Navštivte Golf Club Kotlina
Terezín s naší 20% slevou
Recenze a informace na straně 4
1. ČÍSLO, ROČNÍK II, BŘEZEN 2015
Soutěžte s GOLFPLAN
o pojištění
Více podrobností na straně 2
PRVNÍ ČESKÉ GOLFOVÉ NOVINY
CELOROČNĚ ZDARMA
Partner vydání
Úvodní odpal
Předčasné
zprávy
o konci novin
Krok ze sněhu na trávu
Před novou sezonou: kam jde golf a o co (se) bude letos hrát?
M
Hrajeme Golf
ark Twain, který o golfu prohlásil, že je to zkažená pěkná procházka, proslul také jiným bonmotem. „Zprávy o mém úmrtí byly
značně nadsazené,“ uvedl americký
spisovatel. Nelze si na to nevzpomenout v souvislosti s tolik prorokovanými konci tištěných novin.
Právě minulý měsíc, přesně
4. února, se připomínal Den českého
tisku, připadající na výročí publikace
prvních česky psaných novin. Ty poprvé vyšly v roce 1719 a k podpoře
jazyka sloužily 53 let.
Oproti Pražským poštovským −
nebo také českým − novinám mají
české golfové noviny za sebou zatím
jen jeden rok existence. Už sám o sobě
je ale spolu s kladným přijetím titulu
důkazem toho, že informace v tištěné
podobě mají pořád své místo, ba že
jim lidé po čase zbláznění do elektronických médií přicházejí znovu na
chuť. Aspoň v golfové oblasti určitě.
Noviny Hrajeme Golf vítají čtenáře na prahu své druhé sezony. Zima
na nich nic nezměnila. Pořád chtějí
být místem, kde najdete čerstvé informace o českém golfu a hlavně návody, kde a jak si golf dobře zahrát.
Nadále platí, že to jsou noviny pro
čtenáře, kteří je sami tvoří. Vítejte,
hezkou hru a čtení v roce 2015.
Končí další zima, která vlastně ani
příliš zimou nebyla, takže golfová sezona se zase o něco natáhla a pauzy
v hraní nadšenců byly díky klimatickým rozmarům opět o něco kratší.
Stejně tak se zkrátil pověstný krok,
který je nyní potřeba udělat při definitivní výměně lyžařského vybavení
za golfové. Vítězství příjemného jara
a zelené barvy nad bílou je už neodvratné.
Golf se chystá na další sezonu
s vědomím, že nabízí velký prostor
pro další zájemce o tuto nádhernou
hru. Přesně 56 438 unikátních hráčů
bylo oficiálně registrováno ke konci
minulého roku ve 177 golfových klubech, působících na 102 hřištích.
Zatímco poslední dvě čísla jsou
na desetimilionovou zemi jistě impozantní, to první by se podle průzkumů mohlo teoreticky zněkolikanásobit. Teorie je však jedna věc
a praxe druhá, jak ukázaly poslední sezony, kdy golf marně vyhlížel
pokračování boomu z první dekády
tohoto století. Možná už bylo líp, ale
rozhodně nemusí být hůř.
Co hra nyní nejvíc potřebuje? Tomuto tématu se věnuje hned několik
článků v prvním čísle nového ročníku
golfových novin. Pozornost zaostřily
také na diskutované téma zimy, a sice
hru amatérů o peníze. Měla ji dokonce
umožnit jedna tour, která však skončila dříve, než začala. I tady byl krok
mezi přáními a skutečností docela
krátký. Tak jako mezi zimou a jarem.
Redakce Hrajeme Golf
Citát čísla
„Golf je hra.
Není to válka.“
Jack Nicklaus
TVOŘTE SERIÓZNÍ
GOLFOVÉ NOVINY
SPOLEČNĚ S NÁMI
• dělte se o vlastní zážitky
• informujte o svém hřišti
• zasílejte tipy a náměty
I VY JSTE ČESKÝ GOLF!
[email protected]
Čas přestupu z bílých svahů na zelené louky právě nastává. Foto: Golf Katschberg
Co, kdy, kde?
Kalendář 2015
Vzhůru na Azory
uprostřed oceánu
Kluby a hřiště
pod naší lupou
Tichý konec
Golf Show
Kam se vydat na špičkový golf amatérů
a za největšími turnaji profesionálních
sérií na českých hřištích? Přehledný
kalendář českého golfu od dubna do
října dává odpovědi a také návod na
volné divácké chvíle.
Azorské souostroví, čítající 9 ostrovů,
najdeme uprostřed Atlantského
oceánu, 1500 km od Lisabonu. Při
pohledu na mapu připomínají ostrovy
rozházené placičky. Hlavně se tu ale
dá hrát golf.
Novinky na hřištích, speciální výhody
pro hráče, tipy na turnaje a nejrůznější
doprovodné akce v klubech – to
všechno sleduje podrobná mapa
českého golfu, která přináší všechny
dostupné programy příštích dní.
Kdysi honosná výstava Golf Show
se letos poprvé od roku 1996 vůbec
nekonala, respektive se v rámci
veletrhu Holiday World proměnila
v jeden malý stánek. Co se vůbec stalo
a hlavně co by se s výstavou stát mělo?
Strana 5
Strana 7
Strana 9
Strana 12
Diagnóza golfu
• Jak jsme na tom v roce 2015?
• Co vyplynulo z diskuse u kulatého stolu?
• Originální povídání čtyř osobností, které
mají golfu co říct!
Čtěte na stranách 6 a 7
Více na straně 2
Propojení
různých
generací
Svobodný
výběr
odpališť
UMĚLEC
MANAŽERKA
Rodinné
a firemní
programy
VŠUDEHRÁL
KRITIK
Podpora
mladých
seniorů
DUBEN 2014
Prizemoney
golf tour
2
BŘEZEN 2015
Turnaje o peníze. Ano, nebo ne?
Téma letošní zimy se
jmenovalo Prizemoney
golf tour 2015. Nápad
se ale po mnoha úvahách a spletitém vývoji
nakonec neuskutečnil.
nětické Hory, Dýšiny, Pyšel, Ypsilonky,
Mstětic a Berouna s pořádáním série
problémy neměli. Jen ve Mstěticích si
prý nechali projekt vysvětlit a po informaci o voucherech se domluvili.
Sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar se na toto téma okamžitě ozval.
„Zarážející je, že s dotazem na možný
nesoulad těchto turnajů s Pravidly
amatérského statusu se na federaci
neobrátil nikdo z klubů či hřišť, které
jsou uváděny jako budoucí pořadatelé,“ napsal Klikar na federační web.
antonín ebr
Za neobvyklou tour stál začínající
golfista, jinak obchodník Bedřich Vít,
kterému vadilo, že se v tuzemsku na
amatérských turnajích soupeří o peníze pokoutně. Hrát otevřeně o bankovky na akcích, kde by se peněžní
výhry přímo generovaly ze startovného, se ale nelíbilo České golfové
federaci. Organizátor posléze od svého úmyslu ustoupil.
Kapitola IV: obavy
Promotér přesto dál živil svůj nápad.
Pouze hotové peníze definitivně vyměnil za zboží. Domníval se, že jím
nabízené vouchery na odběr artiklu
v hodnotě nižší, než je ekvivalent
500 liber, nebudou proti pravidlům.
Zástupci federace se ale opět nechali
slyšet, že účastníkům série i tak odeberou amatérský status, protože porušují regule.
„Pokud by hráčům skutečně hrozilo odebrání amatérského statusu,
tak celou sérii zruším a zahráli bychom si s kamarády pro radost,“ začal
ustupovat Vít.
Kapitola I: nápad
Žijeme v zemi, kde existují série
amatérských turnajů, na kterých se
ovšem ve skutečnosti hraje o desetitisíce korun, amatér na nich dostane
zdarma luxusní bag se svým jménem
a třeba také obdrží obálku s nezanedbatelnou finanční částkou jako
startovné. Zatím to jakoby nikomu
nevadilo.
„Sám mám podobnou zkušenost
s Lobby Tour a všichni víme například o vietnamských turnajích, kde
se hraje o horentní sumy,“ upozorňuje Bedřich Vít. Chtěl tedy založit
sérii turnajů, kde se o peníze mělo
bojovat zcela otevřeně, první měl být
koncem dubna.
„Štvalo mě, že lidé zaplatili na akcích pět tisíc korun a za druhé místo
si odvezli termosku. Výhry neodpovídaly výši vkladů, pořadatelé si za
nehty nechávali příliš mnoho,“ dodává Vít, že mu kromě zatajování peněz
vadili také jistí hrabiví promotéři.
Kapitola II: reakce
Prakticky okamžitě po zveřejnění
záměru přišla reakce ze strany České
golfové federace.
Kapitola V: rezignace
O peníze mohou oficiálně hrát jen profesionálové. Foto: European Tour
„Naším cílem samozřejmě nebylo
ublížit hráčům, kteří by mohli přijít
o amatérský status. Respektujeme, že
amatérská odměna by měla být omezena nějakou výší, ale každý den jde
na turnajích o nějaké vouchery, které
pouze nahrazují peníze. Je to alibismus, který si jen hraje se slovíčky,“
říká Vít.
Jenže chyba! Ani hodnota zboží
nahrazujícího peníze nesmí přesáhnout 500 liber, upozornila ČGF a varovala před eventuální účastí jak hráče,
tak hřiště. Začínající promotér ovšem
nikdy neobdržel oficiální dopis od
federace, vždy šlo jen o reakce na
federačních stránkách. „Dostal jsem
pár negativních odpovědí, ale drtivá
většina reakcí byla, že nám lidé fandí,“
tvrdil promotér.
Kapitola III: úvahy
Byl tu ovšem další problém. Na čes-
Soutěžte s GOLFPLAN o pojištění Birdie
Hole-in-one
Třetí cesta: neamatér
Golfista nemusí být buď amatér,
anebo profesionál. „Být amatérem
není povinností žádného golfisty, je
to jeho svobodná vůle. Golf každý
může hrát i jako neamatér. Samozřejmě nemůže hrát amatérské soutěže
a využívat výhod určených pouze pro
amatéry,“ říká golfový historik Prokop
Sedlák.
Dosud se neamatéry stávali hráči,
kterým byl sebrán status kvůli trénování klientů nebo přijetí příliš velké
ceny za hole-in-one. Takových golfistů bylo v Česku podle našich informací devět.
„Až do roku 1990 se o amatérském statusu nehovořilo, všichni
golfisté byli členy ČSTV a stejně jako
ostatní sportovci amatéry. V příručce
Pravidla golfu, vydávané Československým golfovým svazem, nebyla
Pravidla amatérského statusu, i když
v anglických originálech již ano,“
upozorňuje historik.
Turnaje se hrávaly o diplomy, pak
přišly i věcné ceny, jako třeba lahev
koňaku. „Dosud neznámá situace nastala, když lady a lord Abrahamsovi
přivezli do Mariánských Lázní kolem
roku 1968 dva nové sety holí, o které
se mělo hrát.
Vznikly vášnivé debaty a téměř
to způsobilo rozpad českého organizovaného golfu, protože soutěž byla
vyhlášena jako handicapová, takže
první cenu mohl vyhrát kdokoliv,“
vzpomíná Prokop Sedlák.
„V průběhu šedesátých let začali na Líšnici jezdit hráči z ostatních
pražských oddílů, z nichž někteří
mezi sebou hráli o malé peněžité sázky. Oddíl Slavoj to kritizoval, a proto
se to tajilo,“ prozradil historik jedno
z tajemství golfu. (ae)
Pravidla: nejsou peníze jako peníze
Je rozdíl mezi hrou o peněžní výhry (pravidlo 3-1), sázením, které je v rozporu se
záměrem a duchem Pravidel (7-2), a formami sázení, které samy o sobě nejsou porušením Pravidel.
Přípustné formy sázení:
• hráči se mezi sebou obvykle znají
• sázení je nepovinné a je omezeno na
hráče samé
• veškeré vyhrané peníze hráčů pocházejí
od hráčů samých
• suma všech sázek není obecně považována
za přehnanou
• sázení na turnaje profesionálů
Nepřípustné formy sázení:
• účast hráčů je povinná
(např. povinné sdružené sázení)
• jde o značné finanční částky
• akce jsou určeny ke shromáždění
peněžní výhry
kých greenech se podvádí, i když se
hraje jen o čepice. Jak by to asi vypadalo, kdyby šlo o tisíce, a dokonce
desetitisíce korun? „Vím, co někteří
na hřišti dokážou, takže nepůjde sestavit flight na přání a při turnaji budou k dispozici dva tři maršálové na
vozíkách,“ plánoval Vít.
Zástupci oslovených areálů z Ku-
Po poslední a zatím nejtvrdší reakci federace se promotér rozhodl, že
sérii nespustí. Předseda Komise pro
amatérský status Miroslav Holub totiž na federační web napsal, že„hra o
tzv. proplácené šeky nebo vouchery
je hra o ekvivalent peněžní výhry a je
rovněž porušením pravidel amatérského statusu“.
Po pár dnech přišlo rozřešení.
„Jak jsem již říkal, nepůjdu hlavou
proti zdi. Nemůžu ohrožovat nevinné
účastníky mých akcí. Na základě posledních událostí tour v této podobě
zrušíme a budeme to hrát pokoutně
jako doposud,“ prozradil definitivní
rozhodnutí Bedřich Vít.
„Na dvojce celému flightu spadla čelist. Z odpaliště jsem rovnou trefil tyč. To, že
zůstal v jamce, jsme zjistili až na greenu. Na devatenáctce jsme si pak dali pořádně
do trumpety. Kdyby tak věděli, že celou oslavu zatáhnul GOLFPLAN.“
Golfista M. T., Mladá Boleslav
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
www.golfplan.cz
Do jaké částky můžete pohostit kolegy z flightu při zahrání
H-I-O s pojištěním PAR a BIRDIE od společnosti Golfplan?
a) 2000 Kč
b) 4000 Kč
c) 6000 Kč
Správnou odpověď zasílejte na [email protected] Soutěž platí do 15. 3. 2015, výherce bude následně vylosován.
Kdo souhlasil
Kdo nesouhlasil
„Myšlenka není nová. Např. na Botanice se podobné turnaje organizovaly už v několika předešlých
letech. Sám jsem se zúčastnil loni a odnesl si výhru
zhruba 300 korun. Nikdo z golfových bafuňářů to
dodnes neřešil a na serveru ČGF jsem stále veden
jako vzorný amatérský golfista.“ Aleš Kamarád
„Amatérský status není něco, co by si vymyslela Česká golfová federace. Svým členstvím v R&A však jasně deklaruje, že bude pravidla
dodržovat. Pravidlo 1-3 říká, že hráči se nesmějí dohodnout, že nebudou dodržovat pravidla golfu. Trestem je diskvalifikace. Vaším právem
je zúčastnit se Prizemoney golf tour, naší povinností je odebrat vám
amatérský status.“ Miroslav Holub, předseda Komise pro amatérský status
„K čemu je dobrý amatérský status? Že jsem amatér,
to si moc dobře uvědomuji po každé ráně do míčku.
Pokud někdo zorganizuje předmětný turnaj o peníze a všichni jsou s tím srozuměni, v čem je problém?
