Mnoviny
ariánskolázenské
3. říjen 2013 Ě číslo 11. Ě ročník I. Ě cena 15 Kč
NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled‘sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart
1/3 nemocnic v Česku
V tomto čísle si přečtete:
hrozí finanční... kolaps
více na str. 4
Trénování paměti
Havarijní stav hráze na Lidu
Î Schůzka v Bad Kissingen
Î Systém Rendez-vous
Î Folklorní festival
Mariánský podzim
Î Sportovní zprávy
Î
Î
Rekonstrukce Nákladní
ulice v Mariánských
Lázních se komplikuje
Prodej objektu Lil
Rada města Mariánské Lázně byla seznámena s tím, že rekonstrukce Nákladní
ulice se komplikuje a dojde k prodloužení
termínu dokončení z důvodu zjištění havarijního stavu parovodního potrubí a dvou
šachet parovodu… ... čti na str. 3
UNESCO
Už jsme na těchto stránkách psali o tom,
že zápis na Seznam UNESCO je běh na
dlouhou trať. Začalo to vlastně v roce
2006 zadáním KK arch Kučovi a Mgr. Zemanovi na zpracování Koncepce podpory
památkové péče v KK…… ...více na str. 3
Běh do vrchu Lesný
(983 m/m) - 7 km
Cyklistický klub Sportblažek.cz o.s.
pořádá 27. 10. 2013 běh do vrchu Lesný
Start: parkoviště zámku Kynžvart; 582
m/m 10,00 25.11.2012. Kancelář na místě
startu od 8,30. Cíl: kota 983 m/m vrh kopce Lesný. ...více v příštím čísle
Sv. Václav se svou družinou přijel do areálu Krakonoš 28. září po půl třetí. (čtěte na str. 8)
Přemístění stanoviště rychlé lékařské pomoci
Rada města vzala na vědomí informaci ředitele ZZS Karlovarského
kraje o přemístění stanoviště RLP z Toužimi do Teplé, ke dni 14.10.2013
a vybavení novým vozidlem stanoviště v Mariánských Lázních.
Na základě této informace vyzvala rada města Radu Karlovarského kraje a odbor
zdravotnictví o přehodnocení systému „rendes vous“ v činnosti zdravotnické záchranné
služby na území Mariánských Lázní, a to z důvodu opakovaného nedodržování dojezdového času lékaře. Vzhledem k této skutečnosti iniciovalo vedení města schůzku se zástupci kraje a ZZS. Bohužel, ani náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví, ani ředitel
ZZS Karlovarského kraje MUDr. Sýkora, si na toto jednání čas neudělali. Zástupci města
nesouhlasí s přesunem stanoviště lékaře mimo Mariánské Lázně. Malým vítězstvím je
přesunutí tohoto stanoviště z Toužimi do Teplé, tedy podstatně blíže k našemu městu
a pořízení nového vozidla s pohonem 4x4, stejně tak, jako zachování stanoviště RZS se
dvěma velkými sanitkami a špičkově proškoleným personálem.
Vedení města osloví místní praktické lékaře a Léčebné lázně s návrhem zřízení lékařské pohotovosti. Tato iniciativa, na kterou je kraj ochoten přispívat, už v minulosti vždy
ztroskotala na neochotě lékařů sloužit pohotovostní služby. RK
ANKETA Opatření v městské hromadné
MLN č. 11. Jsem čtenářem
Mariánskolázeňských novin
a patřím do věkové kategorie:
Mladší 15 let
16-25 26-35 36-45 46-60
(17)
(42)
(70)
(204)
(194)
Starší 60ti let (71)
CELKOVÝ POČET HLASŮ: 598
Klub Mariánskolázeňských novin
se sejde v úterý 15. října 2013 v 18.00 hod.
v bistru na poliklinice, Tepelská ulice.
PARTNEŘI
mariánskolázeňských novin
dopravě Mariánských Lázní
Zastupitelé města Mariánské Lázně vzali na svém posledním zasedání
24. září 2013 na vědomí zprávu Rady města ve věci budoucího řešení
provozu MHD v Mariánských Lázních.
Ve skutečnosti to znamená, že je schválená útlumová varianta, v horizontu následujících pěti let. Razantněji se stávající situace nedá řešit, s ohledem na proběhlou rekonstrukci Nádražního náměstí, na kterou byly použity prostředky z dotačních titulů.
Z těchto důvodů musí být zachována trolejbusová doprava ve městě ve stávající podobě
následujících pět let.
Po uplynutí pětiletého období jsou plánovány změny v pojetí MHD v Mariánských
Lázních, a to především z důvodu snahy o snižování a optimalizaci vynaložených nákladů
z městského rozpočtu.
Snahou bude postupně se orientovat na elektrobusy různých velikostí, které by mohly
být nasazovány podle aktuální přepravní potřeby. Město nechce v žádném případě omezovat počet spojů v dopravních špičkách. Na základě odborné studie, kterou má k dispozici, chce minimalizovat ztrátové spoje, na které tato studie poukázala. Tyto méně, nebo
spíše málo vytížené spoje by měly být obslouženy vozy s menší kapacitou cestujících.
Dalším důvodem tohoto záměru je také to, že by muselo dojít ke kompletní výměně
stávající trolejbusové trakce a nutná by také byla výstavba měnírny el. napětí. Aby nedošlo k omezení uživatelského komfortu pro občany, dojde v letošním roce k navýšení
finančních prostředků do MHD ze strany města o 2 800 000 Kč, na celkových 12 800 000
korun. Pro příští rok bude vyčleněno maximálně 10 700 000 korun. Záměrem je vyvinout
tlak, který povede ke snižování nákladů. RK
Podle JUDr. Milana Veselého, který
k tomuto tisku vystoupil na MZ, vypadá, že se několikaletý evergreen chýlí ke
konci. Zájem o pronájem a pozdější odkup
projevila pražská firma PIKAZ STAV a nabídla cenu 30 mil. korun. Účel užívání –
hotelový provoz, restaurační provoz, reprezentativní prostory pro kulturní a společenské akce. Po dobu rekonstrukce, která
by začala v roce 2014, by PIKAZ STAV
měl objekt v nájmu, po jejím dokončení
31.3. 2016 by došlo k podpisu kupní smlouvy. – Pan starosta Král: „Já mám trochu
problém se vyjadřovat k objektu Lil, ale chci
věřit, že je to na dobré cestě, i když ruku do
ohně bych za to nedal ani dnes.“ (dkp)
Křest
CD Barvy hudby
Pěvecký sbor Cantilo v.i.p. (vokál-
ně instrumentální parta) srdečně zve
všechny milovníky hudby na slavnostní
koncert pořádaný u příležitosti vydání
historicky prvního CD tohoto hudebního sdružení. Koncert se uskuteční
v neděli 13. 10. 2013 v 19.30 v sále hotelu
Monty v Mariánských Lázních. Milými
hosty, kteří přijali pozvání Cantila a kteří
bezesporu potěší svým zpěvem, budou vokální skupina PÊLE - MÊLE QUINTET
a Smíšený komorní sbor z Tachova KoztliveCZ. Těšíme se na společně strávený
příjemný hudební večer. (sm)
Přednáška v knihovně
Městská knihovna Mariánské Lázně srdečně zve všechny své příznivce u příležitosti Týdne knihoven na přednášku z cyklu
plzeňské literární historičky Dr. Věry Kubové Frantova práva a jiné kratochvíle
– pravidla pijáckého cechu - dne 3. října
v 17 hodin - do přednáškové místnosti
městské knihovny – vstup volný.
Najdete nás na facebooku
Vycházíme každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 17. října 2013
Strana 2
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
V předvečer svátku sv. Václava, který je Dnem naší státnosti, se konal ve společenském
domě Casino koncert složený převážně z děl Dvořákových (legenda č. 4, Mše D dur op. 86
„Lužanská“a Sukovy meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“. Všechna díla podtrhovala svým zaměřením tento ryze český svátek, ale třešničkou na dortu byla mladičká –
14letá houslistka Pavla Tesařová, která zazářila v díle Antonína Dvořáka Romance f moll,
op.11 a Mazurek e moll, op. 49 pro housle a orchestr. S ohromnou lehkostí a s úsměvem
sehrála svou roli sólistky a právem jí za to patřil ohromný potlesk, stejně tak jako nesmírně
působivé závěrečné „Lužanské“, která zazněla v podání orchestru za doprovodu mariánskolázeňského sboru Fontána a Karlovarského pěveckého sboru pod taktovkou Jaroslava
Vodňanského. Celý koncert byl důstojnou a krásnou oslavou svátku sv. Václava. (dkp)
3. říjen 2013
SLAVNOSTI VODY
Svátek Marie byl tento rok v Mariánských Lázních oslaven velmi
netradičně. Právě v tento den – 12. 9. 2013 – byly zahájeny Slavnosti
vody, které probíhaly až do neděle 15. 9. 2013.
Jedním z hlavních organizátorů bylo občanské sdružení Delfíno. Naší snahou bylo
přinést mariánskolázeňským nové vědomí o vodě a její důležitosti v našem životě. Celou
akci kulturně obohatil pan Jaroslav Dušek se svými dvěma představeními: „Čtyři dohody“ a „Pátá dohoda“. V divadle, kde se představení konala, probíhala současně výstava
12 mořských panen Ištabely Barely. Diváci měli možnost shlédnout celou výstavu ve
vstupních prostorách divadla. Začátek prvního představení byl spojen s křtem publikace
„Tajuplná řeč vody“, kterou Delfíno vydalo jako publikaci pro děti. Autorem je Dr. Masaru Emoto, který touto cestou nabízí fascinující pohled do podstaty vody a to prostřednictvím nádherných fotografií zmrzlých krystalů vody (zdarma lze tuto publikaci získat
na stránkách www.delfino.cz, www.zdraviprodusi.cz, www.asko-as.cz).
Houslistka Pavla Tesařová byla opravdu vynikající.
KONCESE NA PRODEJ LIHOVIN
Prodejci kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou muset mít
koncesi. Novelu živnostenského zákona, která oprávnění zavádí, schválil Senát. Novelu musí ještě podepsat prezident.
Novela, zavádějící koncese, má začít
platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Od toho dne budou mít podnikatelé šest
měsíců čas na to, aby o koncesi požádali.
Pokud tak neučiní, pak jejich právo prodávat líh zanikne. Koncesi dostane každý
obchodník, který o ni požádá, stát ale získá přehled o tom, ve kterých obchodech se
tvrdý alkohol prodává.
Podnikatelů, kteří nyní mohou na základě jedné ze základních volných živností prodávat lihoviny a líh, je celkem 1,9
milionu. Poslanci se souhlasem ministra
průmyslu Jiřího Ciencialy přistoupili na
návrh hospodářského výboru, který má
zabránit podnikatelům, aby v nekalých
praktikách mohli pokračovat pod hlavičkou jiné společnosti.
Předpokládá, že jednatelé nebo členové představenstva, kterým byla pro nekalé obchodní praktiky odejmuta živnost,
nebudou moci pokračovat v podnikání
ve stejném oboru založením nové firmy.
Nyní takové omezení platí jen pro fyzické a právnické osoby, ne pro členy statutárních orgánů firem. Pokud by o živnost
přišel člen statutárního orgánu, vztáhne se
zákaz i na firmu, v jejímž čele stojí.
Ing. Jiří Šrámek,
vedoucí živnostenského úřadu
Městské muzeum
Mariánské
Lázně
Večerním posezením nad knihou
Popis minerálních pramenů v Mariánských Lázních 1813-1817 oslavili místní literáti 200leté výročí
jejího autora dr. Jana Nehra.
Organizátoři Slavností vody. Vedoucí aktérky jsou: Dana Hegerová (1. zprava),
Valpurga Hozáková (2. zprava), Petra Vaněčková (4. zleva v klobouku s květinami).
Slavnosti vody a mnohá setkání s příjemnými lidmi už nyní zůstávají jen ve vzpomínce. Chtěli bychom poděkovat panu Ing. Radku Šnajdrovi, řediteli hotelu Olympia
a předsedovi představenstva Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu a všem dalším nejmenovaným za jejich pomoc. Za jejich nevšední vstřícnost při zajištění ubytování
pro celý organizační tým.
Obsahem Nehrova dílka provázeli posluchače ředitel městského muzea J. Bartoš,
lázeňský lékař dr. P. Knára a dr. V. Kajlik.
Kniha je dedikována nedávno zesnulému
mariánskolázeňskému primáři Antonínu
Somolovi. Autorem a editorem českého
a německého vydání je Jaromír Bartoš, ředitel městského muzea, kde je kniha také
ke koupi.
Městské muzeum zve milovníky literatury na další literární večer v prostorách
Městského muzea, kterým bude křest
vydání knihy básníka Roberta Neuberta
Poetické rezonance; Snít je stejně důležité
jako dýchat. Literární večer se uskuteční
v sobotu 2. listopadu od 19. hodin. Rezervace míst v inforcentru nebo Muzeu Mariánské Lázně, [email protected]
– VSTUP ZDARMA. (-red-)
PRONÁJEM PROSTOR
v areálu polikliniky v Úšovicích
PROSTORY JSOU VHODNÉ K PRODEJI NEBO KE SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ.
Celková velikost prostor je 700m2, možnost pronájmu i na menší části.
Tel.: 777 870 067 • email: [email protected]
Program, který byl věnován školám, děti napjatě sledovaly.
