SLOVENSKÝ
MANUÁL
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie počítačovej hry z ponuky
vydavateľstva TopCD a veríme, že Vám prinesie hodiny
kvalitnej zábavy.
Príjemnú zábavu praje
lokalizačný tím TopCD
1. Slovo úvodom...............................................................................4
2. Systémové požiadavky..................................................................4
3. Inštalácia.......................................................................................5
4. Spustenie hry a hlavné menu.......................................................6
4.1 Užívateľská správa..............................................................................................7
4.2 Pokračovať v hre.................................................................................................7
4.3 Kampaň..............................................................................................................7
4.4 Režim voľnej hry...............................................................................................11
4.5 Fotoalbum.........................................................................................................12
4.6 Nastavenie.........................................................................................................12
4.6.1 Nastavenie obrazu........................................................................................14
4.6.2 Nastavenie zvuku..........................................................................................15
4.6.3 Nastavenie užívateľského rozhrania.............................................................15
4.7 Ukončiť hru.......................................................................................................16
5. Ovládanie užívateľského rozhrania............................................17
Varovanie pred epilepsiou
Než sa pustíte do hry, prečítajte si, prosím, toto varovanie pred epilepsiou.
Niektorí jedinci môžu byť pri kontakte s blikajúcimi svetlami alebo inými svetelnými
zdrojmi vo svojom okolí náchylní k epileptickým záchvatom, ktoré môžu v niektorých
prípadoch viesť aj k strate vedomia. Tieto osoby sa vystavujú riziku záchvatu tiež
sledovaním určitých programov v televízii alebo hraním počítačových hier. Tieto problémy sa môžu prejaviť tiež u osôb, ktoré nikdy skôr žiadnymi zvláštnymi zdravotnými
problémami alebo epileptickými záchvatmi netrpeli. Pokiaľ sa na vás alebo na človeku
vo vašom okolí prejavia príznaky súvisiace s epilepsiou (záchvaty, strata vedomia) v
prítomnosti svetelnej simulácie, poraďte sa ohľadom hrania počítačových hier s vaším
lekárom. Všetkým rodičom dôrazne odporúčame, aby na svoje deti dávali v priebehu
hrania počítačových hier pozor. Pokiaľ na sebe alebo na svojom dieťati spozorujete
závraty, zrakové problémy, svalové kŕče, stratu vedomia, problémy s rovnováhou alebo
nekontrolované pohybové kŕče, okamžite hru prerušte a poraďte sa s vaším lekárom.
5.1 Ovládanie..........................................................................................................17
5.2 Užívateľské rozhranie.......................................................................................18
5.2.1 Obchod so zvieratami, uchádzači, stavebné možnosti a zvyšok ................19
5.2.2 Úroveň zoo, zoznamy prehľadov a úspechy.................................................21
5.2.3 Celková mapa a generické tlačítka...............................................................23
5.2.4 Okno správ....................................................................................................24
5.2.5 Panel s informáciami o objektu a ovládací panel pri označení....................24
5.2.5.1 Ovládací panel objektu (zviera)................................................................25
5.2.5.2 Okno s informáciami (zviera)...................................................................26
6. Autori...........................................................................................30
7. Technická podpora.....................................................................32
Základné opatrenie pre všetkých hráčov počítačových hier:
- nehrajte, ak ste unavený alebo ospalý
- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný
- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minutovú prestávku
2
3
1. Slovo úvodom
Vitajte vo vzrušujúcom svete WILDLIFE PARK 3! Pozrite sa do
všetkých kontinentov sveta, kde na vás budú čakať najrôznejšie
úlohy a kde budete zažívať dobrodružstvo. Preniknete do tajov
spôsobu života 25 zvieracích druhov, študujte ich sociálne
chovanie a obstarajte im všetky aspekty kvalitného života.
Radujte sa z narodenia mláďaťa a pripravte sa na to, že vás
príroda svojimi náladami a vrtochmi neraz zaskočí. Budete
získavať uznanie nielen od potenciálnych návštevníkov vašej zoo,
ale aj od jednej z najväčších organizácií na ochranu zvierat! Ak
k vám návštevníci nebudú chodiť, tak ste najskôr urobili niečo zle
– a práve z toho dôvodu sme spísali manuál, ktorý vám pomôže
vyvarovať sa chýb! Nájdete v ňom všetky dôležité informácie,
ktoré začínajúci vedci a majitelia zoo potrebujú. Určite máte
schopnosti oboch!
3. Inštalácia
Vložte do jednotky DVD-ROM DVD s hrou WILDLIFE
PARK 3. Na obrazovke sa vám zobrazí menu, kde budete mať
inštrukcie, ako hru krok po kroku nainštalovať. Kliknite na
„Nainštalovať Wildlife Park 3“ a držte sa inštrukcií. V prípade,
že sa vám menu po vložení DVD nezobrazí automaticky, možno
máte vypnuté Automatické spúšťanie. V takejto situácii kliknite
na tlačítko „Štart“ v ľavej spodnej časti plochy a kliknite na
políčko „Hľadať programy/súbory“. Tam zadajte: D:\Wildlife
Park 3 Setup.EXE, pričom písmeno “D” je označenie DVD-ROM
jednotky. Potom kliknite na “OK”.
Poznámka: Ak má vaša jednotka iné označenie, stačí písmeno
“D” iba nahradiť.
Dúfame, že si pri hraní hry WILDLIFE PARK 3 užijete veľa
zábavy!
