlení lidí, kteří pravidelně a dlouhodobě v kariéře postupují, a také hodnoty, které vyznávají. Ondřej Schejbal, Roman Hušek, Ivan Dischinger, Matěj Kubrt – to jsou osobnosti, u nichž právě hodnoty, které vyznávají, vytvářejí základní předpoklad
trvalého úspěchu. Proč? Protože lidé jsou jako magnety – přitahují k sobě další a další lidi stejného charakteru a stejných hodnot.
Dovolte mi, abych pogratuloval všem, kteří postoupili v právě ukončeném postupovém období, a jako
závěr použil slova Franka Outlawa :
„Dej pozor na své myšlenky, stanou se z nich slova.
Dej pozor na svá slova, stanou se z nich skutky.
Dej pozor na své skutky, stanou se z nich zvyky.
Dej pozor na své zvyky, stane se z nich charakter.
Dej pozor na svůj charakter, stane se tvým osudem."
Pavel Matoušek
ekonomický ředitel
4
Svět Broker
Consulting
5
Svět Broker
Consulting
6
7
Obsah
Anketa
Anketa:
1 | Které reklamní předměty Broker Consulting nejčastěji používáte pro své klienty?
2 | Co vám v nabídce reklamních předmětů v e-shopu chybí?
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s.
je největším darem perfektně zpracovaný
Finanční plán a jeden či dva plné šanony.
Jako bonus darujeme maximálně láhev
vína. Zde se nejčastěji stává, že dostáváme
dary od nich. Odvedeme mnohdy velký kus
nelehké práce.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
OBSAH
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Pavel Matoušek,
Dušan Birka, Martin Novotný, Andrea Mariani,
Petr Hofman, Petr Badura, Milan Tomášek,
Martin Pech
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Klára Smílková, Tomáš Kafka, Petr Hofman,
Nešo Matič, soukromý archiv Ondřeje Schejbala,
Jan Zeman, Milan Beibl, Kamil Rodinger,
soukromý archiv Romana Huška
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
v e-shopu | Pomoc při povodních | Produktové novinky: Forte pro klienty
zdražuje | Jak se řeší nespokojenost našich klientů?
10–11 | Reportáž První Golfová akademie Broker Consulting
12–17 | Téma měsíce Ondřej Schejbal, Zemský ředitel
14–15 | manažer Nejdůležitější finanční produkt
18–19 | Reportáž Piráti z Broker Consulting
20 | Know-hoW Nový soupeř Flexi
21 | Investice Kam nejlépe investovat v dobách inflace a deflace
22–23 | Výsledky červenec 2010
24–28 | Téma měsíce Roman Hušek, regionální ředitel | Jak probíhaly oslavy
nového regionálního ředitelství | Matěj Kubrt, oblastní ředitel | Ivan
Dischinger, oblastní ředitel | Martin Ondruš, oblastní ředitel | Julius Šafr,
oblastní ředitel | Marta Žížková, finanční specialista senior
Vychází 3. září 2010
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce
3 | EditoriaL O postupech, hodnotách a dlouhodobém úspěchu
4–5 | Svět Broker Consulting Golf pro Dobrý skutek
6 | Obsah
7 | Anketa
8–9 | Aktuality Golf pro Dobrý skutek přinesl přes půl milionu | Novinky
39 | Hypoteční centrum Top 40 hypotečních specialistů
40–41 | Slovensko Ivan Sedilek: Naša profésia je tak trochu životný štýl
42 | Relax Svítání na Lysé hoře
monika fundová,
manažerka senior
1 | V mém týmu hodně pracujeme
s reklamními předměty. Protože fungujeme
z 90 % na doporučeních, i drobný dárek
v tomto ohledu hraje svou roli. Záleží
na typu klienta, co mu na podpisový PR2
vezmu s sebou. Samozřejmostí je plný šanon včetně veškerých potřebných popisků.
Pokud se jedná o ženy, jednoznačně vítězí
kuličková pera. Naivně jsem si myslela, že
to budou deštníky nebo hrnky, ale úsudek
nebyl správný … Mým osobním favoritem
je červeno-stříbrné pero v pouzdře. Ale
v mém v týmu jsou velmi oblíbená stříbrná
tenká pera – jako dárek pro ženy.
Co se týká mužů, tam je prostor větší.
Taktéž pera, samozřejmě ne tenká, znáte
muže …  Už několikrát proběhly USB
flashky černé (stříbrné jsou podle mě hezčí,
ale prý jsou holčičí) a trička BC – spermie
(ta mi přijdou hodně dobrá). Vždy je to
o tom, jaký vztah jsme navázali, jak moc
se do nás klienti „zamilovali“ a co si tedy
můžeme dovolit.
Dětem jsme doposud dávali maximálně
bonbony a lízátka. I když musím říci, že tyto
reklamní předměty mizí v naší kanceláři
nejrychleji a dětí tam rozhodně tolik
nechodí . Novinku – bublifuk – jsme
ještě nevyzkoušeli, ale myšlenka se mi líbí.
Za kuriozitu považuji, že už dva klienti mi
odnesli z PR1 výroční zprávu. (Klienti „byrokrati“, obchod byl hotový po pěti nebo šesti
setkáních, ale už jsou naši .) A minulý
týden dvě sklenky „whiskovky“ se slovy, že
si na mě vždy vzpomenou při příjemných
večerech strávených s přáteli. To znamená,
že doporučeními, která nám dali, nekončí,
ale vlastně začínají. A poté jim ty sklenky
nedejte … 
Co se týká VIP klientů, pro pány a dámy
s tituly, kteří jsou mnohdy na vrcholových
postech, drobné dárky nepoužíváme. Pro ně
2 | S nabídkou jsem nadmíru spokojená.
Chybí mi tam možná jen více dárků pro děti.
Balonky a rozvrhy hodin jsou spíše na nějaké akce. Bublifuky chválím. Možná bych
přidala omalovánky, pastelky … A poté
něco pro adolescenty, něco vtipného…
U vín bych ještě upravila nálepku Broker
Consulting. Více by se mi líbila průhledná
obdélníková s logem. Ale to uvádím jen
drobnosti a detaily. Celkově jsem velmi
spokojená.
při výročích klientů a větším obchodu
trička či flash karty. Zjistil jsem, že klienti
nepoužívají předměty od nás, například
skleničky či hrníčky na kávu. Většinou mají
své oblíbené a tyto předměty si dají někam
do krabice či zasunou dozadu do skříně, kde
neplní účel, kvůli kterému ode mě reklamní
předměty dostávají. Chci, aby mě měli neustále na očích. Standardem jsou blahopřání
k narozeninám, obálky s firemním potiskem,
balonky pro děti atd.
2 | Umím si představit větší výběr reklamních předmětů pro malé děti, jako například
diplom s logem Broker Consulting, pexeso,
barevné tužky, vystřihovánky či omalovánky. Asi díky tomu, že sám mám malé děti,
každoročně pořádáme např. dětský den
s několika rodinami. Obvykle chtějí, abych
něčím přispěl do výher. Bylo by hezké, kdyby děti dostaly diplomy a další věci s logem
Broker Consulting. Jinak celkově jsem s šíří
nabídky spokojen.
Michal Klátil,
manažer
1 | Pokud nepočítám předměty, které pomáhají k prodeji, jako např. desky, příležitost
pro vaše finance, navigaci, různé letáky, dětské rozvrhy, deštník, hrnečky apod., tak já,
Michal Klátil, nejčastěji používám kuličkové
pero ve firemních barvách.
2 | Nabídka je natolik rozšířená, že mě teď
opravdu nenapadá žádný materiál, který mi
v e-shopu chybí.
Martin hušek,
finanční specialista
1 | Využívám takové předměty, které lidé
často používají v každodenním životě. Je
to klasika – tužky, žetonky na nákupy,
Jaroslav Driemer,
manažer senior 1 | Nejčastěji používaným reklamním předmětem je jednoznačně blok a pero. V našem
týmu používáme leták OK Finanční plán.
Jednoduše se na něm dá vysvětlit myšlenka
a důležitost finančního plánování. Leták
po schůzce necháváme u klientů doma,
takže je to také reklamní předmět. U rodin
s dětmi jednoznačně využiji sladkosti
z e-shopu,ale i dospěli rádi mlsají 
2 | K tomu, aby byl člověk úspěšný,
nepotřebuje nutně předměty z e-shopu,
ale osobně jsem moc rád, že máme e-shop,
který skvěle funguje. Věřím, že spoustě lidí
slouží předměty z e-shopu ke zjednodušení
jejich práce. Uvítal bych reklamní leták
s názvem ,,S kým řešíte své finance?".
V obsahu tohoto letáku by bylo jednoduše
vysvětleno, graficky a na příkladech, proč by
měl člověk řešit finance s nezávislým finančním konzultantem. Proč je tak důležité, aby
člověk měl informace od někoho, kdo není
zaměstnanec nějaké finanční instituce nebo
nějakého obchodního zástupce? V Anglii
nebo Austrálii má pojem finanční poradce
úplně jinou váhu než v České republice.
A to je potřeba změnit. Není se čemu divit,
protože označení ,,finanční poradce" má
na vizitce i slečna na poště 
Ivana hlaváčková,
reprezentant
1 | Každý den naši klienti pijí kávu z OK
hrníčků, kterou si osladí OK cukrem, dají si
OK bonbon. Děti, když u toho sedí, cucají
OK lízátko. K tomu voda z OK sklenic…
Na stole stojí stojánek s letáky a klienti
dostávají přání ve firemních obálkách atd.
A rozdáváme propisky…
2 | Líbí se nám bublifuky a přemýšleli
jsme, že každý klient má klíče a dobrá věc
je mít na klíčích přívěsek s baterkou…
Samozřejmě OK.
Miloslav Vaňásek,
manažer senior
1 | Z reklamních předmětů nejvíce
využívám knihy. A to jako dárek klientům,
potenciálním spolupracovníkům i svému
týmu.
2 | Myslím, že nabídka reklamních předmětů je dosti široká a osobně nepostrádám
žádný. Nicméně oblast doporučované
n
literatury bych uvítal o něco širší. 8
9
Aktuality
Aktuality
Golf pro Dobrý skutek přinesl přes půl milionu
Produktové novinky: Forte pro klienty zdražuje
Ve čtvrtek 29. 7. 2010 se konal v Beroun Golf Resortu již
čtvrtý ročník golfového turnaje pro občanské sdružení Dobrý
skutek. Mezi 80 hráči, kteří si sem přišli zlepšit svůj handicap,
se objevily i známé osobnosti sportu a kultury jako například
Ondřej Soukup, Lucia Šoralová, Felix Slováček, Ondřej Hejma
či Jaromír Bosák.
Od 1. 9. dochází k důležitým změnám
v produktech investičního životního
pojištění. O Rizikovém životním
pojištění s dividendou se dočtete
v samostatném článku, ale jsou tu ještě
dvě důležité změny, informuje vedoucí
analytik Martin Novotný.
Z Broker Consulting se turnaje zúčastnili Petr Nechutný, Radek
Jelínek, Petr Hušek, Petr Hrubý, David Pfeifer, Ondřej Schejbal a Emil
Malý. Hrálo se na 18 jamek stableford a novopečený
zemský ředitel Broker Consulting Ondřej Schejbal
vybojoval na turnaji vítězství v kategorii mužů.
Společnost Broker Consulting byla jako každo­
ročně generálním partnerem akce a někteří z našich
zaměstnanců a spolupracovníků pomáhali s její
organizací. Poděkování patří především Janě Zemanové, Lence
Slepičkové, Martině Schejbalové a Martině Pfeiferové.
Kolik se vybralo a jak byly peníze použity
Ze startovného získalo občanské sdružení Dobrý skutek
345 000 Kč. Další částka ve výši více než 168 000 Kč byla vydra­
žena za předměty a dary známých osobností. Letošní turnaj tak
vynesl rekordní „zisk“ 513 000 Kč. K použití těchto peněz uvedla
předsedkyně sdružení Bára Hrubá: „Rozhodli jsme se tentokrát
z vybraných peněz uhradit více klientů najednou bez toho, že by
jednotlivé příběhy byly zařazeny do pomalé webové sbírky. Výběr
žádostí pro hromadnou úhradu jsme udělali velmi pečivě dle
našich přísných pravidel a všichni dárci, kteří se Golfu pro Dobrý
skutek letos zúčastnili, mohou mít radost spolu s 24 klienty, jejichž
seznam a účel použití peněz je uveden na našich internetových
stránkách www.dobryskutek.cz.“
Pozvání přijali i klienti sdružení
Celý den byli na turnaji přítomní i někteří klienti
Dobrého skutku. Na závěr příjemného golfového
dne si Dobrý skutek připravil překvapení. Za přihlí­
žení několika desítek přítomných hráček a hráčů
předala předsedkyně sdružení Bára Hrubá mechanický invalidní
vozík panu Janu Novotnému. Tento sympatický mladý muž má
roztroušenou sklerózu, kvůli které je upoután na vozík. Klientem
občanského sdružení Dobrý skutek se stal teprve nedávno. O to
větší měl radost z nového invalidního vozíku.
V pondělí 2. srpna 2010 odvysílala televize Prima ve VIP zprávách
n
reportáž z této akce. Novinky v e-shopu
Pomoc při povodních
Je tu další měsíc a s ním novinky v e-shopu.
Finanční specialista Dušan Birka byl jedním z těch, kteří na vlastní kůži zažili sílu
ničivých srpnových povodní v severních Čechách.
Do sekce „hrnky, sklo, keramika“ přibyl nový Dárkový
hrnek z matného skla v designu „frozen“. Potisk
loga a originálně zpracovaného
nápisu „Be ok every day“
pro každodenní dobrou
náladu dělá z hrnku vhodný
předmět k obdarování
klientů.
Přívěsek s žetonem do nákupního košíku je dalším
novým předmětem v e-shopu. Kovový přívěsek
obsahuje pružinu, která bezpečně brání žetonu
ve vypadnutí. Kovový žeton o velikosti desetikoruny je
označen pomocí ražby a obsahuje klasický
motiv čtverce s „ok“ spolu s názvem
společnosti, webem a na druhé straně
se sloganem „Nezávislý finanční
konzultant“ (ražba je na obou
stranách rozdílná). I tento předmět
je vhodný jako dárek klientům.
Na závěr statistika za měsíc červenec, kdy bylo
v e-shopu na OK Netu vyřízeno 169 objednávek
od našich spolupracovníků, které byly vyexpedovány
ve 146 zásilkách o celkové hmotnosti 1605 kg!
Tomáš Kafka, asistent marketingu
V postižených oblastech pak pomáhal
spolu se svou přítelkyní a asistentkou Janou
Holubcovou nejen s odklízením škod, ale se
svými přáteli a kolegy z Broker Consulting
zorganizovali sbírku, z jejíchž zdrojů nakoupili
a rozvezli do několika měst materiální pod­
poru, kterou lidé v zaplavených oblastech
potřebovali. Z krátkého článku se dozvíte, jak
prožívali vlnu přívalových dešťů a povodní
v sobotu 7. srpna 2010 a jak úspěšná jejich
sbírka nakonec byla:
„V sobotu 7. srpna jsme byli s mojí přítel­
kyní v Mníšku, odkud pochází, a kde také asi
vše začalo. Během pár hodin se prohnaly
dvě povodňové vlny, první stoletá, druhá
až tisíciletá. V neděli začala místy voda
opadat a začaly se objevovat škody, které
sice všichni tušili, ale vůbec si je nedokázali
představit. A tak jsme i my šli pomáhat
s vyklízením domů. Zároveň jsme nakoupili
plné auto potřebných věcí a odvezli je nej­
prve právě do Mníšku. To už se ale po celé
republice začala zvedat vlna příjemnější,
vlna pomoci a solidarity.
Rozhodli jsme se také zorganizovat fi­
nanční sbírku mezi nejbližšími známými a ko­
legy. A tak jsme rozeslali sms… Vůbec jsme
netušili, s jakou reakcí se setkáme, ale velmi
příjemně nás překvapila. Proto patří naše
poděkování především těmto lidem a jejich
rodinám: Anitě Bruské, Marianu Birkovi, Miluši
Holubcové, Adamu Skočdopolovi, Bohuslavu
Fajmanovi, Věře Jarošové, Ditě Surjomarto­
nové, Pavlu Zymovi, Haně Hauptvogelové,
Rudlofu I Gusti, Petře Benešové, Jaroslavu
Driemerovi, Marii Vojáčkové, Markétě Křížové,
Petru Semrádovi, Evě Zikmundové, Alici
Staňkové.
Vybraná částka zněla celkově na
18 500 Kč. Nakoupili jsme za to balené vody,
potraviny, nářadí, hygienické potřeby, dezin­
fekční prostředky, dětské plenky a potřeby
pro děti. Byla toho tři plná auta.
Vše jsme rozvezli po Mníšku, Raspenavě
a Frýdlantu. Věřte, že ti, kteří tuto pomoc
potřebují, byli opravdu vděčni za cokoli.
Proto jejich poděkování patří i vám. Vím,
že různými způsoby se podíleli na pomoci
i další kolegové a známí. I jim díky.“
1 |Změny v parametrech produktu
FORTE
ČSOB Pojišťovna zavádí povinnost na kaž­
dé smlouvě sjednat tzv. spořící složku,
a to minimálně ve výši 50 % z rizikového
pojistného. Tedy smlouva, která je určena
na zajištění příjmových rizik klienta,
s pojistným podle dosavadních podmínek
1000 Kč měsíčně, bude nově za 1500 Kč.
Tyto podmínky se vztahují i na technické
změny (změny v rozsahu pojištění) u stáva­
jících smluv.
