Mnoviny
ariánskolázenské
NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
16. května 2013 Ě číslo 2 Ě ročník I. Ě cena 15 Kč
V tomto čísle si přečtete:
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
2013
Zahájení lázeňské sezóny
Park Boheminium
Rekonstrukce osvětlení
Vybudování sběrného dvora
Voříškiáda
Od AZNP k Autospektru
Sportovní zprávy
MALUJÍCÍ LÉKAŘ
MUDr. Pavel Nápravník
vystavuje v galerii Atrium
hotelu Hvězda
Díla Pavla Nápravníka nejsou mariánskolázeňským návštěvníkům vernisáží neznámá, nejde také o první výstavu, která se v Mariánských
Lázních uskutečňuje, tentokrát pod
názvem: Květy, čas a vzpomínky. Už
název napovídá téma obrazů. Květy,
v převážné většině luční, krásné, prosté a půvabné – to je doktorova láska
k přírodě, kterou však vidí nejen v dokonalé souhře, již sama stvořila, ale také
v chátrání a devastaci toho, čím ji kdysi
obohatil člověk a dnes naopak likviduje – v polorozpadlých křížkách, Božích
mukách a jiných sakrálních stavbičkách, které dříve krášlily krajinu a dnes
jsou obžalobou lidské lhostejnosti.. To
jsou ty vzpomínky a čas, mezi jinými
také vzpomínka na zaniklé Mariánskolázeňské listy a jejich Boží muka.
Mezi obrázky mají své místo i zajímavá zátiší i budovy a hotely malované
v letošní zimě. Prakticky všechna díla
vznikla v posledních dvou letech a tuto
nejnovější tvorbu doktora Nápravníka
můžete vidět až do 5. června. (dkp)
22. června 2013
od 14.30 hodin
Městské divadlo Mariánské Lázně
Účinkují:
Vlastimil Korec, Tereza Kerndlová a děti dětských domovů
Pořadem provází:
Miloš Skácel a David Petřík
Vstupné: 50,- Kč
MUDr. Pavel Nápravník.
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 6.6.2013
Strana 2
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
16. května 2013
První číslo Mariánskolázeňských Fontána slaví - jubilejní 45. sezóna
novin bylo pokřtěno
Smíšeného pěveckého sboru
Ve čtvrtek 2. května, v den, kdy vyšlo první číslo Mariánskolázeňských novin, se
sešli vydavatelé s obchodními přáteli, stávajícími i budoucími spolupracovníky
v Bistru na Tepelské ulici, aby se, jak řekl v úvodním slově pan Filip Müller, lépe
poznali a oslavili to, že světlo světa spatřily další noviny, které vyplní prázdné
místo po Mariánskolázeňských listech. Poté pohovořil další z trojlístku společníků pan Václav Rumlena, poslední se krátce ujala slova redaktorka Jana Drahokoupilová. Přípitek sklenkou sektu a pokropením prvního čísla skončila oficiální
část a poté se všichni v příjemné atmosféře věnovali diskusi, přátelskému popovídání a rautovému stolu. Z pozvaných hostů se omluvil pan místostarosta Petr
Horký a na dálku popřál novinám hodně čtenářů a dobrých nápadů, podobné
přání vyslovil po telefonu (pobýval v Praze) Mistr Vladimír Páral. Teď už zbývá
jen to, aby se přání vyřčená i nevyřčená naplnila.
V letošním roce oslaví Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně již 45.
výročí založení. Zpěváci a zpěvačky po každoročním svátečním adventním a vánočním koncertování rozhodně nesložili ruce do klína a začali připravovat nový
repertoár. • Sezonu jsme zahájili hned 3. ledna koncertem v Domově pro seniory v Mariánských Lázních a znovu jsme zde zpívali po Velikonocích začátkem
dubna. Našim starším spoluobčanům vždy uděláme radost lidovými písničkami,
duchovními skladbami či spirituály. • 29. března jsme měli tu čest zpívat ve Společenském domě Casino na Velikonočním koncertě. Společně s Karlovarským
pěveckým sborem jsme pod vedením dirigenta Martina Peschíka a za doprovodu
Západočeského symfonického orchestru provedli Mozartovo Requiem. Spolupráce se symfonickým orchestrem je pro nás vždy velkým zážitkem a uvědomujeme si, že takovou šanci většina sborů nemá. Mozartovo Requiem si zopakujeme ještě s ašským pěveckým sborem v pátek 17. května ve Františkových
Lázních a u příležitosti „noci kostelů“ 24. května v Praze a v Aši. • 2. května se
konal ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie 1. koncert již 14. ročníku
Mariánského festivalu duchovní hudby, který pořádá náš sbor za podpory Města Mariánské Lázně. Duchovní skladby A. Vivaldiho, G. Pogatschnigga, D. S.
Bortňanského, H. Villa-Lobose, J. Slimáčka či Sonji Poorman doplnily tentokrát
instrumentální skladby J. S. Bacha, F. Burgmüllera, A. Vivaldiho, a G. Furého v podání violoncellistky Radky Králové a kytaristy Jana Štěpánka. Publikum
v téměř zcela zaplněném kostele vytvořilo navzdory kostelnímu chladu velmi
příjemnou a hřejivou atmosféru. • Vyvrcholením letošní sezony bude Jubilejní
koncert ke 45. výročí založení sboru, který se koná dne 8. června 2013 od 19:30
hod. v Městském divadle v Mariánských Lázních. Naším hostem bude prestižní německý sbor Chorgemeinschaft Kai Müller ze Stuttgartu. Zveme srdečně
všechny příznivce hudby a sborového zpěvu, bývalé členy i návštěvníky lázní,
připraven je pestrý repertoár od klasických vokálních děl, úpravy lidových písní
až po jazz a swing. Těšíme se na setkání s Vámi.
(E.S.)
„Radniční“ hotel Olympia
Manažer města Bc. Jiří Chval společně s panem Filipem Müllerem pokřtili první číslo Mariánskolázeňských novin.
Ve svém komentáři, kterým jsem hodnotil návštěvu delegace z Malvern, jsem
zcela opomněl zmínit hotel, kde byla návštěva ubytovaná. Je to provozní slepotou, zvykl jsem si, že 7 let svého starostování využívám prvotřídních služeb
sousedního hotelu Olympia, který vede ing. Šnajdr. Většina vzácných hostů pozvaných městem je ubytovaná právě v tomto hotelu. Pravidelně jsou to starostové s doprovodem z Weidenu, Bad Homburgu a nyní z Malvern. Všichni jsou
a byli s ubytováním a službami maximálně spokojeni. Řadu služeb poskytuje
městu hotel sponzorsky. Za to bych chtěl poděkovat. V hotelu Olympia proběhlo
také několik konferencí, obědů a přijetí zahraničních hostí, například ministryně
práce a sociálních věcí bavorské vlády, delegace iráckého parlamentu, anglická
prezentace lázeňství a další.
Zdeněk Král, starosta
Mezinárodní den tance se ZUŠ
Pánové Jiří Chval, Filip Müller a Václav Rumlena zdvihají skleničky na zdar Mariánskolázeňských novin.
PRODEJNA, VÝDEJNA ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ A PORADENSKÉ SLUŽBY
Dvořákova 533, Mariánské Lázně
Tel.: 354 423 346, 723 020 372, 607 754 774
e-mail: [email protected], [email protected]
OTEVŘENO: Po-Pá 9-18, So 9-12 h.
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB NABÍZÍ
NOVÉ SLUŽBY OBČANŮM:
ś PORADENSTVÍ, VÝDEJ ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU NA POUKAZY,
KTERÉ VYSTAVUJE PRAKTICKÝ NEBO ODBORNÝ LÉKAŘ
ś VÝDEJ A PRODEJ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
ś PRODEJ ZDRAVOTNÍ OBUVI ZA NÍZKÉ CENY
ś PRODEJ A VÝDEJ OBVAZOVÉHO MATERIÁLU
ś PRODEJ A VÝDEJ INKONTINENTNÍCH POMŮCEK
ś PRODEJ A VÝDEJ BANDÁŽÍ A ORTÉZ S MOŽNOSTÍ ZKOUŠENÍ
ś MOŽNOST OBJEDNAT ZBOŽÍ TELEFONICKY A PŘES INTERNET
ś ROZVOZ MATERIÁLU A POMŮCEK DO DOMU
29.4. se do oslav
Mezinárodního dne
tance, které se konají po celém světě prostřednictvím
tanečních představení a performancí,
zapojilo i taneční
oddělení mariánskolázeňské ZUŠ.
Večer v hotelu Continental byl složen
z choreografií MgA.
Taneční oddělení ZUŠ v Continetalu.
Nely Výborné (Do
Afriky, Hodiny, Tanec kolem fontány) a MgA. Barbary Mikyskové (Tanečky,
Bublinky, Walk Right in, Temps Lié, Rytmus v rukávu), které se na pódiu střídaly
s hudbou kytarového
souboru Tima Honzírka a kytarového tria
Alexandra Kotlara. Na
závěr celého představení se všichni tanečníci zapojili do choreografie Move Your Feet,
která se ten den tančila
po celé České republice v rámci oslav Mezinárodního dne tance.
MgA. Barbara
Mikysková
16. května 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 3
ZPRÁVY Z RADNICE
Smlouva o nájmu, správě a provozování Vybudování sběrného dvora a skladu
nemovitosti a technologických zařízení se společností
DALKIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, s.r.o
Místostarosta RNDr. Petr Horký: „Kolem výtopny v Mariánských Lázních snad
nikdy nebyl klid a poslední zvýšená i mediální aktivita se týká prodloužení pronájmu výtopny společnosti Dalkia Mariánské Lázně s.r.o. o 15 let a právě tato
společnost ve spolupráci s formou Dalkia Česká republika nabídly investici ve
výši min. 140 mil korun do biokotlů, které by měly pálit dřevní štěpku. Tendence
k tomuto topnému médiu je dobrá, nakonec pan starosta se přiznává, že za
štěpku bojuje už 10 let. Je to obnovitelný zdroj energie, což je velká výhoda,
navíc žijeme v lokalitě, kde je lesů dostatek a od vedení firmy Dalkia vím, že
mají vyjednaný opravdu dostatek štěpky. Prodloužení, jak jsem řekl, je o 15 let
a problém je, že se jedná o roky 2024 – 2039, kdyby se jednalo o roky 2014
– 2029, nebyl by ten problém takový, ale Dalkia má původní smlouvu platnou
právě do roku 2024. Nicméně z hlediska podnikatelského je pochopitelné, že
o prodloužení požádali, protože 140 mil. nejsou malé peníze a firma pochopitelně potřebuje nejen umořit investici, ale i přiměřeně vydělat. Rada města
i zastupitelstvo se tímto problémem v posledních měsících zabývala několikrát
a celé jednání vyvrcholilo na jednání zastupitelstva 23. dubna. Požadavky ze
strany zastupitelů byly různé, většina jich byla splněna a v současné době je
to hlavně právní záležitost. Dodatek obsahuje všechny dílčí smlouvy, které kdy
byly ať s Vytápěním M.L. či s Dalkií podepsány. Jsou tedy narovnány vztahy,
byla řešena inflační doložka k této nájemní smlouvě, dlouhá diskuse byla o výpovědních podmínkách, hrálo se o každé slovíčko a dnes ten dodatek obsahuje
kromě odkládací podmínky, co s neodepsanými investicemi v případě ukončení
nájemní smlouvy. Smlouva, kterou zastupitelstvo schválilo a podepsali ji právníci
firmy Dalkia uvažuje, že by město bylo povinno zaplatit pouze v jediném případě, že by firmě Dalkia dalo výpověď. Pokud Dalkia sama bude chtít odejít nebo
ukončit, město není povinno platit za neodepsanou část investic. Názor právníka
města JUDr. Milana Veselého je, že smlouva je vyvážená a hájí zájmy města.
