22. listopadu 2013
TISKOVÁ ZPRÁVA
Skončila první etapa rekonstrukce VVN Třebovice – Odbočka Studénka
V polovině listopadu skončila první etapa rekonstrukce doslouživšího vedení vysokého
napětí mezi rozvodnami Třebovice a Poruba. Stavbu, jejímž investorem byla společnost
ČEZ Distribuce, zajišťovala téměř ze dvou třetin společnost GA Energo technik.
Celková délka rekonstruovaného úseku byla 6,2 km. „V celé trase bylo demontováno všech 24
stožárů včetně odstranění původních základů. Následovalo zaměření nových stožárových
konstrukcí, vybudování nových základů a montáž stožárů typu ‚soudek‘. Poté se konstrukce ošetřily
dvouvrstvým nátěrem. Na základy nových stožárů bylo spotřebováno 1189 m3 betonu a celková
váha konstrukcí včetně stožárových patek dosáhla 165 tun. Finální fází rekonstrukce byla instalace
nových tyčových keramických izolátorů LG 75/22/1270, přes které se táhly vodiče typu 434AL1/56-ST1A. Na závěr bylo na vrchol stožárů umístěno nové kombinované zemní lano,“ popisuje
práce na vedení Zdeněk Židek, generální ředitel GA Energo.
Židek zároveň uvádí, že i když se jednalo o poměrně krátký úsek vedení, samotná realizace byla
velmi náročná. „Značná část letos rekonstruovaného úseku vede okrajem Ostravy, tedy hustě
zastavěnou oblastí, a přetíná i podstatné dopravní tepny k Ostravě. Zástavba jednak poměrně
ztěžuje manipulaci těžkou technikou, navíc je třeba poradit si s řadou ‚překážek‘, jako je například
budova supermarketu, odkaliště, křižovatka s tratí a další. Stavbu je proto také třeba logisticky
připravit s ohledem na co nejmenší omezení dopravy a celkového provozu v lokalitě. Podařilo se
nám vše naplánovat tak, aby doprava na hlavním dálničním přivaděči z daného směru byla pouze
omezena, ne přerušena, a jen na 6 dnů,“ doplňuje Židek.
Letošní práce se týkaly vedení v úseku od rozvodny Třebovice po rozvodnu Poruba a probíhaly od
poloviny července do poloviny listopadu. V příštím roce bude rekonstrukce pokračovat na části
Poruba – Studénka. Se začátkem se počítá během března. Do zahájení druhé etapy bude vedení
včetně rekonstruovaného úseku zapojeno do plného provozu.
O společnosti:
Společnost GA Energo technik s.r.o. patří dlouhodobě mezi přední společnosti na poli dodávek služeb pro
energetiku v České republice. Zároveň je významným dodavatelem společnosti ČEZ Distribuční služby v oblasti
pohotovostní havarijní služby, a to pro elektrické vedení všech napěťových úrovní. Havarijní službu zajišťuje
také pro soukromé elektrárny využívající obnovitelné zdroje a rovněž pro města a obce při provozu veřejného
osvětlení. Hlavní činností společnosti je výstavba, projektování a opravy veškerých energetických sítí a
rozvodných zařízení všech napěťových úrovní. Jako jediná firma na poli montáží VN a VVN v ČR je společnost
GA Energo technik certifikována pro tažení vodičů přes křižovatky elektrifikovaných železnic ČD pod napětím
bez nutnosti vypínání a výluk. Společnost je zároveň vlastníkem užitného vzoru zapsaného Úřadem
1
průmyslového vlastnictví k Zařízení pro dočasný přenos elektrické energie, tzv. náhradní přenosové trasy
(nouzových stožárů).
Svou činnost zahájila společnost v roce 1993, nyní má 12 poboček po celém území ČR, dceřinou společnost GA
Slovensko a téměř 450 kmenových zaměstnanců.
Mediální zastoupení
Markéta Aulová
Servis firemní propagace
Mobil:724 168 456
e-mail:[email protected]
www.servis-firemni-propagace.cz
GA Energo technik
Na Střílně AB
330 11 Plzeň
Bolevec – Orlík
www.gaenergo.cz
2
Download

Skončila první etapa rekonstrukce VVN Třebovice