Mnoviny
ariánskolázenské
NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
6. června 2013 Ě číslo 3 Ě ročník I. Ě cena 15 Kč
Základní škola praktická a speciální
v Mariánských Lázních nabízí
LETNÍ KERAMICKÝ
KURZ pro Vaše děti.
V tomto čísle si přečtete:
Zprávy z radnice
Hasičské střípky
Î Revmatologie
Î Kulturní přehled
Î Škola Jih – 90 let
Î Kontejnery k světu
Î Sportovní zprávy
Î Čtenáři nám píší
Î Letiště Skláře
Î
Î
Kroužek bude probíhat od 12.8. do 16.8.
2013 vždy od 9:00 do 13:30 hodin
v budově naší školy. Podrobnější informace získáte na tel. 728166026
nebo [email protected]
ROYAL GOLF CLUB
v Mariánských Lázních
Festival Kontejnery k světu je ohromný nápad, jen počasí už horší být nemohlo. Snímek je z neděle 26. května
(vystoupení Mistra Vladimíra Párala), kdy organizátoři měli ještě naději na další slunné dny.
HUDBA
V OBRAZECH
POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTA-
VY PRACÍ ŽÁKŮ Základní školy praktické a speciální, Mariánské Lázně –
Hamrníky. MĚSTSKÉ DIVADLO MA-
RIÁNSKÉ LÁZNĚ, pondělí 10. 06. 2013
v 17.00 hodin. Výstava potrvá do
31.7.2013. Doprovodný program – recitované pásmo žáků ZŠPaS
Upozornění
pro čtenáře
Na četné dotazy znovu upozorňujeme, že Mariánskolázeňské noviny
vycházejí každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci. Datum dalšího čísla je vždy na
1. straně v pravém rohu dole.
Investice města na r. 2013
Místostarosta Horký: „Rád bych čtenáře informoval podrobněji o investicích města Mariánské Lázně v roce
2013. (str. 4)
Letos již potřinácté
se konal Festival porozumění, na němž
se setkává svět lidí postižených a svět
lidí zdravých. (str. 6)
LETIŠTĚ SKLÁŘE
V posledních letech utichly zprávy o sklářském letišti, nekonají se ani slety ultralehkých letadel. (str. 12)
Radní pro sport Michal Kandráč
nám odpověděl na několik otázek
Sport a Fond sportu? Podmínky pro sportovce se zlepšují, přispívají k tomu
nová Pravidla pro rozdělování dotací na sport v našem městě. Podle těchto pravidel se rozdělují příspěvky na investice, činnost, akce a na systémovou činnost.
Celkem se letos rozdělí 3,6 milionu korun. Myslím si, že tato částka pro letošní rok potěšila všechny sportovní subjekty. Účelem těchto dotací je podporovat
mládež ve sportování. Plně si také uvědomuji, jaké mají kluby problémy, a proto
se budu snažit tuto částku ještě navýšit. Optimální je podle diskusí mezi sportovci a v komisi sportu částka kolem 5 milionů.
Centrální vytápění? V dnešní době je priorita zlevňovat nebo minimálně stabilizovat cenu tepla. Proto mě potěšila připravovaná investice do centrálního vytápění firmou Dalkia, která novým kotlem na biomasu deklaruje stabilizaci cen tepla. Líbí se mi, že budou mít možnost variabilně reagovat třemi zdroji podle toho,
který bude zrovna nejvýhodnější. Tato investice bude 140 milionů korun a určitě
přispěje i k modernizaci našeho centrálního vytápění a ke spokojenosti občanů.
Daň z nemovitosti? Prioritně jsem byl proti větším odvodům a určitě by mělo
dojít k úpravě již v příštím roce. Jedna z mých podmínek byla, aby celá tato částka šla do obnovy komunikací. Letos se připravuje rekonstrukce Nákladní ulice
a v součinnosti s firmou Chevak se začne opravovat ulice Palackého a pak by
měly následovat další problematické komunikace.
Doprava? Viděl jsem už několik studií i z jiných stejně velkých měst. Připadají
mi účelové. Nikdo mi ale ještě relevantně nevysvětlil, proč nás stojí doprava ve
městě tolik peněz. Jen v letošním roce nás to bude stát minimálně 10 milionů
korun. Proč je tak drahá sice vidíme v uzávěrkách, ale tomu moc nevěřím. Nejvíc
mi vadí argument „Dáte nám méně peněz, tak my zdražíme jízdné“, to je pro
mě absolutně nepřijatelné. Rezervy se dají najít vždy, jen je musím chtít hledat.
Rozvoj města? To je dobrá otázka. Nevím, co bychom dělali, kdybychom neměli naše minerálky. Musíme dát prostor investorům a nalákat je do našeho
města. Někde na okraji by měla vyrůst zóna pro lehkou průmyslovou výrobu, aby
lidé měli práci a neutíkali jinam. Ta měla být připravená už dávno, abychom investory přivedli již dříve. Já jsem optimista, a tak se tohoto projektu nevzdávám.
Je však ohromně těžké vyvíjet takovouto činnost, když máte svou práci. Jsem
určitě v příštím období připraven vnést do městské samosprávy pozitivní energii,
jak získáváním dotací, tak i osobním přístupem.
Správa městských sportovišť? Určitě to byla dobrá věc, získali jsme mnoho
informací a pasportizoval se majetek. V současné době přibývá stále více stížností na tuto správu, jak je manažersky vedená. Největší problémy řešíme na
Komisi sportu zejména na Viktorce a na zimním stadionu. V areálu Viktoria jsou
velké problémy s údržbou a čistotou. Neodborně je ošetřována travnatá plocha
a na umělé ploše nejsou zase objednávány pravidelné roční údržby. Tam hrozí
sankce, protože plocha byla vystavěna z dotace. Podle vyjádření specializované
firmy vypadá tato plocha jako po 5 letech používání. Je třeba udělat kroky, abychom tyto chyby urychleně napravili.
dobře reprezentuje město a náš kraj
Rudolf Nechanický jn. obsadil 3.místo
v turnaji Pilsner Urquell Czech PGA
Tour. Skvělého výsledku dosáhl R.Ne-
chanický jn. ve druhém turnaji sezóny
Pilsner Urquell Czech PGA Tour, který
se hrál 27.-28.5.2013 na hřišti v Berouně pod názvem MEDIA PRO-AM
2013. S celkovým výsledkem po dvou
kolech – 2 pod PAR hřiště skončil na
děleném třetím místě. O vítězi v turnaji
rozhodovala rozehrávka, ve které byl
šťastnější Peter Švajlen ze Slovenska,
jenž hned na první jamce porazil Lukáše Tintěru z Karlových Varů. Ruda
Nechanický zahrál v prvním kole turnaje „pouze“ PAR hřiště a do druhého
kola startoval se ztrátou jedné rány za
vedoucími hráči. I přes vynikající pasáž mezi jamkami 7 a 10, kdy zahrál
dvě Birdie a jeden Eagle na jamce č.9
s parem 4, se mu nakonec nepodařilo
stáhnout ztrátu z prvního kola. Tento
člen mariánskolázeňského Royal golf
Clubu prokázal dobrou herní formu,
která mu, doufejme, vydrží do jeho
startu na divokou kartu v příštím týdnu od 6.6.2013 v největším a nejtěžším turnaji letošní sezóny na českých
hřištích. Jedná se o turnaj druhé nejvyšší profesionální Evropské kategorie Challenge Tour, který se hraje pod
názvem D+D Real na hřišti Kunětická
Hora. (BuNe)
NAJDETE NÁS
i na facebooku
Můžete zde zanechat vzkazy redakci,
vzkazy čtenářům, náměty na články,
fotky, pozvánky atd...
facebook: Mariánskolázeňské Noviny
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 20.6.2013
Strana 2
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
Šéfkuchaři vařili na kolonádě Mateřská škola Na Třešňovce
Pět soutěžních týmů servírovalo návštěvníkům kolonády pět soutěžních menu
a výběr z jídel ovlivnilo poměrně chladné počasí, ale s tím vším soutěžící počítali.
Kromě hudební produkce zpívající fontány se postaral o zpříjemnění akce Akordeonový orchestr Alexandra Smutného.
Zúčastnily se následující hotely: Orea Vital Hotel Sklář, Orea Hotel Palace
Zvon**** Mariánské Lázně, Orea Hotel Pyramida**** Praha, Orea Hotel Excelsior**** Mariánské Lázně, Orea Hotely Bohemia**** & Monty**** Mariánské Lázně.
„Prezentujeme gastronomické umění našich kuchařů a myslím, že je opět velmi slušný zájem. Hosté si mohou vybrat buď celé menu, nebo jednotlivá jídla.
A protože je zima, vyhrávají teplé polévky. Tradici jsme položili před 3 lety na
zahájení lázeňské sezóny na Arnice, ale protože se nám ten koncept příliš nelíbil, rozhodli jsme se pro termín o týden později přímo tady na kolonádě,“ řekl
mi gen. ředitel Orea Hotels pan Filip Kühnel. „Myslím, že ta akce dobře zapadá
do koncepce lázeňství a těšíme se na příští rok,“ dodal. Byla to velmi příjemná
akce, která přilákala na kolonádu velké množství lidí. Vítězem, tedy nejlépe hodnoceným týmem, byl za své menu zvolen hosty mariánskolázeňský OREA Hotel
Excelsior se šéfkuchařem Evaristem Tiněrou. (dkp)
Navštívíte-li mariánskolázeňské mateřské školy, zjistíte, že je jedna hezčí,
barevnější a veselejší než druhá. Jednou z nich je školka Na Třešňovce
v čele s paní ředitelkou Hanou Smetákovou. O všem, co se týká dětí
a práce s nimi, jsme si spolu popovídaly nad šálkem kávy. - „Máme 56 dětí,
2 třídy po 28,“ řekla paní ředitelka, „je to vyšší počet, ale dostali jsme výjimku.
Zájem o školky je velký, nemůžeme všem bohužel vyhovět. K zápisu letos přišlo
39 dětí, ale vzít můžeme jen 18. Maminky potom nemohou nastoupit do práce
a jsou z toho nešťastné. Tady ale není jiné řešení.“ – Berete děti od 3 let? –
„Pokud to jde, mohou být i mladší.“ – Máte nějaké požadavky, co dítě musí
umět, když jde do školky? – „Ani ne, ale nemělo by se počůrávat, nicméně děti
jdou k zápisu na jaře a do září to zvládnou odstranit.“ – Je ještě povinná školka
poslední rok před 1. třídou? – „Není, ale pro ty děti, které ten rok absolvují je
bezplatná, tedy bez školného, které dělá 50 Kč/měs. Pro děti je pak nástup do
školy jednodušší, zvyknou si samozřejmě také na režim, jejich znalosti a dovednosti jsou individuální, ale snažíme se, aby znaly barvy, počítaly do 10 a správně
držely tužku, to je dnes dost oříšek. Loni si chválily kolegyně ze základní školy,
že jsou prvňáčkové dobře připraveni, je to ale různé, podle toho, jak se děti sejdou. Od 1. ledna 2013 platí školné i děti s odkladem školní docházky.“ - Co děti
a počítače? –„ Zítra budou mít premiéru, přijdou nám nainstalovat nootbooky.
Já osobně pro to moc nejsem, ale ono to bez nich dnes nejde, gramotnost po
této stránce je důležitá, tady samozřejmě nebudou sedět u monitoru hodiny, toho
si užijí doma dost, spíš až moc.“ – Jste spokojená s vybavením a zařízením
školky? – Určitě, máme všechno, co potřebujeme, školka je skutečně výborně
zařízená.“ – Kolik máte zaměstnanců? – „Čtyři pedagogy, kuchařku a uklízečku a musím dodat, že jsme myslím ohromný kolektiv. Vyhovíme si vzájemně a
mě zde kolegyně opravdu krásně přijaly. I s rodiči je dobrá spolupráce, nestěžuji
si, zdá se, že jsou spokojeni, důležitější však je, že jsou spokojeny děti.“ (dkp)
VE ŠKOLCE NA TŘEŠŇOVCE
Kuchaři v plné zbroji.
PŘENOSNÉ MUZEUM
V sobotu 11. května proběhlo v prostorách městského muzea zahájení výstavy
letošního výtvarného česko - německého projektu s názvem „Přenosné muzeum“. Autory jsou žáci Gymnázia a OA v Mariánských Lázních a Keplerova
gymnázia ve Weidenu i.O. pod vedením paní Marty Nyklesové a pana Axela T
Schmidta. Tento projekt je už sedmým společným výtvarným projektem. V letošním roce jsme se nechali inspirovat hrázděnou architekturou, tolik typickou pro
oblast Chebska, a dále uměleckým sklem, které bylo zakoupeno během posledních dvaceti let v rámci festivalu GLAS- KUNST - ORTE ve Weidenu. Studenti
nejprve společně navštívili skanzen Doubrava, Manský dvůr a další blízké obce
s hrázděnou architekturou. Na základě studia této architektury vytvořili návrh
vlastní hrázděnky, který byl zpracován technikou dřevořezu a posléze vytištěn.
V další fázi studenti nafotili skleněné umělecké objekty ve Weidenu a vybrali
vhodné detaily fotografií. Poté byly v počítači sesazeny dohromady jednotlivé
díly domu a zaplněny detailními barevnými fotografiemi. Návrh byl dále vytištěn
na 15 skleněných deskách a z nich je složené naše „Muzeum“. Na výstavě jste
mohli vidět i fotografie skleněných objektů a různé návrhy hrázděných štítů, které
předcházely konečnému řešení. Výstava trvala do 2. června, ale bude později ke
shlédnutí na festivalu Chebské dvorky. Vernisáž zpříjemnili svým zpěvem a hrou
na kytaru studenti 6.A: Hynek Groman, Dominika Staňková, sestry Hajíčkovy
a student hotelové školy Jakub Roman. Mgr. Marta Nyklesová
Práce studentů vzbuzovaly velkou pozornost.
bylo ve čtvrtek 16. května doslova přeplněno. A to nejen dětmi, ale hlavně
rodiči a prarodiči, kteří si přišli poslechnout přání svých ratolestí a praratolestí ke
Dni matek. Fotoaparáty cvakaly, dokonce i kamery vrčely ve snaze zachytit ten
nejroztomilejší úsměv, grimasu. Co může být krásnějšího, než je dětská bezelstnost, bezprostřednost a zaujatost pro věc nebo také pro něco jiného, než se
na nich právě žádá. Jejich projev je kouzelný, nic nepředstírají. Dlouhý program
byl oceňován bohatým potleskem, komu jinému by se mělo aplaudovat víc? Myslím, že i slzičky v oku dospělých se objevily. A není divu.
(dkp)
Nožičku přes nožičku a začínáme…
Co jsme v minulých novinách
nenapsali…
VOŘÍŠKIÁDY 3.5. SE ZÚČASTNILO 65 SOUTĚŽÍCÍCH VE 4 DISCIPLÍNÁCH:
V malých plemenech obsadili prvních pět míst: 1. Pavlíková Adéla s Bobešem (pejska si odvedla domů v únoru z našeho útulku), 2. Postránská Adéla
s Mášou, 3. Liška František s Maxem, 4. Holakovský Pavel s Gatranem, 5. Rubášová Šárka se Samantou.
Ve velkých plemenech: 1.Voltro Tomáš s Tondou, 2. Hesová Nikola s Lady,
3. Kořán Roman s Maxem, 4. Bernardová Jar. s Jackem, 5. Hegyköziová Marie
s Argem.
Dítě a pes: 1. Pavlíková Adéla s Bobešem, 2. Bělohradský Matyáš s Lupenem,
3. Vajkaj Adam s Čikinou, 4. Černý Jáchym s Fannynkou, 5. Apjárová Eliška
s Beruškou.
Překážková dráha: 1. Hesová Nikola s Lady, 2. Klímová Daniela s Dafym,
3. Tučková Eliška se Sárou.
Proběhla ukázka a představení všech pejsků z útulku a volba nejlíbivějšího psa
(opět divácké hlasování) a nejlíbivějším pejskem útulku se stal bígl Tom. Na
dobrovolném vstupném se vybralo 888 Kč a bude použito na zakoupení vodítek.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme mohli tuto akci
uspořádat. (JV)
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 3
ZPRÁVY Z RADNICE
VELETRHY
Rada města souhlasila na základě
doporučení KLCRK s účastí a prezentací města Mariánské Lázně na veletrzích cestovního ruchu - Expotravel
Jekatěrinbug (4. – 5.10. 2013) a Reisen & Caravan Erfurt (listopad 2013)
v expozici agentury CzechTourism
a jejich financováním dle důvodové
zprávy. – V Jekatěrinburgu se Mariánské Lázně myslím nikdy veletrhu
nezúčastnily? – Pan starosta Král:
„Ne, to je úplná novinka, tam se nikdy nejelo, ale myslím, že je to velmi
správné rozhodnutí, protože ruský trh
je velmi perspektivní a provozovatelé hotelových zařízení mi jistě dají
zapravdu, že ruské klientely přibývá
a díky tomu, že ji tady máme, Mariánské Lázně jsou na tom podstatně lépe
než ostatní lázeňská města, která byla
vázána třeba jen na českou klientelu,
která významně prořídla, poté, co vešla v platnost nová úhradová vyhláška. Jekatěrinburg leží ve Sverdlovské
oblasti, která je tradiční zájmovou
oblastí Mariánských Lázní, protože
Nižní Tagil, naše partnerské město, se
nachází právě v této rozsáhlé oblasti.
