Letnany07_10:Sestava 1
8/19/10
16
Ročník
07
Číslo
Srpen
2010
10:47 PM
Stránka 1
Letňanské listy
Noviny městské části Praha 18
ZDARMA
TÉMA VYDÁNÍ
AKTUALITY
INFORMACE
SPORT
Senioři a sportovci
pod jednou střechou
Pozvánka na otevření
nové mateřinky
Veselé rozloučení
s prázdninami
Na slovíčko s tenistkou
Lucií Hradeckou
1
Milí čtenáři,
letos poprvé si Letňanské listy vybraly
pouze měsíční „dovolenou“ a na rozdíl
od předchozích let, kdy nevycházely
v červenci ani v srpnu, dostáváte další
číslo již před koncem prázdnin.
V Letňanech se toho děje tolik, že
dvouměsíční prázdniny si prostě
nemůžeme dovolit. Zároveň se také
otevírají nová zařízení pro děti a senio-
2
ry. Bývalé jesle v Havířovské ulici
znovu ožijí dětským štěbetáním.
Bývalé jesle přestavěné na školku
výrazně pomohou zmenšit rozdíl mezi
počtem zájemců a kapacitou mateřinek. Pro seniory se otevře nové centrum v objektu v Třinecké ulici, který
prošel kompletní rekonstrukcí. Vyžití
v něm najdou také milovníci sportu.
Podrobnosti najdete v samostatných
článcích.
4
Teplé a velmi vlhké počasí letošního
léta kromě jiného produkuje výrazně
větší množství bioodpadu. Majitelé
a správci zahrad a trávníků nestačí sekat
a otázka kam s posekanou trávou trápí
nejednoho z nich. Loni poprvé umožnilo hlavní město Praha pronajmout si
speciální nádobu na bioodpad. Letos
budou navíc přistaveny také velkoobjemové kontejnery pro všechny, kdo se
potřebují zbytků zeleně zbavit.
SLOUPEK STAROSTY
7
K drobným úpravám dochází od
září také v oblasti městské hromadné
dopravy. Linka 269 pojede nově přes
Tupolevovu ulici. Dobrou zprávou je,
že autobus 158 ve starých Letňanech
bude posílen. A flamendry snad potěší, že metro bude o sobotní a nedělní
noci jezdit o hodinu déle. Příjemné
čtení.
Tomáš Raška
Třinecká bude od září patřit
sportovcům a seniorům
Pokud jste byli zvyklí chodit pravidelně cvičit do areálu v Třinecké
ulici, určitě vám vadil několikaměsíční výpadek. Od září se však
můžete ke svým aktivitám vrátit.
A do Třinecké můžete přivést
i rodiče nebo prarodiče v seniorském věku.
V
roce 2007 městská část koupila
sportovní areál Třinecká, a to
včetně všech pozemků, které k němu
náleží. V dubnu 2010 začala rozsáhlá
rekonstrukce vstupní haly, posilovny
a všech sociálních zařízení. Fakticky
zůstalo na místě pouze obvodové
zdivo. V nově vzniklých prostorách
bylo během pěti měsíců vybudováno
fitcentrum se čtyřmi šatnami a nový
prostor pro letňanské seniory.
Objekt je nyní jinak dispozičně
řešený – původně tmavé, nevzhledné
a špatně odvětrávané prostory se proměnily na světlé velké místnosti
vybavené velkokapacitní vzduchotechnikou. Konec je i s obavami
z použití toalety. Dnes je radost jít si
do Třinecké zacvičit a/nebo navštívit
zázemí a dát si něco dobrého v malé
restauraci.
Celkové náklady na tuto etapu
rekonstrukci sportovní haly se vyšplhaly na 14 milionů korun. Ty ze
svého rozpočtu uhradila městská část.
Další etapa přestavby objektu proběhne v letech 2011 a 2012 – městská část plánuje výstavbu další víceúčelové haly, která však nebude určena
jen pro sport.
V další etapě rekonstrukce získá areál v Třinecké nový
„plášť“.
Rozsáhlá rekonstrukce byla provedena za pouhých
pět měsíců.
na slavnostní otevření Klubu seniorů,
KA
N
Á
které se bude konat 1. září 2010 od 14 hodin
V
v objektu Sportovní haly Třinecká
POZ
Program:
Zahájení – starosta MČ Mgr. Ivan Kabický
Prohlídka prostor klubu
Neformální diskuse o činnosti klubu a Rady starších
Občerstvení
Klub pro seniory
Po dlouhá desetiletí neměli letňanští
senioři, kterých je nyní již okolo 1800,
vlastní místo, kam by mohli volně přijít, kde by se mohli pobavit, přečíst si
knihu nebo časopis, zahrát společenské
hry, případně se zapojit do některého
ze vzdělávacích programů. Nyní ho
mít budou, a to hned u hlavního vstupu do objektu.
Klub má rozlohu přibližně 100 m2
a bude v něm místo pro odkládání
svršků, odpočinkovou část s pohodlnými sedačkami, studijní prostor se
stoly, židlemi, otevřenými knihovnami
a také malá kuchyňka.
Podle prvních návrhů by měl být
klub otevřený denně v odpoledních
hodinách a měl by poskytnout zázemí pro odpočinek, setkávání se s přáteli, četbu, poslech hudby a sledová-
Proměnou prošly vstupní hala, sportovní část se šatnami i sociální zařízení. Nově byl vybudován Klub seniorů.
www.letnany.cz
Zveme k návštěvě nejen všechny
letňanské seniory, ale i další
obyvatele městské části!
ní zajímavých filmů. V budoucnu se
počítá s organizováním vzdělávacích
akcí, výletů, tanečních večerů a dalších aktivit. V klubu se také bude
pravidelně na svých jednáních setkávat Rada starších.
Rada starších
O vzniku tzv. Rady starších se na jaře
t. r. dohodlo vedení městské části se
Foto Olaf Deutsch
Milí
spoluobčané, rodiče!
Dva měsíce prázdnin rychle utekly a je tu nový školní rok. Asi
každý rodič si teď klade otázku,
jak bude jeho dítě letos úspěšné.
Jen málokdo si připustí, že by jeho
potomek mohl být – byť jen na
krátkou dobu – neúspěšný, že by
mu něco nešlo nebo všechno
„vypouštěl“… O to víc ho pak
může zaskočit případný nezdar.
A to tak, že reaguje zkratkovitě.
Z vlastních zkušeností určitě
víte, že dlouhodobě špatné výkony
a výsledky jsou odrazem nedostatečné přípravy a soustředění,
nefungující spolupráce nebo kontroly a zpětné vazby. A na druhou
stranu slabé dny, kdy se ne všechno podaří, prostě přicházejí
a odcházejí. Máme je všichni, já
i vy. Zatímco „slabší chvilky“
svých dětí ovlivnit nemůžete,
výsledky dlouhodobé činnosti
ano. Třeba tím, že se jim budete
pravidelně a s láskou věnovat.
Z pohledu své profese učitele
vás, milí rodiče, žádám o toleranci
a zachování důstojnosti při hodnocení školních výsledků vašich ratolestí. A také o to, abyste si dříve
než začnete zakazovat, křičet nebo
než se rozmáchnete k pohlavku,
vzpomněli na své horší dny.
Na závěr připojuji ještě jednu
radu. Nedávejte svým dětem otázky typu: „Co bylo dnes ve škole?“
Protože bude následovat odpověď:
„Nic.“ Zeptejte se: „Co se ti dneska povedlo a z čeho máš radost?“
Přeji vám i vašim dětem pohodový školní rok.
Mgr. Ivan Kabický
starosta
zástupci letňanských seniorů. Fungovat
by měla od podzimu 2010 a měla by se
zabývat problematikou seniorů, prosazovat jejich zájmy a velmi úzce spolupracovat s radou městské části a jejími
komisemi.
Přípravný tým, který nyní sestavuje
program a stanovy Rady, hledá zájemce o aktivní spolupráci a účast v Radě.
Máte-li zájem přispět k lepšímu životu
seniorů v Letňanech a dosáhli jste
důchodového věku, zašlete své náměty,
příp. dopis, v němž vyjádříte svou
ochotu spolupracovat s tímto subjektem, na adresu:
Úřad městské části Praha 18,
sekretariát zástupců starosty,
Bechyňská 639,
199 00 Praha-Letňany,
nebo [email protected]
Mgr. Ivan Kabický
Letnany07_10:Sestava 1
2
8/19/10
10:47 PM
Stránka 2
07❘2010
AKTUALITY
Letňanské listy
Otevíráme školku U beránka
Beránek stojící na nádvoří utkvěl
v paměti mnoha dětí, které před
mnoha lety navštěvovaly jesle
v Havířovské ulici.
P
o uzavření jeslí byl beránek více
než deset let ukryt ve křoví, ale
nyní je opět na svém místě a čeká na
malé kamarády, kteří budou od září
chodit do nové školky (u nás na radnici ji pracovně nazýváme „U beránka“).
