Navazujeme na časopis TYP z první republiky.
Autor: Radek Novák
3D fotografie v reklamě
Kolikrát jste přemýšleli, jak v dnešní době odlišit vaši
kampaň od reklamního šumu valícího se na naši populaci téměř nepřetržitě ze všech stran? Jaké prvky a nástroje lze ještě najít a využít? Pojďme se dnes podívat
na fenomén 3D stereoskopického média a jeho možnosti.
Existuje mnoho různých názorů na problematiku účinnosti
reklamy a některé z nich si zásadně protiřečí. Lze si klást
otázky i ohledně smyslu snahy o jakýsi svatý grál na uchopení pozornosti cílové skupiny, v protikladu k názoru, že defacto na formě vlastně nezáleží vůbec, a účinnost kampaně
je dána výhradně délkou doby, po kterou je cílová skupina
kampani vystavena.
Několik studií o marketingových kampaních se nicméně shoduje, že pro úspěšné zaujetí pozorovatele je klíčových prvních 10 sekund pozornosti člověka. V nich se rozhoduje o tom, zda se daná reklama rozpustí v šedi ostatních reklam,
anebo zaujme. Právě takto využitelným nástrojem může být 3D fotografie (nebo chcete-li, stereofotografie) a celé reklamní sdělení. Díky filmu Avatar, jehož prostřednictvím režisér Cammeron přinesl 3D stereo širokým masám, se tento
formát změnil z velice specifického koníčka několika málo nadšenců na masově zaváděný a obdivovaný trend. Od tohoto momentu je v podvědomí mnoha lidí „3D“ jako známá věc, firmy vyvíjejí 3D televize i 3D mobily.
Stále ovšem platí, že jde o dost málo využívaný komunikační prostředek na to, aby jím byla veřejnost zcela zahlcena,
jako například televizí, a je tedy stále vnímán jako něco „extra“. Nejsilnějším důvodem malé rozšířenosti 3D fotografie / reklamy je patrně to, že věc je nutné technologicky a výrobně zvládnout – od fotoateliéru až po polygrafickou výrobu. Studií, které to dokázaly a jsou schopny profesionální 3D výstup nabídnout, je stále poměrně málo. Jisté je, že když
dva dělají totéž, nikdy to není totéž. A tak samotná technologie nemusí znamenat úspěch. Vždy bude klíčové to, zda
budeme umět prostředek uchopit za ten správný konec a sklidit kýženou pozornost.
Získání pozornosti je u této technologie jistě žádoucí výtěžek.
Je nutno říci, že krom wow efektu, může vnímání prostoru
a hloubky obrazu významně zlepšit možnosti prezentace některých produktů či umožnit zákazníkům získat o nabízených
produktech přesnější představu, než by získali z materiálů
konkurence.
Na obrázku můžete vidět ukázkový příklad realizace –
3D leták logistické společnosti, která se snažila zaujmout
svoje potenciální zákazníky kombinací stereofotografie a výstižného claimu „Podívejte se na svoji logistiku jinak!“.
www.atelier3D.cz
(1)
Ze života úspěšných
českých podnikatelek
Ing. Dagmar Jelínková, předsedkyně představenstva akciové společnosti ECONOMY RATING. Firmy poskytující komplexní poradenství pro zajištění finančního zdraví, ekonomické
stability a úspěšného rozvoje podnikání (www.economy-rating.cz).
Co bylo základem Vašeho snu, na kterém jste postavila svoje podnikání?
Nešlo ani tak o sen, jako o realitu. Žádný z mých zaměstnavatelů mi nedal
prostor, abych mohla realizovat své nápady, takže jsem se naprosto pragmaticky rozhodla uvést některé projekty k životu ve společnosti ECONOMY RATING a.s., u jejíhož zrodu jsem stála a v jejímž čele dnes stojím.
Co je motorem, který Vás žene dopředu?
Jsem ve znamení Vodnáře a nemám ráda stojaté vody. Jakmile dojde
k uklidnění hladiny, nevydržím to a vždy tuto klidnou hladinu rozčeřím. Mé
nápady se můžou zdát ostatním občas „bláznivé“, ale čas ukazuje, že často
patří právě k mým nejlepším. I tímto způsobem se zrodila idea organizovat
konferenci orientovanou na problematiku rodinných firem. Letos jsme pořádali další úspěšný ročník, který nás opět mile překvapil vysokou návštěvností, což potvrzuje správnost našeho směřování.
