A
B
■ O Hospimedu
Oslovení (2)
Etický kodex (3)
Historie firmy (4)
Organizační schéma (6, 7)
Marketing (38)
Poděkování (40)
■ Partneři, dodavatelé a odběratelé
Mapa odběratelů a dodavatelů (5)
Partneři (9)
Auditoři (14)
Zákazníci (18, 19)
Zahraniční spolupráce (36)
■ Divize
Společníci – rozhovory (8, 10 a 11)
Divize Vnitřní služby – rozhovory (12, 13, 15)
Divize Medicína – rozhovory (16)
– endoskopie (21)
Divize Gastro – rozhovory (17)
Kompletace – rozhovory (20)
Hospimed – Slovakia – rozhovory (22, 23)
Medisap – rozhovory (24)
Hoyer – rozhovory (25)
– anestezie (26)
– reference (27)
Divize Servis – rozhovory (28, 29)
Stargen – rozhovory (30, 37)
■ Roboticky asistovaná chirurgie (RACH)
Centrum roboticky asistované chirurgie (31)
Pacienti léčení RACH (32, 33)
Specialista pro RACH (34)
Zahraniční specialisté pro RACH (35)
■ Vzdělávání
MIR (39)
OPPA (39)
Hospimed – dobrá pracovní reference (39)
1
Kontakty:
www.hospimed.cz
www.medisap.cz
www.hoyer.cz
www.stargen-eu.cz
Oslovení
Vážené dámy, vážení pánové,
bulletin k 20. výročí založení společnosti Hospimed, spol. s r. o.,
připomíná na jedné straně krátkou historii z pohledu
lidstva, avšak dlouhou historii z pohledu mladé, těsně
po sametové revoluci vzniklé firmy a také dlouhou historii
z pohledu jednotlivce - mám na mysli spolupracovníky
firem skupiny Hospimed, stejně jako naše zákazníky.
Ohlédnutí se za dvacetiletou historií je přirozenou součástí
dalekého pohledu do budoucnosti. Naši budoucnost utváří
paměť a zkušenosti z minulosti, dnešní práce a budoucí vize.
Obor, ve kterém pracujeme, zaznamenal v celosvětovém
měřítku za posledních dvacet let rozvoj, který málokdo
mohl tušit či předvídat. Například objevy a výzkum na poli
léčby onemocnění, která po staletí zásadním způsobem
ovlivňovala průměrnou délku života, tvoří dnes tak zásadní
pokroky, že reálnost dosažení průměrné délky života
s trojciferným číslem již není z říše pohádek.
Zdravotnická zařízení, lékaři a jejich technické pomůcky
- lékařské přístroje jsou velmi mladým vědním, technologickým i obchodním oborem. Za pouhých 20 let jsme
pamětníky revoluce v rozvoji zobrazovacích metod, všichni
si pamatujeme na první ultrazvukové přístroje, CT a MR
instalace, zažili jsme „kouzlo“ všeobecného praktického
rozšíření diagnostické a intervenční endoskopie stejně jako
kardiologie, byli jsme svědky souboje generací při zavádění
minimálně invazivních metod do tzv. velké chirurgie.
A prožíváme další a další podobné převraty ve vžitých
a po desítky let platících postupech léčby. Roboticky
asistovaná chirurgie je toho příkladem.
Z kdysi (ale vlastně nedávno) raritních přístrojů se stávají
standardní diagnostické a léčebné přístroje v každé
nemocnici. Za posledních dvacet let se v oblasti
lékařských přístrojů odehrálo více než za předchozích
100 let! Jsme rádi, že jsme součástí tohoto fascinujícího
technologického maratonu, v našem oboru sloužícího
výlučně blahu člověka.
V souvislosti s citovaným maratonem si kladu stále častěji
otázky týkající se schopnosti adaptace člověka (lékaře
i pacienta) na život s dominancí techniky a technologií.
I proto v tomto bulletinu k dvacetinám Hospimedu nenajdete
informace o nových úžasných přístrojích, nýbrž převážně
povídání s úžasnými lidmi, kteří z různých pohledů zasvětili
svůj profesní život zdravotnictví.
Přátelé, obchodní partneři,
oslava 20. výročí existence Hospimedu mne naplňuje
jako spoluzakladatele hrdostí, ale zároveň pocitem
vděku.
Vděku vůči Vám, vážení zákazníci Hospimedu, které jsme
mohli již od prvních dnů existence obsluhovat, stejně jako
Vás, kteří jste do seznamu zákazníků přibývali postupně.
Naši zákazníci jsou nejdůležitější článek řetězce, na jehož
samém začátku stojí výrobci, kteří svoje výrobky vyvíjejí
na nejvyšší možné a myslitelné úrovni, aby obstáli před
konkurencí.
Také dobrá spolupráce mezi smluvními partnery (dodavateli)
a Hospimedem dokazuje mnohaleté partnerské vztahy
s námi, jako často exkluzivním dovozcem a distributorem
řady renomovaných značek. Uprostřed tohoto řetězce
stojí tým Hospimedu se svými prodejci, servisními
techniky a administrací, ve kterém každý je přímo
účasten na dnešním postavení Hospimedu jako
dvacetiletého významného dodavatele pro zdravotnictví
České republiky.
Milí čtenáři, otočte na další listy bulletinu, který vznikl
k dvacetinám Hospimedu nejen jako krátká reminiscence,
ale především jako obraz společnosti, která je vděčná
svým zákazníkům, stejně jako svým zaměstnancům
za to, že stojí na pevných a zdravých základech.
Dietrich Hörmann
Jindřich Řehák
2
ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTÍ SKUPINY HOSPIMED
Nejvýznamnějším kapitálem naší společnosti jsou
zaměstnanci
Základem společnosti je vzdělaný, vyškolený a motivovaný tým spolupracovníků, uplatňujeme úplnou rovnoprávnost a příležitost žen a mužů, podporujeme
osobnostní rozvoj zaměstnanců, zejména v různých
formách vzdělávání, upřednostňujeme a vážíme si dlouhodobých pracovních vztahů.
Zákazník
Každý zákazník bez rozdílu má nárok na stejnou
a standardizovanou kvalitu dodávek a služeb, se zákazníkem vytváříme v obchodním vztahu rovnocenné partnerství.
Dodávky a služby
Uvědomujeme si závazek daný naším postavením na trhu,
do sortimentu našich dodávek a služeb zařazujeme
pouze produkty, u kterých jsme provedli vlastní hodnocení kvality a opodstatněnosti, usilujeme všemi prostředky o technický rozvoj zdravotní péče a zvyšování
bezpečnosti a kvality, naše současná a budoucí role
překračuje hranice obchodní činnosti - realizujeme
z vlastního přesvědčení edukační program (MIR) pro lékařské a nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, dbáme
na maximalizaci přidané hodnoty, kterou zákazník
s našimi dodávkami a službami získává, kontinuálně přizpůsobujeme naše dodávky a služby potřebám
trhu.
Etické rámce
Odmítáme veškeré projevy a účast na šedé ekonomice,
korupčním jednání, podmínkou naší podnikatelské činnosti je transparentnost veškerých procesů.
Konkurence
Konkurenci respektujeme a považujeme za zdroj vlastního dalšího rozvoje, naším dlouhodobým cílem je udržovat si kontinuální náskok před konkurencí, zejména
inovativností rozvoje.
3
Historie firmy Hospimed a firem skupiny Hospimed (FSH)
16. 11. 1990
1. 1. 1993
1996
2004
2008
založení firmy
HOSPIMED
HOSPIMED
Slovakia
MEDISAP
HOYER Praha
STARGEN EU
2008
STARGEN OOO
Zlatý certifikát
ISO 9001
ISO 46000
/ISO 13488
/ISO 13485
ISO 14001
OCHSAS 18001
ISO 27001
2008
STARGEN KZ
Harmonogram zavádění systémů
ISO 9001
ISO 46000/ISO
13488/ISO 13485
ISO 14001
OCHSAS 18001
ISO 27001
rok 2000
rok 2005
rok 2006
rok 2008
systém kvality
rok 2000
systém ochrany
životního prostředí
systém bezpečnosti
práce
systém bezpečnosti
informací
systém kvality
pro zdravotnictví
1991
1995
Vývoj počtu zaměstnanců FSH
1995
1999
7
37
45
83
112
6
200
2005
2010
2256,177
1385,327
1365,286
1063,074
978,984
1194,465
1346,270
715,201
857,046
483,419
303,085
349,705
274,945
367,708
182,762
232,160
303,560
Vývoj obratu FSH (v tis. CZK)
299,713
2000
212,815
1995
120,585
1990
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4
Naši dodavatelé
Naše instalace u klientů
Zajímavosti o Hospimedu – Víte, že…
Hospimed se uchází o dodávku zdravotní techniky na Antarktidu?
před 20 lety začínala firma Hospimed svoji obchodní dráhu v panelákovém bytě 2+kk v Řepích?
naši obchodníci a servisní technici ujedou za našimi zákazníky měsíčně 200.000 km, ročně 2.400.000 km, tj. 60x jsme
za Vámi objeli zeměkouli po rovníku?
naše divize Facility Management spravuje v centru Prahy Polikliniku Palackého, Palackého 720/5, Praha 1?
poměr zaměstnanců muži/ženy je 3:2?
stávající sídlo Hospimedu sedí na základech původní budovy, ve které se natáčel film s M. Donutilem – Hotýlek v srdci
Evropy?
ve společnosti je více než 50 % vysokoškolsky vzdělaných osob?
Hospimed byl generálním partnerem kontroverzní výstavy Bodies 2007 v pražské Lucerně?
Hospimed je generálním partnerem České společnosti robotické chirurgie?
zaměstnanci naší divize Servis mají celkem více jak 224 let zkušeností, praxe v oboru zdravotní techniky?
robot da Vinci v roce 2005 stanul fyzicky v historických prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
FSH podporuje svou účastí ročně více než 50 národních a mezinárodních kongresů?
Hospimed byl od svého vzniku vždy 100% nekuřáckým pracovištěm?
Hospimed hradí svým zaměstnancům nadstandardní placené preventivní lékařské prohlídky?
Hospimed je korporátním členem Společnosti pro projektové řízení – národní organizace IPMA (International Project
Management Association), zabývající se managementem projektů?
přístroj pro měření hemoglobinu dodaný firmou medisap byl na Anapurně?
5
HOSPIMED
SERVISNÍ DIVIZE
OBCHODNÍ DIVIZE
Jednatelé: MUDr. Jindřich Řehák,
Ing. Věra Svobodová
DIVIZE
GASTRO
DIVIZE
MEDICÍNA
DIVIZE
KOMPLETACE
DIVIZE SERVIS
LÉKAŘSKÉ TECHNIKY
Divize je dominujícím dodavatelem stravovacích provozů
českého zdravotnictví a velkokapacitních kuchyní, ve kterých
je na prvním místě kladen
důraz na kvalitu a spolehlivost
technologického vybavení.
Ředitel:
Ing. Radek Anděl
Skupina s velmi širokou paletou produktů významných světových výrobců od spotřebního
materiálu až po systémy řízení
operačního sálu, digitalizaci,
extrakorporální lithotriptory.
Tým tvoří zkušení obchodníci,
aplikační specialista, zahraniční
referentky. Každý z prodejního
týmu je pravidelně proškolován
v zahraničí u výrobců. Jen tak
je zaručena profesionalita týmu.
Ředitel:
Ing. Václav Bartoš
Divize kompletací se soustředí
na dodání určitého souboru
produktů a služeb, investičního
celku takzvaně na klíč. Jde
o dodávky souborů lékařských
zařízení do státního, krajského,
městského i soukromého
sektoru.
Ředitelka:
Ing. Lenka Hesová
Činnost servisního oddělení
je součástí služeb. Nabízíme svým zákazníkům nejen
dodávku špičkového zařízení,
ale zároveň i kompletní zajištění
jeho provozu. Naším cílem je
poskytovat služby, které splní
všechny požadavky na techniku
v medicínském prostředí.
Ředitel:
Ing. Luděk Jandus
DIVIZE
VNITŘNÍ SLUŽBY
DIVIZE
HI-TECH
DIVIZE FACILITY
MANAGEMENT
Zajišťuje kompletní administrativní a účetní servis pro
ostatní divize. Divize nese také
zodpovědnost za expedici zboží
k zákazníkům. V kompetenci
je také řízení skladu a logistická komunikace s dodavateli špičkových zdravotnických
a gastronomických produktů.
Ředitelka:
Ing. Věra Svobodová
Divize se specializuje na dodávky
technologicky nejnáročnějších
zařízení, zejména na nejmodernější a často unikátní zdravotnické přístroje.
Ředitel:
Ing. Martin Kaloš
Nejmladší z divizí společnosti
Hospimed pracuje na svém
rozvoji v oblasti údržby a správy
budov i vybavení ambulantních
i lůžkových zdravotnických zařízení. Cílovou skupinou zákazníků
jsou státní i nestátní zdravotnická
zařízení v ČR.
Ředitel:
Ing. Otakar Krejčí
6
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
HOYER PRAHA s. r. o.
medisap, s. r. o.
Hoyer Praha patří k významným společnostem nabízejícím
vybavení přístroji, příslušenstvím
a spotřebním materiálem pro
oddělení JIP, vyšší intenzivní
péče, anestezie a resuscitace,
oddělení urgentních příjmů
pacientů, rychlé zdravotní péče
a operačních sálů spolehlivými
přístroji.
Jednatelé:
Ing. Soňa Hamšíková
a Jana Doubravová
Špičkové technologie, nové
medicínské postupy či unikátní
algoritmy v kardiologii, intenzivní
péči, neonatologii či v neodkladné péči – to je společnost
medisap. Přístroje, které dodává,
v sobě spojují to nejlepší, co kdy
bylo v těchto oblastech vyvinuto.
Jen tak může pomáhat léčit
spolehlivě, rychle a šetrně.
Jednatelé:
Ing. Martin Kaloš
Ing. Milan Šamánek
DALŠÍ ČLENOVÉ FSH
HOSPIMED –
Slovakia, spol. s r. o.
Prvotřídní kvalitu, která provází
společnost Hospimed, nabízí
také její zahraniční dceřiný
podnik Hospimed Slovakia.
Vzhledem k dlouholetému postavení na slovenském zdravotnickém trhu je Hospimed Slovakia schopen přímo na míru
předložit nejlepší variantu pro
každého klienta.
Jednatelka:
Hana Pekníková
STARGEN EU s. r. o.
Specializuje se na nejmodernější zdravotnickou techniku
z celého světa a vytváří nové
obchodní příležitosti v cizině.
Cílem divize je přinášet do ČR
světové medicínsko-technické
novinky, naučit české lékaře
tyto novinky využívat.
Ředitel:
Ing. Martin Kaloš
STARGEN OOO,
MOSKVA
STARGEN KZ, ASTANA
Robotická chirurgie v Ruské federaci a v dalších zemích Společenství nezávislých států (SNS).
Ředitel:
Jiří Cenek
7
Založil jste firmu pouze v Československu, nebo máte
podnikatelské aktivity i v jiných zemích?
V revolučních letech 1989/1990 jsem současně srovnatelné firmy zakládal např. v Polsku, Maďarsku, Bulharsku
či Rumunsku. Ale i v souvislosti se svým věkem jsem
postupně své zahraniční aktivity omezoval a nyní
se koncentruji výlučně na Hospimed a jeho dceřiné společnosti v Praze a Bratislavě.
Jaká je dnešní role Hörmann Industrie Beratung,
prostřednictvím které jste spoluvlastníkem společnosti Hospimed?
Dietrich Hörmann,
ženatý, dvě dcery
Rozhovor se spoluzakladatelem.
Jak vidí 20 let člověk, který celou historii
sleduje „z nadhledu“.
Nastartovat obchod po sametové revoluci v Československu jistě nebylo jednoduché. Jaká byla Vaše
původní myšlenka před vznikem Hospimedu?
V době sametové revoluce v r. 1989 jsem disponoval
již 25letou zkušeností v exportu kvalitní lékařské techniky
do zemí tehdejšího socialistického bloku. Ve stejné době
jsem již více než 15 let pracoval v exportu jednoho významného, již tehdy celosvětově působícího německého
výrobce zdravotnické techniky a nasbíral jsem díky této
činnosti praktické zkušenosti jak zorganizovat obchodní
společnost, aby byla na trhu úspěšná.
Se svým podnikem v Německu tvořím most mezi
obchodními partnery - dodavateli, kteří mají pevné smluvní
vazby s Hospimedem, a zároveň zprostředkovávám
nové kontakty na výrobce, kteří mohou v budoucnosti
pro Hospimed znamenat nové obchodní příležitosti.
Jak vidíte trh lékařské techniky? Myslíte si, že je stále prostor pro nové firmy na trhu? Kde vidíte největší
přednosti Hospimedu?
Vedle základny, kterou v Hospimedu tvoří distribuce
špičkových přístrojů a technologií z celého světa, se
podařilo vytvořit zhruba před osmi lety základnu vlastních služeb Hospimedu. Myslím tím divizi Kompletací,
která se stala podstatným faktorem růstu společnosti,
stejně jako progresivní divize Hi-tech, která je dnes známa zejména díky zavedení robotické chirurgie do českých nemocnic. Divize se však nezabývá pouze roboticky asistovanou chirurgií, ale řadou dalších přístrojů
a technologií, o kterých jsme se před 20 lety neodvážili
ani snít. V oboru hi-tech vidím hlavní obchodní příležitosti a rozvoj firem skupiny Hospimed.
Zbývá Vám při Vaší práci čas také na koníčky?
Po zmíněné revoluci pro mě tedy nebylo žádnou otázkou
jak založit firmu s jasným obchodním konceptem
a zázemím výrobců nejkvalitnější lékařské techniky.
Zároveň mi bylo jasné, že nejdůležitějším předpokladem
je najít správné partnery a již od začátku řadu velmi
dobrých spolupracovníků. S doktorem Řehákem, tehdy
mladým sekundářem s množstvím technických znalostí,
a prvními třemi až pěti spolupracovníky fungoval tým
Hospimedu opravdu od začátku bez překážek.
Mohl bych jmenovat jachting či vaření, ale pro tento
rozhovor je jistě mnohem zajímavější moje velká
náklonnost k automobilovým veteránům. Jsem aktivním
členem jednoho klubu a vlastním již mnoho let krásný
model Tatra 57 z roku 1933 a Praga Piccolo z roku 1928
- krásný kabriolet. Pro vývoz obou aut z ČR jsem potřeboval povolení Technického muzea a obě auta mají potřebné technické kontroly pro provoz veteránů. Obě auta jsou
krásným příkladem vynikající technické úrovně automobilového průmyslu v Čechách prakticky již před 100 lety.
Když se podíváte zpět na 20 let činnosti Hospimedu,
jaké rozdílnosti v průběhu dvaceti let pozorujete?
Co přejete Hospimedu k dvacetinám?
Dívám-li se zpět, v prvních pěti letech jsme vybudovali solidní základnu umožňující kontinuální rozvoj Hospimedu,
tedy rozvoj od malého distributora medicínské techniky
k dnešní organizaci distribuce a technického servisu značkových produktů a široké palety služeb.
Léta úspěšného budování jsou nyní za námi, Hospimedu
a dceřiným společnostem přeji nyní fázi naplněnou
upevňováním postavení na trhu a rozvojem zcela nových
směrů podnikání, ve kterých opět budou vynikat.
Jak sám vnímáte úspěch, kterého Hospimed dosáhl?
Jak jste osobně o úspěších informován?
Samozřejmě se organizační struktura společnosti
během uplynulých 20 let zásadním způsobem ovlivněná
růstem podniku měnila. Dnes jsou divize řízeny vlastním
managementem a divizní specializace vyplývá již z jejich vlastního názvu. Divizní management umožňuje vrcholovému managementu věnovat se strategickým koncepcím a plánování budoucnosti. Jsem v pravidelném
kontaktu se spolupracovníky, kteří mě průběžně informují o činnosti firem skupiny Hospimed, a pochopitelně
z každého dalšího úspěchu mám radost.
8
Naši dodavatelé
Drazí partneři a přátelé,
vzhledem k nastávajícímu dvacátému výročí Vaší společnosti bychom Vám rádi pogratulovali k této velké události a popřáli mnoho úspěchů na Vaší cestě za vývojem a realizacemi. Rádi bychom Vám poděkovali za dlouhodobou a úspěšnou
spolupráci mezi našimi společnostmi, poukazující na neustálý
růst silného obchodního vztahu, a doufáme, že v dalších
letech nám naše vzájemné vztahy pomohou dosáhnout ještě
vyšších cílů.
Se srdečným pozdravem
Vladislav Seel, BEKA – Hospitec GbmH & Co. KG
Spolupráce s firmou Hospimed, která trvá již více než 10 let, si velmi
vážíme nejen díky obchodním úspěchům, ale zejména i díky způsobu spolupráce, čistému myšlení, struktuře a důvěryhodnosti firmy.
Hospimed je úspěšný v prodeji našich produktů i v zodpovědné
péči o zákazníka, zahrnující instalaci, údržbu a technickou podporu. Dále se Hospimed věnuje vzdělávání svých klientů a mnoho
investuje do seminářů a školení. Tyto záležitosti jsou velmi
důležité pro dlouhodobý a uspokojivý vztah výrobce – dealer –
uživatel, kde benefitují všechny strany.