V Jekatěrinburgu je český konzulát –
i tam jsme navázali kontakty – a při
každé návštěvě jsme nezapomněli
naše město propagovat. Víme, že destinace Mariánské Lázně je v této oblasti velmi oblíbená a dá se očekávat
ještě zvýšený zájem turistů. Druhým
místem, které jsme schválili, je Erfurt,
ale tam se jezdí už dlouho, lázně ho
vyhodnotily jako velmi důležitý.“ (dkp)
Možné využití
minerálních zdrojů
Rada města vzala na vědomí zprávu
předsedy Asociace cestovního ruchu Ing. Šnajdra o možném řešení
využití minerálních zdrojů ve městě
a ukládá starostovi svolat jednání za
účelem nalezení právní formy společnosti města, která by byla správcem
a provozovatelem minerálkovodů ve
městě. – Na podrobnosti jsem se
zeptala místostarosty RNDr. Horkého: - „Byl jsem na několika jednáních
na ministerstvu zdravotnictví a na ČIL
(Český inspektorát lázní) a v tuto chvíli
víme, že poměrně kvalitní a vydatné
prameny v Pottově údolí jsou nevyužívány. Objevilo se několik aktivit, které
by tyto prameny chtěly využívat. Jsou
ve správě Léčebných lázní M.L. a.s.,
které deklarují ochotu jednat o využití pramenů, a protože zatím všechna
jednání probíhala neurčitě a město
nemá na stole žádný konkrétní projekt, je na 1. červnový týden svoláno
jednání, kde bychom si měli vysvětlit
situaci, a pokud by prameny v Pottově údolí byly využívány, přijde na řadu
diskuse o tom, jak by se město do
této aktivity zapojilo. Všichni víme, že
přírodní léčivé zdroje v Mariánských
Lázních, zejména prameny, jsou to, co
nás živí, a proto je aktivita města zcela
přirozená.“ (dkp)
Jak je městská policie připravena na sezónu?
Odpovídá velitel MP kapitán Jiří Ďurčo: „Jsme připraveni tak, jako v minulých letech. Posílíme hlídky v lázeňské části města, soustředíme se hlavně na
dopravu, ta nám dělá velké problémy, ale chtěli bychom přistupovat k hostům
jako informátoři, nechceme upřednostňovat persekuci, nicméně jsou i tací hosté,
kteří na nic jiného neslyší. Stále ještě je dost lidí, kteří si myslí, že si zde mohou
doslova dělat, co chtějí, a ty je třeba trochu umravnit. Pro letošní sezónu jsme
díky rozhodnutí zastupitelů dostali nové služební vozidlo, dále máme stále hlídky
na jízdních kolech, to se setkalo s dobrým ohlasem, lidé kvitují, když se cyklisté
objeví v parcích nebo na jiných místech, kde je nečekají. Problémy ale nedělají
jen hosté, jsou to i mariánskolázeňští, zejména pejskaři. Je to evergreen – krásné čisté město, krásné parky a psí hromádky jedna vedle druhé, znepříjemňuje
to život ostatním, od majitelů pejsků je to bezohledné. Snažíme se zvýšit represi.“- Které přestupky řešíte nejčastěji? – „Samozřejmě přestupkům vévodí
doprava- zákaz vjezdu, zákaz zastavení, nedodržování dopravních značek atd.
Neprovádíme měření, to by mělo být prioritou Policie ČR. 70% všech přestupků
padá na vrub řidičům aut s poznávací značkou Karlovarského kraje. Mezi další
časté přestupky patří drobné krádeže, hlavně v nákupních centrech. Překvapivě
často se jedná o lidi velmi slušně postavené, kteří snad mají tuto činnost jako
sport, jinak si nedovedu představit, že jim to stojí za tu ostudu. No a samozřejmě
nás neustále trápí vandalismus, hlavně v nočních hodinách, když jdou lidé posilněni alkoholem, dokazují si svoji statečnost na ničení značek, laviček a podobně.
Hodně nám pomáhá kamerový systém, stěžejní část města je jím pokryta. Poslední skupina přestupků jsou drobné krádeže na sídlištích.“ (dkp)
STUDIE NA STÁNÍ ZMĚNA PRAVIDEL
pro kočárovou dopravu
Nechali jste vypracovat studii na
nové stání, bude se realizovat ještě
letos? Zeptala jsem se RNDr. Horkého: - „Zatím ještě není v tomto smyslu
rozhodnuto. Jsou sice v novém rozpočtu na tuto akci rezervovány peníze,
nicméně vytipovaný prostor pod Novými lázněmi se ukázal jako nevhodný
a dostali jsme několik petic a stížností. Je tedy problém kam s kočárovou
dopravou, řeší se to už také řadu let.
Přece jen koně mají své biologické
potřeby a prostředí kolem není potom
příliš optimální. V současné době se
uvažuje o části nevyužívaného parkoviště na Mírovém náměstí – na jižní
straně, kde stojí málo aut a po úpravě
by asi bylo možné tento prostor využít. Rada města si je vědoma, že kočárová doprava patří ke koloritu města
a rozhodně ji nechce zrušit.“ (dkp)
Opravy
zastávek MHD
„Výběrovými řízeními se snižují nákla-
dy na jednotlivé realizace, jak jsem se
zmínil v jiném článku,“ řekl pan místostarosta Horký, „ v této chvíli jsme
ušetřili 130 tis. korun, které použijeme
na opravy zastávek MHD.“ (dkp)
pronájmu
nebytových
prostor
Místostarosta Petr Horký: „Nájemci
velice často investují do nebytových
prostor a nové zásady řeší to, že rada
města před rozhodnutím o pronájmu
bude mít materiály – posudek investičního technika, v jakém stavu daný
nebytový prostor je, popřípadě, kolik je
do něj potřeba investovat a zda bude
investovat nájemce nebo město. To,
jakým způsobem budou řešeny neodepsané investice, které nájemce do
daného NP dal, to je velký problém.
Někdy to dělá velké částky. Důležité
je, že nyní budeme mít informace předem a můžeme se rozhodnout, zda
prostor upravíme my nebo zda bude
investovat nájemce.“ (dkp)
KARLOVARSKÝ
KRAJ
přispívá ze svého rozpočtu na cestov-
ní ruch. V tomto roce je to na projekt
PR Citylighty – Mariánské Lázně, které by měly rozšířit informační možnosti
města, akce by měla být realizována
do konce roku 2013. (dkp)
SEŠLA SE DOZORČÍ
Pozvánka k návštěvě RADA MĚSTSKÉ
přírodního parku Prelát
NEMOCNICE
Na podzim 2012 byly v parku na Prelátu za finančního přispění Města Mariánské Lázně, sponzorského daru firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
a z prostředků veřejné sbírky vybudovány firmou Outdoor solutions – lanové parky s.r.o. nízké lanové překážky.
V současné době se již mohou plně využívat. Provozovatelem lanového parku
je město Mariánské Lázně a správcem je Městský dům dětí a mládeže
Mariánské Lázně „Dráček“. Veškeré
potřebné informace včetně kontaktů
a provozního řádu jsou k dispozici na
informačních tabulích v areálu parku.
Zástupce Ing. Miroslav Míka podal MR
zprávu o jejím jednání. Rada vzala na
vědomí, že díky sníženým zálohám po-
jišťovny je nemocnice, podobně jako
všechny ostatní, ve svízelné situaci.
Město pravděpodobně uvolní prostředky na zajištění 24hodinové péče
na chirurgické ambulanci. „ Na to jsme
dali slib, dodal pan místostarosta, „ale
bohužel teprve po zasedání zastupitelstva jsme dostali přesné vyčíslení nákladů na tuto službu, bude to tedy projednáno na příštím zastupitelstvu.“ (dkp)
ZÁPISY
z provedených kontrol
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Rada města vzala na vědomí předložené zápisy z provedených kontrol nebytových prostor ve vlastnictví města podle schváleného plánu
kontrolní činnosti za měsíc duben.
– Znamená to, že kontrolujete stav
pronajatých nebytových prostor? –
Pan místostarosta RNDr. Horký: „Když
rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor, máme jakousi povšechnou informaci o tom, v jakém je stavu,
ale přesnější představu nemáme, ani
netušíme, kolik je třeba do něj investovat. Po době užívání nájemcem by
měl prostor být vrácen v původním
stavu. Rada města pověřila odbor investic, aby zajistil postupnou kontrolu
všech nebytových prostor tak, abychom při nových pronájmech věděli,
v jakém stavu prostor je a jaké potřebuje investice. 7. května jsme dostali
další zprávu z odboru investic o prohlídkách nebytových prostor.“ (dkp)
RADA MĚSTA
vzala na vědomí zprávu o kontrolách dotovaných projektů, která neshledala nedostatky. Místostarosta
Petr Horký: „Ano, to je sice pravda,
ale existuje mediálně velmi známý
problém NUTS2 Severozápad. Minulý týden dokonce vláda ČR rozhodla
o převodu 3,1 milardy z programu
Severozápad do jiných programů
tak, aby se do konce účetního období
těchto dotací stihlo vyčerpat co nejvíce. V současné době je pochopitelně
pro nás dobrá zprava, že kontrolní orgány nenašly závady, ale část peněz
nebyla proplacena a my v této chvíli
nemáme proplaceno cca 15 milionů za
rekonstrukci Masarykovy ulice. Je to
velká částka, ale některá srovnatelná
města v kraji jsou na tom daleko hůře,
čekají na proplacení mnoha desítek
milionů korun.“ (dkp)
HLASUJTE PRO
NEJLEPŠÍ STAVBU
KARLOVARSKÉHO KRAJE
• Nejlepší stavbu
(http://www.stavby-karlovarska.cz/cz/
hlasovani-skk#stavba)
• Nejlepší projekt
(http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/
hlasovani-skk#projekt)
• Zachráněnou památku
(http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/
hlasovani-skk#pama
Jak hlasovat a pravidla soutěže: http://
www.stavbykarlovarska.cz/cz/jak-hlasovat-a-pravidla.Internetovéhlaso-
vání soutěže Stavby Karlovarského
kraje potrvá pouze do 7. června 2013
(16:00). Zúčastněte se ho na http://
www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani-skk. Abyste mohli být zařazeni
do slosování o 20 lákavých cen, je
třeba odhlasovat ve všech 3 částech
hlasování (stavba, projekt, památka).
Strana 4
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
ZPRÁVY Z RADNICE
Harmonogram oprav místních komunikací
v Mariánských Lázních v roce 2013
silnice - frézování povrchu a položení nové živičné vrstvy; chodníky - výměna
povrchu - betonová dlažba
Komunikace
termín
m2
Reitenbergerova
2.- 9.5
součet
Karlovarská, Dusíkova
9- 10.5.
součet
Máchova, Hlavní po Hotel Cristal
13.-17.5.
součet
Libušina, Janáčkova
20.-21.5.
součet
Americká
22.-23.5.
součet
17.listopadu
24.-27.5.
součet
Skalníkova (Provádí firma SILBA Plzeň)
28.-31.5.
4500 m2
součet výměr
Palackého od Kovárny po Úšovickou křižovatku - jen lokální výtluky s ohledem
na připravované výkopové práce pro rekonstrukci kanalizace (CHEVAK s.r.o. –
začátek prací srpen 2013)
13. – 20.5.
Chodník – Ruská od č.p. 229 - 334
červen 2013 500
Chodník – Česká ulice
červen 2013 400
Chodník - Bezejmenná
(v případě schválení navýšení rozpočtu)
červenec 2013300
Chodník – Hlavní od Úšovické křižovatky po č.p.442
(v případě schválení navýšení rozpočtu)
červenec 2013750
Chodník – Skalníkova od č.p. 449 - 451
srpen 2013 55
Chodník – Americká od č.p. 436-438 a 470 - 468 srpen 2013 350
Chodník – Reitenbergerova k okružní křižovatce
(v případě schválení navýšení rozpočtu)
srpen 2013 120
Silnice – Chopinova, Masarykova,
17.listopadu, úsek Polní - Palackého
srpen 2013 4100
Silnice – Školní(Hamrníky), Mánesova, Čapkova, U Pily, Zeyerova
(v případě schválení navýšení rozpočtu)
Září 2013
5070
Bez návaznosti na výše uvedený harmonogram budou souběžně probíhat další
opravy a údržby komunikací, které jsou kryty rozpočtem na rok 2013.
Investice města na rok 2013
Místostarosta Petr Horký: „Rád bych čtenáře Mariánskolázeňských novin informoval podrobněji o investicích města Mariánské Lázně v roce 2013, protože
prosté číslo v rozpočtu toho příliš neřekne. Obyvatelé možná ani netuší, že při
300milionovém rozpočtu bude město v tomto roce investovat zhruba 60 milionů, což je číslo opravdu vysoké a rozhodně ukazuje, že město své investiční
peníze jen neprojídá a neprodává majetek jen proto, aby byl zajištěn provoz.
Přesná částka je 58 mil 158 tis. korun a já bych se rád zastavil u některých
významných a zajímavých položek. Nejožehavější situace je kolem komunikací.
V současnosti jsme právě svědky mnoha oprav, nicméně je několik míst, která
by potřebovala generální rekonstrukci. V letošním roce to bude Nákladní ulice,
tam už je dokonce po výběrovém řízení. Tím bude splněn jeden slib. Komplikovanější situace je u ulice Palackého. Asi před měsícem jsem svolal velké jednání
pracovníků investic z MěÚ a hlavně Chevaku, kde došlo k dohodě, že letos na
podzim provede Chevak rekonstrukci kanalizace v té nejnižší části Palackého
ulice – kolem kovárny a my budeme s nimi postupně tuto ulici opravovat. Jde
o to, aby v roce 2014 byly dohotoveny zbylé dvě etapy – od Eko akvaria nahoru. Do komunikací dáváme celkem 25 mil. korun. Dále se bude opravovat ulice
v lokalitě Stavební mlýn a ulice Boženy Němcové. Další investicí je dokončení
parkoviště u Krakonoše a točny pro autobusy u horní stanice lanovky. Zastupitelstvo uvolnilo v dubnu z přebytku roku 2012 10 mil. na opravu chodníků a komunikací a v současné době se zpracovává plán, aby se peníze mohly vyčerpat
v roce 2013. Tak jako každý rok jdou investice do škol, největší z nich je fasáda historické budovy školy Jih, ostatní investice jsou už nižší. Za 560 tis bude
v domě Chopin realizována rekonstrukce topení a sociálního zařízení a zateplení
zadní části objektu. Správa městských sportovišť spravuje bazén, zimní stadion
a areál Viktorky a v letošním roce bude realizován hlavně solární systém v bazénu, který by měl snížit energetickou náročnost, dále bude realizován vrt na
čerpání vody pro bazén, který by měl snížit náklady. Plánuje se také nákup techniky pro areál Viktorky za 1 mil. 200 tis. korun. 7,5 mil. půjde na poslední etapu
Hamrníků. Velice pravděpodobně se bude realizovat výstavba sběrného dvora
v areálu TDS. Jde o to, že současný sběrný dvůr musí být vymístěn ze stávajícího prostoru. Jedná se v podstatě o kontejnery, kam budou moci obyvatelé nosit
nebo vozit nepotřebné věci. TDS se snaží, aby se v M.L. s tímto odpadem vůbec
nemanipulovalo, kuka vozy budou pravděpodobně překládány v Plané a odtud
bude odpad odvážen na skládky, tedy v M.L. nebude žádná překládací stanice ani se s odpadky nebude manipulovat. Jsme město, které má dlouhodobě
3. nejlepší klima v ČR a to jsou všechno záležitosti, které vedou k tomu, aby to
tak zůstalo. Na závěr bych se chtěl zmínit o tom, že díky elektronickému systému
výběrového řízení, který na radnici funguje, jsme ušetřili přibližné 3,5 mil. korun
proti rozpočtovým nákladům a tyto peníze pravděpodobně uvolníme na opravy
nebytových prostor. (dkp)
HASIČSKÉ STŘÍPKY
- Čas běží jak voda a přesto,
že jsme se ještě pořádně neohřáli, je konec měsíce května, který byl na typy
zásahů naší jednotky velmi rozmanitý. V sobotu 4. května jsme zasahovali
v obchodě s hračkami na Hlavní ulici v Mariánských Lázních, kde se po trestné
činnosti snažili pachatelé zamaskovat stopy rozlitím nebezpečné látky. Protože
naše jednotka není prioritně určena pro speciální činnosti u zásahů na nebezpečné látky, zasahovali jsme spolu s jednotkou HZS Cheb, která má vybavení
pro odběr vzorků či očistu (dekontaminaci) povrchů. V prodejně byla rozlitá nebezpečná látka, která po odpaření zanechala viditelné stopy v podobě bílého
prášku na podlaze, vybavení a uloženém zboží v prodejně. Ve všech místnostech pak byl nepříjemný, štiplavý a zdraví škodlivý zápach. Na místě byla přítomna i Zdravotní záchranná služba, protože došlo k nadýchání osob (obsluha
prodejny a policista) s následnými zdravotními komplikacemi. Výpary kyseliny
jsou vysoce dráždivé pro dýchací cesty. Hasiči provedli odvětrání prostor prodejny, sebrání prášku, setření zbytků kyseliny a neutralizaci potřísněných míst
roztokem sody. • V pátek 9. května již probíhal program zahájení 205. lázeňské sezóny v Mariánských Lázních a počasí nebylo zrovna přívětivé. Dešťová
voda způsobila v prostoru Arniky louže, které se s přibývajícím deštěm zvětšovaly a bylo potřeba je nějakým způsobem minimalizovat. Po vzájemné domluvě
s organizátorem akce na Arnice a zástupcem vedení města jsme obrovské kaluže v průběhu pátku a soboty odčerpávali pomocí elektrického čerpadla Tsurumi,
které čerpá vodu již ze 3mm. Alespoň jsme v zásahu vyzkoušeli nové čerpadlo,
které máme ve vybavení od počátku roku. Na Arnice jsme pomohli i s odtažením
nákladního automobilu, který uvízl v mokrém terénu. Velice mne potěšilo poděkování naší jednotce z úst pana Chvala i Marzyho, neboť nebývá časté, že nám
někdo poděkuje. Pánové díky. • V sobotu 11. jsme v brzkých ranních hodinách
vyjížděli k dopravní nehodě železniční na mariánskolázeňské nádraží, kde došlo
k přejetí osoby v kolejišti. Příčiny neštěstí jsou v šetření Policie ČR. Naše jednotka provedla zabezpečení místa nehody, spolupracovala s Policií ČR a vyčkalo se
na příjezd drážní inspekce. Na místo byla následně povolána i jednotka hasičů
Hasičské záchranné služby Správy Železniční dopravní cesty s.o. z Chebu, která
provedla očištění lokomotivy a kolejiště. Možná se vám zdá divné, že přijeli další
hasiči, ale „drážní hasiči“ jsou účelová organizační jednotka, která byla po svém
zřízení začleněna do divize Dopravní cesty o.z.. Tato jednotka vykonává práce
pro společnosti ČD a.s. či ČD Cargo na základě smluvního vztahu a je pro nás
řídící jednotkou při zásazích v prostoru kolejiště. Nevlídné a deštivé počasí provázející měsíc květen se podepsalo i při dalších zásazích a to zejména v Chopinově ulici, kde je do potrubí zaústěn potůček z geologického parku. Mříž, která
brání vtoku nečistot do zatrubněné části potoka, byla ucpána větvemi, splaveným listím, ale zejména splaveným nánosem bláta, písku a dalšího materiálu.
