UČEBNÉ OSNOVY
Mesiac
Obsahový celok
SEPTEMBER VITAJ V NAŠEJ
ŠKOLE –
ŠKOLIČKE POD
OSTRÝM
VRCHOM
OKTÓBER
ČARO A KRÁSY
JESENE
NOVEMBER
V JESENI SA
VŠETKO MENÍ
DECEMBER
UŽ SA BLÍŽI ZAS
KRÁSNY VIANOC
ČAS
JANUÁR
VINŠUJEME VÁM
NOVÝ ROK
FEBRUÁR
FAŠIANGY,
TURICE
MAREC
ROZPRÁVKOVÉ
SLNIEČKO
Témy
Držte ma za rúčku (kde som, ako sa v MŠ cítim
a správam sa bezpečne)
Kde bývam ja kde bývaš ty (Ja, moja rodina, moji
kamaráti)
Kto sa o mňa stará (pracovné profesie zamestnancov
MŠ + rodičov)
Dovidenia, leto (zmeny v prírode pri prechode ročných
období, práce na poli, v záhradách súvisiace s koncom
leta
Už jeseň prichádza
Zemiačiková cesta (zelenina + ovocie)
Babičkina záhrada (zdravé stravovanie, úcta k starším)
Farebná jeseň (jeseň pani bohatá – farebný svet)
Obujeme na nôžky už teplejšie ponožky (ochrana
zdravia)
Moje telo, múdre telo (ľudské telo, zuby)
Magický svet zmyslov (význam zmyslov, poznávanie
zmyslov)
Jesenný čas ktorý plynie (časové vzťahy)
Orie, orie, orie Ján, priletelo 9 vrán (príroda zaspáva,
pripravuje sa na zimu)
Mikulášku dobrý strýčku (príprava na príchod Mikuláša,
zvyky, tradície, oslava Mikuláša v MŠ, adventný
kalendár)
Vianoce, čas vôní a darčekov ( príprava na vianočné
sviatky, pečenie koláčov)
Koledička, koleda (Vianoce, čas darčekov a stretávania
sa)
Ahoj, Nový rok! ( privítanie po prázdninách,
oboznámenie s hračkami pod stromčekom, časové
vzťahy - rok, mesiac)
Čo vymýšľa deťom zima (ročné obdobie, neživá príroda,
počasie)
Čo rozprávalo kŕmidlo (starostlivosť o zvieratá a vtáky)
Dedina, mesto, vlasť (predškoláci na zápise v ZŠ)
Fašiangy (potraviny, suroviny, obchody)
Naša dedina v období fašiangov (karneval, pochovávanie
basy)
Predmety a ich vlastnosti (čo je z čoho vyrobené?)
Správame sa bezpečne ! (nebezpečné predmety, ľudia,
nebezpečenstvo pri hre a pobyte v prírode)
Marec, mesiac knihy ( úcta ku knihám, ich význam,
poslanie, história, výroba, spisovatelia)
Hráme sa s rozprávkou ( dramatická výchova,
komunikačné média)
V teplom slnci marcovom prebudil sa prvý strom (ročné
obdobia, stromy, kríky)
Prilietajú vtáčky, už sú tu, odohnali zimu mrzutú
( štebotanie vtákov, pozorovanie hniezd lastovičiek,
pozorovanie zmien v prírode)
APRÍL
LÚČKA, LÚČINA
TRÁVA ZELENÁ
MÁJ
MÁJ, MÁJ, MÁJ
ZELENÝ
JÚN
LETOM - SVETOM
JÚL
LETNÉ
RADOVÁNKY
Jar robí pokusy, vystrkuje krokusy ( jarné kvety, pokusy
- klíčenie)
Maľované vajíčko ( príprava na Veľkú noc, tradície,
piesne, výzdoba)
Kvapôčka a jej dobrodružstvá (kolobeh vody v prírode,
význam, Deň Zeme)
My sme malí hasiči (povolanie hasičov, náplň práce,
význam, hasičská zbrojnica, oheň – vznik, vlastnosti)
Zvieratá a ich mláďatá (domáce zvieratá, úžitok,
mláďatá)
Dnes má sviatok moja mama (Deň matiek, program pre
mamičky, význam sviatku, tradície)
Jarná lúka – tajomstvá nám núka (hmyz, úžitok, spôsob
života, obživy, výskyt, pozorovanie)
Život v lese a pri vodných tokoch (lesné zvieratá, vodné
živočíchy, význam výskyt v prírode)
Deti rôznych pletí ( Deň detí, poznávanie sveta, krajín,
rôznych kultúr)
Padajúce hviezdy (vesmír, hviezdy, planéty)
Na návšteve v ZOO ( exotické zvieratá, vzhľad, spôsob
života, mláďatá)
Krížom, krážom po Slovensku (cestovanie po Slovensku,
bezpečnosť na ceste, dopravné prostriedky)
Ahoj škôlka, škola volá (rozlúčka s predškolákmi)
Poďme sa hrať (vzájomná spolupráca, rozvoj empatie)
Tancuj, tancuj ( opakovanie piesní, riekaniek, hudobno
pohybových hier)
Leto, letko veselé (voľné hry na školskom dvore, výlety
do prírody)
Spolu je nám veselo ( zosumarizovanie celej
prázdninovej spolupráce, voľné hry podľa výberu detí)
Download

učebné osnovy 2013_2014