155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
ZZS HMP v minulosti a současnosti
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Je mi velkou ctí, že mohu z pozice primátora poblahopřát Zdravotnické záchranné službě hl.m. Prahy a všem jejím členům
k tomuto významnému výročí. Coby lékaři je mi profese zdravotnických záchranářů pochopitelně blízká a velmi sympatická. Přesto si myslím, že ani já, ani většina občanů, často nedokážeme zcela docenit náročnost a význam jejich obětavé
práce. Setkáváme se s nimi totiž v situacích, při kterých nám jde o zdraví, nebo dokonce bojujeme o holý život. V těchto
vypjatých momentech si možná ani neuvědomujeme rychlost, nasazení a profesionalitu lidí, kteří nám pomáhají. Oslava výročí je tedy v mých očích ideální příležitostí k uznání a poděkování. Za všechny známé i neznámé spoluobčany,
kterým rychlý zásah záchranářů zachránil život, i za ty, kteří budou pomoc potřebovat v budoucnu. Můžeme být mezi nimi
i my. Tato výstava je jednou z forem díků, které všem záchranářům za to, co pro Prahu a její občany dělají, plným právem
náleží. Věřím, že napomůže tomu, aby si občané i v každodenním životě uvědomili nezastupitelnost a obrovský přínos této
profese. Nejraději bych všem záchranářům do příštích let popřál co nejméně práce, ale jsem realista. Proto Vám, vážení
záchranáři, přeji zejména mnoho úspěchů a štěstí při zásazích. Budeme jej všichni potřebovat.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl. m. Prahy
I já se připojuji k zástupu gratulantů, abych popřál Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy minimálně dalších,
ne méně úspěšných, 155 let. Prvenství, které nejstarší záchranné službě ve střední Evropě patří, je neoddiskutovatelné.
Na takovou historii můžete být právem hrdí. A hrdí jsme i my - na vaši každodenní práci, kterou odvádíte pro nás,
pro Pražany, často v nelehkých podmínkách.
Máte mé díky.
Hodně sil do další práce!
Mgr. Ivan Kabický
náměstek primátora hl. m. Prahy
Dne 8. prosince 2012 uplyne 155 let od založení Pražského dobrovolného sboru ochranného. Cílem sboru tehdy bylo
„ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů
dobrovolně, neohroženě a nezištně.“ Společně s obrazem doby se měnil způsob práce, zdravotnické vybavení i technika záchranářů. Obětavost a snaha pomoci při záchraně životů a zdraví lidí zůstává jejich hlavním krédem již 155 let..
Pražská záchranná služba je příspěvkovou organizací zřizovanou Hlavním městem Prahou. Její hlavní činností je zajištění
neodkladné přednemocniční péče obyvatelům a návštěvníkům metropole. V současné době tvoří tuto organizaci 433
zaměstnanců, z toho 335 zdravotníků. Během jediného dne bývá realizováno 300-350 výjezdů. Během 123 782 loňských
výjezdů ošetřily naše posádky 98 092 pacientů. O výsledku zásahu rozhoduje bezchybná týmová spolupráce, vysoké nasazení, ale i štěstí. K dispozici máme nejmodernější zdravotnické přístroje a vybavení, které by ale byly zcela nedostačující
bez vysoce profesionální a obětavé práce lidí, kteří se rozhodli pomáhat tam, kde je třeba. Každodenní stres, psychicky
i fyzicky namáhavá práce, nebezpečí a traumatizující zážitky jsou jejich denním chlebem. A za to jim právem patří děkovné
dopisy pacientů i moje uznání.
MUDr. Zdeněk Schwarz
ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
3)
2)
Pracovníci přicházejí a odcházejí, medicína i technika se vyvíjí,
poslání zůstává. Je jím ochrana zdraví a záchrana životů občanů.
1) Předsednictvo 1932
2) Časopis Jas 1933
3) Odznak člena Sboru ochranného
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
2)
Naše historie sahá hluboko do 19. století.
1) Rozdávání potravin v roce 1890
2) Pražské noviny, 17. ledna 1858 – popis činnosti sboru
3) Výroční zpráva z roku 1900
3)
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Vývoj techniky lze nejsnadněji pozorovat
na změnách vozového parku.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
2)
3)
4)
Z prostředků transportu se postupně stávají moderně vybavená mobilní pracoviště.
1) Škoda 1201 – rok 1960 2) Tatra 613 – rok 1987
3) Avia 31 Neretva – rok 1988 4) Mercedes Benz – rok 1990
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
2)
Při naší práci často rozhodují minuty a vyvíjející
se technika je naším velkým pomocníkem.
1) Záchranářské motocykly – rok 1993
2) Nissan patrol – rok 1997
3) Současné vozy Rychlé zdravotnické pomoci
a Rychlé lékařské pomoci
3)
3)
3)
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
2)
K pacientům se dostáváme nejrychlejší
možnou cestou po zemi i vzduchem.
1) Vrtulník MI2 - 1987
2) Vrtulník Letecké zdravotnické záchranné služby EC-135T2
2)
2)
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Pracujeme neustále. Ve dne i v noci. V létě i v zimě.
Během jediného dne bývá realizováno 300 - 350 výjezdů denně.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Byli jsme s vámi
i v dramatických
okamžicích našeho města.
srpen 1968
listopad 1989
srpen 2002
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
Dramatické prostředí naší práce je atraktivní
i pro filmaře. Bylo tomu tak v minulosti i nyní.
1) Ředitel ZZSHMP Zdeněk Schwarz při natáčení seriálu
Sanitka 2 s režisérem Filipem Renčem
2) Natáčení seriálu Sanitka
3) ZZSHMP fungovala při natáčení seriálu jako odborný poradce
2)
3)
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
V blízké době bude uvedeno
pokračování populárního seriálu
Sanitka 2.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Pokračování legendárního seriálu
ukazuje současné prostředí
pražské záchranky.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
I naše pracovní realita je nekonečný
seriál výjezdů, zásahů a boje o lidské
životy a zdraví.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Pracujeme často v obtížných podmínkách,
prožíváme dramatické a nebezpečné okamžiky.
Největší odměnou je pro nás záchrana toho
nejcennějšího, lidského života.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Základní charakteristikou naší práce je rychlost,
špičková připravenost, naprosté soustředění
a spolupráce sehraného týmu.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Práce dispečinku však není jen o technice a technologiích
– základem je samozřejmě zkušený tým dispečerek a dispečerů.
V současnosti dispečink vyřizuje v průměru 600-700 volání na tísňové linky denně.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
Seriál Sanitka přiblížil divákům vývoj
Zdravotnické záchranné služby
i podmínky a metody její práce.
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
155. výročí
Zdravotnické záchranné služby
hlavního města Prahy
1)
K záchraně životů a zdraví občanů nám pomáhá unikátní
nejmodernější technika.
1) Golem - unikátní záchranářský kamión pro případ hromadných neštěstí
2) Atego - MB Atego s pohonem 4x4 je transportní sanitní vozidlo určené především k zásahu u hromadných neštěstí v terénu
3) Smart ed - elektromobil, který se díky svým malým rozměrům velmi rychle pohybuje v samém centru Prahy
2)
3)
155 let jsme tam, kde nás potřebujete
Download

155 let jsme tam, kde nás potřebujete