Rádi bychom pokračovali v této cestě vysoké kvality a pogratulovali Vám k Vašemu výkonu. Těšíme se na dalších mnoho let
společné spolupráce. Mnoho štěstí!
Dipl. Ing. Sören Steffin – Verkauf / area manager
MELAG Medizintechnik oHG / medical technology
Geneststraße 6 – 10, D – 10829 Berlin, Germany
Gratulujeme panu Dr. Řehákovi k 20leté existenci firmy HOSPIMED.
Naše společnosti spojuje několikaletá vzájemně důvěrná
spolupráce.
Gratulujeme k vynikajícímu kompetentnímu týmu.
Jsme přesvědčeni, že firma Hospimed také v budoucnosti bude
na trhu zdravotnické techniky, a těšíme se na to, že budeme tuto
budoucnost vytvářet společně.
Srdečné díky za dosavadní spolupráci.
Frank Spillner – Managing Director
G. Heinemann Medizintechnik GmbH
Gruetzmuehlenweg 44, 22339 Hamburg
„Profesionalita, důvěryhodnost a kompetentnost nejsou samozřejmostí.“
Za dlouhodobou, spolehlivou a úspěšnou spolupráci chceme celému
týmu Hospimed, spol. s r. o., srdečně poděkovat.
Oliver Kollenberg
ERBE Elektromedizin GmbH
Spolupráce mezi společnostmi HOSPIMED, spol. s r. o., a UROMEDEX EXPORT GmbH, existující již několik let, se ukázala jako
velmi úspěšná na českém urologickém trhu. Díky dlouhodobé
tradici v urologii, motivaci zaměstnanců a udržování výborných
obchodních vztahů byl HOSPIMED schopen během velmi krátké
doby představit výrobky UROMEDu na tomto specifickém trhu.
Jako UROMEDEX jsme velmi pyšní, že se můžeme reprezentovat
ve Vaší zemi společně s prvotřídním partnerem. Bylo mi ctí zažít
nedávno osobně profesionalitu obchodních zástupců při návštěvě
zákazníků. Těšíme se na pokračující a rozšiřující obchodní vztah
a přejeme HOSPIMEDu dalších 20 let v České republice.
Karl Poos – Sales Manager International
UROMEDEX EXPORT GmbH
9
S firmou Hospimed spolupracujeme již od jejího založení. Naše
20letá spolupráce je velmi úspěšná a mohla by být vzorem ostatním partnerským vztahům.
Díky firmě Hospimed stojí značka Richard Wolf na předním místě
v povědomí odborné zdravotnické veřejnosti České republiky.
Srdečně gratulujeme firmě Hospimed a všem jejím zaměstnancům
k jejich „20. narozeninám“. Spolu jsme vyrůstali. Pojďme tedy
dál pokračovat v našlápnuté cestě pro dobro našich zákazníků
a ve službách minimálně invazivní medicíny.
Jürgen Kirn – Area Sales Manager
Knittlingen, srpen 2010
Aloka Holding Europe AG se svojí mateřskou společností
v Tokiu v Japonsku spolupracuje úspěšně cca 18 let se společností HOSPIMED, spol. s r. o. Oboustranné vztahy jsou velmi
dobré a my považujeme Hospimed za spolehlivého obchodního
partnera. Motivovaní, spolehliví a dobře vyškolení spolupracovníci
společnosti Hospimed garantují našim zákazníkům profesionální
péči, jakož i vynikající servis v České republice i na Slovensku.
Tím může potěšitelně vzrůstat odbyt z roku na rok.
Firma ALOKA je průkopníkem v rozvoji diagnostických
ultrazvukových přístrojů a snaží se stále prodávat nejnovější technologie. Nejvyšší cíl Aloky je vyrábět spolehlivé, uživatelsky přátelské a vysoce kvalitní výrobky a uzavírat dlouhodobé obchodní
partnerství.
Chtěli bychom společnosti HOSPIMED a panu Dr. Řehákovi
srdečně k úspěšnému 20letému jubileu pogratulovat a poděkovat
za skutečně dobrou a úspěšnou spolupráci.
Ute Schneider
Zug 16. 8. 2010
Spolupráce mezi firmou MEIKO a HOSPIMED trvá již dlouho.
Déle než firma HOSPIMED sama. Kontakty existovaly již před
založením samotné firmy HOSPIMED. Na základě těchto kontaktů
- a samozřejmě dobré spolupráce - byly kontakty v září 2001
smluvně upraveny.
Zvláště v těžkých začátcích mladé společnosti, ale také v letech
jejího dalšího rozvoje, byla nastolena prostřednictvím vzájemné
podpory vynikající spolupráce. „V dobrých i zlých časech“ stáli
oba partneři při sobě a zvládali situaci ve vzájemné důvěře.
Podstata spolupráce spočívá ve spolehlivosti, v nadšení nabízet
zákazníkům optimální řešení a na vůli společného úspěchu. Tyto
pro obě strany užitečné schopnosti vedly v minulých 20 letech
k úspěšnému zpracování trhu a k růstu společnosti HOSPIMED. To však funguje jen tehdy, pokud zákazníci stojí ve středu
a v zájmu všech aktivit. Společně se zákazníky se zpracovávají
a realizují tato optimální řešení.
Zcela ve smyslu této filosofie se těšíme společně s firmou HOSPIMED a gratulujeme ke kulatému jubileu. Těšíme se na nadcházející příležitosti ke společnému utváření úspěšné budoucnosti
a na mnoho dalších narozenin.
Markus Braun – Leitung Vertrieb und Marketing
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3, D-77656 Offenburt
Vážený pane doktore, temp-rite Vám s potěšením blahopřeje
k 20. výročí založení společnosti. Z této doby jsme 12 let prožili
společně, neboť od roku 1998 je HOSPIMED naším smluvním
partnerem pro tabletové systémy rozdělování stravy v České republice. Věříme, že vzájemná spolupráce bude i v dalších letech
tak příjemná a úspěšná. Srdečně blahopřejeme.
Michel le Clerq – Managing Director Europe
temp-rite International GmbH
Poskytování služeb – to je dle mého názoru zásadní
výzva budoucnosti pro velké obchodní společnosti, protože jen ony budou moci výrazně investovat do duševního vlastnictví, které je základem většiny sofistikovaných
služeb.
Použil jste obratu „firmy skupiny Hospimed“ (FSH), co
tím myslíte?
Naše dvacetiletá maminka – Hospimed se činila a postupem času z různých podnětů dala vzniknout dnešnímu uskupení: Hospimed, spol. s r. o., Hospimed Slovakia, s. r. o., medisap, s. r. o., Hoyer Praha s. r. o.,
a trojice firem Stargen: Stargen EU s. r. o., se sídlem
v Praze, Stargen ooo se sídlem v Moskvě a Stargen KZ
se sídlem v Astaně.
MUDr. Jindřich Řehák,
ve společnosti 20 let, ženatý, dvě děti
Exklusivní rozhovor s Dr. Jindřichem Řehákem
nejen o práci…
Stručná charakteristika:
maximalista
Záliby:
racionální,
disciplinovaný
cestování, fotografie, architektura
Dojem: koluje mu v žilách tekutá práce
A vlastní žebříček priorit?
Zdraví, děti, úspěch, rodina, samostatnost, svoboda
ve smyslu demokracie, osobní svoboda…
Jaká je podle Vás vize rozvoje Hospimedu?
Stejně jsem se zeptal nedávno managementu jednotlivých divizí firem skupiny Hospimed… a názory mých
spolupracovníků se navzájem podobaly svou konzervativní racionalitou a vlastně stavěly na opravdu ověřených
úspěších uplynulého desetiletí…
Já si dovolím více snít. Vidím prakticky nevyčerpatelné
příležitosti k podnikání. Naše mladá demokracie a mladý
„prvobytně pospolný kapitalizmus“ jsou zdrojem opravdu
nepřeberných šancí pro každého, kdo chce investovat
svou energii, invenci a práci. V rámci tohoto rozhovoru
zůstaneme u rozvoje podnikatelských záměrů ve zdánlivě úzkém oboru obchodu a služeb pro zdravotnictví.
Chtěl bych ve firmách skupiny Hospimed rozvíjet široké
spektrum služeb pro nemocnice, aby se tato zdravotnická
zařízení mohla koncentrovat na svou primární roli – poskytování zdravotní péče. Jsem přesvědčen o stoupající poptávce
a významu služeb. Hospimed jich v horizontu nejbližších
10 let nabídne celý soubor v oblasti edukace, technického
a investičního poradenství, správy technických provozů nemocnic. Klasický servis lékařské techniky, jak ho dnes známe,
bude měnit svou tvář ve prospěch vzdálené údržby, updatu
a upgradu, testování, kalibrace a diagnostiky na dálku
díky internetovému připojení většiny technologií. Připravujeme služby specifických auditů zdravotnické techniky.
Velikým tématem budou v naší budoucnosti lidské zdroje,
mám na mysli kvalifikované poskytování, „pronajímání“
odborníků tam, kde jsou právě třeba. Již dnes nemocnice bojují s nedostatkem kvalifikovaných odborníků
a tento trend bude pokračovat. To vše nemohou kompetentně řešit v rámci svých základních činností nemocnice
a ostatní zdravotnická zařízení.
Říkám si, zdánlivě člověk, ve kterém místo krve koluje
„tekutá práce“, ale dokáže se zasmát, zaskočit i příjemně překvapit - jen ne v práci, tam to nepatří a striktně
roviny práce, přátelství a rodiny odděluje.
Je to dlouhodobá ochrana před vyčerpáním, oddělovat
různé roviny – práci, rodinu, přátele, vlastní koníčky
a dokonce i sport. A čas, který rovinám věnuji, věnovat
na sto procent. Radím to i svým spolupracovníkům,
když si stěžují na stres, únavu z práce či vyčerpání.
Kdysi mi jeden odcházející zaměstnanec říkal, že správný
majitel nepracuje víc jak 8 hodin denně a pokud ano, tak
to dělá špatně. Pochopitelně tím myslel styl mé práce,
v osobním příkladu vidím jeden ze silných motivačních
nástrojů pro celý pracovní kolektiv. Hospimed (FSH) toho
za dvacet let zvládnul dost na to, aby se bylo za čím
ohlédnout a o čem snít. Vše, čeho jsme dosáhli, kam
míříme, je výsledkem tvrdé práce na začátku hrstky, dnes
již stovky kvalitních zaměstnanců. Práce by se neměla
počítat na pracovní hodiny a týdny, ale na výsledky.
A jak se takový přístup slučuje třeba s lidskými slabostmi, na které naráží člověk při práci s lidmi?
Lidské slabosti mohou být i ku prospěchu různorodosti
týmů, mohou být roztomilé, hravé, prostě vytváří jedinečnost každého jednotlivce. Jsem přesvědčen, že není
špatného zaměstnance, ale jen špatně zařazený zaměstnanec - každý má své uplatnění, je jen třeba správně
odhadnout jeho schopnosti a motivy.
Jelikož vizionáři věří a budují navzdory všem a všemu,
tak si neodpouštím otázku na téma roboti. Tedy medicínští roboti – da Vinci a další?
I roboti jsou dalším mým osobním koníčkem, tedy lépe
řečeno moderní lékařské přístroje a technologie. Sledovat vývoj už ve fázi výzkumu a preklinických studií a odhadovat, která technologie se uplatní, která se prosadí,
či se dokonce v průběhu let stane standardem. Je to
v každém případě napínavé hobby a běh na dlouhou
trať, kterého se s firmami skupiny Hospimed (FSH) rád
zúčastňuji. A když už jste zmínila robota da Vinci, tak
věřím, že letos si k dvacetinám Hospimedu nadělíme
určitě naší 20. instalaci v teritoriu, o které se staráme.
Polovina z těchto pomocníků moderní, minimálně invazivní chirurgie bude v České republice.
Mají hi-tech medicínské technologie pro vás i jinou dimenzi než hobby?
Jistě, v hloubi duše jsem věrný odkazu Hypokratovy přísahy
a svou specifickou cestou se pokouším přinášet prospěch
10
každému nemocnému člověku, přičemž si vždy kladu kontrolní otázku, zdali bych tu či onu moderní metodu léčby
v případě potřeby podstoupil „na vlastní kůži“ či ji doporučil
svým blízkým. Když je odpověď kladná, jdu i velmi dlouhou
a klikatou, často i adrenalinovou cestou k cíli. To však není
sólo běh, to je štafeta silných jedinců, jak na straně skvělých
spolupracovníků, tak pokrokových lékařů na straně uživatele.
Víte (tedy asi nevíte), jaké potěšení mi plyne ze skutečnosti,
že v oboru, který jsme technologicky v České republice
zavedli, dnes již existují úspěšné habilitační práce?
příležitosti, kteří nesou břímě podnikatelských rizik i sociální odpovědnosti vůči zaměstnancům…
A nemrzí Vás, že nepracujete jako lékař v klinické praxi?
Tuto otázku jsem slýchával často poté, co jsem „pověsil
na hřebíček“ práci sekundáře na gynekologicko-porodnickém oddělení, léty frekvence této otázky klesala. Určitě se mne nikdo už poslední dva tři roky takto neptal.
Pořád se cítím lékařem, jsem den co den v nemocnicích, lékaře v klinické praxi obdivuji, naslouchám jejich
potřebám a pokouším se hledat a nabízet řešení tam,
kde to firmy skupiny Hospimed (FSH) umí.
Nemohu vynechat otázku – jaký máte vztah k politice?
Politiku vnímám jako jednu ze společensko-aplikovaných
věd. Střídající se cykly vlád pravicově a levicově orientovaných stran či koalic jsou přirozeným obrazem demokracie a aktuálního stavu společnosti. Politiky hodnotím
dle jejich dovedností v komunikaci politického názoru.
A to už není věda, ale umění…
A co cestování?
Na knížky a na hudbu Vám moc času nezbývá, ale sport
to asi v boji s volným časem vyhrává.
Myslíte za zákazníky? Zásadně nedělám rozhodnutí od zeleného stolu. Jsem každý týden u zákazníků, sám najezdím přes 5 000 km měsíčně jen po ČR, do vzdálenějších
destinací, ve kterých máme naše zahraniční aktivity, létám. Osobní kontakty se zákazníky jsou pro mne zdrojem
cenné zpětné vazby, reflexe našich firemních postupů.
Je to další z mých kompenzací tvrdé práce. Ideální den
začíná pro mne pětikilometrovým během lesoparkem, kde
si stačím pokaždé uvědomit krásu přírody, roční období
a existenci jiných pohledů na svět, než nabízí business.
Stejně nadšeně se projedu na kole či in-linech a lyžích.
V autě poslouchám rádio jako jediný zdroj informací o aktuálním celospolečenském dění. Vynález televize jsem
ještě nevzal na vědomí. Čtu jen odborně zaměřený tisk.
Ke kterým zákazníkům jezdíte nejraději?
A komu nebo čemu jste tedy v životě věnoval nejvíce
času?
Rozhodně batoh, zajímavá místa a neorganizovanost.
Na světě je mnoho krásných míst, ale stejně se vždycky
moc rád vracím domů.
Ke všem rád, k některým z důvodů letité kolegiální spolupráce, k jiným, protože znamenají možnou novou výzvu
a koneckonců i k těm, se kterými je komunikace spíše
adrenalinový sport. (hlasitý smích – poprvé při našem
rozhovoru…)
Po pravdě, myslela jsem původně cestování soukromě…
Z pohledu celého života je to jistě vzdělání a vzdělávání,
které považuji za jediný možný zdroj dalšího osobnostního rozvoje.
Takže vysokou školou to neskončilo?
Ne, to byla jen ta nejpříjemnější fáze vzdělávání. Jak
na Střední průmyslovou školu strojnickou, tak na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy mám nádherné vzpomínky. A ze svého současného soukromého času určitě
věnuji největší pozornost svým dětem.
Působíte hodně vážně, v práci je i úsměv vzácný, ale nic
víc. Máte rád komedie?
Miluji klasické francouzské komedie. Do práce humor
nepatří, myslím, že odvádí pozornost a řadu lidí a spolupracovníků svádí k ležérnosti a menší ostražitosti, která
ne vždy bývá na místě.
Co vás nejvíce mrzí?
Díky za tento dotaz. V zásadě jen to, co jsem neučinil.
A přeci: mrzí mne, jak stále, po více než dvaceti letech
demokracie, naše společnost nahlíží na podnikatele.
I dnes není výjimkou, že podnikatel, podnikavec a podvodník bez rozdílu jedno jsou. Mám svou stavovskou
hrdost a mrzí mne, že společnost stále nevnímá roli
podnikatelů jako zaměstnavatelů, kteří vytvářejí pracovní
11
modrá
je dobrá
Hospimedu
barva...
Měnila se Vaše práce v průběhu 20 let v Hospimedu?
S růstem firmy přicházely zcela nové výzvy k vnitřním,
organizačním a strukturálním změnám a zdravá firma
je živý organismus ve stálém pohybu. Znamená to tedy stále procesy přizpůsobovat novým podmínkám, podnikatelským záměrům i měnící se legislativě.
Můžete uvést příklad nějaké nedávné změny?
Ano, např. zřízení naší nejmladší divize - Facility Management ve zdravotnictví. Bylo třeba vytvořit nový pracovní tým
se zcela odlišnými úkoly, než na jaké jsme zvyklí v našich obchodních či servisních divizích.
Jaká je Vaše vize rozvoje společnosti?
Ing. Věra Svobodová,
Zvyšující se rozsah služeb pro české zdravotnictví a zároveň zvyšující se kvalifikace zaměstnanců společnosti.
jednatelka společností Hospimed, Stargen EU, ředitelka divize
Vnitřních služeb
Co Vás nejvíce baví na Vaší práci, co naopak rozesmutní?
Pro obojí platí, že není jednotvárná.
ve společnosti 20 let, rozvedená, dvě děti
Vaše práce je časově velice náročná, často vnímáte pouze
danou problematiku a přemýšlíte nad ní i nad rámec
pracovní doby. Jak se Vám daří vše skloubit s osobním
životem?
Rozhovor s ministryní pro „vnitřní záležitosti”
Charakteristika: vstřícná a ochotná vždy pomoci
Záliby: rodina, cestování
Čas pro rodinu si vždy najdu.
Dojem: svědomitá, s citem pro přesnost a detailní
náhled
Jaké je Vaše životní motto, jaké hodnoty uznáváte?
Jaká je tedy skutečně Vaše role ve firmách skupiny
Hospimed (FSH)?
Kdo chce, ten zmůže víc než ten, kdo může.
Vlastníci mi již celá desetiletí svěřili důvěru, a proto
zastávám pozici samostatného jednatele ve společnosti
Hospimed. V neformálním označení mi říkají „ministryně
pro vnitřní záležitosti“. Odpovídám za řízení veškerých
vnitrofiremních procesů, u většiny z nich jsem stála
u samého zrodu.
Ano, samozřejmě.
V obchodní společnosti se tedy vše točí kolem obchodu?
Co je Vaším snem a cílem?
Zdaleka ne, každá společnost musí mít řadu vnitřních procesů, které umožňují kvalitní evidenci, administraci své činnosti. Naštěstí s obchodem nemám nic společného.
Jsem realista, takže nesním a když sním, tak o tom
nemluvím.
Máte také svůj vlastní čas? Co třeba knihy, kino, divadlo?
Cestujete ráda?
Ano, většinu své dovolené věnuji cestování, poznávání
jiných kultur a zvyklostí, krajiny a přírody. Přináší mi potěšení a ujištění, jak krásnou máme vlast.
Osobním cílem je udržet se ve fyzické a psychické formě.
Proč naštěstí?
Co byste popřála Hospimedu do dalších 20 let?
Sama bych neprodala ani tužku. Nemám obchodní nadání
a dávám přednost práci, která jiným umožňuje obchodovat.
Hodně spokojených zákazníků.
DIVIZE
VNITŘNÍ SLUŽBY
Ing. Věra Svobodová
ÚČTÁRNA
ÚČETNÍ
FAKTURACE
SKLADY
EXPEDICE
DOPRAVA
CELNÍ
ODBAVENÍ
POKLADNA
12
Eva Mrskošová,
vedoucí účtárny (naše ministryně financí)
vdaná, dvě děti, vnučka
v Hospimedu od roku 1993, tj. 17 let
Charakteristika: usměvavá, svědomitá a pracovitá, připravená pomoci
Záliby: procházky v klidné přírodě
Dojem: člověk, který rozumí své práci a dělá ji rád,
na kterého je stoprocentní spolehnutí
„K Hospimedu mám zvláštní, téměř „mateřský“ vztah
– všechny systémy a pracovní postupy jsem vlastně
dávala dohromady.”
Pro laika vypadá účetnictví jako stereotypní, nudná
práce. Ale pokud se obrátíte na člověka oddaného
účetnictví tělem i duší, stačí krátká chvíle, aby vás vtáhl
do problematiky a přiblížil vám zajímavost a pestrost
této profese.
