Marketingové
inspirace
k
H
r
a
R
m
rt u O
en í SE
c
ll dn
a
c áro
in
z
me
k
H
r
R a
z
b
klu
yz
a
ák
vz
V
tě
í
e
s
f lní aně
e
z
iá mp
c
k o a
Ja
s
k
é
v
li o
m
ru O
t
en í SE
c
l
n
l
ca árod
zin
e
m
a
-m
e
b
á
yz
ků
í
zn
ka
klu
ík
M vn
CR nko
ve
pa
m
a
e
z
k
Ja
m
e-
še !
vz
ce tů a
a
lik , spo
p
ía h
ln ploc
i
b
mo kup
ná
m
T
t
E ni
ítě ě
s
ní n
ic ál mpa
so ka
vé
o
l
ai
a
zb níků
a
á v hod
n
c
ět
zp í ob
án
v
á
l
dě
í
n
řeeting
k
H
r
a
R
L ktiv
E
V fe
ce
r
e
nz
i
a
ů
ce t
a
ik spo
l
ap ch,
í
ln plo
i
b p
o
m ku
ná
ně
m
T
t
E ni
v
L
i
E kt
ků
í
n
ng
nt
e
i
kl
e-
e
ř eti
tu
Ja
e
š !
u
yo
e
kz
k
k
nt
e
kli
ě
sít ě
í
n
n
iál mpa
c
so ka
é
ov
l
i
ma
í
n
M v
CR nko
ve
an
p
am
t
n
e
li
b
klu
tm
ba íků
z
a
v
dn
á
o
tn bch
ě
zp í o
n
á
v
á
l
dě
í
n
ě
i
ce tů a
a
o
k
i
pl , sp
a
í ch
iln plo
b
mo kup
ná
u
o
y
ka
á
yz
ků
í
zn
ce
er
z
n
be
T ni
E
L iv
t
E
k
e
V f
řeeting
vz
e
m
tru EO
n
e S
ll c dní
a
c áro
zin
e
m
še !
b
tu
yo
u
ut
be
ík
M vn
CR nko
ve
číslo 1
---------------2013
a
zb níků
a
v
d
ná cho
t
ě
zp í ob
n
vá
á
l
dě
ní
ně
pa
m
a
Měsíčník
pro úspěšné
podnikání
i
rce
e
nz
Časopis Marketingové inspirace
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP
Číslo 1, rok 2013
Veletrh řešení,
jak zefektivnit marketing
Nejdůležitější
body:
Přibližně 100 podnikatelů, marketérů a obchodníků se rozhodlo na
konci ledna 2013 věnovat pět hodin svého času hledání odpovědi
na otázku: „jak zefektivnit firemní marketing?
Veletrh řešení
Architekt v marketingu
Kam míří sociální sítě?
Zviditelnit se v Brně?
Jak vnímáte konkurenci?
Na veletrhu se představilo 15 řešitelů, napříč celým spektrem marketingových služeb. „Výhodou této netradiční akce a zejména její
netradiční formy bylo, že účastníci veletrhu předem přesně věděli,
o jaké firmy se jedná, a mohli si připravit konkrétní otázky, tím
jsme se snažili zabránit všem problémům a nedorozuměním, které
by mohly vzniknout,“ dodává Milan Nerud, hlavní organizátor
akce.
Dodavatelé řešení měli každý pět minut na představení své firmy.
Statečně se s tímto nelehkým úkolem poprali. Mezi prezentovaná
témata patřící k novinkám, se na konferenci objevily například
sociální sítě, mezinárodní SEO, atd. „Veletrh a konference však
neměla jen edukativní charakter, nebo hlavní téma nová marketingová média, ba naopak šlo o exklusivní setkání, během něhož se
měl tvořit networking a nasávání zkušeností od ostatních. Mezi
témata se zařadila také tradiční marketingové zbraně – velkoplošní tisk, efektivní nákup ploch, spotů, atd.,“ dodává Nerud.
