Range Servant 2014
El. vydavače míčů
Ceny neobsahují DPH 21%
Všechny vydavače obsahují žetonový výdejní systém a balení 500 ks žetonů. Vydavače Ultima mají vestavěné čidlo
a jednotkové počitadlo vydávaných míčů, nemají vestavěné ostřikování míčů
Ultima
Vydavače Ultima s vrchním nástavcem je nutno použít v kombinaci s fukarem nebo výtahem
a pračkou.
Ultima-8
DKM 0000
DLM 0000
DVA 0000
RS Ultima 8, plochá střecha
RS Ultima 12
RS Ultima 19
approx
DMM 0000
DNM 0000
RS Ultima 20 dual
RS Ultima 45 dual
approx
RS-4 with internal sprinkler
RS-8 with internal sprinkler
RS-11 with internal sprinkler
approx
GL-6 without internal sprinkler
GL-8 without internal sprinkler
GL-10 without internal sprinkler
approx
approx
approx
8 000 balls
12 000 balls
20 000 balls
140 532 Kč
141 652 Kč
194 292 Kč
20 000 balls
43 000 balls
258 328 Kč
364 308 Kč
5 200 balls
8 000 balls
11 000 balls
108 373 Kč
130 620 Kč
152 208 Kč
5 700 balls
8 000 balls
10 000 balls
95 928 Kč
125 944 Kč
142 240 Kč
Ultima-12
approx
Ultima-45
RS: s plochou střechou a vnitřním ostřikováním
150 010
180 000
110 007
approx
approx
RS-8
Green Line - bez vnitřního ostřikování
GLD 0000
GLD 0001
GLD 0002
approx
approx
GL-8
Ultima Combi
Ultima Combi je vydavač s vestavěnou pračkou míčů a dopravníkem, vhodný pro umístění do menšího
omezeného prostoru.
GBM 0000
Ultima Combi
approx 14 000 balls
Washing capacity: 11 000 balls/hour
315 000 Kč
Ultima Combi
Vydavače k zabudování do uzavřeného prostoru
Behind the wall dispenser
UBM0015
UBM0019
UBM0020
BTW 10-15
BTW 16-19
BTW 20 Dual outlet
EHM0018
Elevator 2.1 m for BTW
930 114
930 109
109 600
102 225
Počitadlo mincí bez resetu
počitadlo mincí s resetem
topení do vydavače
Pláštěnka proti dešti
approx
approx
approx
15000 balls
19000 balls
19000 balls
with over fill protection
179 704 Kč
198 744 Kč
280 252 Kč
78 316 Kč
Accessories for ball dispensers
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
3 024 Kč
3 024 Kč
8 400 Kč
1 431 Kč
1/10
Tee-Up
TJM02000
Tee-Up with feeder, semi-automatic1640x2222 mm
100 balls
80 865 Kč
TMM0029
Tee-Up with feeder, semi-automatic, flush mount
customized area
100 balls
70 065 Kč
TJM0021
TBM0006
TeeUp Automatic
TeeUp with payment system
EGM 0001
Elevator 1.4m.
(For RS Ultima 8/15/16)
min.24 000 balls/h
65 156 Kč
410 000
Elevator 1.8m.
(For RS 8/11/15/16 and flat hopper)
min.24 000 balls/h
69 944 Kč
EHM 0001
Elevator 2.1m.
(For all ball dispensers with cone top)
min.24 000 balls/h
71 008 Kč
WGM 0000
220 000
Ball Washer BT 1300
Ball Washer BT 1950
12 000 balls/h
24 000 balls/h
81 000 Kč
97 916 Kč
WGM0045
220 001
Ballwasher BT-1300 with XL Hopper
Ball Washer BT1950 with XL Hopper
WIM 0004
WIM 0060
WIM0073
Soaker 4000
Tray for Soaker 4000
Sprinkler for Soaker-4000
call for more info and quotation
call for more info and quotation
Výtah s pojistkou proti přeplnění
Pračky míčů
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
86 238 Kč
103 788 Kč
97 804 Kč
6 944 Kč
5 572 Kč
2/10
příslušenství k pračce
221 400
XL-hopper
3000 balls
23 517 Kč
Sběrače míčů
Range Servant dodává tři různé typy sběračů - s plastovými disky, multiflex disky a gumovými disky.