Lepší než černé turnaje po vzoru heren.“ Robert
„Situaci jen tak pobaveně sleduji zpovzdálí, protože
se do ‚Tour za peníze‘ nehodlám zapojit, ale myslím
si, že časem vznikne skupina lidí, kteří se vykašlou
na amatérský status, vytvoří vlastní sérii turnajů
a budou si klidně o peníze hrát.“ Vlastimil Musil
„Dvanáct let jsem organizoval společné turnaje profesionálů a amatérů. (...) Lze to provést tak, abyste
ochránil amatéry od případných sankcí ze strany
úředníků z ČGF. (...) Ošetřete si to a pořádejte svoji
tour. Ničeho se neobávejte, jejich autorita a vyhrůžky jsou spíše k pousmání.“ Jaroslav
Zdroj: cgf.cz, golf.cz, prizemoney.cz
„I když snad lze podobný turnaj uspořádat, jde v podstatě o profesionální podnik. Ostatně závadný je už samotný název túry, protože
se jednoznačně hlásí k vědomému porušování (v lepším případě ignorování) Pravidel amatérského statusu. Tento projekt (a případné
další podobné) by měl být okamžitě zastaven.“ Dalibor Procházka,
předseda Komise rozhodčích
„O peníze mají hrát profesionálové, ne amatéři. Ale pokud si o ně zahrají kamarádi, kteří se dobře znají, a je to jejich pravidelný zvyk, nevidím v tom problém. Ať si stejně movití přátelé dají partičku golfu třeba
o vilu. Hrát o peníze na amatérském turnaji je samozřejmě proti všem
pravidlům.“ Vladimír Bouček, člen Komise pro amatérský status
„Na údajný přežitek amatérského statusu jsem alergický asi jako na
zrušení ofsajdu ve fotbalu. Ten status jednoznačně a taxativně stanoví
hodnotu ceny, kterou smí amatér přijmout. Můžete vytvořit zcela samostatnou túru nezávislou na statusech i ČGF, věřím, že zájem bude
dostatečný, ale její účastníci nemohou být a také nebudou amatéry.“
Kamil Pilát, profesionální trenér
OHLÉDNUTÍ
3
BŘEZEN 2015
Těžko na nymburském cvičišti
Vypadalo to jako
hodina tělocviku někde
na střední škole. Kluci
a holky přeskakovali
překážky, házeli
medicinbaly, dělali
kliky. V nymburské
tělocvičně však
probíhalo první
soustředění golfové
reprezentace zaměřené
na kondici.
Čeněk Lorenc
Pohybový trénink v tělocvičně tvořil
ovšem jen část čtyřdenního pobytu
ve sportovním centru v Nymburce,
kde se na úspěchy připravovalo už
několik generací sportovců. Tam, kde
léta nabírali formu před šampionáty
třeba Jan Železný nebo Barbora Špotáková, se na přelomu ledna a února
sešla téměř dvacítka mladých golfových reprezentantů. Středoškoláky
připomínali nejen svým juniorským
věkem, ale také tím, že pro některé
to byla po delším čase nezvyklá kolektivní aktivita, ke které se nestavělo
úplně snadno.
„Řekli jsme si, že by bylo dobré
něco takového konečně uspořádat,
protože sport vyžaduje komplexnost přípravy,“ uvedl reprezentační
trenér Jiří Němeček, sám se účastnící mnoha cvičení, a tedy také poněkud belhající se. „Golf je v mnohém
jednostranný. Tím, že ho děti hrají
odmalička a specializují se, pak třeba
neumějí ani hodit balon nebo udělat
kotrmelec. Chybí všestrannost.“
K ruce měl trenér Němeček experty na kondiční přípravu, Romana
Lejčka a Milana Mojžíše. Druhý jmenovaný působí na brněnské Kaskádě
a zúčastnil se mnohahodinového
golfového maratonu na Kořenci. Je
tu někdo lepší na výdrž?
„Jde o pilotní soustředění, kde se
hráči mají naučit základním sportov-
Šimon Zach pod dohledem Romana Lejčka. Foto: Zdeněk Sluka
ním návykům, správnému dýchání,
rozcvičce nebo technice běhu,“ vysvětlovali oba trenéři s tím, že golfisté dostávají především návod, co
dělat dál.
Čekalo se na účast profesionálky Kláry Spilkové, ale ta pro nemoc
nepřijela. I tak měli trenéři s devíti
chlapci a osmi dívkami práce dost.
Po vstupních testech nastal dvoufázový trénink, který doplňovaly hry
v tělocvičně nebo kompenzační cvičení ve vodě. Důležitou součástí byl
tzv. TPI screening – série testů, jež
odhalují největší fyzické limity a oslabení svalů.
„Myslel jsem, že to bude horší,“
hodnotil trenér Němeček úroveň
kondice amatérských golfistů. „Také
jsem byl celkem mile překvapen. Až
na pohyb do strany při různých hrách
jsem neviděl nějaké extra nedostatky. Navíc je znát, že někteří hráči mají
vlastní kouče na fyzickou přípravu,“
dodal Mojžíš.
U golfistů nejde o vytrvalost
nebo výbušnost, ale spíše o dynamiku pohybu včetně úvodního strečinku, o udržení koncentrace a také
o minimalizaci únavy a stresu. I kvůli
tomu, že taková příprava měla premiéru, byli trenéři na frekventanty
soustředění znatelně hodnější než na
jiné sportovce.
„Koncepci soustředění tvořila
jakási zábavná forma námahy, ne-
vědomá dřina, žádný dril,“ vysvětlil
Němeček. „Nemůžeme tady nikoho
bez předchozí přípravy totálně zničit,
i když by to samozřejmě šlo. Nemělo
by to ale význam, a mohlo by se dokonce poškodit zdraví dospívajícího
těla,“ vysvětlil Lejčko.
Jak hráči jiný pohyb brali? Vytáhlý
Dominik Pavouček se vysloveně bavil
a jeho vyrýsovaná postava dávala
znát, že je v tělocvičně jako doma.
Také Šimon Zach si uměl dát do těla,
ale při provádění extrémních kliků
nakonec převládla bolest nad radostí. Vítek Novák si rád sedl na lavičku
k odpočinku, i když to trenéři mezi
úkoly nedoporučovali, a zahudral
přitom na jiná, prý ještě těžší cvičení
z minulého dne. Mezi dívkami vyčnívala svým zaujetím pro věc Sára
Kousková.
„Kluci jsou pohybově celkem talentovaní, to spíš holkám se někdy
nechce moc hýbat,“ konstatoval trenér Lejčko. A dodal: „Všestrannost je
důležitá, z ostatních sportů si hráči
přinesou potřebné dovednosti. Při
provozování kolektivních her je tady
vidět, že golfisté s nimi moc zkušeností nemají.“
Soustředění v Nymburce ukončily přednášky o zdravé výživě
a seznámení se svazovým lékařem
Jaroslavem Větvičkou. Teď už je na
golfistech, jak s informacemi o své
kondici a návodem na její zlepšení
v průběhu roku naloží. Ukážou to
ostatně i výsledky. Po sezoně se má
reprezentace k podobnému pobytu
sejít znovu. To už ale asi nebude taková procházka jako napoprvé.
inzerce
Kontrola může přijít
za každým hráčem
Hrajeme golf
O nových antidopingových pravidlech, platících od začátku letošního
roku, se při prvním soustředění sezony dozvěděli také reprezentanti. Tresty za doping ve sportu – včetně golfu
– se zpřísnily, a co je podstatné, týkají
se prakticky všech hráčů, tedy nejen
vrcholových, ale i výkonnostních.
Sankce za prokázaný doping
vzrostla ze dvou let zastavení činnosti
na čtyři. Stejně tak je to u odmítnutí
dopingové kontroly. Zákaz činnosti
platí jak pro samotnou aktivitu, tak
pro výkon funkcí trenéra, rozhodčího
nebo činovníka – a to ve všech sportech. Eventuálně přistižený golfista
tedy jinam neuteče.
Podle pravidel může být na doping testován každý hráč registrovaný v České golfové federaci, a to jak
při turnaji, tak mimo soutěž. Teoreticky tedy může za vámi coby členem
golfového klubu přijít večer domů
dopingová kontrola.
„I padesátiletý začínající hráč
s handicapem 36 musí být z pohledu
antidopingových pravidel čistý,“ uvedl šéf Antidopingového výboru České
republiky Jan Chlumský pro cgf.cz.
„Golf jako olympijský sport musí počítat s tím, že se v něm dopingové kontroly budou dít nejen při vrcholných
turnajích, jako jsou mezinárodní či
národní mistrovství, ale že hráči mohou být vyzváni k poskytnutí vzorku
i mimo soutěž.“
Chlumský ovšem naznačil, že hluboko do výkonnostního golfu kontroly zasahovat nebudou, podobně jako
to nedělají v jiných sportech.
„Snažíme se o racionální přístup
a prověřování těch, kdo golf provozují
vrcholově. Nemusí to být pravidlo, ale
chováme se stejně jako například ve
fotbale, v němž testujeme hráče první a druhé ligy a málokdy – pokud vůbec – jdeme do okresního přeboru.“
Co je doping
Je zakázáno:
beta-blokátory
marihuana
Není zakázáno:
alkohol
Monitoruje se:
kofein
nikotin
PEU 508 RXH 157x222 hrajemegolf.indd 1
26.02.15 10:40
HŘIŠTĚ
4
BŘEZEN 2015
golf club kotlina terezín
Počet jamek/PAR: 9/72
Hrací fee 9/18:
pondělí až čtvrtek 550/850 Kč
pátek až neděle 690/990 Kč
pondělí až úterý do 12:00 385/595 Kč
Typ hřiště: klubové
Rating: pro všechny
kategorie
Omezení hry: bez omezení
Charakter hřiště: rovinaté
Rok otevření: 2004
Architekti: Jiří Hamr a Jan Hubáček
Nadm. výška: 145 m n. m.
Kontaktní údaje
Tel.: +420 608 400 377
GPS: 50°51‘43“N 14°14‘23“E
Web: www.golfkotlina.cz
Příjemná rovina s malebnými jamkami, to je Terezín. Foto: GC Kotlina Terezín
Terezín: devítka, kde je vše na dosah
CO KOLEM NAJDETE
Pevnost Terezín
Na konci 18. století založena Josefem II. Hlavní pevnost má zdi široké 30 m
a celková délka pevnostního valu je
skoro 4 km. O pár set metrů dále leží
nechvalně známá Malá pevnost, za
druhé světové války věznice pražského gestapa.
Litoměřice
Město na soutoku Labe a Ohře s nádherným historickým centrem. Golf lze
spojit s návštěvou výstavy Zahrada
Čech nebo s podzimním vinobraním.
Vrcholky
Milešovka 837 m n. m., Lovoš 570 m,
Radobýl 399 m. Všechny dosažitelné
po značených cestách a zaručující
nádherné výhledy na České středohoří a Polabskou nížinu.
Porta Bohemica – Brána Čech
U obce Žernoseky. Projížďka po Labské cyklostezce, možnost přívozu přes
Labe. Žernosecké vinařství s degustací zdejších vín nabízí i ubytování.
20 %
Ve spolupráci s Maria Theresia
Golf Clubem Terezín mají všichni
hráči, kteří předloží na recepci tento
kupon, nárok na 20% slevu
z daného denního fee.
Platí do konce roku 2015.
inzerce
Není moc českých
hřišť, na nichž by byly
krátké vzdálenosti
mezi parkovištěm,
klubovnou,
tréninkovým zázemím
a odpalištěm první
jamky. Vše, co by
kamenem dohodil,
má devítijamková
terezínská Kotlina.
A nejen to.
Z Prahy za 30 minut
ANTONÍN JAN GRIMM
Kotlina je nejníže položeným hřištěm
v republice, leží pouhých 145 metrů
nad hladinou moře. I to je jeden z důvodů, proč vám tuto recenzi přinášíme v prvním letošním čísle Hrajeme
Golf. Hřiště bývá otevřeno jako jedno
z prvních v Česku. Může za to v dobrém slova smyslu výhodná poloha
v Polabské nížině.
„Hřiště jsme stavěli dva roky. Jedním z hlavních cílů bylo jeho začlenění do krajiny tak, abychom vytvořili
dojem, že zde hřiště leží od nepaměti.
A to se celkem podařilo,“ říká u rozpáleného krbu Jiří Hamr, spolumajitel
Kotliny. „Abych se dozvěděl o výstavbě a provozu golfového areálu co nejvíce, pracoval jsem nejprve na hřišti
na Floridě. Tam jsem se věnoval údržbě a trénování mládeže. Po večerech
jsem studoval golfovou architekturu.“
Krocení emocí
Pokud cestu na Kotlinu budete
plánovat na červen, zkuste ji spojit
s mimořádnou akcí v nedaleké
Roudnici nad Labem. Ve dnech 27.
a 28. června 2015 se na zdejším
letišti uskuteční Oslavy konce
II. Světové války - Memorial Air
show. Návštěvníci se mohou těšit
na přehlídku letadel naší armády –Gripenů, L 159, vrtulníků i
letounů Casa. Velkým lákadlem
bude i Red Bull tým a vzdušní
akrobaté z Flying Bulls Aerobatics
Team. Očekává se účast až 20 tisíc
návštěvníků, pro které je připraven
bohatý doprovodný program.
memorialairshow.webnode.cz
také k seniorům. Dvakrát týdně pořádají seznamovací lekce pro zájemce,
kterým zapůjčí hole i míče. Hodina
s trenérem pak vyjde na 90 korun. Pro
seniory platí nabídka celoroční neomezené hry od pondělí do pátku do
12:00 za 4600 Kč, což měsíčně vychází na více než solidních 390 Kč.
Golfisté, kteří Kotlinu navštíví, nejvíce oceňují přírodní charakter místa.
Může se zdát, že hřiště bude díky
umístění na rovině snadné, ale opak
je pravda. Golfista s průměrným HCP
36 zde hraje podle tabulek na 44 ran.
To je dost slušná suma ran k dobru
a také důvod ke zkrocení emocí. A některé jamky to přímo vyžadují.
Třeba trojka, par 3, ze žlutých
odpališť 177 metrů. Zde neplatí, že
každý green tříparu je třeba atakovat
první ranou. Hlavně pokud fouká protivítr, je lepší příhra před vodu, která
obklopuje celý green, a pak hrát na
green až druhou ranou. Podobně se
vyplatí krotit ego a emoce na poslední jamce. Zde zase číhá na nepovedené rány na green vodní překážka, takže pokud nezahrajete drive někam na
200 metrů a není navíc dobře umístěný, bezpečněji opět vychází příhra
Putting green před klubovnou. Foto: GC Kotlina Terezín
Hřiště je většinou v provozu od března do listopadu. Přes zimu se dá trénovat na litoměřickém výstavišti, kde
se nabízí simulátor a odpaliště do sítě.
„Golfisté k nám přijíždějí hlavně
z Litoměřic, Lovosic, Roudnice, Ústí
a také ze severu Prahy. Vždyť z Letňan
je to ke klubovně 30 minut po dálnici,“ dodává při loučení Jiří Hamr.
My dodáváme, že letos hřiště
otevřelo díky příznivým klimatickým
podmínkám už v únoru. Takže vás již
může přivítat.
před vodu a až třetí rána na green.
Bogey ocení i diváci na terase blízké
klubovny. Také ušetříte místním práci při výlovu míčů, kterých tu během
sezony nasbírají hezkých pár beden.
Cyklostezka po hře
Osobně se mi nejvíc líbí jamka číslo 4, pravý dogleg. Green, ležící poblíž pevnostních hradeb, a vzrostlé
okolní stromy tvoří při druhé ráně
zvláštní kulisu. Výhodou Kotliny jsou
i krátké přechody mezi jamkami.
