Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA
www.letnany.cz
Letňany nejen dětem:
přestože lilo,
návštěvníci
se dobře
bavili
Strana 24
Téma měsíce
ROZHOVOR
SPORT
Česko se hýbe!
A tančí i letňanští školáci
Strany 4–5
O historii dopravy
s Mgr. Ludvíkem Lososem
Strany 20–21
Plaváčci z Motýlka
a Delfínka získali 24 medailí!
Strana 28
inzerce
ZBAVTE SE POPLATKŮ
ZA PŮJČKY Z JINÝCH
BANK
NOVÁ KONSOLIDACE
PŮJČEK BEZ POPLATKŮ
Převeďte k nám všechny své půjčky z jiných bank. My Vám je sloučíme do jedné
a Vy budete platit nižší měsíční splátku a už žádné, opravdu žádné poplatky za:
poskytnutí půjčky
vedení úvěrového účtu
předčasné splacení nebo mimořádné splátky
www.gemoney.cz | infolinka: 844 844 844
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, IČ: 25672720, tel.: +420 224 443 636
Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru: výše úvěru 234 000 Kč, 72 splátek, měsíční splátka 4 636 Kč, roční úroková sazba 12,5 %. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení
úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 59 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 5 Kč. RPSN 13,83 %, celková částka splatná spotřebitelem 338 387 Kč. Na sjednání smlouvy
o Konsolidaci půjček není právní nárok.
SC-330948/07
232378_inz_UDC_188x130_TISK.indd 1
15.5.13 16:26
SC-331120/04
úvod
Z obsahu č. 6/2013
06 Z radnice
Po tradičním pietním aktu se v úterý
7. května konalo v obřadní síni radnice
setkání vedení MČ s čestnými občany,
válečnými veterány. Nechybělo zajímavé vyprávění o minulosti i přítomnosti.
16 Životní prostředí
Stejně jako v předchozích letech i letos
vyhlašuje MČ soutěž pro zahrádkáře
a milovníky květin O nejkrásnější okno,
balkon, zahrádku a předzahrádku.
18 Doprava
Do údržby komunikací, dopravního
značení či oprav chodníků investuje
městská část každoročně hodně energie, času i peněz. Kam letos poputují
největší částky?
23 Volný čas
První letňanské pálení čarodějnic
se konalo 30. dubna u OC Letňany.
Počasí se umoudřilo, špekáčky všem
chutnaly a nálada byla báječná. Ostatně, přesvědčte se sami.
29 Sport
Na jaře začala sezona dětských tenisových turnajů. Poprvé se jich aktivně
účastní i SK Tiebrak Praha Letňany.
Více o cílech klubu pro tento rok
na straně 29.
Vážení
spoluobčané!
Také máte dojem,
že se naši hokejisté
moc nepředvedli?
No, moc... Oni se
nepředvedli vůbec!
Ale proč si z toho
dělat těžkou hlavu, že?
Vždyť jaro je v plném proudu, sluníčko
začalo hřát a Letňany nabízejí spoustu
radovánek: například Letňany nejen
dětem či Z pohádky do pohádky. Věřím,
že vás pořádáním těchto akcí potěšíme.
Obě jsou určeny dětem, byť nikoli jen
jim. A děti, to je přece radost! Přestože
nás občas rozesmějí, jindy „mučí“ či
přivádějí do rozpaků…
To poslední se mi stalo, když jsem
s rodinou vyrazil na zámek Konopiště.
Veden náhlým hnutím mysli, zatoužil
jsem předvést dětem to nejzajímavější
z expozic, a tím je i nenápadně vzdělávat. Pravda, měl jsem si uvědomit, že
nejmladší syn Matěj zdaleka nedorostl
školnímu věku, takže ve svých dvou letech
nebude zrovna pozorným žákem. Přesto
jsem do toho šel s otcovskou hrdostí
a přesvědčením, že to zvládne. Hřebínek
mi spadl ihned po zahájení prohlídky.
V Lovecké chodbě plné trofejí – bylo tu
paroží, kančí kly, vycpaný medvěd, lišky,
zubr, tygří kůže a opeřenci všeho druhu,
vystřelil nezadržitelně dvouletý prstík
směrem k majestátně rozpaženému orlovi
nad našimi hlavami a do monotónního
přednesu průvodkyně se ozvalo zvolání:
„Ryba!“ Celá dvacetičlenná skupinka
návštěvníků se otočila směrem ke mně
(měl jsem toho malého zoologa na ruce),
když trochu nechápavě hledala po zdech
ověnčených v drtivé míře lesní zvěří, kde
že je ten vodní tvor. Mlčeti zlato, říká se…
Ale kdepak, nenapadlo mne nic lepšího,
než to celé uvést na pravou míru, abych
náhodou nebyl v podezření, že jsem
snad autorem toho výroku já. Řekl jsem
tedy našemu mladému: „To není ryba,
to je pták. Orel!“ „Ryba, velká ryba“,
neomylně cílil Matěj prstíkem na orla
a trval na svém! Boj se smíchem členů
naší skupinky jsem vzdal a osvětu odložil
na pár let ad acta…
Přeji vám úsměv na rtech, a to nejen
v Letňanech a s dětmi!
Mgr. Ondřej Lněnička
starosta
Letňanské listy – měsíčník městské části Praha 18. Ročník 19. Vychází 11x ročně • Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha –
Letňany, IČO 231 321 • Registrace: MK ČR E 17461 • Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Ing. Martin Halama, Iveta
Lojková, Mgr. Martin Zástěra, Denis Postler • Redakce: Hana Saitzová – editorka, tel.: 284 028 120, [email protected], [email protected]
Adresa redakce: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků
nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce • Foto na titulní straně: Tomáš Krist • Přetisk povolen jen se souhlasem redakce • Příjem inzerce: Martina Mašková, manažerka inzerce, tel.: 725 359 989, [email protected] Za obsah inzerátu
odpovídá inzerent • Vydavatel: Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 • Distribuce: Česká pošta, s. p. Distribuce zdarma
do každé domácnosti MČ Praha 18, volné výtisky k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště • Náklad 10 000 výtisků • Toto číslo vyšlo 7. 6. 2013.
3
téma měsíce
Česko se hýbe, cvičí a tančí proti děts
Více než tři sta dětí předvedlo
ve čtvrtek 25. dubna ve Sport
Centru Praha v Letňanech
na velké přehlídce pohybových skladeb, kterou pořádala
Letňanská sportovně kulturní
společnost za finanční podpory městské části Praha 18, své
natrénované sestavy.
V silné konkurenci nezapadla ani dvě
jedinečná vystoupení týmů ze Základní
školy Fryčovická, které postoupily do republikového finále. To se bude konat
v rámci Dne dětí 1. června v O2 Areně.
Očekávaná účast je přes dva a půl
tisíce dětí.
Nadváha, aktuální
problém doby
Průzkumy Společnosti pro výživu ukazují, že nadváhou trpí 15 % dětí ve věku
od 7 do 10 let a 12–13 % dětí ve věku
10–14 let. Se zvyšujícím se věkem
přechází stále vyšší procento k obezitě
dospělých. Nadváha a obezita v České
republice postihuje již více než 50 %
dospělých.
Začnou se holky
a kluci hýbat?
Přimět děti k pravidelnému pohybu
není jednoduché. S možným řešením
přichází právě iniciativa Česko se hýbe
ve školách plných pohybu, která pomáhá
s propagací aktivního trávení volného
času napříč generacemi.
„Pravidelný pohyb bohužel řadě dnešních
dětí chybí. Motivace nacvičit společně
se spolužáky krátkou a jednoduchou
choreografii na oblíbenou skladbu by
mohla dostat do tělocvičny i děvčata
a chlapce, kteří by jinak podobnou
Děti ze ZŠ a MŠ Fryčovická se svými učitelkami a se S. Brandovou a H. Karáskovou.
příležitost nedostali. Jsme nadšení, že
do některých choreografií, které jsme již
mohli vidět, zapojují děti i své spolužáky
se zdravotním handicapem. Náš projekt
se tak posouvá na další nečekanou
úroveň a podívaná 1. června v pražské
O2 areně rozhodně stála za to,“ řekla
k projektu spoluzakladatelka iniciativy
Česko se hýbe Mgr. Jana Havrdová.
Iniciativu podporují
politici, soukromé subjekty
i vedení škol
Do ojedinělé přehlídky dětských pódiových skladeb se zapojily i Česká
obec sokolská, Česká asociace Sport
pro všechny, Asociace školních spor-
Nejkrásnější chvíle celé přehlídky – předávání cen.
4
Letňanské listy 6/2013
tovních klubů či Český svaz aerobiku,
fitness a tance FISAF.cz. V Letňanech se rozhodly projekt osobně
podpořit – společně s Václavem Loučkou, jednatelem společnosti Letňanská
sportovně kulturní – zastupitelky městské
části Praha 18 JUDr. Hana Karásková
a JUDr. Silvie Brandová.
„Idea projektu nás natolik oslovila, že jsme
nechtěli být pouze pasivními účastníky,
ale naopak jsme chtěli svou aktivitou
přispět k jeho rozvoji. Nejdůležitější
je, aby si nejen děti, ale i jejich rodiče
uvědomili, že sport může představovat
zábavu, společné téma na víkendové
odpoledne nebo možnost setkávat se
s kamarády. Sport má velký potenciál
Ve Sportcentru byly k vidění různé styly.
téma měsíce
ké obezitě. I v Letňanech
Roztleskávačky se všem líbily.
Na konci tančila celá hala.
Praha 18 akci finančně podpořila.
Chvíle zaslouženého odpočinku.
Na „place“ nechybělo ani country.
Soutěže se zúčastnili i kluci.
učinit člověka šťastnějším a zdravějším
na těle i na duchu,“ přiblížil pohnutky
k účasti na organizování akce Václav
Loučka. Velký smysl shledávají v projektu také například premiér ČR Petr
Nečas, Český olympijský výbor, radní
pro sport a volný čas hlavního města
Prahy Helena Chudomelová či ministr
zdravotnictví Leoš Heger, již nad ním
převzali záštitu.
populace, snížení obezity, zvýšení
pohybových aktivit a preventivních
opatření, a tím zvýšit pohybovou gramotnost běžného člověka a přimět co
nejvíce lidí k pravidelnému pohybu.
Projekt Česko se hýbe nabízí možnosti
pohybu lidem v každém věku. Nejlepší
cestou, jak být fit po celý život, je však
vypěstovat si lásku ke sportu od raného dětství. Více informací na www.
ceskosehybe.cz. Záznam z akce Česko
se hýbe můžete najít na www.tvcom.cz.
Letňanské děti
se v soutěži neztratily
Velkého úspěchu na letňanské přehlídce pohybových skladeb dosáhly týmy
ze Základní školy Fryčovická, které se
svými dvěma skladbami postoupily
do finále. „Organizace a průběh akce
Česko se hýbe v Letňanech byla skvělá.
Měli jsme možnost zhlédnout mnoho
hezkých pohybových vystoupení, která
nás motivovala do příštího finálového
kola. Dětem se nejvíce líbila profesionální
vystoupení dívek z klubu sportovního
aerobiku. Už teď se těšíme na celorepublikovou přehlídku v O2 Areně,“
uvedly učitelky ZŠ Fryčovická Pavlína
Procházková a Lucie Kratochvílová.
Pohybem ke zdraví
Cílem iniciativy Česko se hýbe je vybudovat základ pro ozdravení české
Petra Fuksová
Foto Václav Loučka. Tomáš Proněk
a Tereza Jíchová, FISAF.cz
Skladby postupující do republikového
finále 1. června v O2 Areně
• do 7 let
1. MŠ Stonožka, Klášterec n. Ohří,
Báječný den – A. Tussetschlagerová
• 8–10 let
1. Taneční studio K. Hlaváčikové, Most,
Barbie – K. Hlaváčiková, T. Sklenářová
2. ZŠ Most, Scream and Shout od B. Spears
– M. Beranová
3. ZŠ a MŠ Fryčovická, Praha 9, Freedružinka, YMCA – L. Kratochvílová
4. ZŠ J. Wericha, Praha 6 – Řepy, PICASSO, Sladké mámení – J. Fišerová
5. Školní družina při 7. ZŠ MOST,
Nejlepší česká škola 2012, K životu na zámku – Mazurka M. Beranová
6. ZŠ Chelčického, Praha 3, Koňský
tanec – B. Bartoňová
• 11–13 let
1. Taneční studio K. Hlaváčikové, Most,
Holka z Polabí – K. Hlaváčiková
2. Taneční studio K. Hlaváčikové, Most,
Pirate dance – I. Szturcková
3. ZŠ Lány, Růžový panter – K. Vlčková,
T. Humešová
4. ZŠ Most, Dunn – K. Hlaváčiková
5. ZŠ Most, Václava Kalicha, Macklemora, Thrift shop – P. Pavlicová
6. ZŠ a MŠ Fryčovická, Praha 9, Aerobik
mix – Mgr. P. Procházková
• 14–16 let
1. ZŠ Lány, The Walking Dead, Thriller
– K. Vlčková, S. Molčanová, E. Hasíková
2. Gymnázium Přípotoční Praha 10,
Your Chance – R. Zajícová
5
z radnice
Vybíráme z jednání RMČ Praha 18
Prodej bytových jednotek
v domech č. 641, 642
a 643 v ulici Tvrdého
Výběr zhotovitele pro zakázku
Odborná péče o dřeviny
a Údržba travnatých ploch
RMČ na svém devátém zasedání 15. května doporučila zastupitelstvu městské
části souhlasit s prodejem vybraných
bytových jednotek v domech č. 641, 642
a 643 v ulici Tvrdého spolu s příslušným
spoluvlastnickým podílem na společných
částech budovy. Prodej bytů se uskuteční na základě Pravidel postupu při
prodeji jednotlivých bytových jednotek
ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ
Praha 18 stávajícím nájemcům, která byla
schválena v únoru tohoto roku zastupitelstvem městské části. Zastupitelstvo se
bude schválením prodeje bytů zabývat
na svém nejbližším zasedání, které se
uskuteční v červnu tohoto roku.
Rada městské části na svém sedmém
letošním zasedání, které se uskutečnilo
17. dubna, schválila na základě doporučení
hodnotící komise výběr zhotovitele pro
veřejné zakázky Odborná péče o dřeviny
a Údržba travnatých ploch. O dřeviny
a travnaté plochy, které jsou ve správě obce,
se v následujících dvou letech bude starat
M + M servis, s. r. o., která v obou případech
nabídla nejvýhodnější cenu. Podrobnou
dokumentaci k oběma výběrovým řízením
naleznou zájemci na webu www.letnany.
cz v sekci Veřejné zakázky.
Prodloužení trasy linky 295
RMČ schválila záměr prodloužení trasy
linky 295. Navrhovanou změnou dojde
k prodloužení trasy tohoto spoje k úřadu
městské části Praha 18 a poště, kde také
vznikne zastávka pro oba směry. Prodloužením trasy se zlepší dopravní obsluha
oblasti Starých Letňan, protože pro místní
obyvatele vznikne pohodlnější dopravní
spojení na Polikliniku Prosek a do Fakultní
nemocnice Bulovka. Návrh na prodloužení trasy bude v nejbližších měsících
předmětem jednání s organizátorem
hromadné dopravy společností ROPID.
Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Všechna usnesení zastupitelstva i rady městské části naleznete na www.letnany.cz.
Zemřel válečný hrdina generál Zdeněk Škarvada
Ve věku 95 let zemřel 11. května válečný veterán, pilot 310. stíhací peruti RAF, brigádní generál Zdeněk Škarvada.
„Odešel další z nezapomenutelných a výjimečných válečných hrdinů – pilotů RAF.
Vedení MČ Praha 18 si pokládá za čest,
že brigádní generál Zdeněk Škarvada
byl spolu s dalšími statečnými bojovníky
za svobodu čestným občanem Letňan,“
komentoval skon generála Škarvady starosta MČ Praha 18 Mgr. Ondřej Lněnička.
A dodal: „Je nám líto, že se jejich počet
neustále zmenšuje. I dnes jsou jejich
postoje a činy vzorem pro nás všechny!“
Zdeněk Škarvada se narodil 8. listopadu
1917 v Olešnici u Blanska. Po okupaci
Československa odešel do Polska, kde
vstoupil do letectva. Do Velké Británie
přijel v listopadu 1940 a byl zařazen
k 310. stíhací peruti. Na začátku roku
1942 byl sestřelen při noční operaci
a padl do zajetí. V německých táborech
byl vězněn až do konce války. V roce 1948
byl přeřazen do zálohy, v roce 1950 byl
komunistickým režimem degradován
a vyhozen od letectva. Částečně byl
rehabilitován v roce 1965, v roce 2000 byl
jmenován brigádním generálem. V roce
2006 mu bylo uděleno čestné občanství
MČ Praha 18. Čest jeho památce!
-red-
Brigádní generál Zdeněk Škarvada.
Foto © ČTK/Dan Krzywoň
Slavnostní setkání s veterány
Tradiční pietní akt k uctění památky obětí druhé světové války a Pražského povstání se konal v úterý 7. května před letňanskou radnicí. Po něm proběhlo setkání vedení městské části s čestnými
občany MČ Praha 18, zástupci Svazu bojovníků za svobodu a společností sídlících na území Letňan.