Pokud často procházíte centrální
částí Letňan nebo v Letňanech už
několik let bydlíte, jistě jste si všimli
průběhu první části rekonstrukce
bývalých jeslí v Havířovské ulici. Za
pouhých šest měsíců zde vznikl nový
krásný objekt předškolního zařízení,
které je svým charakterem, a to jak
návrhem, tak provedením, naprosto
nadstandardní. Určitě jste zaregistrovali velký nápis na budově, parkovací
plochy v objektu areálu, které by měly
POZVÁNKA
na slavnostní otevření MŠ Havířovská
spojené s prezentací projektu přestavby objektu
Zveme bývalé zaměstnance jeslí Havířovská, bývalé žáčky tohoto
zařízení, rodiče přijatých dětí, ale také další občany Letňan
k návštěvě zrekonstruované a nově otevřené mateřské školy.
Kdy: 6. září v 16 hodin
Kde: v prostorách MŠ Havířovská
Program: Prohlídka zrekonstruované školky, prezentace další
přestavby objektu, diskuse
Slavnostního otevření školky se kromě vedení městské části Praha 18
zúčastní i zástupci stavební a projekční společnosti a Magistrátu
hl. m. Prahy.
Přijďte se podívat na novou školku a seznamte se zároveň s projektem další přeměny objektu v Havířovské ulici. Těšíme se na vás!
vyřešit obrovský nedostatek parkovacích míst v Havířovské ulici, sadové
úpravy a pochopitelně nové herní
prvky umístěné v zahradě.
Školka bude slavnostně otevřena
6. září odpoledne a kdokoliv z Letňanských se může přijít podívat na
nové barevné a hravé prostory, které
jsou samozřejmě plně funkční – tedy
přesně takové, jaké naši nejmenší
potřebují k harmonickému rozvoji.
V této první etapě zde bylo vytvořeno 56 míst, kromě dvou heren se tu
nachází také tělocvična a jídelna.
Mateřská škola Havířovská bude
školkou rodinného typu, sourozenci
budou mít možnost být spolu ve třídě.
Škola také bude nabízet možnost integrace postižených dětí mezi děti zdravé za pomoci asistenta. Dále bude, ve
spolupráci s rodiči, zajišťovat logopedickou prevenci, a také zdravotní program – návštěvy solných lázní v zimních měsících, jógu, zdravotní cvičení
a jiné aktivity.
Nová mateřská škola bude součástí
ZŠ Fryčovická, jejím zřizovatelem je
městská část Praha 18. Hlavním investorem rekonstrukce objektu je hlavní
město Praha, která věnovala částku 23
milionů korun, městská část uhradila
vybavení interiéru v hodnotě 1,4 mili-
Jaký bude nový školní rok?
Hned na začátku školního roku
dojde k jedné zásadní změně –
Základní škola Fryčovická bude
přejmenovaná na Základní školu
a Mateřskou školu Fryčovická.
Stane se tak díky připojení odloučeného pracoviště MŠ Havířovská.
O
d 1. září t. r. tak bude městská část
Praha 18 zřizovatelem tří základních škol, jejichž součástí jsou mateřské
školy: Základní školy a Mateřské školy
Fryčovická, Fryčovická 462, Základní
Statistika počtu šestiletých dětí
a předpokládaný počet žáků
1. tříd ZŠ v letech 2011/2012
až 2016/2017:
Šk. rok
počet dětí
2011/12
136
2012/13
156
2013/14
188
2014/15
214
2015/16
223
2016/17
196
(nar. 1. 8. 2010)
školy a Mateřské školy generála
Františka Fajtla DFC, Rychnovská
350, a Základní školy a Mateřské školy
Tupolevova, Dobratická 525, odloučené pracoviště Mateřská škola
Malkovského 587. Městská část tak
splnila slib, týkající se zvyšování kapacity mateřských škol.
V novém školním roce by mělo do
1. tříd nastoupit celkem 167 nových
žáků a ve všech školách bude otevřeno
celkem sedm prvních tříd. V následujících letech by se měl počet prvňáčků
v Letňanech ještě zvýšit (viz tabulka).
Bližší informace, profilace a specifika
jednotlivých škol zřizovaných městskou
částí najdete na těchto webových strán-
kách: www.skola.zsfajtla.cz; www.tupolevka.cz; www.zsfrycovicka.cz .
Začátek výuky byl ve školním roce
2010/2011 stanoven na všech základních a středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
na středu 1. září 2010. V prvním
pololetí bude vyučování ukončeno
v pondělí 31. ledna 2011, ve druhém
pololetí to bude ve čtvrtek 30. června
2011.
Školní prázdniny v mateřských školách při základních školách a v základních školách na území městské části
Praha 18 budou v těchto termínech:
Podzimní prázdniny od 27. 10. do
29. 10. 2010; vánoční prázdniny od
23. 12. 2010 do 2. 1. 2011 (vyučování začne 3.1.2011); pololetní prázdniny dne 4. 2. 2011; jarní prázdniny od
7. 2. do 13. 2. 2011 (termín prázdnin
v Praze 6–10); velikonoční prázdniny
od 21. 4. do 22. 4. 2011; hlavní
prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2011.
Ve školním roce 2011/2012 začne
vyučování ve čtvrtek 1. září 2011.
Jaroslava Šebková,
vedoucí odb. školství, kultury a tělovýchovy
Foto Mgr. Zdeněk Ocelka
Ještě více dětí v MŠ Malkovského
V
září loňského roku byla slavnostně uvedena do provozu
dlouho zavřená školka v Malkovského ulici. Byla otevřena tři oddělení, do kterých chodilo 75 předškoláků. V květnu tohoto roku městská
část přistoupila k rozšíření tohoto
zařízení o další dvě oddělení, do kterých v září nastoupí 45 nových dětí.
Jsme rádi, že se nám podařilo stihnout termín dokončení stavebních
prací a že se už nyní objekt dostal na
maximální kapacitu, kterou tvoří
vedle 120 míst v MŠ i místa v soukromém předškolním zařízení Mon-
www.letnany.cz
Mgr. Ivan Kabický
Foto Olaf Deutsch
tessori, jež sídlí v jeho zbývajících
prostorách.
PŘED
Nápis na budově už na dálku
navádí k cíli.
Interiéry školky jsou pestré a veselé.
onů korun – za uvedenou částku byl
zakoupen nový nábytek, hračky,
didaktické pomůcky pro výchovu
a vzdělávání dětí.
Druhá etapa přestavby objektu
bude zahájena v březnu 2011 a předpokládá vybudování dalších dvou
oddělení a osmi ordinací nového zdravotního střediska. Ukončení této etapy
je plánováno na září 2011.
Beránek u vchodu čeká na nové
kamarády.
Jsme velmi rádi, že se původní účel
této budovy navrátil a že se po deseti
„promarněných“ letech stane místem,
kde opět zazní dětské hlasy a šťastný
smích.
Mgr. Jana Šťastná
a Mgr. Petr Bezděka,
ZŠ Fryčovická
a Mgr. Ivan Kabický
Foto Olaf Deutsch
POZVÁNKA
na veřejnou prezentaci projektu LETŇANY – ZÁPAD
Kdy: ve středu 15. září 2010 od 17 hodin
Kde: v obřadní síni ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany
V průběhu prezentace budou zájemci seznámeni s konceptem možného využití území mezi ulicemi Tupolevova (z východu), Opočenská,
Kbelská a okrajem stávajících sportovních ploch a zařízení o přibližné
rozloze 30 hektarů. Principem navrhovaného řešení je smíšené, pásové uspořádání lokality, kde by široký parkový pás podél Tupolevovy
ulice s pěší a cyklistickou trasou odděloval plochu určenou pro
výstavbu situovanou podél Kbelské ulice.
Projekt představí ing. arch. Michal Hexner,
zpracovatel předkládaného konceptu.
Není vám lhostejné město, ve kterém žijete?
Přijďte si o něm popovídat!
Jídelny nabídnou svačiny
ařízení školního stravování v Let- spíše o dopolední svačiny. Proto od září
Z
ňanech má za sebou první půlrok zkušebně nabídneme dětem o velkých
– počáteční problémy se podařilo pře- přestávkách dopolední svačiny, zatím
konat, takže teď už vše funguje, jak
má. A věříme, že bude i v novém školním roce.
S ohledem na pozitivní ohlasy bude
ponechán zavedený systém odhlašování obědů přes internet, stejně jako jednotný jídelníček na všech školách. Po
jeho sjednocení se zvýšilo množství
ovoce a zeleniny, určené pro strávníky,
o 35 % a snížil obsahu tuku ve stravě
o 20 %, což bylo naším cílem.
Ke konci uplynulého školního roku
proběhlo dotazníkové šetření, jehož
prostřednictvím jsme chtěli zjistit
názory rodičů na poskytování snídaní.
