PRAHA LE TŇANY
Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA
Měsíčník městské
části Praha18
www.letnany.cz
KULTURA
Loučení s prázdninami
přálo počasí str. 13
SPORT
Andrea Čákorová radí,
jak na neposlušné psy str. 15
E í:
C
Í stv
S
Ě ol
M šk st t
A ké no os
n
ÉMans om uc 5 T ň ít o t př ud r. 4
e
L
b st
a
2
INZERCE
Letňanské LISTY
08 I 2011
Pneuservis – Rychloservis DAKUMA
STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU
„B A H O K“
Čekl
Č
prodej autodílů
www.cekl-eshop.cz
Teta – drogerie
drogerieparfumerie-barvy-laky
tel.: 774 712 144
P
Pizza Dolce
Vinný bar – Vinotéka
tel.: 602 619 520
NOVÉ PROSTORY NA MÍSTĚ BÝVALÉHO SERVISU
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Prodej a montáž pneumatik
Prodej a montáž disku ocel. i lehké slitiny
Motopneuservis vč. vyvážení na vyvažovačce
Geometrie náprav laserem
Prodej a montáž motorových olejů a filtrů
Klimatizace – nejdelší zkušenost s opravami
a plněním v okolí
Dezinfekce klimatizace ozónem
Prodej a montáž podvozkových dílů
– tlumiče, ramena, čepy
Prodej a montáž brzdových desek a kotoučů
Prodej a montáž výfuků
Te
Tel.: 773 94 11 94
www
p
www.pizza-dolce.cz
Gril u Toma
domácí česká kuchyně
www.gastropetr.eu
Optika Horáček
www.optika-letnany.
webnode.cz
Restaurace u Jeníka
tanková piva,
letní zahrádka
tel.: 283 921 149
Bahok – prodej domácích
potřeb, elektrospotřebičů,
– servis lyží a kol
www.bahok.cz,
tel.: 283 922 149
Samozřejmostí je kvalitně proškolený personál.
Provozní doba: Po–pá 8.00–17.00
Tel.: 774 500 115, 774 706 500
E-mail: [email protected], www.dakuma.cz
Beranových 60, Praha 9–Letňany, 199 00
Malkovského 608, Praha 18 - Letňany
HeatProSlim
PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ,
HLINÍKOVÁ OKNA
A DVEŘE
Jsme malé a přátelské sportovní centrum
s důrazem na individuální přístup
ke každému z Vás.
– dlouhá životnost
– bezpečný domov
– okno do každé stavby
– kvalitní servis od A až do Z
Kontaktujte nás:
!
NOVÉ SÍDLO
OTHERM Praha
Šplechnerova 808/1, 193 00 P 9–Horní Počernice
tel.: 723 691 869, 602 411 999
[email protected]
Navštivte nás na veletrhu FOR ARCH 2011
ve dnech 21. 9. – 25. 9. 2011
Hala č. 3 stánek č. 14
www.othermpraha.cz
H.E.A.T
Flowin
Jumping
U NÁS SI VYBERE KAŽDÝ...
Vyberte si z široké nabídky sportů
a pestrého rozvrhu to, co vyhovuje
právě Vám. Vyzkoušejte
H.E.A.T Program, Jumping, Flowin,
kruhový trénink, Tae-bo,
Chi-toning, Step Aerobic a další
pohybové aktivity.
E
AKC áčky
nov
pro
tupy
2 vs+
RMA
A
1 ZD
Objednejte se na www.heat-letnany.cz,
nebo na tel. 605 945 423
Naleznete nás pouhých 100 m od Tesca Letňany!
SLOVO STAROSTY...
Vážení letňanští spoluobčané,
netruchlete, že už pominul čas malin.
S podzimem přicházejí další světské radosti! Například vinobraní je
v plném proudu… A dokonce není
třeba putovat za vínem daleko. Stačí
vydat se na Mělník, do Roudnice,
pod Radobýl do Žernosek či jen metrem na Prosek, kde se bude konat
Svatováclavská pouť. Burčáku však
s mírou, neboť kdo přes ni okusil, ví,
co mladé víno svede.
Máte-li raději klid, můžete jít do lesa na houby či k vodě
na ryby. Při troše štěstí se ještě stihnete letos naposledy
vykoupat. A děti určitě vezměte s sebou! Ať užijí ještě
něco málo slunka a rozptýlí se v již rozběhnuvším se školním roce. To platí především pro prvňáčky, kterým začala
dlouhá cesta od škamen škol základních třeba až do Velké
auly Karolina. Přeji vám, aby se vašim dětem na té cestě
za vzděláním dařilo!
Letňanské LISTY
08 I 2011
3
Ten, kdo v září bude už pohlížet k říjnu, může se pustit do příprav na naši první Drakiádu a postavit si draka. Fantazii se
meze nekladou. Jsem si jist, že se na letňanském nebi dočkáme
pozoruhodných monster. To nebe mi asociuje slova rodáka z Královce, města založeného
roku 1225 na břehu Baltského moře na počest českého krále
Přemysla Otakara II., filozofa Immanuela Kanta, který pravil:
„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým a rostoucím obdivem
a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou
a mravní zákon ve mně.“
Není třeba být vášnivým obdivovatelem Kanta (neboť jsme
všichni nadáni takovým rozumem), aby nám neuniklo, že to, co
nás obklopuje, bylo, je a věřím, že i nadále bude, bez ohledu
na nás. Jaké to bude, však ovlivníme my sami. A já věřím, že
Kantův zákon při tom bude mít rozhodující vliv.
Přeji vám, aby vás všechny nejenom letos v září provázela bystrá
a optimistická mysl. A také vám přeji mnoho hvězd nad hlavami
a hodně slušných a dobrých lidí kolem vás.
Mgr. Ondřej Lněnička
starosta
Z OBSAHU
O prázdninách se na sídlišti AVIA
hodně pracovalo a výsledky už
jsou vidět. Zatím je však opraveno jen 15 % všech vchodů bývalého sídliště
AVIA/CPI.
Milovníky country jistě potěší, že se
vracejí Legendy Věnce buřtů. První
z oblíbených pořadů se bude konat
ve čtvrtek 6. října.
Letní měsíce využily letňanské
sportovní kluby k pilnému tréninku. Většina odjela na vícedenní
soustředění mimo Prahu.
Foto J. Steiner
Na jaře 2011 proběhlo sčítání cyklistů. Během tří měsíců jich Letňany
směrem na Prosek projelo 20 181.
Diskutujte s námi o tom, co Vás v Letňanech zajímá.
Městská část Praha 18 nově na facebooku. Najdete
nás na www.facebook.com/letnany!
Příští číslo vychází 11. října!
Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července).* Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, IČO 231 321. Registrace – MK ČR E 17461.* Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová,
Ing. Martin Halama, Mgr. Martin Zástěra. Redakce – tel.: 284 028 120, e-mail: [email protected], www.praha18.cz. * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie
jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce.* Příjem inzerce – tel.: 261 263 137, 606 809 906, e-mail: [email protected] Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku 9. 9. 2011. Vydáváno v nakladatelské péči společnosti Siréna®, spol s r.o., Jihlavská 70, 140 00 Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s.p. Náklad 9 500 výtisků. Toto číslo vyšlo 15. 9. 2011. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště.
4
1. ZÁŘÍ
Letňanské LISTY
08 I 2011
Do škol nastoupily takřka
dvě stovky prvňáků
Po dlouhých dvou měsících prázdnin opět ožily školní chodby a učebny.
Vedle ostřílených „mazáků“ z druhého stupně usedlo nově do lavic
celkem 189 prvňáčků. Kromě třídních učitelek a ředitele, resp. ředitelek
škol je ve třídě přivítali i zástupci městské části – starosta Mgr. Ondřej
Lněnička, zástupkyně starosty Iveta Lojková a zástupce starosty Ing. Stanislav Tomášek. Z prvního školního dne přinášíme několik fotografií.
ZŠ Rychnovská
Foto Ing. Tomáš Raška,
Olaf Deutsch a Tomáš Proněk
ZŠ Fryčovická
ZŠ Tupolevova
ZŠ Fryčovická
V MŠ Havířovská byl otevřen druhý pavilon
Za účasti náměstka primátora Mgr. Ivana Kabického, starosty městské části
Praha 18 Mgr. Ondřeje Lněničky, generálního ředitele společnosti Trigema, a. s.,
Ing. Marcela Sourala a generálního ředitele společnosti ABF, a.s., Ing. Jaroslava
Čížka byl ve čtvrtek 1. září 2011 odpoledne slavnostně otevřen druhý pavilon
Mateřské školky Havířovská v Praze - Letňanech. Nové třídy bude navštěvovat
celkem 44 předškoláků.
Součástí programu svátečního odpoledne byla pohádka „Sůl nad zlato“ a prohlídka
interiéru nově otevřených tříd. Připraveno bylo také malé pohoštění.
Rekonstrukce chátrajícícho objektu v areálu
MŠ Havířovská byla zahájena v prosinci
loňského roku a trvala pouhých sedm
měsíců. Hlavním dodavatelem stavebních
prací byla společnost Trigema Building,
a.s., dodavatelem zabudovaného vybavení interiéru společnost TECHO, a.s.
Celkové náklady činily 17 400 000 Kč,
z toho 13 milionů korun uhradilo hlavní
město Praha, zbývající částku zaplatila ze
svého rozpočtu městská část Praha 18.
Na vybavení nových tříd hračkami a dalšími
potřebami pro děti přispěla sponzorským
darem společnost ABF, a. s.
-redFoto Tomáš Proněk a Viktor Chlad
TÉMA MĚSÍCE
Letňanské LISTY
08 I 2011
5
Letňanské školství:
přítomnost a budoucnost
Podle odhadů sociodemografické studie,
kterou si nechala městská část Praha
18 v loňském roce vypracovat, by mohl
vzhledem k migraci a dalšímu rozvoji
Letňan během následujících sedmi let
vzrůst počet obyvatel Letňan asi o 6 000.
Počet dětí v předškolním a školním věku
se tak přibližně zdvojnásobí. Nabízí se
tedy otázka: Jak se městská část na tuto
situaci připravuje?
Městská část Praha18 je zřizovatelem
tří základních a čtyř mateřkých škol:
Základní a mateřské školy Tupolevova
(mateřská škola se nachází v Malkovského ulici), Základní a mateřské školy
gen. Františka Fajtla DFC v Rychnovské ulici, Základní a mateřská školy
Fryčovická (školka má sídlo v Havířovské ulici) a Mateřské školy Příborská. V letošním roce by mělo do základních
škol nastoupit přibližně 1 155 žáků,
do mateřinek pak 511 předškoláků. Celkem tak bude ve školním roce 2011/2012
poskytnutno vzdělání na různých stupních 1 666 dětem (údaje odpovídají stavu
k datu uzávěrky těchto Listů).
Situace v předškolních zařízeních
Přestože se tato čísla zdají – v porovnání
s celkovým počtem obyvatel MČ Praha
18 – vysoká, jsou v Letňanech stále
ještě děti v předškolním věku, které
nemohly být do mateřinek přijaty. Tuto
skutečnost ovlivňuje několik faktorů –
jednak poměrně vysoká migrace nových
obyvatel, především mladých rodin
s dětmi, do naší městské části, stále
pokračující nadprůměrná porodnost
a nakonec i fakt, že do roku 2006 se
tehdejší vedení MČ seriozně nezabývalo
problémy s nedostatečnou kapacitou
předškolních zařízení.
„Nové vedení radnice se po roce 2006
potýkalo s kritikou ze strany rodičů,
jejichž děti nebyly přijaty do školky.
