Sto kvalitných kníh súčasnej svetovej literatúry – to je už
celkom slušná knižnica. (Som rád, že z tej stovky kníh sú tri
v mojom preklade.) MM nie je nijaký fast food, ale potrava pre
ducha. Potrava pre ducha je v našich končinách dosť drahá
a investovať do nej si žiada, aby aj investor mal ducha. Preto ma
veľmi teší, že Slovart je stále Slov-art, a nie Slov-biz. To je na
Slovensku vzácnosť. Tak vďaka a smelo do druhej stovky!
Ján Štrasser
Edícia MM otvára prístup k súčasnej kvalitatívnej svetovej literatúre a pomáha tak vytvárať povedomie dnešného literárneho
kánonu. Z tejto edície ma v posledných rokoch najviac zaujali
romány J. Saramaga, I. Kadareho a I. Schulzeho. Teším sa, že
sa edícii MM zároveň darí udržiavať tradične vysokú úroveň
slovenských prekladov.
Adam Bžoch
Edícia MM je pre mňa vytúženým návratom do súčasnosti. Tá
nám totiž dlhé roky chýbala. Komunisti sa jej vyhýbali ako čert
krížu a vydávali diela z dávnej minulosti alebo diela o neexistujúcej budúcnosti. Ani po roku 1989 sa hneď nezačali prekladať
a vydávať romány súčasných zahraničných autorov. Až po roku
2000 je to konečne tak, ako to má byť - vo svete vyjde dobrá knižka a o rok-dva aj na Slovensku. Výborné je, že Slovart to robí
prostredníctvom edície MM systematicky. Nehovoriac už o tom,
že tým pomáha pestovať, vytvárať a zachovávať taký nádherný
úkaz, akým je slovenský jazyk. Želám edícii dlhé trvanie.
obľúbení vydavateľskí autori ako Kurt Vonnegut, Isabelle Allendeová, Louis de Berniéres, Alessandro Baricco, ktorým Slovart
vydal celý rad titulov. Dôležité však je, že edícia MM sa pokúša
rozvíjať vlastnú vydavateľskú intuíciu, keď prináša zaujímavú
beletriu širšieho ako európskeho záberu. Nové ruské prózy,
poľské, nemecké, nizozemské či britské striedajú blízkovýchodné, čínske i japonské. Napríklad pri preklade tureckého autora
Orhana Pamuka a jeho knihy Nový život sa Slovartu podarilo
priblížiť v predstihu zaujímavú tvorbu budúceho nobelistu.
Pozornosť venuje aj dôležitým dielam svetových autorov, ktoré
sú u nás nezaslúžene nepovšimnuté (napríklad Kozmos Witolda
Gombrovicza, Bezosudovosť Imre Kertésza, knihy Ľudmily Ulickej ), ale aj svetových bestselleristov kvalitnej literatúry – Haruki
Murakamiho, nobelistu Le Clézia, Vladimira Vojnoviča, Emmanuela Carréra a Salmana Rushdieho. Zaujímavou je ambícia
vydavateľstva objavovať „čerstvé vzorky“ ukrajinskej či izraelskej
aktuálnej literatúry. Určujúcim vektorom v týchto rozličných
stratégiách Slovartu je pre čitateľa očividný dobrý vydavateľský
vkus. Tina Čorná
MM pre mňa znamená hodiny a dni skvelého čítania v spoločnosti najlepších súčasných svetových autorov. S touto edíciou
sa spája niekoľko najsilnejších čitateľských zážitkov môjho života. Keď si spomeniem na diela Millása, Murakamiho, Saramaga,
Rushdieho, Shaleva, Kureishiho, Schlinka, Barryho, Pennaca,
Baricca, Krusanova,Christensena a mnohých ďalších, mám pocit,
že som vďaka nim prežil niekoľko ďalších životov.
Dado Nagy
Otto Havrila
Od vzniku edície MM (1997) Vydavateľstvo Slovart sústredene prináša diela najzaujímavejších autorov svetovej literatúry
20. storočia po súčasnosť. Používa pri tom niekoľko stratégií,
ktoré sa v jej dramaturgii dajú vystopovať. Prvou je publikovanie doteraz v slovenčine nevydaného diela staršieho svetového
autora (napríklad Julio Cortazár – Krk čiernej mačky). Druhou
– vydanie slávneho v diela v novom slovenskom preklade
(napríklad Francis Scott Fitzgerald – Posledný mág). No sú tu aj
2
MM, to sú príbehy. Príbehy sú nitky, ktoré zošívajú naše životy.
Bez nich by sme boli len zdrapy poletujúce vo víchrici každodennosti. Knihy príbehov sú strážcami tajomstiev najvzácnejších nitiek. Nie tých trblietavých, ale chirurgických.
Martin Kasarda
MM – Moje milované.
Dušan Dušek
3
100
Salman Rushdie
Deti polnoci
Andrzej Stasiuk
Taksim
Rushdie rozvíja príbeh s prvkami magického realizmu: súkromné dejiny troch
generácií jednej rodiny, ktorých životy sa prelínajú s modernými dejinami Indie
od roku 1910 až do roku 1976. Rozprávačom je Salím Sináí, ktorý sa rovnako ako
tisíc ďalších detí narodil 15. augusta 1947, keď India spoločne s Pakistanom získala
nezávislosť. Tisíc a jedno dieťa – a každé z nich je nadané nadprirodzeným darom
a všetky spája Salímova schopnosť telepatie. Čím bližšie k polnoci, tým väčšie
nadanie dieťa má. Presne o polnoci sa narodili dvaja. Salím a Šiva, dobro a zlo.
Salímovými zmyslami, predovšetkým jeho zrakom a magicky citlivým čuchom,
vnímame indickú realitu, v ktorej sa spája to najlepšie i najhoršie z oboch svetov,
navzájom od seba neoddeliteľné – rovnako ako Salím a Šiva.
Taksim je zbierkou originálnych príbehov, utkaných do jedného celku. Je to svet
dvoch obchodníkov, životných stroskotancov, rozprávača Pawła a Władka. Na
rozheganej dodávke chodia za východnú a južnú hranicu Poľska, aby predávali
obnosené oblečenie, ktoré sami pohŕdavo volajú smeťami. Ich klientmi sú Slováci,
Maďari, Ukrajinci, Rumuni, Cigáni, Aziati, ktorí podobne ako obaja obchodníci,
majú na konci mesiaca hlboko do vrecka. Sporadicky sa venujú aj iným obchodom,
napríklad pašujú ľudí cez hranice. Ich život nemá jasne formulovaný cieľ. Obom
hrdinom ide o to, aby prišli na miesto určenia, predali tovar, zarobili pár grošov
a celí sa vrátili domov. A potom to celé zopakovali.
16,95 EUR | Preklad Oto Havrila | 664 str. | 978-80-8085-979-4
Meir Shalev
Moja ruská babička a americký
vysávač
Autobiografický román, v ktorom nachádzame reálne miesta a reálnych ľudí. Ako
prezrádza nadpis, hlavné postavy sú dve: autorova babka Toňa, ktorá pochádza
z Ukrajiny a v tretej aliji (prisťahovaleckej vlne) sa dostala do Palestíny, a obrovský
americký vysávač, ktorý jej poslal z Ameriky švagor Ješajahu. Toňa je posadnutá
čistotou. Je to ústredná metafora románu. Tonin boj, snaha zachovať všetko čisté,
je márny. Nakoniec ju „zradí“ aj vysávač: zistí totiž, že aj v samotnej najmocnejšej
zbrani proti večnej špine, vo veľkom americkom vysávači, sa skrýva nazhromaždená špina, ba „dokonca z nej uniká“.
99
12,95 EUR | Preklad Oto Havrila | jún 2011 | 664 str. | 978-80-556-0275-2
98
96
12,95 EUR | Preklad Marianna Petrincová | 256 str. | 978-80-8085-966-4
M. G. Le Clézio
Ritornel hladu
Príbeh dievčenských postáv, Francúzky Ethel a Rusky Xénie, ktoré vyrastajú počas
druhej svetovej vojny. Ethel, narodená v Paríži, je dcérou v rodine, ktorá je
v dôsledku finančného krachu nútená opustiť dom v Paríži a utiahnuť sa do horskej
dedinky Roquebilliere, kde nájde útočisko pred nacistickou hrozbou. Po oslobodení
sa Ethel rozhodne vydať a odísť do Kanady. Xénia je Ethelinou priateľkou z detstva.
Pochádza z ruskej šľachtickej rodiny a po revolúcii v roku 1917 emigruje spolu
s matkou. Usadia sa v Paríži, kde žijú v biede. Xénia sa vydá za muža zo zámožnej
rodiny. Po tom, čo zažila biedu, sa rozhodne pre „zradu“ vo vzťahu k Ethel,
uprednostní právo na spoločenské uznanie.
95
12,95 EUR | Preklad Igor Navrátil | 208 str. | 978-80-8085-842-1
Dragan Velikić
Ruské okno
Haruki Murakami
Kronika vtáčika na kľúčik
Rudi Stupar je mladík vojvodinského mestečka, ktorý prichádza do Belehradu, lebo
chce študovať Akadémiu dramatických umení. Herectvo však nedokončí, podobne
ako neskôr ani germanistiku, stáva sa čašníkom kaviarne v Goetheho inštitúte
v Budapešti, skladníkom obchodného domu v Mníchove, zamestnancom pohrebnej služby Paradiso v Hamburgu, pokúša sa písať. Je to človek, ktorý je rovnako
určovaný tým, čím sa nestal, ako tým, v čom dosiahol úspech. Historický čas
a okolnosti, v akých žije Rudi Stupar, majú význam iba ako katalyzátory jeho
konania, aktivity, hľadania seba samého. Vďaka týmto okolnostiam sa stáva
zapisovateľom cudzích životov (dirigent Daniel, kedysi slávna herečka Maria
Lehotkajová), no bez vlastných životných skúseností mu to pripadá ako písanie
bedekra o meste, v ktorom nikdy nebol.
Prvý diel trilógie v súčasnosti najčítanejšieho japonského autora, ktorá bola
v roku 1996 vyznamenaná prestížnou Cenou denníka Jomiuri za najlepší
román roka. Tóru Okada rozpráva udalosti, ktoré ho postihujú od chvíle, ako
podal výpoveď. So súhlasom manželky, zostáva v domácnosti, čím sa mu jeho
život, začne zamotávať. Udalosti nadobudnú spád potom, ako zmizne ich kocúr a Tóru ho ide hľadať. Rozjímavosť, váhavosť a pasivita hlavného hrdinu sú
v podstate rubom jeho tolerancie a dnes vzácnej schopnosti úprimne načúvať.
Tóru takto mimovoľne priťahuje ľudí nevšedných schopností a výnimočných
osudov a prežíva s nimi neobyčajné situácie.