Tato fakta vedla zastupitele ke schválení dodatku. Nejdiskutovanější však byla
cena páry. Je poměrně vysoká, i když ne nejvyšší v ČR a na zastupitelstvu byly
vzneseny požadavky, aby Dalkia M.L., popřípadě Dalkia ČR garantovaly stálé,
popřípadě snižující se ceny. To je však velice těžké. Ing. Kolář, ředitel společnosti Dalkia M.L., řekl na zastupitelstvu, že nebudou zvyšovat cenu páry do konce roku 2014 a je docela možné, že po dokončení investice – stavby biokotlů,
bude cena snížena. Ovšem předvídat cenu na dva tři roky dopředu nelze a já
se nedivím, že jako horizont řekl rok 2014.“ - V souvislosti s CZT se hovořilo
o stavební uzávěře, jak je to s ní? – „Zastupitelstvo města v srpnu loňského
roku přijalo usnesení, kterým uložilo radě města pracovat na stavební uzávěře,
která by omezila či přímo znemožnila určitých částech města jiná topná média,
než je CZT. Pochopitelně jak odbor investic, tak rada města tento úkol splnily
a komise, která měla na starosti připomínky k této stavební uzávěře, jednala
opakovaně. Bohužel jsme nestihli ukončit svoji práci do doby jednání zastupitelstva, nicméně jednání rady bude předložen materiál, ze kterého jednoznačně
vyplývá, že stavební uzávěru není možné přijmout ze dvou základních důvodů:
Touto stavební uzávěrou bychom omezili právo vlastníků nemovitostí na volbu topného média a druhou zásadní připomínkou bylo, že stavební uzávěra se
zpravidla používá v době, kdy se zpracovává nový územní plán a je zájmem
města, aby nedocházelo k různým krokům, než se schválí. V této fázi však my
nejsme, nový ÚP nezpracováváme, takže jsme nevyhověli ani této legislativní podmínce. Takže já jako předkladatel budu žádat revokaci výše zmíněného
usnesení. Stavební uzávěra ve věci CZT nebude.“
(dkp)
PLÁNOVACÍ SMLOUVA
Rada města souhlasila s uzavřením Plánovací smlouvy mezi společností Richter Hotels s.r.o a Městem Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské
Lázně, IČ: 00254061 v souvislosti s revitalizací části ulice Pramenská. – „Je
to část kolem bývalé školy – Metropole a hlavně je to záležitost, která přijde
na řadu až v roce 2015,“ vysvětlil pan starosta. Vyřeší se tam chodník a vjezd
do budoucího hotelu Nová Metropol. Na základě studií, které předložila komise urbanistiky a dopravy i dopravní inspektorát, tuto záležitost rada doporučila
k realizaci, financovat to bude ale investor. Měla by na Pramenské ulici vzniknout další parkovací místa, ale to už bude záležitost dalšího zastupitelstva.“ –
Když už hovoříme o komunikaci, nemáte v plánu rekonstrukci chodníku
na Ruské ulici? – „Určitě, v plánu oprav je i chodník na Ruské ulici. V současné
době se zpracovává plán dodatečných oprav, protože zastupitelstvo rozhodlo
navýšit finance na opravy komunikací, takže mimo ty větší opravy, které se dělají
podle projektu, budou ještě vybrány další chodníky, které to potřebují, prostě
ty nejkřiklavější případy rozbitých chodníků a silnic by se měly letos napravit.
Musím na tomto místě však požádat obyvatele o trpělivost a poshovění s ulicí
Palackého. Myslel jsem, že začne celá oprava letos, ale nebude to tak. Podle
sdělení představentva firmy Chevak začne sice rekonstrukce, ale jen 1. etapa ke
křižovatce k zastávce U Kovárny a další etapa bude až příští rok. Bohužel, ještě
tedy nějakou chvíli potrvá, než Palackého ulice bude opravena. Já jsem i uvažoval o tom, že bychom vyfrézovali povrch, ale v současné době jsou to skutečně
vyhozené peníze, protože CHEVAK plánuje rozkopání chodníků i komunikací
a vybudování nových kanalizačních spojek, takže letos se opraví jen část.“ (dkp)
posypového materiálu
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí investiční dotace společnosti Technický a dopravní servis, s.r.o., ve výši 2.745,32 tis.Kč na akci „Vybudování sběrného dvora a skladu posypového materiálu v areálu TDS“a současně schválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a s tím související rozpočtové opatření. –
Místostarosta Horký: „Základní je likvidace tuhého komunálního odpadu, jehož
svoz pro obyvatele zajišťuje TDS a musím občany ujistit, že se v Mariánských
Lázních neplánuje žádná překládací stanice a veškerý komunální odpad bude
převážen do Plané, kde bude překládán přímo na skládku do Černošína. Diskuse, že sběrný dvůr bude skládka uprostřed města, je zbytečná, rozhodně to
není pravda. Sběrný dvůr slouží k soustřeďování a potom ke společnému odvozu
nebezpečných materiálů. Jedná se o uzavřené kontejnery, které budou v areálu
TDS. Co se týče ekologie, nejsou legislativní problémy vůbec žádné, co se týče
případného zápachu, byli jsme ujištěni, že 10 m od kontejneru není naprosto nic
cítit. Žádná lokalita ani sídliště Panská Pole nebudou v žádném případě ohroženy. Územní plán zřízení sběrného dvora umožňuje, problém by byl pouze při
manipulaci s tuhým odpadem, ale to, jak jsem řekl, v současné době nepřipadá
v úvahu. Nyní se řeší přístup ke kontejnerům buď přes Panská Pole nebo přes
Nádražní náměstí, ale množství automobilů rozhodně nebude dramatické a obyvatelé to vůbec nepocítí. Toto místo (areál TDS) je nejpřístupnější i pro potřeby
obyvatel města. Je určitě dobře vybráno a k přemístění došlo proto, protože
předpokládáme, že areál bývalých kasáren bude dříve nebo později zastavěn
rodinnými domky, a pokud tam nebude žádná skládka ani překladiště, bude lokalita atraktivnější.“
(dkp)
REFUNDACE
REKONSTRUKCE
OSVĚTLENÍ
nákladů za pohřby
Rada města schvaluje rozpočtové
opatření týkající se zapojení příjmů,
které město obdrželo od Ministerstva
pro místní rozvoj jako refundaci účelně
vynaložených nákladů za pohřby. Tyto
příjmy budou použity na další úhrady
pohřbů v roce 2013 a na vratku pokuty
v přestupkovém řízení. • Za které pohřby jste dostali refundaci? – Pan
starosta Král: „Město hradí pohřby lidí,
kteří nemají příbuzné a ke kterým se
nikdo nehlásí nebo po nichž nezbyly žádné peníze. Počet takových lidí
neustále roste. Ministerstvo pro místní
rozvoj nám tyto investice částečně refunduje.“
(dkp)
na
Goethově náměstí
Já mám ten pocit, že to není tak
dlouho, co se osvětlení na tomto
náměstí opravovalo? – Pan starosta: „Nyní jsou to jen dílčí opravy, ale
celkově se uvažuje o výměně celého
osvětlení za osvětlení modernějšího
typu. Dnes je všude doporučovaná LED technologie, která je velmi
úsporná a neustále se zlepšuje, takže
města postupně nahrazují osvětlení
touto novou technologií a já počítám,
že i u nás dojde během několika let
k postupné výměně osvětlení za modernější a úspornější systém.“
OSLAVY OSVOBOZENÍ
v Mariánských Lázních 6. května 2013
Také letos se sešli občané našeho města a návštěvníci lázní, aby se účastnili
68. výročí osvobození Mariánských Lázní Americkou armádou 6. května 1945.
Pietního akt se konal u pomníku gen. George Pattona ve Skalníkově parku pod
kolonádou. Přítomni byli představitelé města, zástupci Americké armády z posádky Grafenwoehr u Weidenu, zástupci armády České republiky z krajského
vojenského velitelství v Karlových Varech a občanské spolky Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská za Karlovarský kraj.
Delegaci Americké armády letos reprezentoval velitel posádky z Grafenwoehru,
plukovník James Saenz, který mimo jiné během pietního aktu řekl: „Když jsem
přemýšlel o poctě, které se mi dostalo - podílet se na oslavách této důležité
historické události na tomto krásném místě - napadalo mne mnoho věcí. Myslel
jsem na vojáky mnoha národů, kteří položili své životy za to, abychom zde dnes
mohli svobodně slavit tuto událost. Přemýšlel jsem také o velitelích těchto mužů,
…a byl to především generál George Patton, velící vojákům, kteří osvobodili vaše město, jenž před mnoha lety oslovil své vojáky 3. armády před tažením
do srdce Evropy.“... „Je to nepřemožitelná duše člověka, nikoliv druh zbraní,
které používá, co zaručuje vítězství. Války jsou sice bojovány zbraněmi, ale války
jsou vždy vyhrávány skutečnými muži. A je na duchu muže, který stojí v čele,
aby svým vedením dosáhl vítězství.“... „My vojáci a občané Americké posádky
v Grafenwoehru jsme vděčni a vítáme s radostí příležitost k rozvíjení přátelských
vztahů s Mariánskými Lázněmi a budeme se vždy těšit, abychom se svou účastí
mohli podílet na budoucích akcích a událostech ve vašem městě. Děkujeme vám
za vaše přátelství.“ Oslavy skončily tradičním vystoupením Dechového orchestru
mladých pod taktovkou Josefa Koreise a mariánskolázeňských mažoretek pod
vedením Nelly Výborné.
(VK)
Strana 4
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
16. května 2013
ZDRAVOTNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ..
Napůl povedené léčení
Navštívil jsem Mariánské Lázně několikrát a dokonce jsem zde sloužil
i na vojně. V posledních letech jsem
zde byl na léčení a u přátel. Mariánské
Lázně jsou krásné a upravené město
a rád se sem vracím. Ale letos v březnu jsem zde byl na léčebném pobytu
a byl jsem trochu v šoku!!! Klientela
v lázeňském domě byla z 80% obsazena ruskými hosty. Nic proti tomu,
i když se ptám, kde jsou čeští a němečtí hosté, kterých je tu podle mě
málo. Ale už se vůbec nedivím, protože tak arogantní chování ruských hostů odradí i naše lidi. Neznají základy
slušného chování, neumějí pozdravit
ani na pozdrav odpovědět, chovají se
povýšeně a kulturu jejich stolování při
snídani a večeři bych přál každému
vidět. Byl jsem svědkem krádeže bot
v prodejně obuvi ruskými manželi a po
usvědčení se ještě urazili. Vrcholem
bylo, když pár dní před odjezdem z mého léčení si ruská sousedka z vedlejšího pokoje stěžovala v recepci, že
nesmím od 22hod. do 06hod chodit
na WC, protože ji budí splachování.
Jsem rád, že mám lázně za sebou.
Jinak hotelové služby a hlavně individuální procedury a vůbec zdravotní
personál byl perfektní. Jenom doufám,
že již nebudu muset na žádné léčení, protože se může stát, že za pár let
budu muset mít s sebou rusko-český
slovník, abych si mohl přeložit nápisy
na obchodech a přeložit jídelní lístek.
Ladislav Štecha, Praha
Novinky z Léčebných lázní a.s. PŘEDSTAVUJEME
ambulance a laboratoře
HVĚZDA po rekonstrukci - Dne16.2.2013 byla opět otevřena hlavní budova
komplexu Hvězda, Skalník, Neapol. Během zimní rekonstrukce jsme vybudovali
nové a větší panoramatické výtahy, které umožní hostům zvýšený komfort při
docházení na procedury nebo na stravu.
NOVÝ KORIDOR VIA IMPERIALIS - Výraznou výhodou je dokončení propojení
s hotely Maria Spa, Centrální Lázně a Nové Lázně koridorem Via Imperialis,
který připomíná slavné návštěvníky z dob císaře Františka Josefa nebo anglického krále Edwarda VII. Tento koridor je vybaven audioobrazy s informačními
tabulemi k vyvolání dobové atmosféry.
