Mnoviny
ariánskolázenské
23. leden 2014 Ě číslo 2. Ě ročník II. Ě cena 15 Kč
NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled‘sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart
CO NAJDETE NA
V Lilu už se pracuje
Kotel na biomasu už je
ve zkušebním provozu
Î Program kina, ZSO
Î Royal Golf Klub Mariánské Lázně
Î Soukromá škola Čtyřlístek
stránkách čísla 2
O lidech, kteří proslavili Mariánské
Lázně i za hranicemi. Mezi ně nesporně
patří sochařka Ludmila Seefried Matějková, která sice není přímo rodačka z Mariánských Lázní, ale žila zde až do dospělosti
a stále se sem vrací za svou dcerou, sestrou a jejich rodinami… … více na str. 5
Î Nový sběrný dvůr otevřen. V pátek 10.
ledna byl v areálu TDS slavnostně otevřen
za přítomnosti představitelů města v čele
s panem starostou Zdeňkem Králem a zástupců Technického a dopravního servisu
(TDS) v čele s ředitelem panem Danielem
Javůrkem nový sběrný dvůr odpadů (SDO),
který bude sloužit občanům města ve stejné
době jako ten původní… .. více na str. 7
V tomto čísle si přečtete:
Î
Î
Î
Zápis ve Čtyřlístku
V sobotu 18. 1. byl zahájen XIII. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Mariánské
Lázně, jenž je součástí seriálu Czech tour 2013/2014. V neděli zasedlo k šachovnicím v hotelu
Polonia přes 130 účastníků ze všech koutů světa – od nejmladších po nejstarší. Turnaj končí
v sobotu 25. 1. 2014. Podrobné výsledky jsou k dispozici na: http//www.czechtour.net/cz/.
Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života
Naposledy jsme se viděli v první den školního roku. Co je u vás nového? – „Vcelku nic, je tu klid, počet dětí se nezměnil, to
očekáváme až příští rok. Od září by měl fungovat celý první stupeň + 6. třída. Měli jsme Den otevřených dveří spojený s výtvarnou
dílnou a musím říct, že byl docela velký zájem, spousta příjemných setkání. Přišel i místostarosta Petr Horký.“ – Jak to bude vypadat s tou letošní třídou, kde je několik ročníků? – „Uvidíme, jaká bude situace na konci prázdnin, ale pokud bude dost prvňáků,
bude pohromadě 1. a 2. třída a 3. až pátá třída, tzn. 2 třídy prvního stupně. Máme už také připraveny další dvě učebny na příští rok.“
– Jste škola pro děti vyžadující zvláštní péči. – „No, nemusí ji vyžadovat, mohou ji také chtít :-) -je tu ale luxus individuálního
přístupu. Pracují v rodinném, klidném prostředí.“ – Projevuje se to nějak na jejich prospívání? – „Je na nich vidět pohoda, myslím, že vnímají pozitivní vliv prostředí, nejsou žádné problémy.“ – Máte nějaké negativní zkušenosti s malým počtem žáků? –
„S malým počtem ne, ale různorodost věku v jedné třídě obnáší větší nároky na přípravu pedagogů. Děti se učí pracovat jiným způsobem,
samostatněji.“ – To ale není na škodu. Učíte Vy a paní učitelka Šályová? – „Ano, pro příští rok budeme samozřejmě shánět ještě další
kantory, i když to vypadá, že už je hodně předmětů pokrytých.“ – Už jste měli nějakou kontrolu? – Pouze hygienu a ta byla velmi spokojená.“ – Máte vyučovací jazyk angličtinu? – „Ne, češtinu, ale máme rozšířené vyučování angličtiny od 1. třídy a angličtina se také
prolíná ostatními předměty. Angličtina od 1. třídy se nám osvědčila. Řeč se dětem přirozenou hrou dostává do paměti, gramatika přichází
až později.“ – Líbí se dětem ve vaší škole? – „Jsem přesvědčená, že ano. Nejlepší hodnocení pro nás je, když se jim nechce domů, jako to
bylo třeba před Vánoci.“ – Co družina? – „Ta je podle zájmu rodičů. V rámci družiny děti chodí společně na oběd do Bio vegetky. Je to oběd
v klidu, bez fronty, sedíme u jednoho stolu, děti si zvykly na méně obvyklá jídla a chutná jim, oběd stojí 38 Kč, k pití mají čistou vodu.“
– Shrneme-li naše povídání, jste Vy, rodiče i děti spokojeni. Máte nějaké přání?
–„ Ano, aby se naše řady rozšířily, aby se
nám dařilo dětem pomáhat najít jejich směr,
motivaci, zorientovat se ve světě kolem
a připravit se na život v něm.“
(dkp) V sobotu 4. 1. vyšlo do ulic Mariánských Lázní, Velké Hleďsebe, Dr-
V pátek a v sobotu 17. a 18. ledna 2014
se konal v soukromé základní škole
Čtyřlístek zápis nejen do 1. tříd.
Když jsem tam přišla po 16. hodině,
bylo na chodbách skutečně živo. Děti si
hrály, stavěly, hledaly vlka a myslivce, vše
s nějakým záměrem dospělých. Maminky,
která přivedla k zápisu svého budoucího
prvňáčka Davídka, jsem se zeptala, proč si
vybrala právě tuto malou školičku, řekla:
„Protože splňuje všechna moje očekávání,
vše, co si představuji pod základní školou rodinného typu. Je tu malý počet dětí
a myslím si, že je to pro mého syna to
pravé. Navíc Čtyřlístek tak trochu znám,
byla jsem u jeho zrodu.“ Podobně se vyjádřila i druhá maminka malého Kristiána,
fotka se bohužel nepovedla. Paní ředitelka
Straková byla překvapena zájmem rodičů.
Do 1. třídy je zapsáno 8 dětí.
(dkp)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
ANKETA
MLN č. 2 - Dodržujete svá
novoroční předsevzetí?
Ano (98)
Snažím se
Ne (117)
(61)
CELKOVÝ POČET HLASŮ: 276
PARTNEŘI
mariánskolázeňských novin
moulu, Vlkovic, Valů, Lázní Kynžvart, Úterý a Plané u M.L. 28 skupinek se čtyřmi zahraničními studenty, 29. chodila v neděli v Závišíně
a Zádubu.
Celkem se zapojilo 76 koledníků - dětí a mladistvých (z toho 7 zahraničních studentů dva již čtvrtým rokem) a 34 dospělých. „Pro skupinky, které chodily celý den, nám dobří
lidé připravili na 17 místech oběd. Sbírka se za ty roky velmi rozrostla, podílí se na ní
stále více občanů z Mariánských Lázní a okolí, rodiče dětí, učitelé a velmi nám pomáhají
noviny a MLtelevize,“ řekla mi ředitelka Farní charity Ing. Rita Urbanová. „Všichni
nám vycházejí vstříc, Charita mohla bezplatně vylepit plakáty, MHD vozila 4.1. skupinky zdarma. Tradičně nám pomáhá se zapečetěním a rozpečetěním kasiček pí. Selárová
z MÚ a ve své pauze přebírají peníze pracovníci České spořitelny. Manželé Čechovi
uspořádali malý koncert v Domově pro seniory a v neděli Fontána uspořádala koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, na který přišlo i dost lázeňských hostů - Češi, Němci, Rusové, Rakušané, sbírka se letos prodloužila až do 11.1. Je až neskutečné, nicméně
ohromně potěšující, kolik se najde lidí, kteří jsou ochotni něco udělat pro dobrou věc
zdarma a ve svém volném čase.“ Celkem Tříkrálová sbírka vynesla 163 225 Kč + 165
eur (cca 4 455 Kč). Z toho na benefičním koncertu se vybralo 2 950 Kč. Lidé už na
koledníky čekají a někteří jsou zarmouceni, že se k nim nedostali. I když se děti snaží
obejít celé město, někdy to prostě nevyjde. Ale krásná myšlenka pomoci potřebným byla
bohatě naplněna díky všem, kteří se v ní angažovali, a hlavně díky koledníkům a jejich
doprovodu.
Výtěžek je určen rodinám a bližním v nouzi u nás i v zahraničí. 65% získaných prostředků, které se vrátí do M.L., bude využito na příspěvek pro Domov pro matky s dětmi
v Aši (spádová oblast i pro M.L.), na podporu integrace lidí bez domova – Dům pro
občany bez vlastního bytu v M.L., pro sociální projekty Diecézní charity Plzeň, pro kontaktní péči o osamělé seniory, pro finanční podporu sociálně slabých rodin s více dětmi
a pomoc postiženým živelnými pohromami.
(dkp)
Davídek s maminkou.
Najdete nás na facebooku
facebook.com/MarianskolazenskeNoviny
Vycházíme každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 6. února 2014
(Příspěvky posílejte do pátku 31. 1. do 12.00 hodin.)
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
10.
schůzka Klubu MLN
7. ledna v podvečer se v Bistru café na
Tepelské ulici sešli vydavatelé a redakce
MLN s představiteli Asociace cestovního ruchu a Komise cestovního ruchu.
Přítomni byli: Ing. Kalivoda, Ing. Vrána, JUDr. Veselý, Ing Šnajdr, Ing. Veselý
se synem, p. Müller (sen.), RNDr. Horký,
Ing. Richter, paní Monsportová, Ing. Vaniš, pánové Rumlena a Müller (jun.), paní
Hrdá, Mgr. Denková, paní Drahokoupilová, pan Větrovský, pí. Švedová. Hovořilo
se samozřejmě o cestovním ruchu, o podpoře mladých lidí, o potřebě Kulturního
a sportovního informačního servisu, který
by připravovala redakce novin. Debata
byla rozsáhlá a plodná. Důležitý byl výsledek - spolupráce ACR a KLCR s novinami a pravidelné informace o činnosti
obou organizací. Ing. Vaniš, který vlastně
zastupoval veřejnost, hovořil o nutnosti
všímat si nejen kladných věcí ve městě,
ale i nešvarů a psát o nich.
Příští Klub bude věnován novým
spolupracovníkům MLN a bude se konat 4. února 2014 na stejném místě od
18.00. Je otevřen všem, kteří nám chtějí cokoliv sdělit nebo jen poslouchat,
o čem se hovoří.
(dkp)
PŮJČKA
AŽ DO DOMU
Půjčíme Vám
5000,- až 50.000,bez ručení
VÝHODY:
p žádné skryté poplatky
p seriózní jednání
p rychlé vyřízení u Vás doma
p po schválení půjčka vyplacena
v hotovosti do dvou dnů
p tato půjčka patří k nejlevnějším v ČR
KONTAKTUJTE NAŠEHO
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Mariánské Lázně a okolí
Po-Pá 10:00-18:00
na telefonu 602 460 945
Půjčky poskytuje HELP FINANCIAL s.r.o.
Čtenáři reagují...
Vážená redakce MN,
v posledním vydání (jednalo se o č. 16) se
objevila informace pana Kandráče o zvýšení stočného. Koukal jsem na stránky
Chevaku a zjistil jsem, že informace o ceně
nebyla uvedena správně. Z pozice čtenáře
bych chtěl požádat, aby v příštím čísle byl
otisknut krátký článek, kde jsou informace
uvedeny na pravou míru.
TISKOVÁ OPRAVA pro cenu
vodného a stočného v roce 2014
Představenstvo společnosti CHEVAK
Cheb, a.s. na základě analýzy podmínek
Operačního programu Životní prostředí
a po posouzení provozních nákladů,
schválilo ceny za dodávku pitné vody
a odvádění odpadní vody pro rok 2014.
Cena vodného se nemění a zůstává na
ceně 34,50 Kč a cena stočného bude upravena z 31 Kč na 34,50 Kč za m3 bez DPH.
Steffen Zagermann, ředitel Chevak a.s. M.L.
Poděkování firmě Eutit
Vedení ÚSP Mnichov velmi děkuje firmě
EUTIT s.r.o.,Slévárna čediče a eucoru, zastoupené panem jednatelem Pavlem Dragounem, za finanční podporu pro klientky
Domova „Pramen“ v Mnichově. Díky této
podpoře mohou žít daleko aktivnějším
způsobem života. Ing. Monika Šumová
SAUNA CAFÉ
První luxusní samoobslužná finská sauna
v Mariánských Lázních v Dvořákově ul. č. 533
REZERVACE NA TELEFONU:
604 612 198
PROVOZNÍ DOBA SAUNY:
Pondělí - Pátek 09.00-22.00 hod.;
Sobota - Neděle 10.00-22.00 hod.
PRONÁJEM ROMANTICKÉ SAUNY:
20.00-09.00 hod.
Přijďte si odpočinout a zarelaxovat…
Sobota 25.1.2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 10:00 – 14:00 h.
GALERIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH OSOBNOSTÍ
Strana 2
23. leden 2014
Ing. Jan Budka
opoziční zastupitel, (bezpartijní), věk 61 let
Osobní krédo: ,,Navraťme sport dětem a veřejnosti”- ,,Sportem proti drogám”
Kolik let jste aktivně činný v politice Mariánských Lázní? Aktivně jsem v komunální politice 8let.
Dlouhodobě jsem se zabýval organizováním sportovních aktivit ve městě již dříve. Firma SPORT-SERVIS
ML, kterou jsem založil s panem Karlem Svobodou,
zajišťovala léta i například řadu ročníků Dětských
olympiád, Sportovního plesu s vyhlášením nejlepších
sportovců města a dalších charitativních akcí, kde
jsem zabezpečoval finanční prostředky zejména pro
mládežnický hokej.
Hodláte kandidovat do Městského zastupitelstva
Mariánských Lázní v roce 2014? Pokud by zůstala nezměněná politická garnitura tak nikoliv. Nemá smysl sedět v zastupitelstvu, kde je na zásadní kauzy
domluveno 11-12 zastupitelů a váš opačný názor je okamžitě transplantován do
osobní nepřátelské polohy. Budu se však dále významně angažovat ve sportu
v ML a to nejen v hokeji a golfu! Pokud se však objeví nové subjekty a vstoupí
do politiky více mladých lidí, jsem ochoten se ještě jedno období angažovat
a pomoci jim, aby nebyli smeteni zkušenými politickými harcovníky.