I proto se dá zdejších devět jamek
obejít v klidu do dvou hodin.
Napříč hřištěm vede cyklostezka,
spojující Litoměřice a Terezín. Takže,
milí golfisté, vezměte si s sebou klidně kolo a po hře si můžete dát pár
kilometrů podle Labe nebo Ohře.
Na letošek Terezín plánuje „zrychlení“ občerstvení po hře. Během pár
minut se dočkáte hotových jídel
nebo sendvičů vlastní výroby. Vše za
příznivé ceny.
Seznamovací lekce
Velmi rozumně přistoupili na Kotlině
Hra v těsné blízkosti vody. Foto: GC Kotlina Terezín
Hřiště v blízkém okolí
CZ Golf Resort Ústí – Terasy
18 jamek, Ústí nad Labem, ceny fee
600/700 Kč až 1100 Kč, omezení HCP
54, mírně zvlněné, městské hřiště
tel.: +420 721 853 967
GPS: 50°41‘51“N 13°59‘24“E
web: www. czgolf.cz/golf-resort-usti-nad-labem
z Terezína 30 km
Golf beřovice
18 jamek, Beřovice, ceny fee
1100/1300 Kč, bez omezení,
kopcovité, luční hřiště
tel.: +420 602 525 242
GPS: 50°16‘14.731“N 14°7‘32.241“E
web: www.gcbr.cz
z Terezína 35 km
Golf Resort Barbora
18 jamek, Oldřichov-Jeníkov, ceny fee
990 Kč – celodenní, omezení HCP 54,
přírodní, rovinaté, lesní hřiště
tel.: +420 721 005 496
GPS: 50°38‘17“N 13°44‘30“E
web: www.golfbarbora.cz
z Terezína 41 km
TERMÍNY
5
BŘEZEN 2015
Kalendář akcí českého golfu 2015
Nejdůležitější soutěže amatérů plus vrcholné profesionální turnaje
Duben
17.–19.
Lady Abrahams Trophy ženy
21.–26.European Olympic Hopes Trophy
24.–26.
1. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour
Zbraslav
Slovensko
Cihelny
Květen
1.–3. Callaway Junior World Golf Championship
Kunětická Hora
2.–3. 1. Mid Tour ČGF
Zbraslav
9.–10.
1. Národní Golfová Tour MládežeYpsilon
15.–17.
2. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur
Telč
21.–23.
Mezinárodní mistrovství ČR MID amatérů
Karlovy Vary
23.–24.
2. Národní Golfová Tour Mládeže
Austerlitz
28.
PB Středoškolský pohár
Mstětice
28.–31.European Challenge Tour
Kunětická Hora
Červen
4.–6.
ME MID amatérů
Německo
5.–7.
3. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur TourRopice
11.–13.
ME seniorů
Maďarsko
13.–14.EXTRALIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo
Sokolov
13.–14.
1. LIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo ZÁPAD
Kynžvart
13.–14.
1. LIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo VÝCHODYpsilon
13.–14.
2. LIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo ZÁPAD A
Český Krumlov
13.–14.
2. LIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo ZÁPAD B
Mstětice
13.–14.
2. LIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo VÝCHOD A
Liberec
13.–14.
2. LIGA – muži, ženy 1. a 2. kolo VÝCHOD B
Olomouc
13.–14.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 1. a 2. kolo ZÁPAD A
–
13.–14.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 1. a 2. kolo ZÁPAD B
Terasy / Benátky
13.–14.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 1. a 2. kolo VÝCHOD A
Malevil
13.–14.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 1. a 2. kolo VÝCHOD B
–
14.–16.
Czech Disabled Golf Masters
Darovanský dvůr
17.–21.
Národní mistrovství ČR na jamky
Šilheřovice
21.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 16 – ZÁPAD
Barbora
21.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 16 – VÝCHOD
Čeladná
26.–28.
Faldo Series Czech Championship
Telč
27.–28.
2. Mid Tour ČGF
Kaskáda
Červenec
3.–5.
Národní mistrovství ČR žáků a kadetů
7.–11. European Girls’ Team Championship
7.–11.
ME družstev mužů a žen
7.–11.
ME družstev chlapců
12.–13.
3. Mid Tour ČGF
13.–14.
3. Národní Golfová Tour Mládeže
17.–19.
1. LIGA – muži, ženy 3. kolo, play-off – ZÁPAD
17.–19.
1. LIGA – muži, ženy 3. kolo, play-off – VÝCHOD
17.–19.
2. LIGA – muži, ženy 3. kolo, play-off – ZÁPAD A
17.–19.
2. LIGA – muži, ženy 3. kolo, play-off - ZÁPAD B
Zbraslav
Kaskáda
Švédsko, Dánsko
Finsko
Kunětická Hora
Černý Most
Mladá Boleslav
Austerlitz
Darovanský dvůr
Beřovice
17.–19.
2. LIGA – muži, ženy 3. kolo, play-off - VÝCHOD A
Lázně Bohdaneč
17.–19.
2. LIGA – muži, ženy 3. kolo, play-off - VÝCHOD BRopice
18.–19.EXTRALIGA – muži, ženy 3. a 4. kolo
Ostravice
18.–19.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 3. a 4. kolo ZÁPAD A
–
18.–19.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 3. a 4. kolo ZÁPAD B
Poděbrady / Černý Most
18.–19.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 3. a 4. kolo VÝCHOD A
Myštěves
18.–19.
KRAJSKÉ soutěže – muži, ženy 3. a 4. kolo VÝCHOD B
Kořenec / Kravaře
21.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 14 – ZÁPAD
Pyšely
21.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 14 – VÝCHOD
Ostravice
21.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 18CH – ZÁPAD
Hluboká
21.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 18CH – VÝCHOD
Nová Amerika
22.–24.
LET Access Series
Dýšina
22.–25.
Mistrovství Evropy ženRakousko
23.–25.European Young Masters
Švýcarsko
24.–26.Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour
Karlštejn
28.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 18D – ZÁPAD
Alfrédov
28.
Kvalifikace družstev mládeže – MČR 18D – VÝCHOD
Mladé Buky
30. 7. – 1. 8. Mezinárodní mistrovství ČR dorostenců a juniorů
Kunětická Hora
Srpen
1.–2.
Mezinárodní mistrovství ČR MID amatérů dvojic
4.–6. Mistrovství ČR družstev do 16 let – Pohár klubů
5.–8.
Mistrovství Evropy mužů
7.–9.
Ladies European Tour
12.–15.
Mezinárodní mistrovství ČR na rány
18.–20.
Mistrovství ČR družstev do 14 a 18 let
23.
Memoriál Hanuše Goldscheidera
23.–26.EXTRALIGA – muži, ženy 5. kolo, play-off
25.–27.
Mezinárodní mistrovství ČR seniorů na rány
27.–30.
PGA European Tour
28.–30.
U.S. Kids Golf Czech Open Championship
Telč
Mladá Boleslav
Slovensko
Dýšina
Čeladná
Olomouc
Karlovy Vary
Kunětická Hora
Karlovy Vary
Albatross
Kynžvart
Září
1.–5.
ME družstev seniorů a seniorek
5.–6.
4. Národní Golfová Tour Mládeže
5.–6.
Mid Tour ČGF
11.–13.Raiffeisenbank President Masters
16.–19.European Boys Team Championship Division 2
19.–20.
Přebory a mistrovství klubů
26.–27.
5. Mid Tour ČGF – Masters
26.–27.
5. Národní Golfová Tour Mládeže – Masters
Bulharsko, Litva
Hazlov
Barbora
Kaskáda
Mladá Boleslav
Mstětice
Kaskáda
Říjen
1.–3.
2.–4.
3.–4. 9.–11.
17.
22.–24.
Pohár mistryň evropských zemí
President Goldscheider Trophy muži
Mistrovství ČR hendikepovaných Československý pohár
President Trophy
Pohár mistrů evropských zemí
Maďarsko
Mstětice
Mariánské Lázně
Zbraslav
Sokolov
Kypr
inzerce
ZAČÍT
S GOLFEM
NEBYLO
NIKDY
JEDNODUŠŠÍ
Golf Club Praha
A. D. 1926
Různé typy členství
včetně dětského
Klubová registrace
již od 1 000,- Kč
ZKUŠEBNÍ
LEKCE
ZDARMA
Firemní akademie
a teambuildingy
Tréninkové centrum
dětí a mládeže
Skupinové tréninky
Letní příprava
Zimní tábory
+420 257 216 584
+420 702 088 313
[email protected]
Plzeňská 401/2, 150 00 Praha 5, [email protected], www.gcp.cz
KULATÝ
6
Diagnóza golfu aneb Jak
Jak je na tom zdejší golf
v roce 2015? Co dokázal
a co mu chybí? Sezvali
jsme k debatě čtyři
rekreační hráče různých
profesí a výkonnosti.
Spojují je léta strávená
na hřištích, zaujetí,
zkušenosti a myšlenky,
které stojí za to slyšet.
Ondřej HEJMA,
hudebník a publicista:
„Jako mnozí jiní jsem zažil boom
golfu v devadesátých letech, kdy
jsem mu také zcela podlehl. Nastalo
absolutní zbláznění, které je nutné,
aby člověk s golfem začal a pokračoval. Dnes jsme někde na konci růstu
počtu hráčů a hřišť. Začíná fáze určité stabilizace. Když vezmu Karlštejn
jako první hřiště postavené v nové
době, od té doby uplynulo dvacetiletí. Dvacet let, to není moc. Doba je
o dost těžší a v golfu se odráží.“
Pavel MANDYS,
literární kritik:
„Když jsem začínal jako mladé ucho
v roce 1988 v Motole s jednou holí,
potkávali se tam starší strýcové, kteří pamatovali prvorepublikové časy,
a mladí borci z podniků zahraničního
obchodu, kteří machrovali s vybavením. Golf se od té doby nezměnil přinejmenším v jednom rozporu. Pořád
se zmítá mezi tím, zda je znakem nějakého společenského statusu, nebo
sportem pro všechny. Někdy po roce
2000 se zdálo, že golf jednoznačně
míří k ‚masovosti‘, ale to se zastavilo.
Problém s imagí golfu, že je to něco
pro vyvolené, tady bohužel trvá.“
Ondřej Hejma lobbuje za výběr odpališť. Foto: Zdeněk Sluka
Jiří KRYŠPÍN,
mediální poradce a zakladatel
spolku Všudehrálové:
„Hraju deset let, a když se mi podařila hole-in-one, řekl jsem si: Co dál?
V padesáti jsem nemohl pomýšlet
na velké výkony. S kamarády jsme se
tak rozhodli poznat a objet všechna
hřiště v republice. Loni jsme založili
spolek Všudehrálové, kde je skoro
80 hráčů, kteří si zahráli nejméně 60
hřišť. Právě malá hřiště, jako je moje
domovské Prosečné, devíti- nebo
šestijamková, mě na golfu baví nejvíc. V anketě na našem webu tato
hřiště vyšla vysoko, pokud jde o atmosféru, a myslím, že na nich leží budoucnost golfu.“
Ivana ZLESÁKOVÁ,
bankovní manažerka:
„Taky hraju deset let, přešla jsem
ke golfu od horských kol, kde jsem
přestala stačit mužům, a navíc jsem
si přinášela do práce samá zranění.
Jsem členkou čtyř klubů, a kvůli golfu jsem se dokonce přestěhovala do
blízkosti Albatrossu.
Po práci jdu v půl sedmé večer na devítku.
Vidím golf jako sport
pro všechny. Kdo
chce, tak si ho najde.
Pokud ale někdo bere
golf jen jako prostředek, který ho někam
dostane, tak to je
špatně.“
musí oslovit tyto lidi. Jestliže je dostanou na hřiště, má golf téměř vyhráno. Český boom tu ale způsobila
generace Husákových dětí, které na
přelomu století ještě neměly rodiny,
ale dobré zaměstnání už ano. Tahle
generace promítla svůj úspěch do
golfu. Teď má ale času i peněz méně,
nadšení opadlo, a proto je golf trochu dole.“
Zlesáková: „Golf bude vždy záležitostí hlavně rodin. Když hrají rodiče,
nejspíš k tomu přivedou děti a naopak. Problém českého golfu vidím
hlavně v krátké sezoně. Hřiště mají
velké náklady, nemohou je pokrýt
z provozu za celý rok, a proto mají nastaveny určité ceny. Ty
dnes už ale vycházejí
z reality.“
„Lidé mají
ostych přijít
na hřiště.
Bojí se, že
golf neumí.“
Hejma: „Na golfu je
bezvadné, že uspokojí všechny vrstvy společnosti. Někdo ho má jako diplomacii nebo prostředek pro práci,
ve které může pozvat klienta na hru,
někdo to bere sportovně, někdo zase
turisticky. Stále významnější ovšem
bude segment seniorů, a to mluvím
i za sebe. Hodnocení, jestli je golf
takový, nebo onaký, jsou ze zásady špatná. Vždycky záleží na lidech.
Nikdy to nebude proletářský sport,
ale sport pro střední třídu, i když je
opravdu levnější než lyžování. Zajet
si na den do Špindlu je z finančního
hlediska prostě strašné. V golfu je
nejdražší čas.“
Pavel Mandys podporuje anglosaský vzor klubismu.
Foto: Archiv
Mandys: „Souhlasím, že senioři jsou
z demografického hlediska moc
důležití. Teď šla do penze poválečná generace, narozená v letech
1945−1950. Pokud mají hřiště přežít,
Mandys: „Ve Skandinávii je ovšem sezona
ještě o hodně kratší,
a přesto tam golf frčí
mnohem víc.“
Zlesáková: „Tam je
ale jiná životní úroveň, přístup a tradice.“
Hejma: „To je podstatné, velká ekonomika a čísla rozhodují. Na zdejším
golfu byla vidět transformace a optimismus z ní plynoucí. Lidé do toho šli
po hlavě, moc nepočítali. Dnes přemýšlejí daleko víc o utrácení peněz,
a proto zájem možná trochu ubývá.
Kolik je tady vlastně hřišť, to musíte
vědět nejlíp?“
Kryšpín: „Sto tři.“
Hejma: „To je šílenství. Někdo si dřív
koupil hospodu, aby tam popíjel
s kámoši, a někdo si postavil hřiště,
aby tam s kamarády hrál. Takových
případů znám několik. Teď nastala
v golfu fáze ‚utřásání se‘ a z ní vypadne reálné číslo hráčů a hřišť. Golf zase
poroste, pokud to ekonomika a společnost dovolí.“
Kryšpín: „Přesně tak, golf jen kopíruje vývoj ve společnosti, boom a recese v nich jdou společně. Golf opět
půjde nahoru, jen ta křivka už nebude tak strmá.“
Hejma: „Jedna věc jsou peníze –
kdybychom to osekali na nejnutnější
náklady, tak se golf dá pořídit fakt lacino. Druhou věcí je ale pověst golfu
a jeho určitý společenský problém.
Lidé mají ostych přijít poprvé na
hřiště. Znám to z vlastní zkušenosti,
člověk se bojí, že to neumí a že se mu
ostatní budou smát, když zkazí ránu.