94
12,95 EUR | Preklad Dana Hashimotová | 216 str. | 978-80-8085-834-6
14,95 EUR | Preklad Karol Chmel | 320 str. | 978-80-8085-806-3
97
4
Jan Wolkers
Turecký med
José Saramago
Cesta slona
Román povojnového nizozemského prozaika Jana Wolkersa Turecký med je
spoveďou umelca o jeho intímnom spolunažívaní s priateľkou, neskôr manželkou
Olgou. Dielo predstavuje podrobnú, jedným dychom a neúprosne podanú analýzu
vášnivého vzťahu, ktorým sa dvojica usiluje vzdorovať konvenciám i vkusu okolia,
a ktorý sa tragicky skončí v dôsledku intríg a psychologického nátlaku, aký okolie
vyvinie na slabšieho z dvojice. Wolkers opisuje vývin ľúbostného vzťahu od jeho
vzplanutia a fázy naplnenia, cez krízy a rozchody, až po rozvod a smrť partnerky.
Dielo, ktorého furiózne tempo, bezprostredný jazyk a zmysel pre jednotlivosti
uchvacujú aj po vyše štyridsiatich rokoch od jeho napísania, predstavuje neľútostne úprimnú sondu do partnerskej intimity, vrátane jej erotickej stránky, no zároveň
aj sondu do spoločnosti, ktorá nie je schopná zniesť šťastie druhých.
Najnovšia kniha Josého Saramaga sa zakladá na historickej udalosti a rozpráva
o ceste jedného slona z Lisabonu do Viedne, kam ho portugalský panovník poslal
ako dar svojmu bratrancovi Maximiliánovi, rakúskemu veľkovojvodovi. O tejto
ceste sa veľa nevie, kniha je teda predovšetkým fikcia, v ktorej sa stretávajú
historické postavy s vymyslenými. Saramago ju však nenazýva románom, ale
poviedkou. Chýba jej totiž podľa neho základný prvok románu – príbeh o láske.
12,95 EUR | Preklad Adam Bžoch | 160 str. | 978-80-8085-927-5J.
93
12,95 EUR | Preklad Miroslava Petrovská | 224 str. | 978-80-8085-808-7
5
Louis de Bernières
Srdečné pozdravy
z Notwithstandingu
92
Louis de Bernières sa vo svojich spomienkach vracia do malej anglickej
dedinky, kde v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch vyrastal, a sprevádza nás
Anglickom, ktoré sa pomaly vytráca, prostredníctvom pôvabných príbehov.
Bizarné postavy voľne prechádzajú knihou, objavujú sa nielen vo vlastných
príbehoch, ale aj v príbehoch iných, a vykresľujú tak obraz celého spoločenstva.
Z knihy vanie vidiecka atmosféra dávnych čias, a tie neponúkajú vymyslenú idylu,
ale hovoria o ľuďoch, ktorých stojí za to si pamätať a pripomínať si, ako žili, a ktorí
by inak upadli do zabudnutia.
Ako už napovedá samotný názov knihy, ide o smrť. A keďže Tom má štyri
a pol roka, ide o smrť dieťaťa. Téma je teda ťažká, bolestná, neľútostná. A píše
o nej Tomova matka v prvej osobe. Tom je jej prostredné dieťa, má staršieho brata
a mladšiu sestru. Matka je Francúzska, Parížanka. Otec Angličan, Londýnčan.
Pracovné povinnosti ho nútia sťahovať sa s rodinou z jedného konca sveta na
druhý. Tri roky žijú vo Vancouveri, potom sa sťahujú do Sydney. A tam sa to stane:
tam prídu o Toma. Matka sa k synovej smrti vracia s odstupom desiatich rokov.
Čitateľ doslova do posledného riadku nevie, čo bolo príčinou Tomovej smrti. Len
z istých náznakov tuší, že to bola nehoda, ale aká nehoda, a kto ju zapríčinil?
Dalo sa jej predísť, mohol Tom ešte žiť?
9,95 EUR | Preklad Adriana Komorníková | 232 str. | 978-80-8085-986-2
12,95 EUR | Preklad Mária Michalková |216 str. | 978-80-8085-714-1
Sebastian Barry
Atik Rahimi
Kameň trpezlivosti
Trojhlasná skladba na tému Írsko. Text je totiž ozajstná kompozícia, zložená
z troch rovín, ktoré sa kontrapunkticky dopĺňajú: denník pacientky ústavu pre
duševne chorých Roseanne McNultyovej, zápisky psychiatra a jej ošetrujúceho
lekára dr. Grenea a ich vzájomné stretnutia. A trio významových rovín dopĺňajú
aj tri žánre: próza, poézia a dráma. Prózu v románe „zastupuje“ dr. Grene, ktorý
pripravuje svoju takmer storočnú pacientku na presun do novej nemocnice a pátra,
kto to vlastne je a ako sa do ústavu dostala, poéziu samotná Roseanne McNultyová
so svojimi hmlistými, útržkovitými a poetickými spomienkami, ktorá skrýva
denník päťdesiat rokov pod dlážkou svojej cely, a drámu samotný dej knihy.
Útla knižka je monológom neznámej afganskej ženy, ktorá opatruje doma svojho
polomŕtveho muža, zraneného v boji. Kameň trpezlivosti je podľa perzskej mytológie zázračný kameň, ktorému možno zveriť všetko trápenie, bolesti, nešťastie, teda
to, čo nepovieme nikomu, a on počúva, vstrebáva ako špongia všetky slová, všetky
tajomstvá a jedného dňa sa rozletí na kusy. Rahimiho kniha je smutnou a veľmi
krutou výpoveďou o inom svete, inej kultúre a iných hodnotách. A najmä o úplne
odlišnom postavení ženy.
Utajené svedectvo
91
Marie Darrieussecq
Tom je mŕtvy
88
87
9,95 EUR | Preklad Marta Činovská |128 str. | 978-80-8085-798-1
12,95 EUR | Preklad Igor Navrátil | 312 str. | 978-80-8085-809-4
90
Alá' al-Aswání
Jakubianov dom
Urs Widmer
Milenec mojej matky
Jakubianov dom je reálne existujúca honosná budova na jednom z najrušnejších
káhirských bulvárov. V knihe s rovnomenným názvom symbolizuje egyptskú
spoločnosť. Bývajú v nej všetky jej vrstvy obyvateľstva – od boháčov a pôžitkárov,
homosexuálov, intelektuálov, ľudí, ktorí sa živia, ako sa dá, po tých najchudobnejších. Otvárajú sa pred nami ich osudy, napospol nie veľmi šťastné. Mnohí
nostalgicky túžia – najmä vyššie vrstvy – po „európskom“ Egypte z čias pred
Násirovou revolúciou. V celej nahote tu vystupuje politická korupcia, tvrdosť života
nemajetných, ktorých okolnosti nútia do mnohých nečestností. Z týchto príbehov
zreteľne vystupuje postavenie žien, ktoré žijú v područí, či už mužskom, sociálnom
alebo manželskom. Podľa knižnej predlohy bol nakrútený aj film.
Milenec mojej matky je predovšetkým príbehom o matke, prerozprávaný
z perspektívy jej syna. Retrospektívne nás oboznamuje s matkiným detstvom,
jej despotickým otcom a jeho rodostromom až po mýtického predka – afrického
leva. Smrť jej matky z nej urobila zo dňa na deň dospelú ženu, pravú ruku nielen
v rodičovskej domácnosti, ale aj pre mladého talentovaného dirigenta, s ktorým
prežije krátky románik. Milenec ju opustí, ožení sa, urobí kariéru a zbohatne. Matku
naopak vojna a hospodárska kríza pripraví o všetko. S manželom a dieťaťom sa
vysťahuje z mesta a uchýli sa na vidiek. Pod oknami dirigentovho paláca však
naďalej sníva o celkom inom živote – s iným mužom.
12,95 EUR | Preklad Emanuel Beška | 240 str. | 978-80-8085-738-7
89
6
9,95 EUR | Preklad Darina Zaicová | 144 str. | 978-80-8085-687-8
Salman Rushdie
Čarodejnica z Florencie
Kader Abdolah
Dom pri mešite
Mladý európsky cestovateľ so žltými vlasmi, ktorý si hovorí Mogor dell´Amore,
mogul lásky, prichádza na dvor skutočného veľkého mogula, cisára Akbara, aby
vyrozprával príbeh, ktorý uchváti celé cisárske hlavné mesto. Cudzinec tvrdí,
že je synom stratenej mogulskej princeznej Kary Köz, pani Čiernookej, sestry
Akbarovho deda Bábura, krásavice s čarodejníckymi schopnosťami, ktorú najprv
zajme uzbecký bojovník, potom perzský šach a napokon sa stane milenkou istého
Argaliu, florentského žoldniera a veliteľa vojsk osmanského sultána. Keď sa Argalia
vráti so svojou mogulskou princeznou domov, očarí ňou celé mesto a začínajú sa
veľké problémy.
Kader Abdolah je súčasný nizozemský autor, pochádzajúci z Iránu. Patrí k skupine
spisovateľov, ktorí dobyli nizozemskú literárnu scénu a presadili sa vďaka
spra­covaniu tém a motívov, ktoré v nizozemskej literatúre boli donedávna málo
povšimnuté, najmä vzťahy Západu a Východu, východné kultúry, islam atď. Dom
pri mešite je rodinný román, odohrávajúci sa v iránskom meste Senedžan zhruba
v rozpätí tridsiatich rokov (od konca šesťdesiatych do konca deväťdesiatych rokov).
Centrálnym motívom je tu „dom pri mešite“, akási správcovská budova mešity
a život rozvetvenej zbožnej islamskej rodiny v nej. Autor na tomto spoločenskom
mikropriestore opisuje boj medzi vzmáhajúcim sa chomejniovským islamizmom
a šachovým režimom, resp. umiernenými islamskými tradicionalistami, generačné
i civilizačné konflikty.
12,95 EUR | Preklad Oto Havrila | 348 str. | 978-80-8085-815-5
86
14,95 EUR | Preklad Adam Bžoch | 392 str. | 978-80-8085-683-0
85
7
84
83
Ľudmila Ulická
Daniel Stein, tlmočník
Július Paňko
Levoška
Román v listoch, zápisoch a denníkoch o Židovi Danielovi, ktorý sa narodil
v Poľsku a počas druhej svetovej vojny prežil čas vraždenia Židov, o putovaní
ducha v šere sveta, o tom, ako každý hľadá a nadchádza svetlo okolo seba
a v sebe. O karmelitánovi Danielovi, človeku, ktorý do posledného dňa svojho
života bol človekom milosrdnosti. Na jeden raz stačí prečítať štyri-päť dokumentov,
odložiť knihu, popremýšľať nad prečítaným... a na druhý raz spoznať
iný pohľad či nečakaný vývoj udalosti.
Levoška je meno hlavnej hrdinky novely ukrajinského spisovateľa Júliusa Paňka.
Rieši v nej otázky morálky dedinského človeka v pohraničí. Na príbehu o dievčatku
Levoške poukazuje na morálku vidieckej spoločnosti a na nemilosrdné ekonomické
podmienky, ktoré podmieňovali správanie ľudí k rodine s tromi hluchonemými
deťmi. Autor netajil, že ho inšpirovala realita aj znalosť pomerov v malých
dedinách pod Duklou, kde ľudia dodnes žijú podľa prastarých stereotypov a bránia
sa zmenám.
