Mnoviny
ariánskolázenské
19. září 2013 Ě číslo 10. Ě ročník I. Ě cena 15 Kč
NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled‘sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart
CHOPIN GALA II
Chopinův galakoncert, který se uskutečnil ve čtvrtek 29. 8. 2013 v Parkhotelu Richmond, připomenul pobyt polského básníka klavíru v tomto lázeňském letovisku. Při
hudebním vystoupení předvedli své interpretační mistrovství klavírní virtuóz Ivo Kahánek a PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou Tomáše Braunera.
Loňský premiérový ročník se díky vynikající úrovní setkal s mimořádným ohlasem
publika. Výkony účinkujících byly famózní a posluchači se tak stali svědky mimořádného uměleckého zážitku. Letošní hudební produkce vysoce nastavený standard z loňského roku jen potvrdila, večer vyvrcholil nedostižným podáním Mozartovy Jupiterské
symfonie v promyšlené interpretaci dirigenta Tomáše Braunera. Autorka: Lýdie Tallová
Redakce pořídila fotografie všech
prvňáčků z pěti tříd obou základních škol, aby všichni měli hezkou
památku na svůj vstup do školy. Najdete je uvnitř Mariánskolázeňských
novin a my vám přejeme, abyste se
tak hezky usmívali nejen první den
a první rok, ale po celých devět let.
V tomto čísle si přečtete:
Î
Î
Nový vůz TDS
Ohlédnutí za prvním půlrokem
nového financování obcí
Sbírka Farní charity
Î Program Mariánského podzimu
Î Sportovní zprávy
Î
Na popud obyvatel Vory jsme zapátrali po firmě, která je autorkou nezajištěných výkopů
na tomto sídlišti. Od pana ředitele firmy Dalkia jsme se dozvěděli, že se zde dělaly práce –
položení sekundárních rozvodů - objednané touto firmou. Zabezpečení výkopů tak, aby se
nic nemohlo stát, samozřejmě měla provést zhotovitelná firma, je to její povinnost. Teď je
potřeba stavbu rychle skončit a výkopy uvést do normálního stavu. „Víme, že jsme
obyvatelům Vory znepříjemnili život, ale tyto práce se musí dělat mimo topné období,“ dodal.
Slavnostní přípitek u příležitosti galakoncertu Chopin Gala II. Zleva: Tomáš Brauner dirigent, Ivo Kahánek - sólista (klavír), Mgr. Marie Novotná - ředitelka pořádající
společnosti, Mgr. Radim Otépka - ředitel PKF-Prague Philharmonia.
9. Mariánský podzim 2013 - program
Čtvrtek 19. září 2013
Î 19:00 „Tradiční výroba slovenských fujar“, zahájení v Anglikánském kostele
Pátek 20. září 2013
Î 14:00 „Lidová písnička na kolonádě“, kolonáda
Î 19:30 „Roztančené divadlo, aneb to nejlepší z folkloru“, městské divadlo
Sobota 21. září 2013
Î 10:30 „Průvod městem od hotelu Cristal na kolonádu“
Î 11:00 „Přivítání na kolonádě“, kolonáda
Î 14:00 „Roztančené město“,
- pavilon u Lesního pramene (14:00)
- u Balbínova pramene (13:00, 15:00, 17:00)
- na jarmarku (14:00, 16:00, 18:00)
Î 10:00 – 18:00 „Jarmark na kolonádě“, kolonáda
Î 10:00 – 18:00 „Řemeslné a hudební dílny u Balbínova pramene“
Neděle 22. září 2013
Î 10:00, 13:00, 14:00, 15:30 „Jarmareční prozpěvování“, kolonáda
Î 13:00 „Odpoledne s dětským folklorem“, pavilon u Lesního pramene
Î 16:00 „Koncert zahraničních hostů“, Anglikánský kostel
Î 10:00 – 18:00 „Jarmark na kolonádě“, kolonáda
Î 10:00 – 18:00 „Řemeslné a hudební dílny u Balbínova pramene“
Motokros na Cechu
Studenti prvních ročníků GOA Mariánské Lázně.
PARTNEŘI
mariánskolázeňských novin
Najdete nás na facebooku
Vycházíme každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 3. října 2013
uBývaláMariánských
Lázní
tanková střelnice nad Drmoulem
směr Tři Sekery.
Nadupané akce:
21.9.2013
1) Cross Coutry -motokros Hlavní závod;
2) Večerní 1. závod o pohár Mariánských
Lázní v ENDURO Crossu za umělého
osvětlení
22.9.2013
15.00 4) Rally Cross- auta do 1600ccm;
5) Soutěž dvojic
www.motokrosnacechu.cz
Garant: Jaromír Prančl 605270284
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
19. září 2013
UHLÍKOVÁ DAŇ,
Zemřela paní
Vzpomeňte
s námi
Jako blesk z čistého nebe zasáhla naše
Helena Neškrabalová srdce smutná zpráva o odchodu dlouhoDne 5. září 2013 zemřela ve věku 103
let naše dlouholetá členka paní Helena
Neškrabalová.
Byla spoluzakladatelkou Místní organizace Svazu důchodců ČR v Mariánských
Lázních v roce 1990 a po celou dobu byla
byla její platnou členkou, především v sociální a zdravotní komisi, v níž pracovala
až do svých sta let. Čest její památce.
Karel Lokajíček,
předseda MO SDČR Mar. Lázně
leté a velmi aktivní členky, organizátorky, funkcionářky mariánskolázeňských
turistů a cvičenky Sportu pro všechny
Libušky Karenovičové z Velké Hleďsebe. Odešla nečekaně uprostřed léta na
svoji poslední pouť. Zůstalo mnoho míst,
která jejím odchodem osiřela. Zůstalo
mnoho přátel a blízkých, kterým bude velmi chybět. Její úsměv, optimismus, jímž
překonávala všechny životní nesnáze a nepřízně, skromnost, pokora, neutuchající
aktivita a mladistvý životní elán, její přátelskost a milé člověčenství nám zpříjemňovaly každou chvilku strávenou vedle tohoto vzácného člověka. Bude nám chybět.
Libuška odešla z našeho světa, nikdy
však nezmizí z našich vzpomínek. Vzpomeňte s námi, komu bude chybět stejně
jako nám.
Členové SK Asociace Sport pro všechny
a Klubu českých turistů M. Lázně
LÁZEŇSKÁ SEZONA
aneb proč Tony Abbot
vyhrál volby v Austrálii
PODĚKOVÁNÍ
za sponzorský dar
Velmi děkujeme Ing. Zdeňku Moravcovi,
majiteli obchodu koupelny Trima PTU
s.r.o.,Velká Hleďsebe za sponzorský dar
na rekonstrukci koupelen v Domově pro
osoby se zdravotním postižením „Pramen“
v Mnichově. Za zaměstnance i klientky
Ing. Monika Šumová, ředitelka
POMALU KONČÍ …… ANKETA
Letošní lázeňská sezona měla nejen příjemné počasí a její protagonisté
využívali nejen darů Země, kterými Mariánské Lázně oplývají, ale využívali také řadu nových zařízení.
Návštěvníky města určitě nejvíce zaujal nově zrekonstruovaný Sad Václava Skalníka,
kde jsou nově upravené cesty, je instalován nový mobiliář, mnoho laviček, pítko s tekoucím Balbínovým pramen (problém s tlakovou vodou při čerpání byl již odstraněn), vykvetlo mnoho nových květin zkrášlujících zajímavé prostředí a působících uklidňujícím
dojmem. A přesto si řada návštěvníků, ale i místních občanů, posteskne. Proč?
Třeba proto, že mnohé nedávno obnovené se neudržuje. Jako např. podlážky u jezírka
nad Modrou cukrárnou, které se mnohde propadají a hrozí nebezpečí úrazu, dokonce
závažného. Nebo proto, že kromě centrální části města, zejména v parcích, nejsou udržovány cesty pro pěší. Některé jsou v naprosto dezolátním stavu a chůze po nich je možná
opravdu jenom na vlastní nebezpečí. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by jich mohly využít
imobilní osoby. Cesty brázdí hluboká koryta způsobená v průběhu několika let přívalovými dešti, případně činností člověka při vrtání nebo čištění pramenů.
Některé kaluže zabraňující přístupu k ojedinělému zdroji zázračné vody byly před
pavilonem Lesního pramene několik let, avšak letos, pro blaho návštěvníků, částečně
zmizely. Cestičky jsou plné napadených větví, nejsou vypískované, a když, tak nesprávným pískem a nesprávným technologickým postupem. Listí se mnohde nezametá a některé stromy v parcích již volají po vyvětvení, případně je nutná jejich obměna za nové.
Nic není věčné, ani lidé ani stromy. Nakonec poslední smutná událost, v jejímž důsledku
jsme se museli navždy rozloučit s naší spoluobčankou, je toho jen důkazem. Ona smutná
událost je potvrzením toho, že stížnosti na nedostatky v parcích jsou oprávněné a měly
by být vyslyšeny včas.
Bohužel neuklízí se ani stovkami lidí navštěvovaná místa s výtoky pramenů, které
jsou jedinečné pro oblast Mariánských Lázní. Je tomu např. v místě Lesního pramene,
kde je schodiště dosud plné posypového materiálu z dávno skončené zimy. Správci Mariánských Lázní a jednotliví majitelé hotelů, nestátních zdravotnických zařízení, penzionů
apod. by si měli uvědomit, že hotel může stát kdekoli ve světě. Ovšem hotel, vedle něhož
pramení zdravá, mnoha chemickými prvky obohacená voda, hotel plný čistého vzduchu,
jehož zdrojem jsou jen desítky metrů vzdálené parky a lesy, takový hotel má pro člověka
význam, zejména tehdy, chce-li upevnit své zdraví. Proto je také každý objekt v lázeňském prostředí zajímavý i z hlediska podnikání.
Ani v plné lázeňské sezoně nefungují všechny veřejné toalety. Některé nebyly otevřeny vůbec.
Neblaze je přijímána skutečnost nedostatku lázeňských laviček v parcích. Ty v podstatě z města vymizely, právě tak jako okrasné palmy, které se od počátku minulého
století umisťovaly jako krásný dekorační prvek před mnoha objekty a do lázeňského dění
neodmyslitelně patřily. Kde jsou? Lavičky jsou nahrazovány docela nezajímavými kusy
nakoupenými v Itálii za částky přesahující 100% ceny lázeňských laviček vyrobených
v ČR. Nebo jsou nahrazovány betonovými, které slouží více pro reklamní účely firem
než pro odpočinek a posezení v přírodě a k odpočinku. Jiné, rovněž zhotovené z betonu
a dřeva, jsou sice v malém množství k dispozici, ovšem ty „naše“ lázeňské se v lázeňských parcích vyjímaly daleko lépe, a hlavně, bylo jich nepoměrně více a nebylo nutno je
hledat. Každým rokem se objevovaly vždy na svém místě. Letos tomu tak není. A proto je
nasnadě otázka: Kdo rozhoduje o umístění městského mobiliáře, o jeho rozsahu a druhu?
Kdo odpovídá za využívání městských zařízení ovlivňujících kvalitu lázeňské sezony?
Dočkáme se odpovědi? A hlavně, využijí se uvedené poznatky z této sezony pro vylepšení sezony příští? Necháme se překvapit.
JUDr. Pavel Miklušák
MLN č. 10. Myslíte si, že jste
o plánech a rozhodování zastupitelstva aktuálně a dostatečně
informováni?
Ano. (27)
Neumím posoudit (43)
Ne. (144)
Celkový počet hlasů: 214
Zdanění plynu pro lidi v Česku letos
neprošlo, uhlíková daň má u nás ale šanci
projít v roce 2014.
Vítězství Tony Abbota
v australských volbách
minulý týden bylo podstatnou měrou referendem o neblahých následcích zavedení uhlíkové
(Z iphonu
daně propadlou labouriW. Leon)
stickou vládou. Zesměšňován stranou labouristů jako nezvolitelný, Tony Abbot se stal novým premiérem
Austrálie právě proto, že vytáhl do boje
proti uhlíkové dani a pro přísnější imigrační politiku. Prvním krokem Abbotovy
vlády je okamžité zrušení nedávno zavedené uhlíkové daně a zpřísnění imigračních
zákonů v zemi.
