OBSAH
INSTALACE KONFIGURACE OVLÁDÁNÍ HRY NASTAVENÍ DISPLEJE (HUD) NASTAVENÍ HRA
JAK ŘEŠIT PŘÍPADY DALŠÍ PŘÍPADY OCEŇOVÁNÍ POLICEJNÍCH DŮSTOJNÍKŮ ZÁVOD PRO JEDNOHO MÓD ROZDĚLENÉ OBRAZOVKY AUTOŘI 2
04
07
09
10
13
13
14
15
15
16
16
17
Vážený zákazníku,
velmi Vám děkujeme za zakoupení počítačové hry z nabídky
vydavatelství TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy.
Příjemnou zábavu přeje
lokalizační tým TopCD
HARDWAROVÁ KONFIGURACE
Operační systém:
Procesor:
Operační paměť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Místo na disku:
Windows XP SP3/Vista/ 7 Intel/AMD 2 GHz
1 GB (2 GB Vista/Win 7)
GeForce 6600/Radeon 9600Pro*
DirectX kompatibilní
2 GB
*integrované grafické karty (Sis, Intel aj.) a grafické chipy pro notebooky nejsou podporovány
VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ
NEŽ SE PUSTÍTE DO HRY, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, TOTO VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ.
Někteří jedinci mohou být při kontaktu s blikajícími světly nebo jinými světelnými zdroji ve svém okolí náchylní k
epileptickým záchvatům, které mohou v některých případech vést i ke ztrátě vědomí. Tyto osoby se vystavují riziku
záchvatu také sledováním určitých pořadů v televizi nebo hraním počítačových her. Tyto potíže se mohou projevit také u
osob, které nikdy dříve žádnými zvláštními zdravotními problémy nebo epileptickými záchvaty netrpěly. Pokud se na vás
nebo na člověku ve vašem okolí projeví příznaky související s epilepsií (záchvaty, ztráta vědomí) v přítomnosti světelné
simulace, poraďte se ohledně hraní počítačových her s vaším lékařem. Všem rodičům důrazně doporučujeme, aby na své děti dávali
během hraní počítačových her pozor. Pokud na sobě nebo na svém dítěti zpozorujete závratě, zrakové problémy, stahy svalů nebo
očí, ztrátu vědomí, problémy s rovnováhou nebo bezděčné pohybové křeče, okamžitě hru přerušte a poraďte se s vaším lékařem.
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PRO VŠECHNY HRÁČE POČÍTAČOVÝCH HER:
- nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí
- hrajte v dobře osvětlené místnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebyl příliš ostrý a jasný
- po každé hodině hraní si dejte 10 - 15 minutovou přestávku
3
INSTALACE
Ke spuštění hry je nutná její instalace. Vložte DVD disk KOBRA 11 do DVDROM mechaniky a vyčkejte, až se spustí nabídka autorunu,
ve které zvolte možnost instalovat.
Pokud se nabídka autorunu nespustí (může to způsobit vypnutí funkce automatického spuštění), spusťte prosím soubor autorun.exe, který najdete
na instalačním DVD KOBRA 11. Provedete to kliknutím na tlačítko START
-> SPUSTIT, pak do volného okna napište X:\autorun.exe (X značí příslušné
písmeno vaší DVD-ROM mechaniky, většinou D). Instalátor Vás dále provede celým instalačním procesem.
PO ÚSPĚŠNÉ INSTALACI MŮŽETE HRU SPUSTIT:
- dvojklikem levého tlačítka myši na zástupce KOBRA 11 na pracovní ploše
vašeho počítače (pokud jste během instalace zatrhli možnost „umístit
zástupce na plochu“.
- po vložení DVD KOBRA 11 do DVD-ROM mechaniky by se měl spustit
autorun, ve kterém zvolte možnost „spustit“ (pokud máte
zapnutou funkci automatického spuštění).
- klikněte na tlačítko START -> PROGRAMY -> CITY INTERACTIVE ->
KOBRA 11, pak klikněte na ikonu SPUSTIT KOBRA 11.
4
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie počítačovej hry z ponuky vydavateľstva TopCD
a veríme, že Vám prinesie hodiny kvalitnej zábavy.