Co se Vám osobně podařilo prosadit pro naše město v městském zastupitelstvu? Jsem čistokrevný sporťák. Angažuji se v hokeji, kde jsem prezidentem, v Royal Golf Clubu jsem předseda komise mládeže. Jsem aktivní
ve Sportovní komisi města. Pomáhám řadě klubů s osvětou ohledně dotací
a fondu sportu, spoluorganizuji řadu sportovních a společenských akcí. Oživil
jsem spolu s Tenis Agens a Léčebnými lázněmi opět éru Sportovních plesů
a ocenění nejlepších sportovců města. Čili svou činností, aktivitou a neústupností se nám podařilo přesvědčit radu a zastupitelstvo vzít sportovce na vědomí
a vytvářet jim lepší podmínky. Mám z toho radost, jelikož se na tom podílela
celá Sportovní komise, která v posledním roce patří k velmi pracovitým.
Jaké jsou vaše ambice, čeho chcete ještě dosáhnout v tomto období MZ?
Pro mě je důležité, aby podmínky vybojované pro sportovce platily dlouhodobě
a dále, aby byly přístupné pro všechny kluby. Tedy, aby koncepce se nevytvářela pro pár vyvolených, ale pro všechny bez rozdílu.
Co považujete za svůj hlavní cíl, pokud budete znovu kandidovat do
MZ? Promiňte, ale to si nechám zatím pro sebe, tady se totiž strašně opisuje. :-)
Jak hodnotíte práci MZ a vedení města za uplynulé volební období jako
týmu? Chybí mi tam férovost v jednání a respektování jiného názoru napříč
politickým spektrem. Dané chlapské slovo tady má malou váhu. Vytvořená
koalice je účelová, nejednotná, v některých rozumných projektech zklame
a v jiných nerozumných se spojí. Jsme hodně bohaté město, když všechny tyto
zářezy do rozpočtu přežijeme. Dávám obyčejně tento příklad: Město postavilo
novou školku za téměř 80 milionů Kč a stačilo ji opravit za 8-12 milionů. Pro
tento rozpočet jsem opravdu nemohl hlasovat! Školka jistě ano, ale ne za takovou ránu. Proto tvrdím, že 5-6 milionů na podporu sportovních klubů není
nikterak přehnaná částka. A to zejména proto, že kluby už nejsou financovány
z centra jako dříve, ale na sport dostává od loňska tyto prostředky z ministerstva město. Jinak podporuji všechny rozumné projekty,co zlepší infrastrukturu
města a zviditelní ho.
Je každá investice v našem
městě nutnou investicí ?
Šetřit, šetřit a šetřit. Tím se v poslední době musí řídit nejen domácnosti, ale také města a obce. Výjimkou nejsou ani Mariánské Lázně.
I proto jsem rád, že se mi podařilo prosadit nákup systému elektronického zadávání
zakázek, který byl spuštěn ve druhé čtvrtině letošního roku. Inspirovaly mě hlavně úspory v Chebu, kde díky elektronickým aukcím ušetřili přes 20 milionů korun, a to za necelý
první rok jejich používání. Pro představu - za tuto sumu je možné opravit dvě ulice nebo
třeba postavit dvě pěkná dětská hřiště. U nás v Mariánských Lázních jsme letos ušetřili
asi 9 milionů korun (jak vyčíslil na stránkách města tiskový mluvčí). Pro začátek to
není tak špatné, ale jistě by bylo zajímavější vyčíslit úsporu oproti již provedeným akcím podobného charakteru. Ta čísla by byla dozajista mnohem veselejší. A je pomyslná
sklenice poloplná nebo poloprázdná? Devět milionů korun není málo, ale částka by jistě
mohla být vyšší. Stejný systém by se měl podle mého názoru používat nejen pro městské
zakázky, ale také pro výběrová řízení u příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem, popřípadě i městských pronájmů a prodejů.
Je ale pravdou, že ani samotné elektronické zadávání zakázek není samospasitelné.
Přiznám se, že mě zaskočil článek, který se nedávno objevil na stránkách města. Představitelé města v něm uvádějí, slovy tiskového mluvčího, jak je město zvelebováno.
Investovalo totiž 26 milionů korun a tou největší investicí po solárních panelech byla
oprava Nákladní ulice. Proč se ale nemluví také o tom, že Nákladní ulice vzala za své
při rekonstrukci Nádražního náměstí a výstavbě terminálu? Možná jen proto, že ulice se
jmenuje Nákladní, tak zde kdosi povolil průjezd těžkým nákladním vozům stavebních
firem. Kdyby ale náklaďáky jezdily jinudy, nemusela se ulice opravovat a peníze by
bylo možno využít na opravy jiných komunikací a chodníků, které to potřebují již delší
čas…
Ing. Miloslav Vrána, zastupitel
23. leden 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 3
ZPRÁVY Z RADNICE
Malý
počet míst v MŠ
Místostarosta Petr Horký: „V pondě-
lí 14. ledna měla městská rada na pořadu
jednání o mateřských školách. Je překvapivé, jak, i když jich máme jen pět, fungují
rozdílně. My jako zřizovatelé pochopitelně nevidíme ani do pedagogického procesu ani do platů učitelek, ale do ekonomiky
ano a shledali jsme, že jsou poměrně velké
rozdíly v nákladovosti školek. Na Třešňovce jsme například zjistili příliš vysoké
faktury za teplo, proto jsme kontaktovali
ředitele spol. Dalkia a on slíbil, že se podívají, zda tam nejsou nějaké úniky tepla.
I náklady na jednoho žáka jsou ve školkách
poměrně rozdílné, tím se budeme zabývat.
Největší problém je, na rozdíl od jiných
měst, malý počet míst v našich MŠ. V roce
2012/2013 už nefungovala jedna MŠ, která byla umístěna v bývalé obchodní akademii, a bohužel několik rodičů neumístilo
své děti v těchto zařízeních. Máme také
poměrně velké množství žáčků z okolních
obcí. Tím jsme se také zabývali, protože
pochopitelně jsou obce, které mají vlastní
MŠ, a tady nevidíme důvod proč umísťovat
tyto děti v našich školkách. Pro obce bez
MŠ fungujeme samozřejmě jako spádová
obec a budeme se snažit, abychom přijali
všechny děti z Mariánských Lázní.“ (dkp)
Rozpočet obce
Městskou pokladnu je třeba dobře střežit.
V té mariánskolázeňské máme skoro čtvrt miliardy, konkrétně jde o částku
233.446.500 Kč. Na straně výdajů je počítáno se sumou ještě vyšší, 292.861.500
Kč. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný a rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
59.415.000 Kč je dán předpokládaným
přijetím dotací. Pravděpodobně se podaří
splnit úkol, aby rozpočet za loňský rok
2013 skončil jako vyrovnaný nebo s přebytkem. To je dobře, protože město není
v situaci, kdy by si mohlo dovolit utrácet
peníze, nebo se zadlužovat. Příjmy obce
jsou dané: především daňové, pak kapitálové a v přijatých dotacích. Zajímavější
jsou však výdaje. Ty jsou buď běžné (použité hlavně na každodenní provoz obce,
v následujících letech už z nich nebude
žádný přímý užitek) a kapitálové (investice do majetku obce, z kterého by měl být
užitek i v následujících letech).
Běžné výdaje pro rok 2014 jsou ve
výši 228.946.500 Kč. Lehkým výpočtem
zjistíme, že výdaje, resp. investice do majetku obce jsou prakticky pouze z dotačních peněz. To už tak kladně nevyznívá.
Dá se říci, že projídáme svoji budoucnost
- dáváme příliš mnoho na provoz a příliš
málo do investic. Průměrný výdaj města
na obyvatele činí 20.471 Kč což nás řadí
na 31. místo ze 131 sledovaných obcí.
V kraji vede Boží Dar s výdaji 286.000 Kč
na jednoho obyvatele. Mezi největší investice letošního roku bude patřit rekonstrukce ZUŠ, čtvrtá část rekonstrukce parků
a úpravy kolem bazénu. Proces schvalování rozpočtu je dán zákonem. Nejprve je
rozpočet projednáván ve finančním výboru
a následně v radě obce, po připomínkách je
předán zastupitelstvu. To jediné má právo
rozpočet schvalovat. V příštím článku se
budeme věnovat organizacím, které spravuje město. Ing. Miloslav Vrána, zastupitel
Podle zákona MŠMT ČR č. 561/2004 Sb. § 46 odst.1 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,
a to v souladu s § 36 odst. 4 a 5, ředitelé základních škol v Mariánských Lázních:
Mgr. František Kurka – ZŠ JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, přísp.o.
PaedDr. Alena Hálová – ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Školní nám. 472, přísp.o.
Mgr. Luboš Borka – ZŠ praktická a speciální, Mariánské Lázně,Vítězství 29, přísp.o.
oznamují rodičům, že
ZÁPIS DĚTÍ
do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních pro školní rok 2014/2015 se bude konat
v pátek 24. ledna 2014 od 15.00 do 18.00 hodin,
v sobotu 25. ledna 2014 od 9.00 hodin do 12.00 hodin,
v ZŠ praktické a speciální bude zápis probíhat pouze
v pátek 24. ledna 2014 od 14.00 do 16.00 hod.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a děti po odkladu
povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přivedou děti k zápisu,
přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Žádáme zákonné zástupce žáků, aby děti umisťovali do „spádové školy“ v souladu
s obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně č. 6/2009 o školských obvodech
základních škol, které jsou níže uvedeny. O případné změně školy rozhodne na žádost
zákonného zástupce po zápisu příslušný ředitel školy.
ŠKOLSKÉ OBVODY:
ZŠ JIH, Mar. Lázně, Komenského 459, přísp.org.
Anglická
Kollárova
Pod Panoramou
Bezejmenná Komenského Poštovní
B.Němcové Křižíkova
Pramenská
Družstevní
Lázeňská
Příčná
Dřevěná
Lesní
Příkrá
Dusíkova
Libušina
Purkyňova
Dvořákova
Lidická
Reitenbergerova
Dykova
Luční
Ruská
Fibichova
Lužická
Smetanova
Goethovo n. Masarykova Stavbařů
Hlavní třída Máchova
Třebízského
Husova
Mánesova
Tyršova
Chebská
Mírové nám. U Nemocnice
Chopinova
Mladějovského U Pily
Ibsenova
Na Třešňovce Úzká
Janáčkova
Na Výsluní
V Sadech
Jiráskova
Nádražní nám. Vrchlického
Jugoslávská Nákladní
Zeyerova
Karlovarská Nehrova
Žižkova
Klíčova
Nerudova
ZŠ Úšovice, Mar. Lázně, Školní nám. 472, přísp.org.
Americká
Na Průhonu
Škroupova
Bažantnice
Na Voře dole Tepelská
Boční
Na Voře nahoře Tomáškova
Čapkova
Na Vyhlídce U Mlékárny
Česká
Okružní
U Ploché dráhy
Dobrovského Palackého
U Rybníčka
Dukelská
Plzeňská
U Tvrze
Dyleňská
Podhorská
U Zastávky
Franze Kafky Polní
Ve Vilkách
Havlíčkova Potoční
Vítězství
Hroznatova Průběžná
Za Školou
Ke Kasárnům Přátelství
Za Tratí
Ke Kostelu
Seifertova
Zahradní
Kosmonautů Skalníkova
Zelená
Krátká
Stavební Mlýn 1. máje
Kubelíkova Šafaříkova
17. listopadu
Ladova
Školní
Mládežnická Školní nám.
OBCE:
Vlkovice, Milhostov, Ovesné Kladruby,
Rájov, Mnichov, Sítiny, Zádub-Závišín, Prameny
ČÁSTI OBCE:
Kladská, Chotěnov-Skláře, Stanoviště
Pro ZŠ praktickou a speciální, Mar. Lázně, Vítězství 29, přísp.org., platí oba školské obvody.
Živnostenský úřad informuje….
Prodejci lihovin budou muset mít koncesi
Dne 17.10.2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č.j. 309/2013 Sb.
Na základě této novely se mění příloha č. 3 živnostenského zákona, kde u koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín,
medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) se na konec doplňují
slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
1) Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty
první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi,
anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
Koncesi dostane každý obchodník, který o ni požádá, stát ale získá přehled o tom, ve
kterých obchodech se tvrdý alkohol prodává. Přijetí žádosti o koncesi podanou dle bodu
1 nepodléhá správnímu poplatku.
Novela se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na
podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních
prostředcích (§ 44 živnostenského zákona).
O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin musí požádat
i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“,
resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V této
souvislosti doporučujeme, z důvodu právní jistoty, aby o koncesi pro prodej požádali
i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům.
Ing, Jiří Šrámek, vedoucí živnostenského úřadu
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA
Mariánské Lázně:
www.muml.cz
V Lilu už se pracuje
Zastupitelstvo spolu s radou pronajalo
budovu Lil firmě PIKAZ STAV s.r.o.
s tím, že pokud budou dodržena pravidla hry, to znamená do konce roku
2015 zrekonstruuje objekt, odkoupí Lil
za cenu 30 mil korun, nájmy za dobu
rekonstrukce se od této částky odečtou.
„Musím konstatovat,“ řekl pan místostarosta, „že firma do dnešního dne
dodržela všechny své závazky, zaplatila
i poměrnou část nájmu za rok 2013 a celý
nájem za rok 2014. Podle mých informací
nastoupila 8. ledna udržovací četa a začala
se základními udržovacími pracemi. Současně se zpracovává i definitivní projekt
nejen na budovu, ale i na okolní pozemky,
aby nebyl narušen vzhled areálu. Firma
tam chce mít své reprezentační zázemí,
dále tam bude restaurace a několik pokojů
a nabídla budoucí reprezentační prostory
pro potřeby města.“
(dkp)
V Mariánských Lázních se
objevil nový léčivý pramen
Při hledání vlastního zdroje vody, který by byl využívaný pro potřeby městského bazénu, se při průzkumném vrtu
objevil nový pramen. Ten sice není
vhodný do plaveckého bazénu, ale zato
se zdá být velice vhodný pro pitné kůry
a léčivé koupele.
Tento nečekaný zdroj léčivé vody bude
přiřazen do správy městské organizace
Lázeňské lesy s.r.o, kterou rada města
v závěru loňského roku určila správcem
volných zdrojů minerálních pramenů na
území města. Momentálně mohou mít Mariánské Lázně k dispozici několik zdrojů v
Pottově údolí, které nevyužívají Léčebné
Lázně Mariánské Lázně a.s..