2. Systémové požiadavky
Doporučené
CPU Dvoujádrové CPU (Intel E4300 alebo
3 GHz Intel Pentium D, AMD
Athlon64 3000+
GPU GPU NVIDIA GeForce 8800 GTX
alebo lepšie, ATI Radeon 3870 alebo
lepšie RAM 2GB
NVIDIA GeForce 8600 GT alebo
lepšia, ATI Radeon X1800 alebo
lepšia (minimálne 256 MB Video
RAM, DirectX 9c, shader model 2.0)
2 GB
1 GB
lepšie, AMD Athlon X2 3800+alebo
lepšie)
RAM
4
Minimálne
POZNÁMKA:
Tento produkt má ochran
u proti
kopírovaniu.
ohla byť hra správne
POZNÁMKA: Aby m
nainštalovaný DirectX
spustená, je treba mať novší.
9.0c alebo
5
4. Spustenie hry a hlavné menu
Po dokončení inštalácie môžete hru spustiť niekoľkými
spôsobmi:
✳ Kliknite dvakrát na ikonu WILDLIFE PARK 3 na ploche.
✳ Po vložení DVD s hrou WILDLIFE PARK 3 do mechaniky
(ak máte zapnutú funkciu Automatického spúšťania) by sa na
obrazovke malo automaticky objaviť menu.
✳Kliknite na tlačítko „Štart“ v ľavej spodnej časti plochy
a potom vyberte “Všetky programy”. Tam nabehnite na
“BitcomposerGames/Wildlife Park 3” a kliknite na “Run
Wildlife Park 3”.
Po úvodnom filme sa ocitnete v hlavnom menu. Úvodnú
sekvenciu môžete preskočiť kliknutím myšou.
Pri prvom spustení hry budete vyzvaný, aby ste zadali svoje
užívateľské meno. Pod týmto menom sa potom bude ukladať
a spravovať váš postup v hre. V prípade, že budete chcieť
pridať nového užívateľa, vyvolajte si príslušné menu cez sekciu
užívateľskej správy.
4.1 Užívateľská správa
Tu 1 uvidíte meno hráča, ktoré ste zadali pri prvom spustení
hry WILDLIFE PARK 3. Pod týmto menom sa ukladá váš postup
v misiách a v režime voľnej hry. Ak budete chcieť pridať nového
hráča, kliknite na tlačítko “Užívateľská správa”. 2 Zobrazí sa vám
menu “Užívateľská správa”, v ktorom si môžete vytvoriť nového
hráča (tlačítko “Vytvoriť nového hráča”), zmazať ľubovoľného
hráča (tlačítko „Zmazať hráča“) alebo zmeniť hráča. Stačí len
vybrať dostupného hráča a kliknúť na „OK“.
4.2 Pokračovať v hre
Ak ste už hru WILDLIFE PARK 3 na svojom počítači hrali,
vďaka tejto možnosti môžete pokračovať v minulej hre od miesta,
kde ste skončili. Kliknite na tlačítko „Pokračovať v hre“ 3 a
budete vrátený do poslednej misie alebo poslednej hry, ktorú ste
hrali v režime voľnej hry.
4.3 Kampaň
Kliknutím na tlačítko „Kampaň“ 4 si vyvoláte zoznam
dobrodružstva. K dráhe úspešného manažéra WILDLIFE
PARKU 3 vám môže pomôcť niekoľko výcvikových misií, ale to
zatiaľ nebudeme prezrádzať…
6
7
Nastavenie náročnosti
Zariadenie s obmedzeným prečerpaním účtu: Nemôžete mať
neobmedzený zostatok; Ak váš zostatok prekročí určitý limit, vaša
zoo bude postupne zavretá, tzn. že napríklad personál prestane
pracovať, budovy budú musieť byť zavreté alebo bude uvalený zákaz
na výdaje.
Smrť zvieraťa: Ak aktivujete túto možnosť, musíte sa o svoje
zvieratá starať veľmi starostlivo, inak by totiž mohli zomrieť
napríklad v dôsledku nejakej choroby, vyčerpania, nedostatku
potravy, nachladenia, úpalu alebo starobou. Choroby zvierat: Toto
nastavenie určuje to, či zvieratá môžu ochorieť.
Choroby rastlín: Pri aktivácii tohto nastavenia môžu chorobám
podľahnúť aj rastliny.
Keď ľavým tlačítkom kliknete na prvú kampaň 1 s názvom
“Stáž”, dôjde k výberu tejto misie. V ľavej časti obrazovky
teraz uvidíte prehľad terénu 2 v podobe mapy, podrobnosti o
dostupnom kapitále v „Stave účtu“ 3 , „Úroveň parku“ v podobe
hviezdičiek 4 a krátku inštruktáž ku kampani 5 .
Uvidíte tiež, ktoré náročnosti 6 sú pre túto kampaň k dispozícii.
Nasledujúce nastavenie náročnosti možno zapnúť (šedá fajka)
alebo vypnúť (šedý krížik):
Stav účtu: Zobrazuje veľkosť zostatku, ktorý máte k dispozícii na
začiatku hry.
Úroveň zoo: Zobrazuje úroveň zoo na začiatku hry. Zoo na vyššej
úrovni priláka k návšteve náročnejších návštevníkov. S rastúcou
úrovňou zoo budete mať k dispozícii lepšie konštrukčné možnosti,
vylepšenia a samozrejme atraktívnejšie zvieratá, aby ste mohli
potreby týchto návštevníkov patrične uspokojiť.
Na začiatku budete mať odomknuté iba prvé štyri výcvikové
misie a tie budú označené ikonou zeleného otvoreného zámku
1 ; ďalšie misie budú odomknuté až po úspešnom splnení
iných misií. Keď sa vám nejaká misia nebude páčiť, môžete ju
jednoducho preskočiť. Misie, ktoré dokončíte, budú odškrtnuté
zelenou fajkou a misie, ktoré ste ešte nedokončili, budú označené
ikonou zamknutého zámku.
