NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY a ZAMĚSTNANCE
I
červen 2013
I
www.geis-group.cz
Otvorenie nového ­centrálneho
HUBu na Slovensku
Letecké a námořní
zásilky pro RECARO
Receptem k úspěchu je
Kvalita
2 | editorial
Nastavili jsme základy pro zdravý růst. Fiskální rok 2012 byl pro nás i naše zákazníky ve znamení důležitých investic: rozšířili jsme například
spediční terminál v durynském Ohrdrufu ze 4.000 na
6.000 metrů čtverečních, v průmyslové zóně Erlangen-Frauenaurach jsme postavili druhé multifunkční
logistické a technologické centrum o rozloze 27.500
metrů čtverečních a ve slovenském Zvolenu bylo dokončeno nové centrální překladiště pro paletové zásilky a balíky (čtěte na str. 11). Kromě toho jsme dále
optimalizovali naše vysoké standardy kvality. Díky
tomu jsme se mohli umístit se svými čtyřmi pobočkami mezi pěti nejlepšími v Quality Rankingu všech
43 poboček kooperace pro přepravu kusových zásilek
IDS (čtěte na str. 4/5).
Milé čtenářky, milí čtenáři,
náš holding pokračoval v pozitivním vývoji i v roce
2012 a fiskální rok jsme tak mohli uzavřít s obratem
o 5,8 procent vyšším oproti předchozímu období.
Holding Geis dosáhl v součtu čistého obratu 794,2
miliónů eur. Vytvořili jsme další nová pracovní místa,
Nyní se rozhoduje o budoucnosti. V této
úspěšné cestě hodláme pokračovat i v tomto fiskálním roce. Dobře jsme se připravili na důsledky pokračujícího kolísání ekonomiky. Nadále investujeme
do kvality, know-how a do rozšiřování sítě poboček.
Rozšiřujeme náš TOP-program v implementaci lean
managementu (čtěte na str. 5/6). Ve fázi výstavby
nebo plánu se nacházejí dva spediční terminály – jeden v Satteldorfu a druhý ve Fulda-Eichenzellu.
O detailech těchto projektů i o dalších novinkách týkajících se holdingu Geis si můžete nejen přečíst na
následujících stránkách, ale můžete je i naživo zažít.
ZDRAVÝ RŮST, DŮLEŽITÉ INVESTICE
kterých je dnes v celém holdingu Geis více než 4.000.
Pokračujeme tak úspěšně v kvalifikovaném růstu.
Tohoto pozitivního vývoje bychom nebyli dosáhli bez
často dlouhodobé a vždy konstruktivní spolupráce s našimi zákazníky a obchodními partnery. Na tomto místě
bychom za to chtěli srdečně poděkovat. Náš dík patří
samozřejmě i našim zaměstnancům za jejich nasazení
a obrovskou angažovanost.
Logistics Services s vyšším obratem. Všechny
tři podnikatelské produkty „Road Services“, „Logistics Services“ a „Air + Sea Services“ vykázaly v roce
2012 vyšší obrat. Největší plus zaznamenal „Logistics Services“: naše logistická smluvní řešení vzrostla o
12,7 procent. Výrazného nárůstu obratu o 5,1 procento dosáhl „Road Services“ – to jsou naše evropské
silniční přepravy. Růstu o 3,8 procent dosáhl produkt
„Air + Sea Services“, který zahrnuje realizaci mezinárodních leteckých a námořních zásilek.
Osobně se s námi můžete setkat a pohovořit na veletrhu „transport logistic“ od 4. do 7. června v Mnichově, a to nejen na téma sloganu „Váš logistický architekt – naše služby – Váš úspěch.“
Srdečně, Vaši
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis
majitelé a jednatelé holdingu Geis
OBSAH | 3
04
HLAVNÍ TÉMA
04„Kvalita je naším receptem k úspěchu“
05 Top-servis v České republice a na Slovensku
LOGISTICS SERVICES
06 Náhradní díly Bosch do světa
07Logistika v Ejpovicích roste
ROAD SERVICES
08
08PUMA: 10 let ­dynamické logistiky
09 Dobré spojení pro ­Faber Kabel
10Feico vozí ­(nejen) pivní tanky
11Oficiálne otvorenie n
­ ového ­centrálneho
HUBu na Slovensku
11 Jízda s maximální bezpečností
Air + Sea Services
12Trofeje na cestě
13To sedí: letecké a námořní zásilky pro RECARO
10
15
RŮZNÉ
14Český „květinový“ den
14Zažijte Geis naživo!
14Naše Světluška u další mety
15Když krása pomáhá
15Střípky
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co KG Mezinárodní zasílatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603-0, Fax: +49 9771 603-109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firem skupiny Geis
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Katharina Segl
Denise Wernick, Sandro Saretz (Gestaltung)
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133-0, Fax +49 40 853133-22
E-Mail: [email protected]
4 | HLAVNÍ TÉMA
Kvalita
„
je naším
receptem k úspěchu“
Obrovský úspěch holdingu Geis v aktuálním žebříčku kvality IDS: V porovnání všech 43 poboček
této kooperace pro přepravu kusových zásilek se 4 pobočky holdingu Geis umístily mezi prvními pěti.
Jedním z klíčů k dosažení takové top kvality je optimalizace procesů – a na tom holding Geis ve svých
logistických centrech neustále pracuje.
04
Přizpůsobení
01
(ACT)
Plánování
(PLAN)
03
Kontrola
(CHECK)
02
Provedení
(DO)
Cyklus PDCA (na obrázku) představuje pravidla, která jsou
základem TOP workshopů v logistických centrech Geis.
Cílem je, aby pracovní týmy tento cyklus využily ke standardizaci a zlepšování konkrétních procesů. V konečném důsledku
se tak ještě zvýší kvalita a efektivita služeb (více na straně 6).
