MANUÁL
1
OBSAH
Obsah Vítajte späť! Hardwarová konfigurácia Inštalácia
Pozadie Rýchly štart Usporiadanie myši a klávesnice
Herná ponuka Ovládanie hry
Rozhranie & Displej
Bonusy a Darrenov fotoaparát
Koniec hry
Autori 2
2
3
4
5
6
7
8
10
14
19
21
21
22
VÍTAJTE SPÄŤ!
Veľmi nás teší, že nás päť rokov po vydaní prvého dielu doprevádzate na ceste
do Willow Creek.
Tím vývojárov z Cranberry, autori a všetky externé štúdia zo seba dali to
najlepšie, aby vytvorili dôstojného nástupcu prvého dielu.
Dúfame, že sa vaše očakávania naplnia, naše nasadenie sa vyplatí a príbeh
krútiaci sa okolo kliatby, rodiny Gordonov a zámku, sa vám bude páčiť.
Prajeme vám hodne zábavy a tiež pár strašidelných chvíľ.
Achim Heidel dtp a tím Cranberry
3
Vážený zákazníku,
velmi Vám děkujeme za zakoupení počítačové hry z nabídky
vydavatelství TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy.
Příjemnou zábavu přeje
lokalizační tým TopCD
HARDWAROVÁ KONFIGURACE
Operační systém:
Procesor:
Operační paměť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Místo na disku:
Windows XP SP3/Vista/ 7 Intel/AMD 2,0 GHz (Dual-Core)
1 GB (2 GB Vista/Win 7)
GeForce 6800/Radeon 9800*
DirectX kompatibilní
6 GB
*integrované grafické karty (Sis, Intel aj.) a grafické chipy pro notebooky nejsou podporovány
VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ
NEŽ SE PUSTÍTE DO HRY, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TOTO VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ.
Někteří jedinci mohou být při kontaktu s blikajícími světly nebo jinými světelnými zdroji ve svém okolí náchylní k
epileptickým záchvatům, které mohou v některých případech vést i ke ztrátě vědomí. Tyto osoby se vystavují riziku
záchvatu také sledováním určitých pořadů v televizi nebo hraním počítačových her. Tyto potíže se mohou projevit také u
osob, které nikdy dříve žádnými zvláštními zdravotními problémy nebo epileptickými záchvaty netrpěly. Pokud se na vás
nebo na člověku ve vašem okolí projeví příznaky související s epilepsií (záchvaty, ztráta vědomí) v přítomnosti světelné
simulace, poraďte se ohledně hraní počítačových her s vaším lékařem. Všem rodičům důrazně doporučujeme, aby na své děti dávali
během hraní počítačových her pozor. Pokud na sobě nebo na svém dítěti zpozorujete závratě, zrakové problémy, stahy svalů nebo
očí, ztrátu vědomí, problémy s rovnováhou nebo bezděčné pohybové křeče, okamžitě hru přerušte a poraďte se s vaším lékařem.
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PRO VŠECHNY HRÁČE POČÍTAČOVÝCH HER:
- nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí
- hrajte v dobře osvětlené místnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebyl příliš ostrý a jasný
- po každé hodině hraní si dejte 10 - 15 minutovou přestávku
4
INŠTALÁCIA
Ke spuštění hry je nutná její instalace. Vložte DVD disk POSEL SMRTI
2 do DVD-ROM mechaniky a vyčkejte, až se spustí nabídka autorunu,
ve které zvolte možnost instalovat.
Pokud se nabídka autorunu nespustí (může to způsobit vypnutí funkce
automatického spuštění), spusťte prosím soubor autorun.exe, který
najdete na instalačním DVD POSEL SMRTI 2. Provedete to kliknutím na tlačítko
START -> SPUSTIT, pak do volného okna napište X:\autorun.exe (X značí
příslušné písmeno vaší DVD-ROM mechaniky, většinou D). Instalátor Vás dále
provede celým instalačním procesem.
Pozor! Program ke svému správnému chodu vyžaduje DirectX 9.0c. Pokud máte
nainstalovanou starší verzi, zvolte možnost instalovat DirectX.
PO ÚSPĚŠNÉ INSTALACI MŮŽETE HRU SPUSTIT:
- dvojklikem levého tlačítka myši na zástupce POSEL SMRTI 2 na
pracovní ploše vašeho počítače (pokud jste během instalace zatrhli možnost
„umístit zástupce na plochu“.
- po vložení DVD POSEL SMRTI 2 do DVD-ROM mechaniky by se
měl spustit autorun, ve kterém zvolte možnost „spustit“ (pokud máte
zapnutou funkci automatického spuštění).
- klikněte na tlačítko START -> PROGRAMY -> TOPCD -> POSEL SMRTI 2,
pak klikněte na ikonu SPUSTIT POSEL SMRTI 2.
5
POZADIE
Darren Michaels je študent z Bostonu, ktorý trávi svoje polročné prázdniny u
svojej matky v idylickom prímorskom mestečku Biddeford.
Fotografovanie je to jediné, čo pre Darrena niečo skutočne znamená. Preto príjme
prácu v jednom schátralom fotografickom obchode.
Ale práca sama o sebe pre neho nie je potešením a s fotografovaním má bohužiaľ
len málo spoločného, pretože Darrenov tyranizujúci šéf Fuller ho neustále
zneužíva, posiela ho na pochôdzky a nechá ho upratovať obchod.
