MANUÁL
1
OBSAH
Obsah Vítejte zpátky Hardwarová konfigurace
Instalace hry
Pozadí příběhu Rychlý start
Uspořádání myši a klávesnice Herní nabídky Ovládání hry Herní rozhraní Bonusy a Darrenův fotoaparát Konec
Tvůrci 2
2
3
4
5
8
9
10
12
16
21
23
23
24
VÍTEJTE ZPÁTKY!
Velmi nás těší, že nás pět let po vydání prvního dílu doprovázíte na
cestě do Willow Creek.
Tým vývojářů ze studia Cranberry, autoři a všechna externí studia
vynaložili maximální úsilí, aby vytvořili důstojného nástupce prvního dílu.
Doufáme, že se tvá očekávání naplní, naše nasazení se vyplatí, a že se ti
bude příběh pojednávající o prokletí rodiny Gordonů a jejich zámku
líbit.
Přejeme ti hodně zábavy a taky
pár strašidelných chvil.
Achim Heidel, dtp
a tým Cranberry.
3
Vážený zákazníku,
velmi Vám děkujeme za zakoupení počítačové hry z nabídky
vydavatelství TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy.
Příjemnou zábavu přeje
lokalizační tým TopCD
HARDWAROVÁ KONFIGURACE
Operační systém:
Procesor:
Operační paměť:
Grafická karta: Zvuková karta: Místo na disku:
Windows XP SP3/Vista/ 7 Intel/AMD 2,0 GHz (Dual-Core)
1 GB (2 GB Vista/Win 7)
GeForce 6800/Radeon 9800*
DirectX kompatibilní
6 GB
*integrované grafické karty (Sis, Intel aj.) a grafické chipy pro notebooky nejsou podporovány
VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ
NEŽ SE PUSTÍTE DO HRY, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TOTO VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ.
Někteří jedinci mohou být při kontaktu s blikajícími světly nebo jinými světelnými zdroji ve svém okolí náchylní k
epileptickým záchvatům, které mohou v některých případech vést i ke ztrátě vědomí. Tyto osoby se vystavují riziku
záchvatu také sledováním určitých pořadů v televizi nebo hraním počítačových her. Tyto potíže se mohou projevit také u
osob, které nikdy dříve žádnými zvláštními zdravotními problémy nebo epileptickými záchvaty netrpěly. Pokud se na vás
nebo na člověku ve vašem okolí projeví příznaky související s epilepsií (záchvaty, ztráta vědomí) v přítomnosti světelné
simulace, poraďte se ohledně hraní počítačových her s vaším lékařem. Všem rodičům důrazně doporučujeme, aby na své děti dávali
během hraní počítačových her pozor. Pokud na sobě nebo na svém dítěti zpozorujete závratě, zrakové problémy, stahy svalů nebo
očí, ztrátu vědomí, problémy s rovnováhou nebo bezděčné pohybové křeče, okamžitě hru přerušte a poraďte se s vaším lékařem.
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PRO VŠECHNY HRÁČE POČÍTAČOVÝCH HER:
- nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí
- hrajte v dobře osvětlené místnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebyl příliš ostrý a jasný
- po každé hodině hraní si dejte 10 - 15 minutovou přestávku
4
INSTALACE HRY
Ke spuštění hry je nutná její instalace. Vložte DVD disk POSEL SMRTI
2 do DVD-ROM mechaniky a vyčkejte, až se spustí nabídka autorunu,
ve které zvolte možnost instalovat.
Pokud se nabídka autorunu nespustí (může to způsobit vypnutí funkce
automatického spuštění), spusťte prosím soubor autorun.exe, který
najdete na instalačním DVD POSEL SMRTI 2. Provedete to kliknutím
na tlačítko START -> SPUSTIT, pak do volného okna napište X:\autorun.
exe (X značí příslušné písmeno vaší DVD-ROM mechaniky, většinou D).
Instalátor Vás dále provede celým instalačním procesem.
POZOR! PROGRAM KE SVÉMU SPRÁVNÉMU CHODU
VYŽADUJE DIRECTX 9.0C. POKUD MÁTE NAINSTALOVANOU
STARŠÍ VERZI, ZVOLTE MOŽNOST INSTALOVAT DIRECTX.
PO ÚSPĚŠNÉ INSTALACI MŮŽETE HRU SPUSTIT:
- dvojklikem levého tlačítka myši na zástupce POSEL SMRTI 2 na
pracovní ploše vašeho počítače (pokud jste během instalace zatrhli
možnost „umístit zástupce na plochu“.
- po vložení DVD POSEL SMRTI 2 do DVD-ROM mechaniky by se
měl spustit autorun, ve kterém zvolte možnost „spustit“ (pokud máte
zapnutou funkci automatického spuštění).
- klikněte na tlačítko START -> PROGRAMY -> TOPCD -> POSEL
SMRTI 2, pak klikněte na ikonu SPUSTIT POSEL SMRTI 2.
5
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie počítačovej hry z ponuky vydavateľstva TopCD
a veríme, že Vám prinesie hodiny kvalitnej zábavy.
Príjemnú zábavu praje
lokalizačný tím TopCD
HARDWAROVÁ KONFIGURACE
Operační systém:
Procesor:
Operační paměť:
Grafická karta: Zvuková karta: Místo na disku:
Windows XP SP3/Vista/ 7 Intel/AMD 2,0 GHz (Dual-Core)
1 GB (2 GB Vista/Win 7)
GeForce 6800/Radeon 9800*
DirectX kompatibilní
6 GB
*integrované grafické karty (Sis, Intel aj.) a grafické chipy pro notebooky nejsou podporovány
VAROVANIE PRED EPILEPSIOU
NEŽ SA PUSTÍTE DO HRY, PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, TOTO VAROVANIE PRED EPILEPSIOU.