14,95 EUR | Preklad Ján Štrasser | 496 str. | 978-80-8085-473-7
9,92 EUR | Preklad Mária Paňková |128 str. | 978-80-8085-632-8
Louis de Bernières
Partizánova dcéra
Meir Shalev
Chlapec a holubica
Štyridsiatnik Chris, ktorý sa bojí, že stále nič nezažil, a dvadsiatnička Roza, ktorá
vie, že toho zažila až priveľa. Angličan a Srbka, obchodný cestujúci a žena so
záhadnou totožnosťou i minulosťou. Keď Chris vidí peknú Rozu prvý raz, považuje
ju za prostitútku a pozve ju k sebe do auta. Roza už najstaršie remeslo nevykonáva,
ale pozvanie prijme. V tej chvíli sa začne vzťah plný otáznikov a bizarných situácií,
ale aj humoru a fascinujúcich príbehov. Roza sa na stránkach knihy stáva
Šeherezádou so slovanským prízvukom a udržiava Chrisa v napätí rozprávaním.
Rozpráva o svojom otcovi, ktorý ako partizán bojoval po boku Tita, o svojich
sexuálnych výčinoch, o politike a tragédiách na Balkáne. Louis de Bernières sa opäť
majstrovsky ponoril do dejín a politiky. Podarilo sa mu fascinujúco prepliesť
históriu jedného z najťažšie skúšaných regiónov Európy s osobnými príbehmi ľudí.
Rozprávač Jair Mendelson, turistický sprievodca, ktorý sprevádza turistov po
jeruzalemských pamiatkach. Zájde aj na cintorín príslušníkov Palmachu, podzemnej armády, ktorá bojovala počas izraelskej vojny za nezávislosť. Na cintoríne jeden
osemdesiatročný Američan, niekdajší príslušník Palmachu, rozhovorí o akomsi
chlapcovi, ktorý počas bitky o kláštor tesne pred smrťou vypustil poštového holuba
za svojím dievčaťom do Tel Avivu. Nevieme, kto je tento chlapec, nevie to ani
rozprávač Jair Mendelson, zatiaľ nevieme nič ani o tom dievčati... košatý príbeh sa
pred čitateľmi rozvíja, priberá ďalšie postavy a motívy a na konci zakročí aj smrť;
akoby trest za to, že v živote nebolo všetko kóšer.
80
79
12,95 EUR | Preklad Oto Havrila | 344 str. | 978-80-8085-476-8
12,95 EUR | Preklad Vladislav Gális | 216 str. | 978-80-8085-684-7
Attila Bartis
Dai Sijie
V noci, keď nevyšiel mesiac
Temná psychologická dráma, odohrávajúca sa na sklonku socialistickej éry
v Budapešti. Ústrednou postavou príbehu je mladý spisovateľ, ktorý žije v jednom
byte so svojou matkou, ambicióznou herečkou. Tá berie svoje dvojičky, syna
a dcéru, len ako príťaž. Dcéra sa od nej oslobodí tým, že emigruje. Syn zostáva
v ťaživom vzťahu s matkou, ktorá po dcérinom úteku na Západ stratí politický
kredit, a tým aj šancu na umelecké uplatnenie. Z urazenej márnomyseľnosti
pätnásť rokov nevychádza z bytu. Táto situácia poskytuje autorovi priestor na
rozvíjanie rôznych línií deja, vyrozprávaných v prvej osobe jednotného čísla, vďaka
čomu má čitateľ pocit takmer autobiografickej autentickosti. Bartis je skvelý
rozprávač, ale predovšetkým vynikajúci pozorovateľ, ktorý cez mikropríbehy
analyzuje ľudí a vzťahy, ale aj seba samého.
V noci, keď nevyšiel mesiac je príbeh hľadania: hľadania strateného starovekého
rukopisu, ktorý čínsky cisár Pchu-i v záchvate šialenstva roztrhal a vyhodil
z lietadla, hľadania stratenej lásky, hľadania identity, pravdy, zmyslu života.
Ústredným motívom je stretnutie francúzskej študentky s čínskou kultúrou
a tajomná buddhistická sútra. Napísaná je v neznámom mŕtvom jazyku na
hodvábnych útržkoch, ktoré majú pre niektorých takú nesmiernu cenu, že sa pre
ňu dopustia zločinu, iní dokonca obetujú život, ale len málokto je povolaný hľadať
a nájsť jej naozajstný zmysel.
Pokoj
82
78
9,92 EUR | Preklad Beata Panáková | 232 str. | 978-80-8085-403-4
12,95 EUR | Preklad Juliana Szolnokiová | 304 str. | 978-80-8085-737-0
81
Daniel Katz
Zákony Anttiho Keplera
Klas Östergren
Gangstri
Fínsky spisovateľ a scenárista Antti Kepler nakrúca v Káhire s fínskym filmovým
štábom film o orientalistovi Oskarovi Augustovi Gamlinovi. Keďže je Antti Kepler
hlavným hrdinom (antihrdinom) knihy Daniela Katza, nemôže nič plánovať
vopred, je životom unášaný. V pomerne útlej knižke sa mu prihodia viaceré bizarné
veci. Nevinne sa zapletie do zabitia arabského policajta, stretne sa so starým vedcom, ktorý sa venuje astrológii, na bočnej streche hotela vedie hydináreň, vysedí
kuriatka, a na medzinárodnom kongrese arabských spisovateľov Keplera prinútia
recitovať po fínsky. Román Zákony Anttiho Keplera je napísaný nezameniteľným
štýlom, v ktorom sa v plnej miere prejavuje rozprávačské umenie Daniela Katza,
svojský koktail satiry a lásky, humoru aj hlbokých úvah.
Dej románu Gangstri sa začína presne tam, kde sa skončil román Gentlemani. Pred
čitateľom sa roztáča špirála rozprávania o sebaklame, ktorý spája i rozdeľuje dvoch
ľudí, o samote, o ilegálnom obchode so zbraňami a o ruži, ktorá sa volá Fleur du
mal, zakvitá veľmi bohato, ale neskoro. Rozprávanie nás prenesie zo sedemdesiatych rokov minulého storočia do súčasnosti, teda o dvadsaťpäť rokov neskôr, do
situácie, v ktorej spisovateľ získava nový pohľad na minulosť i prehľad o tom, čo sa
pred štvrťstoročím v skutočnosti stalo.
77
14,94 EUR | Preklad Mária Bratová |440 str. | 978-80-8085-417-1
12,95 EUR | Preklad Zuzana Drábeková |184 str. | 978-80-8085-685-4
8
9
76
Daniel Pennac
Diktátor a hojdacia sieť
José Eduardo Agualusa
Obchodník s minulosťou
V bohatých peripetiách rozvíja autor príbeh juhoamerického diktátora, splieta
ho s vlastnými spomienkami, poznámkami, úvahami, voľne sa pohybuje medzi
kontinentmi, historickými postavami, obdobiami a dáva čitateľovi možnosť
sledovať košaté rozprávanie, pozorovať autorovu prácu na budovaní dejových
oblúkov, obdivovať, ako sa klenba príbehov nakoniec elegantne uzatvára.
Gekón Eulálio je už pätnásť rokov odsúdený žiť v malom jašteričom tele. Hľadá
vlhké štrbiny, chytá komáre a spomína na svoj minulý život, keď bol človekom.
Spomienky a spomienky na spomienky sú jedným z kľúčových motívov Agualusovho románu. Spomienky na skutočné udalosti i spomienky klamlivé, ktoré si
naša pamäť osvojí. Gekónov spolubývajúci a partner v rozhovoroch Félix Ventura
si z dotvárania cudzích spomienok a cudzej minulosti vytvoril živnosť. A popritom,
poznačený profesionálnou deformáciou, pretvára aj vlastné spomienky. Až do tej
miery, že na konci celým jeho príbehom prenikne neodstrániteľná neistota. Na tom
však nezáleží, veď to, čo je falošné, často pôsobí pravdivejšie ako skutočnosť.
12,95 EUR | Preklad Beata Panáková | 224 str. | 978-80-8085-523-9
72
9,92 EUR | Preklad Jana Marcelliová | 160 str. | 978-80-8085-353-2
75
Jesús Díaz
Zrodení z prachu
Vladimir Vojnovič
Moskva 2042
Hlavný hrdina románu Zrodení z prachu Carlos vyrastá v 50. rokoch v Havane
a pohybuje sa v skupine mladých ľudí, ktorí sa potulujú po baroch a nevestincoch.
Jeho uvedomelosť sa začína prebúdzať postupne, stane sa študentským lídrom,
čo ho paradoxne poškodí, pretože ho označia za zakladateľa ľavého radikálneho
krídla. Jeho život sa odohráva vo vzájomne si odporujúcich udalostiach kubánskeho komunistického života. Stáva sa odporcom tvrdej komunistickej disciplíny.
V súkromnom živote ho takisto sprevádza rozpoltenosť, rozíde sa s manželkou
a neskôr sa k nej znova vráti. Zrodení z prachu je román, ktorý prekročil hranice
svojej krajiny a jeho výpoveď je zaujímavá nielen pre kubánskych či latinskoamerických čitateľov. Nie je to kniha o kubánskej revolúcii, je to román o ľuďoch, ich
trápeniach a radostiach na pozadí režimu, ktorý sám seba nazýva „revolúcia“.
Moskva 2042 je satirický román-antiutópia, veselá paródia, ktorej dej sa odohráva
v budúcnosti, v strede 21. storočia, v bláznivo „marxistickom“ svete. Hrdinom
románu je spisovateľ – emigrant, ktorý náhle dostane možnosť cestovať v čase
a odletieť do Moskvy roku 2042, kde v tom čase je už vybudovaný komunizmus
a kde sa on v konečnom dôsledku stane postavou a organizátorom novej revolúcie.
71
14,95 EUR | Preklad Ján Štrasser | 368 str. | 978-80-8085-412-6
posledná ša
nca
16,95 EUR | Preklad Oľga Hlaváčová |432 str. | 978-80-8085-303-7
74
73
Ingo Schulze
Nové životy
Juan José Millás
Nepozeraj sa pod posteľ
Nové životy sú románom v listoch, ktoré Enrico Türmer píše v roku 1990 a posiela
svojej sestre Viere, Johannovi, priateľovi z mladosti, a Nicolette, mladej fotografke
zo Západu. Listy sestre sú plné nežností, presahujúcich súrodeneckú lásku. Johann
dostáva skôr vecné správy z revolučného terénu, teda informácie o pondelňajších
demonštráciách v Lipsku v rokoch 1989 – 1990, o založení Nového fóra
v Altenburgu, zatiaľ čo Nicoletta je adresátkou pokojných, rytmicky plynúcich viet,
ktoré dokumentujú Türmerovo detstvo, štúdium, vojenčinu a jeho najsúčasnejšiu
súčasnosť. V knihe sa tak vedľa seba ocitajú záznamy od raného detstva až po zrelú
dospelosť, od života v reálnom socializme po exodus východných Nemcov
smerujúcich cez Prahu do Budapešti, až po pád Berlínskeho múra a život
v zmenených politických a spoločenských podmienkach.