Kromě této zásadní změny dochází
také ke zpřísnění podmínek pojištění
denního odškodného. Od září jsou platné
nové oceňovací tabulky snižující výrazně
maximální dobu léčení u častých a méně
závažných úrazů a také platí nová pravi­
dla omezující výši sjednatelné pojistné
částky (výše příjmu a u dětí výše denního
odškodného u pojištěného číslo 1 nebo
číslo 2).
2 | Bonus za věrnost u produktu FLEXI
pro klienty Broker Consulting
S Pojišťovnou České pojišťovny jsme vy­
jednali mimořádnou akci pro naše klienty.
U všech smluv sjednaných našimi spolupra­
covníky od 1. 9. 2010 do 31. 1. 2011 s po­
jistnou dobou 20 a více let bude klientům
každoročně připisován bonus ve výši 5 % ze
zaplaceného pojistného. Podmínkou připsá­
ní bonusu ke kapitálové hodnotě smlouvy je,
že nedojde po dobu 15 let k jejímu zrušení. n
Jak se řeší nespokojenost našich klientů?
Operátorky Centra péče o klienty při zjišťování spokojenosti
s našimi službami poslouchají většinou samou chválu na práci
našich konzultantů. Výjimečně se ale najde i klient, který
projeví určitou nespokojenost. Jak centrum péče o klienty
řeší tyto případy? Na to jsme se zeptali manažerky Centra
Andrey Mariani.
„Právě pro tyto případy vznikl nedávno v Broker Consulting pokyn,
který řeší vše, co nastane, jakmile klient vyjádří svou nespokojenost
s prací konzultanta,“ informuje Andrea. Tento pokyn si můžete
podrobně prostudovat na OK Netu, pod záložkou Broker Consulting,
ve složce Pokyny, smlouvy a formuláře. „Cílem pokynu je prověřit
nespokojenost vyjádřenou klientem a v případě chyby na straně
konzultanta provést nápravu. Abychom si mohli být jisti, že jsme nic
nezanedbali a nic se proti nám nebude moci v budoucnu obrátit.
Chceme, aby klienti pociťovali důvěru ve společnost Broker Con­
sulting, aby v případě nespokojenosti neodešli ke konkurenci. Je to
šance, jak si klienta udržet. Nejloajálnějšími klienty se stávají často
právě ti, kteří měli nějaký problém a společnost se k němu postavila
čelem a aktivně pomohla jej vyřešit,“ dodává Andrea.
Informace o klientovi se spolu s nahrávkou posílají nadřízenému
konzultanta (oblastnímu, příp. regionálnímu nebo zemskému řediteli)
a v kopii konzultantovi. Po prověření ve lhůtě pěti pracovních dnů ode­
sílá nadřízený reakci zpět na adresu [email protected]
Co říkají operátorky vašim klientům?
„Operátorky mají přesně předepsaný pozitivně laděný skript, na zá­
kladě kterého se ptají klienta na spokojenost. V žádném případě
operátorky klienta aktivně nevybízejí ke stěžování, ale pokud si
přesto začne stěžovat, dají mu prostor. Jeho vyjádření však nijak
nekomentují, pouze ho zapíší a předají kolegovi,“ doplňuje Andrea
n
Mariani na závěr.
Rizika zmenšit neumíme,
jejich dopady však ano…
Životní a úrazové pojištění
Dušan Birka,
finanční specialista senior,
a Jana Holubcová
www.amcico.cz
10
11
Zemský ředitel Petr
Hušek a trénink chipů
Reportáž
Reportáž
Driving range nás bavil nejvíce a „pálili“
jsme, dokud nás z něj doslova nevyhnali.
Přednáška o golfové etiketě,
historii a pravidlech
Prohraná sázka na 3. jamce. Martin Kocábek
nosil celou 4. jamku Jakuba Krčmáře na zádeh.
První Golfová akademie Broker Consulting
Byl začátek srpna, trochu deštivý, ale pohodový prázdninový víkend.
Do nádherného areálu golfového klubu ve Svobodných Hamrech
na Vysočině se na pozvání zemského ředitele Petra Huška sjeli jeho
nejlepší manažeři a konzultanti, aby se stali absolventy historicky první
Golfové akademie Broker Consulting.
V deštivém počasí s příjemnou teplotou
čekalo účastníky pod dohledem instruktorů seznámení se základními údery. Byli
jsme rozděleni do tří skupin, v nichž jsme
absolvovali své první cvičné drivy (dlouhé
odpaly), krátkou hru (přihrávání si na jamkovišti a puttování do jamky) a chipy (nízké
údery pro přiblížení se k jamce s dlouhým
doběhem). Mezi účastníky byli i zkušení
golfisté, kteří se odlišovali od ostatních amatérů nezbytnou rukavičkou a vzbuzovali
zasloužený respekt. Ale i mezi nováčky má
firma Broker Consulting své talenty. Jsou
jimi například Milan Erber, Michal Kudláček
nebo Martin Hušek, který provedl svůj první
hole-in-one (jamka zahraná na první úder).
Ten ocenil (oněměl!) i sympatický instruktor.
Martin se jen skromně usmál, jako by říkaje:
„Vždyť je to jenom golf.“ Své první krůčky
po golfových hříštích absolvoval i malý syn
manažera Davida Švece. Ukázalo se také,
kdo je golfový antitalent. Zařadil se mezi ně
například autor tohoto článku, který nemohl
najít ten správný golfový styl a nasekal několik obrovských řízků (drn trávy při úderu
vyseknutý ze země).
Po prvním bloku čekal všechny účastníky
golfové akademie oběd a po něm přednáška o historii a pravidlech golfu. Nechyběla golfová etiketa a společenský význam
této hry. Dozvěděli jsme se vše o golfovém
náčiní a hlavně jsme konečně porozuměli
slovíčku „handicap“ a další golfové terminologii. Hráči vybavení golfovým náčiním
a znalí pravidel se vydali na hřiště a zahráli si
svoji první hru na čtyři jamky.
Hrálo se dobře zvoleným stylem Texas,
kdy ani slabší jedinci nemuseli zůstat daleko
vzadu, a trápit se se svými krátkými drivy.
Tento styl umožňuje donést si míček na pozici nejlépe odpáleného míčku a odtud hrát
další úder. Díky tomu hra všechny bavila
a byla napínavá až do posledního puttu.
Po večeři následovalo vyhlašování
nejlepších absolventů. Byl oceněn přístup
všech a po vyhodnocení disciplín zůstali tři
nejlepší: Jakubové Krčmář a Novotný a Michal Kudláček. Při napínavém vyhlašování
získal cenu pro nejlepšího golfistu Jakub
Krčmář. Ten si na oslavu vítězství střihl se
svým dvojčetem Kubou Novotným a třetím
v pořadí Michalem oblíbenou píseň Only
you od skupiny Lunetic, na které chlapci
vyrostli a jež jim na scéně české populární
hudby velmi schází.
Ti, kteří se po vyhlašování rozhodli
odjet, mohou litovat, jelikož přišli o večerní program a hlavně o vystoupení výše
osazenstvo se dobře bavilo a s úžasem
sledovalo, jaké může mít český jazyk tvary
a jaká slova se dají použít v různých slovních
spojeních. Jakub Novotný si dokonce
poradil i tehdy, když mu jeho široká zásoba
Hrálo se stylem Texas,
kdy ani slabší jedinci nemuseli
zůstat daleko vzadu.
zmíněné dvojice komiků Novotný – Krčmář.
Ti opět prokázali, že jim tato role na různých firemních setkáních svědčí, a podle
zákulisních informací se již těší a připravuji
program na další akce. Jakub Krčmář nechal
vzpomenout na své období hiphopera, kdy
ještě netušil, že se jednou stane seriózním
a hlavně úspěšným manažerem ve firmě
Broker Consulting. I přesto, že se mnoho
rýmů vlastně ani nerýmovalo, přítomné
českých slovíček nestačila. Bez váhání využil
angličtinu. Máme sice podezření, že tento
jazyk neovládá, ale různými filmovými výkřiky a frázemi, které načerpal v průběhu života, na sobě nedal znát, že mu je tento cizí
jazyk opravdu cizí. Nechyběla replika z filmu
Rocky „Když já se můžu změnit, ty se můžeš
změnit, my všichni se můžeme změnit“, doplněná patřičným výrazem v Jakubově tváři.
Mistr nemohl opomenout „Nikdy to nesmíš
vzdát, nikdy“ a mnoho dalších filmových
výroků motivačního charakteru. Je více než
zřejmé, že dílo Sylvestra Stalloneho Jakuba
poznamenalo a že je pro našeho Broker
boxera velkou inspirací. Jakubova úspěšná
kariéra v Broker Consulting dokazuje, že
s podobnými hesly v mysli Jakub ráno
vstává a chodí do kanceláře.
Už v průběhu akce golfoví instruktoři
označili naší skupinu za nejlepší, jakou kdy
v akademii měli, ať už po stránce golfových
výkonů nebo po stránce dodržování golfové etikety a pravidel golfového klubu. Snad
je dobře, že nás většina instruktorů opustila
ještě před zahájením večerní zábavy. Možná
by se divili.
Závěrem bych chtěl Petru Huškovi poděkovat za příjemný zážitek, který většinu
z nás přivedl k tomuto krásnému sportu.
Podle slov většiny zúčastněných to nebyl
náš poslední golf. Budeme se těšit na další
akce ve Svobodných Hamrech.
Petr Hofman, manažer
12
13
Téma měsíce
Téma měsíce
Ondřej Schejbal
zemský ředitel
Zemským ředitelem se Ondřej Schejbal podle svých slov rozhodl stát hned při nástupu do Broker
Consulting v roce 2005. Přivedl si tehdy s sebou tým 50 obchodníků, kteří neměli žádné zkušenosti
s finančním poradenstvím, a společně s nimi absolvoval i první základní seminář a licenční školení
ČNB. Díky své pracovitosti a odhodlanosti se mu podařilo tohoto cíle dosáhnout v červenci 2010,
kdy dobyl nejvyšší metu Eurokariéry a stal se třetím zemským ředitelem Broker Consulting. Jeho
dlouhodobým cílem je, aby každý konzultant po zapracování měl průměrný evropský výdělek
ve finančním zprostředkování, což je 4000 EUR měsíčně.
Nejdůležitější mezníky
v životě Ondřeje Schejbala:
1995 – okamžik, kdy potkal svoji přítelkyni
a současnou manželku Martinu
2008 – rok, kdy dosáhl finanční svobody
Životní krédo Ondřeje Schejbala:
Baťovské: „Nebát se a nekrást.“
Velikost týmu zemského ředitelství
Ondřeje Schejbala:
v současné době kolem 150 lidí
Nejdůležitější manažerská dovednost
podle Ondřeje Schejbala:
Být vzorem hodným následovaní.
14
Téma měsíce
Ondřeji, kdy jste se rozhodl, že
dosáhnete pozice zemského ředitele, a co všechno tomuto postupu
předcházelo?
V dubnu 2005, než jsem nastoupil do firmy. Přemýšlel jsem o změně a měsíc jsem
dělal výběrové řízení, kam s obchodníky
půjdeme a co budeme dělat. Volba padla
na naši firmu. Když něco dělám, snažím se
to dělat, jak nejlépe umím. Nechtěl jsem
zůstat někde na půl cesty. Vybudovat
skupinu šikovných obchodníků a dosáhnout pozice Zemský ředitel bylo pro mne
výzvou, kterou jsem si dal v dubnu 2005
před nástupem. Původně jsem chtěl této
pozice dosáhnout tři roky od nástupu.
Nakonec se to o dva roky protáhlo...
Můžete ve stručnosti popsat, jak vypadá běžný pracovní den zemského
ředitele?
Pokud někam nejedu, začínám v 8:30
ve své kanceláři. Tady ale mnoho nepobudu, hodně cestuji po dalších kancelářích
a často mám schůzky, různá školení
a porady. Nějaké hodiny moc nepočítám,
protože mě moje práce baví. Je různorodá, potkávám při ní spoustu zajímavých
lidí.
V čem se liší pracovní den zemského
ředitele od pracovního dne regionálního ředitele?
Přibyla mi práce. Jednak mi přibyla
porada řídícího týmu, a hlavně se musím
věnovat ředitelství Michala Koubka a Drahoše Olšiaka. Předtím jsme byli na stejné
pozici a intenzivněji s nimi pracoval
Tomáš Paur. Teď je to moje práce. Také
jsem si dal cíl, že budu mít do konce
roku minimálně dvě nové manažerské
skupiny, a nyní na tom intenzivně pracuji.
Na zemské ředitelství jsme postoupili
za starých podmínek, obhájit musíme
již za nových. Obrat musíme zvednout
pololetně o 25 %.
Klíčoví muži
Zemského ředitelství
Julius Šafr
oblastní ředitel
Michal Koubek
regionální ředitel
Pavel Kadleček
oblastní ředitel
Drahoš Olšiak
oblastní ředitel
Co pro vás pozice zemského ředitele
znamená?
Velkou vědu z toho nedělám, ještě ani
nemám vyrobené nové vizitky. Ale samozřejmě z toho mám velkou radost.
Martin Ondruš
oblastní ředitel
Jak jste prožíval okamžik, kdy jste se
dozvěděl, že jste se stal třetím zemským ředitelem Broker Consulting?
Počítal jste si průběžně body a věděl
jste přesně, kdy jste dosáhl postupové hranice?
Ondřej Schejbal
zemský ředitel
V týmu musí být
dobrá nálada a mělo by
se táhnout za jeden provaz.
Oslavy zemského ředitelství
Co říkají o Ondřeji Schejbalovi
Petr Hrubý
generální ředitel
Broker Consulting
Na Ondrovi se mi moc
líbí, že jde příkladem svojí
pracovitostí. Je vzorem
pro své spolupracovníky
i pro nás ostatní v tom, že vždy udělá něco navíc.
Stále například pracuje jako jeden z mála vrcholových
ředitelů s klienty a to mu dává obrovskou sílu při vedení spolupracovníků. Nejvíc ale na Ondrovi obdivuji
pozitivní přístup za všech okolností – ať se daří nebo
ne. Ondra má stále dobrou náladu a jen tak něco ho
nerozhodí. Je to dáno tím, že má jasno ve svých cílech
a vizích, což ostatně v jednom z předchozích vydání
OK Info dokumentoval svojí nástěnkou. Děkuji Ondrovi
za to, že se dokáže podělit o své zkušenosti a pomáhá
všem svojí dobrou náladou.
Tomáš Paur
zemský ředitel
Broker Consulting
Na Ondrovi si velmi vážím
jeho rozvážné povahy.
Projevil se jako výborný
organizátor již při našem
prvním vstupním jednání. Ve velmi krátkém čase
dokázal vybudovat úspěšné ředitelství. Jeho silnou
stránkou je schopnost si věci předem připravit, správně
načasovat. Dokáže dlouhodobě trpělivě pracovat
na svých cílech.
Vilém Podliska
obchodní ředitel
Broker Consulting
Ondrův postup stojí
na tom, že dokázal úplně
z nuly postavit nové
manažerské skupiny a pracovat s nimi. Je velmi chytrý a na lidi působí klidně
a stabilně. Jeho silnou stránkou je inteligence a umění
dohodnout se s lidmi. Má v sobě takovou klidnou sílu.
Jako oslavu postupu na zemské ředitelství a zároveň poděkování
zorganizoval Ondřej Schejbal pro svých 22 nejlepších obchodníků
a manažerů týdenní pobyt na dvou motorových jachtách ve Středozemním moři.
Do chorvatského přístavu Sukošan, který Ondřej nazývá svou domácí marínou, vyrazili z Čech 20. srpna ve složení:
Kapitáni: Ondra Schejbal a David Pfeiffer
Posádka: dva novopečení oblastní ředitelé Julek Šafr a Martin
Ondruš, a dále Petr Grammel, Míla Vaňásek, Petr Jaroš, Markéta Jokešová, Jirka Súkeník, David Hercig, Petra Súkeníková, Valerie Duží,
Zdeněk Březina, Petr Štěpánek, Michal Štěpán, Hanka Štefková,
Monika Mičianová, Jana Bachurová, Dana Slámová, Bohouš Sláma
a Martina Schejbalová.
„Další akcí bude ředitelské setkání první sobotu v září, kde budeme
pracovat a pak trochu zakalíme,“ doplňuje Ondra.
16
Téma měsíce
Průběžně jsem to plánoval a kontroloval.
V Jáchymu se dá vše dosledovat – statistikové body, zkontrolovat, že smlouvy byly
odevzdány s dokladem a požadovanými
přílohami. V tom moc děkuji své manželce
a zároveň i asistentce za spousty hodin kontroly a dohledávání všeho možného. Ještě
větší dík patří všem spolupracovníkům,
bez kterých by nebylo co oslavovat. Moc si
vážím jejich spolupráce.
O postupu jsem věděl z předběžné
uzávěrky, kterou mají ředitelé k dispozici asi
dva dny před ostrou uzávěrkou. Postup byl
ze strany firmy pozorně sledován. Jak management firmy, tak i můj nadřízený drželi
palce, abychom plán obratu splnili a postup
se podařil.
Bylo pro vás období posledních měsíců
před postupem v nějakém ohledu
poučné?
Určitě, a to velmi. Stejně jako dříve nedopadlo několik zázračných obchodů, kde
jsme měli udělat velké množství bodů. Ukázalo mi, co v kom je a jak kdo umí zabrat.
