KOMERČNÍ PROSTORY
K PRODEJI A PRONÁJMU
RETAIL SPACES FOR
SALE AND LEASE
Komerční prostory v nových rezidenčních
projektech v různých částech Prahy
Retail premises in new residential projects
in various locations of Prague
podzim – zima 2014/2015
Autumn – Winter 2014/2015
O CENTRAL GROUP / ABOUT CENTRAL GROUP
Společnost CENTRAL GROUP je největším rezidenčním developerem a investorem v České republice. Potvrzuje to i statistika
prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 20 let svého působení firma dokončila již 130 rezidenčních projektů
a prodala více než 10.000 nových bytů, domů a parcel.
CENTRAL GROUP is the largest residential developer and investor in the Czech Republic. This has also been confirmed by the statistics of the
prestigious international magazine CIJ (Construction & Investment Journal), which has ranked the company among the ten largest residential
developers in Central and Eastern Europe. In its 20 years of activity, the company has completed 130 residential projects and has sold nearly
10,000 new apartments, homes and plots.
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI K PRODEJI I PRONÁJMU
RETAIL SPACES FOR SALE AND LEASE
V nově připravovaných lokalitách nabízí CENTRAL GROUP kromě nových bytů i široký výběr komerčních prostor vhodných
pro zřízení obchodů, restaurací nebo jiných nerušících služeb.
U většiny komerčních prostor umožňuje CENTRAL GROUP jak jejich koupi, tak i případný pronájem s právem pozdější koupě
až po 4 letech. Konkrétní podmínky financování Vám rádi sdělíme při osobním jednání.
In addition to new apartments, CENTRAL GROUP offers a wide range of retail spaces good for opening stores, restaurants or other services in its
newly completed locations, all of which further increase the standard of living for residents and the amenities available in the location.
CENTRAL GROUP offers most of its retail spaces to buy or to lease with the right to later purchase within 4 years. We will be happy to tell you more
about the specific conditions for financing at a personal meeting.
RESIDENCE GARDEN TOWERS
Praha 3 – Žižkov / Prague 3 - Žižkov
Komerční prostory v centru Prahy
Retail spaces in the center of Prague
Residence Garden Towers je největším rezidenčním projektem novodobé české historie realizovaným v centru Prahy.
Přímá spádová oblast projektu čítá více než 3000 obyvatel – rezidentů. Další tisíce návštěvníků lokality každý
den generují sousední kanceláře, poliklinika, pošta a také hromadná doprava. Projekt má vynikající
dopravní spojení do centra Prahy – pouhých 8 minut tramvají na Václavské náměstí.
V Residenci Garden Towers nabízí CENTRAL GROUP celkem tři komerční prostory.
Konkurence v lokalitě (restaurace, obchody, služby) zatím téměř neexistuje.
jednotka / unit
plocha
area (m2)
doporučené využití / preferably for
Komerční prostor 1
Commercial space 1
407
restaurace
restaurant
Komerční prostor 2
Commercial space 2
289
prodejna
convenience store
Komerční prostor 3
Commercial space 3
238
cukrárna, kavárna
cafe
Residence Garden Towers is the largest residential project built in the modern era of the center
of Prague. The catchment area of the project numbers more than 3000 inhabitants – residents.
Thousands of more visitors to the area are generated every day by nearby offices, medical clinic,
post office and also public transport. The project has excellent transport links to the city center
– only 8 minutes by tram to Wenceslaus Square.
In Residence Garden Towers CENTRAL GROUP is offering a total of three retail spaces.
So far there is practically no competition (restaurant, shops or services) in the area.
DALŠÍ PROJEKTY S KOMERČNÍMI PROSTORY V PRAZE
OTHER RESIDENTIAL PROJECTS WITH RETAIL PREMISES IN PRAGUE
Praha 6 – Břevnov, lokalita U Markéty, ulice Patočkova
Prague 6 – Břevnov, U Markéty project, Patočkova street
Komorní bytový projekt U Markéty se nachází v nejatraktivnější lokalitě Prahy 6. Sousedství
projektu vytváří spádovou oblast několika tisíc obyvatel a zaměstnanců zdejších firem. V nabídce
celkem 3 komerční prostory od 139 do 207 m2.
The small apartment complex U Markéty is located in the most attractive part of Prague 6. Next door to the
project is a catchment area of several thousand residents and employees of local firms. The offer includes a total
of 3 retail spaces measuring from 139 to 207 m2.