8
9
Žlté hviezdičky napravo za názvom kampane 7 udávajú
aktuálnu úroveň zoo, ktorú ste dosiahli v príslušnej kampani.
Zoo vo štvrtej kampani pomenované „Váš vlastný park“ 8 sa,
ako už názov napovedá v budúcnosti stane vašou súkromnou
zoo a začnete tu zažívať ďalšie dobrodružstvo. Do svojej zoo
sa môžete vracať aj po splnení následných misií a môžete ju
vylepšovať a rozširovať. Za hádanky a úspešne splnené misie
budete občas dostávať „Odmeny“, ktoré nájdete v hernom menu
pod tlačítkom „Úspechy“ (vpravo hore). Odmeny možno využiť
iba vo vlastnom zoo.
4.4 Režim voľnej hry
Tu (strana 6, č. 5 ) si môžete nájsť prednastavené prostredie po
celej zemeguli s rôznymi klimatickými podmienkami a terénom,
kde si môžete navrhnúť vlastné zoo!
V režime kampane si môžete konkrétne misie zahrať opäť, aj keď
ste ju už dohrali. Stačí kliknúť na tlačítko „Reštartovať úroveň“
9 vpravo dole na zozname máp a misie sa vrátia do pôvodného
stavu. Varovanie! Ak tak urobíte, prídete o všetky doterajšie
postupy v danej misii!
Ak sa rozhodnete inak a nebudete chcieť misiu hrať, kliknutím
na tlačítko „Späť“ 10 sa vrátite do hlavného menu.
Kliknutím na tlačítko “Zahájiť” 11 vybranú misiu spustíte.
Ide sa na vec!
Vyberte si mapu zo zoznamu 1 . Vedľa prehľadu zoo, ktorý sa
bude meniť v závislosti na vašom postupe na danej mape, tu
tiež nájdete krátky popis mapy 2 a v „Kampani“ nastavenia
náročnosti 3 pre: Zariadenie s obmedzeným prečerpaním účtu,
smrť zvierat, choroby zvierat a choroby rastlín.
Vo voľnom režime si môžete nastaviť počiatočný stav účtu 4 a
počiatočnú úroveň zoo 5 .
10
11
Nezabudnite: Keď si mapu „nakonfigurujete“ a zahráte si ju po
prvý krát, dôjde pre danú mapu k uloženiu nastavenia a herného
postupu. Poznáte to podľa zmeny na prehľade mapy 2 a podľa
zvyšujúcej sa úrovne zoo 6 (potom už nie je možné robiť žiadne
ďalšie zmeny (šedé tlačítka 7 )), mapy sa však dajú resetovať.
Stačí kliknúť na tlačítko „Reštartovať úroveň“ 8 napravo pod
zoznamom máp.
Vo voľnom režime tiež nájdete úroveň zoo; súčasnú úroveň zoo
na mapách, ktoré ste už hrali, uvidíte napravo vedľa názvu mapy.
Najnižšia úroveň zoo predstavuje 1 hviezdička.
Ak budete so zvolenou mapou spokojný, stlačte tlačítko „Zahájiť“
10 a môžete ísť na to! Do hlavného menu sa vrátite tlačítkom
„Späť“ 11 .
4.5 Fotoalbum
Tu (strana 6, č. 6 ) nájdete svoje súkromný digitálny fotoalbum
WILDLIFE PARK 3. Budú tu uložené všetky fotky, ktoré počas
hry vytvoríte. Fotky sú zobrazené vedľa seba a dajú sa kliknutím
zväčšiť na celú obrazovku. Fotky, ktoré sa vám nebudú páčiť,
môžete v tomto náhľade zmazať.
kvalite“ obrazu! Môžete si tiež nastaviť rozlíšenie obrazu pre
svoj monitor, ktoré má na rýchlosť zobrazenia hry tiež vplyv. U
starších zostáv je opäť lepšie zvoliť nižšie rozlíšenie (napríklad
1280x1024).
Keď urobíte úpravy, možnosť „Kvalita obrazu“ bude nastavená
štandardne na hodnotu „Užívateľská“ a bude uložená špecificky
pre vás. A teraz si môžete vytvoriť vlastnú konfiguráciu. Do
ponúk pre nastavenie obrazu, zvuku a užívateľského rozhrania
sa dostanete pomocou troch tlačítok vľavo hore (obraz,
reproduktory, myš). V ponukách potom môžete robiť rôzne
zmeny pomocou vodorovného posuvníka, šípok alebo červených
a zelených koloniek (zelená znamená „zapnuté“, červená
„vypnuté“).
Ak kliknete na tlačítko „Zrušiť“, zmeny v nastavení sa neprejavia
a vy sa vrátite do hlavného menu. Úpravy nastavenia teda
prijmete tlačítkom „OK“.
4.6 Nastavenie
Ak si chcete nastaviť parametre obrazu, zvuku/hudby alebo
zmeniť ovládanie, ste na správnom mieste (strana 6, č. 7 ).
Jedným rázom môžete napríklad upraviť hru tak, aby vyhovovala
výkonnosti vášho počítača a pritom nebudete robiť ani moc
zmien. Keď bude váš počítač trošku starší a budete sa báť, že by
vám hra nebežala plynule (trhanie obrazu), stačí v sekcii kvality
obrazu zvoliť možnosť „Stredná“. V prípade, že budú problémy
pretrvávať aj v následných hrách, zvoľte hodnotu „Nízka“. Aj keď
asi budete súhlasiť, že najlepšie bude hra vyzerať v „Najvyššej
12
POZNÁMKA:
Niektoré zmeny sa preja
via až po
reštartovaní hry.