Vedení města zvažuje vybudování druhého páteřního minerálkovodu a za úplatu
nabízení zájemcům připojení tak, jako je
tomu v Karlových Varech. V současné
době již začaly přípravné práce a byla vybrána firma, která má za úkol zpracovat
studii proveditelnosti.
Je třeba také říci, že podobný záměr
má i společnost Cristal Palace a.s., která
už dokonce získala potřebná povolení od
Českého inspektorátu lázní a provádí průzkumné odběry z volných zdrojů v okolí
Ferdinandova pramene.
Pokud budou všechny tyto záměry realizovány, může se stát, že v Mariánských
Lázních budou nakonec místo jednoho
hned tři minerálkovody.
rk
Kotel na biomasu
ve zkušebním provozu
Na konci roku 2013 byl uveden do
zkušebního provozu kotel na biomasu
- štěpku. Firma Dalkia investovala do
této akce 150 mil. korun. Součástí dohody bylo, že se Dalkia pokusí minimálně
nezvyšovat cenu, naopak snižovat, a to se
také děje. V roce 2013 byla cena bez DPH
526/1 gigajoule, od 1. ledna je 508 Kč a od
1. března to bude 488 Kč. Spol. Dalkia dodržuje dohody.
(dkp)
Strana 4
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Redakce zveřejňuje práce, které obdržela v rámci soutěže
vyhlášené na konci minulého roku na dané téma..
První dvě od Anny Sýkorové a Martiny Ladmanové jsou
v tomto čísle, třetí od Petra Mitáše bude otisknuta v čísle 3
,
Velká Hledsebe
Město perspektivy nebo jen
víkendového pobytu ze Slevomatu?
Krásné město skýtající možnosti, nebo jen dutý bonbon s pozlátkem navrchu?
Mariánské Lázně se řadí bezpochyby k nejkrásnějším místům České republiky – rozlehlé parky, léčebné procedury, zdravý vzduch. Bydlení zde je nádherné, komu jinému se naskýtá denně tak krásný výhled?
Problém se však objevuje v momentě, kdy lidé chtějí odejít do práce nebo jen žít
obyčejný život střední třídy. Nejprve mladí odejdou z města studovat a pak? Už se jednoduše nevrátí.
Odpovědí na otázku „proč“ by se mohlo objevit hned několik. Jako první aspekt
se jeví již zmíněná pracovní místa. Projdeme-li si v hlavě profese, které je zde možno
vykonávat i s vysokoškolským titulem, uplatnění najde možná hrstka učitelů, několik
manažerů v cestovním ruchu a pár těch, kdo měli štěstí a utrhli místo těm, jejichž čas
už vypršel. Nejspíš se nemůže nikdo divit, že absolventům univerzit často nepřipadají
atraktivní místa za kasou v nákupních střediscích, které jsou zde četně zastoupeny.
Je skvělé, že žijeme v městě, po kterém je radost se projít. Nicméně by stálo za úvahu
probudit se ze snu města krás a začít vytvářet možnosti pro lidi, kteří by tu rádi pracovali
a byli dobří v oboru, který vystudovali; dbát na kvalitu míst již obsazených a nebránit
se projektům, které by třeba pozměnily ráz města, ale snažily by se ho utvořit pro žití.
Nedostatkem pracovních míst často vzniká situace, kdy člověk musí dojíždět, a na
řadu přichází téma dopravy. Tento problém se stává čím dál více aktuální jak v rámci
dopravy po městě – diskutované zrušení trolejbusů, tak i v rámci vlakové dopravy. Trolejbusy: snaha o zrušení něčeho, co funguje a je silně využíváno – bude tato tendence
pokračovat? I u vlakových spojů dochází k postupnému rušení, mizení, a možná časem
nastane úplné vymizení. Dojet na západ? Do Plzně se dostaneme, ale za její okraj velmi
těžko a nebo nanejvýš do doby brzkého odpoledne.
Aby nastala změna, která by mohla z Mariánských Lázní udělat něco víc než jen
město pro víkendový pobyt ze Slevomatu, jehož nabídky se stávají čím dál častější, jako
nejdůležitější bych viděla klást důraz na vytváření nových pracovní míst, snažit se, aby
se obyvatelé mohli pohybovat jak po městě, tak i za jeho branami kvalitní hromadnou
dopravou. Nicméně jako nejdůležitější vidím něco dělat, nežít ve snu smetánky a krásného lázeňského města, jelikož to už je v dnešní době málo a ocení ho pouze hosté, dnes už
často jen ze zmiňovaného portálu.
(Anna Sýkorová)
23. leden 2014
Obklady
Dlažby
Stavební Chemie
Sanitární keramika
Laminátové podlahy
Vinylové podlahy
Proč odcházejí mladí lidé z tak krásného města, jako jsou Mariánské Lázně?
Mariánské Lázně získaly 10 miliónů nad svůj rozpočet a vy máte rozhodnout, kam je investovat a proč.
bydlení? Těžko.
Nyní se podívejme na méně závažnou, přesto zásadní, oblast – kulturu. Chápu, že
jsme lázeňské město a zábava by měla mít nějakou úroveň, ale vážně je nutné, aby většina akcí byla pro věkový průměr sedmdesáti let? Případně čistě pro intelektuály? Je
pravda, že za poslední roky se místní akce začínají přizpůsobovat i mladšímu publiku,
přesto se vyhýbají tomu vyloženě mladému.
A co se týká sportovního vyžití? Neustále se divím, proč město nejde s dobou a nepodpoří tak populární sport, jakým je in-line bruslení. Parky by po menší úpravě mohly
sloužit nejen k procházkám a vylákaly by ven mnohem více věkových skupin, než je
tomu doteď. Stejně, jako se to podařilo s lyžařským areálem, tam se zabaví jak děti, tak
i ti postarší.
Ano, Mariánské Lázně jsou nádherné město, ale teprve až na otázku „Co by tu
mělo mladé lidi držet?“ odpovíme jinak než mlčením, můžeme se divit, proč se stěhují
pryč. A snad se ani nebude čemu divit, protože mladí nám tu zůstanou.
(Martina Ladmanová)
Chebská 492, Mariánské Lázně
1. patro v prodejně
dětská móda KUKI a NORD BLANC
ZPROSTŘEDKUJEME VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD
od známých a renomovaných cestovních kanceláří
Nabízíme pobytové, letní i zimní, poznávací, sportovní, domácí i zahraniční, zájezdy pro děti,
speciální pro imobilní spoluobčany a jejich rodiny, termální lázně, wellness pobyty..
· Zaměřujeme se na dotované pobyty pro seniory · Zajistíme pojištění, víza, parkování u letiště ·
Odpočinek, lenošení, sport a poznání nových kultur - zajistí naše CA KUKI tour !
!
www.kukitour.cz
Když jsem v devatenácti letech při slavnostním předávání maturitních vysvědčení
uslyšela z úst ředitele školy slova: „Doufám, že se co nejvíc z vás do Mariánských Lázní
vrátí,“ v duchu jsem propukla v hlasitý smích. Navenek vzhledem k vážnosti situace
postačil všeříkající široký úsměv a dle výrazu mých tehdejších spolužáků jsem nebyla
jediná, kterou toto přání pobavilo. Kdo by se chtěl vracet do Mariánských Lázní? Co by
dělal tady, ve městě důchodců? Sice jsem se o pár let později opravdu vrátila, ale důvodem rozhodně nebyl čistý vzduch, rozkvetlé parky a jedinečná kolonáda. Základním
nedostatkem našeho města je málo pracovních příležitostí.
V dnešní době řada mladých touží po kariéře anebo aspoň slušné práci. Kromě hotelnictví zde těžko najdeme obor, ve kterém by své touhy mohli uskutečnit. Deset (pomyslných) miliónů, které Mariánské Lázně získaly nad svůj rozpočet, bych tedy jednoznačně
použila na vytvoření pracovních míst mimo turismus právě pro absolventy z jiných škol,
než je ta hotelová. S tím souvisí i předražené nemovitosti. Proč je u nás koupě bytu nákladnější než v jiném velikostně srovnatelném městě? Jak si má mladý člověk, kterého
kvůli nedostatku zkušeností přijmou jen v hůře placeném zaměstnání, pořídit vlastní
při předložení
kuponu
sleva
500 Kč
23. leden 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 5
KULTURA
Lázeňský hotel Hvězda vás zve na
vernisáž výstavy obrazů
MICHALA
DUDÁŠE
4. 2. 2014 v 18.00 hodin
MICHAL DUDÁŠ - pražský výtvarník Michal D. se narodil v r. 1963 v Praze, kde
se svou rodinou také žije, pracuje a tvoří.
Od dob dospívání měl velmi blízko ke
grafické tvorbě, ke knihám, tisku a vůbec
k „papíru“ – vyučil se knihtiskařem a začal
pracovat jako grafik. Nástup počítačových technologií ho zastihl v polygrafickém oboru a poslední dvě dekády pracuje jako grafik DTP. Těžko si představit
člověka, který by měl profesí tak blízko
k výtvarnému umění a který by se nepokusil o svou vlastní uměleckou tvorbu. Michal Dudáš je žákem akad. malířky prof.
Věry Volfové a volné tvorbě (kresbě, plastice, olejomalbě a grafice) se věnuje již po
mnoho let. S jeho působivými pracemi
jsme se mohli setkat dokonce na několika
samostatných výstavách v Praze. Za svou
uměleckou práci získal i tato ocenění:
– Praha 2000 – evropské město kultury, 2000
– Nakladatelství Knižní klub a Balios, 2000
KINO SLAVIA
Nerudova 437, Mariánské Lázně
tel.: 354 622 347 • www.kinoslavia.cz
Î 23.- 26. ledna, 17,00 hod. Her-
kules: Zrození legendy,
akční USA
Î 23.- 29. ledna, 19,30 hod.
Vejška, komedie ČR
Î 25.- 26. ledna, 15,00 hod. Putování s dinosaury 3D, dobrodružný rodinný USA
Î 27.- 29. ledna, 17,00 hod. Něžné vlny, komedie ČR
Î 30. – 31. ledna 17.00 – Zlodějka knih - válečné drama USA
Î 30. 1. – 2. 2. 19.30 Jack Ryan
– thriller USA
Î 1. - 2.2. 17.00 – Mrňouskové
– anim., rodinný Francie
Î 4. – 5. 2. – Krásno –černá komedie ČR
Î 4. – 5. 2. 19.30 – 12 let v řetězech – drama/ životopis USA
Î 6. – 9. 2. 17.00 Lego 3D –
anim./rodin. USA
Î 6. – 12. 2. 19.30 – Dědictví –
komedie ČR
O lidech, kteří proslavili
Mariánské Lázně i za hranicemi
(víte-li o někom, napište nám)
Mezi ně nesporně patří sochařka Ludmila Seefried Matějková, která
sice není přímo rodačka z Mariánských Lázní, ale žila zde až do dospělosti a stále se sem vrací za svou dcerou, sestrou a jejich rodinami.
Ludmila Seefried Matějková se narodila v Heřmanově Městci roku 1938, maturovala
v Praze na Výtvarné škole v roce 1956, kde studovala sochařství u Marie Uchytilové.
V roce 1967 získala stipendium pro studium na Vysoké škole výtvarných umění v západním Berlíně, kde se provdala, usadila a kde pracuje dodnes jako sochařka na volné noze.
Vytvořila mimořádné dílo, které vzbuzuje obdiv na celém světě. Zkušenost bezpráví
a útlaku z dětství a mládí se dodnes promítá do její tvorby, která zahrnuje dramatické
motivy násilí, ale i tiché vnitřní drama lidské duše, jako je vykořenění, samota či ztráta
sebeúcty. Výrazné jsou zejména práce ze 70. let provedené v laminátu. Její sochy vycházejí z přímé reality, jsou stylizovanými portréty konkrétních lidí z autorčina života nebo
z berlínských ulic. Jsou to postavy plně a hluboce lidské. Kromě laminátu Matějková
využívá sádru, pálenou hlínu, dřevo a mramor. Je často prezentovaná na přehlídkách
v Německu, Rakousku, Itálii, ale i jinde, v Berlíně má několik monumentálních realizací
ve volném prostoru. V Čechách mohla poprvé vystavovat v roce 1992. V současné době
až do konce ledna má výstavu v pražském Topičově salonu, Národní tř. 9. Výstava představuje průřez sochařskou tvorbou Ludmily Matějkové v časovém záběru od šedesátých
let po současnost. V Čechách jde o druhou přehlídku v tomto rozsahu.
Jako sochařka se L.S. Matějková angažuje ve výtvarných spolcích v Německu. Roku
1990 je zakládající členkou „Künstlersonderbund - Realismus in Deutschland“ v Berlíně, 1994 je přijata do „Darmstädter Sezession“, roku 1998 je zakládající členkou internacionální umělecké společnosti „Pro Arte Vivendi“ v Berlíně a o dva roky později
její pobočky v Mariánských Lázních. Cílem projektů společnosti je využití síly umění
jako komunikačního prostředku a příspěvek ke sjednocení evropských národů. Výstavy
a kulturní akce obou zemí mají za úkol představit veřejnosti současné umění jak české,
tak německé. Významným činitelem jsou několikadenní setkání umělců, které podporují
snahy v odbourání politických bariér. Projekty zaštítilo velvyslanectví České republiky v Berlíně a velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze. Kromě toho jsou
podporovány Česko-německým fondem budoucnosti a česko-německou parlamentární
skupinou Německého parlamentu.
Přesto, že celý život žije v Berlíně, rozhodli se s manželem odejít „na stará kolena“
z ruchu velkoměsta do Čech, do klidného prostředí Drmoulu, kde žije její dcera. Nebude to stěhování jednoduché, protože Ludmila má početnou rodinu svých, vesměs
v životní velikosti, „lidí“. Teď nastává problém, kam je umístit, aby je mohla obdivovat
i veřejnost. Až se toto dilema vyřeší, přistěhuje se i autorka a bude se určitě snažit vzkřísit společnost ProArte Vivendi. Její přítomnost a zmíněná společnost budou určitě podporou kultury nejen v našem městě, ale i v regionu.
(dkp)
Ludmila Seefried Matějková.
Metro.