Niektorí jedinci môžu byť pri kontakte s blikajúcimi svetlami alebo inými svetelnými zdrojmi vo svojom okolí náchylní k epileptickým
záchvatom, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť aj k strate vedomia. Tieto osoby sa vystavujú riziku záchvatu tiež sledovaním
určitých programov v televízii alebo hraním počítačových hier. Tieto problémy sa môžu prejaviť tiež u osôb, ktoré nikdy skôr žiadnymi
zvláštnymi zdravotnými problémami alebo epileptickými záchvatmi netrpeli. Pokiaľ sa na vás alebo na človeku vo vašom okolí prejavia
príznaky súvisiace s epilepsiou (záchvaty, strata vedomia) v prítomnosti svetelnej simulácie, poraďte sa ohľadom hrania počítačových
hier s vaším lekárom. Všetkým rodičom dôrazne odporúčame, aby na svoje deti dávali v priebehu hrania počítačových hier pozor. Pokiaľ
na sebe alebo na svojom dieťati spozorujete závraty, zrakové problémy, svalové kŕče, stratu vedomia, problémy s rovnováhou alebo
nekontrolované pohybové kŕče, okamžite hru prerušte a poraďte sa s vaším lekárom.
ZÁKLADNÉ OPATRENIE PRE VŠETKÝCH HRÁČOV POČÍTAČOVÝCH HIER:
- nehrajte, ak ste unavený alebo ospalý
- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný
- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minutovú prestávku
6
INŠTALÁCIA HRY
K spusteniu hry je nutná jej inštalácia. Vložte DVD disk POSEL SMRTI 2
do DVD-ROM mechaniky a vyčkajte, až sa spustí ponuka autorunu, v ktorej
zvoľte možnosť inštalovať.
Pokiaľ sa ponuka autorunu nespustí (môže to spôsobiť vypnutie funkcie automatického spustenia), spusťte prosím súbor autorun.exe, ktorý nájdete na
inštalačnom DVD POSEL SMRTI 2. Vykonajte to kliknutím na tlačítko START
-> SPUSTIT, potom do voľného okna napíšte X:\autorun.exe (X značí príslušné
písmeno vašej DVD-ROM mechaniky, väčšinou D). Inštalátor Vás ďalej prevedie
celým inštalačným procesom.
POZOR! PROGRAM K SVOJMU SPRÁVNEMU CHODU VYŽADUJE
DIRECTX 9.0C. POKIAĽ MÁTE NAINŠTALOVANÚ STARŠIU VERZIU,
ZVOĽTE MOŽNOSŤ INŠTALOVAŤ DIRECTX.
PO ÚSPEŠNEJ INŠTALÁCII MÔŽETE HRU SPUSTIŤ:
- dvojklikom ľavého tlačítka myši na zástupcu POSEL SMRTI 2 na pracovnej
ploche vášho počítača (pokiaľ ste v priebehu inštalácie zaškrtli možnosť
„umiestniť zástupcu na plochu“.
- po vložení DVD POSEL SMRTI 2 do DVD-ROM mechaniky by sa mal
spustiť autorun, v ktorom zvoľte možnosť „spustit“ (pokiaľ máte zapnutú funkciu
automatického spustenia).
- kliknite na tlačítko START -> PROGRAMY -> TOPCD -> POSEL
SMRTI 2, potom kliknite na ikonu Spustit POSEL SMRTI 2.
7
POZADÍ PŘÍBĚHU
Darren Michaels je student univerzity v Bostonu, který tráví pololetní
prázdniny u své matky v idylickém přímořském městečku Biddeford.
Fotografování je jedna z mála věcí, na kterých Darrenovi opravdu
záleží. Proto přijme práci v jednom zanedbaném fotografickém studiu.
Práce sama o sobě jej však netěší a s fotografováním jako takovým má
bohužel jen málo společného.
Darrenův despotický šéf Fuller jej nestálé využívá pro podružné úkoly,
dělá si z Darrena osobního poslíčka a nechá si od něj uklízet obchod. Vše
se ale okamžitě změní poté, co do Darrenova života vstoupí fascinující
dívka jménem Angelina...
8
RYCHLÝ START
Pro ty úplně netrpělivé tady máme krátké shrnutí těch nejdůležitějších
herních prvků:
Začni novou hru a vyber si stupeň obtížnosti. Obtížnost můžeš kdykoliv
upravovat v Nastavení.
Najedeš – li myší na interaktivní místo (objekty, předměty atd.), kurzor
myši se zbarví do červena.
U interaktivních míst použij levé tlačítko myši, abys s nimi mohl pracovat.
Pokud chceš zjistit další informace, pak na interaktivní místo klikni
pravým tlačítkem, což je samozřejmě vždy jen volitelná možnost a není
nutná.
Interaktivní místa, která už nejsou relevantní, přestanou být aktivní.
Pokud je interaktivní místo stále aktivní, pak je velice pravděpodobné,
že se k němu budeš muset dříve či později vrátit.
Pokud stiskneš mezerník, nebo symbol lupy nahoře vpravo, zobrazí se ti
všechna interaktivní místa v aktuální scéně.
Pokud stiskneš klávesy D či J, nebo symbol knihy vpravo nahoře, otevře
se ti Darrenův deník. Zde máš k dispozici mnoho informací ohledně
aktuálního děje a užitečné tipy, které ti pomohou při plnění úkolů.