Krátké připomenutí: Páteční dopoledne bylo věnováno dětem v ZŠ Úšovice a ZŠ
Jih. Úšovické prvňáčky navštívil delfínek Dilo v představení „Delfín Dilo a podmořský
svět“. Děti druhého ročníku se zase dozvěděly „Jak se vaří kniha“ se skupinou Myš
a Maš. V ZŠ Jih jsme představily program delfínka Dila dětem v družině.
V sobotu dopoledne nás přivítalo sluníčko, které s námi vydrželo až do samého konce. Program byl tentokrát určen pro veřejnost a všechny akce se odehrávaly na kolonádě
Ferdinandova pramene. Program začal vystoupením skupiny Myš a Maš. V průběhu celého dopoledne byly pro děti připraveny tvořivé dílny. Mohly si vyrobit svého mořského
kamaráda, nebo se podílet na vybarvování velké koláže s tématem podmořského světa.
V 11 hodin proběhla také vernisáž mořských panen za účasti autorky kreseb Ištabely
Barely. Odpoledne patřil dětem pohádkový les.
Srdečně děkujeme všem, kteří se na Slavnostech vody podíleli a také se aktivně zúčastnili… Za přípravný tým Valpurga Hozáková, Dana Hegerová a Petra Vaněčková
3. říjen 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 3
ZPRÁVY Z RADNICE
Hospodaření města
za 1. pololetí
Starosta Zdeněk Král: „Hospodaření se vy-
víjí podle očekávání, samozřejmě je zatím
veliká úspora, zejména v investiční části,
protože žádná investice nebyla ještě zahájena. Řada jich začne teprve nyní na podzim
- jako například rekonstrukce komunikací.
Teprve nyní se začnou finance odčerpávat,
proto první pololetí není až tak vypovídající, to bude až konec roku.“ (dkp)
PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU
investice Tennis Agens
Zastupitelé odsouhlasili uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené
15. 11. 2011 mezi městem Mar. Lázně
a Tennis Agens M.L., spol. s.r.o. ve věci
prodloužení termínu investic do tenisového areálu do 31. 12. 2014.
Starosta Zdeněk Král: „Proces schvalování investičního záměru, ke kterému se
TA zavázal (5 mil. do 31. 12. 2013) narazil na různé byrokratické překážky ze strany
majitelů přilehlých sítí, a proto nebyli
schopni v termínu si sehnat všechna povolení, která potřebují. Není to jejich vina,
ale zapracoval úřední šiml, investoři se dostali do skluzu a my jsme jim vyšli vstříc
prodloužením termínu. Chytit za nos by
se měli úředníci, kteří si ponechali takový
čas na obstrukce. Vidím to tak, že se budeme muset důkladně podívat na jejich práci
a tlačit je k zodpovědnosti.“ (dkp)
UNESCO – navýšení příspěvků
Už jsme na těchto stránkách psali o tom, že zápis na Seznam UNESCO
je běh na dlouhou trať.
Začalo to vlastně v roce 2006 zadáním KK arch Kučovi a Mgr. Zemanovi na zpracování Koncepce podpory památkové péče v KK, dále proběhlo mnoho jednání a setkání,
v roce 2013 jednala expertní skupina a národní reprezentace o konečné podobě nominované skupiny na zápis, v roce 2015 mají proběhnout přístupová jednání na národní
úrovni a první předpokládaný termín zápisu do UNESCO je rok 2016. Je to optimisticky
předpokládaný termín. Momentálně všechna města zpracovávají podklady a přístupové
dokumentace a spolupracují na společném dokumentu. Doposud není zcela jasné složení
nominovaných měst. Podle posledních zpráv jsou zcela nezpochybnitelná města Karlovy
Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice a anglický Bath. Ta splňují všechna potřebná kriteria pro zápis. Doposud město vydalo na proces zápisu 284 tis., do konce procesu budou
třeba další finance, ale zastupitelé jednohlasně schválili i navýšení příspěvků do DSO.
(Podle zprávy Ing. Jiřího Chvala)
Starosta Zdeněk Král: „ Těší nás, že jsme v prvním sledu nominace na zápis, ale
ostatní zájemci, zvláště z německých lázní proti tomu ostře protestují. Oni však nemají
tak rozsáhlá zachovalá lázeňská centra – buď byla zničena za války, nebo už vrostla
do průmyslového okolí-. To je sice ve Varech taky, ale centrum se tam zachovalo úplně odděleně. Ne každé město má slavnou historii. Pravidla jsou velmi přísná a diskuse
k tomu byla velmi ostrá – hlavně Němci, ale i Angličané se proti kritériím ohrazovali, že
požadavky, které definují památkáři, jsou přísné a že oni nejsou na ně z domova zvyklí.
Je třeba najít nějaký kompromis, protože vyřazování ze skupiny 16 uchazečů narazí na
odpor a to bych nerad. Zástupci měst v té skupině si na sebe už zvykli a panovala tam
dobrá atmosféra. Každý se snaží ze všech sil, aby se na seznam dostal. Je tam také Bad
Homburg, ten se tam dostal téměř nejpozději, v podstatě na přímluvu Mariánských Lázní, ale je s mnoha otazníky.“ (dkp)
ODKOUPENÍ PARCEL OD ČR
Zastupitelé na svém zasedání 24. 9. 2013 souhlasili s odkoupením parcel – tržnice – od
státu. „Byly tam dva posudky, ten druhý si nechalo vystavit město a cena byla daleko
nižší, než kterou stanovil likvidátor,“ dodal pan starosta, „a zastupitelé rozhodli o jejich
koupi podle druhého posudku.“ – Říkal jste, že po vyřízení těchto záležitostí budete
tržnici renovovat. – „Ano, zcela určitě, ovšem záleží na tom, jak se nám podaří ty parcely odkoupit. Pokud to dopadne kladně, tržnice bude vyčištěna, zrekonstruována a vrátí se
původnímu účelu – podle mě nejlépe farmářským trhům.“ (dkp)
Sledujte nový městský web:
www.muml.cz, novinky,
fotogalerie, web kamera,
virtualní prohlídky,
dotazníkový formulář,
facebook a další
zajímavosti o našem městě.
Havarijní stav hráze
na koupališti Lido
Předposledním bodem jednání zastupitel-
stva byly finance na opravu katastrofálního stavu hráze na koupališti Lido, kterou
zastupitelé bez diskuse odsouhlasili, protože hráz je nutno okamžitě začít opravovat. Její havarijní stav se projevil při upouštění vody. (dkp)
Návrh na odvolání
ředitelky ZŠ PaS Mar. Lázně
Tento tisk byl odložen a vrací se do městské rady. Pan starosta: „Varianta sloučení ZŠ Pas a ZŠ Úšovice postupně ztrácí podporu v radě. Je to komplikovanější
a rizika začínají převládat – nižší příspěvek od kraje a organizační problémy. Necháváme si dělat analýzu, ale myšlenka
slučování asi nenajde podporu.“ (dkp)
Rekonstrukce
bývalé OA
Odbor investic, dotací a cestovního ruchu
požádal zastupitelstvo o rozpočtové opatření na navýšení finančních prostředků
na „Rekonstrukci bývalé OA pro ZUŠ“
o částku 2 mil korun na rok 2013.
„Tlačí nás totiž čas,“ vysvětlil pan starosta. „Máme dohodu s novým vlastníkem
budovy ZUŠ, musíme dodržet termíny
a včas přestěhovat ZUŠ do upravených
prostor. Je potřeba, aby už letos začaly
některé práce a je také nutné vyřešit vytápění objektu, aby práce mohly pokračovat
i přes zimu, aby nedošlo ke skluzu. No,
a příští rok by se měla ZUŠ přestěhovat do
nového.“
(dkp)
OŘÍŠEK –
lanová dráha
Vypadá to na další evergreen. Repasovanou lanovku zastupitelé loni
odmítli a náklady na novou (120
mil.) převyšují možnosti města.
Proto na základě smlouvy pověřilo zastupitelstvo firmu Flexum Trade a.s. z Prahy
jako zkušeného a efektivního konzultanta
získávání finančního krytí projektů, aby zastupovala město Mariánské Lázně v žádosti
o dotaci. Firma, podle ujištění jejího zástupce, předjednala možnost získání dotace přímo od Ministerstva financí ČR, ale
zastupitelé po delší debatě nesouhlasili
s podáním žádosti o poskytnutí dotace. –
A co na to pan starosta? – „Je to typický
příklad váhavosti. Z počátečního velkého
nadšení se stává přešlapování a potom se
zařadí zpátečka. Dostal jsem informaci, že
dotace je potvrzena na MF, že má i jednací číslo a bude zařazena do rozpočtu na
příští rok, a když to odřekneme, bude to
nepochopitelné. Myslím, že budu muset
svolat ještě jedno pracovní zastupitelstvo,
které bude mít pouze tento bod. Je to nejen
velká, ale také poslední šance s touto záležitostí něco udělat. Možná, že se někomu
zdá, že to není až tak důležité, ale nemusí to trvat dlouho a nemusí být náhrada,
protože na novou lanovku už nikdy mít
nebudeme. Nemůžeme tu šanci zahodit,
nicméně jsem po včerejším zastupitelstvu
dost skeptický.“ (dkp)
KRÁTCE Z RADNICE
Rekonstrukce Nákladní ulice
v Mariánských Lázních se komplikuje
Rada města Mariánské Lázně byla seznámena s tím, že rekonstrukce
Nákladní ulice se komplikuje a dojde k prodloužení termínu dokončení
z důvodu zjištění havarijního stavu parovodního potrubí a dvou šachet
parovodu. Tyto opravy teď musí provést nájemce parovodu, kterým
je firma Dalkia.
Oprava parovodu proběhla již o víkendu 21. – 22. září. S opravou šachet se počítá
v období od 16. září, až do 18. října 2013. Začátkem září letošního roku se projevily
netěsnosti na parovodu a byly identifikovány závady na dvou axálních kompenzátorech,
ty se musí nechat vyrobit nové, na zakázku. Po jejich vyjmutí bude provedena analýza,
která má za úkol zjistit důvod předčasných závad. Celou opravu v hodnotě 800 000,korun bude financovat společnost Dalkia. Tyto skutečnosti neumožňují dále pokračovat
ve stavbě podle původního harmonogramu. Celková doba rekonstrukce Nákladní ulice
se z těchto důvodů prodlouží právě o dobu, která bude nutná k opravě potrubí a šachet
parovodu. Společnost Dalkia se omlouvá všem občanům Mariánských Lázní za nepříjemnosti, způsobené touto havárií. RK
Příspěvek
do Fondu sportu
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku do Fondu sportu města
Mariánské Lázně:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
dotací z Fondu sportu města Mariánské
Lázně uvedeným subjektům v této výši:
• Royal Golf Club Mar. Lázně,
IČ: 00516121
90 tis. Kč Celorepublikové soutěže
• TCF PURUM Mar. Lázně,
IČ: 18233341 60 tis. Kč
Tenisová extraliga 2013
• Plavecký klub Mar. Lázně,
IČ: 68784732 16 tis. Kč
Letní mistrovství ČR žactva
• Michal Kandráč, IČ: 15741117 34 tis. Kč
Pro mladé tenisty hrající soutěže
Strana 4
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
3. říjen 2013
ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..
1/3 nemocnic v Česku
hrozí
finanční kolaps
Nejméně třetině nemocnic hrozí finanč-
ní kolaps, varoval krizový štáb nemocnic,
odborů a pacientů. O situaci jednal s premiérem Jiřím Rusnokem minulý týden.
Krizový štáb žádá ještě letos více peněz
do nemocnic, jinak se koncem roku péče
omezí. Nemocnice jsou podle štábu v krizi
bez rozdílu velikosti i zřizovatele. Zatím
se navenek výrazněji neprojevila, ale nemocnice zvyšují vnitřní dluh a mnohé jsou
v platební neschopnosti. S požadavkem
na více peněz se ozvali i soukromí lékaři.
(ČTK)
Ministr zdravotnictví Martin Holcát
chce od příštího roku zvýšit měsíční platbu
státu za děti či důchodce o 98 Kč na 821
korun. Systém by tak ročně získal navíc
7,2 miliardy korun, když spotřebuje celkem 290 miliard Kč.
Všeobecná zdravotní pojišťovna požádá vládu o půjčku ve výši 2,6 miliardy korun. Na návrhu se dohodlo vedení
pojišťovny a ministerstva zdravotnictví
ČR. Půjčka by měla zabránit zpožďování
plateb zdravotnickým zařízením. Pokud ji
VZP dostane, pokusí se ji splatit do dvou
let. (IDNES)
České kraje se letos poprvé zapojí do
vyjednávání o podobě úhradové vyhlášky,
podle které je ze zdravotního pojištění financováno poskytování zdravotní péče. (PL)
Schůzka řídícího výboru starostů
v Bad Kissingen 19-21.9.2013
Starostové lázeňských kandidátských měst, které usilují o společné
zapsání do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v rámci
projektu,,Geat Spas of Europe“ se sešli v bavorském lázeňském městě
Bad Kissingen na mítingu řídícího výboru starostů.
Mariánské Lázně zastupoval starosta Zdeněk Král. Cílem setkání bylo sjednotit postup a kritéria společné nominace, sladit postoje jednotlivých měst i ve vztahu k požadavkům tzv. expertní skupiny a uzavření nominačního procesu. Konečný počet navržených měst ve skupině byl stanoven na 16.