Voda si našla cestu a potůček nám tekl po Hlavní ulici. Svou míru znečištění
vpusti má na svědomí jistě i stavba na horním toku potoka. Však byla také situaci
oznámena na Technický a dopravní servis a.s. a ihned se začalo s pročištěním
koryta a vpusti. Již standardními zásahy naší jednotky je otevírání bytů a tak
tomu bylo i v květnu. Zajímavý zásah se šťastným koncem měla směna pod
vedením Davida Pospíšila, kdy kluci otevírali uzamčený osobní automobil, ve
kterém byl malý chlapeček i s klíčky od vozidla. Protože to byl opravdu šikula,
podařilo se mu v rámci poznávání interiéru a technických novinek auto zamknout
a ke vší smůle mu klíčky zapadly v autě neznámo kam. Nakonec se pomocí „nářadíčka“ podařilo klíčky najít a vytáhnout je, otevřít auto a malý šikula mohl zpět
k mamince. V květnu naše jednotka zasahovala i u několika drobných dopravních
nehod, vyjížděli jsme ke spuštěné elektrické požární signalizaci v Kauflandu, kde
došlo k drobnému zahoření pečiva pod pecí. Stejně tak tomu bylo i v pekárně
Velká Hleďsebe. Ani v jednom případě nedošlo k větším škodám na majetku, jen
bylo potřeba vyčistit a zkontrolovat prostory. Kromě zásahové činnosti jsme se
podíleli na různých veřejných akcích, jako bylo slavnostní otevření rozhledny na
Panském vrchu, kde kluci pod vedením Vaška Čečka provedli ukázku slanění
a záchrany osoby z ochozu vyhlídky. Nutno podotknout, že vyhlídkový ochoz je
ve výšce 40 metrů. Navštívit stanici hasičů přišly v doprovodu učitelek děti z mateřských škol Úšovice a Velká Hleďsebe. Další exkurze a ukázky práce hasičů
budou probíhat i v červnu, a samozřejmostí proběhla prezentace hasičů na Dětských dnech, ukázky pro školy a další subjekty. Zkrátka se nenudíme a klukům
ze stanice patří za přístup a aktivitu i mé poděkování. npor.Martin Gaier DiS.
Mariánskolázeňští důchodci v Horšovském Týně
Kulturní komise při MO SDČR Mariánské Lázně uspořádala dne 24. května
2013 další zájezd za poznáním zajímavostí v našem okolí. Tentokrát jsme navštívili hrad a zámek v Horšovském Týně a mohli obdivovat nejen jeho rozlohu,
ale i úpravnost a bohatost. I další zastávka v Horšově, kde jsme si prohlédli
kostel, byla poučná. Výborný průvodce nám zajímavě vyprávěl o historii Horšova i Horšovského Týna. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku v Boru
u Tachova. Jeho oprava bude trvat ještě nějaký čas, my jsme se potěšili zde
instalovanou výstavou kostýmů z filmových pohádek a vyzkoušeli svou zdatnost
výstupem na věž. Zájezdu se zúčastnilo 49 osob a i přes nepřízeň počasí se
všichni vrátili v dobré náladě a za příjemně strávený den děkovali vedoucí zájezdu paní Janě Drašnarové. (KL)
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 5
KULTURA
Koncerty Západočeského
symfonického orchestru
pátek 7. června 2013 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin
- Kouzlo paní operety - Johann
Strauss, Emmerich Kálmán, Franz
Lehár… Eva Štruplová – soprán, Martin Peschík – dirigent
Î středa 12. června – Městské divadlo – 19.30 hodin - Velké operetní
gala - František Drs – dirigent. Pořadatelem koncertu je společnost KIS
Mariánské Lázně s.r.o. Předprodej
vstupenek: Infocentrum, Hlavní 47,
Mariánské Lázně, tel.: 354 622 474,
www.kisml.cz
Î pátek 14. června 2013 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin Abonentní koncert ABO 10 - „Pocta
Edith Piaf“ - nejslavnější francouzské šansony v podání charismatické
zpěvačky¨Radky Fišarové, která je
nazývána českou Edith Piaf. Martin
Peschík – dirigent
Î
Výzva k občanům
Prosíme čtenáře a pořadatele nejrůznějších akcí ve městě nebo nejbližším
okolí, aby nám podávali zprávy o jejich konání a to, vzhledem k tomu, že
jsme čtrnáctideník, nejpozději do posledního pátku před 1. nebo 3. čtvrtkem v měsíci. Rádi budeme upozorňovat občany na to, co se v Mariánských
Lázních bude dít, čeho se mohou
zúčastnit, nejen je informovat o tom,
co se konalo. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na ni. (dkp)
PROGRAM KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
9.6. neděle, Městské divadlo, 15.00 hodin - POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY.
Divadlo Matěje Kopeckého Praha - Přízemí 70,-/50,-, balkon 50,- 40,- Příběh
staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve velkém nebezpečí.
Nakonec vše dobře dopadne.
Î 10.6. pondělí, Městské divadlo, 17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY „HUDBA V OBRAZECH“ - Práce žáků základní školy praktické a speciální Mariánské Lázně –
Hamrníky věnované tématu začátek hudby. Doprovodný program – Literární
pásmo v podání žáků školy. Î 12.6. středa, Městské divadlo, 19.30 hodin: VELKÉ OPERETNÍ GALA. 250,230,- 180,- Hudební procházka v režii Západočeského symfonického orchestru
a jeho sólistů. Dirigent: František Drs. Sólisté: Š. Heřmánková – soprán, Milan
Vlček – tenor. Průvodní slovo v češtině, němčině a ruštině – Alexandr Komarnický.
Î 13.6. čtvrtek, Městské divadlo, 19.30 hodin - Edward Taylor: VZTAHY NA
ÚROVNI. 250,- 230,- 150,- Divadelní společnost HÁTA Praha, režie: Antonín
Procházka - Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, ve které nechybí ani milostný život mužů, sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová / alt. Kateřina
Hrachovcová, Mahulena Bočanová / alt. Adéla Gondíková, Ivana Andrlová / alt.
Vlasta Žehrová / alt. Olga Želenská, Martin Zounar / Martin Sobotka ad.
Î 19.6. středa, Městské divadlo, 19.30 hodin: NA KRÁSNÉM MODRÉM DUNAJI. Procházka oblíbenými operetními melodiemi. 230,- 210,- 150,- účinkují:
Anna Klamo – soprán, Milan Vlček – tenor, Strauss trio ve složení: Tatiana Skalková – housle, Natalie Rothbauerová – violoncello, Karel Friesl - klavír. Průvodní
slovo v češtině, němčině a ruštině – Alexandr Komarnický.
Î 20.6. čtvrtek, Městské divadlo,19.30 hodin - Terrenc McNally: FRANKIE
A JOHNNY 210,- 180,- 130,- Divadlo v Rytířské a UA Pierot Praha, režie:
Petr Kracik. Kuchař Johnny pracuje po svém návratu z vězení v malé restauraci
v New Yorku, kde pracuje i prostořeká číšnice Frankie. Účinkují: Tereza Kostková a Aleš Háma. (4. titul předplatného, doprodej vstupenek)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
INFOCENTRUM, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel. 354 62 24 74, fax 354 62 58
92. Otevřeno: Po - Ne 9.00 - 18.00 hodin.
DIVADELNÍ POKLADNA, Třebízského 106, Mariánské Lázně, tel. 354 62 20 36
Otevřeno: 1 hodinu před představením pro dospělé, půl hodiny před představením pro děti.
Î
Vstupenky si můžete také zarezervovat či zakoupit doma přes internet a to na adrese
http://vstupenky.marianskelazne.cz. Další informace získáte na www.kisml.cz.
KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně
tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz
Kovář z Podlesí, 6.-7.
června, 17,00 hod.
Î Star Trek: Do temnoty 3D,
6.-9. června, 19,30 hod.
Î Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese, 8.-9.
června, 17,00 hod.
Î NAZARETH, 11.-12.6, 17 h.
Î Rychle a zběsile 6, 11.-12.
června, 19,30 hod.
Î Království lesních strážců
3D, 13.- 16. června, 17,00 h.
Î Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama, 13.-14. červ-
na, 19,30 hod.
Î Velký Gatsby 3D, 15.-16.
června, 19,30 hod.
Î Star Trek: Do temnoty 3D,
17.-19. června 17,00 hod.
Î Trans, 17.-19.6., 19,30 h.
Î Univerzita pro příšerky
3D 20.- 23. června, 17,00 h.
Î Po zániku Země, 20.- 23.
června, 19,30 hod.
Î Univerzita pro příšerky
2D (bez brýlí), 22.-23. června, 15,00 hod.
Î Univerzita pro příšerky
2D (bez brýlí), 24.- 30. června, 17,00 hod.
Î Muž z oceli 3D 24.- 26.
června, 19,30 hod.
Î Světová válka Z 3D, 27.30. června, 19,30 hod.
Î Univerzita pro příšerky
3D, 29.- 30. června, 15,00 h.
Î
Hudební sdružení Cantilo v.i.p. Tančírna v Eldorádu ke Dni matek
vás srdečně zve na koncert, který se uskuteční v neděli 9. 6. 2013 ve 20.00
v sále hotelu Monty v Mariánských Lázních. S CANTILEM v.i.p. tentokrát vystoupí smíšený pěvecký sbor ARNICOR z Třemošné, který zpívá skladby Johna
Lennona, Paula Mc Cartneyho,Georges Gershwina, Henry Manciniho a dalších.
Celý večer bude ve znamení jazzové a populární hudby. Pokud jste o Cantilu
v.i.p. - vokální instrumentální parta - ještě neslyšeli, vězte, že pod tímto názvem
se skrývá sdružení hudebníků amatérských i profesionálních, kteří se rádi sejdou
a zazpívají si s chutí, radostí a nadšením. Letos v dubnu oslavilo CANTILO v.i.p.
své první narozeniny, čítá 19 zpívajících členů včetně sbormistra a dva doprovázející členy (perkuse). Repertoár Cantila v.i.p. je různorodý, pojímá skladby
duchovní, světské, lidové i jazzové a populární. Kromě hlasové produkce jsou
skladby doplněny o doprovody na hudební nástroje (kontrabas, violoncello, flétna
příčná, tenorová, altová, akordeon, loutna). Kořeny zapustila tato formace v Ma-
riánských Lázních. Oba hudební soubory se velice těší na vaši návštěvu. SM
Hudební těleso Cantilo.
V úterý 14. května 2013 odpoledne se konalo vystoupení tanečních kroužků
Městského domu dětí a mládeže Dráček M. Lázně. Představily se děti z kroužků
společenského tance Dráčata – to je přípravka se základní pohybovou průpravou pro společenský tanec a Dance club – to jsou již zkušené taneční sportovní páry, které nacvičily pod vedením manželů Kandráčových blok standardních
a latinskoamerických tanců. Jako novinka se představil nový pohybový kroužek
American Linedancing, který je obdobou country na moderní hudbu, kdy nepotřebujete partnera. Ty secvičily tři vstupy rytmických amerických lines. Všechny
děti měly veliký úspěch a současně kytičkou popřály maminkám k nedělnímu
svátku. Poděkování patří i majitelům restaurace Eldorádo, kteří propůjčili svůj
sál bez nároků na nájemné. Pro nový školní rok bude nábor nových žáků v úterý
10. září 2013 od 16,00 hodin v MěDDM. Pro Dráčata je to pro děti od 6 let, pro
American Linedancing od 10 let. (M. Kandráčová)
JAZZOVÉ LÁZNĚ
- Lázeňská sezóna v Mariánských Lázních je v plném proudu a ve městě není nouze o tradiční akce. Jednou z
nich je už 13. ročník hudebního festivalu Jazzové Lázně.
Program 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 2013:
Koncerty na lázeňské kolonádě – vstup zdarma. Začátek každý den v 15.00 hod.
Î 29. 6. 2013 (sobota): MEMORY JAZZ BAND MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Î 30. 6. 2013 (neděle): POWERHOUSE SWINGTETT BAD HOMBURG (D)
Î 1. 7. 2013 (pondělí): OKiii BAND KVINTET ROKYCANY
Î 2. 7. 2013 (úterý): SWING STUDIO KARLOVY VARY
Î 3. 7. 2013 (středa): TIMBASA (CZ + Cuba)
Î 4. 7. 2013 (čtvrtek): BIG BAND MDK SOKOLOV
Î 5. 7. 2013 (pátek): DIXIELAND PLANÁ
Î 6. 7. 2013 (sobota): CHOIR HARMONIE HOLZHEIM (D) (host Cestovní kanceláře Maria Tour Mariánské Lázně).
Společenský dům Casino – koncertní sál. Začátek v 19.30 hodin.
Î 5. 7. 2013 (pátek): JAZZ FIESTA – JAZZOVÉ KLAVÍRNÍ DUO. JAZZ VE
FRAKU – ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.
Předprodej vstupenek na koncert do Casina na běžných místech předprodeje,
nebo přímo před koncertem v Casinu.
Informace: Jan Harvánek * tel.: 606 220 989 * e-mail: [email protected]
www.jazzove-lazne.cz
Strana 6
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
KULTURA
Vernisáž Axela T. Schmidta
V sobotu 11. května, také za přítomnosti starosty pana Krále, dalších
představitelů města a pana radního
z Weidenu proběhla vernisáž a performance známého weidenského umělce pana Axela T. Schmidta, který pracuje nezvyklou technikou zpracování
vosku do ztracené formy z ledu. Tuto
práci už řadu let prezentuje pod značkou STIFFENSTUFF a DIE HERDE.
Jedná se o různé projekty a instalace.
Na výstavě je k vidění jedno z jeho raných děl - monotyp inspirovaný Maxem
Ernstem, grafické listy s temným obsahem smrti, války a hry, spadající již pod
značku „Die Herde“ a voskový samopal
s knotem, který se měl symbolicky zapálit na protest války v Íráku. (Americká
ambasáda však o ně velký zájem tehdy
nejevila.)Všechny projekty umělce mají
hluboký filozofický obsah a jsou složitě
promyšlené. • Přízemí budovy opanoval
čelní pohled na žlutavé tisky fotografií ledovo - voskových objektů s názvy
„Fukusima“ a „Praha“ i se žlutě zářícím
voskovým odlitkem, který vznikl ve“ ZlaDílo Axela T. Schmidta.
té Praze“ před dvěma lety. Pravou část
a schodiště zaplnila barevná hra veselých „PINGU“, která jsou vytvořena stejnou voskovo - ledovou technikou, ale tentokrát je vrtáno do ledové polokoule
a výsledný dojem z tisku je tedy hloubkově úplně odlišný. Zde se umělec inspiroval původním slovem pro zmrazené bubliny plynů v permafrostu na Sibiři, kde
zdánlivě nic není, ale při pohledu do mikroskopu zde najdeme záhadné částice,
které si umělec přetvořil dle vlastní představivosti. • Celá tvorba pana Axela T.
Schmidta má ekologický náboj - jak led, tak i vosk se dají snadno rozpustit a po
skončení díla nezůstane vlastně nic, jen vjem v očích diváka a otištěná fotografie
jako záznam okamžiku vzniku umění. Změna klimatu je fenomén negativní, ale
tání ledovců nám umožňuje vidět věci dávno minulé a ukryté před naším zrakem
a rozvíjí představivost. Umělec jakoby znovu objevuje pro nás možnosti toho, co
bylo, a předvádí ve spojení materiálů, které jsou jinak v přírodě základní a nezastupitelné, ale vzájemně neslučitelné, co vznikne jejich chvilkovým spojením
a vzápětí opět zmizí. Tím jsou tato umělecká díla velice mysteriozní a unikátní. •
Pro Mariánské Lázně byl vybrán vosk oranžové barvy, aby připomínal rezavou
barvu zdejších minerálních vod a rašelinišť. Základem byly dva ledové bloky,
které byly navrtány, spojeny, aby vznikla forma, a poté zality horkým voskem. Po
několika hodinách mohla být odstraněna postranní zábrana, a tak po celý večer,
noc a následující den měli lidé možnost vidět umělecké dílo před Goethovýma
očima, které měnilo svůj tvar dle teploty a osvětlení, jak odtával led. Voskový odlitek byl večer vyňat a přenesen do muzea. Vzniku tohoto díla s obdivem
přihlížela řada diváků. Krásnou tečku nad uměleckým dílem pronesla malá, asi
pětiletá holčička ve žluté pláštěnce, která se ledu fascinovaně dotýkala a nacházela v něm rúzné věci, které ostatní neviděli, a poté nadšeně pronesla: „To je
hustý.“ Kdo nestihl performaci pana Schmidta, měl v muzeu možnost shlédnout
graficky velice zdařilé video, ve kterém je zachycen vznik „ PINGA“. • Výstava
skončila 2. června. Tento umělec po studiích na Akademii výtvarných umění
v Mnichově působil ve Švýcarsku, několik let ve Vídni, a také jako hostující učitel na Akademii v Petrohradu, nyní učí na Keplerově gymnáziu ve spřáteleném
městě Weidenu i.O. a tvoří tamtéž. Na základě rozhovoru s autorem
a odborného vyjádření pana Heinera Rebera sepsala Marta Nyklesová.
NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK
V úterý 21. 5. 2013 se konalo netradiční divadelní
představení v rámci probíhajícího Festivalu porozumění v D-Clubu Dyleň. Zúčastnili se ho i žáci naší
školy - ZŠ Úšovice s pedagogickým doprovodem,
jednak jako diváci, a také po jeho skončení jako aktivní účastníci tohoto večera. Představení „Tulák po
hvězdách“ zahráli herci divadla JACK Praha (Jednotný amatérský club kumštýřů). Záměrně neříkám
předvedli, neboť všichni diváci měli zavázané oči.
Hra byla nastudována jako představení pro vidící a nevidomé založené na sluchovém, čichovém,
chuťovém a hmatovém vnímání. Ve zhruba hodinovém představení, jehož základem byl text Jacka
Londona „Tulák po hvězdách“, zazněly mimo jiné
i texty Umberta Eca z románu Jméno růže. Divák
LETOS JIŽ POTŘINÁCTÉ
se konal Festival porozumění, festival, na němž se setkává svět lidí postižených a svět lidí zdravých. Čtyři dny naplněné tvůrčími dílnami, koncerty, vernisážemi, tancem přinášejí oběma světům zajímavé prožitky v ohromné atmosféře.
