Letnany08_10:Sestava 1
9/9/10
16
Ročník
08
Číslo
Září
2010
11:06 PM
Stránka 1
Letňanské listy
Noviny městské části Praha 18
ZDARMA
AKTUALITY
ZPRAVODAJSTVÍ
KULTURA
KULTURA
Letňany získají další
plochu pro relaxaci
Víte, kdy
a kam jít volit?
MČ vzdá hold leteckým
konstruktérům
Loučení s prázdninami
se vydařilo
2
Milí čtenáři,
nejslavnější doby letňanského leteckého průmyslu již patří minulosti,
přesto bude už navždy k Letňanům
neodmyslitelně patřit. Výroba komponent pro letecký průmysl v areálu
bývalého Letova a Výzkumný a zkušební letecký ústav představují jeho
současnost a budoucnost, minulost
nám připomenou pamětní desky
věnované významným osobnostem,
3
které v okolních leteckých továrnách působily. Lidé, kteří po sobě
zanechali nesmazatelné stopy v průmyslové historii si takové ocenění
zaslouží a je dobře, že se ho dočkali.
Slavnostní odhalení desek se uskuteční již brzy. Více se dozvíte v článku Václava Šorela, našeho stálého
spolupracovníka.
Září, to je symbolický konec léta
a začátek období, kdy našim dětem
končí sladké nicnedělání a nastupují
5
denní povinnosti. Fotoreportáží vám
chceme přiblížit, jak první školní den
v Letňanech vypadal.
Sotva skončila jedna velká volební
kampaň a vláda vzešlá z květnových
parlamentních voleb začala naplno
fungovat, rozbíhá se kampaň další, tentokrát pro volby komunální. Budeme
volit nejen do Zastupitelstva městské
části Praha 18, ale také do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Tyto orgány
svými rozhodnutími bezprostředně
SLOUPEK STAROSTY
5
ovlivňují náš každodenní život, někdy
více, než centrální vláda. Proto bychom
měli svá rozhodování řídit nejen podle
hesel a zkratkovitých titulků, ale přemýšlet o tom, jakou práci kdo odvedl,
či jak reálné jsou sliby, které nám dává.
Čas, který strávíme sbíráním informací a přemýšlením o nich, se nám jistojistě vrátí.
Příjemné čtení
Tomáš Raška
Školy znovu otevřely své brány
N
a prvního září se mnohé děti těší, mnohé jsou smutné z toho, že sladké dva
měsíce odpočinku skončily. Ať tak či tak, všechny čeká deset měsíců povinností, ale také her s kamarády a zábavy. Do letňanských škol nastoupili prvňáčci
i „mazáci“ a my jsme byli při tom. Z prvního dne v letňanských školách vám přinášíme fotoreportáže.
1
2
ZŠ Rychnovská
1 | První chvíle v nové školce trávili předškoláci těsně u svých maminek
a tátů. 2 | Malí školáci se nemohli dočkat začátku vyučování.
3 | Prvňáky přivítali jejich starší spolužáci ze souboru Hra je to.
3
2
3
ZŠ Tupolevova
1
1 | Ve tvářích prvňáčků bylo vidět napjaté očekávání. 2 | Pan ředitel děti
přivítal a z jeho pohledu bylo jasné, že přísnost sice musí být, ale že i ve
škole může být legrace a pohoda. 3 | U druháků si toho měli po prázdninách tolik co říct.
MŠ
Havířovská
1 | Herny v nové
mateřské školce
jsou krásně barevné a děti v nich
rychle zapomněly
na strach z nového prostředí.
1
ZŠ Fryčovická
1 | Na památku na první školní den
dostali prvňáčci několik dárků. 2 | Za
pár týdnů děti určitě poznají všechna
písmenka, která visí ve třídě.
2
www.letnany.cz
1
Text Ing. Tomáš Raška
Foto Ing. Tomáš Raška, Olaf Deutsch,Stanislav Mlázovský a Milan Čmelík
Procházejte se v září
Milí spoluobčané,
přišlo září a většina z nás se, možná
s počáteční pracovní nechutí, vrací
do režimu běžných školních dnů.
Během prázdnin se v Letňanech
podařilo dokončit mnoho úkolů,
jejichž výsledek vás určitě potěší –
udělejte si tedy volno, projděte se
po Letňanech a jednotlivé novinky
si prohlédněte.
Doporučuji zahájit „kolaudační“
procházku v Příborské ulici směrem
do Chlebovické, kde po pravé straně minete připravovaný park, vybudovaný v rámci projektu bytových
domů Barevné Letňany. Kromě
altánu a laviček tam najdete také
venkovní stroje na posilovací cvičení a hřiště na pétanque. Po dalších
sto metrech dojdete k opravenému
sportovnímu areálu v Třinecké ulici
s fitnesscentrem a tělocvičnou.
Nově zde bylo otevřeno centrum
pro seniory, o kterém jsme se
v Letňanských listech již zmiňovali.
Odtud můžete dále pokračovat do
ulice Havířovská, kde je od začátku
školního roku zprovozněna nová
mateřská škola. Zde můžete svou
procházku ukončit, vyšetříte-li si
však ještě trochu času a rozhodnete
se pokračovat, najdete i v dalších
částech Letňan právě dokončené
nebo probíhající projekty.
Jednou z připravovaných novinek
jsou přenosné velkoplošné informační tabule s nápisem „ZDE BUDE“
a fotografiemi a kresbami projektů,
které budou realizovány na místech,
kde budou tabule umístěny. Tímto
způsobem vám v brzké době představíme například nové zdravotní
středisko, další školku, druhou etapu
výstavby lesoparku, nové náměstí
v Letňanech, další parkoviště, výsledek regenerace pozemků společnosti
BPT Prague a další akce.
Zda společně zvládneme všechny
plánované projekty zdárně dokončit, závisí na výsledku říjnových
komunálních voleb. V Letňanech
bude tentokrát kandidovat sedm
politických stran, z toho jsou tři
zcela nové (Věci veřejné, TOP 09
a Suverenita). Bohužel Strana zelených koaličních partnerů svou kandidátku pro tyto volby „nepostavila“. Ovšem, přestože kandidujících
politických stran v Letňanech přibylo, příliš mnoho nových tváří
v nich nenajdete. Nicméně jsem
přesvědčen, že každý z vás věří především svému úsudku a své volbě.
Závěrem mi dovolte malou nadsázku: Poslední čtyři roky byly krásný, někdy i hektický, ale určitě nebyly tragický.
Všechny vás zdraví Ivan Kabický,
starosta
Letnany08_10:Sestava 1
2
9/9/10
11:06 PM
Stránka 2
08❘2010
AKTUALITY
Letňanské listy
Investor daruje Letňanům park
v hodnotě 16 milionů!
V
odpovědích na otázky uvedené
v anketě, která byla vložena do
květnového vydání Listů, byl uveden
požadavek na zvýšení počtu zelených
ploch, na nichž by mohli obyvatelé
Letňan trávit svůj volný čas a relaxovat.
Stejný požadavek zaznívá v posledních
letech na každém jednání vedení městské části s investory, kteří mají zájem
stavět zde bytové domy, či budovy
určené ke komerčním účelům. Podobnou „dohodu o zelené ploše“ uzavřelo vedení MČ Praha 18 se společ-
ností Trigema, hlavním investorem
bytového souboru Barevné Letňany.
V průběhu září a října tak vzniká
na takřka šesti tisících metrech čtverečních v sousedství tohoto bytového
komplexu park, ve kterém bude mimo
jiné vybudována plocha pro pétanque
a pro speciální cvičební stroje, které
jsou díky své stabilitě a konstrukci
určené nejen pro mladé lidi, ale také
(a hlavně) pro aktivní seniory. Dále
tam bude postaven altán s posezením.
Celková částka do parkových úprav
dosáhla výše 2,2 milionů korun a společnost Trigema ji darovala městské části
Praha 18. Kromě toho Letňanským
darovala i pozemky na kterých zelená
plocha leží, v celkové hodnotě 13,5 milionů korun. Městská část dodala do
parku tři umělecká díla – pískovcové
sochy, které zhotovili účastníci prvního
a druhého ročníku Sochařského sym-
OBJEKT B
OBJEKT C
E
C
B
D
Speciální cvičební stroje jsou
konstruovány
tak, aby snesly
větší zátěž
a vyšší frekvenci využití.
A
F
ICKÁ
CHLEBOV
Součástí souboru Barevné Letňany
je zelená plocha o rozloze bezmála šest tisíc metrů čtverečních. Na
ní vybudovala společnost Trigema
plochu pro odpočinek i rekreační
sport. Tu v říjnu daruje městské
části Praha 18 pro rekreaci jejích
obyvatel.
POZVÁNKA
na slavnostní otevření nového parku u bytového
komplexu Barevné Letňany
Kdy: ve středu 6. října 2010 v 16 hodin
Kde: na ploše s cvičebními stroji
Slavnostní akce se zúčastní zástupci vedení městské části Praha 18
a společnosti Trigema.
