www.nemocnice-horovice.cz
Hořovická nemocnice zve širokou
veřejnost na Den otevřených dveří
V
sobotu 26. května se v Nemocnici Hořovice uskuteční Den otevřených
dveří. Každý, kdo bude mít zájem, má tak unikátní možnost prohlédnout si
prostory nemocnice, seznámit se s jejím ředitelem i s novým primářem interního oddělení. Návštěvníci tu zjistí aktuální novinky a budou se moci zeptat na vše,
co je zajímá. Do akce se zapojí také studenti Střední zdravotnické školy v Berouně,
kteří zájemcům změří tlak nebo hladinu cukru v krvi. Samozřejmostí bude také
drobné občerstvení.
Prohlídky proběhnou ve třech blocích, a to v 9.00, 11.00 a 13.00. Každý si tak může
vybrat ze tří termínů a navštívit nemocnici v době, která mu bude nejvíce vyhovovat.
Návštěvníci se shromáždí v čekárně gynekologických ambulancí, kterou najdou v 1. patře.
Tam na ně bude čekat prezentace novinek přímo od ředitele nemocnice ing. Pavla Stani.
Účast přislíbil také nový primář interního oddělení MUDr. Michal Šmíd PhD., který se
tak představí veřejnosti a zodpoví otázky týkající se změn na oddělení i nově používané
vyšetřovací metody - jícnové echokardiografie.
„Na všechny bude čekat také projekce nových videomedailonků, které poběží mezi jednotlivými prezentacemi. Všechna videa jsou navíc k dispozici na webových stránkách nemocnice. Zájemci si tak mohou jednotlivá oddělení prohlédnout z pohodlí svého domova.
Na Dni otevřených dveří nebude chybět ani lehké občerstvení a možnost změření tlaku
a cukru v krvi či prohlídka vybraných oddělení. Lidé, kteří přijdou v sobotu 26. května do
nemocnice, se tak podívají například do onkologického stacionáře, na radiodiagnostické
oddělení, na fyzioterapii, a pokud to bude možné, tak i do jednoho z porodních pokojů, které
jsou skvěle vybaveny,“ popisovala tisková mluvčí hořovické nemocnice Lucie Zemanová
s tím, že Den otevřených dveří potrvá zhruba do 15 hodin.
NH Hospital, a.s., provozovatel Nemocnice Hořovice, je součástí sítě dalších léčebných
a diagnostických zařízení Ing. Sotiriose Zavalianise, a to nejen ve Středočeském kraji. Do
skupiny patří mimo jiné také Jessenia, a.s., provozovatel Nemocnice Beroun. Hlavním krédem společnosti je zlepšování kvality života pacientů a poskytování kvalitní léčebné péče
založené na medicínské erudici zaměstnanců a špičkovém materiálním a přístrojovém
vybavení. Více informací na www.nemocnice-horovice.cz.
Ambulance dětského oddělení
hořovické nemocnice se přestěhovaly
do nových a modernějších prostor
D
o zbrusu nových prostor se koncem dubna přestěhovaly všechny ambulance dětského oddělení.
Na jednom místě tak pacienti najdou ordinaci
praktického lékaře pro děti a dorost, dětskou chirurgii,
alergologii, pneumologii a kardiologii, dětskou neurologii,
fyzioterapii i rizikovou poradnu pro novorozence. Do budoucna se počítá také s ambulancí klinického psychologa
a logopeda. V hořovické nemocnici tak vznikne ucelený
komplex dětského oddělení, které se bude pyšnit nejen
novými ambulancemi, ale také novým lůžkovým oddělením,
které by mělo být dokončeno na podzim tohoto roku.
„Pro děti je to už teď mnohem příjemnější prostředí, než
jaké jsme měli dříve. Současná podoba ale rozhodně není finální. Děti se mohou těšit na zajímavější prostory, které budou
představovat části naší zeměkoule. Každá ambulance bude
mít nějaké téma. Například v pneumologické ambulanci budou modely hor, v jiných bude naopak džungle nebo moře. To
vše bude navazovat na dětské lůžkové oddělení, jehož součástí
bude také prosklená část s výhledem na park,“ popisoval pri-
mář dětského oddělení hořovické nemocnice MUDr. Luděk
Pelikán, podle kterého dojde také k navýšení počtu lůžek ze
současných 27 na 33. Počítá se také s jednotkou intenzivní péče
a s pokoji, na kterých bude moci být rodič spolu s dítětem.
Přesto, že oddělení nemá ještě finální hravou podobu,
už teď je patrná velká změna k lepšímu, kterou návštěvníci
nemocnice vítají. Potvrzuje to například praktická lékařka
pro děti a dorost MUDr. Barbora Dudová. „Je to celkem
zásadní změna. Donedávna nás rodiče hledali, protože naše
ambulance sídlila v několika provizorních prostorách. Nyní
máme své pevné zázemí se stálou telefonní linkou. Máme
k dispozici dvě čekárny v rámci celé ambulantní části,
takže lze oddělit nemocné od zdravých, kteří přicházejí
k preventivní prohlídce, očkování či k jinému dětskému
specialistovi. Prostory jsou velmi příjemné. Využíváme
i praktickou přípravnu, kde probíhá vyšetření sestrou,
zatímco v ordinaci lékaře již může současně probíhat
vyšetření jiného pacienta,“ komentovala nové prostory
MUDr. Barbora Dudová.
V Nemocnici Hořovice začínají provádět jícnovou echokardiografii
J
ícnová echokardiografie je ultrazvukové
vyšetření srdce, při kterém je snímací sonda zavedena ústy do jícnu a popřípadě do
žaludku. Její výhodou je podstatně vyšší rozlišovací schopnost než u klasické echokardiografie.