Postřehy našich
čtenářů
Krásně upravené ústí Lidické ulice
na Hlavní třídu i s osvětlením
Koncerty Západočeského
symfonického orchestru
pátek 31. ledna 2014
v 19.30 hodin, Společenský dům Casino Mariánské Lázně: C.
P. E. Bach Sinfonia
F dur (uvedeno k 300.
výročí narození skladatele). J. K. Vaňhal - Koncert pro kontrabas
a orchestr Es dur. W. A. Mozart - Symfonie
č. 36 C dur (Linecká). Vilém Stadtherr –
kontrabas. Martin Peschík – dirigent.
Změna programu vyhrazena!
Západočeský symfonický orchestr o.p.s.,
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, tel:
354 622 141, [email protected], www.zso.cz
Î
Proč zůstala vedle hotelu Cristal Palace
brána do čínské restaurace, i když je toto
zařízení už dávno pryč? Ten, kdo ji postavil,
nemá povinnost ji odstranit?
Strana 6
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
23. leden 2014
Mariánskolázeňský vánoční trh
– ohlédnutí za 8. ročníkem
K poslechu a tanci zahraje 25.1.2014
Lázeňské duo Josef Koreis a Emanuel Laffar
Objednávky a rezervace: 602 607 087
Čtenáři nám píší…
Vážení, předem bych chtěla poděkovat za
čtenáře časopisu, který vydáváte.
Pravidelně chodím do čítárny knihovny v Mariánských Lázních a Váš časopis čtu jako první
a přečtu jej od prvního písmenka až dokonce.
Myslím, že Mariánské Lázně si takový časopis
zaslouží. Přesto, že zde nežiji od narození, muSuché listí se k Vánocům nehodí.
sím říci, že je to město velmi neobvyklé a krásné. O to víc mne mrzí, když zde nejde všechno tak, jak by mělo, ale to je problém doby, ve
které žijeme. Myslím ale, že určité maličkosti by se daly úplně jednoduše zvládnout.
Na vánoční svátky k nám přijeli známí ze zahraničí, a tak hned první den jsme je
vzali do Chodové Plané do Skály a pak jsme byli obdivovat výzdobu na náměstí v Plané.
Byli naprosto nadšeni, a tak se druhý den nesmírně těšili na Mariánské Lázně. Tentokrát
byli absolutně zklamáni. Dívali jsme se na určité věci jejich očima a nebylo to dobré.
V centru města před prodejnou knih je na sloupu přivázaný karton, na kterém je reklama
na nějakou akci, která se odehrála už v létě. Za karton lidé zastrkují všelijaké odpadky
a vypadá to hnusně. Chodníky na Hlavní třídě jsou pokryty vrstvou suchého listí a někde
ta vrstva je opravdu k Vánocům nepatřičná. Také jsme je vzali na hřbitov a oni, jak jsou
zvyklí na perfektní hřbitovy v Německu, byli v šoku. Na jedné z cestiček je hluboká díra
a někdo přes ní hodil prkno,které každou chvíli kdosi odkopne. O nějakém úklidu listí
vůbec nemluvím. Dokonce po návštěvě jednoho podniku na Hlavní třídě k nám při placení přišla česky špatně mluvící žena a na účtu, který měla vyjetý z pokladny, začala škrtat
a čísla různě přepisovat, až došla k sumě o víc
než 100 Kč menší. Je fakt, že se nám omlouvala, ale proč to dělala, jsme vůbec nepochopili.
Naši známí byli též udiveni z výzdoby Hlavní
ulice. Pořád nemohli pochopit, že vánoční výzdoba jsou ty malé modré světelné trojúhelníky, které jsou na každém druhém, někdy až třetím sloupu. Docela nás to mrzelo, protože toto
jsou přece úplné maličkosti. Ještě jedna věc,
Sloup před knihkupectvím.
kterou jsme jim nemohli vysvětlit, a to, že
na místě synagogy se bude stavět obytný
dům s komerčními prostory. To nechápeme ani my. Jinak ještě jednou díky za Vaši
práci a hlavně Vám přejeme, aby tento časopis dlouho vydržel a v té kvalitě, jako je.
Napsal nám pan Jiří Capouch, že sly- Hodně úspěchů do roku 2014.
S pozdravem Ludmila Horáková.
šel zprávu o zrušení areálu u Prelátova
pramene.
Psali jsme sice o zřízení Správy městských sportovišť a o přesunu některých Proč byl bazén o svátcích zavřený a proč
hřišť a sportovišť pod tuto organizaci, ale je odstávka v lednu a ne například v čerpřesto jsem požádala pana Kandráče, aby venci, kdy je možnost koupání v přína tuto otázku odpověděl. – „Je to samo- rodě? - Tiskový mluvčí zjistil odpověď
zřejmě hloupost. Prelát od tohoto roku (p. Michal Kandráč): O svátcích (25., 26.
přechází pod Správu městských sportovišť a 27. měli zaměstnanci dovolenou. Oda nic nekončí. Dráček se pouze dál nechtěl stávka se koná z popudu hygieny, je dlouo Prelát starat, proto ta změna. Jednala o tom hodobě naplánovaná a termín se nedal
rada i zastupitelstvo.“ Michal Kandráč
změnit.
Otázka pro pana
M. Kandráče
Před šesti týdny bylo v Mariánských Lázních opravdu živo. Druhý adventní víkend se kolonáda již po osmé proměnila ve vánoční tržiště,
jeviště i hlediště.
Během čtyřdenní akce vystoupilo 32 souborů, sborů, kapel a divadelních spolků. Celkem přes 600 účinkujících. Zazněly tradiční české koledy ve všech možných podobách,
folklór, Rybova mše, gospely, jazz, dechovka, rock, funky…tančilo se, hrálo se divadlo,
sochalo se z ledu, vyráběly se vánoční dárky a ozdoby, soutěžilo se, hlasovalo a vyhrávalo. Vypilo se několik hektolitrů svařeného vína, o něco méně punče, medoviny.
Proběhlo mnoho příjemných setkání a klábosení. Trh navštívilo během 4 dnů několik
tisíc místních občanů, přespolních i zahraničních turistů.
Přímé ohlasy byly převážně kladné, návštěvníci si pochvalovali především rozmanitý
program, což je hlavní gró této akce. Programem se snažíme konkurovat větším městům,
kde mají víc prostředků, větší počet obyvatel a hlavně mají živá náměstí!
Mariánskolázeňské noviny vyhlásily anketu, zda vánoční trh splnil očekávání. Dle ankety u hodně hlasujících nesplnil. Bohužel nikdo neměl konkrétní připomínky. Přiznám
se, že mě to zarazilo. Ale po dlouhých debatách a hledání „zakopaného psa“ jsme došli
k tomuto závěru:
Kolonáda, kde se trh koná, vytváří krásnou a romantickou kulisu, navíc poskytne
přístřešek když prší, sněží, padají trakaře. Ale upřímně. Kolik místních občanů zajde
na kolonádu, když se tam nic zrovna neděje? V jiných městech jsou trhy na náměstí,
což bývá většinou centrum města, kudy projde denně několik tisíc lidí tak jako tak. Na
trhu se zastaví, dají si svařáček a jdou dál. My ty lidi musíme na kolonádu dostat! Proto
těch 600 účinkujících. Oni mají totiž babičky, dědečky, bratry, sestry, rodiče…. V Mariánských Lázních jsou náměstí dvě, která ale nikdy jako klasická náměstí nefungovala.
Goethovo a Mírové. Obě se nacházejí v lázeňské zóně, která je bohužel umrtvená. Stejně
tak kolonáda. V zimním období dokonce najdete před kolonádou zábrany s varovnými
cedulkami, že cesty jsou neudržované a vstup je jen na vlastní nebezpečí.
Nejčastější výtkou od začátku, co trh pořádáme (r. 2005), je, že trh netrvá déle. To
bohužel v této podobě nejde. Proto asi stojí za úvahu trh udělat jinde v klasické podobě
- pár stánků, bez velkého pódia, 1 vystoupení denně. Týden, 14 dní, nebo celý advent.
Ale chceme ho jinde? Kde? Padl zde návrh udělat trh na Chebské. Chebská je umělé
centrum, zformované mezi sídlištní výstavbou dolní části města a historickou lázeňskou
zónou. Pokud strategie města má být stavěna na novém centru - Kaufland, Tesco, Lidl
a nová radnice, potom se nabízí řešení vánoční trh uspořádat na parkovišti u Kauflandu.
To samozřejmě nechceme.
V každém případě bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří trh podpořili. Bylo
jich hodně a jsme za ně rádi! Bez nich by to totiž nešlo.
Generální partneři: Město Mariánské Lázně, L.L.M.L., a.s., PA Touristik, PRO AKTIV Marienbad, s.r.o.
Mediální partneři: Mariánskolázeňské noviny, Rádio Egrensis.
Partneři: hotel Grand Spa Marienbad, hotel Olympia, hotel Belvedere, hotel Sun, Sport
Servis M.L., Karna, hotel Palace Zvon, restaurant DOMA, restaurant Medité, hotel Flora, hotel Maxim.
Projekt podpořili: Maria Tour, hotel Reitenberger, Hafan Studio, Liebl Print, švihák
z.s., T.D.S. Mariánské Lázně, Gaspro Mar. Lázně s.r.o., DP RENT s.r.o, Zahradnictví
Hamrníky, Zahradnictví Drmoul Schneiderwinkl, Květinářství U Vlásenků.
Děkujeme také všem návštěvníkům a účinkujícím.
Za pořadatele Markéta Monsportová, PRO AKTIV Marienbad, s.r.o.
PŘIDÁVÁME DOPIS, KTERÝ DOSTAL PAN STAROSTA
Vážený pane starosto,
dnes jsem navštívil vánoční trhy ve Vašem městě a musím konstatovat, že jsem byl velmi
mile překvapen a potěšen jejich organizací a atmosférou, k jejíž spiritualitě nemalou
měrou přispěl dětský sbor, zpívající živě koledy. Dlužno podotknout, že jsem se byl
minulou sobotu podívat na vánočních trzích v Norimberku, odkud jsem odjížděl spíše
unavený a se smíšenými pocity. O nějaké spiritualitě ani nemluvě. Zkrátka se domnívám,
že se Vám povedla velmi pěkná akce, k níž Vám chci pogratulovat a poděkovat za ní.
S přátelským pozdravem MUDr. Jiří Kučera, zastupitel, Planá u M.L.
Odpovídáme na otázky…
K PRONÁJMU NEBO K PRODEJI
POSLEDNÍ DVĚ VOLNÉ ORDINACE
INTERIÉR ČALOUNICTVÍ
NOVÁ VZORKOVNA
čalounické práce • velký výběr látek, kůží, koženek, zdravotních matrací • čalounění dveří
Výhodné přečalounění nábytku • K. Vaniš, Plzeňská 31, Velká Hled‘sebe. Tel.: 604 718 317
Do 28.2. SLEVA 15% na zdravotní matrace s pětiletou zárukou
B 777 870 067 • E-mail: [email protected]
23. leden 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 7
Místní organizace Svazu důchodců ČR Mariánské Lázně
TEPELSKÁ 867
Mariánské Lázně B 777 544 007
Po-Pá teplá jídla až do 16.00 h.!
DENNÍ MENU
Čtvrtek 23.1.
Polévka – Hráškový krém 15
Vepřová játra na cibulce, dušená rýže 75
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Uzené maso, bramborová kaše, okurka 70
Pátek 24.1.
Polévka – Drůbeží vývar 15
Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík 79
Jitrnice, jelito, kysané zelí, brambory 70
Torteliny s vepřovým masem, sýrová omáčka 69
Pondělí 27.1.
Polévka – Drůbeží vývar 15
Segedínský guláš, houskový knedlík 75
Kuřecí prsa s omáčkou z nivy, dušená rýže 75
Rizoto s kuřecím masem, sýrem a okurka 70
Úterý 28.1.
Polévka – Zelňačka 15
Záhorácký závitek, dušená rýže 75
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Těstoviny s omáčkou ze čtyř druhů sýra 70
Středa 29.1.
Polévka – Hovězí vývar 15
Vepřové výpečky, dušené zelí, knedlík 79
Čevabčiči s hořčicí a cibulí, vařené br., okurka 70
Vaječná omeleta se šunkou a žampiony,
vařené brambory 65
Čtvrtek 30.1.
Polévka – Brokolicový krém 15
Krůtí guláš, bramborový knedlík 75
Smažený vepřový řízek, vařené brambory 75
Zapečené těstoviny s uzeninou, okurka 70
Ovocné tvarohové knedlíky 68
Pátek 31.1.
Polévka – Frankfurtská 15
Hovězí na houbách, dušená rýže 79
Plněné bramborové knedlíky uzením, zelí, cibulka 75
Uzené kuřecí stehno, šťouchaný brambor 75
Pondělí 3.2.
Polévka – Kroupová s uzeným masem 15
Vepřová kýta, zadělávané fazolky, vařené br. 75
Přírodní kuřecí řízek, pepřová om. dušená rýže 75
Buřt guláš, pečivo 65
Zeleninový salát s uzeným lososem 69
Úterý 4.2.
Polévka – Fazolová krémová 15
Zbojnická pečeně, těstoviny 79
Kuřecí řízek „Ondráš“, zelný salát 75
Francouzské brambory, okurka 70
Středa 5.2.
Polévka – Drůbeží vývar nudlemi 15
Plíčky na smetaně, houskový knedlík 79
Kuřecí steak na žampionech, dušená rýže 75
Smažený karbanátek, vařené brambory, salát 70
Těstovinový salát se šunkou a sýrem 70
Čtvrtek 6.2.
Polévka – Gulášová 15
Vepřové nudličky „Gyros“, hranolky, tsatziky 75
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 75
Čočka na kyselo s cibulkou, uzenina, okurka 69
Nudle s mákem 60
Pátek 7.2.
Polévka – Hovězí vývar s těstovinou 15
Mexický guláš, dušená rýže 79
Smažené rybí filé, vařené brambory, salát 70
Halušky s uzeným masem a zelím 70
venkovni dětské hřiště
bistrocafe.newyorkml.cz
HODNOCENÍ ROKU 2013 POLICIE ČR
K bilancování činnosti za uplynulý rok 2013 se sešel výbor Místní organizace SD ČR a všichni členové jednotlivých komisí organizace na své
závěrečné schůzi dne 17. prosince 2013 v klubu důchodců.