Dvojitým kliknutím na interaktivní místo se k němu rovnou přesuneš a
vykonáš příslušnou akci, pokud si nepřeješ sledovat, jak k tomuto místu
Darren kráčí. Tento postup je sice rychlejší, ale můžeš taky spoustu věcí
přehlédnout.
Takže opatrně!
Levým kliknutím na předmět v inventáři vezme Darren tento předmět
do ruky. Poté, co předmět takto uchopíš, můžeš se jej pokusit použít na
jiný předmět, místo, nebo postavu ve hře.Pravým kliknutím na předmět
v inventáři se dozvíš, o co se jedná a případný popis.
9
Kolečkem myši můžeš pro lepší ovladatelnost rovnou přepínat mezi
předměty v inventáři.
USPOŘÁDÁNÍ MYŠI A KLÁVESNICE
LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA INTERAKTIVNÍM MÍSTĚ)
Použij objekt. Vezmi předmět.
Oslov osobu.
Opusť aktuální scénu.
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA INTERAKTIVNÍM MÍSTĚ)
Získej další informace o osobě nebo o předmětu.
Použití pravého tlačítka myši je vždy čistě dobrovolné
a není nutné!
LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA PŘEDMĚTU V INVENTÁŘI)
Vezmi předmět do ruky, abys jej mohl zkombinovat
s objektem, osobou, nebo jiným prvkem
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA PŘEDMĚTU V INVENTÁŘI)
Použij předmět, a nebo si o něm nechej povyprávět
další informace.
KOLEČKO MYŠI (KURZOR V HERNÍM PROSTŘEDÍ)
Skrolování kolečkem myši mimo inventář (čili přímo
v dané scéně v herním prostředí) rychle přepínáš mezi
předměty v inventáři.
KOLEČKO MYŠI (KURZOR V HERNÍM PROSTŘEDÍ)
Skrolování kolečkem myši v inventáři rychle posunuje
seznam věcí doleva či doprava.
10
MEZERNÍK
Na několik sekund v dané scéně zobrazí veškerá
aktivní interaktivní místa.
MEZERNÍK (DRŽÍŠ STLAČENÝ)
Rovněž v dané scéně zobrazí veškerá aktivní
interaktivní místa, ale na delší dobu.
E
Zobrazí všechny východy z dané scény.
H
Zobrazí všechna interaktivní místa, kromě východů
ze scény.
J
D
Otevře Darrenův deník
F9
Rychlé uložení hry
F10
Rychlé načtení hry
Přeskočit předělovou scénu
Otevřít menu / Přerušit video / Zavřít deník
11
HERNÍ NABÍDKY
HLAVNÍ NABÍDKA
Po spuštění Posla Smrti II se zobrazí hlavní nabídka.
Zde si můžeš vybrat z různých možností:
NOVÁ HRA
Vyber si stupeň obtížnosti a začni novou hru.
Přejeme ti hodně zábavy!
NASTAVENÍ
Zde můžeš nastavovat grafiku, zvuk a ovládací prvky.
BONUSY
V bonusech najdeš obrázky, videa a mini hry,
které se během hry odemknou.
TVŮRCI
Zde se můžeš seznámit se jmény, které stojí za
vytvořením Posla Smrti II.
KONEC
Zde můžeš hru ukončit. Hra se tě ještě zeptá, jestli tak chceš
opravdu učinit. Pro případ, že by sis zapomněl rozehranou hru uložit.
NOVÁ HRA – VÝBĚR OBTÍŽNOSTI Přes začátkem hraní si ještě vybereš mezi dvěma stupni obtížnosti:
JEDNODUCHÁ
„Jednoduchá obtížnost“ nabízí dodatečné funkce nápovědy,
např. tipy v deníku a automatické řešení některých hádanek.
NORMÁLNÍ
„Normální obtížnost“ neposkytuje dodatečné funkce nápovědy.
Vždy si je však můžeš během hry aktivovat v nastavení.
NAČÍST HRU Všechny uložené pozice hry se zobrazují jmenovitě
a lze mezi nimi vybírat pomocí myši.
12
ožit.
ti:
.
Dvojklikem a nebo pomocí kliknutí na tlačítko „Načíst“,
se vámi vybraná uložená pozice načte.
Obrázky z poslední situace v dané hře usnadňují přehled.
Vedle obrázků najdeš mimo jiné také tlačítko
k vymazání uložené pozice.
ULOŽIT HRU
Zde je možné uložit aktuálně rozehranou hru.
Klikni na „Nová pozice“, chceš – li vytvořit novou pozici.
Poté ji libovolně pojmenuj.
Kliknutím na již existující uloženou pozici lze zadat nové jméno
a tuto pozici tak přepsat.
NASTAVENÍ
Zde můžeš upravovat nastavení hry, které jsou rozděleny do tří částí:
Grafika, zvuk a hra.
Následující nastavení může být upraveno kdykoliv:
GRAFIKA (GFX)
Tato nabídka ti umožní nastavení všech možných parametrů zobrazení.
Během instalace bude systém otestován a podle výsledku
se hra optimálně nastaví .
Je důležité mít na paměti, že změna těchto nastavení podstatně
ovlivňuje kvalitu zobrazení a výkon systému.
GAMMA
Posuvníkem se nastavuje gamma hodnota,
která ovlivňuje jas zobrazení hry.
ROZLIŠENÍ
Pomocí této volby si můžeš nastavit nejvíce vyhovující rozlišení obrazu.
Nižší rozlišení může zlepšit výkon hry. Optimálního zobrazení hry
dosáhneš při použití rozlišení 1280 x 1024 (4:3) nebo 1280 x 800 (16:9).
