modrý
REPORTÉR
Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice
Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque
2 / 2011
květen
mai
Francouzský velvyslanec navštívil
Elektrárnu Třebovice
Ostravský Avion Shopping Park je dlouholetým
a spokojeným klientem Dalkie
Nejoblíbenější česká miss podniká a zasedá
v zastupitelstvu
L’ambassadeur de France a visité la centrale
électrique de Třebovice
Avion Shopping Park, client de longue date, est
satisfait de Dalkia
La miss préférée des Tchèques, entrepreneuse
et élue municipale
str./p. 8-9
str./p. 12-15
str./p. 20-22
obsah / sommaire
strana
page
strana
page
strana
03
03
04
04
12
Úvodník
strana
19
Vítkovičtí hokejisté obhájili stříbro
Éditorial
page
19
Seconde place conservée pour
les hockeyeurs de Vítkovice
page
13
Avion Shopping Park, client de longue
date, est satisfait de Dalkia
strana
16
Anglickým černohlavým ovečkám
se v podhůří Beskyd daří výborně
page
17
Les moutons anglais à tête noire
se portent à merveille au pied des
Beskydes
strana
18
Pohled do vesmíru je fascinující exkurzí
do dávné minulosti
page
18
Observer l‘espace: une excursion
fascinante dans le passé
Aktuality
Actualités
Ostravský Avion Shopping Park
je dlouholetým a spokojeným
klientem Dalkie
strana 20
Nejoblíbenější česká miss
podniká a zasedá
v zastupitelstvu
page
La miss préférée des Tchèques,
entrepreneuse et élue municipale
21
strana 23
page
23
Křížovka
Mots croisés
Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava, Česká republika z Redakční rada / Rédaction:
Laurent Barrieux, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová
z Náklad / Tirage: 1 700 ks / pc z Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République
tchèque z Design: Jaromír Kopecký z Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. z Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat
na e-mailovou adresu redakce: [email protected] / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques
à notre rédaction à l‘adresse électronique suivante: [email protected]
02
úvodník / éditorial
V
ážené čtenářky, vážení čtenáři,
v rukách držíte květnové číslo Modrého reportéra,
které je jako vždy plné novinek ze života skupiny Dalkia
v České republice. Velmi rádi se s vámi podělíme
o naše nejnovější úspěchy. Patří mezi ně například
tři ocenění udělená v rámci Teplárenských dnů za naše
projekty realizované v uplynulém roce nebo třetí místo
našeho generálního ředitele Laurenta Barrieux
v soutěži „Manažer roku 2010“.
Ch
ères lectrices, chers lecteurs,
V pravidelné rubrice „Naši klienti“ vám tentokrát
představíme nákupní centrum Avion Shopping Park
firmy IKEA v Ostravě, s nímž nás pojí dlouholeté
a kvalitní partnerství. Nejen mužské oko jistě potěší
rozhovor s bývalou miss Monikou Žídkovou a sportovní
fanoušci si s chutí připomenou stříbrnou jízdu
Vous tenez en main le numéro de mai du Reporter bleu qui est,
comme toujours, plein de nouveautés sur la vie du groupe Dalkia en
République tchèque. Nous sommes très heureux de partager avec
vous nos succès les plus récents. En font partie, par exemple, les trois
prix attribués à Dalkia dans le cadre des Journées du chauffage urbain
pour nos projets réalisés l’an passé, ou encore la troisième place de
notre directeur général, Laurent Barrieux, dans le concours « Manager
de l’année 2010 ».
vítkovických hokejistů v uplynulé sezóně.
Rád bych využil této příležitosti a na stránkách našeho
časopisu se s vámi alespoň symbolicky rozloučil, neboť
na konci července má mise ve skupině Dalkia v ČR po
12 letech končí a mé kroky nyní zamíří do Bulharska.
Na roky strávené v České republice budu vždy velmi
rád vzpomínat. Prožil jsem tady mnoho krásného jak
v oblasti pracovní (postupně jsem působil v Olomouci,
Ústí nad Labem, Praze a Ostravě), tak v soukromém
životě – moje rodina si tady vytvořila opravdový domov.
Jsem rád, že jsem měl příležitost sledovat pokroky,
kterých skupina Dalkia v České republice a její
Dans la rubrique régulière « Nos clients », nous vous présentons cette
fois-ci le centre commercial Avion Shopping Park de la société IKEA
à Ostrava, avec laquelle nous lie, de longue date, un partenariat de
qualité. L’entretien avec l’ex-miss Monika Žídková sera, à n’en pas
douter, pour tous, un plaisir pour les yeux. Enfin, les fans de sport se
rappelleront avec envie le parcours de vice-champions des hockeyeurs
de Vítkovice la saison dernière.
J’aimerais utiliser cette occasion pour, au moins de manière
symbolique, vous faire mes adieux dans les pages de notre magazine.
En effet, après 12 années, ma mission au sein du groupe Dalkia en
République tchèque s’achève à la fin du mois de juillet et mes pas
vont maintenant me mener en Bulgarie. Je me rappellerai toujours
avec grand plaisir les années passées ici. J’y ai vécu beaucoup de bons
moments tant au niveau professionnel (ayant successivement travaillé
à Olomouc, Ústí nad Labem, Prague et Ostrava), que de ma vie privée
– ma famille s’étant créée ici un vrai foyer.
zaměstnanci během uplynulých let dosáhli nejen
v technické oblasti. Jsem přesvědčen,
že tato společnost má před sebou velkou budoucnost.
Přeji vám příjemné čtení a krásné prožití
zasloužené letní dovolené.
Je suis heureux d’avoir eu la possibilité de suivre les progrès que le
groupe Dalkia en République tchèque et ses employés ont réalisé au
cours des années passées, et ce pas uniquement dans le domaine
technique. Je suis convaincu que cette société a un grand avenir
devant elle.
Je vous souhaite une agréable lecture et de passer de bonnes
vacances d’été bien méritées.
Renaud Capris
Výrobní ředitel
Renaud Capris
Directeur des opérations
03
služby
pro zákazníky
Máme nové webové stránky
aktuality
Dalších 5 % akcií pro EPH
Loni v prosinci Energetický a průmyslový holding (EPH) získal 5 % akcií Dalkie Česká republika. Letos v květnu tento strategický investor v energetice a průmyslu
využil opci a odkoupil dalších 5 % akcií. Stal se tak vlastníkem 10% podílu v naší
společnosti.
Vedle EPH je menšinovým vlastníkem Dalkie Česká republika také ČEZ, kterému od května
2010 patří 15 % akcií.
Laurent Barrieux třetí v anketě Manažer roku
Internetové stránky www.dalkia.cz změnily v průběhu května svou tvář. Změnou
patrnou na první pohled je nová grafika,
která odpovídá grafickému stylu webových stránek naší mateřské skupiny. Další novinkou je větší zacílení na klienty.
Pro ně je nově zavedena rubrika „Pro zákazníky“, kde najdou mnoho praktických a užitečných informací. Velká pozornost je věnována také charakteristice našich služeb.
V následujících měsících budou ve stejném
stylu postupně změněny webové stránky
všech dceřiných společností s výjimkou Dalkie
Kolín a Dalkie Mariánské Lázně, jejichž internetové stránky ve stávající samostatné podobě již nebudou existovat. Veškeré informace,
které se těchto firem týkají, se budou nacházet právě na webu www.dalkia.cz. Věříme, že
se vám nové internetové stránky líbí a že na
nich najdete, co potřebujete.
Country manažer skupiny Dalkia v České republice a generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux v dubnu dosáhl velkého úspěchu, když se v české
anketě „Manažer roku 2010“ v konkurenci několika stovek účastníků a 72 finalistů
umístil na vynikajícím 3. místě. Zároveň získal titul „Manažer odvětví“.
Cílem prestižní soutěže pod záštitou českého premiéra je vyhledávat významné osobnosti managementu a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a celé ekonomiky
České republiky. Laurent Barrieux ke
svému úspěchu sdělil: „Třetí místo
v soutěži Manažer roku mě velmi potěšilo a chápu je jako ocenění úspěchů
skupiny Dalkia v České republice, kterých se nám v uplynulých letech podařilo dosáhnout. Bez podpory a spolupráce všech našich zaměstnanců bych
toto ocenění nikdy nezískal, třetí místo
tedy nepatří mně, ale celé skupině,
já jsem pouze jejím lídrem.“
Laurent Barrieux (vlevo / à gauche)
Personální změny ve vedení Dalkie v ČR
Ve vedení skupiny Dalkia v ČR dochází
od července 2011 k několika personálním změnám.
Po 12 letech působení v České republice
skončí na konci července ve funkci výrobního ředitele Renaud Capris, který se
stane country manažerem skupiny Dalkia
v Bulharsku. Na pozici výrobního ředitele
nastoupí dosavadní ředitel Regionu Čechy
Josef Novák, jehož nahradí Reda Rahma,
který doposud působil jako jeho obchodní
náměstek.
Renaud Capris
Sídlo Dalkie Česká
republika mění
adresu
Ředitelství společnosti Dalkia Česká republika se v průběhu dubna přestěhovalo z Domu energetiky na novou adresu
v centru Ostravy, kde sídlí v nové moderní administrativní budově „Biskupská“
vedle Sýkorova mostu.
Oficiálně však bude sídlo společnosti změněno až ke dni konání valné hromady,
tj. 16. června 2011, do té doby adresa zůstává 28. října 3123/152. Nová adresa bude
28. října 3337/7.
04
actualités
services
pour les clients
5 % supplémentaires d’actions pour EPH
De nouvelles pages
web pour Dalkia
En décembre dernier, Energetický a průmyslový holding (la Holding énergétique
et industrielle – EPH) a acquis 5 % des actions de Dalkia Česká republika.
En mai, cet investisseur stratégique dans le domaine de l´énergie et l´industrie
a ensuite profité de l´option de rachat prévue dans son contrat pour acquérir
5 % supplémentaires d’actions.
EPH devient ainsi propriétaire aujourd’hui de 10 % du capital de notre société. Hormis
EPH, Dalkia Česká republika compte un autre actionnaire minoritaire, ČEZ, qui détient
15 % de ses actions depuis mai 2010.
Laurent Barrieux décroche la 3e place
dans l’enquête « Manager de l’année »
Laurent Barrieux, country manager
de Dalkia en République tchèque et
directeur général de Dalkia Česká
republika, a obtenu, en avril, la 3e
place au classement de l’enquête
tchèque « Manager de l’année 2010 »,
en même temps que le titre de meilleur
« Manager de la branche énergie ».