Jako hosté byly přítomny místpředsedkyně KR SDČR z Karlových Varů paní Marie
Majdlová a pokladní paní Zdeňka Trošková.
Nebylo toho málo, co jsme seniorům našeho města nabídli. Nejen to, že se mohou
scházet pravidelně v klubu, kde jsou již zaběhnuté karetní kroužky, nově i šachový. Ale
mohou také jen diskutovat u kávy. Všechny komise pracovaly na zajištění zajímavých
kulturních a poučných programů pro všechny členy naší organizace, kterých v současné
době máme 435.
Jednodenních zájezdů do blízkého i vzdálenějšího okolí bylo uspořádáno jedenáct
a pro velký zájem jich mohlo být i více. V uplynulém roce jsme společně navštívili osm
divadelních představení, a to nejen v Mariánských Lázních, ale i v Karlových Varech
a Plzni. Díky sponzorským nabídkám jsme mohli poskytnout našim seniorům zdarma
dostatečné množství vstupenek na řadu koncertů a jiných kulturních akcí.
Pravidelně uskutečňujeme oblíbená odpoledne v klubu, která se váží k tématickým
událostem dle ročního období (Vítání nového roku, Masopust, Vítání jara, Den matek,
Posvícení, Mikulášská zábava) a kde si při hudbě a malém pohoštění popovídají, společně zazpívají i zatančí. Protože je o tyto akce mimořádný zájem, konáme je vždy ve
dvou dnech, abychom všechny uspokojili. Cestopisné přednášky s promítáním (bylo jich
sedm) jsou také velmi oblíbené. Všechny tyto akce zajistila kulturní komise.
I další komise měly bohatou činnost. Sociální a zdravotní komise zajistila dvanáct odborných přednášek v klubu důchodců, dále návštěvy solné jeskyně, spolupráci
s Domovem pro seniory, zájezd do Vánočního domu v Karlových Varech. Turistická
komise uskutečnila dvacet vycházek po okolí města, pět autobusových zájezdů za různými pamětihodnostmi s odborným výkladem vč. krátkých procházek, dvě přednášky
o Chráněné krajinné oblasti apod. Komise pro občanské záležitosti navštěvuje seniory - jubilanty nad 75 let, kterým přináší blahopřání s drobným dárkem od města a naší
organizace. Tato komise rovněž zajišťuje pravidelnou bezplatnou právní poradnu pro seniory města, uskutečňovanou právníkem. Předsedkyně této komise vede též kroniku naší
organizace (jsouv ní zachyceny všechny události od založení organizace v roce 1990)
a rovněž zajišťuje proškolování seniorů na našich počítačích.
Výše uvedený přehled (81 akcí) dokazuje, že činnost naší organizace ve prospěch
seniorů města je opravdu bohatá a naplňuje naše heslo „Aby nikdo nebyl sám“.
Na uvedené schůzi byl rovněž projednán finanční plán na rok 2014 a návrh činnosti
organizace na 1. pololetí roku 2014. Navržený plán činnosti vypadá, že bude úspěšný,
což se nám za pomoci města, krajského úřadu, sponzorů a aktivity našich členů výboru
a komisí jistě podaří.
Za výbor organizace předseda Karel Lokajíček
TENISOVÝ TURNAJ VYHRÁLI
PETRÁK S HANZLÍKEM
Málokomu se v životě podaří být přímým svědkem zrodu sportovní hvězdy. K těm
šťastným patří aktéři amatérského tenisového turnaje Šenku u Kovárny, jenž se
odehrál na sklonku loňského roku v mariánskolázeňské nafukovací hale u Lesního
pramene.
Osm účastníků se rozdělilo do dvojic tak, aby všechny byly, pokud možno, vyrovnané. V každé byl proto jeden zkušenější tenista a jeden papírově slabší. Hrálo se systémem
každý s každým na jeden vítězný set. Povolen byl doping v podobě šampaňského.
Palmu vítězství po třech výhrách získali Roman Petrák a Zdeněk Hanzlík. Jejich hra
se opírala hlavně o Petrákovo rozpětí paží velikosti křídel albatrosa. Avšak i Hanzlík,
přestože se hodně času nacházel u bočních čar, působil věrohodným dojmem. A to prý
hrál tenis poprvé v životě! Podle jedněch dítko štěstěny, podle druhých přírodní talent.
Jak později vyplynulo, jednalo se prý o první Hanzlíkovo setkání nejen s tenisem ale
sportem jako takovým. Pokud tedy nepočítáme hodiny tělesné výchovy na základní
škole. Stříbro vybojovala dvojice Daniel Pelák a Zdeněk Turský, jež se musela sklonit
pouze před uměním vítězů, na třetí příčce skončil sourozenecký pár Jiří a Ladislav Velkovi (lídrovi tohoto týmu nebylo pranic platné, že se zná osobně s Radkem Štěpánkem
a že si s ním dokonce tyká) a pomyslný bramborový stupínek obsadili Jindřich Horáček
s Antonínem Hrdličkou.
Josef Milota
.
Všem čtenářům přejeme za Policii celého Karlovarského kraje
bezproblémový a pohodový vstup
do nového roku 2014. Začátkem
nového roku řešili mariánskolázeňští policisté hned dvě krádeže
osobních vozidel. Obě se jim podařilo vyřešit a majitelé či provozovatelé mají již svá vozidla zpět
v užívání.
V posledním měsíci v roce 2013 řešili
policisté v Mariánských Lázních a okolí
celkem 34 skutků, přičemž je jim podařilo
20 věcí objasnit.
• Dne 3. ledna ohlásil majitel vozidla
Ford v hodnotě necelých 40 tisíc korun,
že došlo k jeho odcizení z parkoviště v
Mariánských Lázních. Policistům se podařilo zjistit, že čtyřiadvacetiletý muž měl
vzít volně položený klíč od vozidla z šatny
v zaměstnání, kde oba muži pracovali.
Poté nasedl do vozidla a odvezl jej do
nedaleké obce, kde jej uschoval v uzamykatelné kůlně. Vozidlo měl prohledat a odcizit z něj peněženku s osobními doklady
a menší finanční hotovostí. Na vozidlo měl
namontovat odcizené registrační značky
z jiného vozidla a po několika dnech s ním
vyjet do Mariánských Lázní, kde bylo také
nalezeno policisty a zajištěno.
Čtyřiadvacetiletý muž si tak od policistů vyslechl podezření z krádeže. Soud ho
může poslat v případě prokázání viny až
na dva roky do vězení.
• Svému kamarádovi zapůjčil na pár
hodin vozidlo Volkswagen muž z Mariánských Lázní. Bohužel zřejmě netušil, že
vozidlo neuvidí dva dny. Osmadvacetiletý
muž tak dva dny bez svolení provozovatele vozidla jezdil v okolí Mariánských Lázní a to i přes to, že měl platný zákaz řízení
motorových vozidel, který mu byl uložen
Okresním soudem v Karlových Varech.
Navíc 8. ledna měl odjet od čerpací stanice po natankování 50 litrů nafty bez
zaplacení. Téhož dne v nočních hodinách
i přes výslovný nesouhlas poškozeného
odjel osmadvacetiletý muž v jeho vozidle.
Poškozenému se i přes veškerou snahu nepodařilo muži zabránit v odjezdu.
Kriminalistům z Chebu se následně
podařilo zajistit vozidlo v Teplé před domem, kde se občas muž zdržoval. Dne 9.
ledna obvinil kriminalista osmadvacetiletého muže z pokračujícího přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a pokračujícího přečinu krádeže. Také podal podnět státnímu zástupci na jeho vzetí
do vazby. Soud návrhu vyhověl a obviněný je nyní ve vazbě. V případě odsouzení ho může soud poslat až na tři roky do
vězení. nprap. Mgr. Kateřina Böhmová
Krajské ředitelství policie Karlovar. kraje
Strana 8
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
23. leden 2014
POHLED Z DOLNÍHO KONCE
RESTAURACE,
BAR A KAVÁRNA
Mariánských Lázní si všiml redaktor Petr Holec z časopisu EURO, článek Mariánskolázeňská omlazovací
kúra vyšel 6. ledna 2014.
S úslovím: „Dokud se o mně mluví, vím, že žiji,“ se každý už
někdy setkal. Moderní medicína však poněkud změnila význam
slova „žiji“, důkazem toho budiž bývalý izraelský premiér Ariel
Šaron, který zemřel 11. ledna 2014 poté, co mu selhaly životně
důležité orgány. V kómatu byl po těžké mrtvici přesně osm let
a osm dní.
V článku Mariánskolázeňská omlazovací kúra je hned v podtitulu zmínka o Mariánských Lázních jako o mrtvém městě. Dává
to smysl? Když se o někom mluví, tak přece žije. Jenže žít je
dnes možné i na přístrojích, Ariel Šaron takto „žil“ 8 let, plnohodnotný život to však zdaleka nebyl. A co Mariánské Lázně,
jsou prostorem pro plnohodnotný život? Nejen ten článek, ale
i realita říká, že zřejmě nic moc. Hodně mladých lidí hlasuje nohama, tedy odchází z města, zvlášť pokud získají kvalifikaci jinou
než uplatnitelnou v lázeňství. Nepřehlédnutelný odchod mladých
nikdo dlouhá léta neřeší, Mariánské Lázně prostě stagnují, žijí
z podstaty a nemají žádnou vizi, respektive politici, kteří město
vedou, takovou vizi nemají. Takhle město „žije“ už přes 20 let.
V článku jsou ovšem i pozitiva, půlmilionu turistů hlasujících
v anketě nezávislého portálu HolidayCheck našlo mezi 700 tuzemskými městy právě v Mariánských Lázních nejlepší hotely.
Kategorií je na něm spousta, v jedné je jako nejlepší uveden hotel
SwissHouse Apartments & Spa. Tohle celé hlasování ale není
o městě, je o místě, a to je veliký rozdíl. Místem je i přímořský
Poděkování sponzorům
HC Mariánské Lázně děkuje za podporu při organizaci vánočního turnaje
městu Mariánské Lázně a všem sponzorům:
firmě Nová Karna, která byla hlavním
partnerem turnaje a sportovnímu obchodu
Bauer a dalším. Rovněž je třeba poděkovat rodičům zúčastněných hráčů a pracovníkům zimního stadionu, kteří připravili
bezvadně led. Bez výše uvedených partnerů by nebylo možné takto atraktivní turnaj
připravit. Vyhlášení turnaje provedl velmi
zajímavě pan Miroslav Klapáč a ceny a diplomy a předali za vedení HC Mariánské
Lázně.cz prezident klubu Ing. Jana Budka
a předseda klubu pan Milan Pěnkava.
HC Mariánské Lázně. cz vychovalo již
řadu úspěšných hokejistů, kteří se uplatnili
nejen v extralize, ale i v zahraničí. To je
ta nejlepší reklama pro Mariánské Lázně
a současně pozvánka pro další malé zájemce vstoupit do HC Mariánské Lázně. Jména Jiří Sekáč (reprezentace a Lev Praha)
a Dominik Kahún (reprezentace Německa) jsou v poslední době často vidět a Mariánské Lázně jsou skloňovány ve všech
našich i světových médiích. Oba v Mariánských Lázních ladili formu v letních
měsících v ML za pomoci našich trenérů.
Ještě jednou všem děkujeme a přejeme
pohodový nový rok. (manažer HC
Mariánské Lázně Miroslav Klapáč)
turistický rezort, kde 5 měsíců v roce „slunce nezapadá a den nekončí“ a kde po zbytek krom ochranky nepotkáte ani živáčka.
Každé ocenění je prostě třeba brát se rezervou.
Tento, podle některých pravdivý a podle jiných nactiutrhačný,
článek se dostal i na jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu,
kde byl jednoduše označen jako „negativní“. Na tomto místě se
sluší připomenout, že předsedou této komise je Ing. Radek Šnajdr, ředitel hotelu Olympia a také dlouholetý člen ODS. A také se
sluší připomenout, že to je ODS, která se od roku 1994 podílí na
všech mariánskolázeňských radničních koalicích, že to je ODS,
která v této době 3x obsadila pozici starosty.
Mezi „úspěchy“ ODS v tomto období nepochybně patří například Vybudování zóny klidu na místě Hamrnických kasáren. Na
místě, kam lidská noha téměř nevkročí a kde bylo proinvestováno
více než 80 mil. Kč z veřejných prostředků. Polovina by určitě
udělala desetkrát větší službu v obydleném prostoru kdekoliv na
jih od chebské křižovatky. Nelze se pak moc divit, že někdo označí Mariánské Lázně za mrtvé město, když se radnice tolik stará
o jeho neživé části.
Stav je pravda vážný, město je skoro „na přístrojích“, nicméně resuscitace je možná. Chce to ovšem najít někoho, kdo městu
vdechne nový život, někoho nového s neotřelými nápady. Neboť,
jak říká jiné úsloví: „Starého psa novým kouskům nenaučíš“.
Dušan Vítek (saveml.webnode.com)
PRAVOSLAVNÉ VÁNOCE
Ruští a ukrajinští hosté a farníci v Mariánských Lázních 7. ledna slavili vánoční svátky podle juliánského kalendáře, který se proti našemu
občanskému o 13 dní opožďuje.
Na slavnostních vánočních bohoslužbách se v pravoslavném chrámu sv. Vladimíra
shromáždilo na 200 věřících s dětmi. Bohoslužba probíhala v jazyce církevněslovanském
a českém. Duchovní správce, Mgr. Josef
Hauzar pozdravil přítomné věřící také
v ruštině a přečetl vánoční poselství
moskevského patriarchy Kirilla, nejvyššího představitele ruské pravoslavné
církve.
Po ukončení bohoslužeb jednatel
firmy Lotus Development s.r.o. pan
Konstantin Nikolaev společně se svými
kolegy uspořádal pro dvě desítky dětí a
jejich rodiče vánoční besídku v hotelu
Continental. Tradiční příběh o Sněhurce
a dědu Mrázovi v hodinovém vystoupení prezentovali mladí divadelní umělci z
Prahy. Nakonec děda Mráz pro všechny
děti přinesl dárky.
Poděkování patří všem věřícím a návštěvníkům chrámu, jakož i mecenášům.