Sonda se totiž dostane do těsné blízkosti srdečních
struktur a lékaři umožní mnohem detailnější vyšetření. V hořovické nemocnici začal tuto metodu
využívat primář interního oddělení MUDr. Michal
Šmíd PhD., který s ní má bohaté zkušenosti z několika kardiocenter. Pro pacienty to znamená především to, že už kvůli tomuto vyšetření nemusí dojíždět do Prahy či Plzně, ale mohou ho podstoupit
přímo v Hořovicích.
Díky jícnové echokardiografii dokáže lékař odhalit
nejen chlopňovou vadu, ale také zánět srdeční chlopně.
U pacientů, kteří jsou po mozkové příhodě, lze díky
tomu rozpoznat, zda nemají průchodnou mezisíňovou
přepážku, kudy může projít vmetek do mozkových
cév. Jícnová echokardiografie se používá také k odhalení disekce (roztržení) aorty a také jako základní vyšetření u pacientů, kteří nejsou dobře vyšetřitelní při
běžném echokardiografickém vyšetření.
„Jícnová echokardiografie připomíná gastroskopické vyšetření. I tady se totiž sonda zavádí ústy do jícnu
a krátkodobě i do horní etáže žaludku. Nejedná se
tedy o nic příjemného, ale určitě se to dá vydržet
i díky tomu, že pacient před vyšetřením dostane lokální anestetikum znecitlivující krk a je lehce celkově
tlumen. Kvůli tomu musí mít pacient zajištěný odvoz
domů a po ukončení vyšetření ještě nejíst a nepít dvě
hodiny. Rozhodně nedoporučujeme, aby po výkonu
řídil motorové vozidlo. Před vyšetřením, které trvá
většinou do 20 minut, musí být nalačno,“ popisoval
MUDr. Michal Šmíd, podle kterého je jícnová echokardiografie vhodná pro většinu pacientů.
Jedním z těch, kteří si metodu vyzkoušeli na vlastní kůži, byl Jaroslav Langer z Hořovic, který už prodělal tři infarkty. „Několikrát se mi stalo, že jsem
šel ze zahrady domů do schodů a musel jsem se zastavit, protože jsem nemohl dýchat. Nakonec jsem
navštívil lékaře, který mi doporučil vyšetření srdce
právě pomocí jícnové echokardiografie, která potvrdila nutnost výměny chlopně. Z toho samozřejmě žádnou radost nemám, ale jsem rád, že se tento
problém odhalil včas, a že jsem kvůli tomu nemusel
nikam jezdit. I když vyšetření nebylo nic příjemného, určitě se to dalo vydržet a za tu jistotu to stálo,“
komentoval nové vyšetření v hořovické nemocnici
Jaroslav Langer.
Pro pacienty je největší výhodou právě to, že už za
touto metodou nemusí dojíždět a mohou toto vyšetření podstoupit rovnou v místě svého bydliště či nedaleko od něj. „Do teď se jícnová echokardiografie
dělala pouze v Plzni či Praze, takže je jasné, že k nám
budou jezdit nejen pacienti z Hořovic a Berouna, ale
i z dalších přilehlých nemocnic. Na to jsme samozřejmě připravení a budeme se snažit o co nejkratší čekací doby, abychom pacientům vyhověli,“ dodal primář
interního oddělení hořovické nemocnice s tím, že do
budoucna je v plánu i zakoupení nové techniky, která
je absolutní špičkou na trhu a kterou by v hořovické nemocnici mohli začít využívat během několika
měsíců.
Zdravotníci z hořovické nemocnice uspořádali školení v první pomoci pro členy
Klubu Zvonek
Z
ajímavé školení uspořádali dva
zdravotníci z hořovické nemocnice pro členy sdružení zdravotně
postižených. Během několika hodin jim
vysvětlili zásady správné resuscitace, postup při zástavě krvácení i jak ošetřit
zlomeninu. Členové Klubu Zvonek, který
sídlí v Králově Dvoře, přijali návštěvu
s nadšením a po přednášce oba zdravotníky zahrnuli spoustou dotazů. Přednášku
v první pomoci pro ně hořovická nemocnice uspořádala zcela zdarma stejně jako
kurz pro studenty berounského gymnázia, kam se zdravotníci chtějí znovu vrátit
v červnu.
Jiří Pichlík z interního oddělení a Rostislav Hájek z anesteziologicko-resuscitačního oddělení navštívili členy Klubu Zvonek koncem dubna. Seznámili je se zásadami první pomoci, a to prostřednictvím
prezentace i pomocí praktických ukázek.
Kdo chtěl, mohl si na vlastní kůži vyzkoušet nejen resuscitaci, ale také například
zástavu krvácení. „Byl jsem mile překvapený tím, jak takové sdružení dobře
funguje. Téma první pomoci účastníky
hodně zajímalo a v průběhu přednášky nám
kladli řadu otázek. Zajímaly je například
choroby spojené s vyšším věkem. Z celého
setkání mám jednoznačně dobrý pocit,“
vzpomínal na návštěvu Klubu Zvonek
Rostislav Hájek.
Akce se vydařila také podle Jiřího Pichlíka, který v Nemocnici Hořovice zastává
funkci vrchní sestry na interním oddělení.
„I když by se mohlo zdát, že první pomoc
zná každý, opak je pravdou. Proto jsem rád,
že takové školení můžeme pořádat a že se
zásadami správného poskytnutí první pomoci můžeme seznámit nejen zaměstnance nemocnice, ale také studenty a nově také seniory. Ti nás v Klubu Zvonek přivítali skutečně
srdečně a myslím si, že se jim naše přednáška
líbila. Kromě toho teď znají řadu rad, jak se
zachovat v případě, že by se někomu něco
stalo. I proto hodláme v pořádání takových školení pokračovat a ještě
před prázdninami nejspíš navštívíme
opět berounské gymnázium,“ slíbil
Jiří Pichlík.