Pořadatelem akce je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,
resp. její okresní organizace Cheb se sídlem v Mnichově u Mariánských Lázní.
Mgr. Josefa Slowíka, jednoho z pořadatelů, jsem se zeptala, co je v letošním festivalu nového. Bylo to včerejší divadlo pro nevidomé (píšeme o něm na jiném místě
novin), byl to ohromný zážitek a pro velký úspěch máme po 4 letech opět hosty
se sdružení UMÚN – umělci malující ústy a nohama. To si zkusili i účastníci dílen
a viděli, že to není žádná legrace. Na závěrečném večeru bude opět pan Jaroslav
Dušek a bude společně se skupinou Bedňáci bavit všechny přítomné.“ Na vernisáži děl, které vznikly na výtvarných dílnách, jsem oslovila paní Báru Štěpánovou,
kterou mnichovské klientky i jejich hosté milují a která s nesmírným šarmem a lid-
ským přístupem otevírala výstavu. – Paní Štěpánová, jste tu už po x-té, a myslím, že nejen zde, co pro Vás znamená tato činnost? - „Máte pravdu, jsem tu
opravdu potřinácté, mám to ráda, je to pro mne radost, i když někdy mě to hluboce
zasáhne, zvláště opět dnes, když jsem tu viděla malíře, mladé lidi, kteří nejen že
jsou na vozíku, ale nemohou ani hýbat rukama. Z počátku jsem byla z těchto akcí
psychicky na dně, ale dnes už je to jiné, vidím, že jim to přináší do života aspoň
trochu radosti. Prostě dělám to ráda, ale nemusím to „troubit“ do světa. Navíc Mariánky jsou moje zamilované místo a já sem jezdím s nadšením.“ (dkp)
S Bárou Štěpánovou se chtěli všichni vyfotografovat.
se mohl přenést do doby malíře Pabla Picassa či se
ocitnout na lodi ve společnosti viceadmirála Francise Drakea. Divák (i neznalý všech textů) se plně
vcítil do pocitu hlavního hrdiny, Eda Morrella, který
cestuje prostorem a časem, aby mohl přežít pět let
těžké samoty ve vězení, kam se dostal jako nespravedlivě odsouzený. Myslím si, že plné potlačení
vizuální složky vnímání nic neubralo na pochope-
Klientky ÚSP Mnichov s žákyněmi úšovické školy.
Jaroslav Dušek je opravdu mistr improvizace.
ní této hry. Dokonce si myslím, že ještě více musel
divák uplatnit svou fantazii. A to se plně podařilo.
Po skončení představení se ještě divákům a hercům
divadla JACK předvedli žáci z naší školy (osm žákyň
z osmého a devátých ročníků a jeden student Michal
z GOA ML) spolu s klientkami Domova pro osoby
zdravotně postižené PRAMEN z Mnichova v zhruba
patnáctiminutové herecké etudě. Pod vedením pana
Romana Černíka z Pedagogické fakulty ZČU Plzeň
a pedagoga DAMU Praha zahráli etudu na téma odvaha - „Příběh odvážného indiána“. Večer byl velmi
příjemný, a tak se na konci ani nikomu nechtělo odcházet. Jen mě osobně mrzí, že si tento nevšední
prožitek s námi společně nevychutnala mariánskolázeňská veřejnost. Děkuji všem, kteří každoročně
tento festival pořádají za to, že se můžeme aktivit
zúčastňovat a společně naplňovat cíl festivalu, kterým je vzájemné porozumění. (Alena Hálová)
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 7
PŘEDSTAVUJEME MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ ŠKOLY
ŠKOLA JIH 90 LET
Střípky z historie školy – vybráno z kroniky
2. prosince 1921 místní školní výbor podal návrh na stavbu české školy. 17.
února 1923 ministerstvo poslalo projekt a bylo vypsáno komisionální jednání k
udělení stavebního povolení.
Î 9. září 1923 se konala slavnost otevření české školy za účasti protektora slavnosti „Společnosti řezníků a uzenářů v Plzni“ v krojích, za přítomnosti poslance
Národního shromáždění doktora Františka Lukavského, okresního inspektora a
zástupců spolků. Do ML přijel vlak z Plzně s 2000 hosty. Svěcení učeben se
konalo ještě téhož dne. Škola měla při svém zahájení 132 žáků.
Î 1. září 1924 byla otevřena 1. třída měšťanské školy, čímž byla dána podmínka,
pro zdárný vývoj českého školství v našem městě.
Î V létě roku 1928 byla dokončena celá hlavní budova školy. Do sálu byly zakoupeny varhany a divadelní křesla.
Î Ve školním roce 1933 – 34 měla obecná škola 126 žáků a měšťanská 146
žáků, dohromady 267 žáků.
Î K 15. výročí školy byla zahrána dětmi „Historie naší školy“, kterou napsal tehdejší ředitel školy Vojtěch Landa. 7. listopadu 1935 bylo zahájeno stravování
českých dětí. Vařilo se 4x týdně –bílá káva a kakao.
Î Ve školním roce 1938 – 39 měla škola 232 žáky, učitelů bylo v té době 14.
Î V letech 1939-45 sloužila tato budova jako učňovská škola a zemědělská
škola. Byly zde 2 třídy, které navštěvovaly děti sedláků z okolí. Koncem roku
1939 byly ze školy Sever přemístěny na školu Jih 4 třídy národní školy, pro které
byly uvolněny prostory v horním patře.
Î Na konci roku 1943 bylo přerušeno vyučování, chyběli žáci i učitelé, protože
museli předčasně nastoupit vojenskou službu. Rostla potřeba lazaretních prostorů, a proto byli do části školy umístěni nemocní z různých nemocnic. Později
bylo ve školní budově ubytováno 500-1000 uprchlíků. V srpnu 1945 byli uprchlíci
odvezeni a v září převzaly školu české úřady.
Î 16. září byla otevřena měšťanská škola se 3 třídami v budově školy Sever. V
polovině ledna byla škola pro nedostatek uhlí přestěhována do budovy v Komenského ulici. Měšťanská škola byla umístěna v prvním poschodí, obecná
škola v přízemí. Protože zdravotní stav žáků nebyl uspokojivý, začala se o žáky
starat lékařka a zubní lékař. Žákům bylo rozdáváno v dopoledních přestávkách
mléko. Na počátku roku bylo zapsáno jen 36 žáků, na konci již 227. Znovu se
zařizovala knihovna a kabinety. Zvláštní pozornost byla věnována tělesné výchově, a protože dosud nebyla upravena tělocvična, cvičilo se na chodbách.
Nacvičovala se prostná na tělovýchovné slavnosti v Praze.
Î V roce 1947 se začíná učit na směny – jeden týden dopoledne, druhý týden
odpoledne. Měsíčně byl organizován sběr odpadků, žáci se zúčastňovali různých
brigád – sázení stromků, sběr brambor apod. Na škole je zřízeno několik zájmových kroužků, rovněž kulturní soubor, který účinkuje při různých oslavách školy.
Î Ve školním roce 1953-54 se stavy žáků velice zvýšily – celkem bylo na škole
950 žáků, v některých třídách bylo 45 i 46 dětí. Stále probíhá střídavé vyučování, které bylo odstraněno až po zřízení národní školy v Úšovicích. Počet žáků i
nadále stoupal.
Î Ve školním roce 1955-56 se počet žáků ve třídě 7.C zvýšil až na 50, ve tř. 6.D
a 6.A bylo po 49 žácích.
Î V roce 1961-62 byla provedena rekonstrukce ústředního topení. Průběh prací
kontroloval výbor rodičů. I v této době pracují na škole různé kroužky, žáci i
nadále chodí na různé brigády, pravidelně se konají besedy a oslavy k výročí.
Î V roce 1967 byla zavedena první volná sobota. Žáci i učitelé to velmi uvítali.
Od školního roku 1967-68 byla škola pokusnou školou s rozšířeným vyučováním
jazykovým. Během let se školní budova naplňovala žáky, takže bylo rozhodnuto
o další přístavbě školního pavilonu.
Î 1. září 1985 byla zahájena výuka v 10 nových třídách v nově přistavěném
pavilonu školy. Do provozu byly dány i nové kabinety.
Î V roce 1987 má škola 30 tříd a 51 pedagogických pracovníků.
Î Po roce 1990 byla postupně zahájena dlouholetá spolupráce se zahraničními školami v Tirschenreuthu, Waldershofu, Erbendorfu (Německo), Wrenthamu
(USA), Athénách (Řecko) a Marcoussi (Francie).
Î V říjnu 1993 je předána poslední přístavba školy – nová prostorná jídelna a
tělocvična. Do školní budovy se vchází přes rozlehlé nádvoří, které vzniklo mezi
oběma pavilony. Škola se zaměřila na výuku jazyků – vyučuje se anglický a německý jazyk, na škole je 8 jazykových tříd a také sportovní třídy. Každoročně se
na škole organizuje sportovní soutěž „Zátopkovy štafety“-soutěžící si zaběhají a
posílí sportovního ducha.
Î V letech 2008-2011 proběhlo zateplení školy a rekonstrukce fasády a oken.
26. 7. 2011 byla uložena schránka s pokladem jako „poselství budoucím generacím“ pod pamětní desku z r. 1923.
Î Od 1. 9. 2011 je škola přihlášena do výzvy „EU peníze školám“, jenž má podporovat využití počítačové techniky ve všech oborech vzdělávání. Ve školním roce
2011/12 je založen na škole „Ekotým“ a škola usiluje o získání titulu „Ekoškola“.
Î Celý školní rok 2011/12 se 1. stupeň školy věnoval projektu „Žijeme Londýnem“ u příležitosti letních OH v Londýně v létě 2012. Na toto téma vznikla
výstava výtvarných děl žáků, které se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale i partnerské školy z Bezdružic, Erbendorfu a Waldershofu. Na konci školního roku se
uskutečnily dětské olympijské hry na partnerské škole v Erbendorfu.
Î
PRÁCE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
Zeměpis
věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi. Země, moře, oceány, soustava
zemské kúry… Vysvětluje příčiny jevů, aby lidé věděli, co mohou čekat od přírody. Ale existuje množství jevů, které lidé nedokáží vysvětlit dodnes.
Víktor Mingačov, 14 let
Dějepis
mě celkem baví. Tento předmět se zabývá historií. Je rozdělen na pravěk, starověk, středověk novověk a moderní dějiny. My se nyní učíme o posledních Přemyslovcích. Jediné, co mě štve, je to, že bych při hodině spal. Někdy si myslím,
že by už měl být konec, a ono zbývá ještě třicet minut. A to je asi vše…
Štěpán Hengerič, 13 let
Český jazyk
patří mezi slovanské jazyky. Vznikl začátkem jedenáctého století. Základem byla
staroslověnština. Spisovná čeština vznikla později. Jazyk se stále vyvíjí. Zvláště
dnes, protože jej ovlivňuji‘ slova hovorová, nespisovná, ale také přejatá z cizích
jazyků, hlavně z angličtiny. Vliv má i rozvoj techniky a technologií. Pro mne je
čeština cizím jazykem, zdá se mi v hovoru poměrně lehká. Gramatická pravidla
jsou ale dost obtížná. Viktor Mingačov, 14 let
Vysněná škola
Škola bude programově aktivní umožňující diskuzi učitele a žáka. Učitelé budou
vždy vzorem vědomostí a z toho vyplyne i jejich velká autorita. Bez čestných, férových a spravedlivých učitelů se nová škola neobejde. A představte si, že i v té
VYSNĚNÉ ŠKOLE musí být samozřejmostí snaha žáků o co nejlepší prospěch.
Prestižní vědomosti jsou důležité pro naši budoucnost.
Barbora Kačírková, 13 let
Škola v noci
Podle mého názoru je naše škola velmi stará a skrývá mnohá tajemství. Má své
zvláštnosti, které dodnes nebyly objeveny. Myslím si, že se v naší škole ukrývá
něco velkého, něco, co je třeba ještě objevit. Cosi mě k tornu neznámému neuvěřitelně táhne, chtěla bych projít celou budovou ponořenou do tmy. I kdyby to
měla být jen jedna chodba, moc by se mi to líbilo. Jen jedna noc… !
Klára Plachá, 13 let
Co mě dráždí
Pýcha, namyšlenost, lenost, nepravost, povyšování se, hloupost, ubližování, vtírání se, a dokonce – když se kluk chová jako holka… Martin Tomáš, 14 let
Výtvarná výchova
mě baví, protože to je předmět odpočinkový. Příprava není vůbec složitá. Při
hodinách můžeme mít volnou zábavu. Jenom mi dělá problémy kreslení postav
a také někdy po paní učitelce nepřečtu zadání úkolů. Pavel Kudláček, 13 let
Jsme internetové děti
Píše se rok 2013. Děti neustále vysedávají u počítače, místo toho, aby si hrály
na hřišti. Některé sice na trávníku skotačí, ale stejně je to táhne jinam. Kam tahle
vášeň povede? Za čas budou hřiště úplně prázdná… Aneta Rmoutilová, 13 let
Jak mě poznamenala jídla z prášku
Naší školní jídelně od určité doby říkáme s kamarády školní práškovna. A to bylo
tak… Jednoho dne jsme měli dobrý oběd – prejt s bramborovou kaší. Ale ouha.
Kaše neměla barvu brambor, chuť brambor, vůni… to už vůbec ne. A tak jako
pubertální provokatéři jsme zareagovali slovně, všemu dali přívlastek ... z prášku. Jídlu, pití, ovoci, zelenině, židlím, stolům, dokonce i paním kuchařkám. Ale
i to se může časem změnit k lepšímu. Simona Kandráčová, 13 let
Jsme internetové děti
Dnešní mládež skoro ani neví, co je to knížka. Při hledání informací upřednostní
internet. Referáty do školy se přesunou na „flešku“, dopisování nahradil E-mail,
Skype nebo Facebook. Ano, čas jsou mimo jiné „peníze“, ale někde a někdy
bude vadit prázdno, které dokáže zaplnit jedině kniha. Ondřej Polák, 13 let
Strana 8
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
SPORT
ZPRÁVY Z KOPANÉ Nové vedení HC Mariánské Lázně.cz STÁŇA OPAVOVÁ
• FC Trstěnice A – Sokol Velká
Hleďsebe 16:1, (6:1). Nejlepší hráči
utkání: Vyšňovský, Kojma, Svoboda, Rác. Trstěnické áčko v sobotu
11.5.2013 přes špatné počasí rozstřílelo soupeře z Velké Hleďebe a to
hned 16 brankami. Partneři FC Trstěnic pro toto utkání: Rodinný pivovar
Chodovar – p. Jiří Plevka z Chodové
Plané • Zemní práce a doprava – p.
Miroslav Opava z Mariánských Lázní •
Truhlářství – p. Josef Heřta z Mariánských Lázní. Hráči a vedení klubu jim
touto cestou velice děkují.
• SU Hranice – FC Trstěnice 2:3
(2:1) ČK - (0:0) ŽK - (0:1) 18.5. 2013
– okresní přebor. Trstěnické mužstvo
vyhrálo 3:2 nad Hranicemi ve velmi
vyrovnaném zápase. Nejlepšími hráči
pro toto utkání byli: Schwertschal Jan,
Nečas Petr, Čeček Marek, Vorel Dominik. Partneři mužstva Trstěnic pro toto
utkání: Vodovrty s.r.o.- p. Veselý Bedřich z Mariánských Lázní, Nelan s.r.o.p.Jelínek Petr z Třebeně u Chebu,
Zahradnické služby p. Schneiderwinkl
Petr z Drmoulu. Hráči a vedení klubu
jim touto cestou velice děkují. TR/F-Č
MLADÍ ATLETI
se sešli v Mariánských Lázních
Ve středu 15. 5.
2013 si mohli
na atletickém
stadionu Viktoria v Mariánských Lázních
mladí sportovci
poměřit své síly. Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
a atletický oddíl AC Mariánské Lázně
zde pořádaly již 25. ročník atletické
soutěže Pohár rozhlasu. Sportovní
akce se zúčastnilo více než 200 žáků
základních škol a gymnázií z celého
chebského okresu. Během dopoledne
se děti předvedly v disciplínách: běh
na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500
m, skok do dálky a do výšky, hod míčkem a vrh koulí. Nejvíce bodů na výsledkové listině nakonec patřilo 1. a 5.
Základní škole Cheb, Gymnáziu Cheb
a Základní škole Plesná. Součástí dopoledne byl také 4. ročník Memoriálu
Jaroslava Nováka, štafetový závod na
4 x 60 metrů pořádaný jako vzpomínka na bývalého mariánskolázeňského
atleta, trenéra a výborného člověka.
Výsledkem celé akce byly nejen vynikající sportovní výkony, ale především
příjemné zážitky a dobrý pocit z aktivně stráveného dne. Akci každoročně
podporují firma Šimánek a Sport Bílek.
CUP DE PETANQUE
V sobotu 8. 6. 2013 pořádá Café Restaurant Classic 3. ročník CUP DE
PETANQUE dvojic. Prezentace a los
se koná před Café Restaurant Classic 8. 6. 2013 mezi 9.00-9.30 hodin.
Přihlášky na tel. 00420 602 420 981,
startovné je 100 Kč pro hráče. Petanque koule vlastní. Občerstvení zajištěno. Rádi uvítáme všechny zájemce o tuto hru. Classic Team
Vedení HC Mariánské Lázně.cz oznamuje, že dne 30. 4. 2013 proběhla řádná
volební členská schůze, na níž byl zvolen výbor klubu ve složení:
Čestný prezident a I. místopředseda: ……................................... ing. Jan Budka
Čestný předseda a člen výboru: …………...................................Stanislav Česal
Předseda HC M. Lázně: …………………..................................... Milan Pěnkava
II. místopředseda: ………………………........................................ Vladimír Sláma
Hlavní trenér a člen výboru: ……………............................................... Milan Král
Manažer - člen výboru: ….........................................………….…… Vojtěch Říha
Člen výboru: ………………………….........................................….. Roman Černý
Po několika letech se vrací pomoci hokeji v ML ing. Jan Budka a Stanislav Česal.