V průběhu akce se přítomní dozvěděli,
že paní Heleně Vovsové, čestné občance
Prahy 18, bylo uděleno vyznamenání
Zlaté lípy ministra obrany ČR za zásluhy
o ochranu lidských práv, svobod a za rozvoj základních principů demokratického
a právního státu. To získala za své velmi
odvážné občanské postoje projevené při
záchraně lidských životů.
Helena Vovsová pracovala od jara 1941
na zámku v Panenských Břežanech jako
pomocnice v zahradnictví. Jako patnáctiletá
tajně pomáhala židovským vězňům, kteří
byli v září 1942 přiděleni do břežanského
zámku na práci. Přinášela jim jídlo, léky
a dopisy, k bráně zámku přiváděla příbuzné
6
Letňanské listy 6/2013
a blízké. Po odjezdu vězňů do Terezína jim
posílala balíčky s jídlem. Později pomáhala
i dalším vězňům, kteří v zámku pracovali,
německým a nizozemským svědkům
Jehovovým.
Manželé Hofrichtrovi vyprávěli o setkání
s britským princem Charlesem a jeho
manželkou Camillou, kteří je navštívili,
a ukázali fotografie z návštěvy prince Edwarda, nejmladšího syna britské královny
Alžběty II., jenž se s nimi (spolu s princeznu
Sophií) setkal při své třídenní soukromé
návštěvě (viz foto na str. 3). Plukovník v. v.
Jaroslav Hofrichter, příslušník 311. perutě
a čestný občan MČ Praha 18, je nositelem
tří válečných křížů a medaile za chrabrost.
Bývalý slavný fotbalový internacionál
a dlouholetý člen Svazu bojovníků za svobodu Bohuslav Vyletal přítomné bavil
veselými historkami zejména z období,
kdy trénoval fotbalové žáky a dorostence.
Je neuvěřitelné, jak tito na první pohled
křehcí dědouškové a babičky stále oplývají
velkým množstvím síly a energie. Jsem
přesvědčen, že na těchto setkáních vždy
pookřejí a o nějaký rok psychicky omládnou. Nám nezbývá, než jim i do dalších
let popřát všechno dobré a hlavně pevné
zdraví. Těšíme na setkání s nimi při dalších
podobných akcích.
Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ
z radnice
Na radnici proběhlo Fórum občanů 2013
Na letošní diskusní fórum
pozvalo vedení městské části
Praha 18 občany Letňan opět
do obřadní síně radnice. Stejně
jako v minulých letech bylo
toto setkání organizováno
podle závazné metodiky
iniciativy Místní agenda 21.
Na fórum, které se konalo v pondělí
13. května, se dostavilo dvaašedesát
občanů, zastupitelů a pracovníků Úřadu
městské části Praha 18. Smyslem setkání
byl sběr témat, která občané Letňan považují za nejpalčivější.
Po úvodním slově tajemníka úřadu Ing.
Vladislava Gerharda přivítal přítomné
starosta Mgr. Ondřej Lněnička. Politička
Národní sítě Zdravých měst (NSZM)
a zástupkyně starosty Iveta Lojková vyhodnotila řešení problémů, které byly
formulovány v uplynulém roce. Poté se
ujal slova moderátor večera Ing. Petr Švec,
ředitel NSZM, a seznámil přítomné s me-
Všechny problémy byly zapsány a následně veřejně prezentovány.
Nejvíce se občané vyjadřovali k tématům doprava, bezpečnost, výstavba a životní
prostředí.
chanismem sběru témat. Účastníci akce
měli možnost přednést a zapsat jakékoli
podněty z oblastí občan, úřad a místní
ekonomika a služby, výstavba a životní
prostředí, bezpečnost a doprava, školství,
sport a volný čas, zdravotnictví a sociální
oblast. U stolu „mladých v obci“ se letňanská mládež mohla vyjádřit k tomu,
jaké problémy jsou podle jejího názoru
nejdůležitější. V diskusi u tematických
stolů, které byly rozděleny podle konkrétních oblastí, byla následně vybrána dvě
nejdůležitější témata a ta byla veřejně
prezentována. V závěrečné fázi setkání
označil každý účastník ze všech témat
dvě, jejichž řešení preferuje. Po sečtení
hlasů vznikl konečný seznam problémů.
Vzhledem k tomu, že výsledky nejsou reprezentativní, jsou témata podle metodiky
Místní agendy 21 předložena k potvrzení
občanům MČ Praha 18 formou ankety,
kterou najdete na str. 8 těchto Letňanských
listů a na webu městské části. Po vyhodnocení ankety se budou tématy zabývat
orgány samosprávy.
Bc. Jan Homuta
koordinátor NSZM
Foto Tomáš Proněk
Červnová glosa
Milé čtenářky, vážení čtenáři,
jsem rád, že se mohu po delší době
na stránkách Letňanských listů vrátit
k jednomu ze svých projektů, který se
týká pouze Letňan. A proč používám
slůvko svých? Protože Nový vstup do
Letňan mezi Tupolevovou ulicí a obchodem Penny v Rýmařovské ulici, na
němž v současné době finišují stavební
práce, jsem začal připravovat před třemi
roky ještě coby letňanský starosta. Idea
renovace této části Letňan mne nikdy
neopustila. Tři roky se možná mohou
někomu zdát jako dlouhá doba, ale je třeba
si uvědomit, že každý náročný projekt
projde – od nápadu k realizaci – mnoha
etapami: je třeba připravit technickou
dokumentaci, získat stavební povolení,
zajistit finanční krytí… Přitom je pochopitelně velmi důležitá spolupráce nejen
mezi jednotlivými odbory úřadů, ale
i na úrovni městských částí a s hlavním
městem, potažmo magistrátem.
Nový vstup do Letňan je pilotním projektem
– v uvedené lokalitě bude vybudováno
náměstí jako jakási vstupní brána do centrální části letňanského sídliště. Již nyní
se připravuje jeho pokračování – dlouho
uvažovaný projekt s názvem Letňanské
korzo. Jedná se o funkční pěší propojení
nového vstupu u Tupolevky s lesoparkem
při Toužimské ulici. Trasa korza povede
ze zmiňovaného náměstí kolem mateřské
školy v Havířovské do vnitrobloku domů
při Vítkovické ulici k Šumperce, dále přes
vnitroblok Rokycanská na Starou Náves a
přes ulice Ostravská a Beranových kolem
nových bytových domů až do lesoparku.
Letňanské korzo je nyní ve fázi zpracovávání technické dokumentace v části od
lesoparku po ulici Beranových. Současně
podnikáme kroky potřebné k odkupu pozemku parkoviště v Ostravské ulici, přes
který korzo z Beranky následně naváže
až na Starou Náves.
Projekty, o kterých se zmiňuji, jsou sice
dlouhodobé, ale člověk by si měl klást
i náročné cíle. Jejich dosažení mu přinese
velkou radost a motivuje ho k další práci.
V mém případě se to
díky novému vstupu
do Letňan podařilo.
Přeji vám hodně radosti a krásné dny.
Mgr. Ivan Kabický
radní MČ Praha 18
Foto archiv MHMP
a Milan Čmelík
7

anketa • anketa • anketa • anketa • anketa • anketa • anketa

Městská část Praha 18
Deset problémů Letňan

Níže uvedené problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany, konané dne 13. května 2013
v rámci projektu zaměřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letňan
a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části.
Prosíme, označte dva z níže uvedených problémů, jejichž řešení upřednostňujete:
1. Nedostatečná kapacita MŠ, přílišná složitost přihlášek do MŠ,
nepřehlednost přijímacího řízení
2. Nová silnice přes lesopark (požadavek na její odklonění)
3. Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)
4. Zabírání orné půdy pro bytovou a komerční výstavbu
5. Poškozené a neopravené sítě na hřišti Stará Náves
6.–7. Nedostatečné využití lesoparku, absence herních prvků a ploch, např. skate parku
6.–7. Chybí denní stacionář pro seniory
8. Absence kamerového systému v ul. Krausova a v prostorách Nový vstup do Letňan
9. Zrušení zlevněných vstupenek do bazénu Lagoon pro letňanské občany
10.–11.Chybějí sociální byty
10.–11.Chybí osvětlený přechod v Žamberské ulici u zastávky MHD Trutnovská
Jeden jiný podnět _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________
Anketu odevzdejte do 30. června 2013
Dotazník je také uveřejněn ke stažení na adrese www.praha18.cz. Můžete ho zaslat poštou na adresu
ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 190 00 Praha 9, odevzdat v podatelně úřadu a v Terezínské 104, Praha – Prosek. S výsledky budete seznámeni v Letňanských listech a na webu MČ www.praha18.cz.
Mám zájem se podílet na dalším rozvoji městské části zapojením do pracovních
skupin strategického plánu, být informován a zván na veřejná projednávání.
Jméno a příjmení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bydliště _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SC-331202/01
odborníci radí
Půjčky nedělají přátele
Již Shakespearův Polonius v Hamletovi nabádal svého syna slovy: „Nic nepůjčuj a nikde nic nedluž! Kdo půjčí, přítele i půjčku
ztrácí a dluhem vytloukáš jen klínem klín.“ Od napsání těchto
řádků nás dělí již čtyři staletí, ale přesto nepozbývají nic na své
aktuálnosti, spíše naopak.
Účelem tohoto článečku není upozorňovat na nerozvážné zadlužování a na
tvrdé důsledky podlehnutí mámivé iluzi,
že „dlužit je normální“, ale upozornit na
jeden specifický aspekt – na půjčování
mezi partnery, přáteli a v rámci rodiny.
Potenciální dlužníky můžeme v zásadě
rozdělit do dvou kategorií. První z nich
je tvořena osobami, které by si příslušný
obnos mohly bez větších obtíží půjčit
v bance, nicméně si spočítaly, že je vyjde
levněji, pokud se jim podaří dotčenou
částku vylákat na někom z blízkých, jelikož
po nich pravděpodobně nebude požadovat úrok. Takováto půjčka pak obratem
prověří vzájemné vztahy. Bohužel není nic
výjimečného, že dlužníci k situaci přistoupí
v duchu, že je to „jen v rámci rodiny“,
a tak se vlastně nic moc neděje, když se
zpozdí se splátkami. Přátelé či příbuzní
pro ně určitě budou mít pochopení, či jim
minimálně bude připadat hloupé podávat
na ně žalobu kvůli „pár měsícům zpoždění“. Stává se i to, že dotčená osoba dříve
či později začne hrát „mrtvého brouka“,
přestane splácet a jakkoliv komunikovat.
Takto člověk může snadno přijít o přátele
nebo se celoživotně zklamat ve své rodině.
Druhá kategorie žadatelů o půjčku je pro
věřitele ještě nebezpečnější. Jde o lidi ve
špatné ekonomické situaci, kteří nemají
možnost získat normální půjčku, obvykle
již zadlužené, často předlužené a nezřídka
s již běžícími či bezprostředně hrozícími
exekucemi. Někteří se obrátí se žádostí
o půjčku na rodinu či přátele a taktně
pomlčí o skutečnosti, že pravděpodobně
nebudou schopni půjčku splácet. Zejména
v rámci rodiny však může být ještě zákeřnější, pokud dotčená osoba barvitě popíše,
jak naléhavě potřebuje půjčit peníze a co
strašného jí hrozí, jestliže se jí je nepodaří
rychle získat. Obvykle je pak situace popsána
tak, aby se zdálo, že dotčená osoba vlastně
za nic nemůže, a tak je přece „morálně na
místě“, aby jí teď v nouzi rodina či přátelé
pomohli. Bohužel neexistuje jednoduchý
recept, jak rozeznat přítele či příbuzného
v nouzi od nadaného herce. Rozhodně
však není důvod ignorovat následující
rady: nepůjčujeme peníze, bez kterých
se nedokážeme sami obejít, půjčka by
měla být podložena písemnou smlouvou
či směnkou, dopředu by měla být nastavena
jasná „pravidla hry“ zahrnující termíny
a výše splátek: chceme-li půjčkou řešit
krizi svého blízkého, měli bychom v první
fázi zvážit návštěvu dluhové poradny bez
příslušných znalostí a zkušeností je možné poskytnutím půjčky spíše ublížit než
pomoci s vyřešením situace, jde-li o vyšší
částky, vyplatí se investovat do sepsání
smlouvy či směnky u odborníka.
JUDr. Ondřej Načeradský
Občanská poradna o. s., Společnou cestou
Ilustrační foto © PUXMAC/MonkeyBusiness
Malá právní poradna
V poslední době se často hovoří (a to nejen v médiích) o průkazech energetické náročnosti budov.
Proto není divu, že jste se na energetické štítky ptali i v naší poradně.
Povinnost týkající se energetických štítků
(průkazů energetické náročnosti) upravuje
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění jeho novely zákona
č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov.
Dle výše uvedených předpisů mají
stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost
zajistit zpracování průkazu energetické
náročnosti při výstavbě nových budov
nebo při větších změnách dokončených
budov. Dále jsou povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti
u budovy užívané orgánem veřejné moci
dle velikosti celkové energeticky vztažné
plochy od 1. 7. 2013 nebo od 1. 7. 2015.
Dále jsou povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti pro užívané
bytové domy nebo administrativní budovy
dle velikosti celkové energeticky vztažné
plochy do 1. 1. 2015, do 1. 1. 2017 nebo
do 1. 1. 2019 a oznámit Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR zpracování průkazu energetické náročnosti oprávněnou
osobou a předložit mu kopii oprávnění
osoby pro vykonávání této činnosti dle
právního předpisu jiného členského státu
Unie. Dále jsou povinni u budovy užívané
orgánem veřejné moci v případě, že pro
ni nastala povinnost zajistit zpracování
průkazu energetické náročnosti (viz výše),
umístit průkaz energetické náročnosti
v budově podle prováděcího právního
předpisu a předkládat na vyžádání průkaz energetické náročnosti ministerstvu
průmyslu a obchodu nebo Státní energetické inspekci.
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků
jednotek jsou povinni zajistit zpracování
průkazu energetické náročnosti při prodeji
budovy nebo její části, nájmu budovy a od
1. 1. 2016 při pronájmu části budovy. Dále
jsou povinni předložit průkaz energetické
náročnosti nebo jeho ověřenou kopii zájemci o koupi nebo nájem budovy nebo
její části před uzavřením smluv a předat
jim průkaz energetické náročnosti nebo
jeho ověřenou kopii při podpisu kupní
nebo nájemní smlouvy. Také musejí zajistit
uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu energetické
náročnosti v informačních a reklamních
materiálech při prodeji nebo pronájmu
budovy nebo její části.
Vlastník jednotky je povinen předložit
průkaz energetické náročnosti nebo jeho
ověřenou kopii zájemci o koupi jednotky
před uzavřením kupní smlouvy a od
1. 1. 2016 zájemci o nájem jednotky před
uzavřením nájemní smlouvy a je povinen
jim průkaz energetické náročnosti nebo
jeho ověřenou kopii předat při podpisu
kupní smlouvy a od 1. 1. 2016 nájemní
smlouvy. Dále je povinen zajistit uvedení
ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu energetické náročnosti
v informačních a reklamních materiálech
při prodeji jednotky a od 1. 1. 2016 při
pronájmu jednotky.
Průkaz energetické náročnosti platí
10 let ode dne jeho vyhotovení nebo
do provedení větší změny dokončené
budovy, pro kterou byl zpracován, a musí
být vyhotoven příslušným energetickým
specialistou.
Mgr. Petra Švehlíková
Advokát
9
z letňanských škol
Rodiče
předškoláků,
nepřehlédněte!
Prázdninový
provoz v MŠ
Vedení městské části Praha 18 opět
vychází vstříc všem zaměstnaným
rodičům a zajistilo v letňanských
mateřských školách provoz o letních
prázdninách. Všechny mateřinky budou zavřené pouze poslední srpnový
týden, tedy od 26. do 30. srpna 2013.
Mateřská škola. . . . termín otevření
MŠ Havířovská. . . . . . . . . 1. 7.–12. 7.
MŠ Příborská. . . . . . . . . 15. 7.–26. 7.
MŠ Malkovského. . . . . . . 29. 7.–9. 8.
MŠ Rychnovská. . . . . . . 12. 8.–23. 8.
ZŠ a MŠ Fryčovická zabodovala
v soutěži Česko se hýbe
Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo ve Sport Centru Letňany postupové kolo soutěže pohybových skladeb Česko se hýbe.
V hale bylo možné zhlédnout více než
20 natrénovaných a ojedinělých pohybových
skladeb nejrůznějších škol. Děti ze Základní
školy Fryčovická tu předvedly obdivuhodné
výkony. Holčičky a kluci z druhých tříd,
kteří navštěvují školní družinu, dokonce
obsadili v soutěži 3. místo! Ve své kategorii (8 až 10 let), která byla nejpočetnější,
obstáli v konkurenci 13 týmů. Úsilí a píle,
kterou žáci pod vedením vychovatelky
Lucie Kratochvílové své taneční skladbě
věnovali, se zúročila – svým výkonem
si vybojovali postup do velkého finále
v O2 Areně.
Devět děvčat převážně z druhého stupně
nacvičilo pod pedagogickým vedením Mgr.