Ale všetko sa okamžite zmení, hneď potom, čo do Darrenovho života vstúpi
fascinujúca Angelína...
6
RÝCHLY ŠTART
Pre tých úplne netrpezlivých tu máme krátke zhrnutie tých najdôležitejších
herných prvkov:
Začni novú hru a vyber si stupeň obtiažnosti. Rozdelenie môže byť kedykoľvek
upravené v Možnostiach.
U interaktívnych prvkov (dôležitých bodov- hotspoty) sa kurzor myši sfarbí do
červena.
U hotspotov použi ľavé tlačítko myši, aby si s nimi mohol pracovať.
Ak chceš zistiť ďalšie informácie, potom u hotspotov použi pravé tlačítko myši.
To je samozrejme vždy len možnosťou a nie je to nutné.
Hotspoty, ktoré už nie sú relevantné automaticky zosivejú. Ak je hotspot stále
aktívny, potom je tu treba ešte niečo skôr či neskôr zariadiť.
Ak stlačíš medzerník alebo symbol lupy hore vpravo, potom sa ti zobrazia všetky
hotspoty v jednotlivej scéne.
Ak stlačíš klávesu D alebo J a alebo symbol knihy hore vpravo, potom sa ti
otvorí Darrenov denník. Tu máš k dispozícii veľa informácií z pozadia a užitočné
tipy pre plnenie úloh.
Dvojitým kliknutím na hotspot preskočíš rôzne s ním spojené pohybové postupy.
Tým sa síce v hre dostaneš ďalej, ale môžeš tu veľa prehliadnuť. Takže opatrne!
Ľavým kliknutím na predmet v inventári, ho Darren vezme do ruky. Môžeš
použiť ľavé kliknutie len v prípade jednej osoby alebo jedného predmetu v
prostredí alebo použití jedného predmetu. Pravým kliknutím na predmet v
inventári sa zobrazí jeho použitie alebo popis.
Prostredným tlačítkom myši (kolieskom), môžeš lepšie ovládať a prepínať
priamo medzi predmetmi v inventári.
7
USPOŘÁDÁNÍ MYŠI A KLÁVESNICE
ĽAVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA HOTSPOTE)
Použi objekt. Vezmi si predmet.
Oslov osobu. Opusť prostredie.
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA HOTSPOTE)
Získaj ďalšie informácie o osobe alebo o predmete.
Použitie pravého tlačítka myši je vždy čisto dobrovoľné
a nie je nutné!
ĽAVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA PREDMETE Z INVENTÁRA)
Vezmi predmet do ruky, aby si ho mohol skombinovať
s hotspotom,osobou alebo iným predmetom.
PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI (NA PREDMETE Z INVENTÁRA)
Použi predmet alebo si o ňom nechaj zobraziť
ďalšie informácie.
KOLIESKO MYŠI (KURZOR V HERNOM PROSTREDÍ)
Zobrazením kurzora priamo prepínaj medzi predmetmi
z inventára.
KOLIESKO MYŠI ((KURZOR V INVENTÁRI)
Skroluj kompletným inventárom doľava alebo doprava.
8
MEDZERNÍK
Ukazovateľ hotspotu na niekoľko sekúnd zosivie.
MEDZERNÍK (DRŽÍŠ STLAČENÝ)
Ukazovateľ hotspotu zosivie na dlhšiu dobu.
E
Nechať si zobraziť všetky výstupy z prostredia.
H
Nechať si zobraziť všetky hotspoty (okrem výstupov)
v prostredí.
J
D
Otvoriť Darrenov denník
F9
Quick save / Rýchle uloženie
F10
Quick load / Rýchle nahrávanie
Preskočiť predelovú scénu
Otvoriť menu / Prerušiť video / Zatvoriť denník / ostatné
9
HERNÁ PONUKA
HLAVNÁ PONUKA
Potom, čo Posla smrti II reštartuje, zobrazí sa hlavná ponuka.
Tu si môžeš vybrať z rôznych možností:
NOVÁ HRA
Vyber si stupeň obtiažnosti a začni novú hru.
Prajeme ti hodne zábavy.
MOŽNOSTI
Tu môžeš nastavovať grafiku, zvuk a ovládacie prvky.
BONUSY
V bonusoch nájdeš obrázky, videa a mini hry,
ktoré sa počas hry uvolnia.
AUTORI
Tu môžeš nahliadnuť do tímu,
ktorý stojí za vytvorením Posla smrti II.
UKONČIŤ HRU
Potom, čo odpovieš na bezpečnostnú otázku
ohľadne uloženia stavu hry, môžeš hru ukončiť.
NOVÁ HRA – VÝBER OBTIAŽNOSTI
Ak začneš novú hru, môžeš si vybrať medzi dvoma stupňami obtiažnosti:
JEDNODUCHÁ HRA
“Jednoduchý herný mód” ponúka dodatočné funkcie nápovedy,
ako tipy v denníku a možnosti, ako automaticky vyriešiť skladačky v hre
NORMÁLNA HRA
V “normálnom hernom móde” sú deaktivované dodatočné funkcie nápovedy.
Ale samozrejme ich vždy môžeš dodatočne aktivovať v Možnostiach.