Paní Eva Mrskošová je pravým člověkem na pravém
místě. Pracuje v Hospimedu již 17 let a už na první pohled poznáte, že ji práce baví. Stále usměvavá,
dokonce i při finančním auditu, který právě probíhá
v době našeho rozhovoru…
Dlouholeté zkušenosti, neustálé vzdělávání se v oboru,
ale především spolupráce nejen s kolegyněmi v účtárně, ale také s obchodníky, servisními techniky a ostatními kolegy v rámci divize Vnitřní služby neustále zvyšují kvalitu a odbornost její práce a tím i celkovou
profesionální úroveň účetního oddělení.
Pro Vás je již samozřejmostí neustálé zvyšování kvalifikace. Jak ale stačíte sledovat novou účetní
legislativu?
Účetnictví se v oblasti legislativy často mění, poměrně rychle vznikají a zanikají různá ustanovení a dodatky.
Všechny tyto změny musíme mít včas podchyceny a hlavně jim musíme včas a správně rozumět. Je proto nutné
sledovat vhodná školení, která jsou nejefektivnější formou
získání znalostí. Za roky praxe již mám přesně vytipovány i lektory, kteří rozumí novinkám a ulehčí nám samotné
studium. Ale samozřejmě – hodně času také věnuji samostudiu a konzultacím konkrétních problémů s dalšími odborníky.
Vy si ale nové poznatky nenecháváte jen pro sebe.
Ano, snažíme se informace převést efektivně do života.
Např. obchodníky a servisní techniky seznamujeme
s novinkami, které i oni potřebují ke své práci.
Vaše práce je časově velice náročná, běžně trávíte
až 10 hodin denně řešením různých případů, zajištěním povinného auditu apod. Často nevnímáte čas. Jak
na to reaguje rodina?
Mám velkou výhodu v tom, že bydlím nedaleko, takže
neztrácím čas cestováním. Děti už jsou dospělé a mají
vlastní rodiny, takže doma mě netrpělivě očekává manžel – a pes. Manžel je ale tolerantní a respektuje tuto
moji volbu. Ví, že mě práce baví a že já si naopak
cením jeho přístupu.
13
Když člověk pracuje přes týden na 100 %, vlastně
často na více, musí mít někdy prostor na relaxaci. Jak
Vy dokážete „vypnout“?
Vždycky se těším na víkendy na chatě. Je na romantickém místě v Českém ráji, uprostřed klidných lesů,
kam ještě málo zasahuje civilizace. Užíváme si přírodu
a hlavně dlouhých procházek. To víte, náš Beník je
nefalšovaný vlčák, a tak nás nenechá lenošit. Je to
opravdu dokonalé „vyčištění“ hlavy. A pak – máme
teď dvouletou Lucinku, naši vnučku, se kterou člověk
prožívá jen radostné chvíle – ne nadarmo se říká, že
babičky a dědečkové rozmazlují.
To je asi jen řečnická otázka - komu nebo čemu jste
tedy v životě věnovala nejvíce času?
Když mluvím o svém soukromí – pak určitě rodině a dětem.
Co je Vaším snem a cílem?
Nemám nějaké dlouhodobé cíle a sny – jen si přeji,
abychom já i moje rodina byli zdraví a aby pořád tak
dobře fungovalo zázemí a soudržnost rodiny.
Děkuji moc za rozhovor a přeji stále zajímavou práci
a lidi kolem Vás, na které se můžete spolehnout.
Jiri Wieden
Pozice: bankovní poradce Obchodní divize
Čechy I. – Top Corporations
Ing. Kateřina Hayeková
Pozice: auditor
Hospimed, jak ho vidím v číslech.
Komerční banka, a. s.
Společnost Hospimed je klientem Komerční banky již
20 let. Co můžete říci o její spolehlivosti, platební schopnosti,
využívání Vašich produktů a celkové spolupráci?
Společnost Hospimed patří mezi významné klienty Komerční banky, se kterými máme dlouhodobě velmi pozitivní
vztahy, skvělou spolupráci a vážíme si jich. Za dobu 20 let,
tedy přesně od listopadu 1990, kdy se společnost Hospimed stala klientem Komerční banky, si celá skupina získala
velmi dobré postavení na trhu, což svědčí o její schopnosti
flexibility, inovace a spolehlivosti a vyžaduje odpovědný přístup k řízení a realizaci zakázek. A to i v době, kdy kolem
vládla ekonomická a finanční krize poslední doby.
Pozitivně také hodnotím finanční řízení firmy, které je opatrné zejména v otázce zadlužování, jež je minimální. Společnost využívá u Komerční banky kromě běžného platebního
styku především bankovní záruky na zahraniční i tuzemské
dodávky, dokumentární akreditivy, odkupy pohledávek a zajištění kurzových rizik.
Jak spolupráci s Hospimedem vnímáte. Jsou lidé, které
potkáváte z Hospimedu, při jejich práci vstřícní?
Spolupráci vnímám velmi dobře a doufám, že stejný pocit
má také druhá strana. Komerční banka je jedna z největších
bank v České republice, která svým klientům nabízí širokou
škálu produktů. A jsem rád, že také skupina Hospimed
jich dost využívá. Vedle samotné společnosti Hospimed,
spol. s r. o., se našimi klienty staly také další společnosti
ze skupiny, a to medisap, s. r. o., Hoyer Praha s. r. o.,
a Stargen EU s. r. o., což souvisí s expanzí a rozvojem
celé skupiny.
Má komunikace, stejně jako i kolegů z ostatních oddělení
KB, probíhá s paní Evou Mrskošovou, které bych chtěl
touto cestou za spolupráci poděkovat. Naší snahou je maximálně vyhovět jejím požadavkům.
Napište prosím své osobní přání Hospimedu do jeho dalších 20 let života.
Stručně řečeno jen to nejlepší. A to nejen skupině
Hospimed, ale i všem jejím zaměstnancům.
Jak dlouho již auditujete Hospimed?
Jsem statutárním auditorem společnosti druhým rokem, není
to příliš dlouhá doba, ale i tak pozoruji, jak se Hospimed
v číslech před mýma očima rozvíjí a roste, a to přiměřeně
svým možnostem, což jako auditor velmi oceňuji.
Pozorujete na číslech, která z Hospimedu dostáváte, jeho
rozvoj? Jak rozvoj Hospimedu prostřednictvím čísel Vašeho auditu vnímáte?
Díky výraznému rozvoji Hospimedu v oblasti prodeje, servisu a doprovodných služeb, ve kterých zřejmě všichni
shledáváme budoucnost sředoevropských firem, společnost
i v době krize roste o desítky procent ročně. Co považuji
za veliký klad v rozvoji Hospimedu, je kromě kladných čísel
v oblasti prodeje produktů a služeb i velký důraz firmy na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Přínos těchto aktivit prokáže až
budoucnost, ale takto velká firma už nemůže být úspěšná bez
toho, aniž by své zaměstnance dále rozvíjela a vzdělávala.
Pozorujeme u našich klientů, že náklady na vzdělávání jsou
v době krize těmi, které se jako jedny z prvních „oříznou“.
Jsem velmi ráda, že v případě Hospimedu tomu tak není
a společnost o své zaměstnance dbá.
Jako pro auditora jsou však pro mne důležitá především
čísla, ta mají v mých očích největší vypovídací hodnotu
a v případě Hospimedu jsou to čísla vždy kladná. Navíc jsou
to čísla, která umožňují další rozvoj firmy, a to mě právě
v době krize obzvláště těší.
Má Hospimed ekonomický potenciál dále růst?
Určitě. Je to firma s velkým potenciálem růstu. Jednak jsou
k tomu prostředky a jednak, jak už jsem řekla, to určitě bude
možné i díky vzdělaným zaměstnancům s často letitou erudicí
v oblasti zdravotnictví a jednotlivých druhů zdravotní techniky, tak jak ji Hospimed sám nebo jeho dceřiné společnosti
prodávají a poskytují k ní služby. Rozhodnutí managementu
a společníků jsou dělána vždy s ohledem na finanční možnosti
a s řádnou analýzou možného použití finančních zdrojů, které
firma má. Jak jsem již řekla, jako auditor vnímám Hospimed
a jeho budoucnost velmi pozitivně. Velkou nadějí Hospimedu
jsou i investice do rozvoje zahraničního obchodu a zahraničních
dceřiných společností, což v dnešní době dělá jen velmi málo
českých středně velkých firem. Já to ale považuji za velmi logické s ohledem na velikost či spíše „malost“ českého trhu.
Napište prosím své přání pro Hospimed.
Ať se Hospimedu daří rozvoj a rozšiřování i za hranice České
republiky a Slovenska i v dalších letech a pod dohledem
auditorské společnosti HAYEK, spol. s r. o., holding.
14
Pavel Eliáš, DiS.
V Hospimedu pracuje jako manažer integrovaných systémů. Začal zde ale pracovat již v roce 1997/98 jako student
na roční praxi a poté přešel plynule do trvalého pracovního
poměru.
zadaný, dva synové
Charakteristika: k věcem přistupuje hyperaktivně, týmový hráč
„Život si neumím představit bez života, musí to být
stálý pohyb a dění.“
Dnes má systém kvality každá firma s více než dvěma
lidmi, k čemu to je vlastně dobré?
Pokud je systém kvality zaveden ve firmě se dvěma
lidmi, pak je to většinou z důvodu, aby se firma dostala
k veřejným zakázkám. Dva lidé se vždy mezi sebou domluví. Ve firmách s více zaměstnanci, jako je Hospimed,
je komunikace mezi lidmi obtížnější a zavedený systém
kvality zde má smysl. Pokud to srovnám s hodinami
jako složitým systémem, pak je každý zaměstnanec
ozubeným kolečkem. Ozubená kolečka mají své pevné
místo v hodinovém systému a každé kolečko ví, kdy se
má pohnout. Výsledkem je stále aktuální a přesný čas.
A ten čas zajímá koncového uživatele hodin. Je mu úplně jedno, co se děje v hodinách, je důležitý právě jen
ten přesný čas. Řečeno slovy normy ISO 9001, ve firmě
jsou nastaveny procesy a to tak, aby každý věděl, kde
je jeho místo a co má dělat. Dále je nutné provádět
pravidelné kontroly, aby se ověřilo, že procesy jsou
dobře nastaveny a ozubená kola do sebe správně zapadají. Vnitřní problémy ve firmě se nesmí přenášet na konečného zákazníka. Své zkušenosti v oblasti procesů
sbírám a přebírám od staršího kolegy od roku 2000,
kdy byly systémy kvality ve firmě Hospimed zavedeny.
Za těch deset let se systém kvality rozšířil o další systémy, a to o systém environmentu, systém bezpečnosti
práce a systém bezpečnosti informací. Při řízení všech
těchto systémů pak hovoříme o řízení integrovaných
systémů. Dvakrát ročně děláme v Hospimedu vlastní
interní audit, abychom ověřili, jak jsou procesy funkční
a jestli jsou potřebné nějaké nápravy a změny. V podstatě jde při řízení integrovaných systémů o to, aby
to nebyly systémy statické, nýbrž dynamické. Systémy
musí být živým organismem, musí se přizpůsobovat
potřebám firmy a ne naopak. Hlavně pokud ta firma
roste a bobtná, jako je tomu v Hospimedu. Hospimed
nic nevyrábí, poskytujeme hlavně služby. Přirovnejme
námi dodávanou službu k nějakému výrobku. Ve výrobě musí být nastaveny průběžné kontroly výrobku tak,
aby se k zákazníkovi nedostal „šmejd“. Podobné je to
i ve službách. Zákazník nemá o našich interních problémech nic vědět. Má prostě od nás dostat dokonalou
službu a hotovo.
A zbývá v Hospimedu při řízení procesů i čas na soukromí?
Máte na mysli asi spíše volný čas. Pokud bych si
ho neuměl udělat, neměl bych rodinu v podobě dvou
synů a životní partnerky. Život není jen o tom chodit
do práce a vydělávat peníze. Je potřeba ty peníze rozumně utrácet a ještě si to utrácení peněz pěkně užít.
V případě rodiny to utrácení jde samo, člověk na to
utrácení není sám a hlavně z toho máme všichni radost.
15
A od radosti není daleko k pocitu štěstí. Samozřejmě,
zase to nesmí být pouze jen práce a rodina, ale také
je nutné udělat si čas sám na sebe. Občas potřebuji
shodit napětí z kumulovaných stresů. I když, kdybych
neměl stresy, jako bych nežil. Snížit stresové napětí mi
pomáhá běhání. Občas si zaběhám i organizované půlmaratony a maratony, vlastním už docela hezkou sbírku
medailí. Samozřejmě pak mám takové ty koníčky, já
bych řekl spíše životní potřeby, jako je četba knih, novin
a časopisů, poslech hudby, dnes je moderní internet,
ten spolyká mnoho času, televizi také občas shlédnu.
Umíte odejít od rozdělané práce?
No, nemám to rád, ale je-li to vůle nějaké vyšší moci, pak je
důležité tu práci někomu předat tak, aby volně navázal a já
mohl začít dělat na nové práci. Ale to naštěstí patří k životu
člověka, pokud se chce posouvat dál a dál.
Tak vám přejeme hodně naběhaných kilometrů a jenom
živé procesy.
kladném prověření kvality a na základě osobních jednání
ve výrobním závodě přidán do portfolia. Následně očekáváme důsledné dodržování uzavřených smluv a vstřícnou
spolupráci.
V čem je podle Vás největší hodnota vašich přístrojů a jak
se liší od konkurence?
Jedinečnost, kvalita, technologická špička, renomovaný
světově uznávaný výrobce.
Nejfrekventovanějším pojmem a vizí pro Hospimed
v současnosti je vytvoření systému služeb, který bude
v budoucnu nosným programem. Vidíte i Vy další zlepšení ve službách, které poskytujete?
Ing. Václav Bartoš,
ředitel divize Medicína
ve společnosti 19 let, ženatý, dvě dcery
Charakteristika: pracovitý, přátelský, obětavý
Záliby: rybaření na potocích a řekách
„Největší pokrok vidím v rychlém zavádění unikátních
technických novinek do lékařského prostředí.“
Priority:
Nejvyšší prioritou je pro mě klidné a spokojené rodinné
zázemí, ke kterému mohu přispět dobrým materiálním
zabezpečením.
Uznávané hodnoty:
Uznávám především zodpovědnost a korektní jednání
v mezilidských vztazích.
Jak si vybíráte partnery a jakou očekáváte spolupráci?
Do portfolia divize Medicína zařazujeme mimo naše tradiční partnery (Aloka, ERBE, Wolf…) i nové produkty. Ty
vyhledáváme sami na výstavách, kongresech a našich
setkáních se špičkovými odborníky z lékařského prostředí.
Zaujme-li nás nový a většinou unikátní produkt, je po dů-
Vztahy se zákazníky lze zlepšovat stále. Rozšířili jsme
náš tým o pozici aplikačního specialisty, který přímo
na operačním sále poskytuje odbornou pomoc při zavádění nových přístrojů a metod. Dále jsme se zaměřili na intenzivní firemní vzdělávání. Zvyšujeme znalosti
našich obchodníků, kteří mohou zákazníkovi nabídnout
mimo vlastní produkt i komplexní službu či komplexní
nabídku (např. vybavení celé ordinace).
Sny a cíle:
Osobní cíle, to je především zdraví a spokojená rodina.
V pracovní rovině pak stabilní divizní tým a maximální
služba zákazníkovi.
Relaxace:
Nejlépe relaxuji při rybaření na řece či moři a při sportu. Mám velmi rád jízdu na kole, tenis, lyžování, plavání
a v poslední době i turistiku.
Cestujete rád?
Při mém povolání je to prakticky nezbytné. Ale vážně,
rád poznávám nové kraje i při dovolené a nejraději ze
sedla kola.
Čemu jste v životě věnoval nejvíce času?
Jednoznačně práci.
16
Ing. Radek Anděl,
ředitel divize Gastro
ve společnosti 14 let, ženatý, tři děti
Pan Radek Anděl pracuje prakticky od začátku svého působení na stejné pozici (s přestávkou v letech 2006 – 2009). Jeho
tým je relativně stabilní, zkušený jak po stránce technické, tak
po stránce obchodní. Nejvíce ho těší, když je zákazník spokojen - když je zrealizován fungující provoz a může být použit jako
kvalitní reference.
„Vždy je možnost něco vylepšit a zdokonalit. Zvláště v mém
oboru se markantně projeví rozdílnost každé kuchyně. Je
zajímavé sledovat a poté využívat novinky, ale i staré osvědčené metody k realizaci dobře fungujícího provozu.“
Charakteristika: technický, realizační duch
Dojem: schopný odborník s citem pro originální řešení
s důrazem na konkrétní potřeby lidí
Životní motto:
Všeho s mírou neboli zlatá střední cesta.
Nikdy neříkej nikdy.
Pracovní motto:
Konej tak, aby si lidé vážili tvého úsudku i činů.
...aby vše, co děláme, mělo smysl a aby fungovalo, jak
má.
Kladete velký důraz na týmovou práci, na stabilitu týmu lidí,
na které se můžete spolehnout. Jste milý a chápavý šéf?
Někdy jsem asi málo přísný, spíše se snažím lidi přesvědčit
o tom, že oni sami mají chtít něco vytvořit, nad problémem
sami přemýšlet. Není mým vnitřním principem někoho k něčemu nutit – bohužel ne vždy tato moje metoda funguje.
Při řešení problémů či konfliktů je mým krédem vždy předem zjistit co nejvíce informací, než něco rozhodnu. To platí
samozřejmě i v jednání s lidmi.
Na trhu s gastronomickými technologiemi se pohybujete
poměrně dlouho. Jaký je dle Vašeho názoru vývoj tohoto
odvětví?
Podle mého názoru se zde vyostřuje cenový konkurenční boj. Technologie, které kdysi byly výjimečné,
se dnes stávají běžnými a dostupnými pro všechny. Dochází k prohlubování rozdílů jak cenových, tak kvalitativních. Jedním z nejdůležitějších pilířů získání a udržení
zákazníka se tak stává přidaná hodnota - rozsah služeb
a osobního přístupu k zákazníkovi. U nás to velice záleží na pozici, jakou máme v konkrétním případu - pokud jsme přímo navázáni na zákazníka, můžeme budovat velice dobré vztahy, protože reagujeme na konkrétní
potřeby a vidíme zpětnou reakci a samozřejmě cítíme, že
zákazník ocení naši práci. V některých případech jsme ale
v roli subdodavatele - a tam již nemáme moc šancí na vlastní ovlivnění realizace.
Jaké jsou Vaše pracovní a osobní cíle?
Mým pracovním cílem je zvyšovat povědomí o dobrém
jménu firmy - tj. platit za firmu, která dokáže k plné
spokojenosti (nebo k nadšené spokojenosti) naplánovat a zrealizovat jakýkoli kuchyňský provoz; s tím
úzce souvisí stále rozvíjet odborné znalosti a v neposlední řadě i umírněný rozvoj ve všech oblastech divize - prodeje, projekce, servisu, montáže, v ekonomickém i personálním směru. Jako zajímavý vidím i rozvoj
služeb po dodání technologie a uvedení do provozu.
17
Např. nabízíme pravidelné prohlídky v dohodnutých intervalech dle zatěžování provozu.
V osobním životě se snažím dále vzdělávat - konkrétně
v projektovém řízení. Již mám certifikaci stupně D a v současné době se připravuji na stupeň C.
Obecně se snažím být dobrým příkladem svým dětem,
dodržovat slovo a mluvit pravdu.
Člověk by měl dělat to, co ho baví. Ale také by měl být
schopen zabezpečit svoji rodinu a umět žít tak, aby průběžně hospodařil se svými silami. To vše se mi zatím daří
skloubit.
Při Vašem časovém vytížení – máte vůbec čas na četbu?
Snažím se ve volných chvílích číst, naposledy - Strážci času
- o různých teoriích, jak vznikly pyramidy. Baví mě fakta,
která nastiňují možnosti, jak mohla civilizace vypadat.
A co kultura, filmy?
U filmu spíše odpočívám, do divadla zajdu málokdy, občas
do kina s rodinou.
Sportujete?
Celkem se snažím dle ročního
- na kolo, na vodu, lyžování.
období
s
rodinou
A jaký vztah máte k cestování?
Cestování moc nevyhledávám, cestuji dost pracovně. Ale
cestu do Chorvatska na dovolenou vydržím.
Čemu věnujete nejvíce času?
Nejvíce času početně - za volantem, volný čas se snažím
věnovat rodině.
A co koníčky?
Nejvíce mě uklidní a nabije energií manuální práce, ale
opravdu největší vášní je momentálně oprava a renovace
veterána - staré Felicie.
Hospimed dodal komfortní stravovací systém pacientům
v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze patří mezi pacienty oblíbené zdravotnické
zařízení, což dokazuje mj. umístění v anketě Nemocnice v ČR očima pacientů - druhé místo v ČR, v rámci
Prahy dokonce první místo. Vedení nemocnice „neusíná
na vavřínech“ a snaží se pro své pacienty stále zajišťovat vynikající zdravotní péči a zlepšovat související
služby. K tomu přispěl svým dílem v roce 2009 i Hospimed a dodal tam jeden z nejmodernějších tabletových
systémů pro kuchyni a stravování pacientů.