Chrámovému pěveckému sboru pod vedením pana Pavla Urbana patří zvláštní
dík za duchovní zážitek a obětavost.
Josef Hauzar, duchovní
Děti během bohoslužby.
Hlavní 233, Mariánské Lázně,
tel.: 776 007 921
DENNÍ MENU
Čtvrtek 23.1.
Polévka – Cibulačka 20
Kuřecí na paprice, houskový knedlík 89
Pátek 24.1.
Polévka – Boršč 20
Lososové lasagne se špenátem a sýrem 89
Pondělí 27.1.
Polévka – Hovězí vývar s masem a rýží 20
Kuřecí stehno na rozmarýnu, šťouchaný brambor 89
Úterý 28.1.
Polévka – Frankfurtská 20
Hovězí na houbách, dušená rýže 99
Středa 29.1.
Polévka – Kuřecí krém 20
Holandský řízek, bramborová kaše, okurka 85
Čtvrtek 30.1.
Polévka – Zeleninová 20
Uzené vepřové filety, špenát, houskový knedlík 89
Pátek 31.1.
Polévka – Pórková s vejcem 20
Rizoto s kuřecím masem a sýrem 85
Pondělí 3.2.
Polévka – Kulajda 20
Kuřecí v sýrové omáčce, těstoviny 89
Úterý 4.2.
Polévka – Kuřecí vývar s masem a kapáním 20
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, rýže 89
Středa 5.2.
Polévka – Česnečka s osmaženým chlebem 20
Smažené žampiony, vařený brambor,
tatarská omáčka 85
Čtvrtek 6.2.
Polévka – Selská 20
Maďarský guláš, houskový knedlík 89
Pátek 7.2.
Polévka – Bramboračka 20
Špagety Aglio-olio s kuřecím masem 85
VÍCE NA
www.newyorkml.cz
OTEVŘENO: Ne-Čt 9.30-23 hod.,
Pá-So 9.30-01.00 hod.
„V NOVÉM ROCE V NOVÉM“
splátkový prodej ESSOX
„úvěr bez rizika“ (0% navýšení)
platí do konce února
KONTAKT: TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
B 734 742 428, 776 741 972, email: [email protected]
www.egrmajer.cz
PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ 09:00 - 12:00 hodin; 14:00 - 17:00 hodin
SO
09:00 - 11:00 hodin
23. leden 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 9
SPORT
Výsledky HC Mariánské Lázně ZPRÁVA Z LEDNÍHO HOKEJE
M ar iánské Lázn ě. c z
• Muži ,,A“ - 11.01.2014: HC Farmáři Trstěnice - HC Mariánské Lázně 4:2 2:0,
1:1, 1:1). Branky Mariánské Lázně: Šimůnek, Musil. Hodnocení trenéra M. Krále:
Myslím,že jsme sehráli celkem vyrovnané utkání, ve kterém rozhodly především hrubé
chyby mariánskolázeňských hráčů.
Tabulka KLM KV KRAJE 2013/2014 po 14.kole :
1.HC Farmáři Trstěnice
11 11 0 0 0 89:21 33
2.HC PK Vřesová
11 8 0 0 3 82:60 24
3.HC Mariánské Lázně
12 6 0 0 6 65:59 18
• Mladší žáci - 11.01.2014 : HC Rakovník - HC Tachov, Mariánské Lázně 2:4 (0:2,
0:1, 2:1). Branky Tachov, Mariánské Lázně : Hrůša Petr 2x, Černý Václav, Hrůšová
Barbora
• 4. třída - 11.01.2014: HC Tachov, Mariánské Lázně - HC Energie Karlovy Vary
7:4 (2:0, 2:1, 3:3). Branky Tachov, Mariánské Lázně : Moravec Marek 5x, Dorot Ondřej,
Jaroš Stanislav
• 3.třída - 11.01.2014: HC Tachov, Mariánské Lázně - HC Energie Karlovy Vary
5:19 (1:5, 1:6, 3:8). Branky Tachov, Mariánské Lázně: Šlosar 2x, Pittr, Křemen, Máhler
Hodnocení: Utkání se odehrálo ve vysokém tempu. Hostující tým se brzy ujal vedení,
které postupně navyšoval. Ačkoli si domácí tým zaslouží pochvalu za bojovný výkon, na
hostující tým to dnes bohužel nestačilo.
18.01. a 19.01.2014
• Minihokej: HC Tachov,Mariánské Lázně -HC Energie Karlovy Vary 10:12 (3:3,
6:5, 1:4). Střelci HC Tachov, Mariánské Lázně : Bálek 4x, Štrunc 4x, Vojáček 2x.
• Přátelské utkání minihokej: HC Tachov, Mariánské Lázně – HC Škoda Plzeň 9:14
• 3.třída: HC Nejdek – HC Tachov, Mariánské Lázně 6:10 (3:5, 2:3, 1:2).
• 4.třída: HC Energie Karlovy Vary II – HC Tachov, Mariánské Lázně 2:21 (0:9,
1:8, 1:4). Komentář: Kluci hráli bezvadně, snažili se a soupeře přebruslili.
• Mladší žáci: HC Mariánské Lázně -HC Sokolov 8:4.
• Starší žáci: HC Tachov, Mariánké Lázně -HC Sokolov 8:2 (2:1, 2:0, 4:1). Střelci
HC Tachov, Mariánské Lázně : Gažík Matěj 3x, Kuluris Michael 2x, Rolínek Daniel 2x,
Matoušková Sabina. Komentář: Dobře zahrálo celé mužstvo. Pochvalu zaslouží brankář Jakub Chlad, který mužstvo během utkání několikrát podržel. Velmi obětavě hráli
v tomto zápase Ondra Bartoš, Daniel Hengerič a Pavol Ďugel, ale i ostatní nechali na
ledě všechny síly.
• Dorost: HC Tachov, Mariánské Lázně – HC Ostrov 11:2. Střelci HC Tachov, Mariánské Lázně: Pěnkava 4x, Studnička, Petrů, Kepeň, Roth, Poncar, Bartoš Š., Machač.
Trenér M.Král: Po I.třetině jsem velmi důrazně promluvil ke všem hráčům, kteří si
vzali má slova k srdci a po zbytek zápasu již prokázali větší hokejový um a slabšího
a mladšího soupeře přehráli ve všech herních činnostech.
Míra Velíšek
roč. 2013/2014 – KLM KV kraje
HC Farmáři Trstěnice : HC Mariánské Lázně.cz 4:2, (2:0, 1:1, 1:1).
Farmáři z Trstěnic nastoupili k dalšímu zápasu proti HC Mar.Lázně.cz. Hrál se
rychlý, pěkný hokej, bez zranění. Farmáři ještě v tomto ročníku neprohráli a připsali
si již třetí vítězství nad HC Mariánských Lázní (5:1, 5:3) a nyní 4:2. Branky za HC
Farmáři Trstěnice: Macháček, Sýkora (Loskot), Soukup (Macháček), Bubenščikov
(Večeřa), branky za HC Mariánské Lázně.cz: Šimůnek (Budka), Musil (Říha). Partneři mužstva Farmářů pro toto utkání byli: Rodinný pivovar Chodovar – p.Jiří
Plevka, Rybářství Mariánské Lázně – Ing.Zdeněk Mašek, Truhlářství – p.Heřta Josef
z Mariánských Lázní. Hráči a vedení klubu jim touto cestou velice děkují.
TJ/H
HC Farmáři Trstěnice : HC Čerti Ostrov 12:6, (6:2, 4:2, 2:2).
Lídr soutěže přistoupil k zápasu nezodpovědně. Hosté z Ostrova vycítili šanci a rychlostí platili na nedůraznou trstěnickou obranu a uhráli si přijatelný výsledek. Branky
- HC Farmáři Trstěnice: Němec (Macháček), Němec (Pavlas), Sádlo (Macháček – Soukup), Večeřa (Dibala M.), Večeřa, Pech Milan, Soukup (Sádlo – Macháček), Soukup
(Sádlo), Němec (Dibala M.), Sýkora (Pech M.- Dibala M.), Večeřa (Bubenščikov), Němec (Pech M.). Partneři mužstva Farmářů pro toto utkání byli: ZD Rozvoj Trstěnice
– Ing.Göran Wohlrab, Obecní úřad Trstěnice – starostka p.Helena Repíková, Zahradnictví – p.Petr Schneiderwinkl z Drmoulu. Hráči a vedení klubu jim touto cestou velice
děkují. Pozvánka na hokej:V sobotu 25.ledna, od: 18.00 hod. přivítají Farmáři z Trstěnic
v 16.kole KLM KV kraje HC Stadion Cheb.
TJ/H
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ pořádá 1. února 2014
LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD A TURISTICKÝ POCHOD (34. ročník)
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Start: Vedlejší hala budovy nádraží v Mar. Lázních
Sobota: 8.00 - 9.30 hodin
Startovné: 40 Kč; člen KČT 30 Kč; děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 20 Kč
Cíl: Hotel Krakonoš v čase 10.30 až 15.00 hodin
V cíli možno zakoupit menu – hovězí polévka s nudlemi a vepřový gulášek s knedlíkem
za zvýhodněnou cenu 99 Kč. Po dobu 9-11hod je účastníkům mimořádně zajištěn zdarma vstup do Památníku F. Chopina v centru města (49°58‘31.090“N, 12°42‘10.767“E).
V cíli možno též navštívit vyhřívaný bazén 70 Kč/osobu/h, solnou jeskyni vždy jen
v celou hodinu za 70 Kč/osobu/hod.
Trasy - lyže: 10 – 20 km. Doporučujeme využít upravených lyžařských tratí v zimním
lyžařském běžeckém areálu Mariánské Lázně s okruhy délky: 2,5; 4,6; 6,4; 8,2; 9,2 km
a další.
Více na: www.marianskelazne.cz/cs/zimni-bezecke-trasy/
- pěší: od 10 km. Lze využít vlastních tras do cíle, např. přes Podhorní vrch.
- cyklo: cca 20 km. Možnost využití libovolných vlastních tras do cíle
Informace: Kontaktní osoba Milena Kafková, 607508740, [email protected]
Jiří Černý, 602460811, [email protected]
Pozvání: Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti 22.3.2014 v Lázních Kynžvart, v restauraci Metternich.
Zdrávi došli!!! Pořadatelé z KČT Mariánské Lázně
TENISOVÁ EXTRALIGA Mistrovské utkání KLD KV kraje č. 914
Tenisový oddíl TCF PURUM Mariánské Lázně, člen nejvyšší tenisové
soutěže – extraligy, vstoupil na kurtech LTC Liberec a TK Milten Milovice od 13.12. do 16.12. 2013 do bojů o nejlepší umístění.
V rámci prestižní klubové soutěže dávali všechny zúčastněné týmy přednost
povolenému počtu zahraničních hráčů
nebo domácí hráčské špičce.
Jediný extraligový tým TCF PURUM
Mariánské Lázně zvolil odlišnou strategii
a dal příležitost vlastním mladým tenisovým odchovancům. Současní nejlepší
mladí hráči mariánskolázeňského tenisu:
Nelly Jandová, Nikola Nováčková, František Polánka, Libor Salaba a Stanislav
Česal ml. dostali od nehrajících kapitánů
Stanislava Česala st. a Marka Fausta důvěru a to hned v několika zápasech.
Zahrát si s hráči nebo hráčkami z první
světové stovky tenisového žebříčku a v atmosféře srovnatelné s největšími turnaji je
pro všechny mariánskolázeňské tenisové
odchovance obrovskou zkušeností do jejich další tenisové kariéry.
TCF PURUM Mariánské Lázně svým
přístupem ukázal, jakým směrem by se
měla budoucnost české tenisové extraligy
ubírat.
(RN)
Zleva Nikol Nováčková, František Polánka,
Nelly Jandová.
HC Draci Bílina : HC Tachov- Mariánské Lázně 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)
Branky hostů: Petrů 3, Studnička, Tomek M., Poncar. Sestava: G – Rohal M., Šetka
M., O – Kosina P., Šimůnek E., Tomek M., Bartoš Š., Ú – Studnička Z., Petrů K., Kepeň
M., Pěnkava T., Poncar G., Tomáš M., Tomek D.
Naši dorostenci zajížděli k důležitému utkání KL do Bíliny, čehož si byl vědom celý
tým. Vítězství nám mohlo velice přiblížit stanovený cíl pro letošní sezónu, a to kvalifikaci o postup do I. ligy staršího dorostu. Jediným soupeřem o první místo jsou již pouze
Draci z Bíliny.
Hned od úvodního vhazování jsme začali hrát rychlý a agresivní hokej, který byl
umocněn početní výhodou za faul kolenem již ve 48. vteřině utkání. Po vyhraném vhazování v útočném pásmu jsme puk předali obránci na modrou čáru a po střeleTomka a
teči Poncara před gólmanem zapadl kotouč do horní části branky. K využití nám stačilo
7 vteřin. V osmé a jedenácté minutě jsme přidali 2 branky (Studnička a Petrů) a vypadalo
to na jednoznačné utkání. Druhá třetina se nám tolik nevydařila, přesto jsme měli hru pod
kontrolou. Bohužel po ojedinělé útočné akci jsme inkasovali branku. Třetí třetina nezačala dobře a po chybě do té doby jistého gólmana Rohala hosté snížili na rozdíl jednoho
gólu. Všichni jsme si vzpomněli na první utkání v Bílině, kde jsme vedli o tři branky
a měli asi 40 šancí oproti 6 soupeře, a přesto jsme prohráli na nájezdy. Historie se ale
neopakovala a náš hráč Petrů po 20 vteřinách zchladil ofenzívní choutky soupeře. Závěr
zápasu již byla exhibice našeho týmu a potvrzení ambicí, které do našich nadějných hráčů vkládáme. Hattrickem se blýskl Karel Petrů, ale pochvalu si zasloužili za vynikající
výkon všichni naši hráči.
Komentář trenéra M. Krále k utkání: „Hráči plnili pokyny stanovené před utkáním, individuální chyby, které se ve hře objevují, se budeme snažit tréninkem odstranit.
Na druhou stranu jsme jich vyrobili méně než soupeř a proto si kluci výhru zasloužili“.