Une sélection faite parmi 72 finalistes,
eux-mêmes choisis au sein d’une
concurrence de plusieurs centaines de
participants.
L’objectif de ce prestigieux concours,
patronné par le Premier ministre tchèque,
est de récompenser des personnalités
importantes du management pour leur
apport personnel aux performances de
leur entreprise et ainsi de toute l’économie
du pays. Laurent Barrieux a commenté
son succès : « Je suis très heureux d’avoir
reçu cette troisième place. Je l’interprète
comme une reconnaissance des succès
atteints ces dernières années par Dalkia
en République tchèque. Sans le soutien et
la coopération de tous nos collaborateurs,
je n’aurais jamais obtenu cette distinction.
Ainsi, cette dernière n’est pas la mienne,
mais celle du groupe Dalkia dans ce pays,
dont je ne suis que le leader. »
Changement d’adresse
pour le siège de Dalkia
Česká republika
La direction de Dalkia Česká
republika a déménagé au
cours du mois d’avril. Ses
bureaux ont, en effet, été
transférés de la Maison de
l’énergie (Dům energetiky)
à une nouvelle adresse
du centre d’Ostrava, dans
un
nouveau
bâtiment
administratif
moderne
nommé « Biskupská », à côté
du pont Sýkora (Sýkorův
most).
Officiellement, le siège de la
société ne sera toutefois modifié
qu’à la date de son assemblée
générale, le 16 juin 2011. Ainsi,
jusqu’à ce jour, l’adresse de la
société reste inchangée, à savoir
28. října 3123/152. Puis, sa
nouvelle adresse sera : 28. října
3337/7.
Les pages Internet www.dalkia.cz ont,
pendant le mois de mai, changé de visage.
Le premier changement, évident au premier
regard, est le nouveau graphisme qui
correspond à celui de notre société-mère.
Autre changement, le contenu qui prête une
plus grande attention à nos clients.
Une nouvelle rubrique appelée „Pour les clients“
a été lancée, dans laquelle ceux-ci peuvent trouver
de nombreuses informations pratiques et utiles.
L´accent est mis aussi sur les caractéristiques de
nos services.
Ensuite, dans les mois à venir, les pages web de
toutes les filiales seront changées selon un même
style, à l´exception de Dalkia Kolín et Dalkia
Mariánské Lázně. Les adresses des pages web de
ces deux sociétés - www.dalkiakolin.cz et www.
dalkiamarianskelazne.cz - ne fonctionneront plus
dans la forme existante. Toutes les informations
les concernant se trouveront sur le site www.
dalkia.cz. Nous espérons que vous apprécierez le
style et le contenu de ces nouvelles pages et que
vous y trouverez tout ce qu´il vous faut.
Remaniement à la
direction de Dalkia en
République tchèque
La direction du groupe Dalkia
en
République
tchèque
connaîtra, à partir de juillet,
plusieurs changements.
Après 12 ans passés en
République tchèque, Renaud
Capris quitte sa fonction de
directeur des opérations à la
fin du mois de juillet pour
devenir directeur pays du
groupe Dalkia en Bulgarie.
A son poste sera affecté l’actuel
directeur de la Région Bohême,
Josef Novák, lui-même remplacé
par Reda Rahma, travaillant
jusqu´à présent à la position de
son adjoint commercial.
Josef Novák
05
integrovaný
systém řízení
aktuality
Víme, jak poskytnout
první pomoc?
Dalkia získala na Teplárenských
dnech tři ocenění
Každý z nás se může kdykoliv dostat
do situace, ve které bude nutné poskytnout někomu první pomoc. Víme ale
všichni, jak na to?
Zásady první pomoci shrnuje nový plakát pro
zaměstnance, který skupina Dalkia v ČR vyvěsila na všech regionech, divizích a společnostech. Plakát připomíná, jak provést umělé
dýchání či masáž srdce, jak zastavit krvácení,
jak uložit postiženého do stabilizované polohy a další důležité rady, které mohou zachránit lidský život.
Ředitel Dalkie Kolín Rostislav
Krempaský a ředitelka Nadačního fondu Helena Gižová.
Zásady první pomoci
158
155
150
112
Centrum tísňového volání
Základní neodkladná resuscitace
Bezvědomí
Ocitne-li se pacient v bezvědomí, tedy
nereaguje-li na žádný podnět, musíme
nejdříve zjistit, zda dýchá. Otevřeme
dýchací cesty tlakem na čelo a tahem
za bradu. 1
Pokud postižený dýchá, přesuneme jej do
stabilizované polohy na boku. 2
1
Jakmile zjistíme, že pacient nedýchá nebo
má „lapavé“ dechy, je třeba volat 155
a zahájit masáž srdce. 3
3
2
Jestliže pacient nedýchá, provedeme
nepřímou srdeční masáž. Pacienta
položíme vodorovně na tvrdou podložku.
Uprostřed hrudníku působíme tlakem na
hrudní kost co nejmenší plochou dlaně. 4
4
Poté provedeme dva vdechy, buď z úst do
úst nebo z úst do nosu. Délka vdechu je
cca 1 sekunda. 5
Poměr stlačení a vdechů hrudníku je vždy
30:2, frekvence stlačení 100 za minutu,
hloubka stlačení 4 - 6 cm (orientační).
V případě, že zachránce nemůže provádět
umělé dýchání, je nutná alespoň masáž
srdce bez přerušení.
Rostislav Krempaský,
directeur de Dalkia Kolín,
et Helena Gižová,
directrice de la Fondation
5
Důležité si pamatovat
Pokud pacient dýchá, přesuneme jej do stabilizované polohy!
Pokud pacient NEdýchá, co nejrychleji zahájíme masáž srdce!
Šok
Zástava krvácení
Na větší proud krve, popřípadě
s vystřikováním, používáme tlakový obvaz.
1
sterilní
krytí
Nejprve přiložíme sterilní krytí 1
(např. čtverec z obvazového balíčku).
poraněná
končetina
Na něj se položí tlakový polštářek
(např. nerozvinutý obvazový balíček) a pod
tlakem se ovine dalším obinadlem. 2
Dále používáme pro zástavu krvácení
zaškrcení nad ránou na jedné kosti pomocí
Esmarchova škrtidla (v lékárničce). Můžeme
v případě nouze použít i náhradní škrtidlo,
ovšem nikoli úzké, jako jsou provaz nebo
drát, ale něco dostatečně širokého (kravatu,
rukáv ...). 3
Při velkých krevních ztrátách uložíme
pacienta do protišokové polohy. 4
2
Příznaky – zrychlený puls, později
zpomalený, nízký krevní tlak, bledá
a studeně opocená kůže, žízeň, pocit na
zvracení, poruchy vědomí až bezvědomí.
3
1
První pomoc – Pacienta přesuneme do
protišokové polohy. 1
45°
Pacienta udržujeme v tichu a teple.
Tekutiny nepodáváme, ale můžeme mu
zvlhčovat rty. 2
4
2
45°
Bolest na hrudi
Kolapsový stav – Mdloba
Vzniká
V iká nejčastěji
jč těji ve ššpatně
t ě větraném
ět é
a teplém prostředí.
1
45°
První pomoc – Pacienta uložíme do
protišokové polohy. 1
Je-li pacient při plném vědomí, můžeme
mu dodat tekutiny. Přesuneme jej na
čerstvý vzduch. 2
2
1
1
Popálená místa chladíme studenou
vodou. 2
2
První pomoc – Pacienta musíme uklidnit,
posadit s nohama volně svěšenýma,
zabránit mu v námaze a celkově zklidnit.
1
1
Úraz elektrickým proudem
Poranění páteře
Vždy dbáme na vlastní bezpečnost. I při
malém poranění v místě vstupu a výstupu
voláme 155.
Příznaky – bolest v zádech, ztráta citlivosti
v dolních nebo ve všech končetinách,
popřípadě celková ztráta hybnosti.
Při poskytování první pomoci nejdříve
postiženého uložíme z dosahu působení
elektrického proudu.
První pomoc – S pacientem raději vůbec
nehýbeme, jen v případě bezprostředního
ohrožení jeho života. Jestliže došlo
k zástavě, bez ohledu na další poškození
páteře zahájíme resuscitaci. 1
Při zástavě srdce a dýchání zahájíme
neodkladnou resuscitaci.
prolijeme
vodou
1
2
Jako transportní prostředek používáme
pevnou desku. 2
Při obtížném a sípavém dýchání
a případném modrání rtů, sliznic či
nehtových lůžek musíme dopravit
pacienta co nejdříve na čistý vzduch.
popálená
končetina
Stabilizovaná poloha
U pacientů v bezvědomí udržuje volné
dýchací cesty a brání vdechnutí krve nebo
žaludečního obsahu při zvracení.
Příznaky – pád na zem, záškuby končetin a celého těla, může se objevit pěna
u úst. 1
První pomoc – Podložíme postiženému hlavu něčím měkkým, ale relativně
tenkým. Hlavu mu zlehka přidržíme a bráníme dalšímu zranění.
1
V případě zástavy srdce provedeme
resuscitaci.
Popáleniny
Ihned musíme přerušit zdroj tepla,
odstranit oděv (Co je přiškvařeno
k pacientovu tělu, neodstraňujeme!).
Epileptický záchvat
Příznaky – pálivá bolest na hrudi, úzkost,
bledost, studený pot, může se vyskytovat
dušnost a zvracení.
Příznaky – bledost, opocení, pocit na
omdlení, nízký tlak.
Poloha v sedě a protišoková poloha
1
Upravíme polohu poraněného tak, že hlava je zakloněná a horní končetina
pod bradou pacienta. 3
Poloha v sedě
Používá se při srdečních potížích.
Pacient sedí s dolními končetinami volně.
1
1
Přistoupíme k boku ležícího poraněného
a jeho nohu, která je k nám blíže, ohneme
v koleně do ostrého úhlu. 1
Vzdálenější ruku poraněného uchopíme za
paži a převalíme ho na bok k sobě, druhou
rukou si pomáháme za kyčel. 2
Protišoková poloha
Provádí se u pacienta v kolapsovém stavu, v mdlobách, při větší ztrátě
krve a vznikajícím šoku.
2
3
2
Pacientovi pozvedneme dolní končetiny
do úhlu cca 45°. 2
45°
Úraz elektrickým proudem
Dynamicky, společně,
bezpečně…
Pro skupinu Dalkia je bezpečnost zaměstnanců prioritou a nejinak se k této důležité oblasti staví vedení dceřiné společnosti Dalkia Industry CZ, která vyhlásila
na celý rok 2011 soutěž pro zaměstnance
s názvem „Dynamicky, společně, bezpečně“.