Praha 7 – Holešovice, lokality Jankovcova
a Vltavská vyhlídka, ulice V Háji
Prague 7 – Holešovice, Jankovcova
and Vltavská vyhlídka projects, V Háji street
Dva atraktivní projekty v centru Prahy se nacházejí ve výborně dopravně dostupné lokalitě
na metru i tramvaji. V přímé spádové oblasti mnoha tisíc obyvatel a návštěvníků lokality.
V nabídce celkem 5 komerčních jednotek od 67 do 202 m2.
These two attractive projects in the center of Prague are located in easily accessible locations near the metro or
tram. Nearby apartment buildings and offices form a catchment area of several thousand residents and visitors
to the location. The offer includes a total of 5 retail spaces measuring from 67 to 202 m2.
Praha 9 – Letňany, lokalita Letňanské zahrady, ulice Veselská
Prague 9 – Letňany, Letňanské zahrady project, Veselská street
Zbrusu nový projekt Letňanské zahrady se nachází v nově se rozvíjející rezidenční lokalitě. Okolní
obytná zástavba představuje spádovou oblast pro zhruba 3300 rezidentů. V nabídce komerční
prostor o rozloze 378 m2.
The brand new project Letňanské zahrady can be found in a newly developed residential location with a large
concentration of families with small children. The surrounding residential development offers a catchment area
of roughly 3300 residents. The offer includes a retail space measuring 378 m2.
Praha 10 – Záběhlice, lokalita Švehlova, ulice Švehlova
Prague 10 – Záběhlice, Švehlova project, Švehlova street
Moderní bytový dům v lokalitě s vynikajícím tramvajovým spojením do centra Prahy. Spádová
oblast 3,5 tisíce obyvatel. V nabídce celkem 3 komerční prostory od 156 do 294 m2.
A modern apartment building in a location with excellent links by tram to the center of Prague. The catchment
area numbers 3500 residents. The offer includes a total of 3 retail spaces measuring from 156 to 294 m2.
Praha 10 – Uhříněves, lokalita Nad Volyňkou, ulice Nad Volyňkou
Prague 10 – Uhříněves, Nad Volyňkou project, Nad Volyňkou street
Bytový areál v dynamicky se rozvíjející lokalitě zejména pro rodiny s dětmi. Spádová oblast více než
tisíce obyvatel. V nabídce celkem 2 komerční prostory o výměrách 213 a 273 m2. V případě zájmu lze
prostor spojit do větší jednotky.
An apartment complex in a dynamically growing area mainly good for families with children. The catchment area
numbers more than 1000 residents. The offer includes a total of 2 retail spaces measuring from 213 to 273 m2. If so desired,
the space can be joined into larger unit.
KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A PRONÁJMU V NABÍDCE
(podzim – zima 2014/2015)
RETAIL SPACES FOR SALE AND LEASE
(Autumn – Winter 2014/2015)
KOMERČNÍ PROSTORY
(PRODEJ NEBO PRONÁJEM)
RETAIL SPACES
FOR SALE AND LEASE
6
n Prague 3 – Žižkov
n Prague 6 – Břevnov
Ruzyně
n Prague 7 – Holešovice
Letňany
8
7
Holešovice
9
Břevnov
1
n Prague 9 – Letňany
2
n Prague 10 – Uhříněves
3
Žižkov
10
n Prague 10 – Záběhlice
5
SKLADY A KANCELÁŘE
(PRONÁJEM)
PRAGUE
WAREHOUSES AND OFFICES
FOR LEASE
Záběhlice
Uhříněves
4
n Prague 6 – Ruzyně
Komerční prostory
Retail spaces
Skladové a kancelářské prostory
Warehouses and offices
www.central-group.cz
aktualizováno každý pracovní den
updated every working day
& +420 226 222 222 • & +420 737 216 672
www.central-group.cz •  [email protected]
CENTRAL GROUP a.s., Budova EMPIRIA (Motokov), Na Strži 65, 140 00 Praha 4
CENTRAL GROUP, EMPIRIA building, Na Strži 65, 140 00 Prague 4
Uzávěrka prospektu 3.10.2014. Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
Deadline for the brochure 3 October 2014. The data and illustrations given here are for informational purposes only and CENTRAL GROUP reserves the right to make any changes.
Download

komerční prostory k prodeji a pronájmu retail spaces