Podle hodnocení, které následně účastníci poskytli, největší přínos
měla druhá část veletrhu. Individuální jednání začaly po krátké
přestávce v 12.15 hodin a vedly se u většiny stolů až do 14.45.
Obsah
Veletrh řešení
1
Rozhovor
2
Sociální sítě
3
Projekty
4
Vnitřní text
4
K zamyšlení
6
Redakce
8
Někteří prezentující se nezastavili ani na šálek dobré kávy, kterou
dodávala firma Drinex. Čas jim nezůstal ani masáž od firmy Sabai ,
či měření oči od očního centra Meral. Tyto aktivity byly součástí
doprovodného programu veletrhu.
Připravujeme další setkání
Ačkoli se jednalo o první akci
s tímto netradičním průběhem,
rozhodl se pořadatel Agentura
Správná volba zahájit hned
další týden přípravy na druhé
setkání.
Je plánováno na květen 2013.
Podtitulem
bude
motto:
„Neměřím, neřídím“. „Další
akce vychází z častých komentářů majitelů firem, že marketing není měřitelný, proto jsme
se rozhodli, také ve spolupráci
s naším hlavním mediálním
partnerem Mmportal.cz tuto
akci připravit,“ uzavírá Nerud.
Časopis
Marketingové
Stránka 2
Setkání s architektem, jehož dílo
potkáváme každý den
Ing. Arch Juraj Kadlec
Jednatel firmy
Design media s.r.o
www.design-media.cz
„Řekl jsem:
zkusme
vymyslet
prvek, který by
měl ambici být
v síti. Tím
pádem bude
univerzální. A
bude mít
okresní,
regionální
působnost“.
Dobrý den pane architekte, jak se dnes máte?
Snažili jsme se spojit s Hospodářskou komorou.
Po čtyřech měsících potíží s nohou jsem odpočatý. Jak jsem hodně ležel, tak jsem měl dost
času přemýšlet.
Jak vnímáte vývoj kreativity v českých marketingových vodách za posledních deset let?
Je pro nás veliká čest, že právě s Vámi můžeme
udělat první rozhovor druhé řady Marketingových inspirací. Můžete se s čtenáři podělit o to,
jaké cesty Vás přivedly od architektury do
marketingu?
Architektura, která se zaměřuje na interiéry,
hodně souvisí s marketingem. My hledáme
inspiraci, kde jako jsou naše laťky, v tuzemsku
i zahraničí. Naše firma měla pět stálých investorů. Jedním z klíčových partnerů byl ID Atelier.
Jedním z mých významných projektů byla firma
Actuál. Venkovními systémy se zabývám od
roku 1994.
Vnímáte INFORSYSTÉM jako své dítě? Jaké
vlastnosti byste mu přiradil? Poslouchá svého
otce?
Inforsystém bych označil za dítko ve vývinu.
Směrem k plusu.
Vzpomenete si na chvíle, kdy jste tento systém
tvořil? Vybaví se Vám nějaká speciální vzpomínka?
Inforsystem navazuje na systémy Horizont,
Actuál, Rondo.
Když dnes potkáte někde svůj systém, zarazíte
se ještě? Nebo Vás to nechává chladným?
Patent k systému využívá desítky firem, systémy
můžete potkat po celé republice. Hlavně Horizonty a Flexi jsou všude. Jenom po Brně jich
je 1800. Jediné, co mě mrzí, že jsem nikdy neměl větší obchodní drive. Byl jsem velmi tvůrčí,
to jsem měl z té architektury.
Potrápil Vás systém, když jste jej vymýšlel?
Prvně jsem začal dělat několik individuálních
venkovních solitérů. Chtěli po mně poutač.
Došlo mě, jak složitý solitér je. Je to taková
socha.Řekl jsem: zkusme vymyslet prvek, který
by měl ambici být v síti. Tím pádem bude univerzální. A bude mít okresní, regionální působnost.