Záměry a cíle HC Mariánské Lázně.cz přineseme v příštím čísle. R. Špírek sekretář
MARIÁNSKOLÁZEŇŠTÍ JUDISTÉ
MĚLI VE VARECH MEDAILOVÉ ŽNĚ
V tělocvičně SKP Hvězda Karlovy Vary se uskutečnil tradiční turnaj mládežnických kategorií Velká cena Karlových Varů - memoriál Antonína Juštíka. Startovala téměř stovka judistických nadějí, včetně sportovců z německého Aue.
Budo club Mariánské Lázně reprezentovalo deset borců.Ve váhové kategorii
nejmladších judistů do 20 kg (ročník 2006) zvítězil Tomáš Kiprý. Ve vzájemném dvojzápase s domácím Jiříkem si počínal jako ostřílený mazák a nedal mu
nejmenší naději. Další zlatou přidal po parádním výkonu Patrik Marzy v kategorii
mláďat do 30 kg. Postupně porazil vždy před časovým limitem (na ippon) Valacha
z Plzně, Lochmanna z Chebu a Němce Kunzmanna. Marzy zvítězil na všech letošních turnajích, jichž se zúčastnil. Třetí prvenství vybojovala v kategorii mladších
žákyň do 43 kg žákyň Anežka Hrubešová. Po prvním utkání s Němkou Klaus, jež
prohrála až rozhodnutím rozhodčího nejmenším možným skóre, do toho dalšího
přímo vlétla, dokázala velmi rychle získat vedení na wazari a následně ukončila
zápas úspěšně nasazeným držením v boji na zemi. A to nebyl zlaté přeháňky
ještě konec. O čtvrtý triumf se postaral Jakub Podhaiský ve váze mladších žáků do
35 kg. Oba své soupeře z Chebu porazil a konečně vybojoval zlato. Velmi dobrým
výkonem se prezentoval také nakonec stříbrní Josef Miklušák v kategorii mladších
žáků do 32 kg, Alex Klier v kategorii „koťat“ do 25 kg a starší žák Jan Havíř ve váze
do 46 kg. Bronz přidal Matěj Vokoun v kategorii mláďat do 33 kg. Josef Milota
SE DOBŘE ORIENTOVALA
U RAKOVNÍKA
V Janově na Rakovnicku se konalo
první letošní dvojkolo B žebříčku Čechy
v orientačním běhu. Účast byla něco
přes osm set sportovců. O dobrém
výsledku můžou mluvit členové Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK, jež vyběhli šest umístění na
stupních vítězů. Sobotní klasická trať
se odehrála z části v dosti kopcovitém
terénu. Les byl vcelku dobře průběžný,
ale v cestě stála hluboká údolí. Svůj
křest ohněm prožila mariánskolázeňská Monika Černá v kategorii D35. Ta
má sice za sebou
zhruba dvě desítky závodů ob-
lastního charak-
teru, ale toto bylo
pro ni něco zcela
nového. Na první
kontrolu se dostala po jednadvaceti minutách
a stejnou dobu jí
trvalo nalezení té
druhé. To nejhorší ale teprve přišlo. Bloudění po
různých údolích
na třetí kontrolu
se protáhlo na Nejmladší členka MLOKů
dalších padesát Maruška Bartošová.
minut. Monika se ale nevzdala a pojala zbytek závodu jako zkoušku
vůle. Obstála. Naprosto suverénně
si naopak počínali její zkušení oddíloví kolegové. Stanislava Opavová vybojovala v kategorii D55 první
místo, třetí doběhl Jan Fišák v kategorii H65. Těsně za stupni vítězů na
bramborové pozici skončil Josef Milota
v kategorii H40. Lépe se „mlokům“
dařilo o den později na krátké trati.
Opavová si zopakovala sobotní triumf,
Fišák si polepšil o jednu příčku na druhou pozici a stříbrní byli rovněž Vojtěch
Bartoš v kategorii H16B a Luděk Bartoš v kategorii H45. Josef Milota
BRATŘI SAJLEROVÉ
Účastníci turnaje.
KUPCOVÁ ZVÍTĚZILA V TÁBOŘE
Tucet závodníků z TJ Lokomotiva Mariánské Lázně absolvoval 2. kolo ligy žáků
v Shinkyokushin karate v Táboře. Turnaje se účastnilo přes 80 borců z 11 oddílů
České republiky a Polska. Jako první nastoupil Pavel Starenko v kat. ml. do 45
kg. První i druhý zápas vyhrál. Ve finále podlehl až v prodloužení o hlavu vyššímu
soupeři. Zasloužené 2. místo. Ml. dorostenec Dominik Tran Viet Long ve váze
nad 55 kg jednou vyhrál a jednou prohrál. Další druhá příčka. Nováčci Břetislav
Milota, Filip Long, Jakub Kakaš a Jan Kříž (kat. ml. žáci do 40 kg) zatím sbírali
zkušenosti. Jakub Šprincl si i přes dvě porážky v kat. ml. žáků nad 40 kg odnesl
ocenění za třetí příčku. Miloš Klejna i Jindřich Zíval zvítězili v úvodních zápasech
kategorie starších žáků do 45 kg. Pak oba v boji o postup do finále prohráli. Ve
vzájemném souboji o bronz měl navrch zkušenější Klejna. Jan Mlejnek i přes
výhodný los neuspěl v kat. starších žáků nad 45 kg. Dorostenky Gabriela Kupcová a Elen Kurbelová nastoupily ve sloučené kategorii ženy bez rozdílu vah.
K lázeňským děvčatům byla přiřazena 22letá závodnice. Kupcová starší soupeřku porazila. Oddílový zápas vyzněl rovněž v její prospěch, a tak jí patřilo první
místo. Kurbelová brala bronz. Josef Milota
Bratři Pavel a Miroslav Sajlerové vstou-
pili v květnu již do 5. sezony v pozici
kondičních trenérů extraligového klubu HC Oceláři Třinec, s nímž slavili
v sezoně 2010/2011 historický double,
tzn. zisk titulu mistra republiky i prezidentského poháru za vítězství v základní části. Oba bratři se podílejí také
na přípravě další skupiny talentovaných hokejistů v čele s reprezentantem Jiřím Sekáčem a členem německého reprezentačního výběru do 20 let
Dominikem Kahunem. Kromě spolupráce s hokejisty organizují kondiční
tréninky také pro tenisové naděje TCF
Purum Mariánské Lázně a skokany na lyžích TJ Třinec. Do roku 2006
se oba bratři věnovali aktivně atletice
a organizovali mezinárodní silniční běh
v Mariánských Lázních, kterého se
pravidelně účastnili také běžci afrického kontinentu.
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 9
SPORT
Soutěž plastikových
MODELÁŘŮ
V sobotu 25. května se konala soutěž
v Březové u Sokolova. Tato soutěž s ná-
zvem Březovské setkání modelářů na-
hradila oblíbenou Chodovskou chmelnici. V prostorách multifunkčního centra
se nacházelo mnoho prodejců modelářských potřeb a také stoly s vystavenými modely. Sešlo se kolem
stovky modelářů s více jak třemi sty
modely. Také členové našeho klubu se této soutěže zúčastnili. Získali
jsme devět prvních, šestnáct druhých
a dvanáct třetích míst, což na malou
výpravu, jako byla ta naše, je výborný
výsledek. Z klubu KPM M.L. to byli tito
členové: Michal Hort, Martin Němec,
Petr Němec, Jirka Vála, Vojta Starý
a Michael Kaplan za kroužek plastikových modelářů při MěDDM Mar.
Lázně David Hartl a Dan Straka. Také
tito dva mladí modeláři získali ocenění
a jako jediní z kroužku se účastní modelářských soutěží. Jejich modely jsou
již postaveny na vysoké úrovni, a pokud vydrží u této modelářské činnosti,
budou platnými členy modelářského
klubu KPM M.L. Nyní naše modeláře
čeká Model Brno a to je poslední soutěž před prázdninami. Zájemci o kroužek plastikových modelářů se mohou
přihlásit v MěDDM M.L. (MK)
NOMINACE NA PARDUBICKOU
JUNIORKU
Nepřízeň počasí se nevyhnula ani tenisovým kurtům Prazdroje Plzeň, které hostily v prodlouženém víkendu 18.- 21.5.
2013 přebor dorostenek západočeské
oblasti. Účast kvalitních hráček v celém turnaji vyplývala i z toho, že západočeská oblast mohla podle postavení
svých hráček v celostátním žebříčku
nominovat až čtyři hráčky z konečného
pořadí přeboru. Nepřízeň počasí ovšem neovlivnila výkon obou reprezentantek TCF PURUM Mariánské Lázně.
Nikola Nováčková potvrzovala úlohu druhé nasazené hráčky a postupně
se propracovala až do semifinále, kde
jí tentokrát oplatila prohru ze zimního turnaje Adéla Heinová (Slavie Plzeň). Těsná prohra a ztráta možnosti
lepšího výsledku Nikolu sice mrzela,
ale dostatečnou náplastí na tento dílčí neúspěch byla přímá nominace na
přebor České republiky – Pardubickou
juniorku. Tentokrát ani tradičně úspěšná deblová dvojice Nikola Nováčková
Úspěšná tenistka Nikola Nováčková.
– Tereza Kozerovská (Loko Karlovy
Vary) neměla potřebné sportovní štěstí a podlehla až ve finále plzeňské dvojici
(Heinová-Polanská) a získala stříbrné medaile. Ve výborné formě se předvedla
i druhá reprezentantka TCF PURUM Mariánské Lázně Nelly Jandová (stále ještě
starší žákyně), která si po úspěšném prvním kole poradila i s nasazenou hráčkou
Veronikou Machovou (TK Škoda Plzeň). Svoji dravost a nebojácnost předvedla
i ve čtvrtfinále, kde nakonec podlehla zkušenější oddílové kolegyni. (RN)
ÚSPĚCH V ATLETICKÉM
ČTYŘBOJI
V úterý 28. 5. 2013 se v Sokolově
konalo krajské kolo základních škol
praktických v atletickém čtyřboji dívek
a chlapců. Zúčastnili se ho žáci, kteří
v okresních kolech obsadili první tři
místa. Sportovní úroveň všech účastníků byla v letošním roce mimořádně
vysoká a sportovní výkony nad očekávání dobré. Z naší školy do krajského kola postoupili dva sportovci. Za
starší žáky nás velmi úspěšné reprezentoval Filip Pišta, v kategorii starší
žákyně podala fantastický výkon a do
celostátního finále postoupila Klára
Řezáčová. Klára si kromě postupu
odnesla i zlatou medaili. Držíme jí palce a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole. P. Burda
MEDAILE PRO AC
Mariánské Lázně
26.5.2013 se ve Stříbře konalo Mistrovství Plzeňského a Karlovarského
kraje staršího a mladšího žactva na
dráze. Jedinou zástupkyní AC Marián-
ské Lázně, o.s. byla 11letá ml. žákyně
Linda Čechová, která za téměř zimních podmínek vybojovala 2 mistrov-
ské tituly (vrh koulí 2 kg a běh na 150m)
a 1 vicemistrovský titul (běh na 60 m).
Největším překvapením byl výkon ve
vrhu koulí (8.68 m), který si nadějná
atletka vyzkoušela poprvé. P.B.
Venkovní „fit areál“ pro širokou veřejnost
V květnu vyrostl v sousedství Městského domu dětí a mládeže nový volně přístupný fit areál. Na travnaté ploše je umístěno 11 kovových protahovací - posilovacích strojů. Výškově a svým určením se jedná o stroje pro dospělé a seniory,
nicméně již po prvním týdnu provozu je hřiště bohatě využíváno i dětmi ze základní školy. Tuto investici se souhlasem města realizoval MěDDM. Naší představou
je umožnit všem obyvatelům města aktivně prožít volný čas i venku. Máme zde
hřiště pro školní děti a mládež, nyní areál i pro seniory. Basketbalové hřiště je též
volně přístupné a bohatě využívané. Přestože normy a legislativa stále zdůrazňují potřebu oplocovat podobné areály a uzavírat je, my touto cestou jít nechceme. Před vchodem do domu dětí momentálně rovněž došlo ke změně. Museli být
odstraněny některé hrací prvky pro předškolní děti – byly již neopravitelné, shnilé.
V průběhu letních prázdnin plánujeme zadávací řízení na dodavatele nových
prolézaček pro předškoláky. V měsíci červnu ještě proběhne plánovaná úprava
dopadové plochy pod houpacími lany. Děkujeme zřizovateli – Městu Mariánské
Lázně - za vstřícný přístup při dotváření venkovního areálu. (IB)
Venkovní fit areál u MěDDM.
Keramici z „Dráčku“ si užili svoji výhru v Aquaforu
V květnu se uskutečnil zájezd dětí z keramických kroužků MěDDM a ZŠ
Ušovice do františkolázeňského bazénu Aquaforum. Děti získaly tento zájezd jako výhru ve výtvarné soutěži, která probíhala v rámci vánočních trhů.
Zájezd jsme si domluvili na jarní termín. Do Františkových Lázní se vypravilo celkem 39 žáků, kteří za svoji skupinovou práci získali 1. a 2. místo. Všechny děti si krásné dopoledne v bazénu velmi užily a již nyní se těší
na nové téma výtvarné soutěže. Pravdou je, že již na počátku školního roku
děti při keramice toužily znát téma vánočních trhů a do tvorby šly rovnou
s cílem – „jedeme do bazénu“. Děkujeme společnosti Pro-aktiv Marienbad, s r.o.
za krásnou výhru i motivaci pro další tvorbu.
(IB)
Strana 10
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
bych tímto poděkovala paní Mottlové
Ještě, že nebylo Ráda
za krátký článeček „Mariánské lázně nejsou jen lázně“
Kde je vůle, je i cesta…
S nadšením jsem si přečetla první
vydání nových mariánskolázeňských
novin a uvítala jsem zprávu, že budou vycházet v nové podobě a časovém intervalu. Hned v prvním čísle mě
oslovil na stránce číslo tři příspěvek
paní Mottlové, která se v prozíravě
kritickém podtextu věnuje nám, občanům Mariánských Lázní, kteří se
ve městě potkáváme, známe se, ale
přesto se míjíme. Žijeme v občanské
společnosti a právě naše aktivita by
měla přispět k vzájemné spolupráci a v určité míře i toleranci tak, aby
se žilo ve městě lépe. S třinácti tisíci obyvateli nepatří Mariánské Lázně
k velkým městům, a právě o to intenzivněji by měla fungovat vzájemná
komunikace nejen mezi jednotlivci, ale
i organizacemi a sdruženími ve městě. Proto si cením článku paní Mottlové a za občanské sdružení folklorní
soubor Marjánek bych chtěla oslovit
další jednotlivce, podnikatele, subjekty
i skupiny a organizace různých zaměření k vytvoření platformy spolupráce a
setkání. Jen namátkou bychom možná
mohli v budoucnu předejít zdvojenému
konání kulturních akcí. Nebo bychom
mohli zamezit nevyrovnané podpoře kultury Karlovarského úřadu, kdy
je podpora na obyvatele v krajském
městě několikanásobně vyšší. Myslím,
že by nemuselo zůstat pouze u slov.
Závěrem bych chtěla podotknout, že
soubor Marjánek spolupracuje s řadou lidí i několika subjekty a funguje
to! Podle jistého anglického prozaika
„kde je vůle, je i cesta“...
(Sandra Heřmanová)
PŘIJDE OD NĚKOHO
POMOC?
Jsme všichni šťastni, že máme v Mariánských Lázních takové pěkné nádraží. Na první pohled krása, oči přecházejí. Ale pozor, co se může stát.
Přivezete na nádraží staršího člověka, kterému vy nemáte čas pomoci
a chcete mu ulehčit námahu se zavazadly. Tu s hrůzou zjistíte, že zastavit
před hlavním vchodem do nádraží nelze, protože tam jsou pouze dvě místa
k stání a ta jsou vyhrazena pro taxislužbu. To je v pořádku, taxík je důležitý. Ale co ostatní? Ti musí zastavit
o 50 m dále naproti, je-li tam místo,
což většinou nebývá. To znamená, že
babička s kufrem si své zavazadlo pěkně odnese až do odjezdové haly. Kdo
si to, prosím vás vymyslel? Je to zá-
ležitost absolutně nefunkční a divím se,
že radnice něco takového dovolila. Pro-
sím, bude-li to jen trochu možné, zjednejte nápravu a nějaké to místo před
nádražím nebo kousek vedle vyrobte.
Váš čtenář Jan Mlynář Mar. Lázně
NOVĚ OTEVŘENO
MASÁŽE
PEDIKÚRA
Petra Růžičková
HEZKÉ POČASÍ
V sobotu 11. května odpoledne jsem
se šla podívat na kolonádu, kde probíhalo „Zahájení lázeňské sezony 2013“.
Již cestou jsem byla překvapená, že
je všude po městě tolik lidí. Kolonáda a celý prostor byly plné stánků, ve
kterých se dalo koupit hodně dobrot,
většinou regionálních, anebo vlastní
výroby. Nechyběl ani krásný, nápaditý
stánek s lázeňskými oplatkami. Nenašla jsem jenom ševce a třeba indiány.
Program byl pestrý a to, co jsem viděla
a slyšela, bylo báječné. Teď je taková zvláštní móda všechno kritizovat
a hlavně proboha nikoho za nic nepochválit. Udělám výjimku, vybočím
z řady a pořadatele pochválím. Udělala jsem i pár fotek na důkaz toho, že
se zahájení vydařilo. Hotely, restaurace, kavárny i cukrárny byly plné hostů.
Mariánské Lázně žily. Ulicí kolem Arniky se nedalo ani projít. Nikomu to nevadilo a u nosu/ socha na konci ulice/
jsem dokonce našla i toho indiána. Nejde vyhovět všem, někomu schází dechovka a jinému přebývá, jednomu vadí
hluk, protože jsme lázeňské město,
a jinému schází kultura pro mladé. Nakonec schází jenom tolerance. Tohle
byl kompromis, pro každého něco. Díky
moc. Ještě, že bylo ošklivě, protože jinak si nedovedu představit, kam by se
všichni hosté vešli. Ivana Mottlová,
Gourmet Hotel Villa Patriot
Zveřejnila tím mé dvě nejhlubší myšlenky.
1) Lázně by neměly nabízet jen procedury a ubytování, ale možnost na aktivní
vyžití v okolí.