Príbeh dvoch párov ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú, no i napriek tomu majú veľa
spoločného. Prvý pár tvoria kolegovia a milenci: sudkyňa Elena Rincónová a súdny
lekár, ktorí mávajú často spoločné výjazdy do terénu v súvislosti s obhliadkou
mŕtvol. Druhý pár tvoria Teresa Alborová, mladá žena, ktorá si chce v obchodnom
centre otvoriť masážny salón, a jej priateľ Vicente Holgado, pedikér v tom istom
obchodnom centre. Millás vo svojom románe nie náhodou hovorí o pároch. Podľa
jeho názoru sa totiž všetkému, čo tvorí na tomto svete dvojicu, žije lepšie a ľahšie.
Zvláštnym riadením osudu sa Elena Rincónová stretne v metre s Teresou Alborovou
a pochopí, že jej párom na tomto svete je práve táto žena. Tým istým riadením
osudu však Teresu musí zatknúť ako podozrivú zo spáchania zločinu, pretože
pod jej posteľou nájde trojdňovú mŕtvolu Vicenta Holgada.
16,95 EUR | Preklad Marián Hatala | 640 str. | 978-80-8085-413-3
9,92 EUR | Preklad Roman Brat | 160 str. | 978-80-8085-411-9
Andrzej Stasiuk
Haličské poviedky
Ian McEwan
Na pláži
Baladické príbehy a portréty prostých ľudí z podduklianskeho kraja sú plodom
Stasiukovej fascinácie týmto špecifickým regiónom. Realistické scény sa splietajú
s neopakovateľným obrazom krajiny, kde sa mýtus a ľudová fantázia stávajú
ďalšími hrdinami autorovej prózy. Čaro týchto poviedok si podmanilo aj poľských
filmárov a na ich motívy vznikol celovečerný hraný film Jahodové víno, v ktorom
hrali aj slovenskí a českí herci – hlavnú ženskú postavu stvárnila Zuzana Fialová.
Ian McEwan majstrovsky zachytáva netradičnú svadobnú noc mladej dvojice,
huslistky Florence a čerstvého absolventa univerzity Edwarda. Príbeh, ktorý opisuje
jedinú noc v živote čerstvých mladomanželov, postupne odhaľuje charaktery
dvojice, ich až chorobnú slušnosť jedného k druhému, ktorá vedie k vzájomnej
neúprimnosti a končí sa katastrofou. Slogan „veci, ktoré jeden druhému
nepovieme, môžu od základu zmeniť náš život“ sa nesie celým príbehom.
Dej sa odohráva na pozadí autorom vynikajúco vykreslených spoločenských
pomerov konzervatívneho Anglicka šesťdesiatych rokov.
9,92 EUR | Preklad Jozef Marušiak | 136 str. | 978-80-8085-465-2
vypredané
10
9,92 EUR | Preklad Katarína Karovičová | 172 str. | 978-80-8085-408-9
70
posledná ša
nca
69
vypredané
11
68
posledná ša
67
nca
Per Petterson
Poďme kradnúť kone
Jurij Poľakov
Kozľa v mlieku
Po smrti manželky sa šesťdesiatsedemročný Trond Sander presťahuje do opusteného domu pri jazere. Jednej novembrovej noci sa objaví jeho sused, starší muž, ktorý
žije rovnako ako on celkom sám so svojím psom. Keď sa predstaví, Trond v ňom
spozná mladšieho brata svojho kamaráta z detstva Jona a v jeho spomienkach
zrazu ožíva dávna minulosť. Nórsky spisovateľ Per Petterson získal v roku 2006
za tento román cenu denníka „Independent“ v kategórii prekladová literatúra.
V roku 2007 mu udelili Dublinskú literárnu cenu IMPAC, najvyššie dotované
literárne ocenenie v Európe.
Kozľa v mlieku je groteska o tom, ako sa rozprávač-literát staví s priateľmi, že
„vyrobí“ z pologramotného chlapíka geniálneho avantgardného spisovateľa – bez
toho, aby vôbec niečo napísal. Treba ho len správne zaradiť do systému a vytvoriť
okolo jeho neexistujúceho románu atmosféru, ako keby existoval. Názov Kozľa
v mlieku je citátom z biblického „Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky“ – je to
jedna z desiatich hlášok, ktorú smie používať „spisovateľ“ Viťok v komunikácii
s verejnosťou. Celý román je postavený na pútavom príbehu, výrazných
charakteroch, suchom humore a jemnej erotike.
9,92 EUR | Preklad Petra Mikulášová | 200 str. | 978-80-8085-279-5
14,95 EUR | Preklad Ján Štrasser | 352 str. | 978-80-8085-219-1
Klas Östergren
Gentlemani
Ľudmila Ulická
Veselý pohreb
Boxer a klavirista Henry Morgan býva v luxusnom štokholmskom byte spolu
so svojím bratom Leom, bývalou televíznou hviezdou, filozofom a básnikom.
Bratia Morganovci sú pre svoje okolie záhadou. Myslí si to o nich aj spisovateľ
Klas Östergren, ktorému vykradli byt a pripravili ho o celý majetok, okrem dvoch
písacích strojov. Nasťahuje sa k bratom a stáva sa účastníkom drámy, ktorá
vzbudzuje obavy a zároveň rúca múr ľahostajnosti. Čitateľ spolu s ním sleduje
život bratov Morganovcov od šesťdesiatych rokov minulého storočia v Štokholme
i v európskych veľkomestách až do zimy roku 1979, keď sa svet ocitá v zložitej
situácii, hroziacej katastrofou. Östergren získal mnohé ocenenia, medzi inými aj
ocenenia švédskej akadémie Piratenprist a Doblougska Prize.
Novela Veselý pohreb sa pokladá za spisovateľkin majstrovský kus. V byte v New
Yorku zomiera ruský emigrant Alik. Obklopujú ho všetky ženy, ktoré hrajú či hrali
úlohy v jeho živote. Každá z nich má svoj osobitný príbeh. Všetky chcú Alikovi
uľahčiť najťažšie chvíle života. Pomáha im charkovský lekár Fima Gruber aj bieloruská liečiteľka Maria Ignatievna, pravoslávny kňaz Viktor aj rabín Menaše. Veselý
pohreb je o človeku, ktorý urobil všetko preto, aby po ňom nezostala prázdnota,
ale pohoda a láska.
64
63
9,92 EUR | Preklad Eva Piovarcsyová | 176 str. | 978-80-8085-208-1
14,95 EUR | Preklad Mária Bratová | 504 str. | 978-80-8085-327-3
66
Orhan Pamuk
Moje meno je Červená
Haruki Murakami
Tancuj, tancuj, tancuj
Keby sme chceli k románu Moje meno je Červená hľadať paralelu v súčasnej
európskej literatúre, na prvom mieste by to bolo dielo Umberta Eca Meno ruže. Dej
románu sa odohráva v priebehu desiatich dní roku 1591 v zasneženom Istanbule.
Román má kriminálnu zápletku. Ako prvý z radu rozprávačov, medzi ktorých
okrem živých ľudí patria aj obrazy a červená farba, sa o slovo hlási zavraždený.
V románe sa rozvíjajú a prelínajú dve hlavné témy: téma prípravy panovníkom
iniciovanej knihy, ilustrovanej už s aplikovaním prvkov maliarstva Západu, a téma
lásky Čierneho k svojej sesternici Šeküre. Kým pri prvej téme sa autor inšpiroval
bohatou tradíciou tureckej miniatúrnej maľby, druhá téma nadväzuje na nemenej
bohatú tradíciu poézie a ľudovej slovesnosti nielen tureckej, ale aj perzskej. Orhan
Pamuk dostal za svoje dielo Nobelovu cenu za literatúru 2006.
Tancuj, tancuj, tancuj je voľným pokračovaním bestselleru Hon na ovcu. Hrdina
príbehu sa vracia na Hokkaido, kde pred rokmi zažil dobrodružstvo pri hľadaní
tajomnej ovce. Zároveň tam prišiel o svoju priateľku, ktorá zmizla z hotela Delfín
bez stopy a už sa k nemu nikdy nevrátila. Rozhodne sa nájsť ju. Na mieste, kde
voľakedy stál starý, ošarpaný hotel, stojí moderný, komfortný hotel Delfín. Po
zamestnancoch starého hotela však niet nikde ani stopy. Jediným stvorením,
ktoré naďalej prežíva v útrobách starého hotela, je Baran. Hlavný hrdina sa tiež
stretáva s Gotandom, známou filmovou hviezdou. Ich stretnutie nie je náhodné.
Ich kombinácia poukazuje na jednu z tienistých stránok súčasného života, ktorou
je neúmerne veľký vplyv masmédií.
16,95 EUR | Preklad Otakar Kořínek | 552 str. | 978-80-7145-927-9
65
12
12,95 EUR | Preklad Lucia Kružlíková | 432 str. | 978-80-8085-169-7
Bernhard Schlink
Návrat
Harry Mulisch
Objavenie neba
Nemecký profesor práva a spisovateľ Bernhard Schlink, autor svetového bestselleru
Predčítač, sa aj vo svojom novom románe zameriava na napínavú konfrontáciu
minulosti a prítomnosti. Vychádza z Homérovej Odysey, v ktorej nachádza modely
správania dnešných ľudí v extrémnych situáciách Európy 20. storočia. Rozprávač
Návratu, právnik Peter Debauer, zažíva odyseovské blúdenie a zároveň dramaticky
hľadá svoju identitu. Román je plný dramatických zauzlení i rozuzlení a zároveň
ponúka akúsi „románovú“ encyklopédiu o charaktere našej doby a ľudí v nej.
Rozsiahly román Harryho Mulischa je jedno z vrcholných diel súčasnej nizozemskej
literatúry. Odohráva sa v Holandsku, na Kube, v Osvienčime, v Ríme a v Jeruzaleme. Ústrednými postavami románu sú dvaja priatelia, geniálny jazykovedec
a politický aktivista Onno Quist, astronóm a sukničkár Max Delius a ich spoločná
priateľka Anna, ktorá strávi mnoho rokov v kóme. Množstvo dejových digresií
s veľkým počtom vedľajších postáv dotvára širokú epickú scenériu.
9,92 EUR | Preklad Ladislav Šimon | 304 str. | 978-80-8085-280-1
62
61
16,95 EUR | Preklad Adam Bžoch | 848 str. | 80-8085-170-0
vypredané
13
60
Bernhard Schlink
Predčítač
Sylvie Germainová
Pieseň neláskavých
„Škandalózny“ príbeh sexuálneho vzťahu pätnásťročného gymnazistu a zrelej,
vyše tridsaťročnej ženy, ktorá neskôr stojí pred súdnym tribunálom obžalovaná
z najťažších zločinov. Mala ich spáchať na sklonku druhej svetovej vojny ako
dozorkyňa v koncentračnom tábore, teda ešte pred známosťou s nedospelým
rozprávačom. Spojenie „chlapčenskej nevinnosti“ a tragickej životnej skúsenosti
v ľúbostnom vzťahu je nečakaným a neželaným, ale na druhej strane aj osudovým
mostom medzi zločinmi minulosti a prítomnosťou, v ktorej a ktorou žijeme.