Všem se tato myšlenka líbila. Mnoho lidí za
ní vidělo užitek. Nepodařilo se najít jednoho
velikého zadavatele, který by to zaštítil.
Zaujala Vás osobně v poslední době nějaká
venkovní reklama?
Velká venkovní reklama nezná hranice proti
všem vyhláškám. Pro malé a střední živnostníky,
ale tato velká reklama nedává žádný prostor.
Proto jsme se snažili vymyslet malé, lehké, levné a flexibilní systémy. Naši zákazníci používají
naše produkty hlavně jako naváděcí systém.
Pohybujete se mezi podnikateli. Jak se podle
Vás vyvíjí jejich myšlení a postoje?
Bohužel vnímám všeobecné zklamání z přínosu
reklamy. Jedině pokud je reklama levná, variabilní a flexibilní v místě a čase.
Jak reagujete na tuto změnu myšlení?
Přišli jsme s novým produktem INFORMSYSTÉMEM. Je z betonu vážícího 25 Kg, žádné sběrny
jej neberou. Lidé mají informace na úrovni očí.
Inforsystém je stavebnice umožňující mnoho
variant. Systém nevyžaduje povolení. Možnosti,
jak Inforsystém použít, je mnoho. Je možné
skládat různé tvary. Náklady na instalaci, deinstalaci i údržbu jsou daleko nižší.
Prozradíte prosím čtenářům svoje plány na
nejbližší období?
Tvorba je můj život, stále ještě mám rozpracovanou myšlenku na jeden nápad. Ale každopádně se nyní chci věnovat tomu systému. Nemoc
mně zbrzdila, ale teď se do toho pustím naplno.
Za všechny čtenáře Marketingových inspirací
Vám přejeme mnoho zdraví a pohody.
Číslo 1, rok 2013
Stránka 3
JAK MÁM CHÁPAT SOCIÁLNÍ SÍTĚ
V ROCE 2013?
Sociální sítě získaly během posledních dvou let
pověst téměř magického nástroje. Facebook
pomůže firmám skamarádit se! Na Twitteru
můžete navázat vztahy s internetovými osobnostmi. Instagram vás dostane na mobily klientů! Jaká je ovšem realita? Mnohem smutnější.
Sociální sítě jsou skutečně revoluční v tom, že
umožňují zcela nový druh komunikace – vaše
statusy nejsou určeny jednotlivci, jsou „pro
všechny“ a jejich publikum je konzumuje stejně: jako součást barevného mixu, od velkého
množství lidí a firem. Používat toto médium
jako „starý“ marketingový kanál, jako masová
média, je ovšem stejně omezené, jako vzít list
papíru s textovým inzerátem a ten 30 sekund
pouštět jako v televizi jako reklamu.
V případě firemních prezentací už se nedá
sázet na novost. Stránku na Facebooku
už mnoho zákazníků vnímá jako samozřejmost
a ani nějakou tou soutěží už nikoho neoslníte.
Jak je firem mnoho a přitom v naprosté většině případů chybí strategie nebo alespoň nastavení cílů, fanoušci je logicky začínají ignorovat. Domnívám se proto, ze hodně firem
na sociální sítě rezignuje („zkoušeli jsme
to a k ničemu to není“), jiné ovšem pochopí,
že je potřeba přistupovat k tomu opravdu
jinak.
„Na
Facebooku
neprodávejte,
prostě si jen
povídejte“.
Buďte prostě sami sebou
Zároveň se ukazuje, ze inflace „social media guru" (americký čestný doktorát z Facebook marketingu si můžete koupit za 999 Kč) pomalu
kulminuje, ale i ti, kteří nejsou úplní podvodníci, jsou velkým firmám v podstatě k ničemu - protože nepotřebují experty na vývoj cool aplikací, ale projektové manažery se znalostí daného oboru / firmy / prostředí. To, co akutně chybí, jsou lidi uvnitř korporací (ale i menších
firem), kteří pochopí možnosti, které se nabízí.