Pavlíny Procházkové v rámci sportovního
kroužku Aerobik pódiovou aerobní skladbu
Bingo Players feat. Far East Movement –
Get Up. Žákyně navštěvují kroužek jednou
týdně a v pohybové skladbě soutěžily
vůbec poprvé. Velikou radostí proto pro
ně bylo, když obsadily celkově 6. místo
ve své věkové kategorii (11–13 let). Kolena
se jim podlomila radostí, když se dozvěděly,
že díky tomu postoupily do celorepublikového finále, které se bude konat v rámci
dne dětí 1. června v O2 Areně. Kluci a děvčata ze školní družiny vybojovali bronzovou medaili.
Dívky z Fryčovické si zatančí na celorepublikovém finále akce Česko se hýbe.
Mgr. Pavlína Procházková (učitelka) a Lucie Kratochvílová (vychovatelka ŠD)
ZŠ a MŠ Fryčovická
Foto autorky
Bc. Marcela Horešovská
odd. školství
Zápis
do mateřských
škol na školní rok
2013/2014
V druhém dubnovém týdnu se ve všech
mateřských školách zřízených městskou
částí Praha 18 konaly zápisy na školní
rok 2013/2014. Celkem se do školek
přihlásilo 437 dětí.
Takřka pět procent zájemců, tedy 88 dětí,
však nesplnilo kritéria pro přijetí, jimiž
byly dovršení tří let věku do 31. 8. t. r.
a místo trvalého pobytu v městské části
Praha 18.
Díky nové školce v ulici Beranových,
která bude v provozu od září, bude
možné přijmout na školní rok 2013/2014
až 211 dětí. Ani tak se ale nedostane na
všechny. A to i přesto, že je městská část
schopna oproti minulým rokům vyhovět
stále vyššímu procentu žadatelů o umístění v předškolním zařízení.
Vedení městské části i odpovědní pracovníci úřadu MČ přejí všem nově přijatým
dětem, aby se jim ve školkách a s novými
kamarády líbilo, aby tu zažily spoustu
krásných chvil a aby se slzičky stesku
objevovaly co nejméně. Vědí totiž, že
první vstup do školy, i když třeba jen
do té mateřské, je pro malé Letňánky
velkým životním krokem.
Bc. Marcela Horešovská
odd. školství
10 Letňanské listy 6/2013
V mateřince slavili příchod jara
Jako každý rok slavili děti a dospělí v Mateřské škole v Malkovského ulici příchod jara a velikonoční svátky. Velikonoce a přípravy na ně mají zdejší předškoláci velmi rádi.
Třídy a chodby se rozjasnily originální
výzdobou, kterou za pomoci svých učitelek děti samy vyrobily. Rodiče si mohli
v rámci velikonočních dílniček společně
se svými ratolestmi přichystat krásné
dekorace, kterými si ozdobili svá vlastní
okna. Po společné práci si maminky
při kávě nebo čaji popovídaly o školce,
svých ratolestech apod., děti si pohrály
se sourozenci, kteří mohli do školky přijít,
a ukázaly jim své hračky a stavebnice.
Již podruhé se drobotina z Malkovského
zúčastnila přehlídky v Divadle Gong,
na níž se školky prezentují tanečním,
hudebním nebo dramatickým vystoupením. Letňanské děti se svými učitelkami
Koubkovou, Harvalíkovou a Korbelovou
natrénovaly netradiční a stylové taneční
vystoupení s názvem Země plná živlů.
Potlesk všech diváků, mezi nimiž nechyběli
rodiče vystupujících dětí, byl pro malé
účinkující i jejich učitelky velkou odměnou
za práci odvedenou při nácviku skladby.
O tom, že jaro v Malkovského bylo
plné zajímavých akcí, svědčí i fakt, že
si předškoláci přímo ve školce mohli
vyzkoušet práci se dřevem. Na Dřevohraní se dozvěděly od skřítka Dřevíčka
vše o dřevě – o jeho růstu od semínka
po strom, z něhož pochází materiál na
výrobu hraček. Každé dítě si vyrobilo
svou vlastní hračku, kterou si hrdě odneslo domů.
Všichni „obyvatelé“ školky v Malkovského se těšili na hezké počasí. Děti
sledovaly, jak pro ně na zahradě roste
veliká prolézačka v podobě lodi, a představovaly si, kam se na ní vydají. Není
dne, aby na této krásné lodi neprožily
nějaké báječné dobrodružství. A proto
by za prolézačku chtěly poděkovat Ing.
Janu Mikuleckému, členu Školské rady
ZŠ Fryčovická, a všem, díky nimž loď
k nim na zahradu „připlula“.
Iva Kolářová
MŠ Malkovského
z letňanských škol
Školáci vyrazili do Techmanie, hledali
MUHU a vzpomínali na válečného hrdinu
Vzpomínka
na bojovníky proti fašismu
U příležitosti státního svátku Dne osvobození proběhla ve čtvrtek 9. května
v Základní škole Generála Františka Fajtla
DFC vzpomínková akce před pamětní
deskou tohoto pilota-hrdiny. Přítomní
pedagogové připomněli žákům události druhé světové války v souvislosti
s osobou generála Fajtla, jehož jméno
má škola čest nést.
Foto archiv školy
vlasy na hlavě a prostupovat elektrický
výboj těly účastníků. To když byl v akci
Van de Graaffův generátor. Některé žáky
zaujaly dřevěné hranoly a stavěli z nich
zajímavé stavby, jiní, znaveni pochůzkou
mezi exponáty, zavítali do bufetu a nabírali
síly u svačiny.
Exkurze do Techmanie byla pro školáky
zajímavým zpestřením výuky, a proto se
již teď těší na další podobnou akci, kdy
budou moci poznatky z teoretické výuky
propojit s praxí.
RNDr. Pavel Kučera, Ph.D.
ZŠ Generála F. Fajtla DFC
Foto archiv školy
Exkurze žáků do Techmanie
Začátkem května se žáci II. stupně základní
školy zúčastnili exkurze do Techmanie
v Plzni. V tomto unikátním interaktivním
centru se herní formou seznámili s určitými
matematickými a fyzikálními principy. (Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník
svou činností exponát „rozhýbe“ tak, aby
se prostřednictvím daného děje ukázal
vlastní princip. Učení je tedy postaveno
na vlastním prožitku - zkušenosti.) Žáci se
například seznámili s funkcí parního stroje,
zdokonalili se ve znalostech optických
jevů, vyzkoušeli si box i jízdu „na prkně“.
Měli možnost stát se tajnými agenty a na
vlastní kůži si zkusit jejich práci.
Víte, jak vypadá vaše zavazadlo, když prochází letištní kontrolou? Školáci z Letňan
už ano. Umíte rychle odpovídat na otázky
ohledně svých zavazadel? Děti si vyzkoušely, jak by to zvládly. Viděly také vstávat
Škola v přírodě Bedřichov
V posledním dubnovém týdnu vyjelo
82 dětí ze čtyř tříd prvního stupně základní
školy v doprovodu svých třídních učitelek
a vychovatelek družiny na školu v přírodě
do Bedřichova. Především dospělí si byli
vědomi, že tento dubnový termín je tak
trochu sázkou do loterie, ale tentokrát se
odvaha vyplatila – aprílové počasí ukázalo svou nejkrásnější tvář a celý týden si
všichni užívali nádherného slunečného,
téměř letního počasí.
Celý program školy v přírodě byl motivován putováním za vládcem Jizerských hor
MUHU. Děti z prvních až třetích tříd se tak
měly možnost blíže seznámit s nejbližším
i vzdálenějším okolím města Bedřichova,
užily si i radovánky na posledních zbytcích
sněhu na sjezdovce Malinovka, věnovaly
se výtvarným aktivitám, při kterých si
například vyrobily keramické medaile
či vlastnoručně potiskly trička – samozřejmě motivem s Muhu. Nezanedbávaly
ani sport, velký úspěch měla netradiční
sportovní olympiáda – Muhiáda. Školáci
zvládli i celodenní výlet – třeťáci se vydali
do Liberce, na Ještěd, prvňáčci s druháky
vyrazili na přehradu Bedřichov (Černá Nisa).
Podstatná část výuky probíhala samozřejmě v přírodě, kde měly děti možnost
poznávat a pozorovat první jarní rostliny,
domácí zvířata i s jejich mláďaty, při
vycházce s „lesníkem“ (tedy přesně řečeno lesním pedagogem ze společnosti
Lesy ČR) se dozvěděly spoustu novinek
o životě stromů i živočichů v lese. Navíc
se podařilo navázat spolupráci s místními
organizacemi – Horská služba uspořádala
pro všechny třídy přednášku s praktickými
ukázkami první pomoci v horách, místní
infocentrum zase ochotně poskytlo dostatek
propagačních materiálů, například mapy,
razítka či omalovánky s vílou Izerínou.
Na závěr pobytu v přírodě proběhlo celkové
vyhodnocení soutěží a závěrečný jarmark.
Děti si domů odvezly nejen spoustu cen
a diplomů, ale hlavně zážitků a vzpomínek na krásný týden v Jizerských horách.
Už teď se těší na příští rok.
Mgr. Jarmila Rambousková
ZŠ Generála F. Fajtla DFC
Foto archiv školy
Soutěž pro letňanské děti a mládež!
Máte bohatou fantazii a rádi tvoříte? Pak je právě pro vás určena letní výtvarná soutěž
Fantazii se meze nekladou
kterou vyhlásily Městská část Praha 18 a Letňanská sportovně kulturní a nad níž převzala záštitu zástupkyně starosty Iveta Lojková. Hlavní téma
je pouze jediné – Fantazii se meze nekladou!, předepsanou výtvarnou technikou je koláž. Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií: jednotlivci
0–7 let, 8–13 let a 14–18 let (soutěžící musejí mít trvalé bydliště v MČ Praha 18) a skupiny žáků ZŠ (max. počet členů skupiny je 4 až 6,
členové skupiny nemusejí mít trvalé bydliště v Letňanech). V každé kategorii bude vybráno pět prací, jejichž autoři získají hodnotné
ceny – interaktivní hračky, MP3 přehrávače, čtečky knih, elektronické šipky apod.
Uzávěrka soutěže bude 30. září 2013!
Soutěžící by měli předat svá díla v podatelně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany,
případně v sekretariátu starosty, nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu. U všech děl musejí být uvedeny
tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, věk, kontakt (telefonní číslo nebo e-mailová adresa), název díla.
Hrajte (si) s námi a vyhrajte jednu ze zajímavých cen!
11
sociální péče/senioři
Společenská
kronika
v dubnu 2013 slavili:
75 let
Chromečková Božena
80
let
Prošková Milena
Horká Olga
Smoláková Marie
Gronát Jaroslav
Kučera Josef
Cibelius Jiří
85
let
Ederová Věra
Petlach Antonín
Řezníčková Zdeňka
Konečný Josef
90 let
Antonínová Jarmila
93 let
Golanová Hanna
Jubilantům
dodatečně
přejeme
vše nejlepší!
Tip na výlet:
Pojeďte s námi
do Prachatic!
ČČK – oblastní spolek Praha 9 pořádá
ve čtvrtek 13. června výlet do Prachatic
a okolí. Odjezd v 7:30 hod. od Úřadu
MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha
– Letňany. Cena 250 Kč. Přihlášky telefonicky na č. 737 226 691 nebo osobně
v Klubu seniorů, Malkovského 603,
Praha – Letňany, v otevírací době klubu
(každou středu od 15:00 do 16:00 hodin).
Za Josefem Ladou
do Hrusic
Senioři poznávali Prahu
Celkem tři vycházky po hlavním městě absolvovali členové Klubu
seniorů během května. Nejprve vzpomínali na Hradě a v jeho okolí na doby svého mládí, poté zajeli na druhý konec Prahy do Prokopského údolí a nakonec navštívili Botanickou zahradu v Troji.
Hned první výlet se opravdu vydařil, a to
i díky krásnému počasí. Procházka začala
v horní polovině Jeleního příkopu, kde
se nachází socha větru a domek ošetřovatele medvědů. Poté se senioři zastavili
na Masarykově vyhlídce a odtud zamířili
okolo Lumbeho vily přes Nový svět a Kanovnickou ulicí na Hradčanské náměstí.
Cestou nahlédli do kostela svatého Jana
Nepomucného, dřívějšího garňáku, v němž
se před popravou modlili odsouzenci
k smrti. Všechny přítomné okouzlila krása
rozkvetlých hradních zahrad – především
Rajské zahrady a zahrady Na Valech. Jejich
cesta pokračovala okolo domu šlechtičen
k vyhlídkové trase na středověké baště
a skončila na Starých zámeckých schodech, po nichž se dostali ke stanici metra
Malostranská.
Druhý výlet vedl do Prokopského údolí.
Senioři se vydali po nově vybudované
stezce podél Dalejského potoka přírodním
parkem až do Hlubočep. První zastávku
si udělali v lomu s jezírkem a využili ji ke
krmení labutí a kachen. Litovali také, že byl
zbourán kostelík svatého Prokopa, který
stával na kopci a nyní je nahrazen křížem.
V průběhu další zastávky si účastníci výletu
otestovali svou fyzickou zdatnost a zacvičili
si na přírodním nářadí. Celou – přibližně
tříkilometrovou trasu – zvládli všichni.
Všichni se také na jejím konci v příjemné
restauraci odměnili malým občerstvením.
Poslední vycházka směřovala do Botanické
zahrady v pražské Troji a vedl ji Václav
Kadeřábek.
Rádi byste chodili na vycházky, ale
nemáte s kým? Přidejte se k letňanským seniorům, rádi vás mezi sebou
přivítají.
Ing. Antonín Brož
Klub seniorů
Foto Miroslav Plašil
Letňanská miminka
Miminkům přejeme hodně
štěstí a rodičům gratulujeme!
Jan Anton
Tereza Kostková
Dominika Součková
Klára Švecová
V polovině dubna se letňanští senioři vypravili na další ze svých výletů po Čechách.
Tentokrát zamířili do Hrusic, do Muzea
Josefa Lady. A moc se jim tu líbilo. Kromě
malířovy celosvětově uznávané tvorby jim
tu totiž příblížili i Ladův život a dobu, v níž
tvořil. Další zastávku si výletníci udělali
ve městě Sázavě a zdejším benediktinském
klášteře. O jedinečné historii objektu i velkoleposti stavby mnozí přemýšleli ještě
na cestě domů. A také si kladli otázku, jak
je možné, že jej nenavštívili dříve.
Václav Kadeřábek
Klub seniorů
12 Letňanské listy 6/2013
inzerce
* malování pokojů
* natírání fasád
* stěrkování * penetrování
Volejte kdykoliv, i o víkendu!
Rádi vám zodpovíme
vaše dotazy a poradíme.
Tel.: 606 556 547
www.malovani-novotny.cz
Společnost poptává pracovníka
OSVČ pro údržbu budov (i jejich
střech) v Letňanech
Výhodou je oprávnění zájemce dle
vyhl. 50/78 Sb (stupeň obsluha).
Nabídky zasílejte elektronicky na adresu:
[email protected]
Případně volejte na tel.: 255 707 070
SC-331084/01
SC-331166/01
Komplet:
• zednické práce •
• malování • vyklízení bytů,
sklepů, půdních prostor •
• stěhování •
Tel.: 773 176 317
SC-330025/03
SC-331104/46
Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes
tradice a kvalita od roku 2000
V rámci zkvalitnění a rozšiřování služeb
máte možnost využít následující nabídky:
■ očkování, odčervení, nejširší nabídka antiparazitik
s odborným poradenstvím
■ USG a RTG, vyšetření krve – vše na počkání
■ nejmodernější inhalační anestezie, kastrace koček, psů,
fretek, drobných hlodavců – vše za dostupné ceny
■ vystavování petpasů, prodej klinických diet a kvalitních krmiv
pro psy, kočky a králíky
■ nově – e-shop se zbožím za příznivé ceny
Více informací na www.veterinaletnany.cz
nebo telefonicky na 283 922 525 v ordinačních hodinách.
Šumperská 652 (za lékárnou), Praha 18 – Letňany
SC-330964/02
Kadeřnictví, kosmetika, masáže
Prodejna - zdravá výživa, kosmetika
AKCE měsíce května, června:
Kadeřnictví: ke stříhání zdarma parafínový zábal rukou
Kosmetika: k celkové kosmetice zdarma zpevnění poprsí,
nebo parafínový zábal rukou
Masáže: k masáži zad
30 min. zdarma masáž šíje
k masáži kombinace 1 h. zdarma baňky
Tel.: 604 881 187
www.salon-letnany.cz
Otvíráme
30.4.
SC-330748/03
NEUROLOGIE, GERIATRIE
Mudr. Karel Kroupa
ZS Kytlická 779, Praha 9 - Prosek
Tel.: 283 881 056
Léčba bolesti páteře, hlavy, migrény, stavy
po mozkových příhodách, léčba chorob
ve stáří/demence, parkinsonova nemoc...
Krátké objednací lhůty!