A jak školení v první pomoci hodnotili samotní členové Klubu Zvonek? Podle jeho předsedkyně Jarmily Dolejší se jednalo o samé pozitivní ohlasy. „Pracovala jsem jako
rehabilitační pracovnice a musím
říct, že to bylo skvěle připravené.
Informací bylo dostatek a navíc
byly podávány srozumitelnou formou tak, aby tomu rozuměli i laici. Všichni přítomní si kurz chválili,
a těm, kteří se ho nemohli zúčastnit,
říkali, že o hodně přišli,“ komentovala návštěvu zdravotníků Jarmila
Dolejší.
Darovali krev po osmdesáté
Za laparoskopickou operací kýly jezdí do hořovické
nemocnice lidé ze širokého okolí
R
ychlejší rekonvalescence, menší
bolestivost po operaci i zkrácení
pracovní neschopnosti. To vše si
pochvalují pacienti hořovické nemocnice,
kteří se rozhodli podstoupit laparoskopickou operaci kýly namísto klasické.
Oba výkony se přitom provádí na operačním sále v celkové anestezii. Laparoskopická operace je však minimálně invazivní metoda, která umožňuje přístup
do břišní dutiny bez jejího tradičního
otevření chirurgickým řezem. S menší
operační ránou jsou pak spojena i nižší
rizika srůstů pobřišnice, kýly v jizvě či
poruchy hojení ran.
V Nemocnici Hořovice podstoupilo
minulý rok laparoskopickou operaci kýly
přes 100 pacientů. Mezi těmi, kteří si tento výkon vybrali, byl i Václav Štěpnička
z plzeňského regionu, který se o této
možnosti dozvěděl prostřednictvím webových stránek nemocnice. „Potom, co
mi lékař zjistil kýlu, jsem šel do nemocnice v místě svého bydliště, kde mi nabídli klasickou operaci. Manželka potom
hledala ještě další informace na internetu
a našla stránky hořovické nemocnice, na
kterých byla popsána laparoskopická operace kýly. Výhody byly nesporné a nejvíce
mě samozřejmě zaujala rychlejší rekonvalescence, protože nemohu být dlouho
v pracovní neschopnosti. Objednal jsem
se proto na prohlídku a následně na
operaci,“ vzpomínal Václav Štěpnička,
který byl se zákrokem velmi spokojený.
„Jsem ani ne den po operaci a mohu
celkem normálně chodit. Po klasickém
výkonu si to nedokážu představit. Rozdíl
je podle mě nesrovnatelný. Mírnou bolest
samozřejmě cítím, ale jinak jsem schopný
normálně fungovat.“
STRANA 2
V
Podobnou zkušenost měl také Richard
Uher ze Zbirohu, který operaci absolvoval
během 14 dnů od objednání. „Všechno dopadlo bez problémů. Operace se podařila
a asi po půl dni od provedení zákroku jsem
byl schopný opatrné chůze. Domů jsem mohl
jít hned druhý den po výkonu, za což jsem
byl samozřejmě rád. Nikdo nechce dlouho
ležet v nemocnici, i když je o něj dobře postaráno,“ komentoval svůj pobyt v hořovické
nemocnici Richard Uher.
Laparoskopické operace kýly se v Nemocnici Hořovice začaly provádět v roce
2009, kdy tento výkon podstoupilo zhruba
50 pacientů. Postupem času jej ale začalo vyhledávat čím dál více lidí a za minulý rok se
tak počet operací vyšplhal na dvojnásobek.
„Abychom mohli operaci realizovat, musíme
nejprve nafouknout břicho zdraví neškodným
plynem oxidem uhličitým, a to pomocí
speciální jehly. Do břicha pak zavedeme vi-
deokameru a laparoskopické nástroje, díky
kterým můžeme zákrok bez problémů provést. Tato operace je mnohem šetrnější, než
klasický chirurgický výkon a také má nižší
riziko recidivy. Díky tomu, že se nejedná
o otevřenou ránu, je také mnohem menší
riziko infekce,“ popisoval MUDr. Michal
Kristen, který stál před třemi lety u zrodu
kýlního centra v hořovické nemocnici.
Délka operace závisí na velikosti kýly.
Pokud kýlní vak není příliš velký, celý zákrok trvá 30 – 45 minut. Krátká je i čekací
doba na operaci. „Samozřejmě se snažíme
o co nejkratší objednací doby. Pacienta tak
odoperujeme do 14 dní, maximálně do tří
týdnů, což lidé jednoznačně vítají. Chápeme
totiž, že když člověka něco trápí, tak by měl
mít reálný termín na to, se problému zbavit.
Je to důležité i kvůli plánování, protože
nikdo z nás neví, co bude například za půl či
tři čtvrtě roku,“ dodal Michal Kristen.
áclav Malecký a Zdeněk Laštovička (zleva) se právem zařadili mezi jubilejní dárce krve. Pro svůj osmdesátý odběr si
vybrali opět transfuzní stanici hořovické nemocnice, kterou
navštěvují pravidelně, a tak se dobře znají nejen se zdravotnickým
personálem, ale i s některými dalšími dárci. Nemocnice Hořovice se
oba rozhodla odměnit zlatým křížem třetí třídy, drobným dárkem
a květinou.
Oběma dárcům osobně poblahopřála také vrchní sestra transfuzní stanice
Nemocnice Hořovice Jana Šrámková, která si jubilejních dárců velmi váží.