2) Někteří přátelé na mě koukali hloupě, když jsem se snažila vysvětlit to, že jako
městečko nejsme velmoc a měli bychom si, jak jednotlivci tak firmy, pomáhat,
spojit se a nabízet šikovné ručičky a hlavičky navzájem. Udivilo mne nedávno, když jsem sháněla někoho na rekonstrukci bytu, že naši tesaři, elektrikáři
a ostatní ferdové mravenci nejsou ani na základním přehledu firem v okolí. Když
jsem hledala alespoň podle jmen, hledala jsem jehlu v kupce sena. Smutně jsem
koukala na internet, to velké médium, které umí zázraky. Nic. Podle sledování
příspěvků za posledních pár měsíců přesto stále věřím, že je možné, abychom
se spojili a začali pracovat na společné věci. První světluškou byla nemocnice,
pak krátký příspěvek dotazující se na osud stáčírny pramenů. Věřím, že jednotlivci mají zájem změnit dění v lázních a okolí. To je velmi dobrý začátek, jen neusnout na vavřínech, věřit a něco pro to udělat. Nejtěžší není kritizovat a říkat, že
něco nejde. Nejtěžší je se zapojit pro dobrou věc, nabídnout svůj čas, zkušenosti
a velkoryse pomoci jiným. Není čas, abychom jako jednotliví mravenci hrabali na
svém písečku, ale abychom začali společně budovat mraveniště. Nedávno jsem
si v rámci stěhování zpět do lázní pořídila nové kolo. S ním jsem však dostala
mnohem víc. Přátelské informace, nabídku dalších možných aktivit. Názor na
dopravování se kolem. Postesk nad promarněnými penězi, které nejdou často
do tvorby kvalitních cyklostezek, jen značení. Zbytek do kapsy. Plakala bych.
Nejen steskem nad těmi promarněnými penězi, ale i radostí nad tím, že mají
místní zájem, snahu a nejsou zalezlí ve svých ulitách. Umějí ukázat cestu a dodat
energii do dalších týdnů, měsíců a věřím, že i let. (ZS)
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ v areálu Kamenného dvora
v nové budově zdravotní služby, HLAVNÍ 267.
Kontakt: 774 862 895, [email protected]
KOŽLANSKÝ
ORIENTAČNÍ SURVIVAL
VZDALI I ZKUŠENÍ
ZÁVODNÍCI
Městečko Kožlany na sever od Plzně bylo místem, kde se odehrály dva
závody žebříčku západočeské oblasti
v orientačním běhu. Sobotní závod
byl zároveň přeborem oblasti na krátké trati. Běžci, jichž se sjely téměř
dvě stovky, hledali kontroly hlavně
v erozních rýhách. Do Kožlan přijeli
i členové Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK, jimž se podařilo
vyběhnout osm umístění na stupních
vítězů. Stříbrné příčky obsadili Mikuláš Janoch v kat. HDL, Jan Macura
v kat. H20 a Stanislava Opavová v kat.
D45, třetí doběhli Kateřina Černá v kat.
D12, Hana Fišáková v kat. D35, Samuel Janoch v kat. H10, Vojtěch Bartoš v kat. H16 a Josef Milota v kat.
H35. Nedělní závod na klasické trati
velmi nápadně připomínal nějakou
survivalovou akci. Zdolávání strmých
a trnkami značně porostlých svahů,
brodění se potokem po kolena (deset
přechodů přes vodu byla u mužů norma) nebo klopýtání bahnitými a vy-
sokou trávou zarostlými loukami doprovázené nepublikovatelnými výrazy,
tak vypadalo nedělní slunečné dopoledne v Kožlanech. Nebylo divu, že
někteří zkušení borci závod v některé fázi raději vzdali. Zdraví je zkrátka
přednější. V této zkoušce odolnosti
obstáli a na stupně vítězů vystoupili podruhé během víkendu Kateřina
Černá (3.), Hana Fišáková (3.), Stanislava Opavová (2.) a Samuel Janoch
(2.). Medailové pozici vyběhli také
Václav Bartoš (2. v kat. H12) a Jonáš
Černý z Mar. Lázní (3 v kat. H10), jimž
se předchozí den tolik nevedlo.
Josef Milota
TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007
Po-Pá teplá jídla až do 20.00 h. !
DENNÍ MENU
Čtvrtek 6.6.
Polévka – Krupicová s vejcem 15
Pečené kuřecí stehno, rýže, salátek 75
Vepřové medailonky, hranolky, domácí tatarka 79
Čevabčiči s oblohou, bramborová kaše
Míchaný zeleninový salát s uzeným lososem 69
Pátek 7.6.
Polévka – Zelňačka 15
Vepřové výpečky, dušené zelí, knedlík 79
Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurka 79
Květákový mozeček, vařené brambory 69
Ovocné tvarohové knedlíky 68
Pondělí 10.6.
Polévka – Drůbeží vývar s těstovinou 15
Pečené kuře, dušená rýže, salát 75
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 75
Hrachová kaše s opečenou uzeninou, okurka 65
Michaný zeleninový salát s kuřecím masem 70
Úterý 11.6.
Polévka – Cibulačka se sýrem 15
Křenová omáčka s uzeným, houskový knedlík 79
Vepřové rizoto se zeleninou, strouhaný sýr, okurka 75
Vaječná omeleta s rajčaty a šunkou, brambory 69
Ovocné tvarohové knedlíky 68
Středa 12.6.
Polévka – Hráškový krém 15
Vepřová játra na cibulce, dušená rýže 75
Smažený vepřový řízek, vařené brambory, salát 79
Domácí sekaná s bramborovým salátem 70
Míchaný zeleninový salát s uzeným lososem 69
Čtvrtek 13.6.
Polévka – Bramboračka 15
Rajská omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 79
Smažené rybí filé, bramborová kaše 70
Halušky se zelím a slaninou 70
Pátek 14.6.
Polévka – Hovězí vývar s masem a nudlemi 15
Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík 75
Smažený sýr, vařené br., domácí tatarská om. 70
Zapečené palačinky s tvarohem a rozinkami 65
Míchaný zelenin. salát se šunkou a sýrem, dresink 68
Pondělí 17.6.
Polévka – Hovězí vývar s nudlemi 15
Vepřový plátek na žampionech, dušená rýže 75
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Br. knedlíky plněné uzeným masem, zelí, cibulka 75
Zeleninový salát s tuňákem, vejcem a olivami 69
Úterý 18.6.
Polévka – Brokolicová 15
Vepřová pečeně se špenátem, bramborový knedlík 79
Kuřecí směs v bramboráku, zeleninová obloha 75
Domácí šunkofleky, okurka 68
Středa 19.6.
Polévka – Česnečka se šunkou a opečeným chlebem 15
Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 79
Pečená kotleta s kostí, americký br., ďábelská om. 80
Smažený květák, vařený brambor, domácí tatarka 69
Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr 60
Čtvrtek 20.6.
Polévka – Drůbeží vývar, celestýnské nudle 15
Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík 79
Smažený vepřový řízek, bramborový salát 79
Francouzské brambory, rajčatový salát 69
Pátek 21.6.
Polévka – Pórkový krém 15
Španělský ptáček, knedlík/rýže 79
Lasagne bolognese zapečené se sýrem 75
Vaječná omeleta se špenátem a žampiony, bramb. 65
Salát se smaženým hermelínem, brusinky 70
venkovni dětské hřiště
bistrocafe.newyorkml.cz
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 11
S ROZMARÝNKEM DO PAŘÍŽE Nedělní odpoledne ve víru
V letošním roce byl náš folklórní soubor Rozmarýnek opět pozván na folklorní
festival do zahraničí. Tentokrát jsme se vydali do krásné, prosluněné Francie
a jejího nejvznešenějšího města – Paříže. Na naší cestě jsme potkali známé vinařské město Reims s nádhernou katedrálou Notre-Dame Panny Marie
a místním muzeem. V Paříži jsme pak mohli v pěkném divadle potěšit několika
vystoupeními místní publikum a všechny soubory z různých zemí, které se festivalu zúčastnily. Naše kroky nás samozřejmě také zavedly k památkám a symbolům tohoto krásného hlavního města. Navštívili jsme nejznámější symbol Paříže – Eiffelovu věž, dostali jsme se za krásného slunného počasí až na poslední
patro, Na ni jsme se pak mohli ještě jednou podívat i z Trocadéra, ze kterého
jsme si přivezli krásné fotky. Dále jsme navštívili Louvre, čtvrť Montmartre s nádherným chrámem Sacré-Coeur a známou ulicí malíř, zámek a překrásné zahrady ve Versailles, nejznámější katedrálu Notre-Dame, l’Arc de Triomphe tzv.
Vítězný oblouk a jednu z nejznámějších ulic světa Champs Elysées a také jsme
absolvovali vyhlídkovou plavbu po řece Seině. Zájezd jsme ukončili večerním
předváděním zábavných scének, které si připravili sami členové souboru a hraním společenských her. Chtěli bychom tímto poděkovat učitelům p. Országhovi
a pí. Sudové, dále naší člence a nejen tlumočnici Tereze Országhové, která se
ale také podílela na zajišťování provozních záležitostí s hladkým průběhem zájezdu a samozřejmě našim sponzorům, kterými jsou: Krajský úřad Karlovarského kraje, Město Mariánské Lázně, Léčebné Lázně Mariánské Lázně, Kolonáda
Mariánské Lázně, Chodovar - rodinný pivovar Chodová Planá, Arnika – Josef
Šmerda a synové, s. r. o. a Royal Golf Club Mariánské Lázně, dále pak našim
řidičům a všem, kteří nás podporovali a stále podporují. P. Černý, A. Bauerová
hudby, zpěvu a tance
Samozřejmě, kdo jiný by všechny tyto umělecké disciplíny mohl najednou předvádět než Základní umělecká škola Fryderyka Chopina. Žákům této školy a jejich pedagogům patřil jediný krásný den – závěrečný den toho týdne - 19. květen. Jak mi řekl pan ředitel Mgr. Petr Čech, již pošesté okupovali mladí umělci
kolonádu a vždy bylo krásně. „Poprvé jsme tuto akci dělali v roce 2008,“ doplnil
pan ředitel, a protože měla velký úspěch, rozhodli jsme se pro pokračování vždy
třetí víkend v květnu.“ – Účinkují všechny soubory? – „Prakticky ano. Jsou to
soubory, které fungují trvale a potom jsou to seskupení, která vzniknou během
školního roku třeba jen na rok. To je například pěvecké trio, které bude zpívat árii
lesních žínek z Rusalky. Každý rok se v programu objeví něco nového. Letos to
byla taneční choreografie od učitelky tanečního oboru Nely Výborné u zpívající
fontány, vytvořená na Bachovu hudbu. Prezentovalo se také výtvarné oddělení
a večer proběhl v kostele koncert vážné hudby pod vedením L. Čechové. Před
21. hodinou celý pořad zakončily DOM s mažoretkami, Rozmarýnek a pěvecký sbor Canzona.“ – Jako obvykle je o vás velký zájem. – „Víte, pohled na
člověka s hudebním nástrojem je vždycky zajímavý, a když ten člověk je navíc
dítě, je to úplně nejlepší, samozřejmě i pro ně. Věnovat se umění, jakémukoliv,
je pro mládí to nejlepší, co může být.“ A tato slova bohatě naplňoval rozmanitý
program, který oživil kolonádu od brzkých odpoledních hodin až do večera, to už
ho ovšem provázel déšť a bouřka.“ (dkp)
KŘEST KNIHY Větší nabídka
V pátek 5. dubna 2013 se nečekaného
překvapení dostalo por. Mgr. Jaroslavu
Benešovi MBA od jeho spolupracovníků z 1. a 2. odd. OK Cheb, příslušníků OOP Mariánské Lázně a civil-
ních zaměstnanců, kteří připravili slav-
nostní křest šampaňským nové publikace „SLOVNÍK MODERNÍHO MANAŽERA“, která letos vyšla. Spontánním potleskem a blahopřáním téměř
třicítka policistů, policistek a civilních
zaměstnanců vyjádřila upřímné poděkování autorovi, který již více jak třicet
let pracuje u policie a v posledních
letech i jako vysokoškolský pedagog.
Autor poděkoval všem přítomným, zejména pak organizátorům akce a řekl,
že pevně doufá, že si nová kniha najde okruh svých čtenářů.
Křest manažerského slovníku.
Foto: nprap. Bc. Jiří Jurášek
L
NEŽ POPTÁVKA
Jistě víte, že trh s nabídkami nemovitostí je přesycen, že všichni chtějí prodávat a prodej se nehýbe, ale já tvrdím
opak. Máme mnohonásobně větší poptávku než nabídku. Je to šokující, ale
je to tak, statistika mluví jasně. Nyní je
spousta lidí, kteří chtějí pořídit nemovitost, banky poskytují rekordně nízké
úroky, lidé díky krizi našetřili část peněz a nároky na lepší bydlení či nároky
na rekreační nemovitosti rostou. Měsíčně dostáváme přes 640 poptávek
na nemovitosti v okrese Cheb a prodejů se zrealizuje kolem 40. Stále více
lidí chce kupovat, ale nejsou ochotni
kupovat za ceny, které se na realitních serverech vyskytují. Prodávající,
kteří jdou s cenou dolů, prodají. Občas
i za méně, než pořídili před několika
lety, ale prodají. Po čase totiž zjistí, že
úhrada za povinné poplatky jsou vyhozené peníze a prázdné nemovitosti
jen trpí. Proto tedy dobrá rada, trh se
nezmění, lidé budou více kupovat, ale
jen nemovitosti s nižší prodejní cenou.
Filip Müller, oblastní manažer
MM Reality holding a.s.
ázeňské
odpoledne
se staročeským
flašinetem
Zveme Vás k příjemnému posezení
se staročeským flašinetem na terasu hotelu Villa Savoy
(bývalý hotel Silva) v Chopinově ulici,
blízko lanového centra a tenisových kurtů.
Můžete se těšit například na staročeský trhanec
s ovocnou omáčkou a šlehačkou, domácí lívance
s borůvkovou omáčkou, medovník, sachr dort,
restovaná kuřecí játra na červeném víně a podobně.
Každý den v době od 14:00 do 17:00 hodin máme pro Vás
nabídku tzv. Happy Hour‘s, kdy ke každému objednanému
moučníku obdržíte šálek kávy zdarma nebo můžete využít
aktuální nabízenou slevu ve výši minimálně 10%
na veškerý sortiment z nabídky naší hotelové kavárny či terasy.
Taneční oddělení ZUŠ.
MÁVÁME PŘÁTELŮM
Téměř 4 dny pobyli přátele z francouzského Marcoussis v mariánskolázeňských
rodinách, kde o ně po všech stránkách pečovali. Bohatý program, který začal
hned ve středu odpoledne jako maškarní rej v kulturním domě v Drmoulu, pokračoval druhý den náročným výletem do Krušných hor, do Jáchymova, kde
Marcoussany velmi zaujalo muzeum a tragické osudy jáchymovských politických
vězňů, a do Karlových Varů. Večerním koncertem byli nadšeni a procházka
nočním městem je přímo okouzlila. Líbilo se jim následně i plánské hornické
muzeum, ale protože Mariánské Lázně už v pátek odpoledne žily zahájením
sezóny, stánky se zajímavým zbožím stály na svých místech a kolonáda nabízela pestrý program, věnovali se všichni už jen zábavě a v sobotu slavnostnímu
zahájení a žehnání pramenům, to pro většinu z nich byla premiéra. Bohužel
déšť přerušil příjemné zážitky, nicméně příjemné vzpomínky zůstaly a určitě je
přátelé probírali po celou dlouhou zpáteční cestu domů. Odjížděli totiž nadmíru
spokojeni. (dkp)
te si
Připomeň osféru
ou atm
jedinečn promenád
h
lázeňskýc publiky.
první re
HRAJEME KAŽDÝ PÁTEK
ZA PĚKNÉHO POČASÍ
od 14:30 do 17:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.villasavoy.cz
Tolik masek pohromadě, jako na úvodním karnevalu, se málokdy vidí.
Strana 12
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
LETIŠTĚ SKLÁŘE BESEDA V KNIHOVNĚ
V posledních letech utichly zprávy o sklářském letišti, nekonají se ani
slety ultralevých letadel, rozhodla jsem se proto položit několik otázek
osobě nejpovolanější – JUDr. Jarmile Vodňanské, předsedkyni představenstva firmy Air Speciál, která letiště vlastní
1) Pokud vím, na sklářském letišti skončily veškeré aktivity. Bylo to Vaše
rozhodnutí nebo organizace a provozovatelé odešli sami? Není pravdou,
že na sklářském letišti skončily veškeré aktivity, nebylo to ani v předchozích letech a doufám, že ani v tomto roce. Ještě v loňském roce v provozní dobu na letišti působila letecká škola pana Umbrauna, který pro mě z neznámého důvodu
činnost na podzim ukončil a přesunul se na jiné letiště. Dále v našem hangáru
má několik zájemců zahangárované letouny a v průběhu roku ve vypublikované
provozní době provozují na letišti leteckou činnost.