Proto okamžitě začalo situaci řešit.
Výsledkem byla rekonstrukce, a s tím
spojené zvýšení kapacity školky
v Základní škole Rychnovská
na podzim roku 2007 a otevření dvou nových mateřinek
– v roce 2009 v Malkovského
ulici a rok na to v Havířovské ulici. Jen tato tři zařízení
nově nabídla 287 míst,“ sdělil
redakci starosta Mgr. Ondřej
Lněnička. A dodal: „Loňské
komunální volby nepřinesly
zásadní změny v čele radnice,
a proto se ani cíle stanovené v oblasti
letňanských předškolních zařízení nezměnily. Svědčí o tom i fakt, že 1. září
byl slavnostně otevřen druhý pavilon
Mateřské školy Havířovská s více než
40 místy. Věřím, že dosáhneme stavu,
kdy v drtivé míře uspokojíme poptávku
letňanských rodičů po umístění dětí
v mateřinkách. Samozřejmě, že to
chce čas, neboť dříve zanedbaný stav
nelze změnit ze dne na den. Školství
je jednou ze základních priorit naší
radnice, a proto směrem k pražskému
magistrátu budeme setrvávat v našem
úsilí zajistit pro rozvoj našich školek
dostatek peněžních prostředků, bez
kterých se to neobejde.“
Kapacita ve školách je dostatečná
Narozdíl od školek je počet míst v základních školách dostatečný. Jejich kapacita se pohybuje od 600 do 620 míst
a v současné době je využita přibližně
na 80 %. Z dlouhodobého hlediska to
však stačit nebude.
V prvním fázi radnice zřejmě zvolí
jednodušší řešení, tedy stavební úpravy
v jednotlivých školách – jejich přístavby,
případně přesunutí školek z hlavních
budov škol na detašovaná pracoviště
mimo ně a využití uvolněných prostor.
Pokud by snad ani poté nebylo pro školáky dost místa, bude nutné vybudovat
– ať už rekonstrukcí staršího objektu,
nebo postavením nového – další základní školu.
A jaké má radnice plány?
„Před pár týdny jsme dokončilili plán investičních akcí
v oblasti rozšíření kapacit
mateřských a základních škol
v letech 2012 až 2016 a postoupili jsme ho k projednání
na Magistrát hlavního města
Prahy,“ odpověděla na otázku
redakce, zda se již nyní radnice
zabývá budoucností, PaedDr.
Věra Ježková, zástupkyně
starosty pro školství. „Jsou
v něm zahrnuty jak rekostrukce
stávajících objektů, tak výstavba nových,“
dodala Dr. Ježková.
Pokud bude návrh schválen a radnice
získá od hlavního města peníze, bude
v příštím roce mezi první akce patřit
přestavba prostor v Základní škole
Fryčovická a vybudování školky. V plánu
je také výstavba nového předškolního
zařízení, ta by měla proběhnout v letech
2012 – 2013. Díky tomu by došlo k dalšímu navýšení počtu míst v letňanských
mateřinkách.
Vedení městské části ale nezapomíná
ani na základní školství. V nejbližších
letech by mělo pokračovat zkvalitňování prostředí ve školách i budování
moderních sportovišť – po hřištích při
základní škole Fryčovická a Tupolevova
přijde na řadu rekonstrukce sportoviště Základní školy Rychnovská. A také
oprava fasády a zateplení budovy ZŠ
a MŠ Tupolevova.
Učitelů bude dostatek
S postupným navyšováním kapacity
základních a mateřských škol se samozřejmě objeví i požadavek na personální
zajištění výuky. To by přirozeně mělo
zůstat stejně kvalitní jako dosud.
„Domnívám se, že se získáním nových
pedagogů, a to jak do základních, tak
do mateřských škol, nebude problém.
Zájem o profesi učitele neklesá a nabídka
na pracovním trhu je dostatečná“, řekla
redakci místostarostka pro školství Věra
Ježková. Není tedy třeba se bát, že by
letňanské školáky, ty malé i ty velké,
neměl kdo učit.
Jak je z uvedených informací patrné, bere
vedení městské části Praha 18 výsledky
studie i aktuální situaci v Letňanech vážně
a neponechává nic náhodě. O jeho dalších
aktivitách v oblasti školství vás budeme
v Listech průběžně informovat.
Text připravila s využitím podkladů odboru školství, kultury a tělovýchovy ÚMČ
-redIlustrační foto Olaf Deutsch
6
Z RADNICE
Letňanské LISTY
08 I 2011
Bude změna ve výplatách sociálních
dávek pro občany přínosem?
Systém nepojistných sociálních dávek je poměrně komplikovaný. Různé typy dávek jsou
často provázány nebo na sebe navazují.
Obce III. stupně, tedy i naše městská část, vyplácejí
příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi
a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením. MPSV plánuje krok, který zákonitě
vyvolává otázku, zda vůbec zná problematiku
sociální práce v územní samosprávě. Městská
část si v sociální oblasti vybudovala a garantuje
funkční systém pro obyvatele Letňan, Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Reformou přijdou
klienti o výhody spojené s kumulací výplaty
dávek a garantovanou kvalitou sociální práce,
zajišťovanou vyškolenými odborníky.
Změna legislativy má přinést sjednocení dávkových agend na Úřad práce. Teoreticky se
má jednat o rozdělení kompetencí mezi stát
a samosprávu. Tzn. že stát by měl odpovídat
za výplatu dávek a územní samospráva konkrétními situacemi příjemců dávek. Dlouhodobá
a systematická metoda sociální práce by tedy
měla zůstat nadále úkolem naší městské části,
což je zcela iluzorní, neboť příslušnou sociální
práci může v oblasti výplaty nepojistných dávek
vykonávat jen ten, kdo je vyplácí. Proč by měl
být narušen funkční systém provázání výplaty
jednotlivých dávek se sociální prací? V oblasti
hmotné nouze (dříve sociální potřebnost) je
tento systém budován již dvacet let a vykazuje
nemalé úspěchy. Na obecních úřadech je dávkový specialista často sociálním pracovníkem,
a nebo s ním přinejmenším úzce spolupracuje;
obě činnosti nelze oddělovat. Jakým způsobem bude městská část krácena
na příspěvku na výkon státní správy nám asi
ukáže nový zákon o státním rozpočtu, nicméně již
teď je zřejmé, že nepokryje ani provozní výdaje.
Úřady práce počítají s delimitací pracovníků a majetku, který je k agendám výplat využíván,
nicméně nemohou ovlivnit kapacitu, kterou
na výkon sociální práce vyčlení městská část.
Na Úřadu práce dochází k propouštění zaměstnanců, dalšímu snižování tarifních stupňů o dva
tarifní stupně a odebírání pohyblivých složek
platu, takže se paradoxně
stávající zaměstnanci
Úřadu práce stanou
pravděpodobně jeho
klienty. Za této situace je nepravděpodobné, že by v rámci
delimitace přešli zaměstnanci městských
částí ve velkém počtu na Úřad práce.
Benchmarkingová
iniciativa zdokumentovala, že v současnosti
zaměstnává oblast výplaty dávek na obecních
úřadech 12 000 zaměstnanců. Na Úřadech
práce by tuto činnost mělo vykonávat pouze 4 000 zaměstnanců, což vyvolává vážné
znepokojení nad přípravou převodu agend
dávek hmotné nouze, příspěvku na péči
a dávek sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením a přímo ohrožuje schopnost státu
garantovat výplatu těchto dávek a příspěvků po 1. lednu 2012. Lze jednoznačně konstatovat,
že návrh sociální reformy je zcela nekoncepční,
nepředcházela mu analýza dané problematiky a autoři zřejmě nemají jasno, kam míří. Obcím zůstanou v přenesené působnosti
zachovány kompetence podle ustanovení § 91 odst. 6 a § 92 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách; vydávání receptů a žádanek
na omamné a psychotropní látky podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách; ustanovení o zvláštním příjemci dávky důchodového
zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; vydávání doporučení k uzavírání smluv
o nájmu bytu zvláštního určení podle zákona
č. 102/1992; výkon funkce opatrovníka nezletilé osoby – žadatele o udělení mezinárodní
ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., zákon
o azylu; výkon sociálně právní ochrany dětí
podle zákona č. 359/1999 Sb. a č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na územní České republiky;
ověřování počtu a náležitosti sběracích listin,
přijímání oznámení týkajících se pokladniček
(veřejné sbírky) podle zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách; agenda národnostních
menšin podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin.
V přenesené působnosti obce dále vykonávají
funkci opatrovníka zletilých fyzických osob, u kterých nemůže soud zajistit pro tento
účel osobu blízkou, tzv. „veřejné opatrovnictví“ podle občanského zákoníku. Dle
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se obec v samostatné působnosti
podílí na realizaci protidrogové politiky
na svém území, spolupracuje se státními
orgány, s orgány kraje a s poskytovateli
služeb v oblasti protidrogové politiky, v případě potřeby zřizuje za účelem koordinace
protidrogové politiky na svém území funkci
místního protidrogového koordinátora.
V rámci přenesené působnosti na to velmi
úzce navazuje kontrola dodržování ustanovení tohoto zákona a dalších předpisů týkajících se ochrany před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami. Obec činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a vyvozuje
důsledky, zejména ukládá sankce.
Všechny výše uvedené činnosti úzce souvisejí
s prováděním sociální práce, která má svá
specifika ve vztahu ke konkrétní cílové skupině klientů. V žádném případě není žádoucí,
aby jedna oblast sociální práce byla odtržena
od druhé. Ve výše uvedených oblastech je sice
rovněž možné vykonávat určitý
druh sociální práce, avšak kromě
agendy sociálně právní ochrany
dětí se jedná v porovnání se
sociální prací spojenou s výplatou nepojistných dávek vlastně
o okrajovou záležitost. Navíc má
sociálně právní ochrana dětí přejít podle MPSV
v následujících letech rovněž na Úřad práce
ČR, a tak zůstane z přenesené kompetence
v sociální oblasti pouze torzo. Klademe si
tedy otázku, zda touto změnou nestartují
právě opačné procesy než byly ty, které v roce
2003 vedly k reformě veřejné správy sledující
přiblížení státní správy občanům na obcích
s rozšířenou působností.
Připravovaná změna přechodu kompetencí
v přenesené působnosti se přirozeně negativně odrazí v samostatné působnosti měst a obcí ČR v oblasti sociálních služeb. V oblasti
sociálních služeb nelze striktně rozlišovat
mezi samostatnou a přenesenou působností.
Data z dávkových systémů vybraná obcemi
na základě přenesené působnosti totiž tvoří
základ pro komunitní plánování měst a obcí.
Pokud zmíněné kompetence na Úřad práce
přejdou, nebude územní samospráva disponovat
žádnými relevantními údaji, potřebnými pro
smysluplné komunitní plánování. Aby města
a obce ČR mohly vykonávat smysluplně svou
samostatnou působnost, musejí mít přístup
k datům o poskytování jednotlivých nepojistných dávek, což návrh Sociální reformy nezaručuje.
Návrh MPSV obcím ubírá kompetence v přenesené působnosti a nepřímo odkazuje
na jejich roli v působnosti samostatné, kterou
jakoby vyzdvihuje. V ustanovení § 94 zákona
o sociálních službách jsou tyto kompetence
stanoveny jen velmi vágně a samostatná působnost je ponechána toliko na dobrovolnosti
jednotlivých obcí. Důvodem tohoto stavu je
skutečnost, že na obce počátkem devadesátých
let nikdy plošně nepřešly kompetence v sociální
oblasti. Logické by bylo, kdyby v rámci Sociální
reformy některé kompetence v sociální oblasti
na obce přešly, přirozeně po vyřešení jejich
financování, avšak Sociální reforma s touto
změnou vůbec nepočítá.