Nemocnici totiž navštěvují pravidelně řadu let, a tak jdou příkladem všem,
kteří o dárcovství zatím jen uvažují. „Jsem ráda, že je po tak dlouhé době
můžeme ocenit a dát jim něco na památku. Vím, že kvůli tomu sem nechodí,
ale přesto je dobré ukázat ostatním, že jsou lidé, kteří mají na kontě úctyhodných osmdesát odběrů,“ řekla Jana Šrámková, podle které má na ocenění
právo každý dárce, který absolvoval alespoň deset odběrů. „Za to obdrží
bronzovou plaketu. Stříbrnou dostanou za dvacet odběrů a zlatou za čtyřicet.
Ten, kdo přijde po osmdesáté, získává zlatý kříž třetí třídy. Kříž druhé třídy
je za sto dvacet odběrů a kříž první třídy za sto šedesát odběrů,“ vypočítávala
Jana Šrámková.
Oceněným dárcům zatleskala celá transfuzní stanice, kterou oba muži
hodlají navštěvovat i nadále. „Krev jsem začal darovat po vojně v roce 1977
a rád bych v tom pokračoval. Vždy jsem navštěvoval pouze transfuzní stanici v hořovické nemocnici, a nemám důvod to měnit. Se sestřičkami máme
za tu dobu pěkný vztah, takže jít darovat krev je pro člověka radost,“ komentoval své návštěvy Zdeněk Laštovička, kterého ocenění potěšilo
stejně jako Václava Maleckého, podle kterého by měl darovat krev každý,
kdo může.
Kardiologie je pro MUDr. Michala Endoskopická
vyšetření dovedou včas odhalit
Šmída srdeční záležitostí
nádory žaludku či tlustého střeva
N
emocnice Hořovice má od 1. března nového primáře interního oddělení. Stal se jím MUDr. Michal
Šmíd PhD., který zde hodlá vybudovat
kompletně novou internu, která bude synonymem stability a kvality. Michal Šmíd
je členem České a Evropské kardiologické
společnosti a věnuje se nejen intervenční
kardiologii, jejíž hlavní náplní je vyšetřování a zprůchodňování srdečních cév, ale
také ultrazvukovému vyšetřování srdce
s následnou diagnostikou chlopňových
vad. Kromě toho má bohaté zkušenosti
z několika kardiochirurgických pracovišť, kde léta působil v roli kardiologa a věnoval se intenzivní pooperační péči. Nabyté zkušenosti chce poskytnout pacientům hořovické nemocnice, a to
v moderním prostředí a s profesionálním
týmem lékařů.
■ Vaším posledním působištěm byla Fakultní nemocnice v Plzni, konkrétně kardiologické oddělení. Proč jste se rozhodl pro změnu?
Dostal jsem nabídku, která pro mě znamenala určitou výzvu, a já se ji po zralé
úvaze rozhodl přijmout. Interna v hořovické nemocnici do této chvíle víceméně stag-
novala, a podle mého názoru je nejvyšší čas
s tím něco udělat. Na tom jsme se shodli
také s vedením nemocnice, které má s interním oddělením velké plány, s nimiž jsem se
dokázal ztotožnit. Věřím, že tu společnými
silami vybudujeme silné oddělní, které
přesáhne regionální charakter.
■ Než se dostaneme k vašim plánům, můžete zavzpomínat na své lékařské začátky?
Proč jste si vybral právě toto povolání?
Důvod je prozaický. Oba rodiče jsou lékaři, takže by se dalo říct, že doktořina pro mě
byla jasná volba. Můj velký sen byl ale vždy
stát se veterinářem. Bohužel se ukázalo, že
jsem silný alergik, a proto jsem místo veteriny začal studovat humánní medicínu, a nikdy
jsem toho nelitoval. Můj otec byl kardiolog
a já začal zjišťovat, že je mi tento obor bližší,
než jsem si myslel, a tak jsem se na něj zaměřil. Kardiologie je velmi rozsáhlý obor, který
je pro mě nejen dostatečně zajímavý, ale také
doslova srdeční záležitostí.
■ V hořovické nemocnici působíte od
1. března, což je poměrně krátká doba na
rozkoukání, ale přesto – co se vám už na
novém pracovišti podařilo?
V tuto chvíli začínám stabilizovat tým, do
kterého si vybírám lékaře, kteří chtějí budovat novou moderní internu s kardiologickou
nadstavbou. Zavedl jsem zde pravidelnou kardiologickou ambulanci, která se zaměřuje na
chlopenní vady, a na to bych rád navázal specializovanou poradnou ve spolupráci s předními kardiocentry. Kromě toho jsme otevřeli
novou endokrinologickou ambulanci, která
se věnuje diagnóze a léčbě žláz s vnitřní sekrecí a která zde funguje společně s obezitologickou ambulancí. Od dubna bychom měli
začít také s jícnovou echokardiografií, což je
metoda, kterou lze vyšetřit srdce a velké cévy
přes stěnu jícnu, a tím co nejlépe a nejpřesněji
zobrazit všechny srdeční struktury. Pacienti to
určitě uvítají, protože dosud na toto vyšetření
museli dojíždět do Prahy či Plzně. Vše je ale
o lidech, takže úkolem číslo jedna je především
sestavit tým lidí, na který se budu moci spolehnout nejen já, ale především naši pacienti.
■ A jaké jsou vaše plány do budoucna?
Máte nějakou vizi, jak by interní oddělení
mohlo vypadat za rok nebo za dva roky?
Chtěl bych, aby interní oddělení hořovické nemocnice nenavštěvovali pouze pacienti z regionu, ale také ze širokého okolí.
O toho, kdo přijde, bude komplexně postaráno i ve spolupráci s jinými kardiocentry. Na
podzim by navíc interní oddělení mělo získat
nové moderní prostory s novými lůžky a intermediárním pokojem, což internu posune
opět dopředu. Společně s anesteziology máme
v plánu vybudovat velkou multioborovou
E
ndoskopie je vyšetřovací metoda,
která lékaři umožní prohlédnutí
vnitřních tělesných dutin nebo
dutých orgánů. Ať už se jedná o gastroskopii či kolonoskopii, řada lidí před
tímto vyšetřením zažívá velký strach
a někteří ho proto vůbec nepodstoupí.