Přijďte si zacvičit nebo zahrát pétanque se svými zastupiteli!
Vítěz utkání získá sadu koulí na pétanque od starosty MČ.
A) hřiště na pétanque, B) plocha s cvičebními stroji,
C) altán na posezení, D, E, F) sochy
pozia. Zbývající tři sochy budou na jaře
2011 umístěny u nově vybudovaného
náměstí u Penny Marketu.
Nový letňanský park bude slavnostně otevřen a předán veřejnosti 6. října
2010 odpoledne. Věřím, že se na této
akci setkám alespoň s některými z vás,
V Křivoklátské se už bydlí
PŘED
PO
Před rekonstrukcí byla budova v Křivoklátské ulici
v dezolátním stavu.
P
ůvodní objekt v Křivoklátské ulici
byl po mnoho let v naprosto havarijním stavu, obyvatelé bytů byli nuceni
používat společné WC a sprchy v přízemí. Synonyma, která přesně vystihovala
situaci v budově, jako vlhko, plíseň, zima
či neútulno jsou však již minulostí.
Od ledna do července 2010 probíhala v domě generální rekonstrukce
v celkové hodnotě 14,75 milionů
korun. Na původním místě vzniklo
celkem osm malometrážních bytů
(nejmenší o ploše 34,7 m2, největší
Noví nájemníci domu jsou se svým bydlením
spokojeni.
o ploše 55,5 m2), ve kterých již bydlí
noví nájemníci. Nájemní byty, jejichž
majitelem je městská část Praha 18,
jsou vybaveny kuchyňskými linkami se
sklokeramickými deskami a každý
z nich má vlastní sociální zázemí
včetně sprchového koutu. Obyvatelé
domu mohou společně využívat pěknou zahrádku s příjemným prostorem
na přátelské posezení, která je situovaná u zadní části budovy.
Na to, jak je v Křivoklátské spokojená, jsme se zeptali jedné z nájemnic,
paní K. Francové. Ta nám řekla: „Po
mnoho let jsem bydlela naproti a hleděla
na tuto nevzhlednou budovu. Teď jsem se
přízní osudu stala nájemkyní jednoho
z bytů v nově rekonstruovaném objektu
a připadám si jak ve snu. Děkuji všem,
kteří se o tento projekt zasloužili. Z mého
pohledu odvedli skvělou práci, která je na
první pohled vidět – každý, kdo jde
okolo, nám pohlédne do oken.“
www.letnany.cz
Mgr. Ivan Kabický
Foto a vizualizace
archiv společnosti Trigema
NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME...
Rozšíření parkoviště u lesoparku
Rekonstrukce chodníků
v Chlebovické a Havířovské
V současné době je o sportování v lesoparku tak velký zájem, že nestačí kapacita vybudovaného parkoviště. Proto
městská část připravuje rozšíření parkovací plochy štěrkovou úpravou
v blízkosti stávajícího parkoviště na
původním železničním tělese. Na nově
vytvořené ploše budou parkovací místa
pro 20 vozidel.
I nadále probíhají rekonstrukce
a výměny povrchů chodníků v celých
Letňanech v předem naplánovaných
termínech a lokalitách. Po prázdninách
bude zahájena výměna chodníků
v Chlebovické ulici, v druhé části
parku, a také části chodníků v Havířovské ulici u nově zrekonstruované
mateřské školky.
Rekonstrukce komunikace
v Rychnovské
Vstup do Letňan
Mgr. Ivan Kabický
Foto Olaf Deutsch
KONTEJNERY NA PAPÍR BUDOU UZAMČENY
Vzhledem k tomu, že se Praha dlouhodobě potýká s vykrádáním sběrných nádob na papír, a tím i finanční ztrátou z prodeje této suroviny, bude na vybraném území hlavního města
zahájen zkušební projekt, jehož cílem je zefektivnění sběru
papíru.
Zkušební projekt bude probíhat na přelomu září a října
tohoto roku ve dvou fázích. V první fázi budou sběrné nádoby na papír odemčené. V další fázi se sběrné nádoby na dva
týdny uzamknou. I přes uzamčení je však občané budou moci
využívat. Uzamčené bude pouze víko nádoby, vrchní otvor pro
a doufám, že se park brzy stane stejně
populárním a vyhledávaným, jako je
již od svého otevření lesopark.
vhoz papíru bude nadále přístupný. V průběhu obou fází bude
u separačních stanovišť pravidelně sledována účinnost zabezpečení, čistota a využitelnost. Výsledky projektu se následně
vyhodnotí a získané podklady se použijí k realizaci opatření
zamezujícímu vykrádání sběrných nádob.
Jako jedna z prvních lokalit byla vytipována městská část
Praha 18, která je územím s typickou sídlištní zástavbou.
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník ÚMČ Praha 18
V rámci rekonstrukce komunikací
v Letňanech bude provedena rekonstrukce Rychnovské ulice, a to v prostoru mezi ul.Tvrdého a Šumperská.
Tento úsek byl upřednostněn proto,
že se zde nachází škola a středisko služeb. Cílem rekonstrukce je jak obnova stávající komunikace, tak zcela
nové dopravní řešení, které bude
zohledňovat provoz před školou
a jeho bezpečnost.
Pokračuje projekt výstavby klidové
zóny v ulici Rýmařovská u Penny
Marketu. V září bude zahájena první
etapa, tedy zbudování 20 parkovacích
míst před domem v Rýmařovské
č. 747. S dalším postupem výstavby
dlážděného náměstí s dřevěnými moly
k sezení, zelení či podzemními kontejnery vás seznámíme v následujících
vydáních Listů.
Mgr. Ivan Kabický, Martin Hrádek
Foto O. Deutsch
a archiv ÚMČ Praha 18
Letnany08_10:Sestava 1
9/9/10
11:06 PM
Stránka 3
08❘2010
ZPRAVODAJSTVÍ
Letňanské listy
Senioři mají svůj klub
3
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
A EVROPSKÝ DEN MOBILITY
D
atum 1. září bylo výjimečné
nejen pro letňanské prvňáky, ale
také pro jejich pra-babičky a pradědečky. Ti dostali na začátku školního roku od městské části Praha 18
krásný dárek – nový a moderně vybavený Klub seniorů.
Akci, která se konala ve Sportovním
centru v Třinecké ulici, zahájil zástupce starosty Ing. Stanislav Tomášek,
o činnosti klubu a plánované Rady
starších hovořili členové přípravného
výboru Josef Koníček a Petr Erben. Po
skončení formální části následovalo
malé občerstvení a volná zábava.
I letos se města a obce v ČR mohou zapojit do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (20. 9. –
23. 9. 2010) a „Evropský den bez aut“ (22. 9. 2010), která se bude konat už
podeváté. Městská část Praha 18 se Týdne mobility aktivně zúčastnila již
v roce 2009, také v tomto roce připravila pro obyvatele Letňan zajímavý program (viz níže). Podobné aktivity organizují všechna města, která se ucházejí se o postup do kategorie C v projektu Zdravá města.