CAFE IMPERIAL - K umocnění prožitku z léčebných procedur, nebo pobytu
v bazénu čeká na hosty nová kavárna Cafe Imperial, kde jim bude v příjemném
prostředí nabídnut osvěžující drink, vynikající káva, různé druhy čajů nebo i něco
silnějšího na prohřátí.
WiFi ZDARMA - Další významnou změnou je zlepšení pokrytí WiFi signálem na
pokojích, který bude od 15.2. 2013 k dispozici hostům zdarma.
VÝHODY SPOJENÉHO KOMPLEXU:
* Přístup do dvou Spa center o celkové velikosti 860 m2 (4 sauny,4 bazény,
2 pára, vířivky a další)
* Danubius Premier Fitness s osobním trenérem
* WiFi internet na pokoji ZDARMA
* Unikátní procedury Maria Spa (např. Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií
a mnohé další)
* 3 minerální prameny přímo v samotném komplexu
* Knihovna Edwarda VII.
PROČ ZROVNA IMPERIAL? - Tento název odkazuje na původní dvě budovy,
které stávaly na těchto místech a byly navštíveny nejen vladařem Františkem
Josefem I., ale i dalšími významnými osobnostmi té doby. Vše začalo předchůdcem Františka Josefa I. Ferdinadem I. Dobrotivým, a pokračovalo rakousko-uherskou korunní princeznou Štefanií, která zde byla pravidelným hostem
v letech 1908 až 1936. Nesmíme zapomenout na krále valčíků Johanna Strausse, bez kterého se během jeho návštěvy neobešel žádný ples, vídeňského
starostu Karla Luegera, a samozřejmě jednoho z nejznámějších Vídeňáků, zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Zástup jmen by mohl pokračovat
velmi dlouho. Abychom uctili tyto slavné a významné návštěvníky, propojili budoucnost s minulostí, rozhodli jsme se postavit novou budovu v císařském (imperiálním) stylu s názvem hodným této myšlenky.
RESIDENCE PLZEŇSKÁ
Proč právě název Residence Plzeňská? - „Chystáme
revoluční bydlení pro místní lidi a rezidence je z toho důvodu, že celý objekt bude oplocen a pod závorou, aby se
majitelé bytů cítili bezpečně. Je to převzatý projekt z ciziny,
kde se tento styl bydlení aplikuje již dlouho.“ Není nevhodná doba stavět nové byty? – „Jsme přesvědčeni, že je
právě nejlepší období přijít na trh s tímto bydlením. Banky
půjčují za rekordně nízký úrok, nabídka ve městě je pouze
pro ruskou klientelu a místní lidé si kupují za drahé peníze staré byty. Nyní je správný čas nabídnout kvalitní byt
s kompletním vybavením, výtahem, parkováním atd.“ Říkáte kompletně vybavený byt? – „Ano, byty jsou nadstandardně vybaveny. V bytě naleznete kvalitní plovoucí podlahy, dveře s obložkami, kuchyňskou linku včetně lednice,
mikrovlnky, digestoře, indukční desky, horkovzdušné trouby, myčky na nádobí, baterie atd.. .Byt je včetně zařízené
koupelny. Do bytu se dostanete moderním designovým výtahem a je zde možnost si koupit garáž s elektrickými vraty
a vjezd do areálu je na dálkově ovládanou závoru.“ To zní
lákavě, za tento nadstandard se připlácí? – „Ne, vše co
jsem napsal je v ceně bytu a cena je včetně DPH. Ceny
jsou od 28.000 Kč do 32.000 Kč za 1 m2.“ Máte již něco
prodáno? – „V této chvíli jsou již dva byty prodané a jeden
rezervovaný a o dalších bytech denně jednáme.“ Kdy začínáte stavět a kdy budou byty hotové? – „Nyní jsme ve
fázi projektování. Během léta budeme mít územní rozhodnutí a v březnu očekáváme stavební povolení, takže stavbu zahajujeme 1.4.2014. Byty budou k předání 2Q 2015.“
Nabízíte ještě nějaký servis klientům? – „Ano, nabízíme
financování dle požadavků klienta, poté rychlé financování,
kdy stačí kupujícímu jen 300 000 Kč a nemusí prokazovat příjmy. Dále nabízíme pojištění bytu.“ Na co se můžou
noví majitelé těšit, co je vaší předností? – „Těšit se můžou na komfort, design, jistotu a bezpečí nejen při bydlení,
ale též při uzavírání veškerých smluv a dokumentů.“ Realizovali jste podobné projekty v jiných městech? – „Ano,
realizovali jsme výstavbu nové polikliniky v Úšovicích, čerpací pumpu Texaco v M.L., Shell Ostrov. Dále jsme rekonstruovali skladovací haly ve Staré Vodě, Velké Hleďsebi,
Praze 5 a budovali jsme autodílnu Car Clinic a prodejnu
Elfetex.“ Kdo se stará o prodej? - „Kompletní prodej zajišťuje profesionální tým makléřů z MM reality holding a.s.
MM hypocentrum s.r.o. zajišťuje případné financování.“
z polikliniky na Tepelské ulici
Ambulance ORL a foniatrie MUDr.
David Marek
Po ORL 12.00-16.00, Út ORL 8.0016.00, St Foniatrie 8.00-15.00, Čt ORL
8.00-15.00, Pá ORL 8.00-14.00
Î Gynekologie Mariánské Lázně s.r.o.
MUDr. Ivana Šmrhová,
mobil: 602 449 974
po 8-15 (MUDr. F.Černý), út 8-19,
st 8-15 (sudé týdny ordinujeme středy
v Toužimi), čt 8-16, pá 8-14
www.gynekolog.cz/smrhova
www.chebsexuologie.webnode.cz
Î MUDr. Miroslav Rous (praktický
lékař), Tepelská 867/3A, 353 01 Mariánské Lázně, [email protected]
Tel: 373700899, 774118313
Ordinační a provozní hodiny:
Pondělí 7:30-13:00, odběr krve 7:309:00, Úterý 12:30-17:30, na objednání
16:30-17:30, Středa 7:30-13:00, odběr krve 7:30-9:00, Čtvrtek 12:3018:30, na objednání 16:30-17:30, Pátek 7:30-12:00, odběr krve 7:30-9:00
Více zde: www.marianskelaznecz.cz/
zdravotnictvi/mudr-rous-miroslav/
Î
Prodejní místa
Mariánskolázeňských
NOVIN
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Čerpací stanice OMV,
Agip, Texaco
Knihy Chopin. dům
Trafika Corso, Hlavní třída
Vedle Policie, Hlavní třída
Trafika u tržnice, Chebská ul.
Trafika Hamrníky
Drmoul potraviny U Barušky
Trafika Husova ulice
Trafika Szaka
pod Českou spořitelnou
Trafika u Zlaté koule
Potraviny Velká Hleďsebe
Havlíčkova ul.
Potraviny Prior Velká Hleďsebe
Tabák poliklinika, Tepelská ul.
Potraviny u Luny, Úšovice
Domov seniorů, Mar. Lázně
Nápoje Svoboda Velká Hleďsebe
Prodejna Úšovice (Neckerman)
Trafika 1 Kynžvart nám. Republiky
Trafika 2 Kynžvart nám. Republiky
Trafika na Voře
Trafika nádraží - občerstvení
16. května 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 5
KULTURA
AKCE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ
Î 23.5. 2013 – „Se šachovnicí kolem
světa“ – beseda se světoznámým
šachovým velmistrem Ing. Vlastimilem
Hortem – začátek v 17 hodin ve studovně městské knihovny – vstup volný
Î 25.5. 2013 – „Hry bez hranic“ –
celokrajská soutěž družstev v Ostrově
– za Mariánské Lázně se účastní šestičlenné družstvo našich čtenářů
Î 29.5. 2013 – „Krásky španělské
Kastilie“ – cestopisná přednáška s promítáním Ing. Petra Bořila – začátek
v 17 hodin ve studovně městské knihovny – vstupné 30 Kč
Î 30.5. 2013 – „EFT“ – přednáška
terapeutky Dany Koškové – začátek
v 17 hodin v přednáškové místnosti
městské knihovny – vstup volný
Î 30.5. a 31.5. 2013 – „Pasování
prvňáčků na čtenáře“ – slavnostní zábavné dopoledne pro žáky 1.B
a 1.C ZŠ JIH s předáváním čtenářských průkazů
Î VÝSTAVKY KNIH: „Historie lázeňství“, „Rok Heleny Zmatlíkové“
Î DALŠÍ AKCE: „Hádanky na květen“ – soutěžní test pro děti, exkurze
pro ZŠ a MŠ dle dohody
Koncerty Západočeského
symfonického orchestru
Î
24. května 2013 – Společenský
dům Casino – 19.30 hodin - Koncert
k 75. narozeninám prof. L. Malého. Franz Schubert – Předehra pro
smyčce, Bartolomeo Campagnoli –
Romance pro violu A dur, Jan Křtitel
Vaňhal – Koncert pro violu a orchestr C dur, Wolfgang Amadeus Mozart
– Symfonie A dur č. 29 KV 201, prof.
Lubomír Malý – viola, Jaroslav Vodňanský – dirigent
Î 31. května 2013 – Společenský dům
Casino – 19.30 hodin ČARDÁŠOVÁ
PRINCEZNA, koncertní průřez operetou Emmericha Kálána, sólisté v jednání. Martin Peschík - dirigent
Î 7. června 2013 – Společenský dům
Casino – 19.30 hodin: Kouzlo paní
operety. Johann Strauss, Emmerich
Kálmán, Franz Lehár ……Eva Štruplová – soprán, Martin Peschík – dirigent
Î KOLONÁDNÍ KONCERTY: sobota 25. 5. – 16.00, neděle 26. 5. 16.00,
neděle 2. 6. v16.00 hod.
www.zso.cz
Změna programu vyhrazena!
PROGRAM KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Î
16. čtvrtek, 8.30, 10.30 hodin, Městské divadlo - Václav Čtvrtek, Petr Slunečko: KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA. 40,- 30,- Divadlo Anfas Praha, režie:
Petr Mikeska Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou
čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené
světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se s Ledovou panenkou. Pařezová chaloupka v mechu a kapradí je zkrátka plná dobrodružství.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let. (Školní představení, doprodej vstupenek).
Hrají: Martina Venigerová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska
Î 16. čtvrtek, 19.30 hodin, Městské divadlo - Neil Simon: POZVÁNÍ NA VEČÍREK. 240,- 220,- 150,- Divadlo Pavla Trávníčka Praha, režie: Max Braun.
Pozvání na večírek je komedie o životě. Život je smutný i veselý a člověk se musí
naučit ho brát takový jaký je. Komedie je jakousi mistrovskou sondou do všech
záhybů lidské duše, někdy veselá, často smutná, hodně něžná, tichá nebo pobuřující, ale vždycky je nějaká. Postavy na jevišti nezůstanou divákovi lhostejné,
neboť přesně takový život žije i on sám…. Hraji: Pavel Trávníček, Světlana Nálepková, Ladislav Frej, Jana Švandová, Kateřina Janečková a Radim Jíra
Î 22. středa, 19.30 hodin, Městské divadlo - MÁJOVÝ KONCERT. 200,180,- 150,- Účinkuje Esferas kvarteto ve složení: Klára Moldová – housle, Jana
Marešová – violoncello, Katka Sadilová – housle a Tomáš Hanousek – viola.
Program: J. Pachelbel, J. S. Bach, G. F. Händel, Ch. Gounod, A. Vivaldi, V.Monti, L. Bernstein, E. Mancini, L. Amstrong, A. Silvestri, The Beatles, P. Gabriel,
L. Cohen ad.
Î 27. pondělí, 19.30 hodin, Městské divadlo - Bernard Slade: VZPOMÍNKY
ZŮSTANOU. 240,- 220,- 150,- Divadlo Ungelt Praha, režie: Viktor Polesný.