Česká blogosféra má v otázce zavedení
uhlíkové daně u nás celkem jasno. Drtivá
většina Čechů souhrnně vyjadřuje názor,
že zavedení tzv. uhlíkové daně je hloupost.
Mezi politicky korektními politiky je módní přistupovat k nesmyslům přicházejícím
z Bruselu papežštěji než papež. Tak se téměř s jistotou dočkáme, že nový parlament
po volbách bude brzy postižen toutéž patologickou štědrostí pachatelů dobra jako
ten předešlý a protlačí nám nové daně
ve jménu veřejného blaha a spasení světa, i když se ve
velkých zemích
jako je Austrálie, Rusko, Čína,
Indie, nebo USA,
zavedení uhlíkové daně neprosadí.
(-vkj-)
PRONÁJEM PROSTOR
v areálu polikliniky v Úšovicích
PROSTORY JSOU VHODNÉ K PRODEJI NEBO KE SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ.
Celková velikost prostor je 700m2, možnost pronájmu i na menší části.
Tel.: 777 870 067 • email: [email protected]
Klub Thajského boxu RAVÁNA GYM o.s. Mariánské Lázně
pořádá v měsících září a říjen
NÁBOR nových nadějí
Platí pro děti, ženy i muže
ZÁPIS: Děti 6 - 12 let - každá SOBOTA od 10:45
Ženy a muži - každý pátek a neděle od 19:15
NABÍZÍME:
• výuku Thajského boxu (MUAY THAI) a sebeobrany pro děti do 12 let, ženy i muže
• výcvik členů bezpečnostních agentur
• soukromé hodiny Thajského boxu a pouliční sebeobrany
• výcvik podnikatelů, zaměstnanců i celých skupin
DÁLE NABÍZÍME:
• HBW (Hard Body Workout) - kruhové tréninky pro veřejnost
• kruhový trénink je ideální k získání fyzické kondice, vytrvalosti, koordinace těla a dynamiky
• fyzická příprava týmů všech druhů sportů. (Fotbal, Hokej, Bojové sporty atd...)
• pro ženy - redukce váhy, tvarování postavy, zpevnění svalových a problémových partií atd...
• soukromé hodiny pro jednotlivce i celé týmy
Info: www.ravanagym.com
http://hbw.ravanagym.com
Strana 2
19. září 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 3
ZPRÁVY Z RADNICE
Změna v Dozorčí ODPOVÍDÁME NA VAŠE DOTAZY Budoucí řešení
radě KIS M.L. Proč a kde se na městském hřbitově nesmí pohřbívat do země? provozu MHD
Rada města vzala na vědomí rezignaci
pana Libora Haase na funkci člena Dozorčí rady společnosti KIS Mariánské Lázně
s.r.o. a jmenovala do funkce člena Dozorčí rady společnosti KIS Mariánské Lázně
s.r.o. RNDr. Petra Horkého.
Místostarosta Petr Horký: „Pan Haas
z pracovních a časových důvodů rezignoval
na tuto funkci a RM jmenovala místo něho
mě. V této DR budeme tedy 2 radní.“ (dkp)
Příprava území pro rozvoj
bydlení – Hamrníky
Místostarosta Petr Horký: „Zóna Hamrníky byla kompletně revitalizovaná za
pomoci dotací. Ty jsou řádně vyúčtovány
a revitalizace proběhla podle plánu. Město Mariánské Lázně podepsalo s firmou
Geoling Praha smlouvu o přípravě tohoto
území pro zástavbu rodinnými či bytovými domy.
Smlouva končí v červnu 2014 a v tuto
chvíli je otázka času, zda se území stihne
připravit. Město mělo na stole smlouvu
o další spolupráci, ale tuto smlouvu v současné době nedoporučila ZM k projednání
a bude se dále s firmou jednat. Uvědomujeme si, že město nemá připraveno žádné
území pro stavbu rodinných domků. Lokalita Dobrovského není vyřešena, zájemce odstoupil od podepsání smlouvy. V tuto
chvíli připravujeme území u Pily, ale Hamrníky jsou jediné, kde by mohla být místa
pro stavbu rodinných domků, proto chceme v této přípravě pokračovat.“
(dkp)
Odpovídá Jiří Devátý, referent odboru finančního a majetkového MěÚ M.L.: Na základě výzvy Krajského úřadu
Karlovarského kraje ze dne
18.1.2010 bylo město Mariánské Lázně vyzváno k předložení hydrogeologického průzkumu, k určení délky tlecí doby
v souladu se zákonem č.256/
2001 Sb., o pohřebnictví a dále
o vyjádření Krajské hygienické
stanice Karlovy Vary.
Stanovisko Krajské hygienické stanice KK ze dne 5.5.
2010 zní: „Na základě závěrů
hydrogeologického průzkumu
upozorňuje hygienická služba
na doporučení, které je nutné respektovat, a to nepohřbívat do země v části hřbitova na parcele č.142/6,vzhledem
k hladině podzemní vody.“ Na parcele 142/6 se do země nepohřbívá, na parcele 142/7 lze
pohřbívat do země a tlecí doba je stanovena na 25 let, na parcele 142/128 lze pohřbívat
do země a tlecí doba je stanovena na 20 let.
Prodloužení pronájmu čerpací stanice
minerálních vod
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru města prodloužit nájemní vztah za
účelem užívání čerpacích stanic přírodních minerálních vod k níže uvedeným částem
pozemkových parcel v katastrálním území Mariánské Lázně současnému nájemci společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s., se sídlem Mariánské Lázně, Masarykova
22, IČ: 45359113 na dobu určitou a to do 31.12.2023.
Místostarosta Petr Horký: Pozemky, kde se čerpají minerální prameny (Karolina, Ferdinand), má dlouhodobě v pronájmu a.s. Léčebné lázně M.L. Smlouva koncem roku
vyprší, proto Lázně požádaly o její prodloužení a my jsme s tím souhlasili.“
(dkp)
TDS POŘÍDIL NOVÝ VŮZ
Městská organizace TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. zakoupila vozidlo na svoz odpadu.
Po pětiletém svážení odpadu občanům města Mariánské
Lázně jedním speciálním třínápravovým nákladním automobilem přistoupil TDS k doplnění vozového parku společnosti pro středisko odpadů
o nové menší dvounápravové
speciální nákladní vozidlo.
Jedná se o vůz SCANIA G280
s nástavbou ROS ROCA
OLYMPUS 16W. V této
kombinaci se jedná o první
vůz v České republice.
Tímto nákupem jsme hlavně pojistili budoucnost vlastní
firemní soběstačnosti, v případě poruchy jednoho z vozů,
což je důležité pro pravidelnost vývozu odpadových nádob občanům města. Neméně
podstatný je i fakt, že bude docházet k pomalejšímu technickému opotřebování prvního velkého vozu, který je sice stále spolehlivý, ale byl
v provozu po pět roků denně ve dvousměnném provozu. Seznámena s novým vozem byla i Dozorčí rada TDS - předseda Ing. Tobrman, členové
J. Novák a J. Němec, jimž ředitel TDS nový vůz představil.
Zodpovědnost TDS vůči Městu Mariánské Lázně a občanům města je nejen ve zkvalitňování poskytovaných služeb, jako je například každoroční mytí nádob, ke kterým TDS přistoupil již před třemi lety, a Mariánské Lázně se staly prvním městem v republice, kde
se mytí nádob občanům provádí celoplošně a pravidelně. Zodpovědnost TDS je také v zabezpečení plynulého vývozu odpadu z města
funkčními vozy k nejbližšímu zpracovateli komunálního odpadu (skládka v Černošíně) včetně vývozu separovaného odpadu na třídící
linky. Oba vozy již vyvážejí odpad při ranní směně, odpolední doba je v případě potřeby jen rezervou po poruše či servisu vozidel.
Nový vůz je již v ulicích města denně při svozu odpadu vidět.
Javůrek, jednatel TDS
• Rada města schvaluje variantu „B“ budoucího řešení provozu MHD v Mariánských Lázních.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. dotaci na rok
2013 ve výši 2,3 mil. Kč.
Starosta Král komentuje: „Varianta B
spočívá v tom, že ještě 5 let se bude jezdit trolejbusy, je to po dobu monitorování
projektu Nádražního náměstí – dopravního terminálu, jehož součástí je trolejové
vedení, a to znamená, že po dobu monitorování musí být trolejbusy zachovány.
Potom se uvidí. Další garnitura, která
nastoupí po volbách, bude řešit, kterými
dopravními prostředky se bude jezdit a za
kolik. Ale je už teď jasné, že příští rok
v rozpočtu nebude dotace na MHD vyšší než 10 mil. korun. Jak se s tím MHD
vyrovná, to už je na nich. Je to posun od
inflace minulých let, kdy v podstatě dostávali takovou částku, kterou potřebovali, ale teď budou dostávat tak vysokou
částku, kterou může město poskytnout, 10
milionů je prostě strop.“
(dkp)
NP Hlavní 131 -
snížení nájmu (Z. Majer)
Rada města schvaluje trvalou slevu z nájmu ve výši 30 % pro nájemce nebytového
prostoru v ul. Hlavní 131, Zdeňka Majera,
Hlavní 131, 353 01, Mariánské Lázně, IČ:
15738361, dle přílohy k usnesení.
Místostarosta Petr Horký: „Pan Majer
jako fyzická osoba požádal o snížení nájmu. To už jsme podnikatelům,
kteří zde alespoň 5 let působí, dělali,
ale pan Majer požádal o slevu až nyní.
V rámci ostatních slev jsme ji odsouhlasili
i jemu.“ (dkp)
Starostka našeho
partnerského města
Chianciana Therme
paní Gabriella Ferranti v Mar. Lázních
Starostka našeho italského partnerského města přijala pozvání starosty Krále
a navštívila naše město v rámci Chopinova festivalu ve dnech 16. 8.- 20. 8.
Starosta Král přijal paní starostku na
mariánskolázeňské radnici v sobotu 17. 8.
v doprovodu bývalého starosty Noska
a překladatelky paní Laurioly.
Po dvanácti letech to byl první kontakt
s představitelkou toskánského lázeňského města Chianciana. Přerušení kontaktů
mezi oběma městy zapříčinily především
několikery komunální volby a zejména
špatná hospodářská situace v Itálii, která donutila města značně omezit výdaje
v komunální sféře, mimo jiné i na reprezentaci. Situace v lázeňských městech v Itálii
je opravdu kritická. Nicméně oba starostové se domluvili na restartu přátelských
a partnerských kontaktů mezi oběma městy. Připravili jsme jí zajímavý doprovodný
program. Paní Ferranti nijak neskrývala
své nadšení nad krásou našeho města
a velmi děkuje za vřelé přijetí a pozvání.
Autor: Správce Webu
Strana 4
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..
Ze světa lázní a lázeňské léčby
Terminologický slovníček Evropského svazu lázní, obsahuje řadu definic a vysvětlení
nejrůznějších termínů používaných v lázních a lázeňské péči. Vybraná hesla ze slovníku
budeme našim čtenářům představovat na pokračování s jejich definicemi ve třech jazycích, česky, anglicky a německy.
Acupressure – Akupressur – Akupresura
• Tři tisíce let starý čínský způsob léčby a mírnění bolesti, při kterém jsou vpichovány
jemné jehly na klíčových místech těla, odpovídajících různým orgánům (tzv. body energie neboli meridiany, jako u akupresury). Tato metoda uvolňuje bolesti svalů u stavů
neurologických a při artritidě.
• Dreitausend Jahre alte chinesische Methode der Heilung und Schmerzlinderung, bei
der feine Nadeln in die den verschiedenen Organen des Körpers zugeordneten Akupunkturpunkte eingestochen werden (Energie- oder Meridianpunkte wie bei der Akupressur).