Zaměstnanci byli rozděleni do dvanácti týmů,
které vzájemně soutěží v několika kategoriích, jako je např. maximální počet dní bez evidovaného pracovního úrazu, minimální délka
pracovních neschopností v důsledku pracovního úrazu, ověření znalostí z bezpečnosti
práce formou testu, plánované i neohlášené
bezpečnostní audity na pracovištích atd. Součástí klání je vyhlášení „Bezpečnostního projektu“, v jehož rámci mohou jednotlivé týmy
podávat návrhy na zvýšení bezpečnosti na
svém pracovišti.
Celkové vyhodnocení soutěže, jejímž cílem je
další zlepšení bezpečnosti práce a aktivní zapojení zaměstnanců do této oblasti, proběhne v lednu 2012.
06
Ostrava, sídlo skupiny Dalkia v České republice, hostila v dubnu 17. ročník nejvýznamnější akce svého druhu v zemi - Teplárenské dny 2011.
Zhruba 800 odborníků na energetiku na konferencích diskutovalo o posledních novinkách
i aktuálních problémech a budoucnosti českého teplárenství. Na veletrhu samozřejmě nechyběl stánek Dalkie, kde jsme se prezentovali klientům, obchodním partnerům, dodavatelům i široké veřejnosti.
Součástí Teplárenských dnů každoročně bývá vyhlášení výsledků soutěže „Projekt roku“,
do níž se letos přihlásilo rekordních 16 projektů realizovaných v roce 2010. Cílem soutěže
je ocenit zajímavé projekty v oblasti dálkového zásobování teplem, které přispívají ke zlepšení životního prostředí a přinášejí ekonomické úspory zákazníkům. Dalkia získala ocenění
v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek za projekt „Snížení emisí SO2 a NOx v Elektrárně Třebovice“. Teplárenské sdružení ČR nám zároveň udělilo dvě mimořádná ocenění
v kategorii Počin roku za příspěvek k pozitivnímu vnímání teplárenství díky projektům „10 let
činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika“ a „Nový image komína Dalkie Kolín“.
Novinky z Dalkie Kolín
Dceřiná společnost Dalkia Kolín začala od konce ledna 2011 poskytovat novou
podpůrnou službu pro Českou přenosovou soustavu s názvem QS - Quick Start
(15), kterou nahradila po tři uplynulé roky poskytovanou službu TR (terciární regulace).
Oproti ní je doba vyjetí na požadovaný výkon u QS (15) patnáct minut namísto pěti,
a to bez sledování trendu změny tohoto výkonu. Získáním tohoto kontraktu se zachovala
kontinuita jednoho z pilířů, na kterém je postaven rozvoj Dalkie Kolín v oblasti elektrické
energie. Dalším pilířem je spoluspalování biomasy pro výrobu elektřiny. V roce 2010 bylo
uhlí nahrazeno biomasou v podobě rostlinných peletek v objemu 8 900 tun a z obnovitelných zdrojů bylo vyrobeno 12 987 MWh elektřiny, což je 21 % celkového množství
elektrické energie vyrobené v Dalkii Kolín.
actualités
systeme de
management intégré
Dalkia a obtenu trois
prix aux Journées de la chauffe
Savons-nous les principes
de premiers secours ?
En avril dernier, Ostrava, siège de Dalkia en République tchèque, a accueilli
la 17e édition des Journées de la chauffe, évènement national majeur dans le
domaine de l’énergie.
Environ 800 spécialistes du domaine de l’énergie se sont réunis, lors de conférences,
pour discuter des actualités dans le secteur tchèque de la chauffe, ainsi que des
problèmes actuels et à venir. Dans le cadre du salon, Dalkia avait bien évidemment un
stand pour présenter ses activités aux clients, partenaires commerciaux, fournisseurs,
ainsi qu’au grand public.
À chaque édition, les Journées de la chauffe donnent lieu à l’annonce des résultats de
l’enquête « Projet de l’année », à laquelle ont participé, cette année, 16 projets (un
nombre record !) réalisés en 2010. Ce concours a pour objectif de récompenser des
projets contribuant à améliorer l’environnement et permettant aux clients de réaliser
des économies dans le domaine de la distribution de chaleur à distance. Ainsi, Dalkia
a obtenu le premier prix dans la catégorie „Réduction des émissions de substances
polluantes“ pour son projet de réduction des émissions de SO2 et NOx à la centrale de
Třebovice. Deux autres prix exceptionnels ont été attribués à Dalkia dans la catégorie
„Action de l’année“ pour sa contribution à la perception positive du secteur de la
chauffe. Ces prix ont récompensé les projets „10 ans d’activités de la Fondation Dalkia
Česká republika“ et „Nouvelle image de la cheminée de Dalkia Kolín“.
Chacun d’entre nous peut se retrouver
dans une situation où il sera contraint
de prodiguer à quelqu’un des gestes de
premiers secours. Mais savons-nous tous
comment nous y prendre ?
Les principes de premiers secours sont résumés
dans une nouvelle affiche pour les empoyés,
créée par Dalkia en République tchèque et
placardée dans toutes ses régions, divisions
et sociétés. Cette affiche rappelle comment
procéder à la ventilation artificielle, effectuer
un massage cardiaque, arrêter une hémorragie,
placer une victime en position de sécurité. Elle
apporte également d’autres conseils importants
qui peuvent sauver une vie humaine.
Dynamiquement, ensemble,
en toute sécurité…
Pour le groupe Dalkia, la sécurité de ses
collaborateurs est une priorité. Sur ce
thème important, il en va de même à la
direction de la filiale Dalkia Industry CZ.
Celle-ci a, en effet, lancé, sur l’année 2011,
un challenge destiné à ses employés intitulé
« Dynamiquement, ensemble, en toute
sécurité ».
Dynamicky, ečně…
společně, bezp
ž pro týmy
vyhlašuje soutě
ce
lkia Industry CZ
bezpečnosti prá
ní
tně
ali
Společnost Da
zkv
tribuce EE
zaměřenou na
tkách útvaru dis
no
zaměstnanců
jed
ích
čn
h organiza
na všech našic
STV průmysl.
e 2011
a útvaru TE a
do 31. prosinc
11
od 1. ledna 20
e:
Termín soutěž
t
čtvrtletně
Vyhodnocení:
Nouvelles de Dalkia Kolín
La filiale Dalkia Kolín a commencé,
fin janvier, à fournir un nouveau
service de soutien pour le
Système de transport tchèque
(ČEPS), appelé QS - Quick Start
(15), qui a remplacé, après trois
ans de prestations, le service TR
(régulation tertiaire).
Pour ce service, le temps de démarrage
pour atteindre la puissance requise est
de 15 minutes pour le QS (15) à la
place de cinq. L’obtention de ce contrat
a permis de préserver la continuité de
l’un des piliers du développement
de Dalkia Kolín dans le domaine
de l’électricité. L’autre pilier est la
combustion combinée de biomasse
pour la production d’électricité. En
2010, le charbon a été remplacé
par de la biomasse sous forme de
pellets végétaux à un volume de
8 900 tonnes. Ainsi, 12 987 MWh
d’électricité ont été produits à partir
de sources renouvelables, ce qui
représente 21 % de la quantité totale
d’électricité générée à Dalkia Kolín.
né ceny:
ů získá hodnot
5 vítězných tým týmy s nejvyšším počtem
to pro
1.—3. mís
ů
dosažených bod lepší projekt
oty za Nej
Cenu por
iativnější tým
oty pro Nejinic
Cenu por
ici
k
e budou dispoz
Pravidla soutěž ce 2010.
sin
v průběhu pro se můžete od ledna 2011 obrátit
cí
596 263 238,
Pro více informa
rného (telefon:
na Ing. Luďka Obo [email protected]),
bor
ek.o
lud
ti
e-mail:
ího bezpečnos
popř. na vedouc 272,
263
(telefon: 596
@dalkia.cz).
aum
ir.b
lum
e-mail:
VY a přispějtpreáce
Zapojte se i bez
pečnosti stry CZ!
kke zlepšení sti Da
lkia Indu
v
ve společno
*,",/"1ÊÊ<*÷ "-/ÊÊÊ:
Ê"Ā°
Les employés ont été répartis en 12 équipes qui
concourent dans plusieurs catégories telles que
le nombre maximum de jours sans accident du
travail, la durée minimum des incapacités de travail
dues à des accidents du travail, la vérification des
connaissances en matière de sécurité au travail,
les audits de sécurité planifiés ou non sur le lieu
de travail, etc. Ce challenge comprend aussi le
lancement du « Projet de sécurité », dans le cadre
duquel les équipes peuvent aussi soumettre leurs
propositions pour optimiser la sécurité sur leur
lieu de travail.
Les résultats du concours, dont l’objectif est
d’améliorer la sécurité au travail et de faire
participer activement les employés dans ce
domaine, seront connus en janvier 2012.
07
aktuality
Francouzský
velvyslanec navštívil
Elektrárnu Třebovice
Elektrárna Třebovice přivítala v dubnu vzácnou návštěvu: v rámci své návštěvy Ostravy sem zavítal
francouzský velvyslanec Pierre Lévy.
Pan velvyslanec spolu s obchodním a ekonomickým
radou francouzského velvyslanectví Bernardem Boidinem
si se zaujetím prohlédli provoz Elektrárny Třebovice, která
je největším výrobním závodem společnosti Dalkia Česká republika patřící do francouzské skupiny Dalkia. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla
ve střední Evropě (357 km) zásobuje teplem většinu ze
100 tisíc ostravských domácností a zároveň vyrábí a distribuuje elektřinu. V roce 2010 bylo v tomto závodě zprovozněno zařízení na odsíření a denitrifikaci spalin, díky němuž
emise SO2 a NOx klesly o 10 % oproti uloženým emisním stropům. „Francouzsko-česká spolupráce v oblasti energetiky je
velmi úzká a společnost Dalkia aktivně rozvíjí naše strategické partnerství. Závod tohoto typu jsem navštívil dnes poprvé a zaujala mě jeho velikost, energetická účinnost zařízení
a opatření pro zlepšení životního prostředí,“ zhodnotil svou
návštěvu v Elektrárně Třebovice Pierre Lévy.
Nová akreditace zvýší prestiž AmpluServisu
společností založenou vládou ČR, která má
na starosti akreditace v nejrůznějších oborech od zkušebních laboratoří až po certifikační a inspekční orgány. ČIA jako součást
mezinárodních organizací podepsala řadu
multilaterálních dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditací na evropské i celosvětové úrovni, které garantují, že akreditační
orgány signatářských zemí postupují stejným
způsobem a podle stejných pravidel.“
K čemu jsou akreditace potřebné?