Jak vyplynulo z výsledků akce, zájem je
ve školní jídelně Tupolevova. Jsme však
připraveni je – v případě většího zajmu
– poskytovat ve všech letňanských
školních jídelnách.
Na přání rodičů (i naše) došlo ke
zrušení inkasních plateb, které nejsou
pro svůj zastaralý charakter transparentní, a nově se platby za stravné
budou provádět pouze bankovním příkazem. Rád bych rodiče tímto požádal,
aby sledovali stránky www.jidelny-letnany.cz, na kterých jsou aktuální informace ze školních jídelen.
Mgr. David Červenka,
ředitel organizace Zařízení
školních jídelen Letňany
PO
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Městská část Praha 18 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nově zrekonstruovaných prostor a provoz fitness centra v Třinecké ulici č. 650
v Praze-Letňanech. Celková výměra prostor včetně zázemí a příslušenství
činí 429,29 m2, z toho fitness, solárium a recepce zabírá 198,55 m2, příslušenství 150,43 m2 a vestibul a chodba 80,31 m2.
Objekt v Malkovského ulici volal
po rekonstrukci.
V letošním roce školka získala
další dvě oddělení.
Plné znění výběrového řízení najedete na webových stránkách ÚMČ na adrese
http://www.letnany.cz/Uredni-deska/Odbor-spravy-majetku.
Letnany07_10:Sestava 1
8/19/10
10:48 PM
Stránka 3
07❘2010
ZPRAVODAJSTVÍ
Letňanské listy
Volby do
Zastupitelstva
hl. m. Prahy
Připojte se na PRAHA18NET.
V loňském listopadovém vydání
Letňanských listů jste si mohli přečíst článek o projektu Letňany
e-Government – Komunikace úřadu
s občanem, na který získala radnice
dotaci z evropských fondů.
H
lavním cílem uvedeného projektu je
zvýšit v rámci městské části Prahy 18
efektivitu veřejné správy a služeb pro
veřejnost (e-Government), umožnit
občanům Letňan pohodlnější přístup
k elektronickým dokumentům ÚMČ
Praha 18 a ulehčit jim kontakt s úřady.
Projekt se v současnosti blíží svému
dokončení. Finišují práce na podobě
nového webu, připravuje se spuštění projektu „Ankety prostřednictvím mobilních telefonů“ a v seznamu dostupných
wi-fi sítí jste si právě v těchto dnech mohli
povšimnout nové položky – PRAHA18NET. Jde o pilotní provoz bezplatného veřejného internetu pro Letňanské
právě z projektu Letňany e-Government.
Technická stránka projektu je následující – na budovách škol, radnice
a domu s pečovatelskou službou jsou
umístěny vysílače wifi signálu, jejichž
prostřednictvím se lze připojit k internetu. Je však možné k tomu využít i pěti
internetových kiosků, umístěných rovněž
v těchto budovách, jejichž okolí je pokryto wifi signálem.
Běžný uživatel si musí nejprve změřit
sílu signálu v místě, kde chce internet
využívat, pak si pořídí odpovídající wifi
zařízení a přihlásí se, poté dojde k připojení k internetu. Měření signálu, nákup
příslušného zařízení a jeho instalaci zajišťují společnosti, zabývající se touto problematikou. Podmínkou připojení je
zpravidla přímá viditelnost vysílače, protože ve sdíleném pásmu 2,4 GHz nelze
zajistit rovnoměrné šíření signálu (na
mapce je patrné rozmístění vysílačů
s vyznačením pokrytí signálem). V první
etapě bude konektivita do celé sítě
50 Mbps. Další podrobnosti a návod, jak
se připojit, najdete na připravovaném
webu www.praha18net.cz .
Vzhledem k tomu, že nekomerční síť
Praha18net slouží širokému spektru uživatelů a jejím cílem je zpřístupnit internetové stránky a usnadnit komunikaci
úřadu s občany, jsou zde jistá omezení
týkající se stránek s erotickým obsahem,
stahování filmů, online her atd. V další
etapě se připravuje e-mail zdarma ve formátu: [email protected]
Závěrem přejeme uživatelům bezproblémové připojení a doporučujeme alespoň
jednou týdně počítač vypnout a jít na
procházku do lesoparku!
David Kolínský,
zástupce starosty
3
S
ouběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí
proběhnout ve dnech 15.–16. 10.
2010 také volby do Zastupitelstva hl.
m. Prahy.
Počet členů ZHMP pro volební
období 2010–2014 byl stanoven na
63. Rozhodnutím Zastupitelstva hl.
m. Prahy č. 39/17 ze dne 17. 6. 2010
bylo území hl. m. Prahy pro tyto volby
rozčleněno na sedm volebních obvodů. V každém z těchto obvodů bude
voleno vždy devět členů ZHMP.
Městská část Praha 18 byla začleněna do volebního obvodu č. 4, a to
spolu s Prahou 7, Prahou 8 a městskými částmi Trója, Dolní Chabry,
Březiněves, Čakovice a Ďáblice. Každý
občan, který půjde volit, může zvolit
jen ty kandidáty, které má ve svém
volebním obvodu, tedy na volebním
lístku.
Lucie Kubíčková,
vedoucí odb. kancelář tajemníka
Kontakt na inzerci:
tel.: 261 263 137, 606 809 906
e-mail: [email protected]
Mapa signálu
Internetový kiosek
V lesoparku se závodilo
Obyvatelé městské části Praha 18
toužili po lesoparku celkem 16
let. Podařilo se jej však vybudovat až s novým vedením radnice,
a to za pouhé dva roky. Lesopark,
jehož hlavním investorem bylo
hlavní město Praha, nabízí od
jara místo k aktivnímu odpočinku
v zeleni.
P
ark se rozkládá na celkové ploše
36,29 hektarů, z toho je skoro
devět hektarů nově založeného lesa,
11 hektarů stávající zeleně a 15,5
hektarů louky s výsadbami solitérních stromů (celkem 314 stromů).
Při výstavbě asfaltových cest bylo
myšleno nejen na pěší, ale i na bruslaře a běžce, kterým je přizpůsoben
povrch cest. Po sportovním výkonu
nebo po procházce si návštěvníci
mohou odpočinout na lavičkách, případně si uspořádat piknik na některé
z travnatých ploch. Pro ty, kteří při-
Akci zahájili Mgr. I. Kabický a Ing.
V. Mareček, radní MHMP.
jedou autem, zde bylo vybudováno
parkoviště s deseti místy vč. dvou
stání pro invalidy. V současné době
již kapacita parkoviště nestačí, proto
se připravuje rozšíření parkovací plochy štěrkovou úpravou.
Při příležitosti otevření parku, které
se konalo 14. června 2010, se uskutečnil běžecký závod na jeden kilometr,
jehož se zúčastnili studenti ze 13 středních škol z Prahy 9 a spádových oblastí. Do závodu se akreditovalo 50 chlapců a 14 dívek ve věkové kategorii
16 –18 let. Z dívek byla nejrychlejší
Šárka Mudrová ze SOŠ stavební
a zahradnická, z chlapců Milan Dusík
z Gymnázia Horní Počernice. Se středoškoláky si přišlo zaběhat i 15 žáků
letňanských ZŠ, nejmladší závodnicí
byla sedmiletá Karolínka Straková,
která závod uběhla za obdivuhodných
8:24 minut.
Slavnostním otevřením byla
ukončena první etapa projektu „Letňanský lesopark“. Hlavní město
Praha do ní investovalo celkem 16,5
milionu korun. V další etapě, která
Běžecký závod dorostenců odstartoval starosta MČ Praha 18.
by měla být zahájena již na podzim t.
r., bude vybudována sportovní část
parku. Navážkou zeminy tam budou
vytvořeny dva kopce, po jejichž
obvodu budou upravené běžecké
tratě. V nové části vzniknou také
sjezdové tratě pro cyklisty, případně
pro lyžaře.
areálu PVA (ulice Tupolevova) přes
plochu letiště k ulici Toužimská do letňanského lesoparku. Zároveň schválila
zpracování studie souběžné nové
komunikace tak, aby na jejím základě
byla tato stavba zařazena do plánu
OMI MHMP.
letech se žáci škol zřizovaných MČ
Praha 18 zúčastnili obdobné akce úpravy okolí letňanských dětských hřišť
a tato akce se u veřejnosti setkala
s velmi dobrým ohlasem.
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník ÚMČ Praha 18
(redakčně zkráceno)
Foto Stanislav Mlázovský
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18
Výpůjčky skákacího hradu
Rada schválila bezúplatné krátkodobé
výpůjčky (zpravidla jeden den, maximálně však na dobu tří pracovních
dnů) nafukovací atrakce – skákacího
hradu, který je majetkem městské
části. Hrad bude půjčován na akce
pořádané organizacemi, jejichž prioritní činností je práce s dětmi a mládeží
zejména na území Letňan.
i dětí bez české státní příslušnosti,
u těch je však nutné předložit doklad
o povolení k pobytu v ČR pro matku
dítěte a platnou nájemní smlouvu
k nemovitosti na území MČ Praha 18,
případně výpis z katastru nemovitostí
nebo doklad o družstevním podílu.