13
4.6.1 Nastavenie obrazu
Obecne: Čím viac budete mať zapnutých grafických nastavení,
tým reálnejšie budú zobrazené herné prvky, ale zároveň bude
viac zaťažená vaša grafická karta. Rozlíšenie obrazu: Tu si môžete
nastaviť počet pixelov, ktorý bude použitý pre zobrazenie obrazu
na monitore; čím viac pixelov, tým ostrejší obraz.
Kvalita textúr: Upravuje rozlíšenie povrchov objektov v hernom
svete.
Anisotropické filtrovanie: Zaisťuje ostrejšie zobrazenie textúr na
naklonených povrchoch (napríklad na zemi, horských úbočiach).
Bez filtrovania budú textúry veľmi nezreteľné a rozmazané. Čím
lepšie nastavenie filtrovania, tým ostrejšie textúry, dokonca aj pri
pohľade z diaľky.
Antialiasing: Jedná sa o špecifickú metódu zobrazovania okrajov
a obrysov objektov jemnejším a reálnejším spôsobom.
Detail vzdialenosti: Čím viac bude posuvník posunutý doľava,
tým nižšie bude rozlíšenie objektov pri pohľade z diaľky
(napríklad pri oddialení).
Dohľad: Čím viac bude posuvník posunutý doľava, tým viac budú
objekty pri pohľade z diaľky neurčité a rozmazané (napríklad pri
oddialení).
Tiene: Zap./Vyp. tiene zvierat, budov atď.
Tráva: Zap./Vyp. steblá trávy na textúrach zeme.
Volumetrické svetlo: Zap./Vyp. efekt svetelných lúčov.
Hĺbka poľa: Zap./Vyp. efekt hĺbky poľa.
14
Filtrovanie rozkvetu: Zap./Vyp. efekty rozkvetu.
Normálne mapovanie: Zap./Vyp. normálne mapovanie.
Odrazy vo vode: Zap./Vyp. odrazy na vodných hladinách.
Srst: Zap./Vyp. zobrazenie srsti zvierat.
Rozlíšenie srsti: Nastavenie rozlíšenia srsti zvierat.
Rozlíšenie pôdy: Nastavenie rozlíšenia pôdy.
4.6.2 Nastavenie zvuku
Hlasitosť hudby: Úprava hlasitosti hudby v menu a v hre.
Hlasitosť zvukovej kulisy: Úprava hlasitosti zvukovej kulisy
(napríklad zvierat, efektov počasia atď.).
Hlasitosť dabingu: Úprava hlasitosti dabingu (napríklad vo
výcvikových misiách).
4.6.3 Nastavenie užívateľského rozhrania
Tipy: Po nábehu kurzorom myši na tlačítko sa zobrazí textové
pole.
Spomalenie tipov: Čím bude posuvník viac vľavo, tým pomalšie
sa budú po nábehu na tlačítko alebo ikonu zobrazovať textové
polia.
Animované pozadie: Pri zapnutí tejto možnosti bude mať občas
menu (napríklad hlavné menu) na pozadí miesto obrázku
animovanú scénu.
15
4.7 Ukončiť hru
Kliknutím na tlačítko “Ukončiť” (strana 6, č. 8 ) ukončíte
WILDLIFE PARK 3 a vrátite sa do Windows.
5. Ovládanie užívateľského rozhrania
Aby ste sa zoznámili s jednotlivými hernými funkciami a
oblasťami, kliknite v hlavnom menu na tlačítko „Režim voľnej
hry“, ďalším kliknutím si zo zoznamu vyberte mapu a stlačte
„Zahájiť“. Vitajte v hernom svete WILDLIFE PARK 3!
5.1 Ovládanie
Pohyb po hernom svete je jednoduchý, skladá sa iba
z niekoľkých prvkov ovládaných myšou a klávesnicou.
Keď presuniete kurzor myši k okraju obrazovky alebo do
rohu, pohľad sa posunie odpovedajúcim smerom. Rovnaká
vec sa dá uskutočniť aj klávesmi W, A, S, D na klávesnici. Keď
presuniete kurzor myši napríklad k ľavému okraju obrazovky,
dôjde k presunu pohľadu doľava. Vyskúšajte si to! Môžete si tiež
zmeniť detail obrazu a to bez pohybu kurzora k okraju alebo
do rohu. Stačí podržať ľavé tlačítko myši a ľahko myš posunúť
požadovaným smerom.
V prípade, že budete chcieť pohľad otočiť, podržte koliesko
myši alebo prostredné tlačítko myši a posuňte myš doľava alebo
doprava.
Otočením kolieska myši si môžete priblížiť alebo oddialiť herné
udalosti, aby ste ich videli detailnejšie.
V hre WILDLIFE PARK 3 si môžete zoo užiť z pohľadu
návštevníka! Jednoducho si kolieskom myši čo najviac priblížte
a zmeňte pohľad na „Pohľad 1. osoby“. V pohľade 1. osoby sa
dopredu a dozadu pohybujete tak, že posuniete kurzor myši
k hornému alebo spodnému okraju obrazovky, alebo pomocou
klávesnice (šípky „Hore“ a „Dole“ alebo klávesy W a S). Keď
16
17
sa budete chcieť otočiť, posuňte kurzor myši k ľavému alebo
pravému okraji obrazovky, prípadne použite príslušné klávesy
(šípky „Doprava“ a „Doľava“ alebo klávesy Q a E).
Objekt (napríklad budovu alebo dekoratívny predmet) na mapu
umiestnite tak, že podržíte ľavé tlačítko myši a pohybom myši
hore a dole si objekt vhodne natočíte. Keď potom tlačítko pustíte,
poloha objektu zostane zachovaná a kliknutím myši objekt
lokalizujete na príslušné miesto.