Program Evropského týdne mobility v Letňanech:
20. 9. 2010 – sportovní odpoledne v lesoparku (in-line bruslení)
21. 9. 2010 – přednáška pro seniory v novém Klubu seniorů v Třinecké ulici
(téma: Přeprava osob a pohyb na komunikacích)
22. 9. 2010 – Evropský den bez aut
23. 9. 2010 – přednáška pro žáky základních škol (téma: Dopravní výchova)
Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18
-red-, Foto Stanislav Mlázovský
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta městské části Praha 18 Mgr. Ivan Kabický podle § 29 zákona číslo
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se
uskuteční dne 15. října 2010 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 16. října 2010 od 08.00 hodin
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
do zastupitelstev obcí ve volebním
okrsku číslo 780 je volební místnost
ZŠ Fryčovická I., Fryčovická 462
pro voliče bydlící v:
Fryčovická 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, Křivoklátská 455,
Malkovského 608, Místecká 454,
Nýdecká 442, 443, 444, 445, 446,
447, Tupolevova 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469,
ve volebním okrsku číslo 781
je volební místnost ZŠ Fryčovická II.,
Fryčovická 462 pro voliče bydlící v:
Ivančická 580, 581, 582, Kuželova
575, 576, 577, 578, 579,
Malkovského 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, Místecká 448, 449,
450, 451, 452, 453,
ve volebním okrsku číslo 782
je volební místnost ZŠ Fryčovická III.,
Fryčovická 462 pro voliče bydlící v:
Bohumínská 388, 389, 390, 391, 392,
393, Krnovská 351, 352, 353,
Kuželova 570, 571, 572, 573, 574,
Letovská 718, Rýmařovská 385, 386,
387,430, 431, 432, 433, 434,
435,473, Tupolevova 470, 471, 472,
Vítkovická 368, 369, 370, 373, 374,
375, 376, 377, 378,
ve volebním okrsku číslo 783
je volební místnost ZŠ Tupolevova I.,
Dobratická 525 pro voliče bydlící v:
Beranových 145, 146, 147, 181, 564,
Broumovská 189, 221, 226, 227, 260,
653, Buchlovská 148, 222, 224, 225,
655, Dobratická 520, 521, 522, 523,
524, 525, Hořická 149, 367, 401, 535,
658, Chlebovická 490, 491, 492, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 729/2,
Opočenská 223, 228, 229, 231, 239,
536, Příborská 232, 514, 517, 518,
519,
Rýmařovská 475, ve volebním
okrsku číslo 784 je volební místnost
ZŠ Tupolevova II., Dobratická 525
pro voliče bydlící v:
Havířovská 476, Chlebovická 729/4,
Rýmařovská 474, Tupolevova 477,
478, 479, 480, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, Vratimovská 481,
482, 483, 484, 485, 486, 487,
ve volebním okrsku číslo 785
je volební místnost ZŠ Tupolevova III.,
Dobratická 525 pro voliče bydlící v:
Bukovecká 508, 509, 510, 511, 512,
513, Havířovská 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, Chlebovická 488, 489,
729/6, Tupolevova 515, 516, 713,
ve volebním okrsku číslo 786
je volební místnost ZŠ Rychnovská I.,
Rychnovská 139 pro voliče bydlící v:
Bohumínská 526, Boletická 87, 88,
94, 95, 538, Bludovická 396, 397,
398, 399, 400, 537, Dudkova 338,
339, 340, Kopřivnická 115, 116, 117,
118, Prachatická 114, 141, 144, 199,
209, 210, 211, 212, 213, 215, 216,
420, Protivínská 77, 78, 79, 80, 92,
93, Rychnovská 651, Rýmařovská
360, 361, 362, 561, Stará náves 691,
692, 693, 694, Šumperská 343, 344,
345, 347, 348, 349, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 380, 381, 382, 652,
Třinecká 528, 650, 672, 673, Tvrdého
47, 75, 76, 89, 90, 91, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 131, 132, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
Vamberská 261, 262, 263, 295, 296,
297, 298, 299, 300,
ve volebním okrsku číslo 787
je volební místnost ZŠ Rychnovská II.,
Rychnovská 139 pro voliče bydlící v:
Beranových 716, 717, Březnická 177,
178, 179, 180, 207, 219, 220, 412,
534, 649, Frýdecká 402, 403, 404,
439, 440, 441, Jablunkovská 173,
174, 176, 413, 417, 418, 421,
Jančova 286, 364, 414, Kladrubská
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, Křivoklátská 254, 255, 256, 257,
258, 436, 437, 527, Místecká 175,
366, 371, 384, 409, 415, 429, 438,
Rokycanská 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, Tvrdého 259,
Vamberská 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 407, 410, 411, 419, Velešínská
195, 196, 208, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 341, 342, 405,
406, 659, Velhartická 171, 205, 206,
217, 243, 335, 336, 337, 394, 395,
532, 560, 566,
ve volebním okrsku číslo 788
je volební místnost ZŠ Rychnovská
III., Rychnovská 139 pro voliče
bydlící v:
Midilinka startuje!
V pondělí 11. října 2010 bude
zprovozněna nová linka ve vnitřní části Letňan. Jejím smyslem je
malými autobusy zkrátit docházkovou vzdálenost na zastávky
MHD občanům se sníženou pohyblivostí. Použít ji ale budou
moci všichni.
V
roce 2008 začali zástupci městské
části Praha 18 vyjednávat s organizací ROPID o zřízení midibusové
linky, která by zkrátila docházkovou
vzdálenost na zastávku MHD na polovinu a napojila zdravotní střediska na
síť PID. Hlavním cílem bylo spojit
Čakovice s poliklinikou Prosek a nemocnicí Na Bulovce. Navrženou síť
midilinek schválila v květnu 2010
Rada hlavního města Prahy. Smyslem
projektu je pomoci osobám se sníženou pohyblivostí jako jsou senioři,
invalidé nebo matky s kočárky.
Letňanská midilinka má číslo 295
a bude jezdit ve všední dny zhruba mezi
7. a 20. hodinou. Nasazeny na ni budou
nízkopodlažní midibusy značky SOR.
V půlhodinovém intervalu bude zajiš-
ťovat vazby, které jsou důležité, ale
nestačí na samostatnou linku, kupř.
obsluha stacionáře pro postižené v Třeboradicích a budoucí čakovické pošty.
V Letňanech budou nově obsloužena
obě zdravotní střediska, kulturní dům
Letňanka, seniorské centrum Třinecká
či mateřská školka Příborská. Děti se
ráno dostanou do škol na Proseku, aniž
by musely přecházet rušnou Tupolevovu ulici. Zastávky jsou situovány tak,
aby co nejméně rušily obyvatele okolních domů. Podle rozhodnutí společnosti ROPID nebude linka zastavovat
u stanice metra Letňany, ale bude zastavovat u metra Střížkov. Časově to vyjde
nastejno.
S předstihem k provozu midilinky
se podařilo vyjednat posílení linky 158
Beranových 110, 111, 112, 113, 140,
167, 200, Hronovská 214, 218, 245,
363, 645, Kopřivnická 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617,
Křivoklátská 285, 301, 302, Letovská
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 556, 557, 558, Tvrdého 641,
642, 643, Velhartická 197, 365, 379,
ve volebním okrsku číslo 789
je volební místnost ÚMČ Praha 18,
Bechyňská 639 pro voliče bydlící v:
Ašská 69, 107, 126, 240, 531, 647,
648, 654, Bechyňská 33, 45, 63, 638,
639, 640, Beranových 9, 10, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 35, 40, 44, 48, 49, 50,
60, 64, 65, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
96, 125, 130, 166, 241, Dudkova 62,
97, 98, 99, 108, 109, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 168, 187, 201, 529,
530, Chebská 55, 56, 57, 58, 59, 66,
67, Klenečská 127, 128, 129, 242,
244, 540, 723, 724, 725, 726, 727,
728, Křivoklátská 32, 34, 37, 38, 533,
646, Ostravská 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 637, 644, Rychnovská 71, 72,
73, 74, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
139, 350, 408, Toužimská 39, 41, 51,
52, 53, 54, 68, 183, 184, 185, 186,
563, 565, 607, 664, 670, 697,
ve volebním okrsku číslo 790
je volební místnost Dům s pečovatelskou službou, Malkovského 603
pro voliče bydlící v:
Běloveská 143, 156, 159, 169, 170,
192, 198, 233, 235, 238, 346, 656,
657, 662, Choceňská 152, 153, 157,
158, 160, 161, 163, 164, 190, 191,
193, 202, 203, 234, 539, Krausova
604, 605, 606, Malkovského 583,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 603,
Místecká 567, 568, 569, Novosvětská
142, 154, 155, 162, 165, 188, 204,
237, Trutnovská 194, 236,
Žamberská 151, 562,
ve volebním okrsku číslo 791
je volební místnost CK Arco Balena,
Terezínská 680/109 pro voliče
bydlící v:
Bechlínská 705/2, 705/4,
Chotěšovská 677/6, 678/2, 678/4,
679/5, 680/1, 680/3, 700/7,
Kostomlatská 681/6, 682/8, 685/1,
684/2, 684/4, Terezínská 678/5,
684/3, 685/1, 701/4, 701/6, 702/7,
Zlonická 703/2, 704/1.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky) nebo prokáže státní občanství
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit.
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do zastupitelstev obcí
volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Mgr. Ivan Kabický, starosta
V Praze dne 15. září 2010
V letošním roce kandidují v městské
části Praha 18 tyto strany:
Komunistická strana Čech a Moravy;
Věci veřejné; SUVERENITA – blok
Jany Bobošíkové, strana zdravého
rozumu; Česká strana sociálně
demokratická; TOP 09; NEZÁVISLÍ;
Občanská demokratická strana.
Trasa midilinky 295 bude vedena jako polookružní
a bude dlouhá 29 km:
TŘEBORADICE–Králova–U Bílého Mlýnku–Čakovice–Náměstí Jiřího
Berana–Ke Stadionu–Cukrovar Čakovice–Nádraží Čakovice–Obchodní
centrum Čakovice–Trutnovská–Fryčovická–Frýdecká–Šumperská–
Třinecká–Příborská–Výstaviště Letňany–Letňanská–Českolipská–
Poliklinika Prosek–Sídliště Prosek–Prosek–Starý Prosek–
U Kundratky–Nový Střížkov–Čertův vršek–Bulovka–Nemocnice
Bulovka–Nemocnice Bulovka, gynekologie–Nemocnice Bulovka,
onkologie–Vychovatelna–Bulovka–Čertův vršek–...–TŘEBORADICE
ve starých Letňanech na interval čtyři
minuty ráno a pět minut odpoledne.
Posílena byla rovněž linka 186 ráno.