Jeden sběrací koš má kapacitu 400 míčů. Tlačný rám je součástí všech druhů sběračů.
Sběrače míčů Light
Sběrače LIGHT jsou sestaveny tak, aby mohli být vedeny motorovým vozidlem.
PEM0001
310 035
Hand Picker
Hand Picker
Plastic
Plastic
1 basket
2 baskets
11 016 Kč
17 874 Kč
PDM 0087
PDM 0052
2-gang Light
2-gang Light
Plastic
Multiflex
4 baskets
4 baskets
40 851 Kč
51 975 Kč
PDM 0088
PDM 0000
3-gang Light
3-gang Light
Plastic
Multiflex
6 baskets
6 baskets
61 749 Kč
67 338 Kč
PDM 0089
PDM 0082
4-gang Light
4-gang Light
Plastic
Multiflex
8 baskets
8 baskets
78 975 Kč
81 054 Kč
PDM 0090
PDM 0085
5-gang Light
5-gang Light
Plastic
Multiflex
10 baskets
10 baskets
94 851 Kč
98 064 Kč
PDM 0091
PDM 0086
6-gang Light
6-gang Light
Plastic
Multiflex
12 baskets
12 baskets
106 299 Kč
111 539 Kč
310 005
300 000
MIDI
MIDI
Multiflex
Rubber
6 baskets
6 baskets
85 293 Kč
97 497 Kč
310 015
300 010
310 025
MAXI
MAXI
JUMBO
Multiflex
Rubber
Multiflex
10 baskets
10 baskets
14 baskets
120 000 Kč
130 600 Kč
169 911 Kč
OFM 0012
300 400
Ball basket for Ball Picker
Ball basket for Ball Picker
Plastic
Steel
400 balls
400 balls
500 020
Drive Unit
For Range Servant HD pickers
PAM 0000
Attachment for A-frame
Sběrač míčů Heavy Duty a motorová jednotka MOP
15 Hp
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
864 Kč
1 377 Kč
239 770 Kč
3 952 Kč
3/10
Ball Management Systems
Tento ceník uvádí ceny standardizovaných přepravních systémů míčů. Pro netypické vedení je třeba žádat návrh a kalkulaci.
Blowfill systems
Délka a směr potrubí ovlivňuje výkon modulu.
Blower module
Přibližná výška
1.5 kW
4m
25 m
2.2 kW
8m
nebo
70 m
3.0 kW
10 m
100 m
délka
Ball management system 1
popis systému
Vedení mezi pračkou míčů a jedním vydavačem. Systém je zapínán mechanicky, vypínán automaticky po zaplnění vydavače.
obsahuje: mudul fukaru, přijímač míčů do vydavače, kontrolní jednotku, čidlo a 50m kabelu.
BAM 0134
BMS 1 with blower module 1.5 kW
BAM 0135
BMS 1 with blower module 2.2 kW
BAM 0136
BMS 1 with blower module 3.0 kW
Systém neobsahuje pračku míčů, vydavač a potrubí.
260 928 Kč
275 697 Kč
290 817 Kč
Přídavný zásobní modul k systému systemu BM 1
System description:
Manuální nebo automatické plnění vydavače ze zásobníku
Pokud je vydavač prázdný, míče se doplní ze zásobníku automaticky. .
Systém sestává z vydávacího mechanizmu v zásobníku a čidel plnosti ve vydavači.
BAM 0137
Hopper system1*
*This system require ball management system 1
Neobsahuje zásobník.
74 682 Kč
Ball management system 2
System description :
Vedení mezi pračkou míčů a dvěma vydavači. Systém je zapínán mechanicky, vypínán automaticky po zaplnění vydavače.
obsahuje: mudul fukaru, 2x přijímač míčů do vydavače, kontrolní jednotku, čidlo a 150m kabelu.