5.2 Užívateľské rozhranie
na
Najskôr taká malá rada: Klávesou “Tab” môžete celé užívateľské
rozhranie hry WILDLIFE PARK 3 skryť/zobraziť. Keď sa vám
teda bude chcieť, môžete si užiť ničím nerušený pohľad na svoju
zoo. Na fotkách, ktoré zo svojho zoo urobíte, bude rozhranie
automaticky skryté. Najskôr si prejdeme generické tlačítka na
vrchu obrazovky:
18
1 Úplne vľavo hore je dôležité tlačítko pre “Obchod so zvieratami“.
Keď naň kliknete, otvorí sa vám menu obchodu so zvieratami,
kde si dvojklikom môžete kúpiť rôzne zvieratá a zobraziť si o nich
informácie.
2 Kliknutím na druhé tlačítko sa vám otvorí menu „Uchádzačov“.
Tu nájdete rôznych uchádzačov o pestrú škálu pracovných miest vo
vašej zoo, ktorá sa bude odvíjať od úrovne zoo. Budú tu záhradníci,
smetiari, ošetrovatelia a lekársky personál, pričom všetci budú rôzne
skúsení a budú mať rôzne platové požiadavky.
TIP:
é skratky“
nájdete v sekcii „Klávesov
Všetky dostupné príkazy
lu.
nuá
ma
to
zadnej strane toh
5.2.1 Obchod so zvieratami, uchádzači, stavebné možnosti a zvyšok
3 Teraz sa pozrieme na tlačítko pre „Nástroje pôdy a terénu”.
Nachádzajú sa tu nástroje, ktoré využijete pre návrh a starostlivosť o
pôdu (napríklad jej vyvyšovanie alebo znižovanie) a pre jej pokrytie
(napríklad trávou, zeminou, bahnom atď.). Je tu aj „buldozér“, ktorý
môžete využiť k likvidácii nadbytočných objektov na mape.
4 Ďalšie je tlačítko „Listové“. Možno by vás zaujímalo, čo sa pod
ním skrýva: všetky druhy rastlín (kliknite na malé zelené ozubené
koliesko na tlačítku príslušnej rastliny) a ceny podľa rôznej miery
atraktivity.
5 Teraz sa presunieme k „Oploteným zariadeniam“; tu nájdete
základné prvky, ktoré udržujú zvieratá šťastné a spokojné:
klimatické riadiace jednotky, kŕmne a hracie zariadenia konečné
ploty, ktoré vytvárajú medzi ľuďmi a zvieratami bariéru a čiastočne
ich pred sebou chránia.
19
6 Ďalšie tlačítko s názvom „Budovy pre návštevníkov“ vám
poskytuje všetky dôležité komponenty, ktoré sú potrebné pre
uspokojenie návštevníkov s rôznymi požiadavkami: uzavreté
budovy pre zvieratá, napríklad akvária a voliéry, dráhové a
letecké zariadenia a pestrú škálu jedla, pitia, rekreačných aktivít a
zaradenia pre čistotu.
7 Posledné, ale veľmi dôležité stavebné možnosti, sa nachádzajú
pod tlačítkom „Dekoratívne predmety“; tu nájdete veľa krásnych
objektov a možností, ktoré môžete využiť k návrhu a skrášleniu
svojho zoo.
8 Tlačítkom „Zisk a straty“ sa dostanete na obrazovku so
štatistikami, kde si môžete vyhodnotiť ziskovosť svoj zoo.
Výsledný stav bankového účtu je zobrazený hneď vedľa 9.
Po pravej strane môžete vidieť menu pre:
5.2.2 Úroveň zoo, zoznamy prehľadov a úspechy
1 Pod tlačítkom “Návštevná kniha” sa skrýva návštevná kniha,
kde môžu návštevníci okomentovať a ohodnotiť vašu zoo.
2 Ukazovateľ súčasnej úrovne zoo. Malý ukazovateľ dole
zobrazuje, na koľko sa blížite k získaniu ďalšej hviezdy.
3 Tlačítko „Úlohy“: Tu nájdete zoznam význačných úloh a
postup v rôznych úlohách.
4 Tlačítkom “Zariadenie” si otvoríte zoznam zariadení, ktoré
TIP: Pri výstavbe si môžet
e vybrať medzi
výstavbou s mriežkou ale
bo bez mriežky. Stačí len
dané tlačítko nájsť v sekc
ii možnosti výstavby!
20
ste zakúpili a zabudovali do svojho zoo. Jednotlivé zariadenia
sa dajú triediť a filtrovať. Príjem a mieru atraktivity je nutné
sledovať. Príslušné zariadenie si môžete otvoriť kliknutím priamo
na položku. V zozname zariadení môžete tiež otvárať, zatvárať a
predávať „vybrané“ zariadenie.
5 Pod tlačítkom „Zvieratá“ nájdete zoznam zvierat, ktoré
ste kúpili a ktoré žijú vo vašej zoo. Jednotlivé zvieratá môžete
filtrovať a triediť. Mieru spokojnosti a atraktivity zvierat je nutné
starostlivo sledovať. Príslušné zviera si môžete zobraziť kliknutím
priamo na položku. Červený a zelený ukazovateľ zachytáva
celkovú mieru spokojnosti vašich zvierat a príslušná hodnota
dole predstavuje percentuálnu mieru spokojnosti. Na zozname
zvierat môžete predať buď „vybrané“ zvieratá, alebo všetky
zvieratá daného druhu. Môžeme ich tu tiež pomenovávať.
21
6 Tlačítkom „Návštevníci“ si otvoríte zoznam všetkých
návštevníkov, ktorí sa momentálne nachádzajú vo vašej zoo.