Kromě ošetřovatelské a lékařské péče je pro pacienty důležité podávání stravy včetně zajištění
příslušné diety. S tím souvisí stravovací provoz, vaření
a přeprava jídla z kuchyně až k pacientovi. V nemocnici doposud probíhal rozvoz jídel pacientům pomocí
termosů a celý systém byl již nevyhovující a zastaralý.
Vedení nemocnice rozhodlo o celkové rekonstrukci kuchyně s kapacitou do 500 jídel. V té souvislosti bylo
rozhodnuto o vybavení kuchyně nejmodernějším tzv.
tabletovým systémem distribuce jídel s kapacitou pro
210 pacientů. Přípravná fáze trvala tři roky a samotná
rekonstrukce tři měsíce. Poté byl zahájen zkušební provoz. Kompletní dodávku technologie zajistila společnost
Hospimed, spol. s r. o, použité technologie jsou kombinací českých a zahraničních dodavatelů. V roce 2010
byla kuchyně požehnána strahovským opatem Mons.
Michaelem Pojezdným a zařízení přešlo do rutinního
provozu.
Zkušenosti z provozu stravovacího oddělení komentuje řádová sestra Stanislava Vitásková, vedoucí provozu:
„S firmou Hospimed spolupracuji celkem 11 let a spolupráce je vynikající. S panem ředitelem ing. Andělem
jsme hledali nejlepší a nejvýhodnější způsob jak dobře, kvalitně a přitom prakticky vyřešit stravovací provoz. Musím přiznat, že mám radost z dobře provedeného díla. A věřím, že i pacient, pro kterého se
tento tabletový systém pořizoval, bude spokojený.
Tuto firmu v čele s ing. Andělem vřele doporučuji všem, kteří se rozhodnou pro rekonstrukci kuchyně. Ráda umožním návštěvu a prezentaci každému,
kdo bude mít zájem.“
Kuchyně v Nemocnici sv. Karla Boromejského je krásným
důkazem, že i láska k Hospimedu musí projít žaludkem.
18
Naši spokojení zákazníci
Fakultní Thomayerova nemocnice
Nemocnice Na Františku, Praha
Společnost Hospimed a její divize medicíny pro nás představuje kvalitního partnera zastupujícího významné světové výrobce přístrojové
a nástrojové techniky, kdy bez tohoto vybavení si v současné době již
nelze představit poskytování moderní léčebně-diagnostické péče. Současně společnost Hospimed zajišťuje záruční i pozáruční servis, školení
obsluhy a pravidelnou údržbu přístrojů.
Spolupráce s firmou Hospimed nás těší, připojujeme gratulaci
k 20. výročí od založení společnosti a do budoucna přejeme hodně dalších
úspěchů na poli rozvoje technického vybavení českého zdravotnictví.
Chirurgické oddělení, prim. MUDr. Stanislav Černý
S firmou Hospimed spolupracuji od začátku roku 1992, tedy téměř
od doby jejího vstupu na český trh. Firma se významným způsobem
zasloužila o rozvoj laparoskopických a posléze robotických technik
v České republice. Na postupně modernizovaných laparoskopických
věžích firmy Richard Wolf pracuji od května 1992 do dneška, a to
hlavně díky odborné úrovni, progresivním technologiím či vstřícnému
a korektnímu jednání pracovníků firmy Hospimed. Rychlý a bezproblémový servis, stabilita vztahů, ale též investice firmy do kurzů či
workshopů z ní dělají partnera možná na celý profesní život. Dlouhodobé spolupráce s firmou Hospimed
si velmi vážím a doufám, že přes
výrazné turbulence českého zdravotnictví bude pokračovat minimálně
ve stejné intenzitě.
Městská nemocnice v Litoměřicích
Ing. Miroslav Janošík, ved. odd. rozvoje
První kontakty s firmou Hospimed jsme navázali krátce po vzniku
společnosti. V 90. letech se společnost stala významným dodavatelem zdravotnické technologie zejména operačních oborů dokončované stavby Městské nemocnice v Litoměřicích – chirurgický pavilon
a dále vybavení při modernizaci stravovacího provozu. Když se řekne
Hospimed, vybaví se mi společnost, která je naším významným dodavatelem kvalitní techniky, jak zdravotnické (např. přístroje od firmy
Wolf, Hellige a řady dalších renomovaných výrobců), tak i kuchyňské
techniky (např. Meiko). Líbí se mi komplexní přístup k realizaci zakázek, seriózní přístup všech zaměstnanců, kvalitní poradenská činnost
a poskytovaný servis.
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8
přednosta urol. odd. FNB Praha, Doc. MUDr. J. Novák, CSc.
Urologické oddělení FNB Praha dlouhodobě úzce spolupracuje s firmou Hospimed. Kontaktní komunikace je na vysoké úrovni, jak
společenské, tak i obchodní. Používané produkty jsou kvalitní, dobře
servisované.
Urologické oddělení FNB bude s ohledem na tuto skutečnost v nastavené spolupráci pokračovat.
Ústřední vojenská nemocnice
Plk. MUDr. Michal Navara, Ph.D.
Hospimed? Ten já pamatuju ještě v dobách, kdy to znamenalo dr. Řeháka
s jedním endoskopem v kapse, který obcházel lékaře a vysvětloval,
k čemu by jim mohl být dobrý. Dnes je to podnik s miliardovými obraty
a dobře devadesáti zaměstnanci. A spolupráce s ním? Kdyby byla
špatná, tak už bychom se neznali. Vzpomínám na nejednu situaci, kdy
se někdo z dodavatelů například neznal k naší reklamaci a Hospimed
namísto strohých liter právních stanovisek spolu s námi našel řešení
ve prospěch pacientů. Tak ještě pár dalších let!
Klinika hepatogastroenterologie,
Institut klinické a experimentální
medicíny PRAHA
MUDr. Petr Štirand
S argonplazmovou koagulací VIO od ERBE jsme
velice spokojeni. Přístroj je skvěle řešen pro veškeré zákroky v polypektomii, papilotomii a je doplněn argonem pro spolehlivé zastavení krvácení.
19
Prim. MUDr. Jan Gerych a MUDr. Pavel Chrbolka
KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Chirurgické oddělení, prim. MUDr. Jan Rejholec
Rok 1991: v novinách se objevilo, že nějací Němci operovali ve Vinohradech žlučník nějakým přístrojem, úplně jinak. Bylo mi hodně málo, neměl
jsem ještě ani druhou atestaci, s primářem jsme
sháněli informace a peníze. Na začátku roku
1993 jsme je měli. Laparoskopie a laparoskopická věž, nová technika, rozhodnutí WOLF, potažmo HOSPIMED.
Značka, která se mi spojila s chirurgiíí stejně jako laparoskopie, jejímž
prostřednictvím poskytuji služby pacientům a sobě dostatečnou dávku adrenalinu. Poslední dobou se HOSPIMED rozvětvil a Stargen jako
mladší dcera doplňuje služby robotické. Nicméně stejně spolehlivě,
rychle a kvalitně. Přeji vše nejlepší k dvacetinám.
Nemocnice Třinec Sosna
Prim. MUDr. Karel Netoušek
Od roku 1993 v Nemocnici Třinec Sosna používáme
ultrazvukové přístroje Aloka.
Alfa 7 je již šestý přístroj, který máme od firmy
HOSPIMED. U přístroje oceňujeme opět jeho ergonomický tvar, spolehlivost, snadnou transportibilnost
a lehkost. Kvalitní harmonické zobrazení, dopplerovské zobrazení – power flow eflow. Vlastnosti tohoto
přístroje navazují a předčí vymoženosti předchozích typů. Obraz je
lepší a šetří oči.
Dále oceňujeme i trvalou komunikační dostupnost pracovníků firmy
HOSPIMED. DOPORUČUJI všem!!!
Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady
ORL klinika Praha, Doc. MUDr. Hahn, CSc.
Hospimed představuje pro naše pracoviště velmi
významného partnera v oboru zdravotnické techniky. Používáme jejich přístrojové vybavení, a to jak
na oddělení, operačním sále, tak i v ambulantním sektoru kliniky.
Jednání s reprezentanty společnosti počínaje ředitelem a dále jeho
spolupracovníky je vždy velmi korektní a vstřícné. Služby, které zajišťuje HOSPIMED v souvislosti s nákupem, dodáváním, zaškolením
a provozem zdravotní techniky, jsou na vysoké úrovni. Je třeba
rovněž vyzvednout partnerství společnosti při organizování velkých
mezinárodních kongresů. Osobně jim přeji k výročí pevné zdraví,
prosperitu a další rozvoj plodné prospěšné společnosti.
Domažlická nemocnice, a. s.
Primář chirurgického oddělení, MUDr. Václav Šauer
Ve dnech kulatého výročí Hospimedu musím, a rád, poděkovat oslavenci
za to, že kromě dodávek špičkového vybavení pro chirugii, rehabilitaci,
kuchyňský a stravovací provoz, dokázal pomoci i při realizaci samotné
stavby nové nemocnice v Domažlicích, s. r. o., která se tak stala stavbou
roku a byla od roku 1983 první nově zbudovanou nemocnicí na zelené louce v Čechách i na Moravě. Dík tak patří hlavně otci oslavenci
MUDr. Jindřichu Řehákovi a jeho týmu. V neposlední řadě musím vyzdvihnout i unikátní zájem firmy o vztahy se spotřebitelem nejen po dodávce, ale i po vypršení záruk dodaných zařízení. Viva Hospimed!
způsobem myšlení o práci. Bez jakého myšlení se neobejde dle
Vašeho názoru zaměstnanec Hospimedu?
Připadá mi, že je těžké najít nového kolegu, který chce pracovat a má
správné nadšení. Hodně se dá naučit, ale hlavně by měl mít obchodního ducha, smysl pro férovost a ostré lokty.
Téměř každý člověk nerad poslouchá kritiku. Jak je to s Vámi?
Samozřejmě mi není příjemná, ale musím přiznat, že mě více nutí analyzovat danou chybu a většinou mě motivuje k vyššímu úsilí. Otřepu
se a jdu dál.
Co je Vaším cílem nebo snem v pracovní oblasti?
Ing. Lenka Hesová,
ředitelka divize Kompletace, v Hospimedu pracuje
od roku 2001
svobodná
Charakteristika: pracovitá, svědomitá, přísná na sebe, ale tolerantní k druhým
Co je pro ni důležité: lidé, na které se může spolehnout a kterým
věří, především zázemí široké rodiny a mezilidské vztahy, které
jsou nenahraditelné
Dojem: nenápadná cílevědomost spjatá s velkou zodpovědností
„Jsem tolerantní, snažím se nejdříve pochopit důvody a vše řešit
v klidu. Řídím způsobem, který cítím, že ke mně patří.”
Lenka Hesová bezesporu patří k výrazným osobnostem
Hospimedu, kde pracuje již od roku 2001. V divizi Kompletace
řídí 7 lidí, ale rozsah její práce je neobvykle členitý – od prvopočáteční péče o zákazníky a smluvního poradenství až po zodpovědnost za projekty. Poskytuje podporu i dalším divizím. Na monotónnost práce si tedy stěžovat rozhodně nemůže…
Životní motto: Bez práce nejsou koláče - to platilo, platí a věřím,
že bude platit stále.
Před nikým se neponižuj a nad nikým
- toto mi vtloukali do hlavy moji rodiče.
se
nepovyšuj
Pracujete denně 10 hodin a raději se spoléháte sama na sebe.
Svým lidem ale věříte. Jak tomu mám rozumět?
Ano, raději se spoléhám sama na sebe, protože v konečném důsledku je za vše zodpovědná moje osoba. A jsem
klidnější, když mám všechno „pod kontrolou“. Ale vím,
že svým kolegům mohu věřit - plně se na ně spoléhám třeba
o dovolené. Učím se a snažím více úkolů delegovat na své kolegy, je to pomalý, postupný proces, ale věřím, že budu úspěšná.
Jste ředitelkou divize, můžete si dovolit být tolerantní a přehlížet
chyby svých podřízených?
Jsem velmi tolerantní a někdo to může považovat za mé osobní,
možná spíš profesní minus. Ale já se snažím nejprve pochopit,
proč k chybě došlo, a pak se snažím vše vyřešit v klidu. Velkou
část chyb zaviní lidský faktor, ale nejdůležitější je otázka – zda se
problém stal, protože se na to viník vykašlal, nebo že opravdu
udělal chybu. Řídím způsobem, který cítím, že patří k mé osobě
a povaze a nemohla bych jinak.
Může se stát, že někdo zneužije Vaší shovívavosti?
Ano, záleží pouze na daném člověku – ale věřte, čas ukáže, kdo je
dříč a pracant a kdo jen umí proplouvat mezi pracovními úkoly. A pak
je řešení rázné a nezvratné. Takže každý si musí uvědomit, co v životě
chce.
Obdivuji lidi, kteří žijí svou prací a mají své „poslání“.
To samozřejmě není vůbec myšleno jako vyčlenění oborů, ale
Řídím tým lidí a považuji za samozřejmé, že každý člověk je
důležitý. Přála bych si, aby se všichni těšili do práce, aby se
drobné konflikty vždy řešily v klidu a po dobrém, abych se cítila
dobře i v pracovním prostředí. Jsem přesvědčena o tom, že náš
tým tak funguje. Všechno je vždy o lidech, a tak bych si přála,
aby nám tato atmosféra vydržela. Širším cílem je samozřejmě,
aby naše divize prosperovala, abychom byli stále pilířem Hospimedu. Konkrétnějším cílem pro mě je zlepšit pozitivní mínění
široké veřejnosti.
A osobní cíl a sen?
Osobní cíl - zlepšování znalosti němčiny a angličtiny. Je to hodně
o silné vůli a organizaci času. Němčinu zvládám, snažím se číst
knížky v němčině, ale ve studiu angličtiny mám „rezervy“. Osobní
sen - takový ten běžný pro ženu - usadit se, založit rodinu, mít
láskyplný vztah. Neumím si ale představit nepracovat.
Věnujete se sportu?
Ráda jezdím na kole a na in-line bruslích, v zimě na běžkách.
Také si zajdu na spinning, squash nebo pilates. Potřebuji se pozitivně nabít tak, abych měla sílu a chuť do nového dne. Někdy
zase ze sebe potřebuji shodit ten pracovní shon. Myslím, že platí:
ve zdravém těle zdravý duch.
Divadlo, kino?
Do divadla chodím poměrně často, ráda mám i malinké divadelní
scény a neodmítnu kvalitní film. Sleduji kritiku nových českých filmů
a ráda zajdu i na muzikál nebo jen tak na koncert či festival.
A co knihy? Při Vašem pracovním zaneprázdnění – stihnete přepnout do jiné reality díky knize?
Během roku téměř ne, ale vynahrazuji si to o dovolených. Naposledy
jsem četla od Dana Browna - Andělé a démoni. Mám ráda historické
romány, někdy i červenou knihovnu.
ŘEDITELKA DIVIZE Ing. Lenka Hesová
OBCHOD
OBCHOD
OBCHOD
Senior projektový
manažer
Certifikovaný
projektový manažer
Produktový specialista
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Referent veřejných
zakázek
Referent veřejných
zakázek
REALIZACE
REALIZACE
REALIZACE
REALIZACE
Realizátor
Realizátor
Biomedicínský inženýr
Biomedicínský inženýr
ISO
ISO
ISO
Manažer jakosti
Manažer metrologie
Interní auditor jakosti
ADMINISTRATIVA
Asistentka
20
Hospimed se stal dodavatelem endoskopie bez utrpení
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., jako první a jediná nemocnice v ČR a střední Evropě provádí unikátní vyšetření tenkého
střeva.
Generálním dodavatelem celé investiční zakázky pro Oblastní nemocnici Kolín se stala na základě výběrového řízení
firma Hospimed. Vedení nemocnice usilovalo o modernizaci
endoskopického oddělení, které bylo naprojektováno včetně nejmodernějších přístrojů a souvisejících promyšlených
stavebních úprav, které jsou nutné pro provoz takového specializovaného pracoviště. Jednoznačným cílem bylo zajistit
pacientům co největší komfort a nejvyšší možnou úroveň
poskytované zdravotní péče. Pracoviště je nyní zcela bezbariérové a snadno přístupné i hendikepovaným občanům.
Příjemné prostředí včetně moderní recepce zpříjemňuje pobyt pacientům i personálu a příchozí vůbec nemají pocit, že
jsou v nemocnici. Příkladem je překrásné akvárium v čekárně a velmi hezká recepce s okamžitě dostupnými a milými
sestřičkami.
Projekt „Endoskopie bez utrpení“ zahrnoval především nákup
nových špičkových endoskopických přístrojů a rekonstrukci
pracoviště. Byl realizován za podpory Středočeského kraje
z prostředků Regionálního operačního programu, což jsou
peníze poskytované EU na rozvoj regionů. Celkové finanční
náklady byly cca 9,5 mil. Kč.
Největší důraz byl při realizaci projektu kladen na moderní unikátní zdravotnickou přístrojovou techniku. Nejvíce pozornosti
jistě zaslouží tzv. enteroskop, který ve spojení s unikátním
šroubovitým nástavcem umožňuje vyšetření a endoskopické
terapeutické zákroky na celém tenkém střevu.
Endoskopické centrum vedené primářem MUDr. Petrem Volšanským je prvním a dosud jediným pracovištěm v ČR a střední
Evropě, které toto vyšetření – spirální enteroskopii - provádí. Přístroj
je využíván pro pacienty s diagnózou nespecifického střevního zánětu, s neobjasněným krvácením do zažívacího traktu,
zhoubnými a nezhoubnými novotvary tenkého střeva atd.
Mezi další přístroje patří gastroskopy nové generace, umožňující vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku. Součástí výkonu může být i invazivní endoskopický výkon – odstranění
polypů, malých nádorků, ošetření krvácejícího vředu či odběr
vzorků k dalšímu vyšetření. Tato nová generace přístrojů
umožňuje díky revolučnímu zpracování obrazu vyšší stupeň
rozlišení počínajících nádorových změn. Pro zlepšení kvality při vyšetření dětí byl zakoupen i speciální transnazální
gastroskop zaváděný nosní dírkou. Ten umožňuje po celou
dobu vyšetření komunikovat s lékařem a pacient nepotřebuje před výkonem pro jeho šetrnost žádnou injekci a může
proto po zákroku bez problémů například řídit auto nebo jít
do práce.
Pro ošetření pacientů s krvácením do zažívacího traktu je
podstatným přínosem operační gastroskop, který má mimořádně široký pracovní kanál, umožňující zavedení velkých pracovních nástrojů, a tím jako jediný umožňuje odsátí velkého
množství sražené krve, která jinak znemožňuje endoskopické
ošetření. Díky tomu je možno snížit počet pacientů, kteří musí
být z tohoto důvodu operováni. Endoskopické ošetření krvácení do zažívacího traktu je pro pacienty výrazně šetrnější.
Pro vyšetření a léčbu onemocnění žlučových cest a slinivky
břišní se velice osvědčují tzv. duodenoskopy nové generace.
Ty umožňují podstatně lepší manévrovatelnost a jednoduchou
výměnu nástrojů bez omezení druhu instrumentaria. Mají široký kanál a revolučně upravený můstek na konci přístroje
umožňující přesné zacílení nástroje a jeho zavedení do jednotlivých vyšetřovaných vývodů. Přes podstatné zlepšení funkčnosti je jejich vnější průměr menší a tím přispívá k menšímu
dráždění pacienta během výkonu.
21
Realizace projektu Endoskopie bez utrpení v Oblastní nemocnici Kolín přinesla pacientům endoskopické pracoviště, které
nabízí nejen nadstandardní prostředí a bezbariérový přístup,
ale ve spojení s milým a erudovaným personálem především
mimořádně kvalitní péči. „Podle reakcí našich pacientů víme,
že většina z nich odchází od nás překvapena tím, že ten
strach, když k nám šli, vůbec nestál za to...,“ s úsměvem
dodává primář MUDr. Petr Volšanský.
„Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem zúčastněným,
kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí projektu, jak ze strany
nemocnice, pracovníků ROP Středočeského kraje, tak společnosti Hospimed. Vzájemným pochopením a vnímáním situace
se podařilo řešit aktuální úkoly a i při každodenním provozu
nadále cítíme podporu a jsme rádi, že jsme na takového dodavatele měli štěstí,“ hodnotí dále spolupráci s Hospimedem
MUDr. Volšanský.
„Realizace z pohledu manažera projektu nepatřila k jednoduchým, přestože tak na první pohled vypadala. Podrobnější
prostudování naznačilo nutnou koordinaci se všemi zúčastněnými stranami, tj. od projekce, realizací stavby a realizací
vzduchotechniky až po vlastní dodávky zdravotnických přístrojů. Zcela samostatně bych zmínil recepci, o které měl
uživatel velmi jasnou představu, a tím se výrazně podílel
na konečném výsledku.”
„Při ohlédnutí zpět jsem rád, že jsem byl součástí týmu, který
umožnil vybudovat špičkové pracoviště v rámci celé ČR, jenž
poskytne svoje služby pacientům ze širokého okolí,“ doplnil
Tomáš Pecka, manažer projektu společnosti Hospimed.