Pieseň neláskavých, nateraz posledný Germainovej román, bol odmenený cenou
RABT, špeciálnym ocenením francúzskych rozhlasových poslucháčov. Hlavnou
postavou románu, tak ako v mnohých autorkiných dielach, je nepriazňou osudu
postihnuté dievča – tentoraz sirota, ktorú hneď po narodení matka nechala na
ulici. Sugestívne rozprávanie spočiatku bezmennej hrdinky príbehu, ktorý sa začína
tesne po jej narodení cez druhú svetovú vojnu a končí sa v päťdesiatych rokoch
jej života, nás zaujme – a nezriedka až očarí – poetickým jazykom, výtvarnou
obraznosťou, ohromujúcimi víziami, ale aj krutosťou a násilnosťou niektorých scén.
V slovenčine vyšiel Sylvii Germainovej zatiaľ len jeden jej román Dieťa Medúza.
9,92 EUR | Preklad Ladislav Šimon | 176 str. | 80-8085-159-X
56
9,92 EUR | Preklad Igor Navrátil | 255 str. | 80-8085-008-9
59
vypredané
Louis de Bernières
Vtáky bez krídel
Meir Shalev
Modrý vrch
Louis de Bernières sa stal celosvetovovo známy vďaka románu Mandolína kapitána
Corelliho, ktorý bol sfilmovaný. Jeho ďalším dielom je široko poňatá, netradične
vyrozprávaná románová freska z prelomu 19.a 20. storočia v tureckej Anatólii.
Bernières zachytáva spolužitie medzi kresťanmi a moslimami v malom meste.
Rozdielnosť viery nie je prekážkou ani pri láske krásnej kresťanky Filotey a moslima
Ibrahima a nebráni ani priateľským vzťahom medzi Turkami a Grékmi, a dokonca aj
cirkevní predstavitelia – moslimský imám a otec Christoforos – spolu celkom dobre vychádzajú. Na pozadí rozpadu Osmanskej ríše autor podáva vznik moderného
tureckého štátu v mocenskej hre vtedajších veľmocí, aj so všetkou tragikou, ktorá
z toho vyplývala pre prostých ľudí.
Román izraelského spisovateľa sa odohráva na území dnešného Izraela, no
ešte pred jeho vznikom. Opisuje komunitu východoeurópskych emigrantov ako
pionierov a ich život v novej krajine. Rozprávačom je Baruch, vnuk jedného
zo zakladateľov dediny. Román ponúka očarujúce rozprávanie o neľahkých skúsenostiach židovských prvých osadníkov, napriek tomu je veľmi zábavný
a vtipný. Modrý vrch bol preložený do mnohých jazykov a vyvolal zaslúžený ohlas
na celom svete. V edícii MM vyšla aj jeho kniha Štyri hostiny.
55
12,95 EUR | Preklad Igor Navrátil | 80-7145-990-9
posledná ša
nca
13,24 EUR | Preklad Otakar Kořínek | 552 str. | 80-8085-048-8
58
Witold Gombrowicz
Kozmos
Hans-Ulrich Treichel
Stratený
Román Kozmos nazval jeho autor románom o vytváraní skutočnosti. Začína sa
absurdnou udalosťou: rozprávač Witold spolu s priateľom nachádzajú vedľa vidieckeho domu v kroví obeseného vrabca. Táto bizarná udalosť vyvracia racionálne
základy zdomácneného sveta a vpúšťa doňho ľadový závan „kozmu” bez zmyslu.
Vo vile s uzavretým okruhom postáv je rozprávač konfrontovaný so sériou záhadných znakov (obesený vrabec, znetvorené ústa slúžky...). Rozprávač hľadá
a konštruuje súvislosti medzi znakmi, pýta sa, čo chcú povedať, a hľadá ich
záhadného pôvodcu. Nové, neobvyklé vzťahy medzi znakmi vnárajú čitateľa
do kozmu plného zdanlivo bizarných spojení a túžob.
Román súčasného nemeckého spisovateľa Hansa-Ulricha Treichela (1952) sa
odohráva na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia v Západnom Nemecku. Hlavným
hrdinom je chlapec (rozprávač), ktorého brata rodičia stratili koncom 2. svetovej
vojny na úteku pred Rusmi vo východnom Prusku, a teraz, po mnohých rokoch –
keďže sú presvedčení, že stále žije – sa ho pokúšajú nájsť za každú cenu. Román
Stratený sa pokladá za jedno z najvydarenejších diel nemeckej literatúry 90. rokov
s tematikou zvládania osobnej i „veľkej“ histórie.
54
9,95 EUR | Preklad Adam Bžoch | 112 str. | 80-7145-989-5
9,92 EUR | Preklad Tomáš Horváth | 176 str. | 80-8085-089-5
57
Laurent Gaudé
Požierači slnka
Niccolò Ammaniti
Ja sa nebojím
Kniha je strhujúcim, nesmierne napínavým príbehom štyroch generácií rodiny
Scortovcov. Odohráva sa v južnom Taliansku od konca 19. storočia do konca 20.
storočia. Zakladateľom rodu je vyvrheľ a podstrčená žena. Dieťa z ich zväzku nemá
inú šancu ako prekliatie a zatratenie. Ale osud, stelesnený miestnym farárom,
zvrtne karty inak a rod pokračuje v nasledujúcich troch pokoleniach. Podobný
príbeh sa pokojne mohol odohrávať kdekoľvek na svete.
Príbeh je situovaný na taliansky vidiek v horúcom lete 1978. Deväťročný chlapec
z talianskeho juhu Michele sa odrazu ocitne zoči-voči strašnému tajomstvu, takému strašnému, že nemá síl nikomu sa s ním zdôveriť. Čelí mu celou svojou detskou
fantáziou, z ktorej čerpá magickú energiu na boj s prízrakmi. Čitateľ má pred sebou
dva uhly pohľadu: príbeh únosu a vydierania videný očami malého chlapca,
a zároveň nevýslovnú tragédiu, ktorá sa dotýka všetkých dospelých v maličkej
osade medzi slnkom rozpálenými obilnými poliami.
9,92 EUR | Preklad Eva Piovarcsyová | 248 str. | 80-8085-028-3
53
9,92 EUR | Preklad Stanislav Vallo | 232 str. | 80-7145-982-8
posledná ša
14
15
nca
52
Vladimir Bartol
Alamut
Lars Saabye Christensen
Nevlastný brat
Príbeh vystupujúci ako fatamorgána z dávnej minulosti. Ako hrozivá legenda sa
prelieva z čias minulých do dnešných dní. Je to podobenstvo, ktoré môže mať tak
veľa spoločného so súčasnosťou. Ústredný hrdina románu Hasan Ibn Sabáh,
vychýrený a krutý zakladateľ sekty ismaílcov, zhromaždil v nedobytnej horskej
pevnosti Alamut (Orlie hniezdo) na severe Iránu utečencov z okolitých krajín. Ich
úlohou bolo vychovávať a cvičiť armádu pravoverných, cnostných a odvážnych
fidáíov. Zároveň s cvičením a výchovou fidáíov sa v inej, skrytej časti pevnosti školili
dievčatá – v háreme sa učili umeniu lásky; súčasne však dostávali lekcie z koránu,
poézie, rétoriky či brušných tancov. Takto sa podarilo Ibn Sabáhovi získať
bojovníkov, ktorí boli ochotní pre ďalšiu cestu do raja urobiť čokoľvek. Fidáíovia
sa tak stali zbraňou, akú nepoznala nijaká dovtedajšia armáda.
Román tvoria rozličné príbehy, ktoré sú realistické i fantastické, humorné i hlboko
tragické. Kritici nazvali román božskou komédiou, diabolskou tragédiou či
autorovou tour de force. Autor používa celý orchester hlasov, jeho základným
tónom je však bolesť z neprítomnosti, pocit straty a žiaľu, ktorý zmierňuje humor,
priateľstvo a nádej. Fred a jeho vzťah k o päť rokov mladšiemu bratovi Barnumovi
sú centrom románu. Barnum po celý život trpí svojím malým vzrastom. V škole sa
mu vysmievajú pre jeho meno a výšku, šikanujú ho. Fred ho zavše zachráni pred
výpraskom. Obaja bratia predstavujú protiklady. Fred je boxer, Barnum je umelec,
Fred je tvrdý a mlčanlivý, Barnum citlivý, túžiaci. Barnum nemá nijakých priateľov,
až do chvíle, kým sa nezoznámi s Pederom a Vivian.
16,95 EUR | Preklad Stanislava Repar | 512 str. | 80-7145-926-7
51
14,95 EUR | Preklad Jarmila Cihová | 632 str. | 80-7145-862-7
Emmanuel Carrère
Protivník
Haruki Murakami
Hon na ovcu
Dokonale zvládnutý príbeh, inšpirovaný skutočnou udalosťou. Jean-Claude
Romand, hlavná postava diela Protivník, 9. januára 1993 zavraždil svoju ženu, svoje
dve deti, svojich rodičov a potom sa neúspešne pokúsil o samovraždu. Vyšetrovanie
odhalilo, že Romand nebol lekárom, ako to o sebe tvrdil, a čo bolo ešte neuveriteľnejšie, nemal ani nijaké iné povolanie. Osemnásť rokov klamal svoju rodinu,
príbuzných a priateľov, pričom týmto klamstvom nechcel vlastne nič zakryť. Keď sa
už schyľovalo k odhaleniu jeho dvojitého života, rozhodol sa pre radikálne riešenie.
Protagonista príbehu, ktorý je zároveň rozprávačom, je mladý, mestom znudený
človek, ktorý nikam nepatrí a nikomu nechýba. Jedného dňa dostane od svojho
priateľa „Krysu“ list s fotografiou, ktorú neskôr nič netušiac použije v jednom
z projektov svojej reklamnej agentúry. Fotografia sa dostane do rúk osobného
tajomníka „šéfa“, ktorý pohrozí nášmu hrdinovi, aby jednu z oviec na tej fotografii
našiel, alebo… .Takto sa začína hon na ovcu, ktorá sa od ostatných líši „len“
hviezdou na chrbte. Hon na túto nezvyčajnú ovcu je snom, z ktorého sa len ťažko
prebúdza. Sladký, keď práve snívaný, ale bizarný, keď prerozpravaný – taký je hon
na ovcu s hviezdou na chrbte. Je to príbeh, ktorý najprv pohltí a neskôr neúprosne
čitateľa opustí.