Prestiž golfu je vyhecovaná vysoko
a tréma začátečníků bývá veliká. Už
jen ten příchod po parkovišti plném
nablýskaných aut znamená velký tlak
a lidi odrazuje. Řešením je holt jet
tam, kde parkují škodověnky.“
Kryšpín: „Napadají mě příklady dostupných hřišť, jako severočeská Bitozeves nebo Hukvaldy – na Moravě
postavili jamky na svých loukách,
s malou klubovnou a lidé se místo
v hospodě potkávají na golfu. Dají si
pivo nebo kafe, upečou sele. Spokojenost na všech stranách. Venkovské
hřiště je ideál pro zlidovění golfu
a cesta k jeho většímu rozšíření.“
Co má golf udělat
P. Mandys
„Zaměřit se na mladé seniory.“
O. Hejma
„Umožnit hrát z odpališť, ze kterých
mám ten den zrovna chuť hrát. My
v Berouně chodíme z modrých.“
J. Kryšpín
„Víc propojit generace. Dědečkové
a babičky na hřišti společně s vnoučaty jako další směr.“
I. Zlesáková
„Podporovat firemní a rodinné programy, přes něž se lidé dostanou ke
hře, angažovat členy v klubech. Souhlasím s možností volby odpališť.“
Ý STŮL
7
k jsme na tom v roce 2015
Zlesáková: „Jde o to, přivést ke golfu
své známé. Sama jsem takhle dovedla na golf neskutečné množství lidí.
Velké komerční turnaje, které se staraly o příliv hráčů, už nejsou pro firmy
tak zajímavé. Doba, kdy se jako součást práce bralo jít na golf, je pryč. Líp
z tohoto pohledu vycházejí miniturnaje nebo firemní karty. Klient půjde
raději se mnou ve čtyři odpoledne na
devítku, než abych ho zvala do drahé restaurace na obědy nebo večeře,
kterých jsou už všichni přejedení.“
Mandys: „K rozšíření golfu tu hodně
přispěly komerční turnaje, zároveň
ale trochu deformovaly prostředí. Za
posledních šest sedm let tady vzniklo několik senzačních
osmnáctek, většinou
odněkud dotovaných
a bůhvíjak zaplacených,
ale přestaly se stavět
malé devítky, jaké se
objevovaly
koncem
devadesátých let. To
nadšení, když někdo
na malém městě postavil hřiště a neměl ambici, aby tam hráli profíci, se
vytratilo. Přitom členskou základnu
táhnou právě malá hřiště, kam se lidé
nebojí přijít. Kolik hráčů jsem sám
přivedl v začátcích na Krásný Dvůr!
Malá hřiště krásně fungují ve Švédsku. U nás ne.“
Kryšpín: „Ještě k malým, dostupným
hřištím: dřív se každý snažil mít své
hřiště co nejtěžší a to také odrazovalo. Dnes naopak hráči hledají hřiště
co nejpřívětivější, kde si zahrají pary
a odkud odjedou spokojení.“
Zlesáková: „Když jsem začínala, tak
třeba ve Švýcarsku jsem viděla víceméně starší hráče, moc mladých jsem
nepotkala, fee také stálo od nějakých
120 franků výš. Když ovšem člen klubu přivedl hosta, příchozí dostal 50%
slevu. To tady není.“
Hejma: „Nezapomínejte na dnešní
tvrdou konkurenci jiných sportů, jako
je například u mladých florbal. Ať to
ale nezní pesimisticky,
pořád máme oproti jiným zemím v regionu
neskutečné golfové statistiky. Jen se teď dostáváme do reálu. A opakuji, že dvacet let vývoje
golfu je pořád moc krátká doba.“
„Jde o to,
přivést ke golfu
své známé.“
Hejma: „Švédsko je dlouhodobě bohatá země a existuje tam evidentně
silná střední třída. U nás jsou na jedné straně nové velké peníze, na druhé obyčejní lidé, kteří počítají. Taky
si myslím, že v pokročilejším věku
někdo jen tak hrát nezačne. Chce to
aspoň nějaký návyk od mládí. Dítě
objeví golf, pak ho sice čeká kariéra,
ale přijde důchod a nastane čas zase
vytáhnout hole ze skříně.“
Mandys: „Mám dojem, že debata
byla svolána proto, že po velkém
optimismu to teď už tak růžově s golfem nevypadá. Dnes je důležité, aby
kluby pečovaly o své členy. Asi se nestane, že by kluby sehnaly hromadu
nových členů nebo že by se vrátily
komerční turnaje. Bohatý klubový
život, to je základ existence anglosaských klubů. U nás se dostanete ke
golfu spíše díky známým nebo firmě
než díky klubu. Tady jako by klubový
život patřil spíše Rychlým šípům.“
Hejma: „Chápu, že někdo se nechce
v klubech sdružovat, když na hraní
tenisu nebo lyžování také nepotřebujete být nikde členem. Lekce ze zahraničí ale říkají, že kluby jsou opravdu základ golfu.“
Ivana Zlesáková a anglický profesionál Andrew Murray na Case Sereně. Foto: Zdeněk Sluka
Zlesáková: „Je také dobře, že se tu
hrají velké turnaje, vím, jak European Tour a Ladies European Tour
pomohly propagaci Albatrossu. Chce
to ale také vlastní sportovní úspěch.
Podívejte se na biatlon, jak se na něj
najednou dobře kouká, když se Čechům daří. Obecně, být vidět je hodně důležité. Mám mnoho známých,
kteří golf nehrají, ale rádi na něj koukají v televizi, ačkoli na mužských
turnajích chybí český hráč. Když lidé
budou moci vidět golf v širším měřítku, tak někoho z nich chytí natolik, že
si ho půjde osobně vyzkoušet.“
Hejma: „Nic proti Kláře Spilkové,
ale potřebovali bychom jednoho
chlapa, na kterého bychom se dívali
v televizi. Chce to vzor. Český tenis
měl velké hráče už za první republiky, ale v golfu se před válkou mezinárodní osobnosti neobjevily, i když
hřiště tu už byla. Komunista si pak na
golf zasedl víc než na tenis. U nás ve
třídě aspoň pět lidí hrálo tenis, ale o
golfu nikdo z nás ani neslyšel. Golf
dostával čtyřicet let strašně za uši.“
Mandys: „Na velkého hráče je ale
potřeba velká základna. A spíš na
venkově, protože děti z velkých měst
to nevytrhnou. Vezměte si, jak hokej
vytrhnul zaťatý Jaromír Jágr se svými
tisíci dřepy denně dělanými ve vesnici u Kladna.“
Zlesáková: „Když na kole najedete
kilometry, je to pak vidět ve výsledcích, ale v golfu hodiny a hodiny tréninku nestačí. Musíte to mít v hlavě,
rozhoduje psychika a strašně moc
dalších aspektů.“
Kryšpín: „Možná že hra, v níž člověk
hraje proti sobě a hřišti, české mentalitě moc nevyhovuje. Spíš nám sedí
udělat nějakou kličku, blafák, posadit
soupeře na zadek. Na druhé straně to
Češi s klackem v ruce – hokej, florbal–
umějí.“
Mandys: „Nejvíc by českému golfu
pomohlo, kdyby přijal české občanství Rory McIlroy!“
Jiří Kryšpín, Pavel Mandys, Ivana Zlesáková a Ondřej Hejma.
Foto: Ladislav Strejček
Co golf přináší
O. Hejma
„Dlouhodobě odpovídám, že golf v jistých situacích zachraňuje manželství. Děti
odrostou, odstěhují se, manželé zůstanou doma – a co dál? Měli jsme spory, kam na
dovolenou, jsme odlišné osobnosti s jinými zájmy. Dnes jedeme na golf. Jako smysl
a náplň to není málo. Pohádáme se až tam.“
P. Mandys
„Nesnášel jsem procházky a díky golfu jsem se naučil procházet v přírodě.“
J. Kryšpín
„S golfem jsem se dostal na místa, kam bych se jinak nikdy nepodíval. Luby, Búřov,
Velké Karlovice… Chodím po poli, mávám přitom rukama, jsem na čerstvém vzduchu, bojuju proti infarktu. Co víc můžu chtít?“
Jiří Kryšpín po zdolání rekordu v počtu odehraných hřišť.
Foto: Archiv
I. Zlesáková
„Na golfu jsem se naučila odpočívat, i když mi to trvalo dlouho, a seznámila jsem se
tam se spoustou lidí, které bych jinak nepotkala.“
Česká golfová federace
8
BŘEZEN 2015
Na greenu se smlouvy nepodepisují
Tereza Blažková
Sekretariát České golfové federace
vede od začátku ledna vášnivý golfista Martin Bek (45). Odkud se vzal nový
generální sekretář, který má za sebou
inženýrské studium a několik let na
manažerských pozicích ve velkých telekomunikačních společnostech?
Studoval jste několik let v Paříži, co
vás vedlo zrovna tam?
Francouzsky jsem se učil už od
střední školy. Když se v roce 1990 otevřely hranice, bylo k dispozici několik
stipendií do zahraničí. Já jsem se tenkrát o jedno přihlásil vlastně jenom
tak z legrace a ono to vyšlo.
Kde se ve vás vzal impulz odejít
z vrcholového managementu
a ucházet se o místo generálního
sekretáře ČGF?
Už asi 18 let se pohybuji kolem
golfu. To prostředí mi vždy bylo hodně blízké a také jsem vždy přemýšlel,
jestli pro golf nemohu něco udělat,
ale nikdy na to nebyl čas. Až v minulém roce se všechno tak trochu sešlo.
Ve firmě, kde jsem pracoval, se změnil
vlastník a já tam v polovině loňského
roku skončil. Nezačal jsem hned shánět nějakou práci, zabýval jsem se
jinými aktivitami − společností, která
se věnuje vzdělávání, investicím, poradenství. Pak jsem uviděl výběrové řízení ČGF. Věděl jsem o něm asi
měsíc, a protože to zapadalo do mé
dlouhodobé představy o tom, co by
mě asi bavilo, poslední možný den
jsem se přihlásil.
Jaké bylo vaše hlavní předsevzetí
při nástupu?
Netajím se tím, že jsem hodně po-
zitivní a optimistický člověk. Upřímně si myslím, že jak naše země, tak
golf tady na tom nejsou vůbec tak
špatně, jak se někdy říká. To samozřejmě neznamená, že se něco nedá
dělat lépe. Sám ale nemám rád, když
někdo přijde zvenku a hned v prvním
týdnu vykřikuje, kdo co dělá špatně.
nosti vzhlížely jako ke vzoru. Nebudu
tvrdit, že to tak vůbec nefungovalo.
Ne že by se na pátém greenu podepsala smlouva za 100 milionů, hrát
golf bylo spíše věcí utužování vztahů. Člověk si na golfu s obchodními
partnery povídal trochu otevřeněji
a v přátelštější atmosféře, což se pak
mohlo pozitivně promítnout do budoucích obchodních vztahů.
V čem si tedy myslíte, že můžete
být nápomocný?
Doufám, že bych mohl hlavně
pomoci vylepšit vztahy s partnery
a dalšími aparáty. Boom golfu v určitou dobu podle mě trochu přerostl přes celou mašinerii, která za tím
byla, a je třeba v některých věcech
nastavit lepší systém. Také si myslím,
že většina lidí se v prostředí českého
golfu vzájemně zná nějakých 15–20
let, a pokud si v minulosti něco provedli, ovlivňuje to samozřejmě jejich
postoje a rozhodování. Já tím zase
tak zatížený nejsem a je snad mým
plusem, že přicházím s čistou hlavou.
Čemu se budete na nové pozici
v nejbližších měsících věnovat?
Rád bych se zaměřil na komunikaci mezi jednotlivými subjekty
a skupinami, které v golfu mají svoje
zájmy, ve snaze najít společný průsečík a společnou řeč. Dále si myslím, že na úrovni federace a klubů je
velký marketingový potenciál, takže
se chceme pokusit vytvořit systém,
který by podporoval takovou spolupráci. Celkově by mělo jít o nastavení pozitivní stránky a výhledu do
budoucna. Velké rezervy máme ve
zjednodušení přístupu k potenciálním zájemcům o golf. A samozřejmě
velký potenciál má projekt Se školou
na golf, takže jej musíme maximálně
podpořit.
Jak jste se ke golfu vůbec před těmi
lety dostal?
Jednoduše, na gymnáziu jsme
měli dva spolužáky, kterým jsme se
smáli, že to, co dělají, se nedá považovat za sport. Spolužačka hrála šachy
a spolužák Ondřej Trupl golf. Dnes je
z něj profesionál. Tehdy mě vzal rovnou na hřiště, takže jsem nemusel
trávit hodiny na rohožce a hned mě
to chytilo. A pak v roce 1996 pracoval
tchán s tchyní v Thajsku, a když jsme
za nimi byli na návštěvě, dostali jsme
se na golf. Tam mohl člověk hrát naprosto bez omezení, pouze za doprovodu caddieho, který má za úkol na
hráče dohlížet. Místo na pláži jsme
tedy dovolenou strávili na golfu a po
návratu už nebylo co řešit.
Martin Bek s Garym Playerem při Canon Pro Golf Series 2013 na Dýšině. Foto: Archiv
Možná jste pro někoho tak trochu
ztělesněním dříve vžité představy
byznysmena na golfu. To je ale klišé, kterého se golf chce zbavit, ne?
Nemyslím si, že golf byl dříve výhradně záležitostí bohatých a že by
se to teď nějak výrazně měnilo. Není
to tak dávno, kdy v republice bylo
jen kolem deseti hřišť. A všechna
rozhodně nepatřila mezi ta jen pro
„nejvyšší vrstvu“. V Poděbradech, kde
jsem s golfem začínal, odjakživa hrá-
la převážně střední třída a golf brala
doslova jako tělovýchovnou aktivitu,
ne jako důkaz příslušnosti k nějaké
vrstvě.
Je ale pravda, že na golfu se byznys
dělá nejlépe?
Podle mě to tak doopravdy nefunguje. Za mého působení v Eurotelu patřila firma mezi první, které
v Česku dělaly velké komerční tour,
a dost často k nim pak další společ-
Martin Bek
Je třetím generálním sekretářem ČGF
po Miroslavu Holubovi a Luboši
Klikarovi. Absolvent Fakulty mezinárodního obchodu na Vysoké škole
ekonomické v Praze a oboru finance
na European Business School v Paříži. Byl členem Komory daňových
poradců ČR. Pracoval v manažerských
funkcích v Českém Telecomu, Eurotelu a Telefónice O2. Mluví anglicky,
francouzsky, rusky a španělsky. Má
tři děti.
Hráči golfu?
Přibývají, nepřibývají
Jednou ze zásadních otázek pro diskusi na březnové konferenci České
golfové federace se jistě stane téma,
co dál s členskou základnou.
Samotná federace při pohledu
na oficiální čísla z roku 2014 konstatovala, že dynamické tempo rozvoje
golfu z minulých let ustalo.
Golf na jednu stranu zůstává
v první desítce sportů v Česku podle celkového počtu registrovaných
hráčů. Ke konci roku jich bylo 56 438,
počítáno dle unikátních rodných čí-
sel. Člensky početnější než golf jsou
pouze fotbal (zhruba 550 000 registrovaných hráčů), tenis (63 000) a hokej (60 000).
Potud stále dobré. Na druhou
stranu, v nově příchozích členech
golf už nějaký čas stagnuje.
Od roku 1999 až donedávna
platil trend, že každý rok přibývaly
českému golfu tisíce nových hráčů.