Od 11. října budou také postupně
nasazovány kloubové vozy na linku
195. Zbývá ještě dohodnout s ROPIDem zajištění lepších intervalů na
zastávce Českolipská.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
odboru hospodářské správy za snahu
co nejdříve vybudovat zastávky midilinky. Budeme se těšit na vaše reakce na
provoz midilinky.
Text a foto David Kolínský
a Radek Čermák
www.letnany.cz
Letnany08_10:Sestava 1
4
9/9/10
11:06 PM
Stránka 4
08❘2010
INFORMACE
Letňanské listy
SERIÁL NA VAŠE PŘÁNÍ
Vše o dávkách (2. část)
Pomoc v hmotné nouzi
INFORMUJE
Městská policie se stará
o bezpečnost cyklistů
Přestože prázdniny již skončily, příjemné podzimní počasí láká k výletům do přírody, sportování a projížďkám na kole. Obyvatelé Prahy 18
přitom mohou využít nově vybudované cyklotrasy v ulici Tupolevova,
nebo cyklostezky vedoucí lesoparkem v ulici Toužimská.
Při výletech na kolech by cyklisté neměli zapomínat na dodržování základních pravidel silničního
provozu a měli by dbát o svou bezpečnost. Například úsek nové cyklotrasy v Tupolevově ulici je zároveň
součástí komunikace s provozem
automobilů, a tomu je třeba přizpůsobit jízdu. Strážníci městské
policie proto při pravidelných kontrolách upozorňují cyklisty jak na
nedostatky ve výbavě jejich kol, tak
i na chyby, kterých se dopouštějí.
„Kontroly cyklistů, a hlavně dětí na
kolech jsou součástí každodenní práce
strážníků. Cyklisté musí mít na svých
bicyklech povinnou výbavu a mládež
do osmnácti let musí používat přilbu,“
vysvětlil Ivan Brouček z Obvodního
ředitelství Městské policie v Praze 9.
Podle něj by na malé cyklisty a inline bruslaře měli v první řadě více
dohlížet jejich rodiče. Rozhodně
platí, že než dospělí své potomky na
kolo pustí samotné, měli by si být
jisti, že děti nejen ovládají základní
pravidla silničního provozu, ale kolo
mají také technicky v pořádku
a správně vybavené.
Stránky, kde rodiče najdou
zevrubné informace k bezpečnosti:
http://www.ibesip.cz/
Bohoslužba
u zvoničky
V
každém
městě či
obci, kde stojí
kostel, se každoročně slaví
pouť (připomínka patrona kostela)
a posvícení
(výročí posvěcení – tedy
jakési „narozeniny“ kostela). V Letňanech žádný kostel není, na Staré Návsi
se pod velkými kaštany ukrývá zvonička s vyobrazením velkého kříže.
Zřejmě podle něj dostala tato stavba
z poloviny 19. století svůj název.
Datum posvícení – posvěcení se už
nedozvíme (možná k němu ani nedošlo). S poutní slavností je to ale jiné.
V církevním kalendáři na 14. září připadá svátek Povýšení sv. Kříže – v ten
den se totiž již od 5. století vystavují
v Jeruzalémě k veřejné úctě fragmenty
z Kristova kříže. O následující neděli
19. září od 9.00 hodin se bude na prostranství před kapličkou konat bohoslužba k tomuto svátku – zřejmě první
toho druhu v Letňanech. Akce je pořádána ve spolupráci čakovické římskokatolické farnosti a letňanské radnice.
Srdečně zveme!
Text a foto P. Pavel Budský
www.letnany.cz
nání. Dále je to i ten, kdo je veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez
vážných důvodů odmítl vykonávat
krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit v cíleném programu k řešení
zaměstnání. Dále jsou to osoby, kterým nevznikl nárok na nemocenské,
které jsou například osobami samostatně výdělečně činnými a jejich příjem po odečtení přiměřených nákladů
na bydlení nedosahuje částky živobytí
proto, že se nepřihlásili k nemocenskému pojištění. Osobami v hmotné
nouzi také nejsou rodiny, které nezabezpečí, aby jejich děti plnily řádně
povinnou školní docházku. Osobami
v hmotné nouzi nejsou ani ti, co jsou
ve výkonu vazby, ve výkonu trestu
nebo v ústavním léčení.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
představují příspěvek na živobytí,
upravuje zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů. Hmotnou nouzí
se rozumí stav, kdy osoba či rodina
nemá dostatečné příjmy a její celkové
sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních
potřeb. Současně si tyto příjmy nemohou z objektivních důvodů zvýšit
(vlastní prací, uplatněním nároků
a pohledávek, prodejem nebo využitím
majetku) a vyřešit tak svou situaci vlastním přičiněním.
Naopak v hmotné nouzi není
osoba, která prokazatelně neprojevuje
snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, která není v pracovním nebo
obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není
vedena v evidenci uchazečů o zaměst-
doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc.
Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí je základní dávkou
pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá
osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Částka živobytí se odvíjí od částek
životního a existenčního minima a je
stanovena pro každou osobu nebo rodinu individuálně, a to na základě hodnocení jejich snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé
částky živobytí osob sčítají. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby nebo rodiny
a jejich příjmem, od kterého se odečtou
přiměřené náklady na bydlení.
Přiměřené náklady na bydlení jsou
náklady na bydlení v Praze maximálně
35 % příjmu osoby nebo rodiny.
Životní minimum je platné od
1. 1. 2007, pro jednotlivce činí 3126
korun. Pokud se jedná o rodinu,
životní minimum je odstupňováno
podle osob v domácnosti:
• pro první osobu v domácnosti:
2880 Kč,
• pro druhou a další zaopatřenou
osobu: 2600 Kč,
• nezaopatřené dítě 0–6 let:
1600 Kč,
• nezaopatřené dítě 6–15 let:
1960 Kč,
• nezaopatřené dítě 15–26 let:
250 Kč.
• Existenční minimum platí
pouze pro zaopatřené osoby
a činí 2020 Kč.
V následujících vydáních LL se budeme věnovat ostatním dávkám pomoci
v hmotné nouzi. S konkrétními otázkami, které se týkají dávek hmotné nouze, se
můžete obrátit na paní Svačinovou na
telefonním čísle: 284 028 153.
Mgr. Markéta Kolářová,
vedoucí humanitního odboru
Žlutý dům před dokončením
P
o úspěšném dokončení první etapy projektu
Barevné Letňany společnosti Trigema s 93
byty, kde se již všichni noví majitelé zabydleli, se
právě v těchto dnech dokončuje další, a to Žlutý
dům. V tom je 72 bytů různé velikosti od 1+kk
až po 4+kk. I ve Žlutém domě jsou téměř všechny byty vyprodány, volné jsou pouze poslední
dva. Kolaudace domu proběhne na konci září –
to je o celý měsíc dříve, než byl původní předpokládaný termín výstavby.
Zároveň byla na začátku léta zahájena stavba
Modrého domu s 92 byty. Ten bude dokončen
v říjnu příštího roku.
Společnost Trigema tvoří holding, jehož součástí je nejen developerská společnost, která je
investorem bytového komplexu s názvem Barevné
Letňany, ale i stavební společnost Trigema
Building, která je generálním dodavatelem stavby.
Text Trigema Development, s.r.o.
Foto archiv společnosti
Sběr bioodpadu v druhém pololetí 2010
poř. č.
Stanoviště
Termín přistavení/čas
1
Velhartická x Prachatická
16. 10. 2010/13.00–16.00
2
Žamberská x Běloveská
16. 10. 2010/13.00–16.00
3
Opočenská x Hořická
16. 10. 2010/13.00–16.00
4
Tvrdého x Dudkova
16. 10. 2010/13.00-16.00
lužba bude poskytnuta v následujícím režimu: VOK bude přistaven v určeném termínu na max.
3 hodiny; po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu; VOK je určen pouze pro občany trvale hlášené v Praze.
S
Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad (především ze
zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky).
Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat pro sběr objemného odpadu.
Prevence rakoviny prsu
v letňanské knihovně
iž od roku 2009 spolupracuje ním z řad veřejnosti nabízíme v podzimJ„ŽAP“
Knihovna MČ Praha 18 s Klubem ních měsících tohoto roku možnost set(klub žen s nádorovým onemockání se zástupkyněmi klubu „ŽAP“ (ženy
něním prsu). Preventivní přednášku na
téma prevence nádorového onemocnění
prsu postupně navštívila děvčata 8. a 9.
tříd všech letňanských ZŠ. Lektorky
Jaroslava Petrová a Dana Hybšová seznámily děvčata nenásilnou, citlivou formou
s danou problematikou a na přineseném
modelu předvedly správný postup při
samovyšetření. Je známo, že čím více
o nepříteli víme, tím lépe s ním můžeme
bojovat. Proto všem případným zájemky-
s osobní zkušeností s tímto onemocněním). Protože kapacita jedné besedy je
maximálně 15 návštěvnic, bude třeba se
v případě zájmu přihlásit přímo
v Knihovně MČ Praha 18 (tel.: 286 921
066, e-mail: [email protected]). Podle
ohlasu a počtu přihlášených bude dohodnut termín (termíny) a zájemkyně budou
včas informovány.