Otevřením rekonstruovaného Endoskopického centra se Oblastní nemocnice Kolín, a. s., zařadila mezi špičková oddělení
v tomto oboru nejen v České republice, ale i ve střední
Evropě, která disponují uznávanými odborníky v oboru endoskopie a revoluční technikou umožňující šetrnou miniinvazivní
léčbu. Spojením těchto dvou atributů vzniklo pracoviště,
výrazně pomáhající tisícům klientů. Ročně jich vyšetří více
než 12 000.
Jako Hospimed jsme na tento projekt velmi hrdí.
problém momentálnej svetovej krízy, po jej prekonaní
určite dôjde k umiestneniu tohto zariadenia v niektorých
našich špecializovaných zdrav. zariadeniach.
Kde vidíte místo po Hospimed na Slovenském trhu?
A jak vidíte pozici Hospimedu na Slovensku za dalších
dvacet let?
HOSPIMED má stále dobré meno v zdravotníctve,
nepochybne musí nastať pokrok v kvalite reprezentantov
obchodu - jazyková zdatnosť, komunikatívnosť a hlavne
ochota venovať sa svojej profesii. HOSPIMED má stále
miesto na slovenskom trhu, je len na majiteľovi spoločnosti, ako dokáže vybrať management.
Štefan Boor,
HOSPIMED – Slovakia
divize Servis, v Hospimedu pracuje 20 let
Kterým směrem si myslíte, že by měl Hospimed
v oblasti služeb a servisu dále na Slovensku kráčet?
Nemenil by som smer, ktorým ideme, zmenil by som
kritérium náročnosti na uchádzačov o prácu v HOSPIMED SK
a dal by som na skúsenosti z praxe.
ženatý, dvě děti - syn a dcera
Charakteristika: trvá na dochvilnosti, vstřícný, humorný
a přemýšlející o zlepšení práce
Záliby: rodina, práce, zahrada
Dojem: zodpovědný, zapálený prací, láskyplný otec
Těším se do důchodu
Vaše práce je časově velice náročná, často cestujete?
Áno, veľmi často, povedal by som skoro nepretržite som
na cestách.
Jak se Vám daří vše skloubit s osobním životem?
Rozhovor s pamětníkem
To si ani neuvedomujem, je to už 40 rokov a nejako
sa to darí.
„Budúcnosť divízie Servis vidím v narastajúcom počte
zákazníkov s prioritnou servisnou zmluvou, ktorým budeme
poskytovať najvyšší komfort služieb.“
Jaké je Vaše životní motto, jaké hodnoty uznáváte?
Co Vás nejvíce baví na Vaší práci, co naopak rozesmutní?
Máte také svůj vlastní čas? Co třeba knihy, kino, divadlo?
Cestovanie za zákazníkmi a uspokojovanie ich požiadaviek. Naopak ma veľmi zarmucujú neskoré dodávky
niektorých náhradných dielov.
Voľný čas venujem odbornej literatúre, kino a divadlo
mi nahrádza televízia a video.
Jak vidíte rozvoj zdravotnictví v posledních 20 letech
na Slovensku a podíl Hospimedu na tomto rozvoji?
Zdravotníctvo za posledných 20 rokov nepochybne vystúpalo v kvalite, účinnosti liečby, hlavne kvalita diagnostickou a terapeutickou technikou. HOSPIMED
bola jedna z mála spoločností, ktorá mala v portfóliu špičkové výrobky firiem HELLIGE, RICHARD WOLF,
ATMOS, Aloka gastro technika Meiko - tie sa umiestňovali na trhu už len pre ich kvalitu i s menej skúsenými obchodníkmi. Doba si vyžiadala, že kvalitných
výrobkov na trhu pribúdalo a bolo dôležité zvýšiť kvalitu
obchodných zástupcov, to sme mali tiež. Doba prináša
zmeny - starí odchádzajú, noví prichádzajú a tu nastáva problém, že nie je čas na vychovanie kvalitného obchodníka, ktorý by dokázal pokračovať v trende
predchádzajúcich.
Moje motto je hľadať spôsoby a nie dôvody.
Cestujete také soukromě, třeba zahraniční dovolená?
Cestujeme s manželkou do zahraničia čo najčastejšie
– na dovolenku alebo na rodinné návštevy.
Co je Vaším snem a cílem?
Osobným cieľom je zabezpečiť si pokojný a spokojný dôchodok.
Můžeme očekávat, že se brzy rozvine na Slovensku
i robotická chirurgie a vůbec vysokotechnologická
medicína - jaký je přístup slovenského personálu
k moderním zdravotnickým technologiím?
Slovenský personál pozorne sleduje vývojový trend
moderných zdravotníckych technológií, takže aj robotická
chirurgia je pozorne sledovaná - neumiestnenie tejto vysokotechnologickej medicíny v našom zdravotníctve je len
22
Hana Pekníková,
jednatelka a hlavní účetní Hospimed Slovakia,
v Hospimedu od roku 2005
svobodná
Když jste před 5 lety přišla do Hospimedu, stala jste se
ihned hlavní účetní, nebo jste v rámci Hospimedu postupovala?
Už keď som išla na pohovor do personálnej agentúry,
vedela som, že sa uchádzam o pozíciu hlavného účtovníka. Bola to tak trochu pre mňa výzva, lebo moje predchádzajúce zamestnania boli v spoločnostiach, v ktorých
som nezastrešovala účtovanie v plnom rozsahu tak ako
na ponúknutej pozícií v Hospimede. Dnes už môžem zodpovedne povedať, že práve nástup do Hospimedu-Slovakia, bol pre môj profesný rast tým najlepším rozhodnutím,
nakoľko som prednedávnom postúpila až na najvyššiu
pozíciu – konateľa spoločnosti.
Jak vidíte za těch pět let rozvoj zdravotnictví na Slovensku
a podíl Hospimedu na tomto rozvoji?
Mám pocit, že rozvoj zdravotníctva na Slovensku je omnoho
komplikovanejší ako napríklad v Čechách. Nielen veľká konkurencieschopnosť, ale aj limitované finančné zdroje, politická zaangažovanosť a v neposlednom rade slabšia podpora
zo strany zdravotných poisťovní. Hospimed-Slovakia je silná
spoločnosť, ktorá na slovenskom zdravotníckom trhu od roku
1993 poskytuje sortiment zdravotníckej techniky vysokej
kvality, preto i jeho podiel na rozvoji zdravotníctva
na Slovensku určite nie je zanedbateľný.
Můžeme očekávat, že se brzy rozvine na Slovensku
i robotika?
Pevne dúfam, že aj Slovensko bude čoskoro jednou
z mnohých krajín, ktorá ocení kvality robotickej techniky. Odbornej verejnosti bol da Vinci prezentovaný
už v roku 2008, dnes sa o robotovi rozpráva v médiách
čoraz častejšie. Verím, že tlak zo strany lekárov
a samozrejme hlavne pacientov bude tak silný, že prinúti
„vyššie kruhy“ zamyslieť sa nad rozvojom a investovaním
do robotickej chirurgie v čo najkratšej dobe.
Ve vašem životopise jsem četla, že se potápíte.
Kde a za čím se nejraději potápíte? Máte nějaké
oblíbené místo na potápění?
Potápanie bolo pre mňa tabu, pokiaľ som neabsolvovala dovolenku s ľudmi, ktorý si dokončovali potápačský
kurz v Egypte. Tam som sa prvýkrát ponorila a natoľko
ma to fascinovalo, že si to pri každej možnej príležitosti zopakujem. Je to krásny pocit, keď ste odkázaný na vzduch z fľaše, obklopuje vás len a len voda,
pozorujete morský život z blízka a problémy, ktoré máte
na pevnine, vo vode vlastne nič neznamenajú.
Kde vidíte místo pro Hospimed na Slovenském trhu
a jak vidíte pozici Hospimedu na Slovensku za dalších dvacet let?
Hospimed je stabilná spoločnosť a pevne verím, že
za ďalších dvadsať rokov bude ešte stabilnejšia. Svedčia o tom nielen hospodárske výsledky, ale aj množstvo
zamestnancov, ktorí tu pracujú. V obidvoch prípadoch
spoločnosť napreduje. Hospimed je tu hlavne pre ľudí,
ktorí potrebujú kvalitnú zdravotnícku techniku, tá pomáha pacientom v rannom štádiu odhaliť ochorenie
a v prípade operačných zákrokov, znižujú pooperačné komplikácie a urýchľujú rekonvalescenciu pacienta. Práve takú
techniku Hospimed na trh ponúka.
Popřejte prosím něco osobního Hospimedu.
Hospimedu prajem len toľko, aby bol každým rokom silnejšou spoločnosťou, aby sa mu darilo prechádzať všetky prekážky aspoň tak dobre, ako to robil počas 20 rokov svojej existencie a ďakujem mu, že môžem
v tak silnej spoločnosti pracovať.
Grafická štruktúra personálneho obsadenia Hospimed Slovakia
Hana Pekníková
konateľka, hlavná účtovníčka
manažér ISM
Vnútorné činnosti
Servis
servisný technik
Medicína
Gastro
Kompletizácie
obchodný zástupca
manažér pre KP
servisný technik
obchodný zástupca
referent VS
servisný technik
obchodný zástupca
servisný technik
obchodný zástupca
referentka ZOČ
referentka ZOČ
fakturantka
skladník, logistik
23
vzdělání, mohl se stýkat s přáteli, cestovat. Ale nepopírám, že vítězit proti konkurenci, dobře prodat, obhájit
svůj záměr, to je značný „adrenalin“.
Jak dokážete tolerovat lidské slabosti?
Myslím, že na ně dokážu bez emocí upozornit (ve snaze
„činit dobro“ hodně lidí, včetně vlastních dětí, oprávněně
popuzuji), ale obecně jsem k nim velmi tolerantní. V práci
však netoleruji slabosti jako pití za volantem apod.
Vaše koníčky?
Ing. Milan Šamánek,
spoluzakladatel (1992) a jednatel společnosti medisap,s. r. o.
ve FSH od roku 1996
ženatý, dva synové
Společnost medisap byla od svého založení orientována
na obory kardiologie a intenzivní péče. Od roku 1996 je
součástí skupiny firem Hospimed a její portfolio dnes
tvoří monitorovací systémy, přístroje pro obory anestezie
a ventilace, neonatologie, kardiologie, informační technologie a spotřební materiál.
Stručný popis: korektní šéf, vzděláním kybernetik se
smyslem pro detail
Záliby: cestování, sport, dobré jídlo a pití, ideálně
všechno dohromady a na horách
Dojem: klidný a vyrovnaný člověk, kterému můžete svěřit
cokoliv
Na otázku volby priorit odpověděl, že nejdůležitější je dle
pořadí rodina, sex, peníze a politika.
Především sport – lyžování, cyklistika. Mám moc rád
kolektiv a lidi kolem sebe, rozhodně nejsem individualista.
A pak jsem kutil - dělá mi radost si sám na chalupě
vymýšlet a realizovat různé rozvody vody, elektriku.
Knihu mám jako každodenní spolehlivý prostředek
na usnutí. Jiné je to o dovolené. To když si k ní sednu,
tak ji přečtu do konce. A miluji mapy, cestopisy, GPS
na kole - potřebuji nutně představit si v prostoru, kde
jsem, vědět kam ta cesta vede, co je za kopcem. Vnitřně mě znepokojuje, když ty věci nevím. To neplatí jen
o mapách. Asi jsem občas svému okolí až protivný
s tím, kolik potřebuji informací a detailů.
Vybral jste si Vaši ženu Vy, nebo Vaše žena Vás?
Myslím, že jsme se vybrali navzájem, jsme spolužácké
manželství už 26 let.
Dojem z voleb 2010?
Z předvolební kampaně hrozný, ale z voleb až radostný.
Jsem šťastný, že téměř všechno, co jsem v životě dělal, mě vždycky bavilo a baví - od pekárny na studiích
až po medisap. A takový pocit když máte v obchodě, tak
to zákazník pozná, jste svým zákazníkům opravdu partnerem
a má to samozřejmě i pozitivní vliv na výsledky práce.
Životní přání a sny, Váš sen a cíl?
Pracovní sny a cíle jsem si částečně splnil, ale denně
přibývají další a další výzvy, které mne motivují. Poté, co
se medisap stal součástí Hospimedu, jsem zůstal v pozici jednatele domluvené tři roky. Tři roky dávno utekly,
ale protože to pozitivní na mé práci převažuje nad negativním, tak jsem stále tady a stále cítím i odpovědnost
za své spolupracovníky a za naši budoucnost. Zároveň
si ale uvědomuji, jak je pro mne důležité, aby byli spokojení a zdraví mí blízcí. Osobní plány jsou spíše z kategorie cestovní. Nějaká exotická cesta. Nejvíce se mi
líbilo v Peru, lidé jsou tam vstřícní, i když spíše stažení
do sebe. Rozhodně nemám rád rušné bazary, kde vás
stále někdo tahá za rukáv, takovou tu „obchodní agresivitu“, mám jí dost v práci. Momentální cestovatelský sen
je ale asi Nepál, nějaké cestování spojené s horami.
MONITOROVACÍ SYSTÉMY
• MONITORY PRO JIP
• MONITORY PRO OS
• PŘEVOZNÍ MONITORY
• TELEMETRIE
NEONATOLOGIE
• INKUBÁTORY A VYHŘÍVANÁ LŮŽKA
PRO INTEZIVNÍ PÉČI
• INKUBÁTORY A VYHŘÍVANÁ LŮŽKA
PRO INTERMEDIÁRNÍ PÉČI
• MONITORY PRO NOVOROZENCE
• KARDIOTOKOGRAFY
A filozofie pro firmu?
Chci, aby nás lékařská veřejnost vnímala jako spolehlivého partnera a dodavatele přístrojů, které jsou pro
ně v daném oboru „první volbou“, nejlepším řešením.
A mít z toho zasloužený profit.
Životní filozofie?
Detail odlišuje geniální věci od těch obyčejných.
Žijete prací?
Práce mne baví, ale pracuji, abych měl „prostor pro
život“. Je to prostředek k tomu, abych dal dětem dobré
KARDIOLOGIE
NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE
• KLIDOVÉ EKG
• ZÁTĚŽOVÉ EKG
• HOLTERY
INVAZIVNÍ KARDIOLOGIE
• HEMODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ
• ELEKTROFYZIOLOGICKÉ
VYŠETŘENÍ
24
Ing. Josef Zákravský,
ve společnosti Hoyer Praha pracuje 18 let
dvě dcery
Pan Josef Zákravský byl u zrodu společnosti Hoyer
Praha jako dceřiné společnosti německé firmy Hoyer
Bremen, která je v současnosti samostatnou součástí HOSPIMEDu. Měl to štěstí, že je od začátku vždy
ve „společnosti“ dobrého výrobce techniky s jasnou
koncepcí - dříve Datex, dnes GE Healthcare. Prací žije,
je těžké ho zastihnout a přemluvit k rozhovoru…
„Baví mě sledovat vývoj zdravotnické techniky a hlavně
- těší mě vidět, jak se dostává a uplatňuje na českém
trhu. Sama medicína, ale i aplikace techniky v ní, jsou
nekonečným fascinujícím procesem.“
Charakteristika: cílevědomý, jedná vždy přímo a říká,
co si myslí
Záliby: technika, počítače, optika, filmařina
Dojem: příjemný, laskavý člověk; zájem o techniku se
skvěle doplňuje se zájmem o zdravotnictví
Životní motto: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry
Pracovní motto: „Úspěch nepřichází sám o sobě, vždy
za ním stojí velké množství usilovné práce.“
Nabízet zdravotnickou techniku na trhu je poměrně náročné. Jak byste sám charakterizoval svoji práci?
Především je to asi každodenní tvrdá práce, práce se
stala často náplní i volného času.
Pohybuji se na trhu, kde je v současnosti bohužel
na prvním místě nízká cena, a tak se paradoxně dostávám do situací, kdy se snažím vysvětlit, že požadavek nízké ceny a současně vysoké kvality prostě nejde. Někdy není jednoduché přesvědčit, že kvalita přístrojů pro
zdravotnictví se vyplatí - vždyť se jedná o zdraví.
Co Vám na Vaší práci připadá nejzajímavější?
Je to kontakt a spolupráce s vysoce vzdělanými lidmi.
Pracovní problematika je tak rozsáhlá, že nepostihuje
jenom uzavřenou kapitolu některého nákupu. Snažíme
se být skutečnými dlouhodobými partnery našich zákazníků, být jim dlouhodobě nápomocni.
Jaké jsou Vaše cíle a sny?
V pracovní oblasti je nejbližším cílem především splnit
plán; chceme ale hlouběji proniknout do sfér, kde jsme
dříve byli okrajově, snad se to podaří.
Dlouhodobější pracovní vizi mám jasnou - rád bych
začal předávat zkušenosti mladším, pokud o to někdo
z nich bude stát. V osobním životě mám velké tajné
plány, o které se nechci dělit.
Při Vašem časovém vytížení - máte vůbec čas na četbu?
IT TECHNOLOGIE
• KARDIOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
SYSTÉMY
• ANESTEZIOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
ANESTEZIE A VENTILACE
• ANESTEZIOLOGICKÉ
PŘÍSTROJE
• VENTILÁTORY
SPOTŘEBNÍ
Ř
Í MATERIÁL
• SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
A PŘÍSLUŠENSTVÍ K VEŠKERÝM
NABÍZENÝM PŘÍSTROJŮM
• SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
PRO KYSLÍKOVOU TERAPII
• SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
PRO NEONATOLOGII
25
Beru si několik knih na dovolenou, během roku je to
horší. Studuji, pokud mi to čas dovolí.
A co kultura, filmy? Vzpomenete si třeba na nějakou
komedii, která Vás pobavila?
Kino ne, filmy ano, máme jich doma docela dost, vítězí
však poslední česká tvorba. Když ji vidíte opakovaně,
stále přicházíte na něco nového, co vám uniklo.
Sportujete?
Plavu celoročně v bazénu, jezdím na kole.
A jaký vztah máte k cestování?
Kdyby bylo více času, vyrazil bych na delší dobu.
Takhle se to redukuje jen na dobu dovolené, kterou si
skutečně chci užít a něco poznat hodně daleko. Jestli
všechno dobře dopadne, mám další tip.
Co byste vzkázal Hospimedu k 20. výročí?
Mnoho úspěchů a další expanze.
Hoyer Praha s. r. o., ze skupiny Hospimed jako jediná nabízí anestezii šitou
na míru - řešení znamená pro všechny výrazně nižší riziko při operaci i při
samotném „uspání“
Úrazová nemocnice v Brně používá anestezii od společnosti Hoyer s velkými úspěchy
Operace se stala záležitostí týkající se života velké
většiny z nás. Přitom se jedná o úkon, který je vlastně
rozsáhlým poraněním organismu, narušením jeho integrity. Samotné provádění operace by byl proces velice bolestivý. Aby mohl být vykonáván snesitelným
způsobem, musí být operovanému podána anestezie. A Hospimed přinesl na český a slovenský trh řešení Datex-Ohmeda, které je unikátní tím, že sleduje
INTENZITU BOLESTI A VĚDOMÍ. Toto řešení se stalo nejpoužívanějším produktem pro anestezii v České
republice a tímto děkujeme všem, kdo si jej pro
anestezii vybrali, a doporučejeme všem, kdo hledají
to správné řešení pro své anesteziology.
„Anestezie šitá na míru“ - Unikátní přístroj GE Datex-Ohmeda Aisys na měření intenzity bolesti a vědomí
Intenzita bolesti byla dosud věcí subjektivního hodnocení
a zcela závisela na zkušenosti lékaře, který vyjádřil stupeň
nebo procento intenzity bolesti od 0 do 10. Nyní je již
k dispozici zcela unikátní parametr PSI (plethysmografic
stress index), který uvádí jako jediná na trh společnost
Hoyer (Hospimed) a uzavírá tak komplexní pohled na pacienta monitorováním úrovně bolesti. Pro sledování změn
hloubky vědomí a úrovně relaxace je unikátní parametr En-
Slovo anestezie je řeckého původu a doslova znamená „bez vnímání“, což naprosto dokonale vystihuje smysl a cíl počínání lékaře, který anestezii podává, tedy
anesteziologa. Účelem je tedy usnadnění nebo umožnění
průběhu bolestivého zákroku a zajištění komfortu pacienta
během vlastní operace i po ní. Anesteziolog na určitý čas
užitím speciálních látek řízeně ochromí nervovou soustavu
pacienta a pacient je takto schopen snést poranění způsobené operací.
Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku. V Egyptě a Sýrii používali lékaři odvary z opia a mandragory k potlačení bolesti. V Českých zemích se dějiny moderní
anesteziologie začaly odvíjet 8. února 1847, kdy Celestin
Opitz podal éterovou narkózu v Nemocnici Milosrdných
bratří Na Františku v Praze.