2. Letiště je prý úplně uzavřeno, je tam nějaký správce? Udržuje se? „Letiště nikdy nebylo uzavřeno, v leteckých AIPECH je vypublikovaná jeho provozní
doba, tj. od 15.4 do 30.9, kdy je relativně pěkné počasí, letiště není podmáčené
a dá se na něm přistávat. Plocha je udržována, v současné době proběhlo válcování plochy a je pravidelně sekána dle potřeb našich nájemců. Plochu smluvně udržuje zemědělský subjekt provozující zemědělskou činnost na okolních
plochách kolem letiště. O víkendech je na letišti držena služba AFIS, za provoz
odpovídá jmenovaný VLP-vedoucí letového provozu. Dle potřeb je letiště kontrolováno mnou pověřeným správcem, který na letiště pravidelně dochází.“
3. Máte nějaký plán, co s letištěm dál? Chcete ho pronajmout, prodat nebo
opět začít provozovat? Tak důležité, jako bylo ve 20. a 30. letech min.
století, už asi nikdy nebude, ale letecká škola, vyhlídkové lety, seskoky
a slety ultralehkých letadel, to bylo zpestření nejen pro milovníky letectví, ale
i pro diváky. „Na základě toho, že došlo k poklesu obchodních aktivit na
sklářském letišti (ukončení letecko-chemické činnosti) a přesunu této činnosti
do středních a východních Čech, naše obchodní činnost byla na tomto letišti
ukončena cca v roce 2000. Ani jmenovaným ředitelům, přímo osobám z ML
(např. JUDr. Hanzlík) se nepodařilo chod letiště rozpohybovat, a proto se naše
společnost přesunula s obchodními aktivitami do jmenovaných krajů a letiště
ML bylo dále provozováno na základě dohod s jednotlivými zájemci, např. část
Aeroklubu z KV, poté letiště provozoval p. Kolařík (skončil v exekuci ), Před cca
2 roky působil na letišti paraoddíl Modré nebe, poté se přesunul na naše letiště v Jičíně kvůli nedostatku zájemců, včetně již výše jmenované letecké školy
p. Umbrauna. Z důvodu toho, že i přes tyto aktivity, které jsou velmi malé, nám
osud letiště leží na srdci, hledám již několik let vhodného kupce, který by letiště
dál provozoval. Tudíž již několik let je letiště na prodej, je několik zájemců, zatím
ale nic vážnějšího. Letiště nabízí i JUDr. Hanzlík, který nyní podniká v realitní
činnosti v ML.“
4. Na vašich webových stránkách je napsáno:Air Speciál vlastní a současně provozuje letiště v Mariánských Lázních – statut veřejného vnitrostátního letiště. Je to stará informace nebo se pro Skláře blýská na lepší
časy? „Je to pravdivá informace, odpověděla jsem na ni i v bodě 2. Sklářské
letiště je po celou dobu, co jsem ve vedení naší firmy, vypublikované jako vnitrostátní veřejné letiště se službou AFIS od 15.4. do 30.9. každého roku, nikdy to
cca od roku 1992 nebylo jinak. • Na závěr: současná doba nepřeje letištím a už
vůbec ne jejich provozu, resp. rozšiřování. Neustále řešíte stížnosti kvůli hluku,
pokud letouny létají i nad oblastmi, kde bydlí lidé. Dále lidé mají v současné
době ekonomické starosti, které jim nedovolují vydávat finanční prostředky na
provozování dosti náročného hobby-tj. létání, vyhlídkové lety, seskoky, tandemy. Kolikrát i v minulém roce jsme byli s letouny na letišti / letoun AN-2 / a sna-
žili jsme se o provozování. Bohužel zájem byl tak nepatrný, že jsme druhý den
odlétali a byli jsme rádi, že se nám pokryli aspoň náklady na přelet. Cena benzínu, jak víte, je na vysoké hladině, 1 l LB AWGAS 100 stojí 55 Kč a např. letoun
typu AN-2 spotřebuje za 1 letovou hodinu ca 200 l. Co víc dodat, sama bych byla
ráda, kdyby letiště žilo, kdyby se našel někdo, kdo by se o něj staral, ale poraďte
mi, kde ho najít. Lidé i v této sféře vydávají peníze za jiné věci, než za nákup letiště. Nevýhodou našeho letiště bylo a je to, že vždy bylo soukromé a nikdy na něm,
jak je tomu v 99% všech letišť, nevznikl aeroklub s bohatou členskou základnou,
který po celý rok, aspoň tedy přes víkendy, prostřednictvím svých členů na letišti funguje a vytváří činnost. To se na krásném letišti ve Sklářích nikdy nestalo,
a proto je ,tzv. opuštěné‘. Pro nás tam není žádná práce a proč jiní provozovatelé
na letiště ve Sklářích nechtějí, to sama nevím, ačkoliv jsem jim vždy vytvořila
maximálně vhodné podmínky.“ Jarmila Vodňanská, Air Special, a.s.
ČSSD pořádala v úterý 21. května v studovně městské knihovny besedu na
téma teplo v Mariánských Lázních. Ještě před zahájením jsem se zeptala RNDr.
Petra Horkého, proč toto téma,když je to vlastně uzavřená záležitost, kterou
potvrdilo svým souhlasem i zastupitelstvo: „No, tak docela uzavřená záležitost
to není. Uzavřená je problematika prodloužení nájmu spol. Dalkia Mariánské
Lázně, ale problematika CZT a udržení městské výtopny je otázka stále živá.
Už jsem jednou na stránkách novin konstatoval, že kroky, které zastupitelstvo
a rada udělaly, vedou k tomu, aby městský majetek, nejen výtopna, ale i rozvodná síť, byly ekonomicky soběstačné, udržitelné, ale ten problém bude i v následujících měsících, problematika plynofikace je stále otevřená.“ Ing. Trávníček
k tomu dodal: „Současný stav není ani po ekonomické ani po odborné stránce
v pořádku. A my právě chceme seznámit občany s různými možnostmi a se
stavem současné techniky a podobně, aby věděli, co mohou čekat a měli tvůrčí
prostor pro své rozhodování.“ Poté se ujal slova, hovořil o energii a Dr. Horký
vysvětlil krátce historii výtopny a plány společnosti Dalkia. Závěrem 4 představitelé ČSSD (kromě jmenovaných také Ing. M. Míka a pan L. Haas) odpovídali
nepočetnému publiku na otázky. (dkp)
Zleva pan Libor Haas, Ing. Vladislav Trávníček, Ing. Arch. Miroslav Míka, RNDr. Petr Horký.
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 13
ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..
REVMATOLOGIE
Revmatologie jako medicínský obor se oddělila od základního oboru,
kterým je vnitřní lékařství. K jejím zakladatelům patří nesporně prof. MUDr.
František Lenoch, DrSc. Hlavním zájmem toho medicínského oboru jsou nemoci
pohybového aparátu. Ty můžeme rozdělit do dvou velkých skupin - zánětlivé
revmatické choroby a degenerativní onemocnění pohybového aparátu. Rozvoj
revmatologie je spjat s rozvojem farmakotherapie, imunologie a ortopedie (revmatochirurgie). Obecně můžeme konstatovat, že zánětlivá revmatická onemocnění neumíme vyléčit, ale díky novým lékům můžeme průběh choroby zmírnit
a někdy i zastavit. Vrcholem aktuální léčby zánětlivých chorob je biologická léčba, která je indikovaná pro nemocné s vysoce agresivním průběhem zánětlivého
revmatického onemocnění. Vznik těchto nových léků umožnil rozvoj imunologie,
který poodkryl některé patologické procesy nejen mimo buňku, ale i uvnitř buněk. Dnes je možné nahradit lokte, ramena, zápěstí, drobné ruční klouby, kotníky. Je třeba si uvědomit, že díky těmto náhradám nejsou v revmatologii imobilní nemocní, jak tomu bývalo dříve. Jistě, není možno nahradit 100% kloub, ale
vyměněný kloub není bolestivý, umožňuje nemocnému základní soběstačnost.
Jak je to s revmatologii na okrese Cheb? V 70.-80. letech je s funkcí okresního
revmatologa spojeno jméno MUDr. Kulhánka. Ten působil hlavně v Chebu a do
Aše a Mar. Lázní dojížděl pouze na jedno odpoledne. V Mar. Lázních se revmatologii v Balneologickém ústavu zabývala MUDr. Kovařovičová a také po určitou
dobu pečovala o nemocné v Mar. Lázních v rámci OÚNZ Cheb. Krátce zde ordinoval MUDr. Lavička z Plzně, který pak řadu let pracoval na drážní poliklinice
v Plzni. 1.9.1984 jsem nastoupil na revmatologickou ambulanci v Chebu a po
specializační atestaci v prosinci 1987 jsem rozšířil svoji činnost v Mar. Lázních
a v Aši. Vznikla tak okresní revmatologická ambulance, která pečuje o nemocné
z okresu Cheb. Máme však i velký spád z okresů Sokolov, Tachov a Karlovy
Vary. V současné době má revmatologická ambulance na okrese Cheb v registru asi 4 tisíce nemocných a ročně je na revmatologii Cheb, Aš a M. Lázně necelých 15 tisíc ošetření. Naše ambulance poskytuje péči nemocným se zánětlivými
revmatickými chorobami, ale i degenerativními nemocem, jako je artrosa kolen,
kyčelních kloubů. Od roku 2006 získala naše revmatologická ambulance statut
„centra biologické léčby“. Spolupracujeme s Revmatologickým ústavem Praha, Fakultní nemocnicí v Plzni - revmatologickým oddělením. Využíváme dobré spolupráce s ortopedií nemocnice v Sokolově, Fakultní nemocnicí v Motole
v Praze a ortopedii ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Po dostavbě nové
polikliniky v Mar. Lázních sem přesídlila i revmatologická ambulance a můžeme
tak lépe využívat interdisciplinární spolupráce s ostatními medicínskými obory hlavně rentgen a sono, klinická biochemie, kožní amb., oční amb.,interní amb.,
gynekmologie. Pro nemocné je příjemné, že všechny tyto obory jsou v budově
polikliniky. Ordinujeme pravidelně ve čtvrtek a v pátek od 8 hod. do 15.30
hod. a 1x za 14 dnů i v úterý a na vyšetření nemocné objednáváme. Případy „statim“ ošetřujeme v ten den, kdy se nemocní dostaví. Telefon na revmatologickou amb. je 357 070 970. MUDr. Vlastimil Novotný
DEN PRO ZDRAVÍ
- Ve zdravotnických potřebách Mgr. Daniely Seifertové se sešly ve středu 22. května na malém posezení
především dámy, a to hlavně v seniorském věku. Ve dvou fázích se přítomní
dozvěděli samé užitečné věci. Kromě krátké přednášky o inkontinenci a problémech s ní spojených měli zájemci možnost nechat si změřit krevní tlak a cukr
v krvi. S chutí všichni ochutnali bio džusy a výrobky zdravé výživy a pochutnali
si na pozornosti podniku – koblížkách. Kromě toho se seznámili s pomůckami,
které jsou velmi užitečné a které téměř 100% hradí pojišťovna. Tato akce se konala v rámci projektu „Dny zdraví “ a byl to velmi příjemně strávený čas v hezkém
prostředí prodejny. „Nakonec se zde sešlo celkem 46 žen. Byla to úspěšná akce.
„V tomto projektu budeme samozřejmě pokračovat a to nejen pro naši zásadní
cílovou skupinu důchodců, ale také pro ostatní věkové kategorie,“ dodala Mgr.
Seifertová. (dkp)
Přednášku všechny dámy se zájmem poslouchaly.
Založení Mariánskolázeňské asociace
cestovního ruchu o.s. (MLACR)
Robotický klub Mariánské Lázně opět
zvítězil aneb Robotem rovně 2013
Již pátý ročník soutěže
„Robotem rovně” proběhl v
Písku v sobotu 18. května
2013. Letošní startovací
listina zahrnula 14 robotů
včetně dvou zahraničních.
Sešla se zde celá robotická špička. Soutěž „Robotem rovně” je nejenom příprava na těžkou Robotour,
ale je i místem pro trénink
zkušených týmů a příležitostí vidět se s ostatními
robotickými nadšenci. Letos na vítězství již nestačilo
4x dojet až do cíle - 314
metrů, ale museli jste tam být rychle. Zvítězil Robotický klub Mariánské Lázně a druhý skončil pražský ARBot. Třetí místo získali
domácí — lokotka Radioklubu Písek. Robotický klub Mariánské Lázně letos vyhrál již potřetí. Robot Explorer, jehož autorem je pan Karel Čermá , trasu 4x
projel bez problémů. Pro navigaci používá mechanické gyro z tanku T72. O tom,
jak tento robot funguje, je podrobně napsáno na stránkách českých robotiků:
http://robotika.cz/articles/explorer/cs. V červnu bude robot s názvem Explorer
pana Čermáka obhajovat loňské vítězství i v soutěži RoboOrienteering 2013
v Rychnově nad Kněžnou. Držíme palce.Městský dům dětí a mládeže děkuje
panu Čermákovi za výbornou reprezentaci města i kroužku Robobotiky. (IB)
Nově zvolené předsednictvo. Zleva: T. Podlucká, K. Kalivoda, Ing. R. Šnajdr, L. Malásek
(MLACR, 25. dubna 2013, foto vk).
Občanské sdružení Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu vzniklo
na ustavující schůzi, která se konala ve velké zasedací síni Městského úřadu
v Mariánských Lázních dne 25. dubna 2013. Myšlenka založení tohoto občanského sdružení se zrodila z potřeby aktivně zapojit do dění města všechny občany Mariánských Lázní, kteří cítí potřebu či projevují aktivní snahu prosazovat
a šířit dobré jméno Mariánských Lázní nejen v rámci našich regionů, ale i mimo
hranice České republiky. Zkrátka a prostě, asociace vznikla proto, aby aktivovala k činnosti všechny patrioty Mariánských Lázní, soukromé osoby, podniky,
a organizace, bez ohledu na politickou orientaci za účelem neustálého zlepšování života v našem městě. K první schůzce přípravného výboru mariánskolázeňské asociace došlo 7. března tohoto roku, v Edwardově knihovně hotelového
komplexu Nové Lázně, kde se sešly členové přípravného výboru s občany a zástupci podnikatelů na informační prezentaci, při které proběhly diskuse o záměrech a úkolech připravované asociace. Středem zájmu nově ustavené asociace
je téma cestovního ruchu. Její další činnosti budou zahrnovat všechny oblasti
společenského života a dění v našem městě především ve sférách služeb, hotelnictví, zdravotnictví, lázeňství, a kultury. Na dubnové ustavující schůzi byly
schváleny Stanovy asociace a zvoleno její první představenstvo. Prvním předsedou nově vzniklé asociace v Mariánských Lázních byl zvolen Ing. Radek Šnajdr. Členy předsednictva asociace byli zvoleni: Tereza Podlucká, Karel Kalivoda,
Ludvík Malásek, a Markéta Monstportová. www.marienbadtourism.com. (vk)
Strana 14
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..
Prameny oslavily svou (první) Nová lékárna - „staré“ účely
‘lázeňskou sezónu’ po 70 letech
Zahájení lázeňské sezóny v obci Prameny proběhlo v bývalém areálu Alžbětiných lázní
za hojné účasti návštěvníků
z blízkého i širokého okolí
v sobotu 25. května. Na místě se sešlo během odpoledne
kolem stovky lidí.
Úvodním slovem je přivítal
účastníky Jan Lebl, předseda
o.s. Obnova obce Prameny. Jak
nám pan předseda sdělil, sdružení vzniklo v létě roku 2012
a na úpravy dnešního areálu
získalo z nadačního fondu Via
47 tisíc korun. Občanské sdružení Obnova obce Prameny
za krátkou dobu odvedlo velký kus dobře vykonané práce.
Svěcení Giselina a Rudolfova
pramene se poté ujal Páter Augustín Ján Kováčik O.Praem,
který měl také krátké kázání.
Přímo na místě se návštěvníci mohli prohlédnout výstavku historických fotografií dokumentujících 140letou
historii města Prameny, v minulosti známého jako Sangerberg. Panely nabídly
hostům 3 témata (1.) o obnově areálu Alžbětiných lázní; (2.) o zaniklých lázních Sangerberg (Prameny); a (3.) o 140letém výročí povýšení obce Prameny
na město. Po ukončení ceremoniálu si milovníci pramenů Slavkovského lesa
mohli okusit, jak oba prameny chutnají. K poslechu potom hrál dobrý dixieland
přátel z Plané a pořadatelé připravili občerstvení, při kterém nechybělo ani tradiční opékání buřtů. Dobré pohoštění se zapíjelo dobrou minerálkou z Giselina
a Rudolfova pramene. Ochutnat mohli hosté kyselku míšenou s vínem i s ovocným sirupem. Jak nás poutavý plakát z doby císařské monarchie informuje „Započetí doby lázeňské připadalo vždy na 15. května“ a „Lázně Sangerberg se
nalézaly na dráze Františka Josefa, stanice Kynžvart – Sangerberg.“ Členem
nově vzniklého občanského sdružení se může stát každý nadšenec a patriot
obce Prameny i Slavkovského lesa, stačí kontaktovat jeho vedení v místě. Přejeme sdružení Obnova obce Prameny mnoho úspěchů do budoucna. (redakce)
Přestože je v Mariánských lázních již lékáren opravdu plno, vznikl v předminulém roce zcela nová lékárna Alma ML s.r.o. na Tepelské ulici. Od ostatních se
„trochu“ liší tím, že je nezávislá. Lékárna nejenže není součástí žádného řetězce,
ale nenajdete zde ani žádné předplacené regály a ani žádnou „bombastickou“
reklamu. Zkušení majitelé si zde určují sortiment sami na základě svých dlouholetých zkušeností a reakcí klientů či lékařů. Popudem k nezávislosti byl nesouhlas se současným vývojem lékárenství a komercializací celého oboru. Lékárna
tak prosazuje původní účel - vydávat léky a individuálně připravované přípravky
(tzv. magistraliter) na základě předpisu namísto pouhého prodeje na základě
reklam. Účel, doplněný osvědčeným sortimentem, je dán požadavky pacientů
a lékařů, kterým se zde snaží vycházet vstříc. Povrchním klientům možná budou
chybět přípravky z reklam, ale ty pro ně nemusí být vždy optimální. Proto personál pomáhá s výběrem správného přípravku. V lékárně také neradi zaměňují
podobné přípravky. Zjistili totiž, že starší lidé ztrácejí přehled co je a co není
stejné a snadno tak užívají přípravky se stejnou látkou, ale s různými názvy. Ani
netuší, že si mohou uškodit. A kde lékárnu najdete? Lékárna je umístěna v přízemí polikliniky GALENIA ML s.r.o. na Tepelské ulici vedle Raiffeisenbanky a je
dostupná trolejbusem či autobusem s možností parkování přímo naproti lékárně.
Samozřejmostí je platba kartou či poukázkami i vrácení DPH cizincům. Lékárna
také zajišťuje sběr a likvidaci starých či nepoužitých léků, které se nesmějí házet
do popelnic. Je zajímavá také tím, že se účastní akce „Vdechněte inhalátorům
nový život“. Použité inhalátory totiž můžete vrátit a přispět ta k jejich opětovnému
použití. Navštivte lékárnu a využijte jejích služeb! Mgr. Alois Komorous
Kontejnery k světu – ohromný nápad
Ano, ohromný nápad, jenže horší počasí už snad ani nemohlo být, alespoň
v první polovině. V neutěšeném nedělním podvečeru za silného deště a stejně
nepříjemné zimy jsem se na toto téma bavila s jedním z organizátorů Vojtou
Frantou, jehož optimismus a elán (a nejen jeho) vůbec neodpovídal stávající
slotě. Bylo to těsně po vstupu Mistra Vladimíra Párala, jenž statečně vysvětloval
několika přítomným „seznamovací kolonádu“. Zdálo se mi docela smutné, že
se tolik lidí snaží a počasí jim to zhatí. Ale závěr byl moc hezký a spontánní.