„Slovo akreditace je odvozeno z latinského accredo, což znamená „dáti důvěru“.
Jde tedy o zvýšení důvěryhodnosti akreditované společnosti. Akreditace je často
vyžadována především u státních zakázek
a nesporně zvyšuje prestiž firmy na trhu.
Zákazníkům například zaručuje vysokou kvalitu inspekčních zkoušek včetně bezproblémového řešení případných reklamací.“
Zdeněk Fiala
Společnost AmpluServis prošla na přelomu března a dubna náročným auditem,
který provedli pracovníci Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pod vedením
Ing. Zdeňka Fialy z útvaru certifikace
a inspekce. Jedním z výsledků auditu
bylo rozšíření akreditované inspekční
činnosti AmpluServisu o kontroly na plynových zařízeních.
08
Co je to Český institut pro akreditaci?
Zdeněk Fiala: „ČIA je obecně prospěšnou
Na co jste se v AmpluServisu
konkrétně zaměřili?
„Provedli jsme mj. kontrolu systému jakosti a
dodržování mezinárodních norem, které jsou
předepsány pro inspekční orgány. Rovněž
jsme s našimi externími odbornými posuzovateli zkontrolovali úroveň vlastních činností
inspektorů AmpluServisu.“
„AmpluServis má kromě akreditovaných laboratoří od roku 2009 akreditovány také inspekční činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních a točivých strojích. Letos nám během
každoročního dozorového auditu ČIA rozšířila akreditované inspekční činnosti i na plynová
zařízení, což jenom potvrzuje kvalitu našeho systému,“ dodává spokojeně vedoucí střediska expertních služeb AmpluServisu Přemysl Ryšavý s tím, že inspekce provádí nezávislý
inspekční orgán AmpluSevisu, který se řídí vlastní příručkou kvality.
actualités
L’ambassadeur de France
a visité la centrale électrique de Třebovice
Au mois d´avril, la centrale électrique de
Třebovice a accueilli un hôte rare, Pierre Lévy,
ambassadeur de France en République tchèque,
qui dans le cadre de son voyage à Ostrava a
visité ses services.
Pierre Lévy, accompagné du conseiller économique
et commercial de l‘Ambassade de France, Bernard
Boidin, a visité les services de la centrale de
Třebovice, la plus grande unité de production de
Dalkia Česká republika, membre du groupe français
Dalkia. Par l‘intermédiaire d’un des réseaux de
chauffage urbain les plus étendus d’Europe centrale
(357 km), cette centrale approvisionne en chaleur
la majorité des 100 000 ménages d’Ostrava tout en
produisant et distribuant de l’électricité. En 2010,
un dispositif de désulfuration et de dénitrification
des gaz de combustion a été mis en service dans
cette usine, grâce auquel les émissions de SO2 et NOx
de l’installation sont 10 % inférieures aux plafonds
d’émissions autorisés. « La coopération francotchèque dans le domaine de l´énergie est très proche
et Dalkia développe activement notre partenariat
stratégique. C’est la première fois que je visite une
centrale de ce type. Je suis impressionné par sa
taille, l´efficacité énergétique de ses installations et
les mesures prises en faveur de l´environnement », a
indiqué Pierre Lévy.
Une nouvelle accréditation pour AmpluServis
La société AmpluServis a été l’objet,
récemment, d’un audit exigeant réalisé
par les employés de l’Institut tchèque
d’accréditation, sous la direction de
Zdeněk Fiala, du département de
certification et d’inspection. Le passage
de cet audit permet l’extension de
l’activité d’inspection d’AmpluServis,
qui désormais est aussi accrédité pour le
contrôle des installations gazières.
Qu’est-ce que l’Institut tchèque
d’accréditation ?
Zdeněk Fiala : « L’Institut tchèque
d’accréditation est une société d’utilité
publique fondée par le gouvernement
tchèque et chargée des accréditations
dans des domaines variés, des laboratoires
d’essais aux organismes de certification
et d’inspection. L’Institut a signé de
nombreux accords de reconnaissance
mutuelle des résultats d’accréditations aux
niveaux européen et mondial. Ces accords
garantissent des accréditations réalisées
selon les mêmes règles et protocoles par les
États signataires. »
À quoi les accréditations servent-elles ?
« Le mot accréditation vient du latin « accredo »
qui signifie « donner crédit ». Il s’agit donc
de donner une plus grande crédibilité à la
société accréditée. Une accréditation est
souvent demandée pour des marchés publics.
Elle accroît incontestablement le prestige
de l’entreprise sur le marché. Elle garantit,
par exemple, aux clients une qualité élevée
des tests d’inspection et un traitement sans
encombre des éventuelles réclamations. »
Concrètement, sur quoi vous êtes-vous
concentrés à AmpluServis ?
« Nous avons procédé à un contrôle du
système de qualité et du respect des normes
internationales prescrites pour les organismes
d’inspection. Nous avons également contrôlé,
avec nos évaluateurs spécialisés externes,
le niveau des activités des inspecteurs
d’AmpluServis. »
« En plus de ses laboratoires agréés,
AmpluServis bénéficie, depuis 2009,
d’une accréditation pour l’inspection
des équipements spéciaux sous pression
et des machines rotatives. Cette année,
lors de l’audit de contrôle annuel, l’Institut tchèque d’accréditation a élargi
les activités d’inspection agréées aux
installations gazières, ce qui ne fait que
confirmer la qualité de notre système »,
ajoute le chef du centre des services
experts d’AmpluServis, Přemysl Ryšavý.
Il précise que les inspections sont effectuées par l’organisme d’inspection
indépendant d’AmpluServis, qui obéit à
son propre manuel de qualité.
09
aktuality
Divizi Karviná čeká náročný úkol
Náročný technický oříšek musí v letošním roce rozlousknout karvinská divize
Dalkie Česká republika. Jejím úkolem je
zajistit přeložení horkovodu zabezpečujícího dodávky tepla do Karviné, což si
žádá aktuálně probíhající rekonstrukce
mostu přes řeku Olši. Více prozradí vedoucí Závodu distribuce a služby Dalibor
Šafran.
Proč je nutné horkovod přeložit?
„Důvodem realizace přeložky horkovodu
v celkové délce zhruba 190 metrů je řešení
povodňových škod z minulých let, zejména
z roku 2010, a provedení protipovodňových
opatření. V současné době probíhá rekonstrukce silničního mostu přes Olši a Dalkia
musí na novou situaci urychleně reagovat.“
Jaká úskalí rekonstrukce mostu přináší?
„Nový most bude založen pouze na březích
a překlene Olši bez jediného pilíře v korytě
řeky. Tím však dojde k odkrytí pilířů, na kterých je po směru toku uložen stávající horkovod zásobující teplem celé město. Nechali
jsme jejich stabilitu posoudit a z posudku
vyplynulo, že bez zabezpečení nevydrží další
povodňový nápor.“
Pro jaké řešení jste se rozhodli?
„Pro zachování bezpečných dodávek tepla
do Karviné jsme se rozhodli pro přeložku
horkovodu připoložením potrubí 2xDN 600
k nové mostní konstrukci, které nám všichni smluvní partneři (Moravskoslezský kraj,
město Karviná, Povodí Odry a další subjekty)
schválili.“
Dalibor Šafran
V čem spočívá vámi navržené
technické řešení?
„Zvolené řešení vychází z možného statického přitížení mostní konstrukce, při kterém
bude potrubí uloženo symetricky po obou
stranách mostu tak, aby se jejich hmotnost
rozložila. Horkovodní potrubí tedy vybočí
před a za řekou ze stávajícího směru a přimkne se k novému mostu. Přívodní větev navíc musí dvakrát překřížit silnici 1/58, aby se
Elektřina pro Hornbach
Dalkia Industry CZ je především exkluzivním dodavatelem energií pro doly těžební
společnosti OKD. Mezi její klienty však patří vedle 21 tisíc bytů na severní Moravě
také soukromé firmy, nejnověji obchodní
centrum Hornbach v Ostravě, kterému dodáváme elektřinu.
Dalkia Industry CZ díky svému technickému zázemí navrhla připojení, které spočívá ve využití
distribuční kapacity vedení VN 22 kV pro napájení lokality Jeremenko. V roce 2010 byla postavena kiosková trafostanice 22/0,4 kV, která
byla následně připojena k naší lokální distribuční soustavě. Distribuce elektřiny byla zahájena
v září 2010, v první fázi zejména pro výstavbu obchodního centra Hornbach. Vzhledem
k technickým možnostem je však dále uvažováno o možném napojení i dalších podnikatelských subjektů na volné ploše areálu.
10
dostala na druhou stranu mostu, což bude
vyžadovat náročné stavební řešení s uložením potrubí na pilotech a tzv. průlezných kanálech. Součástí přeložky bude také nový tzv.
sekční objekt s armaturami pro vypouštění,
odvzdušnění atd. Projektovou dokumentaci
přeložky horkovodu zpracoval Dopravoprojekt Ostrava.“
Jaké jsou výhody této varianty?
„Tímto řešením jsme pomohli vyřešit dočasný
přechod řeky pro občany a zároveň zachovat spolehlivé a bezpečné dodávky tepla. Po
dobu rekonstrukce mostu, která probíhá od
dubna a potrvá do září, jako dočasná náhradní lávka pro pěší a cyklisty slouží stávající horkovod, na němž byla vytvořena lávka
z dřevěné konstrukce. Samotná přeložka
bude realizována letos na podzim.“
actualités
Une tâche difficile pour la Division Karviná
Cette année, la Division Karviná de Dalkia Česká republika va
devoir résoudre un véritable casse-tête technique. En effet,
elle est chargée d’assurer le déplacement du conduit d’eau
surchauffée approvisionnant Karviná en chaleur en raison de
travaux sur le pont de la rivière Olše. Dalibor Šafran, chef de
l’Unité distribution et services, nous en apprend plus.
Quelles difficultés présente la reconstruction de ce pont ?
« Le nouveau pont sera ancré uniquement sur les rives, sans pilier dans
le lit de la rivière. Ceci entraîne l’exposition des piliers situés en aval, sur
lesquels repose le conduit d’eau actuel approvisionnant toute la ville.
Nous avons fait évaluer leur stabilité et il apparaît que sans protection
ils ne résisteront pas à la pression d’une nouvelle inondation. »
Pourquoi faut-il déplacer ce conduit d’eau ?