Navrhovanými změnami tak obce přijdou o svou dlouhá léta budovanou pozici v sociální oblasti, kterou dnes vykonávají převážně v přenesené působnosti, avšak jejich role v samostatné působnosti se reformou nezmění,
naopak spíše zhorší. Pokud reforma takto ve 2.
čtení projde, přestane mnoho obcí cokoliv
vykonávat v sociální oblasti, s výjimkou výše
uvedených zbytkových kompetencí v přenesené
působnosti. Vzhledem k nejasně formulovaným
kompetencím v samostatné působnosti budou
hrát obce ještě menší roli v systému sociálních
služeb než doposud, což neodpovídá přirozené funkci ani potenciálu měst a obcí ČR.
Kdo bude spolupracovat s kraji při zpracování
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb? Vzhledem k tomu, že jde návrh reformy
do 2. čtení, dohodli se tajemníci statutárních
měst, že pošlou otevřený dopis všem členům
Parlamentu ČR, senátorům, předsedovi vlády
a ministrům, Svazu měst a obcí, Asociaci krajů
a Úřadu práce.
Ing.Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Ilustrační foto © PIXMAC/ginasanders
Z RADNICE
Letňanské LISTY
08 I 2011
V říjnu se budou konat Dny zdraví
Stejně jako v loňském roce budou od 4. do 17. října v Letňanech probíhat Dny
zdraví. Hned v sobotu 8. října se uskuteční Běh naděje, sportovně-společenská
humanitární akce, inspirovaná akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny
Běh Terryho Foxe, která se v ČR konala
v letech 1993 – 2007.
Běh naděje je dobrovolná akce spojená
s veřejnou sbírkou. Jejím účelem je absol-
vovat předepsanou trať,
získat s příspěvků účastníků finanční prostředky
na výzkum rakoviny, a tím vyjádřit
solidaritu s nemocnými, a navíc udělat
něco pro své zdraví. V loňském roce
se v rámci této aktivity podařilo získat
a společnosti Levity, a. s., jež je hlavním
organizátorem akce, prostředky ve výši
4 608 korun. Start letošního ročníku
7
Běhu naděje je v sobotu
8. října ve 12 hodin v letňanském lesoparku. Pro účastníky
akce jsou připraveny upomínkové předměty.
Vedle Běhu naděje budou v rámci Dnů zdraví ve středu
12. října otevřena nová sportoviště – běžecká dráha při
Základní škole Rychnovská a hřiště na beach volejbal při
Základní škole Tupolevova.
Text Ing. Vladislav Gerhard
Karavany přivezly radost
letňanským dětem i seniorům
Ve dnech 5. – 14. srpna 2011 uspořádala
Mezinárodní federace
kempinku a karavaningu (FEDERATION
INTERNATIONALE DE
CAMPING ET DE CARAVANING - F. I. C. C.) v areálu letňanského
výstaviště 77. Rally F. I. C. C.
Vybíráme z jednání
Rady a Zastupitelstva
MČ Praha 18
Dny zdraví a Běh naděje
Na svém 15. zasedání RMČ schválila účast
městské části Praha 18 v kampani „Dny zdraví“,
která se uskuteční ve dnech 4. až 17. 10. Rada
zároveň schválila účast v Běhu naděje, který
je součástí této akce. V souvislosti s probíhající kampaní dojde ke slavnostnímu otevření
beach volejbalového hřiště Tupolevova a nové
běžecké dráhy, která vznikne v prostorách ZŠ Rychnovská. Ples městské části
Rada schválila uspořádání tradičního plesu městské
části, který se bude konat 19. února 2012 opět
v areálu letňanského výstaviště. Jednotná cena
vstupenky byla stanovena na 200 Kč. Farmářské trhy i na podzim
Rada MČ schválila prodloužení farmářských trhů
konaných na Staré Návsi v Letňanech, a to až
do 18. 12. 2011. Zájemci o čerstvé ovoce, zeleninu,
květiny a potravinářské výrobky si tak budou
moci i během podzimních měsíců každou sobotu
koupit potraviny z produkce soukromých chovatelů a pěstitelů.
Kulturní večery v KD Letňanka
Rada MČ schválila pokračování v tradici spolupořadatelství kulturních večerů country, folku
a trampských písní s názvem Legendy Věnce
buřtů. Hudební večery se od 1. září budou konat každý čtvrtek v Kulturním domě Letňanka,
jednotné vstupné bude činit 50 Kč.
Text Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Během setkání milovníků karavaningu se konal i kongres této celosvětové organizace. Povědomí o Letňanech se tak díky těmto akcím dostalo do několika
desítek zemí světa, mimo
jiné do Brazílie, Jižní Koreje,
Spojených arabských emirátů, Izraele,
Kanady, Japonska či Tchaj-wanu.
Povědomí o existenci naší městské části
ve světě ale není jediným přínosem, který
Letňanští z dané akce budou mít. Na základě
dohody uzavřené mezi provozovatelem PVA,
společností ABF, a.s., zastoupenou generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čížkem,
a městskou částí Praha 18, zastoupenou
starostou Mgr. Ondřejem Lněničkou, získá
letňanská radnice z poplatků vybraných
od účastníků 77. Rally F. I. C. C. do obecního
rozpočtu celkem 400.000,- Kč.
Tato částka bude mimo jiné využita
na vybudování osvěžovacího (sprchové-
ho) koutku na dětském hřišti na Novém
Proseku, na vybavení (nákup hraček a dalších potřeb) nově otevřeného pavilonu Mateřské školy v Havířovské ulici
či na provoz Klubu seniorů. Letňanští
senioři sdružení v Radě seniorů městské
části Praha 18 budou mít navíc možnost
až do 31. 12. 2012 zdarma navštěvovat
všechny výstavy a veletrhy, které společnost ABF, a.s., v areálu PVA EXPO PRAHA
uspořádá, neboť součástí dohody je i poskytnutí 50 kusů vstupenek na každou takovouto akci.
-red –
Foto archiv F.I.C.C.
Malá právní poradna
Již několik měsíců funguje na radnici bezplatná
právní poradna. A protože je o její služby velký
zájem, rozhodli jsme se některé z nejčastěji
kladených dotazů (včetně odpovědí) otisknout
v Listech. Hned první téma jistě bude zajímat
mnohé z vás.
–redDOTAZ: Jakým způsobem lze zrušit a vypořádat
podílové spoluvlastnictví?
ODPOVĚĎ: Podílové spoluvlastnictví lze předně zrušit dohodou o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání spoluvlastníků, což
je jistě ten nejlepší způsob řešení. Tato dohoda
musí být písemná, pokud je předmětem spoluvlastnictví nemovitost, aby mimo jiné mohla
být i podkladem pro zápis vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Nedojde-li k dohodě
spoluvlastníků o zrušení a vypořádání jejich
spoluvlastnictví, může jakýkoliv ze spoluvlastníků
podat návrh soudu na zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví. Soud po provedeném řízení
rozhodne tak, že:
1. věc rozdělí, je-li rozdělení věci možné; 2. není-li rozdělení věci možné (např. dům),
přikáže soud věc jednomu nebo více spoluvlastníkům do vlastnictví, přitom přihlédne
k účelnému využití věci (soud zároveň uloží
spoluvlastníku nebo spoluvlastníkům, kterým
věc přikázal do vlastnictví, aby ostatním spoluvlastníkům zaplatili přiměřenou náhradu
za jejich spoluvlastnické podíly);
3. nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků,
nařídí soud prodej věci a výtěžek rozdělí spoluvlastníkům podle jejich podílů;
4. vyskytnou-li se v průběhu řízení zvláštní
důvody pro to, aby spoluvlastnictví nebylo
zrušeno a vypořádáno způsobem bod bodem
2. a 3., jako je vysoký věk nebo zdravotní stav
spoluvlastníka, proti němuž byl návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podán, soud
spoluvlastnictví nezruší a nevypořádá.
Soudní řízení v dané věci v sobě skrývá jednu
velkou nejistotu (riziko), kterým je ta skutečnost, že soud nemusí rozhodnout tak, jak
to soudu navrhuje žalující spoluvlastník, ale
může sám o sobě rozhodnout jiným z výše
uvedených způsobů.
Mgr. Petra Švehlíková, advokátka
8
DOPRAVA
Letňanské LISTY
08 I 2011
Představujeme…
Komise dopravy
Stejně jako výbory zastupitelstva jsou
podle Zákona o hlavním městě Praze
zřízeny i komise rady coby „iniciativní
a poradní orgány“. Na úseku dopravy je
tímto orgánem dopravní komise.
Postavení komisí je oproti výborům méně
formální. Dopravní komise vedle úkolů
od rady MČ zpracovává také podněty
od jednotlivých členů rady, od tajemníka
úřadu, úzce spolupracuje s místostarostou
pro dopravu a s odborem dopravy.
Členy komise jsou kromě předsedy Radka
Čermáka také JUDr. Anna Císařová,
bývalá zastupitelka, Ing. Jan Mikulecký,
radní pro životní prostředí a revitalizaci
sídliště CPI, Ing. Pavel Voříšek, pracovník
Stavební fakulty ČVUT a odborník na MHD,
a Ing. Jan Rejman, který pracuje v automobilovém průmyslu. Jednání komise se
účastní také místostarosta Mgr. Martin
Zástěra a vedoucí odboru dopravy a ŽP
Ing. Jana Káparová.
Komise dopravy se schází obvykle jednou
měsíčně.V uplynulém půlroce se zabývala
např. vyhodnocením provozu rezidenčního
Proběhlo sčítání cyklistů
Na jaře 2011 instaloval Úsek dopravního
inženýrství Technické správy komunikací v Letňanech první sčítač cyklistů.
Chytrý sčítač je dokáže odlišit od chodců
i bruslařů.
Díky tomu má letňanská radnice poprvé
seriózní přehled o počtech letňanských
cyklistů, i když pouze těch, kteří jezdí
směrem na Prosek a dále do centra.
Během tří měsíců před uzávěrkou Letňanských listů jich tudy projelo 20 181,
z toho 7 214 v květnu, 7 551 v červnu
a 5 416 v červenci. Průměrný denní počet
cyklistů v těchto měsících byl 233, 252 a 174.
Na tyto rozdíly má vliv
zejména počasí, tedy déšť a teplota.
Ta se pohybovala v těchto měsících
od 14,9°C. do 18,2°C.
I cyklisté v Letňanech mají svou dopravní
špičku, a to mezi 14. a 18. hodinou,
za příznivého počasí zde kolem 18.
hodiny projede na 30 „kolařů“. Největší
provoz zaznamenal sčítač při stávce
městské hromadné dopravy 16. června,
a sice 945 cyklistů.
Záštitu nad akcí převzali premiér Petr
Nečas, ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský a primátor Prahy Bohuslav
Svoboda. Pro účastníky byl připraven
bohatý program s výlety po Praze i dalších cca 18 místech naší země.
Text Radek Čermák
předseda Komise dopravy RMČ Prahy 18 Návrh zastávky
„Ivančická“
Během příštího roku by mělo dojít k realizaci opatření, která povedou ke zklidnění
Veselské ulice. Ta je v současné době
čtyřproudou komunikací, vozidla na ní
často překračují rychlost a zvyšují tak
riziko nehody.