Príjemnú zábavu praje
lokalizačný tím TopCD
HARDWAROVÁ KONFIGURACE
Operační systém:
Procesor:
Operační paměť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Místo na disku:
Windows XP SP3/Vista/ 7 Intel/AMD 2,0 GHz
1 GB (2 GB Vista/Win 7)
GeForce 6600/Radeon 9600Pro*
DirectX kompatibilní
6 GB
*integrované grafické karty (Sis, Intel aj.) a grafické chipy pro notebooky nejsou podporovány
VAROVANIE PRED EPILEPSIOU
NEŽ SA PUSTÍTE DO HRY, PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, TOTO VAROVANIE PRED EPILEPSIOU.
Niektorí jedinci môžu byť pri kontakte s blikajúcimi svetlami alebo inými svetelnými zdrojmi vo svojom okolí náchylní
k epileptickým záchvatom, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť aj k strate vedomia. Tieto osoby sa vystavujú riziku záchvatu tiež sledovaním určitých programov v televízii alebo hraním počítačových hier. Tieto problémy sa môžu
prejaviť tiež u osôb, ktoré nikdy skôr žiadnymi zvláštnymi zdravotnými problémami alebo epileptickými záchvatmi
netrpeli. Pokiaľ sa na vás alebo na človeku vo vašom okolí prejavia príznaky súvisiace s epilepsiou (záchvaty, strata
vedomia) v prítomnosti svetelnej simulácie, poraďte sa ohľadom hrania počítačových hier s vaším lekárom. Všetkým
rodičom dôrazne odporúčame, aby na svoje deti dávali v priebehu hrania počítačových hier pozor. Pokiaľ na sebe
alebo na svojom dieťati spozorujete závraty, zrakové problémy, svalové kŕče, stratu vedomia, problémy s rovnováhou
alebo nekontrolované pohybové kŕče, okamžite hru prerušte a poraďte sa s vaším lekárom.
ZÁKLADNÉ OPATRENIE PRE VŠETKÝCH HRÁČOV POČÍTAČOVÝCH HIER:
- nehrajte, ak ste unavený alebo ospalý
- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný
- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minutovú prestávku
5
INŠTALÁCIA HRY
K spusteniu hry je nutná jej inštalácia. Vložte DVD disk KOBRA 11 do
DVD-ROM mechaniky a vyčkajte, až sa spustí ponuka autorunu, v ktorej
zvoľte možnosť inštalovať.
Pokiaľ sa ponuka autorunu nespustí (môže to spôsobiť vypnutie funkcie
automatického spustenia), spusťte prosím súbor autorun.exe, ktorý nájdete na inštalačnom DVD KOBRA 11. Vykonajte to kliknutím na tlačítko
START -> SPUSTIT, potom do voľného okna napíšte X:\autorun.exe (X
značí príslušné písmeno vašej DVD-ROM mechaniky, väčšinou D). Inštalátor
Vás ďalej prevedie celým inštalačným procesom.
PO ÚSPEŠNEJ INŠTALÁCII MÔŽETE HRU SPUSTIŤ:
- dvojklikom ľavého tlačítka myši na zástupcu KOBRA 11 na pracovnej
ploche vášho počítača (pokiaľ ste v priebehu inštalácie zaškrtli možnosť
„umiestniť zástupcu na plochu“.
- po vložení DVD KOBRA 11 do DVD-ROM mechaniky by sa mal spustiť
autorun, v ktorom zvoľte možnosť „spustit“ (pokiaľ máte zapnutú funkciu
automatického spustenia).
- kliknite na tlačítko START -> PROGRAMY -> TOPCD -> KOBRA 11,
potom kliknite na ikonu Spustit KOBRA 11.
6
KONFIGURACE
Než spustíte hru poprvé, měl byste spustit konfiguraci hry kliknutím na
„HN_setup.exe“ v herním adresáři nebo z menu Start, za účelem nastavení výkonu počítače. Některá z nastavení v menu totiž závisí na velmi
specifických technických detailech. Pokud si nejste jistí volbou nebo pokud
se Kobra 11 Highway Nights nechce spustit, klikněte na tlačítko „Defaults“.
Toto obnoví nastavení, která vám umožní spustit hru Kobra 11 Highway
Nights .
ROZLIŠENÍ: Nastavit rozlišení obrazovky pro Kobra 11 Highway Nights .
Nastavení uvedené v menu závisí na vaší grafické kartě a monitoru.
VELIKOST OKNA: Přizpůsobuje velikost okna pro hraní Kobra 11 Highway
Nights v zmenšeném okně (pokud je vybráno).
Rozlišení Textur: Větší rozlišení textur vypadá lépe, avšak vyžadují větší
paměť na vaší grafické kartě.