SC-330483/02
SC-331217/01
Kadeřnické studio A&B
Kadeřnictví dámské, pánské
Společenské účesy, kosmetika, kryolipolýza
Manikúra, pedikúra
Prodlužování a zahušťování řas
Letovská 718, Letňany
tel.: 773 689 426
www.studioabletnany.cz
em
kupon
S tímto polýza
kryoli 00 Kč
u4
za cen
SC-330667/03
Sháním pronájem hezkého
bytu pro 2 lidi – nekuřáky
s dostupností do centra
30 minut. Cena do 12 tis.
Předem děkuji za případné
nábídky. Tel.: 774 514 241
SC-330514/03
Opravy chladniček
a mrazniček
SC-322381/06
SC-330924/11
MFpodlahy
Profesionální kvalitní pokládka
plovoucích podlah
mfpodlahy.cz
[email protected]
Tel: 728 042 605
Praha 9 - Letňany
SC-330577/03
Karel Krejčí
Tel.: 604 616 457
SC-330796/02
SLUŽBY A SERVIS
VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI
• Drobné opravy a úpravy
• Pravidelný úklid nebo
jednorázový generální úklid
• Žehlení prádla
Tel: 603 585 153
SC-330535/03
ŠKOLIČKA
Nejlepší výchovná
péče o vaše
batolátka a nejmenší
předškoláčky.
SC-331216/01
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
ŠTUKOVÁNÍ, STĚRKOVÁNÍ,
TAPETOVÁNÍ
Zakrytí a konzultace
s rozpočtem je samozřejmostí.
David Pavlík, tel.: 777 217 287
e-mail: [email protected]
SC-331083/01
SC-331042/01
Školka Domeček • Tvrdého 47,
199 00 – Letňany • tel.: 606 271 574
www.skolkaletnany.cz
nabízí dětem a jejich rodičům možnost vyzkoušet
si školku bez závazku a zdarma. Poskytujeme
celodenní i nárazovou péči. Děti si mohou svou
činnost svobodně zvolit (hudebně-pohybová,
výtvarná, chvilka s knihou a mnohé další, podle
aktuálních potřeb dětí). Podnikáme časté výlety
do přírody a další různorodé činnosti.
SC-330994/01
www.cinelky.cz
Tel: 774 227 636
SC-330840/04
ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ, MARKÝZY,
GARNÝŽE, ŠITÍ ZÁCLON, SHRNOVACÍ
DVEŘE, SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, MALOVÁNÍ,
LAKOVÁNÍ OKEN, ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ
Petříček 606 350 270, 286 884 339
SC-330258/04
SC-331061/01
STAVBY, REKONSTRUKCE
* zedník * instalace * elektro vč. revize *
* záruka 3 roky * profesionální práce *
Objednávky: 603 410 400
E-mail: [email protected]
SC-330163/05
13
životní prostředí
Lentilky, etapa 9: Hadí stezka Fryčovická
Populární projekt Letňanských lentilek, o němž jsme vás již v Listech několikrát informovali, se
rozšíří. Zatím Lentilky končily v Křivoklátské ulici, nicméně i další části sídliště potřebují renovaci.
Okolí Základní školy Fryčovická je částečně revitalizováno, bylo tu postaveno
sportovní hřiště, v jižní části je velmi
oblíbená psí louka. Po pravé straně školy
se však nachází prostor, který nebyl po
řadu let udržovaný.
Současný stav
Renovovaný veřejný prostor je ze západní
strany ohraničený vysokým panelovým
domem a z východní strany oplocením
Základní školy Fryčovická. Tímto vymezením
vzniká zajímavé území, kde výraznou roli
hraje plocha o délce přibližně 250 metrů.
Prostor je nesystematicky osázený dnes
už vzrostlými stromy, které ale působí
neupraveně a celkovému vzhledu na
hodnotě moc nepřidávají. Velkým nedostatkem je úplná absence městského
mobiliáře – nejsou tu žádné lavičky, koše
ani herní prvky pro děti. Tráva tak slouží
pouze pro výběh domácích mazlíčků, ale
neposkytuje jiné možnosti využití.
má primárně účelovou funkci. Chodník
je odlišen použitým materiálem (výrazná
cihlová dlažba) tak, aby v obrovských šedivých plochách sídliště přilákal pozornost.
Druhou cestou je tzv. Hadí stezka. Ta se
vlní územím a překonává i výrazné terénní nerovnosti. Stezka je myšlena jako
vycházková a všechny aktivity, které jsou
v území navržené, se na ni navlékají jako
korálky. Povrch cesty je mlatový, tzn.
zpevněný, ale stále blízký přírodnímu
charakteru území. To bude na vhodných
místech doplněno zelení, žádné zdravé
vzrostlé stromy nebudou pokáceny.
Aktivity
Oživení území
Prvním krokem na cestě k oživení veřejného parteru školy je renovace stávajících
povrchů a dodání funkčních prvků do
prostoru parku. Hlavním cílem je vytvoření
dvou cest. První z nich, tzv. rychlá cesta,
vzniká na stávajícím chodníku, jehož
povrch bude pouze vyměněn. Tato cesta
části je situováno „náměstí“, které je na
osluněném místě a zároveň před vstupem
do velmi využívaného sportovního areálu.
Také je zde nástup na hadí stezku, ke které
jsou přidruženy další funkce.
Pod terénním zlomem se nachází hřiště
pro menší děti a v severní části u základní
školy je posezení pro kohokoli, kdo hledá
odpočinek. U vstupu na území vedle panelového domu se nachází tyčové bludiště
pro všechny věkové kategorie. Podél celé
cesty vede červený had, který je výrazným
prvkem a přináší do prostoru život a barvu.
Had občas „zajede“ do terénu, nicméně na
určitých místech je možné ho využít jako
lavičku, prolézačku či skluzavku.
Při proměně prostoru bylo nutné zaměřit
se především na vytvoření podmínek pro
provozování venkovních aktivit. Průzkumem provedeným mezi obyvateli dotčené
lokality bylo zjištěno, co jim opravdu
schází. Hlavním problémem je nedostatek
míst či ploch určených k posezení v parku, absence dětských hřišť a městského
mobiliáře, jako jsou např. odpadkové
koše. V prostoru proto byla vymezena
místa pro instalaci takových prvků. V jižní
Financování
Rozpočet městské části Praha 18 je
v současné době omezený, nicméně
vedení radnice řeší financování z dotačních projektů Magistrátu hlavního města
Prahy a Ministerstva životního prostředí
ČR. V současné době probíhají projektové
práce, na které naváže stavební řízení.
Do konce roku 2013 bude známo, jestli
se Hadí stezku podaří v příštím roce
realizovat, či zda bude třeba počkat na
lepší finanční situaci.
V případě jakýchkoli komentářů k Hadí
stezce využijte přímý kontakt mikulecky@
letnany.cz. Máte také možnost projekt
okomentovat na webu www.letnanskelentilky.cz.
Jan Mikulecký
radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí
Ilustrace archiv MioArchitects
14 Letňanské listy 6/2013
životní prostředí
Budoucnost Bahoku: komerční prostory a parkování
Vedení městské části Praha 18
začalo znovu diskutovat o několik let starém záměru revitalizace objektu Bahok, který
zahrnuje rozšíření obchodních
prostor pro stávající i nové
podnikatele, parkovací místa
a další možnosti.
V areálu drobných provozoven vedle
zastávky Fryčovická dnes najdeme restaurace, obchody, dílny a skladové prostory.
Základ efektivnějšího využití Bahoku byl
položen už před lety, kdy byla zpracována
jednoduchá studie o možnostech rozvoje
objektu. Nyní je tato studie opět na stole,
protože potřeba parkování ve spádové
oblasti je zřejmá, a navíc současní podnikatelé, jejichž provozovny v Bahoku
sídlí, volají po jeho rozvoji.
a různých kampaní, které nebyly vždy
založeny na dostatku relevantních informací. „Tímto také uzavíráme téma valu
Malkovského, které bylo uměle vytvořené jakýmisi sdruženími či osobami.
Jen hlupák by věřil tomu, že budeme
stavět parkoviště místo valu a hned vedle
parkovací dům. Je evidentní, že tito lidé
musejí být financováni developerskými
skupinami, které mají zájem zastavovat
Letňany a s jejichž projekty letňanská radnice nesouhlasí,“ uvedl radní Mikulecký.
Důkazem je případ, kdy chtěl developer
postavit domy přímo uprostřed Letňan
ve staré zástavbě. Vedení městské části
proti tomuto projektu aktivně vystoupilo.
Avšak sdružení, která obvykle halekají pro
zachování valu a zeleně, neřekla proti této
výstavbě ani slovo a místo toho kritizovala
chceme odstranit val v Malkovského ulici,
a jsem rád, že od představení Lentilek to
lidé chápali jako studii k diskusi, nikoli jako
neměnné dogma, které prosazuje nějaký
radní,“ přiblížil situaci Jan Mikulecký.
Cílem nikdy nebylo zrušit celý val a vedle
Bahoku zbudovat rozsáhlé parkoviště.
Spíše naopak, obec se snažila získat
pozemky alespoň do pronájmu, aby
zeleň na valu dále netrpěla a mohla být
obnovena. Po složitých jednáních jsou
nyní pozemky ve správě obce, a to až
do roku 2032. Radní Mikulecký k tomu
dodal: „Jednání se společností CPI jsou
velmi konstruktivní. O různých oblastech
diskutujeme jako partneři a obě strany se
snaží zajistit pro sebe ty nejlepší podmínky.
Jednání na úrovni generálních ředitelů
jsou pro mě běžná, a proto není složité
se s vedením CPI dohodnout. Také díky
dobrým vztahům s CPI postupně Letňany
získávají krásnější podobu.“
Zeleň a psí louka
budou zachovány
Vedení MČ má konkrétní plán
„Naším záměrem je vytvořit obchodní
prostory pro stávající podnikatele, protože
ti jsou pro nás nejdůležitější. Zároveň
budeme lákat nové,“ řekl o projektu
radní Jan Mikulecký. „Rádi bychom také
objekt zvýšili na dvě patra tak, aby vznikla
parkovací místa pro obyvatele okolních
ulic. Je to samozřejmě investice, která
vyžaduje určitou návratnost, proto bude
zřejmě část parkovacích míst placená.
Mohu však garantovat, že minimálně
jedna čtvrtina míst bude pro občany
Letňan zdarma.“ Zvýšení objektu také
zlepší ochranu proti hluku a prachu
z Tupolevovy ulice. Obyvatelé zejména
v Místecké a Nýdecké ulici tak budou mít
tišší a čistší prostředí pro život.
Přestavba Bahoku
vs. val v Malkovského
S rozvojem objektu Bahok také souvisí
budoucnost valu v Malkovského ulici.
Val byl předmětem rozsáhlých diskusí
ozdravnou údržbu stromů na valu. „Dělají
to jenom proto, aby stáhli pozornost od
kontroverzních staveb uprostřed Letňan.
Pod záminkou ochrany stromů v Malkovského ulici hledají fiktivní problémy
a ve skutečnosti pracují pro developery
v Letňanech i ve Kbelích. Zadarmo to
nebude“, dodal radní Mikulecký.
Zrušení valu?
Není to na pořadu dne
Val je součástí projektu Letňanských lentilek. V první verzi architektonické studie
bylo v této lokalitě opravdu navrženo
parkoviště. Je však nutné si uvědomit, že
první verze výkresů se obvykle výrazně
liší od skutečného provedení projektu.
„I přesto, že se různá zdravotně zaměřená
uskupení složená z vysloužilých politiků
za zenitem a jiní pseudoekologové snažili
veřejnosti vnutit názor, že val do roka a do
dne nebude, ukázalo se, že lidé mají svůj
vlastní rozum a nenechají si namluvit nesmysly. Nikdo z radnice nikdy neřekl, že
S ohledem na požadavky obyvatel Malkovského ulice, které jsou v souladu
s názorem majitele pozemku, společnosti
CPI Byty, bude val zachován a bude se
dále pracovat na efektivní údržbě jeho
zeleně. Rada MČ Praha 18 již v listopadu
2012 odsouhlasila v usnesení č. 474/25/12
záměr vybudování psí louky vedle valu,
čímž zcela jasně deklarovala svůj úmysl
val nerušit, ale regenerovat a navrátit ho
zpět „do života“.
Původně plánované referendum o budoucnosti valu pozbývá s ohledem na
současné rozhodnutí vedení MČ Praha 18
platnost. Nicméně jeho budoucnost bude
stále na občanech Malkovského ulice,
jejichž názor bude kdykoli vyslyšen. Pokud
budou někdy v příštích letech plánovány
změny v oblasti valu, je na obyvatelích
dotčené lokality, aby navrhli, jak s valem
dál pracovat. Do té doby bude pouze
řádně udržována zeleň a provozována
psí louka Malkovského.
Aktuálně: přípravné práce
na Bahoku zahájeny
Rozvoj objektu Bahok je plánován až po
roce 2014. V letošním roce byly zahájeny přípravné práce, jejichž výstup bude
podkladem pro další rozhodnutí vedení
městské části. Investici je možné realizovat z obecního rozpočtu, ale budou také
řešeny možnosti přispění Magistrátu
hlavního města Prahy nebo spolupráce
s privátním investorem. „Existuje několik
cest, jak docílit nového Bahoku. Všechny
prozkoumáme a vybereme tu, která bude
s ohledem na obecní rozpočet ekonomicky
nejpřijatelnější,“ uzavřel Jan Mikulecký.
-redFoto archiv redakce
15
životní prostředí
Za Letňany
krásnější 2013
S ohledem na ohlas, jaký měly předchozí
ročníky soutěže O nejkrásnější okno, balkon, zahrádku a předzahrádku, vyhlašuje
MČ Praha 18 další ročník této soutěže pro
všechny milovníky květin a zahrádkáře.
Kategorie:
1. Zahrádka či předzahrádka
2. Balkon či okno
3. Předzahrádka nebo zahrádka
před bytovým domem
Výherci každé z kategorií získají poukázky
na nákup zahradního zboží v hodnotě
2 500 Kč.
Podmínky účasti v soutěži:
•nemovitost se nachází na území
MČ Praha 18
•soutěžní okno, balkon, zahrádka či předzahrádka je viditelná z ulice.
Soutěžní fotografie (společně s jménem,
příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) pořízené v letošním
roce mohou občané posílat do konce září
poštou, případně v digitální podobě na
e-mailovou adresu [email protected],
nebo je mohou osobně doručit do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639,
Praha – Letňany.
Fotografie budou umístěny na webových
stránkách MČ označené pouze čísly, aby
soutěž byla objektivní. Po vyhodnocení
soutěže budou výsledky zveřejněny
na webových stránkách městské části
a v časopise Letňanské listy.
-redIlustrační foto © PIXMAC/FranklJunior
Chceme revitalizovat.
Jak vybrat nejlepší firmu?
Firma
et revitalizovaných vchodů
Resimo
1
Rekonstrukce domů naJumar
bývalém sídlišti
Avia je výsledkem
21
Trigema Building
práce výborů SVJ, konkrétně
těch 7obyvatel panelových domů,
Kästner
1
kteří věnují svůj volný BASF
čas zkvalitnění
života na sídlišti. Za to
1
Omlux jejich sousedů,
1
jim patří velké díky nejen
ale také vedení měst-
ské části Praha 18.
Počet revitalizovaných vchodů
Kompletní revitalizace sídliště má dvě
části: zástupci městské části řeší okolní
prostory, výbory sdružení vlastníků
jednotek revitalizují své domy.
Bez dostatku
informací to nejde
Rekonstrukce obvykle začíná výměnou
oken a zahrnuje zateplení a kompletní
obnovu výtahu. Že to není jednoduchý
proces, potvrdí každý, kdo se do takové
práce pustil. Vedení MČ uspořádalo již
dvakrát seminář, na němž zkušení členové výborů SVJ seznámili své kolegy
s již proběhlými rekonstrukcemi domů.
Pustit se do stavby však vyžaduje – kromě
odvahy – mít dostatek informací o tom,
jak připravit projekt, jak získat povolení
úřadů, a zejména – jak vybrat tu nejlepší
stavební firmu.
Rady od SVJ,
která již mají hotovo
1. Nejlevnější neznamená nejlepší
– cena je důležitý parametr pro rozhodování, ale nikdy nesmí být jediný, kvalita
a záruka jsou také velmi důležité.
2. Stavební dozor je nutný – nikdo
z laiků neodhalí všechny vady a nesrovnalosti, dozor je vhodný od projektové
fáze přes výběrové řízení až po samotnou
realizaci.
3. Využijte dotace – je možné využít
program 2013+ pro financování stavby.
4. Průkaz energetické náročnosti –
je vhodné ho zpracovat při revitalizaci,
od roku 2013 je podmínkou při prodeji
nebo pronájmu bytové jednotky.
21
7
1
1
Resimo
Jumar
Trigema
Building
Kästner
1
1
BASF
Omlux
Kvalita na prvním místě
Hlavně první bod je velmi důležitý. Stejně
jako mezi potravinami v obchodě jsou
i mezi stavebními firmami obrovské
rozdíly v kvalitě a způsobu provádění
stavebních činností.
Dnešní doba je velmi zaměřena na cenu,
což mnohokrát vede firmy k tomu, aby
v rámci staveb najímaly levné zahraniční
pracovní síly bez zkušeností a používaly
nekvalitní materiály. Zde je dobrá rada
pro zástupce SVJ: zjistěte si v okolí, jaká
firma prováděla zateplení u vašich sousedů, a zeptejte se na jejich zkušenosti.