Jednotlivých návštevníkov môžete filtrovať a triediť. Mieru
spokojnosti a požiadaviek návštevníkov je nutné starostlivo
sledovať. Príslušného návštevníka si môžete zobraziť priamo
kliknutím na položku. Červený a zelený ukazovateľ zachytávajú
celkovú spokojnosť návštevníkov a príslušná hodnota dole
predstavuje percentuálnu mieru spokojnosti. Na zozname
návštevníkov môžete tiež „vybraných“ návštevníkov posielať
domov.
7 Pod tlačítkom „Rastliny“ sa skrýva celkový prehľad všetkých
rastlín vo vašej zoo (s výnimkou tých vnútri). Jednotlivé
rastliny možno triediť a filtrovať. Mieru spokojnosti a atraktivity
vašich rastlín je nutné starostlivo sledovať. Príslušnú rastlinu
si môžete zobraziť priamo kliknutím na položku. Červený a
zelený ukazovateľ zachytávajú celkovú spokojnosť vašich rastlín
a príslušná hodnota dole predstavuje percentuálnu mieru
spokojnosti. Zoznam rastlín môžete využiť k predaji „vybraných“
rastlín alebo k predaji všetkých rastlín daného druhu.
8 Tlačítkom “Personál“ si otvoríte zoznam všetkých
zamestnancov vašej zoo. Jednotlivých zamestnancov môžete
triediť a filtrovať. Pracovnú kapacitu vášho personálu je nutné
starostlivo sledovať. Príslušného pracovníka si môžete zobraziť
priamo kliknutím na položku. Zoznam personálu môžete využiť
k predaji „vybraných“ zamestnancov alebo k predaji všetkých
zamestnancov pracujúcich na konkrétnom úkolu alebo určitej
profesii.
9 Tlačítko „Úspechy“: Tu nájdete úspechy, ktoré ste získali
v priebehu hry a ktoré môžete využiť vo vlastnej zoo alebo vo
voľnom režime.
22
A teraz si poďme prebrať možnosti ovládania na spodnej časti
obrazovky:
5.2.3 Celková mapa a generické tlačítka
Najskôr sa pozrieme na popis jednotlivých tlačítok v menu
celkovej mapy vľavo v spodnej časti obrazovky:
Malá suchozemská mapa (= mapka 1 ) zobrazuje prehľad
terénu. Trojuholníčky 2 predstavujú polohu vašich zvierat
a „čiarový“ trojuholník 3 zobrazuje aktuálny pohľad vašej
kamery. Užitočný tip: keď kliknete kamkoľvek do „mapky“,
okamžite na dané miesto prejdete v hlavnom pohľade!
Modré a fialové tlačítka 4 so šípkami rotácie a plus a mínus
pod mapou predstavujú prvky orientácie, ktoré ste sa už naučili
ovládať klávesnicou a myšou.
Zelenými tlačítkami 5 môžete nastaviť rýchlosť hry alebo hru
pozastaviť.
Dva modré štvorce 6 ukazujú aktuálne poveternostné
podmienky a prevládajúcu teplotu.
23
Pomocou tlačítka s ikonou kamery 7 môžete fotiť a vaše snímky
potom budú uložené do fotoalbumu.
Vpravo hore 8 máte aktuálny herný mesiac a rok. Tými dvoma
šípkami dole 9 môžete buď vracať akcie (napríklad výstavbu),
alebo obnovovať tie, ktoré ste „vrátili“.
Tlačítkom s ikonou monitora 10 si môžete vyvolať menu v
ktorom môžete hru reštartovať, navrátiť sa do hlavného menu
alebo hru okamžite ukončiť. V prípade, že nič z toho nebudete
chcieť urobiť, kliknite jednoducho na tlačítko „Pokračovať v hre“.
Väčšie tlačítko dole vľavo 11 s preškrtnutou ikonou sa používa
k zobrazení/skrytí indikácií ktoré sa objavujú nad rôznymi
objektmi. Tieto indikácie sa objavujú napríklad vtedy, ak nie
je s vašimi návštevníkmi, zvieratami, alebo rastlinami niečo
v poriadku.
5.2.4 Okno správ
V okne správ sa budú objavovať najnovšie správy. Tlačítkom
„Zobraziť všetky správy“ si môžete otvoriť zoznam správ a
v pravej spodnej časti menu budete mať prehľad všetkých správ,
ktoré ste doposiaľ dostali. Zmazať môžete buď jednotlivé správy,
alebo celý zoznam správ.
5.2.5 Panel s informáciami o objektu a ovládací panel pri označení
Kliknutím si môžete označiť všetky objekty v zoo (dokonca aj
terén!). V závislosti na typu objektu (napríklad zviera, rastlina,
návštevník, zariadenie, dekoratívny predmet atď.) budete mať pre
všetko dve menu:
24
5.2.5.1 Ovládací panel objektu (zviera)
Podľa ikony nad zvieraťom 1 okamžite poznáte, čo zvieraťu
chýba najviac (v tomto príklade pohyb) a či je zviera dobre
nakŕmené a šťastné či nie. Ak uvidíte rovnaké znamenie nad
zvieraťom kdekoľvek vo svojej zoo, znamená to, že niečo nie je v
poriadku.
Ukazovateľ 2 zachytáva mieru spokojnosti zvieraťa; plný
zelený ukazovateľ zodpovedá úplnej spokojnosti, zatiaľ čo skoro
prázdny červený ukazovateľ znamená, že zviera je nútené žiť v
zlých podmienkach a mohlo by dokonca zomrieť! Preto vždycky
svojim zvieratám zaistite blahobyt, aby na vašu mapu nemuseli
byť povolaní fanatickí ochrancovia zvierat!