HLAVNÍ TÉMA | 5
H
olding Geis již několik let zaznamenává
nepřetržitý růst: rok od roku zvyšuje objem přepravených zásilek, počet logistických projektů i počet pracovních míst. „Odrazovým
můstkem tohoto vývoje jsou naše vysoké standardy
napříč všemi podnikatelskými projekty“, říkají majitelé a jednatelé holdingu Geis Hans-Georg Geis a
Wolfgang Geis. „Kvalita je naším receptem k úspěchu.“
Vítěz kvality. Co se v praxi schovává za tímto mottem, ukazuje pohled na porovnání kvality
43 poboček největší německé kooperace pro přepravu kusových zásilek IDS: První místo obsadil
Geis Eurocargo (pobočka Norimberk), následován Hans Geis GmbH (pobočka Bad Neustadt).
Pobočky Kürnach společnosti Hans Geis GmbH
a Satteldorf společnosti Geis Eurocargo se umístily
na čtvrtém a pátém místě.
„To, že se hned dvě naše pobočky ujaly vedení v žebříčku kvality IDS a dvě další naše pobočky obsadily
místo čtvrté a páté, je takřka senzační“, řekl Klaus
Stäblein, jednatel produktu Road Services pro Německo. „Z výsledku máme samozřejmě radost. Dokazuje nám, že naše opatření vedou k optimalizaci
kvality. Samozřejmě ani v budoucnu nepolevíme a
našim zákazníkům budeme nadále nabízet nejlepší
služby a nejlepší kvalitu.“
Jak je možné, že Geis dosahuje tak vysoké kvality při
rostoucích objemech zásilek? Hlavní roli hrají přitom tři faktory: „Zaprvé: s dostatečným předstihem
a účelně jsme investovali a rozšířili kapacity našich
překladištních center“, vysvětluje Klaus Stäblein.
„Zadruhé: vsadili jsme na pracovní sílu a navýšili
jsme počet pracovních míst, stejně tak jsme posílili
naše aktivity ve školení zaměstnanců. A zatřetí: standardizovali jsme procesy tak dalece, jak jen to bylo
možné.“
S TOP na špičce. Dosažení takovýchto standardů a
nepřetržitý rozvoj je i jedním z hlavních cílů poboček holdingu Geis zaměřených na projekty smluvní
logistiky. Přesně před pěti lety proto vznikl v Geisu
„Team Optimization Program“ – (týmový optimalizační program, zkr. TOP). Na čtyřech pilotních pobočkách nyní startuje třetí stupeň TOPu. Jednodušší, užší, výhodnější – v rámci TOPu jde především o
zlepšení procesů tak, aby mohla dále stoupat kvalita
a efektivnost služeb.
To, co začalo v automobilovém průmyslu, přenesl Geis do logistiky: TOP kombinuje jak metody japonských strategií řízení LEAN, KAIZEN
a HOSHIN, tak i metody projektového a time managementu. Program vede k trvalému a udržitelnému
zlepšování procesu, který se „šije na míru“ konkrétní
pobočce. Zlepšení pak posuzují pravidelné interní
audity.
Tři stupně k úspěchu. První stupeň TOPu se
zabývá především takovými opatřeními jako je
dosažení udržitelnějšího a viditelnějšího pořádku a čistoty na pracovištích ze strany zaměstnanců. Při druhém stupni jde především jak o odstranění proměnlivosti a odchylek v procesu, o roli
manažerů jako trenérů v procesu zlepšování, tak
i o konkrétní cílové dohody. Třetí stupeň TOPu je
zaměřen na stanovení standardů. Motto: „Tak to děláme teď všichni – stále!“
Žebříček kvality IDS
Žebříček kvality IDS
oceňuje každoročně služby
43 partnerských poboček.
Přezkoumávána je přitom
kompletní kvalita poskytovaných služeb: jejich
kvóty při svozu a rozvozu
zásilek, přesnost přenosu
dat a počet reklamací. Do
hodnocení se započítávají
i výsledky pravidelných
auditů prováděných týmem
auditorů z centrálního
oddělení kvality IDS.
Markus Egerer z Hans Geis
GmbH v Bad Neustadtu (vlevo)
a Gerhard Habel z Geis Eurocargo v Norimberku přebírají
ocenění IDS
>>
Top-servis v České republice a na Slovensku
Vysoká kvalita patří ke standardům i v českých a slovenských společnostech holdingu Geis – obě země se spoléhají
na nejmodernější techniku.
Využití nejmodernější techniky pro automatizaci procesů začíná při překládce na depech: plnoautomatická třídička směruje balíky na správné trasy, řetězové podlahové dopravníky
třídí paletové zásilky. Cesta pokračuje: všechna vozidla jsou
vybavena nejnovější generací skenerů zn. Motorola, které
přenášejí aktuální status zásilek v reálném čase. Přes Tracking & Tracing systém na webových stránkách Geisu mohou
zákazníci kdykoliv sledovat průběh přepravy svých zásilek.
Kromě toho avizuje Geis na přání odesílatelům a příjemcům
emailem, SMS nebo telefonem čas plánovaného doručení.
Geis využívá samozřejmě i internet: webové rozhraní umožňuje zákazníkům objednat vrácení či přesměrování zásilky,
zadat svoz zásilek odkudkoliv. Zákazníci mají přitom vždy
všechny statusy zobrazeny v přehledu. To vše a ještě více nabízejí IT programy G-pack pro balíky a G-cargo pro paletové
a kusové zásilky. Uživatelům poskytují navíc detailní statistiky
a reporty.