« Le déplacement, d’environ 190 m., de ce conduit découle du projet
de liquidation des dommages causés par les précédentes inondations,
notamment celle de 2010, et de prise de mesures anti-inondations. Les
travaux du pont routier passant sur la rivière Olše sont en cours et Dalkia
doit réagir d’urgence à cette nouvelle situation. »
Quelle solution avez-vous choisie ?
« Pour maintenir des fournitures de chaleur sûres à Karviná, nous avons
décidé de déplacer le conduit de distribution de chaleur en apposant deux
conduits DN 600 sur la structure du nouveau pont. Ce projet a été approuvé
par tous nos partenaires contractuels (la Région de Moravie-Silésie, la ville
de Karviná, l’Agence de bassin de l’Oder et d’autres entités). »
De l’électricité
pour Hornbach
Dalkia Industry CZ est essentiellement le fournisseur
d’énergies exclusif des mines de la société OKD. Toutefois,
parmi ses clients, la société compte aussi plus de 21 000
appartements en Moravie du Nord, des entreprises
privées et, depuis peu, le centre commercial Hornbach
d’Ostrava qu’elle approvisionne en électricité.
Grâce à son savoir-faire technique, Dalkia Industry CZ a conçu
ce projet de raccordement qui repose sur l’utilisation de la
capacité de distribution de la ligne HT 22 kV pour alimenter le
quartier de Jeremenko. En 2010, un poste de transformation
22/0,4 kV de type kiosque a été construit, puis raccordé à notre
réseau de distribution local. La distribution d’électricité a été
lancée en septembre 2010, pour alimenter dans un premier
temps le centre commercial Hornbach alors en construction.
Compte tenu des possibilités techniques, il est envisagé de
raccorder également d’autres entreprises sur l’espace libre du
site.
En quoi consiste la solution
technique que vous avez proposée ?
« La solution retenue tient compte d’une éventuelle surcharge statique
de la structure du pont. Les conduits seront placés symétriquement
de chaque coté de manière à répartir leur poids. Ils effectueront donc
un tournant avant et après la rivière, par rapport à son axe actuel,
et seront rattachés au nouveau pont. La branche de raccordement
devra, de plus, croiser par deux fois la route 1/58 afin d’atteindre
l’autre côté du pont. Ceci nécessitera des solutions techniques
complexes pour la pose des conduits sur les pylônes et les canaux de
passage. Ce déplacement, qui sera effectué à l’automne, comportera
également une nouvelle section avec des vannes pour les vidanges,
la purge d’air, etc. La documentation de ce projet a été réalisée par
Dopravoprojekt Ostrava. »
Quels sont les avantages de cette variante?
« Cette solution nous a permis de régler le problème temporaire de
traversée de la rivière et de maintenir des fournitures fiables et sûres
de chaleur. Durant la reconstruction du pont, d’avril à septembre, le
conduit actuel (sur lequel a été ajouté une structure en bois) servira
de passerelle de remplacement pour piétons et cyclistes. »
11
naši klienti
Ostravský Avion Shopping
Park je dlouholetým
a spokojeným klientem Dalkie
Bydlíte v Ostravě nebo blízkém okolí a nakupujete rádi ve velkých obchodních
centrech? Pokud ano, zajisté čas od času zavítáte do největšího nákupního areálu
v moravskoslezské metropoli – Avion Shopping Parku firmy IKEA. O známém
obchodním centru i jeho spolupráci se společností Dalkia si Modrý reportér povídal
s Radimem Gavendou, facility managerem Inter IKEA Centre Group pro Českou
a Slovenskou republiku.
Můžete nám prosím představit obchodní
centra společnosti IKEA v ČR?
„IKEA - pod těmito čtyřmi písmeny si většina
z nás představí úspěšného a vyhledávaného
prodejce s nábytkem a bytovými doplňky
v typickém modro-žlutém obchodním domě.
Aby tomu tak bylo i do budoucna a IKEA se
mohla plně soustředit na svou hlavní činnost
- prodej, vznikla v roce 2001 dceřiná společnost Inter IKEA Centre Group (IICG). IICG vyvíjí a provozuje nákupní centra s unikátním
kotevním nájemníkem IKEA. Spravuje víc než
milion m2 prodejní plochy v třinácti zemích
Evropy a cílem je tuto plochu v průběhu následujících let zdvojnásobit a rozšířit působení
12
do Číny. Součástí skupiny IICG je i Inter IKEA
Centre Česká republika a Inter IKEA Centre
Slovensko (dále IIC), která v současné době
provozuje čtyři nákupní centra v Praze, Brně,
Ostravě a Bratislavě, známé pod názvem Avion Shopping Park.”
Čím je výjimečné vaše ostravské obchodní centrum?
„Je to největší a nejznámější nákupní centrum v Moravskoslezském kraji. Příjemné prostory a živá atmosféra lákají rodiny hlavně
k nákupu (v současné době je zde 153 obchodů s nejrůznějším sortimentem od značkové
módy přes elektroniku po nábytek), ale také
k celodenním výletům a víkendové zábavě.
Silná skladba nájemců a prvotřídní umístění
dělá z Avionu ideální místo pro setkávání lidí
všech věkových skupin z celého regionu.“
Jaké jsou hlavní vize vaší společnosti?
„Co nejvíce lidem zpříjemnit a usnadnit každodenní život. To je naše vize a myšlenka,
které se držíme při řešení všech úkolů.”
Dodavatelem energií pro Avion Shopping Park v Ostravě je společnost Dalkia
Česká republika. Jak jste se vzájemnou
spoluprací spokojeni?
„Odběrateli tepla a chladu od Dalkie jsme již
nos clients
Avion Shopping Park,
client de longue date,
est satisfait de Dalkia
Vous habitez Ostrava ou ses environs proches et aimez acheter dans les grands
centres commerciaux ? Si tel est le cas, vous devez certainement vous rendre
de temps à autre dans le plus grand complexe commercial de la région
moravo-silésienne, Avion Shopping Park de la société IKEA. Le Reporter bleu s’est
entretenu avec Radim Gavenda, facility manager d’Inter IKEA Centre Group pour
la République tchèque et la Slovaquie, de ce célèbre centre et de sa collaboration
avec la société Dalkia.
Pouvez-vous nous présenter les centres
commerciaux d´IKEA en République tchèque ?
« IKEA. Sous ces quatre lettres, la plupart d’entre nous s’imaginent un
vendeur à succès de mobilier et de décoration pour la maison dans un
grand bâtiment bleu et jaune. Pour que cela reste le cas dans le futur
et qu’IKEA puisse pleinement se concentrer sur son activité principale
de vente, est née, en 2001, la filiale Inter IKEA Centre Group (IICG).
IICG développe et exploite des centres commerciaux avec pour unique
locataire permanent IKEA. Il gère plus d’un million de m2 de surface
de vente dans 13 pays d’Europe avec pour but de doubler cette
surface au cours des années à venir et d’élargir le champ d’action à
la Chine. Inter IKEA Centre République tchèque et Inter IKEA Centre
Slovaquie (ci-après dénommé IIC), qui, à l’heure actuelle, exploitent
quatre centres commerciaux à Prague, Brno, Ostrava et Bratislava,
connus sous le nom d’Avion Shopping Park, font aussi partie du
groupe IICG. »
En quoi votre centre commercial
d’Ostrava est-il exceptionnel ?
« Il s’agit du plus grand et du plus connu dans la région moravosilésienne. Les espaces agréables et l’atmosphère animée attirent
les familles pour les achats (à l’heure actuelle, on y compte 153
magasins avec les produits les plus divers, de la mode de marque, en
passant par l’électronique jusqu’aux meubles), mais également pour
des promenades en semaine ou le week-end. La structure forte des
locataires et son emplacement de toute première qualité font d’Avion
un lieu idéal de rencontre pour des gens de tous âges venant de
l’ensemble de la région. »
Quels sont les grands objectifs de votre société ?
« Rendre plus agréable et simplifier la vie quotidienne au plus grand
nombre de gens possible. Voilà notre vision et l’idée à laquelle nous
nous tenons en résolvant l’ensemble de nos tâches. »
Le fournisseur d’énergies pour Avion Shopping Park à Ostrava
est Dalkia Česká republika. Etes-vous satisfait de cette
collaboration ?
« Nous achetons de la chaleur et du froid à Dalkia depuis plus de dix
ans déjà. Nous sommes très contents de cette collaboration de longue
date. Dalkia est un partenaire sur qui nous avons pu compter lors de
chaque étape de notre développement. J’aimerais ainsi remercier la
direction de la société Dalkia, ses commerciaux et techniciens pour
cette collaboration longue et réussie. »
13
naši klienti
více než deset let. S dlouhodobou spoluprací jsme velmi spokojeni,
o čemž svědčí i to, že Dalkia je naším spolehlivým partnerem při každé
etapě rozvoje. Rád bych touto cestou poděkoval vedení společnosti
Dalkia i jejím obchodníkům a technikům za dlouholetou a úspěšnou
spolupráci.“
Následovala etapa rozšíření Avion Východ. V čem spočívala?
„V roce 2007 jsme začali připravovat další projekt rozšíření nákupní
galerie, a to směrem k ulici Výškovická. I zde jsme navázali na spolupráci s firmou Dalkia a zvolili stejný způsob dodávky dálkového tepla
a výroby chladu metodou absorpce.”
Partnerství mezi společnostmi IKEA (IIC) a Dalkia
vzniklo již v roce 1999. Co bylo na jeho začátku?
„V roce 1999 jsme v rámci přípravy projektu ostravského Avion Shopping Parku zvažovali různé alternativy způsobu vytápění a chlazení.
Původně jsme plánovali vytápění plynem, jak je běžná praxe ve všech
obchodních centrech firmy IKEA. Dalkia nás však přesvědčila, že vhodnějším řešením pro nás bude připojení na její distribuční horkovodní
síť, která k nám přivede teplo z Elektrárny Třebovice. To pro nás byla
zajímavá varianta nejen z ekonomických důvodů, ale i z hlediska environmentálního.“
V současné době probíhá realizace projektu Avion Sever a Jih.
Co v rámci této etapy vznikne?
„Začátkem roku 2010 byla zahájena výstavba nových objektů o celkové ploše 40 000 m2 pro komerční využití v severní a jižní oblasti areálu.
Ve spolupráci s Dalkií se snažíme propojit stávající a novou technologii
tak, abychom mohli vzájemně pokrýt rizika případných odstávek a optimalizovat celkový provoz starší i nové části. Proto je Dalkia významně
zapojena již od přípravné fáze projektu. IIC v rámci společného projektu vybuduje na vlastní náklady dvě předávací stanice a technologii
absorpčního chlazení, Dalkia bude provozovat systém absorpce. Otevření objektu pro veřejnost je plánováno na červen 2011.“
Ve spolupráci s vámi Dalkia v Avion Shopping Parku zavedla
metodu chlazení tzv. absorpcí. Jaké jsou její přednosti?