Text Radek Čermák
předseda Komise dopravy
Pár zajímavostí
o 77. F.I.C.C. Rally 2011
Jak se zmiňujeme na předchozí stránce,
konal se v první polovině srpna v areálu
letňanského výstaviště mezinárodní
sraz karavanistů. A protože se jednalo
o opravdu výjimečné mezinárodní setkání,
nabízíme vám pár zajímavostí:
parkování a provozu midilinky č. 295. Projednána byla rovněž připravovaná páteřní
cyklotrasa A27 vedená ulicí Beranových,
která by měla být vyznačena na podzim
letošního roku. Jedním z „menších“ problémů byly nefunkční ukazatele rychlosti
na Veselské ulici. Proběhly i konzultace
s některými investory.
Na závěr bych rád poděkoval členům komise
za aktivní účast a řadu podnětů, se kterými přicházejí. Chtěl bych také nabídnout
občanům, aby se v případě připomínek či
podnětů na naši komisi kdykoliv obrátili.
Rally absolvovalo celkem
1270 účastníků
ze 49 klubů
z 32 zemí světa, a to i z tak vzdálených destinací jako je např. Austrálie,
USA, Čína, Tajwan či Korea. Téměř 700
účastníků bydlelo v obytných automobilech, více jak 200 v karavanech
a zbývající byli ubytováni ve stanech,
případně v hotelích. Nejpočetnější
zastoupení měla Velká Británie s 215
účastníky, dále následovalo Německo
(128), Finsko (115), Francie a Itálie (99)
a Španělsko (98). Holanďané, pro nás
typičtí představitelé karavaningu, měli
„pouze“ 53 zástupců.
Hladký průběh akce ocenila F.I.C.C.
25 medailemi udělenými organizátorskému týmu. Dále předala pořádající
FCC ČR i jejímu prezidentovi Bohumilu Starému a generálnímu sekretáři JUDr. Miroslavu Fiřtovi plaketu za spolupráci při rozvoji světového kempinku a karavaningu.
S využitím materiálů F.I.C.C.
připravila –redFoto archiv FCC ČR
› stávající zastávky MHD Krausova
a Avia Letňany
› navrhovaná zastávka MHD
Ivančická
Vzniknout by zde měly vyznačené pásy
pro cyklisty, které by měly být doplněny o další zklidňující prvky. Další zvažovanou
úpravou je také vytvoření nové zastávky
MHD Ivančická, která by se měla nacházet
mezi stávajícími zastávkami Krausova
a Avia Letňany. Vznik této zastávky
(pouze v jednom směru, obsluhována
linkami 158 a 186) by mohl být vítaným
opatřením zejména pro cestující bydlící
v ulicích Ivančická, Kuželova, Jančova,
Velhartická a Malkovského. Konečné
rozhodnutí bude učiněno i na základě
reakcí veřejnosti. Své podněty a připomínky můžete posílat emailem na adresu
[email protected], nebo poštou na adresu
redakce Letňanských listů, obálku označte
heslem “Ivančická“.
Text Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Mapka www.googlemaps.com
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9
Letňanské LISTY
08 I 2011
Jen více rekonstruovaných paneláků
Přes léto se na sídlišti hodně pracovalo
a práce neskončí ještě několik měsíců.
Výsledky jsou vidět v Malkovského ulici
č. 596 – 598 nebo v Rýmařovské č. 432 434. Pochvalu si také zaslouží výbor SVJ
Nýdecká 444.
Zateplení, nový výtah a okna budou za pár
týdnů hotové v Místecké a doufejme, že
i v Krausově do konce roku uvidíme změnu. Zatím je to však jen 15 % všech vchodů
bývalého sídliště AVIA/CPI.
Rekonstrukce domů je výsledkem práce
výborů SVJ, tedy obyvatelů těchto paneláků, kteří věnují svůj volný čas zkvalitnění
života na sídlišti. Za to jim patří díky nejen
sousedů, ale také radnice. Kompletní revi-
talizace sídliště má dvě části: radnice řeší
okolní prostory, výbory SVJ si rekonstruují
své domy.
Řada SVJ stále není ve správě vlastních obyvatel. Mají lidé po práci málo času věnovat
se svému domu? Nebo prostě nevědí, jak
na to? Nikdo nebrání obyvatelům převzít SVJ
do vlastních rukou a zahájit rekonstrukční
práce. Stačí chtít. To, že to jde, je vidět
u domů paní Vojtkové, Ferencové, Fichtlové
nebo u pana Fišara či Martínka. To jsou
jedni ze zástupců výborů SVJ, kterým není
jejich prostředí lhostejné a kteří jsou ochotni
věnovat pár chvil svému domu. Díky.
Text a foto Ing. Jan Mikulecký, Ph. D.
člen rady MČ
POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA
19.
V pondělí 19. 9. 2011 v 16,00 hodin bude otevřena
ZAHRADA u bývalé školky MÍSTECKÁ
Několik let ležela tato oblast ladem, ale současnému vedení radnice se podařilo vyjednat bezplatný pronájem. Byl odstraněn plot, zahrada má nový trávník, přibudou lavičky a koše. Obyvatelé Letňan mají zase o kousek zeleně více.
Zahradu otevřou Mgr. Ondřej Lněnička, starosta MČ Praha 18, Mgr. Ivan Kabický, radní
a náměstek primátora hl. m. Prahy, a Ing. Jan Mikulecký, Ph.D., radní MČ Praha 18.
Přijďte a zapomeňte s námi na chvíli na starosti
a odpočiňte si v novém zeleném koutku!
S O UTĚŽ * S O U T Ě Ž * S O U T ĚŽ * S OUT Ě Ž * S OUT Ě Ž * S OUT ĚŽ
Ještě se můžete zapojit do soutěže
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRÁDKU,
BALKON A OKNO
Vyhlášeny jsou dvě katergorie - Zahrádka či
předzahrádka a Balkon či okno. Výherci získají
poukázky na zahradní zboží v hodnotě 2.500,Kč. Podmínkou účasti v soutěži je viditelnost
z ulice a bydliště na území MČ Praha 18.
Pokud se chcete soutěže zúčastnit, pošlete fotografie svého
okna, balkonu či zahrádky (označené jménem, příjmením,
adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) pořízené
v letošním roce do 30. září na adresu ÚMČ Praha 18, odbor
životního prostředí, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany,
nebo na emailovou adresu [email protected], případně je
osobně doručte do podatelny ÚMČ v označené obálce.
Po vyhodnocení soutěže odbornou komisí budou výsledky
zveřejněny na webových stránkách městské části a v Letňanských listech.
Ilustrační foto © PIXMAC
SBĚR BIOODPADU
V roce 2011 bude za součinnosti Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha
18 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl.m. Prahy. V tabulce jsou termíny a časy přistavení kontejnerů na jednotlivá stanoviště.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
- VOK bude přistaven v určeném termínu na max. 3 hodiny,
- po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování
bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu,
- VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
Druh sbíraného bioodpadu:
- komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE
živočišné zbytky).
Stanoviště kontejnerů na sběr BIOODPADU
poř.č.
1
2
Stanoviště
Velhartická x Prachatická
Žamberská x Běloveská
3
Opočenská x Hořická
4
Tvrdého x Dudkova
datum přistavení
od – do
datum přistavení
od – do
24. 9. 2011
29. 10. 2011
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
24. 9. 2011
29. 10. 2011
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
24. 9. 2011
29. 10. 2011
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
24. 9. 2011
29. 10. 2011
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat
pro sběr objemného odpadu.
Martin Hrádek, vedoucí OHSI ÚMČ Praha 18
10
Letňanské LISTY
08 I 2011
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Letňany budou mít
nové centrum pro děti
Díky rekonstrukci školního bytu v objektu Základní školy Fryčovická získají letňanské děti
nové volnočasové centrum. Dokončeno by mělo
být v průběhu září.
Stavět se začalo poslední červencovou sobotu a předpokládaný konec rekonstrukce byl
předběžně stanoven na konec srpna, případně
začátek září. V průběhu stavebních prací však byl
zjištěn velmi špatný stav podkladové betonové
mazaniny, kterou bylo nutné odstranit a nahradit
novou izolací a podkladem pro PVC. Termíny se
tak posunuly.
Přes vzniklé komplikace se zástupci a pracovníci
hlavního dodavatele stavby, společnosti BROS
BAU, s.r.o., i úřadu MČ snažili, aby se skluz minimalizoval. Zároveň s montáží sádrokartonových
příček pro sociální zařízení tedy probíhala jednání
se společností Telefónica O2 ohledně oživení
či zřízení pevné analogové linky a s UPC kvůli
zavedení internetu do vnitřních prostor. Bylo
objednáno zařízení a elektronika, aby mohly
být nainstalovány hned, jakmile to stav podlah
dovolí. Zároveň začaly i práce na úpravě zahrádky,
které by měly finišovat v těchto dnech.
Předpokládané náklady na rekonstrukci školních
prostor (včetně vybavení) budou činit více než
1 500 000 Kč a ze svého rozpočtu je uhradí městská
část Praha 18. Slavnostní otevření nového centra
se bude konat 20. října 2011.
Text Iveta Lojková
Foto odb. hospodářské správy a investic ÚMČ
LETŇANSKÁ
MIMINKA
Lucinka Voříšková
Pomozte nám!
Máte doma nevyužité dětské hry, stavebnice,
knížky nebo časopisy? Rozhodně je nevyhazujte a darujte je novému volnočasovému
centru! Jeho pracovníci i malí návštěvníci
vám budou vděční.
V případě, že se rozhodnete něco z výše
uvedeného věnovat dětem, přineste své dary
v úředních hodinách do sekretariátu starosty
MČ, který sílí v 2. patře Úřadu městské části
Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany.
Návštěvu si můžete předem domluvit na tel.
č. 284 028 110 nebo 120. Všichni dárci budou
pozváni na otevření centra.
POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA
Anička Gajanová
Hynek Řeháček
20.
na slavnostní otevření nového volnočasového centra
Kdy? 20. října 2011 v 15 hodin
Kde? v areálu Základní školy Fryčovická 462, Praha – Letňany
Jáchym Guttenberg
V průběhu akce budou vyhlášeni vítězové letní výtvarné soutěže a budou
jim předány hodnotné ceny.
Přijďte se podívat na nový, moderně vybavený klub.
Občerstvení je zajištěno, přineste si jen dobrou náladu!
Klub Dračí jeskyně se přestěhoval
Volnočasový klub pro děti s pohádkovým
názvem Dračí jeskyně sídlí od září v nových
prostorách.
Oblíbené místo mnoha dětí různého věku se
přestěhovalo do společenského sálu letňanské
hasičské zbrojnice, která je lépe uzpůsobena
aktivitám klubu než prostory v ZŠ Fryčovická,
v nichž doposud působil.
Malé i velké návštěvníky, kteří klub navštíví, čeká
pohádkové prostředí inspirované příběhy ze světa
fantasy. Jednou z hlavních aktivit, které jsou v klubu
provozovány, jsou turnaje v karetní hře Magic
The Gathering, jež rozvíjí strategické myšlení.
Dále se děti mohou zúčastnit turnajů ve stolním
fotbálku
či různých výtvarných
soutěží.
Klub je
otevřen
každý pracovní den odpoledne a v nepravidelných cyklech pořádá také víkendové aktivity
a hodiny výuky na dopravním hřišti. Více najdete
na www.dracijeskyne.cz.
Text Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty, foto archiv klubu
Lucas Hla Shwe
Matěj Koucký
Miminkům přejeme
hodně štěstí
a rodičům
gratulujeme!
Z KLUBU SENIORŮ
Letňanské LISTY
08 I 2011
11
Senioři pilně nacvičovali
na olympiádu
Víte, že 1. říjen byl vyhlášen Mezinárodním dnem seniorů? Členové
letňanského klubu si ho připomenou
hned dvěma akcemi. Tou první byla
Olympiáda seniorů, druhou bude párty
v prostorách klubu.