Zákazníci v České republice i na Slovensku přitom profitují ze
široké nabídky služeb holdingu Geis. Geis přepravuje balíky
až do hmotnosti 50kg firmám a koncovým zákazníkům, na přání
na dobírku nebo s garantovaným doručením následující den
popř. doručení do 12 hodin. I v produktu přeprav paletových
a kusových zásilek nabízí Geis zákazníkům jak dobírkový
servis, tak řízení vratek či vedení paletových kont. —
6 | HLAVNÍ TÉMA
>>
„Naší ambicí je být nejlepší ve „třídě“, řekl
Andreas Karl, který v Geisu řídí program
TOP od loňského roku. Dali jsme si za cíl
průběžně zlepšovat procesy tak, aby co
nejvíce vyhovovaly požadavkům na náklady, kvalitu a dodací lhůty. Klíčem k úspěchu je zapojit do procesu neustálého zlepšování všechny zaměstnance.“
Plánování – provedení – kontrola – přizpůsobení. Centrální páteří workshopů vedených Andreasem Karlem tvoří
tzv. PDCA cyklus. Jedná se o zkratku pro
„Plánování“ (z angl. Plan; Kde stojíme a
kam chceme?), „Provedení“ (z angl. Do;
Jak se tam dostaneme?), „Kontrola“ (odv.
od Check; Jsme tam, kde jsme chtěli být?)
a „Přizpůsobení“ (z angl. Act; Co dále?).
Při workshopu se tato smyčka pravidel
přehrává na příkladu z praxe. Nakonec
pak týmy za použití PDCA cyklu samy
standardizují a strukturovaně vylepšují
procesy.
„Společně stanovíme konkrétní možnosti jak zlepšit pracovní normu“, řekl Erik
Lassen, který je jako jednatel Geis Industrie-Service GmbH odpovědný za implementaci TOPu. „Díky TOPu můžeme
např. zkrátit dobu trvání montáže u jednoho produktu o více než 20 procent – přeskupením pracovních míst zkrátíme
zaměstnancům cesty. Tento princip je
možné aplikovat i na obdobné produkty.“
Foto: istockphoto.com/fatihhoca
„Takto vylepšené a normované procesy šetří nejen čas a náklady“, řekl Dr. Johannes
Söllner, jednatel holdingu Geis. „Vedou zároveň k ještě vyšší kvalitě a efektivitě. Z čehož nakonec profitují naši zákazníci.“ —
Náhradní díly Bosch do světa
Holding Geis převzal začátkem roku realizaci přeprav a nakládek pro sklad náhradních dílů Bosch. Komplexní projekt byl spuštěn během pouhých tří měsíců.
Sklad náhradních dílů je součástí Globálního distribučního centra v Karlsruhe
a patří k podnikatelské divizi Bosch Automotive Aftermarket. Skladují se zde jednotlivé náhradní díly z celé automotive
divize Bosch od hnacích řemenů až po
žhavící svíčky. „Tento zajímavý projekt
jsme vyhráli ve výběrovém řízení“, řekl
Erik Lassen, jednatel společnosti Geis
Industrie-Service GmbH. „Začátkem října jsme obdrželi zadání a počátkem ledna
jsme projekt úspěšně spustili.“
Od začátku pracuje na projektu více než
30 zaměstnanců, kteří realizují přepravy
a nakládky. Denně připraví k přepravě na
5.000 balíků. Jde především o časovanou
přípravu zásilek speditérům a okamžitou
nakládku všech spěšných zásilek. Náhradní díly se doručují do 132 zemí po
celém světě.
„Jsem velmi rád, že nám holding Bosch
důvěřuje“, řekl Dr. Johannes Söllner, jednatel holdingu Geis. „Jsem si jist, že splníme jejich očekávání. V oblasti logistiky
náhradních dílů máme mnoho zkušeností.“ —
Logistics services | 7
Logistika v Ejpovicích roste
Péče, kterou věnují pracovníci ejpovické pobočky zajištění a rozvoji logistických projektů, se vyplácí. Výrobce
pneumatik, dodavatel autokosmetiky,
hobbymarket, výrobce vodovodních
baterií, importér granulátů pro výrobu plastických hmot – to jsou někteří
z jejích klientů.
K
přednostem pobočky patří – kromě výhodné polohy v těsné blízkosti dálnice D5 moderní skladové haly s kvalitním technickým vybavením. V současné době je zde k dispozici celkem 24 800 m² skladových ploch.
Jejich součástí je například distribuční centrum pro
společnost Nokian, finského výrobce pneumatik, o
kterém jsme již podrobně informovali v předchozích vydáních Transferu.
Při výstavbě nových skladových prostor bylo v Ejpovicích počítáno nejen s rozšířením stávajících
projektů, ale také s možností poskytnout logistické
služby dalším klientům. Mezi největší logistické
projekty zde patří logistický outsourcing pro společnost Walmsley, velmi zajímavým projektem je i
zajištění logistiky pro společnost Hansa. Tyto projekty nám představil Aleš Koželuh, ředitel pobočky.
Pro společnost Walmsley, která je distributorem a
prodejcem autokosmetiky, autochemie a maziv, začal Geis pracovat v roce 2010. Samotné skladování
a manipulace jsou doplněny službami s přidanou
hodnotou. „Až 80% výrobků je třeba opatřit správnými etiketami nebo příbalovými letáky. Připravujeme i akční balení sortimentu, což obnáší nutnost
velmi rychlé a flexibilní reakce na nárazové zvýšení
objemů zboží v souvislosti s prodejní strategií klienta a také se zvýšením poptávky v době sezónních
špiček. To je u autokosmetiky hlavně jaro a podzim“,
uvádí Aleš Koželuh. Uskladněné zboží je podle objednávek vychystáváno, baleno a distribuováno do
odběrných míst, zejména čerpacích stanic a obchodních řetězců v České republice a na Slovensku.