9,92 EUR | Preklad Igor Navrátil | 220 str. | 80-7145-928-3
48
47
12,95 EUR | Preklad Lucia Kružlíková | 336 str. | 80-7145-853-8
50
Pavel Krusanov
Uhryznutie anjela
F. Springer
Quissama
Román Uhryznutie anjela je plný proroctiev, ktoré sa uskutočňujú priamo pred
očami, a priezračných hĺbok, na ktorých dne sa zhovárajú ryby s anjelmi. Krusanov
napísal román v rozsahu 65000 slov, z ktorých každé leží na svojom mieste ako
kameň v dlažbe. Román je jedným z mála diel v súčasnej ruskej literatúre, žánrovo
zaradených ako intelektuálny akčný príbeh na aktuálnu tému.
Román Quissama je komicko-dobrodružný príbeh holandského obchodníka,
ktorý prichádza do hlavného mesta komunistickej Angoly, do krajiny, kde okrem
korupcie nefunguje nič. Pokúša sa nadviazať obchodné styky pre veľkú firmu, ktorá
ho sem vyslala. Nedarí sa mu to, a takpovediac v Luande uviazne. Keď jeho osobná
kríza dosiahne najhlbší bod, stretne svetobežníka Kinga Veldermana – ten ho uvedie do spoločnosti domorodcov i angolských Európanov, postupne mu vysvetľuje,
na akých princípoch funguje africká spoločnosť, stará sa o neho, a najmä: rozpráva
mu neobyčajné príbehy z Afriky.
9,92 EUR | Preklad Ivana Kupková | 272 str. | 80-7145-898-8
46
9,92 EUR | Preklad Adam Bžoch | 200 str. | 80-7145-806-6
49
Juan José Millás
Dve ženy v Prahe
Graham Swift
Denné svetlo
Román Juana José Millása Dve ženy v Prahe je strhujúcim hľadaním pravdy
o našom živote a jeho racionálnych a iracionálnych stránkach. Nachádzame v ňom
veľa peripetií, do osídiel ktorých sa dostávame aj my, lebo žijeme v uzavretom
kruhu náhod, ale aj celého systému zákonitostí. Autor buduje svoju prózu veľmi
starostlivo, spriada siete príbehu a čitateľa čoraz väčšmi omotáva priadzou napätia
a fantázie. Dvojlíniová vrstva príbehu sa umocňuje autorovou poviedkou, ktorá
má v románe svoje kompozičné opodstatnenie, a takisto alúziami na pripravovanú
reportáž o nezákonných adopciách, ktoré boli v istom čase v Španielsku bežné. Dve
ženy v Prahe sú výborne napísanou prózou s umne vykonštruovaným príbehom
a množstvom zaujímavých myšlienok a tvrdení.
Hlavnou postavou románu je George Webb, bývalý policajt, ktorého – podľa
jeho vlastných slov – nespravodlivo prepustili pre údajnú korupciu. Má čosi vyše
päťdesiat rokov a stal sa súkromným detektívom, ktorý si zarába najmä prípadmi
súvisiacimi s „nefungujúcimi“ manželstvami. V Georgeovom živote nastane prudký
a trvalý obrat, keď do jeho kancelárie vkročí Sarah Nashová.
45
9,92 EUR | Preklad Igor Navrátil | 352 str. | 80-7145-805-8
9,92 EUR | Preklad Roman Brat | 212 str. | 80-7145-873-2
16
17
44
vypredané
Alessandro Baricco
Bez krvi
José Saramago
Príbeh o obliehaní Lisabonu
Krehký a dramatický príbeh z bližšie neurčenej krajiny pozostáva z dvoch kapitol.
Prvá sa odohráva krátko po vojne, keď ešte nenávistné vášne nevyprchali; štyria
muži s puškami prichádzajú na statok zabiť majiteľa. Pri krvavej akcii príde o život
aj jeho syn. Zachráni sa však dcérka, malé dievčatko skryté v pivničke pod kuchyňou, nad ktorým sa zmiluje najmladší člen z trestnej výpravy a bezmocné dieťa
ušetrí. Druhá kapitola, 52 rokov po tejto udalosti, opisuje stretnutie tých, čo prežili,
bývalého banditu a niekdajšieho dievčatka, v atmosfére konečného zúčtovania.
Redaktor renomovaného vydavateľstva v súčasnom Lisabone sa rozhodne svojvoľne zasiahnuť do
historického románu obdobia reconquisty – znovudobývania portugalského územia z rúk Maurov a čaká za
to prepustenie z práce. Veci sa však vyvinú inak: dostane ponuku napísať tento príbeh sám. Krehký ľúbostný
vzťah na pozadí historických udalostí križiackych výprav je hlavnou osou ďalšej knihy tohto skvelého
spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.
2,35 EUR | Preklad Miroslava Petrovská | 350 str. | 80-7145-721-3
40
vypredané
6,61 EUR | Preklad Mária Štefánková | 108 str. | 80-7145-804-X
Meir Shalev
Štyri hostiny
Gaétan Soucy
O dievčatku, ktoré sa hralo
so zápalkami
Nezvyčajný poeticko-tragický príbeh z tridsiatych rokov minulého storočia z malej dedinky v Palestíne,
o chlapcovi menom Zajde a o jeho matke Judite, o priazeň ktorej sa uchádzajú traja muži.
2,35 EUR | Preklad Oto Havrila | 295 str. | 80-7145-719-1
Útly román kanadského spisovateľa z frankofónnej oblasti, odohrávajúci sa
v rozpätí niekoľkých dní, je akousi rozprávkou pre dospelých, ktorá sa v priebehu
rozprávania čoraz väčšmi podobá na detektívku, prechádzajúcu až do hororu.
Samovražda otca-tyrana a problémy detí s jeho pochovaním odhalia hrozné
tajomstvá rodiny žijúcej v úplnej izolovanosti od sveta, ich vzájomné vzťahy
a ďalšie kruté, zvrátené skutočnosti.
43
9,95 EUR | Preklad Ľudmila Balúchová | 172 str. | 80-7145-800-7
Ádám Bodor
Zóna Sinistra
2,35 EUR | Preklad Mária Fazekašová | 184 str. | 80-7145-711-6
Po smrti najvyššieho hodnostára katolíckej cirkvi sa v Ríme zíde zhromaždenie kardinálov, konkláve, ktoré má
zvoliť nového pápeža. Kardináli nesmú opustiť priestory Apoštolského paláca, kým sa nedohodnú na spoločnom kandidátovi, nech by to trvalo akokoľvek dlho. Pokojný chod starodávneho rituálu narúšajú pohromy
a nečakané prekážky – premnožené myši, škorpióny, ba i smrť –, ale poslanie sa musí splniť stoj
čo stoj. Čitateľ sa dozvie množstvo zaujímavých detailov zo zákulisia tohto nie každodenného cirkevného
obradu v slávnej Sixtínskej kaplnke.
vypredané
Salvador Dalí
41 Skryté tváre
vypredané
vypredané
37
Ôsmy román veľkého mága slova, čierna komédia plná irónie a cynizmu, prichádza po veľkých zmenách vo
svete i v živote spisovateľa, ktorý si našiel novú lásku a presťahoval sa do Ameriky. Takéto otrasy nezostávajú
bez stopy ani v tvorbe. Medzi osudmi spisovateľa a hrdinu jeho najnovšieho románu zrejme ide o podobnosť
viac ako náhodnú. Rushdieho starnúci profesor Malik Solanka, historik ideí a amatérsky výrobca bábik,
zanechá univerzitnú kariéru, v dôsledku čoho získa slávu i peniaze, a nakoniec sa v lete roku 2000 odoberie
do New Yorku, kde prežije erotické očarenie.
vypredané
Orhan Pamuk
Nový život
36
Román najvýznamnejšieho, vo svete najprekladanejšieho autora postmoderny v tureckej literatúre je románom o hľadaní. Hlavný predstaviteľ si prečíta Knihu, a tá sa mu stáva impulzom k hľadaniu nového sveta
a nového života v ňom. Vydáva sa na cestu, ktorá sa nikdy nekončí. Hoci si názov pre svoj román požičal
Pamuk od Danteho, putovanie jeho hrdinu je alúziou na cestu islamských mysliteľov-sufiov k Pravde, to značí
k Bohu ako absolútnu, k splynutiu s ním. V románe sa opakujú motívy a obrazy (Kniha, svetlo, cesta, anjel,
smrť), s ktorými sa autor ustavične pohráva a strieda svoj pohľad na ne.
9,92 EUR | Preklad Xénia Celnarová | 240 str. | 80-7145-710-8
18
38
Salman Rushdie
Bes
2,35 EUR | Preklad Ján Vilikovský | 252 str. | 80-7145-715-9
Román Skryté tváre čerpá z aristokratického prostredia a zachytáva pohnutý vývoj udalostí v predvojnovom
i vojnovom období, ktoré boli výsledkom vyhrotených medzinárodných vzťahov. Autor ho napísal na jeseň
1943, teda v čase, keď v Európe zúrila najpustošivejšia a najvražednejšia vojna v dejinách ľudstva, a cez osudy
hlavných hrdinov grófa Grandsailles, Solange de Cléda, Johna Randolpha, Veroniky Stevensovej a Betky
zobrazil obdobie od februára 1934 v Paríži až po ich emigráciu do Ameriky.
2,35 EUR | Preklad Vladimíra Komorovská 376 str. | 80-7145-722-1
vypredané
Kniha maďarského autora Ádáma Bodora je vášnivá aj chladná, poetická i surová, tajomná aj pochmúrna.
Jej hlavným protagonistom je človek bez koreňov, tulák bez identity a domova. Príbeh knihy Vás poznači,
je presvedčivý, realistický a miestami až magický. Zóna Sinistra sa považuje za jeden z najvýznamnejšich
knižných činov 90-tych rokov v Maďarsku. Bola preložená do viacerých jazykov.
Roberto Pazzi
42 Konkláve
2,35 EUR | Preklad Mária Štefánková | 211 str. | 80-7145-723-X
39
vypredané
19
35
Hanif Kureishi
Polnoc celý deň
Ismail Kadaré
Spiritus
Od divadelného debutu Predmestie z roku 1981 je anglo-pakistanský rebel Hanif Kuresihi (1954) stálicou
súčasnej britskej literatúry. Za scenár k filmu Moja krásna práčovňa získal v roku 1984 nomináciu na Oscara,
román Budha z predmestia si v roku 1990 vybojoval Whitbreadovu cenu za najlepší debut. Po prvej zbierke
poviedok Láska v čase smútku (1997) a kontroverznom románe Intimita (1998) sa Kureishiho precízny,
chirurgicky presný hlas ešte zintímnil v útlej poviedkovej zbierke Polnoc celý deň (2000).
Albánska tajná polícia jedného dňa chytí, lepšie povedané, zajme ducha. Vládna moc do Albánska povolá
skupinu expertov na paranormálne javy, ktorí majú celú záležitosť v tichosti vyriešiť a vysvetliť v intenciách
ideologických potrieb vtedajšieho režimu... Kadaré nechce a nemieni čitateľa ohurovať fantastickými
a magickými prvkami, akými vo svojich prózach oplývajú súčasní latinskoamerickí spisovatelia. On si
jednoducho vymyslel zápletku a na jej pozadí hovorí o politických pomeroch v krajine, ktorú dlhé desaťročia
sužujú praktiky komunistickej kliky.