„Dalkia nám navrhla tuto technologii, kterou měla již vyzkoušenou
ve Francii a která byla v našem regionu zcela nová. My jsme byli první,
kdo mohl metodu absorpce převzít, a to pro nás byla určitá výzva. Navržené řešení chlazení absorpčními jednotkami dokázalo významným
způsobem snížit energetickou spotřebu celého nákupního centra.“
PROFIL:
Radim Gavenda (1971), absolvent ostravské Vysoké školy
podnikání v oboru ekonomika a management, pracuje
ve společnosti IIC již od roku 2001, nejprve v pozici
maintenance managera pro ostravský Avion Shopping Park
a od roku 2010 jako facility manager pro Českou a Slovenskou
republiku. „Součástí mé práce je technická podpora pro
naše nákupní centra, obnova stávajících a implementace
nových technologií, redukce provozních nákladů, energetický
management, centrální výběry dodavatelů apod.,“ říká Radim
Gavenda, mezi jehož koníčky patří sport a hory.
14
Jaké máte v Ostravě další plány?
„Naším současným cílem je dokončit zmíněné projekty Sever a Jih
a připravit se případně na další, např. rekonstrukci nejstarších technologií. Rozvoj Avion Shopping Parku je takové perpetuum mobile
(úsměv).”
nos clients
Le partenariat entre les sociétés IKEA (IIC) et Dalkia est né en
1999. Quelle en fut son origine ?
« En 1999, nous avions envisagé - dans le cadre du projet d’un
Avion Shopping Park à Ostrava - plusieurs alternatives pour le mode
de chauffage et de refroidissement. Nous avions, à l’origine, prévu
un chauffage au gaz, mode de chauffage le plus courant dans les
centres commerciaux d´IKEA. Dalkia nous a toutefois convaincus
qu’une solution plus appropriée pour nous serait de se raccorder à
son réseau de distribution d’eau chaude, qui nous amènerait de la
chaleur depuis la centrale de Třebovice. Il s’agissait pour nous d’une
variante intéressante non seulement pour des raisons économiques,
mais également d’un point de vue environnemental. »
Dalkia a, en collaboration avec vous, lancé à Avion Shopping
Park le procédé de refroidissement par absorption. Quels en
sont les avantages ?
« Dalkia nous a proposé cette technologie qu’il avait déjà expérimentée
en France et qui était tout à fait nouvelle dans notre région. Nous
avons été les premiers à avoir pu adopter la méthode d’absorption et
ce fut, pour nous, un challenge certain. La solution proposée pour le
refroidissement par unités d’absorption a permis de réduire de façon
significative la consommation énergétique de l’ensemble du centre
commercial. »
A l’heure actuelle se déroule la réalisation du projet Avion
Nord et Sud. Que naîtra dans le cadre de cette étape ?
« Début 2010 a été lancée l’édification de nouveaux bâtiments d’une
surface totale de 40 000 m2 pour une utilisation commerciale dans la
zone Nord et Sud du complexe. Nous nous efforçons, en collaboration
avec Dalkia, de raccorder les technologies existantes et nouvelles de
façon à pouvoir couvrir mutuellement les risques d’éventuelles pannes
et optimiser l’ensemble de l’exploitation. Par conséquent, Dalkia est
déjà impliqué de manière importante depuis la phase préparatoire
du projet. IIC édifie à ses propres frais, dans le cadre de ce projet
commun, deux sous-stations et une technologie de refroidissement
par absorption, Dalkia étant l’exploitant du système d’absorption.
L’ouverture du bâtiment au public est prévue en juin 2011. »
Quels sont vos autres projets à Ostrava ?
« Notre objectif actuel est d’achever les projets Nord et Sud et de
se préparer, le cas échéant, pour d’autres, comme par exemple la
reconstruction des technologies les plus anciennes. Le développement
d’Avion Shopping Park est, en quelque sorte, en perpétuel mouvement
(sourire). »
PROFIL :
Radim Gavenda (1971), diplômé de l’Ecole supérieure
d’entrepreneuriat en économie et management, travaille au sein
de la société IIC depuis 2001, d’abord au poste de responsable de
maintenance pour Avion Shopping Park Ostrava et, depuis 2010,
en tant que facility manager pour la République tchèque et la
Slovaquie. « Le soutien technique de nos centres commerciaux,
la rénovation des technologies actuelles et l’implémentation de
nouvelles, la réduction des coûts d’exploitation, le management
énergétique, la sélection des fournisseurs au niveau central, etc.,
font partie de mon travail, » explique Radim Gavenda, dont les
hobbies sont, entre autres, le sport et la montagne.
15
sociální odpovědnost
Anglickým černohlavým ovečkám
se v podhůří Beskyd daří výborně
Stáda ovcí a cinkání jejich zvonců patří k neodmyslitelnému koloritu vesnic v podhůří Beskyd. Černohlavá zvířata, která chovají manželé Lenka
a Igor Sikorovi z Návsí, se však od typických
beskydských oveček na první pohled liší. Jedná
se totiž o bezrohé suffolské ovce, vyšlechtěné
v 18. století ve Velké Británii.
„Na naší rodinné farmě jsme začali pracovat v roce 2008, kdy jsme si přivezli
tři čistokrevné suffolské ovce, jež jsou mezi chovateli známy také pod názvem blackface podle typické černé hlavy. První mláďata, která se u nás
narodila, jsme si ponechali jako základ budoucího stáda. Když jsme
pak zjistili, že je o naše ovce mezi lidmi zájem, šli jsme do toho naplno. Budujeme kvalitní a zdravý chov, a proto mají naše bahnice mláďata až druhým rokem, tedy v době, když jsou už zcela
dospělé. V současné době chováme 42 kusů, ale stádo stále rozšiřujeme. Naši rodinnou farmu letos podpořil také
Nadační fond Dalkia Česká republika, s jehož finančním
příspěvkem jsme mohli zakoupit stříhací stroj na ovce
a speciální vozík, který nám výrazně usnadňuje manipulaci se zvířaty,“ vysvětluje Igor Sikora a zkušeným
pohybem z vozíku vytahuje jednu z černohlavých krasavic, aby jí ostříhal její bohaté rouno.
Nejkvalitnější beránci míří na aukci
„Ovčí vlna se dnes prodává velmi špatně, raději ji proto s našimi odběrateli vyměníme za hotové výrobky
z ovčího rouna. S manželkou se zabýváme především
produkcí plemenného materiálu a na aukcích v nedaleké Vendryni prodáváme plemenné beránky. Jejich výběr
však není vůbec jednoduchý. Na jehňata se v rozmezí 80 až
120 dnů od porodu přijdou podívat kontroloři, kteří je zváží a vypočítají jejich váhový přírůstek. Ultrazvukem jim také přeměří množství
tuku a svaloviny a na základě těchto údajů nám vydají certifikát CPH,
který určí jejich celkovou plemennou hodnotu. Vybrané beránky pak
odvážíme na aukci, ostatní jsou určeni k prodeji na maso. My s manželkou ale skopové nejíme,“ říká Igor Sikora a poté, co jí na krk připne
zvonec, vypouští ostříhanou ovci do ohrady. Cinkot zvonců a bečení
oveček zkrátka k Beskydám patří.
Od založení
Nadačního fondu
Depuis la création
de la Fondation
1 540
nových pracovních míst
nouveaux emplois
873
projektů
projets retenus
16
responsabilité sociale
Les moutons anglais à tête noire se
portent à merveille au pied des Beskydes
L troupeaux de moutons et le tintement de leurs clochettes font partie du folklore des
Les
villages situés au pied des Beskydes. Les bêtes à tête noire, élevées par les époux Lenka et
v
Igor Sikora de Návsí, se distinguent pourtant des moutons typiques de la région. Il s’agit,
Ig
en effet, de moutons suffolk sans corne, race créée au 18e siècle en Grande-Bretagne.
e
« Nous avons commencé à travailler dans notre ferme familiale
en 2008, lorsque nous avons acheté trois moutons suffolk pur
sa
sang connus aussi parmi les éleveurs sous le nom de blackface,
du fait de leur tête noire typique. Nous avons gardé les premiers
pe
petits nés chez nous comme base de notre futur troupeau. Quand
no
nous avons ensuite constaté que les gens étaient intéressés par
no
nos moutons, nous nous sommes lancés à fond. Nous construisons
un troupeau sain et de qualité, c’est pourquoi nos brebis n’ont
de
des petits que la deuxième année, c’est-à-dire quand elles sont
dé
déjà tout à fait adultes. À l’heure actuelle, nous élevons 42 têtes,
m
mais nous agrandissons sans cesse le troupeau. Cette année,
no
notre ferme familiale a été soutenue par la Fondation Dalkia
Če
Česká republika, dont l’aide financière nous a permis d’acheter
un
une tondeuse pour les moutons et un chariot qui nous facilite
be
beaucoup la manipulation des animaux », explique Igor Sikora,
sortant d’un geste expérimenté une de ces bêtes à tête noire du
chariot pour la tondre.
Les meilleurs béliers sont destinés aux enchères
« La laine de mouton se vend mal de nos jours. C’est pourquoi
nous préférons l’échanger avec nos clients contre des produits
finis en poils de mouton. Avec mon épouse, nous nous occupons
surtout de l’élevage d’animaux de reproduction. Ainsi, près d’ici à
Vendryně, nous vendons nos béliers reproducteurs lors de ventes
aux enchères. Toutefois, leur sélection n’est pas simple. Des
contrôleurs viennent voir les agneaux 80 à 120 jours après leur
naissance. Ils les pèsent et calculent leur prise de poids. Puis à
l’aide d’une sonde échographique, ils mesurent le pourcentage de
graisse et de masse musculaire. Sur la base de ces données, ils
nous délivrent un certificat qui détermine leur valeur reproductrice
globale. Nous emmenons, ensuite, les béliers sélectionnés à la
vente aux enchères. Les autres sont vendus pour leur viande.
Cependant, pour notre part, ni ma femme ni moi ne mangeons
du mouton », précise Igor Sikora relâchant le mouton tondu dans
l’enclos après lui avoir attaché une clochette au cou. Le tintement
des clochettes et les bêlements des moutons font tout simplement
partie des Beskydes.