Cena je důležitá, ale neméně důležitá je
i kvalita. Rozhodně trvejte na záruce dle
zákona. Podstatné je také to, jak se firma
staví k případným reklamacím. Při každé
stavbě na ně dojde, ale správná firma se
k vyřízení reklamací postaví čelem a plně
vyhoví požadavkům investora. Nechte si
ukázat reference a zjistěte si historii firmy.
A nakonec si odpovězte na dvě klíčové
otázky: Jakou záruku může poskytnout
firma, která vznikla před třemi měsíci?
Bude tady ještě za dva roky, až se objeví
první nedostatky?
Ing. Jan Mikulecký
radní pro životní prostředí
Ilustrace archiv autora
inzerce
SC-331134/01
16 Letňanské listy 6/2013
bezpečnost
Novinky z jednotky SDH
Hasiči za poslední měsíce zasahovali u několika požárů, jedné
prasklé stoupačky a zajišťovali asistenci při pálení letňanských
čarodějnic.
První ze zásahů se uskutečnil 2. dubna,
kdy na autobusové zastávce Staré Letňany vzplanul odpadkový koš. Další zásah
proběhl o dvacet dní později. V Krausově ulici došlo k poškození domovního
rozvodu vody a následnému vytopení
panelového domu. Poté hasiči vyjížděli
do Jizerské ulice v Čakovicích. Tam bylo
třeba uhasit požár drážního domku. Jednotka zasahovala společně s HZS Praha
HS 3, HS 10 a SŽDC.
Také 29. dubna, kdy došlo k mediálně
známému výbuchu plynu v Divadelní
ulici, byli letňanští hasiči v akci. V ten den
V Troji hořel strom.
V Libni vzplály saze v komíně.
Nepřehlédněte!
Stále probíhá nábor nových členů
do Oddílu mladých hasičů (7–17 let)
a do Sboru dobrovolných hasičů
(od 18 let).
Zájemci se mohou přijít podívat každé
pondělí mezi 16. a 19. hodinou do
hasičské zbrojnice v Toužimské ulici v Letňanech, případně mohou získat
další informace na [email protected]
zastupovali na holešovické stanici v Praze 7 své profesionální kolegy. Přitom
vyjeli hned dvakrát, a to nejprve do Libně
k požáru sazí v komíně, poté do Troje
k hořícímu stromu.
K dalším aktivitám letňanských hasičů
patřila i příprava a následný dohled nad
pálením čarodějnic a souběžné držení
výjezdového družstva pro případný zásah
mimo tuto akci.
Letňanští však nezaháleli ani v odborné
přípravě. V sobotu 11. května absolvovali
stáž na holešovické stanici a čtyřiadvacetihodinovou službu. Souběžně se také
začali vzdělávat v oblasti první pomoci
na celoročním kurzu Zdravotník IZS.
Karel Slavata, jednotka SDH Letňany
Foto archiv autora
Omluva
Omlouváme se pánům Janu Košťálovi a Karlu Slavatovi z Jednotky SDH za chybu v popisku u fotografie Jana Košťála
v Letňanských listech č. 5/2013, str. 22. Správné znění popisku je: Jan Košťál se synem svého kolegy Karla Slavaty. -red-
Cyklická deratizace 2013
V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 25/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
bude hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce
cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní
nebo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.
Deratizace bude provedena na základě
smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou použity
výhradně přípravky registrované
v České republice a bude postupováno dle Standardní
metodiky ochranné deratizace vydané Státním
zdravotním ústavem
v roce 2006.
Dodržování správného
postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje
Hygienická stanice HMP
(oddělení DDD HS HMP,
jednotlivé pobočky), na
kterou se zájemci mohou
obracet s případnými dotazy
k této problematice.
V městské části Praha 18 bude deratizace probíhat ve dvou termínech, a to
od 12. srpna do 9. září 2013 v Lovosické
a Jablonecké ulici, a od 18. do 23. září
v těchto lokalitách: Terezínská,
Chotěšovská, Kostomlatská,
Bohumínská, Tvrdého,
Chlebovická, Ostravská,
Beranových, Rýmařovská, Tupolevova,
Dobratická a Kopřivnická.
Uvedená data jsou
informativní, průběh
deratizačních prací
ovlivňují jednak klimatické podmínky,
jednak urgence výkonu v postiženějších
lokalitách, kde je zásah
neodkladný.
Podle informací
Magistrátu hl. m. Prahy
zpracovala -red-
Přijďte se podívat
na Den záchranářů
Už za pár dní, 18. června, se bude konat
v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Den záchranářů, tradiční akce organizovaná Hasičským záchranným sborem
hlavního města Prahy.
Hlavním cílem akce je předvedení akceschopnosti základních i ostatních složek
integrovaného záchranného systému.
Návštěvníci se budou moci seznámit
s technikou Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy – například kontejnerem nouzového přežití se zázemím i se
zásahovou a výškovou technikou. Akce
se také zúčastní Policie ČR, příslušníci
Vojenské policie, a strážníci Městské
policie hl. m. Prahy se svou technikou a
praktickými ukázkami činnosti. Chybět
nebudou ani členové ČČK, kteří předvedou
resuscitaci a ošetření zranění.
V průběhu Dne záchranářů se budou
střídat statické a dynamické ukázky, takže
návštěvníci budou mít dostatek času na
prohlídku vystavené techniky a na dotazy.
Podnik je zařazen do plánu akcí k oslavě
160. výročí založení HZS hl. m. Prahy.
-red17
doprava/životní prostředí
Investice v oblasti dopravy pro rok 2013
V únoru tohoto roku schválilo
zastupitelstvo městské části rozpočet MČ Praha 18 pro
rok 2013. Schválený rozpočet
je koncipován tak, že v něm
je vedle priorit v oblasti školství, údržby a rekonstrukcí
majetku ve správě obce podstatný objem finančních prostředků určený i pro výdaje
v rozpočtové kapitole dopravy.
Rekonstrukce
pěších komunikací
Největší položku v této oblasti představuje
rekonstrukce komunikací pro pěší a parkovišť. Na opravy chodníků a vybudování
nových parkovacích stání počítá rozpočet
s částkou 5 000 000 Kč. Tyto prostředky
by měly být využity k výměně povrchu
chodníku v ulici Tupolevova v úseku
od nově vybudovaného náměstíčka
u Penny Marketu k hranici vnitrobloku
mezi ulicemi Vratimovská a Bukovecká.
Dalšími pěšími komunikacemi, které
projdou v průběhu roku 2013 rekonstrukcí, jsou chodníky v ulicích Havířovská
a Vratimovská, zámková dlažba by měla
být položena i na dalším úseku v ulici
Dobratická, která částečnou rekonstrukcí
prošla již minulý rok.
V případě úspory finančních prostředků
při realizaci uvedených investic budou
vytipována i další místa, na kterých
je stav chodníků nevyhovující. V tomto
roce by měla být projektově připravena
také pěší trasa od letňanského sídliště
do lesoparku (tzv. Letňanské korzo).
Nová parkovací stání
V průběhu roku by v Letňanech měla
být vybudována také nová parkovací
stání. V nejbližších týdnech by měly započít stavební práce na nových šikmých
parkovacích stáních ve vnitrobloku ulic
Rokycanská a Křivoklátská. Nově by tam
mělo – s využitím technologie zatravňova-
Tupolevova směrem ke Globusu. Z důvodu nedostatku financí byla rekonstrukce
komunikace odložena.
cích panelů – vzniknout 26 míst namísto
současných šestnácti. Radnice se také
zaměří na neuspokojivou situaci s parkováním v ulici Tupolevova. Prověřena bude
možnost navýšení kapacity parkovacích
stání v souvislosti s odstraněním dvou
souběžných chodníků vedoucích podél
domů č. 477–507. Zároveň bude zahájeno
jednání s provozovatelem hlídaného
parkoviště ohledně omezení ne zcela
využitého oploceného prostoru. V případě
dohody by tak mohlo vzniknout v tomto
místě několik desítek volně přístupných
parkovacích stání.
Dopravní investice hlavního
města na území Letňan
Letňanská samospráva již několik měsíců
vede jednání se zástupci hlavního města
Prahy ohledně realizace dopravních
projektů na území Letňan. Vzhledem
k tomu, že hlavní letňanské komunikace Tupolevova, Veselská a Beranových
spadají do správy TSK hl. m. Prahy,
mohou být veškeré zásahy do těchto
komunikací prováděny výhradně v režii
TSK. V průběhu letních měsíců budou
zahájeny demoliční práce, jejichž cílem
bude odstranění podchodů u zastávky
Avia Letňany. S ohledem na součas-
nou rozpočtovou situaci hl. m. Prahy
však byla realizace některých dalších
plánovaných projektů v Letňanech již
několikrát odložena.
To se týká zejména rekonstrukce posledního
úseku komunikace Tupolevova směrem
ke Globusu. Přestože tento projekt byl
původně na seznamu investic TSK pro
rok 2013, došlo z důvodu nedostatku
finančních prostředků k přeložení termínu
realizace. Na základě jednání letňanské
samosprávy s TSK se v současné době
jako pravděpodobný termín realizace jeví
druhá polovina příštího roku. Nezbývá
než věřit, že se tentokrát bude jednat
o termín konečný.
S podobnými obtížemi jako v případě
rekonstrukce posledního úseku Tupolevovy
se potýká i projekt zklidnění Veselské ulice.
V tomto směru však iniciativa letňanské
samosprávy bude i nadále pokračovat
tak, aby se provoz
na této komunikaci
stal bezpečnější
zejména pro pěší
a cyklisty.
Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Ilustrační foto
Olaf Deutsch
Dočasná soustředěná stanoviště velkoobjemových kontejnerů
V roce 2013 budou opět za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy
a MČ Praha 18 organizovány na území MČ Praha – Letňany tzv.
mobilní sběrné dvory (zkr. MSD). MSD funguje jako dočasné
stanoviště VOK na zpevněné ploše určené pro krátkodobý
sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy. V MSD lze v provozní době odložit objemný
odpad (20 03 07), dřevěný odpad (20 01 38), odpad ze zeleně
(20 02 01) a kovy (20 01 40). Akce je organizována a hrazena
z rozpočtu MHMP.
Ve stanovený den a hodinu budou na určená stanoviště přistaveny velkoobjemové kontejnery k odkládání jednotlivých
druhů odpadu. Po celou dobu bude provoz zajišťován odbornou
obsluhou, která bude ukládání odpadu koordinovat. Předností
MSD je zamezení zneužívání přistavených velkoobjemových
kontejnerů živnostníky, třídění odpadu pod dohledem proškolené
18 Letňanské listy 6/2013
obsluhy již v místě vzniku, a tím zvýšené efektivity jeho využití
a recyklace. Svoz kontejnerů s odpadem bude provozovatelem
prováděn výměnným způsobem – plný za prázdný.
Provozovatelem MSD jsou Pražské služby, tel. kontakt na dispečink 284 091 630.
Parkoviště v ulici Frýdecká u č. p. 436
(vedle dětského hřiště)
22. 6. 10:00–16:00
9. 11. 10:00–16:00
Upozorňujeme, že pevná stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na rok
2013 zůstávají zachovány dle zveřejněných rozpisů.
Odbor hospodářské správy a investic
ÚMČ Praha 18
historie/doprava
Letňanské ulice 5
Jedna z hlavních letňanských ulic je
do jisté míry pozůstatkem ne příliš
vzdálené minulosti, kdy u nás bylo
vzýváno vše ruské a sovětské.
V té době Avia sice už byla automobilkou, ale v Letovu se stále ještě vyráběly
části cvičných a bojových albatrosů pro
československou a sovětskou armádu či
pro letectva spřátelených států. Proto bylo
logické, že pracovníci tehdejšího národního
výboru sáhli po známém leteckém jménu.
A protože komunisté na českou historii
moc nedbali, s výjimkou té takzvané „dělnické“, ulici nepojmenovali po inženýru
Šmolíkovi, šéfkonstruktérovi Letova, nebo
po jednom z dvojice zakladatelů Avie,
pánech Benešovi nebo Hajnovi, a zvolili
ideologicky vhodného A. N. Tupoleva.
Tupolevova ulice
Kritizovat, že hlavní páteřní letňanská „třída“
byla pojmenována po Andreji Nikolajevičovi
Tupolevovi, by bylo vůči tomuto velikánu
Tupolevova ulice dnes. světového letectví nespravedlivé. Přes
čistky a hrůzy stalinského režimu, které
A. N. Tupolev přežil, má tento konstruktér
velkou zásluhu na vítězství protihitlerovské
koalice ve 2. světové válce a na vývoji
poválečných dopravních letounů. Zde
Dopravní Tu-104 dnes můžeme vidět v kbelském Leteckém muzeu.
Foto Tomáš Proněk
má přímou vazbu na československé
poválečné dopravní letectví, neboť jeho
Tupolev Tu-104 byl prvním dopravním
letounem Československých aerolinií.
Václav Šorel
Historické foto sbírka Václava Šorela
Andrej Nikolajevič Tupolev.
Stanice Střížkov, Prosek a Letňany slouží již pět let
Čtyři roky od položení základního kamene v květnu roku 2004
se mohli cestující pražského metra poprvé svézt do stanic Střížkov, Prosek a Letňany. Stalo se tak 9. května 2008, a tak jsou
tyto tři stanice v provozu již pět let.
Po tomto prodloužení o 4,6 kilometru
měří trasa C 22,5 kilometrů a má dvacet
stanic. Cesta z jedné konečné na druhou
trvá přibližně 35 minut. Součástí linky
je i nejdelší mezistaniční úsek metra, který
leží mezi zastávkami Nádraží Holešovice
a Kobylisy a měří 2749 metrů. Celková
délka všech tří linek pražského metra
v současnosti překračuje 59 kilometrů
a slouží na nich 57 stanic.
Stanice metra Letňany je hloubená, má
nástupiště v hloubce 10,3 metru pod úrovní
terénu a dva vestibuly. Každý z nich je propojen s nástupištěm pevným schodištěm,
dvojicí eskalátorů a výtahem. Jižní vestibul
obsluhuje Pražský veletržní areál (PVA)
a část parkovišť, severní zajišťuje přestup
z autobusové dopravy. Podobu konečné
stanice metra trasy C v Letňanech navrhl
architekt Miroslav Mroczek. Vyznačuje se
zvlněným stropem, který evokuje dojem,
jako by se vzdouval ve větru.
Na severovýchodním okraji Prahy vznikl
díky vybudování stanice metra Letňany
nový uzel, je tu velké záchytné parkoviště a vyjíždějí odsud i příměstské linky.
Stanice sousedí s letňanským letištěm,
chráněnou oblastí, kde žijí syslové.
-dpFoto Olaf Deutsch
19
rozhovor
Ludvík Losos: Historie dopravy K zajímavým osobnostem žijícím v naší městské části patří
nepochybně magistr Ludvík
Losos. Povolám je historik
umění, zabýval se historickými technikami uměleckého řemesla a konzervací památek.
Jeho životním koníčkem je pak historie
dopravy, již přibližuje veřejnosti jak svými
publikacemi, tak i erudovanými přednáškami. Proto jsme jej požádali o rozhovor
na téma historie dopravy v Letňanech.
Jak dlouho se zabýváte historií dopravy
a co vás k tomu přivedlo?
Tíhnul jsem k ní už od mládí, neboť můj
otec a příbuzní z jeho i matčiny strany
pracovali u dráhy. U rodin železničářů
byly a jsou dosud běžné silné tradiční
vztahy k povolání. Otec, který byl chodící
encyklopedií, mi o historii železnice hodně
vyprávěl, sám chtěl totiž být historikem.
Na druhou stranu mě přesvědčoval, abych
se k dráze nedával. Jeho nenaplněné
touhy ve mně asi převládly, a tak jsem
se posléze dostal k historii. Rodinná
železniční tradice zůstala a projevila se
jako koníček. Začal jsem se zabývat historií dopravy, původně hlavně městské,
později i kolejové obecně, a věnuji se
tomu už asi čtyři desítky let. Vedle toho
jsem se s přáteli věnoval od roku 1969
záchraně historických kolejových vozidel.
Té se týká i vaše publikační činnost?
To máte tak. Jednak mám sklon získané
poznatky a dokumenty třídit, dávat je
do širších souvislostí a vztahů, jednak
si myslím, že jakýkoli historický doklad,
ať písemný nebo obrazový, není-li publikován, pro svět vlastně neexistuje. Proto
jsem v roce 1981 vydal Atlas tramvají,
později spolu s ilustrátorem Jiřím Boudou
v Albatrosu Dějiny městské dopravy. Dále
to byly pamětní publikace, jako například
Sto let tramvají v Mostě, v Plzni. Společně
s kolegou Mahelem jsme vydali Tramvaje
v České a Slovenské republice, což vyšlo
i v němčině, a řadu článků a studií na toto
téma. Čerpám mimo jiné z Národního
archivu nebo archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy, který vede Mgr. Fojtík.
Ten mi také laskavě poskytl materiály
k Letňanům. Napsal jsem i dvě knihy
o vývoji železničních hraček, protože to
bylo dosud nezpracované téma z oblasti
dějin hmotné kultury. Jinak samozřejmě
publikuji ve své původní profesi.