Nezbytným pomocníkem anesteziologa jsou tzv. anesteziologické přístroje, ze kterých se postupem času vyvinula
nesmírně složitá zařízení, která jsou schopna jednak připravovat přesné složení plynných směsí skládajících se
z kyslíku, rajského plynu a plynných anestetik, jednak zajišťovat anesteziologem stanovený přísun plynů do dýchacích cest – dalo by se říci, že tyto přístroje za pacienta
po dobu operace dýchají a navíc přesně monitorují životní
funkce člověka podstupujícího daný zákrok. Bez těchto
přístrojů si dnes již nelze představit žádný operační sál.
tropie určen pro monitorování efektu anestetik na centrální
nervový systém pacienta během anestezie. Účelem měření
entropie je rychlejší a snadněji předvídatelné probuzení pacienta, zlepšení kontroly při dávkování léků, detekce pacientů vyžadujících jiné dávky léku než obvykle apod. Tím je
zamezeno neočekávanému probuzení pacienta během chirurgických výkonů, minimalizuje se vedlejší efekt anestezie
a u pacientů vysoce riskantních výkonů je zajištěn úplný
stav bezvědomí. Všechny uvedené parametry jsou součástí
moderního anesteziologického přístroje GE Datex-Ohmeda
Aisys, který je stále ještě „horkou“ novinkou na trhu. Patří
do skupiny přístrojů nejvyšší třídy, kompatibilních s klinickým nebo nemocničním informačním systémem. Jeho
vybavení je určeno pro vedení anestezie v informačním
systému s maximálními technickými požadavky při zachování minimálních provozních nákladů, ochrany životního
prostředí a minimálních nákladů na údržbu. Je určen pro
ventilaci novorozenců i dospělých pacientů.
V Úrazové nemocnici v Brně již půl roku měří intenzitu
bolesti a vědomí unikátním přístojem Datex-Ohmeda
a výrazně tak snižují riziko anestezie.
Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení, jejímž
základním úkolem je specializovaná léčebně preventivní
péče a vědeckovýzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie. Nosným programem je činnost
úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové
centrum je koncipováno jako např. poranění páteře, pánve
a polytraumat. K zajištění adekvátní péče pro pacienty při
úrazu je nutné odpovídající anesteziologické oddělení.
26
V současné době je anestezie prováděna na šesti operačních sálech a třech ambulantních pracovištích. Operační sály jsou vybaveny moderními unikátními anesteziologickými přístroji Datex-Ohmeda.
O zkušenostech po půlročním provozu hovoří Jana
Štrajtová, lékařka anesteziologického úseku:
„Práce s přístrojem Datex-Ohmeda Aisys je velmi pohodlná,
monitory jsou přehledné, barevné a výškově nastavitelné. Je
zde také srozumitelné nastavení monitorace, které poskytuje
rychlou orientaci. Ventilátor poskytuje dostatečnou nabídku
stran ventilačních režimů, s menu se pracuje snadno a jednoduše, navíc máme přístroje značky Datex i na resuscitačním
oddělení, což usnadňuje orientaci v menu. Za nevýhodnou by
se snad dala považovat velká mohutnost přístroje a obtížné
popojíždění s ním po operačním sále.“
DVD
Společnosti Hospimed a Hoyer tedy i v Úrazové nemocnici v Brně významně přispěly k bezpečí pacientů.
Referenční dopis od GE Healthcare
Se společností medisap, s. r. o., pracujeme od samého počátku jejího vzniku v roce 1992. Vnímáme ji jako
velmi váženého, seriózního partnera, nejen díky jejím obchodním úspěchům, ale zejména pro kvalitní oboustranně
uspokojivý způsob spolupráce.
Společnost medisap, s. r. o., je naším velmi úspěšným
dealerem v daném teritoriu, o čemž svědčí řada ocenění.
Vážíme si nejen úspěchů v prodeji, ale i zodpovědné
dlouhodobé péče o zákazníka.
Rádi bychom pokračovali v této cestě vysoké kvality
a těšíme se na mnoho dalších let společné spolupráce.
za společnost GE Healthcare
Andreas Tisljaric
Zone Sales Manager South East Europe
Referenční dopis od společnosti Masimo
Se společností medisap, s. r. o., pracujeme od samého
počátku. Společnost Hoyer Praha s. r. o., je naším obchodním partnerem od roku 2002.
V posledních dvou letech získala ocenění za největší obrat
v daném regionu a za největší meziroční nárůst obratu.
Bude nám potěšením i nadále s touto společností spolupracovat.
Yannis Bitzarakis
Area Sales Manager
Middle Europe
27
Vaše práce je časově velice náročná, často Vám telefonují klienti s urgentními případy. Pokud mají smluvně
ošetřen např. 24hodinový servis, mohou Vám zavolat
i o víkendu, v noci?
Ano, je to tak, ale běžně o víkendu nevolají.
Stejně, máte tři děti - 8, 6 a 2 roky. To je krásné období,
ale také velmi zavazující. Stačíte sledovat pokroky a vývoj své rodiny?
Snažím se nepropásnout důležité zlomy - např. zkoušku
v hudební škole, vystoupení baletního kroužku apod. Ale
také se snažím trávit čas s rodinou aktivně, snažím se
předávat své zkušenosti.
Jak tomu mám rozumět? To zní velice moudře, ale nejde
mi to dohromady s věkem Vašich dětí.
Ing. Luděk Jandus,
Záliby: rodina, sport, hudba
Ne, to není nic složitého – hrával jsem na kytaru a tak si
s nejstarším synem užíváme společně muziku. On hraje
na klavír a je velice šikovný. Když si odehraje povinné
cvičení, pouštíme se i do moderní hudby – třeba Hrobaře od skupiny Premier…Ale také sportujeme – všichni
společně jezdíme na kole, na in-line bruslích. Vynahrazuji
tak manželce i dětem čas, který trávím prací.
Dojem: zodpovědný, zapálený prací, ale také láskyplný otec
Máte také čas pro sebe? Co třeba knihy?
„Budoucnost divize Servis vidím v narůstajícím počtu
zákazníků s prioritní servisní smlouvou, kterým budeme
poskytovat nejvyšší komfort služeb.“
Hm, většinou odborné a firemní materiály. Ale pokud
náhodou, tak mě baví špionážní téma, rád utíkám
do exotických krajin alespoň v knížkách.
Ceny nových produktů klesají, jejich doprava také, takže
zákazníci si velice rozmýšlejí, zda koupit nový produkt, nebo
opravit starý. Tím ztrácí servis svoji dosud pevnou pozici,
servisní služby se tak relativně zdražují, doprava servisního
technika narůstá, celkový efekt je dobře vidět např. v oblasti automobilového průmyslu. Proto je důležité zaměřit
se na oblast, která nebude mít efektivní nahraditelnost
- u hi-tech technologií budou odborné služby vždy nenahraditelné. Systém služeb - to je stále diskutované téma.
Zvláště ke skutečnosti potenciálního ohrožení servisování,
i když máte stabilní a nejvíce odolnou oblast - skutečně
hi-tech technologie.
Cestování?
ředitel divize Servis, v Hospimedu od roku 2004
ženatý, tři děti
Charakteristika: vstřícný, humorný a přemýšlející o zlepšení práce
Jaká je Vaše vize rozvoje divize?
Je téměř jisté, že Hospimed bude jedna ze silných společností na trhu, která tento trend, tj. rozvoj služeb, bude
rozvíjet a investovat do něho. Divize Servis bude určitě
působit na klienty formou seminářů a zaškolování. Bude
více usnadňovat orientaci v legislativě – např. většinou
si klient důkladně neprostuduje návody, příkazy a zákazy
uvedené výrobcem. Více se zaměříme na doporučení
výrobce, kategorie nebezpečnosti přístrojů, odpovědnost
při periodických prohlídkách – a to vše a další budeme sofistikovaně vysvětlovat klientům. Naše velká přidaná hodnota bude v „dabování“ návodů a erudovaném
zaměření na celkovou souvztažnost a komplexnost.
Cestuji s rodinou, většinou na letní dovolenou. Můj názor
je takový, že by každý měl alespoň jedenkrát do roka
vycestovat do zahraničí, aby měl možnost srovnání
a nové zkušenosti. Mám rád cestování autem, třeba
k moři do Chorvatska. Jako turista si můžu vychutnat
jiný pohled na danou zemi, se služební cestou se to
vůbec nedá srovnat – to je o něčem jiném.
Co je Vaším snem a cílem?
Osobním cílem je zabezpečit děti tak, aby mohly vystudovat a aby našly uplatnění v tom, co je bude bavit.
Samozřejmě spokojená rodina.
Asi nejbližším pracovním cílem je vyřešit Help desk - je
to složité téma, ale myslím, že situace časem dospěje
k okamžiku, kdy bude mít mnoho zákazníků servisní
smlouvu s prioritou, a to znamená mít dobře fungující
Help desk – místo, kde bude neustále připravena kompetentní osoba s odbornou erudicí - ne jen „telefonista“,
který předá požadavek dále. Tak to bohužel funguje
u mnoha společností, ale dle mého názoru je to špatně. Vídím budoucnost v perfektním poskytování „první“
pomoci při zavolání klienta.
DIVIZE SERVIS
TEAM HOSPIMED
TEAM STARGEN
TEAM MEDISAP
TEAM HOYER
TEAM GASTRO
Laparoskopie
Sterilizátory
Ultrazvuky
VF chirurgie
Robotická chirurgie
Magnetická navigace
Fokusovaný UZV
Rehabilitace
Monitoring
Kardiologie
Kardiotokografy
IT služby
Monitoring
Anestezie
Inkubátory
Ventilační technika
Gastro technologie
Desinfektory
28
Hospimed poskytuje záruční i pozáruční servis lékařských
přístrojů
Na funkčnosti zdravotnické techniky často závisí život
a zdraví pacientů
Zdravotnická technika, včetně nejmodernějších zdravotních přístrojů, patří mezi nejvíce náročná zařízení na servisní služby. Je
to dáno vysokou specifičností a především rychle se rozvíjejícím
vývojem nových technologií. Proto servisní služby vyžadují neustálé rozšiřování kvalifikace odborných servisních techniků tak,
aby jejich úroveň byla špičková a aby byli vždy zárukou perfektní
funkčnosti zařízení, která lidé z Hospimedu, Hoyeru, medisapu
a Stargenu servisují. V prvé řadě se jedná o životy a zdraví pacientů – tedy bezpečnost.
Divize Servis společnosti Hospimed patří k největším
servisním organizacím lékařských přístrojů v České republice, je autorizovaným servisním střediskem firem
skupiny Hospimed – tj. Hospimed, medisap a Hoyer.
Na českém trhu působí celých 20 let. Nabízí kompletní
servisní služby. Špičková měřicí a kalibrační technika,
rozsáhlý sklad náhradních dílů a zápůjční přístroje tvoří materiální základnu divize Servis. Pravidelná školení
přímo u výrobců a profesionální odbornost a kvalifikace
techniků se výrazně projevují v preciznosti, rychlosti
a flexibilitě servisních zásahů. Velký rozsah typů přístrojů, ale i informace o více než 12 000 zařízeních
u zákazníků v celé ČR vypovídá o vysokém standardu
služeb, ekonomické výkonnosti a rychlosti.
Mezi základní servisní služby patří instalace zařízení
u zákazníka, školení obsluhy, záruční a pozáruční servis, pravidelná údržba a technické poradenství. Opravy
se provádí přímo na místě, v případě větších komplikací se ihned zapůjčí náhradní přístroj na dobu opravy.
Součástí servisu jsou i periodické prohlídky a práce
spojené se servisem přístrojů.
Velký důraz je kladen na komunikaci servisního technika s „jeho” zákazníkem. Autorizovaný a kvalitně proškolený technik má nejrychlejší přístup k informacím,
a může tak velice rychle řešit danou situaci, určit
závadu i její nejefektivnější vyřešení. Zákazník má tak
jistotu, že nebude ohrožen provoz zařízení, v tomto případě zařízení, které zachraňuje lidské životy. Ještě větší
jistotou je samozřejmá zastupitelnost technika na stejné
kvalitativní úrovni.
29
Divize Servis zastupuje např. GE Healthcare s produkty
Datex–Ohmeda, Ohmeda Medical, Dameca, Masimo,
Salvia, dále Aloka, Wolf, Erbe, Melag, Sensormedics
a další. Obrovské know-how, široký záběr oborů medicíny a v neposlední řadě dlouhodobá stabilita na trhu
služeb v oboru zdravotnické techniky zajišťuje divizi
náskok před konkurencí.
Vždyť její technici patří mezi špičkové odborníky...
fokusovaný ultrazvuk ExAblate navigovaný magnetickou
rezonancí, který slouží k ničení nežádoucích tkání uvnitř
těla, nebo zařízení pro analýzu vnitřního prostředí živých tkání či katetrizační systém naváděný magnetickým
polem Stereotaxis Niobe. A samozřejmě - výčet to není
konečný a úplný, čeští specialisté se mohou těšit na další
unikátní zařízení dodávané Hospimedem.
To ale asi nejde jen dodat drahé zařízení a nemocnici
nechat, ať se s tím popere, jak umí.
Ing. Martin Kaloš,
jednatel STARGEN EU s. r. o., a jeho generální ředitel,
ředitel divize Hi-tech a Export společnosti Hospimed,
spol. s r. o., jednatel společnosti medisap,s. r. o.
ve společnosti pracuje od roku 1992, ženatý, tři děti
Společnost STARGEN EU je dovozcem a dodavatelem
vysokotechnologické medicíny a robota da Vinci do České
republiky a zemí východní Evropy.
Charakteristika: tolerantní optimista, nadšenec do všeho
Záliby: Jizerské hory a sport
Dojem: ztělesněná energie, neutuchající soutěživý duch,
člověk, který rozhodně neztrácí čas, schůzky s ním
trvají 5 – 12 minut
Následující sdělení inženýra Kaloše velmi přesně
charakterizuje:
„Nemít téma k rozhovoru s někým mě děsí. Těžko se
mi soustřeďuje na něco, co nemá obsah, mám psychické trauma z rozhovorů o ničem.“
Na otázku volby priorit z mého seznamu odpověděl, že
nejdůležitější je v pořadí rodina a její zdraví, peníze, sex
a politika s tím, že se tyto priority časem mění.
Životní i pracovní motto?
Dost času na spaní bude v rakvi.
A jak vidíte budoucnost Stargenu?
Chtěl bych vybudovat dobře fungující mezinárodní firmu, která uvádí na trh v daném regionu vysokotechnologickou medicínu, a dokázat všem, že obchod v Rusku a dalších zemích zvládneme. Určitě mě baví rozjet
něco takového a až to začně bezvadně fungovat, tak
se pustit třeba zase do něčeho nového.
To jistě ne. Jednak ne vše je použitelné v českém
prostředí - a vždy musí předcházet ekonomická studie využitelnosti, až poté lze mluvit o pilotním projektu
a následně o rutinním využití. A vždy dbáme i na to, aby
celá nemocnice byla připravena na využití drahé technologie - není to vždy jen medicínská otázka, ale často se
implementace dotýká pomocných provozů, sterilizace, logistiky, spotřebního materiálu. Takže je to vždy komplexní
úkol zavést danou technologii do české nemocnice.
A co ten Export v názvu divize?
Takzvaná
rozvojová
spolupráce,
kterou
společně
s Ministerstvem průmyslu a obchodu již více než 10 let
pomáháme Mongolsku a Vietnamu - to je srdeční záležitost. Tyto země možná nemají medicínu technologicky
na evropské úrovni, ale o to vřeleji přijímají pomoc. Já si
od začátku zakládám na tom, abych osobně kontroloval každou roční etapu, i když v posledních letech již jezdí na realizace mladí kolegové. Je však vždy příjemné slyšet, kolik
lékařů se vyškolilo v ČR, kolik nových přístrojů se dodalo,
a hlavně, všechny dříve dodané fungují k plné spokojenosti
mongolských a vietnamských lékařů a jejich pacientů.
Vybrala si Vaše žena Vás, nebo Vy Vaši ženu?
Já nevím… to je celkem strategická otázka, ne? Myslím, že jsem si ji vybral já, ale kdoví, co si o tom myslí
moje žena.
Jaký máte vztah k cestování?
No ten se zhoršuje s počtem služebních cest… začíná to
být povinnost.
Jaké čtete knížky?
Návody – v nejširším slova smyslu.
A komedii? Jakou si vyberete: francouzskou, anglickou,
Švejka?
Mám rád francouzské komedie, rozhodně bych si vybral
i z těch ostatních. Švejka principiálně nesnáším.
Jaké se Vám líbily sestřičky – ty ve stejnokrojích s čepcem, nebo ty dnešní?
Nemám moc vztah ke starým věcem, takže stejnokroje
sestřiček z minulosti se mi nelíbily, teď se mi to líbí víc.
A blízký cíl?
A sport?
Cíl je ukázat, že se na ruském trhu dokážeme pohybovat
lépe než ruské firmy. Že jsme profesionálnější a že nám
ruští zákazníci důvěřují. A že našim schopnostem proto
naopak mohou důvěřovat naši západoevropští a američtí
partneři. A můj osobní cíl? Je s tím hodně spojený, každý
chlap si chce dokázat, že něco umí, ne?
Určitě sportu věnujeme s rodinou hodně času. Teď nám
skoro všechen volný čas zabírá silniční cyklistika. Přejezdy alpských či českých kopců – to je výzva, ale
i dokonalé vyčištění hlavy.
A jak pokračují aktivity divize Hi-tech a Export?
Hi-tech divize Hospimedu vznikla již v roce 2005
a od prvopočátku se zaměřovala na Českou republiku.
Začínali jsme s robotem da Vinci, dnes dodáváme
i další unikátní technologické systémy - třeba vysoce
Čemu jste v životě věnoval nejvíce času?
Práci a dětem, řekl bych tak 1,5:1 pro práci.
Jak vnímáte volební výsledky?
Velmi pozitivně, normálně jsme to s rodinou oslavili.
Nemusíme balit kufry.
30
Robot da Vinci v Univerzitním robotickém centru
ve FN Olomouc
Velikou radost měl Hospimed i Fakultní nemocnice
v Olomouci, když se na podzim roku 2009 rozběhlo Univerzitní robotické centrum. Špičkové robotické
operace jsou nyní dostupné pro pacienty na střední
Moravě. Olomoucká fakultní nemocnice využívá špičkovou robotickou techniku da Vinci k některým urologickým a gynekologickým operacím a také pro výkony
v břišní a hrudní chirurgii. Jedná se o první univerzitní
robotické centrum v zemi a bylo slavnostně otevřeno
za přítomnosti tehdejší ministryně zdravotnictví Dany
Juráskové.
„Zkušenosti našich lékařů, kteří s robotickým systémem
operují, jsou velmi dobré. Výhody šetrného přístupu
jsou pro pacienty nesporné. Je pro nás také důležité,
aby se obory, v nichž robota da Vinci využíváme, rozvíjely na špičkové úrovni. Robotická chirurgie je směr,
kterým se dnes celosvětově špičková medicína ubírá,“
vysvětlil důvody nákupu robotického systému ředitel
FNOL MUDr. Radomír Maráček.
Největší zkušenosti s robotickým operováním mají
ve FNOL lékaři Urologické kliniky, kteří zatím provedli jedenáct operací. „V devíti případech jsme operovali
pacienty s rakovinou prostaty, v jednom případě jsme
odstraňovali nádor ledviny a v jednom nádor nadledviny.
Tyto operace provádíme také otevřeně nebo pomocí laparoskopie. Výhodou robota je ale přesnější manipulace
s nástroji, lepší přehled pro operatéra uvnitř pacientova
31
těla, menší krvácení a také menší pooperační bolest,“
popsal přednosta Urologické kliniky a vedoucí lékař robotického centra FNOL doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
„Oceňujeme především přesnost, s níž jsme nyní schopni pracovat. Robot při operaci odstraňuje třes rukou,
který je přirozený u každého operatéra. Přínos pro pacienta je zřejmý. Touto technikou chceme operovat
také pacientky s rakovinou děložního čípku. Technicky
mnohem lépe se pomocí robota dají odstraňovat rovněž děložní myomy, což jsou nezhoubné útvary, které jsou často příčinou neplodnosti,“ uvedl přednosta
Porodnicko-gynekologické kliniky FNOL doc. MUDr.
Radovan Pilka, Ph.D.
V břišní a hrudní chirurgii ve FNOL slouží robotický
systém da Vinci k odstraňování nádorů tlustého střeva a konečníku a při operacích jícnu. Právě v jícnové chirurgii patří FNOL na špici v České republice.
„Robotické operace jícnu jsou celosvětově v odborné
literatuře zatím popisovány velmi sporadicky. Věříme,
že se nemocnici tyto výkony podaří nasmlouvat s pojišťovnami a že v této oblasti dosáhneme dobrých
výsledků,“ řekl přednosta 1. chirurgické kliniky FNOL
doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
Nezbývá než dodat, že da Vinci se v Olomouci zabydlel
a všichni v Hospimedu doufáme, že Univerzitní robotické centrum nezůstane v České republice jediným.
ZKUŠENOSTI PACIENTŮ
Rakovina prostaty
– léčba pomocí roboticky asistované chirurgie představuje reálnou šanci pro návrat do normálního života.
Rakovina prostaty je druhé nejčastější zhoubné onemocnění mužů. Představuje 16 % všech onkologických onemocnění u mužů starších 50 let.
Na osobní zkušenosti s rakovinou prostaty a s léčbou
pomocí robotického systému
da Vinci jsme se zeptali pana
Pavla Taibra, který nám poskytl rozhovor a souhlasil se zveřejněním svého příběhu.