Bylo až dojemné, jak se mě členové našeho
týmu stále ptali, jestli to už máme, a povzbuzovali mě, že to dáme. Moc jim za to
děkuji. Jsem součástí skvělého týmu.
V čem podle vás spočívá úspěšné vedení týmu?
Říci lidem, co od nich očekávám. Kontrola
v průběhu cesty. Vyhodnocení a stanovení
nového cíle. Je potřeba, aby to spolupracovníci brali jako pomoc manažera – zkušenějšího kolegy, ne jako buzeraci. Hranice je často
velmi tenká. V týmu musí být dobrá nálada
a mělo by se táhnout za jeden provaz.
Jak často se vidíte s lidmi z vašeho
týmu? Znáte všechny osobně?
vala a sepsala, jak by můj partner měl
vypadat. Nic se nemá podcenit  (tip
pro nezadané).
Martina Schejbalová
manželka Ondřeje Schejbala
Čeho si na Ondřejovi vážím?
Má svůj život pevně v rukou. Co Ondra řekne, to platí. Má pozitivní postoj,
všechny životní trable se s ním dají snáze
překonávat. Umí se radovat a užívat si
života. Z malého výletu udělá velkou
událost a z běžné chvíle výjimečnou. Je
velkorysý a dobrý učitel. Umí jít za svým
cílem a ukazovat směr i ostatním. Je to
můj nejlepší přítel a můžu se na něho
spolehnout. Naštěstí ale není dokonalý .
Za životního partnera jsem si ho nevybrala náhodou. V knížce „Moc podvědomí“ byla kapitola věnovaná výběru
partnera. Tak jsem si to pěkně napláno-
S manažery a řediteli máme poradu na konci měsíce po uzávěrce, kdy hodnotíme
výsledky, předávám informace z firmy a předáváme si zkušenosti. Jednotlivé kanceláře
pravidelně navštěvuji, děláme společné
tréninky nebo náborové pohovory. Většinu
lidí na konzultantských pozicích znám.
Kariéra Ondřeje Schejbala ve zkratce:
Po studiích na vysoké škole odjel na dva roky do USA, kde přes rok pracoval a později zde studoval
na univerzitě a cestoval po státech. Po návratu v Čechách studoval doktorandské studium, při kterém
začal podnikat v síťovém prodeji. Začínal zcela od nuly a postupně dosáhl pozice regionálního ředitele
a člena dozorčí rady.
Květen 2005: nástup do Broker Consulting. Přesně 1. 5. 2005, tedy na Svátek práce, který prý tehdy
navíc vyšel na neděli. Lepší začátek kariéry by podle Ondřejových slov nikdo nevymyslel. Na své
začátky v Broker Consulting dnes Ondřej vzpomíná takto: „Během měsíce se mnou zejména z bývalé
firmy nastoupilo 50 obchodníků. Byla to mela, protože nikdo z nás ve finančním zprostředkování nikdy
nepracoval. Než jsem stačil uzavřít svoji první smlouvu s klientem, měl jsem v týmu 30 spolupracovníků. Bylo zajímavé vést a školit obchodníky, se kterými zároveň absolvujete svůj první Základní seminář
a pak licenční školení na ČNB. Byla to výzva. Vymyslel jsem nový prodejní rozhovor na jednoduchý prodej IŽP, který bylo jednoduché naučit nováčky. Naše obchodní skupina se pak každým rokem rozrůstala
a profesionalizovala až do dnešní podoby.“
Co pro mě znamená Ondřejův postup na pozici Zemského ředitele?
Jsem samozřejmě moc ráda, že se to
povedlo. U nás doma nesměl padnout ani náznak toho, že by se postup
neudělal, a pracovali jsme na tom
všichni. Výsledkem jednoho půlroku nic
nekončí, naopak. Výzva je před námi
veliká a práce nás čeká spousty. Jeden
náš manažer, dnes již oblastní ředitel,
mi řekl, že po dosažení Ondrovy pozice
Zemský ředitel už budu mít na starosti
jenom venčení naší fenky Nesinky. Tak to
mne upřímně pobavilo.
Jak jsme spolu oslavili Ondřejův
úspěch?
Oslavu uděláme na ředitelském setkání
4. 9. 2010 na Seči, a to se všemi našimi konzultanty, kteří se na celkovém
výsledku podíleli. S nejlepšími obchodníky a manažery vyrážíme 20. 8. 2010
na jachtu.
Žádnou velkou osobní oslavu jsme
neměli, ale druhý týden v červenci jsme
byli s kamarády týden na katamaránu
a tam jsme dospali poslední týdny před
uzávěrkou.
S mnoha z nich jsem absolvoval schůzku
u klientů nebo náborový pohovor.
Myslíte, že vám na pozici zemského
ředitele přibude práce a starosti, nebo
že naopak budete mít více času na své
koníčky?
Zatím mám více práce…
Co byste poradil lidem, kteří se chtějí
také vypracovat na nejvyšší pozici
v Eurokariéře? Za jak dlouho to podle
vás mohou dokázat ti, kteří v našem
oboru právě začínají?
Myslete a plánujte ve velkém. Bohužel hodně
lidí bere tuto práci, aby je pouze uživila.
Zbytečně si pak házejí klacky pod nohy
a dosahují chabých výsledků. Určitě je lepší
dát si hodně ambiciózní cíl a pak ho třeba
i nesplnit. Budete mnohem dál a úspěšnější,
než když si dáte za cíl vydělat na složenky.
Není tak důležité, kde jste teď, ale kam jdete.
Začněte ihned. Stojí za to naplno žít, ne
n
pouze přežívat ze dne na den.
Volného času momentálně moc nemám. Zařizujeme a vybavujeme nové prostory v Hradci
Králové. Je s tím neskutečně práce a hlavně starostí. Když máme volno, snažíme se sportovat.
S manželkou chodíme hrát golf. Máme tři minuty od domu golfové hřiště, je to fajn relax.
Občas se jedu projet na motorce. Máme šestnáctiměsíční fenku, zahrádku a rodinný dům,
o který je potřeba pečovat. Dovolenou trávíme většinou někde na jachtě s přáteli.
18
19
Reportáž
Reportáž
Piráti z Broker Consulting
Jsem sice povahou pirát, ale plul jsem do té
doby maximálně na lehátku na rybníku nebo
v kánoi na Berounce, takže jsem měl velké
obavy, jak to všechno zvládnu. Byl jsem ale
ujištěn, že to bude nádherný zážitek, na který
nikdy nezapomenu.
Vstříc očekávání jsem se tedy připravil
a nastartovaný jsem byl již několik hodin
před odjezdem. Následovalo letmé sblížení
s posádkou našeho auta, kterou tvořili Vilém
Podliska a jeho bratr Honza Zeman. Cestu
jsme zvládli bez potíží díky řidičskému umění
Viléma a mému umění říkat neustále nějaké
zbytečnosti, aby řidič neusnul. Na trajektu
proběhlo další seznámení se zbytkem naší
lodní posádky. Byli mi představeni František
Rejzek, Lukáš Křetínský z Vyškova, Emil Malý
s manželkou Šárkou a dcerou Nikolou. No,
a pak mi představili kapitána naší lodi! Trošku
mi spadla brada, protože jsem si představoval zarostlého, větrem ošlehaného staršího
mořského vlka. A ruku mi podává usměvavý
mladíček kolem 23 let a říká: „Já jsem Lukáš.“
Pomyslel jsem si: „Tomu že mám svěřit svůj
drahocenný život? Tak to bude jízda…“
Bastia nás obklopilo nádherné slunečné
počasí, asi 35 stupňů a nebe bez mráčků.
Po úmorném vyloďování z trajektu nás ještě
čekala 170 km dlouhá jízda autem přes celou
Korsiku do přístavu Bonifacio, kde jsme si
měli vyzvednout jachtu! Zastavili jsme se
i v místním marketu, kde jsem zjistil, že zboží
dovážené do Čech je asi tak 4. jakost a že
nás doma prodejci potravin berou pěkně
na hůl, co se kvality i výběru týče. Po krátkém
občerstvení francouzskými pamlsky jsme se
vydali do kýženého přístavu, kde už na nás
čekala naše loď! Jmenovala se Lola 22 Bamboocha, a když jsem ji poprvé uviděl, nevěřil
jsem, že se na ni vejde devět lidí. Připadala
mi strašně malinká, a jak se tam tak houpala
na vlnách, představoval jsem si, jak při první
jízdě krmím rybičky obsahem svého žaludku.
Seznamovací večírek
První noc jsme strávili v přístavu vzájemným
poznáváním. Zjistil jsem například, že Fanda
Rejzků nejí cibuli a houby a že vaří zásadně
bez cibule. Pomyslel jsem si, co je to za vaření
bez cibule (to je přece základ každého jídla).
Když oznámil, že nám bude na jachtě vařit
Cestu trajektem jsme přečkali jako zkušení
cestovatelé uvnitř lodi spaním na schodech.
Neleželo se nám moc pohodlně, ale alespoň
jsme se nespálili jako někteří členové naší
výpravy! Po přistání na Korsice v přístavu
Jednoho krásného dne v jednom
krásném městě jménem Plzeň
jsem dostal nabídku od našeho
obchodního ředitele Viléma
Podlisky, abych s nimi jel plachtit
po Středomoří! Konkrétně
na ostrovy vendety neboli ostrovy
bukanýrů a pirátů – na Korsiku
a Sardinii!
on, byl to pro mě docela šok. Tak a bylo tu
první ráno. Konečně vyplujeme na moře.
Zapomněl jsem se zmínit, že tu noc jsem
se s oběma Lukáši vydal prozkoumat, jak
žije přístav v noci. A nutno podotknout, že
to bylo parádní. Všude muzika, zpěv, tančí
se dokonce i na ulicích. Kluby točí výborné
pivo a bary jsou plné krásných Francouzek.
Ještě že nám nerozuměly. Vrátili jsme se nad
ránem, takže my tři jsme se moc nevyspali.
Ale bylo nám to jedno, protože když poprvé
vyplujete, je to dokonalý zážitek, při kterém
vůbec nic nevnímáte. Obrovské vlny měly
i 3 až 4 metry. Bylo krásně a slunečno, jen
parádně fučelo. Na první plavbu jsem si
nemohl přát lepší podmínky. Kupodivu mi
nebylo ani špatně a náramně jsem si to užíval. Jinak ovšem na tom byl Lukáš z Vyškova,
Když poprvé vyplujete,
je to dokonalý zážitek,
kdy vůbec nic nevnímáte.
který rybičky krmil i za mě. Alespoň, že si
nestoupnul proti větru. V té době se náš
mladý kapitán ukázal jako výborný lodivod.
Loď ho poslouchala jako hodinky a my jsme
pluli vstříc našemu novému dobrodružství.
Vlny byly obrovské a s lodí to houpalo jako
na matějské pouti. Chvílemi se zdálo, že se
moře ztrácí před obzorem. Parádní adrenalin
a zážitek, ale to už nám kručelo v břiše hlady
a Fanda povídá: „Já vám jdu něco ukuchtit.“
Bezcibuláč Franta vaří
Pomyslel jsem si: „A jééé, bezcibuláč...“ Jaké
bylo moje překvapení, když Fanda dokázal
při třímetrových vlnách, kdy v podpalubí
se nedá ani sedět, natož vařit, ukuchtit
nevídaně dobrý oběd. I bez cibule. A od té
smějí a popíjejí šampaňské. Vtom přišla velká
vlna a trefila se přímo do mého obličeje.
Vyháknulo mě to ze smyčky a už jsem jen
pozoroval, jak jsem sám uprostřed oceánu
zmítán vlnami a loď se ode mě nezadržitelně
vzdaluje. Posádka mi mávala a smála se. Mně
do smíchu moc nebylo, ale nezpanikařil jsem
a šlapal jsem vodu, dokud to Šárka neotočila
a nevrátili se pro mě. Každopádně parádní
adrenalinový zážitek, který si budu pamatovat hodně dlouho.
Křest na plavčíka byl
adrenalinový zážitek.
doby jsme měli postaráno o perfektní
středomořskou stravu. Franta vařil naprosto
bezkonkurenčně. I Zdeněk Pohlreich by mu
složil poklonu.
Námořnický křest
a ošklivá ryba na talíři
Užíval jsem si plavbu překrásným mořem
mezi okolními ostrůvky, kochal jsem se
panoramaty, když najednou Vilém povídá:
„Budeme tě křtít na námořníka. Hodíme ti
lano za loď a ty skočíš, chytíš ho a necháš se
táhnout za lodí!“ To neznělo tak špatně, a tak
jako ke všemu, co dělám, jsem přistoupil
i k tomuto úkolu. Jdu do toho prostě po hlavě. Koukám: je krásně, za lodí pár bublinek,
loď jela asi 7 uzlů a vypadalo to všechno tak
idylicky. Tak jsem skočil... Když jsem se vzpamatoval z nárazu o hladinu v té rychlosti,
začal jsem chytat lano, které bylo neskutečně
rychlé a ujíždělo mi přes prsty. Nahmatal
jsem konečně konec lana se smyčkou
a myslel jsem, že mám vyhráno. Od teď už se
jen povezu, pomyslel jsem si. Loď si to frčela
velkou rychlostí, vlny mi narážely do tváře
a vodu jsem měl v uších, v nosu a hlavně
v očích. Sotva jsem popadal dech, když jsem
koutkem oka zahlídnul, jak se Emil a Vilém
Po všeobecném veselí z mého křtění
na plavčíka jsme pokračovali na ostrov
Sardinie. Městečko Palau bylo malé a útulné
a my jsme se rozhodli ochutnat nějaké místní
speciality. Zašli jsme na večeři do místní Typici Restaurantu a vybrali jsme strašně ošklivou
rybu, která se jmenovala Svatý Petr. Prý je
vylovena z obrovské hloubky, říkal číšník,
a už nám ji servíroval. To jsme ještě netušili,
že cena odpovídala hloubce, ze které tu
rybu vylovili. Ale měli jsme k tomu výborné
italské víno a nakonec pravé tiramisu…, to
byla mňamka. Po překrásném večeru jsme
odjeli na malinkém nafukovacím člunu, který
měl motor jako kozí dech a sotva se ploužil
po moři, zpět na naši jachtu.
Další dny jsme se plavili, potápěli a opalovali, řešili věci pracovní i nepracovní... Prostě
totální pohodička ve Středomoří! A pak mi
konečně ukázali, o čem to plachtění vlastně
je. Napnuli jsme hlavní plachtu, celá loď
se nahnula na bok a svištěla po moři jako
blesk po obloze! Pluli jsem asi 10 uzlů a já se
mohl ze sedačky dotýkat vody! Dopluli jsme
na překrásné místo zvané Iles Lavezzi. Je to
spolek ostrůvků a velkých kamenů, ve kterých
jsou zátoky s trojbarevným mořem. Na ostrově je hřbitov pirátů a kolem dokola spousta
podmořského života. Viděl jsem chobotnici,
sépii, barakudu a taky malou murénu a velká
hejna barevných rybiček, které jste mohli
krmit z ruky! Prostě nádhera. Kochal jsem se
podmořským životem do té doby, než mě
žahla medúza! Bolest to byla příšerná, ale
vzpomněl jsem si, že moč pálení neutralizuje.
Tak jsem neváhal, doplaval na pláž a vyzkoušel to. Opravdu to funguje, ale pohledy
turistů mi naznačovaly, že to není zrovna
košer. Na odmítnutí jsem ale z práce zvyklý,
takže jsem si z toho nic nedělal a pokračoval
v uzdravovacím rituálu. Na lodi se mi smál
hlavně Honza Zeman. Ale jen do té doby, než
ho půl hodiny po mně žahla do hlavy.
Večer jsme zapíjeli, že jsme to všechno
přežili. Kotvili jsem v zátoce, kterou náš
kapitán přejmenoval na „zátoku sviní“. To asi
proto, že tam měl jachtu italský samovládce
Berlusconi. Jeho jachtička s vrtulníkem byla
výstavní! Ono kolem dokola to tam byla
samá překrásná jachta. To mi připomnělo, jak
ještě musím hodně makat, než se na takové
lodi aspoň svezu.
Poslední noc na lodi
Po posledním dnu na moři jsme znovu
zakotvili v přístavu Bonifacio, který jsme si
prohlédli jak přes den, tak hlavně v noci. Bylo
to opravdu úchvatné středověké město,
které překypovalo nočním životem a barvami. Po večerní procházce starým přístavem
jsme se vydali zpět k našemu plavidlu oslavit
poslední noc na lodi! Při hodně větrném
večeru na lodi jsem usínal na palubě a přemýšlel jsem o tom, že za ten týden na lodi
poznáte, s kým se plavíte. Musím říci, že jsem
neskutečně rád, že jsem mohl poznat takovéhle super lidi. Po celou dobu vládla skvělá
atmosféra a načerpal jsem i spoustu nových
zkušeností do práce! Pro mě osobně to byl
překrásný zážitek, za který vám všem (celé
posádce), ale hlavně tobě, Viléme, moc děkuji! P. S.: Příště se toho lana jen tak nepustím.