Lindert muskulär, neurologisch oder arthritisch bedingte Schmerzen.
• A three thousand year old Chinese system of healing and pain relief, where fine needles
are inserted at key points of the body that relate to different organs (energy or meridian
points as in accupressure). Relieves pain from muscular, neurological and arthritic conditions.
Odborníci radí zahrádkářům
Telefonní čísla
Výsadba a pěstování
lékařů
na
poliklinice
tulipánů
MUDr. Věra Veselá - 354 624 293
Koncem září a během října nastává
Î
Î MUDr.
Jana Bátovská 606 416 064
Î MUDr. Vlastimil Novotný – 357 070 970
Î MUDr. Pavel Fajt – 354 602 011
Î MUDr. Jaroslav Rott – 357 070 965
Î MUDr. Dalibor Šperl – 354 422 801
Î MUDr. Miroslav Rous – 357 070 966
Î Bc. Koppová – 357 070 967
Î MUDr. Zdenka Ulrychová, MUDr.
Valdemar Hollay – 354 622 794
Î MUDr. Martina Benová – 354 595 896
Î VZP – 952 229 420
Î MUDr Zdeněk Hess – 774 363 884,
354 622 202
Î MUDR. Ivana Šmrhová – 602 449 974
Î MUDr. Jana Hrkalová – 357 070 961
Î MUDr.Dimitrios Šilov – 354 623 100
Î Mgr. Libuše Marešová – 354 625 837,
604 947 189
správný čas na výsadbu tulipánů. Tulipány vyžadují slunné stanoviště s propustnou, neutrální až mírně kyselou (pH 6–7)
půdou bohatou na živiny. Záhony by měly
být zryté do hloubky 20–30 cm, aby byla
půda pod rostlinami dostatečně vzdušná
a propustná. Podle odrůdy a velikosti cibule je vsazujeme asi 8–15 cm hluboko
a asi 10–20 cm od sebe.
Tulipány koření poměrně rychle a do
začátku zimy se spolehlivě ujímají. Ačkoliv se cibule tulipánů objevují na trhu již na
začátku léta, dřívější výsadba než v uvedeném termínu se nedoporučuje, rostliny by
mohly vyrašit ještě na podzim a nemusely
by pak zimu přežít, nebo by byly na jaře
velice oslabené.
(Zahradní centrum)
K PRONÁJMU NEBO K PRODEJI
POSLEDNÍ DVĚ VOLNÉ ORDINACE
B 777 870 067 • E-mail: [email protected]
PRODEJNA, VÝDEJNA ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ A PORADENSKÉ SLUŽBY
Dvořákova 533, Mariánské Lázně
Tel.: 354 423 346, 723 020 372, 607 754 774
e-mail: [email protected], [email protected]
OTEVŘENO: Po-Pá 9-18, So 9-12 h.
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB NABÍZÍ
NOVÉ SLUŽBY OBČANŮM:
ś PORADENSTVÍ, VÝDEJ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU NA POUKAZY,
KTERÉ VYSTAVUJE PRAKTICKÝ NEBO ODBORNÝ LÉKAŘ
ś VÝDEJ A PRODEJ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
ś PRODEJ ZDRAVOTNÍ OBUVI ZA NÍZKÉ CENY
ś PRODEJ A VÝDEJ OBVAZOVÉHO MATERIÁLU
ś PRODEJ A VÝDEJ INKONTINENTNÍCH POMŮCEK
ś PRODEJ A VÝDEJ BANDÁŽÍ A ORTÉZ S MOŽNOSTÍ ZKOUŠENÍ
ś MOŽNOST OBJEDNAT ZBOŽÍ TELEFONICKY A PŘES INTERNET
ś ROZVOZ MATERIÁLU A POMŮCEK DO DOMU
19. září 2013
SBÍRKA FARNÍ CHARITY
Ve čtvrtek 17. října 2013 vyhlašuje Farní charita sbírku. Bude v bývalé jídelně
městského úřadu (vchod z levé strany) od 9.00 do 17.00 hodin a v NOVÉ MOŠTÁRNĚ (palírna) v Klimentově od 14.00 do 17.00 hodin. Tato sbírka je určena
pro lidi, kteří se ocitli v nouzi (např. uprchlické tábory, centra pro bezdomovce, dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče).
Darovat můžete: ošacení – dámské, pánské, dětské, lůžkoviny, ručníky, ubrusy, záclony, látky, vlny, příze, deky, spací pytle (pouze nepoškozené), školní a sportovní potřeby, hračky, zánovní obuv, batohy, školní brašny, kožené i koženkové oblečení, pravé
i umělé kožichy (pouze nepoškozené), nádobí skleněné, porcelánové i kovové, prací a
čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby. Z ekologických důvodů nemůžeme
přijímat: chladničky a mrazáky, televizory, počítače, obrazovky a jiné velké elektrospotřebiče. Pokud přinesete darované věci již v krabicích nebo pytlích, ušetříte našim
dobrovolníkům práci.
Souběžná finanční sbírka bude opět určena pro Dům pro občany bez vlastního bytu na
zakoupení el. pračky. Č. účtu 2648062/0300, vs 037. Při jarní sbírce se vybralo na tento
účel pouze 2 990 Kč, což bohužel na její nákup nestačilo, proto ve sbírce pokračujeme.
Vám všem, kteří velkomyslně přispějete, jménem potřebných předem děkujeme. Kolektiv Farmí charity ML. (Osobně se velmi omlouvám stálému pomocníkovi sbírky panu
Karlu Luhanovi za zkomolení jeho jména při hodnocení minulé sbírky. dkp)
Ohlédnutí za prvním půlrokem
nového financování obcí
Tomu, kdo se blíže nezajímá o komunální politiku, mohlo uniknout,
že od 1.1.2013 vešel v platnost nový zákon o rozpočtovém určení
daní (tzv. RUD). Zákon, o který 5 let bojovali starostové malých obcí
napříč politickým spektrem, odstranil diskriminující přerozdělování tzv. sdílených daní (DPH, daně z příjmu fyzických i právnických
osob a dalších), kdy rozdíly v příjmech obcí z tohoto přerozdělení
na jednoho občana činily až šest a půlnásobek v neprospěch malých
obcí, tedy v neprospěch venkova, kam zcela jistě většina našeho kraje patří.
Tato „daňová diskriminace“, jak ji s oblibou starostové nazývali, byla výrazně změněna, a to tak, že v současné době hovoříme zhruba o trojnásobném rozdílu, ačkoliv
profesionální analýza skutečných nákladů na státní správu a samosprávu došla k výsledku ještě nižšímu – tj. necelému dvojnásobku. Prognózy Ministerstva financí ČR z léta
loňského roku hovořily o zhruba 12 miliardovém přínosu pro obce za rok, skutečnost za
první pololetí i přes stagnaci růstu HDP tuto prognózu plně potvrzuje.
Obrátili jsme se proto na starostu Zádubu-Závišína Ing. Jiřího Nešpora, který byl po
celé období boje o novelu tohoto zákona tak říkajíc v přední linii těch, kteří se o jeho přijetí zasloužili, ať už v řadách předsednictva apolitického Sdružení místních samospráv
České republiky nebo později i na poli politickém, v řadách hnutí Starostů a nezávislých.
Co přinesla novela RUDu našemu kraji a co Vaší obci? „Z hlediska našeho kraje,
nejmenšího ze třinácti krajů, se predikce navýšení příjmů obecních rozpočtů pohybovala
na hranici 500 milionů korun, tedy zhruba na úrovni nějakých plus 18 procent. Skutečnost prvního půlroku a kvalifikovaný odhad do konce roku 2013 je ještě optimističtější
a blíží se 20 procentům. Za svou obec mohu potvrdit nárůst zhruba 17 procent, což může
v celoroční absolutní částce obci přinést až 500 tis Kč. Z hlediska města, jakým jsou
např. Mariánské Lázně, se tato částka může jevit jako zanedbatelná, ale pro 4milionový
rozpočet je to vítaná a nebývalá injekce.“
Jak vnímají Vaši občané tuto příjemnou skutečnost? „ Myslím, že samotnou skutečnost, že připlynulo více peněz do obecní kasy ani nevnímají a nemohou vnímat. Co
však vidí, je čilejší stavební ruch v obci, neboť na sklonku loňského roku se nám podařilo
vybudovat (i s pomocí dotace) zcela nový multifunkční sportovní povrch v areálu bývalé
školy, na jejíž budově v současnosti probíhá rekonstrukce fasády a vnitřní rekonstrukce
dvou bytů. I zde jsme využili možnosti dotace.“
Nevysílí tyto zajímavé investice Váš rozpočet i přes jeho navýšení? „Vůbec ne!
My jsme několik let „ozdravovali“ ekonomiku naší obce tak, abychom se právě do takovýchto akcí mohli pustit bez obav, co bude zítra. Hospodařili jsme šetrně, a tak máme
i další plány. Ještě v říjnu r. 2013 obnovíme kompletně asfaltový povrch hlavní průjezdné komunikace obcí od golfového hřiště až na karlovarskou výpadovku a zrekonstruujeme i bývalou cestu od Krakonoše na Zádub.“
Tak to je báječné. A co město Mariánské Lázně a ostatní obce? Máte představu,
jestli i ony vítají tuto novelu s takovým nadšením? „O jejich nadšení nemám žádné
informace, spíše si myslím, že to berou většinou jako holý příjemný fakt. Městu Mariánské Lázně by mělo přibýt do rozpočtu tuším zhruba necelých 20 milionů Kč ročně,
ale u ostatních obcí v okolí je to rozdílné a výjimečně i paradoxně nevýhodné. To slovo
nevýhodné je však zavádějící. Jedná se o pár desítek obcí v ČR, kterým novela „ublížila“
a bohužel k nim, podle mých informací, patří i např. Ovesné Kladruby a Stará Voda. Jsou
to obce, které mají vysoký podíl katastrální výměry na jednoho obyvatele a právě tento
ukazatel se tvůrcům novely zákona zdál neadekvátně vysoký. Podle mě je to logické,
protože výměra katastru příliš nezatěžuje obecní rozpočet nebo alespoň nevidím zcela
jasnou a přímou souvislost mezi těmito dvěma veličinami. Na druhou stranu ale tyto
obce, které po léta měly příjmy ze státního rozpočtu 2-3x vyšší než obce sousední, měly
své rozpočty a rozpočtové výhledy (nemluvě o rozpracovaných investičních akcích)
postaveny právě na těchto vyšších příjmech a novela jim tak připravila velmi nemilou
situaci. Pro takováto prokazatelně neúnosná omezení příjmů má Ministerstvo financí
ČR připraveny přechodné varianty individuálních řešení. A tak věřím, že i naši sousedé,
byť se skřípěním zubů, přechodně zvládnou pro ně novou, nepříjemnou situaci a časem
přijmou tuto novelu jako správné, systémové a hlavně solidární řešení.“
(Ing. J. Nešpor, starosta Zádub – Závišín)
19. září 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 5
KULTURA
Koncerty Západočeského
PROGRAM KIS
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
symfonického orchestru
pátek 20. září 2013 – Společenský
dům Casino – 19.30
hodin - Velké
operetní gala slavné operetní
melodie, Eva
Štruplová - soprán, Martin Peschík - dirigent.
Î pátek 27. září
2013 – Společenský dům
Casino – 19.30 hodin - Abonentní koncert ABO 1 - „Svatováclavský koncert“,
Josef Suk - Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“, op. 35a, Antonín Dvořák
- Romance pro housle a orchestr f moll,
op. 11, Antonín Dvořák - Mše D dur,
„Lužanská“, op. 86, Karlovarský pěvecký
sbor, Pěvecký sbor Fontána Mariánské
Lázně, Pavla Tesařová – housle, Jaroslav
Vodňanský – dirigent.
Î středa 2. října – Městské divadlo –
19.30 hodin - Velké operetní gala - František Drs – dirigent. Pořadatelem koncertu
je společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o..