Finanční příspěvek na jedno dítě činí
650 korun. Tato částka zahrnuje DVD
z akce, fotografie, květiny pro matku
dítěte a drobný věcný dar.
Tajemník ÚMČ Praha 18
Ing. Gerhard předal finanční dar.
Vítání občánků MČ Praha 18
Byla stanovena nová pravidla pro vítání občánků. Na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku,
které jsou hlášeny k trvalému pobytu
na území MČ Praha 18, nebo byly
k trvalému pobytu přihlášeny do jednoho měsíce od narození. To se týká
Povodňová pomoc
V květnu letošního roku došlo k mimořádně silným povodním a záplavám na
Moravě, jednou z nejvíce postižených
obcí bylo město Hranice. MČ Praha 18
se rozhodla jako projev solidarity a podpory poskytnout této obci finanční dar
ve výši 40 000 korun (viz foto). Stejným
způsobem poskytla MČ Praha 18
pomoc i v loňském roce obci Putim.
Stanovení výše základního
měsíčního nájemného
Rada neschválila zvýšení základního
měsíčního nájemného za 1 m2 plochy
bytu ve vlastnictví MČ Praha 18, které
mělo platit od 1. 1.2011.
Úprava dětských hřišť
Nová cyklostezka
Rada schválila záměr realizace projektu vybudování nové cyklostezky od
Další betonové prvky u dětských hřišť
– tj. zdi, sloupy a držáky laviček, budou
upraveny pomalováním. V minulých
Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy
a zastupitelstev městských částí
V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, byly
zahájeny přípravné práce na volby do
Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 18, které se konají
ve dnech 15. a 16. 10. 2010. V MČ
Praha 18 je vytvořeno 12 stálých volebních okrsků.
David Kolínský, zástupce starosty
Foto archiv ÚMČ Praha 18
www.letnany.cz
Letnany07_10:Sestava 1
4
8/19/10
10:48 PM
Stránka 4
07❘2010
INFORMACE
Letňanské listy
PODĚKOVÁNÍ POLICII
Rád bych poděkoval místnímu
oddělení Policie ČR v Letňanech
za ochotnu a pomoc v případě
vykradení mého osobního automobilu. Děkuji zvláště dvojici
mladých policistů, která měla službu v neděli 20. 6. 2010. Přestože
nebyla šance na dopadení pachatele, podařilo se zajistit podstatnou
část ukradených předmětů dříve,
než skončily v některém bazaru.
Děkuji za to, že jednáte v duchu
hesla: „Pomáhat a chránit!“
M. Kocholatý,
Letňany
Chtěli byste, abychom
uveřejnili v Letňanských
listech informace o vaší akci?
Napište nám, rádi je
zařadíme do naší nabídky akcí.
Bechyňská 639,
199 00 Praha 9-Letňany
SERIÁL NA VAŠE PŘÁNÍ
Vše o dávkách (1. část)
Vážení čtenáři,
určitě víte, že letos na jaře nechala městská část Praha 18 vypracovat sociodemografickou studii, jejíž součástí byly
i otázky, které byly zaměřeny na vaši
spokojenost s množstvím poskytovaných
informací. Kromě jiného vyplynula
z vašich odpovědí potřeba větší informovanosti v oblasti sociálních služeb.
Od srpna proto bude v Listech vycházet
seriál o dávkách sociálních služeb, dávkách hmotné nouze a dávkách sociální
péče. Pokračováním tohoto seriálu pak
budou informační články organizací,
které působí v naší městské části a poskytují sociální služby občanům různého
věku i různých potřeb. Začínáme dávkou, která je nejrozšířenější:
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je dávka sociálních
služeb, která náleží těm lidem, kteří jsou
z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu závislí na pomoci jiného člověka,
a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové
denní úkony, které se týkají zajištění či
přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí
úkony umožňující účastnit se sociálního života, tj. komunikovat, nakládat
s penězi nebo předměty osobní potřeby,
obstarat si osobní záležitosti, uvařit si,
vyprat a uklidit. Příspěvek náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv
tomu, kdo péči zajišťuje.
Schopnost zvládnout péči o sebe
a být soběstačný je u každého člověka
různá, proto zákon rozeznává čtyři
stupně závislosti na pomoci někoho
jiného, a to od mírné závislosti až po
závislost úplnou.
O příspěvek je možné požádat na
humanitním odboru Úřadu městské
ROZLUČTE SE (společně s námi) S PRÁZDNINAMI
části Praha 18, samozřejmě v případě,
že žadatel má v této městské části
trvalé bydliště. Následuje proces
posouzení stupně závislosti na pomoci jiného člověka, který zahajuje sociální pracovník. Ten provede sociální
šetření v prostředí, kde žadatel žije.
Dále se žádostí o příspěvek na péči
zabývá posudkový lékař, který hodnotí funkční dopady zdravotního
stavu na schopnosti žadatele a vychází přitom z výsledku sociálního šetření a ze zdravotní dokumentace.
Žadatel může být vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření. Pokud žadatel neumožní provedení sociálního či zdravotního
posouzení, ztrácí možnost získat příspěvek na péči.
O přiznání příspěvku rozhoduje
humanitní odbor Úřadu městské části
Praha 18. Příspěvek může být přiznán
a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku.
Vzhledem k nedostatku posudkových
lékařů se v současné době většinou
pohybuje doba od podání žádosti do
rozhodnutí od čtyř měsíců do půl
roku.
Na závěr bych chtěla uvést ještě
několik důležitých informací. Tím, že
byl žadateli přiznán příspěvek na péči,
spolupráce s odborem humanitním
nekončí. Příjemce příspěvku nebo
pečující osoba jsou povinni hlásit do
osmi dnů veškeré změny, které mohou
mít vliv na vyplácení příspěvku. Je
třeba oznámit např. pobyt příjemce
příspěvku v nemocnici, změnu pečující osoby nebo poskytovatele sociálních
služeb. Sociální pracovníci také kontrolují, zda příspěvek na péči je využíván účelně. Z příspěvku na péči lze
hradit pouze přímé poskytování péče,
např. úklid, praní prádla, pomoc
s osobní hygienou. Naopak – nelze
z něj hradit např. léky, bydlení nebo
potraviny.
Další informace je možné získat
u paní Ptáčníkové, tel.: 284 028 157.
Mgr. Markéta Kolářová,
vedoucí humanitního odboru
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů IX–X 2010
Stanoviště
Velhartická – Prachatická
září
říjen
3
8
ÚTERÝ 31. 8. 2010
SOBOTA 4. 9. 2010 11–18 HODIN
Vratimovská – Chlebovická
3
8
sportovní den pro děti
kulturně-společenský den na Staré Návsi
Běloveská
3
x
PO CELÝ DEN NA STARÉ NÁVSI BUDOU
Žamberská
x
8
Kazimírka: dětské soutěže o ceny, Slunečnice: dětské
soutěže o ceny, BESIP: dopravní hřiště, dětské soutěže,
Soubor Merlin: draví práci (ukázky dovedností, výstava
dravců), Atrakce: skákací hrad, Občerstvení Ojai
Opočenská
3
8
Místecká – Jablůnkovská
17
22
Bukovecká – Tupolevova
17
22
Ostravská
17
22
Letovská
x
22
Terezínská
17
x
Fryčovická – u školy
3
8
12.00–12.45 Soubory Hra je to, …a A je to
Tvrdého – Rychnovská
17
22
13.00–13.30 Merlin – ukázka dravých ptáků a sokolnictví
x – kontejner není přistaven
Od rána do odpoledne budou pro všechny letňanské
děti připraveny nejrůznější sportovní aktivity,
na všechny je vstup ZDARMA:
Hokejový stadion – od 9 do 11 hodin:
volné bruslení, ukázky hokejové zručnosti
– s možností si jednotlivé disciplíny vyzkoušet
Plavecký bazén Lagoon – od 11 do 13 hodin:
možnost plavání, soutěž v plavání – kategorie dívky,
chlapci, mladší a starší žáci – vítězové si odnesou
zajímavé ceny
Sportovní areál ZŠ Tupolevova – od 13 do 16 hodin:
seznámení s fotbalem, nácvik hráčských dovedností, při
účasti většího počtu zájemců fotbalový zápas
Sportovní areál Třinecká – od 13 do 16 hodin:
seznámení s florbalem, nácvik hráčských dovedností, při
účasti většího počtu zájemců florbalový zápas
Tenisové kurty Třinecká – od 13 do 16 hodin,
seznámení s tenisem, nácvik hry
Všechny děti, které se zúčastní sportovního dne,
dostanou ZDARMA malou svačinu a nápoj!
Akci budou moderovat Lukáš Čermák a Vladimíra
Vohralíková ze skupiny Vanda a Standa.