Petr Badura, finanční specialista
21
20
Know-how
Investice
Nový soupeř FLEXI
Vylepšené Rizikové životní pojištění s dividendou od Uniqa pojišťovny
Uniqa pojišťovna představila na začátku srpna revoluční změny ve svém produktu Rizikové životní pojištění
s dividendou (RŽPD), který se nově stává vlajkovou lodí této pojišťovny a spojuje to nejlepší z původního
RŽPD (koncept rizikové dividendy, pojistitelnost dvou dospělých osob a neomezeného počtu dětí, možnost
zkrácené doby placení, nízká nákladovost spořící složky) a produktu Finance Life Vision (minimální
požadavky na postačitelnost pojistného).
Navíc byly provedeny následující podstatné
inovace:
nSnížení již tak konkurenceschopných sazeb úrazového pojištění, díky rozdělení
sazeb podle pohlaví je zlevnění v případě žen významné,
nrozšíření nabídky připojištění (pojištění
právní ochrany rodiny od D. A. S. pojišťovny, pojištění TOP Asistence – zprostředkování návštěvy u dětského specialisty), MEDUniqa (konzultace zdravotního
stavu nebo diagnózy), pojištění velmi
závažných onemocnění dětí),
nsnížení povinné minimální pojistné
částky pro případ smrti na 30 000 Kč
a zvýšení maximálního násobku klesající
pojistné částky k pevné na čtyřnásobek,
ndětské úrazové pojištění již nemá podobu pevných balíčků a jednotlivá rizika lze
pojistit samostatně,
nnavýšení maximálních pojistných částek
(pro standardní sjednání) – denní
odškodné 1000 Kč pro dospělé, 500 Kč
pro děti, trvalé následky 1 000 000 Kč
pro děti, dávky v pracovní neschopnosti
1000 Kč bez prokazování příjmů.
Kromě změn v parametrech produktu je
nutné zmínit i změny v servisním zázemí
pojišťovny. Bude zaveden předběžný zdravotní underwriting a přístup do systému
POS, který umožní například elektronické
vyplnění smlouvy nebo aktuální informace o stavu zpracování všech smluv
daného spolupracovníka. Samozřejmostí
zůstává zachování jednoduché excelovské
kalkulačky pro zpracování nabídek a obálka
smlouvy v našich firemních barvách.
Tabulka 1: Porovnání měsíčního pojistného bez pojištění invalidity třetího stupně
Produkt
MužŽenaRodina
RŽPD 1173 Kč
469 Kč
2116 Kč
Flexi
1307 Kč
626 Kč
2277 Kč
ING SMART 1403 Kč
837 Kč
4804 Kč
Perspektiva 7BN
1620 Kč
650 Kč
2630 Kč
Forte (od 1. 9. 2010)
1703 Kč
753 Kč
2718 Kč
Tabulka 2: Porovnání měsíčního pojistného včetně pojištění invalidity třetího stupně
Produkt
MužŽenaRodina
Flexi
2285 Kč
937 Kč
3626 Kč
RŽPD 2585 Kč
1478 Kč
4537 Kč
ING SMART
2678 Kč
1787 Kč
4804 Kč
Perspektiva 7BN
2860 Kč
1280 Kč
4500 Kč
Forte (od 1. 9. 2010)
2937 Kč
1212 Kč
4536 Kč
Z hlediska srovnání s konkurencí vyplyne
asi největší slabina tohoto produktu. Je jím
cena pojištění invalidity třetího stupně. Při
porovnání postačitelnosti pojistného pro
zvolený příklad tedy záleží, zda počítáme
či nepočítáme s invaliditou. To dokládají
tabulky 1 a 2, ve kterých jsou uvedeny výše
minimálního pojistného při předpokladu
pojistné doby do 65 let pro následující členy
rodiny a kombinace pojištěných nebezpečí:
Příklad:
Muž: ročník 1975, smrt 1 500 000 Kč, plná
invalidita 1 500 000 Kč, trvalé následky úrazu
840 000 Kč, denní odškodné 400 Kč;
Žena: ročník 1975, smrt 1 000 000 Kč, plná
invalidita 1 000 000 Kč, trvalé následky úrazu
600 000 Kč, denní odškodné 300 Kč;
2 děti: ročník 2006 a 2008, trvalé následky
úrazu 1 000 000 Kč, denní odškodné 300 Kč.
Na první pohled je zřejmé, že bez pojištění
invalidity se dokáže inovovaný produkt
RŽPD dostat pojistným pod úroveň
FLEXI a samozřejmě i dalších produktů. Se
zahrnutím invalidity se produkt propadá
pořadím za FLEXI, ale drží se na úrovni
ostatních produktů.
Inovovaný produkt RŽPD se ovšem
neztratí ani mezi produkty určenými k vytváření rezervy na rentu. Je to díky velmi
přijatelným nákladům na správu aktiv
(i když si pojišťovna účtuje vlastní management fee), nízkému rozdílu mezi nákupní
a prodejní cenou jednotky a neexistenci
standardního poplatku za správu smlouvy.
Pevně proto věřím, že si tento produkt
vydobude silné postavení v našem portfoliu a pomůže nám získat další spokojené
klienty.
Kam nejlépe investovat
v dobách inflace a deflace
Současné makroekonomické prostředí ve vyspělých zemích na západ od nás se dá charakterizovat jako
čekání na inflaci nebo na deflaci. Pochopitelně velmi záleží na tom, o jakém časovém horizontu se bavíme,
protože aktuálně je problém inflace velmi vzdálen.
Ještě než se pustíme do rozboru investování v těchto scénářích, vysvětleme si
v krátkosti oba pojmy. Pojem inflace je pro
nás asi nejpochopitelnější a její definice je
dle Wikipedie velmi strohá a na první pohled jednoduchá – „Inflace je ekonomický
jev, který označuje všeobecný růst cenové
hladiny, neboli snížení kupní síly peněz.
Její dopad je velmi nebezpečný – inflace
je především přerozdělováním bohatství.
V okamžiku, kdy jsou nově vytvořené
peníze vpuštěny do oběhu, všichni držitelé
hotovosti ztrácejí. Ti, kdo se však k novým
penězům dostávají první, naopak na jejich
úkor získají, protože mohou za staré ceny
nakupovat novými penězi.“ Není překvapením, že nejblíže tomuto penězovodu
mají banky, které z tohoto stavu dokážou
profitovat. „Opačným jevem k inflaci je deflace – tedy pokles cenové hladiny, zatímco
dezinflace je snižování míry inflace (tzn.
i při dezinflaci cenová hladina roste).“ Existují však myšlenkové proudy, které říkají,
že inflace či deflace jsou měnové povahy,
a záleží, jak roste množství peněz v ekonomice. Růst či pokles cen zboží a služeb je
jen logickým důsledkem.
Od teorie se přesuňme k tomu, kam
tedy investovat v těchto možných scénářích – viz tabulka.
Rozbor investic v dobách inflace a deflace
Aktivum
Martin Novotný,
Milan Tomášek,
vedoucí analytik
ČP INVEST
Deflace
Redukovat – hotovost totiž s růstem inflace
ztrácí kupní sílu. Inflace je typicky spojena
s oslabením domácí měny, proto jednou
z možností je sázet na pokles měny, případně
investovat do zahraničních měn.
Akumulovat – její kupní síla roste s tím, jak
ceny klesají. Platí staré burzovní pravidlo: králem
je hotovost. Jde o nejbezpečnější „investici“
v tomto období.
Dluhopisy – těmto instrumentům je nejlépe
se vyhnout. Pokud ano, pak preferovat nízkou
duraci a vyhnout se dluhopisům s dlouhou
splatností, které jsou citlivé na změny sazeb.
Kupovat – čím delší splatnost, tím lépe.
S poklesem výnosů totiž roste cena dluhopisů.
(Naopak osobní dluhy raději splatit či snížit –
nejde o klasickou „investici“, ale rozhodně velmi
výrazně uleví domácím rozpočtům.)
Kupovat – inflačně vázané dluhopisy – v USA
známé jako TIPS – tyto dluhopisy obsahují
ochranu před inflací a jejich výnos roste s inflací.
Částečně ano – pokud se v budoucnu opět roztočí
kola inflace. Jinak v deflaci je lépe preferovat
investice do dluhopisů s pevným výnosem.
Kupovat – nejlépe země emerging markets,
které jsou více „svázané“ s cenami komodit.
Dále vybírat společnosti s vysokou mírou cizího
kapitálu nebo firmy, které generují tržby a zisky
v zahraničí – vlivem poklesu domácí měny
zvyšují zisky, případně dividendy.
Prodat – je lépe se jim v tomto prostředí
vyhnout, ale jednou z možností je investovat
do kvalitních, velkých a silných společností
s atraktivní dividendovou politikou. Tyto
společnosti jsou na rozdíl od konkurence schopny
si udržet cenou hladinu výrobků a služeb, což
se projevuje ve stabilnějších maržích. Dále
vybírat společnosti se zdravou bilancí a nízkým
zastoupením cizích zdrojů. Sektorově jde
o technologie, farmacie či telekomunikace.
Kupovat – důvody podobné jako v deflačním
scénáři. V případě technologických akcií se
zaměřit na zahraniční společnosti.
Kupovat – jedna z mála oblastí, kam se vyplatí
investovat kapitál. Neustále zdokonalování
technologií generuje rostoucí poptávku
po těchto statcích.
Prodat: ceny budou mít tendenci klesat.
Ropa
Kupovat – komodity obecně slouží jako
prostředek k ochraně před inflací a jejich nabídka
není elastická (pokud cena roste, nabídka
zaostává).
Zlato
Kupovat – pokud se podíváte, co bylo v dobách
vrcholící inflace nejvíce oblíbené, bylo to
zlato se stříbrem. Současné kroky centrálních
bank včetně „tištění nových peněz“ vytvářejí
do budoucna třaskavé inflační nebezpečí.
Kupovat. Málokdo ví, že ačkoliv cena zboží
a služeb klesá, zlato v tomto prostředí funguje
jako forma peněz – viz Velká deprese v 30. letech
minulého století.
Akcie těžařů
zlata
Další z možností, ovšem s vyšším rizikem, je
kupovat akcie těžařů zlata a stříbra. Proti ceně
zlata rostou v dlouhém horizontu cca 3x rychleji.
Kupovat – jeden z mála sektorů, kde rostou
marže – cena výstupu roste, naopak náklady
vlivem deflace klesají.
Nemovitosti
Nemovitosti a půda – asi nejvíce známá
a osvědčená metoda. Nevýhodou jsou vysoké
počáteční náklady na pořízení této investice.
Prodat – jejich ceny klesají a vyplatí se
preferovat pronájem.
Hotovost
Dluhopisy
Inflačně
vázané
dluhopisy
Akcie
Technologie
Proměnlivé scénáře
Ještě před několika měsíci byl žhavým
tématem scénář recese. Stačilo oživit dluhové problémy v jižní části Evropy, k tomu
přidat slabá makrodata v USA a rázem
jsme ve scénáři úplně opačném a jeho
pravděpodobnost významně roste. Do jaké
etapy nakonec vkročíme, bude hodně
záležet na dalších krocích centrálních bank.
Může se stát, že to bude zlatá střední cesta
a v ekonomice se bude výrazně projevovat
jak inflace, tak i deflace. Kam pak investovat, vám napovídá přehledná tabulka.
Inflace
22
23
Výsledky
červenec
2010
Výsledky
červenec
2010
počet nováčků
Vlastní body
Jméno
BodyJméno
Jiří Mrázek
Pavlína Půtová
Petr Hendrych
Petr Janovský
Pavel Dressler
Jiří Vosyka
Renata Soukalová
Pavel Nosek
Zuzana Baffyová
Jaroslava Pokorná
Martin Polata
Eva Vavřenová
568
345
283
231
222
221
193
187
184
182
178
176
Petr Boháč
Tomáš Rychtecký
Karel Kubíček
Tomáš Růžička
Petr Nechutný
Petr Kadleček
Marek Frnda
Tomáš Marek
Antónia Janečková
Michal Klátil
Pavel Mičan
Body
Jméno
172
164
162
160
159
155
153
153
153
153
150
Martin Eisenreich
Patrik Wolf
Petr Janovský
Lukáš Buček
David Mareš
Eliška Kasanová
Václav Zeman
Eva Patová
Miroslav Pluháček
Pavel Balcirák
Jaroslav Vrtek
Ludvík Zíka
Čeněk Liška
Petr Brada
Radek Mlejnek
Tomáš Němec
Anketa – vlastní body
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější spolupracovníci měsíce července.
Jiří Mrázek,
reprezentant
Mým heslem je: jak si kdo
zaseje, tak si také sklidí.
V červenci se mi zúročily déle
rozpracované obchody s mými
dlouhodobými klienty. Vzhledem k mému věku už
nejsem tak dravý jako mladší kolegové, ale i dlouhodobá pravidelná práce se občas vrací zajímavými výsledky.
Pavlína Půtová,
konzultantka a hypoteční specialistka
Za tímto výsledkem je mnoholetá práce s klienty. Klienti,
kteří neměli v minulosti kvůli
situaci na hypotečním a realitním trhu k uskutečnění
svých plánů mnoho šancí, nehledě na své pracovní vytížení ani mnoho času, i po letech ocení obchodní vztah,
který mohli se svým hypotečním specialistou navázat.
Takový vztah se pak vždy zúročí v realizaci obchodu,
i když to někdy trvá měsíce či roky.
Petr Hendrych,
manažer senior
7
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
Body
Radovan Šeleng
Pavel Hošek
Michal Koubek
Martin Haňavec
Jan Skolil
Libor Suk
Adéla Jírová
Drahomír Olšiak
Petr Otys
Milan Kryslička
Josef Vašíček Pavel Zym
Jaroslava Vlková
Michal Klátil
Jaromír Pumprla
Jiří Sameš
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Anketa – skupinové body
V červenci se to pěkně sešlo,
bohatý klient a malinkatý
firemní obchod. Když se dělá
tato práce delší dobu, tak
se pěkný výsledek musí povést každému. Taky bych
chtěl poděkovat svému manažerovi Petru Huškovi
za to, že mně a mým kolegům v Hradci Králové věnuje
hodně času.
Skupinové body
Jméno
BodyJméno
Body
Luděk Vokoun
Igor Szeles
Emil Malý
Jana Zíbová
Michal Koubek
Radek Jelínek
Jindřiška Dresslerová
Roman Skala
Rudolf Kolbaba
Rudolf I Gusti
2483
1800
1664
1566
1424
1305
1300
1053
917
822
741
677
659
625
575
573
560
514
501
Patrícia Balkó
Jan Tuček
Michael Rund
Jozef Szeles
Libor Nekvasil
Pavel Kadleček
Jana Holátová
Ivan Dischinger
Julius Šafr
BodyJméno
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější ředitelé měsíce července.
Luděk Vokoun,
regionální ředitel
Igor Szeles,
regionální ředitel
Začátek července byl pro nás
spíše dovolenkový. Druhá
polovina už byla hodně
pracovní. Nebyl to měsíc, kdy by
někdo výrazně bodově zazářil, ale většina obchodníků si
splnila to „své“. Všichni kteří to dokázali mají můj obdiv
a poděkování! V pekelných červencových vedrech to byla
především zkouška vytrvalosti. Mám radost, že jsme byli
nejvytrvalejší ředitelství!
Za dosiahnutý výsledok gratulujem všetkým mojim
spolupracovníkom, ktorí sa
v extrémnych horúčavách
prekonali a v hlavnej dovolenkovej sezóne dokázali, že sú
skvelí obchodníci. Zvlášť ďakujem za skvelú manažérsku
prácu Paťke Balkó a Jožovi Szelesovi. V auguste máme ďalší
30% nárast, čo je skvelý odraz na najzaujímavejšiu dekádu
roka. Gratulujem ešte raz všetkým, ktorí odštartovali svoju
kariéru, a teším sa na prácu so skvelým týmom. Môj cieľ je,
aby stále viac manažérov z môjho týmu písalo do ankety
skupinové body.
Emil Malý,
regionální ředitel
Jsem rád, že se nám podařilo
dosáhnout medailového místa
a děkuji všem svým lidem za to,
že přispěli svými výsledky
k dosažení třetí příčky v prvním prázdninovém měsíci. Plán
pro toto pololetí máme vyšší a k jeho splnění vede jediná
cesta - nadále se soustředit na telefonování, nábory,
na zapracování nováčku a na zajištění dostatečných aktivit
pro všechny lidi v týmu.
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi
Výsledky soutěže Regata Broker Consulting 2011
z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body
jsou spolupracovníkům počítány za všechny země, kde působí,
a jsou přepočítány na nové eurobody (tj. bodů ze Slovenska,
Maďarska a Rumunska se započítává jen polovina).
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Níže uvedené tabulky obsahují výsleky soutěže za uzávěrku 7/2010. Vyhodnocení průběžných výsledků soutěže Regata 2011 (součet výsledků za jednotlivá období) najdete na těchto odkazech: CZ OK NET Broker Consulting, a.s. > Soutěže > Soutěže pro rok 2010; SK OK NET Broker Consulting > Súťaže; Podrobná pravidla soutěže najdete rovněž na OK Netu v sekci „Soutěže pro rok 2010“.