O tom, že senioři brali nultý ročník
olympiády od začátku vážně, svědčí jejich
důkladná příprava – s nácvikem jednotlivých disciplín začali již na začátku září.
Ačkoliv se to zdá snadné, hod tenisovým
míčkem, kop na bránu, pétanque či hod
kroužků na cíl se zpočátku některým ze
sportovců nedařily podle jejich představ.
Proto využívali k procvičování každou
příležitost
– například
i náhodné
objevení ruských kuželek
při společné vycházce
do přírody.
Věřme tedy, že
zástupci letňaského klubu
ve středu 14. září na hřišti FK Prosek
maximálně využili domácího prostředí i nabytých dovedností a získali některou
z nejvyšších met (v době uzávěrky Listů
jsme výsledky klání neznali). V příštím
vydání vám představíme vítěze olympiády
a nabídneme pár fotografií z akce.
Text Václav Kadeřábek a –redFoto Ladislav Vácha
V Praze zahrají „Zlaté trumpety“
hlavním programem, v němž se představí celkem dvanáct kapel, folklórní
soubory a 300 mažoretek z celé ČR. Celkem tu naživo zazní stovka nejoblíbenějších skladeb známých z Dechovkové
hitparády „Dvojky“ Českého rozhlasu.
Josef Zíma se do Tesla Areny moc těší.
Posloucháte-li rádi dobré české a moravské lidovky a dechovky, přijďte
15. října 2011 do Tesla Areny na hitparádu dechovek.
Maratón nejznámějších a nejžádanějších
písniček začne v 10 hodin vystoupením osmi kapel, po čtyřech z Čech a Moravy,
a mažoretek, od 14 hodin pokračuje
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V Areně vystoupí například Ústřední
hudba armády ČR s kapelníkem Jaroslavem Šípem, Vejvodova kapela s kapelníkem Josefem Vejvodou a Mistříňanka
s Františkem Pavlušem, chybět nebudou
král české dechovky Josef Zíma, kapela
Moravanka s Janem Slabákem, dětské
dechové a folklórní soubory atd. O dobrou
náladu se postarají moderátoři Alena
Rapáčová a Zdeněk Voráč. Součástí akce
bude také pokus o vytvoření rekordu
80 let Horová Věra
75 let
Mošnerová Anna
Křížkovská Antonie
Schneidervind Karel
Sedláček Václav
Jubilantům
přejeme
vše nejlepší!
Přijďte si poslechnout české a moravské
písničky, které nám závidí celý svět!
Text -redFoto Agentura Gejzír
KLUB SENIORŮ PŘIPRAVUJE
Klub seniorů, Sportovní hala Třinecká 650, Praha – Letňany,
kontaktní osoba p. Václav Kadeřábek, tel. 732 842 963.
20. 9. 2011: Vystoupení hudebního
souboru Slunce Kladno
V červenci slavili
v tancování největšího
počtu tanečníků dechovky pod jednou
střechou.
V rámci festivalu
gastronomických
specialit Čech, Moravy a Slezska „Česká
chuťovka 2011“ budou
moci návštěvníci ochutnat
nejrůznější dobroty, a samozřejmě česká
a moravská piva i vína…
22. 9. 2011: Zájezd na výstavu
Zahrada Čech Litoměřice
– odjezd v 8 hod. od radnice
27. 9. 2011: Návštěva
Leteckého muzea Kbely
29. 9. 2011: Oslava Mezinárodního
dne seniorů – hudba a malé občerstvení 4. 10. 2011: Senior párty
6. 10. 2011: Přednáška na téma:
Oční problémy
11.10. 2011: Senior párty
13.10. 2011: Nordic walking
18.10. 2011: Přednáška zvěrolékaře
20.10. 2011: Zájezd do Lázní Toušeň
Pokud není uvedeno jinak, začínají akce v Klubu ve 14 hodin.
Změna programu vyhrazena.
12
Letňanské LISTY
08 I 2011
KULTURA / VOLNÝ ČAS
Letňany objektivem čtenářů
Po vyhlášení nové soutěže jsme dostali několik
krásných a netradičních fotografií Letňan.
Nejzajímavější z nich byla fotografie pana
Miroslava Dědečka. Vítěz od nás dostane
poukázku v hodnotě 250,- Kč na konzumaci
v restauraci Empír steak.
Máte i Vy zajímavé či netradiční fotografie z Letňan současných i z dob nedávno
minulých? Chcete se o své snímky podělit
se čtenáři Letňanských listů? Odešlete je
v elektronické podobě na adresu [email protected], případně, máte-li snímky v tištěné
formě, doneste či pošlete je do sekretariátu
EMPÍR steak
Beranových 39, Praha 9 - Letňany
Po - Čt
Pá - Ne
10,30 - 23,00
12,00 - 23,00
Kontakt: 283 921 729, 608 939 030
Web: www.empirsteak.cz
BUS: zastávka Staré Letňany linka 158 a 186
starosty. Máme zájem jak
o snímky s dokumentární
hodnotou, tak snímky umělecké! -tr-
Děti vyjely na tábory a soustředění
O to, aby se děti o prázdninách nenudily, se
vedle rodičů postaraly i některé letňanské
kulturní organizace a sdružení.
Občanské sdružení Kazimírka zorganizovalo celkem tři letní tábory - v Lažánkách,
ve Vanově a v Hrachově. Zúčastnilo se
jich 400 dětí, pro něž vedoucí připravili
oddílová klání, lekce zálesáctví, nejrůznější soutěže a promítání filmů. Pro děti,
Třetí letňanské
sochání
V první polovině letních prázdnin proběhl
na školním hřišti u ZŠ Tupolevova již
3. ročník STUDENTSKÉHO SOCHAŘSKÉHO
SYMPOZIA.
Akce se zúčastnili mladí výtvarníci z celé
republiky - Jan Drozda, Josef Prokop, Michal
Kavalík, Pavel Soukup a Pavla Dudová.
Jejich výtvory budete moci obdivovat
v ulicích Letňan, kam budou postupně
rozmísťovány. Poděkování za podporu
a zajištění akce patří MČ Praha 18, Klubu
Ojai a firmě Kámen Ostroměř.
Těšíme se, že
i příští rok navážeme na již tradiční letňanskou
prázdninovou
akci.
Text a foto
Jan Drozda
účastník
sochání
které zůstaly v srpnu doma, uspořádala
Kazimírka příměstské tábory s pestrým
programem.
Klub Slunečnice pořádal v první polovině
srpna program Schůdek do školky určený
dětem od 2,5 let, které se chystaly na nástup
do školky. Mrňata si pod vedením zkušené
učitelky hrála, cvičila a malovala.
Letní soustředění folklorního souboru
Kytice se konalo v polovině srpna ve Vít-
kovicích v Krkonoších a zúčastnilo se
ho 34 dětí v doprovodu čtyř dospělých.
Na programu byla nejen hudební, pohybová a dramatická výchova, ale také
nácvik nového vystoupení.
Do Bedřichova v Jizerských horách odjeli
děti a dospělí z pěveckého sboru CAMERATA. V prvním srpnovém týdnu se tu
věnovali hudební výchově a sborovému
zpěvu, ve volném čase podnikali výlety
do přírody a hráli hry.
Text Olaf Deutsch
Legendy Věnce
buřtů se vracejí
Milovníky country jistě potěší, že od 6. října v rámci
pravidelných čtvrtečních večerů v Kulturním domě
Letňanka budou obnoveny pořady country, folku
a trampské písně s názvem Legendy Věnce buřtů.
Umělecká agentura.cz
uvádí
DIVADLO KOUZEL
PAVLA KOŽÍŠKA
V rámci večerů Legendy Věnce buřtů zahraje vedle
„domácí“ WATSEKY dalších devět hudebních skupin.
Podařilo se to díky spolupráci MČ Praha 18 a společností Ekonom Reality Universal (CZ), s. r.
o., a Globus ČR, k. s. Pořady budou zahájeny 117.
večerem ve čtvrtek 6. října v 19 hodin, kdy spolu
se skupinou WATSEKA vystoupí další tři účinkující.
V dalších večerech, 20. října a 3. listopadu, uvidí
diváci dalších šest hudebních skupin. Série bude
zakončena v úterý 1. 12. 2011 finálovým večerem,
na němž bude rozhodnuto o celkovém vítězi.
Ke sponzorování akce byla vyzvána řada společností, sídlících na území MČ Praha 18, jako první
se přihlásila ACTIVA, spol. s r. o. Pokud máte i Vy
zájem stát se partnerem a sponzorem této tradiční
akce, přihlaste se na tel. č. 284 02 81 15.
Text foto Ing. Vladislav Gerhard
Strhující show pro malé
i velké diváky
Jedinečná zábava
pro celou rodinu!
www.divadlokouzel.cz
DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové náměstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
tel./fax: 283 981 935, mobil: 731 176 659
e-mail: [email protected]
Předprodej vstupenek po celé ČR také v sítích
TICKET ART a TICKETPRO.
VOLNÝ ČAS
Letňanské LISTY
08 I 2011
13
Jak jsme se loučili s prázdninami
V neděli 4. září se na Staré Návsi konal již
druhý ročník akce „Rozlučte se prázdninami“. Vedle letňanských sdružení a organizací – Slunečnice, Kazimírky, sborů
AJETO a HRAJETO a Camerata Praha,
Kytice, Sport Agency Praha či sdružení
SANDRA 96, přispělo z dobré zábavě také
oblíbené duo Vanda a Standa, spolek
Merlin s dravými ptáky a Petr Šušor
se svou školičkou bubnování.
Hlavním partnerem akce byla společnost
GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.
Báječnou atmosféru dne
plného her a zábavy zachytil
fotograf Olaf Deutsch.
Škola bubnování Petra Šušora se všem líbila
Program zahájil
zástupce starosty
Mgr. Martin Zástěra
Sport Agency Praha
s klasickými tanci
Merlin, ukázka
dravých ptáků
Pěvecký sbor Kamarádi/
Camerata Praha
SANDRA 96 a její břišní tanečnice
Na letišti bude
rej draků
Pouštíte s dětmi v podzim draky? Tak si
rozhodně nenechte ujít první letňanskou
Drakiádu, která se bude v sobotu 15. října
2011 od 14 hodin konat na letňanském
letišti.
Účastníci letňanské Drakiády budou rozděleni
do tří kategorií – do první budou zařazeni
soutěžící s drakem Letňánkem (návod
na jeho výrobu jsme otiskli v srpnových
Listech), v druhé ti, kteří si přinesou draka
Sbory AJETO a HRAJETO
Malí tanečníci ze souboru Kytice
zakoupeného, a ve třetí kategorii výtvory
vyrobené podle vlastní fantazie.
Ředitelem soutěže bude Jiří Kalina,
několikanásobný mistr světa v leteckém
modelářství, zúčastnit se budou moci
i náhodní příchozí, ti si budou moci draky
koupit přímo na letišti. Tři nejlepší v každé
kategorii obdrží létající modely z dílny
Jiřího Kaliny.
Přijďte se podívat na první ročník Drakiády
a „zalétejte si s námi“!
Ilustrační foto © PIXMAC/Sonyae
-red-
14
Letňanské LISTY
08 I 2011
VOLNÝ ČAS / KULTURA
NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ
Knihovna MČ Praha 18
Klub Montessori, o. s.