Součástí služby je i svoz neprodaného zboží zpět do
skladu. „V nedávné době získal náš zákazník do své
distribuce další sortiment, tak že došlo k výraznému
rozšíření zakázky a zvýšení náročnosti. Proto jsme
se dohodli, že začneme využívat náš vlastní skladový SW (LFS), který je pro efektivní řízení skladu
výhodnější, než dosud používaný SW klienta. Tím
se nám podařilo zvýšit kvalitu služby i produktivitu a dokážeme splnit velmi vysoké nároky, hlavně
v oblasti flexibility“, doplňuje Aleš Koželuh. Mimo
skladování a distribuce zboží zajišťuje Geis i návoz
části sortimentu od dodavatelů z České republiky.
Jiný způsob spolupráce je se společností Hansa
Česko. Jedná se o výrobce vodovodních baterií
z Kralovic u Plzně. Geis zajišťuje plynulé zásobování výrobního závodu. „Součástky, které jsou do
našeho skladu přiváženy v kontejnerech ze zahraničí, uskladníme v blokačním skladu, kde jsou bezpečně uloženy do chvíle, než klient provede na svém
pracovišti kvalitativní kontrolu vzorků. Pokud je
vše v pořádku, jsou součástky uvolněny do běžného
skladovacího režimu. Na základě požadavků klienta
je potom postupně dodáváme do výrobního závodu.
Plynulost výroby nesmí být ohrožena. I tento klient
využívá skladový SW Geis.“ popisuje Koželuh.
Synergie přináší úspory. Zajišťování služeb pro
více klientů v jednom areálu přináší synergie, plynoucí například ze sdílení prostoru, který může být
v době mimo sezónní špičku jednoho klienta využit
k jiným aktivitám, nebo personálu, kdy zaměstnanci pracují pro různé klienty podle aktuální potřeby.
Důležité je také přímé napojení logistických pracovišť na přepravní systémy (balíkový, paletový, celovozový) Geis. To jsou výhody, které si klienti stále
více uvědomují a využívají je. —
Balení zásilek pro zákazníky firmy
Walmsley
8 | Road Services
Od centrály PUMA v Herzogenaurachu odjíždí „zelený“
hybridní kamion Geis Eurocargo
PUMA: 10 let
­dynamické logistiky
Již deset let vozí Geis Eurocargo výrobky zn. PUMA. Za tu dobu se změnil nejen design bot, oblečení
a doplňků s logem divoké kočky, ale upravovaly a rozšiřovaly se dle aktuálních požadavků i poskytované
logistické služby.
V
rámci Německa, Belgie, Lucemburska a Nizozemí přepraví Geis Eurocargo
objem kolem 5.000 tun ročně v servisu
door-to-door. Dvakrát až čtyřikrát denně najíždí
Geis do logistických center PUMY, kde podle
potřeby naloží šest až deset výměnných nástaveb
sportovními a módními artikly a převeze je na
překladiště kusových zásilek v Norimberku.
„Zelená“ logistická koncepce. Téma ochrany
životního prostředí je přitom jednou z hlavních
priorit. „Požadavek PUMY na co nejnižší produkci emisí CO2 při přepravě zboží je zcela v souladu s naším vlastním zájmem. Ochrana životního
prostředí patří již mnoho let k cílům naší
společnosti“, říká Werner Dettenhaler, ředitel
pobočky Geis Eurocargo. „Proto pro naše zákazníky přesně měříme a kontrolujeme vypouštění
škodlivých látek z naší přepravy.“ Dalším „zeleným“ opatřením je nasazení šetrného hybridního kamionu pro přepravy zboží jak PUMY, tak
i jiných zákazníků: kombinace naftového motoru
a elektromotoru snižuje spotřebu paliva a redukuje emise CO2 až o 15 procent.
V Norimberku zaměstnanci Geisu zboží přijmou,
zkonsolidují je a odešlou je dále do prodejen
sportovních potřeb, obchodních domů a ostatním prodejcům v Německu a zemích Beneluxu.
V rámci Německa jsou produkty PUMY doručeny
příjemcům ve 24hodinovém servisu, v rámci Evropy do 48 hodin.
Přesnost nutná. Rychle se měnící módní trendy, vysoké přepravní objemy a úzká časová okna
charakterizují spolupráci s PUMOU. To vše kla-
Road Services | 9
de na logistiku vysoké nároky. „Dodací termíny
jsou přesně stanovené. Absolutní dochvilnost
a spolehlivost je nutná. Díky naší úzké spolupráci
se zákazníkem a neustálé optimalizaci procesů to
dokážeme zajistit za všech okolností“, říká Werner
Dettenhaler. Díky webovému rozhraní je PUMA
neustále informována o přesných statusech svých
zásilek.
Foto: Klaus Faber AG
Rok 2013 je ve znamení deset let trvající spolupráce mezi PUMOU a Geisem. „Drive“ však
nepolevil: „Geis je pro nás od začátku silným
regionálním a flexibilním logistickým partnerem,
který stojí na naší straně“, říká Olaf Kochanski,
Head of International Logistics Distribution ve
společnosti PUMA. „Další fázi projektu budeme
opět řešit společně.“ —
Dobré spojení pro
­Faber Kabel
PUMA
Tak dynamický název, tak razantní rozvoj: v roce
1948 založil Rudolf Dassler společnost PUMA, krátce
nato uvedl na trh pod touto značkou kopačky „Super
Atom“. Dnes patří společnost se sídlem ve franckém
Herzogeneurachu k celosvětovým lídrům mezi výrobci sportovních a módních výrobků. Značku PUMA
oblékají například sprinterská hvězda a šestinásobný
olympijský vítěz Usain Bolt i úřadující mistr fotbalové Bundesligy Borussia Dortmund. PUMA navrhuje
a vyvíjí obuv, oblečení a doplňky, mimo jiné pro
fotbal, běhání a motosport. Vyhledávané produkty
jsou distribuovány do více než 120 zemí světa. PUMA
zaměstnává po celém světě více než 10.000 lidí.