Pocházíte odsud z Letňan?
Ne, narodil jsem se v Kobylisích, v Letňanech žiji teprve sedm let. Přestěhovali jsme
se sem z Ďáblic. Člověka zajímá místo,
kde žije, v mém případě tedy především
z pohledu dopravní obslužnosti. Letňany
bohužel nemají železnici a v minulosti
byly dlouho, navzdory blízkosti Prahy,
komunikačně téměř odříznuté.
Jak daleko zpátky v čase sahají vaše
poznatky?
Už v desátém století vedla přes Kbely
a Vinoř poutní cesta z Prahy do Staré
Boleslavi, později přibyla cesta z Prahy
do Líbeznice a do Mělníka. Co se týče
Letňan, první zmínka o tehdy samostatné
vesnici pochází ze 14. století. V té době
Letňanští chodili hlavně do kostela nebo
na trh do Čakovic a na faru do Třeboradic.
Nebo až do Prahy. Pěšky.
Budovaly se však přece i cesty pro povozy?!
Obě cesty byly přestavěny na silnice teprve
v 19. století. Ta do Mělníka v roce 1818,
práce na boleslavské byly započaty již
roku 1797, dokončeny byly v roce 1807.
Přes Letňany vedla tzv. Kostelecká cesta z
Libně přes Prosek. Na silnici byla přestavěna v polovině 19. století. V roce 1864
Zastávka linky č. 58 před cukrovarem v Čakovicích…
20 Letňanské listy 6/2013
Koníčkem historika umění Mgr. Lososa
je historie dopravy.
se začala stavět okresní silnice z Kobylis
do Letňan. V té době se dělaly dusané,
v lepším případě štěrkované cesty, vyspravované drny. Proto se cestářům také
říkalo drnomistr. Okresní silnice končila
u budovy bývalého akcízu, tedy strážnice
potravní daně, což je dodnes existující
budova v zatáčce ulice Beranových proti
benzinové pumpě poblíž výstaviště PVA.
Silnice zanikla až v padesátých letech
minulého století výstavbou letňanského
sídliště.
Proč není v Letňanech klasická železnice?
Při stavbě turnovsko-kralupské dráhy se
zvažovalo, kudy má sestoupit její odbočka
do Prahy. To byl problém. Jedna z navrhovaných variant míjela Kbely a přiblížila se k Letňanům. Majitel čakovického
cukrovaru Alexander Schoeller dokázal
prosadit, aby dráha vedla právě přes
Čakovice a Chvaly do Vysočan. Zahájila
provoz v roce 1871. Letňany tak minula,
i když nádraží v Čakovicích už bylo přece
jen dostupné.
A první pravidelný silniční spoj?
Byl jím poštovní autobus v roce 1912
na lince Praha – Letňany – Čakovice –
Kostelec nad Labem. V roce 1920 však
začala růst Státní letecká továrna a Letňany se proměnily z čistě zemědělské
obce na průmyslovou. Od roku 1924 tu
byl Letov, tři roky nato Letecký zkušební
ústav a s ním i kasárna. Lidé se sem začali
sestěhovávat. Tím spíš, že v roce 1928
přibyla Severočeská továrna na elektroměry a v roce 1931 Avia.
rozhovor
je můj životní koníček
pro evakuaci občanů za mimořádných
událostí. Stále se totiž vedla válka, alespoň
v teoretické rovině. Autobusy ČSAD byly
natírány zeleně a upraveny tak, aby do
nich bylo možné dostat nosítka. Stejně
tak osobní vagony na železnici. Přípravě
na válku byla podřízena de facto celá
infrastruktura.
Plánek Letňan, ještě s česko-německými popisky
S tím byl spojen i rychlý nárůst počtu
obyvatel, že?
Ano, lidé tu vykupovali pozemky a stavěli si
domy. V roce 1922 se proto objevila druhá
linka – autobus společnosti ADS, který
jezdil z Čakovic přes Letňany do Vysočan
k tramvaji. A to už byla pravidelná linka.
V únoru roku 1931 pak Elektrické podniky
města Prahy zavedly autobusovou linku O,
jež končila u tzv. Prosecké kolonie. Roku
1935 zaměstnanci letňanských podniků
založili tzv. Sdružení dělníků a úředníků
a koupili autobus pro vlastní přepravu
do práce. Později přibyly další. Autobusy
jezdily podle potřeby a domluvy, nejčastěji
však z Vysočan. To trvalo až do roku 1939.
Jak to změnily válečné roky?
Pro Němce byly Letňany důležité kvůli
výrobě letounů. Vše dokonale plánovali,
i dopravu lidí do práce. Proto vybudovali
v roce 1940 vlečku z Čakovic do Letova
a zavedli dělnickou dopravu. Lidé z Prahy
jeli osobákem do Čakovic a odtamtud dojela úvratí souprava vlečkou až do Letova.
V roce 1943 postavili spojku z přímé trati
a vlaky jezdily až do fabriky. Byla tu dokonce
zřízena stanice s výpravčím a prodávaly
se jízdenky. Letňany tak měly v Letově
své miniaturní nádraží. Současně s tím
začali Němci intenzivně plánovat projekt
trolejbusové linky z Vysočan a v roce
1944 už byly zahájeny práce na projektu
tramvaje z Kobylis do Letňan po Střelničné
ulici a kobyliské silnici. Do toho ale přišel
konec války.
Protektorátní spoje zůstaly zachovány
i v poválečné době?
V roce 1947 byla autobusová linka O prodloužena až k Letovu a k Avii. Týž rok byla
zavedena i autobusová linka E z Kobylis,
později tzv. „stotrojka“. V roce 1951 se
zvažovala stavba nové tramvajové trati,
byl to ale moc nákladný projekt, a tak se
rozhodlo o realizaci trolejbusové linky 58.
Navíc tudy jezdil autobus ČSAD do Kostelce nad Labem a stále i autobusová
linka 103. Trolejbus jezdil až do Čakovic,
pro vložené spoje měl smyčku u lékárny
v ulicích Dudkově a Tvrdého.
V srpnu 1952 zde začaly jezdit trolejbusy.
Byla to pro Letňany stěžejní doprava osob?
Naprosto stěžejní. Na části trasy Prosek
– Čakovice ale došlo později v ulici Pod
Krocínkou k propadu vozovky, a tak byly
v roce 1963 trolejbusy zčásti nahrazeny autobusovou linkou 58. O dva roky
později byl přerušen provoz na celé trati
propadu. Z dočasného zastavení provozu
se nakonec stalo trvalé a trolejbusy byly
plně nahrazeny autobusy.
Proč vlastně došlo k tak komplexní obměně?
Ředitel Dopravního podniku Mikuláš Lacek
byl proti trolejbusům, respektive tehdejší
stranická a vládní exekutiva obecně byla
proti. Uvažovala totiž tak, že trolejbus je
vázán na troleje, není tudíž schopen použití
Spojení s Letňany tedy dlouhá léta zajišťovaly autobusy. Bylo to dostačující?
Řekl bych, že snad ano. Ovšem vyjádřit
by se měli hlavně ti, kdo v nich každý den
dojížděli z Prahy do práce v Letňanech.
Místo trolejbusů byly zavedeny linky 141
z Bulovky, 152 z Vysočan a později ještě
153 a 110 ze Kbel. V současnosti považuji
vzhledem k bytové výstavbě mezi ulicí
Beranových a lesoparkem za nejdůležitější
linku 158. Obecně vzato, autobusy je naše
městská část pokryta jako dosud nikdy.
Zásadním posílením dopravy osob do
Letňan pak bylo otevření stanice metra
před pěti lety. Původní projekt počítal se
stanicí až v Čakovicích, z toho ale sešlo.
Kromě metra však byly dalším posílením
přepravy i autobusové midilinky.
Ano, to je vynikající věc a také přelom
v dopravě. Jde o to, že doprava osob se
tím dostala dovnitř do letňanského intravilánu, nejen po obvodu městské části
ulicemi Tupolevova a Beranových jako
dosud. Toto pokrytí jádra obce veřejnou
dopravou je z hlediska potřeb Letňanských
stejně komunikačně významné a důležité,
jako to metro.
Interview Denis Postler
Foto archiv Ludvíka Lososa
… a u Letova (ve směru od Proseka).
21
inzerce
Odstávky teplé vody
Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2013*
Lokality
Termíny od – do
Letňany – Tesco, Bazén,
sportovní areály
u Tupolevovy ul.
11. – 17. 8.
Letňany – ZŠ Dobratická,
areál Letov, Rychnovská 350
11. – 17. 8.
Letňany – ostatní
bez odstávky
Open airí festival
benečnpro Charitu Prahy 14
PODIUM:
PROSTORY ZAHRADY:
• Moderuje – Richard Samko
(moderátor ČT1)
• Pohádka pro děti
• Rock and roll
• Módní přehlídka
• Jan Bendig
• Karaoke
• Barmanská show
• Koncert
• Messenger vůz ČT1
(s možností vyzkoušet si
moderování, živé vysílání)
• Malé lanové centrum
pro děti
• Kreativní dílničky
• Opékání prasete
• A mnoho dalších atrakcí
pro děti i dospělé
Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé
vody. Během těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí
a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného
provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové
fungování dodávek tepla a teplé vody.
KDE:
Zahrada farnosti
u kostela sv. Bartoloměje
Prelátská 12, Praha 9 – Kyje
Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.
* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz,
na lince 266 751 111 či na e-mailu [email protected]
KDY:
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – VÁŠ DODAVATEL TEPLA
www.ptas.cz
Více informací najdete na
www.charitakyje.cz
Sobota 29. června 2013
od 15:00 do 22:00 h
SC-331012/02
SC-331224/01
Charita Praha 14
PODPORA
PEČUJÍCÍCH OSOB
I.
II.
III.
Odborné přednášky
(Sociálně právní minimum, Fyzioterapie: rehabilitace
a ak�vizace Psychohygiena - relaxační techniky).
Svépomocné skupiny pečovatelů vedené zkušeným
psychologem
(Řešení problémů mezi osobou pečující a opečovávanou,
Jak zvládat napě�, práce se stresem, Jak dlouhodobě
pečovat a přitom „nevyhořet“).
Individuální poradenství
a) Asistence sociálního pracovníka
b) Konzultace s právníky
c) Konzultace s klinickým psychologem
d) Možnost návštěvy kněze do rodin
Cena:
Služby poskytovány ZDARMA – podpora MČ Praha 14
Kde
Charita Praha 14
Maňákova 754
Praha 9 – Černý Most
Kdy
od června 2013
Bližší informace na www.charitakyje.cz.
Pište nám na [email protected] nebo volejte 252 549 649.
SC-331150/11
22 Letňanské listy 6/2013
SC-331224/02
Letňanská sportovně kulturní s. r. o. připravila
V Letňanech se hromadně upalovalo
Více než 1500 dětí a dospělých, 800 špekáčků a dva velké ohně
– tak by se ve stručnosti dalo popsat první letňanské pálení čarodějnic, které uspořádala v úterý 30. dubna Letňanská sportovně
kulturní společnost ve spolupráci s městskou částí Praha 18.
Hlavní program zábavného odpoledne
proběhl na louce u Obchodního centra
Letňany, akce však začala již v 16 hodin,
kdy od radnice vyšel průvod rodičů a asi
200 dětí, v jehož čele „jela“ opravdu strašidelná čarodějnice, kterou speciálně pro
tuto akci přichystali žáci ZŠ Tupolevova.
Upálení čarodějnic (té velké i dalších,
které si s sebou přinesli účastníci akce)
zahájilo další část programu, ve kterém
vystoupily skupiny Cukr, Dayana Theodor
a Filip Moravec a The Brownies. V průběhu podvečera pozvala zástupkyně
starosty Iveta Lojková, která program
moderovala, na pódium i děti. Byly pro
ně připraveny soutěže ve zpěvu a v nafu-
kování balonků na čas. Všichni soutěžící
získali pěkné ceny. Do svých domovů se
spokojení a příjemně unavení účastníci
akce rozcházeli až za tmy.
Organizátoři byli potěšeni velkou účastí
dospělých a dětí a věří, že se s nimi setkají
i napřesrok u druhého letňanského pálení.
Partnery akce byly OC Letňany a Tesco.
-redpodle podkladů Milana Čmelíka
Foto Václav Loučka a Miroslav Plašil
Pálení zahájil průvod dětí, rodičů a čarodějnic.
Nejprve byla upálena čarodějnice z Tupolevky.
Buřtíky všem chutnaly, o to víc, že byly zdarma.
Místostarostka Iveta Lojková v roli moderátorky.
Dětem pomáhali s upalováním letňanští hasiči.
Bylo chladno, ale všichni se báječně bavili.
23
volný čas
Letňany nejen dětem skrápěl déšť
V dosavadní sedmileté historii akce Letňany nejen dětem, která se koná při příležitosti Dne dětí,
se počasí k organizátorům i návštěvníkům chovalo mile, s jen drobnými výstřelky. Letos se ale
rozhodlo ukázat, že sílu má mocnou. Páteční večer ještě proběhl bez doprovodu deště, zato v sobotu se střídaly jen dvě varianty počasí: liják a hustý liják. I tak ale Starou Náves navštívilo hodně
návštěvníků a i přes opravdu drsné podmínky se dokázali dobře bavit.
Starosta Letňan Mgr. Ondřej Lněnička
a zastupitel Martin Halama odstartovali páteční program tradičním zvoláním
„Ahoj Letňany!“
Arakain hraje již 31 let a má velké
i malé fanoušky.
Hlavní hvězdou 7. ročníku byla skupina
Arakain s frontmanem Honzou Toužimským.
Vystoupení Paragrafu popsat slovy
nelze, to se musí vidět a slyšet.
Uplakanou sobotu zahájil Jaroslav
Suchánek a jeho přání, aby se obloha
přece jen umoudřila, zůstalo nevyslyšeno…
… takže starosta s tajemníkem museli vylévat vodu ze střechy stanu,
pod nímž měli návštěvníci možnost
usednout relativně v suchu.
Poprvé vystoupila na LND skupina
street dance s názvem SDG, která
trénuje v Modrém světě.
V klidnějším duchu proběhlo vystoupení folklorního soboru Kytice.
Hudebnímu souboru Camerata dorůstají noví malí hudebníci.
« Program pro děti zakončila zpěvačka
Lída Helligerová.
Zasoutěžit či vytvořit vlastní umělecké
dílo mohly děti ve stanech Letnice,
Slunečnice a Kazimírky.
24 Letňanské listy 6/2013
-redFoto Tomáš Raška,
Jakub Hněvkovský a Tomáš Krist
volný čas
V Klubu Slunečnice mají rádi zvířata
V sobotu 18. května ožil Klub Slunečnice zvířátky všeho druhu.
Smyslem zábavného programu pro děti i rodiče bylo podpořit
věcnými dary některé zoologické zahrady a zařízení pomáhající
zvířatům. Proto se namísto vstupného vybíraly pochoutky pro
handicapované živočichy ze Záchranné stanice ve Vlašimi.
Den zahájila kapela Pískomil se vrací.
Děti měly možnost zatančit si a zazpívat
společně s plyšovým rebelem Pískomilem.
Po skvělém koncertu a autogramiádě
se všichni přemístili ze sálu KD Letňanka
do prostor Klubu Slunečnice, kde byly
připraveny výtvarné dílny a materiál
na výrobu hraček pro zvířátka ze Zoo Praha.
V průběhu celého odpoledne tu vznikala
opravdu originální díla – modely žiraf,
buvolů, obřích ptáků, myší a ježků, dokonce i krokodýla. Tyto „enrichmentové
hračky“ pomohou zvířatům v zoo uchovat
a upevnit si přirozené instinkty i v zajetí.
Návštěvníci Slunečnice až do konce května
volili nejzdařilejší výrobek z každé ze tří
kategorií – šelmy, kopytníci a ptáci, autoři
vítězných hraček vyhráli rodinné vstupné
do Zoo Praha.
Další organizací, kterou sobotní program
podpořil, je malá soukromá zoologická
zahrada spolku Fištrón, pro kterou byla
zahájena pravidelná sbírka starého (tvrdého
a dobře vysušeného) pečiva. Pokud vám
často doma zbývají staré housky či chleba
a je vám líto je vyhazovat do popelnice,
stačí je přinést. Klub Slunečnice zajistí
jejich předání.
Sobotní program se velmi vydařil. Někteří
odcházeli s pocitem, že vykonali něco
dobrého pro zvířata, jiní překvapeni tím,
jak jsou zruční a co všechno dokážou vyrobit. Některým se odejít nechtělo vůbec.
A všichni ze Slunečnice se těší na další
akce, které pro Letňanské připraví.
Markéta Rašková
Klub Slunečnice
Foto archiv autorky
Papírová hračka buvol je určena pro šelmy.
Kulturní tipy na červen
FILM
KNIHA
CD
NO (Drama/Historický, Chile, 2012, Režie: P. Larraín, Hrají: G. G. Bernal, A. Castro).
Distribuce: Artcam
Karel Eliáš a kolektiv: Občanské právo
pro každého. Vydavatelství: Wolters Kluwer.