Rychnovská 651, 1. patro objektu
Šumperka, Praha 9 – Letňany;
knihovna.letnany.cz,
tel: 286 921 066, e-mail: [email protected], kontaktní osoba:
Mgr. Jana Babková
Malkovského 587, Praha 9 – Letňany,
tel. 774 316 598,www.klubmontessori.cz, [email protected],
kontaktní osoba: Petra Plačková
Do konce září 2011: VÝSTAVA - Magdy
Štajnerové (originální ručně malované
textilní hračky, trička a hedvábné šperky), a Veroniky Křtěnské (drátkované
ozdoby a smaltované šperky).
Od pondělí 3. 10. 2011 do konce října:
VÝSTAVA „Tajemství starého šuplete“Martina Millerová představí originální
ručně vytvořené šperky ze skleněných
korálků, přírodních materiálů (dřeva,
semínek exotických dřevin, korálů, perel),
z polodrahokamů a kovu.
Obě výstavy bude možné zhlédnout
vždy ve výpůjčních hodinách knihovny,
VSTUP ZDARMA.
Úterý 18. 10. 2011 od 18 hodin: Koncert kapely Panelákoví Fotři originální
skupina muzikantů zahraje humorné,
veselé, zábavné a recesistické písničky. Více
na www.panelakovifotri.wz.cz.
VSTUP ZDARMA
Kulturní dům Letňanka
www.kdletnanka.cz, tel. 283 922 788,
[email protected], Rýmařovská
561, Praha 9 – Letňany, kontaktní osoba:
JUDr. M. Dvořák
15. 9. 2011, 17 – 21 hodin: Taneční
zábava se Staropražskými heligonkami
22. 9. 2011, 19 – 22 hodin: Taneční
country večer s WATSEKOU
29. 9. 2011, 17 – 21 hodin: Taneční
zábava se Staropražskými heligonkami
6. 10. 2011, 19 – 22 hodin: Legendy
Věnce buřtů 13.10. 2011, 17 – 21 hodin: Taneční
zábava se Staropražskými heligonkami
20.10. 2011, 19 – 22 hodin: Legendy
Věnce buřtů 27.10. 2011, 17 – 21 hodin: Taneční
zábava se Staropražskými heligonkami
Školička na nečisto – kurz pro rodiče
a děti od 2 let (přelom září /říjen)
15. a 16. 10. 2011: EDU-kinestetika učení pohybem (způsob jak pomoci dětem
při obtížích s učením, děti s ADHD, SPU)
22. - 23. 10. a 29. - 30. 10.: Nová germánská medicína
Pěvecký sbor Camerata Praha
www.cameratapraha.cz, [email protected], tel. 773 158 773,
kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková, sbormistryně
Camerata Praha pořádá zápis do dětských
pěveckých sborů Kamarádi a Broučci –
do sboru Broučci (děti od 4 do 7 let) každé
pondělí od 5. 9. do 3. 10. od 16,00 do 16,45
hodin ve farním sále Vinoř, Vinořské náměstí,
a každý čtvrtek od 8. 9. do 6. 10. od 16,30
do 17,15 hodin v sále MČ v zámečku Čakovice, přízemí, vchod od parkoviště;
do sboru Kamarádi (děti od 7 do 14 let)
každé pondělí od 5. 9. do 3. 10. od 16,45
do 17,45 hodin ve farním sále Vinoř, a každý
čtvrtek od 8. 9. do 6. 10. od 15,30 do 16,30
hodin v sále MČ v zámečku Čakovice.
* V těchto hodinách budou následně probíhat i zkoušky sborů.
Klub Slunečnice, o. s.,
Třinecká 350, Praha 9 – Letňany,
tel.: 607 982 793,
www.klubslunecnice.cz
16. 9. Zahájení provozu Mateřského
centra. Každý pátek od 9 do 11 hod.
bude připraven program pro maminky
a děti – volná herna a výtvarné dílničky.
Těšíme se na Vás!
22. 9., 20 – 23 hodin: Textilní techniky – sítotisk „MY STYLE“. Novinka
mezi textilními technikami. Místo na kurz
je nutné rezervovat předem. S sebou tři
bavlněná trička.
3. 10. Zahájení kroužků pro školní rok
2011/2012: * výtvarný pro děti * výtvarný
pro rodiče s malými dětmi * dramatický *
modelář * jóga pro děti * sportovní kroužek
– laktos * angličtina pro děti * angličtina
pro maminky * hudební kroužek pro rodiče
s dětmi „Hrajeme si s písničkou“
8.- 9. 10., 9 – 16 hodin: Kresba pravou
mozkovou hemisférou. Intenzivní kurz
kreslení tužkou (začátečníci) a nebo pastelem (pokročilí).
Kurz zahrnuje 2x7 hodin výuky, 3 hodiny
následné konzultace a doučování, veškeré
materiální zabezpečení. Objednávejte se
předem.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
nám. 25. března 17, Praha – Čakovice,
kontaktní osoba: P. Pavel Budský,
tel. 731 626 033, e-mail:
[email protected],
www.farnostcakovice.wz.cz
Bohoslužby v Letňanech se konají každou neděli od 17 hodin v Klubu seniorů,
v Třinecké ulici 650.
Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou v neděli od 9 hodin a dále
ve středu, čtvrtek a pátek od 17 hodin.
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667, 199 00
Praha – Letňany,
telefon: 225 291 111
21. – 25. 9. 2011:
FOR ARCH, FOR WOOD, FOR ELEKTRO,
SPORT TECH, FOR THERM
21. – 23. 9. 2011:
Soutěžní přehlídka řemesel SUSO
(doprovodný program veletrhu
FOR ARCH 2011)
29. 9. – 2. 10. 2011:
MODEL HOBBY, FOR TOYS, FOR BABIES
6. – 9. 10. 2011:
FOR INTERIOR, FOR DECOR, FOR PRESENT,
FOR GASTRO & HOTEL
19. – 20. 10. 2011:
PROFESIADAY, HR DAYS
4. ročník ZIMNÍ BURZY
dětského a kojeneckého oblečení, sportovních potřeb a hraček
staré nálepky. Je možné věci označit kódem a cenou, kód vám sdělí
Kde? ZŠ TUPOLEVOVA , Dobratická 525, Praha – Letňany
na tel. čísle 603537598 nebo na: [email protected]
Kdy? 30. 9. 2011 (pátek) od 16 do 19 hodin příjem věcí
Štítky na věci musí měřit aspoň 2 x 2 cm. Organizátor akce si účtuje 1. 10.2011 (sobota) od 10 do 15 hodin prodej
15 % z prodejní ceny na režijní poplatky. Vstupné (v sobotu) 10 Kč.
2. 10.2011 (neděle) od 16 do 18 hodin výdej
Výtěžek burzy bude předán MŠ Malkovského jako sponzorský dar.
neprodaných věcí a peněz
Srdečně zveme všechny prodávající a kupující.
Přijímáno bude pouze čisté ZIMNÍ oblečení, obuv, lyže, brusle, saně,
boby atd. – max. 30 kusů. Vítány jsou i věci větších velikostí. Pro rychlou
manipulaci je třeba dodat seznam nabízených věcí a odstranit z věcí
Upozornění: Pokud nebudou věci vyzvednuty do neděle do 18 hod.,
budou předány kojeneckým ústavům a dětským domovům. Na zpětné
reklamace nebude brán zřetel!
SPORT / VOLNÝ ČAS
15
Letňanské LISTY
08 I 2011
ZKO Letňany má místním dvounožcům i čtvernožcům co nabídnout
Moje první otázka je prostá. Jak dlouho
místní ZKO funguje a jaké konkrétní kurzy
pořádá?
ZKO Letňany byla založena v roce 1955
Josefem Dvořákem. Každý rok pořádáme kurzy pro začátečníky, kteří nechtějí
podcenit výcvik svého psa, anebo si s ním
nevědí rady. Vedle tohoto kurzu také
nabízíme individuální výcvik, který se liší
tím, že pejsek necvičí mezi ostatními psy
a doba výcviku je vždy dána dohodou.
Po absolvování kurzu se psovod může
stát členem ZKO a věnovat se výcviku
sportovně. Mimo to se u nás jednou týdně
trénuje flyball.
Je kurz pro začátečníky vhodný pro
každého psa? A co se na něm pes a jeho
majitel naučí?
Myslím, že kurz není vhodný pro dospělé
psy, kteří jsou agresivní vůči ostatním –
dospělého psa tomu jen těžko odnaučíte.
Pro takové je tu nabídka individuálního
V soboru 27. srpna se šermířský klub SC
Praha zúčastnil netradičního veletrhu,
který se konal za podpory primátora
Svobody v Botanické zahradě v Troji.
Veletrh, jehož oficiální název byl Primátorův den zdravého životního stylu, se
uskutečnil pod heslem „Ve zdravém těle
zdravý duch“. Šermířský klub SC Praha
poskytl akci technické zázemí a jejím
návštěvníkům nabídl lekce šermířské
školičky. Dodal také účinkující - medailisty mistrovství republiky v žákovských
kategoriích. Vrcholem dne byl zápas
2. fotbalová liga 2011/2012
výcviku. V obou případech se v první řadě
snažíme majiteli pejska ukázat, jak k psovi
a jeho výcviku přistupovat. Výcvik zahrnuje
povely a cviky důležité pro normální běžný
den. Mimo to v kurzech pro začátečníky
probíhá socializace s ostatními psy, aby se
v budoucnu nebáli nebo nebyli agresivní.
Pominu-li vyhlášku, která jasně upravuje
pohyb psů po městě, jaký je váš názor
na volné pobíhání psů? Co v tomto ohledu
doporučujete svým klientům?
Pokud máte psa, který je zvyklý pohybovat
se ve městě (tzn.: není agresivní, neskáče
na lidi, neutíká k cizím psům apod.),
pak nevidím důvod, proč by nemohl být
na volno. Jestliže Váš pes nesplňuje takové
požadavky, je dobré najít si klidnější místo,
kde ho můžete pustit, aniž by kohokoliv
„otravoval“. Pokud se ani taková možnost nenabízí, pak nezbývá než vodit psa
na vodítku.
Poradíte disciplinovaným majitelům psa,
co si počít v případě, že jejich psa napadne
volně pobíhající pes?
Asi bych majiteli poradila chytit svého psa
tak, aby se do sebe psi nemohli zaplést,
a nechat majitele útočícího, ať si svého
odchytí. Pokud se do sebe psi zapletou,
těžko je od sebe odtrhnete.
Co je podle vás při výchově psa nejdůležitější?
Důležitých faktorů je mnoho a nedokážu
říct, který je ten nejdůležitější. Důležité
je, aby si člověk uvědomil, že ke každému pejskovi je třeba přistupovat trochu
jinak. Každý majitel pejska by měl svého
společníka vnímat jako originálního
jedince, pro něhož neexistuje žádná
univerzální příručka.
A poslední otázka: Jakých nejzávažnějších chyb se při výchově psa nejčastěji
dopouštíme?
Obecně nejzávažnější chybou je asi polidšťování psa. Představme si například
situaci, kdy se páníček snaží psa přivolat,
ten ho však ignoruje. Po delší době se pes
konečně vzpamatuje a přiběhne k majiteli.
Psovod psa potrestá a vynadá mu slovy:
„Jak to, že jsi nepřišel hned, co to bylo?!“
Pes Vám ale nerozumí. Spojí si to tak, že
přišel a bylo to špatně, tudíž příště nepřijde
vůbec. Zrovna s tímto případem se bohužel
setkávám denně.
Text Martina Machová
Foto archiv A. Čákorové
mezi Ing. Beranem, místopředsedou klubu SC a trenérem, a primátorem hlavního města
Praha Doc. MUDr. Bohuslavem
Svobodou, CSc., který se dříve
šermováním aktivně zabýval.