Pobočka Geisu v Satteldorfu spolupracuje od začátku roku
s Klaus Faber AG. Společnost se sídlem v Saarbrückenu
vyrábí kabely a vedení, která Geis přepravuje ze skladu na
jihu N
­ ěmecka ve Fichtenau k zákazníkům a k tomu organizuje vratky prázdných cívek.
Portfolio kabelů Faber čítá kolem 8.000 položek – vzhledem k různým dodacím úpravám vzniká více než 80.000 různých balících jednotek. Kabely a vedení jsou obvykle doručovány po Německu do
48 hodin. Holding Geis je nyní zodpovědný přibližně za polovinu
Německa a země Beneluxu.
Foto: PUMA
Velikost zásilek je přitom variabilní – od kusových zásilek až po
celovozové zásilky. Den předem obdrží Geis avízo s objednávkami
a ve vlastní režii připraví dílčí a celovozové zásilky. Kusové zásilky
přepravuje prostřednictvím sítě 43 partnerských poboček IDS. Po
předání do přepravy jsou tyto zásilky zboží doručeny zpravidla do
24 hodin.
„Množství zásilek – obzvláště dílčích nákladů – dodáváme přímo na
staveniště“, říká obchodní ředitel Holger Stegmaier. „Často tady
využíváme vozidla s hydraulickými čely. Navíc musíme často doručovat v těsných časových oknech, zvláště jsou-li v akci jeřáby.“
Dalším servisem je vracení prázdných cívek: Není vždy jednoduché
najít a vyzvednout cívku u zákazníka, protože spoustu z nich obchodníci využívají k jiným účelům. Z tohoto důvodů zavedl Geis
společně s Klaus Faber AG sledovací systém cívek pomocí čárových
kódů. „Spolupráce doposud probíhala ve všech oblastech bez problémů“, říká Frank Jochum, manažer logistiky ve Faber Kabel. —
10 | Road services
Staropramen: pivní
tanky na místě
Feico vozí
­(nejen) pivní
tanky
Spedition Feico, firma, která je od roku 2010 členem skupiny
Geis, se během svého působení na českém trhu vyprofilovala
ve specialistu na přepravu nadrozměrných nákladů. Takové
přepravy dokáže zajistit skutečně „na klíč“.
P
říprava akce začíná stanovením koncepce
trasy a zajištěním odpovídajícího vybavení. K dispozici je speciální dopravní technika, která umožňuje přepravit náklad o výšce až 5
m, šířce 7 m, délce 30 m a hmotnosti do 130 tun.
Používají se plato návěsy, lowdecky, roztahovací
teleskopické návěsy, nápravy s tzv. labutím krkem,
ale třeba i nájezdové můstky a jeřáby.
Když je přesně stanoveno, jaká technika bude
pro konkrétní náklad nutná, nastane plánování
trasy. Specialisté z Feica vyřídí všechna potřebná povolení na celou trasu a zajistí úpravy, které
jsou potřebné pro hladký průjezd nadrozměrného
nákladu. Samozřejmostí je i zajištění speciálního
doprovodu. To obnáší jednání s Policií ČR i Ministerstvem dopravy, se kterými je třeba dohodnout
i změny dopravního značení.
„Jedním ze stálých zákazníků naší společnosti je
ZVU POTEZ a.s. z Hradce Králové, pro kterou
realizujeme nadrozměrné přepravy již téměř deset
let“, uvádí ing. Jana Moravčíková, obchodní ředitelka Spedition Feico. Zatím poslední přeprava
proběhla v první polovině dubna. Zahrnovala převoz tří dvacetimetrových pivních tanků z výrobního závodu do pražského pivovaru Staropramen a
jejich ukotvení v místě montáže. „Největší z nich
dosahoval šířky 4,7m a výšky 4,9 m, přičemž průjezdnost mostů je maximálně 4,5m! Při průjezdu
městem se u této výšky dokonce musí upravovat
trolejové vedení. Ve Staropramenu jsme tanky
usazovali do přesně vymezeného prostoru pomocí 160 tunového a 100 tunového jeřábu“, uvádí
ing. Moravčíková. Realizace byla komplikovaná
zejména vzhledem k tomu, že odesílatel čtyřikrát
měnil termín přepravy, což reprezentovalo velmi
intenzivní vyjednávání s Policií i Ministerstvem
dopravy o doprovodech a změnách v dopravním
značení. „Kromě Staropramenu jsme přepravili technologii i do pivovarů Holba Hanušovice,
Budvar v Českých Budějovicích, nebo do slovenského pivovaru Šariš.“ —
ROAD services | 11
Oficiálne otvorenie
­nového ­centrálneho
HUBu na Slovensku
Vo Zvolene, v srdci Slovenska, oslávi holding Geis v týchto dňoch oficiálne
začatie prevádzky svojho nového centrálneho prekladiska. Logistický areál má
dvojakú funkciu: na približne 8.000 metroch štvorcových halovej plochy tu
nájdete ako HUB pre kusové a paletové zásielky, tak aj prekladisko pre balíky.
Do výstavby nového HUBu investoval holding Geis cca sedem miliónov eur.
„V posledných rokoch zažívame na Slovensku naozaj
veľký boom“, hovoria majitelia a konatelia holdingu
Geis Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis. „Objemy nepretržite rastú a my tomu plynulo prispôsobujeme našu existujúcu sieť pobočiek. Teraz nastal
čas podporiť náš rast úplne novým, kombinovaným
HUBom.“
Terminál pre paletové a kusové zásielky sa nachádza
na ploche 5 000 m². Spoľahlivosť a rýchlosť triedenia
týchto zásielok zaisťuje reťazová dráha. Hala pre triedenie balíkových zásielok do 50 kg zaberá plochu
2 700 m².