NA PODIU VYSTOUPÍ
11.00–11.50 Vanda a Standa „Přijede k nám návštěva“
13.45–14.15 Soubor Camerata –
pěvecké sdružení Kamarádi
14.15–14.45 Merlin – ukázka dravých ptáků a sokolnictví
VST
15.15–16.15 Malé vinohradské divadlo –
pohádka „Staré pověsti české“
16.15–16.30 Taneční skupina SANDRA „Tančíme kankán“
16.30–16.45 Sport Agency – malí tanečníci
16.45–17.15 Merlin – ukázka dravých ptáků a sokolnictví
17.00–18.00 Skupina „9 patro“ – Jirka Kyncl z Letňan
Neseďte doma a přijďte se bavit s námi!
UP
Výstava
100 druhů jiřinek
ZDA
RM
A
Termín konání:
6.–7. září 2010 vždy od 8.00 do 18.00 hodin
ANKETA – ANKETA – ANKETA
Na základě vyplněných anketních lístků, kterých došlo na úřad městské části do 31. 5. 2010
celkem 358, bylo určeno následující pořadí témat, která je třeba řešit:
1.
Kontrola čistoty veřejného prostranství, zeleně a dohled Městské policie
27,2 %
2.
Zahušťování zástavby na úkor životního prostředí
26,8 %
3.
Pobývání bezdomovců v okolí PENNY Marketu
10,1 %
4.
Nedostatek míst v MŠ
9,9 %
5.
Parkování v Letňanech, rezidenční parkování
9,7 %
6.
Vybudování dětského hřiště ve vnitrobloku Malkovského
8,0 %
7.
Více akcí typu „Zabijačka“ pro občany
3,0 %
8.
Vytvoření Rady seniorů jako poradního orgánu RMČ
2,6 %
9.
Nedostatek levného bydlení pro seniory
1,4 %
10.
Propojení aktivit dětí, mládeže, seniorů a zdravotně postižených
1,3 %
Všem, kdo nám zaslali vyplněný anketní lístek, děkujeme!
Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18
www.letnany.cz
zavážení: pátek od 12.00 hodin
odvoz: sobota bez výměn
Místo konání:
obřadní síň Úřadu městské části Praha 18
Bechyňská 639, Praha 9-Letňany
Výstavu pořádají členové SZO ČZS DAGLA
Cyklická deratizace v Letňanech
V
souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, bude hlavní
město Praha zajišťovat i v letošním roce
cyklickou deratizaci v objektech a na
plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách
a v kanalizační síti.
Podle Harmonogramu deratizačních prací bude v podzimní etapě, tj. ve
dnech 1.–30. září 2010 provedena deratizace i v městské části Praha 18, a to
v ulicích Ostravská, Rýmařovská,
Bohumínská, Vratimovská, Chlebovická, Tupolevova, Kopřivnická, Dobratická a Beranových.
Dodržování správného postupu při
výkonu deratizačních prací a kontrolu
kvality zajišťuje Hygienická stanice
hlavního města Prahy (odd. DDD HS
HMP, jednotlivé pobočky), na kterou
se lze obracet s případnými dotazy
k této problematice.
-red-
Letnany07_10:Sestava 1
8/19/10
10:48 PM
Stránka 5
07❘2010
KULTURA
Letňanské listy
Soutěž s leteckou tématikou má své vítěze
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Výtvarnou soutěž spojenou se
slavnostním odhalením pamětních desek věnovaných leteckým
konstruktérům (článek o nich
najdete v příštím vydání LL) připravil pro žáky letňanských škol
Úřad městské části Praha 18 společně se ZŠ Fryčovická.
V KVĚTNU SLAVILI
99 let
91 let
85 let
■
■
■
■
■
75 let
■
■
Ú
častníci soutěže měli namalovat
obrázek letadla z produkce závodů Avia Letňany nebo Letov. Do soutěže bylo zasláno několik desítek kreseb, z nichž bylo patrné, že děti při
jejich vytváření čerpaly i z historických
podkladů.
Vyhlášení vítězů, které proběhlo
16. června v budově základní školy,
byli přítomni Zdeněk Ležák, šéfredaktor časopisu ABC, který byl hlavním
sponzorem soutěže, Václav Šorel, publicista, letecký odborník a modelář,
a zástupce starosty David Kolínský.
Součástí akce byla vědomostní soutěž,
vyhlášená městskou částí prostřednictvím Letňanských listů.
Vítězem kategorie mladších žáků se
stala Denisa Pavlasová ze 3. A, nejlepší mezi staršími žáky byl Lukáš Vejbora
z 5. A, vědomostní soutěž vyhrál Jakub
Páchym z 9. A. Za absolutně nejlepší
■
Kresba Denisy Pavlasové zvítězila
v kategorii mladších žáků.
■
■
SŇATEK UZAVŘELI
Slečna Andrea Pokorná
a pan Martin Procházka
Absolutním vítězem soutěže se stal Daniel Nováček ze ZŠ Fryčovická.
Kresba Lukáše Vejbory zvítězila
v kategorii starších žáků.
označila porota kresbu Daniela
Nováčka ze 6. A. Ten získal hlavní
cenu soutěže – dálkově řízený model
letounu Cessna. Všichni výherci jsou
žáky ZŠ Fryčovická.
Ceny do soutěže věnovaly vedle již
zmíněné redakce časopisu ABC (který
poskytl cenu pro absolutního vítěze,
a navíc připravil pro všechny děti
drobné upomínkové předměty) také
společnosti Letov, letecká výroba,
a Avia, a. s. Všichni výherci získali
kromě cen i roční předplatné časopisu Aero Hobby.
Každý
z výtvarníků
si s přiděleným
pískovcovým
blokem
"poradil"
po svém.
ného v lomu Ostroměř, budou moci
zájemci o výtvarné umění obdivovat
v ulicích Letňan, kde budou díla rozmístěna.
Děkujeme zástupcům městské
části Praha 18, firmy Kámen
Ostroměř a klubu Ojai, že tuto akci
podpořili. Doufáme, že se sochařské sympozium stane pravidelným,
každoročním, letňanským projektem.
neděli 23. května 2010 zažila
naše škola velký hudební svátek.
Školní orchestr HRA JE TO a sbor
rodičů a přátel školy A JE TO připravily koncert u příležitosti vzpomínky
na holandského dirigenta, sbormistra
a zakladatele hudební školy v holandském Delftu Pierra Van Hauwe.
Koncert se konal v reprezentativních prostorách Velkého sálu Městské
knihovny na Mariánském náměstí
a přilákal řadu významných osobností
hudební scény (návštěvu z holandské
Připravte si:
První těsto:
2,5 hrnku (250 ml) polohrubé mouky
■ 1 hrnek krystalového cukru ■ 1 prášek
do pečiva
Druhé těsto:
3 tvarohy (po 250 g) ■ 3 celá vejce
■ 1 vanilkový cukr ■ 1 hrnek práškového
cukru ■ 500 ml mléka
orffovské školy, hudební pedagogy,
skladatele Pavla Jurkoviče, paní Hanu
Fajtlovou atd.). Posluchači se originálním způsobem za doprovodu hudby
i obrazů dozvěděli mnoho zajímavého
o životě Pierra van Haure – jeho rodině, zájmech, zálibách i o jeho skladatelské a dirigentské činnosti. Při závěrečných skladbách „Mexická suita“
a „Adieumus“ se mnozí ze zúčastněných neubránili slzám dojetí.
Děkujeme všem účinkujícím muzikantům, a hlavně sbormistryním
Lence Pospíšilové,
Markétě Noskové
a Kateřině Tůmové
za úžasný kulturní
zážitek a důstojné
připomenutí této
výjimečné osobnosti hudby.
Foto a text Aneta Bradáčová,
studentka kulturní publicistiky
Dobrý den, milí přátelé, léto se letos mimořádně povedlo, dokonce tak,
že velké vaření v kuchyni, která občas připomínala saunu, nebylo radostí,
ale doslova utrpením. Na srpen jsem připravila recept na rychlý, mimořádně chutný a díky tvarohu i zaručeně zdravý moučník.
Na povrch koláče:
250 g másla
Postup:
Do mísy nasypeme mouku,
cukr a kypřicí
prášek a pečlivě
promícháme. Na
plech vyložený pečicím papírem nasypeme
polovinu tohoto prvního těsta.
Ve druhé míse vyšleháme tvarohy s celými vejci, vanilkovým a práškovým
Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem!
LETŇANSKÁ MIMINKA
Terezka
Lipovčanová
Text Robert Pavelka
Kresby archiv ÚMČ Praha 18
Mgr. Jarmila
Rambousková,
zástupkyně ředitelky
ZŠ gen. F. Fajtla DFC
Foto archiv ZŠ
Kristýnka
Součková
Lucie
Antonová
Miminkům přejeme do života
štěstí a rodičům gratulujeme!
ADRESA
MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha-Letňany
ústředna: 284 028 111
e-mail: [email protected]
Úřední hodiny ÚM:
po a st (úřední dny):
7.45–12.00 a 13.00–17.45 hod.