Ing. Dagmar Jelínková
Jak se vyrovnáváte s překážkami?
Jsem toho názoru, že žádná překážka není nepřekonatelná. Dalo by se říci, že překážky vidím jako klubko nití. A každé
klubko nití se dá rozplést. Někdy to jde lépe, někdy hůře a je samozřejmé, že to vyžaduje čas, trpělivost a v neposlední
řadě i zkušenosti. Snažím se tedy k překážkám přistupovat tímto způsobem a musím říci, že rozplétat umím.
Tento časopis navazuje na tradici časopisu TYP z první republiky. Vnímáte v něčem inspirace z odkazu úspěšných prvorepublikových podnikatelů?
Ano, a je to zejména čestnost v podnikání. Tu považuji za prvořadou a nezbytnou, protože bez ní by podnikání nemělo
žádný smysl. Také mám pocit, že je nutné mít vždy na paměti ekonomické parametry. Ekonomika se nedá ošidit, a pokud tak činíme, vždy nás to nakonec dožene a musíme pak vynaložit mnohem větší úsilí pro získání rovnováhy.
Jaké jsou Vaše plány pro nejbližších pár let?
Plánů mám hodně, a to nejen v podnikatelském, ale i v osobním životě. Ráda bych zase uvedla k životu pár nápadů,
které se mi zrodily v hlavě. O co konkrétně jde, si ještě nechám pro sebe, ale nebojte se, veřejnost se naše záměry dozví včas…
Otázky kladl Milan Nerud.
(2)
Ze života úspěšných českých
podnikatelů
David Kirš, jednatel společnosti SmartEmailing, s.r.o. Firmy, která pomáhá podnikatelům zlepšovat a zefektivňovat komunikaci s zákazníky. Jednoduše profesionální
vzhled a spolehlivé rozeslání HTML zpravodaje. Získáte sběr kontaktů přes webové
formuláře, statistiky e-mailových kampaní a další funkce pro váš profesionální e-mail
marketing a lepší péči o zákazníky.
www.smartemailing.cz
Náš časopis navazuje na měsíčník TYP z první republiky. Jaký je Váš osobní postoj k odkazu, který nám toto
období historie zanechalo?
Nevnímám nějaký svůj osobní postoj k odkazu první republiky. Myslím, že pravé hodnoty tu vždy byly, jsou a budou.
Pokud se na hodnotách férovosti, poctivosti, pravdivosti a upřímnosti staví dnes jakékoliv podnikání, je na půli cesty
k úspěchu.
V prvorepublikové společnosti bylo mnoho zajímavých osobností, a to nejen ze sféry filmu, politiky, ale i podnikání. Vybaví se Vám nějaká osobnost?
Tomáš Baťa může pořád učit i dnešní podnikatele. Svůj byznys postavil na „pravých hodnotách“, užitku pro druhé
a upřímné snahy pomáhat. Staral se nejen o zákazníky, ale učil a vzdělával také zaměstnance. Nic nelze dělat jen napůl, například dokonale ovládat finance, ale zapomenout na komunikaci. I v podnikání musí být vše v rovnováze.
Jak vnímáte vývoj potřeb Vašich zákazníků za posledních několik let?
Nevnímám zásadní posuny. Věřím, že klienti dnes více než dříve oceňují osobní přístup a profesionalitu. Zajímá je kvalita a opravdová hodnota z toho, co dostanou. Hledají řešení, které jim dobře slouží a je opravdové. Ne jen na oko výhodné nebo užitečné jen chvíli, než nadšení opadne.
Jak se vyrovnáváte s faktem, že některý projekt, kterému jste věnoval mnoho energie a času nevyšel, nebo byl
„odložen“?
Nezbývá než přijmout i prohru a jít dál. Nic se neděje jen tak. Pokud něco nevyjde, i když opravdu chceme, přijdeme
na pravý důvod, proč se tak stalo, a můžeme se z toho poučit. Nakonec třeba zjistíme, že se později objevil nový projekt, který je mnohem zajímavější. Pokud se ohlédnu zpět, vydaná energie měla vždy svůj smysl.
Na závěr nám prosím prozraďte, jaké projekty Vás čekají v nejbližší době?