Pre triedenie zásielok je tu v súčasnej dobe inštalovaná valčeková dráha, ktorú v budúcnosti nahradí dvojlíniová, čiastočne automatizovaná, triediaca linka. Tá
ešte umocní spoľahlivosť a rýchlosť triedenia.
Tento terminál nahradil doterajší HUB, ktorý leží v
20 km vzdialenej Banskej Bystrici. Profituje tak naďalej z centrálnej polohy v strede Slovenska. Zvolen
je vďaka hustej cestnej sieti optimálne prepojený s
okolitými mestami a je dôležitým dopravným uzlom
medzi hlavným mestom, Bratislavou, na západe a
druhým najväčším mestom, Košicami, na východe.
V bezprostrednej blízkosti sa nachádza letisko Sliač.
Do nového objektu vo Zvolene sa z Banskej Bystrice
presťahovali aj centrály slovenských spoločností holdingu Geis – Geis SK s.r.o. a Geis Parcel CZ s.r.o. —
Nová pobočka –
osvedčený tím
S presťahovaním do Zvolena
zmenil svoje pôsobisko aj
doterajší tím pobočky:
Na novom pracovisku pracuje
cca 80 zamestnancov a svoje
uplatnenie tu našli všetci,
ktorí doteraz pracovali na
pôvodnom, o mnoho menšom
(1 800 metrov štvorcových),
HUBe v Banskej Bystrici.
Vo Zvolene zaisťujú bezproblémový priebeh všetkých
procesov – kapacita HUBu je
dostačujúca pre odbavenie až
40 000 balíkov a 4 000 paliet
denne. Riaditeľom pobočky je
Ing. Rastislav Petrík.
Jízda s maximální bezpečností
Vozový park holdingu Geis na pobočce
v Bad Neustadtu posílily první nejmodernější tahače Mercedes Actros 2542 StreamSpace. Svým řidičům nabízejí nejvyšší
možnou bezpečnost.
O
tu se postarala investice do bezpečnostního balíčku „top safety pack“, který
doplňuje již tak rozsáhlou standardní bezpečnostní výbavu s ABS, ASR, a pro řidiče
i s „autopilotem“ pro rozjezd ve svahu. Mezi
další funkce bezpečnostního systému patří
nouzové brzdění, pokud řidič nereaguje na
překážku, či automatická regulace odstupu za
sebou jedoucích vozidel. „Autopilot“ sleduje
směr jízdy v jízdních pruzích, včetně regulace
náklonu. Každý nově pořízený Actros v holdingu Geis bude v budoucnu vybaven tímto
bezpečnostním balíčkem.
Nové tahače Actros jsou navíc vybaveny paketem „predictive powertrain control (PPC)“.
Za ním se skrývá tempomat, který analyzuje GPS a údaje o nadmořské výšce na silnici před sebou. Tempomat nastaví na základě
těchto dat rychlost a strategii řazení. Vzhledem k tomu, že tyto kamiony jsou využívány
v kopcovitém regionu Rennsteig a Rhön, bude
tento systém hojně využíván. Systém zároveň
snižuje opotřebení a emise CO2 a chrání tak
životní prostředí. —
12 | Air + Sea Services
Trofeje na cestě
Geis CZ Air+Sea s.r.o. zajišťuje v oblasti letecké a námořní
přepravy skutečně komplexní služby. Zkráceně tedy od
vyzvednutí zásilky u odesílatele až po doručení příjemci včetně
celního odbavení. Mnohdy se jedná i o kuriózní zásilky.
Jednou ze specifických přepravovaných komodit
jsou lovecké trofeje. „Odbavujeme letecké zásilky
nejen pro české, ale i pro slovenské a třeba i rumunské zákazníky. Výhodou je, že přímo na letišti Václava Havla v Ruzyni, kde Geis CZ Air+Sea sídlí, je jak
veterinární stanice, tak pracoviště České inspekce životního prostředí, se kterými musíme v této oblasti
přepravy loveckých trofejí komunikovat. To značně
urychluje proces odbavení“, říká specialista na tyto
zásilky Vít Koláček.
V. Koláček s částí jedné ze svých
trofejních zásilek (na horním
snímku celá zásilka)
Nejčastější destinací, ze které se tyto zásilky přepravují, je Jihoafrická republika, dále Namibie, Tanzanie
a Mosambik. Stále větší oblibě se těší Rusko a zvláštní destinací je Kanada. „Ohledně zásilek z Kanady
popíši jeden nekonečný příběh“, vypráví pan Koláček. „Počátkem října 2008 jsem kontaktoval našeho
agenta v Kanadě, aby pro zákazníka vyzvedl a letecky
přepravil do Prahy zásilku loveckých trofejí. Předem
jsem měl s odesílatelem odsouhlasené doklady, ale
když zásilka dorazila do Prahy, ukázalo se, že chybí
část veterinárního potvrzení. Doklad se bohužel nepodařilo dohledat. Proto jsme museli poslat zásilku
zpět. V kanadském Torontu měly být vystaveny nové
veterinární doklady, se kterými trofeje poputují zpět
do Čech. Tamní veterinář však rozhodl, že inkriminované trofeje musí být vypreparovány v Kanadě.
Určil preparátora v téměř 3,5 tisíce kilometrů vzdáleném Edmontonu. Museli jsme tedy vyřídit přesun
zásilky k preparaci a potom zpět na torontské letiště.
Po neskutečných peripetiích, které tuto zakázku i dál
provázely, se mi nakonec opravdu podařilo završit své
úsilí úspěchem! Zásilku jsme doručili v březnu 2011.