Všichni přítomní včetně organizátorů a Mistra Párala se sesedli na pódiu, otevřeli lahvinku vína a povídali o všem možném. Mě ale mezitím zajímalo, jak a kdo
přišel na tento skvělý nápad s kontejnery. – Vojta Franta: „Tady vznikla skupina mladých lidí s názvem Mariánskolázeňský švihák, založili jsme ji společně
s Filipem Johánkem. Nyní je nás už okolo třiceti a chceme dělat projekty, které
by oživily město. Začali jsme s Kontejnery k světu, který funguje po celé republice. Ale projektů máme víc.“ – No svatý Petr pro vás příliš pochopení
nemá. – „Ne, je hrozná zima a my tu spíme, aby nám to nikdo neukradl, takže si
užíváme. Nicméně chceme oživit kulturu v Mariánkách, spojit její provozovatele
a taky obyvatele, oslovovat lidi, kteří jsou v Praze, v zahraničí, aby měli důvod se
sem vracet. Je to první akce, ale bude jich víc. Příprava nám trvala asi 6 neděl,
nedělali jsme nic jiného a bylo to docela náročné.“ – Ale bez financí to určitě
nešlo. – „To ne, postavilo se za nás město, také Chodovar a mnoho dalších
menších sponzorů, sháněli jsme peníze po tisícikorunách, od některých podniků
jsme dostávali materiál na občerstvení. Musím říct, že koho jsme oslovili, každý
byl vstřícný. Snad i návštěvnost se zvýší.“ (dkp)
MALÍŘKA SAMOUK NIKOLA FILKOVÁ
Páter Augustín Kováčik O. Praem. zasvěcuje prameny Giselin a Rudolfův.
PODĚKOVÁNÍ Z MALVERN
Pan starosta partnerského města Malvern Ian Hopwood a předseda Malvernské
občanské společnosti Roger Sutton ocenili nadstandardní péči a služby hotelu
OLYMPIA během pobytu anglické delegace z Malvern v našem městě u příležitosti podepsání partnerské smlouvy 16. dubna. Z dopisu z 1. května vyjímáme:
“Vážený pane řediteli. Osobně Vám chceme co nejsrdečněji poděkovat za vše,
co jste udělal pro to, aby náš pobyt ve Vašem hotelu Olympia byl co nejúžasnější. Milé přijetí s dokonalými službami Vašeho personálu byly vynikající. Blahopřejeme Vám za vysoký standard služeb v celém hotelu. Všichni jsme velmi
ocenili Vaši úžasnou velkorysost a pohostinnost.” Etc. Hotel Olympia sponzoroval celý pobyt malvernské delegace. (vk)
Součástí projektu Kontejnery k světu je i výtvarné umění. Mělo být sice instalováno venku
a přitahovat kolemjdoucí, ale bohužel déšť udělal čáru přes rozpočet, a tak se obrazy, v tomto
případě mladé mariánskolázeňské výtvarnice
Nikoly Filkové, musely ukrýt do příjemného
tepla New Yorku a City café. Sympatická mladá malířka maluje od dětských let, geny zřejmě
zdědila po své mamince – malířce. K intenzivnější tvorbě ji inspirovala Vídeň, kam často
jezdila, a města zůstala dodnes jejím hlavním
námětem. Zpočátku malovala vším možným
– pastelkami, fixami, křídami, voskovkami, až
ta jmenovaná Vídeň a maminka ji přivedly k
akrylu. V Rakousku také vznikl její první obraz
Zrození. Zatím jediná výstava se uskutečnila v
Nikola Filková
Bratislavě, ale Nikola doufá, že jich v budoucnu bude víc. O svém malování hovoří s nadšením, s láskou, sama říká, že není
svázaná žádnou technikou, žádným náčiním, prostě ničím, protože nestudovala
žádnou uměleckou školu. „Možná, že je to dobře,“ dodává,“všechno dělám podle citu, jsem sama za sebe. Mám své kritiky – maminku a přítele, oba mě podporují, ale také mi řeknou, když se jim něco nelíbí a naopak, jsou šťastní, když se
mi obraz povede.“ Já opravdu nejsem výtvarný kritik, abych odborně pohovořila
o dílech slečny Nikoly, ale prohlížela jsem si je ráda a se zalíbením, čím déle je
pozorujete, tím jim víc rozumíte. Najdete je v obou jmenovaných kavárnách, jsou
prodejné. (dkp)
6. června 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 15
ŘÁDKOVÁ INZERCE LÁZEŇSKÁ KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
• Přijmeme rusky hovořící ženu, i brigádně, nejlépe rodilou mluvčí, na pozici
prodejce zájezdů. Výborné platové ohodnocení. Info: 608907200.
• Hledáme pomoc při výuce 8r. chlapce
s autist. rysy na odpoledne. 3 hod ob týden.
Nabízíme seriozní plat.Možnost spec. pedagog.vzdělání. Tel.: 602462206.
• Studentský pár shání pronájem bytu
na 3 měsíce. K nastěhování ihned. Tel.:
724022027
• HOTEL RICHARD: Přijme okamžitě sílu
na brigádu do restaurace a do balneo
centra, může být i důchodce, kontaktujte
provoz tel. 354 696 111.
NABÍDKA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Dlouhodobě pronajmu rekonstruovanou
zařízenou garsoniéru, balkon, panelový
dům, 1 – 2 osoby. Cena 6 000,-/měs. Vč.
Energií. Tel.: 602181640.
• Pronajmu nebytový prostor 172m2 na
Ruské ul. Nájem 7 000 + energie. Tel.:
602460632.
• Přijmeme pečovatele do německého
Bavorska. Znalost NJ podmínkou. Zkušenosti v oboru výhodou. Pojištění, přídavky na děti, ubytování, strava a cestovné
zajištěno. Své strukturované životopisy
v NJ zasílejte na: [email protected] Tel.: 0049 15779331426
• Pronajmu dlouhodobě garáž za Lidlem –
směr Cheb. Cena 500 Kč. Tel.: 723522967.
• Družstvo třešňovka pronajme garážové
stání v Družstevní ulici č. 695, M. lázně. Nájem 800,-Kč/měs.. Tel.: 720178220.
• Pronajmu byt 2 + KK částečně zařízený. Nájem + energie 8 500 + kauce.
Tel.:606650089.
• Pronajmu dlouhodobě byt 3 + 1 na Panských Polích. Tel.: 728415776
• Pronajmu garáž na Panských Polích,
dlouhodobě. Tel.: 737587019.
• Pronajmu velmi pěkný byt 1 + 1 s balkonem v Mar. Lázních blízko centra. Po celkové rekonstrukci. Tel.:722492765.
• Nabízíme rekvalifikační kurzy:
masér, saunér,
pedikúra, manikúra a nehtová modeláž. Akreditováno MŠMT ČR, MAV0 s. r. o,
individuální výuka! Dále učíme masáže - lymfatická, reflexní terapie nohou,
obličeje, horkými lávovými kameny,
sedativní, aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání celulitidy, odblokování, měkká reponace celé páteře a další
www.vip-relax.cz, www.mavo.eu Tel:
602478448, 604238911.
OSTATNÍ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Přenechám za odvoz rozkládací sedačku.
Zn. Zachovalá. Tel.: 603877570
ZLATO DO
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
V neděli 26. května 2013 se konala v Táboře soutěž ve sportovním společenském tanci Tábor Open. Zúčastnili se i tanečníci z Dance clubu, náležející
k Městskému domu dětí a mládeže Dráček Mariánské Lázně. Největším
úspěchem byl pár Hana Hejlková a David Novotný, kteří si vytančili ve své kategorii Junior II. první místo a zlatou medaili ve standardních tancích. Na jejich
konto přibyly další body a další „F“ - již čtvrté, které jsou důležité pro získání
vyšší výkonnostní kategorii. V sobotu 1. června jede tento pár na další soutěž,
tentokrát do Plzně. Budeme držet palce a přejeme mnoho úspěchů, (MK)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Šťáva z nezralých makovic; tok; odstřel. - B. 1. TAJENKA.
- C. Který; část ženského těla; anglický duchovní; vpíti se. - D. Vsunout; tep;
Evropan; SPZ Olomouce. - E. Egyptský bůh slunce; posměšek; kroucení; lyže.
- F. Zasyčení; lesní zvíře; svatebčan; značka módy a kosmetiky. - G. Tlak krve
(zkratka); nýtek k upevňování podešví; útok; v pravém úhlu. - H. Povrchový důl;
kmínka; soubory skladeb; označení našich letadel. - I. 2. TAJENKA. - J. Ukrajinský skladatel, historik, etnograf (Mykola, 1853-1909); úpadek; kosit.
SVISLE: 1. Šereda; otisk. – 2. Tajný číselný kód přidělený platební kartě; kontakt; ouha. - 3. Celní kód Islandu; vyfouknuté vejce; pánský oblek. - 4. Konec;
proslulost. - 5. Přechod přes řeku; zvuk při bouři; maďarsky „a“. - 6. Předložka;
americká zpěvačka; Automotoklub (zkratka). - 7. Japonská míle; jev na obloze;
vzorec bromidu hlinného. - 8. Zušlechtěná železa; letití. - 9. Carské nařízení;
malířská technika; cizí mužské jméno. - 10. Seveřan; podřadná literatura; slůvko
pochopení. - 11. Ruská řeka; šroub do dřeva; pomalý běh. - 12. Lekat; správně.
- 13. Zaznamenávat písmem; skladiště na obilí; iniciály Elišky Krásnohorské. 14. Měděná thajská mince; pádová otázka; díry na punčoše. - 15. Neodborníci;
druh mechu.
Pomůcky: att, Arkas, Atum, ri.
Řešení křížovky (stačí obě tajenky) posílejte do 15. června 2013 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 35301 Mariánské Lázně, e-mailem na adresu [email protected] nebo SMS na číslo 777 633 533. Za
správné řešení v únoru a březnu byli vylosováni pan Milan Zelingr a paní Věra
Růžičková. VK
INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na jedno vydání), bez originálního kuponu z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato
(na jedno vydání).
KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….
Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma)
Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní
Text inzerátu:
!
PRODEJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Prodám nábytek – černé dřevo – moderní
styl, jednotlivé skříňky a prosklená komoda.
Velmi levně. Tel.: 737689032.
• Prodám dudy konrády, cena dohodou.
Tel.: 604365226, večer 374694232.
• Prodám třínitný overlock. Tel.: 354622389
– večer 19.00 –20.00.
• Prodáme větší elektrický fungující mandl.
Tel.: 354621337.
• Prodám 2m desky na kuchyňskou linku – béžový mramor. Cena 800,-Kč. Tel.:
608060230.
• Prodám za poloviční cenu skříň, dvě zásuvky dole a komplet Dějiny umění – 10
dílů. Tel.: 776642841.
• Prodám stan pro 4 osoby s předsíňkou a
kárku – dvoukolák na větších kolech. Zn.
Levně. Tel.:775136441.
• Prodám čtyřkolku Bazooka 110. Cena dohodou. Tel.: 608601941.
• Prodám byt 1+1 v panelovém domě blízko
centra města. Tel.:606616469.
• Prodám nebo vyměním rodinný dům ve
Valech za byt a doplatek. Tel.:608898500.
• Prodám byt 3 + 1 po rekonstrukci byt.
jádra, přízemí pan. domu ve Velké Hleďsebi. Dům je zateplen, plyn. kotelna v domě,
kuch. linka vč. spotřebičů. Tel.:725788951.
• Prodám novou bílou plynovouvarnou desku. Zn. Mora. Tečl.:724800750.
• Prodám b\t v OV, 67m2, 3 + 1, dva balkony, slunný, 1.m patro v Úšovicícc. Cena
dohodou. Spěchá. Volejte tel.: 607591355.
• Prodám domácí mandl, rohovou lavici.
Tel.: 354622389.
• Prodám cihlový byt 95m2, k bytu náleží
půda, sklep, cihlová kůlna. Cena 950 tisíc.
Jen vážným zájemcům. M.L. Husova ul.
Tel.: 728972812.
• Prodám staré dřevěné skříně. Tel.:
724707160.
• Prodám penzion s restaurací v Mariánských Lázních v klidné vilové čtvrti 10 min.
pěší chůzí od centra. Penzion má 9 zařízených s TV, sprchou a WC, celkem 22 lůžek.
Součástí p. je stylová restaurace pro 40
hostů s vybavenou kuchyní. Volný suterén
vhodný na různé aktivity. P. je též vhodný k
přestavbě na třígenerační rodinný dům. Parkování v objektu. Cena k jednání 5 400 000
Kč. Tel.: 606 549 370.
• Prodám byt 3 + 1, Žižkova ulice, Mar. Lázně – k rekonstrukci, 3. patro s balkonem,
cena 950 000,-Kč,-. Tel.:775439937.
POPTÁVKA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lázně Toušeň - okolí. Vydáme-li se z lázní po i proti proudu řeky Labe, objevíme … (viz 1. tajenka) i romantické přírodní partie. Asi 4 km na severozápad
leží jedno z mála našich dvojměstí - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Stará
Boleslav leží na … (viz 2. tajenka). Bývalý kostelík sv. Kosmy a Damiána, na
jehož místě dnes stojí románská bazilika sv. Václava, byl svědkem bratrovraždy.
V roce 935 zde nechal Boleslav I. zavraždit svého bratra Václava. Tento i další
dva kostely jsou národní kulturní památkou.
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641
Strana 16
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
6. června 2013
ARCHITEKTURA MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ -3-
Chcete být i Vy
v našem čtrnáctideníku?
Hledáte nové zaměstnance?
Nabízíte zboží nebo služby?
!
S
Á
N
U
E
T
J
U
INZER
Bližší informace
Vám ráda poskytne
naše inzertní
poradkyně
Nikola Hrdá,
tel.: 775 980 988
e-mail:
[email protected]
grafické
ní
zpracová
ZDARMA
Architektura Mariánských Lázní je svébytný fenomén, který stojí za pozornost! V minulém čísle jsme se dozvěděli, že zastavovací plán města Mariánské Lázně z roku
1818 propojil dvě živelně vzniklá centra zástavby (při Křížové a Mariině prameni)
v jeden urbanistický celek. Dohled nad přesným dodržováním urbanistického rozvrhu svěřila zemská stavební správa staviteli Antonu Thurnerovi. Anton Thurner bývá
též uváděn jako autor stavby nad Křížovým pramenem, vlastně první stavby monumentálního charakteru v Mariánských Lázních. Původně se ke Křížovému prameni
vstupovalo brankou přes oplocený dvorek, což určilo i základní dispozici novostavby.
Nad pramenem byla na osmi korintských sloupech vztyčena kupole, atrium obklopilo
sloupořadí jónských sloupů přístupné monumentálním schodištěm. Hlavní lázeňská
stavba tedy parafrázuje první křesťanské svatyně včetně jejich magické symboliky
- osmičky. Současný objekt je ovšem kopií vybudovanou v letech 1911-1912. Již
v roce 1811 byl postaven nad Karolininým pramenem chrámek s osmi korinskými
sloupy. Roku 1823 byl snesen a nahrazen novou stavbou stejné podoby, která stála
až do konce třetí čtvrtiny 19. století, navržena architektem Josefm Eschem. Tato stavba byla později zakomponována do stávající podoby budovy, jejíž kompozici dotvořil
Fridrich Zickler poté, co sem byly z Úšovic přivedeny další dva prameny – Rudolfův
a Ferdinandův. K oběma stranám glorietu připojil křídla kolonád. Pozdní klasicistní
soubor tak zároveň dotvořil vstupní kulisu, jakési propylaje ústřední lázeňské promenády, kterou však bylo možné od počátku chápat jako stylový i symbolický protějšek
Křížového pramene. Třetí prvek, který byl vložen mezi pavilón Křížového pramene
a pavilon Karolinina pramene představuje hlavní lázeňská kolonáda. V letech 18231825 byla (zřejmě podle Eschova návrhu) postavena jako podlouhlý zděný objekt
v klasicistním pojetí. Při špatném počasí sloužila k pořádání koncertů a především
jako uzavřená stoa. V roce 1827 byla propojena s Křížovým pramenem a současně
k ní byly přistavěny prodejní krámky. Tato kolonáda nakonec ustoupila v roce 1889
novostavbě, jejímž určujícím materiálem je litina z Blanenských železáren. Architekti:
Hans Miksch a Julian Niedzelski. Mírné půdorysné zakřivení, uplatňující se s rafinovaně přiváděným světlem v interiéru, tak krajkoví subtilní konstrukce, kontrastující
s motivem triumfálních oblouků, propůjčily lázeňskému středu šperkařsky mondénní
akcent. Jedním z nejdůležitějších objektů je klasicistní stavba nad Ferdinandovým
pramenem, tzv. malá kolonáda, jejímž autorem je opět architekt Josef Esch, který
přehradil údolí Úšovického potoka napříč postavenou kolonádou. Parkově upravil její
okolí Václav Skalník. Pramen se původně nazýval Solný a stavba nad pramenem byla
započata na rozhraní roků 1826 a 1827. Architekt sestavil kulisovou kompozici ze tří
prvků – středního glorietu propojeného kolonádami s bočními uzavřenými pavilóny.
Tento objekt, další z řady antikizujících staveb, byl vystavěn v dórském řádu a svým
portikem je jednostranně orientován k jihu, zády k lázním. Je tedy řešen jako jejich
první vstupní brána. Lze říci, že tato stavba je pro Mariánské Lázně dílem základním,
protože ovlivnila stavby tohoto charakteru jako například stavbu nad Karolininým pramenem nebo stavbu nad Lesním pramenem, která je z roku 1869 a jejímž autorem
je Fridrich Zickler.
Na pokračování o stavebním a architektonickém vývoji Mariánských Lázní se
můžete těšit v příštím čísle Marinskolázeňských novin.
Ing. Pavel Graca
ČTRNÁCTIDENÍK MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY, redakce Tepelská 867/3a, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 605 288 641, e-mail: [email protected], [email protected],
vydavatel společnost V.D.O. Group s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, evidenční číslo MK ČR E 21175, šéfredaktor Jana Drahokoupilová. Za obsah, formulaci a původnost příspěvku ručí autor článku.
Download

mln03_13 - Mariánskolázeňské Noviny