8,27 EUR | Preklad Barbora Škovierová | 208 str. | 80-7145-701-9
34
Neobyčajne farbisté rozprávanie o vážnych aj humorných príbehoch. Odohráva sa za vrcholiacej čínskej
kultúrnej revolúcie, na začiatku 70. rokov. Dvaja mladí chlapci sú len preto, že pochádzajú z „buržoáznych
rodín“, poslaní ako „nepriatelia ľudu“ na „prevýchovu“ do vzdialenej provincie, do osady stratenej v horách.
Nie je tu elektrina, škola, lekár, zato je tu všadeprítomný kontrolný dohľad a tvrdá prevýchovná ruka malých
komunistických funkcionárov.
Dravec je román rozsahom krátky, ale nesie v sebe posolstvo, duchovnú podstatu a svetonáhľad kategórie
ľudského myslenia a cítenia. Clavel kladie otázku – Dá sa zlo odstániť? Dá sa proti nemu úspešne bojovať?
Robí to na príbehu štyroch Indiánov – dvoch mužov (Mooz a Waboos), dvoch žien (Nika a Papigan) a ich
troch psov.
vypredané
2,35 EUR | Preklad Blahoslav Hečko | 128str. | 80-7145-596-2
29
vypredané
Maria Vargas Llosa
Kto zabil Palomina Molera?
Raymond Carver
O čom hovoríme, keď hovoríme o láske
Detektívny triler Kto zabil Palomina Molera? je dôkazom o Llosovom neúnavnom hľadačstve. Príbeh
o láske, podaný formou grotesky a paródie, vzbudil ihneď po jeho vydaní v Peru rozruch. Kritika spoločnosti
prerastenej korupciou, spochybnenie justície, armády – to všetko Llosa dokázal vyrozprávať v príbehu
o smrti obyčajného peruánskeho vojaka Palomina Molera.
Carverove poviedky sú vecné a strohé, zbavené ozdôb a všetkého „nadbytočného“. Píše sa v nich o utrápených ľuďoch, ktorí sa v živote musia bez niečoho zaobísť – bez lásky, bez práce, bez vzťahu k niekomu
blízkemu. Carver si získal meno ako spisovateľ s jedinečným štýlom a bol navrhnutý na americkú Národnú
cenu za literatúru.
vypredané
2,35 EUR | Preklad Igor Navrátil | 200 str. | 80-7145-597-0
28
vypredané
Juan Manuel de Prada
Andreï Makine
Spoveď padlého zástavníka
Alejandro Ballesteros, mladý teoretik a pomocný profesor výtvarného umenia a hlavný hrdina románu,
pricestuje do zasnežených a zaplavených Benátok, aby pre svoju habilitačnú prácu získal nové poznatky
o talianskom renesančnom maliarovi Giorgionem a objasnil tajomstvá okolo jeho chýrneho obrazu Búrka.
Za štyri dni, ktoré tvoria časový rámec románu, sa Ballestros náhodne stane svedkom vraždy vychýreného
falzifikátora a priekupníka s obrazmi Fabia Valenzina.
V knihe Spoveď padlého zástavníka spomína Makine na povojnové roky detstva prežité v Sovietskom Rusku.
Koncipoval ju ako list dávnemu priateľovi – emigrantovi. Verný obraz života, ako ho videl malý chlapec
z dvora pred domom, je úžasnou kronikou nezmyselnej doby putovania k žiarivému obzoru.
Búrka
2,35 EUR | Preklad Vladimír Oleríny | 258 str. | 80-7145-663-2
31
vypredané
Bernard Clavel
Dravec
2,35 EUR | Preklad Roman Brat | 220 str. | 80-7145-595-4
32
2,35 EUR | Preklad Katarína Bednárová | 221 str. | 80-7145-622-5
Dai Sijie
Balzac a malá čínska krajčírôčka
8,27 EUR | Preklad Beata Panáková | 120 str. | 80-7145-699-3
33
vypredané
30
2,35 EUR | Preklad Marián Minárik | 120 str. | 80-7145-594-6
27
vypredané
vypredané
Atik Rahimi
Zem a popol
Umberto Eco
Baudolino
Román z málo známeho prostredia Afganistanu počas sovietskej okupácie je príbehom veľkej ľudskej
tragédie človeka, ktorému sa zrúti celý svet. Starec Dastagir s vnukom Jasinom odchádza z dediny, ktorú
zrovnali so zemou sovietske tanky. Celá jeho rodina zahynie v plameňoch a troskách a on ide túto hroznú
zvesť oznámiť synovi, ktorý pracuje v bani, a očakáva, že tento podľa dávnej tradície pomstí rodinu aj za
cenu vlastného života. Autor knihu písal perzským jazykom nazývanym dari, ktorý sa v Afganistane používa
od najstarších čias a ktorý knihe dodáva originalitu, subtílnosť a cit.
Dej románu Umberta Eca Baudolino sa rozvíja na historickom pozadí Európy 12. storočia, keď sa cisárom
Svätej ríše rímskej stal Fridrich II. Barbarossa. Hlavný hrdina románu Baudolino, syn prostého sedliaka
z talianskej Alessandrie, sa vďaka šťastnej náhode dostáva na cisársky dvor a stáva sa adoptívnym synom
cisára. Spolu so svojimi priateľmi sprevádza Baudolino cisára na tretej križiackej výprave do Jeruzalema.
2,35 EUR | Preklad Hilda Holinová | 260 str. | 80-7145-656-X
20
14,95 EUR | Preklad Dagmar Sabolová | 400 str. | 80-7145-593-8
26
vypredané
vypredané
21
25
Michael Ondaatje
Anilin duch
Imre Kertész
Bezosudovosť
Vo svojom románe Anilin duch sa Michael Ondaatje, autor knihy Anglický pacient, vracia do krajiny, ktorú
pred viac ako štyridsiatimi rokmi opustil. Vytvoril si postavu tridsaťtriročnej Anily Tissera, ktorá prichádza
do vlasti počas nepokojov a občianskej vojny ako zástupkyňa Centra pre ľudské práva v Ženeve prešetriť
zmiznutia ľudí. Stretne sa s archeológom Sarathom Diyasenom, ktorý pracuje v štátnych službách na
vykopávkach z 19. storočia. Pri svojej práci objaví kostru, ktorá pochádza len z nedávnej minulosti. Tento
objav sa stane ústredným motívom Ondaatjeho románu. Identifikovanie pozostatkov prinesie do románu
takmer trilerový spád.
Kertészov román Bezosudovosť je jedným z najotrasnejších svedectiev o nemeckých koncentračných
táboroch. Pätnásťročný židovský chlapec z Budapešti reprodukuje svoje kruté zážitky z Buchenwaldu
s kronikárskou presnosťou a naivitou vlastnou jeho veku. Ako konštatovali nemeckí literárni kritici
v známej televíznej relácii Literárne kvarteto, patrí toto dielo ku knihám storočia.
2,35 EUR | Preklad Tamara Chovanová | 256 str. | 80-7145-587-3
24
Posledný Bariccov román City (Mesto) je v skutočnosti rozprávkou o túžbe po prostom ľudskom cítení,
zaľudnednou čudákmi, ktorý stvoril diktát schematizovaného sveta. Dej je umiestnený do súčasnosti, do
univerzálneho sveta. Nátlak globalizačných reálií, ako sú rýchle občerstvenia typu Mc Donald, subkultúra
bankomatov ako symbolu blahobytu – to všetko signalizuje stratu ľudskosti, tolerancie odlišnosti,
pochopenia a cítenia prostých ľudských vecí.
Hollywood – svet filmu, lesku, krásy, peňazí, ale aj pretvárky, pokrytectva, faloše. „Hollywood môžete brať
ako čosi samozrejmé, s čím sa nedá nič robiť, tak ako som to urobila ja,“ píše hrdinka príbehu, alebo ho
môžete odmietnuť s pohŕdaním, ktoré si vyhradzujeme pre veci nám nepochopiteľné. Hollywood je témou
nedokončeného románu slávneho rebela džezovej generácie Francisa Scotta Fitzgeralda.
vypredané
8,27 EUR | Preklad Igor Navrátil | 192 str. | 80-7145-476-1
19
vypredané
Gustaw Herling-Grudziński
Biela noc lásky
Louis de Bernières
Mandolína kapitána Corelliho
Starý poľský emigrant, bývalý divadelný režisér, stráca zrak. Rozhodne sa napísať nemú autobiografiu.
Pred nami plynie retrospektívny film zobrazujúci dramatické okamihy režisérovho života, striedajúce sa
s prítomnosťou, v ktorej spolu s ním zdieľa osud jeho nevlastná sestra Urszuła. Medzi režisérom a Urszułou
sa vyvinul hlboký ľubostný cit a jedine lásku vnímajú ako stabilnú hodnotu života.
Na svojráznom Iónskom ostrove býva doktor Jannis, miestny lekár samouk, so svojou na tie časy nekonvenčne vychovanou dcérou Pelagiou. Je obdobie druhej svetovej vojny a na ostrov prídu talianski okupanti. Toto
dianie zasahuje najmä Pelagiu. Zamiluje sa do talianskeho okupanta, dôstojníka a hudobníka, ktorý býva
v ich dome, kapitána Antonia Corelliho.
vypredané
9,92 EUR | Preklad Oľga Rovenská-Kráľovičová | 408 str. | 80-7145-449-4
18
vypredané
Jorge Luis Borges
Rozhovory mŕtvych
Hanif Kureishi
Intimita
Prvý reprezentatívny výber z Borgesovej tvorby krátkych próz, ktorý prichádza k slovenskému čitateľovi, je
plný tajomných, až hororových príbehov. Príbehy z argentínskej pampy a argentínskeho veľkomesta nás
ponoria do problematiky magickosti a tajomnosti a odhalia podstatu nášho bytia.
Román je spoveďou Jaya, hlavného hrdinu, ktorý sa chystá opustiť rodinu – manželku Susan a dvoch synov.
Hoci jeho vyhlásenie vyznieva odhodlane, román nám podáva dilemu muža v strednom veku, ktorý spolu
s nemilovanou ženou opúšťa aj dvoch milovaných synov. Román je intímnym záznamom poslednej noci,
ktorý Jay trávi vo svojom dome.