Endoskopie přitom dokáže včas odhalit nejen např. vředovou chorobu, ale
především polypy nebo nádory žaludku či
tlustého střeva. Právě v případě rakoviny
tlustého střeva se drží Česká republika
na předních místech ve světě v přepočtu na počet obyvatel, i z toho důvodu
je vhodné podobná vyšetření absolvovat.
V České republice bylo za rok zjištěno
8 200 nových nádorových onemocnění tlustého střeva a z toho okolo 40 procent
konkrétně nádorových onemocnění konečníku. Stejně jako u ostatních onemocnění
je i v tomto případě důležitá prevence,
a to nejen ve smyslu dodržování zdravého životního stylu, ale také absolvování
preventivních zdravotních prohlídek. Ty
spočívají například v jednoduchém testu,
který dokáže odhalit krev ve stolici. Pokud je nález pozitivní, je nutná návštěva
lékaře, který zváží potřebu endoskopického vyšetření. Lékaři hořovické nemocnice
jich v minulém roce provedli téměř 1700
a v některých případech tak včas odhalili
právě nádorové onemocnění.
Endoskopie umožňuje nejen prohlédnutí
orgánů, ale také okamžité odebrání vzorků
k histologickému vyšetření nebo provedení léčebného zákroku, jako je odstranění
polypů či zástava krvácení. „Dnes se jedná
o běžné vyšetření, na které se ale pacient
musí předem připravit a dodržovat pokyny
lékaře. Samotné vyšetření netrvá dlouho
a většina pacientů ho zvládá bez větších
problémů,“ řekl na úvod primář chirurgického oddělení hořovické nemocnice
MUDr. Roman Vacek.
Při diagnostice příčin změn střevních
funkcí či při přítomnosti krve ve stolici se využívá diagnostická metoda zvaná
kolonoskopie. Ta lékaři umožňuje vyšetřit
jednotku intenzivní péče, kde se budou
všechny odbornosti navzájem doplňovat.
■ Prozradíte něco málo i z vašeho soukromého života? Musel jste se kvůli
nové práci například přestěhovat?
To jsem naštěstí nemusel. Bydlím
v první vesnici v okrese Rokycany, takže
to sem nemám nijak daleko. Stěhování by
nám teď asi celkem zkomplikovalo život,
protože máme ročního syna. Jinak jsem ale
zvyklý dojíždět celý svůj život, takže to, že
vnitřek tlustého střeva a konečníku, a tak
pozorovat zánětlivou tkáň, patologické výrůstky, vředy, krvácení a samozřejmě také
nádory. Vyšetření se provádí kolonoskopem, což je optický přístroj k vyšetření tlustého střeva, který přenáší obraz na monitor.
Samotné vyšetření trvá do 15 minut.
„K dezinfekci kolonoskopu používáme
certifikovanou myčku, která zabezpečuje dokonalou hygienu a vyšší stupeň dezinfekce.
Než dojde k samotnému vyšetření, lékař pacientovi naordinuje projímadlo nebo klyzma,
protože tračník musí být řádně vyprázdněný.
Při vyšetření se snažíme zachovat maximální možnou míru intimity, a proto každý pacient dostane papírové spodní prádlo, což
je vítáno,“ popisoval MUDr. Roman Vacek,
který vzhledem k nepříjemnosti samotného vyšetření doporučuje využití analgetik. „Po jejich podání vyžadujeme doprovod.
Na zbytek dne by si pak pacient měl vzít
volno a neřídit motorová vozidla,“ doplnil
primář chirurgického oddělení, který provádí
i vyšetření zvané gastroskopie, která lékaři
umožňuje nahlédnout do horní části trávicího ústrojí.
„Gastroskopii doporučujeme, pokud se
objeví bolesti v nadbříšku v závislosti na jí-
to teď do práce mám nanejvýš 40 minut,
beru jako plus. Přesto, že mám celkem hodně pracovních povinností, pořád se snažím
najít si čas na rodinu, která mě velmi podporuje. Manželka je sama lékařka, takže mé
povinnosti chápe a já jsem jí za to vděčný.
■ Působíte jako lékař, který pracuje
na více než sto procent a který má za
sebou rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost. Zbývá vám vůbec nějaký čas na koníčky?
dle, nechutenství, ztráta váhy, zvracení, krvácení do
zažívacího traktu či při
podezření na onkologické
onemocnění. Pacient musí
přijít na lačno. Vždy je mu
znecitlivěno hrdlo k potlačení dávivého reflexu, a kromě toho má možnost nitrožilního podání léků na zklidnění, se kterým vyšetření
lépe zvládne,“ vysvětloval
MUDr. Roman Vacek, podle
kterého vyšetření trvá tři až
pět minut.
„Je jasné, že obě vyšetření
nejsou nijak oblíbená, ale je
důležité, aby je pacienti podstupovali a vyhnuli se tak
větším zdravotním obtížím.
V hořovické nemocnici se
jim snažíme vycházet vstříc
a obě vyšetření jim co nejvíce
usnadnit. Včasné odhalení
závažného onemocnění navíc
za pár minut nepříjemného
pocitu určitě stojí,“ dodal
MUDr. Roman Vacek.
Času je bohužel čím dál méně, ale
přesto nějaké volno mám. To se pak věnuji rodině nebo právě koníčkům. S určitou nadsázkou mohu říci, že se snažím
žít plným vesnickým životem. Miluji
rybaření a potom také kynologii. Mám
německého ovčáka, kterému se snažím
věnovat vždy, když to jde. Nejvíc času
mi teď ale samozřejmě zabírá roční
syn, což je jeden velký kůň a obrovská
radost.