Celá akce se nesla v příjemném
duchu a všichni zúčastnění si
toto zajímavé zpestření konce
prázdnin velmi pochvalovali.
Pokud byste chtěli vyzkoušet tento netradiční sport i vy, navštivte www.scpraha.
com, kde najdete další informace.
Text a foto Zdeněk Coufal Sportcentrum Praha stadion LOVOSICKÁ 559, Praha 9
BOHEMIANS PRAHA
FK FOTBAL TŘINEC
sobota 1.10. 2011 v 10.15 h
hlavní tribuna - sektor C
kontrolní útržek
Základní kynologickou organizaci Letňany
najdete v polích na půl cesty mezi Letňany
a Čakovicemi. A právě tam lze pravidelně
potkávat její nejmladší lektorku a velmi
úspěšnou psovodku Andreu Čákorovou
(např. 2. místo na Mistrovství mládeže ČR
2006), kterou jsme pro vás vyzpovídali.
VOLNÁ
16
SPORT / VOLNÝ ČAS
Letňanské LISTY
08 I 2011
Sportovci v létě nezaháleli
Letní měsíce využily letňanské sportovní
kluby k pilnému tréninku. Většina odjela
na vícedenní soustředění blíž přírodě. Zbylý
čas patřil tréninku na letňanských hřištích
a někteří pak své natrénované dovednosti
„prodali“ nejen v přátelských utkáních, ale
i při účasti na letních závodech a turnajích.
Sport Agency Praha
Soustředění se konalo ve dnech 21. až 25. srpna. Děti ve věku 6 - 13 let tančily každý den šest až sedm hodin. Připravovaly se
na začátek sezóny 2011/2012, kdy se zúčastní
celorepublikových soutěží. Soustředění se
konalo od 21. do 25. srpna v Českém Šumburku u Tanvaldu, kde jsou výborné podmínky
k přípravě. Další soustředění čeká tanečníky
na podzim a děti se už moc těší.
HC Letci Letňany
HC Letci Letňany
Od května do června nastupují do letní přípravy
i letňanští hokejisté. Většina kategorií využívá
2x týdně ledovou plochu a ve zbytku se věnuje
tréninku na atletickém oválu, multifunkční
sportovní ploše nebo v tělocvičně. V posledním
červnovém týdnu jako již tradičně odjel starší
dorost a junioři na cyklosoustředění, letos
do Bílé v Beskydech. V červenci si většina
hráčů užívala zasloužené volno a v průběhu
srpna nastoupila do poslední fáze přípravy
před novou sezónou. Kromě 5. třídy, která
vyrazila na soustředění do Chotěboře, se
letos zbylé kategorie připravují v ICE ARENĚ
Letňany. Trénují na ledě i mimo led a absolvují
přátelská utkání.
Sport Agency Praha
SK Tiebreak Praha
Letňanští tenisté o letních
prázdninách opět trénovali
na soustředěních v Bibione v Itálii a v Bedřichově
v Jizerských horách. Vzhledem k počasí, které letos
v Čechách venkovnímu
sportování příliš nepřálo,
si děti užily především tenis u moře. Se střídavými
úspěchy pak někteří závodní hráči v srpnu
vyjeli na turnaje.
vrátili na konci srpna a již od 1. září začali
přípravu ve své domácí hale Sport centra
Praha. Vedení klubu věří, že i v novém školním roce přivítá spoustu nových tváří, které
budou mít chuť si sportovní šerm vyzkoušet
a poznat nové kamarády.
Squashcentrum Modrý svět
SC Praha
Šermířský klub SC Praha
Poté, co v minulé sezóně získal šermířský
klub SC Praha několik titulů a medailí
na Mistrovství ČR, si jeho svěřenci užívali
zaslouženého odpočinku. Od 22. srpna ale
začala intenzivní příprava na novou sezónu
soustředěním ve středočeské Sedleci (Sedlec
- Prčice), které bylo zaměřeno především
na získání fyzické kondice. Příprava by měla
vrcholit na začátku října, kdy se uskuteční
Mistrovství světa seniorů. Šampionát se koná
na Sicílii ve městě Catania. Od 26. srpna se
k probíhající přípravě připojily i žákovské
kategorie, které chtějí navázat na úspěchy
z předešlých sezón, a i do té nové proto
vstupují s vysokými cíli. Šermíři se do Prahy
Squashcentrum Modrý svět
Osmnáct členů Juniorské školy squashe se
zúčastnilo počátkem července soustředění v krásném prostředí na pomezí Jizerských
hor a Krkonoš. Celkem 10 dnů tu běhali,
cvičili, posilovali, soutěžili v týmech i jednotlivě v rozličných disciplínách, chodili
na výlety a především si užívali pobytu
na čerstvém vzduchu se spoustou zábavy
a legrace. Většině z nich se už o prázdninách zastesklo po squashové raketě, a tak
se těšili jak na pravidelné tréninky a své
kamarády, tak na nové adepty squashe,
kteří jsou přijímáni do juniorské školy
průběžně po celý rok.
Text a foto
Mgr. Štěpán Moravec,
HC Letci Letňany
Ing. Martin Halama, SK Tiebreak Praha
Mgr. Gabriela Doležalová,
Sport Agency Praha
Zdeněk Coufal, SC Praha
J.Steiner, Squashcentrum Modrý svět
VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA
VSTUPENKA ZDARMA
na utkání II. fotbalové ligy 2011/2012
BOHEMIANS PRAHA vs. FK FOTBAL TŘINEC
v sobotu 1. 10. 2011 od 10,15 hodin
VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA * VSTUPENKA ZDARMA
SPORT
Letňanské LISTY
08 I 2011
17
NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kazimírka , o. s.
www. kazimirka.cz, tel.: 776 355 202,
e-mail:[email protected], Frýdecká
441, Praha 9 – Letňany, kontaktní
osoba: L. Kubištová
Kroužky aerobiku a zumby: v září se budou
opět otevírat kroužky junior aerobiku. Budou probíhat každý čtvrtek v ZŠ Fryčovická
pro dívky 1. – 4. tř. od 16 do 17 hod., pro
dívky 5. - 9. tř. od 17 do 18 hod. Novinkou
ve školním roce 2011/2012 bude kroužek
zumby pro dívky 5. – 9.tř.
18. září na Prosecké pláni - Brána volného
času: odpoledne plné zábavy, kde se děti
a rodiče mohou seznámit s nabídkou volnočasových aktivit a kroužků.
V říjnu se bude konat jednodenní výlet
do Kutné Hory pro děti od 10 do 18 let.
Děti navštíví m.j. Kostnici či muzeum
stříbra se středověkým dolem. V ceně je
zahrnuta doprava vlakem, vstupné a odměna doprovodu.
modeling. Lekce probíhají každé úterý v ZŠ
Tupolevova, tanečky pro děvčata 4-8 let
od 16 do 17 hod., starší dívky od 17 do 18
hod. Tanec se nám líbí. Tancujeme pro radost
a potěšení!
Squashcentrum MODRÝ SVĚT www.squashMS.cz, e-mail:
[email protected] (neslouží pro
rezervace), tel. 286 920 117, 603 147 921,
ul. Beranových 125, Praha 9 – Letňany,
kontaktní osoba: J. Steiner
■ Nabízí kurty na squash, individuální posilovnu,
saunu, víceúčelový sál pro skupinová cvičení
a taneční dospělých i dětí. Každý měsíc pořádá
centrum turnaj pro rekreační hráče.
■ Aerobic Katka Kubáková přijímá děti na středeční
Street Dance 9-12 let od 16 hodin a Miniaerobic
5-8 let od 17 hodin. Přijďte vyzkoušet první hodinu
zdarma. Dále cvičíme všechny formy Aerobiku,
Zumbu, Pilates i Chi-toning. Každý měsíc sobotní
maraton, začínáme 8. 10. s Lenkou a její Zumbou
od 10 do 13 hodin. Těšíme se na Vás.
Více na www.katkakubakova.cz.
Od 26. do 30. 10. 2011 se koná podzimní
tábor pro děti od 5 do 13 let. Připraven
je pestrý program. Zajištěno je ubytování
ve vytápěné budově, strava 5x denně, dohled
vedoucích, doprava autobusem z Prahy. SKYDIVE ARENA
Sport Agency Praha
■ Simulátor volného pádu umožňuje „létání“
ve 12 metrů vysoké letové komoře (indoor skydiving). Vhodné pro všechny věkové skupiny.
Součástí komplexu je i restaurace s výhledem
na letovou komoru.
www.sportagency.wz.cz,
email: [email protected], tel. 777 800 234, KD Letňanka, zrcadlový
sál - druhé patro, ul. Rýmařovská, Praha
9 – Letňany, kontaktní osoba:
Mgr. G. Doležalová
■ Kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14
let ■ Rytmika pro děti od 3 do 5 let
bez rodičů ■ Sportovní taneční klub ■ Orientální tance a pilates pro ženy ■
Kondiční cvičení pro muže ■ Taneční kurzy
pro dospělé ■ Cvičení pro ženy ■ Klub Laky
■ Cvičení rodičů s dětmi.
Taneční skupina SANDRA 96
[email protected], tel. 777 099 304,
602 610 221, ZŠ Tupolevova 522,
Praha 9 - Letňany,
kontaktní osoba: P. Mandová Tanec je vše, co nás baví...tančíte rádi? Tančete
s námi! Taneční skupina SANDRA 96 nabírá
nové členy - děvčata ve věku od 4-16let (dělení podle věku do skupin). Učí se spousta
tanečních stylů: hip-hop, roztleskávačky,
mažoretky, břišní tance, kankán, aerobic,
Tupolevova ul., Praha 9 – Letňany,
www.skydivearena.com, funflight@
skydivearena.com
Sport Centrum Praha
Tupolevova 710, Praha 9
– Letňany, tel. 775 167 079, www.sport-centrum-praha.cz,
[email protected],
[email protected],
■ Multifunkční sportovní centrum nabízí zázemí
pro širokou škálu aktivit – volejbal, nohejbal,
florbal, badminton, tenis, šerm, skupinová cvičení
pro ženy, cvičení s dětmi, rekondiční programy
pro seniory, Body&Cord, ZUMBU, SPIDERAP,
ale také individuální fyzioterapeutické lekce
vedené špičkovými odborníky.
Otevírací doba od 1. září 2011
Pondělí – čtvrtek 8 - 22 hodin
Pátek
8 - 21 hodin
Sobota – neděle 9 - 21 hodin
AEROKLUB Praha Letňany
www.akletnany.cz, tel. 286 852 040,
e-mail: [email protected],
Hůlkova 16, Praha 9 – Letňany
Novinky ze Sportcentra Praha
Od pondělí 5. září je ve Sportcentru Praha otevřena nová kavárna,
ve které si zájemci mohou ukrátit nad šálkem kávy či u počítače
čekání na badmintonový kurt nebo na cvičení Zumby či Redcordu,
případně na sportující děti či kamarády.
Nově byly zahájeny tréninky florbalu pro žákovské kategorie. Zájemci
16. a 17. 9. 2011- 14. ročník Letňanského
kufru: setkání rekreačních navigátorů
a začátečníků. Hlavní organizátoři - Honza
Lukeš a Monika Bezděková, stažení loggerů a vyhodnocení - Vláďa Šilhan. Letci se
mohou účastnit na UL, TMG i letounech,
začátečníci v rekreační kategorii (Tuček),
borci v kategorii soutěžní. Pro objektivitu
vyhodnocení povezou letci loggery zapůjčené pořadatelem. Pro aktuální informace
na přílet sledujte: http://www.akletnany.
cz/cs/letiste/.