Vydavatelství: Wolters Kluwer
JAN WERICH – TÁTO, POVÍDEJ
Nakladatelství: Supraphon
Po patnácti letech autoritářské vlády vyhlásil generál
Pinochet celonárodní referendum, které mělo rozhodnout o jeho dalším setrvání ve funkci. Chilská opozice
si najala mladého
reklamního poradce
Reného Saavedru,
aby vytvořil vyhovující, dostatečně
přesvědčivou propagační kampaň.
Napínavé klání
o budoucí směřování Chile natočil
autentickým způsobem Parlo Larraín.
Premiéra 23. 5.
Čtivě, srozumitelně a mnohdy i vtipně seznamuje tato
kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem
a zákonem o obchodních korporacích, které nabudou
účinnosti 1. ledna 2014 a s nimiž bude každý občan
denně přicházet do styku. Autoři, vesměs tvůrci
nové právní úpravy,
vysvětlují její principy
a zásady a ukazují i významné inspirační zdroje
v právní úpravě před
rokem 1948 a v úpravách
jiných států, kde právní
vývoj nepoznamenaly
totalitní diktatury.
Datum vydání: květen
V létě roku 1969 nabídl rozhlasový režisér Jiří Melíšek, že
nahraje pro Československý rozhlas životní vzpomínky
Jana Wericha. V září téhož roku se každou sobotu
Werichovo svobodné vyprávění, vzpomínky a úvahy
začaly vysílat. Půlhodiny, ve kterých si povídali Jan
Werich s dcerou Janou, byly nazvány Táto, povídej!
Staly se fenoménem, celý národ tehdy naslouchal
po dobu několika
měsíců dosud
neznámému sumarizování tohoto
umělce, které
nyní v ucelené
podobě vychází
na kompletu 8 CD.
Datum vydání:
květen
25
kalendárium
červen/červenec
volný čas • kultura • sport • volný čas • kultura • sport
8. června od 9 a od 14 hodin:
18. června od 18 hodin:
Pletení košíků z papíru – ráno kurz
pro začátečníky a odpoledne pro pokročilé (Atelier Bold)
Cvičení pro těhotné (Studio Fitnessie)
8. června od 15,30 hodin:
Rozloučení před prázdninami,
cvičení dětí v plavkách a se zmrzlinou (Aerobic Katka Šístková)
Piknik s pohádkou (Dětský klub
Letnice, v zahradě zámku Ctěnice)
11. června a všechna úterý
od 17 hodin:
Večerní kreslení (Atelier Bold)
12. června od 17 hodin:
Závěrečné vystoupení dětí
z kroužku zumby a miniaerobiku
(Aerobic Katka Šístková)
Do 13. června:
19. června:
19. června od 20 hodin:
Pilates (Studio Fitnessie)
20. června od 17 hodin:
Tvoření z fima – pro začátečníky,
šperky se spirálkami a technikou
vlnkování (Atelier Bold)
22. června
od 9 a od 14 hodin:
Jak pečovat o pleť – výstava kosmetické poradkyně Lenky Fehérpatakyové (Knihovna MČ Praha 18)
Tvoření z Fima – techniky mokume
gane (Atelier Bold)
13. června od 17 hodin:
Prožitkový kurz pro rodiče
Den v montessori školce
(Klub Montessori)
Tvoření z fima - výroba originálních
letních šperků v indiánském stylu
(Atelier Bold)
14.–16. června:
Třídenní kurz Kreslení pravou
mozkovou hemisférou. Přesvědčte se, že kreslit umí opravdu úplně
každý (Atelier Bold)
22. června od 9 hodin:
23. června od 19,30 hodin:
Hathajóga (Studio Fitnessie)
27. června od 18,30 hodin:
Vypracované „břišáky“
(Studio Fitnessie)
15.–16. června:
1.–12. července:
Mistrovství České republiky
v šermu katedů a kadetek
(Sportcentrum Praha)
Letní školka v Klubu Montessori
(Klub Montessori)
18. června od 15 hodin:
Aby záda nebolela
(Studio Fitnessie)
Prázdniny u vody - další z krea©tivních dílen v domečku na kopečku
(Klub Slunečnice a Activacek.cz)
4. července od 19,45 hodin:
7. července od 16,45 hodin:
Relaxace a protažení s fyziotera-
peutkou (Studio Fitnessie)
20. července
od 9 a od 14 hodin:
Tvoření z fima – technika ostnatý
drát a extruder (Atelier BOLD)
Červen
Ještě můžete
přihlásit své děti do/na:
* sportovního kempu pro děti od
6 let v termínech 15.–19. 7. a 12.–16.
8. Kemp proběhne formou příměstského tábora. (Studio Motýlek)
* sportovního kempu pro děti od
4 let v termínech 1.–5. 7., 29. 7.–2. 8.
a 5.–9. 8. Kemp proběhne formou příměstského tábora. (Studio Motýlek)
* tábor s koňmi ve Volovči v termínu od 8. do 14. 7. Výuka jízdy na koních a celotáborová hra.
(Studio Motýlek)
* intenzivní prázdninovou výuku
plavání v době prázdninových kempů. (Studio Motýlek)
* kurzů Studia Motýlek na 4. čtvrtletí 2013 (Studio Motýlek)
Více informací najdete
na www.studio-motylek.cz
nebo [email protected])
* letní pobytové tábory v termínech: 29. 6.–11. 7., 13.–25. 7.,
25. 7.–6. 8. (Sdružení Kazimírka)
* letní příměstské tábory v Letnici v termínech: 1.–4. 7., 8.–12. 7.,
19.–23. 8., 26.–30. 8.
(Dětský klub Letnice)
* miniškoličky Letnice – školní rok
2013/2014. (Dětský klub Letnice)
* minitábor pro rodiče s dětmi
od 11. do 17. 8. (Dětský klub Letnice)
Změna programu vyhrazena.
inzerce
SC-330756/02
26 Letňanské listy 6/2013
inzerce
www.abeceda-uklidu.cz
+420 606 860 391, [email protected]
VLASTNÍ ZELENINA
SC-330930/01
SC 330375/06
ABeCeDa úklidu a žehlení
NABÍZÍME:
- pravidelný běžný úklid domácností
- jednorázový běžný úklid domácností
(cena od 445,- Kč)
- generální úklid domácností (240,- Kč/hod.)
- ruční žehlení prádla – ROZVOZ PO PRAZE ZDARMA...
Pronajmu část zahrady na pěstování
zeleniny, brambor, květin, bylin aj.
Praha 8, mezi Ďáblicemi a Globusem
(voda + elektřina)
nebo pronájem na skladové plochy
Tel.: 283 932 387, 602 489 818
SC-331254/01
SC-331256/01
Moderní technologie
pro malé a střední podniky
Malé a střední podniky nejsou
dnes v jednoduché situaci a to
zejména kvůli všudypřítomné silné
konkurenci. Je proto třeba stále
hledat nové cesty k zefektivnění
činností a snížení nákladů. A právě
v tom mohou pomoci moderní
technologie, které podnikům
usnadní a především také zlevní
administrativní procesy.
Zveme na letní provoz a do nových tříd od 1. 9. 2013
• na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví a na Černém Mostě
• do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím programem na Ládví
a v Satalicích pro školní rok 2013/2014
• do MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014
Dětem nabízíme laskavý a individuální přístup v malém kolektivu, rozvoj
.
tvořivosti a talentů, prostředí respektu a úcty, výuku angličtiny a další
Praha 8-Ládví
Rajmonova 1199/4
(blízko metra C Ládví)
Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
(blízko metra B Černý Most)
Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz
na e-mailu [email protected] nebo na tel. 724 692 085
SC-330957/39
Lídr na českém trhu v segmentu
multifunkčních tiskových zařízení,
společnost Konica Minolta, proto
nyní nabízí nový multifunkční přístroj bizhub 25e. Jde o kompaktní,
černobílé A4 zařízení navržené přímo pro potřeby malých a středních
podniků se zaměřením zejména
na snížení provozních nákladů.
Kromě již tradičních funkcí, jako
je tisk, skenování, kopírování či faxování, nabídne uživatelům i další
funkce a výhody, které byly dosud
běžné spíše u velkých multifunkčních přístrojů.
Zařízení bylo vyvinuto přímo
na základě výsledků průzkumu
nejžádanějších vlastností, který
Konica Minolta provedla mezi
svými zákazníky. Nový bizhub
25e tak kromě bohaté standardní
výbavy nabízí například skenování
do cloudu, podporu účtovacích
terminálů nebo jednoduchou
digitalizaci a distribuci dokumentů. Disponuje také až pěti různými
zásobníky papíru s kapacitou až
2100 listů. Oproti předchozímu
modelu navíc zaručuje až o 40 %
delší výdrž spotřebního materiálu
a dvojnásobnou životnost stroje.
To umožňuje významné
snížení provozních nákladů.
Intuitivní ovládací panel pak zajišťuje snadnou obsluhu a pro svou
velmi nízkou spotřebu energie bylo
zařízení dokonce oceněno ekologickou značkou Blue Angel. (PR)
SC-330957/39
2013
25. 6. – 31. 8.
Letní scéna Vyšehrad
www.studiodva.cz
SC-311619/88
SC-311619/36
E.CZ
ETENIC
WWW.D
EXKLUZIVNÍ BALÍČKY ZA VÝHODNÉ CENY
POUZE U TICKET ART
WWW.TICKET-ART.CZ
SC-311619/89
Detenice 92x63.indd 1
SC-311619/90
27
17.5.2013 11:41:31
sport
Malí letňanští plavci bodovali
na celorepublikových závodech
Koncem dubna se na pražském Výstavišti v Holešovicích uskutečnily třetí celorepublikové
závody Aliance dětského plavání. Malí letňanští plavci ze Studia Motýlek a Plaveckého klubu
Delfínek přivezli přes dvě desítky medailí!
Plavci z Delfínka při nástupu družstev.
Aliance dětského plavání zastřešuje
nezávodní dětské plavecké kluby, které
se věnují kojeneckému a batolecímu
plavání a předplavecké i plavecké výuce
předškoláků a mladších školních dětí.
Plavání v dětských klubech není koncipované jako závodní plavecká příprava,
jedná se spíše o kondiční plavání s cílem
osvojit si základní plavecké dovednosti.
Možná nevíte, že v Letňanech sídlí dva
takové kluby: Plavecký klub Delfínek
(Aquacentrum Letňany Lagoon) a Studio
Motýlek (komorní bazén v areálu tělocvičny Třinecká, větší děti plavou v Holmes
Place na Černém Mostě).
Již minulé dva ročníky celorepublikových závodů dokázaly, že v Letňanech
se plavání daří. Studio Motýlek v nich
vždy získalo několik medailí. A zatímco
Motýlku dále „rostla křídla“, Plavecký
klub Delfínek pilně trénoval a malí plavci
z Lagoonu se tento rok nedali zahanbit
a v pestré konkurenci klubů z celé ČR
získali úctyhodných 14 medailí! Studio
Motýlek do Letňan dovezlo 10 medailí.
Malí „motýlci“ před začátkem závodu.
Dětské plavání má
v Letňanech velkou tradici
Oba kluby v Letňanech působí již přes
10 let a oba si vybudovaly pevné místo ve všeobecné sportovní přípravě
dětí. Delfínek má dokonce kromě kurzů
kojeneckého plavání i svou sportovní
plaveckou přípravku! Nejstarší plavci v ní
plavou dvakrát týdně a kromě plaveckých
způsobů si osvojují i startovní skoky,
obrátky a základní pravidla plaveckého
sportu. Že by nám v Letňanech časem
vyrostl opravdový plavecký oddíl? Nelze
též opomenout, že Plavecký klub Delfínek
již tradičně zajišťuje výuku plavání v rámci
škol a školek.
V Motýlku zase sázejí na spolupráci
s FTVS UK, katedrou plavání a fyzioterapie
a s odborníky z terapeutického a školicího
centra Vojtovy metody RL CORPUS. Studio Motýlek se také již několik let věnuje
pořádání vzdělávacích seminářů a rekvalifikaci nových certifikovaných plaveckých
instruktorů. Předškoláci i školáci se pak
jednou týdně zdokonalují v kraulu, znaku
i prsou, zkouší ploutvové plavání, základy
šnorchlování a vodního záchranářství.
Z profesního hlediska může Motýlek
těšit, že i další medailově velmi úspěšné
kluby, Studio Skokánek a Torpédo Praha,
povstaly z řad dlouholetých instruktorek
Studia Motýlek.
Jezdí za nimi z celé Prahy!
Malým letňanským plavcům mohou děti
z dalších pražských čtvrtí jen závidět
možnosti a erudici, které jim oba kluby
nabízejí. Ostatně do Delfínku i Motýlku
docházejí nejen plaváčci z Letňan, ale
i malí plavci z okolních čtvrtí, a není
výjimkou, že jsou do Letňan ochotní
dojíždět i přes půl Prahy nebo třeba
z Mělnicka.
Na závěr tedy nezbývá než poblahopřát
všem malým plavcům – těm s medailí
i bez – k jejich obrovskému odhodlání
a skvělým plaveckým výkonům.
Martina Machová
Foto archiv Studia Motýlek
a Plavecké školy Delfínek
Fotbalisté vyměnili trenéra
Už třetí hlavní kouč se objevil v této
sezoně na lavičce fotbalistů Bohemians Praha.
Nejprve vystřídal koncem září loňského
roku Jaromíra Jindráčka po porážce
v pražském derby na hřišti Viktorie Žižkov
Ivan Pihávek a toho pro změnu nahradil
počátkem května dosavadní asistent
Miloš Sazima (viz foto).
Trenérský vaz zlomila Pihávkovi vysoká
prohra 0:4 s Pardubicemi, a to přestože
byla první na domácím hřišti v areálu
v Lovosické ulici. Sedmatřicetiletý Sazi28 Letňanské listy 6/2013
ma dostal pět kol před koncem soutěže
od vedení klubu za úkol zachránit mužstvo
ve druhé lize.
Od roku 2005, kdy tehdejší FC Střížkov
změnil název na Bohemians Praha,
je u tohoto týmu Sazima osmým hlavním
trenérem. Před ním mužstvo zelenobílých
vedli Daniel Šmejkal, Luboš Urban, Radim Nečas, znovu Luboš Urban, Robert
Žák, Jaromír Jindráček, František Barát,
znovu Jaromír Jindráček a Ivan Pihávek.
-dpFoto archiv klubu Bohemians Praha
Miloš Sazima se stal novým hlavním
trenérem Bohemians Praha.
sport
Sportcentrum zažilo úžasnou
atmosféru soutěže Mistry s mistry
Mistry s mistry
2013 – výsledky
O víkendu 4. a 5. května 2013 se v areálu Sport Centrum Praha
v Letňanech konalo pražské finále soutěže Mistry s mistry – oblíbené akce určené pro všechny zájemce o sportovní aerobik.
Závody mají přesná pravidla a probíhají
v několika kategoriích, aby si mohl zacvičit
skutečně každý, kdo má chuť a natrénováno. A v Letňanech to bylo neuvěřitelných
1128 závodníků! Ti soutěžili v několika
kategoriích rozdělených dále podle věku
cvičenců – sportovní aerobik, jednotlivci
ženy a muži, dvojice a týmy a pohybové
sestavy, show, sportovní týmy a stepy.
„Na rozdíl od loňského roku jsme byli dokonce nuceni rozdělit závody na dva dny,
protože zájem o soutěž Mistry s mistry je
skutečně nevídaný,“ řekl spokojeně Jakub
Strakoš, několikanásobný mistr světa ve
sportovním aerobiku, za organizátory
této výjimečné soutěže.
A když už se mluví o mistrech světa, právě
na letňanském kole se sešlo v pořadatelské
roli hned třináct bývalých reprezentantů
a medailistů z ME a MS ve sportovním
aerobiku a fitness, včetně legendární
trojky Jakub Strakoš, Vladimír Valouch
a David Holzer.
A ještě jedna zajímavost: díky grantové
podpoře, kterou poskytla městská část
Praha 18, a aktivitě zastupitelek JUDr. Silvie
Brandové a JUDr. Hany Karáskové, jež
jsou zároveň členkami Sportovní komise
RMČ Praha 18, měli závodníci pražského
finále startovné zdarma. Taková podpora
sportu si zaslouží potlesk. Stejně jako
všichni, kteří s elánem dorazili během
krásného víkendu do sportovní haly.
Soutěž Mistry s mistry vyvrcholí velkým
celorepublikovým finále, které se uskuteční
15. června v Praze. Závody bude možné
sledovat on-line nebo ze záznamu na
internetové televizi TVCOM.
Více informací na www.mistrysmistry.cz.
Marcela Macáková
Foto www.xYx.cz se souhlasem
Jakuba Strakoše
První závodní sezona SK Tiebreak Praha
Závodní družstva SK Tiebreak Praha zahájila letos svou první sezonu v přeboru
Prahy smíšených družstev Praha Wilson
Cup. Zatímco mladší žáci si teprve zvykají
na zápasové zatížení, jejich kolegové
z družstva starších žáků si již připsali
první vítězství. Ve čtvrté třídě pražského
přeboru startuje i družstvo dospělých,
které je z velké části tvořeno dorostenci.