Pan Pavel Taibr je středoškolský učitel na gymnáziu
F. X. Šaldy v Liberci. Je mu 54
let a má o 12 let mladší ženu
a 12letou dceru. Učí zeměpis
a informatiku a jako bývalý tělocvikář žil aktivním životem –
v létě turistika na kole i po svých, v zimě běžky.
Jeho příběh začal na jaře 2009, kdy se dozvěděl, že trpí
rakovinou prostaty v počátečním stadiu.
Jaké řešení Vám urolog navrhl?
Naznačil mi několik variant jak problém řešit. První
z nich je nechat to být. S tímto nálezem, který je
obvyklý u mužů nad 60 let, žije mnoho z nich 10 let
i více a umřou na něco jiného… Tak na to jsem se
cítil dost mladý!
Další varianty byly následující: chemoterapie, klasická
operace a po ní chemoterapie a ozařování nebo robotická operace – „a na tu bych vás poslal, kdybyste
byl můj táta!,“ řekl urolog… Všechno mě to celkem
vyděsilo. O operaci robotem jsem do té doby neslyšel
a našel jsem si tedy maximum informací na internetu.
Navíc mě urolog v Jablonci upozornil, že můj bývalý žák MUDr. Jiří Kočárek je úspěšným specialistou
na robotické operace na urologii v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze - Střešovicích, tak jsem se za ním
zastavil a prodiskutovali jsme jednotlivá řešení, z nichž
se mi nejvíce zamlouvala robotická operace. Slíbil, že
mě bude operovat osobně, tak jsem se ho zeptal, jestli
už něco takového dělal…
Co Vás přesvědčilo o tom, že robotická operace bude
pro Vás nejvýhodnější?
MUDr. Kočárek mi podrobně vysvětlil všechny výhody roboticky asistované operace, především podstatně
přesnější vedení operace. Tím se samozřejmě snižuje riziko komplikací. Operace znamená menší zásah
do organismu a menší krevní ztráty, výrazně nižší pooperační bolest, kratší dobu hospitalizace i rekonvalescence. Ve srovnání s klasickými operacemi je daleko
rychlejší návrat do běžného života.
Jak tedy operace proběhla a jak rychle jste se vrátil
ke svému běžnému životu?
Hned po skončení maturit v pondělí 1. června jsem
nastoupil do nemocnice, v úterý mě operovali a ještě
tentýž večer na JIP jsem už stál na vlastních nohách.
Z JIP na normální pokoj jsem chtěl přejít po svých,
ale sestřičky mi to nedovolily, nicméně jsem toho byl
schopen. Ve čtvrtek žena konstatovala, že už jsem jako
rybička a v sobotu jsem byl doma.
A co tradiční pooperační problémy u karcinomu prostaty jako inkontinence?
I tady mám pro muže dobrou zprávu, pánské vložky
jsem potřeboval pouhý den po odstranění cévky, když
jsem z Prahy jel domů linkovým autobusem.
A jaký byl Váš návrat k sexuálnímu životu?
Tři měsíce po operaci jsme byli se ženou tak na 80 %
našeho předoperačního sexuálního života, v dalších
měsících se vše ještě dále zlepšovalo. Dnes se můžete
zeptat mojí ženy…
Jak jste hodnotil operaci samotnou? Doporučil byste
tuto metodu ostatním?
Sám jsem byl příjemně překvapen tím, jak všechno
proběhlo rychle a bezbolestně. Největší bolest, kterou
jsem v nemocnici zažil, byla instalace kanyly pod klíční
kostí před operací...
Rozhodně všem doporučuji – vzhledem k tomu, že
jsem před zákrokem vyhledával všechny informace
o rakovině prostaty a následné léčbě, sledoval jsem
i srovnání stavu pacienta po radikální operaci. V mnohých případech je utrpení nemocných opravdu veliké
a návrat do běžného života velmi obtížný.
Rozhodl jste se zveřejnit svůj příběh, a tak pomoci
mnohým mužům v nesnadné situaci. Snažíte se ukázat, že existuje i moderní metoda léčby, která umožní
zvítězit nad touto zrádnou nemocí a vrátí muže do plnohodnotného života. Jak došlo k tomuto záměru?
S prosbou o šíření osvěty se na mě obrátil přímo
MUDr. Kočárek, protože se setkával v ordinaci s pacienty, kteří se obávali nového medicínského trendu.
Proto uvítal autentický příběh. Rozhodl jsem se spolupracovat se společností Hospimed, která se snaží
o rozšíření všeobecného povědomí o prospěšnosti metody a tím i zmírnění utrpení nemocných.
Společnost Hospimed letos slaví 20 let působení
na českém trhu. Co byste jí popřál?
Přeji co největší rozvoj, vývoj nových technologií i metod – a to hlavně proto, aby měli všichni nemocní možnost se znovu vrátit do života, aby bylo méně bolesti
a smutku. Aby bylo na světě více radosti, aby se mohl
radovat každý z nového dne – promiňte mi ta možná
vzletná slova, ale každý, kdo zvítězí nad rakovinou, jako
by se znovu narodil.
Děkuji za rozhovor a přeji především hodně zdraví.
A určitě za muže, kterým jste vrátil důvěru, i obrovské
díky za Vaši otevřenost a sílu mluvit o ryze soukromých
věcech.
32
Onemocnění kořene jazyka
– zhoubný nádor nebo nezhoubné zbytnění lze nyní
operativně léčit neinvazivní metodou, tj. bez vnějších
řezů na krku a s nesrovnatelně menší bolestivostí.
Na osobní zkušenosti s operací kořene jazyka pomocí
robotického systému da Vinci
jsme se zeptali pana Vladimíra
Slouky, který nám poskytl rozhovor a souhlasil se zveřejněním svého příběhu.
Pan Vladimír Slouka ve svých
75 letech trpěl dlouhodobými
potížemi s polykáním a chrápáním, které mu znepříjemňovaly každodenní život. Při
ORL vyšetření pro tyto potíže
mu byl zjištěn zbytnělý kořen
jazyka.
Jak jste se dozvěděl o možnostech léčby?
Zpětně si říkám - měl jsem veliké štěstí – v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem se mě ujal pan Karel Sláma, vedoucí lékař ORL robotické chirurgie, a podrobně
mi vysvětlil možnosti roboticky asistované operace, která
s největší pravděpodobností vyřeší můj problém. Především mi zdůraznil šetrnost a bezbolestnost oproti klasické operaci a také to, že budu moci – pokud nenastanou
nečekané komplikace – jít brzy domů…
Jaká byla Vaše první reakce na možnost operace s robotem da Vinci?
Operace robotem – moderní a hlavně minimálně zatěžující metoda, o které jsem doposud slyšel pouze jako
o „hudbě budoucnosti“. Operace bez vnějších řezů,
s minimální ztrátou krve a s minimální bolestivostí –
a tím i potřebou tišících léků, je prováděna skrz dutinu
ústní a zákrok je skutečně efektivní. Souhlasil jsem,
říkal jsem si, že to bude nejlepší volba.
Na závažnost Vašeho onemocnění jazyka jsme se zeptali MUDr. Karla Slámy:
Nezhoubné zbytnění kořene jazyka je druhým nejčastějším onemocněním jazyka (prvním je karcinom jazyka),
které svému nositeli způsobuje nemalé obtíže. Projevuje se především v klidovém stavu, tj. ve spánku, kdy
zbytnělý kořen jazyka uzavře dýchací cesty a na delší
či kratší dobu způsobí poruchu dýchání. To se projeví navenek chrápáním a je v různé míře provázeno
nedostatečným okysličením plic, resp. krevního oběhu.
Porucha vede ke vzniku řady příznaků, které se odborně nazývají obstrukční syndrom spánkové nedostatečnosti (OSAS). Pokud pacienti dlouhodobě trpí tímto
syndromem, jsou vážně ohroženi vznikem závažných
kardiovaskulárních onemocnění, především ischemickou
chorobou srdeční nebo vysokým krevním tlakem.
Chirurgická redukce kořene jazyka je tedy účinnou pomocí a ochranou před závažnými problémy.
33
Jak operace proběhla a jak rychle jste se vrátil ke svému běžnému životu? Doporučil byste tuto metodu
ostatním?
Po úspěšné operaci, která by jiným postupem musela
být provedena za pomoci vnějších řezů na krku a všemi možnými komplikacemi hojení, jsem byl již čtvrtý
den po operaci propuštěn domů. Velmi mne překvapily
jen malé bolesti, které mne provázely krátkou dobu.
Jsem přesvědčen, že operace robotem da Vinci byla
pro mne správnou volbou a všem ji doporučuji. Neumím si již představit, že bych i několik měsíců trpěl
bolestí při každém pohybu – rána na krku při klasické
operaci se špatně hojí a v mém věku obzvlášť.
Chtěl bych tímto také poděkovat celému chirurgickému
týmu v čele s panem doktorem Slámou.
Děkuji Vám za zajímavý rozhovor a přeji zdraví do dalších let.
Hospimed je dovozcem
hi-tech medicínských přístrojů
Po vybudování jména tvrdou, ale zejména korektní prací v devadesátých letech minulého století, kdy hlavním
zdrojem naší obchodní činnosti byly dodávky solitérních lékařských přístrojů značkových výrobců z Evropy
i zámoří, jsme počátkem nového milénia rozšířili naše
obchodní aktivity i do poměrně úzké části myslitelného
sortimentu zdravotnické techniky. Obvykle se nazývá
tato část hi-tech technologiemi, přičemž v našem vnitřním pojetí významu se jedná o nejprogresivnější přístrojové, často unikátní technologie posouvající kvalitativně
možnosti zdravotní péče.
Hospimed je dnes po více než pětileté práci uznáván jako
iniciátor vzniku nového multioborového přístupu k miniinvazivní chirurgii – roboticky asistované chirurgie
v České republice. Jedná se o repliku z nového tisíciletí naší zkušenosti z počátku devadesátých let století
předešlého, kdy jsme stáli v čele technického pokroku
při zavádění laparoskopie do běžné chirurgické praxe
každého chirurgického sálu.
Procesem složitého firemního auditu jsme postupně
do našeho portfolia „hi-tech“ integrovali i další zajímavé technologie, které buď v České republice aktuálně
a jako první uvádíme na trh či pro aplikace v našem
zdravotnictví připravujeme. Za zmínku stojí právě instalované zařízení FUS/MR, což je unikátní kombinace
terapeutického ultrazvuku navigovaného intraoperačně
daty (a to nejen obrazovými) z on-line připojené magnetické rezonance.
Zakládáme si v korespondenci s našimi etickými zásadami na výběru takových technologií, které přednostně přinášejí prospěch léčenému pacientu. Významným
faktorem je pochopitelně ekonomická opodstatnitelnost
v prostředí českého zdravotnictví a v neposlední řadě
jde o správný odhad akceptace takovéto nové technologie naší odbornou veřejností.
Jako jediný český i evropský lékař jste získal povolení od příslušných amerických institucí k působení
v texaské nemocnici Methodist Hospital of Houston.
Budete učit tamní lékaře roboticky asistované operace cév. Jak se Vám podařilo dosáhnout takové vysoké
úrovně znalostí a schopností?
Doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.,
primář oddělení cévní chirurgie
(cévní, endovaskulární a robotická)
Nemocnice Na Homolce
Vážený pane docente, s Hospimedem spolupracujete
již od vzniku Centra robotické chirurgie, které bylo vůbec prvním v České republice. Nemocnice Na Homolce se tak stala nejen průkopníkem nejmodernějších
léčebných postupů, ale i prvním místem na světě, kde
jste úspěšně v cévní chirurgii použil robotický systém
da Vinci. Dokážete říci, kolik za ta léta spolupráce prošlo Vaším centrem pacientů?
Já bych tuto informaci trošku poopravil. V roce 2004
prezentoval využití robotického systému Zeus pro operace výdutí břišní aorty profesor Kolvenbach z Německa, kdy představil sestavu 10 pacientů, u kterých byly
anastomózy našity roboticky. První použití robotického
systému da Vinci v klinické cévní chirurgii bylo publikováno v roce 2005, kdy kolektiv lékařů z Holandska
pod vedením profesora Wisselinka provedl v letech
2002 - 2004 prvních osm roboticky asistovaných aortobifemorálních rekonstrukcí. V této sestavě pacientů
byl jednak využit robotický systém Zeus a dále pak
i poprvé robotický systém da Vinci. Naše pracoviště
začalo používat robotický systém da Vinci v listopadu 2005 a vlastně všechny typy cévních rekonstrukcí
kromě aortobifemorální operace jsme provedli s použitím robota da Vinci ve světové premiéře. Již v naší
úvodní sestavě 30 pacientů, kterou jsme publikovali
v americkém JVS v roce 2006, uvádíme první zkušenost s operací výdutě břišní aorty, které patří k těm
složitějším výkonům. K dalším velice zajímavým patřily
operace výdutě pánevní tepny, rekonstrukce břišní aorty
s použitím záplaty a první hybridní operace, kdy jsme
souběžně provedli roboticky asistovaný aortobifemorální
bypass s roboticky asistovanou rekonstrukcí kýly břišní
stěny. K našim unikátním výkonům jistě patří operace
výdutě slezinné tepny a rekonstrukce ledvinné tepny
v kombinaci s implantací stentgraftu do hrudní aorty,
které byly uskutečněny v posledních dvou letech.
Od počátku provozování robotických operací prošlo
naším centrem více jak 1 000 pacientů a konkrétně
k dnešnímu dni jsme provedli 177 roboticky asistovaných cévních rekonstrukcí.
Každý úspěch se skládá z takové řady stavebních kamenů, které musí do sebe zapadat. Člověk musí být
ve správný okamžik na správném místě a musí tomu,
co dělá, absolutně věřit. Nedílnou součástí je i dokonalá aktivní spolupráce všech členů robotického týmu,
kteří se významnou měrou podílejí na tomto úspěšném
programu. Měl jsem štěstí na svého prvního šéfa, kdy
jsem po vojně nastupoval na chirurgické oddělení v Jičíně a docent Suchý mi umožnil, abych se od samého
začátku zapojil do programu laparoskopické chirurgie,
která představovala v chirurgii absolutní zvrat. Po mém
přestupu do Prahy jsem přemýšlel, jak využít laparoskopické zkušenosti v cévní chirurgii a postupně jsem
se dostal přes sympatektomie a resekce žilních perforátorů k laparoskopickým cévním operacím. Musím říci,
že to nebyla cesta lehká a naše laparoskopické začátky
v cévní chirurgii byly opravdu obtížné. A to je právě ten
důležitý moment, kdy musí člověk věřit v to, co dělá,
nesmí se nechat odradit mnohahodinovými operacemi,
ale dále trénuje v laboratoři a svoje laparoskopické
dovednosti zdokonaluje v rámci různých školení atd.
Vedle těchto okolností bylo třeba čelit i názorům některých kolegů z odborné veřejnosti, kteří tuto metodu
zatracovali a postupně přicházející výhody minimálně
invazivní metodiky přehlíželi a někdy i zesměšňovali.
Bohužel se mi zdá, že tento trend je pro nás typický,
vždy se najde někdo, kdo se bez zkušeností a znalostí
v určité oblasti rád vyjadřuje a hodnotí. A najednou
přišel říjen 2005 a v Nemocnici na Homolce se objevil
robotický systém da Vinci, my jsme měli za sebou 56
laparoskopických cévních operací, zmodifikovali jsme
přístup k těmto operacím a stáli jsme před rozhodnutím
jak využít robota v cévní chirurgii. Vzhledem k tomu, že
neexistovalo pracoviště, které se v té době robotickou
cévní chirurgií zabývalo, začali jsme provádět roboticky
asistované cévní operace na základě svých laparoskopických zkušeností s využitím námi modifikovaného
transperitoneálního přístupu. Tady je konkrétně vidět,
jak je důležité, aby do sebe jednotlivé kroky zapadaly,
a v tom jsme měli i velký kus štěstí. Začátkem roku
2007 jsem byl na základě publikovaného článku z listopadu 2006 osloven lékaři z Baptist Memorial Hospital
v Mephisu ve Spojených státech a byl jsem požádán
o spolupráci při spuštění robotického cévního programu
v uvedené nemocnici. V té době jsem neměl povolení k provedení této operace v USA, takže jsem se
na místě aktivně podílel na operaci ve zvířecí laboratoři
a na klinické operaci jsem působil jen jako supervisor.
Do Memphisu jsem se vrátil v témže roce v rámci
semináře, kde jsem přednášel o našich zkušenostech
v roboticky asistované cévní chirurgii. Tato první mezinárodní zkušenost vlastně odstartovala rychlé rozšíření
informací o robotické cévní chirurgii, která je v naší
nemocnici prováděna. Od té doby prošla řada lékařů
34
z celého světa klinickým školením v robotické cévní chirurgii v Nemocnici Na Homolce, provedl jsem ukázkové
robotické výkony v Soulu a v Moskvě a vyvrcholením
je současná spolupráce s lékaři v Methodist Hospital
a získání příslušných povolení k provádění robotických
cévních operací v Houstonu. Musím říci, že během této
doby jsem se seznámil s řadou významných světových
chirurgů a s některými udržuji velmi dobré přátelské
vztahy, např. s profesorem Wisselinkem.
Jak byste hodnotil spolupráci se společností Hospimed, v čem vidíte nejvýznamnější přínos?
Se společností Hospimed spolupracuji od samého počátku nástupu robotiky. Na začátku to byla samozřejmě
hlavně spolupráce při různých školeních, kdy jsme se
připravovali na robotické výkony v laboratořích ve Francii a v USA. V současné době se společnost Hospimed
zcela zásadně podílí a podporuje mě při mojí účasti
na různých prezentacích našich robotických cévních
zkušeností po celém světě. Cítím, že se vedení firmy
aktivně zajímá o naši práci, a já osobně jednu z prvních informací např. o novém typu operace nebo publikační činnosti vždy posílám MUDr. Řehákovi, abych
ho o těchto skutečnostech informoval. Během roku
jsem zván na řadu mezinárodních kongresů a seminářů
a podle mého názoru je tato spolupráce právě tady
velice důležitá, protože nestačí jen provádět určité nové
technologie, ale je nutné tyto zkušenosti a nové postupy dobře prezentovat nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Co byste popřál Hospimedu do dalších dvaceti let jeho
„života“ a přál byste si i Vy s Hopimedem dalších dvacet let spolupracovat?
Chtěl bych Hospimedu popřát, aby se i nadále se stejným zaujetím zabýval novými technologiemi a podílel
se tak na jejich uplatnění v medicíně. V dnešní době
je již zcela zřejmé, jak dobrou strategii představitelé
Hospimedu zvolili, když v roce 1991 začali do bývalého Československa dovážet chirurgické laparoskopické
věže. V této době se asi jednalo o poměrně veliký risk,
protože nikdo nedokázal odhadnout, jak se tato nová
technologie bude v medicíně uplatňovat. S odstupem
času můžeme říci, že to byl úžasný strategický krok
a v dnešní době si chirurgii bez laparoskopie nedokážeme představit. Přijde mi, že se situace opakovala
i s robotickými systémy, a při sledování nárůstu roboticky prováděných operací se opět zdá, že to byl
ten správný krok. Medicína je samozřejmě ruku v ruce
spjata s ekonomií a je třeba, aby jen nedošlo v důsledku nesprávných rozhodnutí „od stolu“ k negativnímu
ovlivnění této nové technologie pod vlivem současné
ekonomické situace. Robotická operativa přináší pacientům řadu výhod a je třeba, aby tyto výkony byly
prováděny v určitých centrech a nedošlo k roztříštění
operací tohoto typu a následnému omezení možností
robotické operace našim pacientům nabídnout.
Určitě bych si přál, a plně v to doufám, že bude naše
spolupráce pokračovat a že bude i nadále oboustranně
výhodná a hlavně, že nás to zase posune trošku dále
v uplatňování nových technologií v medicíně.
35
Dmitri Pushkar,
hlavní urolog RSFSR
Vážený pane profesore, jste jedním z těch, kteří podporují rozvoj robotické chirurgie v Rusku. Proč jste
se rozhodl pro roboticky asistovanou chirurgii ve Vaší
profesi urologa? Pomohla Vám robotika v rozvoji Vaší
osobní kariéry?
Jsem pevně přesvědčen, že robotika se stává nezbytnou
součástí urologické chirurgie tím, že umožňuje anatomicky
snadnější přístup s excelentními výsledky. Osobně mám
velkou zkušenost s prováděním otevřených radikálních
prostatektomií a po provedení prvních 100 robotických
radikálních prostatektomií mohu říct, že dosahuji stejných
výsledků.
Nyní jsme začali provádět parciální nefrektomie, kde nám
robotika umožňuje snadnější přístup a minimální krevní
ztráty.
Jak dlouho již spolupracujete se společností STARGEN a co nejvíce oceňujete na této spolupráci?
Spolupracujeme již tři roky a mohu říci, že společnost
získává zkušenost z práce v Rusku a také má pozitivní
přístup k ruským potenciálům.
Co byste popřál mateřské společnosti Stargenu
- společnosti Hospimed k jejímu 20letému výročí?
Přeji Hospimedu obrovský úspěch a jsem přesvědčen,
že Hospimed pro to všechny předpoklady má. Za nás
mohu říci, že společnost v Rusku má plnou podporu
ze strany specialistů, a to je velmi důležité.