Příběh o lásce, rodinných poutech a generačním střetu hodnot. Mladá úspěšná
žena se zamiluje do muže staršího o více než dvacet let. Chtějí se vzít, avšak
naráží na odpor její matky, které vadí nejen věkový rozdíl. Co je hlavním důvodem matčina nesouhlasu a jak dopadne celý příběh, to se dozvíte při návštěvě
divadla. Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková / alt. Jana
Stryková, Vilém Udatný /alt. Pavel Kikinčuk (3. titul jarního předplatného, doprodej vstupenek)
Î 28. úterý, 19.30 hodin, Městské divadlo - VÍNO, ŽENY A ZPĚV... Slavné
melodie z oper a operet. 230,- 210,- 180,- Účinkují: Gabriela Kopperová – soprán, Juraj Nociar – tenor, Karel Friesl – klavír, komorní soubor DIVERTIMENTO – um. vedoucí a houslová sóla Vladislav Linetskiy, František Drs – dirigent.
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, F. von Flotow, L. Boccherini, G. Puccini,
G. Verdi…
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
INFOCENTRUM, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel. 354 62 24 74, fax 354 62 58
92. Otevřeno: Po - Ne 9.00 - 18.00 hodin.
DIVADELNÍ POKLADNA, Třebízského 106, Mariánské Lázně, tel. 354 62 20 36
Otevřeno: 1 hodinu před představením pro dospělé, půl hodiny před představením pro děti.
Vstupenky si můžete také zarezervovat či zakoupit doma přes internet a to na
adrese http://vstupenky.marianskelazne.cz. Další informace získáte na www.
Espańa en la música
Osmý abonentní koncert ZSO se nesl, jak název napovídá, v duchu španělských rytmů, které zahájily, jak jinak, melodie z Bizetovy Carmen a pokračovaly kytarovou lahůdkou v podání pana Františka Lukáše, který v Concerto de
Aranjuez Joaquína Rodriga předvedl svou virtuozitu. Posluchači jeho umění odměnili neutuchajícím potleskem a vynutili si tak přídavek. František Lukáš, žák
Prof. Štěpána Raka, se věnuje koncertní činnosti, kompozici a je profesorem na
konzervatoři v Českých Budějovicích. Druhá polovina koncertu patřila Španělským novelám Ernsta Fischera a závěrečné rapsodii pro orchestr Espańa od
Emmanuela Charbiera. Nadmíru spokojení posluchači odměnili i v této druhé
části večera výkon ZSO pod vedením šéfdirigenta Martina Peschíka po zásluze
dlouhotrvajícím potleskem.
(dkp)
KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně
tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz
Î Kovář z Podlesí 16.- 19.
května 17,00 hod.
Î Velký Gatsby 3D 16.- 19.
května 19,30 hod.
Î Tísňová linka 21.- 22.
května 19,30 hod.
Î Zambezia 3D 23.- 26.
května 17,00 hod.
Î Rychle a zběsile 6 23.26. května 19,30 hod.
Î Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese 25.- 26.
května 15,00 hod.
Î
Babovřesky 27.- 28.
května 17,00 hod.
Î Velký Gatsby 27.- 28.
května 19,30 hod. (bez brýlí)
Î Království lesních strážců
3D 30.5. - 2. června 17,00 h.
Î Donšajni 30.5. - 2. června 19,30 hod.
POŘADATELÉ KČT MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ za finanční podpory města
Mariánské Lázně organizují v sobotu 18. května 2013 tradiční jarní
TURISTICKÝ POCHOD 37. ročník
KRAJEM
LÉČIVÝCH VOD
Akce je zařazena do mezinárodního
kalendáře IVV
Start: M. Lázně - vedlejší hala budovy
nádraží 7.30 - 10.00 hodin
Startovné: 40,- Kč; děti do 6 let zdarma, děti do 15 let jen 20 Kč, člen KČT
30 Kč (z toho je 10 Kč na podporu výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře)
Cíl: stylový Hostinec U Pejska a Kočičky v obci Zádub-Závišín od 11.00
hod do 15.00 hodin
Trasy - pěší: minitrasa 5 km, 10, 15,
20; cyklo: 30, 50 km Jsou vedeny
v CHKO Slavkovský les, tak dodržujte
návštěvní řád CHKO!
Informace:
Kontaktní osoba
Růžena Balatá, tel: 731323232,
[email protected], Milena Kafková,
tel: 354622337, 607508740,
[email protected],
Jiří Černý, 602460811,
[email protected] Zdrávi došli!!!
Tento pochod věnujeme vzpomínce na
dlouholetou aktivní členku KČT Mariánské Lázně, paní Evu Zábranskou
HRÁTKOBRANÍ
Playmobil festival pro děti a rodiče s parkem Tři věže 25. 5. 2013 od 10.00 do
16.00 - Průmyslový park Cheb.
Prodám moderní kuchyňskou linku, barva
višeň, skleněné horní skřínky, délka 1,8m
+ skřínka nad digestoří, dřez as s odkapávačem, baterie páková, možno s el.
Troubou (š 50cm) a sporákem, pracovní
deska, cena 6 000 Kč + 3 000 Kč sporák.
Tel. 728 553 127.
REKONSTRUKCE
ZEDNICKÉ PRÁCE
SUBDODÁVKY
STAVBY NA KLÍČ
Kytarista pan František Lukáš s panem šéfdirigentem Martinem Peschíkem.
A 603 158 5533
333
Pohraniční stráže 196, Velká Hleďsebe
Strana 6
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
205. LÁZEŇSKÁ SEZÓNA
BYLA ZAHÁJENA
Jako obvykle měl první důležité slovo
v těchto slavnostních dnech Západočeský symfonický orchestr pod taktovkou šéfdirigenta Martina Peschíka
se sólistou, vynikajícím mariánskolázeňským rodákem Martinem Karlíčkem. Dvořákova díla, která zněla
po celý večer sálem, výkon pianisty
a symfonického tělesa nadchly publikum, které dokonale zaplnilo sál Casina, a dlouhotrvající potlesk byl odměnou za umělecký zážitek. Koncert
měl i krásnou závěrečnou tečku, kytici
předal dirigentovi pan Michael Roháč,
exdirigent orchestru, který si přišel
slavnostní koncert poslechnout. • Sobotní dopoledne zahájila slavnostní mše, kterou celebroval tepelský
opat, J.M.P. Filip Zdeněk Lobkowicz
O. Praem a zpěvem doprovodil sbor
Cantamus.Poté průvod s premonstráty v čele, s představiteli města,
Klavírista Martin Karlíček.
církví, partnerských měst a pozvaných
hostů, mezi nimiž nechyběl senátor MUDr. Přemysl Sobotka a zástupce hejtmana KK pan Petr Navrátil, došel ke Křížovému prameni, kde se po úvodním slově
gen. ředitele LL Ing. Lea Novobilského vystřídali hosté se zdravicemi a J.M.P.
Lobkowicz požehnal pramenům. Na závěr pan starosta Zdeněk Král otevřel 205.
lázeňskou sezónu. Oficiální část moderovali už tradičně paní Lenka Hebertová
a Alexandr Komarnický, odpoledne se ujali slova další. Od pátku se na pódiu střídaly místní kapely a soubory ZUŠ Fryderyka Chopina včetně tanečních, akordeonový orchestr pana Alexandra Smutného, Smíšený pěvecký sbor Fontána, zlatým
hřebem sobotního odpoledne bylo vystoupení Miro Žbirky, ale to už přestal sv.
Petr držet nad městem ochranou ruku a počasí snad už nemohlo být horší, takže
i ohromné množství různých stánků zůstalo opuštěno. Zajímavý program nabízelo i městské muzeum, park Boheminium a konaly se i dva charitativní turnaje
– golfový a tenisový. Na závěr snad lze jen dodat, že i přes nepřízeň počasí, déšť
a chlad byla atmosféra ve městě příjemná a slavnostní.
(dkp)
Slavnostní zahájení 205. lázeňské sezóny.
16. května 2013
Česko - německý bigband podruhé
Ve čtvrtek 2. května odpoledne se po roce opět sešel v Manském dvoře česko - německý bigband. Jedná se o žáky ze ZUŠ F. Chopina, z hudební školy
v Tirschenreuthu a o studenty z Otto Hahn Gymnasium Marktredwitz. Třídenní
soustředění připravil a vedl učitel Václav Eichler, který na zmíněných školách
vyučuje. Setkání českých a německých hudebníků vyvrcholilo koncertem na
mariánskolázeňské kolonádě v neděli 5. května v 15 hodin. Počasí hudebníkům přálo a kolonáda byla zaplněna posluchači. Akce se konala především díky
spolupráci ZUŠ F.Chopina a Kreismusikschule Tirschenreuth. Významně soustředění podpořilo Koordinační centrum Tandem v rámci projektu „Sousedé se
stávají přáteli“ a za aktivitu a práci s hudebníky patří poděkování Václavu Eichlerovi, který je zároveň duchovním otcem spolupráce mezi českými a německými
hudebníky. Česko-německý bigband vystoupí opět na „Kolonádě plné hudby,
tance a zpěvu“ , kterou pořádá ZUŠ F. Chopina již pošesté 19. května 2013.
Českoněmecký bigband s panem Václavem Eichlerem.
Francouzští
přátelé v Mariánských Lázních
Přes dvacet let trvá tento svazek města Marcousiss a Mariánských Lázní a bylo
o něm napsáno už hodně řádek. Několik let je toto francouzské město také naším oficiálním partnerem. Letos přijeli přátelé na zahájení lázeňské sezóny už ve
středu 8. května a přivezli s sebou dokonce i 15 dětí, které přijal na radnici pan
místostarosta Horký a které budou za několik let pokračovat v této krásné tradici.
Příjezd Francouzů samozřejmě vyžaduje důkladnou přípravu nejen v rodinách,
kde jsou ubytováni, ale náročné je zejména naplánování zajímavého tématického programu (o tom příště) a všeho, co s ním souvisí, aby se hosté nenudili,
ale také aby nebyli zchváceni. A to mariánskolázeňští organizátoři v čele s Mgr.
Marií Bártovou dovedou opravdu na jedničku, proto jsou také tyto výměnné návštěvy i po tolika letech stále intenzivní. I letos odjížděli Marcousští v sobotu
11. května večer velmi spokojení nebo lépe řečeno nadšeni.
(dkp)
Paní Denise Michelet z Marcoussis při svém projevu, tlumočí Mgr. Marie Bártová.
při předložení kuponu
15% SLEVA
na
náhradní
díly
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Marienbad.com
CITY PORTAL
PARTNEŘI
TE
N
N
IS
AG
EN
S
sp
ol
.
s
r.
o.
[ Kontejnery ]
24/5-8/6/2013
Mariánské lázně
Kulturní festival/Cultural Festival/Kulturfestival
KDE?/WHERE?/WO?
KOLONÁDA
ONLINE KONTEJNER/ONLINE CONTAINER
PARK U NEMOCNICE
KAVÁRNA/CAFE/CAFÉ
SCÉNA/STAGE/SZENE
GALERIE/GALLERY/GALERIE
MINIKINO, WORKSHOPY, DIVADLA, KAPELY, DJS,
PŘEDNÁŠKY, SPORT, PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
VSTUP ZDARMA/ENTRANCE FREE/EINTRITT FREI
ksvetu.cz/kontejnery/kontejnery-marianske-lazne
16. května 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 7
PŘEDSTAVUJEME MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ FIRMY
Pětapadesátiletá historie firmy od r. 1958
Od AZNP k Autospektru 2000 s.r.o.
Historie firmy Autospektrum 2000 s.r.o. se začala psát
již v roce 1958. Tehdy AZNP Mladá Boleslav otevřely
v prostorách bývalé opravny nákladních automobilů jeden
z prvních Škoda servisů v Československu. Do roku 1970
se prováděly opravy vozů Škoda v původním objektu nad
dnešní stanicí OMV. Prostory postupně přestaly stačit rozvíjejícímu se motorismu. V r.1965 bylo rozhodnuto o stavbě
nového areálu, který byl v r. 1970 úspěšně dokončen. Servis
začal poskytovat kompletní služby v automobilovém opravárenství, lakování, v klempířských pracích, ale i v opravách motorů a převodovek. Hlavní náplní byly opravy užitkových vozidel Š 1202 a Š 1203. V r. 1972 byl s otevřením značkové prodejny zahájen prodej vozů Škoda 110L.