BAM 0138
BMS 2 with blower module 1.5 kW
BAM 0139
BMS 2 with blower module 2.2 kW
BAM 0140
BMS 2 with blower module 3.0 kW
Systém neobsahuje pračku míčů, vydavače ani potrubí.
300 726 Kč
315 522 Kč
342 944 Kč
Add-on module for ball management system 2
System description :
Manuální nebo automatické plnění vydavačů ze zásobníků.
Pokud jsou vydavače prázdné, míče se doplní ze zásobníku automaticky. .
Systém sestává z 2 ks vydávacího mechanizmu v zásobníku a čidel plnosti ve vydavačích.
BAM 141
Hopper system 2*
*This system require ball management system 2
Zásobníky je nutno objednat zvlášť.
91 422 Kč
Ball hose to transport balls
803500
Potrubí
1m
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
350 Kč
4/10
Ball Hoppers
Zásobníky zvyšují kapacitu vydavačů.
750000
780000
790000
Hopper 15
Hopper 30
Hopper 50
420 000
Hopper Elevator 2.3 m (for H-15, H-30, H-50)
PBA 0001
PBA 0002
PBA 0003
PBA 0004
MIDI Multiflex with manual emptying
MAXI Multiflex with manual emptying
MIDI Multiflex with hydraulic emptying
MAXI Multiflex with hydraulic emptying
72 198 Kč
98 172 Kč
142 857 Kč
Hopper elevator
Elevator to use with ball hoppers.
97 416 Kč
Ditch systems
Ball picker for usage with ball ditch
116 127 Kč
172 314 Kč
148 419 Kč
206 469 Kč
The ball pickers are preferably used with the Range Servant drive unit MOP
Ball management system 3
System description :
Systém přepravy míčů mezi servisním příkopem a vydavačem.
Automatické vypínání, pokud je vydavač plný nebo příkop prázdný
Systém obsahuje dopravník míčů, pumpu, a elektrický kontrolní systém.
BAM 0142
Ball Management System 3 (Ditch)
287 820 Kč
Elevator and Conveyor Systems
Range Servant designs and manufactures customized ball elevator and conveyor systems.
For more information, please contact Range Servant.
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
5/10
Platební systémy
Vyberte si z několika druhů platebních systémů jako jsou mincovníky, Digi karty, SOLO karty nebo E-range.
Mincovník / Žetonovník
107 700
107 702
107 703
108 600
OKA 0026
Mechanický mincovník na jednu minci
Mechanický mincovník na jednu EUR minci (EUR 1,- nebo 2,-)
Mechanický mincovník na dvě EUR mince (EUR 1,- a 2,-)
Žetonovník
Elektronický mincovník, CF 340, na 6 mincí
108 740
108 750
108 760
108 790
108 800
108 810
108 820
108 830
108 700
108 710
108 720
108 730
OKM0002
OKM0001
108 770
108 780
Token RS-A
Token RS-B
Token RS-C
Token RS-D
Token RS-E
Token RS-F
Token RS-G
Token RS-H
Token RS-I
Token RS-II
Token RS-III
Token RS-IV
Token RS-V
Token RS-VI
Token RS-90
Token RS-91
3 294 Kč
3 213 Kč
6 642 Kč
4 104 Kč
13 716 Kč
Žetony
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
(package of 500)
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
6 580 Kč
Žetony s poniklovaným povrchem mají variantu s mosazným povrchem ve stejné ceně.