VYLEPŠIT ZRCADLENÍ: Tohle nastavení upravuje odlesk. Zrcadlivost hru
do jisté míry zkrášlí, avšak na úkor vašeho výkonu.
UPRAVIT VZDÁLENOST: Nastaví vzdálenost výpočtu grafických prvků.
Zvyšováním vizualizace zobrazujete větší část krajiny, ale snižujete výkon
grafické karty a naopak.
DETAIL TRÁVY: Tohle nastavení určuje hustotu zobrazované trávy. Na
nejvyšším nastavení bude tráva zobrazována nejdetailněji.
CELÁ OBRAZOVKA: Jakmile je aktivována (standartně), Kobra 11 Highway
Nights se spustí v režimu celé obrazovky.
VYCENTROVÁNÍ OKNA: Pokud Kobra 11 Highway Nights
zmenšeném okně, okno se zobrazí uprostřed obrazovky.
běží ve
7
ŠIROKOÚHLÉ ZOBRAZENÍ (16:9): Kobra 11 Highway Nights se spustí v
širokoúhlém módu (standartně vypnuto).
ŠIROKÉ OKNO (16:9): to samé jako širokoúhlý mód akorát v celé obrazovce.
ANTIALIASING: Vyhlazuje textury. Hra vypadá lépe, ale snižuje to výkon
grafické karty.
POKROČILÉ: Otvírá menu nastavení pro pokročilé hráče (popis níže).
ČTVERCOVÉ PIXELY: Speciální mód, který využívá možností určitých
grafických karet. Jestliže je obraz špatný (např. kola jsou křivá), toto nastavení všechny chyby napraví.
ZAPNOUT ZVUK: Zapíná zvuk v Kobra 11 Highway Nights .
Zapnout Hudbu: Zapíná hudbu ve hře.
4-KANÁLOVÝ PROSTOROVÝ ZVUK: Zapíná prostorový zvuk (pokud
máte potřebné vybavení).
STANDARTNĚ: Obnoví nastavení.
HRÁT: Uloží nynější nastavení a spustí hru.
POKROČILÉ NASTAVENÍ: Nabídka pokročilého nastavení je využívána
pokročilejšími PC uživateli k přesnějšímu ladění grafického nastavení. Hodnoty mohou být obnoveny pomocí tlačítka „Defaults“.
GRAFIKA VE HŘE: Je zde další nastavení grafiky přímo ve hře. Lze upravit
nastavení pro jas, kontrast, gamma, barev a monitoru.
8
OVLÁDÁNÍ HRY
Zde jsou nastavené příkazy pro ovládání Kobra 11 Highway Nights .
Samozřejmě že můžete podle libosti nastavit základní herní ovládání na vaši
klávesnici a také různé vstupní zařízení, jenž je připojené a nainstalované.
Lze nastavovat řízení a plyn, ruční brzdu, zvláště v ostrých zatáčkách. Jakmile jako policie zapnete sirény a světla, ostatní účastníci provozu zastaví,
aby vám udělali volnou cestu. Tohle může fungovat velmi dobře, ale také
nemusí – stejně jako v opravdovém životě. Pokud jen zapnete světla,
neuhnou vám z cesty. Další funkce jako je zapnutí indikátorů nebo blikajicích světel neslouží žádnému účelu – kromě toho, že to vypadá dobře!
Šipka nahoru Šipka dolů Šipka doleva Šipka doprava A D W S Mezerník Levý Shift Levý Ctrl X Y R B P C H L Zrychlit
Brzda
Zatočit Vlevo
Zatočit Vpravo
Kamera Doleva
Kamera Doprava
Kamera Nahoru
Kamera Dolů
Vystřelit
Nitro
Ruční Brzda
Posunout Nahoru
Posunout Dolu
Resetovat (vozidlo)
Podívat Dozadu
Pauza
Změna Kamery
Zatroubit
Rozsvítit Světla
9
1 Levý Indikátor
2 Varovná Světla
3 Pravý Indikátor
Q Policejní Světla +
siréna /pouze policejní světla / vypnuto
I Okamžité opakování
F
Akční tlačítko (vyskočit, řízení na dálku)
M Mapa
F1 Změna kamery
Neměnitelné příkazy (pouze v 3D jádru):
F1 F5
ESC Změna kamery
Nastavit připojené vstupní zařízení
Pauza
Jakmile máte vytvořen nebo nahrán profil, máte přístup k ovládání hry
přes hlavní menu. Zde můžete měnit tlačítka jakkoliv budete chtít. Vaše
upravené nastavení bude uloženo během celé hry. To znamená, že upravené klávesy budou aplikovány na jakýkoliv váš budoucí, nově vytvořený
nebo nahraný profil.