Kategorie: Oblastní ředitel
Kategorie: Obchodník
Prémiové body
Jméno
Mrázek Jiří
Půtová Pavlína
Hendrych Petr
Body 15
12
10
Jméno
Janovský Petr
Vosyka Jiří
Dressler Pavel
Body 8
6
5
Jméno
Nosek Pavel
Vavřenová Eva
Pokorná Jaroslava
Prémiové body
Body
4
3
2
Jméno
Soukalová Renata
Body
1
Kategorie: Manažer senior
Jméno
Jelínek Radek
Skala Roman
Kolbaba Rudolf
Body 15
12
10
Jméno
Balkó Patrícia
Tuček Jan
Rund Michael
Jméno
Body 15
12
10
8
6
5
Jméno
Szeles Jozef
Nekvasil Libor
Dischinger Ivan
Body
4
3
2
Jméno
Holátová Jana
Body
1
Kategorie: Regionální ředitel
Prémiové body
Prémiové body
Skolil Jan
Chalupka David
Gramel Petr
Body Jméno
Liška Čeněk
Malá Šárka
Mikešová Helena
Body 8
6
5
Jméno
Nechutný Petr
Kupilík Václav
Dobišová Magdalena
Body
4
3
2
Jméno
Fundová Monika
Body
1
Jméno
Vokoun Luděk
Szeles Igor
Malý Emil
Body 15
12
10
Jméno
Zíbová Jana
Dresslerová Jindřiška
Koubek Michal
Body 8
6
5
Jméno
Gusti I Rudolf
Hušek Roman
Leštinský Radoslav
Body
4
3
2
Jméno
Madzia Miroslav
Body
1
24
25
Téma měsíce
Téma měsíce
Kariéra Romana Huška ve zkratce:
Červen 2004: Roman odmaturoval a začal pracovat jako
konzultant ve společnosti IFS Tomáše Paura. V témže roce
začíná budovat tým. Jeho prvním spolupracovníkem byl
kamarád Martin Havlík. Martin dodnes patří mezi klíčové
spolupracovníky Romanova týmu (dnes se nachází na pozici manažer senior).
Roman Hušek
regionální ředitel
Kariéra Romana Huška odstartovala v roce 2004.
Dvacetiletý Roman se tehdy rozhodl přesídlit z rodného
Hradce Králové do Liberce, aby tady vybudoval svou
vlastní pobočku společnosti IFS. Od bráchy si půjčil sto
tisíc, pronajal si první malou kancelář na kraji města a začal
stavět tým. Dnes je provozovatelem jednoho z největších
a nejmodernějších klientských center Broker Consulting
a nejmladším regionálním ředitelem. V roce 2012 má
v plánu postoupit na zemské Zemské ředitelství.
Říjen 2004: Dvacetiletý Roman se rozhodl udělat jeden
z nejdůležitějších kroků ve svém životě. Zabalil si kufr, sedl
do svého prvního auta, na které si vydělal za léto (byl to
Mitsubishi Colt 1.6GTI ), a odjel do Liberce vybudovat
pobočku společnosti IFS. Proč právě do Liberce? Na tuto
otázku Roman odpovídá: „Protože to nebylo daleko
od Hradce, ale hlavně tam studoval na vysoké škole
Martin Havlík. Martin bydlel na kolejích, kde jsem našel
na třičtvrtě roku útočiště. Sice jsem bydlel na přistýlce
(na černo ), ale ze začátku byla každá ušetřená koruna
dobrá.“ Roman si pronajal v centru Liberce podkrovní
kancelář o dvou místnostech, cca 65m2. Jedna místnost
byla Romanova kancelář včetně zasedací místnosti asi pro
12 lidí, druhá místnost sloužila jako callcentrum. Na callcentru prý Romanův business v Liberci začal a výrazně
mu ulehčil začátky. Na vybavení kanceláře si Roman půjčil
od svého bratra Petra 100 000 Kč.
Na začátek své kariéry dnes Roman vzpomíná takto: „Nedělal jsem nic jiného než to, co je potřeba dělat dneska.
Psal jsem body a vítal nové spolupracovníky. Jediné,
co mi přišlo divné, že když jsem chodil spát, ostatní
vyráželi do hospody. Někdy jsem vyrazil s nimi, a když
jsem vstával v 8 do práce, tak se většina teprve vracela
z hospod. Ze začátku šlo hodně o sebezapření a o odkládání uspokojení.“
Konec roku 2004: Roman postupuje na 5. pozici kariéry
– manažer senior
Polovina roku 2005: spojení společností IFS a Broker
Consulting
Listopad 2006: Romanův tým se rozrostl na 20 lidí a mohl
si už dovolit reprezentativnější prostory. Přestěhoval se
do vilky v centru města, kde měl k dispozici celé první
patro o rozloze 160 m2.
Květen 2007: Postup na oblastní ředitelství. V té době
pracovalo v Romanově týmu 35 lidí a prostory vilky začaly
být malé.
Srpen 2008: Roman podepisuje nájemní smlouvu na prostory bývalé banky o rozloze 281 m2.
Říjen 2008: Roman Hušek otevírá v té době největší OK
Finanční centrum Broker Consulting, které splňuje nejpřísnější standardy a stává se symbolem inovace.
Léto 2009: OK Finanční centrum na Husově ulici v Liberci
se rozšiřuje o další prostory na celkovou rozlohu 440 m2.
Červenec 2010: Roman Hušek se stává nejmladším regionálním ředitelem v historii Broker Consulting.
Konec roku 2010: plánované otevření dalšího klientského
centra oblastního ředitele Matěje Kubrta a větší kanceláře
manažera senior Petra Solera.
26
27
Téma měsíce
Téma měsíce
pohovorům. Obědy jsou většinou využity
také pracovně. Odpoledne se věnuji zase
náborovým pohovorům nebo doprovodům
s konzultanty. Snažím se alespoň dvakrát
týdně chodit cvičit nebo plavat. V pátek
mám ráno konzultantskou poradu s tréninkem na PR1, PR2, telefonování nebo získávání
doporučení. Odpoledne zase nějaký ten
náborový pohovor, nebo odjíždíme s Katkou
do Hradce Králové za rodiči na víkend.
Vaše klientské centrum má skvěle
udělanou stránku na Facebooku. Tady
se zprávy o vašem postupu objevily už
v červnu. Byli jste si už v té době jistí, že
máte dostatečné výsledky?
Ano, už v červnu jsem na Facebooku oznámil
postup na regionální ředitelství. Byl jsem si
na 99 % jistý, že to tam bude. Byl to vcelku
risk, ale chtěl jsem, aby si tím tým byl jistý minimálně stejně jako já. Už jsem si nepřipouštěl jinou cestu. Celkem jsme za pololetí udělali 18 043 brutto bodů a podle mé statistiky
jsem věděl, že z toho bude minimálně 13 000
netto bodů. Nakonec jich bylo 13 411, takže
jsme to dali s plnou parádou. Ale přiznám se,
že jsem byl od 1. 7. do 25. 7. hodně nervózní.
Každopádně jsem ale dělal jakoby nic…
Od koho jste se pak dozvěděl oficiální
zprávu o postupu?
První mi postup potvrdil Petr Hrubý, který to
věděl už několik dní dopředu. Ten ví prostě
všechno (smích). Byl to skvělý pocit a těším
se, až ho zažiju znovu, při dalším postupu.
Liberecký tým Romana Huška, který se stal
v Broker Consulting symbolem inovace, tvoří
v současné době 55 lidí s věkovým průměrem 27 let. Chodí rádi do práce, dosahují
skvělých výsledků a navíc se spolu scházejí i ve volném čase. Jak se tohle všechno
Romanovi podařilo? Za jeho příběhem
a úspěchem se skrývá obrovská dávka píle,
houževnatosti, loajality, obětavosti a pokory,
ale také odvahy zkoušet nové věci, dravosti
a chuti vítězit.
Romane, kdy jste se rozhodl stát se
regionálním ředitelem a co všechno
tomuto postupu předcházelo?
Co je pro Romana Huška
v životě nejdůležitější?
Mít zdravou, šťastnou a aktivní rodinu. Mít klid.
K tomu jsou potřeba peníze a mít čas si jich
také užít.
Rozhodl jsem se v té době, kdy jsem začal dělat kariéru v Broker Consulting, takže už v roce
2005. Každá pozice v kariéře je jen zastávka
na cestě dál. Nic speciálního tomu nepředcházelo. Řídím se pouze jedním pravidlem: pokud
chci být manažerem, musím nejdřív dělat
práci manažera. Pokud chci být oblastním
ředitelem, musím nejdřív dělat práci ředitele.
Pokud chci být regionálním ředitelem, musím
dělat práci regionála. Nyní mě čeká práce
zemského ředitele a pak si mě pozice sama
dohoní. Obráceně to naštěstí nejde. Nemůžete být nejdřív ředitelem a pak až začít dělat
ředitelskou práci. Takhle to nefunguje.
Jak v libereckém týmu vypadaly uplynulé měsíce?
Poslední měsíce byly úžasné. Všichni v ředitelství žili svými postupy nebo postupy
svých nadřízených. Nálada byla plná energie
a zanícení. Každodenní kontakt nás obrovsky
stmeloval a pomáhal nám splnit naše cíle.
Přiznám se, že mi téměř žádný volný čas
Pět klíčových událostí
v životě Romana Huška
2004 – maturita
2004 – odstěhování do Liberce
2005 – setkání s partnerkou Katkou
2008 – otevření OK Finančního centra
2010 – postup na regionální ředitelství
nezbyl, ale vůbec mi to nevadí. Tato práce
je kolikrát o umění oddálit chvíli uspokojení,
a to jsme všichni udělali. Na dovolené jsme
začali jezdit až v červenci, kde si to každý
vynahradil. Osobně to pro mě byly hodně
emotivní okamžiky. Musím podotknout, že
by se to určitě nepovedlo bez úžasné podpory našich partnerek a partnerů.
Vraťme se ještě k náplni práce regionála
a oblastního ředitele, o které jste mluvil
před chvílí. V čem se tyto pozice liší?
Víceméně se moc neliší. Stále se odehrává
systematické opakovaní několika disciplín.
Liší se pouze v tom, že je potřeba mít víc činností delegovaných na manažery a ředitele
a neustále je také kontrolovat.
Jak tedy vypadá váš pracovní týden?
V pondělí ráno máme aktivační den, který
si vede každý manažer se svým týmem.
Každý týden se snažím být na jednom až
dvou aktivačních dnech mých manažerů
a posouvat je společně k lepším manažerským dovednostem. Na oběd jdu buď se
spolupracovníky na osobní pohovor, nebo
na náborový oběd s potenciálními kolegy.
Odpoledne věnuji navolávání pohovorů.
Můj cíl je mít jich domluvenuých 10 za týden. Každé pondělí v 18:00 mám se svým
koncepčním týmem manažerskou poradu,
většinou do 21:00. Pak jedu domů a spát.
Od úterý do čtvrtka se dopoledne věnuji administrativě, školení, tréninkům, zapracování
nováčků, osobním pohovorům a náborovým
Kdy to bude? Jaké jsou teď vaše
další cíle?
Dalším cílem je rozšířit ředitelství na 120
konzultantů, kteří budou dělat každý minimálně 100 bodů měsíčně. Postup na Zemské
ředitelství plánuji na první pololetí 2012. Dále
pokryjeme OK Finančními centry celé severní
Čechy. Naše ředitelství už je a dále vždy bude
symbolem Úspěchu, Aktivit, Inovací, Jednoty,
Fairplay, Efektivity a Image.
V čem je liberecké ředitelství jiné
než ostatní?
Naše ředitelství není v ničem lepší nebo horší
než ostatní, je prostě jen naše. Už sedm let
píše svůj příběh, který je pro mnohé inspirací. Z části udáváme směr, hodně myšlenek
a pomůcek, co dnes využívá celá firma, pochází od nás, z Liberce. Silná stránka našeho
ředitelství jsou lidé. Jsou to mladí, zanícení
a úspěšní lidé. Máme dost pozitivních vzorů
a lidé, co k nám přicházejí pracovat, si hned
vyberou svůj vzor a dělají vše proto, aby
Co o Romanovi Huškovi říkají
Petr Hrubý,
generální ředitel
Broker Consulting
U Romana nejvíc
obdivuji jeho 200%
zápal pro věc. Roman
je srdcař, od kterého
se máme co učit v přístupu k lidem, práci i k okolí.
Přestože dosahuje úspěchů ve velmi mladém věku,
zůstává skvělým člověkem a kamarádem. Je obrovským vzorem pro svůj mladý tým a stanovil nejvyšší
laťku v přístupu ke klientům po stránce kvality
služeb a zázemí. Roman nám všem pomáhá v tom,
jaký obraz naší společnosti svým přístupem vytváří.
Děkuji mu za to jménem celé firmy.
Vilém Podliska,
obchodní ředitel
U Romana si vážím
jednak pracovitosti
a jednak důslednosti. Je
schopný zavést systém
a ten pak dodržovat
alespoň jeden rok, aniž by z toho cuknul. Tím myslím
konkrétně společné telefonování na schůzky a denní
kontrolu aktivit. To je myslím to nejdůležitější, na čem
stojí jeho současný úspěch. Roman díky tomu dokázal
za posledních dvanáct měsíců udělat obrovský nárůst.
Petr Hušek,
zemský ředitel
a Romanův bratr
Nejsilnější Romanova
stránka je pracovitost,
učenlivost a zapálení
pro výsledek. Již
od raných dob své kariéry zjišťoval a vyhodnocoval,
co funguje nejlépe a co má největší vliv na budoucnost. V 21 letech se rozhodl odjet do Liberce (v té
době do města Brokerem neposkvrněného) s vizí
vybudovat silné ředitelství. Dnes je to realita. Roman
vyniká schopností okoukat to, co funguje, nebo
přebrat dobré myšlenky a velmi efektivně je zavést
nebo převést v úspěch. Romanův tým se za léta
rozrostl o spoustu obchodníků a manažerů se silnou
vnitřní motivací, s touhou vybudovat společně něco
velkého. V libereckém ředitelství je skvělá atmosféra
a množství inspirativních, charismatických a nadšených osobností, které umí jít samostatně a tvrdě
za svým cílem. Domnívám se, že postupy v minulém
pololetí budou jen „vrcholem ledovce“, toho, co nám
liberečáci ještě ukážou.
29
Téma měsíce
Jak probíhaly oslavy nového
regionálního ředitelství
Oslava nového regionálního ředitelství proběhla v pátek 13. 8. 2010 ve středověké krčmě
Dětenice, kam Roman Hušek pozval celkem
55 lidí, kteří se podíleli na postupu, včetně
Romanovy rodiny, vedení Broker Consulting
a dalších hostů. V odpoledních hodinách
se hosté sjeli v Dětenicích a ubytovali se
ve středověkém hotelu, který všechny překvapil originálním prostředím. Světlo pouze
z plamínků svíček, masivní dřevěné postele
s peřinami z pravého peří. Koupelna s luxusní
Ve volném čase rád jezdím na kole, plavu a teď také s Katkou
začínáme hrát golf. V zimě jezdím na snowboardu, ale chci se naučit
lyžovat. Koníčkem jsou pro mě také auta, rád se jen tak projedu. Rádi
s Katkou cestujeme a poslední dobou nás chytl jachting.
Kateřina Sisrová
přítelkyně Romana Huška
Čeho si vážím na Romanovi?
Na Romanovi si moc vážím toho, že
nikdy nemyslí jen na sebe, stojí nohama
na zemi a ví, co chce. Je to prostě
báječný chlap… ;o)
Co pro mě znamená Romanův postup na regionálního ředitele?
Jsem šťastná, že se to povedlo. Roman
si to za svou usilovnou práci moc
zaslouží! Je to pro nás zase krok o kus
dál k vysněné metě zvané zemské
ředitelství… Ale popravdě, první, co
se mi vybaví u této otázky, je to, že
se doma budeme asi už opravdu jen
potkávat… :o))
Jak jsme spolu oslavili Romanův
úspěch?
Postup na regionální ředitelství jsme
nejprve oslavili s našimi známými
dobrou večeří a šampaňským, ale další
část oslavy už proběhla s naším super
týmem ve starověké krčmě v Dětenicích.
byli stejní jako oni. Nejsme rozesetí po celé
republice. Sice máme krásné kanceláře v Ústí
a ve Velkém Meziříčí, ale to srdce je a vždy
bude v Liberci. Vybudovali jsme jednu z nejlepších pověstí Broker Consulting v České
republice. Máme velice vysokou známost
na veřejnosti a je nás vidět. Hodně nám to
ulehčuje práci s klienty a s potenciálními
spolupracovníky.
Jste vzorem pro spoustu mladých mužů
v Broker Consulting. Co byste vzkázal
těm, kteří chtějí být úspěšní jako vy?
Nemyslím si, že bych byl nějak úspěšný.
Jen dělám to, co mi říkají moji ředitelé.
Naše práce je extrémně jednoduchá v tom,
že člověk nemusí nic vymýšlet. Stačí jen
doslova dělat to, co po nás chtějí. Hodně to
je o našem myšlení a postoji. Pokud budu
pořád jen přemýšlet nad tím, co když se
mi to nepovede, co když klienti nebudou
doma, co když to nebudou chtít, tak se to
všechno splní. Pokud nebudu přemýšlet
nad těmito s prominutím „blbostmi“, a budu
přemýšlet pozitivně jen o tom, jak je to vše
vlastně jednoduché, jak se mi vše daří, jak se
moji klienti na mě těší a chtějí se mnou spolupracovat, tak se mi to vše také splní. Jestli
chcete být sami úspěšní, stanovte si své cíle,
požádejte o radu někoho, kdo si prošel tím,
co sami chcete. Nechte si pomoct najít cestu a běžte přesně po ní. Nehledejte zkratky,
ty v naší práci nefungují. Velkou chybou
manažerů je, když nevracejí nic týmu. Pokud
chcete něco dostat, musíte také něco dát.
Osobně jsem za 7 let vracel týmu 2/3 svého
příjmu formou zázemí, podpory a různých
akcí. Beru to jako investici, která se vrací.