13
OBNOVOVACÍ FREKVENCE
Přímo v tomto nastavení si můžete nastavit obnovovací frekvenci,
aby se přizpůsobila požadavkům vašeho monitoru tak,
aby se zamezilo nechtěnému chvění obrazu.
Ještě než změníš hodnoty u téhle možnosti, přečti si informace
uvedené v příručce ke tvému monitoru.
KVALITA ZOBRAZENÍ
Tato volba umožňuje regulovat kvalitu zobrazení s cílem zlepšit výkon.
Můžeš si vybrat ze tří stupňů kvality.
Pokud chceš provést ještě další přesnější úpravy, aktivuj si rozšířená
grafická nastavení.
ROZŠÍŘENÁ GRAFICKÁ NASTAVENÍ
Rozšířená nastavení dovolují detailnější nastavení grafiky hry.
Snížení těchto hodnot zlepší výkon, avšak na úkor kvality zobrazení.
K dispozici jsou různé možnosti nastavení:
KVALITA PROSTŘEDÍ
Toto nastavení má tři hodnoty (nízké, normální, vysoké),
za pomoci kterých lze nastavit úroveň kvality prostředí,
jako například animace v pozadí a jiné.
KVALITA POSTAV
Snížení kvality textur postav ve hře může rovněž pozitivně ovlivnit výkon
systému. Opět jsou k dispozici tři hodnoty nastavení.
VYHLAZOVÁNÍ HRAN
Toto nastavení ovlivňuje míru vyhlazování hran.
Vyšší hodnota tohoto nastavení znamená vyšší kvalitu grafického
zobrazení. Při problémech s výkonem by tato funkce měla být
snížena nebo úplně vypnuta.
POSTAVY V POZADÍ
Při odpovídajícím nastavení budou nedůležité postavy ve hře vypnuté.
14
ODRAZY
Při odpovídajícím nastavení se odrazy nebudou zobrazovat.
ZVUK (SFX)
Tato nabídka umožňuje přesnou úpravu nastavení hlasitosti
jednotlivých zvukových prvků, aby bylo možno optimálně
vyladit celkovou zvukovou kulisu hry.
CELKOVÁ HLASITOST
Tato možnost umožňuje regulovat celkovou hlasitost hry.
HLASITOST HUDBY
Tato možnost umožňuje regulovat hlasitost hudebního doprovodu.
HLASITOST DIALOGŮ
Tato možnost umožňuje regulovat hlasitost mluveného slova.
HLASITOST EFEKTŮ
Tato možnost umožňuje regulovat hlasitost zvukových efektů.
HLASITOST PROSTŘEDÍ
Tato možnost umožňuje regulovat hlasitost zvuků v prostředí.
HRA
Tato nabídka obsahuje nastavení ovlivňující herní zážitek a obtížnost.
ZOBRAZOVAT TITULKY
Tato možnost zapíná a vypíná titulky k mluvenému slovu.
POUŽÍT HARDWAROVÝ UKAZATEL MYŠI
Tato funkce umožňuje výběr mezi dvěma možnostmi:
Pokud zůstane tato volba nezaškrtnutá, ukazatel myši se nemění.
Při interakci s interaktivními prvky se však vedle ukazatele objeví
ikonka, která značí, o jakou činnost se bude na daném prvku jednat.
Pokud volbu zaškrtnete, aktivuje se hardwarový kurzor myši.
Znamená to, že se kurzor při interakci s interaktivními prvky ve hře
změní v příslušnou ikonku celý.
15
Použití hardwarového kurzoru myši může zlepšit ovladatelnost
při problémech s výkonem počítače.
POUŽÍT UKAZATEL MYŠI Z POSLA SMRTI 1
Tato funkce umožňuje použití již známého kurzoru myši z Posla Smrti I
DODATEČNÁ NÁPOVĚDA
Pomocí této volby lze dodatečně aktivovat herní nápovědu během hry.
Ta mimo jiné zahrnuje pomocné tipy v deníku, které ti pomohou v postupu, a nebo možnost po několika špatných pokusech přeskočit hádanku
stisknutím jediného tlačítka.
ZOBRAZOVAT TIPY
Tato volba aktivuje nebo deaktivuje zobrazení informací,
které ti pomohou s ovládáním hry.
Doporučujeme tyto tipy nevypínat vzhledem k tomu, že se týkají
výhradně ovládání hry, a nikoliv jejího obsahu. Jen tak si můžeš být jist,
že budeš mít k dispozici kompletní škálu funkcí ovládání Posla Smrti II.
UPOZORNIT NA INTERAKTIVNÍ MÍSTA
Tato volba vypíná či zapíná možnost, pomocí které se kliknutím na
symbol lupy nebo stisknutím mezerníku zobrazí veškerá interaktivní
místa v daném prostředí.
OVLÁDÁNÍ HRY
POHYB
Abys Darrena přiměl k chůzi, klikni levým tlačítkem myši na
cílové místo. Pokud klikneš na osobu, nějaký předmět nebo východ,
Darren k nim dojde. Můžeš také kliknout na libovolné místo na zemi.
V závislosti na vzdálenosti k cílovému bodu Darren automaticky zvolí
rychlost své chůze. Běhat bude ale pouze ve výjimečných případech.
Ani Darrena určitě nebaví neustálé chození sem a tam.
Dvojklikem na interaktivní místo se k němu Darren přemístí okamžitě.
16
Také delší akce nebo přesunutí do další herní scény mohou být přeskočeny
dvojklikem. Používej však tuto možnost opatrně!
Mnoho akcí, které Darren ve hře provádí, můžeš přeskočit a hru tak
urychlit. Mohl by ses tak ale taky připravit o spoustu napínavých
okamžiků, takže opatrně.