út a čt: 7.45–15.45 hod.
pá: zavřeno
Děti pomalovaly zdi
POD LETŇANSKOU POKLIČKOU
Letní
tvarohový
koláč
Zástupce starosty David Kolínský
zhodnotil akci takto: „Prostřednictvím
soutěže si děti připomenuly historii čtvrti, ve které bydlí, i tradici leteckých podniků na území Letňan. A my jsme zjistili, kolik nadaných mladých výtvarníků
navštěvuje letňanské školy.“
Koncert v Městské knihovně
V
J
Satýnková Božena
Švandová Marta
Dědek František
Krausová Olga
Muchová Mária
Větrovcová Marie
Špačková Milena
Hybšová Danuška
Lisý Alois
Kohlbeck Josef
Jubilantům přejeme vše nejlepší!
Sochařské sympozium 2010
iž druhým rokem se na začátku
července v Letňanech uskutečnilo
Studentské sochařské sympozium.
Letos byly pro zorganizování této
akce poskytnuty prostory školního
areálu ZŠ Tupolevova. Projektu,
který pořádalo občanské sdružení
Kultura Město 18, se zúčastnila pětice mladých sochařů, převážně studentů či absolventů vysokých uměleckých škol – jmenovitě Marek
Cinko, Jan Drozda, Josef Prokop,
Michal Kavalík a František Zhoř.
Skulptury vytesané do pískovce těže-
5
cukrem a zředíme mlékem. Druhé,
řídké těsto (to, že je řídké, je
v naprostém pořádku!) nalijeme na
směs na plechu a zlehka posypeme druhou polovinou prvního těsta. Vše
poklademe plátky másla a dozlatova upečeme při 180 °C.
Koláč je hotov, když
jeho okraje začínají
zlátnout, tj. asi po
25–30 minutách.
Koláč je skvělý
– vláčný a slaďounký, i když zřejmě ne moc dietní.
Moc dobrou chuť
a krásný zbytek prázdnin přeje Evita
[email protected]
V
šimli jste si, jak se rozzářilo okolí
hřišť postavených před dvaceti
lety? Fantastickými vzory dle
momentální inspirace či promyšlenou výtvarnou kompozicí? Již to
nejsou nudné, sterilní a okopané
šedivé betonové bloky – zdi, sloupy
a držáky laviček. Prostor tu dostala
kreativita a oku lahodící barevnost.
Poslední „proměna betonu“ se
prováděla u Domu s pečovatelskou
péčí a plynně navázala na předchozí
úpravy u nově zrekonstruované
mateřské školy v ulici Malkovského.
Akce se konala koncem června
a opět ji inicioval starosta MČ Praha
18 Mgr. Ivan Kabický. Malování se
zúčastnili žáci Základní školy
a Mateřské školy generála Františka
Fajtla DFC a Základní školy
a Mateřské školy Tupolevova.
Základní škola Fryčovická se z organizačních důvodů omluvila.
Městská část Praha 18 děkuje
ředitelce ZŠ a MŠ Rychnovská
PhDr. Lence Matouškové a řediteli
ZŠ a MŠ Tupolevova Mgr. Danielu
Vysloužilovi za vstřícnost a koordinaci akce, pedagogickému dozoru
a žákům obou základních škol za
skvělou práci.
Jaroslava Šebková,
vedoucí odb. školství, kultury
a tělovýchovy
Chybějí vám v Letňanských
listech nějaké informace?
Napište nám na adresu:
Bechyňská 639,
199 00 Praha 9-Letňany
e-mail: [email protected]
www.letnany.cz
Letnany07_10:Sestava 1
6
8/19/10
10:48 PM
Stránka 6
07❘2010
KULTURA/SPORT
Letňanské listy
O pohár letňanských škol Léto s Kazimírkou
J
ako každoročně i letos se uskutečnil
na začátku června sportovní mítink
„O pohár letňanských škol“. Tato
sportovní akce má v Letňanech dlouholetou tradici. Loni došlo k několika
organizačním změnám, které akci
zpestřily a daly jí větší prestiž. Mezi
hlavní změny patřily výběr sportovců
(v minulých letech kvantita převyšova-
J
tovní, výtvarný, aerobik a zálesáctví.
Součástí programu byl i celodenní
výlet do krásných Prachovských skal,
resp. na zámek Březnice. Bylo přichystáno i velké překvapení v podobě ohňostroje a balónů přání. Na
táboře nechyběly ani bojová hra,
táboráky s kytarou a opékáním
buřtů, koupání, diskotéky, pouť či
ekologicky laděné vystoupení
Tonda-obal.
iž od začátku prázdnin se konaly
letní tábory pořádané sdružením
Kazimírka. V červenci proběhly dva
turnusy, na kterých se zrekreovalo
300 dětí. První turnus děti strávily v
chatovém táboře v Českém ráji,
druhý v jižních Čechách. Oba pobyty provázela celotáborová hra inspirovaná animovaným filmem Planeta
51 se zelenými příšerkami. Každou
etapu hry uváděli vedoucí oblečení
ve speciálních maskách.
V průběhu pobytu děti navštěvovaly různé zájmové kroužky – spor-
la kvalitu) a doplnění disciplín. V současné době se žáci druhého stupně
utkávají na sportovištích ZŠ Tupolevova a ZŠ Fryčovická v několika atletických a míčových disciplínách.
Součty bodů ze všech disciplín
(chlapci, dívky) a věkových kategorií na
konci klání určí vítěze. V letošním roce
vyhrála ZŠ Tupolevova a Pohár letňan-
Text a foto Lenka Kubištová,
Sdružení Kazimírka
ských škol tedy bude rok vystaven ve
vestibulu školy. A to až do dalšího sportovního dne v roce 2011.
Navzdory nepřízni počasí byly letos
k vidění skvělé sportovní výkony
našich žáků, a především smysl pro
fair-play a dobrou zábavu. Za zmínku
stojí i dobrá organizace akce.
Sportu zdar!
Text a foto Mgr. Daniel Vysloužil,
ředitel ZŠ a MŠ Tupolevova
I přes nepřízeň počasí děti podávaly fantastické výkony.
NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
KAZIMÍRKA, o. s.
Frýdecká 441,
Praha 9-Letňany
Info: L. Kubištová,
Tel.: 776 355 202
E-mail:
[email protected]
www.kazimirka.cz
■
■
■
■
Příměstský tábor v Letňanech
Do 27. srpna probíhá příměstský
tábor pro děti od 5 do 13 let.
Tábor zahrnuje pestrý program,
hry, návštěvy hradů, muzeí, památek, festivalů.
Vodní mlýn a tajemná podzemní
jeskyně V neděli 5. září se uskuteční jednodenní výlet do Podkrkonoší. Plánována je návštěva vodního
mlýnu s vodníkem, čertem a ježibabou a také Boskovické dolomitové jeskyně s největším podzemním jezerem. Výlet je určen pro
děti od 5 do 13 let a zahrnuje
dopravu z Prahy a zpět, vstupné
a doprovod vedoucích sdružení.
Planeta 51 na ZŠ Tupolevova
U příležitosti začátku školního roku
jsou pro žáky 2.–4.třídy ZŠ
Tupolevova na 1. září připraveny
hry na téma animovaného filmu
Planeta 51. Program bude probíhat
od 10 do 15 hod. na školním hřišti.
Kroužky aerobiku v Letňanech
V září se otevírají kroužky aerobiku pro dívky z 1.–4. a 5.–9. tříd.
■
■
■
■
Do konce srpna 2010: GHOST
výstava fotografky a grafické
designérky Barbory Kuklíkové
„Fotografická parafráze na hororové a detektivní příběhy“. Výstavu
bude možné zhlédnout vždy ve
výpůjčních hodinách knihovny.
VSTUP ZDARMA.
Do konce srpna 2010
Výstava dětských prací KLUBU
SLUNEČNICE. Výstavu bude možné
zhlédnout vždy ve výpůjčních hodinách knihovny. VSTUP ZDARMA
www.letnany.cz
SPORT AGENCY
PRAHA
AEROKLUB
PRAHA LETŇANY
Rýmařovská 561,
Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba:
JUDr. M. Dvořák
Tel.: 283 922 788
E-mail:
[email protected]
www.kdletnanka.cz
KD Letňanka, zrcadlový
sál – druhé patro
ul. Rýmařovská
Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba:
Mgr. G. Doležalová
Tel.: 777 800 234
E-mail: mgrdolezalovag
@seznam.cz
www.sportagency.wz.cz
Hůlkova 16,
Praha 9-Letňany
Tel.: 286 852 040
E-mail:
[email protected]
www.akletnany.cz
2. 9. 2010, 17–21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
■
9. 9. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje skupina
Watseka
■
16. 9. 2010, 17 – 21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
Sportovní taneční klub
18. 9. 2010, 11–12 hodin
Vodnická pohádka (pořádá Klub
Slunečnice)
Kondiční cvičení pro muže
23. 9. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje skupina
Watseka
Klub Laky
■
■
Hip-hop, moderní tanec, roztleskávačky, mažoretky, břišní tance, latinskoamerické tance, klasické tance,
aerobic, modeling.