17
sociální odpovědnost
Pohled do vesmíru je fascinující
exkurzí do dávné minulosti
Dalkia v loňském roce v rámci Minigrantů finančně podpořila také projekt rekonstrukce
hvězdárny v Olomouci–Lošově, který přihlásil náš kolega Jan Šustek, jenž pracuje jako operátor multitechnických služeb ve společnosti Olterm&TD Olomouc. Částka ve výši 15 tisíc
korun pokryje především klempířské opravy a natření kopule.
„Hvězdárna byla postavena v roce 1957 a za
tu dobu se zde vystřídalo mnoho majitelů.
Za některých vzkvétala, jiní ji nechali zchátrat,“ říká Jan Šustek, pro kterého je astronomie velkým koníčkem již řadu let. „Přivedl mě
k ní kamarád, s nímž provozuji další své hobby - radioamatérství. Od doby, kdy jsme poprvé vylezli s vysílačkami na kopec u Lošova,
kde hvězdárna stojí, už uplynulo patnáct let.
Stal jsem se pak jejím pravidelným návštěvníkem a v roce 2004 i členem občanského
sdružení Hvězdárna Olomouc, které je současným majitelem hvězdárny.
V kupoli je umístěn dalekohled s průměrem
čočky 11 cm, ale máme k dispozici i přenosný
zrcadlový dalekohled s daleko lepšími parametry. Díky nim můžeme pozorovat Venuši,
Mars, Saturn a Jupiter, ale když je pěkné
počasí, vidíme i vzdálenější Uran a Neptun.
Přenosný dalekohled používáme také během
besed na letních dětských táborech v okolí
Olomouce, kam každoročně jezdíme. Dětem ukazujeme planety a seznamujeme je se
souhvězdími na letní obloze. Se staršími zájemci pak hledáme vzdálené mlhoviny a galaxie. Pohled do vesmíru je vlastně pohledem
do minulosti, protože světlo z dalekých hvězd
k nám letí mnoho let. I sluneční paprsky
k nám dopadnou asi až za osm minut,“ vypráví se zaujetím Jan Šustek. „Pro veřejnost
je naše hvězdárna otevřena každý pátek
s výjimkou zimních měsíců. Pokud však
na obloze nastane některý méně častý úkaz,
jakým bylo například zatmění Slunce letošního 4. ledna, umožníme lidem i takové mimořádné pozorování.“
Observer l‘espace: une excursion
fascinante dans le passé
L’année dernière, Dalkia a soutenu financièrement, dans le cadre des Minigrants, un projet
de rénovation de l’observatoire d’Olomouc–Lošov, présenté par notre collègue Jan Šustek,
opérateur de services multitechniques chez Olterm&TD Olomouc. L’aide s’élevant à 15 000
couronnes a couvert les réparations de ferblanterie et la peinture de la coupole.
« L’observatoire a été construit en 1957 et
depuis, de nombreux propriétaires s’y sont
succédés. Certains en ont fait un endroit
florissant, d’autres l’ont laissé tomber en
ruines », dit Jan Šustek, grand amateur
d’astronomie depuis de longues années.
« Cela fait déjà quinze ans que nous avons,
avec un ami, gravi pour la première fois
avec nos émetteurs la colline de Lošov,
où se dresse l’observatoire. En 2004,
je suis devenu membre de l’association
Hvězdárna Olomouc, actuel propriétaire de
l’observatoire.
La coupole est équipée d’un télescope doté
d’une lentille de 11 cm, mais nous disposons
aussi d’un télescope portable à miroir qui a
de meilleurs paramètres. Grâce à eux, nous
pouvons observer Vénus, Mars, Saturne et
18
Jupiter, et quand il fait beau nous voyons
même aussi loin qu’Uranus et Neptune.
Nous utilisons notre télescope mobile aussi
pour des présentations dans des colonies de
vacances aux environs d’Olomouc, où nous
nous rendons chaque été. Nous montrons
les planètes aux enfants et nous leur
apprenons à reconnaître les constellations
dans le ciel d’été. Avec les plus âgés,
nous cherchons les nébuleuses et galaxies
éloignées. Le regard sur l’espace est en fait
un regard sur le passé, car la lumière des
étoiles éloignées met de très nombreuses
années à nous parvenir. Même les rayons
du soleil mettent huit minutes à arriver
jusqu’à nous », explique avec passion Jan
Šustek. « Notre observatoire est ouvert
au public tous les vendredis, sauf les mois
d’hiver. Par contre, si un phénomène peu
fréquent se présente, comme par exemple
une éclipse du soleil, nous permettons au
public d’en profiter. »
responsabilité sociale
Vítkovičtí hokejisté obhájili stříbro
Ve výborné formě je v posledních sezónách mužstvo HC Vítkovice Steel, jehož
významným sponzorem je společnost Dalkia Česká republika. Vítkovičtí hokejisté
se podruhé za sebou probojovali až do finále extraligy, kde bohužel nestačili
na třinecké Oceláře a patří jim tak opět titul vicemistra.
Mužstvo pod vedením trenéra Mojmíra Trličíka skončilo po základní části na třetím
místě. Ve čtvrtfinále se vítkovičtí hráči střetli
s českobudějovickým týmem HC Mountfield,
který porazili v sérii 4:2. V semifinále se utkali
s hokejisty HC Eaton Pardubice, na něž neměli ty nejlepší vzpomínky – v uplynulé se-
zóně jim právě tento soupeř překazil sen
o zlatu krutým výpraskem 4:0. Tentokrát se
naštěstí loňský scénář nezopakoval a Vítkovičtí zvítězili s přehledem 4:1. Ve finále změřili síly se severomoravským rivalem – týmem
HC Oceláři Třinec, ale bohužel na něj nestačili. Třinečtí potvrdili roli favorita (do play-off
postoupili z prvního místa v tabulce) a v pětizápasové sérii zvítězili 4:1.
Hráčům HC Vítkovice Steel gratulujeme
k obhajobě titulu vicemistra a přejeme hodně
štěstí do nadcházející sezóny. Třeba se v ní
vyplní rčení „do třetice všeho dobrého“…
Seconde place conservée pour
les hockeyeurs de Vítkovice
L’équipe du HC Vítkovice Steel, dont Dalkia Česká republika est un des principaux
sponsors, est dans une forme excellente ces dernières saisons. Ses hockeyeurs sont
arrivés, pour la deuxième fois consécutive, en finale de l’Extra ligue, où ils n’ont, hélas,
pas réussi à battre les Sidérurgistes de Třinec.
L’équipe, sous la direction de l’entraîneur Mojmír Trličík, a
fini, après la première phase, à la troisième place. En quart
de finale, les joueurs de Vítkovice ont affronté l’équipe
du HC Mountfield de České Budějovice qu’ils ont battue
4 à 2. En demi-finale, ils ont affronté les hockeyeurs du
HC Eaton Pardubice, dont ils n‘avaient pas gardé de bons
souvenirs. En effet, l‘année passée, c‘est cet adversaire
qui avait mis fin à leur rêve d‘or par une cruelle défaite
de 4 à 0. Par bonheur, le scénario de l‘année dernière ne
s‘est pas répété cette fois et les hockeyeurs de Vítkovice
l‘ont largement emporté 4 à 1. En finale, ils ont mesuré
leurs forces avec un rival de Moravie du Nord, l‘équipe de
Třinec, mais ont, hélas, dû s’incliner. Les Sidérurgistes ont
ainsi confirmé leur titre de favori (ils s‘étaient qualifiés
pour les play-offs en finissant premiers du classement)
et ceux-ci l‘ont emporté 4 à 1 dans une série de cinq
matchs.
Nous félicitons les joueurs du HC Vítkovice Steel
pour avoir conservé leur titre de vice-champion de la
République tchèque et leur souhaitons bonne chance
pour la saison à venir. Le dicton « Jamais deux sans trois »
s’y accomplira peut-être …
19
rozhovor
Nejoblíbenější česká miss
podniká a zasedá v zastupitelstvu
Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995 Monika Žídková patří dlouhodobě k populárním osobnostem, a to nejenom v Moravskoslezském kraji. Potvrdili to ostatně i diváci,
kteří ji letos v televizní anketě zvolili nejoblíbenější českou miss v historii. Půvabná mladá
žena je zároveň úspěšnou podnikatelkou a zastupitelkou v rodných Kravařích na Opavsku.
Jak se dívka z Kravař najednou
ocitne v soutěži o korunku miss?
„Do soutěže Miss České republiky 1995 mě
přihlásila maminka, která to však se mnou
samozřejmě nejdříve konzultovala. Jedním
z impulsů bylo to, že jsem na střední škole
vyhrála soutěž Miss Krnov. V té době mě navíc velmi bavil modeling, i když jsem většinou
chodila jen na módní přehlídky pro zdejší
butiky. Honoráře byly tehdy opravdu symbolické. Když mě například tatínek vezl na nějakou přehlídku do Opavy, zaplatil za benzín
víc peněz, než jsem tam vydělala.“
Jak vzpomínáte na finálový
galavečer a týdny před ním?
„Od volby miss v roce 1995 už uplynula hezká
řádka let. Vzpomínám si jenom, že jsme absolvovaly mnoho zkoušek a stále nás přitom
sledovaly televizní kamery. Samotný finálový
večer byl velmi náročný a byla jsem moc ráda,
20
že už to mám všechno za sebou. Hlavně jsem
se těšila do postele, abych se konečně mohla
v klidu vyspat. Ta největší radost se dostavila
až o něco později.“
Poté jste jako první Češka vyhrála
soutěž Miss Europe. Co pro vás toto
vítězství znamenalo?
„Na Miss Europe 1995, která se konala v tureckém Istanbulu, vzpomínám moc ráda. Byl
to pro mě velmi zajímavý měsíc a díky krátkým zájezdům spojeným s fotografováním
a natáčením mám dnes Turecko docela dobře zmapované. Na velké mezinárodní soutěže, jako je Miss Europe, se nejezdí vyhrávat,
ale především dobře reprezentovat svou
zemi. To, že jsem nakonec korunku získala,
bylo samozřejmě perfektní.“
Letos jste se během volby České miss
2011 stala vítězkou ankety o nejoblíbe-
nější českou miss v historii. Udělalo vám
to radost?
„Ano, bylo to pro mě moc příjemné, především proto, že o výsledku nerozhodla odborná porota, ale přímo diváci.“
Jste vzácnou výjimkou v českém
šoubyznysu - vaše manželství přetrvalo
všechna náročná období, která s sebou
soutěže krásy přinášejí. Prozradíte nám
váš recept na spokojený vztah?
„Myslím, že jde především o toleranci, kdy
partner respektuje vaše přátele a zájmy
a tím vám dává určitou svobodu. Samozřejmě
i u nás občas přijde nějaká ta bouřka a dokážeme se pořádně pohádat, což je dáno i tím,
že máme odlišné povahy.“
Jak jste se s manželem
Petrem Brzeskou seznámila?