VSTUP NA AKCI ZDARMA
Text Knihovna Letňany
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18
Evropský týden mobility
Rada schválila účast městské části na
akci „Evropský týden mobility“ (20. –
23. 9. 2010) a „Evropský den bez aut“
(22. 9. 2010), která se v roce 2010
bude konat už podeváté.
Pořádání Vánočních trhů
v Letňanech
Rada schválila záměr pořádat v Letňanech Vánoční trhy. Termín, rozsah
a místo konání trhů budou upřesněny.
Nové výběrové řízení na provoz
fitness centra
RMČ schválila vypsání nového
výběrového řízení na pronájem
a provoz fitness centra na adrese
Třinecká 650. Celková výměra nově
zrekonstruovaných prostor včetně
zázemí a příslušenství činí 429 m2,
fitness, solárium a recepce z toho
téměř 200 m2, příslušenství 150 m2,
vestibul a chodby 80 m2.
Nabídky budou hodnoceny podle
následujících kritérií:
• komplexnost využití prostor
(sestavy strojů, stáří strojů,
otevírací doba, délka nájmu,
apod.) – max. 50 bodů,
• výše nájemného –
max. 40 bodů,
• spolupráce s MČ Praha 18 na
sportovním a kulturním rozvoji
MČ (akce pro občany MČ
Praha 18, apod.) –
max. 10 bodů.
Výběrová komise přidělí nejúspěšnější
nabídce v každém z kritérií maximální
počet bodů, ostatním nabídkám počet
bodů podle poměru k nejúspěšnější
nabídce. Zvítězí nabídka s nejvyšším
celkovým počtem bodů.
Změna projektu ACL
Rada schválila navrhovanou změnu stávajícího územního rozhodnutí na projekt „Administrativní centrum Letňany
– objekt H“ dle předložené dokumentace. Změna se bude týkat využití
objektu – z hotelového provozu na
administrativu, přičemž zastavěná plocha a stavební čáry zůstávají totožné.
Celý areál bude nově pouze administrativní. V rámci projednání změny
dokumentace musí investor požádat
o nový souhlas s výjimečně přípustným
umístěním administrativní funkce
v podílu vyšším než 60 % (příslušným
orgánem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy).
Poslední jednání zastupitelstva
Letošní třetí a poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období projednalo kromě obvyklých bodů i žádost
MČ Praha 18 o svěření pozemku parc.
č. 10/45, k.ú. Letňany, o výměře 3042
m2, a jeho přepsání z listu vlastnictví
obce hl. m. Prahy na list vlastnictví MČ
Praha 18. Jedná se o pozemky pod
Starou Návsí, kdy bylo nutné vždy
žádat Magistrát o souhlasné stanovisko
s uskutečněním kulturních akcí pořádaných MČ Praha 18. Proto MČ požádala hlavní město Prahu o svěření výše
uvedeného pozemku.
Dále se zastupitelstvo zabývalo předkladem, který formuloval na základě
ankety problémy jednotlivých oblastí
rozvoje MČ Praha 18 a měl stanovit
garanty – zastupitele, kteří budou zodpovědní za řešení této problematiky.
Zastupitelé rozhodli, že tyto problémy
nechají svým nástupcům, kteří budou
zvoleni v komunálních volbách již za
měsíc. V závěru jednání starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci.
David Kolínský, zástupce starosty
Letnany08_10:Sestava 1
9/9/10
11:06 PM
Stránka 5
08❘2010
KULTURA
Letňanské listy
Pamětní desky
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
T
o, že v Letňanech působily významné osobnosti v oblasti letectví, je
odborné veřejnosti dostatečně známo.
Máme zde ulici Malkovského, pojmenovanou po slavném prvorepublikovém
akrobatickém pilotovi škpt. Františku
Malkovském, ulici Krausovu, která nese
jméno prvního československého pilota
proudových letounů Antonína Krause,
ulici Jančovu, nesoucí jméno prvního
vrtulníkového pilota Františka Janči,
nebo ulici pojmenovanou po zalétávacím pilotovi Jiřím Kuželovi, který se
v roce 1944 snažil s Jiřím Matičkou uletět z protektorátu a ve vsetínských
vrších zahynul.
Žádná ulice ale není pojmenována
po významných československých
leteckých konstruktérech, kteří
v Letňanech žili a pracovali. Přitom
máme být na co hrdi. Letňanskými
občany byli Ing. Zdeněk Rublič, kon-
struktér řady sportovních letadel a prvního československého proudového
letounu L-29 Delfín, Ing. Karel
Dlouhý, spolutvůrce delfínu a hlavní
konstruktér legendárního celokovového větroně L-13 Blaník, který se
v pokračovacích verzích vyrábí dodnes.
Nesmíme zapomenout ani na šéfkonstruktéra podniku Aero Vodochody
a tvůrce slavného Albatrosu L-39,
předchůdce dnešního bitevníku L-159
Alca, Ing. Jana Vlčka.
Letňanská radnice se rozhodla tuto
situaci napravit. Ne pojmenováním
nových ulic, neboť například Rubličova
či Vlčkova ulice již v Praze existují, ale
umístěním pamětních desek na domy,
ve kterých tito konstruktéři žili. Známý
český akademický sochař a restaurátor Josef Dušek vytvořil na návrh
Ing. arch. Františka Ficala dvě plastiky
odlité do charakteristického leteckého
5
V ČERVNU SLAVILI
90 let
■
■
■
Maketa pamětní desky Ing. Karla
Dlouhého a Ing. Jana Vlčka.
85 let
80 let
■
■
■
■
75 let
■
■
■
■
Maketa pamětní desky
Ing. Zdeňka Rubliče.
■
■
materiálu – hliníku. První bude umístěna na domě č. 253 v Rokycanské
ulici, kde v letech 1949 až 1963 žil
a pracoval Ing. Zdeněk Rublič. Druhá
bude na domě č. 303/304 v ulici
Kladrubské, kde bude připomínat
Karla Dlouhého a Jana Vlčka.
Pamětní desky budou odhaleny
30. 9. 2010 ve 14 hodin v Kladrubské
ulici, o půl hodiny později v Rokycanské. Vedení MČ zve letňanské občany
k účasti na tomto slavnostním aktu.
Text a foto Václav Šorel
Brázdová Miluška
Němcová Marie
Pašková Emilie
JUDr. Novák Stanislav
Muzika Zdeněk
Kolowrat Miloš
Lev Josef
Žirovnický Miroslav
Petržílková Antonie
Braunsteinová Jaroslava
Šimůnková Běla
Ing. Kráčmar Milan
Skramuský Václav
V ČERVENCI SLAVILI
93 let
85 let
■
■
■
80 let
75 let
■
■
■
■
Urbaš Fridolín
Janochnová Milena
Studený Zdeněk
Foralová Květoslava
Kubernátová Hana
Rýdel Jan
Vojáček Miloslav
Jubilantům přejeme vše nejlepší!
Rozloučení s prázdninami
B
áječné rozloučení s prázdninami
připravila pro letňanské děti MČ
Praha 18. V sobotu 4. září zněly na Staré
Návsi hudba, zpěv a smích. Počasí akci
přálo a spokojenost tak panovala jak
mezi učinkujícími, tak mezi návštěvníky, kteří Starou Náves zaplnili.
ZÁPIS
Kamarádi a Broučci
pod vedením Mgr. Veroniky
Dvořáčkové Žofákové
Broučci (děti ve věku 4–7 let)
pondělí 6.–27. 9., 16–16.45 hod.
Vinoř – farní sál, Vinořské náměstí
čtvrtek 9. a 30. 9., 16.30–17.15 hod.
Čakovice – sál MČ zámeček,
vchod od parkoviště, přízemí
-red-, Foto Olaf Deutsch
SŇATEK UZAVŘELI
Slečna Šárka Vrbová
a pan Jaroslav Pavelka
Slečna Kateřina Zdeňková
a pan Tomáš Nohejl
Novomanželům gratulujeme
a přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem!
LETŇANSKÁ MIMINKA
Kamarádi (děti ve věku 7–14 let)
pondělí 6. a 13. 9., 16.45–17.45 hod.
Vinoř – farní sál, Vinořské náměstí
čtvrtek 9. a 16. 9., 15.30–16.30 hod.
Čakovice – sál MČ zámeček, vchod
od parkoviště, přízemí
Vanda a Standa se po celý den nezastavili – jednak akci moderovali,
jednak měli připravený vlastní program.
V těchto hodinách budou
probíhat i následující zkoušky,
na kterých se děti budou moci
ještě vždy zapsat.