(Milan Pěnkava)
Strana 10
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
23. leden 2014
SPORT
Thajský
box v Mariánských Lázních…
Položili jsme několik otázek trenérovi thajského boxu v našem měs-
tě. Pan Jaroslav Švehla, který je též znám pod přezdívkou „Kondor“,
založil klub Muay Thai Ravána gym o.s. v roce 2001. Za třináct let
působení vytrénoval spousty skvělých bojovníků. V současné době
v klubu trénuje 25 – 30 dětí od 5-12 let. Mezi dospělými má klub Daniela Drábka, který poráží zkušené borce na turnajích po celém Německu, kde si vysloužil přezdívku „The Machine“. V lednu 2014 se účastní
evropského turnaje – Europen Muay Thai league…
Když se řekne Muay Thai neboli thajský box, laická veřejnost si řekne, že jde
o bezmezné mlácení dvou chlapů, kteří jsou ve výsledku zlí, hloupí a přehnaně agresivn, bez úcty k člověku. Mohl byste čtenářům vyvrátit tento mýtus? To bych nemohl, to musím. Thajský box není žádné děcko v peřinkách. Je to přes 1000 let starý bojový
sport. Pravdou je, že původně vznikl pro thajskou armádu, aby byl použit na válku s Barmou. Po čase se stal ringovým sportem a stal se z něj národní zvyk. V Thajsku je Muay
Thai stejně oblíben jako fotbal v Evropě. Mezi povolené techniky patří všechny boxerské
techniky rukou, ale i údery lokty a všechny povolené kopy nohama a koleny. K nám
přišlo toto bojové umění v roce 1992 díky ikoně (legendě Muay Thai) Petru Macháčkovi.
Zasvěcení vědí, že jde o jednoho z nejlepších trenérů v Evropě, ne-li na světě. K dnešku
je v České republice přes 50 klubů, které trénují a vysílají své bojovníky po celém světě.
Čeští thaiboxeři patří mezi špičku. Prostě to je sport jako každý jiný. Nehledě na to, co
jsou potom ragby, americký fotbal, hokej? Málokdo ví, že třeba házená je řazena mezi
nejtvrdší sporty a na tu nikdo nenadává. Největší špičky v Čechách mají červené diplomy
a vystudované sportovní školy a IQ větší než kdejaký intelektuál.
Kdo všechno může trénovat thajský box? Úplně každý, kdo je zdráv a cítí se na
to. Trénovat mohou již děti od šesti let a muži i ženy do … Každý by měl mít soudnost
a být dostatečně rozumný na to, aby poznal, jestli jeho zdravotní stav, věk nebo smysl pro
sport mu dovolí přijít. Když na to přijde, budu trénovat i důchodce.
Spousta lidí se bojí udělat první krok a přijít. Proč si myslíte, že se zájemci neodváží přihlásit? Čím to je? Několikrát se mi doneslo, že někteří, co nezvládli trénink po
fyzické stránce nebo dostali strach (jak jinak to nazvat), rozhlašovali, že u Švehly v klubu
dostanou nováčci boxerky a profíci si je vyzkoušejí. Je to smutné, ale i když se z něčeho
rozklepu a nezvládnu to, tak přece takhle nelžu. !!! NIKDO !!! nikdy nedostane boxerky
na ruce, pokud něco neumí. V klubu jsou tři trenéři a spousta zkušených boxerů, kteří
se o nováčky postarají s profesionálním přístupem. Zkušený boxer se k nim nedostane,
dokud to já neschválím.
Takže, zahoďte, přátelé, obavy, strach a stud a přijďte bez ohledu na to, jestli je vypsán nábor nováčků či nikoliv.
(NH)
Jaroslav Švehla a jeho nejmladší svěřenci.
Proč by rodiče měli
své ratolesti přihlásit
na thajský box?
Tento sport není jen o tom jak se na-
učit bránit, ale taky o úctě a respektu
ke starším, zkušenějším lidem, bojovníkům a hlavně k trenérům.
Mají-li děti respekt a úctu před trenérem, jsou už jen krůček k tomu mít respekt
a úctu i k rodičům. Nebudeme si nalhávat,
že každé dítě ctí své rodiče!!!
Nehledě na to se jim sport zaryje do
krve a stane se jim drogou. Tou správnou
a zdravou. A propo, náš klub Ravána gym
i Asociace thajského boxu CMTA je zařazen do celoevropského programu „Boj
proti drogám“.
Upřímně k čtenářům. Mají vaše děti
brát drogy, kouřit a pít alkohol, nebo mít
jako drogu sport a díky starším si uvědomovat, která cesta je ta správná?
NH
Nejlepší student
roku PGAC 2013
Dne 29. listopadu se v pražském Kongresovém centru uskutečnil již 18. ročník Večeru českého golfu.
Ocenění na tomto večeru převzali amatérští hráči, golfový areál roku, ale i členové České asociace golfových profesionálů.
Pravě tato ocenění byla předána premiérově na tomto slavnostním večeru. Ocenění
Nejlepší student roku PGAC 2013 získal
Jan Mergl. Tedy bývalý vynikající hráč,
reprezentant a nyní již profesionální golfový trenér, který je silně svázán s naším
golfovým klubem tady v Mariánských
Lázních. V letech 2003 - 2010 patřil k základním pilířům mužstva, které vybojovalo celkem 6 medailí v Extralize družstev
mužů. Nyní Jan Mergl působí jako vyučující profesionál, tedy trenér golfu v Plzni
na Dýšině.
(FM)
ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (RGCML)
Více než 100 let fascinující historie
v našem městě (1. část)
Navazujeme na poslední setkání s prezidentem RGCML JUDr. Milanem Veselým a přinášíme našim čtenářům rozhovor, tentokrát v klubovně, kde na Vás dýchá stoletá historie. Naše povídání se odehrálo
v historické klubovně RGCML v příjemném prostředí u sálajícího krbu
a s výhledem na netypické jarní, téměř kvetoucí hřiště, což je v lednu
a v nadmořské výšce téměř 800 m velká výjimka.
MN (Jana Drahokoupilová): Co říkáte na toto teplé počasí? - MV (JUDr. Milan
Veselý): Pro golfové hřiště to není ideální, příroda vyžaduje v zimě sněhovou pokrývku
bez extrémních klimatických výkyvů. Máme ale ve vedení klubu vynikající odborníky,
a tak si s rozmary přírody poradíme. Jsme také připraveni poskytnout jako dříve expertní
pomoc městu při údržbě parků, fotbalového hřiště a dalších travnatých ploch. Náš anglický greenkeeper je vynikající a naše město si zamiloval. - MN: Slíbil jste nám pár
slov o historii golfu v Mariánských Lázních. Nechci od Vás nic ve smyslu „již staří
Řekové…“, ale spíše zajímavosti z Vaší bohaté historie. - MV: Kdo se chce podrobně
zabývat historií RGCML má bohatý zdroj informací v knihách golfového historika Prokopa Sedláka a na našich www.golfml.cz. Historie klubu začala již v roce 1904 a z tohoto
roku jsou v majetku klubu i původní stanovy, z nichž vyplývá, že patronem golfového
klubu se stal anglický král Edward VII. a prvním prezidentem klubu kníže Trauttmannsdorff. Funkci viceprezidenta zastával opat tepelského kláštera Gilbert Helmer a dalšími
členy výboru byli anglický vyslanec ve Vídni Sir Edward Goschen, americký vyslanec
ve Vídni Exc. Bellamy Storer (naším hlavním městem byla Vídeň!) a v neposlední řadě
i starosta Mariánských Lázní, Dr. Dietl. Sekretářem klubu byl od jeho vzniku A. Percy
Bennett z anglického vyslanectví ve Vídni. Jistě mně dáte za pravdu, že to byla společnost více než noblesní.
Hřiště bylo otevřeno za přítomnosti všech výše uvedených v pondělí dne 21. 08. 1905
a první odpal na pokyn anglického krále provedl pan opat Helmer, který samozřejmě
poprvé držel v ruce golfovou hůl. Marienbader Tagblatt uveřejnil již 11. 08. 1905 první
komentář k nové městské pozoruhodnosti:
„Klubovna golfového klubu na hřišti je dohotovena stavitelem panem Ignácem Königem a prezentuje se jako velmi pěkná a vyvolává vznešený dojem. Golfovému sportu
se začalo již pilně holdovat a o celkové poloze golfu je slyšet jen hlasy chvály. Budova
má nádhernou halu, po obou stranách jsou garderoby pánské a dámské, dále je v budově
výborná kuchyně a vpravo i vlevo toalety a nakonec i skladištní prostory k umístění válce
a žacích strojů. Hala je v barvě zelené, garderoby v barvě modré a před halou se nachází
velmi krásná terasa. Bratři Thonetové dodali zahradní nábytek za polovinu ceny a toalety
dodala firma Guttman.“
Naše hřiště bylo ihned navštěvováno řadou mimořádně významných hostů, mezi ně
patřili králové Španělska a Švédska, indický mahárádža, finančník Morgan, olejářský
magnát Gulbenkian, řada velkoprůmyslníků, umělců a aristokratů z celého světa, včetně hostů z Japonska a Egypta. O jejich golfovou výchovu se staral anglický profesionál Frank Slater a od roku 1926 také jeden z nejslavnějších profesionálů světa, Arthur
Lees, jehož nádherný portrét je umístěn v naší klubovně. Tento obraz jsme v roce 2013
obdrželi jako dar od londýnského golfového klubu Sunningdale, kde Arthur Lees také
působil. Na našem hřišti ve 20. letech působil též anglický profesionál Harry G. Brown
a kořeny naší historie jsou velmi výrazně zakotvené v Británii. Jsme na tuto skutečnost
velmi pyšní a je oceňována našimi návštěvníky. V klubovně v současné době můžete
shlédnout řadu fotografií pořízených po roce 1905 a zejména ve 20. a 30. letech. Je na
nich např. významný člen klubu Rudyard Kipling, nositel Nobelovy ceny za literaturu.
Hosty klubu byli např. Thomas Alva Edison, Sigmund Freud, Franz Kafka, Mark Twain,
Albert Schweizer, gen. Patton a mnozí jiní. 19. 08. 1934 slavnostně odhalil tehdejší čsl.
vyslanec v Londýně a pozdější ministr zahraničních věcí Jan Masaryk spolu s britským
velvyslancem pamětní desku Edwardu VII. umístěnou na kameni u prvního odpaliště.
Tuto pamětihodnost obdivuje každý z návštěvníků, když zahajuje hru na historickém
hřišti. Od roku 1935 se začalo hrát v Mariánkách Otevřené mistrovství ČSR (Czechoslovak Open) za účasti nejlepších evropských profesionálů. V tomto roce a v letech následujících dominovali na našem hřišti Skot Mark Seymour s Angličany Arthurem Leesem
a legendárním světovým hráčem Henry Cottonem. Poslední jmenovaný naše hřiště velmi
obdivoval a zvítězil zde v Open v roce 1937. V průběhu války nebyl golf provozován,
hřiště chátralo a bylo částečně obnoveno až příchodem americké armády. Američtí vojáci využili sekačky uskladněné na hřišti, zapřáhli je za vojenská vozidla a hřiště si přizpůsobili tak, aby na něm mohli hrát milovaný golf. (poválečná historie v příštím čísle)
Skupina, v jejímž středu stojí anglický král Edward VII., je to fotografie z 21. 08. 1905
při otevírání hřiště.
23. leden 2014
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
Strana 11
NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
To, že se nový sběrný dvůr otevírá, je vlastně vaše
iniciativa? Myslím tím TDS. – „Ano, v TDS jsme dali
hlavy dohromady počátkem roku 2013 a přišli s návrhem, aby se zřídil nový SDO v areálu TDS, který svým
umístěním je vhodný pro občany města a též jsou zde
již potřebné, zpevněné, asfaltové a nevyužité plochy.
S tímto záměrem jsme s ing. Polákem seznámili DR TDS,
která jej podpořila, zvláště s ohledem na skutečnost, že
dosavadnímu SDO za bývalými hamrnickými kasárnami
je krajem provoz povolen jen do konce roku 2013 a po
této době by nebyl v Mariánských Lázních (ML) funkční
SDO pro potřeby občanů. Odbor ŽP (pod tehdejším vedením odboru) o termínu věděl. Kdy chtěl odbor zadat
projekt, vyřídit stavební povolení, poté žádost o dotaci
a teprve následně dvůr realizovat, nevím, když za pět let
nechal zpracovat jen předběžnou studii. Ovšem k realizaci SDO z dotačních titulů potřebujete nejméně dva roky,“
uvedl ředitel TDS pan Javůrek.
Jak se nově vznikající dvůr financoval? – „Odbor ŽP
rek provedl zástupce města, zástupce odboru Životního prostředí (ŽP)
města ML, členy Dozorčí rady (DR) TDS a redaktory městských medií
celým areálem a spolu s ing. Polákem, ekonomem společnosti TDS, vysvětlil, kde se odpad bude a do jakých kontejnerů ukládat.
Pan starosta Zdeněk král a jednatel TDS pan Javůrek
přestříhávají pásku
města požadoval z rozpočtu města na rok 2013 myslím
cca 1,4 mil. korun na projektovou dokumentaci a studii
proveditelnosti. Bylo by tedy potřeba ještě dalších finančních prostředků na samotné vybudování SDO, která by se
pohybovala v řádu několika milionů korun. Návrh TDS
v „hodině dvanácté“ (r. 2013) obsahoval záměr, reali-
zovat nový SDO včetně projektu za tento administrativní požadavek ŽP čili za 1,4 mil. korun a to během roku
2013. Rada města (RM) zařadila náš záměr do jednání zastupitelstva. Městské zastupitelstvo (MZ) velkou většinou
s naším návrhem souhlasilo a schválilo finanční dotaci
i na vybudování skladové haly na posypový materiál (drť,
sůl) pro zimní údržbu městských komunikací. Rád bych
poděkoval DR, RM a MZ za vstřícnost a podpoření rychlé
a levné varianty řešení nového SDO. Také i proto, že se
zde v ML podařil vybudovat za minimálních finančních
prostředků z rozpočtu města sběrný dvůr s krytou halou,
aby na občany při vykládání odpadu nepršelo. Výhodou
je také, že i do kontejnerů neprší a například staré koberce či čalouněný nábytek nebude nasáklý vodou. Což
je důležité při vážení kontejnerů u zpracovatele odpadu,
kde bude zaplaceno jen tzv. za „suchou“ váhu komodity
v kontejneru, čili úspora finančních prostředků,“dodal
ředitel TDS. - Co všechno k vám lidé mohou přivézt,
o tom pohovoříme příště.