Jednotlivé země navrhly tato města: Velká Británie - Bath, Belgie - Spa, Francie Vichy, Itálie – Monte Catini, Německo - Bad Kissingen, Bad Elms, Wiesbaden, Baden-Baden, Bad Pyrmont a Bad Homburg, Česká republika - Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Luhačovice. Rakousko navrhlo dodatečně dvě lázeňská města
Bad Ischl a Bad u Vídně. Tato dvě města však doposud nevyvinula žádnou iniciativu.
Mají tedy zhruba měsíc na to, aby se probudila. I ostatní kandidáti budou muset dopracovat svoje žádosti a vyplnit dotazníky sestavené expertní skupinou. Čtyři města, která
pokročila v přípravě nejdále a splňují dle expertů téměř všechna kritéria, jsou Karlovy
Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice a anglický Bath.
V říjnu proběhne setkání na Ministerstvu kultury ČR v Praze, kde bude nominační
proces ukončen a ministerstvo pošle přihlášku o zapsání do UNESCO do Paříže. Bude
zajímavé sledovat, která města z tohoto seznamu nakonec všechny podmínky splní. Město Wiesbaden se ujalo funkce pokladníka a zřídí zvláštní účet, kam budou jednotliví
členové posílat příspěvky. Na Mariánské Lázně to činí 6 tisíc Euro na rok. Konferenci
řídil lídr celé skupiny, kterým je primátor Karlových Varů pan Kulhánek.
Je dobře, že naše město nepodcenilo přípravu a pověření pracovníci věnovali jí náležitou pozornost, především manažer rozvoje města, ale i statutární zástupci města ve
sdružení Salony Evropy. Zdeněk Král, starosta města
Na jakém principu funguje
Telefonní čísla systém „Rendez-vous“?
lékařůTEPELSKÁ
na poliklinice
ULICE
MUDr. Věra Veselá (praktická lékařka) - 354 624 293
Î MUDr. Jana Bátovská (kožní l.) - 605
319 860
Î MUDr. Vlastimil Novotný, MUDr. M.
Praisová (revmatologie, interna) – 357
070 970
Î MUDr. Pavel Fajt (chirurgická amb.) –
354 602 011
Î MUDr. Jaroslav Rott (rentgen, sono) –
357 070 965
Î MUDr. Dalibor Šperl (gastroenterologie) – 354 422 801
Î MUDr. Miroslav Rous (praktický l.) –
357 070 966
Î Bc. Koppová (rehabilitace) – 357 070
967
Î MUDr. Ivana Hechtová (ortodoncie)
603 265 435 (středa dopoledne)
Î MUDr. Zdenka Ulrychová, MUDr. Valdemar Hollay (oční l.) – 354 622 794
Î MUDr. Martina Benová (zubní l.)– 354
595 896 + Jindra Hráská, DIS (zubní hygiena) - 773 935 674
Î VZP – 952 229 420
Î MUDr Zdeněk Hess (praktický l.) –
774 363 884, 354 622 202
Î MUDR. Ivana Šmrhová (gynekologická
amb.) – 602 449 974
Î MUDr. Jana Hrkalová (interní amb.) –
357 070 961
Î MUDr.Dimitrios Šilov (zubní l.) – 354
623 100
Î Mgr. Libuše Marešová (logopedie) –
354 625 837, 604 947 189
Î MUDr. B. Marek, MUDr. M. Hájková – (foniatrie ORL) 732 168 866
Î
Dagmar Strnadová
je
„Osobností roku“
Tradiční soutěž Vesnice roku, jejíž kraj-
ské kolo organizuje Karlovarský kraj
od roku 2001, vyhlašuje Spolek pro
obnovu venkova ČR (SPOV ČR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR
ČR), Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR).
Účastnit se mohou všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých
místních částí, které mají maximálně 6 200
obyvatel a které mají zpracován vlastní
strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Soutěž může pomoci obce
zviditelnit a upozornit na zajímavosti, které mohou například přilákat turisty. Vítěz
celostátního kola soutěže bude vyhlášen
na podzim v Luhačovicích a postupuje
do soutěže Evropské pracovní společnosti
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
Na slavnostním vyhlášení výsledků
krajského kola soutěže Vesnice roku
Karlovarského kraje 2013 byla vyhlášena „Osobností roku“ Dagmar Strnadová,
starostka obce Tři Sekery. Navíc k tomu
převzala i „Čestné uznání“ své obci za
obnovu drobných sakrálních staveb ve své
krajině. Pro náš region tak lichotivá fakta
jsme získali z veřejných tiskových zdrojů
na krajském úřadu Karlovarského kraje.
Blahopřejeme starostce Tří Seker Dagmar Strnadové! Václav Větrovský
Lázně a lázeňství
ESPA slovníček z wellness (pokrač.)
Aerobic - Rytmické cvičení s hudbou na podporu funkce srdce a plic, na spalování tuku
a ke zvýšení svalového napětí za využití kyslíku cirkulujícího v krvi.
Aerobic - Rhytmisches Workout zu Musik
zur Anregung der Herz- und Lungenfunktion,
zur Fettverbrennung und zur Erhöhung des
Muskeltonus unter Nutzung des im Blut zirkulierenden Sauerstoffs.
Aerobic - A regime of rhythmic exercises
performed to music in order to stimulate the
heart and lungs, consume fat and improve
muscle activity by using oxygen from the circulating blood.
Aerobní aktivita - Tato zahrnuje měkké tréninkové metody jako chůzi, pomalý běh a plavání, společenský tanec, avšak ne jive a rock
and roll! Aerobní znamená „za přítomnosti
kyslíku“.
Aerobe Aktivität - Diese umfasst sanfte
Trainingsmethoden wie Walking, langsames
Joggen und Schwimmen, Gesellschaftstanz,
nicht jedoch Jive und Rock and Roll! Aerobisch heißt „unter Anwesenheit von Sauerstoff“.
Aerobic activity - This includes gentle exercise such as walking, slow jogging and swimming, ballroom dancing, but not Jiving or
Rock and Roll! Aerobic means „in the presence of oxygen“. (pokrač. příště)
Systém „Rendez-vous“ (RV) funguje na principu setkávání dvou typů výjezdových
skupin u zásahů:
- rychlá zdravotnická pomoc (RZP) ve složení řidič- záchranář a zdravotnický záchranář
- rychlá lékařská pomoc v systému RV ve složení řidič – záchranář a lékař
V praxi to vypadá tak, že operátorka vyhodnotí, zda vyslat k případu pouze samostatně skupinu RZP, nebo obě skupiny zároveň. V případě potřeby se obě skupiny setkají na
místě zásahu a pacient je ošetřen kvalifikovaným lékařem. Do zdravotnického zařízení
bývá obvykle pacient transportován výjezdovou skupinou RZP a vozidlo s lékařem je
opět volné.
Při kritickém stavu pacienta může jet lékař se skupinou RZP. Pokud dorazí na místo
zásahu pouze skupina RZP a stav pacienta se náhle zhorší, přivolají záchranáři na místo
skupinu RV.
Výhody: Rychlost a flexibilita. Vozidla RV se dostanou k pacientovi rychleji než velké sanitky a lékař může včas poskytnout odbornou pomoc. K méně závažným případům
stačí vyslat skupinu RZP a lékař je stále připraven k výjezdu. V případě, že se setkají
obě skupiny na místě, bývá pacient transportován sanitkou do nemocnice a lékař je opět
volný k dalšímu zásahu.
Systém RV, v současné době, využívají všechny zdravotnické záchranné služby v ČR.
V současné době záchranná služba kraje disponuje 18 kmenovými lékaři, aby mohla
obsadit všechna výjezdová stanoviště, musela by jich mít ve stavu 40. Proto se upřednostňuje v činnosti zdravotnické záchranné služby špičkově vyškolený a kompetentní
zdravotnický personál. Například v květnu letošního roku vykonala posádka RLP v Mariánských Lázních 107 výjezdů a lékař byl potřeba u 31 případů, přičemž byl nucen vyjet
ke všem 107 zásahům.Nový systém RV buduje kraj v Teplé. Střední zdravotnický personál je vyškolen k výkonu života zachraňujících úkonů. Zajišťuje dýchací cesty
a zahajuje umělou plicní ventilaci, zajišťuje žilní vstup, zahajuje infuzní terapii a
natáčí EKG. V případě srdeční zástavy je
též kompetentní zahájit neodkladnou kardiopulmonární restituci a zajistit dýchací
cesty. Cévní mozková příhoda je také diagnostikovatelná středním zdravotnickým
personálem.
Role lékaře je v posádce zaměřena zejména k diagnostice, odhadnutí rizika, zahájení specifické léčby a určení směřování
pacienta do konkrétního zdravotnického
E-mail:
zařízení. RK
K PRONÁJMU NEBO K PRODEJI
POSLEDNÍ DVĚ VOLNÉ ORDINACE
B 777 870 067 •
[email protected]
3. říjen 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 5
KULTURA
DON QUIJOTE Mladí interpreti a staří mistři
Choreografie Carlos Acosta podle Maria
Petipy | Hudba: Ludwig Minkus | Balet
ve třech dějstvích. Trvání: cca 3 hodiny
(s dvěma přestávkami).
LIVE v kinech 16. října 2013
Ve čtvrtek 26. 9. opět rozezněli žáci ZUŠ F. Chopina prostory evangelického kostela. Mladí hudebníci ze tříd L. Čechové, T. Honzírka a K. Hovorky přednesli sólové
a komorní skladby pro zobcové i příčné flétny, kytary a varhany. Výběr autorů sahal
od renesančních mistrů po skladatele období romantismu. Pozorné publikum vytvořilo
milou atmosféru a mladé umělce odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. (dkp)
Koncert v evangelickém kostele.
Dobrodružství Cervantesova podivínského rytíře inspirovala mnoho baletů,
z nichž je nejznámější Don Quijote Maria
Petipy s hudbou Ludwiga Minkuse. Jsou
v něm všechny prvky velkého klasického
baletu: city, drama i barvité charaktery.
Hlavní host londýnského Královského
baletu Carlos Acosta v něm mnohkrát tančil virtuozní roli Basilia. Je tedy nadmíru
zajímavé, že právě on vytvořil pro Královský balet novou produkci. Autorem výpravy je Tim Hatley, jenž dodá víceméně
tradiční scéně moderní rysy. Minkusova
hudba je naplněna španělským koloritem
s charakteristickými melodiemi a rytmy,
které ji činí trvale atraktivní. V našem
případě ji upravil Martin Yates, zároveň
dirigent představení. Don Quijote je balet,
který skvěle pobaví. Známo je nejen velké
pas de deux, nýbrž také tzv. „bílé dějství“,
vize krásné Dulciney a další živé scény –
v přelidněném přístavu, v hlučné taverně
–, které přivedou na jeviště celý soubor.
Obsazení: Orchestr Královské opery
v Lon-dýně; Dirigent Martin Yates;
Výprava Tim Hatley; Choreograie Carlos Acosta podle Maria Petipy; Hudba
Ludwig Minkus; Libreto Nicholas Wright;
Světelný design Hugh Vanstone.
KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně
tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz
3.- 6. října, 19,30 hod. Gravitace, 3D sci-fi thriller USA
Î 4.- 6. října, 17,00 hod. Šmoulové 2, 3D animovaný/rodinný
USA
Î 7.- 9. října, 17,00 hod. Diana,
životopisný/drama
Î 7.- 9. října, 19,30 hod. Rivalové, akční/drama USA
Î 10.- 13. října, 17,00 hod.
Zataženo, občas trakaře 2, 3D
animovaná komedie USA
Î 10.- 15. října, 19,30 hod. Kameňák 4, komedie ČR/SR
Î 14.- 15. října, 17,00 hod.
Make Your Move, 3D taneční/
hudební USA/Jižní Korea
Î 16. října, 20,15 hod. Don
Quijote
Î
Koncerty Západočeského
symfonického orchestru
pátek 4. října
2013 – Společenský dům
Casino – 19.30
hodin: Světová
premiéra
a slavné árie
a sbory.
H. Burkhardt –
„Zum Lobe, we MS gebührt“, J. S. Weiss
– Koncert pro loutnu a smyčce. Árie
a sbory z těchto oper, operet a oratorií:
E. Humperdinck – Hänsel und Gretel,
F. Lehár – Veselá vdova, G. Verdi – Otello, U. Giordano – Andrea Chénier, W. A.
Mozart – Kouzelná flétna, G. Bizet – Carmen, G. Verdi – Macbeth, G. Donizetti –
Nápoj lásky, F. Mendelssohn – Bartholdy
– Eliáš, F. Liszt – Christus, W. A. Mozart
– Laudate Dominum, J. S. Bach – Jesus
bleibet meine Freunde, A. Vivaldi – Gloria. Martin Peschík – dirigent.
Î pátek 11. října 2013 – Společenský
dům Casino – 19.30 hodin: Tóny nad
městy - Koncert v rámci mezinárodního
hudebního festivalu, Arturo Márquez –
Guelaguetza Sinfonica, Antonín Dvořák
– Biblické písně, Antonín Dvořák – Symfonie č. 9. „Z nového světa“. Edita Randová – mezzosoprán, Javier Garcia Vigil
(Mexiko) - dirigent.
Î středa 16. října 2013 – Městské divadlo – 19.30 hodin: Vivat Rossini &
Mozart, Jan Mikoláš – dirigent. Pořadatelem koncertu je společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o. Předprodej vstupenek: Infocentrum, Hlavní 47, Mariánské Lázně,
tel.: 354 622 474, www.kisml.cz
Změna programu vyhrazena!