Proto cílem pro letošní sezonu není postup do vyšší soutěže, kterého bychom
se rádi dočkali v některé z následujících
sezon. Závodní družstva hrají svá domácí
mistrovská utkání na nově zrekonstruovaných kurtech v Třinecké ulici.
Ing. Martin Halama
šéftrenér SK Tiebreak Praha
Foto autor článku
Míša Tylová uhrála historicky první
bod klubu SK Tiebreak Praha.
Sport Centrum Praha Letňany
4. a 5. května 2013
Sportovní aerobik
Jednotlivci – muži:
kategorie A Martin Kučera, Fitness klub Slaný
kategorie B Radek Dvořák, Maniak Aerobik Havířov
kategorie C Studio K Barrandov
Jednotlivci – ženy:
kategorie A Kateřina Kadlecová, Aerobik studio Dvojka Sedlčany
kategorie B Tereza Balcarková, Aerobic club Angels Rakovník
kategorie C Kateřina Mlčochová, AK Olomouc
kategorie D Kateřina Procházková, SK Fit&Fun Ostrava
kategorie E Aneta Macounová, Studio K Barrandov
Dvojice:
Kategorie A Adéla Haníková, Kateřina Tesaříková, AK Olomouc
Kategorie B Tereza Lacarková, Nikola Kuklová,
Aerobic club Angels, Rakovník
Kategorie C Aneta Pifková, Kateřina Procházková, SK Fit&Fun Ostrava
Kategorie D Veronika Kotrnochová, KArkéra
Kopicová, JŠA Domyno I. Farářové
Týmy:
kategorie A JŠA Domyno I. Farářové
kategorie B Aerobik studio Dvojka Sedlčany
kategorie C KK-aerobik
kategorie D Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram
Tenisová část Třinecké v novém
V loňském roce obdržela
TJ Letov Letňany grant Magistrátu hl. m. Prahy na rekonstrukci povrchů do té doby
antukových kurtů v areálu
v Třinecké ulici.
Po rozsáhlých stavebních úpravách vznikly
tři tenisové kurty s kobercovým povrchem
z umělé trávy. Kurty mají nové oplocení a u
jednoho z nich vyrostla betonová odrazová
zeď, která v areálu dlouho chyběla. Bíle
nalajnovaný zelený koberec ještě doplní
modré pohledové plachty, celý tenisový
komplex bude v letňanských barvách.
Na neděli 23. června je přichystané slavnostní otevření kurtů za účasti zástupců
vedení městské části Praha 18 a hlavního
města Praha, pro příchozí bude uspořádán
turnaj čtyřher. Slavnostní den zakončí
hudební večer na zahrádce Sportbaru
Klubovna. Přijďte se i vy pobavit a zahrát
si na nových kurtech!
Ing. Martin Halama
předseda TJ Letov Letňany
Foto autor článku
V Třinecké byly vybudovány celkem tři
kurty s travnatým povrchem.
29
informační servis
Seznam organizací zajišťujících
kulturně-společenské a sportovní aktivity
Knihovna MČ Praha 18, Rychnovská 651, 1. patro objektu Šumperka, Praha – Letňany, knihovna.letnany.cz, [email protected]
tel: 286 921 066
• Do čtvrtka 13. 6.: Výstava Jak pečovat o pleť. Vystavuje kosmetická poradkyně Lenka Fehérpatakyová.
Výstavu bude možné zhlédnout ve výpůjčních hodinách
knihovny, vstup zdarma.
• PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY (platný od
pondělí 1. 7. do čtvrtka 29. 8. 2013 )
Po: 10:00–12:00, 14:00–16:00, Út: 10:00–12:00, 14:00–16:00,
St: 11:30–15:30, Čt: 14:00–19:00, Pá: zavřeno
Knihovna bude ve výše uvedených termínech uzavřena
z důvodu čerpání řádné dovolené a nezbytné každoroční
generální údržby knihovního fondu.
Klub Montessori, o. s., Malkovského 587, Praha – Letňany, www.klubmontessori, [email protected], tel.: 604 708 572
• Alternativní předškolní zařízení s montessoriovskou
pedagogikou pro děti 3−6 let nabízí pravidelní denní
program, širokou škálu montessori pomůcek a zkušené
učitelky s odpovídajícím vzděláním a praxí.
• Klub nabízí konzultace v EFT poradně pro děti i dospělé.
Folklorní soubor KYTICE, [email protected], tel.: 603 551 896
• Dětský taneční foklorní soubor.
pilates, cvičení na míčích, P-class aerobic, fitness
dance a spiderap toning, zdravé cvičeníčko pro maminky s dětmi, masáže, létací jóga.
Římskokatolická farnost, nám. 25. března 17, Praha – Čakovice,
www.farnostcakovice.cz
• Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou
v neděli od 9 hodin.
AEROKLUB Praha Letňany, Hůlkova 16, Praha – Letňany, www.akletnany.cz, [email protected], tel.: 286 852 040
• Aeroklub sdružuje zájemce o létání na větroních
nebo na sportovních letounech.
Sport Agency Praha, KD Letňanka, Rýmařovská, Praha – Letňany,
www.sportagency.wz.cz, [email protected], tel.: 777 800 234
• Latinskoamerické, standardní tance a rytmika pro
děti, sportovní taneční klub, orientální tance a pilates
pro ženy, kondiční cvičení pro muže, taneční kurzy pro
dospělé, cvičení pro ženy, klub Laky, cvičení rodičů
s dětmi.
Taneční skupina SANDRA 96, ZŠ Tupolevova 522,
Praha – Letňany, p. [email protected], tel.: 777 099 304, 602 610 221
• Sandra 96 pořádá každé úterý od 18 a 19 hodin
v ZŠ Fryčovická taneční hodiny pro děvčata od 4 do
16 let. Možnost vyzkoušet si taneční styly – mažoretky,
roztleskávačky, břišní tance, hip-hop, latinskoamerické
a moderní tance i základy modelingu. Nábor nových
členek!
Klub Slunečnice, o. s., KD Letňanka, Rýmařovská 561, Praha – Letňany, www.klubslunecnice.cz, tel.: 607 982 793
• Nabízí volnočasové aktivity pro děti i rodiče: mateřské
centrum s programem pro rodiče s malými dětmi a hřiště
pod střechou; zájmové kroužky pro děti předškolního
i školního věku – výtvarné, hudební, vzdělávací; Schůdek do školky – klub pro děti od 2,5 roku ; cvičení pro
rodiče a děti od 1,5 roku.
Squashcentrum MODRÝ SVĚT,
ul. Beranových 125, Praha – Letňany, www.squashMS.cz, [email protected], tel.: 286 920 117, 603 147 921
• Squash, posilovna, sauna, víceúčelový sál pro skupinová cvičení a taneční pro dospělé i děti. Juniorská
škola squashe. Turnaje pro rekreační hráče.
Kazimírka, o. s., Frýdecká 441, Praha – Letňany, www.kazimirka.cz, facebook.com/kazimirka, [email protected], tel.: 776 355 202
• Sdružení nabízí volnočasové aktivity pro děti školního
věku – tábory, výlety, zájmové kroužky.
• Kroužky junior aerobiku a junior zumby probíhají
v malé tělocvičně v ZŠ Fryčovická.
Studio Re&Fit, Areál Modrý Svět, ul. Beranových 125, Praha – Letňany, www.squashms.cz/masaze_refit, [email protected], tel: 774 191 882
• Studio nabízí profesionální služby fyzioterapeuta – osobního trenéra – výživového poradce,
s komplexním a zároveň individuálním přístupem.
Pozor – pro Letňanské vstupní vyšetření zdarma!
Dětský klub Letnice, Fryčovická 462, Praha – Letňany, www.klubletnice.cz, facebook.com/klubletnice, [email protected], tel.: 776 355 202, 266 711 672
• Dětský klub a mateřské centrum jsou v provozu
denně. Školní děti mohou klub navštívit a využít počítače denně od 13 do 18 hod. (vč. víkendů a prázdnin).
Klub nabízí kroužek yoyování, počítačů, moderní dívka,
tvořiná dílna, dramaťák.
Výtvarný atelier BOLD, Kamila Herdinová,
Krausova 605, Praha – Letňany, www.atelierbold.cz, tel.: 602 227 955
• Pořádá výtvarné volnočasové aktivity pro širokou
veřejnost. Tvoření z polymerové hmoty fimo, večerní
kreslení, pletení a skládání z papíru, výroba šperků
a dekorací.
Pěvecký sbor Camerata Praha, www.cameratapraha.cz, tel.: 773 158 773
• Pěvecký sbor má v současné době dvě přípravná
oddělení (Kamarádi, Broučci) a Komorní sbor.
30 Letňanské listy 6/2013
Aerobic Katka Šístková,
Squashcentrum MODRÝ SVĚT, www.katkasistkova.cz, tel.: 777 136 452
• Sledujte novinky na webových stránkách. Zacvičte si
pilates, Ae-mix, formování těla, stepy, P-class, zumbu
apod. Nábor do kurzů na rok 2013/2014! Zápis dětí na
taneční lekce pořádá i www.sdg.cz a www.kdance.cz.
Sport Centrum Praha, Tupolevova 710, Praha – Letňany, www.sport-centrum-praha.cz, [email protected], [email protected], tel.: 775 167 079
• Zázemí pro volejbal, nohejbal, florbal, badminton,
tenis, šerm, skupinová cvičení pro ženy, Body&Cord,
mix aerobic, hathajógu, jógu a spiderap.
CENTRUM REKONDICE, Sport centrum Praha – Letňany, www.centrumrekondice.cz, [email protected], tel.: 775 281 220, 775 167 079 – rezervace
• Nabízí služby fyzioterapeuta a terapii v norském systému Redcord; cvičení pro těhotné a ženy po porodu,
pro seniory a lidi se zdravotním omezením; dále jógu,
TJ Letov Letňany, [email protected], tel.: 603 306 331
• Tenis, volejbal, nohejbal, badminton, sport pro všechny,
turistika, tenisová škola.
Letňany Lagoon, s. r. o., Tupolevova 665, Praha – Letňany, www.letnanylagoon.cz, tel.: 283 921 799
• Zařízení nabízí bazén, fitness centrum a sál na program
H.E.A.T., relaxační centrum se saunou a whirlpoolem,
solárium atd.
SKYDIVE ARENA, Tupolevova ul., Praha – Letňany, www.skydivearena.com, [email protected]
• Simulátor volného pádu umožňuje létání ve 12 metrů
vysoké letové komoře (indoor skydiving).
Prostor Letňany, Křivoklátská 302, Praha 9 – Letňany, www.prostorletnany.cz, facebook.com/prostorletnany, tel.: 776 239 654, 608 126 633
• Centrum nabízí horolezeckou stěnu se 120 m² lezecké
plochy, kurzy lezení pro děti od 6 let a začátečníky,
ping-pong a capoeiru, výuku tradiční hathajógy.
Fitnessie – studio zdravého pohybu, www.studio-fitnessie.cz, [email protected], tel.: 604 181 819,
• Nabízí lekce individuální i skupinové: hubnutí,
zdravá záda, cvičení po porodu a v těhotenství, lekce
pro děti, cvičení seniorů. Poradenství v oblasti výživy.
Nově – cvičení pro děti všech věkových kategorií.
Sbor dobrovolných hasičů Letňany, Toužimská 51, Praha – Letňany, www.sdh-letnany.eu, [email protected], tel.: 603 577 065, 266 315 001,
• SDH zajišťuje pro své členy soutěže, exkurze a výlety
s hasičskou tematikou.
Studio Motýlek, s. r. o., Třinecká 650 (objekt tělocvičny vedle tenisových kurtů), Praha – Letňany, www.studio-motylek.cz, [email protected]
• Kurzy kojeneckého plavání a plavání malých dětí,
cvičení maminek s miminky a batolaty, cvičení předškoláků bez rodičů, výtvarný, hudební a dramatický
kroužek, multismyslový program Ostrov objevů pro děti,
miniškolička pro děti 3–6 let, přípravka pro předškoláky,
cvičení pro seniory, cvičení a plavání pro budoucí
maminky atd.
Podrobné informace o nabídce kurzů a akcí najdete na webových stránkách uvedených organizací.
inzerce
8. 6. - Z pohádky do pohádky
M Praha 18 po ádá v našem parku pohádkový den. Soutěže pro
malé i velké, rodinné týmy, hudební vystoupení a spousta dobrého
jídla i moku, jak v uhlí ské pohádce o Da bujánovi a Pandrholovi.
Superman - 9. 6.
Dorazí se podívat, zasoutěžit si a hlavně zkontrolovat premiéru filmu
„Muž z oceli , která bude už 20.6. v kině Cinema City.
15. - 16. 6. - Streetball
Ost í hoši z ulice si to rozdají s amatéry i profesionály.
Streetballová exhibice za ú asti těch nejlepších street-basketbalových hrá ů.
Více než
nákupy
24 hodin pro KU E - 22. 6.
Další ro ník oblíbeného závodu pro dobrou věc! Zapojte
se i vy ‒ p ije te se podívat na nonstop závody modelů Mini-Z.
www.ocletnany.cz
22. - 23. 6. - Prague international drift festival
Jedna z nejextrémnějších motoristických akcí, jakou kdy naše
obchodní centrum uskute nilo. Driftování p ímo na parkovišti.
Škola smyku a soutěže pro návštěvníky.
SC-330260/12
PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY!
Květen 2013
I Ročník 19 I
ZDARMA
– náklad 10 000 výtisků
– distribuce zdarma do poštovních
schránek
S NÁMI
– další číslo vychází
Slovíte
o
2. července
tŇANY!
ww w.l etn an
y.c z
Po třech le
tech
je pohár za
se doma!
Letňanští ha
siči
vyhráli osm
ý ročník zá
vo
du
hasičské vš
estrannosti
CelÉ le
TémA měSíc
e
Tradiční osla
vy Dne dětí
na Staré Náv
si se blíží
Strany 4–5
Více na straně
21
DOPRAVA
Zóny placené
ho stání:
ano, či ne?
Strany 16–17
SPORT
Stane se Prah
baštou ženskéa 18
ho fotbalu?
Strana 27
pro informace o inzerci kontaktujte Martinu Maškovou, tel.: 725 359 989, [email protected]
Důležité kontakty:
Sekretariát starosty MČ
tel.: 284 028 110
e-mail: [email protected]
Sekretariát tajemníka ÚMČ
tel.: 284 028 114, fax: 284 028 225
e-mail: [email protected]
Úřední hodiny podatelny ÚMČ:
Pondělí 7,30–17,30 hod.
Úterý
7-30–15,30 hod.
Středa
7,30–17,30 hod.
Čtvrtek
7,30–15,30 hod.
Pátek
7,30–11,00 hod.
Chybějí vám v Listech nějaké informace? Napište nám: Letňanské listy,
Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany,
nebo [email protected] Chtěli byste,
abychom uveřejnili v Listech informace o vaší akci? Napište nám, zařadíme ji do rubriky Kalendárium.
31
Speciální inzerce
pro živnostníky
Výhody inzerce v Letňanských listech:
• distribuce zdarma do poštovních schránek
• s námi oslovíte celé Letňany a Nový Prosek
1/32
inzerce
44 x 30 mm
nová
služba
www.letnany.cz
Cena za jedno
zveřejnění
700 Kč
(bez DPH)
Kadeřnic
í, kosm
Prodejna tv
- zdravá veýtika, masáže
živa, kosme
AKCE měsíc
tika
e května,
Ka
če
deřnictví: ke
rvna:
Kosmetika: stříhání zdarma parafín
k
nebo parafín celkové kosmetice zdar ový zábal rukou
ma zpevnění
ov
Masáže: k m ý zábal rukou
poprsí,
as
30 min. zdar áži zad
ma masáž šíj
k masáži ko
mbinace 1 h. e
zdarma baňk
y
Tel.: 604 88
1 187
www.salon
-letnany.cz
Otvírám
e
30.4.
MFpodlahydka
í poklá
Profesionální kvalitn
h
dla
po
h
cíc
plovou
mfpodlahy.cz
.com
[email protected]
Tel: 728 042 605
Praha 9 - Letňany
Jóga v L
etň
s Mgr. T anech a ve K
b
aťánou
Vidyou elích
Ametov
Od du
o
www . t
bna
u
kurzy p 2013 začínají n
ow
ov
dětské erjógy, hatha é jarní
jó
jógy, gra
vidjógy gy,
.
a ta n a Tel.: 60 ametova.cz
3E
5K
KÁČ 13 791
E
S
U
SKÝ
DĚTPROSEK TEXTILU
NA cká 700/14 O I NOVÉHOU 0–15 LET
la
em Bil
ím dom
chodn
, za ob
d.)
e a po
K
H
ne
UŽITÉ DĚTI VE P,VUĚmbro, Adidas, Nik
EJ PO
PROD LŇKŮ P,RMarOks & Spencer, GA č/kus
va
A DOačPek Next, George í již od 20 K 4–17 hod. 10% slerátem
1
ze
n
(od zn
bleče ba: Po–Pá 777 948 140 s tímto in
o
y
n
Ce
ací do z | tel.:
Otevír abyobleckyn.cávštěvu
Jablo
www.be se na Vaši
Těším
Martina Mašková
Vít Vrbický
[email protected]
[email protected]
tel.: 725 359 989
tel.: 603 786 170
Download

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se