V tomto roce započala činnost samostatného učňovského střediska, které zde ročně připravovalo až 30 učňů
v oborech automechanik, autolakýrník a autoklempíř. V letech 1978 – 1988 prožívala firma tzv.obchodní žně. V tomto
období jsme ročně prodali okolo 2 500 vozů, což je za 10
let 25 000 vozů! Naše firma se od r.1970 také aktivně zapojila do motoristického sportu. Věnovali jsme se stavbám
a přípravě soutěžních automobilů. V r.1994 jsme se dostali
výrazněji do podvědomí motoristické veřejnosti přípravou
první série vozů Škoda Pick-up Free Style pro pohárové
závody na okruzích a závody automobilů do vrchu. V r.1995
jsme byli iniciátorem a hlavním partnerem stavby prvního
soukromého vozu Škoda Felicia KIT CAR. V r. 2000 jsme
ve spolupráci se sportovním oddělením mladoboleslavské
automobilky realizovali starty posádky Roman Kresta-Jan Tománek, která získala dva tituly absolutních mistrů
republiky. Dále jsme zabezpečovali starty reprezentační
posádky v mezinárodním mistrovství ČR a MS FIA Zóny
Střední Evropa Knajzl – Černohorský. V letech 1994 – 2006
jsme postavili 150 závodních vozů. V r.1991 byly všechny
značkové servisy vyčleněny ze Škoda Mladá Boleslav, kterou převzala firma Volkswagen. V tomto roce vznikl státní
podnik Autospektrum. V r.1995 odkoupila společnost TOP5
státní podnik a přejmenovala ho na AUTOSPEKTRUM
2000 s.r.o. Tak, jak Škoda převratně vyvíjela nové vozy,
musely se rychle měnit technologie oprav a vybavení servisu novými přístroji. Po technologické stránce jsme vybaveni moderní lakovnou, klempírnou, diagnostikou a dalším
potřebným. Rok 2008 byl pro naši firmu dalším historickým
mezníkem. Změnou vlastníka se firma začala rozvíjet v oblasti prodeje nových i ojetých vozů jiných značek. V oblasti
nabídky vozů, poprodejních služeb a prodeje náhradních
dílů od ledna 2008 prezentujeme našim zákazníkům kromě
značky Škoda i značky Mazda, Ford, Hyundai, Mitsubishi,
Opel. V dnešních dnech připravujeme pro naše zákazníky
společně s totální obměnou modelů Škoda další výrazné
zlepšení prodejního prostředí.
Původní budova.
Budova Autospektra 2000 v současné době.
ARCHITEKTURA MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ -2Architektura Mariánských Lázní je svébytný fenomén,
který stojí za pozornost! Na úplném počátku vzniku lázní stály dvě klíčové osobnosti. Opat tepelského kláštera
Kryštof Heřman von Trautmansdorf, který se jako první
z opatů začal zabývat myšlenkou založení lázní. Druhou
osobností byl Johann Josef Nehr (1752-1820) z Teplé, který studoval v Praze na náklady kláštera medicínu.
Po studiích byl jmenován roku 1779 klášterním lékařem
a pověřen opatem Trautmannsdorfem, aby odborně prozkoumal místní „úšovické vody“, zda jsou skutečně léčivé.
Mladý doktor brzy léčivé účinky „úšovických vod“ potvrdil
a opat se rozhodl u pramenů postavit malé lázně. Výstavbu lázní však opat Trautmannsdorf neuskutečnil, neboť
v roce 1789 zemřel. • Jeho následovníci nejevili o lázně příliš
aktivní zájem. První lázeňský dům byl zřízen opatem Hubelem (1791-1801) v blízkosti Mariina pramene jako jednoduchý dřevěný domek s lázněmi. Do dějin počátku Mariánských Lázní se zapsal výrazným písmem až osvícenský
opat Karel Kašpar Reitenberger, jenž byl představeným
kláštera v letech 1813-1827 a je považován za zakladatele města Mariánské Lázně. • Růst osídlení byl soustavný,
i když zatím samovolný a neplánovitý. Mezi roky 1804-1807
nechal Dr. Nehr postavit u Křížového pramene obytnou
budovu městského rázu, která nesla název „Zlatá koule“.
Roku 1808 proběhla první řádná lázeňská sezóna. Roku
1808 byl také poprvé použit název Marienbad (Mariánské
Lázně). Nehrův dům byl přeplněn a lidé projevovali nespokojenost. Opat Pfronger dal proto postavit u Mariina pramene druhý dům – Staré lázně (dnes Centrální). • Z mapy
města okolo roku 1811 je možné vyčíst, že živelně vznikla
dvě centra výstavby. První při Mariině prameni a druhé při
Křížovém prameni. Víme, že do roku 1813 bylo postaveno
v Mariánských Lázních 13 domů. Pak do roku 1818, kdy byly
vyhlášeny veřejným lázeňským místem, stoupl jejich počet
na 16 a v roce 1827, kdy abdikoval opat Reitenberger, již
byl počet 46. • V letech 1817-1818 se začíná objevovat citelný nedostatek zastavovacího plánu. A tak s výnosem ze
6. listopadu 1818, byly Mariánské Lázně prohlášeny zemskou správou za samostatné lázeňské místo. Přichází
i výnos, aby byl pověřen vytvořením zastavovacího plánu
inspektor českého stavebního ředitelství Jiří Fischer. V prvé
polovině 19. století je stavební vývoj Mariánských Lázní
řízen z centra českého zemského stavebního ředitelství
z Prahy. Původní úroveň klasicistní architektury byla dána
českým stavebním ředitelem Jiřím Fischerem. • První skicy zastavovacího plánu byly vedené myšlenkou vytvoření
města dle francouzského vzoru s patrnou osovou symetrií.
Zahradní a urbanistický plán byl schválen roku 1818 podle
návrhu zahradního architekta Václava Skalníka nikoli dle
francouzského, nýbrž podle anglického vzoru. Ve stavebním vývoji města byl schválený urbanistický plán důsledně
dodržován. Ze zachovaných plánů města pak vidíme zcela
logické nenásilné zaplňování vyměřených stavebních míst.
Této kázni napomáhá dané terénní uspořádání s podkovou
vrchů po obvodě městského založení. Zastavovací plán
propojil obě živelně vzniklá centra výstavby v jeden urbanistický celek. Dohled nad přesným dodržováním rozvrhu
svěřila zemská stavební správa staviteli Antonu Thurnerovi.
Na pokračování o stavebním a architektonickém vývoji Mariánských Lázní se můžete těšit v příštím čísle Marinskolázeňských novin.
Pavel Graca
TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007
DENNÍ MENU
Čtvrtek 16.5.
Polévka – Krupicová s vejcem 15
Kuřecí stehno na paprice, těstoviny 75
Vepřové medailonky, hranolky, domácí tatarka 79
Máslový řízek, bramborová kaše, okurka
Zapečené palačinky s tvarohem a rozinkami 65
Pátek 17.5.
Polévka – Gulášová 15
Pečená kachní stehno, červené zelí, knedlík 80
Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurka 79
Vaječná omeleta s rajčaty a šunkou, brambory 69
Ovocné tvarohové knedlíky 68
Pondělí 20.5.
Polévka – Drůbeží vývar s kapáním 15
Vepřová výpečky se špenátem, knedlík 75
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát 75
Hrachová kaše s opečenou uzeninou, okurka 65
Michaný zeleninový salát s kuřecím masem 70
Úterý 21.5.
Polévka – Cibulačka se sýrem 15
Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 79
Pečené kuře, dušená rýže, salát 75
Studený těstovinový salát se šunkou a sýrem 69
Taštičky s povidly, máslo, cukr 60
Středa 22.5.
Polévka – Hrachová s opečeným chlebem 15
Hovězí na slanině, bramborový knedlík 79
Domácí sekaná s bramborovým salátem 70
Smažený vepřový řízek, brambor, salát 75
Míchaný zeleninový salát s uzeným lososem 69
Čtvrtek 23.5.
Polévka – Kulajda 15
Segedínský guláš, houskový knedlík 79
Smažené rybí filé, bramborová kaše 70
Rizoto s vepřovým masem, zeleninou, sýr, okurka 70
Pátek 24.5.
Polévka – Bramboračka 15
Burgundská hovězí pečeně, knedlík 79
Smažený hermelín, brambory,
domácí tatarská omáčka 65
Halušky se zelím a slaninou 70
Míchaný zelenin. salát se šunkou a sýrem, dresink 68
Pondělí 27.5.
Polévka – Hovězí vývar s nudlemi 15
Vepřové maso v mrkvi, těstoviny 75
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Uzená kýta, bramborová kaše, okurka 70
Špagety s boloňskou omáčkou, strouhaný sýr 65
Úterý 28.5.
Polévka – Zelňačka 15
Pečené kuřecí stehno na rozmarýnu, dušená rýže 75
Kuřecí roláda plněná špenátem, šťouchaný bramb. 75
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 70
Zeleninový salát s tuňákem, vejcem a olivami 69
Středa 29.5.
Polévka – Uzená polévka s rýží 15
Plněná paprika s rajskou omáčkou, housk. knedlík 79
Vepřový plátek na žampionech, dušená rýže 75
Smažené kapustové karbanátky, bramborová kaše 69
Bramborové šišky s mákem, máslo, cukr 60
Čtvrtek 30.5.
Polévka – Krupicová s vejcem 15
Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík 79
Brambor. knedlíky plněné uz. masem, zelí, cibulka 75
Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát
Pátek 31.5.
Polévka – Žampiónová 15
Vepřová pečeně s dušeným zelím, knedlík 79
Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 65
Vaječná omeleta se špenátem a žampiony, bramb. 65
Řecký salát, pečivo 69
otevřeno: Po-Pá 9-18 hod.
www.bistrocafe.newyorkml.cz
Strana 8
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
ÚSPĚCH
v ústředním kole
národní soutěže ZUŠ
Výrazného úspěchu v soutěži žáků
ZUŠ dosáhly trumpetistky Kamila Kalodová a Klára Dedková. Pod vedením
Josefa Koreise, učitele hry na trubku
a dirigenta DOM ZUŠ F. Chopina, získaly druhou cenu v ústředním kole národní soutěže ZUŠ v Liberci. Úspěch je
o to cennější, že duo ve stejném složení získalo v ústředním kole již před
třemi lety třetí cenu a mezi nejlepšími
žáky v republice jsou tak již podruhé.
Kamila Kalodová a Klára Dedková
Sbírka
farní charity
Již tradičně se uskutečnila 18. dubna
2013 jarní sbírka Farní charity a obrovské množství oblečení, knih a potřeb pro domácnost bylo odvezeno
z Mar. Lázní a Velké Hleďsebe do
Diakonie Broumov k dalšímu využití.
Souběžná finanční sbírka činila v Mariánských Lázních 2060 Kč a ve Velké
Hleďsebi 930 Kč, bude použita pro
potřeby Domu pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních. Děkujeme
vedení MěÚ v Mar. Lázních a OÚ ve
Velké Hleďsebi za vstřícnost a pomoc
při organizování sbírky. Velmi děkujeme p. Karlu Luňanovi za obětavé
přivážení balíků od lidí, kteří nemohli
přijít sami. Moc děkujeme Technickému a dopravnímu servisu a MHD za
bezplatné vyvěšení plakátů. A v neposlední řadě všem dobrovolným spolupracovníkům v Úšovicích, Mar. Lázních a Velké Hleďsebi za dlouholetou,
vytrvalou a obětavou pomoc při sbírce.
Především však patří velký dík vám,
kteří jste přinášeli věci do sbírky nebo
vhodili do kasičky ušetřené peníze
a všem, kdo jste nám jakkoliv pomohli.
Za všechny potřebné Pán Bůh zaplať.