(dkp)
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím bytové ribstole, slušný stav, spěchá. Mob.: 731218113.
• Koupím byt v ML v lázeňské zóně. Předem
děkuji za Vaši nabídku. tel.602 354 038, pet.
[email protected]
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám černý nábytek, moderní styl, jednotlivé díly + prosklená komoda. Velmi levně. Tel.: 737689032.
• Prodám byt 90m2 na Hlavní třídě vedle hotelu Continental. Kdykoliv k nahlédnutí. Za rozumnou cenu. Nutno vidět. Mobil: 731218113.
• Prodám roh. sedací soupravu, úlož. + spací
prostor, zánovní + křeslo. Pův.cena 37 000,
nyní 15 000. Možná sleva při rychlém jednání. Kdykoliv k nahlédnutí. Tel.: 731218113.
• BAT + ELEK + kulatý + funkční + gramofon + zn. + Philips+3 stopy + LP + v + kazetě
+ vhodný též pro sběratele. Cena dohodou.
Tel.: 720422539.
• Prodám power plus kompresor 1100W
24L, kupovaný srpen 2013. 100% stav. Cena
2 500,-Kč. Tel.: 777833433.
• Z důvodů stěhování prodám: nábytek, lustry, g. desky 60. – 80. léta, sbírku 100ks keramických půlitrů, 2 větší akvária a další věci.
Nutno vidět. Ceny dohodou. Tel.: 721090525.
• Prodám nové autopotahy šité na zakázku
na zn. Matiz chevrolet, dále novou cestovní
tašku na kolečkách. Levně. Tel.: 737021791.
• Prodám byt 2 + 1, panelový dům 4. patro,
lodžie, plastová okna, nový výtah, cena dle
odhadu. Tel.:602492876.
• Prodám pianino zn. LUTZ v dobrém stavu.
Tel.: 739575813.
• Prodám levně dohodou plynový sporák,
chladničku 120l, mrazák 3 šuplíky, komplet
robot ve skřínce, venkovní gril na uhlí. Tel.:
603527352.
• Prodám repasovaný skládací mechanický
invalidní vozík s podsedkem a pláštěnkou.
Cena 1 500,-Kč Tel.: 702053159
• Prodám kamna na tuhá paliva. Cena 500,Kč. Tel.:606337520
POPTÁVKA ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Kdo daruje nebo levně prodá invalidní důchodkyni funkční plynový sporák. Děkuji.
739831273.
• Přijmu prodavačku s částečnou znalostí
ruského a německého jazyka do prodejny
dárkových předmětů. Info na tel.: 606619844
(od 18 do 20.00)
• Do zubní ordinace v Mar. Lázních na
poliklinice přijmu zdravotní sestru na plný
úvazek. Tel.: 774209589.
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,
saunér, pedikúra, manikúra a nehtová modeláž. Akreditováno MŠMT ČR, MAV0 s.
r. o, individuální výuka! Dále učíme masáže - lymfatická, reflexní terapie nohou,
obličeje, horkými lávovými kameny, sedativní, aromaterapie, shiatsu, baňkování,
odbourávání celulitidy, odblokování, měkká reponace celé páteře a další www.vip-relax.cz, www.mavo.eu Tel: 602478448,
604238911.
• Pronajmu dlouhodobě byt 1 + KK, zařízený, slušnému nájemci, nekuřákovi, nájem 6 000,- + 2 000,-služby + 1 kauce.Tel.:
776724047.
• Pronajmu řadovou garáž blízko Husovy
ulice. Cena dohodou. Tel.:721676543.
• Pronajmu byt na Hlavní třídě 2 + 1
(70m2). Nájem 7 000,-, náklady 3 000,-. Tel.:
737264264.
• Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 na
Ruské ulici 3.patro. nájemné 6000Kč plus
energie a 1kauce dopředu. Info: 602891833.
• Pronajmeme pěkný byt 2 + 1, 2 balkony,
v RD v Drmoulu. Nájem a energie + služby
celkem 9 000,-Kč. Kauce 5 000,-Kč. Tel.:
725323255.
• Pronajmu 1 + KK, Chebská ulice v německé vilce naproti Kauflandu. Ihned. Tel.:
721009771. Není nutno složit kauci.
• Pronajmu nebytové prostory 147m2 v 1.
podzemním podlaží (Chebská 408) k různému podnikání. Dříve restaurace. Měsíční nájem 5 000,- + energie, 3měsíční kauce. Tel.:
721377003
• Pronajmu RD v obci Valy. Volný od ledna. 5 + 1, zahrada, parkování, lokální + elektrické topení. Tel.: 724517210, 720737302.
• Nabízím příjemné bydlení v garsonce po
rekonstrukci. Nadstandardní kuchyně, nekuřák. 6 800/měsíc včetně poplatků. Tel.:
721676543
• Pronajmu 3 + 1 v M.L., 86m2 po rekonstrukci. Plast. okna, kuchyň, patro, cihlový.
1. patro. Nájem 7 000, energie 4 800. Tel.:
721712254.
Pronájem nezařízeného prostorného
a světlého bytu 4+1, 105 m2, v Nákladní
ulici, 1. patro, nedaleko nádraží v Mariánských Lázních. Vybavení - pouze kuchyňská linka se sporákem. Parkování na
oploceném pozemku s elektrickou bránou.
Měsíční nájemné 8000+ zálohy na energie
ve výši 3000,- + elektřina. Kauce nutná.
Tel.: 603 536 449.
• Pronajmeme nebyt. prostor na Hlavní třídě
25m2, vhodné pro služby, kancelář (zkolaudované tetovací studio). Nájemné 4 000,-Kč.
Tel.:777045094.
• Pronajmu byt 2 + KK, jen dlouhodobě,
informace na tel.: 776557736.
• Nabízím poradenství v úpravě stravovacího
režimu – Metabolic balanc. Tel.:776557736.
• Pronajmu byt 3 + 1 v Úšovicích. 6 700 +
energie. Tel.: 731117264.
• Pronajmu 1 + 1 prostorný, zrekonstruovaný, 5 000,- + poplatky, dále pronajmu 2 + 1,
6 000,-Kč + poplatky. Tel.: 777729161.
• Pronajmu 2 + KK, přízemí, zrekonstruovaný, část. zařízený, max. 2 osoby. Nájem
7 500 včetně energie. Kauce nutná. Tel.:
602727604.
• Zhubněte do jara zdravě a navždy. Konzultace s výživovým poradcem do 6. 2.
2014 zdarma zdarma. Volejte 775723993.
VÝMĚNA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním byt 3 + 1 na hezkém místě v
M.L. za menší v přízemí, ev. prodám. Tel.:
723471501.
OSTATNÍ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Dospělá mourovatá kočička hledá domov.
Je zvyklá i na zahradě. Tel.: 739849903.
INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu z
novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání).
KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….
Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: Ď soukromá (na kupónu zdarma) Ď prodej a pronájem bytů a domů (50 Kč)
Ď komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)
Rubrika: Ď koupě Ď prodej Ď poptávka Ď nabídka Ď výměna Ď ostatní
Text inzerátu:
!
V pátek 10. ledna byl v areálu TDS slavnostně otevřen za přítomnosti představitelů města v čele s panem starostou Zdeňkem Králem
a zástupců Technického a dopravního servisu (TDS) v čele s ředitelem
panem Danielem Javůrkem nový sběrný dvůr odpadů (SDO), který
bude soužit občanům města ve stejné době jako ten původní. Pan Javů-
TEPELSKÁ 867/3a, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641
Strana 12
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
po 20 let se touto dobou objevovalo na stránkách místního tisku 1. kolo soutěže
„O krále křížovek”. Od letošního roku bude tato soutěž nahrazena lehčími křížovkami
o 100,- korun, kde bude možné posílat pouze tajenky. Výhra bude vylosována mezi řešitele, kteří zašlou řešení křížovek nebo sudoku daného měsíce. Soutěž „O krále křížovek“
bude pokračovat pouze na internetu na www.lazenaci.pary.net, případným zájemcům
mohu zadání zasílat. 1. kolo již na dané stránce naleznete.
7. ročník soutěže „O krále sudoku” bude pokračovat ve stejné podobě jako loni (obvykle dva úkoly, jejichž obtížnost se bude mírně zvyšovat), je třeba zaslat kompletní
řešení úloh, popř. i tajenek. Nezapomeňte zaslat svou adresu. Ceny pro vítěze celoroční
soutěže zajistí Lázeňáci, měsíční stokorunovou výhru si výherce vyzvedne v kanceláři
V.D.O.Group s.r.o., Tepelská 137, Mariánské Lázně.
Vyhodnocení řešitelů celoročních
královských soutěží 2013
Dvanáctým kolem skončil dvacátý ročník celoroční řešitelské soutěže „O krále křížovek” a šestý ročník „O krále sudoku“. Titul křížovkářského krále si vyluštili pánové
Stanislav Kočí, Antonín Říha a Zdeněk Zelený s 1 ztrátovým bodem, čtvrtou příčku
obsadil do závěrečného kola vedoucí František Kašpar se 2 body. Páté místo získala
Dana Vagaiová, která ztratila 4 body a umístila se tak před Ladislavem Kvěchem se 6 b.
a Rudolffem Malúškem s 8 body. Další soutěžící měli již více než 10 ztrátových bodů.
Do soutěží v sudoku se zapojilo 31 soutěžících, ne všichni však vyřešili všechny úkoly,
na čelních místech se umístili ti, kterým se podařilo správně vyřešit nejtěžší srpnové
kolo. O titul „Král sudoku“ se podělí panové Karel Buchta a Matej Quarda, kteří získali
plný počet 417 bodů, v těsném závěsu za nimi skončila paní Marie Tvrzníková s 414
a paní Helena Tenglerová s 412 body. 5. místo obsadila paní Blažena Hellmichová 392
body, následovaná L. Kučabovou, V. Jandlem, M. Kašparovou, B. Kuchyňkou, O. Vodičkovou a dalšími.Všem vítězům blahopřeji. Pěti nejlepším řešitelům věnují Lázeňáci
ceny od firmy ABRUS Planá, které budou předány na některé schůzce kroužku.
Hodně zdraví, osobních úspěchů i mnoho zdaru při luštění v novém roce 2014 přeje
Věra Kučavová.
23. leden 2014
KŘÍŽOVKA O 100 KORUN
Bechyně je lázeňské město v hlubokém údolí řeky Lužnice, kam si nachází cestu stále
… (1. tajenka) od nás i ze zahraničí. Tradice zdejšího lázeňství sahá prokazatelně do 16.
století a úzce souvisí s léčivými účinky vody ze zdejšího železitého pramene, které brzy
doplnily i … (2. tajenka). Pramen byl objeven při hledání pokladu v jedné stodole, na
místě, kde se údajně zjevovala Panna Maria. Byl proto považován za zázračný a lidé za
ním putovali i z velké dálky.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Pryskyřice; jet po vodě; soupeř Goliáše. - B. 1. TAJENKA. - C.
Evropan (slovensky); lovecký pes; znamení zvěrokruhu; rostlina rodu Vicia. - D. Moldavská píseň; sténat; kromě; SPZ Kolína. – E. Francovka; krajina bez dostatečné vláhy;
nápoj; anglicky „a“. - F. Rumunské platidlo; opuchlina; jasně fialový; potáč napředené
příze. - G. Oslí citoslovce; zuřivost; tanec; druhová číslovka. - H. Útvar na sliznici;
jelínek; zasténání; primát. - I. 2. TAJENKA. - J. Vysněná představa; prezent; kňour.
SVISLE: 1. Dřín obecný; německý tanec. - 2. Stav bez boje; botanicky oliva; část jména
hrdiny knih K. Maye. - 3. SPZ Oloumouce; uzlové písmo Inků; plátky korunní. - 4.
Jméno zpěvačky Machálkové; čistá. - 5. Kanadský zpěvák; způsob cestování; iniciály
Ivana Lendla. - 6. Dva; zteč; Slovenské národní divadlo (zkratka). - 7. Římské číslo; slanina; ne ta. - 8. Atletické náčiní; alkoholický nápoj. - 9. Useknout; hudební TV stanice;
předložka. - 10. Ryby právě vylíhlé; délková jednotka; rival. - 11. Římské číslo; provinění; nejjemnější omítka. - 12. Chuť; otisk. - 13. Poklop; konec; název nosovky. - 14.
Přezdívka prezidenta Eisenhowera; rakousko-německý ichtyolog; jméno plochodrážníka
Olsena. - 15. Příčina; vrch.
Nápověda: alae, Kner, Viva
Řešení křížovky i sudoku 1. kola posílejte do 15. února 2014 na adresu: V. Kučavová,
LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně, e-mailem na adresu
[email protected]
Výhercem za prosinec se stala paní Miroslava Lábková.
Řešení 11. kola: Křížovka: A. Osina; osvit; opera. - B. FINANČNÍ DEFICIT. - C. Ir;
arni; útok; terno. - D. Naiva; upas; tutu; ol. - E. Alda; arit; piha; DKE. - F. Apa; lias;
kosa; Prov. - G. La; maro; mlok; oliva. - H. Irony; duel; Uzel; RL. - I. BOJKOT ŽIDOVSKÝCH. - J. Idiot; tinea; astma.
VK
7. ročník „O krále sudoku“ - 1. soutěžní kolo
DVĚ KLASICKÁ SUDOKU
Vyplňte tabulku čísly 1 - 9 nebo uvedenými písmeny tak, aby v každém řádku, sloupci
a ohraničeném čtverci 3x3 bylo každé z nich právě jednou.
Řešení 11. kola
ČTRNÁCTIDENÍK MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY, redakce Tepelská 867/3a, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 605 288 641, e-mail: [email protected], [email protected], facebook.com/MarianskolazenskeNoviny
vydavatel společnost V.D.O. Group s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, evidenční číslo MK ČR E 21175, šéfredaktor Jana Drahokoupilová. Za obsah, formulaci a původnost příspěvku ručí autor článku.
Download

mln02_14.indd - Mariánskolázeňské Noviny