Předprodej vstupenek: Infocentrum, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel.: 354 622 474,
www.kisml.cz
Î pátek 4. října 2013 – Společenský
dům Casino – 19.30 hodin - Světová premiéra a slavné árie a sbory,
H. Burkhardt – „Zum Lobe, we MS gebührt“, J. S. Weiss – Koncert pro loutnu a
smyčce. Árie a sbory z těchto oper, operet
a oratorií: E. Humperdinck – Hänsel und
Gretel, F. Lehár – Veselá vdova, G. Verdi – Otello, U. Giordano – Andrea Chénier, W. A. Mozart – Kouzelná flétna, G.
Bizet – Carmen, G. Verdi – Macbeth, G.
Donizetti – Nápoj lásky, F. Mendelssohn
– Bartholdy – Eliáš, F. Liszt – Christus,
W. A. Mozart – Laudate Dominum, J. S.
Bach – Jesus bleibet meine Freunde, A. Vivaldi – Gloria. Martin Peschík – dirigent.
www.zso.cz Změna programu vyhrazena!
Î
VÝSTAVA HUB
Poslední víkend v září od 28. do 29. 9.
2013 bude ve znamení již tradiční výstavy
živých exemplářů hub doplněná poutavými fotografiemi a zajímavostmi o našich
houbách. Tuto výstavu pro Vás pořádá
Mykologický klub Slavkovský les, člen
České mykologické společnosti, ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský
les. Výstava bude otevřena v sobotu od
9:00 do 17:00 a v neděli od 9:00 do 16:00.
Budete mít možnost prohlédnout si desítky běžných i roztodivných druhů hub
z území celého Slavkovského lesa. Součástí výstavy je také degustace houbových
specialit a malá houbařská poradna. Přijďte
si prohlédnout, jaké bohatství skrývají naše
lesy. Naučte se poznávat neznámé druhy
hub ve vrcholícím houbařském podzimu.
Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte
s námi do přírody!“ pro Vás připravila
Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto
cyklu se můžete také na podzim těšit na
mnoho dalších výprav za poznáním naší
přírody a krajiny.
Bližší informace: Mgr. Jana Rolková
– e-mail: [email protected],
tel.: 354 401 968
22.9.2013, 15:00 hodin, Městské divadlo, Zdeněk Svěrák, Jiří Melíšek - AŤ
ŽIJÍ DUCHOVÉ. Vstupné: Přízemí 80,dosp./60,- děti, balkon 50,- 40,-. Divadlo
Rozmanitostí Most, režie Jiří Kraus.
Î 25.9.2013, 19:30 hodin, Městské divadlo: V RYTMU VALČÍKU A ČARDÁŠE, výběr operetních melodií skladatelů
J.Strausse, F.Lehára a E.Kálmána vstupné: 230 CZK.
Î 30.9.2013, 19:30 hodin, Městské divadlo, Zdeněk Podskalský, Evžen Illín,
Vlastimil Hála, Vratislav Blažek – SVĚTÁCI, Divadelní společnost Háta Olgy
Želenské Praha, režie: Lumír Olšovský
vstupné: 250 CZK.
Î
1. B ZŠ Úšovice.
Rok Alberta Schweitzera 100 let lidskosti
100 let od založení nemocnice v Lambaréné (Gabon)
Jak už jsme Vás informovali 1. září se konal v evangelickém kostele
varhanní koncert Markéty Schley Reindlové. V tomto roce probíhá
rozsáhlá celoroční akce s více než 150 benefičními varhanními koncerty po celé Evropě, doplněná přednáškami, sympoziem a publikacemi
na téma Albert Schweitzer, lidskost, solidarita, vzájemný respekt, světový mír. Kompletní výtěžek všech 150 koncertů putuje do nemocnice
v Lambaréné (Gabon), kterou přesně před sto lety Albert Schweitzer
založil.
ALBERT SCHWEITZER (1875 - 1965)
byl německý protestantský teolog, misionář,
filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař. V roce
1952 obdržel Nobelovu cenu za mír. Schweitzer pocházel z Alsaska. Od roku 1900 byl
kazatelem a vikářem v kostele sv. Mikuláše
ve Štrasburku, od roku 1902 docentem teologie. V roce 1905 začal studovat medicínu,
a to na stejné štrasburské univerzitě, kde byl
docentem teologie (současně kázal, přednášel a zajížděl i do Paříže zdokonalovat se
jako varhaník, koncertoval). Roku 1913 odjel
z Evropy do Afriky a z vlastních prostředků založil v Lambaréné (tehdy Francouzská
rovníková Afrika, dnes Gabon) nemocnici, kterou financoval jednak z darů, jednak
z prostředků, které vydělával jako varhanní virtuóz prostřednictvím koncertů,
na nichž interpretoval především varhanAlbert Schweitzer
ní skladby J. S. Bacha. Albert Schweitzer
navštívil dvakrát Čechy, poprvé v roce 1923, podruhé v roce 1928. Dne 17. ledna
1923 se uskutečnil jeho varhanní koncert v evangelickém kostele v Mariánských
Lázních. Vstup byl volný, posluchači byli ale po skončení koncertu požádáni o příspěvek pro nemocnici v Lambaréné. Program varhanního koncertu 1.9.2013 byl inspirován programem koncertu Alberta Schweitzera v tomto kostele ze 17.1.1923.
Zazněla díla J.S.Bacha, F.Mendelssohna-Bartholdyho, J.Rheinbergera, Ch.M.Widora a česká premiéra současného díla francouzského skladatele a varhaníka Daniela Rotha „Christus factus est“ in memoriam Albert Schweitzer, komponovaného
k příležitosti „Roku Alberta Schweitzera“. Hudební stránka koncertu byla doplněna i vizuální stránkou v podobě promítání diapozitivů s informacemi o nemocnici v Lambaréné
a působení tohoto vyjímečného humanisty.
Stejně, jako při Schweitzerově koncertu v r. 1923 byl i tentokrát veškerý výtěžek
koncertu zaslán nemocnici v Lambaréné.
Na varhany hrála Markéta Schley Reindlová, rodačka z Plzně, absolventka plzeňské
konzervatoře, hudební fakulty AMU v Praze a Hochschule für Kirchenmusik v německém Heidelberku. Bohatá koncertní činnost ji zavedla do spousty evropských zemí. Od
roku 2009 vede kurzy pro chrámové hudebníky plzeňské diecéze.
Kompletní celoroční program „Roku Alberta Schweitzera – 100 let lidskosti”
je iniciativou několika organizací: Německý pomocný spolek pro nemocnici Alberta Schweitzera v Lambaréné - Frankfurt n.M. (Deutscher Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V., Frankfurt am Main); Organpromotion – varhanní
managment; Společnost přátel varhan (Gesellschaft der Orgelfreunde); Výbor Alberta
Schweitzera ve Výmaru (Albert-Schweitzer-Komitee e.V., Weimar). Záštitu nad celým
obřím projektem převzal kromě jiných osobností i prezident SRN Joachim Gauck.
INFOCENTRUM
Hlavní 47, Mariánské Lázně,
tel.: 354 622 474 354 622 474 BEZPLATNĚ
KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně
tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz
21.- 22. září, 19,30 hod. Líbánky, intimní drama ČR
Î 23.- 25. září, 19,30 hod. Nejvyšší nabídka, drama/romantickýItálie
Î 24.- 25. září, 17,00 hod. Zuzana Michnová: Jsem slavná tak
akorát, hraný/dokument ČR
Î 26.- 29. září, 17,00 hod., Oggy
a škodíci, animovaný Francie
Î 26.- 30. září, 19,30 hod. Donšajni, prostopášná komedie ČR
Î
Hradozámecká noc
Letos, v noci na přelomu 31. srpna
a 1. září 2013, probíhala každoroční
Hradozámecká noc i na Státním zámku
Kynžvart, který je ve správě Národního
památkového úřadu.
Program začínal ve 20:00 ve slavnostně nasvíceném zámku. Celý večer se konal koncert Dixieland Bandu pod vedením
Bedřicha Smrčky a probíhaly prohlídky
zámku.
Každá prohlídka začínala nejprve módní přehlídkou ve Velkém sále. Ta představila nejen krásné dobové šaty, ale s vtipem
i historické souvislosti a osoby 17. 18. a 19.
století, které šaty tohoto typu nosily. No
a protože s módou souvisí šití a látky,
požádali jsme návštěvníky hradozámecké
noci, aby každý přinesl čtvereček bavlněné látky a paní patchworkářka Viera Sehnoutková z těch kousíčků, přímo na pokladně zámku sešívala deku, kterou ještě
olemovala, podšila látkou a předala nám
ji tak, abychom ji mohli dát výherkyni
paní Zdeňce. Ta si pro deku přijela a měla
opravdu velkou radost.. I my jsme spokojeni, že že tak deka plní svůj účel a bude
hezkou vzpomínkou. Kateřina Tremlová
Strana 6
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
19. září 2013
Pozvánka do Městské knihovny Mariánské Lázně
Poprvé do školy - poprvé do knihovny - Prvňáčci, kteří letos v září nastupují do 1. třídy
ZŠ a přihlásí se do městské knihovny, mají členství v knihovně na 1 rok zdarma.
Mariánskolázeňské školky a školy zveme i v letošním školním roce na exkurze do
knihovny, stačí se v knihovně předem ohlásit - tel.: 354 622 115 e-mail: [email protected] nebo osobně.
Výstavky knih a soutěžní testy pro mladší i starší žáky jsou pro vás připraveny v dětském oddělení.
Dráček s červenýma očima /k Týdnu knihoven/ 1. 10. 2013 dopoledne v dětském oddělení , četba s knížky Astrid Lindgrenové – připraveno pro děti z MŠ Úšovice.
Ve stopách Nabatejců /Sinajský poloostrov/ 25. 9. 2013 v 17 hodin ve studovně městské knihovny, cestopisná přednáška Ing. Petra Bořila s promítáním – vstupné 30 Kč.
Frantova práva a jiné kratochvíle /k Týdnu knihoven/ 3. 10. 2013 v 17 hodin v přednáškové místnosti - přednáška literární historičky Dr. Věry Kubové z Plzně – /kterou jste
si oblíbili při její poutavé a neformální přednášce o Boženě Němcové/ tentokrát na téma
- česká renesanční próza - parodie cechovních předpisů doplněných třinácti rozmarnými
příběhy - vstup volný.
Dva výtvarníci v hotelu Hvězda
Od 3. září můžete shlédnout v atriu hotelu Hvězda výstavu dvou výtvarníků – malíře pana Josefa Černého a uměleckého řezbáře, mariánskolázeňského rodáka pana Pavla Polidara.