Žlté hviezdičky 3
znamenajú maximálnu
atraktivitu vybraných
zvierat.
Čím viac celých žltých
hviezdičiek, tým viac
budú mať návštevníci
o dané zviera záujem a
tým viac sa zdvihne jeho
aktuálna predajná cena
(ak sa teda dokážete
duševne od svojho
zvieraťa odpútať).
Kliknutím na tlačítko
„Predať“ 4 zviera
predáte a na účet vám
25
pribudnú peniaze. Tlačítkom „Vziať“ 5 môžete zviera presunúť
inde na mapu. Tip: Keby sa náhodou zviera nemohlo pohybovať
v dôsledku veľa objektov okolo neho alebo kvôli prácam na
teréne, môžete ho zobrať a umiestniť niekam, kde sa bude môcť
zasa pohybovať slobodne a bude spokojnejšie.
Kliknutím na tlačítko „Nasledovať“ 6 si zobrazíte vybrané
zviera uprostred obrazovky a pohľad na tomto zvierati zostane,
kým neurobíte inú akciu.
V prípade, že budete chcieť zabrániť tomu, aby sa vaše zvieratá
nekontrolovane rozmnožovali, napríklad aby ste ušetrili
dodatočné náklady na prevádzku a údržbu, môžete ich
„Sterilizovať“ 7 . Kdeby vám tento ovládací panel z nejakého
dôvodu prekážal tam kde je, môžete ho presunúť inde.
Stačí na ňom podržať 8 tlačítko myši a presunúť ho inde na
obrazovku.
kty a niekedy budete
TIP: Funguje to rovnako aj pre ostatné obje
e funkcie. Preto toto
mať možno k dispozícii identické alebo ďalši
ru alebo k navolení
tova
a
menu používajte k aplikácii vylepšenia
rôzne objekty!
na
ite
klikn
a
to
vzhľadu objektu. Vyskúšajte si
5.2.5.2 Okno s informáciami (zviera)
V závislosti na vybranom objekte sa vám v pravej spodnej časti
obrazovky zobrazia dôležité informácie. V rámci priblíženia
tohto prvku tu použijeme tie najdôležitejšie informácie na
príklade zvieraťa:
26
1 Aktuálna predajná cena
zvieraťa.
2 Súčasná atraktivita vášho
zvieraťa.
3 Už známy ukazovateľ
spokojnosti z ovládacieho
panela zvieraťa.
Informačná oblasť 4 asi vyzerá trochu inak. Napríklad tu
môžete vidieť zoznam správ a to, čo konkrétne zviera aktuálne
prežíva najintenzívnejšie. Ak sa v zozname neobjavia žiadne
správy, potom je pre daný objekt všetko v poriadku (v tomto
prípade zviera).
Napríklad ikony 5 ukazujú, či už zviera dosiahlo pohlavnú
dospelosť alebo je sterilizované a samozrejme ak ide o samca
alebo samicu. U rastlín tu budú informácie o tom, či je rastlina
v rozkvete alebo či nesie plody. V prípade, že si nebudete istý
významom ikony, nabehnite na ňu myšou a zobrazí sa vám
nápoveda.
Tlačítkami 6 v spodnej sekcii menu si môžete vyvolať
podrobnejšie informácie ohľadne spokojnosti a stavu zvieraťa
v rôznych ohľadoch. Tu vidíte, že aktuálne bolo vybrané tlačítko
„Myšlienky“. Ako sme už vysvetlili, zviera vám tu hovorí ako
sa cíti: dobre a zle! Tieto informácie môžete využiť k tomu, aby
ste kontrolovali hru a udržovali zvieratá (alebo ostatné objekty)
spokojné.
Podrobnejšie informácie o všetkom získate použitím bonusových
tlačítok (napríklad tu o zvierati).
27
Stav: Tu nájdete informácie ohľadne veku, energie a chorôb
Chov: Informácie o požiadavkách ohľadne veľkosti stáda a
párenia.
Kŕmenie: Tu nájdete druhy potravín, ktoré zvieratá vyžadujú,
napríklad vodu, trávu, listy, ovocie atď.
Pohyb a hygiena: Informácie ohľadne spokojnosti vo vzťahu
k požiadavkám zvieraťa na pohyb a hygienu, napríklad škrabanie,
váľanie sa atď.
Prostredie: Tu zviera hodnotí svoje prostredie na základe rôznych
požiadaviek, napríklad čistoty, tvrdosti pôdy, teploty a lístia.
7 zatvára okno a pod tlačítkom „Podrobnosti“ 8 nájdete
presnejšie informácie ohľadne denných potrieb zvieraťa.
TIP: Informačné pole pre všetky ostatné pred
mety fungujú
úplne rovnako a niekedy budete mať k dis
pozícii identické
alebo dodatočné funkcie. Preto toto menu
používajte k aplikácii
vylepšenia a tovaru alebo k navoleniu vzhľ
adu objektu. Vyskúšajte
si to, kliknite na rôzne objekty a prejdite si
informačné okno!