INTERAKCE
U interaktivních míst v herním prostředí se kurzor myši zbarví do
červena a můžeš zaslechnout jemný zvukový efekt. U ukazatele se ještě
zobrazí ikonka, který značí, co na daném místě bude Darren provádět.
ZMIZELÁ INTERAKTIVNÍ MÍSTA
Interaktivní místo může přestat být aktivní v případě, že už není
relevantní, protože jsi na něm již provedl veškeré dostupné akce. Na
druhou stranu to znamená, že místo, u kterého se kurzor zbarvuje do
červena i nadále, bude dříve či později nějak důležité. Vyplatí se mít taková místa v paměti, aby ses v k nim v příhodný okamžik mohl vrátit
zpět. Kliknutí levým tlačítkem myši na interaktivní místo.
Existuje několik ikonek rozšiřujících základní ukazatel myši:
Darren si vybraný objekt prohlédne. Toto je možné udělat
dokonce i několikrát a teprve po důkladném prozkoumání
Darren přijde na důležité nebo skryté informace. Darren
si předmět vezme s sebou. Předmět se zařadí do inventáře.
Darren si předmět vezme s sebou. Předmět se zařadí do
inventáře
Darren použije vybraný objekt. Tak se dá například
otevřít šuplík nebo uvolnit nějaký mechanismus.
Darren osloví vybranou osobu. V případě, že můžeš vést
delší rozhovor, otevře se na spodní straně obrazovky
výběr dialogu.
17
Darren dojde k vybranému východu a opouští danou scénu.
KLIKNUTÍ PRAVÝM TLAČÍTKEM NA INTERAKTIVNÍ MÍSTO
Na interaktivní prvky je také možné kliknout pravým tlačítkem myši.
Ve většině případů tak získáš další informace o daném předmětu.
V případě osob se dozvíš, co si o nich Darren myslí.
Tato funkce je ale vždy čistě dobrovolná. V praxi to znamená,
že v Poslu Smrti II neexistuje ani jedna situace, kdy je bezpodmínečně
nutné použít pravé tlačítko myši.
UKAZATELE MYŠI
V nastavení si můžeš kdykoliv přepnout na klasický ukazatel z Posla Smrti
I. I ten se při interakci ve hře zbarví červeně. Vedle tohoto ukazatele se
již však nezobrazují ikonky, které by ti ukázaly, o jakou půjde interakci.
Kurzor myši z Posla Smrti I Rozhovor
Východ
HARDWAROVÝ UKAZATEL MYŠI
Rozšířené možnosti ukazatele myši mohou být nastaveny pomocí volby
„Použít hardwarový ukazatel myši: ano/ ne“. Takto jej lze zapnout, či
vypnout. Použij tuhle možnost v případě, že hraješ na pomalém počítači
a přednastavený ukazatel myši není plynulý. Ukazatel myši nebude v
tomto módu rozšířen o vysvětlující ikonky, zato kompletně změní svůj
vzhled. Někteří hráči dávají přednost tomuto zobrazení. Jednoduše si vše
vyzkoušej a zjisti, co ti nejlépe vyhovuje.
18
UKAZATEL MYŠI V PŘEDĚLOVÝCH SCÉNÁCH
Tento symbol se objeví během samostatných scén nebo během
delšího dialogu. Naznačuje ti, že v tuto chvíli nemůžeš do
hry nijak zasáhnout. Takovéto scény mohou být bez výjimky
přeskočeny pomocí klávesy TAB. Stejně tak jako u dvoujkliku na interaktivní místa,i zde bys měl být při přeskakování scén opatrný, aby ti
neuniklo něco důležitého.
UKAZATEL INTERAKTIVNÍCH MÍST
Pomocí mezerníku nebo kliknutím na lupu v horní části herního
prostředí zobrazíš všechny interaktivní body a východy z dané
scény. Tyto jsou poté označeny lupou.
Stisknutím klávesy H zobrazíš všechny interaktivní body kromě východů.
Stisknutím klávesy E zobrazíš zase pouze východy z dané scény.
Pro všechny tři typy zobrazení interaktivních prvků platí:
Po několika vteřinách zobrazení zmizí, pokud danou klávesu nedržíš
stisknutou. Zobrazování interaktivních míst však používej s rozmyslem!
Jeden z důležitých herních elementů ve hře Posel Smrti II je průzkum
herního prostředí. Když budeš zobrazování interaktivních míst používat
neustále, rozhodně ti to zkazí požitek ze hry.
INVENTÁŘ
Pohybem kurzoru myši do spodní části obrazovky se ti otevře inventář,
kde se nachází veškeré předměty, které má Darren momentálně u sebe.
Předmět v inventáři, přes který přejedeš kurzorem myši, se mírně zvětší.
Tak ihned vidíš, jaký předmět kliknutím vezmeš nebo aktivuješ.
Kliknutím levým tlačítkem myši na předmět v inventáři Darren tento
předmět vezme do ruky. Vybraný předmět se poté zavěsí za kurzor.
Pokud se kurzor s předmětem u interaktivního místa zbarví do červena,
můžeš předmět na tomto místě použít kliknutím levého tlačítka
myši. Aby byla celá akce přehlednější, zbarví se do červena i předmět
u kurzoru myši. I předměty v inventáři se mohou kombinovat. Pohybuj již vybraným předmětem přes předměty v inventáři. Pokud je
předměty možné zkombinovat, zbarví se kurzor a předmět do červena.