Vrcholy představovaly roky 2007
a 2008 s více než šesti tisíci novými
golfisty v každé sezoně. Takový ná-
Statistika registrované členské základny
Rok
Hráči
Nárůst
Muži
Ženy
Mládež
do 21
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 000
4 159
4 582
5 461
7 124
8 589
10 003
12 928
16 023
19 240
23 366
28 726
35 369
41 393
46 331
49 849
52 971
55 547
56 045
56 438
423
879
1 663
1 465
1 414
2 925
3 095
3 217
4 126
5 360
6 643
6 024
4 938
3 518
3 122
2 576
498
393
2 728
3 176
4 521
5 114
5 602
7 985
10 002
12 015
14 240
17 413
24 443
28 438
31 542
33 897
36 049
37 975
38 390
38 761
1 185
1 438
1 476
1 927
2 726
2 708
3 411
4 371
5 513
6 915
10 926
12 955
14 789
15 952
16 922
17 572
17 655
17 677
669
847
1 127
1 548
1 675
2 235
2 610
2 854
3 613
4 398
5 254
6 402
7 035
7 303
7 465
7 584
6 890
7 271
Mládež
do 18
Pro
4 155
5 181
5 636
5 856
5 965
6 081
5 483
5 969
46
64
76
83
100
108
129
147
161
193
214
211
220
stup neměl v té době žádný sport.
Strmý trend začal zpomalovat v roce
2009, ale ještě do roku 2012 přibývalo pokaždé aspoň 2500 golfistů.
Jako problematické se ukázaly
poslední dva roky. V roce 2013 našlo
cestu ke golfu jen 498 nových hráčů
a loni to bylo už pouze 393. V roce
2013 dokonce poprvé klesl počet
mladých hráčů (do 18 a 21 let), ale
loni už opět pár stovek nových golfistů v této kategorii přibylo.
Celkově jde u golfu sice pořád
o růst, ale sport býval zvyklý na jiné
počty, kterým odpovídal i optimismus při stavbě nových hřišť. Těch
znormovaných nyní statistiky uvádějí 102. Loni přibyla čtyři hřiště, ale
v jejich počtu už problém dlouho
není. Naopak, golfové prostředí je
hřišti více než nasyceno.
Asociace majitelů golfových hřišť
přesto vidí některá pozitiva. Není pro
ni důležitý celkový počet registrovaných golfistů, ale počet aktivních
hráčů – těch, kteří za rok odehrají
alespoň tři kola. A tento počet podle vyjádření zástupce asociace Toma
Charváta z Golf Parku Slapy svatý Jan
minulý rok rostl, stejně jako počet
odehraných kol ze strany členů.
„Zájem o golf neklesá. Neaktivní
hráči jsou nahrazováni novými a za
rok 2014 registruje Česká golfová
federace více než pět tisíc nových
hráčů s handicapem. Podle výzkumů
žije u nás přes 300 tisíc aktivních lidí,
kteří by si mohli golf oblíbit,“ uvedl
Charvát v deníku E15.
(hg)
inzerce
Statistiky odehraných turnajů
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
1 888
2 744
3 189
3 594
3 825
4 137
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
4 776
5 139
5 674
6 043
5 980
6 662
CESTOVÁNÍ
9
BŘEZEN 2015
Azorské ostrovy
Doprava
Z Česka není přímý let. Ideálně přes
Lisabon s přenocováním.
Let z Lisabonu pak trvá 2 hodiny.
Ceny letenek
S TAP začínají na 10 000 Kč.
Počasí na jaře
Nejvyšší denní teplota
březen 14 °C
duben 15 °C
květen 16 °C
Průměrné srážky
březen 80 mm
duben 65 mm
květen 57 mm
Nenechte si ujít
• Koupání v nahnědlém horkém
jezírku ve Furnasu
• Čajová plantáž a farma Gorreana
• Lagoa do Fogo a trek okolo jezera
Kde si zahrát
• Furnas Golf Club
• Batalha Golf Course
Ceny green fee
Od 30 eur ve všední dny do 80 eur
o víkendu
www.azoresgolfislands.com
Panenská příroda ostrova San Miguel. Foto: Antonín Jan Grimm
Golf uprostřed Atlantiku
Situaci u nás ovlivní tlaková výše nad Azorskými
ostrovy. Tuto a podobné věty si jistě spousta z vás
vybaví z předpovědí počasí. Kde vlastně Azory
leží? A dá se tam hrát golf?
ANTONÍN JAN GRIMM
Rozhodně dá. A na parádních hřištích.
Celé souostroví, čítající devět ostrovů,
najdeme uprostřed Atlantského oceánu, nějakých 1500 km od Lisabonu.
Při pohledu na mapu připomínají
ostrovy rozházené placičky. Největší
vzdálenost mezi nimi je 600 km.
Hned po příletu suchozemce
zaujme tropická vegetace. To, co je
u nás pokojovou květinou, jako například ibišek nebo azalka, zde dorůstá
obřích rozměrů. Vše díky vulkanickému původu a vlhkému klimatu, které
dělají zdejší půdu nesmírně úrodnou.
Však také Azory zajišťují až třetinu
mléka pro celé Portugalsko.
Největším ostrovem je San Mi-
guel, na kterém žije 140 000 obyvatel. Centrem je město Ponta Delgada.
Pouhých 10 minut jízdy od letiště leží
hřiště Batalha Golf Course. Bylo otevřeno v roce 1986 a má celkem 27 jamek,
dělených do devítek značených A, B
a C. Je docela technické, hodně jamek
obklopují vzrostlé stromy, mezi kterými bují tropická vegetace.
Párkrát nás překvapí vodní překážky. Nejhezčí výhled je z jamky číslo 4 na hřišti C. Výhled na oceán si ale
budete muset zasloužit postupným
výstupem přes jamku číslo 2. A budete si připadat jako kamzík.
„Vezmi si vždy o dvě čísla delší
hůl,“ radí místní profík. „Je to hodně
kopcovité a greeny jsou vyvýšené,
své dělá i vysoká vlhkost vzduchu.“
Bujná vegetace v Batalha Golf Course. Foto: Antonín Jan Grimm
Furnas Golf Club a typicky zvlněný green. Foto: Antonín Jan Grimm
Určitě překvapí bunkery. Jsou totiž
černošedé, naplněné lávovým pískem. Daleko snáze se bude míč vyhrávat ven, písek je totiž jemnější.
Druhé hřiště na ostrově San Miguel se jmenuje Furnas Golf Club. Je
docela dost podobné hřišti Batalha,
také zasazeno do krásné přírody se
spoustou divoké vegetace. Dominantní jsou majestátní japonské cedry. Dalším charakteristickým znakem
hřiště jsou zvlněné fairwaye a velmi,
velmi obtížné greeny. Na některých
z nich si po dvojputtu opravdu pogratulujte, ale bude to spíše výjimka.
Prvních 9 jamek navrhl v roce 1936
skotský architekt Philip Mackenzie
Ross a vybudoval tak první hřiště na
Azorech. Rozšíření na stávajících 18
jamek proběhlo v roce 1992 a ujali
se ho Bob Cameron a Chris Powell.
Hřiště patří podle www.top100golfcourses.co.uk díky své výjimečnosti
na sedmé místo v celém Portugalsku. Po hře si můžete vulkanický
původ ostrova otestovat doslova na
vlastní kůži. Pár minut od hřiště stojí
termální lázně. Zdejší teplé prameny
s nahnědlou vodou dosahují teploty
37 °C.
Pokud si budete chtít zahrát
poslední hřiště na Azorech, musíte přeletět na ostrov Terceira. Není
to daleko, jen něco přes 100 km.
Terceira Island Golf Club se nachází několik kilometrů od hlavního
města ostrova Angra do Heroísmo. Množství vzrostlých pinií, barevných květů azalek a hortenzií
a mnoho přírodních jezírek představují velmi atraktivní prostředí pro
golf. Dá se říci, že hřiště se v bujné
vegetaci ztrácí. Bylo založeno v roce
1954 a na jeho podobě se podílelo více tvůrců. Pokud s sebou máte
nehrající doprovod, může se během
vaší hry projet na koni, udělat si výlet
na kole nebo si zaplavat v některém
z termálních pramenů.
Na Azorech rozhodně doporučuji
i další aktivity, například celodenní
výlety do hor, ať už pěšky, nebo na
horském kole. Avšak nečekejte žádnou placku. Nejvyšší místo je vysoké
2351 m n. m. Členitá krajina je sportovní výzvou sama o sobě.
Azory si hodně oblíbili i potápěči.
Milovníci mořské fauny se vypraví lodí
na pozorování velryb. Díky Golfskému
proudu zde panují celoroční příjemné teploty mezi 14 a 25 stupni Celsia.
Anebo si jen tak užívejte zdejší panenskou přírodu. Stojí opravdu za to!
inzerce
Partneři
POD L
10
Na prahu nové sezony: kluby vyl
Napsali jinde
Namísto Sázavafestu
golfové hřiště.
V kraji už jedenadvacáté
Mladá fronta DNES,
Střední Čechy
„Hezkou hru!“ S těmito slovy a podáním ruky soupeři by se už příští
rok mohli hráči se svými holemi rozprchnout po novém golfovém resortu
v malém městečku na Kutnohorsku.
Spíš než vyšperkované zelenající se
hřiště ale v Kácově zatím praští do oka
jen obrovská rozbagrovaná plocha.
„Golfové hřiště je součástí plánovaného volnočasového areálu
a má za sebou hrubé tvarování většiny jamek. V další stavební sezoně
se soustředíme na dokončení stavebních prací a v druhém vegetačním období letošního roku osejeme
všechny plochy. Hřiště bychom rádi
uvedli do zkušebního provozu v roce
2016,“ popisuje rozvržení prací Libor
Jirásek, manažer akciové společnosti
Sázava Parkland, která areál staví. Vyrůst by měl na celkové rozloze zhruba
sto třiceti hektarů.
Podle Jiráska se v resortu počítá
se sedmadvaceti jamkami, respektive se třemi oddělenými „devítkami“.
Ve středních Čechách je v současné
době dvacet golfových hřišť. Největší je jednoznačně to konopišťské,
nejvyšší evropské soutěže zas hostí
Albatross ve Vysokém Újezdě. To
v Kácově by mělo být originální především terénem.
Jaké budou náklady na jeho
výstavbu, se dá ale zatím jen těžko
odhadnout. „Stavební rozpočet je jen
částí celku a ani ten není ukončený.
Vše se snažíme průběžně vylepšovat,
takže by to byla spekulace, a ne odhad. V první etapě se jedná o desítky
milionů korun, ale další části areálu
se nacházejí teprve ve fázi plánování
a projektování a tady by to s odhadem
bylo ještě horší,“ podotýká Jirásek.
Také kácovské hřiště chce návštěvníky lákat i mimo hlavní sezonu.
V budoucnu by si podle velkorysých
plánů měli vychutnat například také
wellness či říční lázně a další sporty,
jako českou metanou, discgolf, sportovní rybolov a míčové hry. V bývalé
fabrice na zpracování lnu by podle
starostky Soni Křenové mělo vyrůst
i zázemí klubu. Vznikne zde také prostor pro výuku golfu, cesty, klubový
dům, restaurace, v dalších etapách
také ubytování. „Jsou to opuštěné pozemky na kraji městyse. Dřív
nebo později by se pravděpodobně
staly cílem squatterů nebo hledačů
železného odpadu, takhle to aspoň
někdo opět využije,“ míní starostka.
Ani s vykoupením dalších pozemků, které prý nebyly stoprocentně využívány, údajně problém
nebyl. Mnoho majitelů v Kácově ani
nebydlí, a tak jim tím podle Křenové
odpadne povinnost půdu udržovat
a pozemky budou nyní v lepším stavu. Nejvíce se pravděpodobně areál
dotkne Zlivi.
„Řekla bych, že většina obyvatel
tuto změnu vítá. Když tu byl Sázavafest, někteří se obávali přílivu návštěvníků, ale nakonec byli příjemně překvapeni,“ říká starostka Soňa
Křenová.
GR ÚSTÍ NAD LABEM
1
nově znormované hřiště, 11 nových
bunkerů, nové vzdálenostní cedule
na driving range, vykácení náletových
dřevin na jamkách č. 10, 15 a 17, nové
greenové sekačky
double fee za 1490 Kč (2 celodenní fee
včetně oběda a tréninkových míčů),
celodenní fee (za 1 cenu neomezený
počet odehraných jamek), projekt
Ambasador (negolfista v doprovodu
golfisty hraje a trénuje zdarma), MINI
turnaje (příležitost uspořádat si vlastní
turnaj na míru)
2
I. GOLF CLUB MOST
přestavba klubovny, inovace kuchyně,
rozšíření parkoviště
7. 3. Zabijačkový turnaj, 8. 3. Klubová
brigáda – Den žen, 14. 3. Poslední
zimní, 28. 3. O zlaté týčko, 6. 4. Velikonoční beránek
GOLF CLUB SOKOLOV
3
změna fee na 1190 Kč z původních
990 Kč (pondělí až čtvrtek) a na 1490 Kč
z původních 1290 Kč (pátek až neděle),
sleva fee pro seniory na 500 Kč (v ceně
nealkoholický drink)
GOLF PARK PLZEŇ-DÝŠINA
4
nové bílé odpaliště na jamce č. 18, výměna písku v bunkerech na hřišti, rozšířené závlahy na vybraných jamkách,
nové Clubcar vozíky včetně navigace
VISAGE, cateringový vozík pro provoz
občerstvení po hřišti
golfové balíčky „PLAY & STAY“ pro
2 osoby od 3100 Kč na 2 dny a od
6200 Kč na 3 dny
28.–29. 3. Golf Open Bike Cup, klubové
celoroční turnaje Dýšinská Žabička
(6 nedělních kol), Senior Tour (5 pondělních kol), Ladies’ Tuesdays (5 úterních kol)
30. 3. den otevřených dveří pro děti
5
WELLNESS HOTEL RESORT
DAROVANSKÝ DVŮR
výměna sprinklerů na všech odpalištích
a greenech celého 27jamkového hřiště
sleva fee na 1350 Kč z původních
1500 Kč (víkendy)
29. 3. ve spolupráci s areálem Ski & Bike
Špičák již 3. ročník Golf & Ski
Novinky na hřišti
Speciální výhody
Tipy na turnaj
Propagační akce
6
GOLF janov
nově znormované hřiště, práce na
zkrácení jamek č. 5 a 6 a na prodloužení
jamky č. 3, další drobné úpravy (např.
polní telefon na greenu jamky č. 5 do
kuchyně klubovny)
7
GR KARLOVY VARY
prodloužení a ztížení hřiště, nová odpaliště na jamkách č. 6 a 10
4 fee za cenu pouhých 3, happy hours
za slevu 50 % na fee (pondělí a úterý od
15 do 17 h), ubytování pro 2 osoby +
2 fee za 6000 Kč
8
GOLF CLUB HÁJE
výstavba krytého odpaliště, drobné
terénní úpravy (modelace jamek)
16
13
KRÁLOVSKÝ GC MALEVIL
GOLF CLUB GRABŠTEJN
změna celodenního fee na 450 Kč
z původních 350 Kč (všední dny) a na
600 Kč z původních 500 Kč (víkendy)
nově přístup hráčům bez zelené karty
pobytový balíček pro 2 osoby za
5290 Kč (ubytování na 2 noci se snídaní,
neomezené fee, driving range zdarma,
1,5 h sauny, 2,5 h masáže), začátečnický balíček pro 2 osoby za 23 390 Kč
(ubytování na 4 noci se snídaní, 15 lekcí
s trenérem včetně zkoušky na HCP 54,
driving range zdarma, golfová akademie zdarma, 1,5 h sauny, 2,5 h masáže,
1 h pétanque), rodinný balíček pro
2 dospělé a 2 děti za 10 890 Kč
(ubytování na 2 noci v apartmá se
snídaní, neomezené fee, driving range
zdarma, golfová akademie zdarma, 4 h
s trenérem, 2,5 h masáže, 1 h bowlingu, pétanque, venkovní bazén, dětské
hřiště, sleva 10 % do restaurace)
8.–12. 4. Grabmasters 2015 (první den
na tříparové akademii)
9.–12. 4. fitting značky Wilson
17
GOLF CLUB MLADÉ BUKY
rozšíření drivingových ploch, nový
cvičný bunker na drivingu, k dispozici
větší počet bugin
při pobytu minimálně na 2 noci nepřetržitě golf zdarma
4. 4. King’s Cup 2015 (provázkový texas
scramble)
6
9
GOLF KLUB BOTANIKA
13
16
1
nové greeny na všech jamkách
2
19
11. 4. zahajovací turnaj Texas tour
dvojic 2015 (texas scramble)
3
10
7
20
8
15
drobná výsadba nových stromků na
druhé devítce, nová tréninková plocha
před klubovnou, úprava povrchu parkoviště pod budovou, plánovaná úprava
periferie hřiště, zídek a cestiček
10
5
12
11
18
13. 3. Otevírací turnaj sezony GCSVJ,
19. 4. zahajovací turnaj nedělní Tour sv.