NAHRAŤ HRU
Všetky uložené stavy hry sa zobrazia pod menom
a možno medzi nimi vyberať pomocou myši.
10
Dvojklikom alebo pomocou kliknutia na tlačítko “Nahrať”,
sa vami vybraný uložený stav nahrá.
Screenshoty z poslednej situácie v hre uľahčujú prehľad.
Vedľa schreenshotu nájdeš okrem iného tiež tlačítko na vymazanie stavu hry.
ULOŽIŤ HRU
Tu si môžete uložiť aktuálny stav hry.
Kliknutím na “Nový záznam” možno uložiť nový stav hry.
Pomocou klávesnice označíš stav hry menom.
Kliknutím na už existujúci herní stav, možno zadať nové meno
a tým aj prepísať už existujúci stav hry.
MOŽNOSTI
Tu môžu byť upravené špecifické nastavenia. Sú rozdelené do troch rubrík:
Grafika, zvuk a hra.
NASLEDUJÚCE HODNOTY MÔŽU BYŤ ZAKAŽDÝM NASTAVENÉ:
GRAFIKA (GFX)
Táto ponuka ti umožní nastavenie všetkých možných parametrov zobrazenia.
Pri inštalácii bude systém podrobený skúške, podľa jej výsledku
sa nastaví individuálne prednastavenie.
Uvedom si, že pri zmene týchto nastavení môže byť podstatne
ovplyvnená kvalita zobrazenia a výkon systému.
GAMMA
Pomocou posuvného kurzora môže byť nastavená hodnota gamma.
Ta ovplyvňuje jasnosť zobrazenia hry.
ROZLÍŠENIE OBRAZU
Zobrazenie hry môže byť optimalizované pomocou nastavenia
rozlíšenia obrazu. Zníženie rozlíšenia môže zlepšiť výkon hry.
Doporučujeme, aby ste použili rozlíšenie1.280 x 1.024 (4:3) nebo 1.280 x 800.
11
OBNOVOVACIA FREKVENCIA
Priamo v tomto nastavení si môžete nastaviť obnovovaciu
frekvenciu tak, aby sa prispôsobila požiadavkám vášho monitora,
tak aby sa zamedzilo nechcenému chveniu obrazu.
Skôr, než zmeníš hodnoty u tejto možnosti, prečítaj si informácie uvedené
v príručke k tvojmu monitoru.
KVALITA GRAFIKY
Táto voľba umožňuje regulovať kvalitu zobrazenia tak,
aby sa optimalizoval výkon pre použitý počítačový systém.
Môžeš si vybrať z troch stupňov kvality.
Ak chceš vykonať ešte ďalšie presnejšie úpravy, aktivuj si rozšírené nastavenie.
ROZŠÍRENÉ NASTAVENIE
Rozšírené nastavenie povoľuje detailné nastavenie kvality zobrazenia.
Všetky možnosti umožňujú zlepšenie výkonu, avšak na úkor kvality zobrazenia.
K dispozícii sú rôzne možnosti nastavenia:
KVALITA PROSTŘEDÍ
Toto nastavení má tři hodnoty (nízké, normální, vysoké),
za pomoci kterých lze nastavit úroveň kvality prostředí,
jako například animace v pozadí a jiné.
KVALITA ZOBRAZENIA POSTÁV
K optimalizácii výkonu môže viesť aj kvalita
textúr herných postáv, regulovateľná 3mi stupňami.
NASTAVENIA VYHLADZOVANIA HRÁN
Toto nastavenie umožňuje zlepšenie vyhladenia hrán.
Vyššie vyhladenie hrán vedie k lepšiemu zobrazeniu.
Pri problémoch s výkonom, by mala táto funkcia byť znížena.
POSTAVY V POZADÍ
Pri zodpovedajúcom nastavení budú postavy, ktorénie sú v hre relevantné, sivé.
ODRAZY
Při tomto zodpovedajúcom nastavení sa nebudú zobrazovať odrazy.
12
ZVUK (SFX)
Táto ponuk umožňuje presnú úpravu nastavenia hlasitosti zvuku
pre celkovú zvukovú kulisu hry.
HLASITOSŤ (VŠEOBECNE)
Pomocou tohoto posuvného regulátoru možno nastavovať celkovú hlasitosť hry.
HLASITOSŤ HUDBY
Tento regulátor umožňuje nastavenie hlasitosti hudby v pozadí.
HLASITOSŤ REČI Nastavenie hlasitosti rečí ovplyvňuje reprodukciu hovoreného slova v hre.
HLASITOSŤ EFEKTOV
Tato možnost umožňuje regulovat hlasitost zvukových efektů.
HLASITOSŤ ZVUKU V OKOLÍ
Nastavenie hlasitosti zvukov v okolí mení intenzitu zvukov,
ktoré sa odohrávajúv pozadí herného prostredia.
HRA
Táto ponuka obsahuje možnosti, pomocou ktorých zmeníš udalosti
v hre a tiež obtiažnosť hry.
ZOBRAZIŤ TEXT DIALÓGOV
V tejto možnosti možno zapnúť a vypnúť zobrazenie
hovoreného slova vo forme bublín s textom.