Elektronické platební systémy
SOLO
SOL0000
SOLO Card system vč. montáže do nového vydavače
obsahuje
čtečku, SW a kontrolní jednotku
22 923 Kč
SOL0001
SOLO Card Systém k zabudování do stávajícího vydavače
Obsahuje
Náhradní dvířka, čtečku, SW a kontrolní jednotku
28 404 Kč
108044
SOLO Mifare karty, balení 50 ks
3 753 Kč
Možnost reklamního potisku
VISA/Master Card reader
NAY0003
NAYAX čtečka vč. montáže do nového vydavače
21 532 Kč
NAY0004
NAYAX čtečka k dodatečné montáži na stávající vydavač
vč. náhradních servisních dvířek
29 900 Kč
OKA 0028
OKA 0030
OKA 0031
OKA 0032
Digicard reader
Digicard 5 credits
Digicard 10 credits
Digicard 20 credits
OBM0191
OBM0192
OBM0193
OBM0195
E-Range VSD 3B
E-Range Key Green
E-Range Key Blue
E-Range Key Yellow
Digicards
250 pc/package
"
"
price/card
"
"
25 137 Kč
8,50 Kč
8,50 Kč
8,50 Kč
E-range
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
100 pcs
27 594 Kč
12 123 Kč
6/10
Doplňky - vybavení DR
TrackTee - přepážka s jednoduchým analyzátorem švihu
TRA 0000
TrackTee bez reklamního polepu
20 ks a méně
21 - 30 ks
31 - 50 ks
více než 51 ks
43 170 Kč
40 470 Kč
37 770 Kč
35 000 Kč
Range Balls
109 800
1- pc range míče
9 Kč
109 820
2-pc range míče
9,80 Kč
109 860
109 861
109 862
109 863
109 890
Logo print on balls
1 colour
2 colours
3 colours
4 colours
Cliché
109 940
109 960
109 970
109 980
Plastic basket
Plastic basket
Plastic basket
Plastic basket
50 balls
75 balls
100 balls
150 balls
105 Kč
138 Kč
175 Kč
248 Kč
109 900
Kovový košík
50 balls
230 Kč
109 910
Kovový košík
85 balls
362 Kč
109 950
stojan na košíky
minimum k potisku 6000 míčů
Koše na míče
3 696 Kč
Kompresorový čistič bot, kartáčový stojan
ONM 0000
Airpressure shoe cleaner
900 100
Shoe cleaner/brush
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
65 961 Kč
3 864 Kč
7/10
Doplňky - vybavení DR
Umělá odpaliště
Manufactured of 100% knitted nylon
610 789
Range Mat Tartan with 4 holes
610 791
Range Mat Regular with 4 holes
1500 x 1500 mm
1500 x 1500 mm
RAM0010
Ball Tray RS Tee 960/970, rubber
120 balls
610 000
620 000
680 000
690 000
RS Tee 920 single
RS Tee 920 dual
RS Tee 930 single
RS Tee 930 dual
7 168 Kč
6 160 Kč
700 Kč
12 348 Kč
15 484 Kč
10 780 Kč
14 840 Kč
Accessories for Range Servant Tee Mats and Tee-Up
TAM0010
610 750
610 740
Complete Tee grass (1 pcs.)
Tee grass panel, nylon
Complete Tee grass (3 pcs.)
900x300 mm for Tee
300x300 mm for Tee
900x300 for Tee
2 492 Kč
980 Kč
3 304 Kč
611 005
Stance mat nylon
1000x1000 mm
2 884 Kč
610 810
610 815
610 820
610 800
610 825
Rubber Tee
Rubber Tee
Rubber Tee
Rubber Tee
Rubber Tee
45mm, natural rubber
50mm, natural rubber
55 mm, natural rubber
65mm, natural rubber
80 mm, natural rubber
32,50 Kč
32,50 Kč
32,50 Kč
39 Kč
41 Kč
610 830
610 850
Tee holder for RS Tee 960/970
Tee holder for other Tees
TAA0001
Rubber Tee for Tee-up
OTA0079
OTA0080
OTA0079_1
OTA0081
Mesh Tee Divider excl. bag stand - kov. pletivo