Na neurologii hořovické nemocnice pomáhají čím dál častěji mladým lidem
N
eurologické oddělení hořovické
nemocnice poskytuje diagnostickou i léčebnou péči pacientům s celým spektrem neurologických
onemocnění, a to v rámci lůžkové i ambulantní péče. Lékaři se zde setkávají s celou
řadou neurologických onemocnění, jako
jsou například onemocnění páteře, cévní
onemocnění mozku a míchy, akutní i chronické neuroinfekce, roztroušená skleróza, ale i epilepsie nebo migrenozní bolesti
hlavy. Čím dál častěji sem dochází také
mladší pacienti, kteří se potýkají s uspěchanou dobou a neustálým stresem.
Oproti jiným neurologickým pracovištím
má oddělení hořovické nemocnice poněkud
větší zastoupení v diagnostice a léčbě chronických neuroinfekcí, zejména pak chronické neuroborreliozy, která může při letitém průběhu imitovat svým klinickým
obrazem roztroušenou sklerózu. „Pro spolehlivou diagnostiku a důkladnou léčbu nás
často vyhledávají i pacienti z jiných regionů.
Díky precizním vyšetřením a spolupráci se
špičkovými imunologickými laboratořemi
v Praze navíc dokážeme odhalit již v časných
stadiích nejen roztroušenou sklerózu, ale také
akutní a chronická zánětlivá onemocnění
mozku a míchy,“ vysvětlovala primářka neurologického oddělení Nemocnice Hořovice
MUDr. Miroslava Sinkulová, která se uvedenou problematikou dlouhodoběji zabývá.
Alarmující je podle ní skutečnost, že
neurologické oddělení v posledních letech
navštěvují stále častěji mladí lidé mezi
20. a 30. rokem věku, ale i mladší, kteří se
stávají oběťmi nezdravého životního stylu,
nedostatku pohybu, nadváhy apod. Tito klienti přicházejí s onemocněními, která ještě
před několika lety byla vyhrazena spíše pro
střední nebo vyšší věkové skupiny. „Největší
zastoupení zde mají vertebrogenní potíže,
tedy bolesti zad. Může za to především
nezdravý životní styl, zejména nedostatek
pohybu, dlouhé vysedávání u počítače, minimalizace chůze a nadváha. Přitom k udržení
dobré kondice stačí tak málo. Zásadní je
pravidelné několikaminutové denní cvičení,
dostatek přirozeného pohybu, zejména chůze,
plavání, udržování optimální hmotnosti a podobně,“ popisovala Miroslava Sinkulová, podle které hraje určitou roli v nárůstu klientů
s bolestmi zad také chronický stres, ke kterému dnešní uspěchaná doba přispívá. „Jak
výstižně řekl jeden významný český psychiatr – svůj stres si neseme na zádech jako těžký
batoh, a tak je samozřejmé, že při dlouhotrvajícím stresu, je rozvoj bolestí zad zákonitý,“
dodala primářka neurologického oddělení.
Další nezanedbatelnou skupinou, kde se
lékaři setkávají s posunem věkové hranice
do mladších skupin, jsou cévní onemocnění
mozku známé jako mozkové mrtvice. Toto
onemocnění v dnešní době postihuje výjimečně i pacienty, kterým je méně než 30 let.
I zde hraje významnou roli nezdravý životní
styl a nadváha, vysoká hladina cholesterolu, nedostatečně léčená hypertenze (vysoký
krevní tlak), dlouhodobější stres, kouření
a nedostatek pohybu.
Mladší věkové skupiny mají větší zastoupení i v případě akutních a chronických
neuroinfekcí. Podle primářky je to dáno tím,
že se mladí lidé častěji pohybují v rizikových
oblastech, v přírodě, kde je při zvýšené kontaminaci klíšťaty vyšší možnost přisátí.
Prevencí je chránit se vhodným oblečením
a včas i správně odstraňovat přisátá klíšťata.
„Riziko infekce významně zvyšuje déle přisáté klíště nebo jeho neopatrné odstranění.
Je nutné zabránit jeho rozdrcení, protože
právě tehdy má infikovaný materiál největší
šanci proniknout do lidského oběhu. Postižené místo musíme důkladně vydezinfikovat a pak sledovat, jestli nedochází k rozvoji zarudlé skvrny. Pokud nejsme očkováni
proti virové klíšťové meningoencephalitidě,
měli bychom se zhruba 3 týdny vyvarovat
větší fyzické zátěže. Současně doporučuji
nepodceňovat rozvoj bolestí hlavy, které jsou
často doprovázené světloplachostí, zvracením
s teplotami či poruchou rovnováhy. V takovém případě je nutné včas vyhledat lékaře,“
upozorňovala Miroslava Sinkulová.
Jedním z pacientů, kteří patří do mladší
věkové skupiny obracející se na hořovickou
nemocnici, byl i pan Pavel z Berouna, který
se s prvními potížemi začal potýkat ke konci loňského roku. Vše začalo jako klasická
chřipka, kterou se snažil jako většina lidí
přechodit. Potom, co se jeho stav zhoršoval,
musel ale vyhledat lékařskou pomoc. „Bylo
mi mdlo, měl jsem horečku, bolesti hlavy
a zvracel jsem. Musel jsem si zavolat záchranku, která mě odvezla do nemocnice,
kde jsem absolvoval lumbální punkci,
při které mi byl odebrán mozkomíšní
mok. Nález potvrdil zánět mozku,
a tak jsem začal užívat léky a cítil se
dobře,“ vzpomínal pan Pavel, který
tenkrát ležel v jiné nemocnici, než
v Hořovicích. Po čtrnácti dnech ale
z ničeho nic přestal hýbat nohama.