POUŽIŤ HARDWAROVÝ KURZOR MYŠI
Táto funkcia umožňuje výber medzi dvoma systémami:
Pri použití štandartného kurzora myši zostane šípka
kurzoru v každej situácii rovnaká. Dodatočne sa však pri prejdení
po interaktívnym prvku zobrazí vpravo vedľa malá ikona, ktorá zobrazí
súčasné interaktívne možnosti.
Pri použití hardwarového kurzora myši, čo pri prejdení po interaktívnom prvku,
celý kurzor premení v túto ikonu.
13
Použitie hardwarového kurzora myši zlepší ovládateľnosť
pri problémoch s výkonom počítača.
ORIGINÁLNY KURZOR MYŠI Z POSLA SMRTI I
Táto funkcia umožňuje použitie už známeho kurzora myši z Posla smrti I.
DODATEČNÁ NÁPOVĚDA
Vo vnútri tejto funkcie možno dodatočne aktivovať hernú nápovedu počas hry.
K tomu napríklad patrí možnosť čítať texty z denníka, ktoré vás môžu zaviesť
ďalej alebo po nejakej dobe alebo niekoľkých špatných pokusoch preskočiť
špeciálnu hádanku pomocou jedného stlačenia tlačítka.
ZOBRAZIŤ TIPY
Táto funkcia aktivuje alebo deaktivuje zobrazenie výukových informácií,
týkajúcich sa ovládania hry. Doporučujeme vám tieto tipy nedeaktivovať,
vzhľadom k tomu, že sa návod týka iba ovládania hry a nie
obsahovej podstaty.
Len tak si môžeš byť istý, že vyčerpáš
kompletnú škálu funkcií ovládania Posla smrti II.
AKTIVOVAŤ ZOBRAZENIE DÔLEŽITÝCH MIEST (HOTSPOTOV)
Táto funkcia deaktivuje alebo aktivuje možnosť, aby pomocou
symbolu lupy alebo stlačenia medzerníka boli všetky hotspoty
v danej scéne (prostredí) zašednuté.
OVLÁDANIE HRY
POHYBOVANIE
Aby si mohol pohybovať s Darrenom, klikni ľavým tlačítkom myši na cieľové
miesto. Ak klikneš na osobu, nejaký predmet nebo východ, Darren sa tam pohne.
Môžeš tiež kliknúť na ľubovolné miesto na zemi. V náväznosti na vzdialenosť
k cieľovému bodu, Darren automaticky upraví rýchlosť svojej chôdze.
Behať bude ale iba vo výnimočných prípadoch. Ani Darrenovi nerobí potešenie
poznávať svet neustálym pobiehaním sem a tam.
14
Dvojklikom na interaktívny bod Darren na ten bod okamžite naskočí.
Tiež dlhšie akcie alebo zmena do ďalšej hernej scény môžu byť preskočené
dvojklikom.
Avšak používaj túto funkciu opatrne! Mnoho Darrenových pohybových aktivít
môže byť preskočených v prospech herného komfortu, tak síce hra pobeží
rýchlejšie, ale tiež sa môžeš pripraviť o veľa napínavých okamžikov.
INTERAKTÍVNE PRVKY
U interaktívnych prvkov v hernom prostredí sa kurzor myši sfarbí do červena a
môžeš počuť jemný zvukový efekt. Dodatočne sa ešte u kurzora zobrazí symbol,
ktorý ti ukáže ďalšiu akciu, ktorú Darren musí urobiť.
ZMIZNUTÉ HOTSPOTY
Hotspot môže úplne zmiznúť v prípade, že už nie je relevantný, pretože si už
vykonal všetky možné akcie. Čo na druhú stranu znamená, že hotspoty, u ktorých
sa kurzor stále farbí do červena, bude skôr alebo neskôr v akejkoľvek podobe
dôležitý. Vyplatí sa mať takéto hotspoty v pamäti, aby si sa v pravý moment
k nim mohol vrátiť späť.
Kliknutím ľavým tlačítkom myši na hotspot. Sú tu nasledujúce rozšírenia kurzora:
Darren si prezerá vybraný objekt. To je možné dokonca aj
niekoľkokrát a až po dôkladnom skúmaní sa objavia dôležité
alebo skryté informácie. Darren si predmet vezme so sebou.
Predmet bude pridaný do inventára
Darren si predmet vezme so sebou.
Predmet bude pridaný do inventára
Darren použije vybraný objekt. Tak sa dá napríklad otvoriť šuflík
alebo uvolniť nejaký mechanizmus.
Darren osloví vybranú osobu. V prípade, že môžeš viesť dlhší
rozhovor, otvorí sa na spodnej strane obrazovky výber dialógu
15
Darren ide k vybranému východu a opúšťa danú scénu.
KLIKNUTÍM PRAVÝM TLAČÍTKOM MYŠI NA HOTSPOT
Môžeš na interaktívne prvky tiež klikať pravým tlačítkom myši.
Vo väčšine prípadov tak získaš ďalšie informácie o danom predmete.
Tiež sa môžeš dozvedieť, čo si o danej osobe Darren myslí.
Táto funkcia je ale vždy čisto dobrovoľná. To znamená, že neexistuje ani jedna
situácia v Poslovi smrti II, kde by bolo nutné používať pravé tlačítko myši.
UKAZATELE MYŠI
V nastavení si můžeš kdykoliv přepnout na klasický ukazatel z Posla Smrti
I. I ten se při interakci ve hře zbarví červeně. Vedle tohoto ukazatele se
již však nezobrazují ikonky, které by ti ukázaly, o jakou půjde interakci.