19
Stisknutím levého tlačítka myši se můžeš pokusit dané předměty zkombinovat. Ať už kombinuješ cokoliv s čímkoliv, vždy platí: Ne vždy tě
kombinace, která se nabízí, posune ve hře dál. Díky Darrenovým
komentářům k nezdařené činnosti však získáš často velmi užitečná vodítka k řešení problémů.
PROSTŘEDNÍ KOLEČKO MYŠI
Aby bylo hraní co nejpohodlnější, můžeš také používat prostřední kolečko
myši. Při skrolování kolečkem v jednotlivých herních scénách (nikoliv
v inventáři), můžeš rychle přepínat mezi předměty, které má Darren u
sebe. Tento postup je samozřejmě také možný u interaktivních míst a
ušetří ti tak zbytečné pohyby myší. Kliknutím pravým tlačítkem myši na
předmět v inventáři si Darren daný předmět prohlédne, nebo jej použije.
Tak můžeš například otevřít krabičku a nebo si třeba přečíst dopis.
Jakmile bude mít Darren u sebe příliš mnoho předmětů, zobrazí se
v inventáři vlevo a vpravo šipky, kterými můžeš seznam předmětů
posunovat doleva a doprava.
Stačí jen kurzor myši umístit na jednu z těchto dvou šipek a inventář
se automaticky posune požadovaným směrem. Abys posouvání zastavil,
stačí s kurzorem najet mimo tuto šipku. Kliknutím pravým tlačítkem
myši na kteroukoliv z šipek se dostaneš automaticky na odpovídající
konec inventáře.
DIALOGY
Jakmile se ve hře objeví osoba, se kterou bys rád prohodil pár slov,
klikni na ni levým tlačítkem myši a v dolní části obrazovky se ti otevře
nabídka dialogů. Představuje témata, o kterých si s danou osobou můžeš
popovídat (např. osoby, místa, předměty). Pohybem kurzoru po tématech se zobrazí text, který ti prozradí, o jaká témata se přesně jedná.
Kliknutím levým tlačítkem myši na požadované téma zahájíš
rozhovor. Pokud klikneš levým tlačítkem myši na křížek dole vlevo, Darren
rozhovor ukončí.
Často se stává, že během jednoho dialogu se objeví další téma k
rozhovoru. Dané téma se pak v podobě malého obrázku připojí mezi výběr
témat. V nastavení hry si mimo jiné můžeš kdykoliv aktivovat titulky.
20
HERNÍ ROZHRANÍ
Pohybem kurzoru myši na horní část
obrazovky se v pravém horním rohu
zobrazí herní nabídka.
HÁDANKY
Při několika různých příležitostech narazíš v Poslu Smrti II
na několik tzv. speciálních hádanek. Pokud jsi zvolil
jednoduchou obtížnost, tak se po nějaké době nebo několika
neúspěšných pokusech při řešení hádanky objeví tzv. „záchranná páka“.
Protože ne každý má rád a ne každý má trpělivost potřebnou k vyřešení
těchto hádanek, existuje možnost použít po určitém počtu špatných
pokusů (v závislosti na hádance) nebo po určité době tzv. „záchrannou
páku“. Kliknutím levým tlačítkem myši na záchrannou páku se hádanka
automaticky vyřeší.
NAČÍST/ULOŽIT:
Pomocí této ikonky se rovnou dostaneš k nabídce, kde si
můžeš hru uložit, načíst, nebo uložené pozice mazat.
OTEVŘÍT HERNÍ NABÍDKU:
Pomocí této ikonky se dostaneš k nabídce, která ti umožní
přesunout se do hlavní nabídky, přejít k nastavení hry, nebo
do nabídky ukládání a načítání. Můžeš ale také použít
klávesu ESC.
OTEVŘÍT DENÍK:
Pomocí této ikonky otevíráš Darrenův deník. Darren deník
otevře na poslední otevřené stránce, na které se deník
zavřel. Můžeš také použít klávesy D nebo J.
ZOBRAZIT INTERAKTIVNÍ MÍSTA:
Pomocí této funkce si můžeš nechat zvýraznit různé interaktivní prvky v aktuální scéně. Toto zvýraznění po několika
vteřinách opět automaticky zmizí. Můžeš samozřejmě také
použít mezerník.
21
DARRENŮV DENÍK
V pravém horním rohu obrazovky si můžeš otevřít Darrenův deník,
můžeš také použít klávesy D nebo J. Deník se nedá otevřít v případě,
že běží předělová scéna, nebo pokud zrovna řešíš speciální hádanku.
Deník se vždy otevře na posledním zobrazeném záznamu. Během hraní si Darren zapisuje do deníku nové poznámky.
Nový záznam do deníku poznáš tak, že v levém horním
rohu obrazovky zabliká ikonka deníku. V deníku jsou
zaznamenány Darrenovy myšlenky o osobách, o událostech, důležité informace a případná vodítka k aktuálnímu dění ve hře.
3
1
2
4
5
1. Kliknutí levým tlačítkem myši
na záložku vlevo nahoře otevře
obsah deníku. Zde si pak vybereš
téma, které se ihned po klinutím
levým tlačítkem nalistuje.
2.Tato záložka otvírá poslední
záznam, který si Darren zapsal.
3. Křížek vpravo nahoře deník
zavře. Můžeš také použít klávesu
ESC.
22
4. Tato záložka otvírá část
deníku, kde jsou zaznamenány
úkoly.
5. Pomocí této záložky se rovnou
dostaneš k úkolu, který si Darren poznamenal jako poslední.
Stránkami můžeš listovat tak, že
klikneš kurzorem myši na vnější
okraj dané stránky.