Západočeský symfonický orchestr o.p.s.,
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, tel:
354 622 141, [email protected], www.zso.cz
Î
PROGRAM KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
6.10. neděle, 15.00 hodin: O HODNÉ MÁŠE A HLOUPÉ PARAŠE. Přízemí 80,-dosp./60,-děti, balkon 50,- 40,- Divadlo Piškot
Praha. Humorná, hravá, loutková komedie, nejen pro děti od 3 let, napsaná na motivy ruské národní pohádky. ….
Î 8.10. úterý, 8.15 hodin, 10.30 hodin: NAŠEL SE MEDVĚD aneb Jak ztracený medvídek procestuje Anglii, Francii i Rusko.
50,- 35,-. Divadlo Krapet Praha, školní představení, doprodej volných míst pro veřejnost.
Î 8.10. úterý, 19.30 hodin: AVE MARIA a nejkrásnější spirituály. Varhanní koncert se zpěvy, bez průvodního slova. 230,- 210,180,- Ve zcela netradičním pořadu vystoupí sólistka – česká mezzosopranistka Edita Adlerová, sólistka Le Grand Théâtre du Puy du
Fou ve Francii s doprovodem. Na varhany ji doprovodí Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů
v Praze. Program: F. J. Seger, F. Schubert, G. F. Händel, J. S. Bach, J. Fauré, W. A. Mozart, Vl. Roubal, G. Verdi, A. Dvořák, G.
Caccini. Koncert se koná pod záštitou J.E. kardinála Miloslava Vlka.
Î 9.10. středa, 19.30 hodin: TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ. Bohumil Hrabal, Václav Nývlt, Josef Dvořák
240,- 220,- 150,-. Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha, režie: Josef Dvořák. Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala, která
křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě, lásku v mnoha podobách a filosoficky
znamenitě podložený humor autora. Hrají: Josef Dvořák, Dagmar Schlehrová, Markéta Hrubešová, Karel Gult, Rostislav Trtík, Adéla
Zejfartová.
Î 16.10. středa, 19.30 hodin: VIVAT MOZART, VIVAT ROSSINI. 250,- 230,- 180, koncert Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Program:
Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart – výběr
z děl. Dirigent: Martin Peschík.
Î
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
INFOCENTRUM, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel. 354
62 24 74, fax 354 62 58 92. Otevřeno: Po - Ne 9.00 18.00 hodin.
DIVADELNÍ POKLADNA, Třebízského 106, Mariánské Lázně, tel. 354 62 20 36
Otevřeno: 1 hodinu před představením pro dospělé, půl
hodiny před představením pro děti.
Vstupenky si můžete také zarezervovat či zakoupit doma
přes internet a to na adrese http://vstupenky.marianskelazne.cz. Další informace získáte na www.kisml.cz.
Bankovní i nebankovní
půjčky
-
Od 5.000,-Kč
Na exekuce
Bez registru
Seriózní jednání
734 763 406
Strana 6
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
3. říjen 2013
KULTURA
Škola hudby Alexandra Smutného Folklorní festival Mariánský podzim
Soukromé školství je novinkou uplynulých dvaceti let také v Mariánských Lázních. Vzpomeňme výuku cizích jazyků, soukromou drogistickou školu paní Julie Luhanové, Jezdeckou akademii.
Letošní novinkou je nově otevřená „ Škola hudby
Alexandra Smutného“. Výuka probíhá od února tohoto roku v příjemných prostorách městské knihovny ve
druhém poschodí budovy. Již od začátku září v tomto
školním roce se zde připravuje na dvacet žáků. Učí se
nejen hře na akordeon, ale také na klavír nebo zobcovou flétnu. Zkušenější a starší žáci jsou navíc ještě členy
Akordeonového orchestru Alexandra Smutného, který
v tomto školním roce vstupuje do 51. roku své činnosti,
a to stále pod vedením svého zakladatele a neúnavného
učitele. Loňský školní rok uzavřel tento padesátičlenný
orchestr začátkem července zájezdem na španělské pobřeží do krásného města Oropesa del Mar.
Alexandr Smutný
Mariánskolázeňští harmonikáři opět vzorně reprezentovali své město i Českou republiku. Svými výkony potěšili nejen stovky turistů
a hostů na pláži La Concha , ale také veliké množství místních obyvatel ve starobylém
centru města. Samozřejmě si také všichni členové zájezdu dosyta užívali moře, sluníčka,
dobrého španělského jídla i pohody. Hned po návratu z této daleké cesty se mladí umělci představili se svým pestrým programem ve Františkových Lázních. Po tomto velice
zdařilém koncertu si členové orchestru již plně užívali své prázdniny. Ale hned koncem
srpna už opět koncertovali nejen ve Franiškových Lázních, ale také ve Společenském
domě Casino v našem městě. Ve šňůře těchto vždy vítaných koncertů budou pokračovat
celý podzim. Současně se však již začíná připravovat tradiční Vánoční koncert, který
se i letos uskuteční ve Společenském domě Casino v sobotu 21. prosince. Tomu ovšem
předchází ještě mnoho pracovního úsilí.
Silnou motivací jsou věru „světové“ prožitky již dvou předešlých generací – není
výjimkou, když na příští daleké cesty Akordeonového orchestru Alexandra Smutného se
těší mladí umělci spolu s generací rodičů i prarodičů. Václav Větrovský
Pan Drahoš Galoš
Portréty
v dětském podání
– fujarista
Několik slov s panem Galošem 23. září odpoledne se konala v
před vystoupením.
„Přivezl jsem do Mariánek spektrum pastýřských nástrojů, které vyrábím.“ - Dá se
tím uživit? – „Já mám i jinou práci, jsem
vystudovaný stavař, ale toto je mé velké
hobby už víc než 30 let. Vyrábím fujary,
píšťaly i gajdy Jsou samozřejmě i na prodej. Mají je například moji kamarádi z Čechomoru.“ – Z kterého dřeva vyrábíte
fujary? – „Z černého bezu, jdu si dřevo
vybrat v zimě, když jsou velké mrazy.
Minimálně 3 roky ho nechám schnout.“ –
A jak dlouho trvá výroba? – „ 8 – 10 dní
od rána do večera, alespoň 8 hodin denně.
Všechno je ruční práce od opracování po
ozvučení. První fujaru jsem vyrobil v 18
letech, a protože mi je 51 let, je to přesně
33 let, za tu dobu jsem vyrobil asi 500 velkých nástrojů, ty malé nepočítám. Jsou po
celém světě – v Austrálii, v Číně, vyrábím
do Švýcarska i v Čechách mám dost nástrojů, jsem tu vůbec hodně často od doby,
co nás politici rozdělili tak 20x až 30x do
roka. A jsem tu rád.“ (dkp)
Tato tradiční akce byla již podeváté zahájena ve čtvrtek 19. září večer,
a to v anglikánském kostele. Nezúčastnila se sice kvanta lidí, ale ti, co
přišli, určitě nelitovali.
Po uvítacích slovech ředitelky slečny Sandry Heřmanové a místostarosty Petra Horkého, pod jehož záštitou se festival konal, se ujal svých nástrojů příjemný
a charismatický fujarista z Nitry pan Drahoš Galoš v typickém slovenském kroji. Vyprávěl hostům o výrobě fujar, které vycházejí už přes 30 let z jeho dílny – od té nejdelší
až po ty kapesní, krásně na ně zahrál klasické pastevecké melodie i chrámové, přinesl
s sebou i několikery dudy – gajdy a hrál a povídal. Byl to velice zdařilý a zajímavý úvod
do folklorního víkendu.
A poté už se roztančilo a rozezpívalo celé město, včetně divadla, kde se v pátek 19. 9.
večer soubory setkaly. V sobotu kolonáda rozkvetla pestrými kroji folklorního mládí,
davy lidí tleskaly krátkým ukázkám z jejich repertoáru. Závěr sice pokropil déšť, ale
nikomu příliš nevadil. Přítomen byl též pan Zdeněk Škromach a hejtman Josef Novotný,
pod jejichž záštitou se Mariánský podzim konal. Pan hejtman sice zdůraznil, že tradice
je nutno ctít a podporovat, ale neřekl z čeho, když zrovna kraj nepřidal na festival ani
korunu, přestože, pokud jsou zprávy na internetu správné, se konají v Karlovarském kraji
pouze dva. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica zdůraznil, že Mariánský podzim patří mezi
nejprestižnější folkorní festivaly v ČR a že smeká před paní ředitelkou a všemi organizátory. Jak už jsem napsala, počasí sice moc nepřálo, sluníčko se téměř neobjevilo, ale krása
této akce tkví v tanci, zpěvu a setkání mladých lidí, kteří něco dovedou a dělají to s nadšením. Od pátku do neděle se mohli domácí i zahraniční hosté těšit z roztančeného města
a pestrého jarmarku, který nabízel mnoho zajímavých výrobků. Marjánku, díky. (dkp)
Ředitelka slečna Sandra Heřmanová: Je za námi jeden z nejlépe připravených festivalů, který opět nabídl kvalitní alternativu ke stávajícím akcím ve městě. Dlouho nebyla vyjasněna finanční stránka festivalu, a proto jsme museli stihnout přípravy během
velmi krátké doby. Ale jsem velice spokojená, protože i přes nepřízeň počasí dorazilo na
vystoupení a koncerty mnoho diváků a všichni, se kterými jsem mluvila, byli naprosto
spokojení. Zároveň jsme spolupracovali s několika organizacemi a subjekty z Mariánských Lázní a já bych chtěla tímto všem, kteří se na festivalu podíleli, velmi poděkovat.
Také panu Horkému, který festival ve čtvrtek zahájil a p. Chvalovi, který byl přítomen
v divadle a poté spolu se mnou i poděkoval všem účastníkům festivalu.
městském divadle vernisáž kreseb
dětí ze základní školy v Úšovicích,
nazvaná Tváře duše.
Je to vlastně spojení dvou výstav uskutečněných v loňském školním roce. Iniciátorka výstavy, pod jejíž zkušenou rukou
děti tvořily, napsala: „Tvůrci této výstavy
se rozhodli, že zkusí umělecky ztvárnit tváře lidské – vnější i vnitřní. S obličeji slavných návštěvníků Mariánských Lázní to
nebylo tak obtížné, protože stačilo vyhledat vhodný obrázek, vytisknout ho a hned
měli před očima vše potřebné. O nic víc
než o podobu se většina výtvarníků nesnažila. Úplně jinak to bylo s dušemi. S těmi
vlastními. Žádné podobné obrázky se vygooglovat ani vytisknout nedaly. Duše
žáků Základní školy v Úšovicích do letošního května, kdy byl úkol zadán, zkrátka
ještě nikdy nikdo nenakreslil ani nemaloval. Také to nebyla žádná legrace….Tvůrci se tedy několik týdnů při hodinách předmětu Užité výtvarné činnosti vydávali po
známých i neznámých cestách svého nitra…..“ No, a vy milí přátelé, se můžete na
výsledky podívat v divadelní galerii. (dkp)
Kolonádě tolik mladých lidí opravdu slušelo.
Mgr. Běla Milfaitová.
První šanci se předvést dostal domácí Marjánek.
Sobotní průvod přivedl na kolonádu DOM.
3. říjen 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 7
PŘEDSTAVUJEME MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ FIRMY
doprava Mariánské Lázně s.r.o.
Společnost Dalkia Česká republika a.s. Městská
Téměř všichni využíváme služeb této společnosti, někdo s větší, jiný
s menší spokojeností, to podle zkušeností nebo náročnosti. Nicméně
v Mariánských Lázních
tato společnost slouží obyvatelům a hostům města. Pana prokuristu
ROZHOVOR
s jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Kolářem
Dne 27. června 2008 byla
v Praze podepsána smlouva
o převodu obchodních podílů
mezi bývalými vlastníky společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. (VTML) a společností
Dalkia Česká republika, a.s.,
která koupila 100 % obchodního podílu VTML, a začala
tak budovat první novou divizi
v západních Čechách. Programem společnosti byla a jsou dlouhodobá partnerství, jak
řekl Laurent Barrieux, country manager všech filiálek Dalkie v České republice. Na
konci roku 2008 změnila společnost obchodní jméno na společnost Dalkia Mariánské
Lázně, s.r.o. Provozovala systém městského vytápění, který se skládal z jedné výrobní
centrály a primární rozvodné sítě, a spalovala zemní plyn a mazut (těžké topné oleje)
s celkovým instalovaným výkonem 60 MWt a ročním obratem 156 milionů Kč.
A současná situace? Dalkia má 15 zaměstnanců. Výrobní zařízení - 3 kotle na mazut/
zemní plyn (3x25 t/h, 1,4 MPa) a dvě nádrže na mazut vybavené ochrannou vanou o celkové kapacitě 2 x cca 2 000 m3. Rozsah primární distribuční sítě (pára) je 20,65 km. Prodává cca 300 000 GJ tepla ročně, a to 108 klientům v Mariánských Lázních. Společnost
zásobuje teplem převážně lázeňské domy a hotely ve městě a rovněž většinu městských
budov. Od března 2010 má společnost Dalkia M.L. od města Mariánské Lázně pronajatu
sekundární síť včetně výměníkových stanic a je dodavatelem tepla až ke koncovým zákazníkům, kterými jsou především bytové domy.
Stavba nových biokotlů.