Kurzor myši z Posla smrti I
Rozhovor
Východ
HARDWAROVÝ KURZOR MYŠI
Rozšírené možnosti kurzora myši môžu byť nastavené v ponuke „Použiť hardwarový kurzor myši”: áno/ne“ možno ho takto vypnúť alebo zapnúť.
Použi túto možnosť v prípade že hráš na pomalom počítačia prednastavený kurzor
myši sa nepohybuje plynulo.Kurzor myši nebude v tomto móde rozšírený u hotspotu o dodatočný symbol, zato kompletne zmení svoj vzhľad. Niektorí hráči dávajú
prednosť tomuto zobrazeniu, jednoducho to vyskúšaj a zisti si sám, čo sa ti páči viac.
16
KURZOR MYŠI V PREDELOVÝCH SCÉNACH
Tento symbol sa objaví počas samostatných scén alebo počas
dlhšieho dialógu. Naznačuje ti, že v túto chvíľu nemôžeš do hry nijak zasiahnuť. Takéto scény môžu byť bez výnimky preskočené za
pomoci TABULÁTORA. Rovnako tak ako u dvojkliku na hotspotoch, Aj tu by si
mal byť pri preskakovaní scén opatrný, aby ti neuniklo niečo dôležitého.
UKAZOVATEĽ HOTSPOTOV (DÔLEŽITÝCH MIEST)
Pomocou medzerníka alebo kliknutím na lupu v hornej časti herného
prostredia si môžeš nechať zobraziť všetky interaktívne body a
východy z danej scény. Tieto sú označené lupou. Pomocou klávesy H
si môžeš nechať zobraziť hotspoty bez toho, aby si si zobrazil východy. Pomocou
kláves E si môžeš nechať zobraziť východy, bez toho, aby sa ti zobrazili hotspoty.
Pre všetky tri ukazovatele platí:
Po niekoľkých sekundách hotspoty zase zošednú, ak nedržíš danú klávesu.
Používaj ukazovatele dôležitých miest prosím obozretne! Jedna z dôležitých
herných elementov v Poslovi smrti II je prieskum herného prostredia. Postupne
ti to nepôsobí takú radosť,keď si necháš všetko dopredu automaticky zobraziť.
INVENTÁR
Hneď keď začneš pohybovať kurzorom myši v spodnej časti obrazovky, otvorí
sa zoznam inventára so všetkými predmetmi, ktoré má Darren u sebe. Predmet
v inventári, cez ktorý prejdeš kurzorom myši, sa trochu zväčší. Tak môžeš hneď
vidieť, aký objekt si môžeš pomocou kliknutia vziať alebo aktivovať.
Pomocou ľavého kliknutia myšou na predmet v inventári, môže Darren tento
predmet vziať do ruky.Vybraný predmet sa potom zavesí na kurzor myši.
Ak sa rozšírený kurzor myši sfarbí u dôležitého miesta do červena, môžeš tento
predmet na tomto mieste použiť pomocou ľavého kliknutia myšou. K lepšiemu
prehľadu sa do červena sfarbí aj predmet, ktorý je pripevnený ku kurzoru myši,
keď sa objaví dôležitý bod.
Aj predmety v inventári sa môžu kombinovať. Pohybuj už vybraným objektom rozšíreným kurzorom myši cez predmety v zozname inventára. Ak existuje
možnosť kombinácie, sfarbí sa kurzor do červena a pripevnený predmet tiež.
Pomocou ľavého tlačítka myši sa môžeš pokúsiť dané predmety skombinovať.
17
Pre všetky možnosti kombinácií platí:
Nie vždy ťa kombinácia, ktorá sa ponúka, privedie v hre ďalej. Ale vďaka Darrenovým komentárom k akcii, ktorá sa nepodarila získaš často užitočné nápady k
riešeniu problémov.
PODPORA PROSTREDNÉHO TLAČÍTKA MYŠI (KOLIESKO)
Pre optimálne pohodlie pri hraní môžeš tiež používať prostredné tlačítko myši
(koliesko). Keď budeš točiť kolieskom v jednotlivých herných scénach (nie v
inventári), môžeš rovno prepínať medzi predmetmi v inventári rovno kurzorom.
To je možné tiež u dôležitých bodov a uľahčí ti tak nepotrebné pohyby myšou.
Kliknutím pravým tlačítkom myši na predmet v inventári, je Darrenovi umožnené
tento predmet použiť alebo si prezrieť. Tak môžeš napríklad otvoriť krabičku
alebo si prečítať dopis.
V momente, kedy sa v inventári nachádza veľa predmetov, zobrazí sa vľavo a
vpravo šípka, ktorou môžeš zoznam predmetov posúvať dopredu a dozadu.
Tu musíš posunúť len kurzor myši na jednu z týchto dvoch šípok, aby sa zoznam
predmetu automaticky posunul požadovaným smerom. Aby si posúvanie zastavil
stačí, aby si kurzor myši posunul kdekoľvek mimo šípku. Kliknutím na pravé
tlačítko myši na ktorúkoľvek zo šípok sa dostaneš automaticky na zodpovedajúci
koniec zoznamu predmetov.