28
29
6. Autori
Vývojári
B-Alive GmbH
www.b-alive.de
Herný design
Matthias Koranda
Arndt Schlichtig
Benjamin Erbert
Výtvarný riaditeľ
Arndt Schlichtig
Technické vedenie
Matthias Koranda
Programátori
Matthias Koranda
Marcel Dunkelberg
Andreas Pfeifer
Axel Stumpp
Andrew Kerkel
Tobias Sturn
Martin Schmid
Jochen Heckl
Grafickí výtvarníci
Sebastian Seubelt
Florian Becker
Kai Sprengart
30
Arndt Schlichtig
Thorsten Brockmann (creature
factory)
Jörg Reuß (creature factory)
Christian Oesch
Michael Schmidt
Level Design
Matthias Koranda
Benjamin Erbert
Daniel Hettinger
Veronika Tomasevic-Sanz
Testovanie
Helge Peglow
Jochen Meckel
bitComposer Games GmbH
© 2010/2011
bitComposer Games GmbH
www.bit-composer.com
Riaditelia
Riaditeľ vydania
Wolfgang Duhr& Oliver Neupert
Head of Product Management
Stephan Barnickel
Stuart Chiplin
Riaditeľ vývoja
Elmar Grunenberg
Manažéri produktu
Lukasz Szczepanczyk
PR
Natalie, Christopher and
Patrick Koranda a
Susanne, Florian, Daniel
a Niklas Schlichtig
Middleware licenses
Distribúcia
Deep Silver, divize Koch
Media GmbH, Gewerbegebiet 1,
6604 Höfen, Rakúsko
www.kochmedia.com
Koch Media Limited (UK):
Vydavateľ
Zvláštne poďakovanie patrí:
Agent Movement powered by
Pathengine ™
Manažér produktu
Nick Turner
Riaditeľ marketingu & PR
Amy Namihas
Manažér marketingu (UK)
© Portions of this software
© 2010 Emergent Game
Technologies, Inc. Used under
license.
Pete Ballard
Nadine Knobloch
International Sales
31
7. Technická podpora
Zárukou maximálnej spoľahlivosti hier TopCD je tiež dôkladný
betatesting. Každá hra je pred svojim vydaním testovaná na
niekoľkých počítačových zostavách s rôznymi systémami. Pokiaľ
sa Vám bude hra chovať nekorektne ( počítač zamrzne, zlé
zobrazovanie textúr, chybové hlášky a pod.), navštívte prosím
naše internetové stránky
www.topcd.cz sekcia POMOC,
kde sa nachádzajú návrhy riešenia prípadných problémov. Tieto
stránky sú pravidelne aktualizované a okrem návrhov riešenia
prípadných problémov tu nájdete aktuálne patche, jednotlivé CD
kľúče a tiež obsiahlu kapitolu riešenia najčastejších dotazov. Než
sa na oddelení technickej podpory obrátite, odporúčame najprv
navštíviť práve tieto stránky.
Tu uvádzame niekoľko tipov, ktoré predlžujú životnosť počítača a
stabilitu operačného systému:
Správa počítača
1. nepretaktovaný procesor
2. aktualizované verzie ovládačov hardwarového vybavenia
(základná doska, grafická a zvuková karta a pod.)
3. aktualizované verzie operačného systému zo stránok
Windows update
4. aktualizované verzie rozhrania DirectX
Behom inštalácie sa uistite že:
5. inštalácia programu prebieha s príslušnými
administrátorskými právami (Windows 2000, XP)
6. máte deaktivovaný antivírový program a vypnuté všetky
nepotrebné aplikácie (MP3 prehrávač, diaľkové ovládanie TV
tuneru a pod.)
7. program nespúšťajte na prenosnom počítači/notebooku/
laptope; tieto systémy nie sú primárne určené ku spúšťaniu hier
a multimediálnych programov
8. Vaše PC nie je nakazené vírom
Pokiaľ sa Vám hru napriek tomu nepodarí správne nainštalovať
alebo spustiť, obráťte sa na naše Oddelenie technickej podpory:
TOPQER s.r.o.
TopCD
Krmelínská 646/22
720 00 Ostrava
email: [email protected]
Aby sme Vám mohli poradiť, ako hru správne spustiť a inštalovať,
do emailu nezabudnite pripísať nasledujúce informácie:
1. konfigurácia vášho PC; ide predovšetkým o: a) procesor b)
pamäť c) grafickú kartu
2. operačný systém vrátane verzie Service Packu
3. presný popis toho, ako sa Vám program chová
32
33
Klávesové skratky
Pravé tlačítko myši Odznačiť vybraný predmet / Zrušiť nákup
predmetu
Tlačítko myši
Prostředné tlačítko myši
Dvojklik
Pause
ESC
Tab
+ (num pad)
- (num pad)
Ctrl + Z
Ctrl + Y
Šipky
W, A, S, D
Obraz hore
Obraz dole
Šípka hore / W
Šípka dole / S
Šípka doľava
Šipka doprava
A, D
Priblížiť/Oddialiť
Otočiť pohľad
Postaviť objekt / Kúpiť zviera / Najať
personál (Menu výstavby)
Pozastaviť hru
Otvoriť menu
Zobraziť/Skryť tlačítka (rozhranie) a informačnú lištu
Zväčšiť okruh budovy alebo nástroja
(pôda, práca na teréne, buldozér atď.)
Zmenšiť okruh budovy alebo nástroja
(pôda, práca na teréne, buldozér atď.)
Vrátiť akciu
Obnoviť vrátenú akciu
Posun pohľadu (pohľad z vtáčej perspektívy)
Posun pohľadu (pohľad z vtáčej perspektívy)
Natočiť pohľad na sever
Natočiť pohľad na juh
Dopredu (pohľad 1. osoby)
Dozadu (pohľad 1. osoby)
Otočiť doľava (pohľad 1. osoby)
Šípka doprava Otočiť doprava (pohľad 1. osoby)
A, D Doľava/Doprava (pohľad 1. osoby)
© bitComposer Games GmbH, 2011. Developed by B-Alive GmbH. Distributed by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Gewerbegebiet 1, 6604 Höfen, Austria.
Portions of this software are included under license ©2011 Emergent Game Technologies, Inc. All Rights Reserved. Agent movement powered by PathEngine™(www.
pathengine.com).
All other trademarks are the property of their respective owners and used under license. All rights reserved.
Download

SLOVENSKÝ MANUÁL