Protože se jeho stav nijak nezlepšoval,
podepsal při pocitu bezvýchodnosti
revers a při dalším zhoršení stavu se
dostal do hořovické nemocnice. „Tady
se můj stav začal konečně zlepšovat.
Docházela za mnou i jedna ze zdejších
fyzioterapeutek, která se mnou cvičila, a to mi také dost pomáhalo. Když
jsem sem přišel, tak jsem nohama
vůbec nehnul, ale teď je to už o něčem
jiném, a to díky týmu hořovické nemocnice,“ řekl na závěr pan Pavel,
který byl v přesvědčivě zlepšeném
stavu propuštěn a po kratším pobytu
v domácím ošetření následně přijat
k rehabilitační léčbě ve FN Motol.
STRANA 3
Jaké ambulance najdete v NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice
Ambulance léčby
bolesti
Zabývá se diagnostikou a léčbou chronických bolestivých stavů. Věnuje se
léčbě bolesti z různých příčin – bolesti nenádorové i nádorové.
Ambulance praktického
lékaře pro děti a dorost
Zajišťuje koordinovanou komplexní zdravotně-sociální péči a péči preventivní zahrnující poradenskou činnost a realizaci očkovacího programu.
Ambulance
rehabilitačního
oddělení
Lékařskou péči o ambulantní pacienty zajišťuje lékař se specializací. V rámci ambulantní
péče se provádí individuální léčebná tělesná
výchova, reflexní masáže, měkké techniky,
mobilizace, nápravný tělocvik u dětí, metoda
Mojžíšové, Vojtova metoda, termoterapie,
kryoterapie, lymfodrenáže, hluboký stabilizační systém. Na ambulanci je také zvlášť umístěn LASER. V rámci péče
o dětské pacienty se fyzioterapeut se speciálním kurzem Vojtovy metody
věnuje cvičení jak v porodnici, tak na ambulanci až po pozdní dětský věk.
Ambulance výživy
Zabývá se výživou pacientů. Určená je hlavně těm, kteří trpí takzvanou malnutricí neboli nedostatkem výživy. Tento problém se většinou týká lidí, kteří
prodělali těžké onemocnění, nebo mají za sebou onkologickou léčbu. Ambulance
nachází uplatnění i v rámci předoperační nutriční přípravy a je součástí
anesteziologickoresuscitačního oddělení. Nejedná se o dietologickou poradnu.
Alergologická
ambulance
Zajišťuje komplexní alergologické vyšetření a dispenzární péči, vyšetření
spirometrie (vč. dětského motivačního programu) a vyšetření zánětu dýchacích cest metodou měření exhalovaného NO (NIOX).
Anesteziologická
ambulance
Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti anestézie je předanestetické vyšetření
u plánovaných operačních a diagnostických výkonů prováděno na anesteziologické ambulanci. Zde se stanoví režim komplexní předoperační přípravy
pacientů k plánovaným i akutním výkonům.
Dětská
ambulance
Zajišťuje komplexní vyšetření a léčbu dětských pacientů, event. jejich příjem
na lůžko, indikuje příslušná komplementární vyšetření (např. RTG, laboratoř),
provádí konziliární služby po celých 24 hod. V rámci všeobecné dětské ambulance
funguje také gastroenterologická, nefrologická či dětská chirurgická ambulance.
Dětská
kardiologická
ambulance
Zajišťuje komplexní vyšetření dětským kardiologem, dispenzarizaci dětských
pacientů s kardiologickým onemocněním, provádí EKG a ECHO, příp. odesílá pacienty ke superkonziliárnímu vyšetření do kardiocentra FN Motol.
Dětská
pneumologická
ambulance
Zajišťuje komplexní pneumologické vyšetření včetně spirometrie a NIOX.
Dále zajišťuje dispenzární péči a případné bronchoskopické vyšetření.
Endoskopická
ambulance
Zajišťuje diagnostické výkony v oblasti horního i dolního zažívacího traktu (gastroskopie, kolonoskopie, anoskopie, rektoskopie). Tyto výkony jsou
podle potřeby doplňovány následnými terapeutickými výkony (ošetřování
hemoroidů, zástava krvácení, polypektomie). V rámci ambulance jsou dále
vyšetřováni pacienti s nemocemi gastrointestninálního (zažívacího) traktu.
Gynekologická péče - preventivní prohlídky, kolposkopie, onkologická
Gynekologická
ambulance
cytologie, abdominální a vaginální ultrazvuková vyšetření, diagnostika
a léčba poruch menstruačního cyklu, antikoncepce, dispensarizace (sledování)
patologických stavů, péče o ženy v období přechodu, hormonální substituční
léčba, očkování proti rakovině děložního čípku dostupnými preparáty, péče
o neplodné páry a o inkontinentní pacientky.
Péče o těhotné - komplexní péče o nekomplikovaná i riziková těhotenství,
kombinovaný test vrozených vývojových vad I. trimestru, integrovaný test
I. + II. trimestru: nejpřesnější dostupné individuální vyčíslení rizika chromozomálních vad, screeningová ultrazvuková vyšetření, ultrazvukový screening
I. trimestru (UZ vyšetření se zaměřením na detekci Downova syndromu, měření nuchálního projasnění, detekce nosní kosti), screening II. trimestru, vyšetření plodu ultrazvukem na diagnostikovatelné vrozené vývojové vady plodu,
screening III. trimestru – biometrie (růst plodu vzhledem k délce těhotenství),
Dopplerovská analýza průtoku krve pupečníkem a detekce poruch placentární funkce, externí kardiotokografie (souběžný záznam ozev srdce plodu
a děložní činnosti těhotné), možnost záznamu přes 3D ultrazvuk, přítomnost
partnera či blízké osoby u ultrazvukového vyšetření, předporodní kurzy.