DIALÓGY
Hneď ako sa v hre objaví osoba, ktorú by si mohol osloviť, tak pomocou kliknutia
ľavým tlačítkom na ňu sa ti otvorí v hornej časti obrazovky ponuka dialógov. Tu
sú k dispozícii tieto témy rozhovoru (osoby, miesta, predmety).
Pohybuj kurzorom po témach rozhovoru a zobrazí sa ti text, ktorý ti prezradí,
o čo sa jedná.
Kliknutím ľavým tlačítkom myši na požadované téma zahájiš rozhovor.
Ak klikneš ľavým tlačítkom myši na krížik dole vľavo, rozhovor sa preruší.
Často sa stáva, že počas jedného dialógu sa objaví ďalšia téma k rozhovoru.
Miniatúrny obrázok sa potom pripojí medzi výber dialógov.
V herných možnostiach si mimochodom môžeš kedykoľvek aktivovať titulky
(bubliny s textom).
18
ZOBRAZENIE ROZHRANIA & OBRAZOVKY
Keď pohneš kurzorom myši na vrchnú hranu
obrazovky, tak sa ti v pravom hornom rohu
na obrazovke zobrazí ponuka.
ŠPECIÁLNE HÁDANKY
Na niekoľkých miestach v Poslovi smrti II sa nachádza
tzv. skladačky - hádanky.
Ak si zvolil “jednoduchý stupeň obtiažnosti”, tak sa po nejakej dobe alebo
niekoľkých zlých pokusoch zobrazí tzv. “záchranná páka paniky”. Pretože nie
každý má rád alebo vie vyriešiť posuvné skladačky alebo podobné veci, existuje
možnosť použiť po určitom počte špatných pokusov (v závislosti od hádanky)
alebo po určitej dobe tzv. záchrannú páku paniky. Kliknutím ľavým tlačítkom
myši na záchrannú páku sa hádanka sama automaticky vyrieši.
OTVORIŤ PONUKU NAHRÁVANIE/ULOŽENIE:
Pomocou tejto ikony sa rovno dostaneš k ponuke týkajúcej sa
stavu hry.
OTVORIŤ HLAVNÚ PONUKU:
Pomocou tejto ikony sa dostaneš k ponuke, ktorá ti umožní, dostať
sa späť do hlavnej ponuky, alebo prejsť k možnostiam alebo rovno
do ponuky týkajúcej sa stavu hry. Môžeš ale tiež použiť tlačítko
ESC.
OTVORIŤ DENNÍK:
Pomocou tejto ikony otváraš Darrenov denník. Skočíš rovno na
posledný otvorený záznam. Môžeš tiež použiť klávesy D alebo J.
ZOBRAZIŤ HOTSPOTY (DÔLEŽITÉ MIESTA):
Necháš si zobraziť najrôznejšie interaktívne body v jednotlivom prostredí. Upozornenie po niekoľkých sekundách opäť
automaticky zošedne. Môžeš samozrejme tiež použiť medzerník.
19
DARRENOV DENNÍK
V hernej ponuke v pravom hornom rohu obrazovky si môžeš otvoriť
Darrenov denník. Alebo môžeš tiež použiť klávesu D alebo J. Iba v prípade, že beží
samostatná scéna alebo v blízkosti je špeciálna skladačka, sa denník otvoriť nedá.
Denník sa automaticky otvorí na poslednom zobrazenom zázname.
Počas hry sa objavujú stále nové texty, ktoré sa do denníka
pridávajú. Takúto aktualizáciu poznáš tým, že sa v ľavom hornom
rohu obrazovky zobrazí blikajúca ikona. V denníku sú zaznamenané Darrenove
myšlienky o osobách, o udalostiach a dôležité návody k aktuálnym úlohám v hre.
Otvorený denník vypadá asi takto:
3
1
2
4
5
1. kliknutím ľavým tlačítkom myši
na záložku vľavo hore v denníku
sa otvorí obsah. Kliknutím na
požadované téma skočíš rovno tam.
2.Tato záložka otvára posledný
záznam, ktorý si Darren urobil.
3. Pomocou tohoto symbolu sa dá
denník zatvoriť. Môžeš tu tiež použiť
tlačítko ESC.
20
4. Táto záložka otvára časť,
kde sú úlohy.
5. Touto záložkou sa rovno dostaneš
k úlohe, ktorú si mal naposledy.
Stránkami môžeš listovať tak, že
klikneš kurzorom myši na vonkajšiu
stranu danej stránky.
ÚLOHY
Hotové úlohy budú už preškrtnuté.V jednoduchom hernom móde alebo keď je
aktivovaná nápoveda v hre v možnostiach, potom sa ti budú zobrazovať ďalšie
pomocné texty. Aby si ich mohol otvoriť, musíš kliknúť na šípku, pod úlohou.
Veľmi často sa objavujú viac stupňové pokyny, tak aby si na riešenie problému
neprišiel hneď.
PREHĽADNÁ MAPA BIDDEFORDU
Kliknutím pravým tlačítkem myši na pohlednici města Biddeford v inventáři se ti
otevře jeho mapa. K dříve navštíveným místům se můžeš vrátit ihned a to pomocí
kliknutí levého tlačítka myši na dané místo. Mapu můžeš také otevřít stisknutím
klávesy M. Mapu zavřeš tak, že myší klikneš mimo mapu, nebo stiskneš klávesu
ESC.