Kolektiv Farní charity M.L.
16. května 2013
JAK JSME PROŽILI LETOŠNÍ
NOC S ANDERSENEM?
Žáci ze čtvrtých tříd ZŠ Úšovice již po dvanácté měli příležitost prožít společně
v městské knihovně Noc s Andersenem. Tato akce je velmi oblíbená. Celkem
20 žáků letos strávilo večer plný her a společných aktivit. Kromě Andersena
si všichni účastníci připomněli i tvorbu známé ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.
Nejvíce se však vždy všichni těší na soutěž družstev nazvanou „Bludiště“, která
probíhá potmě (s baterkami) ve skladu knih. Literární kvízy, tajenky, doplňovačky, hádanky a nakonec společná spisovatelská činnost – napsání krátké knížky
na dané téma – to vše zaměstnalo děti až téměř do 23.00 hodin. Vůbec se
nenudily. Po celou dobu o ně pečovaly třídní učitelky Jana Wenzlová, Emilie
Bůžková, ředitelka školy Alena Hálová a zejména paní Eva Babuková z dětského oddělení knihovny a paní ředitelka Alena Samková. Všechny děti si odnesly
spoustu odměn a drobných dárků. Zkrátka pobyt v knihovně neměl chybu. Spaní
v netradičním prostředí má své kouzlo nejen pro děti, ale i pro dospělé. Akce splnila i další úkol, byla a je velmi příjemnou a účinnou podporou čtenářství. Každý
účastník, pokud ještě nebyl zaregistrovaným čtenářem, dostal průkazku na půl
roku zdarma, čtenářům byl průkaz na stejnou dobu bezplatně prodloužen. Všem
tímto velice děkuji.
Alena Hálová
MILÉ MAMINKY
A TATÍNKOVÉ,
MARKÉTKA je první miminko, jehož
narození zveřejňujeme v Mariánskolázeňských novinách. Pokud budete mít
zájem, aby i Vaše děťátko mělo památku na svůj vstup do života, kontaktujte
nás na tel. 605 288 641.
Tak prožívaly děti Noc s Andersenem v knihovně.
Markétka Rumlenová
se narodila 24.4.2013.
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Mgr. Daniela Seifertová
Zveme vás k nákupu do prodejny
ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
HLAVNÍ 267, KAMENNÝ DVŮR
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
´ 354 622 205
Kdy: pondělí - pátek 8.30 - 17.00 hodin, sobota 9.00 - 12.00 hodin
Nabízíme:
§ Ortopedické vložky a obuv, berle, hole, inv. vozíky, choditka,
toaletni židle a pomůcky pro sebeobsluhu
§ Kompresivní punčochy, návleky, ortézy, epitézy
§ Obvazový materiál, pomůcky pro inkontinenci, stomické pomůcky
§ Tonometry, glukometry, inhalátory, osobní a nutriční váhy, alkohol testery,
rehabilitační pomůcky
§ Pracovní oděvy
§ Dezinfekční prostředky, masážní přípravky, léčebnou kosmetiku
§ Biopotraviny, čaje, vitamíny
§ Zhotovení ortopedických vložek na míru
Nejkrásnější Voříšek Mariánských Lázní
Těžko bylo v sobotu 3. května na kynologickém cvičišti vybírat. Malí, velcí, černí,
bílí, strakatí, šediví, ti všichni se ucházeli o přízeň diváků a hlavně o jejich fazole.
Jejich počet ve skleničce s číslem korzujících adeptů totiž rozhodl o tom, který
nebo která je nejkrásnější. Celou akci moderovala paní Jaroslava Voltrová, provozovatelka Psího útulku M.L. a předsedkyně kynologického klubu, která, jak mi
prozradila, se od 13 let věnuje psům. Soutěžilo se v několika kategoriích. V první
se předvedli všichni útulkoví krasavci, mezi nimi i čistokrevný bígl, který si také
„odnesl“ 1. cenu. Pak usilovali o prvenství voříšci malé rasy, úplně nejmenší byla
miniaturní 3měsíční čivava, kterou její majitelka musela převážně nosit a které
byla očividně hrozně velká zima. Velcí psi byli impozantní, ale bylo jich nejméně,
myslím, že osm. Poslední kategorií byla Dítě a pes, pro děti do 10 let. Celkově se
zúčastnilo přes třicet čtyřnohých přátel člověka a akce byla příjemným oživením
sobotního jarního dopoledne. Mezitím diváci viděli výcvik poslušnosti psů, zadržení zloděje, překážkového běhu a další. • Paní Voltrové jsem se zeptala, co nového v útulku, který vede od 1. ledna 2013: „Nic světoborného, především jsme
tam uklidili, udali jsme od začátku našeho působení 68 psů, nyní je jich tam 18
a to je pohoda. Spolupracuje s námi spousta lidí, chodí venčit psy, kolikrát mohou jít potřetí a ani už nechtějí, máme i sponzory, kteří nám pomáhají – například
Ing. Budku, který nám vybavil kancelář, dnes dodal ceny, někteří přinesou krmení, vodítka a pro nás je to velká pomoc. Na dnešní akci přispěli: DM drogerie,
VŠ MIE, Ekoakvarium, Framato Rolau, Nová Karna, TV ML, Zverimex, SPOZ
Automobily, s.r.o., kočárová doprava, Úprava srsti psů a koček paní Krupařová,
Vodafon, paní Jirkovská, Elektro Brouček, MUDr. Iva Solařová, ProAktiv, Cup
Vital, Jan Makoň, MUDr. Martina Benová, Jarolsava Korčáková, Uzenářství Jiří
Kroupa.
(dkp)
Zdravotnické potřeby vydáváme na poukazy
všech zdravotních pojišt'oven a přijímáme platební karty
(VISA, VISA ELEKTRONIC, MASTERCARD, MAESTRO A DINERS CLUB)
- ZAJIŠŤUJEME ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU
- POSKYTUJEME ODBORNOU RADU A POMOC
- POMŮCKY VÁM DODÁME NA VAŠI ADRESU
!
při
předložení
kupónu
10% SLEVA
Nejkrásnější útulkoví psi, zprava Tom, Ivan a Rony.
16. května 2013
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 9
SPORT
ORIENTAČNÍ BĚŽCI ODJÍŽDĚLI KAREL PILAŘ PANU UČITELI
Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ SPOKOJENI
Poslední dubnový víkend uspořádal Mariánskolázeňský
orientační klub MLOK 28. ročník vícedenních závodů Jarní
trojúhelník. Závodníků se sjelo kolem tří set, kromě běžců
ze západočeské oblasti přijely početné výpravy z Prahy
a jejího okolí. O mezinárodní nádech se postarali jednotlivci
z několika evropských států. Začínalo se v pátek odpoledne oblastním mistrovstvím ve sprintu se startem a cílem
na louce před stadionem Viktoria Mariánské Lázně. Dobře
si vedli někteří domácí závodníci z řad mládeže. Stříbrné
medaile vyběhli Adéla Postránská (D10L), Martina Chladová (D12) a Mikuláš Janoch (H10L), bronzová skončila
Kateřina Černá (D12). Druhá etapa za mírně sychravého
počasí měla centrum na louce u plaveckého stadionu. Na
běžce v hlavních kategoriích mužů (H21) a žen (D21) čekal bonbónek v podobě hromadného startu. Sobotní meMariánskolázeňská Martina
dailová nadílka byla pro „mloky“ podobná jako předešlý
Chladová vyběhla v domácím
prostředí stříbro v orientačním den. První místo pro mariánskolázeňské barvy získal Vojtěch Bartoš (H16), na druhých příčkách se objevily Kaparkovém sprintu.
teřina Černá, Tereza Straková (D10L) a Klára Straková
(HDR). Na start nedělní etapy, jež měla doběh opět u stadionu Viktoria, se šlo asi
1,5 km do kopce nad bývalou dětskou léčebnu Miramonte. Druhé místo pro mariánskolázeňské barvy získal Vojtěch Bartoš, Štěpánu Šestákovi se dařilo v kategorii H10L, doběhl první. V součtu tří etap neobsadili pořádající „mloci“ žádnou
medailovou pozici. Organizátory nejvíc potěšilo, že si závodníci po všechny dny
pochvalovali kvalitu postavených tratí a dokonce i dobrou úroveň map. Ty byly
z větší části dílem domácích amatérských kartografů. Celkové umístění závodníků z Mar. Lázní v první desítce: D12 – 4. Kateřina Černá, 8. Linda Čechová,
D18 – 4. Magda Sklenářová, H10 – 4. Samuel Janoch, 6. Jonáš Černý, 9. Břetislav Milota, H10L – 4. Mikuláš Janoch.
Josef Milota
FC Rozvoj Trstěnice - SK ZD Křižovatka 5:0 (4:0)
Nejlepší hráči fotbalového zápasu: Svoboda Milan, Kojma Rudolf. Novým trenérem Farmářů se stal zkušený trenér p. Miroslav Zeman. Pod jeho vedením
mužstvo začalo podávat obdivuhodné výkony. Za slunečného dne a slušné
účasti diváků FC Trstěnice A hostilo mužstvo z Křižovatky. Slova trenéra: Musím
pochválit obranu, která plnila má očekávání a nepouštěla soupeře k výrazným
šancím. Museli jsme vynaložit mnoho sil, protože nám bohužel podmáčený terén velmi ztěžoval naše výkony. Velkou chybou u našeho týmu bylo množství
neproměněných šancí, ale na tom zapracujeme. Partnerem mužstva Trstěnic
pro toto utkání byly firmy: Rodinný pivovar Chodovar – pan Plevka Jiří z Chodové Plané, NELAN Cheb s.r.o.- Ing. Jelínek z Chebu, EUTIT s.r.o.- p. Dragoun
Pavel ze Staré Vody u Mar. Lázní. Hráči a realizační tým jim tímto velice děkují.
Pozvánka na fotbal: 18.5., od: 17.00 hod. / SU Hranice : ZD Trstěnice A,19.5.,
od: 14.00 hod. / ZD Trstěnice B : FK Hvězda Cheb B,20.5., od: 18.00 hod. / Trstěnice : Mariánské Lázně / senioři.
TJ/F
Občanské sdružení Obnova
obce Prameny a obec Prameny
si Vás dovolují pozvat na
Obec Drmoul a Klub českých
turistů M.L. pořádá
v neděli 19. 5. 2013 od 14 hodin
ZAHÁJENÍ
lázeňské sezony ODEMYKÁNÍ
rozhledny Panská
Lázeňský park v Pramenech
25.5.2013 od 13 do 15 hod.
Po více než 70 letech, v místě zaniklého
areálu Alžbětiných lázní. V letošním roce
si připomínáme 140. výročí od povýšení
obce Prameny/Sangerberg na město.
Program: Svěcení Rudolfova a Giselina pramene - Páter Augustin Ján
Kováčik, O. Praem; Hudební vystoupení - Dixieland Planá (jazz); Otevření
nového altánku nad vývěry minerálek;
Vernisáž jedinečné výstavy - 140 let
od povýšení Pramenů na město; Prezentace záměru obnovy lázeňského
parku. Po celou dobu trvání akce volný
odběr chutné minerální vody a drobné
občerstvení. Zahájení lázeňské sezony
se koná v bývalém lázeňském parku autobusová zastávka Prameny léčebna, nedaleko obce Prameny u Mariánských Lázní.
V DRMOULU
Startovné: jednotné 20,- Kč (z toho
10 Kč na podporu výstavby Bezručovy
chaty na Lysé hoře)
Doprava: Linkou MHD č.13 v 11.21
hod. od City Servise v Mar. Lázních
s příjezdem konečná Hamrníky v 11.34
hod. Dále pěšky Drmoul. Linkou ČAD
v 12.15 z Mar. Lázní, zast. Panský
vrch v 12.34 h.
Co uvidíme: - od zastávky ČAD Panský
vrch směrem doprava - Židovský
hřbitov, pramen Štolní kyselky, mofetu.. - směrem ke Třem Sekerám rozhledna a informační tabule
Přijďte k nám pobýt!!! Cyklisté – Nabízíme Vám úžasný okruh na nedělní
odpoledne!