Taneční kurzy pro dospělé
Cvičení pro ženy
Cvičení rodičů s dětmi
KLUB
SLUNEČNICE, o. s.
Třinecká 350
Praha 9-Letňany
www.klubslunecnice.cz
E-mail:
[email protected]
Tel.: 607 982 793
■
SQUASHCENTRUM MODRÝ SVĚT
Beranových 125, Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba: J. Steiner
Tel.: 286 920 117, 603 147 921
E-mail: [email protected]
(neslouží pro rezervace)
www.squashMS.cz
■
Tupolevova 710, Praha 9-Letňany
Tel.: 723 140 339
E-mail: [email protected]
www.sportcentrumavion.cz
■
■
Každý měsíc centrum pořádá
turnaj pro rekreační hráče.
SPORTCENTRUM AVION
Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro
děti i dospělé, dále výuku šermu.
■
Orientální tance a pilates pro ženy
ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba: Petra Mandová
Tel.: 777 099 304, 602 610 221
[email protected]
■
4. 9. 2010
Stará Náves – Rozloučení s prázdninami (klub Slunečnice připravil soutěže pro děti)
6. 9. 2010
Schůdek do školy: program nejen
pro děti, které mají začít navštěvovat MŠ. Velký důraz je kladen na
rozvoj výtvarných i pohybových
dovedností. Do výuky je zařazena
také rytmika. Dotazy zodpoví na
[email protected]
18. 9. 2010, od 11 hodin
KD Letňanka – Vodnická pohádka
(Divadlo Romaneto) – Pohádka
o tom, co prožil pan Vodník
Hromajzlík a paní Vodníková
Bublinka u rybníčku Kalužníčku
a jak za pomoci svých vodních přátel přelstí zlou a panovačnou ŽábuJežižábu.
Základní škola Fryčovická 462,
Praha-Letňany, tel.: 602 228 264,
vchod zboku od ulice Vítkovické
■
Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na
sportovních letounech. Více
informací na www.akletnany.cz
dívčí basketbalový
klub patří
k nejlepším v ČR!
Basketbal
je akční
hra pro
děvčata,
která si
ráda hrají
s míčem.
Klub hraje
spoustu zápasů a turnajů jak v ČR
v tak i v zahraničí. Má spoustu
titulů mistr ČR ve všech ročnících.
Členky klubu jsou vicemistryněmi
Evropy klubů do 14let
Basket Slovanka opět otevírá přípravku dívek ročníku 1999 až 2001
v tělocvičně ZŠ Tupolevova
v Letňanech. Každé pondělí a středu v 17 hodin. Informace získáte
na www.basketslovanka.cz
a 774 989 778
TJ LETOV LETŇANY
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Halama
Sportovní areál
Třinecká 650
Tel.: 603 306 331
E-mail: [email protected]
■
■
Centrum nabízí profesionální péči
všem zájemcům bez rozdílu věku
v oblasti prevence a léčby pohybových obtíží.
Přehled cvičení najdete na
www.zdravyhokej.cz
V TJ Letov stále probíhá nábor dětí
na tenis.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
nám. 25. března 17
Praha-Čakovice,
kontaktní osoba:
P. Pavel Budský
Tel.: 731 626 033
E-mail: [email protected],
www.farnostcakovice.wz.cz
■
Bohoslužby v Letňanech se konají
každou neděli od 17 hodin ve společenské místnosti nové hasičské stanice v Toužimské ulici.
■
Bohoslužby v kostele sv. Remigia
v Čakovicích jsou v neděli od 9 hod.
a dále ve středu, čtvrtek a pátek
od 17 hod.
ZDRAVÝ HOKEJ
Sportcentrum Avion
Tupolevova 710, Praha 9-Letňany
[email protected]
www.zdravyhokej.cz
Kontaktní osoba: Eva Novotná
Tel.: 775 281 220
Vhodné pro děti od 5 do 15 let.
Denní provoz pondělí–pátek.
Dopoledne vyhrazeno pro základní
a mateřské školy. Odpoledne
16–19 hodin pro veřejnost.
Plocha na hraní, výuka dopravní
výchovy, cyklokurzy, výuka první
pomoci, fotbálek, autíčka na dálkové ovládání, počítače, občerstvení, prodejna s reflexními
prvky a další.
Kontaktní osoba:
Jiří Toušek,
Tel.: 604 239 296
E-mail:
[email protected]
www.basketslovanka.cz
Rytmika pro děti od 3 do 5 let
bez rodičů
TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96
CENTRUM BEZPEČNOSTI –
Středisko volnočasových aktivit
pro děti a mládež
BASKET SLOVANKA
Kurzy latinskoamerických
a standardních tanců pro děti
ve věku 6 až 14 let
14. 9. 2010 Judita Škodová –
koncert vážné hudby
■
■
Sport agency pořádá pro děti
a pro dospělé tyto kurzy:
■
KNIHOVNA MČ
PRAHA 18
Rychnovská 651,
P9-Letňany (1. patro
objektu Šumperka)
Info: Mgr. Jana Babková
Tel.: 286 921 066
[email protected]
knihovna.letnany.cz
KULTURNÍ DŮM
LETŇANKA
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ČR, o. s.
MO Letňany, Vamberská 265,
Praha-Letňany, tel.: 283 922 530
■
18. 9. 2010
Zájezd na zámek Zbiroh
a do jeho okolí
Přihlášky na zájezd na výše uvedeném telefonním čísle.
Letnany07_10:Sestava 1
8/19/10
10:48 PM
Stránka 7
07❘2010
SPORT/INZERCE
Letňanské listy
7
ZEPTALI JSME SE...
Tenis hraju díky sestře
Ještě před prázdninami jsem pro
letňanské sportovní fanoušky
pořídil rozhovor s úspěšnou českou tenistkou Lucií Hradeckou.
ný. Myslím, že jsme se sešly v dobré
partě, a je to určitě skvělá zkušenost
zahrát si za reprezentaci. A ještě když
se povede utkání vyhrát, tak je radost
a elán do dalších zápasů ještě větší.
L
Jsi členkou tradičního tenisového
klubu ČLTK na pražské Štvanici. Na
tamní antuce se v létě pořádá ženský
turnaj ECM Prague open, ve kterém
jsi loni došla až do čtvrtfinále a tam
těsně prohrála s pozdější vítězkou
Bammerovou. Uvidí tě pražští tenisoví příznivci na turnaji i letos?
ucka odmalička bydlela s rodiči
a sestrou v domku na kraji
Letňan. A i když v současné době
bydlí mimo naši městskou část,
Letňanským listům prozradila, že se
do Letňan určitě vrátí.
Kde a kdy jsi s tenisem začínala?
Přivedl tě k němu tvůj tatínek?
S tenisem jsem začínala v Tesle Karlín
pod Libeňským mostem, když mi
byly asi tak čtyři roky. K tenisu se naše
rodina dostala díky sestře Petře, která
jednoho dne přišla ze školy s letákem
tenisové školičky a řekla rodičům, že
by se ráda naučila hrát tenis. Od té
doby celá rodina žije tenisem.
Od narození bydlíš s rodiči v Letňanech, jak vnímáš život v naší městské
části, hlavně nabídku sportovních
aktivit pro Letňanské?
Plánujeme stavět domeček a bude
stát určitě v Letňanech. Rodiče mi
dali naši zahradu, kam se určitě vejde
nějaký ten pěkný nový domov.
Je pravda, že jsem s rodiči bydlela
v Letňanech, ale teď už tak tři roky
bydlím v jiné části Prahy. Podle mě se
život v Letňanech opravdu změnil.
Myslím, že všechny věkové kategorie
si najdou tu pravou zábavu pro sebe.
V letošní sezóně jsi se probojovala do
reprezentace ve Fed cupu a odehrála
proti Německu svou první reprezentační dvouhru i čtyřhru. Jak jsi debut
prožívala?
Plánuješ s přítelem stavět domek.
Bude stát v Letňanech?
Zahrát si Fed Cup byl vždy můj sen.
Musím říct, že ten týden strávený jak
v Brně, tak i v Itálii, byl úplně úžas-
V mém tenisovém kalendáři je samozřejmě pražský turnaj zařazen.
Doufám, že se tam ale dostanu.
Jelikož po prvních přihláškách to
vypadá, že letošní Prague Open bude
velice silně obsazen. A protože to
bude letos poslední ročník, tak hodně
hráček si ho chce zahrát. Pražský turnaj má velice dobrou pověst na okruhu WTA.
Děkuji za rozhovor a přeji ti, abys
svými sportovními úspěchy i nadále
dělala radost všem fanouškům českého tenisu (a nejen těm letňanským).