NASTAVENÍ DISPLEJE (HUD)
Informace zobrazované během hry se mění v závislosti na vaší misi a
závodním módu. Během závodu může HUD vypadat následovně:
1.
2.
3.
Pozice.
Čas okruhu, nejlepší okruh a rekordy.
Průběh závodu (pro dráhy se stáji) nebo okruhu v procentech
10
4.
5.
Mapa kurzu. Vaše vozidlo je označeno na mapě zeleně,
vaši protivníci červeně.
Zobrazení rychlosti, RPM, vybavení a hladina nitra.
1.
2.
Přední zrcátko (může být vypnuto nebo zapnuto v nastavení)
Cíle mise
Ikonky ukazují vaše cíle. Cíle zobrazené na levé liště se týkají vás a vašich
řidičských schopností jako je poškození vozidla, poškození majetku,
dosažené záchytné body, zbývající záchytné body, zbývající čas atd. Mimochodem vaše poškození vozidla a majetku je neustále zobrazeno, i
když nesouvisí momentálně s vaším úkolem.
Cíle mise, jenž je zobrazen barevně, náleží soupeřům. Barva lišt odpovídá
barvám šipek nad jednotlivými vozidly, takže můžete vědět, který soupeř
plní jaký úkol. Své protivníky můžete zablokovat, střílet na jejich vozidla
anebo při v hodném manévru je vyřadit z vozovky. Tyto možnosti budou
možné, až se zobrazí vedle ikonek. Jakmile se akční úkon změní, bude
zobrazen a displej se přetočí. Bude jen na vás, jak se pokusíte chytit
zločince. Hodnotí se pouze úspěch. Na spodní liště jednotlivých cílů mise
a činností uvidíte řádek hvězd. To, jak si vedete, je měřeno právě těmito
hvězdami.
Čím lépe provedete daný úkol, tím víc hvězd získáte. Na začátku každého
úkolu začínáte s pěti hvězdami, pokud bude úkol trvat dlouho, počet
hvězd se sníží. Následně získáte čas navíc nebo ztratíte hvězdu. Vaše
možnosti pro akční tlačítko (Standartně = F) je zobrazeno v horním
pravém rohu obrazovky. Vaše rádio a telefon je zapnut, když hlídáte ve
vašem autě. Pokud máte volno, můžete je deaktivovat akčním tlačítkem,
aniž by vás přerušovali další volající. Vypnout vše je užitečné tehdy,
pokud chcete přijmout úkoly, které jsou spuštěny při průjezdu aut při
sledování, stíhání atd..
Označení otazníku se zobrazí vždy, pokud je dostupná speciální pomoc. To může být například blokování projíždějících a střílení. Označení
otazníku se zobrazí také v případě řízení špatného auta nebo při
projíždění oblastí, kde nejsou žádné úkoly dostupné. Proto tedy, kdyko-
11
liv se otazník objeví, zjistěte si, co se vám snaží říct. Pro zjištění, zmáčkněte
akční tlačítko.V případě využití možnosti letounu se objeví speciální ikona,
využít lze zmáčknutím akčního tlačítka.
Funkce přehrávání vám umožní přehrát předešlé důležité momenty.
Během přehrávání používejte tlačítka doleva a doprava a možnost zrychlit/zpomalit pohyb. Pokud je přehrávání pozastaveno, tyto tlačítka vám
umožní pohybovat se dopředu a dozadu obrázek po obrázku. Použitím
krajních tlačítek přeskočíte na začátek nebo konec přehrávání. Pro přehrání
scény ručně kdykoliv v průběhu řízení zmáčkněte tlačítko K (standartně).
Zmáčknutím mezerníku lze přehrávání pozastavit.
Také můžete pro ovládání použít následující tlačítka:
1 rychlé přetočení
2 normální přetočení
3 pomalé přetočení
4 pomalu vpřed
5 normálně vpřed
6 rychle vpřed
F9 přepnout mezi stojící nebo pohybující kamerou
Jakmile je přehrávání pozastaveno, pomocí tlačítek 3 a 4 se můžete pohybovat vpřed a vzad obrázek po obrázku. Pro přetočení kamery kolem
auta použijte myš. Pro přiblížení a oddálení držte levé tlačítko myši anebo
pokud máte kolečko na myši, využijte tuto možnost. V nastavení menu
v možnostech nabídky HUD lze automatické přehrávání zapnout nebo
vypnout.