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková
sbormistryně, tel.: +420 773 158 773
E-mail: veronika.zofakova
@cameratapraha.cz
Ing. Hana Kadlecová, organizační
vedoucí, tel.: +420 723 637 299
E-mail: [email protected]
www.cameratapraha.cz
Draví ptáci a skupina Merlin vystoupili celkem třikrát a vždycky je všichni sledovali se zatajeným dechem.
Děvčata ze Sport Agency to na
pódiu pořádně rozbalila.
Staré pověsti české měly v provedení Malého vinohradského divadla
poněkud netypický průběh. Dospělí
byli překvapeni, děti nadšené!
Dřevěnému Harmonikáři z dílny
Josefa Skupy je 70 let, ale vyhrával jako mladík.
POD LETŇANSKOU POKLIČKOU
Krásný a úspěšný den, milí letňanští i přespolní labužníci!
Prázdniny utekly jako voda, je září a škola volá. Pro školáky, ale i jejich
rodiče, prarodiče, příbuzné, pány učitele a všechny kamarády dnes upečeme jednoduchý, ale neuvěřitelně chutný a šťavnatý dortík, který určitě
všem zvedne náladu víc než slavná Delissa!
Dortík smajlík
pro školáky
tvarohu ■ 300 g polohrubé mouky ■ 1 prášek do pečiva
Připravte si:
Postup:
4 vejce ■ 1 čtvrtlitrový hrnek cukru krystal ■ 1 vanilkový cukr ■ 200 ml oleje ■
6 polévkových lžic mléka ■ nastrouhaná
kůra z půlky citronu ■ 250 g měkkého
Oddělíme bílky od žloutků. Do mísy se žloutky přidáme
jeden čtvrtlitrový hrnek cukru, jeden
vanilkový cukr a společně ušleháme.
Přidáme olej, mléko, tvaroh, citrónovou kůru pro vůni, mouku a kypřící
prášek do pečiva. Ve druhé míse ušleháme bílky na pevný sníh a opatrně
spojíme s prvním těstem. Těsto nalijeme do bábovkové nebo dortové formy vymazané tukem
a vysypané strouhankou
a pečeme při 180 °C,
dokud špejle, kterou
zapíchneme do těsta,
není suchá. Nakonec
dortík pocukrujeme
a nakreslíme oči a široký
úsměv.
Moc dobrou chuť přeje Evita
[email protected]
Dominik
Pokorný
Miminku přejeme do života
štěstí a rodičům gratulujeme!
Chybějí vám v Letňanských
listech nějaké informace?
Napište nám na adresu:
Bechyňská 639,
199 00 Praha 9-Letňany
e-mail: [email protected]
Slunečnice vstupuje
do nového školního roku
lub Slunečnice si za léta své exiK
stence vydobyl pevné místo
v letňanském společenském životě.
Z kursů pro děti a dospělé se jeho
aktivity postupně rozšířily i na pravidelné „školičky“ a kulturní akce.
I pro další rok se chystají novinky.
Jaké to budou?
Pro nejmenší děti to bude hudební kroužek „Hrajeme si s písničkou“,
zaměřený na rozvoj hudebního cítění. Povede zkušená lektorka, kterou
maminky i děti znají ze školičky.
Slunečnice vstoupí také na pole sportovní – chystá tréninky sportu sice
menšinového, ale velmi zajímavého:
lakrosu. Povede je osoba nejpovolanější, mistr světa v tomto sportu Jiří
Mikulka.
Jelikož stávající prostory klubu
již svou kapacitou nestačí a navíc je
ZŠ Rychnovská bude potřebovat
pro své žáky, bude se Slunečnice
muset přestěhovat. Ze slibně se
rýsující dohody s Ekonom Reality
bohužel sešlo, protože majitel firmy
Klub Slunečnice sídlí v nové
budově ZŠ Rychnovská.
změnil své záměry. Proto Slunečnice dále hledá vhodné a finančně
únosné prostory, aby mohla ve své
činnosti pro letňanské děti pokračovat i v budoucnosti. Více informací a přihlášky do kursů najdete
na www.klubslunecnice.cz.
-red-, Foto archiv Klubu Slunečnice
www.letnany.cz
Letnany08_10:Sestava 1
6
9/9/10
11:06 PM
Stránka 6
08❘2010
KULTURA/SPORT
Letňanské listy
OZNÁMENÍ
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VYHLÁSIL
celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže
na území hl. m. Prahy na rok 2011 pro subjekty působící v oblasti
volného času dětí a mládeže
Vyhlášené programy:
I. prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
II. výjezdní akce ve volném čase mimo území hl.m. Prahy zaměřené na
výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu
III. akce ve volném čase pro neorganizované děti a mládež na území
hl. m. Prahy
IV. volnočasové kluby pro neorganizovanou mládež
V. akce ve volném čase celopražského významu pro širokou veřejnost
VI. podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí
Termín uzávěrky: 20. 10. 2010
Podrobné informace týkající se vyhlášení Celoměstských programů pro oblast
volného času dětí a mládeže naleznete na internetových stránkách:
http://skoly.praha-mesto.cz/parent9461/84499_Celomestske-programy-podpory-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze-na-uzemi-hl-m-Prahy-na-rok-2011
a celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy
v hl. m. Praze pro rok 2011 určené pro:
1) městské části hl. m. Prahy, školy a školská zařízení
I. rekonstrukce a oprava školních sportovišť
II. úprava veřejných ploch určených pro sportování
III. provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů
Dětská lékařka
MUDr. Božena Kopecká odešla k 1. 9. 2010 do důchodu.
Její ordinaci přebírá
MUDr. Jitka Radvanská.
IV. úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů
V. sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního významu
2) subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy
I. provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení (dále jen
TVZ)(I/1,I/2,I/3,IO/4)
II. odstranění havárií a s tím související rekonstrukce veřejně přístupných
TVZ
III. úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů a zimních stadiónů (III/1,III/2)
IV. zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1,IV/2)
V. sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu
se zaměřením především na děti a mládež konané v hl.m.Praze
VI. soustředění a tréninkové kempy pro děti do 15 let na území ČR
ORDINAČNÍ HODINY:
PONDĚLÍ
7.30–12
13–15
prevence
kojenci
15–17
prevence
ÚTERÝ
10–12.30
3) nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu handicapovaných
sportovců
I. příspěvek na provoz
II. materiálně technické zabezpečení
III. sportovní akce
IV. soustředění a tréninkové kempy
13–15
prevence
STŘEDA
10–12
prevence
kojenci
13–15
prevence
15–18
ČTVRTEK
Termín uzávěrky: 1. 11. 2010 pro všechny výše uvedené programy
730–1030
Podrobné informace týkající se vyhlášení Celoměstských programů pro oblast
sportu a tělovýchovy naleznete na internetových stránkách: http://skoly.prahamesto.cz/parent9463/84454_Celomestske-programy-podpory-sportu-a-telovychovy-na-uzemi-hl-m-Prahy-na-rok-2011
1030–1230
prevence
PÁTEK
730–1130
1130–1230
prevence
NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
KAZIMÍRKA, o. s.
Frýdecká 441,
Praha 9-Letňany
Info: L. Kubištová,
Tel.: 776 355 202
E-mail:
[email protected]
www.kazimirka.cz
■
Kroužky aerobiku
V září se opět otevírají kroužky
pro dívky z 1.–4. tříd a 5.–9. tříd.
■
Kroužek stolních her
V září se bude otevírat zájmový
kroužek stolních her pro děti ve
věku od 11 do 15 let. Společenské
stolní hry pomáhají rozvíjet logické
myšlení, nutí k rychlým rozhodnutím a učí týmové práci.
■
Podzimní tábor
V období podzimních prázdnin
27.–31. 10. pořádá Kazimírka pro
děti 5-ti denní pobytový tábor
s pestrým programem, sportovním
kláním, hrami v lese a klubovně,
výlety, zálesáckými a výtvarnými
dovednostmi, soutěžemi, karnevalem s diskotékou a drakiádou.
■
■
■
Prevence rakoviny prsu – pro
zájemkyně z řad veřejnosti nabízí
knihovna v podzimních měsících
možnost setkání se zástupkyněmi
klubu „ŽAP“(ženy s osobní zkušeností s nádorovým onemocněním
prsu). Jedné besedy se může
zúčastnit max. 15 návštěvnic, proto
je třeba se v případě zájmu přihlásit přímo v Knihovně. Podle
počtu přihlášených bude dohodnut
termín(y) a zájemkyně budou včas
informovány.
7. 10. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje skupina
Watseka
■
14. 10. 2010, 17–21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
KLUB
SLUNEČNICE, o. s.