Pane řediteli, jak chráníte životní prostředí? – „Náš přínos ve městě Mariánské
Lázně, to je realizace několika technických opatření. 1) snížení ztrát v primárních a posléze i v sekundárních rozvodech náhradou původního klasického parovodu předizolovaným potrubím, 2) dalším přínosem bylo zamezení úniku tepla přímo ve výrobně zavedením chlazení brýdových par, 3) ale nejzávažnějším přínosem je podle mého názoru to,
že od spalování mazutu v roce 2008 jsme přešli na hlavní palivo – zemní plyn. Ten nyní
představuje v našem palivovém mixu 90% a mazut pouze 10% jako doplňkové palivo,
zatímco v roce 2008 se ho spalovalo 100%.“ • Nyní se zaměřujeme na dvě oblasti - na
další vylepšení našeho rozvodného zařízení, zejména na sekundární rozvody, tam máme
ještě veliký prostor. Primární rozvody jsou v současné době na velmi slušné technické
úrovni. Co se týče dalších opatření přímo ve výrobně, tam právě realizujeme výstavbu
biokotle na spalování dřevní štěpky a turbiny na kogenerační výrobu elektrické energie
z tohoto dodatečného palivového zdroje o velikosti zhruba 1 MWe. Naši točivou redukci
plánujeme doplnit tzv. kartáčovou turbinou řádově o výkonu 100 kW.“ – Proč jste se
k tomuto kroku rozhodli? – „Z několika důvodů. Chceme snížit závislost na importovaném zemním plynu a těžkém topném oleji. Tato paliva se musí dovážet ze zahraničí.
Chceme tedy využít domácí zdroje. A lesy v okolí Mariánských Lázních skýtají a budou
skýtat dostatek paliva. Samozřejmě je také důležitý vliv tohoto paliva na konečnou cenu
tepla. Cena zemního plynu určitě poroste. Abychom ji zde udrželi na přijatelné úrovni,
rozhodli jsme se doplnit palivový mix domácí surovinou. Potom se cena tepla nebude
odvíjet od vývoje cen ropy na světových trzích. V tuto chvíli probíhá stavba, jejíž dokončení předpokládáme do konce tohoto roku. Začala montáž technologie a stavba je
v plném proudu. V souvislost s přibývající výstavbou pomalu přibývají i zákazníci.“ (dkp)
Ing. Jiřího Klusoně jsem požádala o představení firmy.
Pane inženýre jste jednatel firmy a prokurista zároveň. Proč taková kombinace? – Ano,
firma je tvořena dvěma vlastníky: městem M.L.,
to má většinový podíl 60%, 40% vlastnil Dopravní podnik a. s., ten potom prodal svůj podíl
společnosti BENT HOLDING, a.s., Jejím jednatelem je Ing. Suchan, stávající ředitel spol.
Autobusy Karlovy Vary. Já jsem jednatelem
za město a mým úkolem, mimo jiné, je realizovat strategické záměry města v oblasti řešení
a zajištění provozu městské dopravy. Pozice
ředitele byla zrušena a prokura byla ustanovena
z důvodu posílení pozice města, jako většinového vlastníka v této společnosti. Pro zajímavost
Prokurista Ing. Jiří Klusoň.
- naše společnost nevlastní nemovitý majetek.
V majetku MDML jsou dopravní prostředky, to znamená vozidla k přepravě cestujících
i technologická a zařízení trolejbusové dráhy – tj. technologie měnírny (ne stavba), stožáry a troleje. Současné složení vozového parku představuje – 9 trolejbusů, z toho je
7 nízkopodlažních a dva starší (zelené),které jsme pořídili z Plzně na konci roku 2011
a dále 4 autobusy, z toho jsou 2 plně nízkopodlažní, jeden částečně. – Dozvěděla jsem
se, že trolejbusová doprava v M.L. bude určitě existovat ještě 5 let – to znamená po
dobu monitorování Nádražního náměstí, jehož součástí je trolejbusová trakce. Co
potom? – Vedení města by rádo snížilo náklady na provoz městské dopravy, ale zároveň
vědí, že to nelze řešit výraznějším snížením počtu vypravovaných vozů například až
o třetinu nebo zásadním prodloužením intervalů. Tudy cesta skutečně nevede. Přechod
na jiný dopravní systém také, zejména v počátcích realizace, něco stojí a není vždy úplně
jednoduchý. Navíc jsme lázeňské město, podle mých informací třetí nejčistší v republice,
pokud jde o ovzduší, a to s sebou nese i závazek tuto pozici udržovat a k tomu trolejbusy
určitě také přispívají. Proto jsme dostali za úkol, abychom zde dlouhodobě (po dobu
minimálně dvou měsíců) odzkoušeli elektrobus a to v plném provozu, tzn. i s cestujícími.
Jeden z těchto vozů zde byl v září před dvěma lety krátce prezentován a myslím, že představitele města zaujal. Proto jsme s firmou SOR Libchavy dojednali možnost výpůjčky,
a protože jednání bylo rychlé a úspěšné, máme elektrobus již v Mariánských Lázních.
Nyní procházejí naši zaměstnanci, a to jak řidiči, tak i mechanici, zácvikem a v nejbližší
době již bude vypravován na linky MHD. Samozřejmě, že po dobu jeho provozování
budeme sledovat a vyhodnocovat jeho „chování“, čí přesněji jeho provozní a technické
charakteristiky v podzimních, možná i zimních podmínkách, se vším, co k nim patří.
Jedním z rozhodujících parametrů samozřejmě bude vzdálenost ujetá na jedno nabití
akumulátorů a doba potřebná pro opětovné nabití do plné kapacity. Jak jsem již zmínil,
elektrobus by vyhovoval snad úplně všem. I já bych se k němu přikláněl. Zatím pomineme ekonomii, tu pochopitelně ještě neznáme, (samotné vozidlo bude daleko dražší než
běžný typ městského autobusu), připravují se však výhodné dotační tituly na podporu
nejen „plynové trakce“, ale i elektromobility. My toto bedlivě sledujeme, a pokud by
se ukázala reálná možnost v některém z dotačních programů uspět, byla by realizace
pro město velmi zajímavá. Diskutuje se o finanční podpoře z prostředků EU až 85%!
Samozřejmě je to zatím záležitost, kterou bude nutné dále sledovat.– Asi to nebude jednoduchá záležitost, ale trolejbusová trakce je už pěkně stará a investice, popřípadě
její obnovení by asi taky nebylo finančně zanedbatelné? – „Je to logické. Provádíme samozřejmě pravidelné revize, opravujeme, snažíme se inovovat. Kontroly provádí
pravidelně i Drážní úřad (trolejbusy jsou totiž zařazeny do kategorie drážních vozidel,
tedy stejně jako např. tramvaje,lokomotivy apod.). Některé práce už jsme začali, měníme
postupně technologii výhybek, máme v plánu realizovat některé další rozsáhlejší opravy. – A co finance na provoz? Jsou dostatečné? – Nejsou,původní schválená dotace
na provoz pro letošní rok byla o 19% nižší v porovnání s rokem 2012. Investiční dotace
na obnovu a rozvoj nedostáváme vůbec. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje
hospodářské výsledky společnosti. S tím jsme se museli „poprat“ a v našem „firemním
zákulisí“ došlo postupně k výrazným změnám, jejichž výsledkem bylo významné snížení provozních nákladů a to zatím bez omezení spojů MHD, tedy dopadu na cestující.
Celkové hospodaření však ovlivňuje i řada dalších faktorů, mnohdy dost obtížně předvídatelných. Zmíním například, že výrazně nepříznivý dopad pro společnost má vývoj
snížené sazby DPH (je odváděna z prodaných jízdenek), kdy z 5% v roce 2007 dosáhl
až stávajících 15%, nepříjemné jsou finanční dopady související s „podporou“ výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů, růst cen náhradních dílů pro opravy apod. Na druhou
stranu je ale potřeba uvést, že se nám podařilo v průběhu minulých let zajistit některé
další aktivity z jejichž výnosu částečně financujeme i provoz MHD. – Jak jsem slyšela
dotace 10 milionů zůstane stejná i na další léta. – Ano, letos máme ještě dodatečně
schválenu částku 2,3 mil, to znamená dorovnání do úrovně loňského roku. Financování
v dalších letech se bude samozřejmě odvíjet i od, již v úvodu uvedených, systémových
změn. – Tak na závěr shrnutí: během 5 let by se mělo vše otestovat a vyřešit kolem
budoucí městské dopravy v našem městě, ano? – Ano, máme čas, vozový park je ještě
relativně mladý a koncepční řešení městské dopravy je záležitost, která v budoucnu může
významně, a to pozitivně i negativně, ovlivnit další rozvoj i význam Mariánských Lázní.
To však rozhodně neznamená, že bychom se měli rozhodovat příliš dlouho. Důležitější
ale bude, rozhodnout se správně. (dkp)
TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007
Po-Pá teplá jídla až do 17.00 h.!
DENNÍ MENU
Čtvrtek 3.10.
Polévka – Hovězí vývar s játrovou rýží 15
Španělský ptáček, dušená rýže 79
Smažený vepřový řízek, hranolky, tatar. omáčka 75
Pštrosí vejce se šťouchaným bramborem 75
Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink 70
Pátek 4.10.
Polévka – Pórkový krém
Hovězí guláš s cibulkou, knedlík 79
Vepřový kotlet s šouletu, okurka 75
Tortellini s vepřovým masem, sýrová omáčka 69
Pondělí 7.10.
Polévka – Kuřecí vývar s masem a nudlemi 15
Masová směs se zeleninou, dušená rýže 75
Kuřecí plátek s omáčkou z nivy, opečený brambor 75
Smažený karbanátek, vařené brambory, okurka 70
Úterý 8.10.
Polévka – Gulášová 15
Vepřová pečeně na česneku, špenát, knedlík 79
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Zeleninové lečo se salámem, vařené brambory 69
Středa 9.10.
Polévka – Hovězí vývar 15
Hovězí nudličky „Stroganov“, dušená rýže
Smažený vepřový řízek, hranolky, tatarská om. 75
Špekové knedlíky se zelím 70
Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink 70
Čtvrtek 10.10.
Polévka – Kapustová s uzeninou 15
Pečené kachní stehno, červené zelí, knedlík 99
Kuřecí roláda se slaninou, vejcem a hráškem,
dušená rýže 75
Špagety s boloňskou omáčkou, sýr 65
Rýžový nákyp se švestkami 60
Pátek 11.10.
Polévka – Zeleninový krém 15
Segedínský guláš, houskový knedlík 75
Vepř. medailonky na žampionech, hranolky, salát 75
Smažený sýr, vařené brambory 70
Pondělí 14.10.
Polévka – Hovězí vývar se zeleninou 15
Hovězí pečeně na houbách, dušená rýže 79
Čevabčiči s oblohou, vařený brambor 70
Rizoto s kuř. masem, zelenina, strouh. sýr, okurka 70
Úterý 15.10.
Polévka – Hráškový krém s opečeným chlebem 15
Vepřové nudličky „Gyros“, hranolky, tzatziky 75
Smaž. kuř. kapsa plněná šunkou a sýrem, br. kaše 75
Jitrnice, jelito, kysané zelí, vařené brambory 70
Středa 16.10.
Polévka – Uzená polévka s rýží 15
Koprová omáčka, hovězí maso, knedlík 79
Kuřecí stehno po toskánsku, rýže 75
Čočka na kyselo, uzenina, cibulka, kyselá okurka 69
Ovocné tvarohové knedlíky s máslem a tvarohem 68
Čtvrtek 17.10.
Polévka – Kulajda 15
Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík 79
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát 75
Francouzské brambory, kompot 70
Pátek 18.10.
Polévka – Drůbeží vývar 15
Mexický guláš, rýže 79
Kuřecí na paprice, těstoviny
Bramborák s uzeným masem a zelím 75
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
SETKANÍ NA KRAKONOŠI
Svátek sv. Václava přinesl krásné počasí, takže na Krakonoš se doslova
„valily“ davy lidí – pěšky, autobusy, auty.
Desítky stánků nabízely
od občerstvení přes suvenýry, zlaté i rudé moky, hračky,
sladkosti – prostě všechno.
Tradiční keltská vesnička
nabízela pohled do minulosti, ale nejen ona i různé hry,
souboje a boje. Rozlehlý
areál skýtal dost zábavy pro
děti i dospělé, včetně muziky
i jízdy na koníčkách.
Po půl třetí se za zvuku
bubnů objevil sv. Václav
se svou družinou a poté
se všichni sešli u betlému
k přivítání hostů a společné
modlitbě. Ing. Jiří Richter
přivítal přítomné, mezi niModel hradu Přimda pokřtil starosta obce Přimda
miž byli představitelé měspan Miloslav Kunt.
ta v čele s panem starostou
a představitelé církví včetně emeritního
arcibiskupa pravoslavné církve Kryštofa. Přijel i senátor Tomio Okamura
a karlovarský lídr jeho strany Úsvit přímé
demokracie Pavel P. Ries. Pan Richter
připomněl v úvodu také dvě bolavá místa města – postupně zanikající nemocnici
a změnu místa RZP a vyzval lidi k podpisu
petice. Dalšího slova se ujal pan starosta,
dále emeritní arcibiskup Kryštof a opat
Tepelského kláštera mons. Filip Zdeněk
Lobkowicz, který vyzdvihl význam knížeMARIÁNSKÉ LÁZNĚ v areálu Kamenného dvora
te Václava pro náš národ a zahájil společnou modlitbu. Poté se všichni odebrali do
v nové budově zdravotní služby, HLAVNÍ 267.
Parku Boheminium, kde byl odhalen nový
Kontakt: 774 862 895, [email protected]
model hradu Přimda. Protože počasí bylo
krásné až do večera, nebyl důvod spěchat
domů, a tak se hosté rozcházeli až s posledními takty závěrečného koncertu. (dkp)
NOVĚ OTEVŘENO
MASÁŽE
PEDIKÚRA
VÝSTAVA HUB
28. a 29. září uspořádal Mykologický klub Slavkovského lesa už 5. výstavu hub v prostorách budovy CHKO.