Byl jsem na konci ledna v Mnichově na setkání content managerů BMW z celého regionu (od Polska až po Kypr) a musím uznat, že i když i v
tomto případě na počtu fanoušků záleží, je to metrika, jejiž důležitost ustupuje do pozadí a mnohem víc jde o dosah, interakce nebo zpětnou vazbu. A to platí, ať už jste nadnárodní miliardová firma nebo kavárna nebo květinářství na rohu. Co může živnostník uklidnit: buďte
prostě sami sebou – v tomto ohledu jsou vaše šance na vytvoření dlouhodobého vztahu posíleného díky sociálním sítím vlastně lepší, než
možnosti korporací, kde se všechno musí schvalovat na třech úrovních.
Nejlepší rady jsou někdy ty banální: kdo si zapamatuje, že platí i v on-line prostředí „můj zákazník, můj pán“, bude se snažit vyjít vstříc, pomoci, zaujmout – ten (s velkou dávkou trpělivosti ovšem) nakonec určitě uspěje.
WORKSHOP
3. března 2013 - Brno (Cowo Brno),
volná místa, pro čtenáře sleva 390 Kč (Max. 12 lidí!)
Sociální média - revoluce nebo buzzword?
Více informací a přihlášky na
http://zbiejczuk.com/skoleni
Adam Zbiejczuk firma Kii s.r.o
Specialista na sociální sítě
Časopis
Marketingové
Stránka 4
ZAJÍMAVÉ PROJEKTY
E-BOOK 5 CHYB, PROČ NA VÁŠ
WEB NECHODÍ ZAHRANIČNÍ
ZÁKAZNÍCI
„Víte o
KE STAŽENÍ ZDARMA
nějakém
zajímavém
Nezávislé ženy - Start-up
CYRRUS ADVISORY"
Rádio Česko - marketingový
magazín
Hlavní náplní projektu je vzdělávání začínajících podnikatelek
včetně asistence mentorky
a odborného konzultantského
týmu.
http://www.rozhlas.cz/
radio_cesko/
marketingovymagazin/
_porad/4717
projektu?
Napište do
redakce. Rádi
zveřejníme“.
http://www.abiturient.cz/prekladywebovych-stranek
Jeho realizován na základě
dotace z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR.
www.podnikatelka.info
Projekt Reklamisimo
Vydělávejte sledováním videoreklamy! Novinka na trhu reklamních služeb!
www.reklamisimo.cz
GLOSÁTOR /Facebook Marketingové inspirace
ZEPTALI JSME SE:
Jestli Vás zajímá, jaké jsou odpovědi najděte si nás na
Facebooku - skupina Marketingové inspirace.
JAKOU ROLI HRAJE V MARKETINGU PROVOKACE?
Může pomoci nebo uškodit? Pokud byste
jeli kolem kadeřnictví a viděli veliký nápis
resp. příkaz " přestaňte kolem nás už
jenom jezdit" motivovalo by Vás to
k návštěvě nebo k potřebě hledat více
informací?
Číslo 1, rok 2013
Stránka 5
Časopis
Marketingové
Stránka 6
ZAMYŠLENÍ nad konkurencí
Z konkurence lze těžit v podobě motivace, inspirace, hnací síly, výzvy.
Soustředím-li se na kroky konkurence, ztrácím přehled o svých vlastních. Ztrácím vliv, energii a sílu
i pozornost.
Chytrého konkurence učí stát se moudrým – přemýšlivým. Moudrý se naučí z konkurence těžit.