Třinecká 350
Praha 9-Letňany
www.klubslunecnice.cz
E-mail:
[email protected]
Tel.: 607 982 793
■
■
■
■
16. 9. 2010, 17 – 21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
17. 9. 2010, od 17 hodin
Vodnická pohádka
(pořádá Klub Slunečnice)
www.letnany.cz
17. 9. 2010, od 17 hodin
KD Letňanka – Vodnická pohádka
(Divadlo Romaneto) – Pohádka
o tom, co prožil pan Vodník
Hromajzlík a paní Vodníková
Bublinka u rybníčku Kalužníčku
a jak za pomoci svých přátel přelstí
zlou a panovačnou Žábu-Ježižábu.
V týdnu od 4. 10. 2010
zahájení výtvarných kroužků
a kroužku „Hrajeme si s písničkou“.
■
5. 10. 2010 v 16.30
zahájení tréninků lakrosu
v tělocvičně Třinecká
■
22. 10. 2010 od 17 hod.
Adolf Dudek v Letňance:
MALOVÁNÍ PRO DĚTI
Zábavná interaktivní show určená
dětem, při které se pobaví i dospělí.
Děti se zábavným způsobem, přiměřeným jejich věku, seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací od
inspirace po vznik celé knihy.
Vyzkoušejí si, jak snadno si mohou
cokoli namalovat a kromě spousty
legrace si odnesou informace, jak
vypadají moderní dětské knihy
a malířské techniky. Na závěr proběhne autogramiáda.
KULTURNÍ DŮM
LETŇANKA
Rýmařovská 561,
Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba:
JUDr. M. Dvořák
Tel.: 283 922 788
E-mail:
[email protected]
www.kdletnanka.cz
30. 9. 2010, 17–21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
■
KNIHOVNA MČ
PRAHA 18
Rychnovská 651,
P9-Letňany (1. patro
objektu Šumperka)
Info: Mgr. Jana Babková
Tel.: 286 921 066
[email protected]
knihovna.letnany.cz
23. 9. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje skupina
Watseka
TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96
ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba: Petra Mandová
Tel.: 777 099 304, 602 610 221
[email protected]
■
■
2. 10. 2010
Zájezd na zámek Zbiroh
a do jeho okolí
Přihlášky na zájezd na výše uvedeném telefonním čísle.
■
Každý měsíc centrum pořádá
turnaj pro rekreační hráče.
■
Malkovského 587
Praha 9-Letňany
Tel.: 604 708 572
724 250 577
www.klubmontessori.cz
Kurz Školička nanečisto
oblíbený kurz pro děti od 2 let
a jejich rodiče začíná v pondělí
4. 10. 2010 (14.30–16.00 hod)
dívčí basketbalový klub patří k nejlepším v ČR! Basketbal je akční hra
pro děvčata, která si ráda hrají
s míčem. Klub hraje spoustu zápasů a turnajů jak v ČR v tak
i v zahraničí. Má spoustu titulů
mistr ČR ve všech ročnících. Členky
klubu jsou vicemistryněmi Evropy
klubů do 14let
Basket Slovanka opět otevírá přípravku dívek ročníku 1999 až 2001
v tělocvičně ZŠ Tupolevova
v Letňanech. Každé pondělí a středu v 17 hodin.
Informace získáte na
www.basketslovanka.cz
a 774 989 778
Logopedie, Grafomotorika
SPORTCENTRUM AVION
Tupolevova 710, Praha 9-Letňany
Tel.: 723 140 339
E-mail: [email protected]
www.sportcentrumavion.cz
■
SPORT AGENCY
PRAHA
Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro
děti i dospělé. V nabídce je také
výuka šermu.
KD Letňanka, zrcadlový
sál – druhé patro
ul. Rýmařovská
Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba:
Mgr. G. Doležalová
Tel.: 777 800 234
E-mail: mgrdolezalovag
@seznam.cz
www.sportagency.wz.cz
AEROKLUB
PRAHA LETŇANY
Hůlkova 16,
Praha 9-Letňany
Tel.: 286 852 040
E-mail:
[email protected]
www.akletnany.cz
■
Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na
sportovních letounech. Více
informací na www.akletnany.cz
TJ LETOV LETŇANY
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Halama
Sportovní areál
Třinecká 650
Tel.: 603 306 331
E-mail: [email protected]
■
V TJ Letov stále probíhá nábor dětí
na tenis.
Základní škola Fryčovická 462,
Praha-Letňany, tel.: 602 228 264,
vchod zboku od ulice Vítkovické
■
■
TANEČNÍ ŠKOLA HIT
PRAHA
http://tanecniskola.
kvalitne.cz
[email protected]
Hana Dluhošová
Tel.: 602 194 636
■
■
pořádá taneční pro děti, ZŠ Kbely
tanečky pro nejmenší od 3 let:
pondělí: 15.00–15.45 hod.
pro děti ZŠ – ZŠ Kbely, Ďáblice,
Č. Most, aj.: po–pá: dle rozpisu
■
Latin dance pro ženy – Sluníčko
Kbely: středa: 20.00–21.15 hod.
■
Soukromé hodiny – valčíky pro
novomanžele
Dle možností přijímáme zájemce
i po zahájení kurzu.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
nám. 25. března 17
Praha-Čakovice,
kontaktní osoba:
P. Pavel Budský
Tel.: 731 626 033
E-mail: [email protected],
www.farnostcakovice.wz.cz
Kurzy latinskoamerických
a standardních tanců pro děti
ve věku 6 až 14 let
Rytmika pro děti od 3 do 5 let
bez rodičů
Sportovní taneční klub
■
Bohoslužby v Letňanech se konají
každou neděli od 17 hodin ve společenské místnosti nové hasičské stanice v Toužimské ulici.
■
Bohoslužby v kostele sv. Remigia
v Čakovicích jsou v neděli od 9 hod.
a dále ve středu, čtvrtek a pátek
od 17 hod.
Kondiční cvičení pro muže
Taneční kurzy pro dospělé
Cvičení pro ženy
Klub Laky
Cvičení rodičů s dětmi
pořádá taneční pro dospělé
KD Letňanka, Praha 9, taneční
v párech, zahájení v říjnu 2010
pondělí:
začátečníci: 19.00–20.30 hod.
pokročilí: 20.30–22.00 hod.
Sport agency pořádá pro děti
a pro dospělé tyto kurzy:
Orientální tance a pilates pro ženy
Vhodné pro děti od 5 do 15 let.
Denní provoz pondělí–pátek.
Dopoledne vyhrazeno pro základní
a mateřské školy. Odpoledne
16–19 hodin pro veřejnost.
Plocha na hraní, výuka dopravní
výchovy, cyklokurzy, výuka první
pomoci, fotbálek, autíčka na dálkové ovládání, počítače, občerstvení, prodejna s reflexními
prvky a další.
Kontaktní osoba:
Jiří Toušek,
Tel.: 604 239 296
E-mail:
[email protected]
www.basketslovanka.cz
KLUB MONTESSORI
■
CENTRUM BEZPEČNOSTI –
Středisko volnočasových aktivit
pro děti a mládež
BASKET SLOVANKA
Beranových 125, Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba: J. Steiner
Tel.: 286 920 117, 603 147 921
E-mail: [email protected]
(neslouží pro rezervace)
www.squashMS.cz
Sportcentrum Avion
Tupolevova 710, Praha 9-Letňany
[email protected]
www.zdravyhokej.cz
Kontaktní osoba: Eva Novotná
Tel.: 775 281 220
Centrum nabízí profesionální péči
všem zájemcům bez rozdílu věku
v oblasti prevence a léčby pohybových obtíží. Přehled cvičení najdete
na www.zdravyhokej.cz
MO Letňany, Vamberská 265,
Praha-Letňany, tel.: 283 922 530
SQUASHCENTRUM MODRÝ SVĚT
ZDRAVÝ HOKEJ
■
Hip-hop, moderní tanec, roztleskávačky, mažoretky, břišní tance, latinskoamerické tance, klasické tance,
aerobic, modeling.
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ČR, o. s.
Letnany08_10:Sestava 1
9/9/10
11:06 PM
Stránka 7
08❘2010
SPORT/INZERCE
Letňanské listy
7
Rozloučení
s prázdninami (2. část)
D
en plný aktivit připravila pro děti na poslední prázdninový den městská
část Praha 18. Od rána do odpoledne si mohly zasportovat hned na několika stanovištích – v hokejové hale, plaveckém bazénu, na hřišti Základní školy
Tupolevova a na tenisových kurtech v Třinecké. Na doplnění vydané energie
dostal každý účastník akce zdarma malou svačinku.
-red-, Foto Olaf Deutsch
Chtěli byste, abychom
uveřejnili v Letňanských
listech informace o vaší akci?
Napište nám, rádi je
zařadíme do naší nabídky akcí.
Bechyňská 639,
199 00 Praha 9-Letňany
NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■
■
■
■
Zpracování daňových přiznání
Poradenství v daňových záležitostech
Mzdové účetnictví
Sociální a zdravotní pojištění
KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4
tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138
[email protected]
www.letnany.cz
Letnany08_10:Sestava 1
8
9/9/10
11:06 PM
Stránka 8
08❘2010
INZERCE
Letňanské listy
Opravy chladniček
a mrazniček v bytech.