Prvně jmenovaný přední plzeňský výtvarník prezentuje ve Hvězdě své krásné obrazy
ze Šumavy, od moře, z Mariánských Lázní, je to letos jeho čtvrtá výstava. „Mariánské
Lázně já mám moc rád,“ řekl „a jestli jste se všimla obrázků, odsud je jich tu hodně.“
- Ano, všimla, ale myslela jsem, protože máte ateliér na Šumavě, že se věnujete
hlavně šumavské přírodě. - „Ale ano, tu miluji, ale kromě toho mám rád architekturu – kostely, staré domy, ale nejradši mám přece jen krajinu.“ - Jste profesionál, to
znamená, že Vás umění živí? – „Živí, ale neuživí, mám penzi, taky malou, ale žijeme
s manželkou a se dvěma penzemi už se dá něco dělat. Ale snad to jednou bude lepší
a zase se bude kupovat umění. To by mě potěšilo.“ – Nicméně to nic nemění na tom,
že dívat se na Vaše obrazy je ohromně příjemné, jsou krásné a vlídné. – „Těší mě,
že se Vám líbí.“
Jméno Polidar není v Mariánských Lázních neznámé, Váš bratr Jaroslav léta
připravoval lyžařům běžecké stopy, ale jak je možné, že s Vaším uměním se Mariánskolázeňští dosud nesetkali? – (s úsměvem, ale také s povzdechem) „Mariánské
Lázně se o mne nezajímaly, takže tady vystavuji poprvé. Je to dost komplikované zde
vystavovat, galerie zmizely, v muzeu to moc nejde a do Anglikánského kostela nikdo
moc nepřijde.“ – To máte pravdu, ale vraťme se k Vašemu řemeslu. Jak jste se dostal řezbářství? – Já jsem si od dětství vyřezával, ale vyučil jsem se zahradníkem. Začal
jsem ale dělat dřevěné šperky (není světadíl, kde by je někdo neměl), potom, když se
materiální podmínky zlepšily, přešel jsem na větší věci. Učil jsem se hodně od p. Eibla.“
– Vaší doménou jsou postavy? – „Ano, některé věci jsou sice abstraktnější, ale jsou
to většinou reliéfy a ty se zde nedají pověsit.“ – Živil jste se někdy řezbářstvím? –
„Já jsem začal už před revolucí jako občan poskytující služby, byl jsem tedy na volné
noze ještě za totality – ve Františkových Lázních. Protože tam jezdily samé ženy, šly na
odbyt dřevěné šperky.“ – A děláte je stále? – Teď už na to nevidím, mám vadu zraku.“
– Vystavujete ještě+ někde jinde? – Pokouším se, ale ono je hezké vystavovat, ale taky
by se mělo něco prodat a to je mizerné.“
Výstavu doplnil zpěvem a hrou na kytaru pan Mira Kunz, přítel pana Černého. (dkp)
Pan Josef Černý, Pavel Polidar, muzikant Míra Kunz a paní ředitelka Šárka Šestáková.
TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007
Po-Pá teplá jídla až do 17.00 h.!
DENNÍ MENU
Čtvrtek 19.9.
Polévka – Bramboračka 15
Rajská omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 79
Smažený sýr, vařené brambory 70
Halušky se zelím a slaninou 70
Pátek 20.9.
Polévka – Hovězí vývar s masem a nudlemi 15
Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík 75
Smažený květák, vařený brambor, domácí tatarka 69
Špagety s boloňskou omáčkou, sýr 65
Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr 60
Pondělí 23.9.
Polévka – Drůbeží vývar se zeleninou 15
Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory 75
Kuřecí špíz se slaninou a zeleninou, americký br. 75
Čočka na kyselo s opeč. uzeninou, okurka 69
Úterý 24.9.
Polévka – Fazolová s uzeným masem 15
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 79
Vepřové medailonky, vařený brambor, salát 75
Francouzské brambory, salát 70
Středa 25.9.
Polévka – Česnečka se šunkou, brambor. a sýrem 15
Záhorácky závitek z krkovičky, bramborovou kaší 75
Kuřecí roláda se slaninou, vejcem a hráškem, rýže 75
Domácí šunkofleky, okurka 68
Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní 60
Čtvrtek 26.9.
Polévka – Boršč 15
Pečené kachní stehno, červené zelí, knedlík 99
Boloňské lasagne zapečené sýrem 75
Květákové placky s bramborovou kaší 70
Míchaný zelenin. salát s kalamary, česneková om. 70
Pátek 27.9.
Polévka – Hovězí vývar s masem a nudlemi 15
Plíčky na smetaně z vepřového srdíčka, knedlík 79
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Kapustové karbanátky, vařený brambor 69
Zapečené palačinky s tvarohem 65
Pondělí 30.9.
Polévka – Zeleninová polévka 15
Vepřová kotleta zapečená s brambory a smetanou 75
Kuřecí medailonky, hranolky, domácí tatarka 75
Smažený hermelín, brambory, domácí tatar. om. 65
Úterý 1.10.
Polévka – Kulajda 15
Nadívaný vepřový bůček s klobáskou, zelí, knedlík 75
Máslový řízek, šťouchaný brambor 70
Smažené rybí filé, vařené brambory 70
Středa 2.10.
Polévka – Kuřecí vývar 15
Drůbeží játra na slanině, dušená rýže 75
Steak z vepřové krkovičky, vařený brambor, salát 75
Br. knedlíky plněné uzeným, červ.zelí, cibulka 75
Čtvrtek 2.10.
Polévka – Hovězí vývar s játrovou rýží 15
Španělský ptáček, dušená rýže 79
Smažený vepřový řízek, hranolky, tatar. omáčka 75
Pštrosí vejce se šťouchaným bramborem 75
Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink 70
Pátek 3.10.
Polévka – Pórkový krém
Hovězí guláš s cibulkou, knedlík 79
Vepřový kotlet s šouletu, okurka 75
Tortellini s vepřovým masem, sýrová omáčka 69
venkovni dětské hřiště
bistrocafe.newyorkml.cz
19. září 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 7
Podstatné jméno starosta ODSTÁVKA TEPLA VE MĚSTĚ
je od slova starosti
Dalkia Mariánské Lázně informuje o přerušení dodávek tepla
v celém městě.
To platí stoprocentně zvláště o některých pánech nebo dámách, kteří
stojí v čele obce a na 200% o těch, jejichž obec byla už několikrát pod
vodou, jako například jihočeská Putim.
Starosta Mgr. Petr Matouš přijal nabídku mariánskolázeňských hoteliérů, konkrétně hotelu Krakonoš na relaxační pobyt a přijel si tam odpočinout. Hovořili jsme
spolu v hotelové jídelně. - Pane starosto, kolikrát už
jste museli bojovat s vodou? – „Za posledních 10 let
třikrát. Poprvé v roce 2002, to byly nejhorší záplavy
v historii Putimi, potom v roce 2009 a naposledy letos na
začátku června.“ – My si tady v Mariánských Lázních
vůbec nedovedeme představit tu hrůzu z velké vody.
Starosta Putimi
Jak to ti lidé vydrží? – „Snaží se zachránit, co se dá,
Mgr. Petr Matouš.
když voda opadne, zjišťují, jak moc jim dům zničila a zda
se tam vůbec budou moct vrátit a potom přijde jednání s pojišťovnou, často dostanou
rodiny 50 000 Kč a dělej, co umíš. Lidé jsou opravdu ve složité situaci.“ – Jaký máte
věkový průměr v obci? – „V naší obci žije 521 obyvatel, do 18 let 110, seniorů asi 150
a ostatní jsou v produktivním věku. Je to vlastně zdravý věkový průměr. Nejsložitější
je povodňová situace pochopitelně pro seniory. Letos bylo zasaženo 35 nemovitostí,
výška hladiny byla pochopitelně různá, polovina domů, to byli právě senioři.“ – Jsou
i takoví, kteří se do Putimi už nevrátí? – „Myslím, že v první chvíli to přijde na mysl
skoro všem. Jenže mnohdy nemají ani kam jít a potom s ubíhajícím časem a úspěšnými
opravami na to zapomenou.“ - Na to, jak se chovají pojišťovny, jste mi už vlastně
odpověděl. – „Ale ono to tak jednoduše nejde říct. Každá pojišťovna je jiná a lidé mají
také různé pojistky. V roce 2002 byla situace opravdu neutěšená. Pojišťovny vyhlásily
moratorium a 10 let nechtěly v této lokalitě nemovitosti pojišťovat a ty, které se k tomu
uvolily, chtěly ohromné peníze. Teď ještě nevíme, jak se zachovají.“ - A co pro vás
představovala nabídka zdejších hotelů? – „Ti, kteří mohli a byli schopni, už tu nabídku využili, myslím, že to je teď asi 15 rodin a jednotlivců a já musím říct, že to bylo moc
milé, když uprostřed povodní, které trvaly 14 dní, zavolal v podvečer pan Richter a nabídl mi pobyt. Pro nevyspalého a unaveného člověka je představa relaxace ohromná. A nebyl jsem sám, všichni si to moc pochvalovali a za tu možnost děkují.“ – To dárce určitě
potěší a přicházela solidarita i odjinud? – „V nouzi poznáš přítele a my jsme poznali,
že máme spoustu přátel. Vlna solidarity vůči Putimi byla mohutná – sbory dobrovolných
hasičů z jižních Čech z Vysočiny a z celé republiky. Navázali jsme také větší spolupráci
s Charitou a s Adrou. Pomáhaly nám s dobrovolníky, s financemi, se stavebními pracemi.
Těchto organizací se hlásilo spousta a s pracemi nám pomáhalo až 100 lidí denně, přijeli
skauti i lidé z firem. Jen mě mrzelo, že díky politické krizi, která zabrala 1. místo, nebyl
čas na to, aby tato solidarita a nezištná pomoc byla vyzdvižena. Škoda. Zasloužili by si
to.“ – Která řeka vám tam udělala takovou rotiku? – „Blanice a my jsme ohrožováni
i Otavou. Ta vystoupá, utvoří hráz a u nás vznikne putimské povodňové jezero, které
zaplaví nemovitosti.“ – Dá se tomu do budoucna nějak zabránit? – „Dají se zmírnit
následky. Těsně pod Putimí vede silnice, je tam most přes řeku Blanici, a kdyby se tam
udělaly propustě, aby voda mohla odcházet i jinudy, takových deset nemovitostí by se
zachránilo. Hned jak přijedu, máme schůzku s krajem a povodím a začne se pracovat na
této možnosti.“ – Přeji Vám a celé obci, ať to vyjde.“
(dkp)
Na parovodu v ulici Nákladní byla lokalizována porucha na dvou axiálních kompenzátorech a úniky páry. Způsob opravy je možný pouze výměnou těchto komponentů.
Komplikací je, že montážní svary se mohou provádět pouze na potrubí o max. teplotě
30 stupňů. Z tohoto důvodu bude parovod v celém městě odstaven z provozu v sobotu
21. 9. od 12.00 hod. Předpokládáme obnovení dodávek tepla v neděli 22. 9. do 22.00
hod. V sobotu se ve 12.00 hodin odstaví parovod z provozu a po vychladnutí se provede
výřez potrubí s kompenzátory. V neděli od 8.00 hodin bude probíhat vlastní oprava (výměna). Předpoklad nezbytné doby opravy je 8 hodin. Pak po úspěšných RTG zkouškách
svarů bude probíhat najíždění parovodu s cílem co nejdříve obnovit dodávky tepla.
Všichni naši zákazníci budou o této odstávce včas s předstihem písemně informováni
a informace proběhne i v TVML.
(Ing. Bc. Pavel Kolář)
1. A ZŠ Jih.
Knihkupectví Nezbytné knihy
Možná ho mnozí Mariánskolázeňští ještě nezaregistrovali, i když existuje
ve dvoře nad Biovegetkou už téměř rok. Jeho otevřením si charismatická paní Simona Šigutová splnila svůj sen. V příjemném interiéru prodejny
jsme si chvíli povídaly.
1. B ZŠ Jih.
Není to riskantní krok otevírat v současné době knihkupectví? – „Každopádně ano,
ale myslím si, že kterýkoliv obchod v dnešní době otevírat je risk.“ – Jenže chleba lidé
kupovat musí, ale knihy ne. – „Ano, pokud není na chleba, kultura včetně knihy se
zcela pochopitelně odsune na poslední místo. Ale stále jsou tací, pro které je kniha velmi
důležitá k životu a já si myslím a hlavně doufám, že to tak bude i nadále.“ – Máte veškerou literaturu nebo se na něco specializujete? – „Veškerou od jazykových učebnic
po esoteriku, dětské knihy, prostě veškerý sortiment, který je na trhu, kdybych náhodou
něco neměla, je to možné objednat. Dnes vychází spousta titulů, někdy až moc. Objednávám z různých nakladatelství, od různých distributorů, novinky chodí několikrát do
týdne. Nemám jen školní učebnice.“ – Který druh literatury se nejvíce prodává? –
„U nás v Mariánských Lázní jde hodně na odbyt esoterika a dlouhodobě dětská kniha.