Ve hř
s čase
na na
Jsou
pro je
Jakm
rozsa
12
NASTAVENÍ
Menu nastavení vám umožní nakonfigurovat mnoho úprav tak, jak to podle vás má být.
Například: můžete zvolit nastavení, zrovna když řídíte. Zapněte možnost
„Arcade plus“ pro maximální stabilitu. Pokud tuto možnost vypnete, zjistíte,
že vaše vozidlo zatáčí křiklavěji, ale zároveň citlivěji.
HUD může být změněn i v menu nastavení. Můžete zobrazit důležité informace o závodu. Lze zde nastavit pohledy kamery, perspektivu, z kterého
úhlu chcete vidět závod. Zapnout/vypnout zobrazování stíhaného, přední
zrcátko a zvolit si rychlost buď v kilometrech za hodinu, anebo mílích za
hodinu.
Jakékoliv změny v menu nastavení jsou vám ukládány na aktivní profil.
Každý hráč si tak může hlídat pomoc při řízení, pohled kamery a HUD nastavení. Vaše nastavení hudby a zvuků je také ukládáno do vašeho aktivního
profilu.
HRA
Ve hře Kobra 11 Highway Nights jsou Semir a Ben připraveni čelit závodu
s časem. Na jejich město se připravuje velký krvavý útok. Mají jen osm dní
na nalezení vrahů, odhalení spiknutí a všemu zabránit. Hodiny tikají….
Jsou zde různé způsoby plnění úkolů, řešení případů, odstartujte závody
pro jednoho nebo odkryjte další tajnosti ve hře Kobra 11 Highway Nights .
Jakmile vyrazíte na začátku hry do okolí, dostanete hlášení o vašem novém
rozsahu kompetencí a povinností.
13
Pokud se chcete naučit více o ovládání možností, můžete si zvolit trénink,
naplánovaný pro první den v menu Případů. Každý další herní den se dozvíte nové věci ohledně útoku. Některé úkoly se skládají z menších částí,
které je nutno vyřešit postupně. Jakmile odemknete nové auta a tratě,
můžete si je vyzkoušet v tratích pro jednoho. Zde si volně lze nastavit trať,
oponenty, noční nebo denní čas a dopravu, vše si lze nastavit podle sebe.
Mód rozdělené obrazovky je podobný jako závod pro jednoho a každý
hráč si může vybrat jakékoliv vlastní vozidlo. Můžete zde vyzvat své kamarády a zasoutěžit si.
JAK ŘEŠIT PŘÍPADY
Úkoly uváděné v Kobra 11 Highway Nights jsou vymodelovány po opravdových kriminálních případech, kombinujících několik variací jednotlivých
misí pro vytvoření zajímavého spiknutí. Jakmile budete na hlídce, většina
těchto případů vám bude přidělena. HQ budete mít celou dobu v kontaktech. Jakmile objevíte lokace, jako jsou přístav, okrsek, železniční stanici
atd.. Je doporučeno čas od času během své hlídky nebo při plnění vašich
úkolů obhlédnout tyto lokace. Koneckonců vy jste policista a provádění
hlídek a kontrol je vaší povinností.
Pokud se zaseknete nebo budete potřebovat dělat něco jiného, můžete
kdykoliv přerušit váš dosavadní případ a pokračovat v něm později výběrem
v menu. Touto cestou lze řešit případy, které jste již vyřešili předtím.
Pokud vás však nebaví jen tak řídit a hlídat, můžete se rozhodnout přerušit
celou hlídku a vykonávat případy přímo. Nicméně nevýhoda je v tom, že
pokud přeskočíte k případům přímo, nebude se vám zvyšovat hodnocení
pro vyšetřování kriminálních záležitostí. Prosím, přečtěte si více o tom v
následujících stránkách.
14
DALŠÍ PŘÍPADY
Samozřejmě že se přímo i v přítomnosti Bena a Semira stane kriminální
zločin. Tehdy máte na výběr buď řešit tento případ, anebo ne. Při řešení
se vám zvyšuje míra ocenění. Pokud si nevyberete volbu řešit přímý
případ, hru si každopádně nezkazíte a dokončíte ji i bez plnění těchto
případů. Avšak váš nadřízený nebude až tak spokojen.