KAREL KREJČÍ
Tel.: 604 616 457
Euroškola Praha
střední odborná škola, s. r. o.,
nabízí studium s preferencí
jazykové výuky a výpočetní techniky
dálkové tříleté nástavbové
jednoletý kurz účetnictví
zakončený maturitní zkouškou
jazykové kurzy NJ, AJ
odborné kurzy pro veřejnost
právo, právní minimum
(příprava na VŠ)
personalistika, lidské zdroje,
další vzdělávání
SEKÁČEK
KOMISE
HRAČKY
NOVÉ DĚTSKÉ ZBOŽÍ –
WOLF, LICENČNÍ ZNAČKY
Tupolevova 515, Letňany
tel.: 773 650 660, www.PROZANI.cz
Po–Čt: 10.00–12.30, 14.30–17.00
■
■
■
■
■
Salónek Krokodýlka
DO 31. 12. 2010 SLEVA 10 % NA VŠECHNY SLUŽBY
Hledáte-li přátelské a vlídné služby, spojené s lidovými cenami, jsme pro Vás tou správnou volbou.
Kompletní služby: kadeřnictví, kosmetika-vizážistika, manikúra, pedikúra a masáže.
Najdete nás na adrese: Havířovská 476, P9-Letňany, 199 00
www.salon-letnany.cz, rezervace na tel.: +420 777 116 186
■
Informace získáte na adrese:
Tupolevova 525, 199 00 Praha 18-Letňany
tel./fax: 283 922 091
e-mail: [email protected],
www.euroskola.cz
a ve dnech otevřených dveří
každé pondělí od 14.00 do 16.00
ŠUMAVA
PENZION
HRÁTKY
U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 450 Kč včetně polopenze.
Telefon: 739 046 601, 376 323 410
www.penzionhratky.unas.cz
svatební floristika
řezané květiny
darkové zboží
pokojové rostliny
sušené dekorace
Beranových 125
Praha 9
tel.: 739 039 265
Otevřeno: po–pá 900–2000, so 900–1800
STŘIHÁNÍ PUDLŮ
(má „srdeční záležitost“ již 25 let!)
boloňáčků, vestíků, jorkšírků, kokrů
a všech kříženců
Sládková: 608 77 58 59
Letňany, Chlebovická 495
■ Pro zaměstnance bank
a pojištoven sháníme byty
všech velikostí k pronájmu.
Po celé Praze, i nezařízené.
Telefon: 603 194 333.
■ Instalatérské a zednické
práce, výměna kuchyňských
desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
TENIS PRO DĚTI
v Praze 9
celoročně
novinka: GOLF!
www.tallent.cz
PEDIKÚRA
klasická „mokrá“
včetně masáže: 180 Kč
reflexní poradenství, členka
Podiatrické společnosti
Sládková: 608 77 58 59
Letňany, Chlebovická 495
www.letnany.cz
■ Plovoucí podlahy, tapetování,
stropní kazety, malířské práce,
levně, rychle, včetně víkendů.
Tel.: 603 494 330, 603 595 109.
E-mail: [email protected]
■ Rád bych koupil byt 1+1
až 3+1 v Praze, v osobním
či družstevním vlastnictví. Rychlá
platba, na stavu bytu nezáleží. Za
vaše nabídky předem děkuji. Tel.:
604 150 450.
■ Bytová jádra, zednické
a obkladačské práce,
malování, plovoucí podlahy.
Škutchan František,
tel.: 720 391 187,
e-mail: [email protected]
■ Žaluzie, rolety, sítě, čalounění
dveří, shrnovací dveře,
silikon. těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
■ Truhlářské, lakýrnické,
zednické práce, rekonstrukce.
Ondřej Rus, [email protected],
tel.: 777 813 700.
■ Pronajmu garáž proti Avii
(Letovská ulice).
Tel.: 732 330 283, 286 922 241.
■ MUDr. Jana Čermáková odchází do důchodu, ordinaci přebírá od 1. 9. MUDr. Štefan
Marton, přibírá nové pacienty.
■ Hledáme spolehlivou paní
nebo slečnu na hlidání malé
Dianky. Požadujeme flexibilitu
a hlidání u nás doma i přes
večery (od 16 do 19 hod).
Praha 9, Letňany. Elena Lupusoru,
721 320 288, [email protected]
■ Fotoslužby: svatby, promoce,
křtiny, firemní akce.
Sládkovi: 608 77 58 59.
9/9/10
11:07 PM
Stránka 9
08❘2010
INZERCE
Letňanské listy
Restaurace V Ohybu
Velká letní zahrádka!
Otevírací doba: po–pá 10.00–23.00, so–ne 11.00–23.00
Velký výběr hotových a minutkových jídel!
Šipky, kulečník, jukebox. Nekuřácký salonek – svatby, večírky, rauty.
Letňany-Toužimská 41
tel.: 603 470 370, tel./fax: 283 921 267
ELEKTRIKÁŘSKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE
Kompletní rekonstrukce bytů,
bytových jader a kuchyní.
Elektroinstalační, zednické,
obkladačské a instalatérské
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií
a zákazníků
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344,
603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
Pneuservis DAKUMA
■ Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí
■ Nejpřesnější vyvažovačka v okolí
■ Moto pneuservis, včetně vyvážení
na vyvažovačce
■ Kontrola a prodej brzdové kapaliny
■ Plnění a desinfekce klimatizací
■ Prodej brzdových desek a kotoučů,
tlumičů pérování, ocelových disků
Sleva pneu
od 25 %,
Sleva disků ocel
a AL. 19 %
■ Prodej a výměna kabinových
(pylových, prachových) filtrů
■ Prodej a montáž výfuků
■ Prodej a opravy pneu všech značek,
AL. disků
Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany
Tel.: 286 920 180, 774 500 115, e-mail: [email protected]
Provozní doba: Po–Pá 800–1700 hod., So + Ne po dohodě
9
NON-STOP odtahová služba
Tel.: 774 706 500
Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH,
cizina od 9 Kč/km bez DPH.
Letnany08_10:Sestava 1
VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
fa J. MACHÁČ
Rekonstrukce umakartových
koupelen obkladovými panely
– levně od 30 000 Kč,
rychle – 3 až 5 dní,
bez bourání a nepořádku.
Výměny van, klozetů, baterií,
kuchyňských desek,
instalace sprchových koutů,
dlažby, malování, lepení podhledů
a jiné práce.
Montáž a doprava nového
nábytku z nákupních center.
Instalace zabezpečovacích prvků
proti zranění vašich nejmenších.
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost
• nízké ceny
www.skrinevlach.cz
[email protected]
Zaměření a konzultace nezávazně
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092
Tel.: 777 325 466
NOVINKA – doživotní garance
na posuvné dveře!
VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
OTEVŘENO: Po–Pá 14–18 hod.
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)
Na stejné adrese jsme pro Vás otevřeli bazárek
a obchůdek s dětským zbožím
PRIMAMAMINA
MALOVÁNÍ Novotný
Tel.: 606 556 547
malování, lakování, tapetování,
štukování, fasády
zaměření zdarma, práce i o víkendu
www.amalnov.cz
e-mail: [email protected]
P O D LA HY
KLADENÍ A PRODEJ
PODLAHOVÝCH KRYTIN
Plovoucí podlahy, renovace parket,
linoleum, PVC, koberce, korek...
J. Lipták, tel.: 603 142 183
www.podlahyliptak.cz
VZORKOVNA: ul. Ostravská 631, Letňany
MODELACE ŽENY
Skončete boj s tuky a celulitidou v problémových partiích.
!!!První aplikace ZDARMA
na všech přístrojích!!!
VacuShape
Rolletic
Pneuveny
ulice Místecká 454 (bývalá MŠ)
Praha 9-Letňany
Tel.: 602 625 258
email.: [email protected]
www.modelacezeny.cz
Soukromá mateřská škola
HAPPY CHILD s. r. o.
Pobočka Letňany
Tvrdého 47
Tel.: 733 182 820, www.happychild.cz
ZÁPIS PROBÍHÁ PRÁVĚ TEĎ.
www.letnany.cz
Letnany08_10:Sestava 1
10
9/9/10
11:07 PM
08❘2010
Letňanské listy
Stránka 10
INZERCE
Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany, IČO 231 321. Registrace – MK ČR E 17461. Redakční rada: předseda – Ing. Tomáš Raška, David Kolínský, Ing. Martin Halama,
Olaf Deutsch, Miroslava Remišová, Milan Čmelík. Kontakt na redakci – [email protected], www.praha18.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou
z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce – tel.: 261 263 137, 606 809 906, [email protected] Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku 9. 9. 2010. Vydáváno v nakladatelské péči Siréna®, spol. s r. o.,
Jihlavská 70, 140 00 Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad 9 000 výtisků. Toto číslo vyšlo 15. 9. 2010. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.
Download

Školy znovu otevřely své brány