Pořadatelé: obec Drmoul a KČT Mariánské Lázně
NEODMLOUVÁ
Už v roce 1957 se v Aši uskutečnil první ročník závodů „O Ašský štít“. A tato tradice vydržela dodnes. Letos se třetí dubnovou neděli konal v okolí vrchu Háj jubilejní 50. ročník. Ašský orientační víkend začal v sobotu klasickým závodem na
mapě Kozina, jejíž prostor se nachází jižně od města na hranicích s Německem.
Drsná kopcovitá krajina se spoustou porostových detailů se nikdy neomrzí. Členové početného Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK vybojovali devět umístění na stupních vítězů. Zajímavé je, že první místa brala pouze mužská
část oddílu. Nedělní závod „O Ašský štít“ – trofej pro nejúspěšnější kolektiv -,
jenž nakonec získali závodníci z KOS Slávia Plzeň (“Mloci“ skončili šestí), byl
zároveň přeborem oblasti na klasické trati. Za slunečného počasí se do lesa vydaly téměř dvě stovky orientačních běžců. Mírně předetailovaná mapa – zvláště v porostech se autor trochu „vyřádil“ – činila občas na postupech i v dohledávkách potíže. Ani v neděli nevyšli Mariánskolázeňští naprázdno. Před závěrečným vyhlašováním přivítal nynější předseda ašských běžců Karel Pilař
i ty, kteří odvedli v průkopnických dobách orientačního běhu na Ašsku spoustu
neocenitelné práce. Byl to zakladatel oddílu a jeho dlouholetý předseda Vladimír
Šulc a jeho následovník Anatol Podhajský. Při té příležitosti vzpomněl Pilař, jak
se k orientačnímu běhu vlastně dostal: „Pan Šulc, učitel matematiky a fyziky na
základní škole, nám jednou oznámil, že odteď budeme běhat orientační běh. Šel
jsem hned na první trénink a už jsem zůstal. Panu učiteli se přece neodmlouvá.“
Výsledky – sobota: Linie – 1. Jonáš Černý, D12 – 2. Kateřina Černá (Mar.
Lázně), D35 – 2. Jana Bartošová, 3. Petra Bischofová, D45 – 2. Stanislava Opavová, H12 – 1. Václav Bartoš, H16 – 1. Vojtěch Bartoš, H45 – 1. Jan Michalec,
H55 – 2. Jan Fišák (Mar. Lázně).
Výsledky – neděle: Linie – 3. Jonáš Černý, D55 – 1. Stanislava Opavová, H16
– 1. Vojtěch Bartoš, 3. Vít Macura, H20 – 3. Jan Macura, H35 – 3. Josef Milota,
H45 – 3. Pavel Bína, H55 – 2. Jan Fišák.
Josef Milota
Mezinárodní mistrovství ČR
na dlouhé ploché dráze
O nepříznivém víkendu 11. a 12.
května se konalo na dlouhé ploché dráze Mistrovství
ČR. Na první dvou místech se
umístili čeští jezdci Josef Franc
a Richard Wolf, bronz si odnesl Angličan Andrew Appleton.
Dlouholetého spíkra Miroslava
Čmejlu, který závod moderoval,
jsem požádala o zhodnocení:
„Dráha byla dnes velmi náročná,
perfektně upravená a pro všechny stejná a kvalitní. Jsem rád, že
Tři nejlepší jezdci z Mezinárodního mistrovství ČR
přála našim jezdcům, protože oni
v Mariánských Lázních.
už se dostávají do světové třídy a
oba zde pojedou 2. června, kdy se tady, na jediné dlouhé ploché dráze, pojede
kvalifikace mistrovství světa. Jde o důležitý závod, protože z něj ti nejlepší závodníci postupují do tzv. challenge, který je nezbytný pro případný postup do série
světových finále 2014. Pořadatelé z AMK jsou považováni za jedny z nejlepších,
stejně tak jako stadion, který je znám po celém světě. Z Čechů startuje kromě
dvou jmenovaných ještě Aleš Dryml. Zvu tedy všechny milovníky rychlých motorek na 2. června 2013, kdy se v Mariánských Lázních jede kvalifikace mistrovství světa. Přijďte podpořit naše jezdce.“
(dkp)
Začátkem května přišli zpěváčci ze školy JIH potěšit svým zpěvem obyvatele Domova pro seniory v Úšovicích.
Ke Dni matek nejen zazpívali, ale potěšili všechny také pěknými básničkami a pečlivě vyrobenými přáníčky.
Strana 10
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
16. května 2013
KULTURA
Čarodějnice Lidé se k nám rádi vracejí
na Krakonoši
Ony vlastně létaly, či spíše pobíhaly
nejen v areálu Krakonoše, ale zpočátku hlavně v Bohemia parku. Sešly
se tam 27. dubna, ještě v předvečer
jejich oficiálního dne D. A nutno říct,
že i když ženský rod převládal, byli
zastoupení i páni čarodějové. Na obou
místech pro ně byly kromě buřtíků na
opékání připraveny různé hry a soutěže, které potom vyvrcholily předvedením nejlepších masek. Bohužel, jak
podotkl pan Radek Míka, provozovatel
parku Boheminium, celé akci trochu
ublížila „příšerná“ předpověď počasí,
která se ale u nás naštěstí nevyplnila,
nicméně odradila spoustu potencionálních zájemců, ale ti, kteří přišli, ať
to byly odpoledne děti nebo večer dospělí, si užili radovánek, zlatého moku,
muziky - Starých pánů z Tachova a buřtíků i grilovaného masa a bavili
se, i když sv. Petr moc sluníčka ten
den skutečně nepustil. .Ale atrakce – kolo štěstí, projížďky na koních,
divadélko, dětská diskotéka, malování
a další fungovaly, takže se nikdo nenudil – děti ani rodiče, kteří si večer
poseděli u vatry.
(dkp)
Park Boheminium otevřel brány letos o něco později než obvykle. Dlouhá
zima, sníh a led nedovolily krokusům, z nichž se těší naši první hosté,
v březnu povystrčit hlavičky. Sezóna pro modely českých památek začala až
v polovině dubna. Pana Radka Míky, tvůrce parku Boheminium, jsem se zeptala,
jak letos zahájili a co plánují: „Přestože park jsme uvedli do provozu o 3 neděle
později, věřím, že sezona bude dobrá. Návštěvnící mají zájem, ptají se na nové
modely, na naše plány, vracejí se. Budeme se těšit na věrné příznivce, ale i na
další, kteří nás teprve objevují. Jarním hitem byl dokončený model hradu Bezděz i jedno překvapení - maketa unikátní technické památky. V září loňského
roku na svatého Václava jsme představili model památného kostela sv. Petra
na Budči a návštěvníky upozornili, že v roce 2013 naše práce poputuje na jednu
z nejvýznamějších letošních výstav. Prognóza se naplnila. Výstava k příležitosti
1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu se koná v Zemském muzeu
v Brně, v září se stěhuje do Prahy. Park Boheminium do této expozice dodal
nejen jmenovaný model Budečské rotundy, ale přes zimu naši modeláři vyrobili
i další církevní stavby, dnes již zaniklé památky z dob Velkomoravské říše. Tvořili
jsme náročné rekonstrukce podle archeologických výzkumů, modely konzultovali s odborníky. Od podzima bude naše dílo vystaveno v Anežském klášteře
v Praze.“ – Když Vás tak poslouchám, park Boehminium čeká zajímavá budoucnost. – “Zadavatelem modelů byl Archeologický ústav Akademie věd ČR
a Moravské zemské muzeum. A nejen tyto instituce rozhodovaly o libretu, kde
modelové rekonstrukce mají významný podíl na tváři výstavy. Řekl bych, že nás
začíná vnímat i odborná veřejnost, zabodovali jsme také u Ministersrva kultury
ČR. Proto věřím, že do budoucna naše modelářská praxe osloví i jiné subjekty
a budeme pracovat pro další muzea či zajímavá místa v Čechách i na Moravě.“
– To je vynikající, jste asi jediní v republice? – „Zatím ano. Ti, co se o něco
podobného pokoušeli, to buď dělali přemrštěně draho a výsledek se nedostavil,
viz. projekt miniparku v Břeclavi, nebo se jim nedařilo. V Mariánských Lázních
jsme v tomto opravdu novátoři a stále postupujeme kupředu. Věříme, že práce,
kterou děláme, má smysl.“
(dkp)
CHEBSKÁ 255
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Tel.: 608 816 070
Galerie Atrium
v hotelu Hvězda
každou st, čt, ne
od 20.00 h.
Vás zve na vernisáž a následnou výstavu obrazů německého výtvarníka p.
Martina P. Junga, která proběhne od
4.6. - 2.7.2013. Zahájení vernisáže
4. června v 18.00 hodin.
Pestrý program
RC Morrison
Zajímavé koncerty čekají návštěvníky
hamrnického rockového klubu v druhé polovině května.V pátek 17. 5. se
v rámci akce INDIE NIGHT představí
dvě ambiciózní kapely. Pražští Nano
patří k největším objevům loňského
roku na české klubové scéně a jejich
koncerty vždy bývají energickou kombinací kytarových a elektronických
hudebních vlivů s nečekaně autentickým soundem. The Osels z Plzně
představují trio mladíků vezoucích se
na vlně současného rock´n´rollu. Poslední májový víkend přinese dvě žánrově zcela odlišné akce. Sting & Police Tribute Band připomene v pátek
24. 5. největší hity svých vzorů, a to
v zajímavých úpravách s ženským
vokálem v čele. Sobota 25. 5. bude
pro změnu patřit příznivcům punku &
r´n´r. Těšit se mohou na kapely Unholy Preachers (Praha), S.A.S.
(Nýřany) a Special Guest (Amberg,
Německo). Nenechte si ujít možnost
vychutnat si živě své oblíbence, nebo
naopak poznat něco úplně nového.
Za RC Morrison Hloušek
OLDIES
VEČERY
Kostel sv. Petra na Budči.
AXEL T. SCHMIDT
Městské muzeum vás zve na zajímavou
výstavu německého výtvarníka Axel T.
Schmidta, jehož tvorba je ovlivněna
skutečností, že ledovce tají a znovu se
objevuje to, co v nich zůstávalo skryto.
WRAPDESIGN
POLEPÍME
i vaše auto
B 605 003 063
www.wrapseigne.cz
[email protected]
POZVÁNKA
na kolonádu
„Kolonáda plná hudby, zpěvu a tance“ se jmenuje pořad, ve kterém
se představují již od roku 2008 žáci
ZUŠ Fryderyka Chopina na mariánskolázeňské kolonádě. Stejně jako
v předchozích letech, i letos uslyší návštěvníci kolonády všechny soubory,
které ve škole fungují, jako hosté se
představí členové česko-německého bigbandu z Německa. Další součástí programu bude vystoupení žáků
tanečního oddělení a výstava prací
výtvarného oboru. Součástí programu bude také výtvarná dílna pro děti.
Program začíná 19. května ve 13,30
u hotelu Bohemia vystoupením DOM
a mažoretek a následně průvodem na
kolonádu. Součástí programu je také
koncert v kostele u kolonády od 17,15.
Celé odpoledne vyvrcholí večerním
programem na kolonádě od 19 do cca
21 hodin.
S TÍMTO KUPONEM
20% sleva
na konzumaci
16. května 2013
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledáme pomoc při výuce 8r. chlapce
s autist. rysy na odpoledne. 3 hod ob týden.
Nabízíme seriozní plat. Možnost spec. pedagog. vzdělání. Tel.: 602462206
• ZŠ praktická a speciální Mar. Lázně
přijme kreativního UČITELE speciálního
pedagoga. Nástup 1.9.2013. Info: 728
166 026.