Pořekadlo co Čech, to houbař potvrdily doslova davy lidí, se kterými jsem se na výstavě v sobotu dopoledne setkala. Předseda klubu pan Jiří Pošmura mi řekl, že houby sbírali
v celém Karlovarském kraji, letos opravdu nebyla nouze, ale dostaly se na výstavu některé i odjinud, takže vlastně byly přivezeny z celé republiky – na 350 druhů. Houby
stále rostou, nyní se začínají objevovat podzimní – čirůvky, zelánky, havelky, václavky,
ty jsou pro citlivé žaludky nejdříve třeba důkladně tepelně opracovat. – A je zde nějaká
vzácnost? – To ani nesmíme, jsme na půdě CHKO, jsou jen houby, které se zde řídce vyskytují, např. hřib satan nebo bedla zahradní – ta je jedovatá a roste čistě na kompostech,
ale je podobná bedle růžovějící a bedle jedlé téměř k nepoznání. • Organizátoři fungovali
zároveň, jak jsem si všimla, jako mykologická poradna. A je to v pořádku. Lépe se zeptat
odborníků než se přiotrávit.
(dkp)
venkovni dětské hřiště
bistrocafe.newyorkml.cz
3. říjen 2013
Petra Růžičková
Strana 8
Zájem byl ohromný, v prostorách CHKO bylo rušno.
3. říjen 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 9
SPORT
KATEŘINA ČERNÁ VYBĚHLA ALENA PĚNKAVOVÁ PŘEKVAPILA
NA DOMÁCÍM TATAMI
V NEJDKU BRONZ
Mezi orientačními běžci je nemalé množství masochistů. To se opět potvrdilo na třídenních závodech West Cup v Nejdku, kam přijelo necelých čtyři sta sportovců. Do Krušných hor zamířili téměř v kompletním
počtu také členové Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Pozvánkou bylo, že se běhalo v prostoru, kde se
v roce 1991 odehrál štafetový závod mistrovství světa. To o náročnosti i zajímavosti terénu cosi vypovídá. Už první – prý krátká (cha, cha) – etapa, jež měla profil
,z kopce do kopce‘, dala každému pořádně zabrat. Že
by potom všichni mysleli jen na odpočinek? Ani nápad. Hned po setmění se zhruba sedm desítek zájemců
přihlásilo na noční závod. Kupodivu největší účast byla
v kategoriích mládeže. Asi hlavně proto, že mohla běžet
ve dvojicích.
V kategoriích dospělých si nejdecký „nočák“ nezadal svými parametry s mistrovstvím republiky.
Však také čas kolem sta minut patřil v kategorii H21
k těm lepším. Například pátý Honza Macura pobyl
Kateřina Černá z M.L. získala v lese 161 minut a 59 sekund. Ta správná orientační „maturita“ přišla ve druhé etapě. Většina kategorií
bronz v kategorii D 12.
měla na programu free order – volné pořadí kontrol.
Vyplatilo se jít do závodu s červeným fixem a postupy vydumat a zakreslit na předstartu. Předešlo se tak vynechání některé z kontrol, což znamenalo diskvalifikaci
(p. Bína), nebo zbytečnému vracení se (J. Michalec). To zase přineslo spoustu minut
navíc. Oba případy postihly asi šest desítek osob. Nemálo borců závod v některé fázi
zabalilo. Časů u dospělých kolem 150-200 minut nebylo vůbec málo. Ani tato etapa
nezdecimovala už tak unavené běžce. Asi šedesát se jich v pozdní odpoledne účastnilo
dalšího vloženého – tentokrát paměťového - závodu. Ten ale nikdo z MLOKů neabsolvoval. Naštěstí třetí – nedělní – klasická etapa už nebyla tak brutální. Vyskytovaly se
i delší běžecké pasáže na volbu postupů. Umístění na stupních vítězů v celkovém hodnocení West Cupu vybojovala Kateřina Černá třetím místem v kategorii D12. Byl to jediný
medailový úspěch pro mariánskolázeňské barvy.
Ostatní výsledky: H10 – 7. Samuel Janoch, 8. Jonáš Černý, H12 – 6. Václav Bartoš,
H21 – 9. Luděk Bartoš, 12. Petr Kunc, H35 – 6. Josef Milota, 15. Jan Michalec, 18. Libor
Černý, 22. David Bašek, H55 - 10. Jan Fišák, 12. Jan Sklenář, D35 – 9. Martina Kamarytová, 15. Kathrin Bínová, D45 – 7. Helena Tenglerová. Josef Milota
Akademického
mistrovství ČR v golfu
Ve dnech 10.-12. 9. 2013 se konal 17. ročník Akademického mistrovství
ČR v golfu na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna.
Tohoto mistrovství se zúčastnili čtyři hráči RGCML - Oldřich Nechanický jn., Filip
Zavadil, Lukáš Zavadil, Petr Krejčí. Všichni hráči reprezentovali Českou zemědělskou
univerzitu v Praze (ČZU), kterou studují. Ta byla jednou ze dvou univerzit, které postavily do soutěže dva týmy. V týmu ČZU I hráli Oldřich Nechanický jn., Lukáš Zavadil,
Jan Cafourek (Golf Resort Kunětická Hora) a Jakub Maštalíř (Golf Klub Beřovice), tento
tým se umístil na třetím místě v celkovém pořadí a získal bronzové medaile! V druhém
týmu, který se umístil na pátém místě v konečném pořadí, hráli dva profesionálové Filip
Zavadil a Tomáš Holoubek (Golf Club Poděbrady) a dva amatéři Petr Krejčí a Vít Kluger (Golf Klub Čechie). V individuální části mistrovství se z řad hráčů RGCML umístil
nejlépe Oldřich Nechanický jn. na 10. místě, Lukáš Zavadil na 21. místě, Petr Krejčí na
26. místě a Filip Zavadil na 32. místě. (Lukáš Zavadill)
Motokros na Cechu
V sobotu a v neděli 28. a 29, září se
konaly závody motokrosu na Cechu
u Drmoulu. Pořadatelem byl Country
Club ETK Trstěnice. Výsledky soutěže
v jednotlivých kategoriích:
Dvojice Sport – 1. Petr Uher a Radek
Bezděk
Dvojice Hobby – 1. Karel Provazník, Karel Brabec (domácí jezdci)
Jednotlivci Sport - První místo Radek
Bezděk
Hobby E1 - Vít Kožukar
Hobby E2 – Karel Brabec (domácí jezdec)
Hobby E3 – Václav Zima
S-Bike – Jan Matějka
Veterán V40 – Květoslav Sedláček
Super Hobby – Luboš Duchek
Pitbike – Mirek Vacovský
Veterán V50 – Zdeněk Heberlein
Ženy – Hana Jeřábková
V tělocvičně Budo clubu Mariánské Lázně se uskutečnilo 3. kolo krajské ligy v judu pro chlapce a dívky od 7 do 14 let.
Startovali borci z klubů Karlovarského (BC Mar. Lázně, Lok. Cheb, SKP K. Vary),
Plzeňského (JC Domažlice, Judo Blovice, SK Poběžovice, Judoklub Sušice, Bobři Sušice) a Ústeckého kraje (Chomutov) - celkem cca 50 mladých sportovců.
Den předtím proběhly v tělocvičně zkoušky adeptů na rozhodčího III. třídy pod vedením mariánskolázeňských lektorů Karla Tesaře (předseda komise rozhodčích Krajského
svazu judo KK) a Martina Schustera (člen vedení komise rozhodčích Českého svazu
juda). Školení, jehož součástí byla teoretická a praktická část, úspěšně absolvovali Jakub
Kalous a Ondřej Růžek z Domažlic a Tomáš Kopecký z Chebu.
Vystoupení domácích judistů okomentoval trenér Martin Schuster: „Ve věkové
kategorii „koťata“ se mi velmi líbil Patrik Marzy, jenž porazil čtyři své soupeře na ippon.
V kategorii „mláďat“ se zaskvěl Tomáš Čech. Ten zvládl první vystoupení nad Bumbou
z Chebu za pouhé tři sekundy. Pak vyprovodil z tatami dalšího člena chebského oddílu
Lochmana, ale prohrál smolně s pozdějším vítězem Novotným z Chomutova. Třetí naší
perlou byla Alena Pěnkavová, která v kategorii starších žáků porazila oddílového kolegu
Havíře na yuko, což vůbec nikdo nečekal, a poté hodila na ippon Kece z Poběžovic.
Pěkně zápasili i další. Celkově jsem s výsledky naší mládeže spokojen“
Výsledky mariánskolázeňských judistů: koťata do 27 kg - 1. Patrik Marzy, 2. Alex
Klier, do 35 kg - 3. Lukáš Mulik, mláďata do 27 kg - 3. David Pavlas, do 28 kg - 3. Filip
Mágr, do 32 kg - 3. Tomáš Čech, mladší žáci do 42 kg - 1. Vilém Vojtaššák, 2. Jakub
Podhaiský, do 46 kg - 1. Michal Volčík, starší žáci do 55 kg - 1. místo Alena Pěnkavová,
2. Jan Havíř.
Josef Milota
PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET ORIENTACI
První říjnový víkend pořádá Mariánskolázeňský orientační klub MLOK 19. a 20.
závod oblastního žebříčku.
Akce není určena pouze pro aktivní závodníky, ale je otevřena i širší veřejnosti. Po
oba dny je centrum pod sjezdovkou u restaurace Koliba. V sobotu 5. října vyběhne první
závodník ve 13 hodin. Start i cíl je situován pod bývalým hotelem Kamzík. O den později se vše podstatné odehraje přímo na sjezdovém svahu a jeho nejbližším okolí. Start
je naplánován na desátou hodinu dopolední. Kromě běžných kategorií jsou připraveny
i liniové tratě s fáborky, závod pro rodiče s dětmi nebo jednoduché tratě pro úplné začátečníky, již si chtějí tento sport poprvé vyzkoušet. Případný zájemce ať si s sebou vezme 40 Kč na zaplacení startovného a poloviční
obnos na zapůjčení elektronického čipu. Josef Milota
GALASOVY
CYKLOJÍZDY
Srdečně Vás zvu na Galasovu cyklojízdu č.115 s názvem „3. mezinárodní šestá
mariánskolázeňská“, která se koná dne
06.10.2013 (neděle), sraz v 9.40 na Mírovém náměstí u kašny a odjezd v 10.00
Trasa: Mírové náměstí, Lesní pramen,
hřbitov, Ruská, Chebská, Úšovická, Klas,
Hamrníky sádky, Drmoul, rozhledna Panský vrch, Tři Sekery, Broumov - stará
hospoda, Mähring, Zadní Chodov, Kyjov,
Chodová Planá pivovarská restaurace Ve
Skále, Planá u Mariánských Lázní - nádraží cil. Odpočinková místa: rozhledna
Panský vrch, Broumov - stará hospoda,
Mähring pomník, Chodova Planá pivovarská restaurace Ve Skále. Vláďa Galas http://galas.borec.cz/
INTERIÉR
ČALOUNICTVÍ
autočalounické práce • velký výběr látek, kůží,
koženek, zdravotních matrací • čalounění dveří
K. Vaniš, Plzeňská 31, Velká Hled‘sebe. Tel.: 604 718 317
ODDÍL LEDNÍHO
HOKEJE
– FARMÁŘI TRSTĚNICE
HC PK Vřesová : HC Farmáři Trstěnice 2:4, (1:1. 0:2, 1:1)
Obě mužstva předváděla rychlý hokej,
s tvrdými souboji u mantinelů. Z těchto
soubojů si odnesli šrámy trstěničtí hráči
Pavlas – koleno, Hasala – rameno a Němec – zápěstí. Farmáři byli po zápase vyčerpaní, ale šťastní, vždyť získali tři body.
Velkou zásluhu na získání všech bodů
měl jejich brankář Lukáši Réda, který byl
k nepřekonání! Trenéři Šnajdr – Zeman po
zápase hráčům poděkovali za velmi taktický přístup a vyzdvihli obranu.
Branky za Farmáře: 2x Němec a Sádlo,
asistence: Pavlů, Tišer, Hasala a Pavlas.
Partneři mužstva Farmářů pro toto
utkání byli: - ZD Rozvoj Trstěnice – Ing.
Göran Wohlrab - Zemní práce a doprava pan Miroslav Opava z Mariánských Lázní
- Zámečnictví – pan Zdeněk Hanzlík z
Mariánských Lázní. Hráči a vedení klubu
jim touto cestou velice děkují.
Pozvánka na hokej: Ve 3. kole KLM
KV kraje mužstvo Farmářů z Trstěnic
přivítá v sobotu – 5. října od: 18.00 hod.
na zim.stadionu v Mar. Lázních celek HC
Mariánské Lázně. Všichni příznivci hokeje jsou srdečně zváni. TR/H
Strana 10
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
3. říjen 2013
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ANGLIČTINA JAKO SVĚTOVÝ JAZYK
V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB
Motto: „Nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.“
Od října 2013 budou opět probíhat kursy trénování paměti, pořádané Centrem denních
služeb pro všechny, kdo si chtějí zlepšit svou paměť i kdo chtějí ve svém zlepšování
nadále pokračovat, pod vedením lektorky Ing. Dagmar Fišerové, členky ČSTPMJ a držitelky certifikátu Trenér paměti II. České společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging. Kursy jsou určeny především pro klienty Centra (i potenciální - tj. všechny
občany od 64 let věku a dospělé zdravotně a tělesně postižené občany).