ÚKOLY
Úkoly, které splníš, se přeškrtají. Pokud hraješ s jednoduchou obtížností,
nebo když je aktivována nápověda v nastavení hry, budou se ti v deníku
zobrazovat další texty s nápovědou. Abys je mohl otevřít, musíš kliknout
na šipku pod úkolem. Velmi často se ti tato nápověda odhaluje postupně
víceúrovňově, aby sis mohl taky trochu potrápit hlavu, pokud si to přeješ.
MAPA MĚSTA BIDDEFORD
Kliknutím pravým tlačítkem myši na pohlednici města Biddeford
v inventáři se ti otevře jeho mapa. K dříve navštíveným místům se můžeš
vrátit ihned a to pomocí kliknutí levého tlačítka myši na dané místo.
Mapu můžeš také otevřít stisknutím klávesy M. Mapu zavřeš tak, že myší
klikneš mimo mapu, nebo stiskneš klávesu ESC.
BONUSY A DARRENŮV
FOTOAPARÁT
Bonusové materiály přístupné z hlavní nabídky se postupně
odemykají až během hry. Spoustu materiálu můžeš však zpřístupnit
výhradně fotoaparátem. Rozhlédni se, co se všechno ve hře se dá
fotografovat. Kliknutím levého tlačítka myši vyber v inventáři fotoaparát
a v jakékoliv scéně ve hře vyzkoušej, co všechno je možné nafotit (s
vybraným fotoaparátem klinutím na daný objekt levým tlačítkem).
Fotoaparát lze použít i v dalších situacích ve hře. Tak nezapomeň, že ho
máš u sebe.
Jakmile se ti podaří nějaký bonusový materiál odemknout, začne v levém
horním rohu obrazovky blikat malá ikonka zámku. Pokud tedy půjdeš
do hlavní nabídky a klikneš na „Bonusy“, můžeš si takto odemknutý
materiál prohlédnout.
KONEC HRY
Vzhledem k tomu, že Darren v Poslu Smrti II může i zemřít, krátce před
nebezpečnou situací se hra automaticky uloží (uloženou pozici najdeš v
nabídce načítání a ukládání). Takže žádný strach, pokud jsi delší dobu
nic neukládal.
23
TVŮRCI
PRODUKCE A REŽIE
Achim Heidelauf
Vedoucí technický výtvarník:
Matthias Kästner
SCÉNÁŘ A DESIGN
Anne von Vaszary
Jan Theysen
Achim Heidelauf
Hlavní výtvarník prostředí:
Daniel Schindler
PRODUKCE
Cranberry Production
DESIGN HRY
Pomocný design:
Thomas Fischer
Michael Holzapfel
MANAGEMENT
Produkční ředitel:
Holger Nathrath
Projektový management:
Marcia Obermayer
Office Management:
Nina Kuhn
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ
Technický ředitel:
Matthias Meyer
Hlavní programátor:
Uwe Höpner
Programátoři:
Wolfgang A. Fandrych
Carsten Stolpmann
Skriptování:
Thomas Fischer
Michael Holzapfel
Skriptovací technologie:
Carsten Stolpmann
Lokalizační struktura:
Carsten Stolpmann
VÝTVARNÍCI
Umělecký ředitel:
Matthias Andre
Oliver Specht
24
Výtvarník scén:
Pawel Bujalski
Christopher Haack
Tim Baden
Oliver Haack
Oliver Schulz
Simon Fuchs
Výtvarníci konceptu:
Matthias Andre
Max Schulz
Helena Wakengut
Výtvarník postav:
Matti Jäger
Oliver Haack
Animátor postav:
Matthias Kästner
Tim Baden
2D grafika:
Henrik Kelb
Max Schulz
Helena Wakengut
Katrin Sachse
Externí výtvarníci:
Faraway Studios
Roman Navratil
Martin Losack
Claudius Vesting
Testování:
Nicole Martini
Bastian Hoyer
Motion Capture:
Metricminds GmbH
Hudba a zvukový design:
Periscope Studio Hamburg
Adrian Koch
Jan Werkmeister
Zvláštní poděkování:
King Art Games
Rafal Bujalski
Mike Arnemann
Moritz Reichelt
DTP ENTERTAINMENT AG
PRODUKCE
Ředitel oddělení:
Mathias Reichert
Hlavní producent:
Achim Heidelauf
Asistent produkce:
Melanie Garding
MARKETING A PR
Šéf marketingu a PR:
Thorsten Hamdorf
Hlavní PR manager:
Claas Wolter
Hlavní marketingový manager:
Mark Geise
Produktový manager:
Kay Jungmichel
Koordinátor marketingu:
Benedikt Grasmann
Manažer pro veřejnost a obsah:
Bettina Korb
Umělecký šéf online:
Christian Leibe
DESIGN BALENÍ A PŘÍRUČKY
Umělecký vedoucí:
Stefan Sturm
Grafický design:
Martina Stellbrink
Björn Richter
Dennis Barcelona
Kerstin Ebsen
LOKALIZACE
Johannes Bickle
Bernie Duffy
Matthias Eckardt
Patricia Grube
Maren Nötzelmann
HERNÍ DESIGN
Dodatečný design a písmo:
Melanie Garding
KONTROLA KVALITY
Manager kontroly kvality:
Pan Schröder
Manažer zdrojů pro kontrolu kvality:
Steffen Böhme
Hlavní tester:
Stefan Müller
Pomocný hlavní tester:
Martin Petersen
Testeři:
Sven Bahnsen
Thomas Bark
Jemima Bedau
Martin Bennung
Torben Schaub Brzozowski
Sebastian Diziol
Davide Ferrari
Antonio Freire
Judith Gastell
Valentin Heinrich
Hannes Janecke
Finnja Lange
Sascha Leuenroth
David Madani
Mahmud Mir
Michael Monses
Jörg Nestler
Wladimir Schlegel
Maik Schröder
Jörn Helms
Vasilli Pomjalow
Tobias Schulze
Ronny Stößer
Tobias Wöhlke
Melvin Zimmermann
VIDEO PRODUKCE
Virgin Lands Animated Pictures
DFP DOCK11 GmbH –
Design.Film.Postproduction
NAHRÁVÁNÍ ZVUKU
Koordinace a dohled
Maren Nötzelmann
25
Nahrávací Studio:
toneworx GmbH
Andreas Gensch
Jörg Mackensen
Projektový a studiový management:
Mathias Geissler
Inženýr zvuku:
Johannes Semm
REŽIE
Erik Schäffler
Tim Knauer (Darren Michaels)
Zvláštní poděkovaní:
Henning Boesken
Marc Buro
Alex König
Claudia Kühl
Thomas Pawlik
Heike Garding
Denise Schaar
Cécile Schneider
Arne Kochanski
Liza Gerber
VYDAVATELSTVÍ TOPCD
Vedoucí projektu:
Martin Válek
překlad:
Barbora Bělová
Vojtěch Schubert
testeři:
Jan Srp
Vojtěch Schubert
Aleš Kopřiva
kontrola jakosti:
Aleš Kopřiva
programátor:
Jiří Čtvrtka
DTP:
zlosyn.org
dabing:
StudioWind Praha, Ostrava
zvuková řežie a střih:
Ondřej Jaskowski
´
26
Black Mirror 2
© 2009 dtp entertainment AG.