Jana, od 3. 4. nová páteční Slapská HCP
Tour (výběr mezi 9 a 18 jamkami)
26
GK ČERTOVO BŘEMENO
otevřen druhý putting green v tréninkovém areálu
12
21
4
fee na neomezený počet jamek za
200 Kč pro juniory a za 400 Kč pro
seniory (všední dny)
11
14
9
GOLF PARK SLAPY
ALFRÉDOV G&W RESORT
srovnání odpališť na jednotlivých
jamkách, úprava cest, výsadba nových
stromků, nová grafika hřiště, otevření
dalšího hotelu
sleva 50 % pro seniory se z původně
celého týdne krátí na dny od pondělí
do čtvrtka
4. 4. V. Velikonoční, 11. 4. Alfík (zahajovací turnaj sezony v texas scramble
dvojic), 18. 4. Zahajovací Webgolf
Open 2015
14
DR ROHANSKÝ OSTROV
35 000 nových dvouvrstvých míčů,
nové rohože, tréninková kóje s analyzátorem Golf Scout, modernizace
vydavače míčků, nová myčka holí,
úprava dětského koutku
11. 4. „Jdu na golf!“ RoadShow, 13. 4.
zahájení dětských kurzů
15
PRAGUE CITY GOLF
změna provozovatele restaurace (plně
pod kontrolou provozovatele hřiště)
ranní fee na 9 jamek se startem z jamky
č. 10 za 450 Kč
26. 4. zahajovací turnaj Prague City
Golf Open
18
GOLF RESORT PÍSEK
nové drenáže na vlhkých místech,
nová cesta ke klubovně, nový provzdušňovač greenů
double fee za 1490 Kč (2 celodenní fee
včetně oběda a tréninkových míčů),
celodenní fee (za 1 cenu neomezený
počet odehraných jamek), projekt
Ambasador (negolfista v doprovodu
golfisty hraje a trénuje zdarma), MINI
turnaje (příležitost uspořádat si vlastní
turnaj na míru)
Business & Elite Golf Tour
Vážení golfisté,
sezóna již začala a je tu znovu Business & Elite Golf Tour.
www.elitegolftour.cz
V letošním roce se budeme setkávat ve čtvrtek a v sobotu. Zakončením celé tour bude opět
dvojturnaj (Golf Club Penati a Golf Resort Kaskáda) doplněný ještě o zahajující párty partnerů a vítězů.
Věříme, že i letošní rok bude pro Vás příjemným zážitkem hrát tuto tradiční golfovou tour.
První setkání nás čeká 30. 4. 2015 v Loreta Golf Clubu Pyšely.
bgt.hrajemegolf.cz
LUPOU
11
lepšily hřiště i nabídky green fee
GOLF MLADÁ BOLESLAV
19
32
hotové jezero u jamky č. 15
22
zvýhodněné víkendové ubytování se
snídaní za 1590 Kč pro 1 osobu
a 1990 Kč pro 2 osoby
osvětlení driving range, chystané otevření chipping greenu s bunkerem
4. 4. zahajovací turnaj 6. ročníku Joy
Golf & Festina Tour 2015
23
SILESIA GR KRAVAŘE
sleva fee na 1100 Kč z původních
1300 Kč (víkendy a svátky), pobytový
balíček za 1777 Kč (ubytování se snídaní
+ 2 fee na 18 jamek + 1 h wellness)
GR LÁZNĚ BOHDANEČ
upravené fee na 800 Kč z původních
750 Kč (všední dny) a na 990 Kč z původních 950 Kč (víkendy)
výrazné zjednodušení jamky č. 1,
nová podlaha v restauraci, nové sekačky odpališť
4. 4. Gurmán (s ochutnávkou jídla), od
dubna tradiční HCP čtvrtky
double fee za 1490 Kč (2 celodenní fee
včetně oběda a tréninkových míčů),
celodenní fee (za 1 cenu neomezený
počet odehraných jamek), projekt
Ambasador (negolfista v doprovodu
golfisty hraje a trénuje zdarma), MINI
turnaje (příležitost uspořádat si vlastní
turnaj na míru), fee na 9 jamek na Akademii Dýmač za 150 Kč
24
GOLF KLUB OSYČINA
nová čisticí zóna, odvodnění cvičných
ploch a jamky č. 6
v rámci řádného členství nově Východočeský golfový pas se spoustou výhod
pro všechny devítky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
17
28
GOLF CLUB RADÍKOV
úprava greenu na jamce č. 8
změna celodenního fee na 400 Kč
z původních 350 Kč (pondělí až čtvrtek)
a na 600 Kč z původních 400 Kč (pátek
až neděle), 2 fee za cenu 1 (pondělí
až středa), sleva 25 % na fee pro ženy
(středa a čtvrtek), sleva 25 % na fee do
10 h (všechny dny)
24
27
31
37
25
28
29
33
32
29
KOŘENEC G&S RESORT
mimořádné roční členství za 3490 Kč
(velké slevy a výhody), 3denní pobytový
balíček pro 2 osoby za 5490 Kč (ubytování na 2 noci, 3 dny neomezeného golfu,
drivingové míče, zapůjčení horských kol,
bugy zdarma ve všední dny)
25. 4. Kořenec Open se zábavou a živou
hudbou (HCP zahájení sezony)
30
36
GOLF RESORT KASKÁDA
GOLF CLUB SVRATKA 1932
založení nových odpališť na driving
range (plánované otevření v červenci),
přestavba interiéru klubovny
GR BLACK BRIDGE
26. 4. zahajovací turnaj Open Series
sleva fee na The New Course na
1190 Kč z původních 1290 Kč (pondělí až čtvrtek) a na 1390 Kč z původních
1690 Kč (pátek až neděle)
26. 4. Čeladenský Grand Slam 2015
(otevírací turnaj sezony)
34
vznik Kaskáda Golf Academy pro trénink dětí i dospělých, začátečníků
i pokročilých, vznik Střediska vrcholového golfu (tréninková péče uhrazena
pro 10 vybraných dětí a juniorů)
26
Kredit Play (možnost nabíjení depozitu
od 10 do 50 tisíc Kč, možnost sdílení až
mezi čtyřmi hráči)
GOLF RESORT telč
redesign jamky č. 1, plánování nové cesty na jamce č. 14, nové sekačky roughů
double fee za 1490 Kč (2 celodenní fee
včetně oběda a tréninkových míčů),
celodenní fee (za 1 cenu neomezený
počet odehraných jamek), projekt
Ambasador (negolfista v doprovodu
golfisty hraje a trénuje zdarma), MINI
turnaje (příležitost uspořádat si vlastní
turnaj na míru)
8. 4. zahajovací turnaj Prague Senior
Tour (spolupořádání akce s Albatross
Golf Resort)
od 30. 3. pravidelné jarní kurzy pro děti
(blok 12 lekcí po 80 minutách)
31
ROPICE GOLF RESORT
nově znormované hřiště, nová odpaliště a prodloužení jamek č. 7, 10 a 11,
příprava nového webu, spuštění aplikace hřiště pro chytré telefony
sleva víkendového fee na 1350 Kč
z původních 1500 Kč (v ceně je obědové
menu), víkendové fee za 990 Kč v případě koupě přes aplikaci nebo nový web
Golf club HORAL
VELKÉ KARLOVICE
nový velký driving range s 8 zastřešenými odpališti, nové cvičné plochy pro
chipping a putting
GOLF RESORT JEZERA
sleva 10 % na ubytování na 3 a více
nocí a pro řádného člena Golf Clubu
Uherské Hradiště
4. 4. Jarní texas scramble,
11. 4. tradiční Masters
36
nový bunker na jamce č. 18, posunutí
žlutých odpališť na jamce č. 5
Na hřišti
Zábava pro jednotlivce
Absolvujete 18 jamek, ale do turnaje
se započítají jen výsledky na třinácti
vylosovaných. Přesně to můžete
29. března zažít na Slapech. Golf Club
Svatý Jan organizuje akci s názvem
Náhodný eclectik, kde se bude hrát
i na stablefordové body netto.
Zahájení golfové sezony
Už zkraje sezony je v pořádání turnajů
velmi aktivní I. Golf Club Most, který
4. dubna pořádá oficiální zahájení
sezony pod názvem Odemykání
golfu. Hraje se o „klíče od mosteckého
golfu“ na nejvyšší počet stablefordů
s částečným vyrovnáním hracích HCP.
Ve velikonoční atmosféře
Co by to bylo za velikonoční svátky,
kdyby se během nich nekonaly golfové turnaje. Jeden takový si 5. dubna
můžete zahrát na Mnichu, kde tamní
Golf Club pořádá Velikonoční turnaj.
Hrát se bude na nejvyšší počet stablefordových bodů v kategoriích.
V televizi
WGC – Cadillac Championship
Přenos z turnaje PGA Tour
(5.–8. 3. na Golf Channel)
Puerto Rico Open
Sumář z turnaje PGA Tour
(10. 3. na ČT Sport)
Valspar Championship
Přenos z turnaje PGA Tour
(12.–15. 3. na Golf Channel)
Tshwane Open
Přenos z turnaje European Tour
(12.–15. 3. na Nova Sport)
Arnold Palmer Invitational
Přenos z turnaje PGA Tour
(19.–22. 3. na Golf Channel a ČT Sport)
Valero Texas Open
Přenos z turnaje PGA Tour
(26.–29. 3. na Golf Channel)
V knihovně
Pomocník ke zlepšení
Ilustrace lidského těla ve všech
pozicích při hře se zdůrazněním právě
zapojeného svalstva, k tomu ilustrace
vhodných posilovacích a protahovacích cviků. I to má hráčům pomoci ke
zvýšení jejich výkonnosti, síly a pružnosti. České vydání díla Craiga Daviese a Vince DiSaii pod názvem Golf
– anatomie byste měli na trhu pořídit
do pětistovky.
Češi v akci
GC LÁZNĚ KOSTELEC
nově fee i na 9 jamek za 450 Kč (všední
dny) a za 550 Kč (víkendy), změna
18jamkového fee na 600 Kč z původních 550 Kč (všední dny) a na 750 Kč
z původních 650 Kč (víkendy)
37
PROSPER gr ČELADNÁ
rekonstrukce driving range, vyčištění vodních ploch, nové drenáže na
fairwayích na The Old Course i The New
Course, změna provozovatele restaurace (nová mezinárodní kuchyně, nový
dodavatel piva)
35
„Kdo bydlí, ten hraje“ (fee a ubytování
pro 1 osobu za 2500 Kč, pro 2 osoby
za 3500 Kč)
21
sleva fee na 1390 Kč z původních
1700 Kč (víkendy) a na 1190 Kč
z původních 1300 Kč (všední dny),
tréninkové balíčky za 1200 Kč (4 lekce
s trenérem), za 4900 Kč (6 hodinových
lekcí + 1 hra na hřišti včetně zelené
karty), za 4990 Kč (6 hodinových lekcí
s HeadPro + 1 hra na hřišti včetně zelené karty), pobytové balíčky od 4990 Kč
do 5990 Kč (v ceně neomezený golf,
wellness, driving, masáže), které se dají
snadno kombinovat s Čeladnou, nové
typy členství od 3000 Kč
nové tréninkové prostory pro krátkou
hru (juniorská akademie)
35
25
rozšíření fairwayí na jamkách č. 4, 5, 9,
12, 16 a 18, intenzivnější udržování roughů, vyčištění všech koryt, úklid lesů,
otevření nového fyziocentra
33
34
30
G&S RESORT OSTRAVICE
18. 4. Zahajovací turnaj
zrekonstruovaný a výrazně zvětšený
green na jamce č. 4 (plánované otevření
do června), výstavba velkého sběrného
jezera u jamky č. 10 (zapojení vodní
plochy do hry)
22
23
27
krytá vyhřívaná odpaliště
GR BENÁTKY NAD JIZEROU
20
Park G. HRADEC KRÁLOVÉ
Nenechte si ujít
GOLF RESORT OLOMOUC
4. 4. Otevírací turnaj, 11. 4. Dubnový
stableford, 26. 4. Let’s golf, od 14. 4.
tradiční HCP úterý
Doma
MČR družstev na FSG simulátorech
(Čechie) – muži: 1. Erpet, 2. Black
Bridge, 3. Čechie A. Ženy: 1. Čechie,
2. Erpet, 3. Hradec Králové.
Venku
European Nations Championship
(Sotogrande, Španělsko) – muži:
12. Česko (Novák, Zach, Lébl, Zapletal). Ženy: 7. Česko (M. Luňáčková,
Ryšková, Frýdlová).
Pro Golf Tour (Maroko): T2 F. Mrůzek
-3 (67-74-72), 10. Nový -1.
inzerce
štivte
i hřištěOlomouc a za
s naší
hrajte
35% sle
Recenze
vou
a informa
ce
na stra
ně 5
PRVNÍ
ČESKÉ
GOLFOVÉ
Soutěž
dálkomte o dva las
er
ěry zn
ky sout
ačky Niové
ěže na
straně
kon
8
Podmín
NOVINY
2. ČÍS
PART
LO,
KV
NER
VYDÁ
ĚTEN
I. 20
14
NÍ
Fo
fotoťte a s
o
Podm Ě ZDAR
apMA
a utěžte
ínky
sout ráty
ěže
o tř
C
na
str. ano
5
n i
CELOROČN
Golf o
čima n
egolfis
Fítčy
k
Společn
ost od
Úvo
dn
PRVN
Í ČE
SKÉ
GO
LFOV
fairway
í odrazu
jí předsu
dky. Lidé
v
Je č
a
ře s se
pal
učit
Českušit tr
mají gol
abf stál
le e za hru
Č
lobbist
Pro
na gram
čes , no
ké vin
golf ky
VIN
Y
ov a tip
Ob
sáhl é m
ý se
ap y
rvis N
9.
na aěv
ČÍSL
str.