Nylon Tee devider excl. bag stand
Heavy Duty Tee devider
NEW
Bag stand - stojan na bagy
4 816 Kč
3 976 Kč
6 972 Kč
1 092 Kč
OTA0002
OTA0003
OTA0004
OTA0005
OTA0006
OTA0007
OTA0091
OTA0092
OTA0093
OTA0094
OTA0095
OTA0096
Vertical Banner
Vertical Banner
Vertical Banner
Vertical Banner
Vertical Banner
Vertical Banner
Replacement cover 50
Replacement cover 75
Replacement cover 100
Replacement cover 125
Replacement cover 150
Vertical Banner steel frame only
1 148 Kč
1 148 Kč
1 148 Kč
1 148 Kč
1 148 Kč
1 148 Kč
266 Kč
266 Kč
266 Kč
266 Kč
266 Kč
882 Kč
OTA0014
OTA0015
OTA0016
OTA0023
OTA0025
OTA0063
Range Flag
Range Flag
Range Flag
Range Flag
Range Flag
Flag Pole (7 feet)
OTA00255
Ranger Flag Checkered - šachovnice
32,50 Kč
39 Kč
73 Kč
Přepážky
Banners
50
100
150
200
250
300
ONLY cover
ONLY cover
ONLY cover
ONLY cover
ONLY cover
Range Flag
Red
Orange
Yellow
Black
White
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
392 Kč
392 Kč
392 Kč
392 Kč
392 Kč
756 Kč
616 Kč
8/10
Terče
OTA0026
OTA0030
Range Target
Range Target
1.2x1.2 Blue
1.2x1.2 Yellow
6 944 Kč
6 944 Kč
OTA0031
OTA0035
Range Target
Range Target
2.4x2.4 Blue
2.4x2.4 Yellow
10 808 Kč
10 808 Kč
OTA0069
OTA0070
OTA0071
OTA0072
Pyramid Stacker - násypka
Pyramid Stacker - násypka
Pyramid Tray podtác kovový
Pyramid Tray podtác kovový
91 balls
140 balls
91 balls
140 balls
OTA0073
OTA0074
Ball Shag Aluminium
Ball Shag Aluminium
Blue
Red
OTA0082
OTA0101
Steel Spike Litter Basket
Waste basket
530x400 mm
OTA0075
OTA0076
OTA0077
OTA0078
Tee Marker
Tee Marker
Tee Marker
Tee Marker
Red
Yellow
White
Blue
OTA0160
OTA0161
OTA0064
OTA0065
OTA0066
OTA0067
Plunger Ball Washer, complete
Crank Ball Washer, complete
Plunger Ball Washer Head
Crank Ball Washer Head
Stand Base Unit stojna
Stand Pipe Unit
instalační tyč
Z00001
Z00004
RENTAL I - dvoukolečkový vozík
přídavné přední kolečko
black
1 652 Kč
310 Kč
Z00002
Z00006
RENTAL II - tříkolečkový vozík
přídavný košík
black
1 932 Kč
Z00003
RENTAL PRO
black
Pyramidový zásobník
2 029 Kč
2 322 Kč
558 Kč
617 Kč
Ruční sběrač
585 Kč
564 Kč
Odpadkový koš
1 372 Kč
11 116 Kč
Značky na odpaliště
168 Kč
168 Kč
168 Kč
162 Kč
168 Kč
Ruční myčky míčů
Powder-coated green aluminium
Powder-coated green aluminium
48''
6 993 Kč
6 993 Kč
5 373 Kč
5 373 Kč
1 188 Kč
378 Kč
Rental Trolley -- Vozíky pod bagy
2 912 Kč
Ceny neobsahují DPH 21%
Obchodní a platební podmínky:
Uvedené ceny neobsahují DPH 21% a jsou kalkulové FCO sklad Modletice, neobsahují dopravu na místo určení
Dodací lhůta je 4-6 týdnu od potvrzení objednávky, u vydavače Ultima COMBI je dodací lhůta 6-8 týdnů.
Standartní záruka je 1 rok, nebylo-li dohodnuto jinak.
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
9/10
Skallebackavägen 11, 302 41 Halmstad, Sverige, tel: +46 3510 92 40, fax: +46 3510 82 20 www.rangeservant.se
C:\Users\Ittec\Documents\Excel\Ceníky 2014\Range Servant - prodejní ceník 2014 Kč
10/10
Download

Prodejní ceník Range Servant 2014