BONUSY A DARRENOV FOTOAPARÁT
Bonusové materiály v ponuke bonusov sa čiastočne uvoľňujú až počas hry. Veľa
ale môžeš uvoľniť len pomocou fotoaparátu. Len sa pozri, čo sa v hre všetko
dá fotografovať Pomocou kliknutia na ľavé tlačítko myši vyber v inventári
fotoaparát a vyber si miesta v ľubovolnom hernom prostredí, ktoré môžeš za
pomocou ďalšieho kliknutia na ľavé tlačítko myši vyfotiť. Aj v ďalších herných
situáciách možno fotoaparát použiť. Tak nezabudni, že ho máš u seba. Hneď
ako sa uvolní v hre bonus, začne v ľavom hornom rohu obrazovky blikať zodpovedajúci symbol. Ak teda pôjdeš do hlavnej ponuky do ponuky bonusu, môžeš
si takto uvolnený bonus prezrieť.
KONIEC HRY
Vzhľadom k tomu, že Darren v Poslovi smrti II môže aj zomrieť, krátko pred
týmito smrteľnými scénami bude automaticky uložený stav hry, ktorý môžeš nájsť
v zozname “Nahrať hru”. Takže žiadny strach, ak si dlhšiu dobu nič neukladal.
21
AUTORI
PRODUKCE A REŽIE
Achim Heidelauf
Vedoucí technický výtvarník:
Matthias Kästner
SCÉNÁŘ A DESIGN
Anne von Vaszary
Jan Theysen
Achim Heidelauf
Hlavní výtvarník prostředí:
Daniel Schindler
PRODUKCE
Cranberry Production
DESIGN HRY
Pomocný design:
Thomas Fischer
Michael Holzapfel
MANAGEMENT
Produkční ředitel:
Holger Nathrath
Projektový management:
Marcia Obermayer
Office Management:
Nina Kuhn
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ
Technický ředitel:
Matthias Meyer
Hlavní programátor:
Uwe Höpner
Programátoři:
Wolfgang A. Fandrych
Carsten Stolpmann
Skriptování:
Thomas Fischer
Michael Holzapfel
Skriptovací technologie:
Carsten Stolpmann
Lokalizační struktura:
Carsten Stolpmann
VÝTVARNÍCI
Umělecký ředitel:
Matthias Andre
Oliver Specht
22
Výtvarník scén:
Pawel Bujalski
Christopher Haack
Tim Baden
Oliver Haack
Oliver Schulz
Simon Fuchs
Výtvarníci konceptu:
Matthias Andre
Max Schulz
Helena Wakengut
Výtvarník postav:
Matti Jäger
Oliver Haack
Animátor postav:
Matthias Kästner
Tim Baden
2D grafika:
Henrik Kelb
Max Schulz
Helena Wakengut
Katrin Sachse
Externí výtvarníci:
Faraway Studios
Roman Navratil
Martin Losack
Claudius Vesting
Testování:
Nicole Martini
Bastian Hoyer
Motion Capture:
Metricminds GmbH
Hudba a zvukový design:
Periscope Studio Hamburg
Adrian Koch
Jan Werkmeister
Zvláštní poděkování:
King Art Games
Rafal Bujalski
Mike Arnemann
Moritz Reichelt
DTP ENTERTAINMENT AG
PRODUKCE
Ředitel oddělení:
Mathias Reichert
Hlavní producent:
Achim Heidelauf
Asistent produkce:
Melanie Garding
MARKETING A PR
Šéf marketingu a PR:
Thorsten Hamdorf
Hlavní PR manager:
Claas Wolter
Hlavní marketingový manager:
Mark Geise
Produktový manager:
Kay Jungmichel
Koordinátor marketingu:
Benedikt Grasmann
Manažer pro veřejnost a obsah:
Bettina Korb
Umělecký šéf online:
Christian Leibe
DESIGN BALENÍ A PŘÍRUČKY
Umělecký vedoucí:
Stefan Sturm
Grafický design:
Martina Stellbrink
Björn Richter
Dennis Barcelona
Kerstin Ebsen
LOKALIZACE
Johannes Bickle
Bernie Duffy
Matthias Eckardt
Patricia Grube
Maren Nötzelmann
HERNÍ DESIGN
Dodatečný design a písmo:
Melanie Garding
KONTROLA KVALITY
Manager kontroly kvality:
Pan Schröder
Manažer zdrojů pro kontrolu kvality:
Steffen Böhme
Hlavní tester:
Stefan Müller
Pomocný hlavní tester:
Martin Petersen
Testeři:
Sven Bahnsen
Thomas Bark
Jemima Bedau
Martin Bennung
Torben Schaub Brzozowski
Sebastian Diziol
Davide Ferrari
Antonio Freire
Judith Gastell
Valentin Heinrich
Hannes Janecke
Finnja Lange
Sascha Leuenroth
David Madani
Mahmud Mir
Michael Monses
Jörg Nestler
Wladimir Schlegel
Maik Schröder
Jörn Helms
Vasilli Pomjalow
Tobias Schulze
Ronny Stößer
Tobias Wöhlke
Melvin Zimmermann
VIDEO PRODUKCE
Virgin Lands Animated Pictures
DFP DOCK11 GmbH –
Design.Film.Postproduction
NAHRÁVÁNÍ ZVUKU
Koordinace a dohled
Maren Nötzelmann
23
Nahrávací Studio:
toneworx GmbH
Andreas Gensch
Jörg Mackensen
Projektový a studiový management:
Mathias Geissler
Inženýr zvuku:
Johannes Semm
REŽIE
Erik Schäffler
Tim Knauer (Darren Michaels)
Zvláštní poděkovaní:
Henning Boesken
Marc Buro
Alex König
Claudia Kühl
Thomas Pawlik
Heike Garding
Denise Schaar
Cécile Schneider
Arne Kochanski
Liza Gerber
VYDAVATELSTVÍ TOPCD
Vedoucí projektu:
Martin Válek
překlad:
Barbora Bělová
Vojtěch Schubert
testeři:
Jan Srp
Vojtěch Schubert
Aleš Kopřiva
kontrola jakosti:
Aleš Kopřiva
programátor:
Jiří Čtvrtka
DTP:
zlosyn.org
dabing:
StudioWind Praha, Ostrava
zvuková řežie a střih:
Ondřej Jaskowski
´
24
Black Mirror 2
© 2009 dtp entertainment AG.