7 št
O,
ZÁ
ŘÍ
hř ivte
I. 20
14
išt Bit
CELO
ěROČNs o
Ěn
ZDAR ze
Rec ašMA ve
sa
en í 5
ze
a in 0%
h
form
s rajt
ac le
en
v e
a st ou
ran
É NO
í od
PA
RT
NE
R VY
DÁ
NÍ
esk
ý
tem s po golf se
Českýnovýcmalým potýk
rov
go h hrá nárůs á
dkounováh lf suž čů. rád
kou hřišť a me uje ne
cen dušuj
zi
Če ově snae op golf, po nic a po nabí-op ský go dn akem, a byť h. Če ptávseb ravdo lf dlo o dostustále se mo ský
Ne ou, a vý „bo uho vě pné nepa žná
Bylo, dost přitomom“ řil v sportytří me
zi
pře by všauž těc … má tepsen, že .
rve svů
že d nelíb k pří h nega
pře j
Úv
no zelená ivou liš blá tiv.
d
od
žít sti do je (dí realito hové
v pře cela kyb
zak
u
zdrav
ní
rýv
růž oh a
od
živ éhosvědč ová. u za namlou at oč
pa
jso á hmota pro ení, že Bylo ni) ve vat i
l
sou u různá při středí. český by bláskutečsi,
člo částí.
úsk rozen Není. golf hové toh věkem, Abyst alí ne ého
Zato je pln
Jed o špa tak e se zpoc vývoje, je ý
to
tné
no
é
pře
hy
vzí
tak ho si be ce bnite jehož
no t, touží- ové .
rete stali
lno
že u tou li v by si
poučlepšímu
e
ení
mn si uv hu po hráčíc český
ne stárne
z
sok ožstv ědom green h pro go
ná Ne me vš te
tak
lidí ým cení fíčka í triv fee. budit lf mo
plnom na ní to ich ? Stár
Tře ztr hl
půjdesi zvy ám. řů je iální rov
dá
vů
ace
ba
ni
tím
pří
kn
še
pří
še hlav , že ...
živ bec vno,
cen e za Nebo mo nic v tom di
hrá liš „zk a za golf v tom úměrni: ma ,
ča ot pl neře co okol vním n, ě ro už
AN
Že t zad ažený fee do platit, , že čím é vy-lé
po su na yne šili, jste o. M áním ale ste
edsudky...
tím
lů.
JA DRE
pro to pů armo. ch“
sp
více
vě řeka zbyt za jenže podo ožná
RO J
Golf si
hrá V Če rychle
sv íha, blém sobí zač
ko dl
tra
v dnešn
sku
čů
SL HA
vě o , žít
skr s
ce dn bn to ěta
í době
AV LA
navyk je užji
Kter
získává v čes ývá fíčka arovan
na Být přeh platí se m ně es už é ot není
TO DA
kém skv ři jen ě?
nové
uč
lých
zo ý sp
it fanou
MAS
ělý
více život seni oupn dvoj á na rych víte ázky
šky už
ném se po go
má doko
jed Jenže
de vat i ort
lfu velice
po poma
ním
ka ne . Na or ne et náso plno le. Ne , že
a sle přípa dobn sch ten
ač
epublice
řada kritiknce odpo
fotb sátc v dů se
z mn
r. Kdo dě é opno ciál:lu. Moho
pofilm ždou ž kd opak zname př b, po . A to ní
u je
gentl pě
za to mnoh
tra
se buví,zů
jak
olidní
go al, e či chod dá be
zkoušela ů tvářil
staby ble st reaprobu ody zkresl
doká a,em
tom ový jeho y jin , ve en es še ku hle
hráčkdyb
lf ro ho sedm ov z
pár odpa
dit
an ydesi jenne se
ené předs
eřejnost
ke
žo
zas řešit. go
Její
vatgene
va , že cit
po
lů...
ch dy př vy á re desá d se
Možná Ho
važvyu ů, po
tavy o
ho
za Do zhod j an desá ém
tíž
op a rální sekre
by dně štěpoprapřesto ovate jenkarVdoko
této hře.
vně.
by ho
do né. Je tělo át Ru vilku. iroze šším zigno tku.
to
ideá konc ně i in tc věku í pr
blá ač-nce
tář Lubo
t hrá že se třeroce
vzali na je golf
je
stí.chytl.
bř
do
ho
tvrdí:
vě va
an -li e?
ho
ná e nže má
š KliFoto: Laure
kají jedni
ně patří
spousta
milos
Možn
vý
„Myslel
či. á na jehba za 2014
ku t
lfa Ba né
a ne zá lní sp e ho o. ne Ne ? Po ovojší
už tyto
jejich názor t a uznal
velké téma
jsem,
n Heere
op být uvěd záro jít do Hr ví m užív je
deme
brus bu
o hřihru
i by, že
určitým
hr tito
: „Ti, kteří.
še
n
star jsn klad ort m
. Dost V čes potíže řešit že v
, které
ů je šéf
vn ak to pohy omit, veň hr ušín ě sla at si
předs
šti
tou do
lidí sekém
třeba
pite Tako áče. lidé
Ciudke
lení de to má být
dívá skrz
ší adně em pro ůžet
nebuVítězs
red jenom
př
nich jen
ím
í.“
ale
ob
hlubi
sk
vn
tá
ho
go
je
bo
m.
jakou
mez
prsty
ed go
n nego
, al
tože lně váto
án
AN
utvrdili t čí Anebo aktor lav ktero
jím cílem
si ces. Cítím nalfugolf
,
vě že už tře u zh ého ý
a tre ev lfist jší je te seni e po
lfistovy
by seHra
ještě víc.
e
ve zkrat
i vů
vo Mno i v do jak
Cesta
to jakoje zazpořád
sl
so
ak
v jemČerm u lze odstr DREJ eHA
un o
duše.
ív ba
i nejd ch
ny a ozřej je přiblížit k
ce fo ším é ta pohy n ne ory, važo
nam
barié
anit jen LA
be
ák
řejnost, , jak přesvědčit a
si tních hd bá byli tivní at si si ve toru,en
egolfisty
mén vá jako ké b: jp
zm utěž mez e po arak
e GoNepo
Podle
mit nebo sobě obě Jeprot va
c ne
velice
máha
za
s čímž
y
ní
toho,
ch
st
ává
DA
řir
.
laicko
zn
stralm
velko
jí
těžko
in
t
ch
lf
ani
př
Te
ař
slo
souvi
vypát
hráčů,
roke iňov iví je i star už teris
n úb proč má
výstavby
lepýchkažd znám
m
.“
o sport
di to
jakt
am i
í
pro Seni ě druh se do zdra vním ůz ozen ože
není vůbe sí i lákán u vei po
tento ušlec rat příčiny
yte
areálů
vlas ístup uží spoz vino inul lidé dy pr ezřejmě tře
éh „Užite
e.
na m ané dinc ším ít pa tika
ivletech
í nových
běh na
ého nových
k
ka zába oři
němu
ot m votn ají
byla jednoo . go
M ější
i
htilý sport
snahy
dš př
dlouhou c jednoduch
pořád fíčkařů
Go tně snaž obdi ic ne u rů ých. vesm avý
čnějš
pra í by
by si nedůčle ch
en ibýv věko i. Ob hráč ušál poch
pilíříc
uvědomuj
á. Je to
tak špatn
duchlfo
ké t, ale vu zkrá né. íčku í pr svoji nozí
. Jak v české domo
lf um dá í. v ti, jd zn
trať, což
vid
nů
ýc
vé
á
kl
Pr
ěs
m
věřiví
hřiště
,
oc
ka
la ek
je
e i Česká
hr
á vé zv i se ně, pr otk
už u
klu h: jed ho , kde
vině
za rozumpro
idně í vá Golf kt e, al ých
si
A přitom ý ozvuk.
o h
vě
by
pro házk u
nájemlidé
bu, golf vyzko
golfová ostatně
se pře
ku pros ít si golfu a pá
na
po př
ce zova borc golfi více hran lášť
oe
en hři
jim eří
by dál
hřiby
ště onom
kterém pilné
federace.
íř peníz
ně u
na tře př
ušeli
štěmít nemu
ehři
se o to zdra
d go
pr Pr i na sk íležit
a vdru
ika mohl rozšiř
čn i mez t, že e, kt stů. a ví ice když jdou
hým tvo
sel.
aby se tvo
ma
ří pří stozákla
to dí. íjem se nelí př
víPřitom
cítili
lfovým vě oto oto prah ytno os ho na o ta více ří su
štěprost
ce
ím
ředí,
jí na dnu pro
ovat
na
cestu
eř
blé
jí
lépe,“
Toto vydán
Vž
jso
m
in
ed
ve
svoji
dv
t
aOd
ut
„m každ do
jm
na
ma dodá
odhalovat
ko
ho jsm
zů
m: v po členskoui are
ají dy né chtě ev
ě. istro árod to m í si ch
í jící
ladý ým
m ályku. Pr m e u os rado stat bízí.
fíčka sle
vý
Hraje
tur u peníz yším
odsportovně
sp ť v chví jí ším
ch meza fíč vá.
domápo
dních cít ůž
čát svoji
naje
vstv ní ají, tě
krásu
ou
řů ub
aktivn
e
ch
e neustávě ilují za go mde st
hráGolfkapřiná
m Golf
daltože „Všic
stu důch le v vzte
sah cí kuímek
í Ev turn exist jí po
“
ší a tře za
čů. od „vo
lidem
ývá. letecit ja vědě ále
díněky všich lf ta sátk ze živ ladý
go
at
řá
.
on
he
hn
tě
od
aj
ča
si
lfisté om
ropy e, ují d
ko
Jen
tí Víceko
h ve
t,
su ov zk lem
ota .
témado
do
že lných
ně schni k m y.
tehd že kam
star mladí potře i to pa
lký
Zá
jam
– i ém
. A mez doko napsstranstále ické kri
se m
tistu ka
česká “
ováv ja oc rá
proorsk á ka . Já bu k be
y, kd
rokuří ne
ách 2mí
to i ni nporovek. Sit ícovk y a vy
většijedn u př val
di
a ň3 ze
zn
iké
miž
y
stle tom jí do ro
nembo
ro
ec
é
yž
go
na
.
a
ou
áam
ko
jiná nání uace za jeddat v ochojsou
– v m Če e
repr ,“
vn
ká u
u
lfo Je to en
liv
člo ve
ou
irský
nejen s po roku
u by bu
chde
nu průmě tni
Va
ez usm říkám zat, vážn
o ně souv
y
ů
vě velkémpečli vou té á je
en
zpěv l Do
Více
„Sepo vé
ž
losti –mgo k
pro lovino 2014C hru na ru
let co islo
tace ívá se m že jso ě, pr
s
ho fede ostrý n za
jeit
ák a
to,
VÍT
u
on
la
k té
ilfisty láka škčtu
á 18 šéfrehráVíči,y ale přiutáhlatřices t.ekocon
že minu při
ĚZSL
vášn ican
Pa vedo dý u je onevyt oloumizeltei.st raci, star čáte
si od lé dettom
mat
m
ve
ná
AV
číslv
ivý
k
dě
zárda tědy
zslach cháze opask omick
l Pi uc otor šlepkjím
ČERM
Šepta
hrá
rok kády
ti na ován jež t pr šk
u na
aje
y. ja ou
li
Co mají
lík í se ,
v tiv
a Dnesovktoeňr Hrzko
u 20
č
ukri ke go golf“ í za po o Če olního
Čeí ch do go Překéd m
ÁK
.
slovenské
vša jí se
nistra
08
rm odit
zb
atentát
zí
to by noví ajemušet
ko
A . Te ha
Piešťa
á ČG
m sk
lfu
zhrub
ák na lfu stá de
a
tom různé
set ohatjej
ná
e Go stá
, těmn, m juje ěsící ou
fed la po golfis
Herald renomovaný ny, sarajevský
Slov
go le no Fi
ch
le
budí a mě snaží verze
lic ichale od
td
era
pr
chFot
spole
deník New
2a
ké go coá ne
ce jendle sta télf ne nová lf čas ví konkopad
in
o: Mahř
golfových čné? Golf.
Stá vášn síc sta mlče , obě
York
ho bo hra
je ojek
to
hři
išť sko
3
Vážně.
le
tin ělte se
starétn la. splfour
váat njí přně t
pětist tistik přicháze ště. a
jenžrtin op
Kronika
do histor dějin to doka
dohro
by ivé em rý inct. Pře stran
čí í pl Naor
je
Ma
o
ho i- jak
for
Mn jít
ovka České jí. Lo
lýti ve
na
án gomítusto takérečka ýchvětš e po ro
ide sto v y se
a Pa u metotiž oce.
za mujte vlastn
vydává ie se pro tento zuje. Okénko
nt
novýc golfo ni
. Tatřik
í už y?
HCČtoz
na územ
Po páinrou ku Česk srovn
krát výjim
sílejt
í zá
lf jed
dodnnich
jmen vlem zi mohl
už
P ět
e na
d ta u
hl
let
rát
í výcho
vé
se
k
h
tak
Vla
ečně
án
tur
Zk
e tip o svém žitky
sko
no
tro
ne
Fo
ed
,
hrá
es
dních souse
potyč ovan lge dim
najov nesn
nč
stra é po u nepr týd
jdeně uchnauna vá m naúpln í s m
čů.
ya
VY
svůj uste
dů.
Reso ky přiým tem, írem it soud
ých íží
náměhřišti
JSTE
ně choptréboofes
jim za s ud ně ým no
dvakvyhn
Čtěte na
s fo go si pr
her. a ne
4 vrh ili, no
dopo rtu Ba hře dostal jenž se Vošvr ní
ionárát ou sněž ělá kter trpas žstv
ČESK
ty
straně
ají ževajej
dou
jám tbal lfový o jede
3
s
„Jsem ledne rbora. v sev do
se tol li ichlní. t, na en znač é vy líkemím
Ý GO
Víc
nfo
ero vzá prvně
do y. Zá ovým bag n
úr ví é
ek
@h
ik ně
na
če
rád 5. du Ke
jem
LF!
rajem
dokteř ovni c kv vrch ný do razíte, ,
tém
sp razil ba m a vy den
ind hřiště , že se bna konfl ském né
atu
í zn . Ne alita oly
je
egolf
fungoust a už va po íčem razt nech
na
ám na hř Alp m.
řek ispon , protož brz na 10. iktu doGolf
.cz
Ja
ská jednič
str.
ov
po uj u fanoi do d ná . Resp e mez at do
í sv da išť je se
ck
2a
„Po l redak án a e jsey vrátímjamce. šlo
Če
ba í po
Dejte si
už v pasti ka Klára Spilko
ětov rmo na
Čt
3
vit
go Nic
uz uš sk zv ek i ja ma
dvojboj
ne chopte ci Hr golf m by zp
cutu. Všech
vá se
ěte
lfo
ce e dv ků. a a hnem fo tive mky
í hr tam
podpořte
v bazén
jedenáct snažilarad
lou
vá kla
A Jih
ze vy ale, ajeme mi do l fyz átky
na
áč
Kd
u a na
svou účast
ed tbal mez
jad sil, jenže
krajanek všech
lege u
i.
golf se
stra
rodi ě hřišt přmu
hřišti,
ito om
Golf st chyb icky
řov víc bydomá
í koně,
si
ji napod
na yž se
ora
go i
třemi
al.“ ch secí tlak
nd s
zahrajte
nu ě,Au m
ně
obilo.
mo zísvský lf
sezona t holemi. Je
Vošvr ěl,“
vzni vzáj dva
a
. I na ktstr
si
5
začín
teď neust
ála a skonč
srpen,
res
eráálituhlzapřikala
d
da
kl
á
grado
golfo
em
prázd
Foto:
kn
k tomZdeně
t ěl
jam
.
itímpomí ortŠtJez
Pokra
pá me.ohČím
vá
vat. Že
niny?