Nutno dodat, že společně s dalšími trofejemi, které
v Kanadě odlovil tentýž zákazník o dva roky později. Těch několik set e-mailů, které jsme si vyměnili
s mým kolegou v Kanadě, preparátory a kanadským
ministerstvem životního prostředí, bych si již nikdy
nechtěl zopakovat. Úleva – to jediné jsem cítil, když
vše nakonec dobře dopadlo a zákazník měl konečně
připomínku svých zážitků doma.“
Pan Koláček odbavuje na pražském letišti zásilky
loveckých trofejí již 13 let. Přepravil desítky tun
takových zásilek a většinou, díky pečlivé přípravě a
kontrole dokladů k zásilkám před jejich odesláním,
bez problémů. To i díky spolupráci s uznávanou preparátorskou firmou Franc R&I s.r.o., u které většina
zásilek končí.
„Na závěr bych chtěl dodat, že nejsem lovec. Na
žádné zvíře jsem v životě nevystřelil, ale chápu, že
stejně tak, jako si někdo lepí modely letadel, pro jiného je tím správným adrenalinem lov, i když řízený a většinou na soukromých farmách“, dodává pan
Koláček. —
air + Sea services | 13
To sedí: letecké a námořní
zásilky pro RECARO
RECARO Aircarft Seating GmbH & Co. KG je jedním ze tří největších výrobců letadlových sedadel na
světě. Společnost sídlící ve Schwäbisch Hall spolupracuje s SDV Geis již více než deset let. Spolupráce se
nedávno znovu rozšířila.
Logistické procesy se značně liší v závislosti na naléhavosti zakázky: „rutinní zásilky“ jsou odesílány
dvakrát týdně, zatímco „kritické zásilky“ jsou dodávány dvakrát denně. Nejvyšší prioritu mají zásilky
s označením AOG (Aircraft On Ground; „letadlo
na zemi“ pozn. red.) V takových případech je nutné učinit vše, aby letadlo nezůstalo zbytečně stát
a garantovat včasné dodání celých letadlových sad.
eating
Požadavky z hlediska pružnosti a rychlosti jsou při
přepravách pro RECARO velmi vysoké. K vrcholům dosavadní spolupráce patří několikatýdenní
Roadshow v Číně, kdy byl SDV Geis odpovědný
za dodání veškerých prezentačních materiálů RECARO. „Tým doručil zboží na veletrh včas, bez
problémů a k plné spokojenosti zákazníka“, říká
Joachim Wittner. „Můžeme říci, že spolupráce
s RECARO sedí!“ —
ircraft S
Tak vznikají první sériové
prototypy pro Volkswagen
a první Porsche 356 z německé výroby. V roce 1963
získává karosárny Porsche,
ale sedadlové komponenty
zůstávají ve společnosti.
Z REutter CAROsserien
vzniká RECARO. Od počátku
70. let společnost úspěšnĕ
podniká i ve výrobě letadlových sedadel.
Před několika měsíci RECARO znovu prodloužil
SDV Geis rámcovou smlouvu na poskytování globálních leteckých a námořních přeprav o další dva
roky. „Velice si vážíme projevené důvěry. Potvrzuje
nám, že deset let odvádíme vynikající práci“, říká
ředitel pobočky Joachim Wittner.
U těchto zvlášť naléhavých zakázek bývají často na
palubě zaměstnanci SDV Geis a zásilku osobně
doprovázejí.
CARO A
V roce 1906 založil sedlářský mistr Wilhelm Reutter
„Stuttgarter Carosserie- u.
Radfabrik“. Se vstupem
svého bratra Alberta do
firmy se společnost přejmenovala na „Stuttgarter
Karosseriewerk Reutter
& Co.“ a rychle si získává
jméno v té době mladém
automobilovém průmyslu.
Společnost dodává nástavby pro téměř všechny
výrobce své doby – vždy
včetně kompletního interiéru a sedadel.
P
rvní kontrakt uzavřený v roce 2002 se týkal přepravy náhradních dílů a od té doby
RECARO své obchodní vztahy s Geisem
postupně rozšiřoval: v roce 2010 začal Geis realizovat leteckou přepravu letadlových sedadel a jejich
náhradních dílů a o rok později zásobovací logistiku výrobních závodů RECARO v Texasu. K tomu
SDV Geis sváží komponenty od všech dodavatelů
z Německa a německy mluvících zemí do Stuttgartu. Odtud je pak dvakrát týdně odbavuje letecky do
USA. Mimoto jedenkrát za čtrnáct dní odplouvá
do Texasu plně naložený kontejner. Jedná se především o výrobní materiály, ale i o řady sedadel či
kompletní sedadlové boxy.
Foto: RE
RECARO: od sedláře ke
globálnímu hráči
14 | RŮZNÉ
Český „květinový“ den
J
Na pobočce v Modleticích se letos prodávaly žluté kvítky poprvé.
Pracovnice recepce Jana Brychtová právě připíná kvítek Jiřímu
Posířilovi, zástupci vedoucího skladu
iž tradičně se na tomto místě dočítáte, že sku-pina Geis v České republice podporuje celonárodní sbírku Ligy proti rakovině, „Květinový den“,
kdy dobrovolníci prodávají žluté kvítky měsíčku lékařského. Z výtěžku sbírky je hrazen výzkum různých druhů rakoviny a prevenční programy, které
prokazatelně zachraňují lidské životy. Letošní, již
17. ročník proběhl 15. května. V době vydání časopisu ještě nebyla přepočítána celková výše vybrané
částky. První odhady však hovoří o historicky nejvyšších číslech! Mimo všech přepravních služeb,
které pro Ligu zajišťujeme, se letos k dobrovolnictví
přihlásily další dvě pobočky. K Ejpovicím, kde se
na personálním oddělení prodával žlutý kvítek po
třetí, přibyly Modletice a Brno. Je nám ctí, že se
můžeme již 7 let podílet na úspěchu této nejstarší
české celonárodní sbírky. —
Naše Světluška u další mety
Zažijte Geis
naživo!