„S Petrem jsme spolu začali chodit, když mi
interview
La miss préférée des Tchèques,
entrepreneuse et élue municipale
Monika Žídková, Miss République tchèque et Miss Europe 1995, fait partie depuis
longtemps des personnalités populaires tchèques. C’est ce qu’ont confirmé les
téléspectateurs qui l’ont élue, cette année, la miss tchèque préférée de l’histoire.
Cette belle jeune femme est également entrepreneuse et élue municipale dans
sa ville natale de Kravaře, dans la région d’Opava.
Comment une fille de Kravaře se retrouve-t-elle à concourir pour le titre de Miss ?
« C’est ma mère qui m’a inscrite à ce concours. L’une de ses raisons était qu’au lycée j’avais
gagné le concours de Miss Krnov. A cette époque, le mannequinat m’amusait beaucoup,
même si la plupart du temps je ne faisais que des défilés de mode pour des boutiques
locales. Mes revenus étaient alors vraiment symboliques. Quand mon père m’emmenait,
par exemple, à un défilé à Opava, il payait plus cher pour l’essence que ce que je
gagnais là-bas. »
Quels sont vos souvenirs de ce concours ?
« Un bon nombre d’années se sont écoulées depuis cette élection. Je me souviens
seulement avoir effectué de nombreux essais et que les caméras de télévision nous
suivaient en permanence. Le soir de la finale a été très exigeant et, en fait, j’ai été
heureuse lorsqu’il s’est terminé. J’étais surtout impatiente d’aller me coucher pour
enfin pouvoir dormir tranquille. Ce n’est qu’un peu plus tard que j’ai ressenti une
grande joie. »
Vous avez ensuite été la première Tchèque à remporter le concours de Miss
Europe. Que signifiait cette victoire pour vous ?
« J’ai de très bons souvenirs de ce concours, qui s’est déroulé à Istanbul. C’était
pour moi un mois très intéressant. Grâce aux excursions pour les séances photos
et le tournage de vidéos, j’ai aujourd’hui une bonne connaissance de la Turquie.
On ne participe pas aux grands concours internationaux, comme Miss Europe, pour
gagner mais surtout pour représenter son pays. Toutefois, le fait d’avoir gagné était,
bien sûr, formidable. »
Cette année, lors de l’élection de Miss tchèque, vous avez remporté le titre
de miss préférée de l’histoire. Cela vous a-t-il fait plaisir ?
« Oui. Cela m’a surtout fait plaisir parce que le résultat ne dépendait pas d’un
jury professionnel, mais directement des téléspectateurs. »
Vous êtes une exception dans le show-business tchèque. En
effet, votre mariage a résisté à tous ces concours de beauté.
Quelle est votre recette pour une relation réussie ?
« Je pense que c’est surtout une question de tolérance. Il faut que
votre partenaire respecte vos amis et vos intérêts et vous donne ainsi
une certaine liberté. Bien sûr, chez nous, il y a aussi de temps en temps
des orages et de bonnes disputes. »
Comment avez-vous rencontré votre mari, Petr Brzeska ?
« J’ai commencé à fréquenter Petr quand j’avais 15 ans. Nous
nous sommes rencontrés au poste de police de Kravaře où
j’étais allée chercher ma carte d’identité et où il déclarait un
vol ! »
Vous êtes engagée dans la vie de votre commune.
Qu’est-ce qui vous y a conduit ?
« C’est mon second mandat au conseil municipal de Kravaře.
Au début, je plaidais surtout pour la construction de terrains de
jeux pour les enfants, ce qui dans une certaine mesure a abouti.
Au cours du mandat précédent, nous avons traité surtout des
problèmes liés à la station d’épuration. Je me suis aussi consacrée
au projet ludique du Comté de Prajzsko qui, en plus de Kravaře, la
21
rozhovor / interview
bylo patnáct let. Seznámili jsme se docela kuriózně na policejní služebně v Kravařích, kam
jsem si přišla pro svůj první občanský průkaz
a můj budoucí muž tam právě ohlašoval krádež.“
Působíte v obecní politice.
Co vás k ní přivedlo?
„V obecním zastupitelstvu v Kravařích zasedám již druhé volební období. Nemohu říci,
že by mě to nějak zvlášť bavilo, ale jsem ráda,
že mohu alespoň něco změnit. Zpočátku jsem
prosazovala hlavně výstavbu dětských hřišť v
naší obci, což se do jisté míry povedlo. Minulé funkční období jsme řešili hlavně problémy s čističkou odpadních vod. Také jsem se
věnovala veselému projektu Prajzského grófstva, kam kromě Kravař coby hlavního města
patří i okolní obce. Hlavním smyslem mého
úřadování jako grófky byl především rozvoj
cestovního ruchu a podpora kulturních akcí v
našem regionu.“
Vaší další aktivitou je podnikání
v kosmetice, prozradíte nám víc?
„Jsem spolumajitelkou a zároveň tváří kos-
capitale, comprend les communes voisines.
Le but principal de mon travail de comtesse
était surtout de développer le tourisme et
de soutenir les événements culturels de la
région. »
Vous avez également une entreprise
de cosmétique, pouvez-vous nous
en dire plus ?
« Je suis copropriétaire et aussi l’image de
l’entreprise cosmétique Miss cosmetic. Notre
produit phare est le parfum Monika Žídková.
Mais nous fabriquons aussi de petites séries
de produits cosmétiques pour les entreprises.
Actuellement, nous nous orientons aussi vers
les compléments alimentaires. »
metické firmy Miss Cosmetic. Naším nejoblíbenějším produktem je parfém Monika Žídková - Eau de parfum for women. Vyrábíme
však i malé série reklamních kosmetických
produktů pro firmy a v současné době se zaměřujeme také na potravinové doplňky.“
Věnujete se jako bývalá miss také
nějakým charitativním projektům?
„Vedle velkého množství žádostí o pomoc
dostávám řadu pozvánek na nejrůznější akce,
mezi nimiž si z časových důvodů musím pečlivě vybírat. Pravidelně se zúčastňuji například
akce Region sobě, kde jsem se opět setkala
i se jménem společnosti Dalkia, která tento
projekt podporuje. Zajímavá byla i akce Missky podepisují misky, po níž byly naše podpisy
vydraženy a peníze poslány potřebným. Nejraději se věnuji charitám, na kterých se mohu
podílet osobně. Například v ostravském centru Domeček, o který se stará sdružení Adra,
jsem si vyzkoušela roli náhradní maminky.
Jednou z posledních akcí byla charitativní
módní přehlídka pro Dětské centrum ve Strakonicích, které jsem se zúčastnila společně
s Ivanou Gottovou a Gábinou Partyšovou.“
En tant qu’ancienne miss, vous
consacrez-vous à des projets caritatifs ?
« Je reçois beaucoup d’invitations à diverses
actions. Je participe régulièrement, par
exemple, à l’événement « Region sobě »
(« La région pour elle-même »), projet soutenu
par la société Dalkia. Une action intéressante
était aussi « Missky podepisují misky » (« Les
Miss signent des bols »), à la suite de quoi
nos signatures ont été mises aux enchères
et l’argent envoyée aux gens dans le besoin.
J’aime me consacrer à des projets caritatifs
auxquels je peux participer personnellement.
Par exemple, dans le centre Domeček à
Ostrava, dont s’occupe l’association Adra,
je me suis essayée au rôle de maman de
substitution. J’ai aussi participé à un défilé de
mode caritatif pour le Centre pour enfants
de Strakonice avec Ivana Gottová et Gábina
Partyšová. »
PROFIL :
Monika Žídková est née à Kravaře, près d‘Opava, où elle vit toujours avec sa famille.
Après avoir étudié au lycée de Krnov, elle obtient une maîtrise en enseignement du
premier degré à l’université d’Ostrava. En 1995, elle devient Miss République tchèque,
puis remporte le titre de Miss Europe. En 2011, elle est élue la miss préférée des tchèques.
Monika Žídková est mariée à Petr Brzeska, avec qui elle élève deux enfants, Nikola et
David, respectivement dix et six ans.
22
PROFIL:
Mgr. Monika Žídková se narodila
v Kravařích u Opavy, kde dodnes se
svou rodinou žije. Po studiích na Střední pedagogické škole v Krnově získala
magisterský titul na Ostravské univerzitě v oboru učitelství pro první stupeň.
V roce 1995 se stala Miss České republiky a následně získala i korunku Miss
Europe 1995. V roce 2011 zvítězila v
divácké anketě o nejoblíbenější českou
miss v historii. Monika Žídková je vdaná a s manželem Petrem Brzeskou vychovávají dvě děti - desetiletou Nikolku
a šestiletého Davida.
křížovka / mots croisés
„Dalkia třetí v anketě společenské odpovědnosti.“ Tak
zněla tajenka křížovky posledního čísla Modrého reportéra.
Výherci: Pavlína Volková, Michaela Vršanská, Václav
Zlámalík. Gratulujeme!
Tajenku tohoto čísla zašlete e-mailem na adresu: modry.
[email protected] nebo poštou na adresu: Kateřina
Seberová, Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152,
709 74 Ostrava. Příjemnou zábavu!
« Dalkia troisième dans l´enquête sur la responsabilité
sociale. » Telle était la solution des mots croisés du dernier
numéro du Reporter bleu. Les gagnants : Pavlína Volková,
Michaela Vršanská, Václav Zlámalík. Félicitations !
Vous pouvez envoyer la solution de ce numéro soit à
l´adresse mail : [email protected], soit par courrier
à l´attention de Kateřina Seberová, Dalkia Česká republika,
a.s., 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava. Amusez-vous
bien.
C’est vrai, les oiseaux m’adorent… Ils n’ont plus besoin
de migrer vers des contrées chaudes pour y passer l’hiver…
Je les laisse hiverner, chez nous, à l’usine de chauffe !
23
student Adam
personalistka Eva
!
u
o
h
a
v
d
o
a
í
st
o
d
a
r
s
á
n
e
m
... perspektivně zna
• Největší hodnotou skupiny Dalkia jsou naši lidé.
• Zárukou našeho nadstandardního přístupu k zaměstnancům je prestižní
mezinárodní certifikát „Investor in People“ i několikanásobný titul „Zaměstnavatel
Moravskoslezského kraje“.
• Spokojení zaměstnanci, kteří jsou hrdí na příslušnost ke skupině Dalkia, jsou naší
nejlepší perspektivou.
www.dalkia.cz
Download

modrý - Dalkia Commodities CZ