All Rights Reserved.
Developed by Cranberry
Production GmbH.
All Logos, Pictures, Brands and Names are
trademarks or registered trademarks of their
respective owners.
This game uses Bink Video.
© 1997-2009 RAD Game Tools, Inc.
FMOD Sound System
© Firelight Technologies Pty, Ltd.
LICENCE A PODMÍNKY UŽITÍ
1. Licence
Kupující získává nevýhradní právo požívat tento program na jednom počítači. Toto právo
je nepřenositelné, nelze jej pronajímat ani propůjčovat. Kopírování a archivování
programu za účelem zálohování je povoleno. Vlastnictví, autorská práva nebo další
ochranná práva softwaru zůstávají v majetku dtp entertainment AG, potažmo jejich
licenčních partnerů.
2. Omezení a zákaz provádění změn Program, stejně jako veškeré jeho části, se nesmí ať už za úplatu, nebo bezplatně, předávat
dál, licencovat, pronajímat, měnit, překládat, upravovat nebo jinak zveřejňovat. Software
nesmí být ať již vcelku ,nebo po částech, rozebírat, dekompilovat, nebo jakýmkoliv
způsobem pozměňovat jeho čitelnou a původní verzi.
3. Trvání smlouvy Licence je platná až do svého ukončení. Licenční smlouva smí být ukončena jen tak, že
tento software a všechny jeho kopie budou zničeny.
Licence pozbývá platnosti v okamžiku, je - li porušena byť jen jediná podmínka této
licenční smlouvy. V tomto případě není nutné smlouvu ze strany dtp entertainment AG,
potažmo jejich licenčních partnerů, vypovědět.
4. Omezení odpovědnosti
dtp entertainment AG nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost obsahu, který
je uložen na paměťovém médiu tohoto software. Ručení a odpovědnost za ušlý zisk, škody
a ztrátu uložených dat, stejně jako dalších přímo či nepřímo vzniklých škod je vyloučeno,
pokud není ze strany dtp entertainment AG prokázána hrubá nedbalost nebo úmyslné
zavinění. Nároky na náhradu škody jsou nezávislé na právním nároku, který je omezený
zaplaceným licenčním poplatkem.
5. Závěrečná ustanovení
Platí německé právo. Pokud by měla být některá ustanovení této licenční smlouvy právně
neudržitelná nebo neplatná, zůstávají v platnosti všechna ostatní ustanovení. Neplatná
ustanovení je možné nahradit úpravami, které zachovávají smysl původních ustanovení.
© 2009 dtp entertainment AG, Goldbekplatz 3-5, 22303 Hamburg.
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Black Mirror 2 © 2009 dtp entertainment AG.
All Rights Reserved. Developed by Cranberry Production GmbH. All Logos, Pictures,
Brands and Names are trademarks or registered trademarks
of their respective owners.
This game uses Bink Video © 1997-2009 RAD Game Tools, Inc. FMOD Sound System ©
Firelight Technologies Pty, Ltd.
Všechna autorská práva jejich vykonávání vyhrazeno - není možno je zapůjčovat. Není
povoleno neoprávněné kopírování, dekompilace, pronájem, produkce, vysílání! Vydavatel
a distributor: dtp entertainment AG, Goldbekplatz 3-5, 22303 Hamburg. Za jakékoliv
poškození virem firma nenese odpovědnost.
Financováno dtp Game Portfolio 2006 Fondsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg.
WWW.TOPCD.CZ
WWW.GAMESHOP.CZ
WWW.BUTLER-BATES.DE
WWW.BLACKMIRROR2.DE
WWW.DTP-ENTERTAINMENT.COM
Politicky thriler
na obrazovce tveho monitoru
mas 15 dni aby sis tuto hru koupil na
27
íme
žd
vra
y
cen
!
her
Black Mirror 2 © 2009 dtp entertainment AG
Posel Smrti 2 © 2009 TopQer s.r.o.
Loga a obchodní známky jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.
Nepovolené kopírování, pronajímání, půjčování, veřejné provozování a šíření
je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Download

Zde - TOPCD.cz