Představte si svůj tým jako svou firmu. Firma
nemůže růst, pokud se do ní neinvestuje. Naopak může i zkrachovat. Ale firma,
do které se investuje a která se přizpůsobuje svým lidem, je firma, ve které všichni
rádi pracují, dýchají za ni a jsou k ní loajální.
Také je pravda jedno rčení: „Co neroste, to
n
zahnívá a umírá.“
latrínou a ve sprše konev místo sprchy.
Do pokojů hosty uvedli kouzelní trpaslíci s lucerničkou. „Kdo jste tam ještě nebyli, určitě
tam jeďte!! Stojí to za to,“ vzkazuje Roman.
V 18:00 čekal všechny pozvané ve středověké krčmě slavnostní welcome drink.
Proběhla gratulace jak novému regionálnímu
řediteli, tak gratulace všem postupujícím.
Matěj Kubrt postoupil na pozici oblastního
ředitele už k 1. 6. 2010, Martin Havlík postoupil k 1. 7. na pozici manažer senior, Petr Soler
a Tomáš Chudoba obhájili své páté pozice
a jedou s ostatními dál nahoru.
V 19 hodin začal večerní program, který
hosty doprovázel celý večer při skvělém jídle
a pití. Cikánské tanečnice tančily na stolech,
hrály středověké kapely při vystoupení dvojice,
která polykala a plivala oheň, úžasný zážitek.
Vytrvalci se o půl jedné přesunuli do místního středověkého zámeckého vinného
sklípku, kde se do ranních hodin ochutnávala
n
celá řada moravských vín.
30
31
Klíčové okamžiky kariéry
Matěje Kubrta
Téma měsíce
Začátek roku 2007: Matěj se prostřednictvím své známé (asistentky Romana Huška)
seznamuje s Romanem.
Březen 2007: Matěj začíná pracovat pro
Broker Consulting.
Prosinec 2007: postup na pozici 4, první
auto, nábor prvního kolegy do týmu
2008: rozšíření týmu o dalšího kolegu (byl
jím kamarád Vít Pavelčák)
Prosinec 2008: Roman Hušek vyzval Matěje,
aby v příštím pololetí „udělal manažera“.
Matěj Kubrt
oblastní ředitel
Matěj vedle práce oblastního ředitele
studuje třetí ročník ekonomické fakulty
Technické univerzity v Liberci. Je mu 21 let
a jeho motivací v práci je: Být nejlepší
a „udělat“ celou kariéru. Ve volném čase se
Matěj věnuje mimo jiné muzice. Je bubeníkem kapely „Left eye closed“.
Matěji, co pro vás znamená postup
na pozici oblastního ředitele?
Další stupínek jsme zdolali... nic víc. Ale
dokázali jsme si, že na to máme a že jsme
super tým.
Jak se změnil váš život postupem
na oblastního ředitele?
Mám sám od sebe a svých kolegů ještě
větší očekávání než dříve.
Matěj Kubrt se stal nejmladším oblastním ředitelem v historii
Broker Consulting. Patří ke klíčovým lidem libereckého
regionálního ředitelství Romana Huška a na pozici
oblastního ředitele se vypracoval tři roky po svém nástupu.
V současnosti vede tým třiceti lidí, o kterých říká, že část je
na cestě ven a část na cestě dovnitř.
Změnilo se něco ve vašem systému
nebo v přístupu k práci?
Zjistil jsem, že pokud chceme výš (a my
chceme!), tak je další vývoj nutný. Třicet lidí
se nedá kontrolovat napřímo. Takže budujeme v ředitelství management, vychováváme
další vedoucí pracovníky. Zaměřujeme se
na to i při výběru nových spolupracovníků.
Dokázali jsme,
že na to máme
a že jsme super tým.
Byly pro vás uplynulé měsíce v nějakém ohledu poučné?
Rozhodně. Například už vím, že zdraví
mám jen jedno, že den má fakt jenom těch
24 hodin a že když člověk nespí, tak je unavený (na to mi pomohla přijít moje rodina
a přítelkyně).
Jana Nejedlová
přítelkyně Matěje Kubrta
Čeho sí vážím na Matějovi a co pro
mě znamená jeho úspěch v kariéře?
Přestože už Matěj vystoupal tak vysoko,
uvnitř ho to nezměnilo a toho si cením.
Jeho úspěchy pro mě znamenají výzvu
– být také tak úspěšná.
Jak jde dohromady škola a ředitelská
pozice? Zbývá vám při této náročné
práci a studiu ještě nějaký čas na koníčky a zábavu?
Na jaře mě čekají státnice a bakalářské
zkoušky, bude to legrace. Vždycky se tiše
směju, když přijdu večer domů, sundám
kravatu a začnu psát domácí úkoly. Musím
Když jsme spolu připravovali na podzim
loňského roku rozhovor na téma úspěšných studentů, zmínil jste se, že máte
rezervy v přijímání a vedení starších lidí
do týmu. Změnilo se od té doby v tomto
ohledu něco?
Všechno, nemám s tím problém. Bylo to jen
v mé hlavě.
Jaké jsou teď vaše další cíle?
Pomoci mým lidem dosáhnout jejich cílů,
vybudovat samostatně fungující regionální
ředitelství, dodělat školu a koupit si lyže.
to brát s humorem, jinak bych to asi
nevydržel.Ale když si člověk dobře naplánuje týden a není na všechno sám, dá se
stihnout hromada věcí. Každopádně raději
mám pořádný zápřah (nejlépe zkoušky
v letním semestru a do toho postupovat
na OŘ!) a potom hezkou dovolenou, než
se snažit mít každý večer volno… Stejně
neumím „vypnout“.
V čem je podle vás výjimečný liberecký tým? Co považujete za vaši silnou
stránku?
Naplňujeme najednou principy úspěchu
a neustále se snažíme vše zlepšovat.
Spojují nás totožné motivy v práci
i v osobním životě a vím, že i kdybych
s těmito lidmi nesdílel kancelář, budu
s nimi sdílet svůj volný čas. Každý z nich je
osobnost a super člověk. Práce s nimi mě
n
vyloženě baví!
30. 6. 2009: Matěj Kubrt postoupil na pozici
manažer. „Dost lidí se vystřídalo a náš tým
nabral tuny zkušeností, které jsme zúročili
v druhém pololetí, při náboru.“
1. 6. 2010:Matěj Kubrt postoupil na pozici
oblastní ředitel.
Téma měsíce
33
Téma měsíce
Ivan
Dischinger
oblastní ředitel
Kariéra Ivana Dischingera v Broker Consulting je jako z učebnice o tom,
jak se stát úspěšným – co rok, to splněný cíl. Ivan se netají tím, že je
velmi ambiciózní.
Když se ho zeptáte na recept na úspěch,
vždy odpoví stejně: jde jen o to dodržovat
pravidla, která nás v Broker Consulting učí.
Sám se striktně drží doporučených postupů a s tímto přístupem dokázal během tří
let v Broker Consulting získat trofej třetího
nejlepšího obchodníka roku 2007–2008,
nejlepšího manažera roku 2009–2010 a vybudovat tým na úrovni oblastního ředitelství.
Ivane, letos v březnu jsme spolu připravovali váš první rozhovor pro OK Info.
Co se od té doby změnilo?
V první řadě: jsem oblastní ředitel (smích).
Ale změnilo se i to, že někteří z mých lidí
nepochopili, co jsem tehdy v rozhovoru říkal o přístupu k práci, a proto jsme se s nimi
museli rozloučit. Naopak ti, kteří to tehdy
pochopili, se semkli a i díky tomu jsme teď
uspěli při postupu.
Změnil se v něčem systém vaší práce?
Stále platí to, co jsem říkal už v předchozím
rozhovoru. Dělat přesně to, co nás učí Vilém,
dodržovat všechna pravidla. To znamená,
že jsme se soustředili na společné volání,
na společnou práci, na nábory, na týmovou
spolupráci. Když chcete v naší profesi uspět,
opravdu není třeba vymýšlet něco nového.
Kariéra Ivana Dischingera ve zkratce
80. a 90. léta: profesionální dýdžej a moderátor Rádia FM Plus
1996–2006: obchodní ředitel FC Viktoria Plzeň
Únor 2007: nástup do Broker Consulting
Červen 2008: na Výroční konferenci byl Ivan Dischinger vyhlášen
třetím nejlepším obchodníkem roku
2009: začíná stavět svůj tým a postupuje na manažerskou pozici
Červen 2010: na Výroční konferenci byl Ivan Dischinger vyhlášen
nejlepším manažerem roku
Červenec 2010: postup na pozici oblastní ředitel
Jaká byla atmosféra ve vašem týmu
v posledních měsících před postupem?
Jak jsem se už zmínil, došlo k odchodu
některých lidí, což příjemně vyčistilo atmosféru v týmu. Semklo nás to a postup na ředitelství se stal naším společním cílem. Byl
to cíl udělat společně oblastní ředitelství, ne
udělat mě oblastním ředitelem. V posledních měsících to samozřejmě gradovalo
a koncem května už jsme cítili určité vyčerpání a strach z neúspěchu. Ale v červnu
jsme pak zabrali opravdu úplně všichni a já
mám hroznou radost, že to nikdo neodpálil,
že všichni zabrali opravdu do posledních
dnů, do poslední chvilky. Všichni totiž věděli, že se nejedná jen o mě, ale i o ně, a že si
tím také vydělávají peníze a plní svá přání.
To je to nejkrásnější na naší práci, že nikdo
nemůže říct: „My na tebe děláme.“ Protože
každý si dělá i sám na sebe. Nebylo to jen
o postupu na oblastní ředitelství, ale o postupech jednotlivých lidí v rámci kariéry.
Během posledního měsíce se mnou všichni
v týmu sledovali to počítání, navzájem jsme
se hecovali a z konečného výsledku měli
všichni stejnou radost jako já.
V čem pro vás byly poslední měsíce
poučné?
Utvrdil jsem se v tom, že když se práce dělá
tak, jak se má dělat, tak to funguje. Také
jsem se poučil v tom, že nemá smysl si držet
člověka, který kazí partu. A přesvědčil jsem
se, že nemá smysl vymýšlet něco nového,
když už je všechno vymyšleno. A také se
nám všem potvrdilo, že tahle práce není
o úspěchu jednoho, ale všech, celého týmu.
Co pro vás znamená postup na oblastního ředitele?
Za prvé je to pro mě obrovská radost. Je
to splnění dalšího cíle. Po novém bydlení
a novém autě byl postup na oblastního ředitele dalším bodem mého plánu (napsaného!). Chtěl jsem to dokázat do pololetí a šel
jsem za tím jako buldok. Postup pro mě ale
hlavně znamená také příjemný pocit z toho,
že jsem nezklamal sebe a lidi, kteří mi věřili.
Je to pro mě rovněž velmi prestižní záležitost. I to slovíčko oblastní ředitel má určitý
význam. Co si budeme říkat, jsme v Česku.
A slovo ředitel otevírá dveře do úplně jiných
pater než do přízemí a do prvního. Znám to
už z předchozího působení ve fotbale. Se
slovem manažer skončíte buď u vrátného,
nebo u referentů v prvním patře. Ale slovo
ředitel otevírá ta nejvyšší patra. Důležité je
pro mě ale hlavně to, že jsme to dokázali
sami, aniž by nám musel někdo pomáhat,
aniž by mě někdo někam uměle dosazoval.
Prostě jsme se k tomu jako tým propracovali.
A to je pro mě satisfakce a obrovská radost.
Ivana Friar
přítelkyně Ivana Dischingera
Výsledky jste si průběžně počítali
a věděli jste podle nich, že se postup
podařil, nebo jste čekali na oficiální
výsledky?
Jasně, že průběžně počítali, ale čekal jsem
na oficiální výsledky. Sice jsme si samozřejmě udělali obrovský náskok, ale je jasné, že
u mnoha smluv se čekalo na přijetí návrhů.
A také začaly padat smlouvy těch lidí, kteří
nás museli opustit. Takže i když jsme si
udělali ten obrovský náskok, báli jsme se
o výsledek do poslední chvíle, protože ten
náskok se postupně ztenčoval.
Jak jste reagoval na zprávu o oficiálních výsledcích? Šel jste postup
rovnou oslavit?
Já nejsem ten typ, co by se šel hned opít.
Ale jasné je, že oslava s týmem nás čeká.
Máme akci 11. a 12. září se skupinami z ředitelství 3000. Tam proběhne oficiální oslava
s mým týmem. Se svou přítelkyní jsme to
oslavili v oblíbeném baru. Byl u toho i kamarád Jirka Hruška, se kterým jsme si dali
vítězný doutník.
Od koho vás nejvíce potěšily gratulace
k postupu?
Měl jsem radost, že mi gratulovali všichni
lidé, co mě znají. Nechci jmenovat, abych
na někoho nezapomněl, ale jsem rád, že si
toho všimli i lidé z jiných struktur. A samozřejmě mám radost, že mi popřáli lidé
z vedení společnosti.
Jaké jsou v tuto chvíli vaše další cíle?
Nepropadnout euforii, v nejbližším období
obhájit pozici a příští rok se pokusit o další
postup. A to znamená rozšiřovat tým, nabírat lidi a dále pracovat podle zaběhnutých
pravidel. Pro to teď děláme všichni první
poslední. A jsem přesvědčen, že budeme
n
i nadále úspěšní.
Čeho si na Ivanovi vážím?
Na Ivanovi si nejvíce vážím jeho skromnosti a obětavosti. Pokud k tomu přimícháte jeho pracovitost, přirozený respekt
a maximální nasazení, vyjde vám z toho
koktejl jménem „ÚSPĚCH“. A to jak pracovní, tak osobní.
Jak jsme spolu oslavili Ivanův
postup?
Oslava proběhla v našem oblíbeném baru
s nejbližšími přáteli a musím uznat, že se
velice povedla 
35
Téma měsíce
Průřez kariérou Martina Ondruše
Martin Ondruš
oblastní ředitel
Od července 2010 je Martin Ondruš oblastním ředitelem a vede tým devíti schopných
lidí, který se chytá v nejbližší době rozšířit
o další čtyři spolupracovníky. Působí především v Královéhradeckém kraji, zejména
v Rychnově nad Kněžnou a v Ústí nad Orlicí.
Zemský ředitel Ondřej Schejbal o něm říká,
že je samostatný, dokáže si vždy poradit a je
skvělý obchodník.
Martine, co pro vás znamená postup
na pozici oblastního ředitele?
Je to splnění jednoho z mých cílů. Důkaz, že
dokážeme splnit to, co jsme si vytyčili, za čím
jsme šli. V neposlední řadě je to hnací motor
pro další práci. Když jsou vidět úspěchy, chuť
do práce stále roste. Jsme stabilnější v kramflecích a hrdí na to, že jsme se mohli podílet
na splnění cílů jiných lidí. Jsme rádi, že energie a čas, které nám Ondra Schejbal s manželkou Martinou věnovali, byly zúročeny.
Byly pro vás uplynulé měsíce v nějakém ohledu poučné?
Pochopil jsem, že je nutné být stále ve střehu a v pohotovosti. Nic totiž není zcela jisté
a definitivní. Důkazem toho byly události
Martin Ondruš má za sebou devítileté zkušenosti pojišťovacího
poradce. Do Broker Consulting nastoupil na jaře roku 2008 s jasným
cílem – postavit tým a jít cestou manažera. Už v prvním roce
spolupráce dokázal vybudovat své klientské centrum a vypracovat se
na pozici manažera.
týkající se naší kanceláře. 30. dubna 2010
jsem podepsal nájemní smlouvu na další
období a hned následující den majitelé nemovitosti vyvěsili na budově nápis „NA PRODEJ“. Možnosti byly dvě – buď se v červenci
s celým klientským centrem odstěhovat,
nebo dům koupit. Financování s sebou
vzhledem k naléhavosti situace neslo mnohá
úskalí, ale nakonec vše dobře dopadlo. I zde
musím vyjádřit díky svému týmu, který ukázal, že dokáže výborně fungovat i v náročných situacích, a dovolím si tvrdit, že možná
i soustředěněji než obvykle.
Jaká v posledních týdnech před postupem vládla ve vašem týmu nálada?
Poslední týden pololetí byl časově velmi
náročný. Někteří spolupracovníci trávili prací
i 16 hodin denně. Jsem velmi rád, že jejich
píle byla po zásluze odměněna a že mnoho
z nich si zajistilo postup na vyšší pozici.
Opět musím zdůraznit výbornou atmosféru
i ve stresové situaci, kterou poslední tři dny
pololetí jistě byly.
Co podle vás musí umět dobrý
manažer?
Nevím, jestli jsem schopen říci, co musí umět
dobrý manažer, ale snažil jsem se spolupracovníkům osobně ukázat, že úspěch je
výsledkem aktivity a pracovitosti. Neméně
důležitá je komunikace a schopnost řešit
problémy v týmu. Ještě lepší je samozřejmě
problémům předcházet. A to jsme zase u té
komunikace, základu každého úspěchu.
Jak se změnil váš život postupem na oblastního ředitele?
Na nějak detailnější odpověď je ještě brzy.
Ale jak jsem již zmínil, úspěch v podobě postupu nám všem dodal chuť do další práce.
Nyní se chci více věnovat náborům nových
spolupracovníků a můžu prozradit, že bych
v roce 2011 rád otevřel novou kancelář
nebo další klientské centrum. Mým dalším
cílem je v roce 2014 postup na regionálnín
ho ředitele.