Děti čtou, dost čtou, není to sice až tak masové, ale mají o knihy zájem, asi více kluci než
děvčata.“ – Je možné v prodejně knih něco zlepšovat a vymýšlet nové věci? – „To je
dost těžká otázka. Co se týká sortimentu tak ani ne, ale co se týká přístupu k zákazníkovi
ano. Popovídání, rada, pomoc při výběru, to je plus malých obchodů. Jinak se dá prodej
knih doplnit zajímavými přednáškami a to také děláme.“ – Ještě mi řekněte, je možné
se tímto druhem podnikání uživit? – „Uživit ano, zbohatnout ne. Nemám prodavačku,
jsem tady sama, možná to do budoucna bude lepší, už teď se prodej o trochu zdvihl.“ –
Mariánské Lázně jsou malé město, je tu i málo rozmanitých obchodů. Jak se Vám
tady podniká? – „Jsem spokojená. Pro mě je to splněný sen, není to sice úplně jednoduché, nicméně si myslím, že jsem neudělala špatně. Práce s knihou je krásná a já ráda
pracuji i s lidmi, a když se to spojí, můžu říct, že mě toto podnikání dokonale naplňuje.“
– Přeji Vám, aby to tak hodně dlouho zůstalo. (dkp)
1. C ZŠ Jih.
Interiér prodejny.
Strana 8
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
19. září 2013
Pohádková cesta „Lesem Řáholcem“
na hrad Kynžvart
Město Lázně Kynžvart spolu s Léčebnými lázněmi připravilo již tradičně poslední srpnovou sobotu rozloučení s prázdninami, které se neslo v duchu pohádky.
Okolí hradu Kynžvart se v letošním roce proměnilo na „Les Řáholec“, ve kterém se
děti mohly setkat s Rumcajsem, Mankou a Cipískem, vodníkem Volšovečkem, nechyběl
ani hajný Robátko, černovlasá Anka, kněžna Majolena a knížepán a také komteska. Ve
dvě hodiny odpoledne vyrazily první dětičky na cestu, aby si u každé pohádkové postavy
splnily úkoly, které si pro ně Rumcajs a ostatní pohádkové bytosti připravili. Na hradě je
čekali šermíři ze spolku Valkenava. Pro odvážné a fyzicky zdatné návštěvníky připravila
Záchranná služba Royal Rangers traverz a další náročné úkoly. Zájemců o tuto atrakci
bylo opravdu hodně. Dlouhou frontu si vystáli i ti, kteří si nechali namalovat obrázky na
obličej. Z těch se potom stali piráti, víly nebo veverky. Pro návštěvníky měly připravené
stanoviště i Lesy České republiky, s.p., kde si mohli děti i rodiče prověřit své znalosti
o životě v přírodě. A samozřejmě, že po výstupu na hrad nesmělo chybět občerstvení.
Něco na žízeň a také na zahnání hladu si mohli návštěvníci zakoupit ve stánku přímo na
hradě, ve kterém obsluhovali naši dobrovolní hasiči z Lázní Kynžvart. U ohně na nádvoří
hradu si každý mohl opéct buřty. Rozloučit se s prázdninami na hrad Kynžvart přišlo
spoustu dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědečků a myslím, že si to všichni díky krásnému počasí hodně užili. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli
a všem, kteří přišli a užili si s námi krásnou slunečnou sobotu. (Bc. Romana Kováčíková)
zních
v Mariánských Lá
ACTAPOL, spol. s r.o.
Tepelská 137
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 620 832
mobil: 777 822 724
e-mail: [email protected]
Takové množství dětí a jejich rodičů se zúčastnilo akce.
JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ANGLIČTINA JAKO SVĚTOVÝ JAZYK
Vyučuje Mgr. Petr Patka
Ń říjen až červen, odpoledne a večer, 1hodina týdně
Ń celkový počet hodin 25 (hodina = 60 minut)
Ń výuka v malých skupinách (4 – 12 osob)
Ń výklad v češtině
Ń základem britská a americká angličtina
Ń učebnice: Alena Kuzmová: ENGLISH ALL AROUND
SEZNAM KURZŮ:
Ń Začátečníci
Ń Mírně pokročilí
Ń Středně pokročilí
Ń Pokročilí
Ń Konverzační
NA.
SOUČASNÁ ANGLIČTI
JEDNODUŠE
A BEZ ZASTARALÝCH
POUČEK.
(Kurz angličtiny pro školy a samouky)
Ń cena za kurz: 3.300 Kč
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
Mgr. Petr Patka,
tel. 602 371 465,
[email protected]
19. září 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 9
SPORT
6. ROČNÍK GOLFOVÉHO TURNAJE
CHOPIN CUP 2013
V pátek dne 30. 8. 2013 se konal 6. ročník tradičního golfového turnaje CHOPIN
CUP za účasti osobností společenského,
kulturního a obchodního života, které pojí
záliba v klasické hudbě a sportu. Turnaj
navštívili například herečka Bára Munzarová, herec Martin Trnavský. Nejdelší
cestu na turnaj absolvoval hráč z Mexika.
Dvě ceny obdržel a ve vynikající kondici
se předvedl Michal Kandráč, kromě vítězství ve své kategorii si odnesl i cenu za
Nearest to pin. VÝSLEDKY:
Společná kategorie 0-18:
1. Michal Kandráč
2. Jana Semotamová
3. Richard Mrázek
Společná kategorie 18,1-36:
1. Miroslav Radvan
2. Pavel Čopák
3. Šárka Šestáková
Pořadatel: Artefact
1. A ZŠ Úšovice
Michal Kandráč – na fotu je s vitěznou
trofeji- výtvarné dílo od Miroslava Kečerky,
speciálně vyrobené k této příležitosti.
Družstvo žen Royal Golf Clubu ML
získalo 3. místo v nejvyšší soutěži
- Extralize žen ČR 2013
O víkendu 31.8. a 1.9.2013 se na hřišti GC Čeladná hrálo golfové finále
extraligových družstev ČR, kterého se úspěšně zúčastnilo naše reprezentační družstvo žen ve složení Silvie Dittertová, Stanislava Kopejtková, Petra Kvídová, Iveta Poslední, Nela Mašková a Gabriela Vítů.
V semifinále, které se hrálo za hezkého počasí v sobotu, nastoupilo naše družstvo
proti ženám z GC Erpet. Po dopoledních čtyřhrách byl stav zápasu vyrovnaný 1:1, ale
v odpoledních čtyřech dvouhrách dokázala zvítězit pouze Staňa Kopejtková a naše ženy
prohrály 4:2.
V neděli, za vydatného deště, hrálo naše družstvo o 3. místo s GC Čechie. Tento zápas
se hrál ve zkrácené verzi, jedna čtyřhra a dvě dvouhry. První bod pro naše družstvo získala dvojice Silva Dittertová a Iveta Poslední, které hrály čtyřhru a zvítězily na 14. jamce
5/4. Další bod uhrála Petra Kvídová, která vyhrála na 17. jamce 3/1. Poslední utkání, ve
kterém Stáňa Kopejtková vedla na 16. jamce o 1 jamku, se už dle soutěžního řádu ČGF
nedohrávalo a obě hráčky si připsaly pro své družstvo po 1/2 bodu. Ženy RGCML zvítězily 2,5 : 0,5 a právem jim patří 3. místo v Extralize žen pro rok 2013.
„Z tohoto výsledku mám samozřejmě velkou radost“, říká Oldřich Nechanický, hlavní
trenér klubu. „Podařilo se nám do týmu úspěšně začlenit mladé hráčky, Gábinu Vítů 12
let, Nelu Maškovou 13 let a Ivetu Poslední 16 let, které svými výsledky v průběhu celé
sezóny prokázaly své herní kvality. Věřím, že díky tomu bude naše družstvo žen schopno
i v budoucnu pravidelně bojovat o zisk některé medaile v této nejvyšší soutěži družstev.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení klubu za podporu, kterou reprezentantům všech
věkových kategorií poskytují.“ Vedení klubu děvčatům a hlavnímu trenérovi klubu
O. Nechanickému touto cestou děkuje za vzornou reprezentaci klubu a města.
(Nechanický, Budka)
Fotbal Viktorie
Mariánské Lázně
Muži ------------------------------------------21. 9. M.L. – Královské Poříčí (15.00)
05. 10. – M.L. – Frant. Lázně (15.00)
Dorost ----------------------------------------29. 9. – M.L. – Horní Slavkov (15.00)
Žáci -------------------------------------------5. 10. – M.L. – Aš/Skalná (10.00 + 11. 45)
Přípravka starší ----------------------------22. 9. – M.L.- Chodov/NR (10.00)
6. 10. M.L. – Ostrov (10.00)
Přípravka mladší --------------------------22. 9. –M.L. – K. Vary (11.30)
6. 10. – M.L. – Ostrov (11.30)
ESA KARLA ZICHA
3. ročník tenisového turnaje na počest
Karla Zicha, nad nímž převzal záštitu
místostarosta města Mariánské Lázně
Petr Horký, se za nádherného počasí
konal v sobotu 24. 8. 2013.
Z čestných hostů přijali mezi jinými
pozvání herci Pavel Zedníček a Martin Trnavský, režisér Petr Slavík a jako
vždy patronka turnaje Jana Zichová v doprovodu sestry zpěváka Karla Zicha, paní
Marie Dohalské. Turnaj se hrál ve čtyřhrách. Zvítězili Pavel Denk a Petr Tuháček. Dvojice Martin Trnavský a Petr Slavík uhrála třetí místo. Pořadatel: Artefact.
Pavel Zedníček v akci.
Zveme Vás na
MILHOSTOVSKÉ
POSVÍCENÍ
které se koná
ve dnech
20.9. - 29.9.
2013
v hostinci U pejska a kočičky
(ZÁVIŠÍN 35)
CO PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENO?
STUDENÉ PŘEDKRMY: ☛ Husí játra ve vlastní šávě
☛ Domácí vepřová tlačenka
☛ Uzená mísa s okurkou
TEPLÉ PŘEDKRMY:
☛ Moravská uzená krkovička, křen
☛ Staročeská klobása, hořčice
☛ Smažené žampióny s bylinkovým tvarohem
POLÉVKY:
☛ Bramborová polévka
☛ Česnečka s opečeným chlebem
☛ Slepičí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky
HLAVNÍ JÍDLA:
☛ Pečená kachna, červené a bílé zelí,
houskový a bramborový knedlík
☛ Husa pečená s jablky, bílé zelí,
houskový a bramborový knedlík
☛ Staročeská vepř. pečeně, špenát,
špekový knedlík
☛ Svíčková na smetaně, brusinky,
houskový knedlík
☛ Pečená žebírka na medu
☛ Selská vaječná omeleta
(zelenina, šunka, houby)
☛ Posvícenský talíř (kachna, vepřová, uzená,
zvěřina, bramborák, zelí)
DEZERTY: ☛ Posvícenské koláčky
☛ Ovocné knedlíky
☛ Povidlové taštičky
NÁPOJE : ☛ Pivo Chodovar, Gambrinus
☛ Víno Znovín Znojmo a Lahofer Znojmo
Nabízíme k pronájmu 2 haly ve Staré Vodě
o celkové ploše 2.500 m2 s manipulačním prostorem cca 8000 m2
Ń Celková plocha oploceného
Družstvo žen Royal Golf Clubu ML získalo 3. místo v nejvyšší soutěži - Extralize žen ČR
2013. Zprava: kapitánka- Silvie Dittertová, Stanislava Kopejtková, Petra Kvídová,
Iveta Poslední, Nela Mašková a Gabriela Vítů.
a uzavřeného areálu činí 15.894 m2.
Ń Jedna hala má kompletní rozvod vzduchu a zázemí,
druhá hala je skladovací – možnost regálů do 8m výšky.
Ń Vlastní vlečka hned vedle areálu.
Ń Nádvoří areálu je pokryto vysoce zátěžovým asfaltem.
Ń Vhodné i pro překladiště.