OCEŇOVÁNÍ POLICEJNÍCH DŮSTOJNÍKŮ
Jak jsme popisovali nahoře, plněním úkolů získáváte hvězdy. Podle toho
jak jste si vedl, tolik hvězd získáte. Všechny nasbírané hvězdy ovlivňují vaše
ocenění.
PROFESIONÁLNÍ SCHOPNOSTI: Toto je průměrná hodnota, kterou
získáte splněním vašich úkolů.
ÚROVEŇ ÚSPĚŠNOSTI: Zde můžete vidět, jak úspěšně jste vyřešil své
případy.
BOJ SE ZLOČINEM: Zobrazuje, jestli jste se zabýval náhlými případy v okolí
nebo jen přidělenými kriminálními případy. Ukazuje množství případů
splněných při hlídce a jejich výsledek.
BONUS ZA NEPOŠKOZENÍ: Ukazuje poškození majetku při plnění vašich
úkolů. Množství najetých kilometrů bude také započítáváno na váš účet.
HODNOCENÍ/VÝKON: Zobrazuje výsledek ocenění a vaši nynější hodnost.
15
ZÁVOD PRO JEDNOHO
V módu hráče pro jednoho si lze nastavit veškerá nastavení ohledně
závodu jen podle sebe. Prvně nastavte možnosti závodu. Vyberte třeba
urychlovač Nitro (Pozor: oponenti budou mít Nitro také!), vaši preferovanou trať a kolik chcete mít provozu na trati. Zadejte počet kol tratě (pouze
okruhy) a oponentů, jaké typy vozidel můžou vaši oponenti řídit a jak silní
budou. Samozřejmě si můžete vybrat, v který čas chcete jet, buď v noci,
anebo ve dne. Následně si vyberte z vašich odemčených tratí a vozidel –
jste připraven vyrazit!
MÓD ROZDĚLENÉ OBRAZOVKY
Nechcete si užívat zábavnou akci Kobra 11 Highway Nights pouze vy
sám? V tomto módě můžete porovnat své řidičské schopnosti se svými
přáteli! Nastavte váš závod stejně jak v módu pro jednoho hráče. Jakmile
máte zvolenou trať, ostatní hráči musí potvrdit vaši činnost použitím jejich
ovladačů (umožňuje si ostatním hráčům vybrat ovládání samostatně, aniž
by využívali nastavení v menu). Pak si každý vybere vozidlo. Avšak lze vybrat pouze dostupné trať a vozidla.
16
AUTOŘI
RTL interactive GmbH
Herní vydavatelství
Ředitel herního vydavatelství
Birgit Hönsch
Obchodní oddělení
Gabriel Hacker
André Bernhardt
Produkce
Nico Zettler
Gregor Bellmann
Thomas Heil
Christian Braun
Marketing & Veřejné
mínění
Andreas Balfanz
Jalil Abdallaoui
Marion Odigie
Prodej
Oliver Henneken
Controlling
Andreas Ochsner
Speciální poděkování
Kerstin Busch
Frankziska Beckmann
Eva Frings
Stephan Kassung
Sabine Moormann
Jörn Reinhold
Florian Schlochow
David Tebbe
Svea Vollbrecht
Patrick Wings
Florian Schmoldt
Andreas Leicht
Daniel Cremers
Martin Leps
Christian Crede
Philippe Dostert
André Kröker
Pixelz.com
(papírování)
Oliver Funke
Alessandro Riggio
Hudba
www.dynamedion.net
RTL Televize
Saskia Berg
Scénář
Falko Löffler
Intro-Video
Frank Wagner
www.frank-wagner.org
NBG Multimédia
Agentura
Translocacell
Zajištění jakosti
Keyfactor
xaitment GmbH
www.xaitment.com
Obchodní značka,
návrh patentů a autorská práva jsou užívané
s povolením jejich
příslušného majitele.
SYNE TIC –TOVÁRNA
ZÁBAVY
www.synetic.de
Renate Langenkämper
Jürgen Kersting
Michael Bittner
Carsten Holtmann
17
18
4 herní módy
4 herní postavy
CRASH TIME 3 © 2010 RTL TELEVISION
KOBRA 11: HIGHWAY NIGHTS © 2010 TOPQER S.R.O.
Loga a obchodní známky jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků. Nepovolené kopírování, pronajímání,
půjčování, veřejné provozování a šíření je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
Download

Kobra11 Highway Nights Manual C.pdf