Martina Ondrušová
manželka Martina Ondruše
Čeho si vážím na manželovi?
Vážím si jeho obrovské pracovitosti,
která se mu právě zúročila v kariérním
postupu v Broker Consulting. Zároveň
si vážím jeho přístupu k rodině a našim
dětem. To minimum volného času,
které mu zbývá, se nám snaží maximálně věnovat. Nehledí v tomto směru
na sebe. Na prvním místě je rodina
a její potřeby a aktivity, za což jsem mu
velice vděčná.
Jak jsme spolu oslavili postup
v kariéře?
O Martinově postupu v kariéře jsme se
dozvěděli v okamžiku, kdy jsme trávili
dovolenou v Chorvatsku, takže jenom
přípitkem s přáteli a dětmi. Víc jsme
zatím nestihli, ale to, doufám, ještě
napravíme.
1999–2008: Působil jako pojišťovací poradce
pojišťovny Kooperativa, a. s. Po devíti letech
mu přestal vyhovovat systém práce v pojišťovně a hledal společnost, kde by mohl pro
klienty udělat mnohem více, než jim jen uzavřít pojistku bez nějakého hlubšího smyslu.
Proto začal uvažovat o změně. Druhým důvodem byla ne příliš příznivá atmosféra mezi
kolegy. Z těchto důvodů kontaktoval všechny
velké nezávislé poradenské společnosti a domluvil se na spolupráci s dnes už zemským
ředitelem Ondřejem Schejbalem.
Březen 2008: Martin Ondruš nastupuje
do společnosti Broker Consulting a začíná
od nuly budovat tým. Od začátku má jasno
v tom, že chce jít manažerskou cestou. Zpětně
dnes hodnotí své začátky jako velice úsměvné:
„Chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, že kvalita
dokáže více než kvantita. Ať už se jedná o spolupracovníky nebo o odvedenou práci.“
Březen 2008: Otevírá první kancelář v Rychnově nad Kněžnou o velikosti 18 m2, mimo
střed města, v přízemí panelového domu.
„S přibývajícím počtem spolupracovníků bylo
jasné, že je nutné zajistit větší prostory i lepší
umístění. Musím poděkovat Ondrovi, který mi
řekl, že když už novou kancelář, máme už vybudovat rovnou klientské centrum,“ vzpomíná
dnes Martin.
Červenec 2008: Pronajímá si kanceláře o ploše 100 m2 na náměstí v Rychnově nad Kněžnou
a otevírá své klientské centrum. „Strategicky
výhodnější místo i investice do reklam nesly
brzy první ovoce. Klienti začali mít povědomí
o našich službách a sami se chodili informovat
na služby, které nabízíme.“
První pololetí 2009: Postupuje na pozici
manažer.
Druhé pololetí 2009: obhájil pozici manažera
a stanovil si cíl: mít 2–3 schopné spolupracovníky, kteří si půjdou za svými vlastními cíli
a budou práci konzultanta brát opravdu vážně.
První pololetí 2010: Když vedení společnosti
Broker Consulting rozhodlo o generální výjimce na první pololetí 2010, řekli si s týmem,
že to dají. A dali! Martin Ondruš postupuje
na pozici oblastní ředitel. „Můj cíl se splnil
a já bych tímto také velmi rád poděkoval svým
lidem za úžasnou týmovou práci a píli.“
36
Kariéra Julia Šafra
1976–1998: profesionální kulturista (1994–1997
reprezentant ČR v kulturistice)
Téma měsíce
Září 1997: první setkání s Ondřejem Schejbalem
na prezentaci jedné obchodní společnosti, kde Ondřej
přednášel. Julek podlehl Ondřejovým obchodním
dovednostem a začal pro tuto společnost pracovat.
Srpen 2005: nástup do Broker Consulting. „Hned
od začátku jsem věděl, že si musím a chci budovat
tým, a o to se snažím neustále. Asi tento návyk mám
už z předchozí společnosti a navíc jsem tam pracoval
pod Ondrou Schejbalem, od kterého jsem se snažil vše
okoukat.“
Leden 2006: Julek postupuje na 4. pozici v kariéře
(v té době Konzultant II), vede svůj tým a stanovuje si
cíl – postoupit na pozici manažerskou.
Julius Šafr
oblastní ředitel
Červenec 2006: Julius Šafr se vypracoval na pozici
Manažer. Na této pozici se podle svých slov poněkud
zdržel (4 roky).
Červenec 2010: Oblastní ředitel. Vede tým 24 lidí,
kteří působí na severní Moravě, od Bruntálu přes
Ostravu až po Jablunkov a Pardubicko. „Nyní vidím,
jak je důležité neustále budovat tým, hledat vhodné
kandidáty, znovu a znovu a nikdy nepřestávat.“
Julius Šafr je člověk, ze kterého na první pohled vyzařuje síla,
vytrvalost a chuť vítězit. Nepochybně to souvisí s tím, že má za sebou
dvaadvacetiletou profesionální sportovní kariéru. Bývalý reprezentant
České republiky v kulturistice přišel do Broker Consulting v srpnu
2005 a v prvním pololetí letošního roku dokázal se svým týmem
vybudovat nové oblastní ředitelství.
Podle slov zemského ředitele Ondřeje
Schejbala stojí za Julkovým úspěchem
právě jeho houževnatost a vytrvalost.
Julku, působil jste 22 let jako profesionální kulturista. Jak jste se od sportu
dostal k finančnímu poradenství?
Nikdy jsem ve sportu neměl žádného
sponzora, přivydělával jsem si exhibicemi.
I kulturistika stojí spoustu peněz a navíc je
to velmi marný sport, nic za to, jen velmi
pomíjivé svaly, zlaté medaile z hliníku,
papírové diplomy a žádné peníze. Proto
jsem hledal možnosti a to mě přivedlo
k Ondrovi.
Časem jsem přišel na to, že pokud
investuji podobné množství úsilí do vydělávání peněz jako do vrcholového sportu,
budu mít taky úspěch.
Dnes vedete tým 24 lidí. Čeho si
na svých lidech vážíte?
Těžká otázka, každý je jiný. Myslím, že
máme dobré vztahy, že jsme docela
dobrá parta.
Čeho si lidé v týmu váží na vás?
Čeho si na mně váží? Jé, to byste se musela
zeptat konzultantů… Osobně si myslím, že
mojí silnou stránkou je to, že mám výdrž,
nenechám se odradit, a určitě jistá urputnost, nebo, chcete-li, vytrvalost. Na pozici
oblasťáka mi to trvalo opravdu dlouho –
celé čtyři roky.
Ve sportu jsem se dostal na mistrovství
Evropy až po osmnácti letech tréninku
a na světové až po dvaceti letech dřiny
a odříkání. Tedy za dlouho, ale přece!
Jak probíhaly ve vašem týmu poslední
měsíce před postupem?
Oproti jiným obdobím, kdy nám postup
vždy utekl, jsme s konzultanty daleko
více mluvili o jejich postupech, o jejich
penězích, o tom, kdo kolik ještě potřebuje
udělat, aby dosáhl toho či onoho, kolik
zbývá času a kolik se toho musí udělat.
Důležité bylo také povzbuzování víry v to,
že to je možné a že se to povede. Začali
jsme se zaměřovat na to nejdůležitější, co
každý z nás musíme dělat: telefonování,
domlouvání si schůzek, aktivity.
Zbývá vám i při práci oblastního ředitele a vysokém pracovním nasazení
volný čas? Jaké máte koníčky?
Koníčky… je to sport, zdravá strava a vše
s tím spojené, problematika dopingu
ve sportu, zdraví, alternativní postupy, vše
okolo sportu. Co se týče mého už nesou-
Michael Šafr
syn Julia Šafra
Čeho si vážím na svém otci?
Na tátovi si vážím férovosti. To je to, co
mě napadlo okamžitě, velká férovost.
Jak jsme spolu oslavili jeho postup
v kariéře?
Tak to jsme ještě neslavili! Ale asi mě
někam prý vezme na moje narozky.
Možná by mě mohl vzít do Ostravy,
na Stodolní!
těžního sportování, často mi zbývá čas
pouze o víkendu, v týdnu někdy brzo ráno
či později večer. Na to si vždy čas najdu,
zdraví je opravdu na prvním místě. Vidím
taky, jak je důležitá motivace, nyní si už
sportuji jen tak. Ale když jsem za něčím šel,
měl jsem sen, touhu, cíl, nic pro mě nebylo
nemožné. Za ty roky skoro 100 000 nazvedaných tun železa, nelidské diety, posměšky ostatních, že to nikam nedotáhnu, že ze
mě nic nebude.
Bylo jen na mně, zda budou mít všichni
ti nepřející v tomto pravdu. A tak pravdu
n
neměli! 38
39
Hypoteční
centrum
Téma měsíce
Top 40 hypotečních specialistů
Marta Žížková
finanční
specialista senior
Vedle náročné práce pro hypoteční centrum si stále udržuje a rozšiřuje svou vlastní
klientelu. V tomto pololetí se jí podařilo
dosáhnout nejvyšší mety v kariéře finančních specialistů – pozice Finanční specialista
senior.
Marto, jak vypadá váš pracovní týden?
Věnujete více času vedení hypotečního
centra a vzdělávání našich hypotečních
specialistů, nebo práci s klienty?
Většinou vstávám kolem půl sedmé
a málokdy jdu spát před půlnocí. Většinu
času mi zabere hypoteční centrum a věci
kolem hypotečních specialistů. To je určitě
kolem osmi hodin denně, což znamená
plnou pracovní dobu. Při práci s klienty
mi hodně pomáhá má osobní asistentka,
kterou zaměstnávám. Zařídí za mě spoustu
věcí v bankách, nicméně jednání s klienty
musím samozřejmě odchodit já. Každý
týden absolvuji minimálně pět schůzek,
které se týkají mé klientely. Dále je častou
náplní mé práce zajištění jednání s bankami,
společně s Lindou připravujeme spoustu
vzdělávacích materiálů, každého půl roku
Co možná nevíte o Martě Žížkové
nN ejvětším koníčkem je pro ni rodina. Má
šestiletou dceru Andreu.
nŘ íká o sobě, že je výletový typ. Má ráda
historii, proto s rodinou rádi navštěvují
hrady a zámky. Manžel i dcera tuto zálibu
s Martou sdílejí a malá Andrejka prý výlety
po hradech a zámcích zvládá už od svých
dvou let.
nR elaxem je pro ni péče o velkou okrasnou
zahradu.
Marta Žížková patří mezi největší experty na hypotéky
v České republice. Pro společnost Broker Consulting pracuje
už od roku 1998. Je spoluzakladatelkou našeho hypotečního
centra a společně s Lindou Fejtkovou má v současné době
na starosti veškeré odborné zázemí pro naše hypoteční
konzultanty a hypoteční specialisty.
probíhá školení, k tomu se chystají nové
věci. Je toho dost.
Klienty v současné době získáváte už
jen z doporučení?
Aktivní akvizice, to znamená studené
volání, už nějakých sedm osm let nedělám. Vystačím si jen s klienty, které mám,
a s doporučeními, která mi dají. Nesnažím
se aktivně odebírat od našich konzultantů
tipy. Ty nechávám hypotečním specialistům.
V podstatě mám jen klienty, kteří si mě
vyberou, a nechtějí zařídit hypotéku přes
někoho jiného.
Proč myslíte, že klienti vyhledávají
vaše služby?
To byste se asi měla zeptat jich. Myslím, že
nejvíce si cení servisu, který jsem jim schopná zařídit, aniž bych za to chtěla mít extra
zaplaceno. To se jim určitě líbí, protože na katastru nemovitostí vyzvedávám jejich listy
vlastnictví, podávám za ně zástavy, komunikuji s pojišťovnami ohledně vinkulací. Můžu
si to dovolit díky tomu, že mám svou osobní
asistentku. Jinak bych to nezvládla. Klienti si
hradí poplatky, které se na úřadech platí, ale
ušetřím jim spoustu času. Samozřejmě mě to
stojí čas či peníze navíc, ale ty peníze se mi
vracejí v podobě spokojených klientů.
Jaké klienty máte nejraději?
Já bych měla nejradši hodně jednoduché
případy, které jdou rychle. Ale ty jsem už
několik let neviděla. Ve skutečnosti mám
všechny případy komplikované, vesměs
problematické. Ale na druhou stranu mě
to zase vždycky někam posune. Nejvíc se
na nich naučím. Takže nakonec je asi dobře,
že mám to, co mám.
Jaké jsou v současné době trendy v oblasti financování bydlení? V čem se liší
letošek od loňského roku a jaký vývoj
očekáváte příští rok?
V letošním roce je dost patrné oživení poptávky po nemovitostech, trh se rozhýbal.
Myslím, že to zaznamenali i ostatní hypoteční specialisté, nejenom já. Jedním z důvodů
je určitě fakt, že navzdory očekáváním se
drží úroky poměrně nízko. Na druhou stranu
se ale zpřísnily skóringy. Každým případem
se banky trochu víc zabývají, často je třeba
žádat o výjimky. Nejde to tak jednoduše
jako přede dvěma lety. Tento trend už tady
asi zůstane. U stavebních spořitelen zůstává
n
trošku otazník, s čím přijdou.
První pololetí roku 2010 se stalo v Broker Consulting rekordním
obdobím z pohledu uzavřených hypotečních úvěrů. Naši hypoteční
specialisté a hypoteční konzultanti vyřídili klientům v tomto období
celkem 726 hypotečních smluv v celkovém objemu 939 839 401 Kč.
Ve srovnání s rokem 2009 jde o 50% nárůst v počtu smluv i v objemu hypoték. Za tímto výsledkem se skrývá obrovský kus práce
Podle vyplacených
Objem
Počet ks
našich úvěrových profesionálů, kterým patří velký dík. Jména
čtyřiceti nejlepších hypotečních specialistů ve dvou kategoriích
– podle počtu smluv a podle objemu uzavřených úvěrů – si můžete
prohlédnout níže. Výsledky v tabulkách vycházejí z vyplacených
úvěrů (hypoték i úvěrů ze stavebního spoření) za prvních šest měsín
ců roku 2010.
Podle vyplacených
Objem
Počet ks
úvěrů (1–6/2010)úvěrů (Kč)
úvěrů (1–6/2010)úvěrů (Kč)
1 Blažková Kamila
58 469 163 29
1Chalupka David
30 814 174 2 Žížková Marta
39 206 683 21
2 Froňková Martina
23 643 169 37
3Hrušková Eva
38 746 409 31
3 Šťastná Květa
12 031 917 34
4 Pochybová Lucie
31 546 000 9
5Chalupka David
30 814 174 44
6 Bachurová Jana
28 822 500 7 Pomikáčková Martina
28 793 450 44
4Hrušková Eva
38 746 409 31
5 Blažková Kamila
58 469 163 29
25
6 Bachurová Jana
28 822 500 25
16
7 Žížková Marta
39 206 683 21
8Hakenová Věra
28 247 535 18
8Hakenová Věra
28 247 535 18
9 Fučík Jiří
27 084 666 18
9 Fučík Jiří
27 084 666 18
10 Beránková Kateřina
23 801 363 10
10Valachová Petra
12 722 996 18
11 Froňková Martina
23 643 169 37
11 Pomikáčková Martina
28 793 450 16
12 Hrušková Miloslava
21 499 376 7
12 Vokoun Milan
10 263 000 15
13 Lukešová Lenka
20 173 297 13
13 Lukešová Lenka
20 173 297 13
14 Jech Josef
18 655 000 8
14 Vernerová Hana
18 037 764 13
15 Vernerová Hana
18 037 764 13
15 Pařilová Ida
16 010 000 13
16 Fundová Monika
17 608 457 6
16 Houšková Martina
13 329 000 13
17 Pětioká Petra
16 094 750 7
17 Bradová (Sákrová) Daniela
10 802 550 13
18 Pařilová Ida
16 010 000 13
18 Beránková Kateřina
23 801 363 10
19 Boháč Petr
15 522 001 7
19 Ptáčníková Alena
14 512 034 10
20 Ptáčníková Alena
14 512 034 10
20 Korencová Marie
13 550 120 10
21 Půtová Pavlína
13 649 057 8
21 Matějíček Petr
11 072 500 10
22 Korencová Marie
13 550 120 10
22 Selingerová Jana
6 372 684 10
23 Jokešová Markéta
13 490 000 5
23 Pochybová Lucie
31 546 000 9
24 Houšková Martina
13 329 000 13
24 Benešová Petra
11 966 429 9
25 Valachová Petra
12 722 996 18
25 Jech Josef
18 655 000 8
26 Šťastná Květa
12 031 917 34
26 Půtová Pavlína
13 649 057 8
27 Benešová Petra
11 966 429 9
27 Birka Dušan
11 684 000 8
28 Birka Dušan
11 684 000 8
28 Kalina Petr
11 348 000 8
29 Kalina Petr
11 348 000 8
29 Gramel Petr
8 896 500 8
30 Matějíček Petr
11 072 500 10
30 Hrušková Miloslava
21 499 376 7
31 Bradová Daniela
10 802 550 13
31 Pětioká Petra
16 094 750 7
32 Holanová Martina
10 650 000 5
32 Boháč Petr
15 522 001 7
33 Fruncová Vlčková Šárka
10 400 000 3
33 Hercig David
6 073 000 7
34 Dudáková Ladislava
10 320 000 6
34 Štěpán Michal
4 642 290 7
35 Vokoun Milan
10 263 000 15
35 Fundová Monika
17 608 457 6
36 Gramel Petr
8 896 500 8
36 Dudáková Ladislava
10 320 000 6
37 Kalousková Elena
8 847 409 5
37 Duží Valerie
7 689 000 6
38 Povondrová Hana
8 785 000 3
38 Benýrová Helena
5 110 000 6
39Slezáková Alice
7 960 000 5
39 Fiurášek Stanislav
4 770 000 6
40 Duží Valerie
7 689 000 40 Požár Stanislav
4 705 000 6
41 Rosová Libuše
2 413 998 6
6
Blažková Kamila
Žížková Marta
Hrušková Eva
Chalupka David
Froňková Martina
Šťastná Květa
41
Slovensko
Regionálny riaditeľ a člen
predstavenstva Fin Consulting
Ivan Sedilek je jeden z príkladov,
že pre úspech v tejto oblasti
nie je dôležité mať dosiahnuté
ekonomické vzdelanie, ale
skôr mať v sebe vytrvalosť
a chuť niečo vybudovať a ísť si
za svojimi cieľmi.