Zbývá dodat, že Lucka se ani letos
v pražském ECM Prague open neztratila a probojovala se až do semifinále,
kde podlehla pozdější vítězce, Agnes
Szavayové z Maďarska.
Martin Halama,
radní pro sport MČ Praha 18
Zkušený tým profesionálních lektorek
připravil novinku pro děti:
středa v 16 hodin Street dance 8–12 let
středa v 17 hodin Miniaerobic 5–8 let
Aktuální rozvrh a informace nejen pro děti na
tel.: 777 136 452,
Opravy chladniček
a mrazniček v bytech.
KAREL KREJČÍ
Tel.: 604 616 457
Kontakt na redakci
Letňanské listy,
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
tel.: 284 028 167
e-mail: [email protected]
MODELACE ŽENY
Skončete boj s tuky a celulitidou v problémových partiích.
!!!První aplikace ZDARMA
na všech přístrojích!!!
VacuShape
Rolletic
Pneuveny
ulice Místecká 454 (bývalá MŠ)
Praha 9-Letňany
Tel.: 602 625 258
email.: [email protected]
www.modelacezeny.cz
■ Pro zaměstnance bank
a pojištoven sháníme byty
všech velikostí k pronájmu.
Po celé Praze, i nezařízené.
Telefon: 603 194 333.
Sběr bioodpadu v druhém pololetí 2010
poř. č.
Stanoviště
Termín přistavení/čas
1
Velhartická x Prachatická
16. 10. 2010/13.00–16.00
2
Žamberská x Běloveská
16. 10. 2010/13.00–16.00
3
Opočenská x Hořická
16. 10. 2010/13.00–16.00
4
Tvrdého x Dudkova
16. 10. 2010/13.00-16.00
V
roce 2010 je za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha
18 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Akci
zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy.
V tabulce jsou termíny a časy
přistavení kontejnerů na jednotlivá
stanoviště.
Služba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
– kontejner bude přistaven
v určeném termínu na maximálně 3 hodiny,
– po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho
naplňování bioodpadem
a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu,
– VOK je určen pouze pro trvale
hlášené občany v Praze.
Druh sbíraného bioodpadu:
– komunální bioodpad
(především ze zahrad: listí, tráva,
větve, neznečištěná zemina, příp.
kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).
Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat
pro sběr objemného odpadu.
Martin Hrádek,
vedoucí OHSI
■ Koupím byt, nebo rod. dům
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani
vlastnictví nezáleží, může být
i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva,
služební, podnikový a pod.
Nechám čas na vystěhování,
uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace
atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní
výpověď, žalobu atd. Koupím
i nemovitost neoprávněně
obsazenou, s nežádoucím
nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu
a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.:
222 941 032, nebo 603 420 013.
■ Instalatérské a zednické
práce výměna kuchyňských
desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
■ Plovoucí podlahy, tapetování, stropní kazety, malířské
práce, levně, rychle, včetně
víkendů.
Tel.: 603 494 330, 603 595 109.
E-mail: [email protected]
■ Rád bych koupil byt 1+1
až 3+1 v Praze, v osobním
či družstevním vlastnictví.
Rychlá platba, na stavu bytu
nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.
■ Bytová jádra, zednické
a obkladačské práce,
malování, plovoucí podlahy.
Škutchan František,
tel.: 720 391 187,
e-mail: [email protected]
■ Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dveří, shrnovací dveře,
silikon. těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
■ Truhlářské, lakýrnické,
zednické práce, rekonstrukce.
Ondřej Rus, [email protected],
tel.: 777 813 700.
■ MATEMATIKA doučování ZŠ,
SŠ. Tel.: 607 716 423.
NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■
■
■
■
Zpracování daňových přiznání
Poradenství v daňových záležitostech
Mzdové účetnictví
Sociální a zdravotní pojištění
KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4
tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138
[email protected]
www.letnany.cz
8
8/19/10
10:48 PM
Stránka 8
07❘2010
INZERCE
Letňanské listy
Restaurace V Ohybu
Velká letní zahrádka!
Otevírací doba: po–pá 10.00–23.00, so–ne 11.00–23.00
Velký výběr hotových a minutkových jídel!
Šipky, kulečník, jukebox. Nekuřácký salonek – svatby, večírky, rauty.
Letňany-Toužimská 41
tel.: 603 470 370, tel./fax: 283 921 267
ELEKTRIKÁŘSKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE
Kompletní rekonstrukce bytů,
bytových jader a kuchyní.
Elektroinstalační, zednické,
obkladačské a instalatérské
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií
a zákazníků
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344,
603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
Pneuservis DAKUMA
■ Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí
■ Nejpřesnější vyvažovačka v okolí
■ Moto pneuservis, včetně vyvážení
na vyvažovačce
■ Kontrola a prodej brzdové kapaliny
■ Plnění a desinfekce klimatizací
■ Prodej brzdových desek a kotoučů,
tlumičů pérování, ocelových disků
Sleva pneu
od 25 %,
Sleva disků ocel
a AL. 19 %
■ Prodej a výměna kabinových
(pylových, prachových) filtrů
■ Prodej a montáž výfuků
■ Prodej a opravy pneu všech značek,
AL. disků
Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany
Tel.: 286 920 180, 774 500 115, e-mail: [email protected]
Provozní doba: Po–Pá 800–1700 hod., So + Ne po dohodě
NON-STOP odtahová služba
Tel.: 774 706 500
Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH,
cizina od 9 Kč/km bez DPH.
Letnany07_10:Sestava 1
Vedení účetnictví
Zpracování účetnictví a daňové evidence
Daňová přiznání, poradenství
Zastupování vaší firmy na úřadech
Ing. Jitka Vomáčková (roz. Švancarová)
E-mail: [email protected]
Tel.: 739 040 608
Euroškola Praha
střední odborná škola, s. r. o.,
s preferencí jazykové výuky
a výpočetní techniky
nabízí studium
Soukromá mateřská škola
HAPPY CHILD s. r. o.
Tel.: 733 182 820, www.happychild.cz
maturitní denní čtyřleté
dálkové tříleté nástavbové
dálkový jednoletý kurz účetnictví
kurzy pro veřejnost
ZÁPIS PROBÍHÁ PRÁVĚ TEĎ.
(jazykové, odborné)
■
Pobočka Letňany
Tvrdého 47
■
■
■
Informace získáte na adrese:
Tupolevova 525
199 00 Praha 18-Letňany
tel./fax: 283 922 091
mob.: 602 365 075
e-mail: [email protected],
www.euroskola.cz
a ve dnech otevřených dveří
každé pondělí od 14.00 do 16.00
PROZANI BAZÁREK
DĚTSKÝ SEKÁČEK (0 až 11 let)
OUTLET&NOVÉ ZBOŽÍ, KOMISE
HRAČKY, DÁRKY
Tupolevova 515, Letňany
tel.: 773 650 660, www.PROZANI.cz
Po–Čt: 9.00–13.30, 14.30–17.30
MALOVÁNÍ Novotný
Tel.: 606 556 547
malování, lakování, tapetování,
štukování, fasády
zaměření zdarma, práce i o víkendu
www.amalnov.cz
e-mail: [email protected]
Remi – Language School
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
2010/2011
Budova Gymnázia Čakovice, náměstí
25. března, Praha 9. Zahájení výuky
v týdnu od 13. září – 2 x 2 hodiny týdně.
Další informace: tel.: 737 633 206
[email protected], www.remils.ic.cz
P O D LA HY
VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
KLADENÍ A PRODEJ
PODLAHOVÝCH KRYTIN
Plovoucí podlahy, renovace parket,
linoleum, PVC, koberce, korek...
J. Lipták, tel.: 603 142 183
www.podlahyliptak.cz
e-mail: [email protected]
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost
• nízké ceny
ŠUMAVA
www.skrinevlach.cz
[email protected]
Zaměření a konzultace nezávazně
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092
PENZION
HRÁTKY
U OBCE SRNÍ
VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
OTEVŘENO: Po–Pá 14–18 hod.
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)
Ubytování cena 450 Kč včetně polopenze.
Telefon: 739 046 601, 376 323 410
www.penzionhratky.unas.cz
NOVINKA – doživotní garance
na posuvné dveře!
Na stejné adrese jsme pro Vás otevřeli bazárek
a obchůdek s dětským zbožím
PRIMAMAMINA
Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany, IČO 231 321. Registrace – MK ČR E 17461. Redakční rada: předseda – Ing. Tomáš Raška, David Kolínský, Ing. Martin Halama,
Olaf Deutsch, Miroslava Remišová, Milan Čmelík. Kontakt na redakci – [email protected], www.praha18.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou
z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce – tel.: 261 263 137, 606 809 906, [email protected] Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku 19. 8. 2010. Vydáváno v nakladatelské péči Siréna®, spol. s r. o.,
Jihlavská 70, 140 00 Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad 9 000 výtisků. Toto číslo vyšlo 25. 8. 2010. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.
Download

Třinecká bude od září patřit sportovcům a seniorům