OLDŘIŠKA KALIŠOVÁ
Moudrý ví, že ve skutečnosti konkurence dodává sílu větru do plachet. Jen je třeba plachty správně
Alternativní služby pro
nastavit a pevně držet kormidlo. Moudrý nevyběhne proti protivníkovi – konkurentovi, ale nejdříve se
manažerskou mysl
stane pozorovatelem, aby mohl jít do tam, kam konkurence nedosáhne.
www.oldriska-masaze.cz
Pozorovatel je schopen jít do hloubky, k uvědomění si vlastních kvalit a slabin. Slabin se neobává, protože konkurencí dostal příležitost transformovat je do úrovně kvality.
S konkurencí je to jako s pobytem ve volné přírodě. Je potřeba být ve střehu, ale nenechat se ovládat
zbytečnými strachy působícími destruktivně. Konstruktivním je ten, kdo umí pracovat v klidu, soustředěně. Síla a inspirace se rodí ve fázi relativního klidu. Silní duchem a pozorní obstojí před každou krutostí.
Otevřená náruč trhu vítá každého podnikatele. Záleží na tom, jestli víme, jaká je orientace našeho směru, jaký druh síly vede naše podnikání. Důležité je, abychom neztratili sami sebe. Upřednostníme-li
zkoumání počinů pouze vlastního jednání a možný dopad jeho důsledků, jsme dostatečně chráněni.
Navíc naše vnitřní síla roste.
„Dokonalý
Zkoumáme-li více činy konkuren-
podnikatelské cesty napoví, jde-
průzkum trhu
ta, dobrovolně tak ztrácíme bdě-
me-li správně, bez zbytečných
začíná ve
lost. To, co je na povrchu, nemu-
investic do energie, času a financí.
vlastní firmě
sí být uvnitř. Na povrchu lze
a v každém
snadno vidět iluze a představy.
Dokonalý průzkum trhu začíná ve
vlastní firmě a v každém jednotliv-
jednotlivci.“
Skutečná realita je uvnitř. Zdánli-
ci. Chci-li uskutečnit dokonalý
vá realita vede k dezorientaci.
průzkum trhu, je potřeba znát
sám sebe ve vlastní firmě.
Ztrácíme-li sami sebe, stáváme
se snadnou kořistí pro konkurenta.Je-li cíl jasný, pocity během
INSPIRUJME SE OD PRADĚDEČKA
Podnikavost je zboží, kterého není nikdy nad-
V cizím domě uvidíte za pět minut více chyb
bytek, a za které se proto platí nejvyšší ceny.
než ve vlastním za celý rok. Záleží jen na tom,
Podnikavost znamená konat co je třeba - a bez
abychom při vypočítávání těch cizích chyb
říkání.
nechali si také chvíli na posouzení našich vlastních pošetilostí.
Jsme průkopníci. Zbabělci se nevydali na cestu, slaboši se poztráceli cestou. Kupředu!
Až obujeme svět, vyletíme raketou do vesmíru
obouvat mimozemšťany. A nejlepší by bylo,
kdyby měli čtyři nohy.
TOMÁŠ BAŤA - obuvník, který dobyl svět.
Číslo 1, rok 2013
PARTNEŘI
Stránka 7
Navazujeme na prvorepublikový
měsíčník TYP
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro všechny, kteří
hledají funkční marketingová řešení a nespokojují se názorem
Vydavatel
Agentura Správná volba
Milan Nerud
„počkáme, až krize přejde“.
Jazyková úprava
Tomáš Psota
časopisu TYP. Na projektu spolupracuje několik odborníků,
Telefon.: 777 851 524
vřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
E-mail:
redakce@spravnavolba.cz
Součástí projektu jsou:
Projekt navazujeme na myšlenku a formu prvorepublikového
napříč celým spektrem marketingových témat.Projekt je ote-
- pracovně, společenská setkání /malé workshopy i velké konference/
- webináře
- tipy na nové marketingové služby a akce
REDAKCE
- elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených technik.
www.spravnavolba.cz
Download

Marketingové inspirace 1.2013