Tel: 777 870 067 • email: [email protected]
Strana 10
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
19. září 2013
SPORT
Černá neděle trstěnických fotbalistů
FC Stará Chodovská – FC Trstěnice 5:1, (1:1)
Úvodní hvizd rozhodčího nabudil trstěnické hráče, kteří se snažili nepustit soupeře
k míči a první gól padl již v 18. minutě při krásné střele Bezdičky. Šanci Chodovských
proměnil ve 44. minutě hráč Lembacher. Začátek druhého poločasu byl opět ve vedení
Trstěnických. Hráči Staré Chodovské skórovali v 63. minutě po krásné provedené akci
přes střední zálohu a stopery Trstěnic. To jim dodalo sil a hned v 68. minutě se stav utkání změnil na 3:1 po skvěle provedené akci hráče Hejmy. V 73. minutě skóroval opět hráč
Lembacher, a navýšil tak skóre domácího týmu. Poslední a konečný gól padl skvělou
trefou Bečváře, který ukončil stav utkání na 5:1 v 85. minutě.
TR/F-Či
PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET ORIENTACI
První říjnový víkend pořádá Mariánskolázeňský orientační klub MLOK 19. a 20.
závod oblastního žebříčku.
Akce není určena pouze pro aktivní závodníky, ale je otevřena i širší veřejnosti. Po
oba dny je centrum pod sjezdovkou u restaurace Koliba. V sobotu 5. října vyběhne první
závodník ve 13 hodin. Start i cíl je situován pod bývalým hotelem Kamzík. O den později se vše podstatné odehraje přímo na sjezdovém svahu a jeho nejbližším okolí. Start
je naplánován na desátou hodinu dopolední. Kromě běžných kategorií jsou připraveny
i liniové tratě s fáborky, závod pro rodiče s dětmi nebo jednoduché tratě pro úplné začátečníky, již si chtějí tento sport poprvé vyzkoušet.
Případný zájemce ať si s sebou vezme 40, Kč na zaplacení startovného a poloviční
obnos na zapůjčení elektronického čipu.
Josef Milota
STŘÍBRNÉ
FINÁLE
Na tenisových dvorcích SK TENIS Duchcov se od 7.9.2013 konal celorepublikový dorostenecký turnaj.
Nádherné a pro tenis ideální slunečné
počasí pozitivně působilo i na výkon reprezentantky mariánskolázeňského tenisového klubu TCF PURUM Mariánské
Lázně Nikoly Nováčkové. Soustředěným
a odhodlaným výkonem a to především
v semifinálovém zápase s Terezou Kozerovskou ( Lokomotiva K.V.) si Nikola po
výsledku 6:2, 0:6 a 7:5 a třech hodinách
vybojovala finálovou účast.
Změna počasí, kdy účastnice finálového zápasu našly tenisové kurty zcela pod
vodou, se podepsala i na dalším jeho průběhu. Boj o medaile začal s několikahodinovým zpožděním, na upravených, ale
velmi mokrých kurtech. Nikola předvedla
kvalitní tenis. Po vyrovnaném výkonu,
kdy o výsledku rozhodovalo spíše sportovní štěstí, slavila vítězství soupeřka.
Stříbrná medaile je taková malá odměna za nepříjemnosti spojené s předešlým
potížemi se zády, a zároveň tímto předvedeným výkonem Nikola dokázala, že tyto
potíže jsou skutečně již minulostí. (RN)
ZVEME VÁS NA
ZÁPASNICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH VEDL
REPREZENTAČNÍ TRENÉR JUNIORŮ
Hvězdná sestava zápasníků se účastnila týdenního soustředění Sokola Mariánské Lázně.
Kdy se poštěstí, aby se na žíněnce potkalo šest medailistů z M ČR, navíc pod vedením trenéra juniorské reprezentace ve volném stylu Tomáše Adama ze Stříbra. Byl to
výborný nápad, jež před patnácti lety realizoval šéftrenér mariánskolázeňského zápasu
František Hejplík: spojit síly se stříbrským oddílem. Ve větším počtu a kvalitní konkurenci se pochopitelně cvičí lépe.
Všichni přistoupili k přípravě na podzimní část odpovědně. Trénovalo se dvoufázově, zbyl i čas na návštěvu bazénu. Litry potu a vyčerpanou energii doplňovali zápasníci
s trenéry v restauraci Kamenný dvůr. Tamní personál – Michal Kokštein, Petra Hejhalová,
Jitka Seidlová, Michal Petřík a Stanislava Henychová – se už dá skoro počítat do oddílu.
„Soustředění splnilo svůj účel,“ shrnul hlavní organizátor Hejplík. „Věřím, že ve
druhé polovině roku na turnajích nějaká umístění na stupních vítězů ještě vybojujeme.
Jenom mne trochu mrzí neúčast některých našich členů. Pár se jich ani neomluvilo.
Takové obsazení jako letos, kdy jsme tu měli i juniorské reprezentanty Jana Matějku
a Lukáše Adama ze Stříbra, se už nemusí příště sejít.“
Zájemci o tento mužný sport se mohou hlásit na kterémkoliv tréninku. Cvičí se každé
pondělí a pátek od 16 do 18 hodin.
Josef Milota
NOHEJBALOVÝ
TURNAJ
„O POHÁR HRANIČNÍHO KAMENE“
V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2013, OBEC DRMOUL - NOHEJBALOVÉ KURTY
Program:
9:00 hod. zahájení ,od 9:30 hod. zápasy
ca. 14:00 hod. vyhlášení vítězů, předání cen
ca. 15:00 hod. ukončení
Turnaje se zúčastní družstva členských obcí
Svazku Mariánskolázeňsko – z Dolního
Žandova, Drmoulu, Lázní Kynžvart, Staré
Vody, Tří Sekery, Trstěnic, Valů, Velké Hleďsebe a Vlkovic. Hosty budou družstva z bavorských obcí Neualbenreuth a Mähring.
Přijďte podpořit sportovce své obce!
Účastníci prázdninového soustředění.
POŘÁDÁ
pro školní rok
JAZYKOVÉ KURZY
NĚMECKÉHO,
ANGLICKÉHO
A RUSKÉHO
JAZYKA
2013/2014
Úplní začátečníci
Mírně pokročilí
Středně pokročilí
A1
A2
B1
Výuka 60 min./ 80,- Kč
40 hodin za rok
Přihlášky do kurzů dostupné
v Infocentru Mar. Lázně – zasílejte
do 6. 9. 2013 na adresu Manag,
Kyjovská 637, 348 15 Planá
Nikola Nováčková
Další informace najdete na www.ivmanag.eu,
nebo volejte: Mgr. Veronika Vavříková, manažerka projektů a lektorka
email: [email protected], tel.: +420 777 074 319
Zahájení kurzů v týdnu
od 9. 9. 2013
v bývalé učebně pana
Mgr. J. GRACI
Chebská 1, 353 01 Mariánské Lázně
19. září 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Koupím starší mandl, délka válce 100 – 120
cm. Tel.:602767880.
• Koupím garáž v lokalitě Třešňovka, Husova ul. Nebo okolí Chebské křižovatky. Tel.:
608060230.
• Koupím 1 + 1do 40m2 a do 600 000,-Kč. Jen
v M.L. Uvítám upozornění na tel. 725000369.
PRODEJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Prodám rodinný dům ve Valech. Tel.:
608898500.
• Prodám zařízení z nově otevřené prodejny:
nerez stojky na textil, skleněnou vitrínu, malý
konferenční stolek + 2 klubová křesla, prodejní
pult, figurinu, dělící stěnu a poličku z kostek.
Kontakt denně od 13.00 do 18.00 na tel.:
723780684.
• Prodám krb. Vložku značky „STEKO“ 14kw,
včetně oplechování, čelní okno – otvírání nahoru i do boku. Málo používané 7 let. PC 25
000,-Kč, NC 15 000,-Kč. Tel.: 731129953.
• Prodám novou bílou plynovou varnou desku
zn. Mora. Tel.:724800750.
• Prodám moped zn. Babeta, rychlý, bezva
stav. Cena 4 000,-Kč. Tel. 720444196.
• Prodám za rozumnou cenu byt 3 + 1 na
Hlavní třídě, vedle hotelu Continental, 90m2.
Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113.
• Prodám rodinný domek s malou hospůdkou
v obci Drmoul. Možnost jiného využití. Dobrá
cena. Tel.: 604942855.
• Prodám štěňata rotweilera, očkovaná, odčervená, rodiče s PP. Odběr začátek září,
cena dohodou. Tel.: 606334777.
• Prodám kompletně zrenovovanou garáž –
Panská Pole – Husova ulice. Tel.:602832046.
Cena dohodou.
• Prodám kompletní zařízení prodejny s oděvy,
Dykova 311, M.L. – 2 roky používané + ramínka. Tel.: 773774460.
• Prodám malou chatu 40m2 s pozemkem 1
200m2 v klidném malebném prostředí Slavkovského lesa, na kraji obce Úbočí u Dolního Žandova. V chatě je zavedena elektřina
220/380, studna vzdálená 50m na obecním
pozemku. Suché WC. Cena 440 000,-Kč Tel.:
773519126.
• Prodám dětský kočárek, dvojkombinace –
modrý – levně. Tel.: 608060230.
• Prodám 1 + 1 OV, 48 m2, 3.p. nad |Hlavní
třídou bez výtahu, ciáhla – topení plyn dálkový,
vodovod, sklepní kóje, parkování, eurookna.
Tel.: 739258205.
• Prodám levně odšťavňovací 3 hrnce na
čistou šťávu – z jablek a z jakéhokoliv jiného
ovovce. Cena 35,-Kč. Tel.: 725000369.
• Prodám 2 + 1, 53m2, 5. P., výtah, Podhorská
ulice, M.L. Tel.: 760000369, bez realitky.
• Prodám velkou klec na králíčka za 500,-Kč.
Tel.: 728822705.
• Prodám nebo pronajmu rodinný dům dvougenerační ve Valech. Dohoda na místě. Tel.:
608898500.
• Prodám RD 7 km od M.L., krásné prostředí,
3 + 1, koupelna, WC přízemí, WC v patře, vytápění kotlem na tuhá paliva a kotel na plyn,
garáž, zahrada. Tel.: 605285484.
• Prodám 2 nové desky na kuchyňskou linku,
béžový mramor, cena dohodou. Informace tel.:
608060230
• Prodám Peugeot 306, výborný stav, výhodná
koupě, dvojmístný, velký kufr. Tel.: 721676543
POPTÁVKA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Hledám pronájem bytu 40-50m2. Ne panelák;
od přímého majitele. Vyšší patro, s výtahem.
Rozumný nájem, od září 2013.Tel. 607808853.
• Zkušená administrativa, personalistka a
mzdová účetní s částečnou znalostí NJ a RJ
hledá zaměstnání v Mar. Lázních. Kontakt:
702456222.
• Žena 50 let hledá přivýdělek na víkend nebo
úklid na celý týden. Pracuji na směny. Tel.:
732375869.
• ID hledá práci – úklid – domácí práce, volejte
739831273.
• Koncertní agentura přijme brigádníky –
prezentace koncertů, prodej vstupenek. Tel.:
607889474,777053177, 606267032.
• Přijmu kadeřnici s živnostenským listem.
Tel.: 736643179.
• Firma Autospektrum 2000 s.r.o., Mariánské
Lázně přijme do pracovního poměru prodejce
vozů. Požadujeme zkušenost s obchodní pozicí, orientace na trhu s automobily,komunikativní a prodejní dovednosti. Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel.: 725 916 467.
NABÍDKA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Pronajmu 2 + KK Mladějovského, část. zařízený, k nastěhování 1. 8., cena 5 000,-Kč +
cca 3 000,-Kč energie, byt je po rekonstrukci.
Tel.: 777944479.
• Pronajmu byt 3 + 1 v Dolním Žandově, zateplený, nová okna, balkon, pěkné bydlení.
Tel.: 354627141.
INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na jedno vydání), bez originálního kuponu
z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání).
KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….
• Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Ušovicích,
Mar. Lázně. Zařízený, nájem 9000 + elektřina.
• Pronajmu garsonku v Úšovicích za 3 tisíce +
2 tisíce služby. Jen slušnému nájemci. Kauce.