Zahraniční rozvojová spolupráce
Vzhledem k tomu, že podle pravidel Evropské unie věnuje i ČR na rozvoj chudých a rozvojových zemí určité
prostředky, zapojil se Hospimed v roce 1999 do zahraniční rozvojové spolupráce a převzal realizaci tří projektů ve Vietnamu a v Mongolsku. Gestorem těchto
projektů je Ministerstvo průmyslu a obchodu a jedná
se o finanční pomoc, která by se nejlépe měla naplnit
českými výrobky a službami českých institucí. Hospimed tyto projekty již 11 let rozvíjí a navazuje na ně dalšími, dnes již projekty komerčními.
V Mongolsku Hospimed spolupracuje na dovybavení
a znovuvybavení takzvané české nemocnice (tedy kdysi
postavené československými odborníky) v Ulánbátaru.
Ve Vietnamu se jedná o rekonstrukci historicky obdobně vybudované Nemocnice česko-vietnamského přátelství v Haiphongu a vybavení rehabilitačního centra
Bacthai nedaleko Hanoje.
Po úspěšné realizaci projektů v cyklu 1999 až 2003
a následném tendru organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu nyní běží další fáze, která bude ukončena do konce roku 2010. Ve spolupráci se zahraničními partnery i českými lékařskými odborníky připravuje
Hospimed budoucí koncept spolupráce, aby proces
obnovy těchto zdravotnických zařízení ani odborná příprava specialistů nebyla přerušena.
Kromě zajímavé práce v téměř extrémních podmínkách
vzpomíná ing. Martin Kaloš, který se v Hospimedu zahraničnímu obchodu věnuje, i na spoustu zážitků spojených
se zahraniční rozvojovou spoluprací:
„Když jsme ve Vietnamu začínali, vyslechli jsme si historky,
jak tam Češi obnovovali starou nemocnici a vyhazovali z ní
hady a různou havěť. Pak jsme přijeli my a vozili jsme si
doslova všechno s sebou - i sbíječky a vrtačky. Až později
jsme zjistili, že obě země mají spoustu stavebních
i technologických odborníků a problémy se v pohodě
vyřeší na místě. Například se sterilizátorem v Mongolsku jsme se museli dovnitř nemocnice probourat přes
zeď. Ve Vietnamu zase kromě stavebních příhod řešíme
schvalovací proces – každou část našeho projektu musí
schválit a pak zhodnotit zástupce Lidového výboru
Vietnamu, to jsou věci u nás již nevídané. Nicméně kromě jiného se během našich návštěv odehrává i mnoho
až dojemných osobních příběhů, kdy starší Vietnamka
z nemocniční kantýny posílá přes nás dnes už postaršímu dávnému českému kamarádovi navoněná psaníčka,
protože se už třicet let neviděli...“
36
Jiří Cenek,
regionální ředitel a jednatel zahraničních poboček
v Rusku (Stargen ooo) a v Kazachstánu (Stargen KZ)
Ve společnosti Stargen pracuje druhý rok.
ženatý, dcera
Charakteristika: velmi pečlivý, dbající na detaily
Bez čeho si nedokáže svůj život představit: rodina, naši
psi, hudba, cestování a fotografování
Dojem: absolutně otevřený a bez předsudků vůči jiným
kulturám, největší džentlmen, kterého znám
Jaká je Vaše skutečná role v Hospimedu, co máte
za úkol udělat se zahraničními pobočkami v Rusku
a Kazachstánu?
Mým úkolem je především zajištění prodeje robotických
chirurgických systémů v rusky hovořícím regionu. Dále
pak konsolidace poboček, jejich dlouhodobá stabilizace, vyhledávání nových obchodních příležitostí na trhu
a péče o stávající klienty.
Vyjíždíte pracovně jménem Hospimedu/Stargenu i do jiných zemí bývalého Sovětského svazu?
Ano, samozřejmě. Region je rozlehlý a většinou se jedná
o země, které rozvoj v oblasti zdravotnictví teprve čeká.
Jsou to například Ukrajina, Bělorusko, Gruzie - a jsem přesvědčen, že pro Hospimed tam je zcela jistě mnoho zajímavých obchodních příležitostí.
Jak dlouho už pracujete v rusky mluvících zemích a vůbec v exportní oblasti?
S exportem jsem se setkal poprvé ještě jako student
na vysoké škole, kdy jsem začínal jako praktikant na oddělení marketingu a strategického rozvoje v Železárnách
a drátovnách v Bohumíně. Z praxe jsem přešel plynule na plný úvazek do exportního oddělení závodu Železniční dvojkolí a od té doby se věnuji zahraničnímu
obchodu. Celkem je to tedy již 15 let. V rusky mluvících zemích jsem letos „oslavil“ desáté výročí.
Jak vidíte rozvoj zahraničních poboček Hospimedu
v následujících 20 letech?
Věřím, že do budoucna to bude jedna z klíčových aktivit,
protože Česká republika je příliš malý region pro firmu, která
má takový „drive“, jako skupina firem Hospimed. Navíc dokážeme klientovi poskytnout takový rozsah služeb
a v takové kvalitě, které v rozvojovém regionu může
nabídnout jen málokdo. Ve východním regionu stále firmy neumí poskytnout ucelenou službu. Mají problém
pochopit, že dodavatel musí být klientovi partnerem, ale
zároveň mu „posloužit“ k dobré věci tak, aby se stal
součástí jeho úspěchu. Člověk nesmí čekat, že vše dostane ihned. Na východě je to hodně o budování osobní
důvěry a dlouhodobého vztahu s klientem. Růst se často
zdá být nejistý a pomalý a k tomu musí mít dodavatel
trpělivost a finance. Jakmile to ale jednou zlomíte, máte
ve svém portfoliu dlouhodobé a stabilní partnerství.
Jak rychle je přijímána a vnímána vysokotechnologická
medicína z českých „rukou“ v Rusku a Kazachstánu?
Jak nás Čechy vnímají ve velkém Rusku jako nositele
něčeho nového, nové technologie, nové myšlenky? Nejsme pro ně z příliš malé země?
37
Češi mají jedno obrovské historické plus. Vazba mezi
našimi zeměmi byla v minulém století velmi silná a pominu-li politické faktory, tak v otázce mezilidských vztahů přetrvalo hodně vzpomínek, vazeb a emocí. Dodnes
slýchávám, že ta „jejich zlatá Praha je úžasné město“
a „u Vás je tak krásně“. Ano, je, a mimo to, že jsme
všichni Slované a jazykově k sobě máme blízko, tak
právě to, co přetrvalo, nám hodně pomáhá otevírat
cestu „zpět“ na ruský trh. Česká republika byla vždy
v Rusku vnímána jako technologicky velmi vyspělá země
s vysoce kvalitním systémem technických vysokých škol
a vyspělým zdravotnictvím. Proto i vysokotechnologická
medicína z českých „rukou“ má dveře otevřeny.
Když tak hodně cestujete pracovně, chce se Vám ještě
cestovat soukromě? A kam a proč rád cestujete? Jaké
máte další koníčky?
Mám tři koníčky, při kterých si opravdu pročistím hlavu:
jízda autem, zahrada a cestování. Rád trávím léto na zahradě a výlety s rodinou po zemích českých a moravských. V zimě, kdy je u nás chladno, naopak vyjíždíme
s rodinou za teplem. Mám rád Asii.
Jaké je Vaše životní motto, jaké uznáváte hodnoty?
Mám rád ryzí člověčenství a mým životním cílem je žít život
v rovnováze - ve všech směrech.
Co je Vaším snem a cílem v Hospimedu?
Momentálně dostat robotiku do každého významného
regionálního centra v Rusku.
Co byste popřál Hospimedu do dalších 20 let?
Hodně spokojených zákazníků.
Marketing
Co by měl ambulantní ORL lékař
vědět o robotické chirurgii
Procesem velmi dlouhého učení prošla naše společnost i v oblasti komunikace a propagace. Moderně PR
a marketing. Specifické prostředí zdravotnictví definované a zastropované určitým počtem nemocnic, stejně
jako ambulantních specialistů, v minulosti znamenalo
koncentrovat pozornost na představování nových lékařských přístrojů, metod a postupů, cílené a velmi dobře
identifikovatelné skupině zákazníků. Proto se 90. léta
v Hospimedu z pohledu PR a marketingu omezovala
na pořádání odborných workshopů, korespondenční
mailingy, účast na výstavách lékařské techniky a účast
formou vystavovatele na národních odborných kongresech.
Počátkem 21. století společně s rozvojem kompletační
divize a následně vznikem divize Hi-tech vznikla spontánní potřeba jiné kvality a rozsahu komunikace.
A Hospimed vstoupil do skutečné moderní formy komunikace nejen s odbornou veřejností, státní správou, ale prostřednictvím všech médií - tisku, rozhlasu
a televize do komunikace s nejširší veřejností. Vedle
odborných statí v odborné literatuře jsou spolupracovníci Hospimedu stále častěji i autory populárně naučných
článků o moderních medicínských metodách a technice,
čímž sledujeme cíl zvyšovat kontinuálně informovanost
obyvatelstva o zejména technických možnostech, které
nabízí soudobá moderní medicína.
Pokud se máme zmínit o nejúspěšnějších marketingových aktivitách, které zaznamenali jistě i čtenáři tohoto
bulletinu, tak nelze ve výčtu zapomenout na generální
partnerství první výstavy Bodies v pražské Lucerně,
společenské setkání u příležitosti plnoletosti Hospimedu, prezentace da Vinci chirurgie v seriálu Ordinace
v růžové zahradě a masivní letáková kampaň seznamující veřejnost s možnostmi léčby některých závažných
diagnóz cestou da Vinci chirurgie. Velké marketingové
kampaně jsou i součástí konceptu roku 2010 a 2011,
zejména v oblasti preciznější prezentace možností
da Vinci chirurgie, možností soudobé anestezie či skutečného přínosu kompletační činnosti pro investory.
Hospimed se každým rokem stává partnerem, sponzorem,
vystavovatelem či aktivním účastníkem (přednášejícím) desítek národních a mezinárodních lékařsky zaměřených kongresů, má své tradiční partnery pro podporu dobročinných
aktivit - spolupracuje s několika renomovanými nadacemi, prostřednictvím kterých již podpořil řadu dodávek
lékařské techniky zdravotnickým i jiným zařízením.
Co by měl ambulantní urolog
vědět o robotické chirurgii
Jedna z možností léčby nádorového onemocnění
e
Roboticky asistovaná chirurgie
irr
Co by měl ambulantní chirurg vědět
o roboticky asistované chirurgii
Jedna
na z m
možností léčby nádorového onemocnění
Roboticky asistovaná chirurgie
Co by měl ambulantní gynekolog
vědět o robotické chirurgii
Jedna z možností léčby nádorového onemocnění
e
irr
Roboticky asistovaná chirurgie
3BLPWJOBLPÐFOFKB[ZLB
+FEOP[ÀBTUÕDI
O¹EPSPWÕDIPOFNPDOÄOÅ
Jedna
dnna z m
d
možností léčby nádorového onemocnění
Roboticky asistovaná chirurgie
Rakovina prostaty
Časté nádorové onemocnění mužů
starších 50 let
3PCPUJDLZBTJTUPWBO¹DIJSVSHJF
HJ
KFEOB[NPxOPTUÅMÁÀCZ
MÁÁ
Rakovina konečníku
Druhé nejčastější zhoubné onemocnění
v Evropě i USA
Firmy skupiny Hospimed aktivně podporují vědecké a odborné publikace, nejčastěji prostřednictvím placené inzerce v těchto knihách.
Sbíráme své zkušenosti při komunikaci s médii, kdy
podle aktuálního tématu se naše role mění od představovatele, propagátora, až po obhajovatele myšlenky
produktu či služby. Samozřejmostí je spolupráce s profesionálními mediálními agenturami.
▲
Již druhým rokem probíhá v České republice, na Slovensku,
Maďarsku a Slovinsku celonárodní kampaň prezentující, jak odborné veřejnosti (čtyři horní letáky) možnosti uplatnění roboticky
asistované chirurgie, tak laické veřejnosti závažnost některých
onkologických onemocnění, význam prevence a možnost jedné
z metod léčby (čtyři dolní letáky).
Roboticky
obot
asistovaná chirurgie,
jedna z možností léčby
Rakovina dělohy
Jedno z nejčastějších
nádorových onemocnění žen
Roboticky asistovaná chirurgie,
giee,
jedna z možností léčby
lééčby
Roboticky asistovaná chirurgie,
jedna z možností léčby
38
Vzdělávání ve firmách skupiny Hospimed
MIR
Společnost s dvacetiletou tradicí specializovaná na činnosti ve velmi úzkém oboru, kterým je obchod a servis
zdravotnické techniky, téměř kontinuálně vyhledává nové
zaměstnance rozšiřující řady stávajících. Více než při jiné
činnosti si při výběru nových zaměstnanců uvědomujeme
nedostatek specialistů z pohledu vzdělání a praxe na trhu
práce a této skutečnosti již léta podřizuje FSH zásadní
investice do stálého vzdělávání zaměstnanců.
Příležitost ke zvyšování kvalifikace v oblasti, kterou
zaměstnanec ve FSH vykonává, má každý člen našich
týmů. Za tímto účelem byl před řadou let celý proces
vzdělávání ve FSH formalizován a pojmenován. Nyní
pod značkou MIR (registrovaná značka) probíhají ročně
desítky vzdělávacích aktivit pro jednotlivce, pracovní
skupiny i všechny zaměstnance FSH.
adaptabilita. Dotace byla schválena a od 1. března 2010
společnosti čerpají grant z Evropského sociálního fondu.
Z prvních záloh poskytnutých z ESF na účet společnosti byly zakoupeny počítače, na kterých se budou zaměstnanci společností zdokonalovat v počítačových dovednostech. Z dotace byla vybavena
vzdělávací místnost, kde budou probíhat všechna
školení. Díky dotaci započala školení na certifikaci projektových manažerů, dále proběhlo první environmentální školení a některé kurzy pro účetní. Dále
budou probíhat školení manažerských dovedností.
Projekt je nazván „Vzdělávání zaměstnanců skupiny
Hospimed – investice do nejcennějšího kapitálu“ s registračním číslem: CZ.2.17/1.1.00/32052. Projekt bude
realizován do 28. 2. 2012, tedy 24 měsíců. Kromě
vzdělávání zaměstnanců je cílem projektu vytvořit nový
systém firemního vzdělávání, který by měl po skončení
projektu zajistit stabilní rozvoj vzdělávání zaměstnanců.
MIR je synonymem „Maximálního Individuálního
Rozvoje“, kterému jsou zaměstnavatelé FSH dlouhodobě nakloněni.
A jaké jsou výsledky programu MIR?
Díky vzdělávacímu programu MIR jsou v našich
pracovních týmech technici s certifikací od výrobců
k výkonu své technické činnosti, z elektroinženýrů
máme certifikované biomedicínské inženýry, z diplomovaných specialistů máme certifikované biomedicínské
techniky, v našich řadách jsou certifikovaní projektoví
manažeři, máme tým trvale se vzdělávajících specialistů
na veřejné zakázky, účetnictví a logistiku, intrastat, metrologii a systém řízení jakosti.
Vzdělávací program MIR je dnes i mezi zaměstnanci
vnímán jako významný pracovní benefit umožňující další
a zejména průběžný profesní růst.
MIR má však i svou druhou tvář, která je věnována vzdělávání našich zákazníků. Pod značkou
MIR pořádá Hospimed a ostatní členové FSH ročně desítky přednášek, kurzů, seminářů a jiných
vzdělávacích aktivit, často akreditované Českou
lékařskou společností. Již více než patnáctiletou tradici mají naše praktické workshopy endoskopické
chirurgie vedlejších nostních dutin ve spolupráci s ORL
klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové, stejně
dlouhou tradici mají naše kurzy endošití pořádané
ve spolupráci s laparoskopickým centrem Nemocnice
Milosrdných sester Karla Boromejského, mezi vlastní
vzdělávací produkty dnes řadíme kurz bezpečné elektrokoagulace pro sálový personál, kurzy hygieny a sterilizace pro zdravotnická zařízení a mnohé další.
Jsme přesvědčeni, že MIR má svou velkou budoucnost
a že bude jednou i odbornou veřejností vyhledávanou
příležitostí k postgraduálnímu vzdělávání.
OPPA
Společnost HOSPIMED, spol. s r. o., a jeho tři partneři
společnosti medisap, Hoyer Praha a Stargen EU mají
trvalý zájem na vzdělávání svých zaměstnanců, proto
se společnost i s partnery rozhodli podat projekt
na vzdělávání v rámci Operačního programu Praha
39
„Mít ve svém pracovním životopise referenci od Hospimedu
je velké plus.“
Za dvacet let činnosti obchodní firmy velikosti Hospimedu prošla zaměstnaneckým poměrem pěkná řádka zaměstnanců. Určitě je na co vzpomínat, většinou
s úsměvem, čím a jak který dřívější kolega v našich
řadách exceloval či se jinak profiloval.
Bez nadsázky lze dnes říci, že bývalé kolegyně a kolegové, kteří mají ve svém pracovním životopise „školu Hospimedu“, jsou dnes roztroušeni v desítkách firem podnikajících také v českém
zdravotnictví. V naprosté většině jsou ve své práci
i nadále úspěšní a v některých případech zastávají
i nejvyšší pozice v těchto organizacích. Někteří jsou dnes
i přímými a nekompromisními konkurenty Hospimedu.
Filozofie společnosti Hospimed budovaná vlastníky
od samého počátku procesu zaměstnávání je jednoznačná. Do každého zaměstnance investujeme při
nástupu stoprocentní důvěru, kterou si lze buď udržet, nebo
ji definitivně ztratit. Do každého zaměstnance, po dobu
jeho setrvání v našich společnostech, investujeme
maximum energie, za kterou očekáváme maximální přínos
od každého člena týmu. A v případech, kdy spolupráce
končí, jako přirozený krok následující po vzniku spolupráce
a jejím průběhu, pak máme zejména na mysli vděk
za odvedenou práci a přání korektních vztahů i do již
oddělené pracovní budoucnosti.
Bylo by hezké, aby si i bývalí zaměstnanci tento postoj,
respektive filozofii vlastníků uvědomili, že vznik pracovního
poměru je stejně přirozeným procesem jako jeho ukončení
a stejně tak nekonfliktně je třeba vnímat nové pracovní,
často odlišné či dokonce konkurenční zájmy bývalých
zaměstnanců stran bývalého zaměstnavatele.
Poděkování
Poslední stránka bulletinu není tečkou za 20 lety popsané historie, ale je poselstvím minulosti i budoucnosti.
V řádcích tohoto bulletinu se píše o Hospimedu jako
o živém organismu. Tento organismus je zejména
a vlastně pouze složen z živých individualit, které
vytvářejí úplný okamžitý obraz celé naší firmy. Lidé,
spolupracovníci, kteří jsou mnohaletými členy našich
týmů, jsou garancí trvale vyrovnaného zevního obrazu
firmy, jsou ostrovem stability, kontinuity a dnes již
dvacetiletého rozvoje.
Mé poděkování patří v prvé řadě právě těmto letitým
spolupracovníkům, kteří vytvářejí prostor opory a jistoty vlastníkům a umožňují tak vlastníkům orientovat
se na nové podnikatelské záměry s vyladěným a ověřeným týmem.
Mé poděkování samozřejmě platí úplně všem zaměstnancům, kteří kdy firmami skupiny Hospimed (FSH)
prošli. Každý zaměstnanec zanechal za sebou kus
odvedené práce a kus svého života, který investoval
do „živého organismu“ Hospimed.
Výše zmiňovaný tým by byl samoúčelný, pokud bychom neměli naše partnery – zákazníky. Našim zákazníkům, kterých jsou za dobu naší činnosti tisíce,
chci především poděkovat za důvěru, kterou nám
projevují každou i sebemenší objednávkou. Věřím, že
právě dvacetiletá práce s realizací zakázek je pomyslný kredit, který jsme společně se zákazníky měli
příležitost budovat. Našimi partnery jsou také desítky
dodavatelů z celého světa, kteří jsou pro nás nejen
dodavateli obchodního zboží, ale často zdrojem řady
námětů a podnětů ke zdokonalování našich vlastních
aktivit.
Bez nadsázky považuji za vhodné poděkovat i naší
mladé demokracii, která vytvořila prostředí pro svobodné podnikání. Z titulu oboru našeho podnikání jsou
představiteli demokracie zejména ministři zdravotnictví. Z dosud úřadujících osmnácti ministrů zastávalo
úřad sedmnáct za dobu existence Hospimedu.
Již tradičně při podobných příležitostech děkuji naší milé
konkurenci. Nenechává nás ani na sekundu usnout
na vavřínech a je dalším významným hybným momentem v naší touze po vítězství.
Děkuji Dietrichovi (p. Dietrichu Hörmannovi), spoluzakladateli a spoluvlastníkovi společnosti Hospimed,
za více než dvacetileté přátelství a obchodní partnerství, které je silou úspěchu Hospimedu.
Jindřich Řehák
40
C
technologie moderní medicíny
Hospimed, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
[email protected]
www.hospimed.cz
D
Download

Bulletin ke stažení zde