Zahájení pokračovacích kursů skupin A, B a C je v úterý 8. 10. 2013 od 9.30 (A - IV.
cyklus) a od 15.00 (B - III. cyklus); v pátek 11.10. 2013 pak od 9.30 (C - II. cyklus).
Zahájení nového základního kursu D I. je ve středu 9.10. 2013 od 14.00 v Centru denních
služeb, Skalníkova 519, Mariánské Lázně.
Bližší informace včetně závazného přihlášení do základního - vstupního kursu i do pokračovacích cyklů získáte na tel. 354603169 nebo 354602790, na e-mailu [email protected],
případně osobně v provozní době přímo v Centru denních služeb, do 7. 10. 2013 (počet
míst je omezen). Na trénink mozku nikdy není pozdě ani brzy - můžete začít kdykoliv.
Začněte právě teď – není na co čekat. (cedes)
OPRAVA CHODNÍKŮ
Ředitele TDS pana Daniela Javůrka jsem se zeptala, proč trvá oprava
chodníku na Ruské ulici tak dlouho, promptně mi odpověděl:
TDS opravuje komunikace ve městě
dle plánu. Pracovníci TDS dostali za úkol
opravit chodník na ulici České a Ruské.
Mezitím byl vznesen požadavek, aby
TDS opravil chodník ve Skalníkově ulici
u domu a poté byl rozšířen v téže ulici kolem silnice. Z těchto důvodů došlo ke zdržení v realizaci a vedoucí střediska musel
omezený počet pracovníků rozmělnit na
tři stavby. V Ruské ulici bylo omezené
stání, aby nedošlo k poškození zaparkovaných vozů, jelikož bylo nutné srovnat
obrubníky a provést výkopové práce pro
patice sloupů V.O. Vzhledem k tomu, že
přilehlé domy jsou pod úrovní komunikace, je nutné chodník od domu odizolovat,
aby nedocházelo k promáčení nemovitosti. Dále jsou v chodníku kabely, je nutné
postupovat obezřetně a dochází zde i k posunutí V.O. (včetně přívodní kabeláže).
Všechny tyto výše uvedené okolnosti prodlužují dobu realizace. Zároveň jsem nařídil, aby chodník byl v jedné části znovu
přeložen tak, aby TDS předal akci městu
v pořádku a chodník občanům s možností
řádného užívání po celý rok.
Daniel Javůrek, jednatel společnosti
DRAKIÁDA
V sobotu 12. 10. 2013 od 14.00 na velkém
hřišti za ZŠ Úšovice. Proběhnou soutěže
v těchto kategoriích: Nejoriginálnější drak/
vznášedlo; Nejvýše létající drak (vlastní
výroby - kupovaný); Drak s nejdelším ocasem. Doprovodný program: opékání špekáčků (přinést vlastní), hry pro děti a další.
Pořádá švihák o.s., [email protected]
Nabízíme k pronájmu 2 haly ve Staré Vodě
o celkové ploše 2.500 m2 s manipulačním prostorem cca 8000 m2
Ń Celková plocha oploceného
a uzavřeného areálu činí 15.894 m2.
Ń Jedna hala má kompletní rozvod vzduchu a zázemí,
druhá hala je skladovací – možnost regálů do 8m výšky.
Ń Vlastní vlečka hned vedle areálu.
Ń Nádvoří areálu je pokryto vysoce zátěžovým asfaltem.
Ń Vhodné i pro překladiště.
Tel: 777 870 067 • email: [email protected]
Vyučuje Mgr. Petr Patka
Ń říjen až červen, odpoledne a večer, 1hodina týdně
Ń celkový počet hodin 25 (hodina = 60 minut)
Ń výuka v malých skupinách (4 – 12 osob)
Ń výklad v češtině
Ń základem britská a americká angličtina
Ń učebnice: Alena Kuzmová: ENGLISH ALL AROUND
SEZNAM KURZŮ:
(Kurz angličtiny pro školy a samouky)
Ń Začátečníci
Ń Mírně pokročilí
Ń Středně pokročilí
Ń Pokročilí
Ń Konverzační
Ń cena za kurz: 3.300 Kč
NA.
SOUČASNÁ ANGLIČTI
JEDNODUŠE
A BEZ ZASTARALÝCH
POUČEK.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
Mgr. Petr Patka,
tel. 602 371 465,
[email protected]
LÁZEŇSKÁ KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
Vráž. Tento zajímavý lázeňský areál najdeme uprostřed lesů na levém břehu Otavy na
Písecku. K léčení je využívána slatina a mimořádně příznivé klima. Ordinuje se zde čerstvý vzduch a vycházky po některém z vyznačených okruhů. Lázeňský areál tvoří … (viz
1. tajenka). Dominantní stavbou je původní … (viz 2. tajenka), přebudovaný novogoticky v roce 1881. V roce 1937 byl zámek rozšířen, přibyla nová budova se spojovací chodbou. Vznikl tak funkcionalistický celek, patřící k nejčistším ukázkám tohoto slohu u nás.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Krusta; pracka; semeno rohovníku. - B. 1. TAJENKA. - C. Sukský
bůh; ložisko nerostu; potřeby sekáčů; vydávat zvuk jako hodiny. - D. Pokropit; chlapec
ze Stínadel; plata; byť. - E. Psí jméno; bia; útvar na Marsu; ženské jméno. - F. Část
roku; koník; jméno manželky Karla IV.; vozík na rudu. - G. Chemická značka stříbra;
pryž; jehlice na opékání nebo rožnění masa; listnatý strom. - H. Minulého roku; hoch;
měkká forma uhlíku; zvratné zájmeno. - I. 2. TAJENKA. - J. Slavný muzikál; promítací
plocha; planetka.
SVISLE: 1. Otisk; sídlo v okrese Praha-západ. – 2. Základní číslovka; ruské mužské
jméno; hon. - 3. Staré japonské boty; usazená hornina; asijská poušť. - 4. Chemický
prvek; bod. - 5. Ohrazení; republika v Ruské federaci; Obchodní akademie (zkratka). 6. Hádanka; provinění; SPZ Karlových Varů. - 7. Římsky 55; činy; šlechtic popravený
roku 1621. - 8. Láhevníkovitá rostlina; rohožka (z něm.). - 9. Ventil u hudebních nástrojů; ryba; pojem duše u starých Egypťanů. - 10. Spojka; německy „tanec“; tvrz. - 11.
Předložka; váha obalu; velmi. - 12. Slučování; číše. - 13. Léta; zvětšovací sklo; slabika
bobizační. - 14. Prodejna uměleckých lidových družstev (býv.); letadlo; sada. - 15. Město
a zámek na Slovensku; Rachmaninova opera.
Pomůcky: apucr, karub, Oi, ri,
Řešení křížovky (stačí obě tajenky) posílejte do 20. října 2013 na adresu: V. Kučavová,
LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 35301 Mariánské Lázně, e-mailem na adresu
[email protected] nebo SMS na číslo 777 633 533. VK
Společnost Marienservis s.r.o. nabízí
služby v oblasti vedení účetnictví
podle přesně určených potřeb a konkrétních požadavků našeho klienta.
Více než 10 let zpracováváme našim klientům jejich účetnictví, zpracování mezd,
daňovou evidenci, zastupujeme naše klienty při jednání s orgány státní správy.
tel. 354 602 647 - 9 • www.marienservis.cz • [email protected]
3. říjen 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Koupím garáž v lokalitě Třešňovka, Husova ul. Nebo okolí Chebské křižovatky.
Tel.:608060230.
• Koupím 1 + 1do 40m2 a do 600 000,Kč. Jen v M.L. Uvítám upozornění na tel.
725000369.
PRODEJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Prodám zařízení z nově otevřené prodejny: nerez stojky na textil, skleněnou vitrínu,
malý konferenční stolek + 2 klubová křesla,
prodejní pult, figurinu, dělící stěnu a poličku z kostek. Kontakt denně od 13.00 do
18.00 na tel.: 723780684.
• Prodám novou bílou plynovou varnou
desku zn. Mora. Tel.:724800750.
• Prodám za rozumnou cenu byt 3 + 1
na Hlavní třídě, vedle hotelu Continental, 90 m2. Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.:
731218113.
• Prodám kompletně zrenovovanou
garáž – Panská Pole – Husova ulice.
Tel.:602832046. Cena dohodou.
• Prodám kompletní zařízení prodejny s
oděvy, Dykova 311, M.L. – 2 roky používané + ramínka. Tel.: 773774460.
• Prodám malou chatu 40m2 s pozemkem 1
200m2 v klidném malebném prostředí Slavkovského lesa, na kraji obce Úbočí u Dolního Žandova. V chatě je zavedena elektřina
220/380, studna vzdálená 50m na obecním
pozemku. Suché WC. Cena 440 000,-Kč
Tel.: 773519126.
• Prodám dětský kočárek, dvojkombinace
– modrý – levně. Tel.: 608060230.
• Prodám levně odšťavňovací 3 hrnce na
čistou šťávu – z jablek a z jakéhokoliv jiného ovovce. Cena 35,-Kč. Tel.: 725000369.
• Prodám 2 + 1, 53m2, 5. P., výtah, Podhorská ulice, M.L. Tel.: 760000369, bez
realitky.
• Prodám velkou klec na králíčka za 500,Kč. Tel.: 728822705.
• Prodám nebo pronajmu rodinný dům
dvougenerační ve Valech. Dohoda na místě.
Tel.: 608898500.
• Prodám 1 + 1 OV, 48m2, 3.p. nad |Hlavní třídou bez výtahu, ciáhla – topení plyn
dálkový, vodovod, sklepní kóje, parkování,
eurookna. Tel.: 739258205.
• Prodám 2 nové desky na kuchyňskou linku, béžový mramor, cena dohodou. Informace tel.:608060230.
• Prodám pingpongový stůl vč. Příslušenství. Levně. Tel.:728964342.
• Prodám RD 7 km od M.L., krásné prostředí, 3 + 1, koupelna, WC přízemí, WC v
patře, vytápění kotlem na tuhá paliva a kotel
na plyn, garáž, zahrada. Tel.: 605285484.
• Prodám štěňata JRT - Jack Russel terierfenka + pejsek, čistokrevná, bez PP, očkovaná a odčervená. Odběr začátkem října.
Jsou trikolórní. Tel.: 607219025.
• Prodám Peugeot 306, výborný stav,
výhodná koupě, dvojmístný, velký kufr.
Tel.:721676543.
• Prodám byt 4 + 1, plastová okna, původní
stav, za 1 250 000,-Kč. Lokalita Plzeňská.
Tel..604465397.
POPTÁVKA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Žena 50 let hledá přivýdělek na víkend
nebo úklid na celý týden. Pracuji na směny.
Tel.: 732375869.
• ID hledá práci – úklid – domácí práce, volejte 739831273.
• Spolehlivý muž hledá jakýkoliv přivýdělek, úklid v domě, úklid sněhu, hlídání i doučování. Vzdělání SŠ, ŘP mám.
Tel.:702352753.
• Přijmeme samostatného kuchaře/ku na
HPP. Požadujeme vyučení v oboru, minimálně 3 roky praxe, znalost hotovkové i minutkové kuchyně. Nabízíme dobré platové
podmínky. Tel.: 777 811 647“.
• Hledáme zdravotní sestry, pečovatele do
Německa, zájemce se zkušenostmi s péčí o
seniory. Své životopisy v NJ zasílejte na e-mail: [email protected] nebo
volejte 004915779331426. Ubytování v
rodině klienta nedaleko ČR hranic, jídlo a
transporty do rodiny a zpět zdarma. Pracovní doba: měsíční nebo 14 denní turnusy.
Nabízíme pojištění a přídavky na děti v Německu (180 Eur), čistý příjem 1100 - 1500
E čistého. Pečovatelský kurz výhodou. Důchodce vítáme. Znalosti NJ jsou nutností!
• Do nového značkového obchodu Style
Avenue se šperky v M.L. přijmeme asistentku prodeje. Hledáme komunikativní,
příjemnou ženu, ochotnou učit se novým
věcem, s pozitivním přístupem k práci.
Požadujeme reprezentativní vystupování,
obchodní zkušenosti,dobrou znalost češtiny, ruštiny a angličtiny. Nabídky a CV s
fotografií - zasílejte na email: [email protected]
INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na jedno vydání), bez originálního kuponu
z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání).
KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….
Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní
Text inzerátu:
!
Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma)
Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641
Strana 11
INFORMACE PRO INZERENTY
Chceme Vás upozornit, že od čísla 12 bude řádková inzerce týkající se nemovitostí
(prodej, pronájem bytů a domů) zpoplatněna 50 Kč na jedno vydání.
• Firma Autospektrum 2000 s.r.o., Mariánské Lázně přijme do pracovního poměru
prodejce vozů. Požadujeme zkušenost s obchodní pozicí, orientace na trhu s automobily,komunikativní a prodejní dovednosti.
Nástup možný ihned. Bližší informace na
tel.: 725 916 467.
NABÍDKA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Pronajmu byt 3 + 1 v Dolním Žandově,
zateplený, nová okna, balkon, pěkné bydlení. Nájem + služby + elektřina 7 100.-Kč.
Tel.: 354627141.
• Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Úšovicích, Mar. Lázně. Zařízený, nájem 9000 +
elektřina.