Ambulance hojení chronických ran – poskytuje specializovanou péči
o pacienty s nehojícími se ranami a chronickými defekty.
Proktologická ambulance - poskytuje ošetření pacientů s onemocněním
konečníku.
Všeobecné interní ambulance I. a II. – zajišťují diagnostiku, léčbu a sle-
dování pacientů s interními chorobami.
Konziliární interní ambulance – zajišťuje konziliární interní vyšetření pro
ostatní oddělení NH.
Kardiologická ambulance – zajišťuje diagnostiku, léčbu a sledování pacientů se všemi kardiologickými chorobami. V rámci ambulance se dále
provádí transtorakální a jícnové echokardiografické vyšetření, ambulantní
monitorace tlaku a EKG, zátěžové testy. Má návaznost na řadu kardiocenter.
Endokrinologická a obezitologická ambulance - zajišťuje diagnostiku,
léčbu a sledování pacientů s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí. V rámci ambulance se dále sledují obézní pacienti spolu s návrhem léčby a úpravou jídelníčku.
Gastroenterologická ambulance – zajišťuje diagnostiku, léčbu a sledování
pacientů s gastroenterologickými chorobami.
Interní oddělení úzce spolupracuje s privátní hematologickou, revmatologickou a diabetologickou ambulancí, které jsou umístěny v prostorách NH.
Interní
ambulance
Neurologická
ambulance
Řeší celou škálu neurologických onemocnění. Plánovaná neurologická ambulantní vyšetření se řeší ve dvou neurologických ambulancích - urgentní neurologická vyšetření a ošetření v rámci centrálního příjmu. Dále pod ní spadá ambulance evokovaných potenciálů (EP), ambulance elektromyelografie (EMG),
ambulance elektroencefalografie (EEG), akutní neurologická ambulance,
která zajišťuje statimová vyšetření ambulantních pacientů.
Novorozenecká
ambulance
V rizikové poradně jsou sledováni všichni novorozenci pod 34. týden těhotenství a novorozenci s problematickým průběhem na porodnici. Ambulantní kontroly jsou prováděny na ambulanci při dětském oddělení.
Onkologická
ambulance
Slouží k dispenzarizaci nemocných s diagnostikou event. recidiv nádorových
onemocnění.
Stacionář poskytuje převážně systémovou léčebnou péči v oblasti chemoterapie,
hormonální léčby, biologické léčby, imunoterapie a péči symptomatickou.
Ortopedická
ambulance
Zabývá se endoprotetikou kyčelních a kolenních kloubů, revizní endoprotetikou, artroskopickým ošetřením kolene, kyčle, ramene, hlezna a revizní
artroskopií. Dále se specializuje na sonografii kyčlí a kyčelních kloubů
novorozenců, operace přednoží, traumatologii a posttraumatické stavy.
Urologická
ambulance
Pečuje o pacienty s problematikou onemocnění močopohlavní soustavy - nezhoubná onemocnění např. zvětšení prostaty a infekční onemocnění, např.
záněty ledvin a močového měchýře. Dále zhoubná onemocnění ledvin,
močového měchýře, prostaty a varlat.
Zabývá se preventivní péčí, ústní chirurgií, protetikou, konzervačním zubním
lékařstvím, parodontologií a dětskou
stomatologií.
Zubní
ambulance
Ambulance praktických lékařů
Dětská neurologická ambulance
Diabetologická a interní ambulance
Hematologická a revmatologická ambulance
Kožní ambulance
Oční ambulance
Psychiatrická ambulance
Privátní
lékaři
Ordinační hodiny a kontakty na výše uvedené ambulance najdete na www.nemocnice-horovice.cz.
Chirurgická ambulance UPS – zajišťuje ošetření a příjem akutních pacientů,
Chirurgická
ambulance
STRANA 4
odběry krve k vyšetření, klinické vyšetření odborným lékařem, zajištění další
diagnostické péče ve spolupráci s ostatními obory nemocnice. Ambulantní
ošetření všech úrazů v prvním kontaktu včetně otevřených ran a zlomenin,
kromě zlomenin spojených s kraniocerebrálním poraněním a zlomenin páteře
vyžadujících osteosyntesu.
Příjmová chirurgická ambulance – zajišťuje příjem pacientů k plánovaným operačním i neoperačním terapeutickým a diagnostickým výkonům.
Všeobecná chirurgická ambulance – zajišťuje další péči u pacientů
primárně ošetřených na akutní ambulanci a u pacientů propuštěných z chirurgického oddělení.
Traumatologická ambulance – poskytuje specializovanou péči a dispenzarizaci pacientů po operačním řešení úrazů pohybového aparátu či konzervativním léčení komplikovaných zlomenin.
Cévní ambulance – poskytuje specializovanou péci a dispenzarizaci (sledování)
pacientů s cévním onemocněním, péči o pacienty po cévních rekonstrukcích.
Onkochirurgická ambulance – zajišťuje specializovanou péči a dispenzarizaci pacientů po chirurgických operačních výkonech pro maligní onemocnění s výjimkou onemocnění mléčné žlázy.
Kontakt: NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106, 268 01 Hořovice
tel: +420 311 542 111, fax: +420 311 513 444
Privátní
spolupracující
lékárna
Nemocnice
Hořovice
SENIMED s.r.o.
K Nemocnici 1106
268 31 Hořovice
Tel: +420 311 542 285
Fax: +420 311 542 281
[email protected]
www.lekarna-horovice.cz
Sestavila: BcA. Lucie Zemanová, tisková mluvčí Nemocnice Hořovice.
Realizace: Marta Šestáková-Vaculíková-Podbrdské vydavatelství,
www.podbrdskenoviny.cz. Vydáno: květen 2012.
Download

pdf 1,4 MB - Nemocnice Hořovice