Přistávací poplatky činí po dobu konání Letňanského kufru 50 Kč bez ohledu
na hmotnost letadla a počet cestujících.
Startovné je 200 Kč, v ceně je mapa pro let,
sada fotografií tajných objektů a diplom
pro účastníky. Jídlo si hradí každý sám,
v letištním bufetu bude připraveno. Některá
letadla poletí trasu 2x až 3x, proto bude
vyhlášení výsledků večer.
Přihlášky posílejte na [email protected]
cz a na [email protected] Přílety v pátek
16. 9., nebo ráno 17. 9. do 9 hod LT. Briefing bude zahájen v 10 hod., od 11,30 do 18,00
hod. navigační létání.
17. 9. 2011 DEN LETIŠTĚ PRAHA LETŇANY:
Letňanský kufr, slet Nebeských andělů,
česká premiéra letounu Cessna C 162,
ukázkové lety akrobatických a historických
letadel atd.
TJ Letov Letňany
e-mail: [email protected],
tel. 603 306 331, kontaktní
osoba: Ing. Martin Halama
■ V areálu TJ Letov v Třinecké ulici probíhá stále nábor dětí do tenisové školičky.
Letňany Lagoon s.r.o.
Tupolevova 665, Praha – Letňany, tel. 283 921 799,
www.letnanylagoon.cz
■ Zařízení nabízí možnost využití bazénu,
fitness centra a nově sálku na program H.E.A.T.,
relaxační centrum se saunou a whirlpoolem,
solárium atd.
8. října 2011, 10 – 20 hodin: II. ročník Velké ceny
Letňany Lagoon v jízdě na tobogánu
12. listopadu 2011, 10 – 19 hodin: II. ročník
Letňanské vodní miniolympiády s Lagůňáčkem 10. prosince 2011, 10 – 19 hodin: II. ročník
Pohádkového bazénu, aneb Vánoční překvapení
s Lagůňáčkem
* uvedené akce jsou určeny pro všechny
věkové kategorie
o tento sport se na ně mohou přijít
podívat a tento populární sport si
mohou vyzkoušet. Tréninky se konají
v pondělí a ve středu od 15 hodin. Věříme, že Vás naše novinky osloví, a již nyní se těšíme na Vaši
návštěvu.
Text Zdeněk Coufal, Sportcentrum Praha
18
INZERCE / INFORMACE
Letňanské LISTY
08 I 2011
■
STAVBY, REKONSTRUKCE
- zedník, instalace, elektro vč. revize.
Záruka 3 roky. Profesionální práce.
Objednávky: mob.: 603 410 400,
e-mail: [email protected]
■
www.prozviratka.com Nová prodejna otevřena po-so 13-17hod.
Tvrdého 102, P-9 Letňany. Tel.: 722 967 626,
e-mail: [email protected]
■
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, čalounění
dveří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy,
malování, silikon, těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
■
OPRAVY BYTOVÉHO JÁDRA • REKONSTRUKCE KOUPELNY • CELKOVÉ
REKONSTRUKCE BYTŮ • ÚPRAVY KUCHYNĚ
• ZEDNÍCI • OBKLADAČI • ELEKTRIKÁŘI
• INSTALATÉŘI – TEL.: 774 560 666,
www.STAVEB.com
■
RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1
V PRAZE, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu nezáleží. Za vaše
nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.
■
Servis počítačů u Vás doma či
v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA poradíme,
profesionálně opravíme, poradíme Vám
s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem. Tel.: 775 677 101, www.improvisio.cz
■
PRO ZAMĚSTNANCE BANK
A POJIŠŤOVEN SHÁNÍME BYTY
VŠECH VELIKOSTÍ K PRONÁJMU.
Po celé Praze, i nezařízené.
Telefon: 603 194 333.
■
Chci pronajmout, či koupit byt
v Letňanech 2+1 nebo 3+KK lodžie, nebo
balkón na jihozápad, či západ.
Tel.: 736 422 255.
■
VYKLIDÍME VÁŠ BYT pozůstalosti,
sklep či půdu levně. Tel.: 777 227 840.
LETŇANSKÉ LISTY – CENÍK INZERCE
20tiskových stran formát A4, náklad 9 500 ks.
Rozměr je uváděn : šířka v mm x výška v mm. Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH 20% !
186 x 61
186 x 265
17 000,-
186 x 130
9 000,-
90 x 265
9 000,-
90 x 130
5 000,-
Drobná inzerce řádková
25 znaků včetně mezer
60,- Kč - maximálně
150 znaků)
186 x 32
90 x 61
2 600,-
90 x 32
1 400,-
41 x 32
600,-
Příplatky a slevy
info v redakci
Vedoucí inzerce: Anna Šimůnková, Mobil: 606 809 906, Tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138, E-mail: [email protected]
Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů ve 2. pololetí 2011
Stanoviště
přistavení kontejnerů
poř.č.
Termíny přistavení kontejnerů
září
říjen
listopad
prosinec
1
Velhartická x Prachatická
9
7
11
2
2
Vratimovská x Chlebovická
9
7
11
2
3a
Běloveská
9
X
11
X
3b
Žamberská
X
7
X
2
4
Opočenská
9
7
11
2
5
Místecká x Jablůnkovská
9
7
11
2
6
Bukovecká x Tupolevova
23
21
25
16
7
Ostravská
23
21
25
16
8
Letovská
23
21
25
16
9
Terezínská
23
21
25
16
10
Fryčovická - u školy
23
21
25
16
11
Tvrdého x Rychnovská
9
7
11
2
x – kontejner není přistaven. Zavážení: pátek od 12hodin. Odvoz: sobota bez výměn
Žádáme občany, aby kontejnery zbytečně nepřeplňovali a neskládali
V případě zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech
odpad mimo ně, vede to ke zbytečnému růstu nákladů na likvidaci.
v přistavování kontejnerů se lze obrátit na ÚMČ Praha 18, odbor
Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů
hospodářské správy a investic, tel. č. 284 028 152 – p. Fialka.
a stavebního odpadu – suti do těchto kontejnerů.
Nevyhazujte použitý textil
Už jste se setkali s termínem Potex? Je to podpůrný, charitativně-ekologický projekt společnosti Aquastor, s. r. o., který se
týká sběru použitého textilu.
Jeho opětovným uvedením „do života“ je možné finančně a materiálně
podporovat neziskové organizace (např. Pomocné tlapky), dětské tábory
a dům s pečovatelskou službou, a také sdružení HE+PA, zabývající se
výcvikem asistenčních psů pro nevidomé a handicapované občany. Na
různých místech v Praze jsou se svolením vlastníků pozemků rozestavěny
speciální sběrné kontejnery - konkrétně v Letňanech je umístěn u hypermarketu TESCO u výkupu lahví. Do kontejnerů je možné dát oblečení,
oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy,
staré spací pytle, kabelky i knihy. Věci je třeba zabalit (do pytle nebo
igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu.
Odložené věci musejí být v použitelném stavu.
Více na www.potex.cz.
Text Anna Bezdomniková
INZERCE
Letňanské LISTY
08 I 2011
19
• rehabilitační lékař
• léčba nemocí páteře, ramen, napravení
• RHB procedury, i po úrazu
• krátká objednací doba
Zahájení 3. 10. 2011
Poliklinika Frýdecká 439, P 9-Letňany
Tel.: 283 880 673
Nakup v KFC nad 250 Kč
a získej zdarma
TWISTER
ZINGER
5 STRIPS
5 HOT WIN
GS
Nabídka platí pouze v KFC OC Letňany.
Nakupte v hypermarketu Tesco a obdržíte účtenku se slevou do KFC na zadní straně.
Neváhejte! Přijďte do KFC, utraťte více než 250Kč a získejte ZDARMA TWISTER, ZINGER,
5 STRIPS, nebo 5 HOTWINGS! Nabídka je platná pouze v KFC OC Letňany od 15. 9. do 15. 10. 2011.
nejen
nany_Ticketcom_inz_70x40.indd 1
92_30_leden_2011_letnanskelisty:Sestava 1
1.2.2011
6.9.11 15:3
Cyklojízda v rámci akce Zažít město jinak
a také možnost vyjádřit svůj nesouhlas
s plánovaným rozdělením lesoparku
podpisem petice.
Akce není organizována
žádnou politickou stranou.
24.9.2011 od 9:00
lesopark v Praze - Letňanech
www.cyklojizdaletnany.cz
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní.
Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
PODLAHY
KLADENÍ A PRODEJ
PODLAHOVÝCH KRYTIN
Plovoucí podlahy, renovace parket,
linoleum, PVC, koberce, korek...
J. Lipták, tel.: 603 142 183
www.podlahyliptak.cz
VZORKOVNA: ul. Ostravská 631, Letňany
Zpracujeme vaše účetnictví,
mzdy- i pro velké organizace,
jednání na úřadech, 20 let praxe.
Daňový poradce
Vanda Vendlová
Zenklova 8, Praha 8
284 821 323, 602 292 115
[email protected]
NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování
daňových přiznání
■ Poradenství v daňových
záležitostech
■ Mzdové účetnictví
■ Sociální a zdravotní pojištění
KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4
tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138
[email protected]
Dětský klub
DOMEČEK - Letňany
Letňany, Tvrdého 47
Tel: 606 271 574
www.skolkaletnany.cz
KAREL KREJČÍ
Tel.: 604 616 457
malování, lakování, tapetování,
štukování, fasády
zaměření zdarma, práce i o víkendu
www.malovani-novotny.cz
[email protected]
NABÍZÍME MÍSTA
PRO PARKOVÁNÍ
OSOBNÍCH
AUTOMOBILŮ
Možnost dopoledního
i odpoledního hlídání dětí.
Opravy chladniček
a mrazniček v bytech.
MALOVÁNÍ Novotný
Tel.: 606 556 547
MUDr. David Hradecký
Po:16-18 Út – Pá: 8-12 hod.
Na non-stop
hlídaných parkovištích
na Chodově při ulici
Mírového hnutí
a v Hájích Plickova ulice.
Tel: 266 010 322
Tel.: Jiří Cinko
602 391 477
Komplexní péče včetně sonografie.
Příjem pacientek bez čekacích lhůt.
MUDr. Kateřina Maxová
Út: 15-18 hod.
Email: [email protected]
11:12
INZERCE
Letňanské LISTY
08 I 2011
20
NÍZKOENERGETICKÉ
RODINNÉ DOMY
A DVOJDOMY
II. etapa v prodeji od 1. 5. 2011
www.novysedlec.cz
• nízkoenergetické domy třídy „A“
• výměry domů od 122 m2 do 180 m2
s dispozicí 4+kk a 5+kk
• velikost pozemků od 415 m2 do 1 155 m2
• měsíční náklady na topení a TUV
od 1150 kč do 1500 Kč
• tepelná čerpadla, rekuperace
či podlahové topení ve standardu
PRODEJCE:
DEVELOPER:
800 227 227
• výborné spojení do Prahy po dálnici D8 nebo MHD
www.konhefr.cz
• CENY JIŽ OD 4 980 000 Kč vč. DPH
KRÁL VE
letnanske_listy_186x130mm_ok.indd 1
15.4.2011 14:23:58
SVĚTĚ ŽALUZIÍ
Letos opět vystavujeme na For Archu, na pražském výstavišti v Letňanech.
Zveme Vás ve dnech 21. – 25. 9. 2011 na stánek 3A14, do haly č. 3
Praha 8, Zenklova 131, tel.: 737 203 312
www. zaluzie-proklima.cz
žaluzie | rolety | markýzy | sítě proti hmyzu | fasádní clony
Download

Měsíčník městské části Praha18