Čt
ětin ou né uby
te
k Sluka
r u
ěte jed ko
jsou letní
u
m
era
t inHřiště
čová
a, byt ce
? Tře naspt ln
fo sezávod
no ho
čísou
din.
lke bi ez
a ve výit,leta pr
denavítst
lo
ba
za rmuj o vl í v nabídkách.
ní na
létají
ezněkom tvě, i sebo
svo
do
sí
3,
as
ta
ce
id
ra
hř
dosta ně
lejte te
str.
dalek
Čtěte na
k se
tn
en - zajím můž u do
ne cí ná kte
išt víu zn vě
5
IV
t
svou i.ráJis těpo
tek uv
zá ě 7
tip o svémí stran
Y JS
? A 9 idíte čin
při émstnpřevé Úhol avá e z mlu
í.
Desát
žitk
ya
kam a če goCo těžepomíLibou
ví
sá
á jam
TE
lfo na s náou lékl do iček, zka. toho
ná hřiš y
zajet ho má
ka na
vo téh
ús
ČE
mět ti
in
v blí
u vá m
leěv chci prac ji m Petr
SK
na
Bar [email protected]
y
zko op
boře,
ÝG
akň em pom ov usel
sti? še
ra
kde
OLF
Čtěte
jem
přím , pr áh ního
se od
eg
Čt
na
!
o dýotož al na
eh
olf.c
str. ěte
rála
ch e pro
4
z dubn
na
stra á.
ová
Kdysi
potyč
ně
hrá na
ka.
11
pro ly se tutom mí
Fot
Kd
bíh
o: Go
o je
stě
rov
sp
vo
aly
ho
atř
lf Res
u,
ničímtypick
na il tře dosti něž fot dova
ort
Cís
Bar
vás ařskéba če hy. A svěbalov li králov
bora
ne ý go
zkr
ruše lfo
átk louceský go tlo svěé záp é,
no vý se
asy
a dý
lf.
u hr ni
chá upros Z od ta tad ,
u. or?
dávn třed
y
pa
Vz Vě
teká tši
á his Vltav liště
torie. y na
ní nou
se
Čtěte
u ni velm
ch i kli
na
ne dn
str.
no ý hr
5
sí.
ů a zbo
aři,
hatlíků
Češt
í go
lfist
é ut
ráce
jí na
popl
kam
atcí
ch
za hr
u st
ále
miz
Ja
ko
rěope lekt
ti ně
s z. Hva
Ž tářířištěr hled
aj
mén
p
PR
ě8
VN
Í ČE
SK
S
GOoutě
LF žte
od P
rob LA se
s
no
stí N
o pole
na
stra p
č
ně oj
išt nos
9
ěn tí
í
íte?
Vá
še
ňa
žd
od
ůc
ho
du
í jin
Jak
ÉG
OVÉ
roje
hra
je
me
NO
zi g
olf
ov
ý
mi
se
nio
ry?
Vý
h
od
osm „Golf je
s ve nácti jako
le
že to lkými ň tá dívk
ad
n
a
ale ení v p ry. Vít
nem ořád e,
od
ůž
ní vz ete se ku,
dálit
.“
možno
st
evyuži trénovat naPa
Ddlaině. Go
ly a na
na ýš
LET pr
fac křísillf na Slovensku
op
hřad
TVO
k am
ištly
GO ŘTE SE
i a. erický„Slist
LF
SPO OVÉ RIÓZN
LEČN NO
Í
Ě S VINY
NÁ
MI
ČG
pro F od
jek sta
t p rto
ro va
šk la
oly
pro Reso od tovka
pus zlerptpaplů si mi do
tilJesde šit sebomůšž brých hraKdyž na
n šp ed ea
mů v
me
vát je míčemísto
ž é
atn ůvěru r
sna e celo h
ýo
c
k h
Předhán
hu u aletr. e
nér e Jezenohaolí Ja
výhody ěná hřišť,znič naši
it
TVneubýv
a na sv ra láká sáz k po
ají .“
G OŘ
O
T
SP LFO E SE
OL VÉ RIÓ
EČ
NĚ NOV ZNÍ
S N INY
ÁM
I
Slo
krá vin
sn sko
ým se
i re py
so šní
rty
ůj b tře ku raž
um ba v L en
ý
era
ng ibou pln
ch il
ci
Na
to v Císařs
šech ké lo
u
no
zača ce
lo
S
ko outě
nč ž
í. V o d
yh álk
rá om
lo
slu ěry
n
áč
Go
ne lfist
star mus é nejso
př tova í se je u
grafiišla do la no dnat jen hr
rádi í. Ne re vá po aví,
sle jen dakc sout uze ale
za Jedn dují od e Hr ěž o o hr také
Dr chyt u v a hř hráč ajem dva u. Kd vším
il
iš
u
d
y
ů
a
a id
eá
lní
pa
rťá
Fo k pr
to:
Hr o po
aje ho
me do
Go lf
JAKÝ JE OPRAVDU ČESKÝ GOLF
VIN
Y
é zd
se
Víc
ep
OLF
a té
to
hry
je
v to
m,
že
se
dá
pro
vo
zo
va
tv
ka
žd
ém
vě
k
u
CE
LO
RO
ČN
Ě ZD
AR
MA
Zde může být Vaše reklama
Volejte na 602 229 376 nebo pište na [email protected]
Vydavatel: Hrajemegolf.cz, s. r. o.,
Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1
IČO: 02837137, ev. č.: MK ČR E 21621
Ročník II, vydání č. 1.
• Vyšlo 2. 3. 2015 v nákladu 10 000 ks
• distribuce zdarma na hřiště a pro partnery
• vychází ve dvoutýdenním cyklu
Redakce: +420 417 535 788
Inzerce: +420 602 229 376
Redakce: Čeněk Lorenc, Tereza Blažková,
Antonín Ebr, Jiří Nikodým, Pavel Skořepa,
Zdeněk Sluka
Obchod a marketing: Antonín J. Grimm
Grafika: Renata Nováková
Korektura: Lucie Horčíková
Své připomínky či případné náměty,
reakce a názory na vydání nám můžete
zaslat na adresu [email protected]
KOMENTÁŘE
12
BŘEZEN 2015
Proč hraješ golf? Protože si pokecám
ho života, má i svoji typickou podobu
v klubovém, společném spolkovém
životě. V Česku je pořád ještě mnoho vnitřně ambiciózních hráčů, kteří
objíždějí turnaje a snaží se hrát lépe
a lépe, takže jim ten nesoutěživý,
obecně lidský rozměr golfu zatím
trochu uniká.
Ale ono to přijde. Až bude většina českých hráčů hrát deset, patnáct
a více let, skoro každý si uvědomí,
v čem je kouzlo golfu. Je to nejen hra,
výkon, ale i setkání s těmi, kteří vám
za to stojí. A s rostoucím věkem to
druhé už výrazně převažuje.
ZAŽIL JSEM NA VLASTNÍ KŮŽI
Andrej Halada
autor je redaktorem časopisu Golf Digest
L
idé hrají golf z nejrůznějších důvodů. Patrně největší skupinu
tvoří ti, pro které je golf možností
pobýt v přírodě. Nebo si odpočinout.
Významným důvodem je i přirozená
soutěživost, chuť poměřovat se s hřištěm nebo se spoluhráči. Jde spíše
o mužský přístup, ženy tak soutěživé
nejsou; při golfu jim proto obvykle
záleží stejně tak na oblečení jako na
výsledcích.
Existuje ovšem ještě jeden zásadní důvod, proč golf hrát. Osobně
mu říkám „sociální rozměr“ golfu. Jde
o to, že na golfu se můžete dobře bavit a potkáváte i jiné lidi. Mám na mysli jednoduchý lidský „pokec“, nejčastěji s kamarády, s nimiž je vám dobře,
s rodinou a manželkou (byť golf bývá
i útěkem před manželkami a zlobícími dětmi).
Bavit se lze i s náhodnými hráči,
když vás svede dohromady společný
teetime. Golf je ideálním sportem
pro navazování kontaktů a známostí,
sbližování – a tím nemyslím sezna-
mování se s takzvanými důležitými
lidmi, nedejbože lobbování a jiné nechutné činnosti.
Sociální potenciál golfu je oproti jiným sportům obrovský, protože
při golfu se spíše nehraje, než hraje. Z průměrného čtyřhodinového
kola máte čistého herního času asi
30–45 minut. Založení hole za míč,
švih, finiš – to jsou nesmírně krátké
okamžiky, kdy jde skutečně jen o golfový pohyb. Vše ostatní je jen obyčejná chůze, postávání, případně stání
a čekání.
Právě to obrovské „plýtvání“ časem však poskytuje hráčům možnost
kontaktu a hovoru. Při tenisu jste
na protějších stranách sítě, bavit se
můžete jen před hrou nebo po ní.
Na kole obvykle nemůžete jet vedle
sebe a jste ještě k tomu většinou udýchaní. V zimě při lyžování to jde na
sedačce lanovky, ale to je zase zima.
Golf oproti tomu nabízí přehršel
času, kdy se nemusíte soustřeďovat
na hru. Je sice trochu smutné, když
Pište, foťte
si uvědomíte, že zaplatíte zhruba
1000 korun za fee a pak hrajete jen
půl hodinky (u lyžování ale také není
čistý čas jízdy vzhledem k nákladům
žádná sláva), ovšem máte perfektní
možnost skloubit spoustu věcí naráz:
hru, chůzi, pobyt v přírodě, a ještě se
můžete pobavit stejně dobře, jako
kdybyste šli s kamarády na pivo.
V anglosaských zemích je golfové
„sociálno“ vnímáno zcela samozřejmě, tvoří nedílnou součást golfové-
Tichý konec Golf Show
inzerce
MŮJ SOUD
Antonín Ebr
autor je golfovým
publicistou
B
Golf je hra, kde dobré vidění a přesnost je stěžejní, proto jsou brýle Bollé
Golf navrženy tak, aby poskytovaly optickou hranu na zeleném hřišti, ale
i písku nebo jiných nerovnostech, se kterými se při hře můžete setkat.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Zatímco Vám zorníky pomáhají zlepšovat
Vaši soustředěnost, ultra lehké, flexibilní
obruby 88TM z Nylonu zůstávají stále na
svém místě, hydrofilní materiál Thermogrip navíc pohlcuje vlhkost a brýle tak
zůstávají stále pevně fixované na tváři.
Novinka značky Bollé, exkluzivní samozabarvovací V3 golfové zorníky, jsou vybaveny vším, co při hře potřebujete.
Optickou kvalitou - Clear precision optics,
úpravou proti zamlžení na vnitřní straně
zorníků, hydrophobní a oleophobní
úpravou na vnější straně zorníků, díky níž
nedochází k usazování nečistot, potu či
vodních kapek. Dále také funkcí jemně
laděné hnědě čočky zdůrazňující jemnost
na hřišti, postupné zesvětlení a ztmavení
zorníků se plně přizpůsobí okolnímu
prostředí.
Brýle dělají vše pro to, abyste svou pozornost věnovali pouze golfovému míčku.
UNIKÁTNÍ RX PROGRAM
V laboratořích Bollé jsou za pomoci
nejmodernějších počítačových
technologií vytvářeny čočky na míru
s důrazem na snížení jejich hmotnosti a tloušťky. Výsledkem jsou
čočky v rozsahu +6 až -8. Program
tak dává možnost zákazníkům, kteří
trpí krátkozrakostí či dalekozrakostí nosit sportovní dioptrické brýle
a plně si tak vychutnat zážitek
ze hry bez omezení.
Výhradní dovozce pro ČR - Gaudo-Detail s.r.o.
K dostání ve vybrané síti optik a obchodů, pro více informací Email: [email protected]
Je užitečné připomenout slova
z úvodní strany novin také
v jejich závěru. Hrajeme Golf
se snaží tvořit obsah spolu se
svými čtenáři. Po čase zimního
spánku přichází doba plodnosti –
věříme, že nejen na hřištích, ale
také při zpracovávání zážitků na
nich získaných. A tak je na vás,
abyste se o ně podělili s námi
a především s dalšími čtenáři.
Tady je prostor pro vaše
příspěvky, ať už psané, nebo
obrazové. Stačí je pak jen odeslat
na [email protected]
Těšíme se.
yl to smutný pohled! O lecčem
však zároveň svědčil. Kdysi honosná výstava Golf Show se letos poprvé od roku 1996 nekonala, respektive se v rámci veletrhu Holiday World
proměnila v jeden malý stánek, kde
prodávali zájezdy do Alp a rakouské
výrobky Komperdell.
Jubilejní, dvacátý ročník akce byl
ještě nedávno prezentován na webových stránkách veletrhu, pak však tiše
zmizel. Stejně jako se „vypařilo“ těch
25 tisíc golfistů z oficiálních statistik
a zbylo jen 32 tisíc
aktivních, které
hra opravdu zajímá.
Český
golf
prochází velkou
personální krizí,
kterou si ovšem
sám zavinil. Všechny snahy dostat
ho mezi „prostý
lid“ měly zcela opačný efekt. Možná
i proto, že když eventuální zájemce
slyší ze všech stran, že jde o pěkný
a levný sport, začne to vnímat jako
klamavou reklamu. A hrají ho prý navíc kmotři a podvodníci.
Loni přibylo jen 400 golfistů
a ti stávající jsou zřejmě již nasyceni!
Firmy, které by se rády prezentovaly,
to vědí. Výstavu pokládají za zbytečnou a ekonomicky ztrátovou. A to je
v tomto případě nejdůležitější! Těch
pár zájemců o nové hole před sezonou je asi nevytrhne, a hlavně – nejmocnější je dnes přece internet!
Pamatuji premiéru v pražském
paláci U Hybernů v roce 1996. Působila
jako zjevení, a přestože se prezentovalo jen 25 vystavovatelů, byli návštěvníci nadšení. V příštím roce se akce musela pro velký zájem na obou stranách
přemístit do Veletržního paláce.
Golf Show rostla každým rokem,
byla pořádána v Erpetu, na Strahově,
zpátky ve Veletržním paláci a v Letňanech a její vrchol viděli zájemci v roce
2009, kdy se opět ve Veletržním paláci
představilo 125 vystavovatelů.
Na Výstavišti v Holešovicích,
kde v roce 2012 došlo ke spojení
s konkurenční World Golf Prague,
se však výstava už jen ztrácela před
očima, postupně
se zmenšovala,
až letos definitivně
zmizela.
Golf Show jen
kopíruje ekonomickou
situaci
v zemi a samozřejmě především
v golfu samotném. Přesto se mi
nechce věřit, že jsme na tom tak špatně. Třeba se jedná jen o lidský faktor.
Výstavu prostě musí někdo zorganizovat! Letos se to nepodařilo.
Osloví někdo třeba Amaru Zemplinerovou, která to uměla více než
dobře? Existuje tu autorita, kterou
absence veletrhu nenechá klidnou?
Spatří světlo světa opravdový 20. ročník Golf Show?
Otázek je zatím víc než odpovědí.
Rok 2009:
125 vystavovatelů.
Rok 2015:
1 „vystavovatel“.
Jediný golfový stánek na Holiday World 2015. Foto: Antonín Ebr
Download

Stáhnout PDF - Hrajeme golf.cz