2,35 EUR | Preklad Vladimír Oleríny | 324 str. | 80-7145-757-4
21
vypredané
Francis Scott Fitzgerald
Posledný magnát
2,35 EUR | Preklad Jozef Hvišč | 128 str. | 80-7145-478-8
22
vypredané
Alessandro Baricco
City
9,92 EUR | Preklad Dagmar Sabolová | 260 str. | 80-7145-480-X
23
2,35 EUR | Preklad Eva Kroupová | 210 str. | 80-7145-479-6
20
vypredané
8,27 EUR | Preklad Viera Marušiaková | 128 str. | tvp| slovenský jazyk | 80-7145-436-2
17
vypredané
Marianne Fredrikssonová
Kto kráča v temnotách
Marianne Fredrikssonová
Anna, Hanna a Johanna
Historická próza Kto kráča v temnotách je hĺbavou meditáciou o nekonečnom a neustávajúcom boji dobra
a zla. Dej tohto diela sa odohráva na prelome tisícročí, v časoch narodenia Ježiša Krista, a jeho protagonistami sú chaldejský učiteľ, filozof a mág Anjalis a jeho žiak, nešťastný chlapec z bohatej a vplyvnej rímskej
rodiny Marcus. Oni dvaja so svojimi osudmi sa vinú celým dielom ako niť, ktorej koniec leží pri nohách
novorodeného Spasiteľa.
Anna, Hanna a Johanna, tri generácie žien jednej rodiny, žijú v spoločnosti, ktorá na ne vplýva a chce im
vnútiť svoje rokmi overené, nemenné zvyky a tradície. Do akej miery sa môžu pričiniť o naplnenie vlastných
predstáv o rodine, zamestnaní a spoločenskom postavení? Marianne Fredrikssonová si kladie otázku, či
dosiahnutie rovnoprávnosti urobili ženu šťastnejšou.
2,35 EUR | Preklad Mária Bratová | 337 str. | 80-7145-481-8
22
vypredané
9,92 EUR | Preklad Mária Bratová | 296 str. | 80-7145-406-0
16
vypredané
23
15
José Saramago
Mesto slepých
Luis Sepúlveda
O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány
Témou románu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 1998 je katastrofická vízia sveta postihnutého
náhlou epidémiou slepoty, ktorá sa šíri pohľadom, a v krátkom čase jej podľahne celé mesto, krajina a dá
sa predpokladať, že i celý svet, okrem jednej ženy, ktorej zrak ostal a jej očami aj čitateľ vníma do dôsledkov
premyslené a opísané scény zo života v slepote.
Fascinujúci príbeh z amazonského pralesa o boji starca so šialenou samicou ocelota je silnou metaforou
o láske, živote a smrti, o ľudskom dobre a zle, o zmysle života a jeho najrozličnejších podobách. Provokatívny, mýtický, romantický a súčastne hrdinský je tento príbeh a osobnej cti človeka.
7,60 EUR | Preklad Miroslava Petrovská | 256 str. | 80-7145-407-9
14
V románe Rozprávač sa nám pred očami odvíjajú dva príbehy. Ten prvý sa odohráva v meste a jeho protagonistami sú sám autor a jeho priateľ zo štúdií Saúl Zuratas. Druhý nás vtiahne do sveta mýtov a legiend
v nepreniknuteľnom Amazonskom pralese.Obe dejové roviny sa preplietajú a vytvárajú v diele svojskú,
neopakovateľnú atmosféru.
Jedno z najznámejších diel Georgea Orwella je obžalobou komunistickej diktatúry, ktorá v roku 1984 ovláda
všetko, vrátane ľudského myslenia. V centre románu, ako vôbec v celom diele spisovateľa, sú osudy čestného
a uvažujucého človeka (Winstona Smitha), ktorý sa vzoprie spoločnosti, za čo platí krutú daň.
vypredané
9,95 EUR | Preklad Juraj Vojtek | 256 str. | 80-7145-571-7
9
vypredané
Gabriel García Márquez
Oči modrého psa
Arundhati Royová
Boh maličkostí
Zbierka poviedok Oči modrého psa je knihou plnou emócií a éterickej ľahkosti ľudských túžob. Jednotlivé
poviedky sú plné poetiky. Prelínanie sna a skutočnosti, nečakaná pointa, absencia lásky, osamelosť, všadeprítomná smrť, odcudzenosť a pocit úzkosti, to všetko reflektuje s ľahkosťou jemu tak prirodzenou.
Román Boh maličkostí indickej autorky Arundhati Royovej zachytáva tragické osudy rodiny dotknutej dávno
stanovenými a nemennými zákonmi lásky, určujúcimi koho, ako a ako veľmi smie človek milovať. Z počiatočného priam idylického opisu detstva neidentických dvojčiat Rahel a Esthu sa postupne odvíja nielen dráma
smrti, ale najmä osudová tragédia až antických rozmerov, súvisiaca so zakázanou láskou ich matky.
vypredané
9,92 EUR | Preklad Veronika Redererová | 288 str. | 80-7145-342-01
8
vypredané
Antonio Tabucchi
Pereira sa domnieva
Julio Cortázar
Krk čiernej mačky
Novinár Pereira, hlavná postava románu, je predobrazom inlelektuála, ktorý nesúhlasí s dianím okolo seba,
ale nekoná. Domnieva sa, že sám nemôže nič ovplyvniť, okolnosti ho však stiahnu do víru udalostí. Situácia,
v ktorej sa nachádza (mimochodom, vo filme ho skvele stvárnil Marcello Mastroianni), a pocity apatie
a bezmocnosti nie sú v našich zemepisných šírkach neznáme.
Julio Cortázar je mág slova. Vie z banálneho príbehu vyčarovať magický text, čo čitateľa uhranie a podmaní
si ho. Jeho poviedky sa vyznačujú dynamicky načrtnutým príbehom ktorý drží čitateľa v napätí, núti ho
uvažovať a zároveň poskytuje umelecký zážitok.
2,35 EUR | Preklad Mária Štefánková| 116 str. | 80-7145-366-8
11
vypredané
George Orwell
1984
6,61 EUR | Preklad Vladimír Oleríny | 196 str. | 80-7145-367-9
12
2,35 EUR | Preklad Martina Slezáková | 120 str. | 80-7145-333-1
Mario Vargas Llosa
Rozprávač
9,92 EUR | Preklad Roman Brat | 184 str. | 80-7145-368-4
13
vypredané
10
vypredané
9,92 EUR | Preklad Vladimír Oleríny | 192 str. | 80-7145-335-8
7
vypredané
Kurt Vonnegut
Umberto Eco
Ostrov včerajšiho dňa
V roku 2001 nastáva na zemi časové zemetrasenie, časotrasenie. V tom okamihu sa ľudstvo vracia o desať
rokov nazad. Čas sa znovu odvíja k roku 2001 a všetko sa uberá presne tými istými cestami ako prvý raz.
To značí, že ľudia si opäť vyberajú nesprávnych partnerov, ubližujú si a správajú sa nanajvýš neprezieravo
a nerozumne.
Tretí román úspešného talianskeho spisovateľa, autora slávneho románu Meno ruže, sa odohráva v 17.
storočí, v období tridsaťročnej vojny a moreplavieb. Ecovo rozprávanie zahŕňa celú rekonštrukciu dobového
poznania a životného štýlu: cestovateľstvo, astronómiu a astrológiu, mastičkárstvo i mágiu.
Časotrasenie
9,92 EUR | Preklad Ján Vilikovský | 176 str. | slovenský jazyk | 80-7145-361-7
24
vypredané
13,24 EUR | Preklad Dagmar Sabolová |372 str. | 80-7145-766-3
6
vypredané
25
5
Daniel Katz
Nemecký svinský pes
posledná šanca
Riaditeľovi gymnázia a učiteľovi telocviku Maurimu Petruskovi zistia lekári rakovinu pľúc. Času mu zostáva
málo, nevyjasnených vecí veľa. Petruskovi sa do rúk dostane otcov denník z 30-tych rokov, ktorý hovorí
o jeho dobrodružnom živote cirkusanta v Nemecku. Mauri dá výpoveď v práci a odcestuje do malého
mestečka Eggenau, aby pozbieral chýbajúce časti otcovho života.
Preklad Zuzana Drábeková | 256 str. | 80-7145-166-5
4
vypredané
- knihy označené symbolom „posledná šanca“ sú k dispozícii už len v minimálnom množstve
vypredané
- knihy označené symbolom „VYPREDANÉ“ dlhodobo nie sú k dispozícii
Isabel Allendeová
Skazené dievča
V poviedkovej knihe Skazené dievča (Príbehy Evy Luny), komponovanej ako magickosťou opradené rozprávanie na spôsob rozprávok Tisíc a jednej noci, nájde čitateľ pestrú paletu príbehov zo všetkých kútov Latinskej
Ameriky. Striedajú sa v nich osudy európskych prisťahovalcov i Indiánov, arogantných zbohatlíkov
i chudákov na okraji spoločnosti, moderná súčasnosť i časy dávno minulé. V poviedkach dominuje láska
v rozmanitých podobách a premenách. Isabel Allendeová nie je autorkou sentimentálnou. Láska a krása
ostro kontrastujú s drsnosťou života postáv i s brutálnym násilím determinujúcim spoločenské vzťahy.
6,61 EUR | Preklad Vladimír Oleríny | 200 str. | 80-7145-285-8
3
vypredané
George Orwell
Zvieracia farma
Zvieracia farma je satirou na revolúciu, ktorá sa vymkla z rúk. Zvieratá sa zbavia nadvlády nenávidených ľudí
a zavedú si svoj vlastný režim, v ktorom si všetci majú byť rovní. Z nádherných ideálov revolúcie sa však stáva
nočná mora. Prasce sa zmocnili koryta, a teda aj vlády, začali si prispôsobovať zákony. Legendárny slogan
„Všetky zvieratá sú si rovné“ sa čoskoro mení na „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie“.
Nepripomína to niečo?
8,27 EUR | Preklad Miloš Ruppeldt |104 str. | 978-80-8085-298-6
2
vypredané
Michael Ondaatje
Anglický pacient
Druhá svetová vojna a rozbombardované Toskánsko tvoria pre autora tohto príbehu akýsi odrazový mostík
k strhujúcemu románu. Fascinujúci obraz charakterov a udalosti v zápletke plnej vnútorného dramatizmu
a poézie si vyslúžil nomináciu na Bookerovu cenu a v roku 1996 vo filmovej verzii na niekoľko ocenení
Americkej filmovej akadémie „Oscar.“
9,92 EUR | Preklad Veronika Redererová |234 str. | 80-8085-720-5
1
vypredané
Isabel Allendeová
Paula
Románom Paula, ktorý sme vybrali z tvorby Isabel Allendovej, si autorka opäť získala srdcia čitateľov i odbornej kritiky. Hlboko dojímavý príbeh tematicky vychádza z tragickej osobnej skúsenosti autorky – zo smrti
28-ročnej dcéry. Začína sa ako list, ktorý píše matka svojej dcére, no postupne sa z neho stáva meditácia
o matkinom živote a dcérinej smrti.
8,27 EUR | Preklad Martina Slezáková | 302 str. | 80-8085-273-4
26
vypredané
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.
Bojnická 10 , P. O. BOX 70
830 00 Bratislava
www.slovart.sk
Objednávky
individuálne: [email protected]
cudzojazyčné: [email protected]
knižnice a kníhkupectvá: [email protected]
Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4
Fax: + 421 2 4920 1899
27
Download

Katalóg edície MM