Tel.: 602476876
• Pronajmu byt 1+4 v Mar. Lázních s vybavenou kuchyní. Cena 10 000 včetně energií.
Tel. 607839229
• Pronajmu 2+1 prostorný, kompletně zrekonstruovaný byt. Cihlová zástavba, slunný, dobrá
poloha, plynový kotel, nájem 6000 + poplatky.
Tel.: 977729161.
• Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,
saunér, pedikúra, manikúra a nehtová modeláž. Akreditováno MŠMT ČR, MAV0 s. r. o,
individuální výuka! Dále učíme masáže lymfatická, reflexní terapie nohou, obličeje,
horkými lávovými kameny, sedativní, aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace
celé páteře a další www.vip-relax.cz, www.
mavo.eu Tel: 602478448, 604238911.
• Nabízím zajímavou práci ve firmě APOLENNA – čištění oděvů, krejčovství, Mar. Lázně.
Vyučení v oboru vítáno. Mob.: 602767880.
• Pronajmu byt v Mar. Lázních, Kollárova ul., 2
+ 1+ balkon. Zcela zrekonstruovaný. Cena vč.
poplatků 8 000,-Kč. Tel.: 00491776771190.
• Odvezu cokoli kdykoli kamkoliv do 2,5t.
Tel.:737645600, e-mail:[email protected]
• Pronajmu pěkný byt 1 + 1 s balkonem v Mar.
Lázních, blízko centra. Tel..m728961716
• Přenechám nově zavedenou prodejnu textilu
v Mariánských Lázních včetně dámského zboží a zařízení. Roh Ruské a Mladějovského ulice, vedle baru Maui. Kontakt denně od 13.00
do 18.00 na tel.: 723780684.
• Pronajmu slunnou garsonku po rekonstrukci,
6 000,-Kč/měs. Včetně poplatků, nekuřák, bez
zvířat, kauce podmínkou. Tel.: 728314741.
• Pronajmu 2 + KK Mladějovského, část. zařízený,
k nastěhování 1. 8., cena 5 000,-Kč + cca 3 000,-Kč
energie, byt je po rekonstrukci. Tel.: 777944479.
• Pronajmu byt v M.L. 2 + 1, část. zařízený,
kuch. linka, spotřebiče, balkon, parkování.
Nájem + energie 9 500,-Kč + kauce. Tel.:
606650089.
• K pronájmu byt 3 + 1 v Dolním Žandově,
zateplený, nová okna, balkon, pěkné bydlení.
Tel.: 354627141.
• Pronajmu byt v Mar. Lázních, Stavbařů
576/8, 4 + 1, zcela zrekonstruovaný, v klidné
lokalitě. Tel.:607736768.
• Pronajmu v Úšovicích garsonku nově kompletně zařízenou, cena 5 000, kauce nutná.
Jen pro slušného člověka. Tel.: 607944904.
• Pronajmu dlouhodobě pokoj v RD
část. zařízený. K disp. spol kuchyň, zahrada, prádelna, místo k parkování.
Tel.:728785460,606645455.
• Přenechám zahrádku v osadě Na Výsluní –
po skončení vegetačního období. Cena dohodou. Tel.: 728 767 490.
• Pronajmu pěkný byt 2 + 1v Mar. Lázních –
Úšovicích. Tel.: 728961716.
Strana 11
• Soukromé hodiny angličtiny a ruštiny, cena
180,-Kč/45min. Tel.:774541124.
• Dlouhodobě pronajmu byt 1 + KK, luxusní,
zařízený, slušnému nájemci, nekuřákovi. Nájem 6 500 + služby + 2 kauce. Tel.: 776847266.
• Pronajmu byt 2+1 na Hlavní tř. v Mar. Lázních. Nájem 7.500,- + 4.000,- poplatky /měs.
Tel. 737 264 264.
• Pronajmu nebytový prostor 25m2 + WC v
prostorách čajovny v M.L. Vhodné na služby.
Cena 2 900 Kč + energie. Tel.:721712254.
• Pronajmu velký byt 86m2 – 2 + 1 upravený
na 3 + 1. Cena 7 000,-Kč +ě energie. Dlouhodobě. Tel.: 721712254, 607913038.
• Dvě garáže k pronájmu na Třešňovce, bezejmenná 733 Mar. Lázně. Tel.:
724109062.
• Pronajmu slunný byt 2 + 1, Klíčova ulice,
nájem 5 000,-Kč + el. a služby, cca 2 500,-Kč.
Tel.: 775673515, 775673514.
• Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1, 70m2, 1.
Patro, Plzeňská ul., nájem 6 500 + energie +
kauce. Tel.: 737319005.
• Zveme vás do prodejny oděvů, Dykova
311, M.L.(bývalá lékárna ), kde probíhá výprodej s 50% slevou. Tel.: 773774460.
• Pronajmu pěkný velký byt 2 + 1 v Úšovicích, stará zástavba, cena dohodou. Tel.:
728961716.
• Pronajmu v Úšovicích vedle polikliniky nově
zrekonstruovanou zařízenou garsonku s balkonem v patře. Nájem 5 900Kč + energie. Tel.:
602181640.
• Pronajmu byt 4 + 1v rodinném domě ve Velké Hleďsebi, 110m2, nájem 8 500,- + energie.
Tel.: 721537609.
• Nabízím prostor 20 m2 – vhodný pro kosmetiku a
podobně. Areál nové polikliniky. Tel.: 606810803.
• Nemáte čas na úklid své domácnosti? V tom
případě jsem tu pro Vás. Slušná, pečlivá, spolehlivá, zkušenosti mám. Tel.: 728356662.
• Pronajmu pěknou garsonku. Nekuřák, bez
zvířat, kauce podmínkou. 6 000,-Kč včetně
všeho. Tel.:728314741.
• Pronajmu v Úšovicích garsonku, nově kompletně zařízená, cena 5 000,-, kauce nutná.
Jen pro slušného člověka. Tel.: 607944904..
• Pronajmu pěkný velký byt 2 + 1 v M.L. –
Úšovicích, stará zástavba, cena dohodou. Tel.:
728961716.
• Pronajmu 1 + KK Chebská ul. – v německé vilce naproti Kauflandu. Ihned. Tel.:
721009771. Není nutná kauce.
• Pronájem podkrovního bytu v Nákladní ulici
522. Tel.: 603701930
• Pronajmu byt 1 + 1 ve 2. poschodí s balkonem, Chebská 408, M.L.. Nájem 4 400,-Kč +
vedl. Služby na 1 osobu 305,-Kč + energie. +
kauce. Tel.: 721377003.
• Výuka francouzského jazyka pro děti i dospělé. Tel.:721676543.
VÝMĚNA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Vyměním velký rodinný dům zařízený za
2 byty a doplatek. Nutno vidět. Dohoda Tel.:
608898500
Distribuční místa Mariánskolázeńských novin
Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní
Î Knihy
Text inzerátu:
!
Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma)
Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641
Î Čerpací
stanice OMV, Agip, Texaco
Chopin. dům
Î Tabák pí. Solehová - Hlavní nahoře
Î Tabák pí. Solehová - Hlavní dole
Î Trafika pí Solehová - u tržnice, Chebská ul.
Î Trafika Hamrníky
Î Trafika Husova ulice
Î Trafika Chebská křižovatka, Sazka
Î Trafika u Zlaté koule
Î Potraviny Velká Hleďsebe Havlíčkova ul.
Î Potraviny Prior Velká Hleďsebe
Î Tabák Poliklinika, Tepelská ul.
Î Potraviny u Luny, Úšovice
Î Domov seniorů, Mar. Lázně
Î Nápoje
Svoboda Velká Hleďsebe
Úšovice (Neckerman)
Î Květinářství u Penny marketu - Úšovice
Î Potraviny Teplá
Î Trafika na VoraPub
Î Trafika nádraží občerstvení
Î Nezbytné knihy
Î Trafika Teplá - Radová
Î Restaurant Holiday
Î Pošta Mariánské Lázně, Úšovice,
Velká Hleďsebe
Î Zdravotnické potřeby - Kamenný dvůr
Î New York bar café
Î BistroCafé - Úšovice
Î Prodejna
Strana 12
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
LUŠTĚTE S NÁMI - 9. KOLO
Nová Karna, spol. s r.o.
9. SOUTĚŽNÍ PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA
VÍTĚZSTVÍ 175
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
tel./fax: 354 623 876
tel. prodejna: 354 626 173
Začátek 20. století. V roce 1909 se ředitelem stává Alexander Mons-Rollmann. Vedle
operní tvorby vytvořil kvalitní činoherní repertoár a dotvořil činoherní soubor. On sám
byl tzv. … (viz 1. tajenka), jako ředitel ztvárnil celou řadu postav - Mefisto, Vilém Tell,
Othello, markýz Posa a další. Jeho působení je označováno za tvůrčí vrchol chebského
divadla do 1. světové války. Válka provoz divadla ukončila, budova byla občas využívána jako kino pro … (viz 2. tajenka).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19. září 2013
e-mail: [email protected]
www.novakarna.cz
15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Droga; sídliště nájezdných kočovníků; italský operní pěvec. - B.
1. TAJENKA. - C. Tón; rašeliniště; příchuť; závaly. - D. Nosál; předmět na ucpání úst;
dopravní prostředek; národní škola (zkratka). – E. Americké kosmické těleso; jméno
detektivkáře MacDonalda; súdánské sídlo; povel k obratu. - F. Dny v římském kalendáři;
účesy; tiskařské písmo; svůdná žena. - G. Vietnamská dynastie; kamptér; projímadlo;
„cesta meče“. - H. Mýdlo; italské pohoří; kožich; kultovní místo boha měsíce. - I. 2.
TAJENKA. - J. Značka počítače; známka; honič.
SVISLE: 1. Čarovník; slovenské město. - 2. Část těla; ne tady; dout. - 3. Finské sídlo;
český film; Senecův bratr. - 4. Člen náboženské společnosti; zelenina. - 5. Římské číslo;
vojenská jednotka; spojka souřadící. - 6. Horko; hořlavina; souhlas. - 7. Primát; daně;
knoflíčky. - 8. Hluk; ruský malíř. - 9. Falc; Starořekové; předložka. - 10. První muž
stvořený bohy; terénní nerovnost; mezinárodní kód Slovenské republiky. - 11. Evropské plavidlo; pořadí; polyp. - 12. Šelma; potřeba vodáka. - 13. Útok; bitka; bod mrazu
(anglická zkratka). - 14. Náš dramatik; nikdo; cizí mužské jméno. - 15. Cesty vedoucí
k zadní části hradu; záchvěv.
Řešení 7. kola: A. Proud; elina; akavi. - B. SOUČÁST MĚSTSKÝCH. - C. KK; Nemo;
lehy; boura. - D. Opona; jola; part; Sn. - E. Válí; Namo; Orsa; log. - F. Ska; toky; drak;
conf. - G. Cha; pavé; vrak; ortel. - H. Olina; moon; Iber; OA. - I. DIVADELNÍ BUDOVU. - J. Yzopy; nielo; choroš.
Řešení křížovky (vyplněný obrazec) zasílejte do 15. října 2013 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 35301 Mar. Lázně, e-mailem na adresu
[email protected] Do slosování stačí tajenky nebo alespoň jedno sudoku. VK
O krále „Sudoku“ - 9. soutěžní kolo
KLASIKA
2X LEHKÁ
Řešení
7. kola
Nábytek s fantazií…
NA VYBRANÉ MODELY
vystavené v podnikové prodejně
až 40% SLEVA!
!
kupón 15% sleva
- platný do konce roku 2013 – kupóny se nesčítají
ČTRNÁCTIDENÍK MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY, redakce Tepelská 867/3a, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 605 288 641, e-mail: [email protected], [email protected], facebook.com/MarianskolazenskeNoviny
vydavatel společnost V.D.O. Group s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, evidenční číslo MK ČR E 21175, šéfredaktor Jana Drahokoupilová. Za obsah, formulaci a původnost příspěvku ručí autor článku.
Download

mln10_13 - Mariánskolázeňské Noviny