• Pronajmu 2+1 prostorný, kompletně
zrekonstruovaný byt. Cihlová zástavba,
slunný, dobrá poloha, plynový kotel, nájem
6000 + poplatky. Tel.: 977729161.
• Hledáme pracovnici na domácí práce – lepení obrázků z přírodních kamenů. Tvůrčí
přístup. Tel.: 702043399
• Dvě garáže k pronájmu na Třešňovce, Bezejmenná 733 Mar. Lázně. Tel.:
724109062.
• Zveme vás do prodejny oděvů, Dykova
311, M.L.(bývalá lékárna ), kde probíhá výprodej s 50% slevou. Tel.: 773774460.
• Pronajmu byt 4 + 1v rodinném domě ve
Velké Hleďsebi, 110m2, nájem 8 500,- +
energie. Tel.: 721537609.
• Nabízím prostor 20m2 – vhodný pro kosmetiku a podobně. Areál nové polikliniky.
Tel.: 606810803.
• Nemáte čas na úklid své domácnosti?
V tom případě jsem tu pro Vás. Slušná,
pečlivá, spolehlivá, zkušenosti mám. Tel.:
728356662.
• Pronajmu v Úšovicích vedle polikliniky
nově zrekonstruovanou zařízenou garsonku
s balkonem v patře. Nájem 5 900Kč + energie. Tel.: 602181640.
• Pronajmu pěknou garsonku. Nekuřák,
bez zvířat, kauce podmínkou. 6 000,-Kč
včetně všeho. Tel.:728314741.
• Pronajmu v Úšovicích garsonku, nově
kompletně zařízená, cena 5 000,-, kauce nutná. Jen pro slušného člověka. Tel.:
607944904..
• Pronajmu pěkný velký byt 2 + 1 v M.L.
– Úšovicích, stará zástavba, cena dohodou.
Tel.: 728961716.
• Pronájem podkrovního bytu v Nákladní
ulici 522. Tel.: 603701930.
• Pronajmu slunnou garsonku po rekonstrukci, 6 000,-Kč/měs. včetně poplatků,
nekuřák, bez zvířat, kauce podmínkou. Tel.:
728314741.
• Pronajmu 1 + KK, Chebská ulice v německé vilce naproti Kauflandu. Ihned. Tel.:
721009771. Není nutno složit kauci.
• Výuka francouzského jazyka pro děti i
dospělé. Tel.: 721676543.
• Pronajmu byt na Plzeňské ulici 1 + 1,
cena 6 800 včetně energií, hifi/internet. Nejlépe pro 2 studentky nebo mladý pár. Tel.:
774780055. Nástup od 16. 9.
• Pronajmu garáž za LIDLEM – cena 500,Kč. Tel.:723522967.
• Pedikúra do domu, vhodné pro seniory. J.
Danková, tel.: 774589608.
• Obecní úřad Velká Hleďsebe nabízí k využití zrekonstruovanou tělocvičnu v areálu
bývalých kasáren Klimentov. Cena za 1 hodinu je 250 Kč. Zájemci si mohou dohodnout
den a hodinu nájmu u pana Kvarteka (tel.
728 177 525) nebo na O.U. Velká Hleďsebe.
Další informace budou postupně zpřístupněny na webu http://www.velkahledsebe.cz/
udalosti-v-obci/kam-za-sportem/telocvicna/
• Pronajmu garáže na Tepelské ulici s elektřinou. Tel.: 602837063.
• Přivydělejte si 5 – 10 tisíc Kč ve svém
volném čase, aniž by to narušilo Vaši práci.
Nutná samostatnost. Tel.:601378222.
• Pronajmu byt 1 + 1 ve 2. poschodí s balkonem, Chebská 408, M.L.. Nájem 4 400,Kč + vedl. Služby na 1 osobu 305,-Kč +
energie. + kauce. Tel.: 721377003.
• Dlouhodobě pronajmu byt 1 + KK, luxusní, zařízený, slušnému nájemci, nekuřákovi. Nájem 6 500 + služby + 2 kauce. Tel.:
776847266.
• Pronajmu byt 2+1 na Hlavní tř. v Mar.
Lázních. Nájem 7.500,- + 4.000,- poplatky /
měs. Tel. 737 264 264.
• Pronajmu nebytový prostor 25m2 +
WC v prostorách čajovny v M.L. Vhodné na služby. Cena 2 900 Kč + energie.
Tel.:721712254.
• Pronajmu velký byt 86m2 – 2 + 1 upravený na 3 + 1. Cena 7 000,-Kč +ě energie.
Dlouhodobě. Tel.: 721712254, 607913038.
• Pronajmu slunný byt 2 + 1, Klíčova
ulice, nájem 5 000,-Kč + el. a služby, cca
2 500,-Kč. Tel.: 775673515, 775673514.
• Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1, 70m2,
1. patro, Plzeňská ul., nájem 6 500 + energie
+ kauce. Tel.: 737319005.
Pronájem nezařízeného prostorného
a světlého bytu 4+1, 105 m2, v Nákladní
ulici, 1. patro, nedaleko nádraží v Mariánských Lázních. Vybavení - pouze kuchyňská linka se sporákem. Parkování na
oploceném pozemku s elektrickou bránou.
Měsíční nájemné 8000+ zálohy na energie
ve výši 3000,- + elektřina. Kauce nutná.
Tel.: 603 536 449.
• Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,
saunér, pedikúra, manikúra a nehtová
modeláž. Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s. r. o, individuální výuka! Dále
učíme masáže - lymfatická, reflexní
terapie nohou, obličeje, horkými lávovými kameny, sedativní, aromaterapie,
shiatsu, baňkování, odbourávání celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře a další www.vip-relax.cz, www.
mavo.eu Tel: 602478448, 604238911.
• Pronajmu pěkný byt 1 + 1 s balkonem v Mar. Lázních, blízko centra.
Tel..728961716
• Odvezu cokoli kdykoli kamkoliv do
2,5t. Tel.:737645600, e-mail:mirox.c@
seznam.cz.
• Pronajmu pěkný byt 2 + 1v Mar. Lázních
– Úšovicích. Tel.: 728961716.
• Přenechám nově zavedenou prodejnu
textilu v Mariánských Lázních včetně dámského zboží a zařízení. Roh Ruské a Mladějovského ulice, vedle baru Maui. Kontakt
denně od 13.00 do 18.00 na tel.: 723780684.
• Pronajmu 2 + KK Mladějovského, část.
zařízený, k nastěhování 1. 8., cena 5 000,Kč + cca 3 000,-Kč energie, byt je po rekonstrukci. Tel.:777944479.
• Pronajmu v Úšovicích garsonku nově
kompletně zařízenou, cena 5 000, kauce nutná. Jen pro slušného člověka. Tel.:
607944904.
• Přenechám zahrádku v osadě Na Výsluní – po skončení vegetačního období. Cena
dohodou. Tel.\:728 767 490.
• Soukromé hodiny angličtiny a ruštiny,
cena 180,-Kč/45min. Tel.:774541124.
Strana 12
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
3. říjen 2013
Klub Thajského boxu RAVÁNA GYM o.s. Mariánské Lázně
COMPUTER CENTER
pořádá v měsících září a říjen
Dovolujeme si Vás
Dovolujeme
si Vás
COMPUTER
CENTER
pozvat
do Nově otevřené
pozvat
do
Nově
otevřené
prodejny
na Skalníkově
ul.471
Dovolujeme
si Vás
Platí pro děti, ženy i muže
(vedle řeznictví Kroupa )
_____________________________
prodejny
na
Skalníkově
ul.471
pozvat
do
Nově
otevřené
(vedle řeznictví Kroupa )
ZÁPIS: Děti 6 - 12 let - každá SOBOTA od 10:45
_____________________________
Prodej
a servis
výpočetní techniky
prodejny
na Skalníkově
ul.471
(vedle řeznictví Kroupa )
Ženy a muži - každý pátek a neděle od 19:15
od_____________________________
října
počítačové
kurzy
Prodej
a servis
výpočetní techniky
NABÍZÍME:
Největší
hervýpočetní techniky
• výuku Thajského boxu (MUAY THAI) a sebeobrany pro děti do 12 let, ženy i muže
Prodej avýběr
servis
od
října
počítačové
kurzy
• výcvik členů bezpečnostních agentur
Náplně
a tonery
pro Váš
tisk
od října
počítačové
kurzy
• soukromé hodiny Thajského boxu a pouliční sebeobrany
Největší
výběr
her
Největší výběr her
• výcvik podnikatelů, zaměstnanců i celých skupin
tonery
protisk
Váš tisk
Od
Po Náplně
- Pá
od a9:00
17:00
Náplně
a tonery
prodoVáš
DÁLE NABÍZÍME:
• HBW (Hard Body Workout) - kruhové tréninky pro veřejnost
Tel.: 602417143 Mail: [email protected]
• kruhový trénink je ideální k získání fyzické kondice, vytrvalosti, koordinace těla a dynamiky
Od PoOd
- Pá
17:00
Po -odPá9:00
od do
9:00
do 17:00
• fyzická příprava týmů všech druhů sportů. (Fotbal, Hokej, Bojové sporty atd...)
Tel.: 602417143 Mail: [email protected]
• pro ženy - redukce váhy, tvarování postavy, zpevnění svalových a problémových partií atd...
COMPUTER CENTER
• soukromé hodiny pro jednotlivce i celé týmy
Info: www.ravanagym.com
http://hbw.ravanagym.com
NÁBOR nových nadějí
Tel.: 602417143 Mail: [email protected]
ARCHITEKTURA
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ -9-
Jedním z diskutovaných témat Mariánských Lázní je kvalita veřejného prostou. Ta
je určená vhodnou kombinací architektonických a urbanistických kvalit městského
exteriéru, které vnímá chodec - lázeňský švihák - při procházce městem nebo zaměstnanec hotelu, který spěchá na trolejbus a přitom svými kroky bezděky testuje
kvalitu a druh užitých pochozích ploch na chodníku…
Vnímá je rovněž cyklista, který projíždí Hlavní třídou nebo vozíčkář, který se chce
bez obtíží dostat kamkoliv, kam se běžně dostane každý člověk, co není na vozíku. Nemluvě o tom, má-li být veřejný prostor přívětivý k nejdůležitějším bytostem na světě,
k dětem. Nejen dětská hřiště jsou přímo povinností, ale i různé detaily a řešení, které
dětem nebo maminkám s kočárky usnadní pohyb po městě. Kvalita veřejného prostoru
je dána také užitým městským mobiliářem a drobnou architekturou. K „zabydlenosti“
městského exteriéru přispěje rovněž vhodná městská zeleň, vodní plochy, vodoteče,
kašny, vodotrysky nebo umělecká díla vtipně umístěná v parku nebo v uličním prostoru. Jako sladká třešnička na dortu působí na chodce jednotný městský design. To vše
by mělo být v harmonii s dopravou, která chodce spíše obtěžuje. Lázeňský švihák je
k dopravě shovívavější, pokud mu ve večerních hodinách cestu domů urychlí kvalitní
městská veřejná doprava…
Začněme dětmi. V životě jsem navštívil hodně dětských hřišť a nachodil hodně kilometrů při tlačení kočárku. Vidím, jak děti díky městu, ve kterém žijí, získávají pocit
identity. Jak díky dobrému pocitu ze svého bydliště mají i dobrý pocit samy ze sebe.
Každé dítě v Mariánských Lázních má také vlastní představu o svém domovském městě.
Domnívám se, že bychom měli v dětech podněcovat zájem o „jejich“ město – o Mariánské Lázně, aby se mu jednou vrátily jako dospělé bytosti se zkušenostmi, názory
a mozky. Aby přinesly nové myšlenky a kvalitu, které Mariánské Lázně bez pochyby
potřebují. Proto se vyplatí budovat ve veřejném prostoru přátelské prostředí pro děti, rafinovaná dětská zákoutí nebo dětská hřiště. Volit pro děti vhodné a přívětivé detaily. Tam,
kde je to možné, přizpůsobovat veřejný prostor pro hru dětí a pohyb venku. Dobrým
příkladem v našem městě budiž nově zřízené hřiště – fit centrum - na travnatém prostoru
okolo Městského domu dětí a mládeže Dráček v Úšovicích, kde si každé dítě přijde na
své. Pokud by tyto původem japonské cvičební prvky mohly vzniknout na vícero místech, např. v městských parcích s návazností na stávající trasy pro Nordic walking, bylo
by to propojení prospěšného s příjemným. Jedním z dalších prvků veřejného prostoru,
které v Mariánských Lázních postrádám jsou vodotrysky - tryskající hravá voda přímo
z chodníku nebo jakékoliv pochozí plochy, pěší zóny, apod. Jaký příznačnější atribut pro
lázeňské město ve veřejném prostranství, založené na tradici tryskající vody ze země?!
Na další pokračování o veřejném prostoru v Mariánských Lázních se můžete těšit v některém z příštích čísel. Ing. Pavel Graca
zních
v Mariánských Lá
ACTAPOL, spol. s r.o.
Tepelská 137
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 620 832
mobil: 777 822 724
e-mail: [email protected]
ČTRNÁCTIDENÍK MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY, redakce Tepelská 867/3a, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 605 288 641, e-mail: [email protected], [email protected], facebook.com/MarianskolazenskeNoviny
vydavatel společnost V.D.O. Group s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, evidenční číslo MK ČR E 21175, šéfredaktor Jana Drahokoupilová. Za obsah, formulaci a původnost příspěvku ručí autor článku.
Download

mln11_13 - Mariánskolázeňské Noviny