All Rights Reserved.
Developed by Cranberry
Production GmbH.
All Logos, Pictures, Brands and Names are
trademarks or registered trademarks of their
respective owners.
This game uses Bink Video.
© 1997-2009 RAD Game Tools, Inc.
FMOD Sound System
© Firelight Technologies Pty, Ltd.
LICENCE A PODMÍNKY UŽITÍ
1. Licence
Kupující získává nevýhradní právo požívat tento program na jednom počítači. Toto právo
je nepřenositelné, nelze jej pronajímat ani propůjčovat. Kopírování a archivování
programu za účelem zálohování je povoleno. Vlastnictví, autorská práva nebo další
ochranná práva softwaru zůstávají v majetku dtp entertainment AG, potažmo jejich
licenčních partnerů.
2. Omezení a zákaz provádění změn
Program, stejně jako veškeré jeho části, se nesmí ať už za úplatu, nebo bezplatně, předávat
dál, licencovat, pronajímat, měnit, překládat, upravovat nebo jinak zveřejňovat. Software
nesmí být ať již vcelku ,nebo po částech, rozebírat, dekompilovat, nebo jakýmkoliv
způsobem pozměňovat jeho čitelnou a původní verzi.
3. Trvání smlouvy
Licence je platná až do svého ukončení. Licenční smlouva smí být ukončena jen tak, že
tento software a všechny jeho kopie budou zničeny.
Licence pozbývá platnosti v okamžiku, je - li porušena byť jen jediná podmínka této
licenční smlouvy. V tomto případě není nutné smlouvu ze strany dtp entertainment AG,
potažmo jejich licenčních partnerů, vypovědět.
4. Omezení odpovědnosti
dtp entertainment AG nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost obsahu, který
je uložen na paměťovém médiu tohoto software. Ručení a odpovědnost za ušlý zisk, škody
a ztrátu uložených dat, stejně jako dalších přímo či nepřímo vzniklých škod je vyloučeno,
pokud není ze strany dtp entertainment AG prokázána hrubá nedbalost nebo úmyslné
zavinění. Nároky na náhradu škody jsou nezávislé na právním nároku, který je omezený
zaplaceným licenčním poplatkem.
5. Závěrečná ustanovení
Platí německé právo. Pokud by měla být některá ustanovení této licenční smlouvy právně
neudržitelná nebo neplatná, zůstávají v platnosti všechna ostatní ustanovení. Neplatná
ustanovení je možné nahradit úpravami, které zachovávají smysl původních ustanovení.
© 2009 dtp entertainment AG, Goldbekplatz 3-5, 22303 Hamburg.
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Black Mirror 2 © 2009 dtp entertainment AG.
All Rights Reserved. Developed by Cranberry Production GmbH. All Logos, Pictures,
Brands and Names are trademarks or registered trademarks
of their respective owners.
This game uses Bink Video © 1997-2009 RAD Game Tools, Inc. FMOD Sound System ©
Firelight Technologies Pty, Ltd.
Všechna autorská práva jejich vykonávání vyhrazeno - není možno je zapůjčovat. Není
povoleno neoprávněné kopírování, dekompilace, pronájem, produkce, vysílání! Vydavatel
a distributor: dtp entertainment AG, Goldbekplatz 3-5, 22303 Hamburg. Za jakékoliv
poškození virem firma nenese odpovědnost.
Financováno dtp Game Portfolio 2006 Fondsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg.
WWW.TOPCD.CZ
WWW.GAMESHOP.CZ
WWW.BUTLER-BATES.DE
WWW.BLACKMIRROR2.DE
WWW.DTP-ENTERTAINMENT.COM
Politicky thriler
na obrazovce tveho monitoru
mas 15 dni aby sis tuto hru koupil na
25
y
cen
e
ždím
vra
!
her
Black Mirror 2 © 2009 dtp entertainment AG
Posel Smrti 2 © 2009 TopQer s.r.o.
Loga a obchodní známky jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.
Nepovolené kopírování, pronajímání, půjčování, veřejné provozování a šíření
je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Download

MANUÁL - TOPCD.cz