Impulz posunúť sa v pozícii na manažérsku
pozícii prišiel skôr znútra, lebo ako v tom
čase vrcholového športovca ma vždy lákalo
prekonať métu pred sebou. Riaditeľom pobočky som bol 3 roky, kedy dozrel čas začať
budovať aj ďalšie tímy. V rámci firmy som
vtedy už školil na vstupných seminároch,
takže okrem manažerských zručností som
rovnako posiloval aj školiteľské zručnosti. Začať teda budovať širší tím bola už len otázka
času. Na pozícii regionálneho riaditeľa som
takmer 4 roky a sú to tak isto roky plné práce
skúseností. Nemal som síce presne v čase
naplánovaný postup v kariére, ale rovnako
to nebola ani vec náhody. Vždy som sa skôr
zameral na ten najbližší cieľ pred sebou
a za tým som išiel.
Prečo ste sa pri štarte spolupráce
rozhodli pre Fin Consulting? Čo považujete za najvýraznejšie silné stránky
spoločnosti?
je posilniť región v počte tímov vo vnútri
a v počte aktívnych spolupracovníkov.
V rámci tohto cieľa mám však jeden ešte
dôležitejší. Chcem mať v priemere najlepšie
zarábajúcich spolupracovníkov na trhu.
Priemerný poradca v mojom tíme musí byť
„PÁN FINANČNÝ PORADCA”. Moje profesné plány dnes zameriavam smerom dole,
do môjho tímu. Šírka a kvalita.
Ako sa vašej práce dotklo to, že sa spoločnosť Fin Consulting pridala k skupine Broker Consulting? Čo vám táto
zmena priniesla?
Je až neuveriteľné, ako sa v mnohom
podobajú filozofie Fin Consulting a Broker Consulting, ktoré sa vyvíjali nezávisle
od seba. Čo však v tejto prvej fáze priniesla
spolupráca týchto dvoch spoločností, je
určite to, že osamostatnenie sa od Salve
Group prakticky obchodná sieť nepocítila
v ničom negatívne. Informačný systém
vať podľa zákona, a tými spoločnosťami,
ktoré nebudú spĺňať znenie zákona. Všetci
chceme, aby profesia, ktorú vykonávame,
mala svoj kredit a uznanie medzi ľuďmi.
Dané pravidlá a ich dodržiavanie je prvý
krok k tomu. Čo priniesol zákon negatívne,
asi cíti každý: je to niekedy až príliš veľká
byrokracia pri uzatváraní zmluvnej dokumentácie s klientom. Tlačiarne na Slovensku
sa určite potešili.
Vaša manželka pracuje tiež vo Fin
Consulting na manažérskej pozícii. Rozprávate sa aj doma o práci? Ako vôbec
trávite váš voľný čas?
Som rád, že je tu táto otázka. Hovorí sa, že
za každým úspechom muža hľadaj úspešnú
ženu. U mňa to platí absolútne. Spoznali
sme sa v spoločnosti pred 7 rokmi. 6 rokov
sme spolu a 12. 8. tohto roku sme oslávili
4. výročie svadby. Veľa ľuďom by vadilo byť
s partnerom v jednej firme, nám to však
Ivan Sedilek: Naša profésia je tak trochu životný štýl
Má akademický titul Mgr. v oblasti environmentalistiky a RNDr. v obore Ekológia.
S profesiou finančného poradenstva sa
stretol pred 8 rokmi a podľa jeho slov to bola
viac náhoda ako niečo cielené.
Na svoje začiatky vo finančnom
poradenstve dnes spomiena: „Mal som
to šťastie, že tento kontakt bol hneď so
spoločnosťou Finco & Partners a. s. (dnešný
Fin Consulting a. s.) a môj vstupný seminár
bol zároveň aj prvým vstupným seminárom
spoločnosti Finco & Partners a. s. Služobne
teda oslavujem svoje „profesné narodeniny”
spolu s „Fincom”. Aj vďaka tomu môžem
povedať, že som mal ešte jedno šťastie.
Nemal som tak možnosť „nechať sa pokaziť”
predajom jedného produktu pod jednou
spoločnosťou. Od úplného počiatku som
vnímal poradenstvo ako nezávislý proces
nastavovania finančného portfólia klienta. Ďalšie šťastie som mal v tom, že som
od začiatku v priamom tíme Jula Rusňáka,
ktorý už pre 8 rokmi vedel kam a ako chce
spoločnosť smerovať a za tých 8 rokov túto
cestu spoločnosť razila bez skratiek a okľúk
k dnešnému stavu, kedy ju na slovenskom
finančnom trhu určite nielen ja považujem za najprofi poradenskú spoločnosť
z pohľadu systému a nástrojov, ktoré pri
práci s klientom využívame. Toto prostredie
sa samozrejme podpísalo aj pod môj vývoj
kariéry na finančnom trhu.“
Ivan, prešli ste kariéru vo finančnom
poradenstve od pozície konzultanta
až po regionálného riaditeľa a člena predstavenstva. Čo vám priniesli
jednotlivé fáze kariéry? Ktoré obdobie
bolo najnáročnejšie?
Každá fáza, ktorou som prechádzal (a že ich
ešte mám pred sebou ), musí samozrejme
niečo človeku dať. Na všetkých stupňoch
je to práca s ľuďmi, ale vždy iná a s inými
nárokmi na vedomosti a skúsenosti. Keď
som po prírodovedeckej fakulte nastúpil
do finančného sveta, vedel som, že ma čaká
veľmi veľa učenia sa nových vecí a zákonitostí. A samozrejme hneď to pretavovať
do praxe. To boli začiatky, v ktorých som sa
naučil komunikácii, vedieť pracovať s klientom a orientovať sa v produktoch finančného trhu. Manažérske pozície zo sebou
prinášajú úplne iné výzvy a úskalia. Vedieť
ľudí motivovať, keď sú na dne, a inokedy
zas zvládnuť ich ego, keď sa darí. Hľadať
a posilňovať v nich potenciál. Ako manažér
som prešiel aj fázami rastov aj klesaní. Naučil
som sa v nich, že ľudia sú v princípe ochotní
sa zmeniť len málokedy. Ak je niekto lenivý,
lenivým aj umrie. Ak niekto má v sebe tú
iskru, ten zápal a cieľ, dosiahne, čo hľadá,
bez ohľadu na to, kde dnes je. Takých ľudí
dnes hľadám a chcem im venovať svoj čas.
V jednotlivých fázach kariéry som si vždy
myslel, že o ten stupeň vyššie je to jednoduchšie. Dnes viem, že to tak nie je. Byť vyššie
znamená mať viac zodpovednosti a vedieť
zladiť viac činností do svojho diára. Každá pozícia je však pre firmu rovnako dôležitá a moja
filozofia je, že veslujeme všetci na jednej lodi
a každý je zodpovedný za to svoje „veslo”.
Na to nesmieme zabúdať. A najnáročnejšie
obdobie pre mňa bolo práve ten posledný
rok. Presne pred rokom začínali vrcholiť
všetky udalosti smerujúce k osamostatneniu
sa spoločnosti zo skupiny Salve Group. Bolo
to obdobie nesmierne náročné na rozhodnutia a psychiku. Spätne však toto obdobie
hodnotím ako obdobie správnych rozhodnutí
a obdobie, ktoré preverilo súdržnosť vzťahov
vo vnútri. Dnes viem, že mám okolo seba naozaj korektných a „rovných” ľudí.
Ako dlho trvali jednotlivé fáze vašej
kariéry? Postupovali ste podľa predom
určeného plánu?
Na pozícii poradcu som bol rok a pol
a naučil som sa v teréne všetko podstatné
o obchode. Po roku som si začal postupne
budovať tím a vybudoval som pobočku.
To, že som vstúpil do spoločnosti Fin Consulting a. s. (v tom čase Finco & Partners a. s.)
bola skôr šťastná náhoda a po pravde som
ani presne nevedel, do čoho idem. To všetko
ďalej však už bola tvrdá práca. Za najsilnejšie
stránky spoločnosti dnes považujem viacero
vecí a faktorov: určite je to systém práce
s klientom, na trhu v mnohých smeroch
jedinečný a profesionálny. Rovnako je dnes
dobre nastavený aj systém vzdelávania, odmeňovania a kariéry, kde sú jasne nastavené
pravidlá. Široké portfólio produktov má dnes
na trhu viacero spoločností. Čím sa však budú
od seba odlišovať, je predaj vs. poradenstvo.
Poradenstvo je silná stránka našej spoločnosti. A napokon je to naozaj stabilný tím vo vedení spoločnosti a podporný tím na centrále.
Ako vyzerá v súčasnosti váš pracovný
týždeň?
Táto práca je o stretávaní sa s ľuďmi. Výsledky sa dosahujú v teréne, nie pri počítači.
Preto mám týždeň rozdelený na tréningy
s ľuďmi, školenia, stretnutia s klientmi
a spolupracovníkmi, individuálne pohovory,
koučingy a nábor.
Aké sú vaše profesné plány ?
Vyššie som povedal, že sa najviac zameriavam na ten najbližší cieľ pred sebou. A ten
sa zmenil bez toho, aby to obchodníci
výraznejšie pocítili, a produkcia aj provízie
sa spracovávali štandardným tempom.
Práve naopak, v mnohých parametroch sme
mohli podmienky ešte zlepšiť. A je jasné, že
je ešte veľa vecí, v ktorých si sme a budeme
vzájomne nápomocní.
V januári začal na Slovensku platiť nový
zákon o finančnom zprostredkovaní
a poradenstve. Čo priniesol pozitívného a v čom sú dopady negatívne?
Každý, kto to myslí s touto profesiou len
trochu vážne, si uvedomoval a uvedomuje
úplne vyhovuje. Sme perfektný tandem
a dokážeme ťahať za jeden koniec. Judka
je najlepším riaditeľom pobočky vo firme
a viem sa o ňu oprieť aj v práci, aj doma.
A naopak ona o mňa. A to je asi to najdôležitejšie. Aj keď by sa to nemalo, sme len ľudia,
a tak sa často bavíme o práci aj doma. Kým
ešte nemáme deti, dá sa to. Naviac počas
dňa sme len málo spolu, lebo Judka rieši
svojich ľudí na pobočke a ja som častokrát
v „teréne” aj inde. A keď máte doma po ruke
svojho priameho podriadeného, nespýtate
sa, akú budú mať produkciu tento mesiac?
Snažíme sa oddeľovať súkromie a prácu
Mám okolo seba naozaj
korektných a rovných ľudí.
potrebu regulovať finančný trh. Máme tu
zákon, ktorý už tento rozmer má, teraz je
dôležité, ako sa bude dodržiavať v reálnom
živote a na trhu a hlavne ako dôsledná bude
kontrola jeho dodržiavania a prípadné postihy jeho nedodržiavania. Musí byť rozdiel
medzi právnymi subjektami, ktoré sa naň
pripravili a fungujú, alebu začnú fungo-
a niekedy to ide lepšie, inokedy horšie. Je
fakt, že keď sa niekto naozaj zažerie do tejto
práce, má voľného času pomenej. Ten,
ktorý však mám, trávim s Judkou, so psami,
ktorých máme teraz štyroch – psí záprah sibírskych husky, čítam alebo si idem zabehať.
Byť v tejto profesii nie je len práca, ale tak
n
trochu aj životný štýl.
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
EMIUM
R
P
e
z
n
e
p
á
k
s
Evrop
usem
rogram s bon
Důchodový p
D
HO
KY BC
N
VI Í O
O N
N EM
R
FI
Relax
O
Evropská penze
PREMIUM
PR
42
Zajímavosti produktu:
• Zajímavá připojištění
• Zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažná onemocnění a poranění
• Připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Zajímavé bonusy pro klienta
• Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele
• Zajímavé řešení příspěvků zaměstnavatele –
Garantovaný fond pro mimořádné pojistné placené
zaměstnavatelem:
• jedinečný nástroj pro plné využití daňových úspor
pro zaměstnavatele i zaměstnance
• bez poplatků za vklad a výběr
• garantovaný růst ceny podílové jednotky 2,4 %
• výběr již od 1.000 Kč
Svítání na Lysé hoře s Pavlem Zymem
Je ráno, 21. července, a už se těším na dnešní Broker akci s názvem
„Východ slunce na Lysé hoře“, kterou pro nás zorganizoval
regionální ředitel Pavel Zym.
Vyrážíme autem z Ostravy něco po 15. hodině směr Krásná – Visalaje. Ve stejnou hodinu
také vyráží z Ostravy tým cyklistů. Mají před
sebou trasu 65 km dlouhou a s převýšením
více než 1000 m! Musím říct, že v tom horku
nebylo co závidět. I my jsme se po cestě
k vrcholu pěkně zapotili… Kolem 18. hodiny
se však počasí umoudřilo a z horka byla najednou docela pěkná bouřka s hodinovým
lijákem. Takže každý tuto zastávku přežil
kdesi v úkrytu, vesměs se zlatým mokem
na zchlazení. Kolem 20. hodiny se všichni
potkáváme na vrcholku. První sem dorazila
skupinka Ivety Trojkové. O chvíli později se
vítáme s týmem z Blanska, a to s Ivanou
Hlaváčkovou a Ivanem Strachoněm. Cyklisté
z Ostravy se při cestě na vrchol potkali
s Pavlem Buráněm, který přijel na kole až
z Blanska a ujel tak neuvěřitelných 165 km
až k vrcholu. Všem nám ukázal, že nic není
nemožné… Něco po půl deváté přichází
poslední pěší turisté i poslední cyklisté
s jazyky na vestě, leč s úsměvem.
Zábava, která následovala, neměla
chybu, spousta pití, jídla, a skvělá nálada
to vše jen podtrhla. Zpívali jsme při kytaře
až do svítání a východ slunce byl skvělou
tečkou za nádherným výletem, kde jsme
měli možnost zase o kousek blíž poznat
jeden druhého. Na závěr bych rád poděkoval za všechny, kteří jsme se zúčastnili,
za výbornou organizaci celé této akce, která
se Pavlu Zymovi povedla na výbornou.
Příště Praděd?
Martin Pech, konzultant.
INZERCE FINCENTRUMOKINFO:Sestava 1
8/13/10
2:23 PM
Stránka 1
BC_CPPVIG_inz210x150.indd 1
13.8.10 13:21
Novinkový podzim v ČP INVEST
Pomoc pro vás - využijte zářijové a říjnové novinky!
Fondy fondů ČP INVEST
Dynamický fond fondů a Vyvážený fond fondů – aktivně spravovaná portfolia složená z fondů
ČP INVEST, která nezatíží klienty správcovským poplatkem na úrovni fondů fondů.
ČPI Portál
Východ slunce na Lysé
na kole a be z motoru,
Vylezli jsme na Lysou horu,
papule 
ti, co jeli na kole, mají opuchle
se stmívá polehounce,
Sledujeme západ slunce, už
jsou rozestlaný.
guláš je nachystaný, postele
zatím ticho rozhostí,
Ve spolecenské místnosti se
m.
když však príjdem, pivo pije
ohol však neprospívá.
alk
vá,
zpí
to
az
se,
me
Snaží
terým se oci klíží,
Pozdní vecer už se blíží, nek
se nechce z baru.
Láda hraje na kytaru, nikomu
Nekterí už odcházejí spát,
a hrát“.
nám se však chce „zpívat si
á „a hle, už se rozednívá“.
Pavel najedn ou se z okna dív
edn ou je rán o a svítá.
Slunce pomalu nás vítá, naj
to dnes bude úspešný den…
Další krásné ráno jako sen,
Inteligentní investiční kalkulačka, která vám umožní vytisknout modelaci,
smlouvu i uložit údaje o klientovi.
Automatická obnova certifikátu ČP INVEST Online Plus
Klient nebude muset po roce instalovat nový certifikát, pouze si jedním proklikem
obnoví certifikát stávající.
Odkupy na celé částky
Na klientem zvolený účet dorazí přesná částka, kterou si při odkupu zadá.
Již žádné haléře navíc!
OK Invest
Nově možnost sjednat několik těchto investičních produktů na jedno rodné číslo.
Připomínáme: OK Konto nyní včetně penzijního připojištění!
Přehled nezainvestovaných smluv
Automatické upozornění centrály Broker Consulting, že na uzavřenou smlouvu
dosud nebylo zainvestováno.
Kontaktní osoba: Marcela Houdková | 602 566 382 | [email protected]
Naučíme vaše peníze myslet
844 111 121
www.cpinvest.cz
Download

Hrdinové Eurokariéry