Od 4. do 7. června 2013 se holding
Geis představí na veletrhu transport
logistic v hale A5, stánek 109/210.
Pod sloganem „Váš logistický architekt – naše služby – Váš úspěch“
budeme prezentovat na zhruba 150
metrech čtverečních naše široké
spektrum služeb – od profesionálních
přepravních koncepcí přes individuální
projekty smluvní logistiky až po
zakázkový specializovaný servis!
Srdečně zveme všechny zájemce, aby
se přišli informovat k našim odborníkům, kteří jim na místě poskytnou
veškeré informace k našemu rozsáhlému portfoliu služeb z produktů Road
Services, Air + Sea Services a Logistics
Services. Holding Geis se těší na Vaši
návštěvu! —
Iniciativa zaměstnanců skupiny Geis
v České republice, kterou znáte pod názvem Naše Světluška, nashromáždila dostatek peněz pro podporu dalšího štěněte
vodícího psa. Po fence Darcy a psu Frodovi, kteří již pracují pro své nevidomé přátele paní Rozprýmovou a pana Kniebela, je
tu Glisse. Hnědá labradorka veselé povahy,
o které jsme všichni přesvědčeni, že bude
stejně úspěšná, jako její dva předchůdci.
Náš cíl: Pomůžeme konkrétnímu zrakově postiženému člověku s obstaráním
vodícího psa. Pro jednotlivce (respektive
invalidního důchodce) je to velmi složitá
Glisse předvedla, že by mohla být dobrým vodicím psem
záležitost. Státní podpora se totiž vztahuje
pouze na psy, kteří jsou v aktivním výcviku,
čili starší jednoho roku. Spolupracujeme
se sdružením Vodící pes z Brna. Mimo
výcviku psů pomáhají svým klientům získávat finanční prostředky na zakoupení
vhodného štěněte, úhradu veterinární
péče a krmení na celý první rok života, než
je do výcviku zařazeno. Pokud chcete o
Naší Světlušce vědět více, zavolejte na tel.:
605 200 956 nebo napište na e-mail: eva.
[email protected] Rádi Vám poskytneme
všechny informace a případně poradíme,
jak se k naší iniciativě připojit. —
RŮZNÉ | 15
Když krása pomáhá
Střípky
V
šechna česká media informovala 17. února letošního roku o výbuchu, který zničil
obytný dům ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato
zpráva se dotkla i nás, zaměstnanců skupiny Geis
v České republice. Jedním z obyvatelů domu byl
i náš kolega Jiří Houšťava z frenštátské pobočky.
Při neštěstí přišel o všechno. On i jeho rodina,
ačkoliv se zdravotními následky, přežili.
Divadlo v Ústí nad Labem, 26. 4. 2013. Na jevišti
probíhá módní přehlídka, defilují zde držitelky titulů Česká miss, známí umělci a ústecký dětský pěvecký sbor Koťata. V hledišti sedí významní představitelé města a kraje, ale také zástupci firem, které
podpořily benefici „Krása pomáhá dětem“. Jejich
loga se střídají na projekčním plátně nad jevištěm.
A září zde i logo skupiny Geis, která je jedním z donátorů.
Patronka benefice Lenka Taussigová již osm let
podporuje tímto způsobem Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Projekt,
který byl původně známý jen na severu Čech, se
díky zájmu televizních štábů a novinářů rozšířil na
celorepublikovou úroveň. Benefice letos vynesla
175 000 Kč, za které byl pořízen pulzní oxymetr
pro zdejší porodnici. Skupinu Geis reprezentoval
na slavnostním večeru ředitel ústecké pobočky pan
Tomáš Neumann. —
Ředitel ústecké pobočky Tomáš
Neumann s organizátorkou
benefice Lenkou Taussigovou
Sbírka, kterou jsme bezprostředně po této události uspořádali, umožnila překlenout panu
Houšťavovi první těžké dny po neštěstí. Díky
účasti lidí naprosto ze všech poboček se podařilo
získat 83 420 Kč.
Další prostředky poskytl rodině i zaměstnavatel
Geis CZ, který navíc poukázal finanční částku i
na speciální konto zřízené městem Frenštát pod
Radhošťem. —
Milí spolupracovníci,
Jeviště divadla v Ústí nad
Labem při závěrečném ceremoniálu slavnostního večera
když sledujete televizní noviny a vidíte neštěstí,
která potkávají jiné, ani ve snu vás nenapadne, že
jednou můžete prožít něco podobného. Mně a
mé rodině se to stalo. Únorová neděle, kdy náš
byt doslova vylétl do povětří, a kdy jsem v prvních chvílích opravdu nevěděl, jak to s mou rodinou dopadne, zda vůbec přežijeme, a zoufale se
snažil přivolat pomoc dříve, než se trosky domu
zřítí, mě bude pronásledovat do konce života.
Díky bohu, dnes již jsme všichni celkem v pořádku a snažíme se, pokud to jde, žít opět normálně.
A to i díky Vaší pomoci. Chtěl bych Vám opravdu
moc poděkovat. Nevím, jaká slova bych měl zvolit, aby to bylo dostatečné. Takže – ještě jednou,
děkuji Vám všem. Velmi si vážím Vaší nezištné
pomoci.
Jiří Houšťava
Your Logistics Architects –
Naše služby – Váš úspěch
Zveme Vás na veletrh
transport logistic
hala A5, stánek 109/210,
výstaviště Mnichov
Road Services
Air + Sea Services
Lo g i s t i c s S e r v i c e s
Download

červen 2013