• Výkup nemovitostí, peníze na ruku do
48 hodin. (Vykupujeme i nemovitosti
v exekuci) Tel: 606786713
• Prodám rohový počítačový stůl (skládací). Tel.: 354 602 467
• Nabízím starší funkční BTV 55cm se setoboxem a ovladačem, funkční, za Persil
prášek. Tel.: 606592101.
• Pronajmu přízemní byt 2 + 1v cihlovém
domě na Hlavní třídě v Mar. Lázních. Nájemné 6 000,-Kč, popl. 3 500Kč. Tel.:
737264264.
• Hotel Saint Georg v Mar. Lázních hledá
osobu pro ubytování hostů v odpoledních
a večerních hodinách (3x týdně). Částečná znalost němčiny podmínkou. Informace
pouze po telefonu: 603 244 914.
• Prodám sekretář z 1. republiky, kulatou remosku 30cm, zahradu v osadě Bažantnice
v Úšovicích. 606950811, [email protected]
• Pronajmu byt 2 + 1 v Dol. Žandově,
1. patro, podmínka pravidelný měsíční příjem + dva nájmy dopředu, cena bez energie
2 400,-Kč. Tel.: 737347512.
• Prodám garáž Panská Pole, Husova ul.
Tel.: 602832046.
• Pronajmu garáž v Úšovicích – konečná trolejbusu, elektřina zavedena, nájem
1 000,-Kč/měs. Terl.: 608661578.
• Do zubní ordinace přijmu zdravotní sestru.
SB-DENT s.r.o. Dr. Šilov. Tel.: 774209589.
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
• Pronajmu zařízenou garsoniéru v Úšovicích, pouze starší ženě, cena 4 500,-Kč
celkem. Tel.: 604825021 od 18.00 do 20.00
hodin.
• Prodám byt větších rozměrů. Tel.:
354622389 od 19.30 do 21.30 hodin.
• Pronajmu 2 + 1 podkrovní, nekuřácký.
Nájem 4 600,-Kč + zálohy 3 600,-Kč, kauce 8 000,-Kč. Tel.:776308056, www.byty.
wz.cz.
• Prodám dvourychlostní babetu – automat.
Nutná oprava. Tel.: 608700460.
• Restaurace Lion – Kubáň, Husova ul.
Vás zve na denní menu – plévka, hlavní
jídlo, zákusek 78,-Kč. Jídla dle nabídky od
68,- - 75,-.
• Prodám rodinný domek s malou hospůdkou – možnost i jiného využití. Rozumná
cena. Důvod prodeje stáří – stěhování.
Tel.:604942855.
• Prodám nebo vyměním rodinný dům ve
Valech za byt a doplatek. Tel.: 668898500.
• MM Reality přijme do svých řad hypotéčního specialistu. Nabízíme vám více než
obvyklý standard Díky rozsáhlé síti 110
poboček máme neustále rozvíjející se klientský kmen, kterému můžeme nabídnout
financováni od vice než 20 bankovních i nebankovních institucí. Zařaďte se mezi nás.
Tel.: 739007421
• Pronajmu byt 1 + 1 komplet zařízený do
konce října pro 1, max. 2 osoby. Platba
5 000,-Kč vč. energií. Tel.: 737149655.
• Prodám palivové dřevo – smrk a buk, štípané – dobrá cena. Tel.: 702003918.
• Prodám kráječ na chleba elektrický, nový,
v záruce. Cena 150,-Kč, tel.: 606337520
• Prodám byt 1 + KK v soukr. vlastnictví ve
společ. domě v Úšovicích o vel. 36 m2 +
sklep 3,6 m2. Tel..732589688, 354625818.
• Pronajmu zařízenou garsonku v Úšovicích, nájem + energie 6 000,- + kauce. Tel.:
721602656.
24. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
pořádané z pověření SČHAK ve dnech 1. – 2. června 2013
sobota 1. června 2013 ------------------------------------------------------------------------Î 12.30 Řešitelský přebor v řešení úloh SUDOKU pro příchozí
Î 14.00 Řešitelský přebor jednotlivců (GRAND PRIX) v řešení logických úloh
Î 16.20 Vyhlášení vítězů 19. ročníku tradiční korespondenční soutěže „Lázeňské
oříšky“
Î 16.30 LÁZEŇSKÝ POHÁREK – „Memoriál M. Kučavy“ - 24. ročník přeborů
v řešení hádanek a křížovek již osvědčených autorů
Î večer: Tradiční posezení v klubovně na ploché dráze
neděle 2. června 2013 -------------------------------------------------------------------------Î 8.00 Řešitelský přebor jednotlivců (GRAND PRIX) v řešení hádanek a křížovek
ve dvou kategoriích o poháry města Mariánské Lázně
Soutěže se uskuteční v ZŠ Úšovice, Školní náměstí 472 (při příjezdu od Plzně
odbočit doprava před benzinovou stanicí OMV)
Bližší informace: Věra Kučavová - mobil – 737 439 355, e-mail: V.Kucavova@
seznam.cz K prožití krásných chvilek mezi přáteli Vás všechny zvou Lázeňáci
LUŠTĚTE S NÁMI - 5. KOLO
5. SOUTĚŽNÍ PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA
Počátkem 19. století působí v Chebu kočovné společnosti pouze krátkodobě.
Např. Edmund von Weber (otec Carla Marii von Webera), který působil v Karlových Varech, požádal, aby směl 4 týdny hrát i v Chebu. … (viz 1. tajenka) úřad
mu vyhověl. Na repertoáru společnosti Georga Schantrocha … (viz 2. tajenka)
již celou řadu oper (např. Isouardovu Popelku či Holbainova Fridolina), komedií
i aktovek. Vystupoval zde i vídeňský operní pěvec Jan J. Dirzka, v souboru kromě
ředitele hrála i jeho manželka paní Therese, dcery Lina a Nanette a Wilhelm Valet
s manželkou. S velkým úspěchem uváděla společnost Schillerovu hru Úklady a láska.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Pečárkotvará houba; ochranný koš; stříbrná mince. - B. 1. TAJENKA. - C. Meditační slabika; hudební nástroj; zuřivost; počáteční nastavení
parametrů. - D. Ohrada pro skot ohrazená trnitým křovím; dobytek; ponapské
království; hinduistické označení nejvyššího božství. – E. Plnokrevník; domácí
zvíře; dobrý; džezový styl. - F. Vize; přípravek na koupání; pánský oblek; vyorávač brambor. - G. SPZ Liberce; srbský moučný závitek; seskupení; kasino. - H.
Poloha v józe; lhůta (z ruštiny); kolatura; římské číslo. - I. 2. TAJENKA. - J.
Přípravek na pěstování pleti; despota; palach.
SVISLE: 1. Část básně; suché zbytky nadzemních částí obilí. - 2. Puklina; východočeský vrch; chemická sloučenina. - 3. Zkratka naší univerzity; alžírské
víno; končetiny. - 4. Balkánský pokrm; součást silic jehličnatých stromů. - 5.
Korálový ostrov; část projevu; maloasijská bohyně plodivé síly. - 6. Citoslovce
pohrdání; indická záclonovina; sada. - 7. Evropské plavidlo; hudební nástroj;
záhy. - 8. Veršotepec; šachista. - 9. Balkánská objemová jednotka; element
chůze; popěvek. - 10. Pramének; prudký závan; vysoušeč vlasů. - 11. Ukazovací zájmeno; bavlněný satén; kus látky. - 12. Jízdou opotřebovaný; vraná. - 13.
Léčky; planetka; islandská hora. - 14. Kmen v Gambii; náš zpěvák; pár. - 15.
Dloubat; sovětský vzpěrač (Jaan, nar. 1944, OH 1972).
Řešení křížovky (vyplněný obrazec) zasílejte do 15. června 2013 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 35301 Mar. Lázně, e-mailem na
adresu [email protected] Do slosování stačí tajenky nebo alespoň jedno
sudoku.
VK
O krále „Sudoku“ - 5. soutěžní kolo
KLASICKÉ
Vyplňte tabulku čísly 1 - 9 tak, aby
v každém řádku, sloupci a každém
ohraničeném čtverci 3x3 bylo každé
z nich právě jednou.
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….
!
Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma)
Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
Text inzerátu:
2
A
KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní
Strana 11
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641
Řešení
úloh
3. kola
TROJKOVÉ
Vyplňte tabulku čísly 00, 01,02, 10, 11,
12, 20, 21 a 22 tak, aby se neopakovala (viz klasika). V některých políčkách je již polovina čísla.
Strana 12
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
16. května 2013
ZAČNĚTE ŠETŘIT VAŠE PENÍZE
ZA ELEKTRICKOU ENERGII !!!!!
!
"!#"
!"#$#%&#$
'()
*
+
,-&#$#%&#$
Ceny elektrické energie jsou stále vyšší a vyšší a všichni za ně platíme stále více
a více peněz. Co s takovým trendem naděláme??? Naštěstí se vyvíjí i technologie, která šetří spotřebovanou el. energii. Tímto narážím na LED technologii!!!
Tato technologie spoří až 85% elektrické energie při svícení LED žárovkou oproti
klasické žárovce. Jak poznáme kvalitní LED žárovku? U LED žárovek je třeba
koukat na světelný tok. Světelný tok se udává v lumenech a dnes mají žárovky
zhruba 70-90 lumenů na 1 watt příkonu. Tudíž 9wattová LED žárovka o výkonu 750lm nahradí klasickou 60W žárovku. Jaké jsou výhody / nevýhody LED
žárovek? Výhody: - nízká spotřeba energie – zhruba 15-20% oproti klasickým
žárovkám - okamžitý náběh světla – výhoda oproti úsporným žárovkám - dlouhá životnost – min. 30 000h - jsou ekologické – neobsahují rtuť - neomezený
spínací cyklus /zapnout-vypnout/. Nevýhody: - vyšší pořizovací cena??? Ano,
tato nevýhoda vyšší pořizovací ceny byla donedávna velmi zásadní, protože
cena LED žárovek se pohybovala kolem 400-600Kč/ks a návratnost této investice při průměrném domácím svícení byla několik let. Nyní firma Neo-Neon CZ
a společnost Elektro Expert /na Chebské ulici v obchodním centru Nová Chebská/
připravily pro zákazníky velmi zajímavou nabídku LED žárovek značek Best-LED
a Neo-Neon. Nabízí několik základních modelů žárovek GU10,MR16 (bodové
žárovky), klasické žárovky se závitem E14 a E27. Ceny těchto žárovek se pohybují od 79,- Kč za bodovky a od 199,- Kč za klasickou žárovku E27. Tímto
bych rád vyvrátil nevýhodu vyšší pořizovací ceny, neboť při svícení 3h denně
se investice do LED žárovek vrátí maximálně do jednoho roku!!! To už je velmi
zajímavá investice s velmi krátkou návratností!!! Rádi bychom vás pozvali do
prodejny Elektro Expert v obchodním centru Nová Chebská, kde si můžete tyto
žárovky zakoupit a vyzkoušet. Zároveň na všechny tyto žárovky poskytujeme
záruku 2 let a garanci vrácení peněz bez udání důvodu do 30dnů!!! Jsme velice
rádi, že můžeme pomoci lidem uspořit velkou část elektrické energie, jejíž cena
má stále vzrůstající tendenci a můžete touto technologií ušetřit i VY!!! Kolik ušetříte na jedné klasické žárovce? Jak jsem zmínil 9WLED = 60Wklasiky. Každou
hodinu svícení ušetříte 51W – při svícení 1000h/ročně, to je přesně 51KW. Cena
kwh pro domácnost je nyní kolem 5kč. Tudíž ušetříte 255Kč za 1000h svícení.
Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme rádi, že můžeme přispět k celkové úspoře
elektrické energie!!!
ČTRNÁCTIDENÍK MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY, redakce Tepelská 867/3a, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 605 288 641, e-mail: [email protected], [email protected],
vydavatel společnost V.D.O. Group s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, evidenční číslo MK ČR E 21175, šéfredaktor Jana Drahokoupilová. Za obsah, formulaci a původnost příspěvku ručí autor článku.
Download

mln02_13 - Mariánskolázeňské Noviny