Připravujeme zajímavý projekt bezpamu.cz, o tom, jak e-mail marketing může sloužit podnikatelům. A nedávno jsme
spustili nový portál ZelenáLimetka.cz, který má ambici stát se největším portálem s akcemi osobního rozvoje.
Otázky kladl Milan Nerud.
(3)
Jak mám chápat…?
Vánoční večírek, na který nezapomenete
Stejně jako každým rokem je léto a konec léta v eventových agenturách ve znamení příprav
vánočních a firemních večerů pro klienty. Jednou z agentur, která má v tomto oboru mimořádné dlouholeté zkušenosti je třebíčsko-pražská společnost D.A.N. production, s.r.o., která více
než patnáct let úspěšně pracuje pro malé, střední i největší české firmy. Se zástupci této
agentury, která v tomto oboru působí i na poradenském poli, se můžete sejít na zářijových setkáních a seminářích agentury Správná volba, kde v rámci ostatního programu můžete získat
důležité informace k této problematice.
Zkrácená přednáška bude mít tři části s tématy:
Jak splnit očekávání zaměstnanců a hostů našeho vánočního eventu a zajistit úspěch akce?
Kdy je výhodné pořádat vánoční event sami, a kdy zvolit pro zajištění akce agenturu? Existují
i jiné možnosti? Desatero zásad pro úspěch akce!
S agenturou D.A.N. production s.r.o. si můžete domluvit i osobní konzultaci po dohodě na některém
z jejích kontaktních míst.
Kontakty:
Sídlo společnosti:
D.A.N. production, s.r.o.
Ve Smečkách 3/605, 110 00, Praha 1
Obchodní a prezentační centrum:
Hasskova 9, 674 01, Třebíč
Manager: Luboš Denner, tel. +420 775 577 220,
Manager Assistant: Lada Nejčevová,
tel. +420 775 577 219,
e-mail: [email protected]
www.dan-production.cz
(4)
Zajímavé projekty
Čtenáři časopisu MARKETINGOVÉ INSPIRACE mají jedinečnou možnost si vyzkoušet novinku na trhu přenosu
informací – digitální pero, které funguje na bázi přenosu rukou psaných dat z papíru do digitální podoby.
Více informací o možnostech vyzkoušení:
Vít Hudec, tel.: 731 009 003
E-mail: [email protected]
Patříte do uvedených oblastí?
⇒
velkoobchod a maloobchod
⇒
hotelnictví
⇒
gastronomie
Máte možnost získat dotaci na vzdělávání svých lidí!
Pomůžu Vám sepsat potřebné žádosti a zároveň sestavit bezplatně vzdělávací plán všech zaměstnanců.
Zajímají Vás bližší informace?
Uvedená nabídka platí pro všechny firmy mimo Prahu.
Pro informace volejte: 777 851 524 nebo pište na email: [email protected]
Bc. Milan Nerud
(5)
Natour zažije největší změnu loga v historii firmy
Nové logo Natour je elegantní a lépe zapadá do celkové strategie firmy
Přední česká cestovní kancelář specializovaná na letecké zájezdy na míru Natour s.r.o. mění firemní design a představuje své nové
logo. Po více než 20 letech, kdy firmu v modré barvě s globusem reprezentovalo původní logo, se novými barvami NATOURu stává
modrá v kombinaci se zářící oranžovou. Výstižný a jasný obsah loga „NATOUR“ zůstává i nadále zachován.
Záměrem bylo, aby nové logo působilo moderním dojmem, což má pomoci hlavně na internetu. „Natour se postupně mění a je to
vidět. Náš nový design a svěží vystupování odráží naše plány do budoucna. Od založení firmy jsme v podstatě vždy kombinovali
modrou barvu s oranžovou. Původní globus však již nesplňuje naše představy o firemním designu a identitě vůbec,“ říká Ing. Andrea
Uhrová, ředitelka CK, a dodává: „Nové logo vychází z tradiční podoby, ale je jasnější a lépe čitelné (písmeno O), díky jeho čistotě
a eleganci ho lze kombinovat v podstatě s jakoukoliv grafikou.“ Nová barevná kombinace výrazné modré se svěží letadlovou oranžovou se stane základem i pro grafiku webových stránek www.natour.cz, letáků, inzerátů a dalších nástrojů interní a externí komunikace
i propagačních materiálů do podzimu 2011.
Jde o postupnou skutečnou a trvalou změnu, která se projeví vyšší kvalitou a vnímáním vyšší hodnoty značky v očích spotřebitele
s cílem odlišit se od tisíců CK. Změna loga přispívá k firemnímu cíli více zvýraznit zaměření na jakékoliv pozemní služby návazné
k letence. Letadlo v písmenu O symbolizuje specializaci a bude lépe zapamatovatelné díky emoční asociaci loajálních zákazníků (již
s Natourem letěli), je tedy originální a relevantní. Protože u Natouru je každý zájezd nebo služební cesta v podstatě originál tím, že
se sestavuje na přání zákazníka tak, aby se naplnila klientova očekávání.
O společnosti Natour, s.r.o.
Společnost NATOUR spol. s r. o. působí na českém trhu cestovních služeb od roku 1990 a zaujímá přední místo mezi akreditovanými
agenturami IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) a je také členem ACK (Asociace cestovních kanceláří ČR). Sídlo společnosti se nachází ve vlastní historické budově v centru Brna na Rooseveltově 6/8, kompletně zrekonstruované v roce 2001. NATOUR spol. s r. o. v současné době provozuje více než 10 poboček a celkem zaměstnává 45 odborně vzdělaných a školených pracovníků. Společnost se pravidelně účastní odborných světových veletrhů s cílem prohlubování kontaktů se zahraničními partnery
a poznání nejnovějších světových trendů. Mezi dosavadní spokojené zákazníky patří výrobní i obchodní firmy, vědečtí pracovníci,
lékaři, studenti, kolektivy umělců, sportovců a samozřejmě i individuální cestující.
Již 20 let sestavujeme na míru:
eurovíkendy
exotické zájezdy
jazykové pobyty
cesty za sportem (golf, fotbal, tenis, NBA, NHL)
svatební cesty
firemní a skupinové akce. Více informací naleznete na www.natour.cz
(6)
K zamyšlení...
Perly z časopisu TYP (ročník 1936)
Obchodníkům, kteří stále čekají, až se poměry změní, chtěli bychom připomenout
pravdu, že nikdy se nic nestalo tím, že se nic nedělalo.
Jaký je trvalý základ úspěšného podnikání? Hledati neustál, jak býti více prospěšným zákazníkům, ale přitom si uchovat i slušný čistý zisk.
Je zajímavé, že máme vždy čas na jídlo, aby nezahynulo naše tělo. Ale proč necháváme klidně zajít naši mysl tím, že jí odpíráme knihy a časopisy?
Každý podnik může jen tak prospívat, jak dovede jeho vedoucí prospěšně myslet.
Hospodaření sestává z řetězů, jenž má tři články: výrobu, distribuci a spotřebu.
Každý, kdo zeslabuje jeden z těchto článků, zeslabuje i celý řetěz.
Co má dovést vedoucí kanceláře?
1.
2.
3.
Znát každý druh práce, který se v kanceláři dělá.
Být schopný naučit jiné dělat ji tím správným způsobem.
Řídit práci tak, aby všechen personál byl stále přiměřeně zaměstnán.
4.
Udržovat všechno vybavení v náležitém pořádku.
5.
6.
Kontrolovat všechnu vykonanou práci.
Vědět, jaký výkon dávají jednotliví zaměstnanci a jakého výkonu jsou schopni.
7.
8.
Vést evidenci práce a výkonů kanceláře.
Dovést vésti své zaměstnance k nejlepším možným výsledkům.
Jak je tomu ve vaší kanceláři? Jsou to ovšem značné požadavky, ale stojí za to, aby bylo o ně usilováno.
(7)
Redakce
Měsíčník marketingové inspirace vydává agentura
Správná volba.
Šéfredaktor: Bc. Milan Nerud
Tel.: 777 851 524
E-mail: [email protected]
www.spravnavolba.cz
Facebook: Marketingové inspirace
Jazyková redakce: Martin Kůra (ABITURIENT.CZ)
Další nebo scházející vydání Marketingových inspirací vám rádi
zašleme.
V případě zájmu pište na e-mail: [email protected]
předmět MI
PARTNEŘI
(8)
Download

Marketingové inspirace 6.2011